Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya"

Transkript

1 Prof. F. Fevzi Ersoy, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D Nefroloji Bilim Dalı Antalya

2 Tartışılacak ana konular Dünya da genel olarak diyaliz tedavisinin geleceği? Periton diyalizi kullanımından vazgeçilebilir mi? Periton diyalizi penetrasyonunun şu anki durumu nedir? Periton diyalizi prevalansının belirleyicileri nelerdir? Maliyet ve gelir dengesi. Neler yapılabilir? Öneriler.

3 Geleceği öngörmek kolay değildir! Keşfedilebilecek her şey keşfedilmiştir. Patent Ofisi ni kapatabiliriz Charles Duell Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi Başkanı 1899 (Bunun bir Ģehir efsanesi olduğu kanıtlanmıģtır! Ama geleceğe yönelik tahminlerde yanlıģlık yapmak çok olağandır)

4 Dünya da genel olarak diyaliz tedavisinin geleceği ile ilgili öngörüler neler olabilir?

5 Dünya da Evre 5 KBH hasta sayısının belirleyicileri DÜNYA NÜFUSU TEKNĠK BAġARISIZLIK ORANLARI HASTA FAKTÖRLERĠ: (SAYI, PROFĠL VE TERCĠHLER.

6 Milyar Dünya nüfusu? Artmakta! ,4 8,9 8,3 7,6 6, Yıllar US census and UN data

7 Dünya da genel olarak yaģam süresi beklentisi: Yükselmekte ve yükselmeye devam edecek! ( ) Orta Afrika da dahi insanlar daha uzun yaģayacak! Daha yaģlı nüfus=daha çok KBH hastası Mathers CD, Loncar D (2006) Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to PLoS Med 3(11)

8 Ne gibi beklenmedik sorunlar çıkabilir?

9 Nüfus artmayabilir: Geniş ölçekli savaşlar, Pandemiler, Doğal felaketler, Akla gelmeyen diğer faktörler.

10 Hasta faktörleri: Diyaliz hasta sayısı artmayabilir: Kök hücre temelli organ mühendisliği. 1-Organ rejenerasyonu veya mühendisliği teknolojilerinde geliģmeler, 2- Xenograft kullanımında geliģmeler, 3- Küresel bir ekonomik çöküntü, 4- Koruyucu nefrolojide olası geliģmeler, 5- Diğer faktörler. Üç boyutlu organ printer ı.

11 Diyaliz hasta sayısının artması mutlaka periton diyalizi hastasının artması anlamına gelir mi?

12 Muhtemelen HAYIR: Avrupa da PD kullanımındaki yıllık değiģimler. Khawar O et al. CJASN 2007;2:

13 DÜNYA DA PD KULLANIMI Türkiye: 4537/66711 (2013)

14 Bazı ülkelerde PD kullanım oranları yükselmekte: % Change Singapore Taiwan Coratia Croatia Russia Czech Belgium Urugay Chile Diyaliz alanına yeni giren ülkeler ve PD ye hükümet desteği verilen ülkeler!

15 Türkiye nin yeri! (2012) GELĠġMEKTE OLAN ÜLKELERDE PD HASTA SAYISI Jain A K et al. JASN 2012;23:

16 Türkiye nin yeri! (2012) GELĠġMĠġ ÜLKELERDE PD HASTA SAYISI

17 Diyaliz hasta sayısı en yüksek 15 ülkede HD ve PD kullanım oranlarının karģılaģtırılması. Grassmann A et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2005;20:

18 Hasta faktörleri: Ölüm ve tedaviden ayrılma oranlarındaki gelişim?

19 PD de sağkalım yükselmekte: ANZDATA 30 TH Annual Report 2007

20 2000 lerde PD de sağkalım artarken drop out oranları düģmektedir: Hasta sayısı 14,902 13,467 13,742 13,476 PD tedavisi altındakiler 9,358 (62.8%) 8,558 (63.5%) 8,889 (64.7%) 9,055 (67.2%) Transplantasyon 1,082 (7.3%) 1,011 (7.5%) 1,037 (7.6%) 970 (7.2%) HD e aktarım 1,891 (12.7%) 1,664 (12.4%) 1,721 (12.5%) 1,559 (11.6%) Ölüm 2,571 (17.2%) 2,234 (16.6%) 2,095 (15.2%) 1,892 (14.0%) PD de daha az ölüm, daha az teknik baģarısızlık oranlarına karģın daha az hasta PD ye baģlıyor! Mehrotra et al, J Am Soc Nephrol 2007; 18:

