Üniversite-Sanayi İşbirliği nde Eski ve Yeni Yaklaşımlar. Mahmut Kiper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite-Sanayi İşbirliği nde Eski ve Yeni Yaklaşımlar. Mahmut Kiper"

Transkript

1 Üniversite-Sanayi İşbirliği nde Eski ve Yeni Yaklaşımlar Mahmut Kiper

2 Dünyada B-T Politikaları 1.FAZ: B-T Savunma amaçlı Temel Bilimler odaklı araştırmalar Science the endless frontier

3 1. Fazda Üniversitelere Düşen Görevler A- Eğitim B- Araştırma 1- saf bilim (pure science) en iyisidir, 2- buna bağlı olarak yapılan temel araştırmalar eninde sonunda toplum yaşamını iyileştirecek sonuçlar doğurur.

4 Bilim Sonsuz Sınır için Toplumsal Sözleşme Şartları CUDOS Normları: Ortak Mülkiyet (Communism) - Özellikle bilgi ortak mülkiyet olarak kabul edilir. Evrensellik (Universality) - Araştırma sonuçları ulusalcılık, sözleşme, ırkçılık gibi kısıtlarla belli bir grubun yararına sunulamaz. Tarafsızlık (Disinterestedness) - Araştırmacılar önyargısız olarak ve açık fikirlilikle çalışmalarını yapacaklar ve bilim politik ve ekonomik çıkarlardan bağımsız tutulacaktır. Sistemik Kuşkuculuk (Organized Scepticism) - Araştırmacı başkalarının çalışmalarını olduğu kadar kendi çalışmalarını da kuşkucu bir yaklaşımla kritik eder. (Robert K. Merton,1942)

5 Dünyada B-T Politikaları-II Faz 2. FAZ: Endüstriyel rekabet amaçlı uygulamalı araştırma ve teknoloji transfer odaklı politikalar ve İNOVASYON un Keşfi

6 II. Fazda Japonya ABD ile rekabet avantajı için Japonya dan doğru 1980 lerde kalite olgusu,1990 lar da ise yeni üretim ve yönetim süreçleri ile en düşük maliyetli ve en kaliteli ürünü en kısa sürede pazara çıkarmak arayışlarının sonucu Yalın üretim (Lean manufacturing), Çevik Üretim (Agile Manufacturing), Tam Zamanlı Üretim (Just in time), Kanban,Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management), 6 Sigma Metodolojisi vb. uygulamalar üretimde kaliteyi artırarak ve ürünün tasarımından, pazara sunumuna kadar hız üstünlüğü ile rekabeti öne çıkaran unsurlar olmuşlardır ve bu uygulamalar dünyada giderek yayılmışlardır. (üniversitelerin bu gelişmeye dolaylı katkısı var)

7 II. Fazda AB Birlik olma çabaları ABD ile rekabet için Ulusal Politikalar yerine Avrupa Şampiyonları Projeleri (Concorde, Airbus) Avrupa Araştırma Alanı - COST (Temel Araştırmalar, Üniversiteler) - Çerçeve Programları (Uygulamalı Araştırmalar, Araştırma Kurumları, Sanayi) - EUREKA (Pazara Yakın Geliştirme, KOBİler) Birliğe koruma kalkanı (Uygunluk Değerlendirme Sistemleri ve bunların küresel harmonizasyonu) (üniversitelerin gelişmelere dolaylı katkısı var, Kıta Avrupası üniversite yaklaşımı ağırlığını sürdürüyor.)

8 II.Fazda ABD İnovasyon ekonomik ve sosyal gelişmenin anahtar unsurudur. Bu gerçek ilk önce 1970 lerde ABD de farkedilmiş ve AB ülkeleri 20 yıldan fazla bir gecikmeyle bunu takip etmiştir. Bu gecikmenin bir çok nedeni sayılabilir. En önemlilerinden biri Amerikan üniversitelerinin ve araştırma kurumlarının pazar odaklı olmaları ve inovasyon ve işbirliği kültürünü özendirici ve geliştirici şekilde organizasyon yaklaşımını benimsemeleridir. Danica Simsic - Lubliyana Belediye Başkanı ve Slovenya Bölgesel İnovasyon Sistemi (SLORITTS) Yürütme Kurulu Başkanı

9 II. Fazda ABD Dünyada Temel Araştırmalar için hala en yüksek bütçeyi ayıran ülke ancak üniversitelere sağlanan kamu fonlarında ve özel sektör desteklerinde düşüşler yaşanıyor. Üniversiteler üzerinde; Kamu kaynaklı araştırmaların büyüme ve ulusal refahı olumlu yönde etkilediğinden emin olma isteği Özel sektör destekli araştırmaların da üretime yansıması ve rekabetçilikte olumlu etkisinden emin olma isteği sonucu Girişimci Üniversite kimliğine ek olarak Rekabetçi Üniversite kimliği de ağırlık kazanıyor.

10 Rekabetçi Üniversite Rekabetçi yaklaşım olarak isimlendirilen bu yeni işbirliği modelinde üniversitelere eğitim ve araştırmadan oluşan klasik rollerine ek olarak sosyal ve ekonomik gelişimde de önemli bir rol biçilmiştir. Bu kapsamda sürdürdükleri araştırma sonuçlarını ticaretleştirmek suretiyle yerel, bölgesel ve ulusal seviyede kalkınmaya destek olmaları beklenmiştir.

11 Üniversite Fonsiyonları: - Eğitim, - Araştırma ve - İnovasyon

12 İnovasyonun Altın Yumurtlayan Kazı(The Times): Bay-Dole Act. (1980) Önemli bir politik inovasyonu örneği(tek bir politika düzenlemesi ile endüstri ile ilgisiz araştırma oranlarında büyük bir tersine dönüş) 1980 lerden önce yılda ortalama 250 kadar patent çıkarabilen üniversiteler, AUTM verilerine göre sadece 2005 de 3278 ABD patenti üretmişler, 4932 yeni lisans anlaşması yapmışlar, 527 yeni ürün geliştirmişler, 628 spinoff şirketi kurmuşlar ve 1,46 milyar ABD doları gelir elde etmişlerdir. muhtemelen son yarım yüzyılda dünyada en fazla ilham alınan yasa (Economist Technology Quarterly, 2002)

13 3. Faz: Society The Endless Frontier (Toplum-Sonsuz Sınır) İnovasyonun Hayataın Her Alanına Girmesi -21. Yüzyılda Avrupa Araştırma ve İnovasyon Vizyonu Dokümanı-1998 (P. Karakostas, U.Müldür), - İnovasyon Mekanizmaları

