DERS İÇERİKLERİ I. SINIF / GÜZ YARIYILI. AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS İÇERİKLERİ I. SINIF / GÜZ YARIYILI. AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4"

Transkript

1 I. SINIF / GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ AZ 101 Azerbaycan Türkçesi I (4-0) 4 Sesbilgisi, sesler, harfler. Ünlü ve ünsüzlerin bölgüsü. Ses olayları. Vurgu, hece vurgusunun önemi ve yeri. Hece tipleri. Sesli ve sessiz uyumu. Azerbaycan dilinde ünlü uyumuna aykırı sözler. AZ 103 Azerbaycan Edebiyatı I (4-0) 4 Azerbaycan Edebiyatında yazılı ve sözlü edebiyatın türleri. Azerbaycan edebiyatşinaslığının terkip hisseleri. Sözlü edebiyat aşamaları. Sözlü edebiyatın yazılı edebiyatla ilişkisi. Eski dönemlerde Azerbaycan yazılı edebiyatı. AZ 105 Dilciliğe Giriş (3-0) 3 Dil ve nutuk, ses ve yazı, onların benzer ve farklı özellikleri. Alfabe türleri. Piktograflar, Şartı yazılar, İdeografi, Fonografik yazılar. Dilcilik teorileri ve bu teorilerin dillerde uygulanmaları. Özel ve genel gramer uygulamaları. AZ 107 Türkolojiye Giriş (3-0) 3 Türkolojinin başka bilim dallarıyla ortak noktaları. Türkoloji araştırma yöntemleri. Türkoloji tarihinin öğretilmesi. Avrupa ve Türkiyedeki Türkoloji ekolleri. BİL 101 Bilgisayar I (2-0) 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayar çağı. Bilgisayara giriş ve bilgisayardan çıkış birimleri. Bilgisayar yazılımları. Dos iletişim sistemleri Windows 2007, Word I. SINIF / BAHAR YARIYILI AZ 102 Azerbaycan Türkçesi II (4-0) 4 Türk dillerinde damak ve dudak uyumu. Ses geçitleri. Eşanlamlı, zıt, eşsesli, eski, alıntı, yeni sözcükler. Terimler, anlam kaymaları. AZ 104 Azerbaycan Edebiyat II (4-0) 4 Nizami öncesi Azerbaycan yazılı edebiyatının temsilcileri. Hakani Şirvani ve onun edebi kişiliği. Mehşeti Gencevi nin rubaileri. Hatib Tebrizi ve şiirleri. Katran Tebrizi ve divanı. AZ 106 Eski Türk Yazılı Abideleri (3-0) 3 Orhun Yazıtlarının keşfi, okunması ve bu yazıtlardaki yazı sistemi. Orhun Yazıtlarındaki ünsüzler, ünlüler ile cümle yapısı.

2 BİL 102 Bilgisayar II (2-0) 2 Excel veri tabanı, grafik, visual basic, w. nzip ile arşivleme. İnternet Explorer. Outlook Express. II. SINIF / GÜZ YARIYILI AZ 201 Azerbaycan Türkçesi III (4-0) 4 Dilbilgisi. Asıl ve yardımcı adlar. Adların bölgüsü. İsim. Adların yapı bakımından türleri ve isimlerde gramer ulamları. Ad durum ekleri, adların kullanım yeri. Sıfatlar, sıfat türleri, yapı bakımından sıfatlar, sıfatların görevleri ve sıfatlarda derecelendirme. AZ 203 Azerbaycan Edebiyatı III (4-0) 4 Azerbaycan edebiyatı Nizami Gencevi devri. Nizami nin edebi kişiliği ve dünya edebiyatındaki yeri. XIII-XVI. Yüzyıllarda Azerbaycan edebiyatı. Kadı Burhanedd in hayatı ve tuyuğları. Nesimi nin hayatı ve edebi kişiliği ile divanı. AZ 205 Azerbaycan Diyalektolojisi (3-0) 3 Azerbaycan lehçesinde Doğu,Batı, Kuzey ve Güney gruplarının ses ve şekil özellikleri. Gruplara ait metinlerin incelenmesi. AZ 207 Azerbaycan Tarihi I (2-0) 2 Milattan Önce Azerbaycan. Kafkas Albanyası. Azerbaycan da feodal devletler. Azerbaycan da kapitalizmin oluşumu. Azerbaycan da maddi uygarlık abideleri. Azerbaycanda ilk kölelik devletleri. AZ 209 Türk Halkları Edebiyatı (3-0) 3 Türklerin sözlü edebiyatı. Türk boylarında halk edebiyatı ve halk edebiyatı ürünlerinin karşılaştırılması. Türk boylarının yazılı ürünlerinin oluşması ve ortak edebi ürünleri. AZ 211 Dünya Edebiyatı I (2-0) 2 Antik dönem Yunan ve Latin Edebiyatı. Eski Roma Edebiyatı nda mitler, türler, edebi türlerin temsilcileri. Roma Edebiyatı nın altın dönemi. Doğu Edebiyatı Klasikleri. AZ Rus Edebiyatı I (2-0) 2 Rus Edebiyatı nın kaynakları ile dönemleri. İgor Destanı. Rus Halk Edebiyatı ve ürünleri. Rus yazarlarından Derjavin, N. M. Karamzin, V. A. Jukovski, İ. A. Krılov un biyografileri ve edebi faaliyetleri. Rus Edebiyatı nda Sentimentalizm ve Romantizm.

