Pnömatik Redüksiyon Cihazı Tasarımı ve Prototip İmalatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pnömatik Redüksiyon Cihazı Tasarımı ve Prototip İmalatı"

Transkript

1 Pnömatik Redüksiyon Cihazı Tasarımı ve Prototip İmalatı S. Erkaya * S. Doğanay K.Z. Gümüş Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Kayseri Kayseri Kayseri Özet Bu çalışmada; basıncı ve debisi kontrol edilebilen, milibar seviyelerinde stabil çalışan, mekatronik konsepte sahip bir hava verme cihazının tasarımı ve prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Cihazın, özellikle 6 ay - yaş arası çocuklarda sıkça karşılaşılan invajinasyon (bağırsak düğümlenmesi) vakalarında, yani; bir kısım barsağın başka bir kısmın içine girmesi durumlarında kullanılarak, cerrahi müdahaleye gerek kalmaksızın barsağın problemli kısmının açılması hedeflenmektedir. Böylelikle hem cerrahi müdahaleden kaynaklı komplikasyonlar hem de maliyet, azaltılabilir. Laboratuvar şartlarında test edilen cihazın, hacim genişlemesine rağmen istenilen basınç seviyesine kısa sürede ulaştığı ve bu basınç seviyesini koruduğu gözlemlenmiştir. Cihaz için, Türk Patent Enstitüsü ne faydalı model tescili yapılmıştır. Anahtar kelimeler: Mekatronik, İnvajinasyon, Pnömatik redüksiyon cihazı, Basınç ve debi kontrolü, Bağırsak tıkanıklığı * Abstract In this study, design and prototype manufacturing of a mechatronic air feeder device (pneumatic reduction device), in which pressure and flowrate can be controlled and stable working in millibar level is possible, are implemented. By using this device, it is aimed to solve the invagination problem, which is frequently experienced in children between six months and two years old, without surgical operation. This device was tested in laboratory condition and it was seen that this device can quickly reach necessary pressure level in spite of change in volume and it can preserve this pressure level. This device has been registered as a useful model by Turkish Patent Institute. Keywords: Mechatronics, Invagination, Pneumatic reduction device, Pressure and flowrate control, intussusception I.Giriş Çocuklarda invajinasyon vakalarının tedavi edilmesi, hayati öneme sahiptir. Bu tedavideki süreç, ilk etapta hastanın makatından basınçlı hava veya su ile kontrollü olarak iç içe geçen ve tıkanan barsağın açılmasıdır. Eğer bu şekilde açılmazsa, barsağın kanlanması bozulacağından cerrahi operasyon kaçınılmaz hale gelir. Cerrahi operasyon ise özellikle mortalite ve morbidite riskini artırdığından ayrıca da hastanede yatış süresi ve * çok ciddi maliyet artışı yaptığından istenmeyen bir durumdur. Bu çalışma kapsamında üretilen prototipin yurt içinde bir benzeri yoktur. İnternet üzerinde yapılan detaylı araştırmalarda hem de ERÜ Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Radyolojisi Bölümlerinde, invajinasyonda tedavi işleminin gerçekleştirildiği kısım ile yüz yüze görüşmelerde, ürünün yurt dışında imalatını yapan veya yurt içinde tedarik eden bir firmanın olmadığı anlaşılmıştır [-]. İnvajinasyonda redüksiyon işleminin, su beslemeli cihazlardaki hijyen, zaman ve perforasyon sonrası riskler vb. problemlerden dolayı manüel hava sağlayıcı cihazlar ile gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır. Yurt dışında, invajinasyonda hava/su ile redüksiyon konusundaki önemli sağlık merkezlerinin ise bu cihazları kendi gereksinimleri doğrultusunda üretmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir []. Manüel tahrikli olanların nasıl kullanılabileceği ve vakalar üzerindeki başarı oranı konusunda, akademik seviyede yapılmış çalışmaları bulmak mümkündür []. Bağırsak içerisine gönderilen hava basıncının maksimum değerinin 0 mmhg nın altında olması gerekliliği, invajinasyonda hava ile redüksiyon işlemlerindeki başarı oranının %90 dan fazla olduğu, yine bu vakalar üzerine yapılan çalışmalarda görülebilir [6]. Hava kullanılarak gerçekleştirilen redüksiyon işlemleri esnasında hastanın makatından çıkan sıvı miktarının, su ile redüksiyona göre daha az olduğu, deneysel ve klinik çalışmalarla da ortaya konulmuştur [-8]. Bu durum, hijyen ve kullanılan cihazların sürekliliği/ömrü açısından önemlidir. Ayrıca redüksiyonda perforasyon olduğunda daha sınırlı bir perforasyona neden olması ve ayrıca peritoneal boşluğa kaçtığında daha az tehlikeli olması nedenleriyle hava kullanımının tercih edilmesi önerilmektedir [9]. 00 yılındaki vakalar incelendiğinde Kerala sağlık bilimleri enstitüsünün (Hindistanın Kerala şehrinde kurulu) invajinasyonda su ile redüksiyondaki başarı oranının % 8, seviyesinde kaldığı ama hava ile redüksiyondaki başarısının ise % 88, olduğu belirtilmiştir [0]. Bu çalışma, invajinasyonda hava ile redüksiyon yönteminin önemini vurgulamaktadır. vaka üzerinde yapılan çalışma neticesinde hava ile redüksiyon işleminde ortalama basıncın 0, mmhg olduğu, işlem sonunda çocukların hastanede kalma sürelerinin kısa olduğu belirtilmiştir []. Diğer bir çalışmada ise, 0 hasta üzerinde manüel tahrikli hava ile ulaşılan bağırsak açma başarı oranının % 86 larda olduğu ifade edilmektedir