14 Society The Endless Frontier (Toplum-Sonsuz Sınır) Bu dokümanda özetle arası politik, arası ekonomik güdülü süreçlerden sonra artık 2000 lerle gelen 3. fazın sosyal entegrasyon ve toplumsal sorunlara odaklanacak bir süreç olacağı vurgulanarak, araştırma işbirlikleri ve politikalarda da istihdamın artışı, sağlık, çevre gibi toplumun öne çıkan beklentilerine cevap verecek sosyoekonomik konulara ağırlık verilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

15 21. Yüzyıla Girerken Üniversitelere Ek Roller Kurumsal bazda, üniversite araştırmaları neticesinde spin-off şirketlerin doğmasını, özel sektör ile danışmanlık faaliyetlerinin modellenmesini, yeni teknoloji firmalarına yönelik destekleri ve risk sermayesinin yükselişini görmekteyiz. Hukuki alanda özellikle fikri mülkiyet haklarına yönelik yapılan düzenlemeler, ticarileştirilen üniversite araştırma projelerinde tarafların konumları, araştırma projelerinin özel sektör tarafından fonlanmasına yönelik düzenlemeler dikkati çekmektedir. Yönetimsel olarak giderek artan üniversite sanayi ortaklıkları, bağımsız araştırma kurumları ile üniversite araştırma kurumları arasında proje bazlı ya da uzun dönemli formel işbirlikleri ön plana çıkmaktadır. Davranışsal olarak ise gerek akademik çevrelerde gerek iş dünyasında işbirliğinin öneminin daha iyi kavranması, sonuçlarının görülmesi ve beklentilerin artmasını görmekteyiz.

16 Gelişmiş Ülke Öngörüleri Dünyadaki değişim giderek hızlanacaktır. Bunda anahtar rolü teknolojiler üstlenmektedir. Ürün ömür döngüsü kısalacak, ekonomik büyümede inovasyon giderek daha önemli rol oynayacaktır. Buna bağlı olarak, doğa bilimlerine ve teknoloji eğitimine ilgi artacaktır. Enformasyon (IT) teknolojileri bilime yükledikleri yeni iddialar ve coğrafik mesafeleri ortadan kaldırmaları nedeniyle de çok önemlidirler. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde de çok çarpıcı etkileri olacaktır. Biyo-teknolojiler de giderek kapsamlarını geliştireceklerdir. Küreselleşme daha etkili olacak, ülkelerin rekabet gücü entellektüel sermayelerine dayanacaktır. Küreselleşen dünyada pazara sunulan nitelikli ürünler yerel üreticileri de gelişime zorlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde büyüme düşecektir. Pek çok ülkede istihdam sorunları yaşanacaktır.

17 Gelişmiş Ülke Öngörüleri (Devam) Değişen ve gelişen teknolojilere adaptasyonu hızlandırılmış, yeni yetenekler kazandırılmış işgücü önem kazanacak. Özellikle Asya ülkeleri hızla büyüyecek, Çin dünya pazarlarında önemli rekabet gücü kazanacaktır. Kadın işgücünün oranı artacaktır. Devletin rolü yatırımcılıktan düzenleyicilik, yönlendiricilik ve oyun kuruculuğa kayacaktır.

18 Gelişmiş Ülke Öngörüleri (Devam) Teknolojileri seçerken, bu teknolojilerin güçlendirmesi ve etkilemesi, bilimsel ve teknolojik bilgi temelli olmaları (knowledgebase), ulusal güvenlik üzerindeki etkileri önem kazanacaktır. Ancak Belirsizlik giderek artacaktır.

19 20. Yüzyılda Başarılanlar -Elektrifikasyon, -Otomobil, -Uçak, -Su temini ve dağıtımı, -Elektronik, -Radyo ve TV, -Tarım mekanizasyonu, -Bilgisayar, -Telefon, -Klima ve soğutma, malzemeleri - Otoyol, - Uzay araçları, - İnternet, - Görüntü işleme, - Ev aletleri, - Sağlık teknolojileri, - Petrol teknolojileri, - Lazer ve fiberoptik, - Nükleer teknolojiler, - Yüksek performans

20 21. Yüzyılda Beklenen Teknolojik Gelişmeler -Yenilenebilir enerji sistemleri, - İleri İlaçlar, -Füzyon enerji sistemi, -Teröre karşı güvenlik sistemleri, -Karbon blokajı, -Sanal gerçeklik sistemleri, -Nitrojen döngüsü, -Kişiye özel öğrenme vb. sistemler, -Temiz suya erişim, -Yeni buluş sistemleri, -Yerleşim altyapı sistemleri, -Sağlık enformasyon sistemleri.

21 Sistem yaklaşımı Tüm bu sistemlerin de ağırlıkla; su, ulaşım, enerji, yaşam bilimleri/sağlık ile sürdürülebilir çevre konularına odaklanacağı öngörülmektedir. Bu sistem yaklaşımını gerekli kılan hususlara bakıldığında öncelikle bu konuların disiplinlerarası(interdisipliner) hatta disiplinlerüstü (transdisipliner)özellikler taşıdığı görülecektir. Diğer bir deyişle, hedeflenen bu gelişmeler ancak farklı disiplinlerin biraraya gelmesi ile mümkün olabilecektir.

22 Üniversitelerin Doğrudan Süreçlere Dahil Olduğu Mekanizma Arayışları 21. yüzyılın hemen başında literature giren Bilgi Ekonomisi nde her ülke yaratıcı düşünceye sahip daha çok yenilikçi insana ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyacın giderilmesinde en önemli potansiyellerden olan üniversitelerin daha fazla rol üstlenmesi için çareler aramaktadır. Bu kapsamda da öncelikle üniversitelerin doğrudan inovasyon ve teknoloji geliştirme süreçlerine dahil olduğu bir süreci geliştirmek için teknoparklar, teknoloji transfer merkezleri, kuluçkalıklar, ÜSİM gibi isimlerle gündemimize giren yeni mekanizmalar geliştirilmektedir.

23 Neden Üniversite-Sanayi İşbirliği? 18. yüzyılın sonlarında başlayan bir süreçle, teknolojiler bilimsel bilgi temelli olarak gelişmeye başlamış ve bilimle teknoloji arasındaki bu etkileşim sanayileşme ve ekonomik gelişmenin motoru olmuştur. Üniversite ile sanayi arasındaki bu ilişkinin ekonomik büyümeyi besleyen önemli bir etkisi vardır. üniversite-sanayi işbirliği zor, ancak ulusal kalkınma için en yararlı teknoloji transfer yöntemlerinden birisidir.