21 Türkiye de diyaliz modalitesine göre sağkalım oranları (2010) % ,5 97 HD PD 78 89,6 p:0,000 68, Year 3. Year 5. Year PD de daha uzun yaģam beklentisi! TND Hasta Kayıt Verileri 2010

22 Daha baģarılı bir tedavi olması periton diyalizi tedavisinin yaygınlaģmasına yardımcı oldu mu?

23 Türkiye de PD tercih edilmeyen modalitedir. Registry 2013 (TND-T.C. Sağlık Bakanlığı)

24 Türkiye de yıllara göre transplantasyona giden hasta sayıları Registry 2013 (TND-T.C. Sağlık Bakanlığı)

25 ABD de de PD tercih edilmeyen modalitedir. USRDS,2004 from Mehrotra R. PDI,26: ,2006

26 Avustralya-Yeni Zelanda da da PD tercih edilmeyen modalitedir. YaĢ ilerledikçe HD daha fazla seçiliyor? Stephen McDonald TQEH Renal UnitANZDATA Registry

27 Türkiye de de 65+ yaş grubu daha çok HD i tercih ediyor: Registry 2013 TND-T.C. Sağlık Bakanlığı

28 Periton diyalizini tercih edilen bir modalite haline getirmek mümkün müdür?

29 Merriam-Webster Sözlüğü ne göre tercih: Bir kişiyi ya da şeyi bir diğer kişi ya da şeye göre daha fazla sevme durumu. Diyaliz sözlüğünde tercih: Hemodiyalizin periton diyalizine göre daha fazla sevilmesidir.

30 Periton diyalizi hemodiyalize göre niçin daha az seviliyor olabilir? (Hekim yönünden) Hemodiyalize göre uygulaması daha zahmetli olabilir, Hemodiyalize göre maddi getirisi daha az olabilir, Hemodiyalize göre maddi olmayan getirisi daha az olabilir, Hemodiyalize göre periton diyalizi daha az biliniyor olabilir, Hemodiyalize göre periton diyalizi devlet tarafından daha az destekleniyor olabilir. Cevap: Türkiye ve birçok ülke için yukarıdakilerin hepsi.

31 Periton diyalizi hemodiyalize göre niçin daha az seviliyor olabilir? (Hasta yönünden) Hemodiyalize göre ulaşılabilirliği daha az olabilir (Ayda bir takip gerektiren bir modalite için geçerli olamaz!) Hemodiyalize göre daha düşük yaşam kalitesi sunuyor olabilir (Yanlış), Hemodiyalize göre daha düşük yaşam beklentisi sağlıyor olabilir (Yanlış), Peritonit korkusu (Abartılıyor, HD in de benzer riskleri var). Sklerozan peritonit riski (Uzayan tedavilerde geçerli, sonuçta her iki modalitede de uzayan tedavide farklı nitelikte birçok sorunlar yaşanıyor) Sürekli olarak kateter taşıma duygusu rahatsız edici bulunabilir. Hemodiyalize göre daha az bilinir olabilir (Aslında hekimle ilgili bir faktör?), Hemodiyalize göre uygulaması daha zahmetli olabilir, (APD?) Son üç şık dışında dışında bizce hiç birisi geçerli değil.

32 Tercihler periton diyalizi lehine değişebilir mi?

33 Periton diyalizinin varlığı gerçekten şart mı? HD TX PD PD hastalarımızın hemodiyaliz ve transplantasyondan sonraki üçüncü hayatta kalma Ģansıdır, bu nedenle tüm dünyada var olmalı ve eģit Ģekilde ulaģılabilir olmalıdır.