2 []. Literatürde konuyla ilgili yapılan derlemelerde, hava veya su ile invajinasyonda redüksiyon yöntemlerinin başarı ve perforasyon oranları değerlendirilmiş, hava ile redüksiyon uygulamalarının su ile redüksiyona göre daha avantajlı olduğu ve tercih oranının suya nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür [-]. Hastanede kalma süresinin kısalığı, perforasyon durumunda peritoneal boşluğa kaçan havadan dolayı riskin suya nazaran az olması, uygulamadaki başarı oranı gibi faktörler, invajinasyonda redüksiyon işleminde havanın kullanım verimliliğini ortaya koymaktadır. Bu vakalara müdahalede, hekime uygulama kolaylığı sağlayacak mekatronik bir ürünün geliştirilmesi; hekimin tüm dikkatini problemli bölgeye yoğunlaştırmasına, gerekli olan basınç değerine kısa sürede (- dakika gibi) ulaşılmasına ve barsağı açmadaki başarı oranının artmasına katkı sağlayacaktır. II.İnvajinasyonda Redüksiyon Bağırsak düğümlenmesi olarak bilinen invajinasyon, kabaca, bağırsakların içiçe geçmesi olarak tanımlanabilir. 6 ay - yaş arasındaki çocuklarda daha sık olarak görülen invajinasyon hastalarının yaklaşık olarak üçte ikisi yaş altındadır. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha sıktır. yaş altında cerrahi girişim yapılan hastaların %'inde neden invajinasyondur. En sık olarak ince barğırsağın kalın bağırsak ile birleştiği yerde görülür. İnce bağırsağın son kısmı kalın bağırsağın ilk kısmına doğru girer. Dışkıda kan olması, huzursuzluk ve kusma başlıca yakınmalardır. Erken dönemde tanı konulan hastalarda öncelikle cerrahi olmayan yöntemle tedavi denenmelidir. Tanıda geç kalındığında ise, bağırsak duvarında oluşabilecek dolanım bozukluğu nedeniyle cerrahi girişim uygulanması gerekebilir. Cerrahi operasyondan kaynaklanan riskler; Özellikle mortalite (ölüm) ve morbidite (müdahaleden kaynaklı komplikasyon) riskinin artması Hastanede yatış süresi ve çok ciddi maliyet artışına sebep olması Operasyonun yapılabilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin zorunluluğu Bebeklere uygulanan narkozdan kaynaklı komplikasyonlar (uyanamama ihtimali) olarak sıralanabilir. Bağırsaklar kasılıp gevşeyerek eşgüdümlü bir düzen içerisinde hareket eder. Bağırsağın bir kısmı kasıldığında hemen altında bulunan kısım gevşeyerek açılır ve içerik aşağı doğru itilerek hareket etmiş olur. Bu işleyiş belli bir hız ve düzende sürer. İshal ya da ilaç kullanımı gibi bağırsak hareketlerinin artmasına neden olan durumlarda ise bu eşgüdümlü hareket bozulur. Kasılan bağırsak kısmı önde genişleyen bağırsak kısmı içerisine girip çıkabilir. Eğer içeri giren bağırsak kısmı geri çıkamaz ve kalırsa, o zaman ortaya çıkan durum invajinasyondur (Şekil ). Bu şekilde oluşan invajinasyon daha çok ince bağırsaktadır ve her yaşta görülmesi muhtemeldir. Şekil. İnvajinasyon (Bağırsak düğümlenmesi) (a) şematik sunum (b) vaka üzerinde görünümü [6] Eğer zamanında girişim yapılmayacak olursa, bir süre sonra kanlanmanın durması, orada bulunan dokunun yaşamını yitirmesine neden olur (nekroz). Bağırsak duvarında oluşan nekroz, delinme (perforasyon) ile sonuçlanabilir. Bu durumda bağırsak içinde bulunan dışkı karın içine yayılır ve yaşamı tehdit eden çok ciddi karın içi enfeksiyonu (peritonit) ve kan iltihabı (sepsis) oluşur (Şekil ). Şekil. İnvajinasyon kaynaklı problemler (a) (b)