3 AZ 215 Rusça I (2-0) 2 Rusça ses ve şekil bilgisi özelliklerinin tanıtıldığı bu derste Kril alfabesi öğretilmekte. Sözcük türleri, yapıları ve çekimleri anlatılmakta ve cümle içinde kullanımları uygulamalı olarak gösterilmektedir. AZ 217 Farsça I (2-0) 2 Fars dilinde şemsi ve kameri harfler. Farsça da var-yok sözcükleri ile hayır-değil ifadeleri. AZ 219 Osmanlıca I (2-0) 2 Arap alfabesi hakkında genel bilgi. Arap alfabesinde iki ve dört türlü harfler. Arap alfabesinde satıraltı ve satırüstü harfler. Osmanlıca daki Arap unsurları ile Arap alfabesinde hat türleri. II. SINIF / BAHAR YARIYILI AZ 202 Azerbaycan Türkçesi IV (4-0) 4 Sayılar ve türleri, sayılarda numerativ sözler. Sayıların morfolojik ve sentaktik özellikleri. Zamirler, zamir türleri ve cümledeki görevleri. AZ 204 Azerbaycan Edebiyatı IV (4-0) 4 Fuzuli nin edebi kişiliği. Azerbaycan edebiyatında Fuzuli geleneği. XVII-XVIII. Yüzyıllarda Azerbaycan edebiyatı. Molla Veli Vidadi nin ile Molla Penah Vagif in edebi kişiliği. AZ 206 Eski Azerbaycan Yazıları (4-0) 4 Eski Azerbaycan alfabesinde ünsüzler ile ünlüler. Eski Azerbaycan yazısında iki şekilli harfler, dörtlü harfler ile yapım ve çekim ekleri. Yazılı metinlerin okunması. AZ 208 Edebiyat Teorisi (4-0) 4 Edebiyat tarihi ve amacı. Edebi eleştiri ve amacı. Edebiyatın başka bilim dalları ile ilişkisi. Edebi akımlar: Klasisizm, Romantizm, Realizm, Sembolizm, Naturalizm, Empresyonizm, Sürrealizm ) AZ 210 Azerbaycan Tarihi II (2-0) 2 Azerbaycan da Şirvanşahlar Devleti nin oluşması. Moğol istilası döneminde Azerbaycan. Safeviler Devleti. Azerbaycan da hanlıklar dönemi. Kuzey Azerbaycan ın Ruslar tarafından işgali. Sovyetler devrinde Azerbaycan. AZ 212 Dünya Edebiyatı II (2-0) 2 Antik Yunan Edebiyatı nın Dünya Edebiyatı na etkisi. İlyada ve Odessa. Yunan Edebiyatı nın kaynakları. Mitler ve onların Dünya Edebiyatı nda ifadesi. Dünyanın ve olayların nedenlerini anlatan esatirler.