34 SAPD yerine APD nin teşvik edilmesi PD nin yaygınlığını arttırabilir mi? APD ile full time çalıģma imkanı bulan hasta oranı daha fazladır. P < ). Bonnie Ching-Ha Kwan Automated peritoneal dialysis in Hong Kong: There are two distinct groups of patients. Nephrology Volume 18, Issue 5, pages , 19 APR 2013

35 Birleşik Krallık ta periton diyalizi hastalarının sayısı tedavi ücretleri arttırıldıktan sonra yükselmiştir: Cross J, Davenport A. Changing the paradigm from contraction of peritoneal dialysis programs to increasing prevalent peritoneal dialysis numbers. Advances in Peritoneal Dialysis. Vol

36 Tayland da PD First politikası başarılı olmuştur: 1- PD için hasta başına ücret ödeniyor, 2-HD zorunlu olarak ikinci basamak tedavi olarak kabul ediliyor, zorunlu seçimler dışında hastadan tedavi ve ilaçlar için katkı isteniyor. 3-Hastalara HD merkezine gitmeleri için ücret ödenmiyor arasında PD merkezlerinin sayısı 23 ten 160 a, PD hemşiresi sayısı 56 dan 423 e çıkıyor. Tantivess S et al. BMJ 2013;346:bmj.f462

37 Türkiye de ne yapılabilir?

38 ÜLKEMĠZDE HD VE PD NĠN MALĠYET BĠLEġENLERĠ (Prof. Dr. Cengiz UtaĢ tan) PERĠTON DĠYALĠZĠ HEMODĠYALĠZ YTL Kur $ TL Kur $ (TL/$) (TL/$) PD Solüsyon Fiyatı PSF - Tüm Kurumlar (KDV hariç) 18,25 1,35 13,50 Hemodiyaliz Seans BaĢı Maliyet (KDV hariç) 138,00 1, Kurum Ġskontosu 11% Ortalama Aylık HD Seans 13,0 Ġskontolu PD Solüsyon Fiyatı 16,24 Ortalama Yıllık HD Seans 156 Yıllık Tedavi Sayısı Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Tedavi Maliyeti Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Tedavi Maliyeti PD Hasta Sayısı 2005 Sonu HD Hasta Sayısı 2005 sonu EPO (Ġthal) EPO (Ġthal) EPO Kullanım Oranı (2005 Registry) 52,70% EPO Kullanım Oranı (2005 Registry) 60,40% EPO Kullanan Hasta Sayısı EPO Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 0,25 Ortalama Haftalık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 0,50 Ortalama Aylık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 1,08 Ortalama Aylık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 0,57 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı EPO Kullanımı (kutu) 1,31 Periton diyalizinin yaygınlaģması devlet açısından daha karlıdır. Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık EPO Maliyeti Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık EPO Maliyeti DEMĠR (Yerli) DEMĠR (Yerli) Demir Kullanım Oranı (EPO Kullanım oranı ile aynı) 52,70% Demir Kullanım Oranı (EPO Kullanım oranı ile aynı) 57,20% Demir Kullanan Hasta Sayısı Demir Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (PO kutu) 0,25 Ancak: Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (IV kutu) 0,50 Ortalama Aylık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (PO kutu) 1,08 Ortalama Aylık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (IV kutu) 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (PO kutu) 0,57 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı Demir Kullanımı (IV kutu) 1,24 Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Demir Maliyeti Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Demir Maliyeti TÜRKĠYE DE SGK PERĠTON DĠYALĠZĠ UYGULAMASINDA 56 TL PAKET BEDELĠ DIġINDA ÖDEME YAPMAMAKTADIR! PD NĠN UCUZLUĞU NUN P BAĞLAYICI (2005 Registry) 86,20% P BAĞLAYICI (2005 Registry) 85,40% 0 P Bağlayıcı Kullanan Hasta Sayısı P Bağlayıcı Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta BaĢı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 0,25 Ortalama Haftalık Hasta BaĢı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 0,50 Ortalama Aylık Hasta BaĢı P-bağlayıcı Kullanımı (PO ANA kutu) NEDENLERĠNDEN 1,08 Ortalama Aylık Hasta BĠRĠ BaĢı P-bağlayıcı BUDUR. Kullanımı (PO kutu) 2,17 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 0,93 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı P-bağlayıcı Kullanımı (PO kutu) 1,85 Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık P-bağlayıcı Maliyeti 264 Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık P-bağlayıcı Maliyeti VĠTAMĠN D (Ġthal) VĠTAMĠN D (Ġthal-oral) Vit D Kullanım Oranı (PO) (2005 Registry) 39,8% Vit D Kullanım Oranı (PO) (2005 Registry) 14,8% Vit D Kullanan Hasta Sayısı Vit D Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (PO kutu) 0,23 Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (PO kutu) 0,23 Ortalama Aylık Hasta BaĢıVit D Kullanımı (PO kutu) 1,00 Ortalama Aylık Hasta BaĢıVit D Kullanımı (PO kutu) 1,00 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢıVit D Kullanımı (PO kutu) 0,40 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢıVit D Kullanımı (PO kutu) 0,15 Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Vit D (PO) Maliyeti Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Vit D (PO) Maliyeti Vit D Kullanım Oranı (IV) (2005 Registry) 1,7% Vit D Kullanım Oranı (IV) (2005 Registry) 29,1% Vit D Kullanan Hasta Sayısı 57 Vit D Kullanan Hasta Sayısı Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,17 Ortalama Haftalık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,17 Ortalama Aylık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,74 Ortalama Aylık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,74 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,01 Ağırlıklı Aylık Hasta BaĢı Vit D Kullanımı (IV kutu) 0,22 Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Vit D (IV) Maliyeti Ağırlıklı Hasta BaĢı Yıllık Vit D (IV) Maliyeti AĞIRLIKLI YILLIK HASTA BAġI TOPLAM MALĠYET AĞIRLIKLI YILLIK HASTA BAġI TOPLAM MALĠYET HASTA BAŞI HD - PD FARKI TL USD TL USD Ġthal Edilen (Harcanan Döviz) Miktar 4.641, % Ġthal Edilen (Harcanan Döviz) Miktar , HASTA BAġI HD - PD DÖVĠZ ÇIKIġ FARKI 5824