24 Sanayinin İlgi Nedeni: Dr. Katsuhiko Yamashita: Toshiba nın Teknolojiden Sorumlu Başkanı Eğer dünyanın geri kalanı ile bağlantılı bir ülkede faaliyet gösteren bir şirketseniz üniversiteler ile işbirliğine gitmeye mecbursunuz. Bunun dört ana nedeni var. Öncelikli iki neden teknolojinin her alanda, tarihte daha önce hiç olmadığı kadar hızlı gelişmesi ve rekabetin artması. Eğer aynı alanlarda faaliyet gösteren rakiplerinizden hızlı olmazsanız patentleşebilecek pek çok temel teknolojiyi onlara kaptırabilirsiniz. Buda rekabetçiliğinizin birkaç yıl içinde yok olması anlamına gelir. Böyle bir sonla karşılaşmamak için tüm şirketler üniversitelerin teknoloji üretme potansiyelinden faydalanmak durumundalar.

25 Dr. Katsuhiko Yamashita: Toshiba nın Teknolojiden Sorumlu Başkanı(Devam) Üniversite - sanayi işbirliği için diğer önemli bir sebep ise para. Hiçbir şirket artık temel bilimlerde araştırma yapamıyor. Fizik ve kimya gibi bilimlerdeki hızlı gelişme özel alanlar oluşturdu ve bu konularda araştırma yapabilecek insan kaynağı bulmak ve laboratuvarlara yatırım yapmak bir şirket için büyük maliyetler getiriyor. Son olarak artık öğrenciler üniversitelerden sadece teorik bilgiler edinerek mezun olmak istemiyorlar. İş dünyasına yakınlaşmak, araştırmalarının sonuçlarını daha çabuk almak ve toplumda yarattıklarını ve değişiklikleri görebilmek istiyorlar.

26 Üniversite/Araştırma Kurumlarının İlgi Nedenleri: bünyelerinde yapılan buluşların tanınırlığı ve kazanılan prestij, toplumsal ve evrensel yarar sağlama misyonları, değerli bilim adamlarının cezbedilmesi ve bünyede tutulması, bu yönde giderek artan ulusal ve bölgesel işbirliği ağyapılarına ve beklentilere uyum, ulusal ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı, işbirliğini destekleyen fonlardan maksimum yarar sağlama, ticarileşen buluşlardan elde edilen kazançlarla daha fazla ve ileri araştırmaların finansmanı. 26

27 ÜSİ: Öğretim Üyesi için Yeni Fırsatlar Tekniğin son durumu ve en son teknolojilerde (state of the art) ve en gelişmiş yönetim sistemlerinde çalışma fırsatı Araştırma sonuçlarından para kazanma (Lisans, spinoff) Sanayi sorunlarını ve beklentilerini anlama şansı Teknoloji odaklı(yönlendirmeli) eğitim programları İşbirliği proje bütçelerinden ve gelirlerden pay alma olanağı

28 ÜSİ Amaçlarından: Öğrencilere Yeni Fırsatlar Yaratmak en gelişmiş test ekipmanları ve ileri üretim altyapıları ile çalışma imkanı disiplinler arası projelerde çalışma imkanı olası girişimcilik konularının seçimi araştırma sonuçlarından para kazanma (Lisans, spin-off) fikri haklar yönetimi ve taramaları sistematiğini öğrenme olanağı İş yeri eğitimi ve sanayide iş bulma fırsatları İşbirliği proje bütçelerinden ve gelirlerden pay alma olanağı

29 Üniversite-Sanayi Çatışmasının Kavramsal Anlamı Hala Geçerli! Üniversitelerin evrensel, sanayiinin özel değer tarafında olması (evrensel yarar/rekabet üstünlüğü çatışması) Üniversitelerin bilgi evrenseldir, yayılmalı anlayışına karşı, sanayiinin bilgiyi tekelinde tutarak rekabet kazanma konusundaki bilgiyi tekelleştirme istekleri, Fikri hakların sahipliliği ve kullanımı konularında yaşanan çekişmeler.

30 Üniversiteler; sırça köşkünde ne zaman ve ne de maliyet hassasiyeti duymadan, milletin vergileriyle sanayi ihtiyaçları için değil, kendi keyfine göre mavi semalar için işe yaramaz araştırmalar yapan kurumlar (mı?)

31 Sanayi; birlikte araştırma projesi yürütülemeyecek kadar geri teknolojilerle uğraşan, bugün getirdiği işin sonucunu dün almaya kalkan, yapılabilen pek az sayıdaki işbirliğinde ise, üniversiteye hak ettiği parasal desteği vermeden çalışmalardan çekilen ya da çalışma sonuçlarını uygulamaya yanaşmayan, iş yapılamaz bir ortak (mı?)

32 ÜSİ- Temel Problemler Problem-1 Sanayii üretimde, doğrudan bilime değil teknolojiye gereksinim duyar. Bu durumda sanayi, yeni bilimsel bilgiye dolaylı olarak ve 1-Yeni, temel teknolojilerin ortaya çıkmasının yeni bilimsel bilgiyi gerektirdiği ve 2-Mevcut teknolojilerde daha fazla ilerlemenin, bu teknolojilerin temelini oluşturan bilimsel bilgiye daha derinlemesine inilmeden sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda ihtiyaç duyacaktır.

33 ÜSİ- Temel Problemler Problem-2 üniversitede yapılan bilimsel çalışmalar ne form ne de zaman açısından sanayi tarafından doğrudan kullanılamaz.

34 ÜSİ Arayüzleri: belirtilen problemlere ve tarafların gereksinimlerine uygun çözümler getirmeye çalışan kurumlar

35 ÜSİ Arayüzleri Üniversitelerden endüstriye doğru değişik şekillerde teknoloji akışını sağlamak amacıyla taraflar arasında arayüz işlevi gören yapılar.

36 ÜSİ Kurumsal Arayüz Yapıları: Teknoparklar, Teknoloji Transfer Merkezleri, Kuluçkalıklar, İşbirliği Merkezleri,

37 Teknoparklar: Yeni teknoloji kökenli firmalar oluşturmak ve büyütmek, Üniversite buluş ve know-how larını ticari amaca dönüştürmek, Teknoloji transferini artırmak, Firmaların Ar-Ge faaliyetlerini ekonomik kazanca dönüştürmek.

38 Kuluçkalıklar: teknoloji odaklı fikirlerin ticarileşmesi yönünde yeni firmaların gelişmesi için uygun ortamların yaratılmasını amaçlar.

39 Türkiye de Kuluçkalıklar 50 Kuluçkalık(Ağırlıkla KOSGEB in TEKMER ve DTİ leri) Not: KOSGEB 2012 Plan Raporu nda TEKMER lerin sayısının artırılacağı belirtilmektedir. Brezilya 300 Kore 400 Çin 500

40 İşbirliği Merkezleri: üniversite-sanayi işbirliğini özendirici yönde ve sanayicinin benimsediği ve gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi (talep odaklı), etkileşimli Ar-Ge faaliyetlerinin belli bir endüstriyel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yoğunlaştırılarak, sonuçların geniş bir kesime yaygınlaştırılması.