4 AZ 214 Rus Edebiyatı II (2-0) 2 A. S. Griboyedov, A. S. Puşkin, M. Y. Lermontov, N. Gogol un biyografileri ve edebi kişilikleri. AZ 216 Rusça II (2-0) 2 İsimler, sıfatlar, zamirler ve sayıların türleri, yapıları ve çekimleri. AZ 218 Farsça II (2-0) 2 Fars dilinde sade fiiller. Fiillerin zamanları. Fiil kökleri ile salim ve kıyasi fiiller. AZ 220 Osmanlıca II (2-0) 2 Osmanlı Türkçesi nde ekler: çekim ve yapım ekleri. Osmanlıca da izafet ve izafetin türleri. Okunmayan vav ve elif işaretleri. Sayılar, önekler ve onların yardımıyla oluşan kelimeler. III. SINIF / GÜZ YARIYILI AZ 301 Azerbaycan Türkçesi V (4-0) 4 Fiiller, geçişli ve geçişsiz fiiller. Fiilde çatı. Fiilde yapı. Fiilde zamanlar. Fiil kipleri. Fillerin özel gramer ulamları. AZ 303 Azerbaycan Edebiyatı V (4-0) 4 XIX. asır Azerbaycan Edebiyatı. Azerbaycan Edebiyatın da ilk maarifçiler (eğitimciler). İsmayıl Bey Gutgaşınlı, Abbasgulu Ağabakıhanov, Mirza Şefivazeh, Mirza Fethali Ahundov un edebi kişiliği, komedileri, şiirleri, nesirleri. Seyid Ezim Şirvani ile Mirza Elekber Sabir in edebi kişiliği. AZ 305 Türk Dillerinin Mukayeseli Grameri (2-0) 2 Oğuz grubu Türk dillerinde sesli ve sessiz uyumu. Singarmonizme uymayan haller. Kıpçak grubu dil özellikleri ile leksikolojik farklılıklar. Karluk grubunun dilcilik açısından farklılıkları. AZ 307 Azerbaycan Türkçesi Tarihi Grameri (3-0) 3 Azerbaycan Türkçesi nin tarihi evreleriyle bu evrelerdeki dil özellikleri. Dönemlere ait sözlü ve yazılı edebiyat örnekleri, fonetik, morfolojik ve sentaktik özelliklerin incelenmesi. AZ 309 Azerbaycan Kültürü (2-0) 2 Azerbaycan kültürünün devreleri, İslamiyet e kadar olan Azerbaycan kültüründe inançların izleri. Azerbaycan kültüründe İslami unsurlar. Azerbaycan kültürüne dünya kültürlerinin etkisi.

5 AZ 311 Dünya Edebiyatı III (2-0) 2 Avrupa edebiyatında Fransız aydınların etkisi. Voltaire, Rousseau, Hugo, Diderot ile diğer Fransız yazarlar hakkında bilgiler. Fransız edebiyatında ansiklopedistlerin muhatab oldukları temel konular. AZ 313 Rus Edebiyatı III (2-0) 2 L. N. Tolstoy, F. M. Dostoyevski, Turgenyev, Saltıkov-Şedrin, A.P. Çehov un biyografileri ve edebi faaliyetleri. AZ 315 Rusça III (2-0) 2 Rusça da fiiller. Rusça da cinsler, diyaloglar. Sade metinlerin ve şiirlerin tercümesi. AZ 317 Farsça III (2-0) 2 Farsça da basit cümleler. Bağımlı ve bağımsız cümleler. Farsça da cümlelerin söz dizimi. Farsça nın gramer özellikleri. AZ 319 Osmanlıca III (2-0) 2 Osmanlıca da Arapça bazı müennes ve müzekker isimler. Osmanlıca da zamanlar. Osmanlıca da zarf fiiller. Uzak ve duyulan geçmiş zamanlar. Osmanlıca da yardımcı kelime birlikleri. III. SINIF / BAHAR YARIYILI AZ Azerbaycan Türkçesi VI (4-0) 4 Fiilimsiler: Mastar, ortaç ve bağ fiiller. Zarflar, anlamsal ve yapısal türleri. Bağlaçlar, son takılar, ilgeçler, ünlemler, vokativler, söz öbekleri. Sabit ve serbest söz öbekleri. Söz öbekleri arasında cümlesel ilişkiler ve türleri. AZ 304 Azerbaycan Edebiyatı VI (4-0) 4 S.E. Nebati nin şiirleri. Necef Bey Vezirov, Ebdürrehim Bey Hakverdiyev, Neriman Nerimanov, Aşık Elesker, Muhammed Hadi nin edebi kişiliği. XX. Yüzyılın başlarında Azerbaycan edebiyatı. Ali Bey Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Sur, Samet Mensur, Abbas Sehhet ve Abdullah Şaik. AZ 306 Mitoloji (3-0) 3 Mitolojide eshatolojik bakışlar. Kozmogonik tasavvurların mitolojide yankısı. Doğal afetlerin mitolojide ifadesi. Mitolojide renkler ve sesler. Mitolojide monofizit ve pantaizm ile insanın ruhlar hakkında bakışları.