39 Tedaviyi hasta kendisi yapıyor, size ödeme yapmam! 1-Başka bir deyimle mevcut ödeme sistemi Tedaviyi hasta kendisi yapıyor size niçin ödeme yapayım? demektedir. 2-Geçmişte sağlık sektöründe yaşanan göreceli bolluk dönemlerinde sorun yaratmamış olan bu durum, kamu hastanelerinin finansal açıdan ölüm kalım mücadelesi verdiği günümüzde periton diyalizinin bir modalite olarak sonunu hazırlama potansiyeline sahiptir.

40 Türkiye de periton diyalizi uygulamasının hastane/hekim yönünden maliyet analizi: Stabil hastada giderler Aylık zorunlu tetkik maliyeti: 55 TL 8X55=440 TL 3 aylık zorunlu tetkik maliyeti: 101 TL 4X101= 404 TL Yıllık zorunlu tetkik maliyeti: 242 1X242=242 Hesaba katılmayan giderler Hekim, hemşire, hastane giderleri, diğer polikliniklere başvuru. YILLIK TOPLAM SABİT GİDER : 1086 TL Stabil hastada gelirler Muayene başına paket bedeli=56 TL 56X12=672 TL Hesaba katılmayan gelirler Bir ayda ikinci muayene, hospitalizasyon ücretleri, diğer polikliniklere başvuru? YILLIK TOPLAM SABİT GELİR: 672 TL

41 Bunlar stabil hastadaki değerlerdir, aradaki farkı hospitalizasyonlarla kapatabilirsiniz! Periton diyalizi uygulamasında zarar etmemenin yolu peritonit/komplikasyon insidansını arttırmak olmamalıdır!