41 İşbirliği Amaçlı Bazı Destek Hizmetleri Teknoloji ve teknoloji transferi ve kapsamı konusunda bilgilendirme ve promosyon Sanayi kuruluşlarının teknolojik yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyecek teknik çalışmalar Teknoloji yetenek değerlendirmesi (Teknology Audit) FSMH konusunda bilgilendirme ve danışmanlık ATGI proje yönetimi Hukuksal danışmanlık ATGI destekleri konusunda bilgilendirme ve danışmanlık Proje çıktılarının ticarileştirilmesi, pazar araştırılması ve pazarlanması konusunda destek Proje işbirlikleri vb. konusunda arama organizasyonları (Proje Pazarları)

42 TÜBİTAK-ÜSAMP ÜSAMP, NSF-ABD modelinden esinlenilerek, TÜBİTAK tarafından 1996 ile 2006 yılları arasında uygulanmış ve üniversite-sanayi işbirliğinde önemli altyapıların kurulmasına ve tecrübelerin edinilmesine yol açmıştır.

43 TÜBİTAK-ÜSAMP ÜSAMP kapsamında, Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi kurmaya yönelik, toplam 16 başvuru yapılmış, yedi başvuru merkez kurulması ile sonuçlanmış, bunlardan biri (Gaziantep te KOS ağırlıklı bir bölgesel işbirliği merkezi) başarılı olamamış ve kapanmıştır.

44 ÜSİM ler Beş merkez ise faaliyetlerine bu program sonlandırıldıktan sonra da farklı yasal statülerle devam etmektedirler. Bu Merkezler şunlardır; 1-Eskişehir Anadolu Üniversitesi ndeki Seramik Araştırma Merkezi(SAM), 2-Adana Çukurova Üniversitesi ndeki Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (Adana-ÜSAM) 3-ODTÜ-Ostim İleri İmalat Sistemleri ve Araştırma Merkezi (ODAGEM), 4-İTÜ de Otomotiv Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi (OTAM) ve 5-Hacettepe Üniversitesi ndeki Biyomedikal Teknolojiler Ar-Ge Merkezi(BİYOMEDTEK).

45 Teknoloji Transfer Ofisleri (Merkezleri) üniversite Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi (arz odaklılık)

46 TTO-Temel Fonksiyonlar(Aşamalar) Üniversitelerden sanayiye doğru teknoloji transferine aracılık eden bu tür yapılanmaların temel fonksiyonları ; bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünü olarak tarif edilmekte ve bu sürecin başlıca aşamaları şöyle sıralanmaktadır; Buluşun/yenilikçi ürünün tespiti ve değerlendirmesi (Diagnostics & Evaluation) Buluşun/ürünün koruma altına alınması (Protection) Buluş sahibi ile ticarileşme planı yapılması (Commercialization Strategy) Ticarileşme: Spin off firma, lisanslama, tümüyle devir (Commercialization) Gelir Paylaşımı: Üniversite, buluş sahibi, aracı kurumlar (Revenue Sharing) 46

47 TTO Ana Faaliyetleri Üniversite ya da araştırma kurumlarının entellektüel değerlerinin özellikle de FSMH varlıklarının belirlenmesi, bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin takibi ve bunlardan doğan hakların diğer yapılara özellikle de sanayiye lisanslama şeklinde transferi ile ticarileştirme süreçlerinin yönetilmesi Genellikle üniversite ya da araştırma kurumu mensubu ve ticarileşme potansiyeli yüksek bir fikrin ya da buluşun sahibi olan araştırmacıya; şirket kurarak (spin-off) bu süreç sonunda yüksek ekonomik değer sağlanmasına aracılık etmek üzere, FSMH yönetimi, sermaye temini, kuluçkalık ya da teknoparklarda yer, hukusal işlemler, iş geliştirme ve pazarlama gibi danışmanlık hizmetleri sağlanması Sanayi kuruluşunun spesifik teknoloji gereksinimini tesbit ederek, bunun üniversite ya da araştırma kurumundan kontrat bazlı Ar-Ge çalışması sonucu olarak teknoloji transferi şeklinde temin edilmesi. 47

48 Lisans Sözleşmeleri Hususları-Genel Transfer edilen fikri mülkiyetin tanımının doğru olarak yapılması, Fikri mülkiyetin kullanımında münhasırlık tanınıp tanınmadığı, kullanımın kapsamına ilişkin ayrıntılar, bu kapsamda zamansal ya da bölgesel sınırlamaların öngörülüp öngörülmediği, Geliştirilecek (ileride ortaya çıkacak) fikri mülkiyet üzerindeki haklar, bunların korunması için öngörülecek yükümlülükler ve yararlanma şartları, Ücretlerin belirlenmesi, ödenme biçimleri ve ödeme zamanlarına ilişkin ayrıntılar, Bilgi gizliliğine ilişkin düzenlemeler ve ayrıntılar (ayrı ve kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi yapılması büyük önem taşımaktadır), 48

49 Lisans Sözleşmeleri Hususları-Genel İleride sorun ve uyuşmazlık yaşanmaması için üretim miktarı ve ürün türlerine ilişkin sınırlama öngörülüp öngörülmediği, Alınan teknolojinin geliştirilecek veya üretilecek diğer ürünlerde kullanılmasına ilişkin sınırlamalar olup olmayacağı, Ürünün geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin yükümlülüklerin belirlenmesi, Satın alınan teknoloji üzerinde iyileştirme ve tadilat yapılmasına ilişkin ayrıntıların belirtilmesi, Temel anlaşma süresinin bitiminden sonra lisans hakkı kullanımının yasaklanıp yasaklanmaması, 49

50 Lisans Sözleşmeleri Hususları-Genel İmal edilecek ürünlerin fiyatına dair bir sınırlama öngörülüp öngörülmediği, İmal edilecek ürünün için taraflardan biri için veya bir üçüncü kişi tarafından alım yükümlülüğünün öngörülüp öngörülmediği, Transfer edilen teknoloji ile kullanılacak yedek parça, hammadde vb. ürün ihtiyaçlarının nasıl ve nereden temin edileceğine ilişkin yükümlülük öngörülüp öngörülmeyeceği, Transfer edilen teknolojinin üretiminin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübe aktarımları ile bu konuda verilecek eğitimlere ilişkin ayrıntılar, Lisans kapsamına giren ürün, bilgi buluş ve yenilikler ile diğer fikri değerlerin yoruma sebep olmayacak şekilde açıklanmasına dair ayrıntılar, 50

51 Lisans Sözleşmeleri Hususları-Genel İhracata ilişkin kısıtlara yer verilip verilmeyeceği, Haksız rekabet oluşturacak hususlardan kaçınılması, Sözleşmenin feshi yöntemleri ve feshin sonuçlarına ilişkin ayrıntılar Ortaya çıkacak teknik sorunların giderilmesinde yapılacak işbirliğine ilişkin ayrıntılar. Fiyat teklifinin tüm ayrıntıları içerecek şekilde hazırlanması, ve fiyatlandırılması istenen kalemlerin açıkça belirtilmiş olması, 51

52 TTO Kurumsal Yapıları Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumunun bir birimi olarak (specialised department-type) faaliyetlerini sürdüren TTO lar, Üniversite ya da bilimsel araştırma kurumuna bağlı bir kimlikle (wholly owned subsidiary) faaliyetini sürdüren TTO lar, Birden çok üniversite ya da bilimsel araştırma kurumu ile ilişkili olan ancak kamu ya da özel bağımsız bir kimlikle (independent intermediary) faaliyetlerini sürdüren TTO lar. 52

53 TTO Tanım: yukarıda belirtilen faaliyet konularında uzmanlaşmış, bu süreçleri profesyonel bir yaklaşımla ele alan, bir ya da birden çok üniversite ya da araştırma kuruluşuyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kurumsal mekanizmalar 53

54 TTO Destek Hizmetleri Teknoloji ve teknoloji transferi ve kapsamı konusunda bilgilendirme ve promosyon Sanayi kuruluşlarının teknolojik yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyecek teknik çalışmalar Teknoloji yetenek değerlendirmesi (Teknology Audit) FSMH konusunda bilgilendirme ve danışmanlık ATGI proje yönetimi Hukuksal danışmanlık ATGI destekleri konusunda bilgilendirme ve danışmanlık Proje çıktılarının ticarileştirilmesi, pazar araştırılması ve pazarlanması konusunda destek Proje işbirlikleri vb. konusunda arama organizasyonları (Proje Pazarları) 54

55 TTO lar için Eko-Sistem Gerekleri 1-Ulusal Politikalarda Ele Alınması Gereken Başlıca Hususlar 2-Kurumsal Yapıların Kurgulanmasında Dikkate Alınması Gerekenler 3-Ü/AK ların Teknoloji Transferi ve FSMH ile İlgili Politikalarının Varlığı 55

56 Ulusal Politikalarda Ele Alınması Gereken Başlıca Hususlar Üniversite/Araştırma Kurumlarının Yasal Durumları Dünyada kamu kaynaklarından desteklenen üniversite ve araştırma enstitülerinin Ar-Ge faaliyetleri sonuçlarından doğan patent hakları ABD de 1981 de yürürlüğe giren Bayh-Dole yasasına kadar, genel olarak kamuya ya da buluş sahibine aitti. Bayh-Dole yasası ile ABD, bu hakların sahipliğini ve haklardan doğan getirilerin paylaşımı ile ilgili yetkiyi araştırmanın yapıldığı üniversite/araştırma kurumlarına verdi. Aynı zamanda üniversitelere FSMH ile ilgili tüm süreçlerde ve bunların ticarileştirme aşamalarında otonomi sağlandı. Bu durumun, patent sayı ve lisans gelirlerinde büyük bir sıçrama sağlaması üzerine diğer ülkeler de benzer özellikler taşıyan, ancak kendi bünyelerine uygun yasal çerçeveler oluşturmaya başladı. 56

57 Ulusal Politikalarda Ele Alınması Gereken Başlıca Hususlar FSMH Sahipliğinde Tanımlı ve Şeffaf Düzenlemeler Ar-Ge Çalışmalarını Destekleyen Kuruluşlar Ülke ve Toplum Çıkarlarının Korunması Yetkin İnsan Kaynağı Yaratma Ü/AK lara Özel Patent Destekleri Rehber ve Tavsiye Dökümanları 57

58 Ulusal Politikalarda Ele Alınması Gereken Başlıca Hususlar TTO ların Kurulmasını Destekleyen Programlar FSMH Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Araştırma Sonuçlarından Doğan (Spin-off) Şirketlerin Oluşumu için Çerçeve Koşullar Yüksek Teknoloji Şirketleri Kurulması İçin Başlangıç Sermaye Fonları İhlal ve Anlaşmazlıklarla İlgili Kurumsal Alyapının Varlığı 58

59 Kurumsal Yapıların Kurgulanmasında Dikkate Alınması Gerekenler - TTA ların kurulması - TTA ların Gereksinimlerinin Karşılanması - Kolay Anlaşılır ve Şeffaf Prosedürlerin Varlığı - Patent Kararları ve Maliyetleri - Lisans Tercihleri - Çıktıların Pazarlanma Stratejileri 59

60 Ü/AK ların Teknoloji Transferi ve FSMH ile İlgili Politikalarının Varlığı Ü/AK bünyesinde yapılacak araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi süreciyle ilgili temel yaklaşım, politika, genel kural ve rehber dokümanlar, Bu süreçte toplumsal yarar konusuna nasıl yaklaşıldığı, Hak sahipliliği, Tarafların sorumlulukları, hakları ve uyması gereken kurallar, FSMH Yönetimi ile ilgili süreç, Çıktı ticarileşirse gelirlerin paylaşım esasları, FSMH-kariyer ilişkisi, Sanayi kaynaklı araştırma projelerinde çıktıların paylaşım esasları, Spin-off ve Start-up politikaları, Uyuşmazlıkların ve çıkar çatışmalarının çözümü için esaslar. 60

61 Başarı için kritik unsurlar Fikri haklar ile ilgili tüm süreçler profesyonelce ve uzmanlığına güvenilen kurumsal yapılarda ele alınmalıdır. İyi bir araştırma tabanı ve destekleyen ve motive eden bir Ar-Ge ortamı sağlanmalıdır. 61

62 ABD AUTM 2007 Verileri 194 kuruluşun 161 inin ABD üniversitelerine, 32 sinin hastane ya da araştırma enstitülerine bağlı bulunduğu, 1 inin ise teknoloji yatırım firması olduğu belirtilmektedir. Bu kuruluşların 29% unda 3 ya da daha az personel, 17% sinde 4-6 personel, 34% ünde 7-14 personel ve 20% sinde 15 den fazla personel çalışmaktadır. 62

63 ABD AUTM 2007 Verileri 48,8 milyar ABD doları araştırma fonu kullanımı. Bunun %65 i kamu fonlarından sağlanırken, %7 si endüstriden alınmış yılında 193 kuruluştan toplam beyan-disclosure sağlık bilimleri %25, bilgisayar/elektronik %9, araştırma araçları %8 63

64 ABD AUTM 2007 Verileri beyandan %7 sinin, diğer bir deyişle 1456 adetinin aynı yıl içinde lisanslandığı belirtilerek, bu oldukça yüksek oranın TTA lerinin başarısı olarak kabul edilmesi gerektiği söylenmektedir yılında 194 kuruluş tarafından toplam 5109 lisans ve opsiyon anlaşması yapıldığı ve 3622 patent alındığı belirtilmektedir. Lisans anlaşmaları sonucu 686 ürünün piyasaya sürüldüğü vurgulanmaktadır yılında 555 yeni start-up kurulduğu belirtilmektedir. 64

65 2007 Start-up İstatistikleri 2007 de Start-up ların oluşumlarına sağlanan desteklerde önemli bir artış olduğu görülmektedir. Bağlı olduğu kurumdan alınan desteklerle kurulan şirket sayısında yaklaşık %100, kamu fonlarından yararlanan şirket sayısında yaklaşık %75, iş meleklerinden desteklenen şirket sayısında da %60 a yakın artış gözlenmektedir. Raporda belli bir dönemde kurulan yaklaşık 3400 start-up firmanın yalnızca 103 ünün başarısız olduğu belirtilerek, bu istatistiğin bilimsel kuruluşlardan doğan şirketlerin diğer şirketlere oranlaçok daha yüksek başarı şanslarının bulunduğunun bir göstergesi olduğu vurgulanmaktadır. 65

66 AUTM kuruluşa gönderilmiş (236 Üniversite, 65 Hastane ve Araştırma Enstitüsü, 2 Ulusal Lab. Ve 4 Teknoloji Yatırımcısı Kuruluş) Geri dönüş: 181 (%59.6) (155 Üniversite, 27 Hastane ve Araştırma Enstitüsü, 1 yatırımcı Firma) 657 yeni ürün 20,642 beyan 4,284 Lisans Anlaşması 4,469 Patent 651 start-up $59.1 milyar Desteklenen Araştırma Harcamaları Toplamı $2.4 milyar Toplam Gelir $323.2 milyon Yasal Giderler için Ödemeler 66

67 TTO lar ne kadar para kazandırır? TTO ları ticari kazanç baskısından korumak için bu tür arayüzlerin sadece ölçülebilir kazançlara mı yoksa daha geniş bir perspektifte, bölgesel ve ulusal bilgi transferine,insan kaynaklarına, araştırma ortamına, toplumsal farkındalığa vb. sağlayacağı katkılara mı yoğunlaşacağı da başlangıç stratejilerinde ele alınmalıdır. 67

68 Isis Innovation Avrupa da en başarılı organizasyonlardan olarak gösterilen Oxford Üniversitesi nin TTO sı olarak faaliyet gösteren Isis Innovation tarafından sağlanan kazanç verilerine göre üniversitenin yıllık cirosunun yalnızca %0.005 i mertebesindedir. Bu üniversitenin anılan dönem için yıllık cirosu 530 milyon sterlin iken teknoloji transfer faaliyetlerinden sağlanan gelirin 2.7 milyonsterlin, faaliyet giderleri çıktıktan sonra net kazancın ise yalnızca sterlin olduğu belirtilmektedir. Ancak bu durum Oxford Üniversitesi nin ve onun teknoloji transfer süreçlerini yöneten Isis Innovation ın önemini azaltmamaktadır. 68

69 Bazı TTO İstatistikleri MIT nin 2007 araştırma harcamasının ABD doları, son dört yıl araştırma harcaması toplamının ABD doları, toplam aktif lisans sayısının 840, 2007 de kurulan start-up sayısının 24, son yıl alınan patentsayısının 149, patent başvuru sayısının 314 gibi oldukça etkileyici rakamlar olmasına rağmen, son yıl lisans gelirinin ABD doları olduğu görülmektedir. Son dört yıl lisans geliri toplamı ise ABD dolarıdır. 69

70 Bazı TTO İstatistikleri Harvard Üniversitesi için son yıl araştırma harcaması miktarı ABD doları görünürken lisans geliri ABD doları olarak belirtilmiştir. 70

71 Bazı TTO İstatistikleri Stanford Üniversitesi için ise bu rakamlar sırasıyla ve ABD doları şeklinde yer almıştır. Tüm verilere bakıldığında, birkaç istisna dışında lisans gelirlerinin araştırma harcamalarının en fazla 1/10 u kadar bir orana ulaşabildiği görülmektedir. 71

72 Kaliforniya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO nun 2007 yılı istatistikleri incelendiğinde özetle, aktif buluş sayısının toplam 8272 ye yükseldiği, yıl içinde 331 yeni ABD patenti alındığı ve bu yıl için toplam lisans gelirinin 116,9 milyon ABD doları olduğu görülmektedir. 72

73 Kaliforniya Üniv. TTO Yılı Faaliyet Raporu nda üniversitenin aktif buluşlarının bir önceki yıla göre %8,2 artarak 8953 e ulaştığı ve sahip olunan ABD patenti sayısının da toplam 3546 olduğu, buna ek olarak 3597 yabancı patentin de üniversite portföyünde bulunduğu görülmektedir yılında farklı kategorilerde 458 lisans anlaşması gerçekleştirildiği ve bu yıl lisans gelirlerinin %9,8 artışla 128,4 milyon ABD dolarına ulaştığı belirtilmektedir. Raporda yer alan bilgilerden buluş ve patentlerin daha çok biyomedikal alanda yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Tüm zamanlarda en fazla gelirin Hepatit-B aşısından elde edildiği görülmektedir. 73

74 Kaliforniya üniversitesinin 2007 yılında 35,1 milyon ABD dolarıve 2008 yılında da 32,8 milyon ABD doları hukusal süreçler için harcama yaptığı belirtilmektedir. Kaliforniya Üniversitesi nin teknoloji transfer gelirlerinin paylaşımı uygulaması uyarınca yaptığı ödemelere de raporda yer verilmiştir. Buna göre 2008 yılı içinde; 1818 buluşçuya 35,2 milyon ABD doları (buluşçuya net gelirden %35 pay verildiği belirtiliyor) üniversiteye genel fon payı olarak 13,6 milyon ABD doları, buluşçuların laboratuarlarına 2,5 milyon ABD doları, kampüslere ise zorunlu dağıtımlar sonrası kalan 38,2 milyon ABD doları ödeme yapıldığı görülmektedir. 74

75 Girişimci ve Rekabetci Üniversite, Toplumsal Beklentilerle Uyuşur mu? Üniversite araştırmalarının ticarileştirilmesi ve sanayi ile işbirliği üzerindeki baskılarla şekillenen üniversite için sorular: Üniversite araştırma projelerinin kısa dönemli ve ticari başarı beklentili ürün ve hizmetlere odaklanmaları sonucu karlı görünmeyen pek çok alanın ve uzun dönem gerektiren araştırmaların ihmal edilmesi nasıl önlenecek? Rekabetçi olmayan bazı bilim dalları nasıl korunacak?

76 Sanayinin istediği alanlarla evrensel yarar örtüşür mü? 1990 yılında 1056 üniversite-sanayi araştırma merkezinde yapılan anket sonucunda, bu merkezlerin %65 inde sanayiinin güçlü yönlendirmesi olduğu, %50'sinin üzerinde sanayiinin araştırma sonuçlarını geciktirdiği ve %35 inde yayınlardan belirli bölümlerin sanayi isteği ile çıkarıldığı tespit edilmiştir.

77 Gelişmeler toplumsal ivmeli mi? teknolojik itmeli mi? küresel ısınma ya da karbon kilitlenmesi gibi sorunlar, deniz avcılığındaki kıyım, teknolojik gelişmelerin hızının dünyanın kendini yenileme hızından daha fazla olduğunun önemli göstergeleridir.ayrıca, günlük hayatı değiştiren teknolojik gelişmeler toplumsal ivmeli değil, teknolojik itmelidir. (Örneğin, 5-10 yıl içinde ekonomik büyüklüğü 2.6 trilyon USD olacağı öngörülen nanoteknolojinin etkilerini belirlemek için ayrılan kaynaklar için bir veri yoktur.) Bu gelişmelerde üniversiteler nasıl tavır almalıdır?

78 Üniversiteler yol ayrımlarında yeni rekabetci kimliği ile olağanüstü karmaşık, rekabetçi ve hızla tüketilen devasa büyüklükteki teknoloji piyasasının beklentilerine ve zorlamalarına göre mi, yoksa geleneksel evrensel ve toplumsal yarar kimliği ile mi davranmalı?

79 Özet Geleneksel üniversitenin serbestlik, otonomi, gerçeğin araştırılması ve orijinallik gibi kurallar seti ile Yeni üniversitenin verimlilik, yönetişim ve hesap verirlik, etkinlik ve doğrudan ekonomik büyümeye katkı gibi kurallar seti arasındaki nazik denge nasıl kurulacaktır?

80 Rekabette geri düşene ne olacak? Yeni kurallar seti üniversitelerin rekabetçiliğini ve bu amaçla ekonomik kazanç sağlama odaklı dış/ iç değerlendirmeleri öne çıkarmaktadır. Değerlendirme/ kıyaslama yaklaşımları replika üniversiteleri özendirip, üniversitelerin yaratıcılıklarını, farklı olma arzularını azaltır mı?

81 Sonuç Günümüzde artık üniversiteler, bilginin yaratıldığı ve biriktiği yerlerden bilgi bölgelerine doğru evrilmeleri, Ve bir yandan ekonomik gelişmeye doğrudan katkıda bulunmaları, öte yandan toplum beklentileri ve sorunlarına odaklanmaları yönünde baskı altındadır. Başta sağlık, çevre, enerji gibi toplumun öne çıkan beklentilerine cevap verecek sosyoekonomik konular olmak üzere üniversitelere pek çok yeni misyonlar yüklenmektedir. Özetle, toplumla üniversite arasında artık yeni bir toplumsal sözleşme nin gerekliliği giderek daha fazla dillendirilmeye başlanmıştır. Ancak bu süreç sanıldığından çok daha zordur. Ve Kopya sökmez!

82

83 The only other Asian nation to make the 2012 list is South Korea, with 7 percent of the overall companies/ organizations. That is a 75 percent increase in representation there year over year, with four new entrants, two of which are universities and two of which are scientific research centers.

84 2012 Dünya İnovasyon Listesinde 4 Üniversite/Araştırma Kuruluşu

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

Teknoloji Transfer Arayüzleri

Teknoloji Transfer Arayüzleri Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV-Başuzman 02.12.2010 Üniversitelerin Rolü - İnsan Kaynakları Yetiştirme - Temel Araştırmalar (1. Akademik Devrim) - Ekonomik Değer için Bilgi Üretme ve Yaygınlaştırma

Detaylı

Üniversite Sanayi İşbirliği nde Yeni Yaklaşımlar ve Yaygın Modeller ÜSİ-ÖP 3. Öğrenci Kurultayı. Mahmut KİPER 05.02.2012, Bilkent

Üniversite Sanayi İşbirliği nde Yeni Yaklaşımlar ve Yaygın Modeller ÜSİ-ÖP 3. Öğrenci Kurultayı. Mahmut KİPER 05.02.2012, Bilkent Üniversite Sanayi İşbirliği nde Yeni Yaklaşımlar ve Yaygın Modeller ÜSİ-ÖP 3. Öğrenci Kurultayı Mahmut KİPER 05.02.2012, Bilkent Kapsam 1) Dünyada Yeni Yaklaşımlar 2) Bu Kapsamda ÜSİ ve Gelişmeler 3) Dünyadaki

Detaylı

Tolum Sonsuz Sınır Yaklaşımında Üniversitelerin Rolü

Tolum Sonsuz Sınır Yaklaşımında Üniversitelerin Rolü Tolum Sonsuz Sınır Yaklaşımında Üniversitelerin Rolü Mahmut Kiper TTGV-Başuzman USİMP Ulusal Kongresi-2011 İzmir, 2 Haziran 2011 Dünyada B-T Politikaları 1.FAZ: 1945-1975 B-T Savunma amaçlı Temel Bilimler

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Türkiye deki Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzü Deneyimlerine Bakış

Türkiye deki Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzü Deneyimlerine Bakış Türkiye deki Üniversite Sanayi İşbirliği Arayüzü Deneyimlerine Bakış Mahmut Kiper, TTGV Başuzman 29 Şubat 2012, TOBB Sosyal Tesisleri Üniversite-Sanayi Çatışmasının Kavramsal Anlamı Üniversitelerin evrensel,

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Teknoloji Transfer Ofisleri. Dünyadan Örnekler. Deniz Bayhan, TTGV Baş Uzman. 26 Aralık 2011, Ankara

Teknoloji Transfer Ofisleri. Dünyadan Örnekler. Deniz Bayhan, TTGV Baş Uzman. 26 Aralık 2011, Ankara Teknoloji Transfer Ofisleri Dünyadan Örnekler Deniz Bayhan, TTGV Baş Uzman 26 Aralık 2011, Ankara Avrupa Birliği Technology Transfer Institutions in Europe başlıklı çalışmada 30 ülkeden yaklaşık 1400 TTA

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO...

EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... EGE ÜNİVERSİTESİ EBİLTEM-TTO... 26 Temmuz 2013 EGE ÜNİVERSİTESİ Tüm gelenekleri, zenginlikleri ve kısıtları ile 58 yıllık bir Devlet Üniversitesi 4. Üniversite 55 bin öğrenci, 3000 öğretim elemanı ile

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF)

Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Fonu (SETF) TÜRKİYE DE ELEKTRİK DAĞITIM SİSTEMİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ PROJELERİNE YATIRIM YAPAN TEK ÖZEL FON Özet Kısaca SETF 20 milyon USD Venture Capital

Detaylı

ETTOM e-bülten SAYI 1

ETTOM e-bülten SAYI 1 ETTOM e-bülten SAYI 1 TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR? Teknoloji Transferi; kamu, özel sektör, araştırma ve eğitim kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve teçhizat akışı

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu Kom. Sekreteri Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Değişen

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri

ÖZETLE ODTÜ %30 su rekabetçi araştırma fonlarından en büyük döner sermaye geliri ÖZETLE ODTÜ Toplam bütçenin %30 su rekabetçi araştırma fonlarından Tıp hariç en büyük döner sermaye geliri: yıllık ~25 milyon AB ve TUBİTAK fonlarından en fazla destek alan üniversite Herhangi bir zamanda

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÜREÇ YÖNETİMİ NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması

Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Üniversitelerde Araştırma Değer Zinciri ve Bilginin Korunması Dr. Cemil Arıkan Rektör Danışmanı SABANCI ÜNİVERSİTESİ ÜSİMP 4. Ulusal Kongresi, 2-3 Haziran 2011 Ege Üniversitesi, İzmir ARAŞTIRMA YÖNETİM

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Bilser Dönmez YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 103 YILLIK DENEYİM 30.000+ ÖĞRENCİ 24.000 Lisans 5.600 Y.Lisans 1.600 Doktora Öğrencisi 1.700+ AKADEMİSYEN 10

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı

ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı ATA Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO ) Hizmetlerinin Tanıtımı Teknokent Nedir? Teknokentler, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr

Üniversite-Sanayi İşbirliği. Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Üniversite-Sanayi İşbirliği Süleyman Alata Devlet Planlama Teşkilatı alata@dpt.gov.tr Bilim-Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Destekleri Bilim-Teknoloji Politikaları Politika Uygulamaları Üniversite Sanayi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara Çalışma Grubu Mahmut KİPER Deniz BAYHAN İlke Eren KARACA Tülay AKARSOY ALTAY Prof.

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi

İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi İhtiyaç Analizi Uygulama Süreci ve Yöntemi Tülay Akarsoy Altay, TTGV Baş Uzman 22 Eylül 2011, Başkent OSB İhtiyaç Analizi Uygulama Yöntemi Firmanın teknolojik yeteneklerinin, yenileşim süreç ve bileşenlerinin

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Sektörel İnovasyon Sistemi (SİS) Kavramsal Çerçeve. Mahmut Kiper. Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri. 3 Nisan 2013, Ankara

Sektörel İnovasyon Sistemi (SİS) Kavramsal Çerçeve. Mahmut Kiper. Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri. 3 Nisan 2013, Ankara Sektörel İnovasyon Sistemi (SİS) Kavramsal Çerçeve Mahmut Kiper Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara Neden SIS? Çoğu ülkenin kalkınma deneyimlerinde öncü sektörlerin oluşumunun

Detaylı

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI DÜZCE-9 MAYIS 2013 KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net

www.adaptto.net iletisim@adaptto.net www.adaptto.net iletisim@adaptto.net Teknoloji Transferi Nedir? Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan kurum(lar)a başarılı bir şekilde

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ AV. SAFİYE SOYUPAK FSMH BİRİMİ YÖNETİCİSİ YASAL DÜZENLEMELER IŞIĞINDA YILDIZ TTO UYGULAMALARI İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER I. Ar-Ge Reform Paketi II. Üretim

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU

YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU EK-1: YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ BAŞVURU FORMU Unvanı, Adı ve Soyadı Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazar Sayısı Yazarlar (yayında yer aldığı

Detaylı

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür

2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür 2023 e Doğru AB Vizyonu ve KOBİ ler Mustafa İhsan KIZILTAŞ Genel Müdür GİRİŞ Ülkelerin rekabetçiliğini, endüstrisinin rekabetçiliği belirlemektedir Endüstri ise rekabetçiliğini yenilikçi (inovatif) olabildiği

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ 1

AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ 1 AVRUPA BİRLİĞİ AR-GE TEŞVİKLERİ SEMİNERİ Çerçeve Programları (FP7-HORIZON 2020) Irmak Koçkan Ersolmaz Teknoloji Değerleme ve Proje Geliştirme Müdürü Borusan Teknoloji Geliştirme ve ArGe A.Ş 13.01.2016

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ embryonixtto.com EMBRYONIX TTO, inovasyon ve girişimcilik başlığı altında üniversite ile sanayi arasında teknolojik katma değer yaratan; İzmir Ekonomi Üniversitesi nde, İzmir Bilimpark ve İzmir Ticaret

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Üniversitelerin Teknoloji Transfer Yapılarından Beklentileri. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan Ege Üniversitesi, EBİLTEM

Üniversitelerin Teknoloji Transfer Yapılarından Beklentileri. Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan Ege Üniversitesi, EBİLTEM Üniversitelerin Teknoloji Transfer Yapılarından Beklentileri Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan Ege Üniversitesi, EBİLTEM Yeni Nesil Üniversiteler Akademik ve eğitsel yaklaşımları ve insan kaynakları zenginlikleri

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi. Eskişehir, 2009

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi. Eskişehir, 2009 Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi Kapanış Bildirgesi Eskişehir, 2009 Kongre Hakkında Katılımcı sayısı: 220 Bildiri sayısı: 50 Forumlar: 3 ÜSİMP ULUSAL KONGRELERİ GENEL BAKIŞ ÜSİMP tarafından

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

AB Çerçeve Programları Sistemi

AB Çerçeve Programları Sistemi AB Çerçeve Programları Sistemi Okan KARA AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinatörü 2003 yılında Türkiye... Ar-Ge harcamaları oldukça kısıtlı % 0.67 (GERD) Dağılımda problemler var Sektör 2003 (%) Üniversite

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012

Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012. Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fraunhofer IOA Fikri Haklar Yönetimi Ödülü 2012 Güler Ayyıldız Dalma Arçelik A.Ş. Fikri Haklar Yöneticiliği 14.06.2012 Fikri Haklar Yönetimi Ödülü (IP Management Award) 2008 den beri Fraunhofer IOA Enstitüsü

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu

Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Koç Üniversitesi (KÜ) TTO Vizyonu Araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı

Detaylı