3 Cerrahi operasyona gerek kalmadan ve hatta çocuğun hastanede yatışına bile gerek kalmadan problemin çözümü, makattan girilerek manüel veya otomotik olarak tıkalı bölgenin açılması işlemi redüksiyon olarak nitelendirilebilir. Manüel cihazlarda bağırsak içerisine hava verme işlemi, hekimin fiziksel performansına dayalıdır. Gerekli basınç değerlerine ulaşma ve sabit tutma veya bunu gerçekleştirirken problemli bağırsak bölgesine odaklanamama, işlemin oldukça uzun sürmesi, manüel cihazların verimli olmadığını göstermektedir. Literatürde ve ticari pazarda bu iş için kullanılan manüel cihazlar mevcuttur (Şekil ). Ayrıca hava yerine suyun kullanıldığı cihazlarda görülebilir. Tıkalı barsağı açma, makattan bir sonda ile girilerek gerçekleştirilir. Tıkalı bölgenin operasyon esnasındaki durumu, tıbbi görüntüleme cihazları (ultrason yada skopi) ile takip edilir. Şekil. Hava beslemeli manüel cihaz Manüel cihazlarda bağırsak içerisine hava verme işlemi, hekim tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem tıkalı barsağı açma için gerekli olan ve kademeli olarak yükseltilen basınç seviyesine hassas olarak ulaşılması (0 ile 0 mmhg aralığı) hem de bu basınçta belirli bir süre (bağırsak açılana kadar) sabit kalmak oldukça zordur. Bu işlem yaklaşık olarak 0 dakika sürmektedir. Ayrıca, fiziki bir çaba sarf etmesi sebebiyle hekimin düğümlü barsağa odaklanamaması ve dikkat kaybı da, manüel sistemlerle müdahalede sık karşılaşılan, olumsuz bir durumdur. Su beslemeli otomatik cihazlarda ise; barsağa gönderilen suyun makattan çıkması sonucunda hijyen problemi, görüntülemede kullanılan elektronik ekipmanın sudan zarar görmesi ve perforasyon durumunda batın bölgesine giren sudan kaynaklı komplikasyonların göreceli olarak (hava ile müdahaleye göre) daha tehlikeli olması söz konusudur. İnvajinasyonda tedavi amacıyla kullanılacak düşük basınçlı, basınç ve debi kontrollü bir hava besleme cihazı modeli Şekil de verilmiştir. Sistemin temel elemanlar; Elektronik kontrol ünitesi, sessiz mini kompresör, basınç seviyesinin görüntülenmesi amacıyla dijital manometre, basınç anahtarı, selenoid valf, basınç seviyesi ayar düğmesi, Acil stop düğmesi, pnömatik bağlantı elemanları ve hortumu, değiştirilebilir sonda ve basınçlı ortam sebebiyle bağırsaklardan gelen sıvının sisteme zarar vermemesi için sıvı biriktirme haznesidir. III.Sonuç ve Öneriler Prototip olarak üretilen, test edilen ve tescili yapılan cihaz, ülkemizin önde gelen hastanelerinde, invajinasyonda hava ile redüksiyon (açma) işlemlerinin kolay, etkin ve kontrollü bir şekilde uygulanabilecek yapıdadır. Pnömatik redüksiyon yöntemindeki başarı oranının artması sayesinde, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulmaması sebebiyle, çocuklarda bu müdahaleden kaynaklı komplikasyon ve maliyet artışının önüne geçilebilecektir. İnvajinasyonda hava ile redüksiyon alanında ülkemizde kullanılan/tercih edilen ürün, manüel bir pompa ile hava sağlayan sistemlerdir. Bu sistemin dezavantajı; istenilen basınca ulaşılmasındaki ve bu basıncın sabit tutulmasındaki güçlükler, bunun gerçeklenmesi için gerekli sürenin uzun olmasıdır. Bunlara ilaveten hekim; hava temini konusunda sarf edeceği fiziki efordan dolayı dikkatini problemli barsağa yoğunlaştıramayabilir. Hava yerine suyun kullanıldığı sistemlerde mevcuttur. Fakat bu sistemlerde, hastanın makatından çıkan sıvı miktarının fazla olması sebebiyle hijyen problemi ve görüntülemede kullanılan ekipmanların bu sıvıdan olumsuz etkilenmesi (Şekil de görülen elektronik ekipmanların arızalanması vb) mümkündür. Ayrıca su ile redüksiyon esnasında uzman bir radyoloğunda ekipte hazır bulunması zorunluluğu vardır. İnvajinasyonda hava ile redüksiyon işlemindeki gerekli havanın kontrollü olarak bir kompresörden sağlanması, havanın manüel olarak sağlandığı ve ülkemizde kullanılan mevcut türlere göre bir farklılıktır. Çünkü hekiminin bütün fiziki efor ve dikkati, üretilecek ürün vasıtasıyla, problemli barsağı açmaya sevk edilecektir. Hava ile redüksiyon için manüel sistemlerde gereken süre daha da kısalmış olacaktır (yaklaşık /0 seviyesinde). Tıkalı olan bağırsak bölgesinin açılması için su yerine havanın tercih edilmesi ise; suyun kullanılması esnasında bağırsaktaki perforasyon akabinde peritoneal boşluğa kaçan sıvı sebebiyle komplikasyonların yüksek olması [9], makattan çıkan sıvı miktarının fazla olması [, 8], kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarının bu sıvıdan zarar görme oranının daha yüksek olması, hava ile redüksiyon işlemindeki başarı oranının daha yüksek olması [0] sayılabilir.

4 6 MONTAJLI GÖRÜNÜM 8 9 : Elektrik kablosu : Muhafaza kutusu (Kompresör, devre kartı, valfler, adaptör) : Açma-kapama düğmesi : Ayar düğmesi : Acil durdurma butonu 6: Dijital manometre : Bağlantı aparatı 8: Şeffaf hortum 9: Sıvı biriktirme haznesi 0: Değiştirilebilir Sonda 0 DEMONTAJLI GÖRÜNÜM Şekil. Düşük basınçlı, debi kontrollü hava besleme cihazının katı modeli [] Şekil. İnvajinasyonda redüksiyon işlemi esnasında kullanılan görüntüleme sistemleri Ayrıca cihaz; düşük basınçlı ve basıncı ayarlanabilir, istenilen basınç aralığında sabit kalabilen, basınç seviyesinin dijital olarak takip edilebileceği, elektronik kontrol üniteli, basınç anahtarı ve selenoid valf vasıtasıyla maksimum basınç değerinin insan barsağın dayanımının altında tutulacağı (yani uygulama anındaki bir yanlış ayardan dolayı basıncın, bağırsak dayanımının üst limit değerini geçmeyeceği), sessiz çalışma için gerekli tasarım ve iç yalıtımın gerçekleştirildiği nitelikli, %00 yerli bir ürün niteliğindedir.

5 Kaynaklar: [] EPO Avrupa Patent Ofisi, erişim tarihi: [] USPTO Amerika Patent Ofisi (www.uspto.gov), erişim tarihi: [] TPE Türk Patent Enstitüsü (www.tpe.gov.tr), erişim tarihi: [] erişim tarihi: [] Shiels W-H., Bisset G-S. ve Kirks D-R. Simple device fora ir reduction of intussusception, Pediatric Radiology, 0, -, 990 [6] Storey R-E. ve Salama I-C. Design of a Pneumatic Device for Intussusception Reduction in Children. The Internet Journal of Third World Medicine, (), 00 [] Maoate K. ve Beasley S-W., Perforation during gas reduction of intussusception. Pediatric Surgery International,, 68 0, 998. [8] Shiels W-E., Maves C-K., Hedlund G-L. ve Kirks, D-R., Air Enema for diagnosis and reduction of intussusception clinical experience and pressure correlates. Radiology. 8, 69, 99 [9] 96.html, erişim tarihi: [0] Thomas R-J. ve Rakhesh S. An air insufflation device for reduction of intussusception in children, Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons, (), 9-96, 008 [] Abantanga F-A., Amoah M., Adeyinka A.O., Nimako B. ve Yankey K-P. Pneumatic reduction of intussusception in children at the Komfo Anokye Hospital, Kumasi, Ghana., East African Medical Journal, 8(), 0-, 008 [] Arslan S., Turan C., Doğanay S. Güzel M., Yandım Ö., Doğan A.B., Aslan A. ve Küçükaydın M. The Effectiveness of Pneumoreduction for Intussusception, Annali Italiani di Chirurgia, July 0 [] Daneman A. ve Navarro O. Intussusception, Part : A review of diagnostic approaches, Pediatric Radiology,, 9 8, 00. [] Daneman A. ve Navarro O. Intussusception, Part : An update on the evolution of management, Pediatric Radiology,, 9 08, 00 [] Daneman A. ve Navarro O. Intussusception, Part : Diagnosis and management of those with an identifiable or predisposing cause and those that reduce spontaneously, Pediatric Radiology,, 0, 00 [6] Akbulut S., Sevinç M-M., Cakabay B., Bakir S. ve Senol A. Giant inflammatory fibroid polyp of ileum causing intussusception: a case report, Cases Journal 009, :866 doi: 0.06/ [] Erkaya S., Doğanay S. ve Gümüş K-Z. İnvajinasyonda Pnömatik redüksiyon cihazı, TPE Faydalı model, Tescil No: 0/009

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 199 İŞ ÖLÇÜMÜ TEKNİKLERİNDEN ZAMAN ETÜDÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hüdaverdi BİRCAN * ve Gülseren İSKENDER ** Özet Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi Duygu Kırgın Toprak * - Bayram Şahin ** Özet: Bu çalışma, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ne sahip olmanın kamu

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) Ahmet ÇOŞGUN Ahmet KORKMAZ Nafel DOĞDU ÖZET Türkiye de son yıllarda, hastanelerde bebek ölümlerinde hızlı

Detaylı

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 63-86 Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8145 Esra Gül Yılmaz 1 Meryem

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9)

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C:2 S:3 Yaz 2013 (1-9) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KALİTE YETERLİLİKLERİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA MYO UYGULAMASI 1 INVESTIGATION OF QUALITY EFFICIENCY OF INSTITUTIONS

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOĞRUDAN PAZARLAMADA E-SATIŞ VE SEYAHAT ACENTELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özel KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 2012 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

BANKACILIKTA RİSK ANALİZİ, YÖNETİMİ VE RİSKTEN KORUNMA

BANKACILIKTA RİSK ANALİZİ, YÖNETİMİ VE RİSKTEN KORUNMA BANKACILIKTA RİSK ANALİZİ, YÖNETİMİ VE RİSKTEN KORUNMA Hazırlayan Danışman : Osman ÖZÇELİK : Prof. Dr. Sudi APAK Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı, İşletme Bilim

Detaylı

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim 36 PRATİK KONUSU Laparoskopik Kolorektal Cerrahi İçin Gerekli Alt Yapı ve Eğitim Concepts in Training & Setup for Laparoscopic Colorectal Surgery Emre Balık İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Saliha YÜKSEL saliha.yuksel@iftc.aero Ender GEREDE Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

Detaylı

Mehtap ÇAKMAK M. Kemal ÖKTEM Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN ÖZET

Mehtap ÇAKMAK M. Kemal ÖKTEM Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN ÖZET Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi * Mehtap ÇAKMAK M. Kemal ÖKTEM

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION

OHSAS 18001 KAPSAMINDA FMEA UYGULAMASI IN THE OHSAS 18001 CONTENTS FMEA APLICATION Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (53-68) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (53-68) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ

HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ ASSESSMENT OF INNOVATION PROCESS IN HOSPITALS FOR RISK MANAGEMENT: A MODEL PROPOSAL Kadir AKSAY 1 Fatih ORHAN

Detaylı

TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER

TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER TARIMSAL SAVAŞIM MEKANİZASYONUNDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER Hüseyin GÜLER 1 Erkan URKAN 1 Müjdat TOZAN 1 Behiç TEKİN 1 Öncül CANER 2 ÖZET Ülkemizde tarımsal üretimde yapılan uygulamalar içinde gelişmenin en

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 HASTANE İŞLETMELERİNDE SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti

Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti 156 Animasyon Tabanlı PLC ve Operatör Panel Eğitim Seti Murat AYAZ 1, Koray ERHAN 2, Engin ÖZDEMİR 2, Yusuf ÇİLLİYÜZ 1 1 Elektrik Öğretmenliği Böl., Teknik Eğitim Fak., Kocaeli Üniversitesi 41380 Kocaeli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail YETER Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı

Detaylı