6 AZ 308 Linguistik Tekstoloji (2-0) 2 Tekstolojik uygulama yöntemleri. Riyazi dilciliğin tekstolojiye etkisi. Karşılaştırmalı metodla linguistik tekstolojinin çözümü. Senkronluk ve diyakronluk tekstolojinin temeli. AZ 310 Kompozisyon I (2-0) 2 Rabıtalı yazı türleri hakkında. Belirli eserlerin okutulması ve tartışılması. Kompozisyonda bireysel görüşlerin ve fikirlerin ön plana çıkarılması ile dipnotların uygulanması. AZ 312 Dünya edebiyatı (2-0) 2 Dünya edebiyatında İngiliz edebiyatının rolü. İngiliz edebiyatının önde gelen temsilcileri ile belirli konuları. Shakspeare, Shelly, Byron, Charles Dickens hakkında özet bilgiler ile eserlerinin okunması ve tartışılması. AZ 314 Rus Edebiyatı IV (2-0) 2 M. Gorki, Mayakovski, Yesenin, Şolohov, Fadeev in biyografileri ve edebi faaliyetleri. AZ 320 Osmanlıca IV (2-0) 2 Osmanlıcada düz cümleler. Osmanlıca da soru ve emir, ünlem cümleleri ile bağımlı, bağımsız ve devrik cümleler. Osmanlıca metinler. AZ 318 Farsça IV (2-0) 2 Farsça da izafet. İzafet zinciri. Uzlaşan ve uzlaşmayan söz öbekleri. Farsça da çoğulluk. Farsça nın dil özellikleri. AZ 316 Rusça IV (2-0) 2 Rusça kompozisyon yazımı ile konuşma alışkanlığının geliştirilmesi. IV. SINIF / GÜZ YARIYILI AZ 401 Azerbaycan Türkçesi VII (4-0) 4 Cümleler: Bağımlı ve bağımsız, tek ve çift terkipli cümleler. Cümlelerin gramer açısından esasları ile sentaktik dizilişi. Cümlenin temel ve yardımcı öğeleri. AZ 403 Azerbaycan Edebiyatı VII (4-0) 4 Demokratik Cumhuriyet döneminde Azerbaycan edebiyatı. Hüseyin Cavid, Cafer Cabbarlı, Ahmet Cavad, Almaz Yıldırım, Yusif Vezir Çemenzeminli ve Tağı Şahbazi nin edebi kişilikleri.

7 AZ 405 Kompozisyon II (2-0) 2 Anı, günlük, seyahat, dilekçe, rapor, tutanak, bildiri yazılarında üslup. Kompozisyonda kişisel yöntemlerin önemi. AZ 407 Türkiye Edebiyatı I (2-0) 2 Türk halk edebiyatı: Masallar, türküler, tapmacalar, ninniler ve onların edebi önemi. Türk destanlarının örnekleri ile dünya edebiyatındaki destanlarla ortak noktaları. AZ 411 Genel Dilcilik (4-0) 4 Dilcilik meselelerinin çağdaş yöntemlerle çözümü. Dünya dilleri hakkında genel bilgi. Dilcilik ekolleri. Yapı ve köken bakımından dünya dillerinin morfolojik ve fonolojik özellikleri. AZ 413 Azerbaycan Edebi Dil Tarihi (4-0) 4 Azerbaycan edebi dilinin Fuzuli ye kadar olan dönemi. Kitab-i Dedem Korkut eserinin dil özellikleri. Azerbaycan edebi dilinde XVIII. Yüzyıla kadar (Vakif e kadar) olan dönem. Çağdaş dönemde Azerbaycan edebi dili. IV. SINIF / BAHAR YARIYILI AZ 402 Azerbaycan Türkçesi VIII (4-0) 4 Cümlenin öğeleri arasında uyum. Cümlenin temel ve yardımcı ögeleri. Bağımlı cümlelerde sentaktik türler. AZ 404 Azerbaycan Edebiyatı VIII (4-0) 4 Samet Vurgun, Süleyman Rüstem, Süleyman Rahimov, Memmed Rahim, Resul Rıza nın edebi kişilikleri, eserleri. XX. Yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan edebiyatı. AZ 406 Gramatik Tahliller (2-0) 2 Sentaktik ve morfolojik çözümlerin temel özellikleri. Sözlerin yapısal ve cümle açısından tahlilleri. Yapım ve çekim eklerinin tespiti. Cümlenin öğelerinin bulunması. AZ 408 Türkiye Edebiyatı II (2-0) 2 Yazılı Türk edebiyatının tarihi aşamaları. Farsça yazmış Türk yazarları: M. C. Rumi, B. Veled, A. Paşa, Şehriyar ın edebi kişiliği. Türk tasavvuf edebiyatı. AZ 412 Azerbaycan Tiyatro Tarihi (2-0) 2 Mirza Fethali Ahundov un edebi kişiliğinde dramaturginin yeri. Medyam temaşaları ve şebihlerin profesyonel tiyatro yaratıcılığına etkisi. Cafer Cabbarlı ve İlyas Efendiyev dönemi.

8 AZ 414 Azerbaycan Edebi Eleştiri Tarihi (3-0) 3 Fuzuli nin Şikayetname sinde edebi türlerin ve şiirin önemi. Abaskulu Ağa Bakıhanov un Gülistan-ı İrem eserinde edebi eleştiri. Mirza Fethali Ahundov ve Cafer Cabbarlı nın edebi görüşleri. Mikayıl Refili, Methi Hüseyin, Cafer Caferov, Memmed Cafer, Yaşar Karayev in tenkitleri.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

AZERBAYCAN DA ANA DİLİNİN ÖĞRETİLMESİNE YÖNELİK YAZILMIŞ İLK DERS KİTAPLARI

AZERBAYCAN DA ANA DİLİNİN ÖĞRETİLMESİNE YÖNELİK YAZILMIŞ İLK DERS KİTAPLARI A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 201-214 AZERBAYCAN DA ANA DİLİNİN ÖĞRETİLMESİNE YÖNELİK YAZILMIŞ İLK DERS KİTAPLARI Özet XIX. yüzyılın 30 lu yıllarında Azerbaycan

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım

Zambak 10. Sınıf Dil ve Anlatım ÜNİTE-2 ÜNİTE-3 SUNUM-TARTIŞMA-PANEL 1. Sunum 4 1 1 2. Tartışma 4 1 1 1 1 3. Panel 4 1 1 (9. sınıf müfredatıyla ilgili olarak Parçada anlam-konu-anadüşünceyardımcı düşünceden de soru sorulacaktır.) ANLATIM

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe

KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe 1 KARMA DİLLER ve İKİ ÖRNEK: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe Prof. Dr. Ahmet BURAN Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, aburan@firat.edu.tr Özet Bu makalede dil türleri bağlamında karma diller ele alınarak,

Detaylı

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler

Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Âşık Paşa ve Anadolu da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu, 1-2 Kasım 2013, Kırşehir, s. 219-228 Oğuzcanın Anadolu da Yazı Dili Olma Sürecine Dair Düşünceler Leylâ Karahan * Özet: Her yazı dili, bir

Detaylı

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze

Dönemi Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3. Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Genel Turizm Bilgisi I Kodu 2803101 Teorik Saati 2 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 3 Türkçe Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze Öğr.Gör.Çetin TOPUZ Koordinatörün E-Posta Adresi ctopuz@selcuk.edu.tr Öğr.Gör.Çetin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN KIRGIZ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE VE TÜRKİYE YE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Öz Bu araştırmanın amacı Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören Kırgız öğrencilerin Türkçeye ve Türkiye ye

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var

Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var 477 Edebiyat Tarihinin Kendi Tarihini Yazmaya İhtiyacımız Var Fatih Altuğ, Mehmet Fatih Uslu, Ömer Faruk Yekdeş Sorular: Hazel Melek Akdik Monograf

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE BEŞ VE ON ZAMANLI RİTİMLERİN ANALİZİ UTKU ÜNAL 102619015 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CANAN AYKENT 2007 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 02 Anlatıma Hazırlık 03 Anlatımda Tema ve Konu 04 Anlatımda Sınırlandırma 05 Anlatımın ve Anlatıcının Amacı ve Tavrı 06 Anlatımın Özellikleri, Oluşumu ve Türlerinin

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, III. Sayı, Sivas 1996, s. 177-194.

Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, III. Sayı, Sivas 1996, s. 177-194. 1 Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi, Türklük Bilimi Araştırmaları, III. Sayı, Sivas 1996, s. 177-194. Türkiye İle Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Arş. Gör.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

(BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ)

(BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ) ALTAYLAR DAN ANADOLU YA KAMĐZM (BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ) Dr. Yaşar KALAFAT Dr. Yaşar Kalafat Đlk ve orta tahsilini 1939 yılında dünyaya geldiği Kars'da, Yüksek tahsilini

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 2012 Manas Journal of Social Studies Vol.: 1 No: 3 2012 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI Kırgızistan-Türkiye

Detaylı