42 Türkiye için sonuç: Mali mantığı sağlam olmayan bir tedavinin sürdürülebilmesi mümkün müdür? Periton diyalizi ülkemizde uygulayıcıların zararına yapılan bir tedavidir. Üretici şirket merkezleri dışında özel diyaliz uygulamasında PD nin yerinin olmaması bu nedenledir. Hastanelerin yaptıkları performans ödemelerinin kurumsal gelir anlamında karşılığı yoktur! Hastaneler mali zorluklarını aşmak için karşılığı olmayan performans ödemelerini durdurmak zorunda kalacaklar ve bu da periton diyalizinin darboğazını ağırlaştıracaktır. Periton diyalizi uygulaması sağlık personelinin ve kurumların fedakarlıklarına dayanan bir tedavi olmaktan çıkarak sağlam bir mali temele kavuşmalıdır. Bu gerçeği göz ardı ederek periton diyalizi hemodiyalizden şu kadar ucuzdur, niye daha sık kullanmıyorsunuz politikasına devam etmek periton diyalizine fayda sağlamayacaktır.

43 Öneriler: Periton diyalizinin yaygınlaşması devletin ekonomik kaynaklarının kullanımı açısından katkı sağlayacaktır. Bu durumun ilgili makamlara aktarılması konusunda ısrarcı olmak gerekmektedir. Ancak bu arada periton diyalizinin hekim hemşire ve hastane emeği ile sürdürülen bir tedavi olduğu da göz önünde tutularak ödeme mantığını sağlık kurum ve personelini de teşvik edici bir görüşle yeniden gözden geçirmek gerekir. APD nin daha yaygınlaşması hasta tercihini olumlu yönde etkileyecektir.

44 Dünya için sonuç: Periton diyalizi üçüncü bir KBH tedavi modalitesi olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir. Periton diyalizi en ucuz ve ulaşılabilir ev diyalizi türüdür. Sağlık sisteminde yapılan düzenlemeler modalite kullanımını etkilemekte ve PD nin kullanımını arttırabilmektedir. APD nin daha yaygınlaşması hasta memnuniyetini arttıracaktır.

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU

MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU MANAVGAT SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI RAPORU 2013 Hazırlayan Sağlıktur Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Katkıda Bulunanlar Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Enginer Birdal Türkiye

Detaylı

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler www.pwc.com.tr Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler Yuvarlak masa toplantısı Nisan 2014 2 Sağlık sektörü yuvarlak masa toplantısı Giriş Serkan Tarmur, PwC Sağlık Grubu Lideri Şirket Ortağı serkan.tarmur@tr.pwc.com

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş

İçindekiler. Bölüm I : Sunuş Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 9 Faaliyet Raporu Hazırlanma Esasları ve Yasal Dayanağı 10 Yönetim Kurulu ndan 11 Yapı Kredi Emeklilik Anonim Şirketi nin 21 Mart

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

2011 4. ÇEYREK VE 2012 1. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI

2011 4. ÇEYREK VE 2012 1. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI 2011 4. ÇEYREK VE 2012 1. ÇEYREK KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLARI İÇİNDEKİLER 1 giriş 3 1.1 ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay ın Önsözü 3 1.2 Türkiye de Bireysel Tasarruf Eğilimleri Araştırması nı Niçin Yapıyoruz?

Detaylı

2 milyon. hastadan. hastadan 20 milyar dolar gelir. dolar gelir mümkün mü? Dosya / Sağlık Turizmi

2 milyon. hastadan. hastadan 20 milyar dolar gelir. dolar gelir mümkün mü? Dosya / Sağlık Turizmi 2 milyon hastadan 20 milyar dolar gelir mümkün mü? Sağlık turizminde son yıllarda yaşanan olumlu tablo Türkiye nin 2023 yılı hedeflerine de yansıdı. 2 trilyon dolar milli gelir ile dünyanın 10. büyük ekonomisi

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Merhaba. Dr. Baki İtez Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Başkanı

Merhaba. Dr. Baki İtez Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Başkanı Merhaba Ulusal sağlık ve sosyal güvenlik politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin paydaşlardan biri olmak vizyonuyla yola çıkan Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği ikinci ulusal kongresini

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı