IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN

2 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU STRETEJİK PLANI

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. VII 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Hazırlık Çalışması Stratejik Amaçlar ve Hedefler DURUM ANALİZİ Tarihçe Mevcut Bölümler ve Programlar Yerleşim Durumu Fiziksel Altyapı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yönetim Organları Organizasyon Şeması Personel ve Kadro Durumu Öğrenci Sayısı Teknoloji Mali Durum Güçlü Yöneri Zayıf Yönleri Fırsatlar Tehditler 27 3.GELECEĞE BAKIŞ Misyon Vizyon Temel Değerler Amaçlar,Hedefler ve Stratejiler.. 30

4 3.5. Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME 35 I.Ü. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ.. 37 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo Stratejik plan komisyonu 2 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler 3 Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi 5 Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları 6 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri 7 Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler 8 Tablo 7. Sosyal alanlar. 8 Tablo 8. Diğer alanlar.. 8 Tablo 9. Faaliyet alanları ve derslikler 11 Tablo 10. yılı proje sayısı 11 Tablo 11. Yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı 11 Tablo 12. Paydaş analizi 13 Tablo 13. Yüksekokul yönetimi 14 Tablo 14. Yüksekokul Kurulu. 14 Tablo 15.Yüksekokul Yönetim Kurulu 14 Tablo 16.Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı 16 Tablo 17. Hizmet sürelerne göre akademik personelsayısı 16 Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı 16 Tablo 19. Akademik personel kadro durumu 16 Tablo 20. Akademik personel sayısı 17 Tablo 21.Yıllara göre idari personel ve geçici işçi sayısı 17 Tablo 22. İdari personel vegeçici işçi eğitim durumu. 17 Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel ve geçici işçi sayısı 17 Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı. 18 Tablo 25.İdari personel kadro durumu 18

5 Tablo 26. Yıllara göre programların öğrenci sayısı 18 Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları 19 Tablo 28. Eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı.. 19 Tablo 29. Yıllara göre yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları 20 Tablo 30. Eğitim-öğretim yılı programlara göre yabancı uyruklu öğrenci sayısı.. 21 Tablo 31. Yıllara göre programlarımızın yatay geçiş ile gelen-giden öğrenci sayısı.. 21 Tablo 32. Değişim programlarıyla gelen giden öğrenci sayısı 22 Tablo 33.Ağ cihazları 22 Tablo 34. Yüksekokulumuz hizmetine sunulan yazılımlar. 22 Tablo 35. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları.. 23 Tablo 36. Bütçe giderleri 24 Tablo 37. Bütçe gelirleri. 24 Tablo 38. Bütçe giderleri.ikinci öğretim. 25 Tablo 39. Stratejik amaçlar,hedefler ve stratejiler. 30 Tablo 40. Performans göstergeleri 31 Tablo 41. Beş yıllık gelir tahmin tablosu 33 Tablo 42. Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri 34 Tablo 43. Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı tarihleri.. 36 Tablo 44. I.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iletişim bilgileri.. 37 Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması.. 15

6 ÖNSÖZ Iğdır Üniversitesi Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun Kurumsal kimliğini koruma, yüceltme, çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm paydaşlarımızın memnuniyeti temel hedefimizdir. Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Kaliteli bir eğitim için gerekli altyapı, imkan ve eğitim ortamına sahibiz. Eleştirel düşünebilen, sorumluluğun bilincinde nitelikli mezunlar yetiştirerek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunarak önemli mesafeler kat edebileceğimize inanıyoruz. Yüksekokulumuzda, tüm akademik ve idari birimlerinin katılımı ile belirlenen stratejik Hedeflerimiz, faaliyetlerimiz ve projelerimiz, tüm çalışanlarımızla birlikte en iyi şekilde gerçekleştirilecektir. Bu stratejik plan, zayıf ve güçlü yönlerimizin farkında olmamızı, önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi ve tehditlere karşı önlem almamızı sağlayacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Yüksekokulumuzu daha ileriye taşıyacağımız inancındayız. En iyi dileklerim ve saygılarımla. Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V.

7 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

8 1.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.1. Hazırlık Çalışması Iğdır üniversitesi Rektörlüğünün 22/12/2014 tarih ve sayılı yazısı ile istenilen Stratejik Plan bu tarihten itibaren hazırlanmaya başlanmıştır. Yüksekokulumuz dönemi Stratejik Planlama komisyonu kurulmuştur Stratejik plan komisyonu Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo Stratejik Plan Komisyonu. S.NO ADI VE SOYADI GÖREVİ Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER Müdür Başkan 1 Öğr. Gör. Ercan ARAS Müdür Yrd. Üye 2 Öğr. Gör. Ayşe KARACALI Müdür Yrd. Üye 3 Yrd. Doç. Dr. Levent DİKBAŞ Tıbbi Hiz. ve Tekn. Bölüm Bşk. Üye 4 Yrd. Doç. Dr. Burcu GÖKMEN Sağlık Bak. Hizm. Bölüm Bşk. Üye Öğr. Gör. Mustafa DAL Çoc. Hak. ve Genç. Hiz. Blm Bşk. Üye Mustafa SERBEST Yüksekokul Sekreter V. Üye 8 Mehmet ARTÜK Yazı İşleri Üye 1.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Stratejik planlama ile ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyon ve vizyonu doğrultusunda yıllarına ait strateji ve hedeflerinin oluşturulması, takip edilmesi, değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dokümanın hazırlanmasında Iğdır Üniversitesi nin Stratejik planından yararlanılmıştır. Yüksekokulumuz stratejik amaç ve hedefleri Tablo2 de gösterilmiştir.

9 Tablo 2. Stratejik amaçlar ve hedefler. AMAÇ A.1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ A.2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK A.3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK A.4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİLMESİ HEDEF H.1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirmesi ve güncellenmesi H.1.2. Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğin geliştirilmesi H.2.1. Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğin sağlanması H.2.2. Akademik personel niteliğin arttırılması H.2.3. Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğin geliştirilmesi H.3.1. İdari personelin memnuniyetinin arttırılması H.3.2. İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğin sağlanması H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması A.5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK A.6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK A.7. ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ A.8. BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI A.9. TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLEİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ H.5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi H.5.2. Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi H.6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi H.7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi H.7.2. Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması H.8.1. Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması H.8.2. Bilimsel yayın sayısının arttırılması H.9.1. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi H.9.2. Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması A.10. STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI H Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi

10 2. DURUM ANALİZİ

11 2.DURUM ANALİZİ 2.1. Tarihçe Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun kararıyla 2008 yılında kurulan Yüksekokulumuz, eğitim-öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programları açılmış ve 60 öğrenci ile eğitime başlanmıştır eğitim-öğretim yılında açılan Çocuk Gelişimi Programlarıyla birlikte program sayısı 3 e ulaşmıştır eğitim-öğretim yılından itibaren itibaren İlk ve Acil Yardım Programı, eğitim-öğretim yılında ise İlk ve Acil Yardım Programı (İ.Ö), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö) ve Yaşlı Bakımı Programları açılmıştır eğitim-öğretim yılında Çocuk Gelişimi Programı (İ.Ö) Programı, eğitim-öğretim yılında Yaşlı Bakımı (İ.Ö), Evde Hasta Bakımı ve Evde Hasta Bakımı (İ.Ö) Programları Açılmıştır. Yükseköğretim Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/2 ve 43/b maddeleri uyarınca, Meslek Yüksekokullarının bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi nedeniyle aşağıda belirtilen eski bölüm ve programlar karşılarında gösterilen bölüm ve programlarla eşdeğer kabul edilmiştir. Tablo 3. Bölüm ve program yapısının düzenlenmesi. ESKİ DURUM YENİ DURUM BÖLÜM PROGRAM BÖLÜM PROGRAM Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Hemşirelik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Sağlık Bakım Hizmetleri Sağlık Bakım Hizmetleri Çocuk Gelişimi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Terapi ve Rehabilitasyon Terapi ve Rehabilitasyon Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Fizyoterapi Yüksekokulumuz yılı itibariyle akademik 4 bölüm altında 7 program normal öğretimde, 7 program ise ikinci öğretimde olmak üzere toplam 14 programla eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.

12 2.2. Mevcut Bölümler ve Programlar Yüksekokulumuzda Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri,, Terapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bakım Hizmetleri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümüne bağlı 6 normal öğretim programı (Çevre Sağlığı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım), 4 de ikinci öğretim programı (İlk ve Acil Yardım (İ.Ö), Çevre Sağlığı (İ.Ö), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(İ.Ö)) bulunmaktadır, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bağlı 1 program (Fizyoterapi), Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde ise 2 program (Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı) bulunmaktadır. Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri aktif değildirler. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları Tablo 4 de, bölüm başkanları ve program koordinatörleri ise Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM (NORMAL ÖĞRETİM) PR. Tablo 4. Yüksekokulumuz bölümleri ve programları. BÖLÜM PROGRAM(NORMAL ÖĞRETİM) PROGRAM (İKİNCİ ÖĞRETİM) 1.Tıbbı Hizmetler ve Teknikler 2.Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çevre Sağlığı İlk ve Acil Yardım Tıbbı Sekreterlik ve Dokümantasyon Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Çocuk Gelişimi Çevre Sağlığı(İ.Ö) İlk ve Acil Yardım(İ.Ö) Tıbbı Sekreterlik ve Dokümantasyon(İ.Ö) Tıbbı Laboratuvar Teknikleri(İ.Ö) Çocuk Gelişimi(İ.Ö) 3. Sağlık Bakım Hizmetleri Evde Hasta Bakımı Evde Hasta Bakımı(İ.Ö) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı(İ.Ö) 4. Terapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi

13 Tablo 5. Yüksekokulumuz bölüm başkanları ve program koordinatörleri BÖLÜM BAŞKANI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ TIBBI HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜM BAŞKANI Çevre Sağlığı Program Başkanı Çevre Sağlığı(İ.Ö) Program Başkanı Tıbbı Sekreterlik ve Dokümantasyon Program Başkanı Tıbbı Sekreterlik ve Dokümantasyon (İ.Ö) Program Başkanı Tıbbı Laboratuvar ve Teknikleri Program Başkanı Tıbbı Laboratuvar ve Teknikleri (İ.Ö) Program Başkanı İlk ve Acil Yardım Program Başkanı İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) Program Başkanı Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANI Evde Hasta Bakımı Program Başkanı Evde Hasta Bakımı (İ.Ö) Program Başkanı Yaşlı Bakımı Program Başkanı Yaşlı Bakımı(İ.Ö) Program Başkanı ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANI Çocuk Gelişimi Program Başkanı Çocuk Gelişimi(İ.Ö) Program Başkanı TERAPİ VE REHABİLİTASYON Fizyoterapi ADI VE SOYADI Yrd. Doç. Dr.Levent DİKBAŞ Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU Öğr. Gör. Ulaş ÇALIŞIR Öğr. Gör. Engin DAYAN Öğr. Gör. Alkan ÖZKAN Öğr. Gör. Önder AKKAŞ Öğr. Gör. Ayşe KARACALI Öğr. Gör. Fuat KAHRAMAN Öğr. Gör. Fuat KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Burcu GÖKMEN Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ Öğr. Gör. Necmettin İŞCİ Öğr. Gör. Esma ŞAHİN Öğr. Gör. Esma ŞAHİN Öğr.Gör. Mustafa DAL Öğr. Gör. Ercan ARAS Öğr. Gör. Yunus TUNÇ 2.3. Yerleşim Durumu Yüksekokulumuz Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri Yüksekokulumuzun kuruluşundan itibaren Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Sağlık Bakım Hizmetleri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon bölümleri Karaağaç Yerleşkesinde bulunan Merkezi Derslikte tahsis edilmiştir Fiziksel Altyapı Merkezi Derslik ile ortak kullandığımız binanın üçüncü katının bir bölümü Yüksekokulumuza ayrılmıştır. Yönetim büroları (2 oda), idari personel büroları (2 oda), akademik personel odası (8 oda), konferans salonu ( 1 ), 2 amfi, 9 adet derslik (415 m 2 ), kantin, öğrenci dinlenme ve okuma salonu, akademik ve idari personel dinlenme alanı, Laboratuvar (3 Ad.), depo, teknik oda, kazan dairesi, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır. Üçüncü katta (415 m 2 ) olup akademik personel ve İdari personele tahsisi edilmiştir. 1 adet bilgisayar laboratuvarı, arşiv, temizlik odası ve tuvaletler bulunmaktadır.

14 Tablo 6. Eğitim alanları ve derslikler. KAPASİTE (0-50m 2 ) KAPSİTE (51-75 m 2 ) KAPASİTE ( m 2 ) KAPASİTE ( m 2 ) EĞİTİM ALANI Amfi 2 2 Derslik 9 9 Bilgisayar 1 1 lab. Laboratuvar 2 2 Uygulama Salonu 1 1 Toplam TOPLAM Tablo 7. Sosyal alanlar SOSYAL KAPASİTE (0-50m 2 ) KAPASİTE (51-75m 2 ) KAPASİTE (76-100m 2 ) KAPASİTE ( m 2 ) TOPLAM ALANLAR Kantin 1 1 Akademik ve İdari Personel 1 1 Dinlenme Alanı Çay odası 1 1 Toplam Tablo 8. Diğer alanlar. DİĞER ALANLAR KAPASİTE (0-50m 2 ) KAPASİTE (51-100m 2 ) KAPASİTE (76-100m 2 ) KAPASİTE ( m 2 ) TOPLAM Yönetim Bürosu Akademik Büro 9 9 İdari Büro 2 2 Toplantı Odası 1 1 Fotokopi Odası 1 1 Teknik Oda 1 1 Depo 1 1 Kazan Dairesi 1 1 Toplam

15 2.5. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Yüksekokulumuzda, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler Yüksekokulumuz stratejik plan çalışmalarını kalite geliştirmeye yönelik akademik çalışmalarla faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri dört faaliyet alanında incelenmiştir (Tablo 9). Bu alanlar; Eğitim-öğretim Araştırma Yönetim süreçleri ve idari hizmetler Toplumla, sektörle ve uluslararası ilişkilerdir. Tablo 9. Faaliyet alanları ve hizmetler. Faaliyet Alanı- 1. Eğitim-Öğretim Ürün/Hizmet-1.1. Önlisans Eğitimi Faaliyet Alanı-2. Araştırma Ürün/Hizmet-2.1. Bilimsel Bilgi Ürün/Hizmet-2.2 Danışmanlik Faaliyet Alanı-3.Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetleri Ürün/Hizmet 3.1. Mali mevzuat bilgilendirme ve uygulama Ürün/Hizmet 3.2. İdari mevzuat bilgilendirme ve uygulama Faaliyet Alanı-4. Toplum ve Sektörle/Uluslararası İlişkiler Ürün/Hizmet 4.1. Sağlık Hizmetleri Ürün/Hizmet 4.2. Eğitim (Konferanslar, seminerler vb.) Ürün/Hizmet 4.3. Diğer hizmetler (Bilim, Kültür vb.)

16 2.7. Araştırma ve Yayın Analizi Yüksekokulumuzda yılında proje (Tablo10) yapılmamış olup, yayımlanan makale ve bildiri sayısı Tablo-11 de gösterilmiştir. Tablo yılı proje sayısı. PROJELER Kalkınma Bakanlığı TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Diğer TOPLAM Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL Tablo yılı ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayın sayısı. YAYIN Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI-SCI Expanded) Yayımlanan Makaleler Kitap Bölümü Kitap Basımı TOPLAM SAYI

17 2.8. Yüksekokulun İç ve Dış Paydaşları Yüksekokulumuzun iç paydaşları Çukurova Üniversitesi öğrencileri, akademik personeli, idari personeli, sözleşmeli personel, işçiler ve velilerdir. Dış paydaşları ise Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, meslek odaları, toplum ve sanayi kuruluşları olarak belirlenmiş ve detaylı bir şekilde Tablo 12 de gösterilmiştir. İç Paydaşlar (İP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar (DP): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Hizmet Alanlar (H): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır Yönetim Organları Yüksekokulumuz yönetimi, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu üyelerimiz Tablo de gösterilmiştir. Tablo 13. Yüksekokul yönetimi. GÖREVİ ADI VE SOYADI Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER Öğr. Gör. Ercan ARAS Öğr. Gör. Ayşe KARACALI Mustafa SERBEST Tablo 14. Yüksekokul Kurulu. Başkan GÖREVİ Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Raportör ADI VE SOYADI Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER Öğr. Gör. Ercan ARAS Öğr. Gör. Ayşe KARACALI Yrd. Doç. Dr. Levent DİKBAŞ Yrd. Doç. Dr. Burcu GÖKMEN Öğr. Gör. Mustafa DAL Mustafa SERBEST

18 Tablo 15. Yüksekokul Yönetim Kurulu. GÖREVİ Başkan Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Üye Üye Üye Raportör ADI VE SOYADI Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER Öğr. Gör. Ercan ARAS Öğr. Gör. Ayşe KARACALI Yrd. Doç. Dr. Levent DİKBAŞ Yrd. Doç. Dr. Burcu GÖKMEN Yrd. Doç. Dr. Servet AŞKIN Mustafa SERBEST Organizasyon Şeması Yüksekokulumuz organizasyon şemasında Müdür ve Müdüre bağlı olarak iki müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Müdür yardımcılarımızdan biri idari diğeri ise eğitimden sorumludur. Yüksekokulumuzdaki bölüm başkanları, bölümlerdeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerden sorumludur. Program koordinatörleri ise bağlı oldukları bölüm başkanlıkları ile koordineli olarak görev yaparlar. Yüksekokulumuzdaki idari ve yardımcı hizmet personelinin bağlı bulunduğu Yüksekokul Sekreteri, okulumuzun idari, mali, teknik ve yardımcı hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Akademik personel ise program koordinatörleri, bölüm başkanları, müdür yardımcıları ve müdür ile koordinasyon halinde çalışmaktadır. Yüksekokulumuz organizasyon şeması Şekil 1 de gösterilmiştir

19 Şekil 1. Yüksekokulumuz organizasyon şeması. MÜDÜR MÜDÜR YRD. ( İDARİ İŞLERDEN SORUMLU) MÜDÜR YRD. (ÖĞRENCİ İŞLERDEN SORUMLU) YÜKSEKOKUL SEKRETERİ SSEKRETESEKRESEKRETER BÖLÜM BAŞKANLARI YAZI İŞLER-MALİ İŞLER- ÖĞRENCİ İŞLERİ PROGRAM BAŞKANLARI AKADEMİK PERSONEL

20 11. Personel ve Kadro Durumu Yüksekokulumuzda 21 akademik personel, 6 idari personel olmak üzere toplam 28 kişi ile eğitim ve öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz personel durumu Tablo de gösterilmiştir Tablo 16. Yıllara göre akademik personel sayısı Akademik Personel Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam Tablo 17. Hizmet sürelerine göre akademik personel sayısı (Birimimizdeki hizmeti) Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl Yıl Toplam Yıl Yıl Yıl Akademik Personel Tablo 18. Akademik personel yaş dağılımı. Personel Yaş Toplam Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Akademik Personel Tablo 19. Akademik personel kadro durumu. Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi

21 Tablo 20. Akademik personel sayısı. Akademik Personel Yüksekokulumuz Kadrosundaki Görevlendirme Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Toplam Toplam Kadro Tablo 21. Yıllara göre idari personel sayısı. Personel İdari Personel Toplam Tablo 22. İdari personel eğitim durumu. Eğitim Durumu İdari Personel (Kişi) Toplam İlköğretim - Ortaöğretim - Ön Lisans 3 3 Lisans 5 5 Yüksek Lisans 1 1 Doktora - Toplam 9 9 Tablo 23. Hizmet sürelerine göre idari personel sayısı (Birimimizdeki Hizmet Süresi) Personel 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Toplam İdari Personel Toplam 7 2 9

22 Tablo 24. İdari personel yaş dağılımı Personel Yaş Yaş 51 Yaş Toplam Yaş Yaş Yaş Üzeri İdari Personel Toplam Tablo 25. İdari personel kadro durum Unvan Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Kadro Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıf - - Teknik Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Öğrenci Sayısı Program Adı Sını f I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM K E Topla K E Toplam K E m Çevre sağlığı Çevre Sağlığı Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı Evde Hasta Bakımı Toplam

23 Öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından YGS-2, YGS-4 ve YGS-6 puan türüne göre yerleşmekte ayrıca 4702 sayılı Yasa çerçevesinde sınavsız olarak Yüksekokulumuza yerleştirilmekte, kontenjan açığı bulunduğu takdirde, diğer lise öğrencileri da tercih edebilmektedir. Tablo 27. Yıllara göre programlarımızın kontenjanları ve yerleşen öğrenci sayıları Program adı KONT. NÖ İÖ KONT. NÖ İÖ KONT. NÖ İÖ KONT. NÖ İÖ Çevre Sağlığı Çocuk Gelişimi İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dok. ve Sekr. Tıbbi Lab Teknik. Yaşlı Bakımı Evde Hasta Bakımı Toplam Tablo eğitim-öğretim yılı programlara göre mezun sayısı. Program adı Mezun Sayısı (Normal Öğretim) Mezun Sayısı ( İkinci Öğretim) Çevre Sağlığı 22 - Çocuk Gelişimi 51 - İlk ve Acil Yardım 13 - Tıbbi Dok. ve Sekr Tıbbi Lab. Teknik Yaşlı Bakımı 25 - Evde Hasta Bakımı - - Toplam

24 Tablo 29. Yıllara göre Yüksekokulumuz öğrenci ve mezun sayıları. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYISI (NÖ) Son Sınıf MEZUN SAYISI (NÖ) ÖĞRENCİ SAYISI (İÖ) Son Sınıf MEZUN SAYISI (İÖ) Tablo 31. Yıllara göre programlarımız yatay geçiş ile gelen-giden öğrenci sayısı. PROGRAM NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ NÖ İÖ Çevre Sağlığı Gelen Giden Çocuk Gelişimi Gelen İlk ve Acil Yardım Giden Gelen Giden Tıbbi Dok.ve Sekr. Tıbbi Lab. Teknik. Gelen Giden Gelen Giden Yaşlı Bakımı Gelen Giden Evde Hasta Gelen Bakımı Giden

25 Tablo.32. Değişim programlarıyla gelen-giden öğrenci sayısı FARABİ NÖ Gelen - - Giden 3 3 Gelen - - Giden 6 3 Gelen Giden İÖ Teknoloji Yüksekokulumuz mevcut teknolojik alt yapısı Tablo de gösterilmiştir. Tablo 33. Ağ cihazları. AĞ CİHAZLARI Modemler (Erişim Cihazları) (ADSL) 2 Switchler (Anahtarlar) 3 Routerlar (Yönlendirici Cihazlar) - İletişim Ağ Cihazları 1 Çok Fonksiyonlu Network Cihazları - Diğer - TOPLAM 6 SAYISI Tablo 35. Diğer bilgi ve teknoloji kaynakları ve kullanım amaçları. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İDARİ AMAÇLI (ADET) EĞİTİM AMAÇLI (ADET) ARAŞTIRMA AMAÇLI (ADET) Masaüstü Bilgisayar Projeksiyon Fotokopi Makinesi Faks Yazıcı Tarayıcı Mikroskop

26 2.14. Mali Durum Yüksekokulumuz 2014 yılı bütçe giderlerinin ve gelirlerinin gelişimi Tablo de gösterilmiştir. Tablo 36. Bütçe giderleri. KOD BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği 2014 Yılsonu Toplam Ödenek 2014 Yılı Gerçekleşen Harcama Toplamı 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferler TOPLAM Gerçekleşme Oranı (%) Tablo 37. Bütçe gelirleri. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Bütçe Geliri 2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel - - Gelirler 05 Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) - - Tablo 38. Bütçe giderleri İkinci Öğretim KOD BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği 2014 Yılsonu Toplam Ödenek 2014 Yılı Gerçekleşen Harcama Toplamı Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderler Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri TOPLAM Gerçekle şme Oranı (%)

27 2.15. Güçlü Yönleri Öğrencilerin bilimsel, sosyal, sportif ve kültürel açıdan güçlü altyapıya sahip bir kampüs ortamında eğitim görüyor olması, Fiziksel ve teknolojik altyapısının iyi olması, Tüm akademik ve idari personelin bilgisayarının olması, Öğrencilerin uygulamalı derslerin eğitimini Iğdır Devlet Hastanesinde ve Özel Hastaneden alıyor olması, Öğrencilerin uygulamalı dersleri Iğdır Devlet Hastanesinde ve Özel Hastane merkez laboratuvarından alıyor olması, Mezun olan öğrencilerin istihdam alanlarının geniş olması ve kolay iş bulabilmeleri, Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetiminin yapıcı ve yeniliğe açık olması, Personel arasındaki işbirliği ve yardımlaşma anlayışı, Yüksekokulda huzurlu bir ortamın bulunması Zayıf Yönleri Kadrolu akademik personel eksikliği, Bilgi işlem ve öğrenci işleri ile ilgili idari personel eksikliği, Sınavsız geçiş ile gelen öğrenciler ile üniversite sınavıyla gelen öğrenciler arasında temel bilgi ve donanım açısından farklılık olması, Fiziki yapı yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan bazı programların açılamaması, Yüksekokulumuz mevcut laboratuvarlarının yetersiz olması, Yüksekokulumuz idari personelinin bilgisayar kullanımı gibi teknik konularda yetersiz olması Fırsatlar Yüksekokulumuz için Merkezi Derslik ve Konferans Salonunun tamamen Müdürlüğümüze bırakılacak olması eğitim-öğretim yılı itibariyle yeni Yüksekokulumuza ayrılan sınıf sayısının artacak olması. Merkezi Derslik Binasının tamamen Yüksekokulumuza bırakılacak olması dolayısıyla yeni programların açılması için fiziki şartların oluşması Tehditler Kurum içi ve kurumlar arası işbirliği eksikliği, Öğrenci kontenjanlarındaki artış, Akademik ve idari kadrolardaki sayısal yetersizlikler.

28 3. GELECEĞE BAKIŞ

29 3. GELECEĞE BAKIŞ 3.1. Misyon Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun misyonu; evrensel değerler ışığında, bilim ve teknolojiden yararlanarak, bölgemizde ve ülkemizde sağlık sektörünün yardımcı sağlık hizmetleri eleman ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip nitelikli sağlık teknisyeni yetiştirmektir Vizyon Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun vizyonu; sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu, yardımcı sağlık hizmetleri elemanı yetiştirilmesinde tercih edilen, çağın gereklerine uygun, uyguladığı girişimci, yenilikçi eğitim-öğretim yöntemleriyle, bölgemizde ve ülkemizde model bir meslek yüksekokulu olmaktır Temel Değerler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nun temel değerleri; Akılcılık Bilimsellik Dürüstlük Şeffaflık Güvenilirlik İşbirlikçilik Yenilikçilik İç ve dış paydaşların memnuniyetidir Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Yüksekokulumuz stratejik planında belirlediğimiz (Tablo 2) amaçlarımıza ve hedeflerimize ulaşmak için geliştirilen stratejiler Tablo 39 da gösterilmiştir.

30 Tablo 39. Stratejik amaçlar, hedefler ve stratejiler. AMAÇ 1. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 1.1. Eğitim-öğretim programların açılması, iyileştirilmesi ve güncellenmesi Strateji Yüksekokulumuz programlarının ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenmesi Strateji stratejik planımız sürecinde Yüksekokulumuz yeni binası hizmete girdikten sonra Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ile Ortopedik Protez Ortez Programının açılması HEDEF 1.2. Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi Strateji Mevlana, Farabi ve Erasmus gibi ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından Yüksekokulumuza gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması AMAÇ 2. AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 2.1 Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması Strateji Bölümlerin akademik personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve istemde bulunulması Strateji Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi HEDEF 2.2. Akademik personel niteliğinin arttırılması Strateji Akademik personelin hizmet içi eğitim programlarına katılımlarının sağlanması Strateji Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yut içi ve yurt dışı kurs, kongre vb. etkinliklere katılımlarının sağlanması HEDEF 2.3. Ulusal ve uluslararası akademik personel hareketliliğinin geliştirilmesi Strateji Akademik personelin Mevlana, Farabi ve Erasmus gibi ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından yararlanmaları için teşvik edilmesi AMAÇ 3. İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK HEDEF 3.1. İdari personelin memnuniyetinin arttırılması Strateji İdari personelin hizmet içi eğitim programlarına katılımlarının sağlanması Strateji Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik etkinliklerin düzenlenmesi HEDEF 3.2. İdari personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması Strateji Yüksekokulumuz stratejik amaçlarına yönelik idari personel ihtiyacının belirlenmesi ve istemde bulunulması AMAÇ 4. KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ HEDEF 4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun arttırılması Strateji Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi AMAÇ 5. FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK HEDEF 5.1. Eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi Strateji stratejik planı kapsamında Yüksekokulumuz için tahsis edilecek yeni dersliklerin teslim edilmesi. Strateji Yüksekokulumuz için akademik ve idari personel için yeni odaların sağlanması HEDEF 5.2. Akademik ve idari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi Strateji Akademik ve idari birimlerde alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve talep edilmesi AMAÇ 6. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK HEDEF 6.1. Elektronik belge ve bilgi yönetim sistemleri ve servislerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi Strateji Yüksekokulumuzdaki iş ve işlemlerin elektronik olarak yürütülmesi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesinin sağlanması

31 AMAÇ 7 ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 7.1. Eğitim-öğretim programlarımızın tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi Strateji Yüksek puanlı öğrencilerin Yüksekokulumuzu tercih etmeleri için özendirilmesi HEDEF 7.2. Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) tanımlanan yetkinlikleri kazanmasının sağlanması Strateji AMAÇ 8. HEDEF 8.1. Strateji HEDEF 8.2 Strateji AMAÇ 9. HEDEF 9.1. Strateji Strateji AMAÇ 10 HEDEF 10.1 Strateji TYYÇ nin Yüksekokulumuz eğitim-öğretim programlarında etkin bir şekilde uygulanması için müfredat ve program geliştirme çalışmalarının yapılması BİLİMSEL YAYIN VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının arttırılması Proje yapması için akademik personelin özendirilmesi Bilimsel yayın sayısının arttırılması Bilimsel yayın yapması için akademik personelin özendirilmesi TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve kültürel etkileşim etkinliklerinin düzenlenmesi Sağlık ve sosyal sorumluluk projelerinin yapılması STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi Stratejik plan sonuçlarının takibi ve yıllık değerlendirilmesi

32 3.5. Performans Göstergeleri Yüksekokulumuz performans göstergeleri Tablo 40 da gösterilmiştir. Tablo 40. Performans göstergeleri. HEDEF NUMARASI GÖSTERGELER HEDEF 1.1 AKTS ye uygun ders tanımlarının tüm derslere oranı (%) HEDEF 1.1 Açılacak program sayısı - 2 HEDEF 1.2 Gelecek ve gidecek öğrenci oranları (%) 1 1 HEDEF 2.1 Akademik personel sayısında gerçekleşecek artış oranı (%) Akademik personel (Yüksekokulumuz kadrosundaki) HEDEF 2.1 başına düşecek öğrenci sayısı Akademik personel (Yüksekokulumuz kadrosundaki ve diğer birimlerden görevlendirilen) başına düşecek öğrenci sayısı HEDEF 2.2 Düzenlenecek eğitim sayısı 2 2 HEDEF 2.2 Yurt içi ve yurt dışında görevlendirilecek akademik personel sayısı HEDEF 2.3 Gelecek ve gidecek akademik personel oranları (%) 1 1 HEDEF 3.1 İdari personel memnuniyet yüzdesi (%) HEDEF 3.2 İdari personel sayısında gerçekleşecek artış oranı (%) HEDEF 4.1 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin HEDEF 5.1 İyileştirme oranı (%) HEDEF 5.1 Engelsiz erişim sağlanan düzenleme oranı (%) HEDEF 5.2 İyileştirme oranı (%) HEDEF 6.1 Yenilenecek bilgi ve teknoloji sistemlerinin toplam sisteme oranı (%) HEDEF 7.1 Program taban puanlarındaki artış oranı (%) HEDEF 7.2 Geliştirilecek ve uygulanacak program sayısı 7 7 HEDEF 8.1 Proje sayısı 5 5 HEDEF 8.2 Bilimsel yayın sayısı HEDEFF 9.1 Düzenlenecek etkinlik sayısı HEDEFF 9.1 Gerçekleştirilecek proje sayısı HEDEF 10.1 Stratejik plan sayısı 1 1 HEDEF 10.1 Yıllık toplantı sayısı 2 2

33 4. MALİYETLENDİRME

34 4.1. MALİYETLENDİRME 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 15 inci maddesinde; Merkezi yönetim bütçe kanununun, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanun olduğu, aynı maddenin ikinci fıkrasında ise Merkezi yönetim bütçe kanununda; yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yer alacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alması planlanan Yüksekokulumuzun 2014, 2015 ve 2016 yılı gelir tahminleri ile bu doğrultuda belirlenen 2017 ve 2018 gelir tahminleri Tablo 41 de gösterilmiştir. Tablo 41. Beş yıllık gelir tahmin tablosu. KAYNAKLAR TL TL TL TL Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Örgün Eğitim Diğer Öz Gelirler İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Kira Gelirleri Dış Kaynaklar(AB,TÜBİTAK...) TOPLAM IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ MÜDÜR Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜLLER MÜDÜR YARDIMCISI Öğr.Gör. Ercan ARAS MÜDÜR YARDIMCISI Öğr.Gör. Ayşe KARACALI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Mustafa SERBEST İLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon Fax E-Posta Web Adresi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJİK PLANI http://shmyo.cukurova.edu.tr Çukurova

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 ADANA 1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Balcalı/ADANA http://shmyo.cukurova.edu.tr

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.3.1.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: GÖREV BİLGİLERİ Sorumlusu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2018 DÖNEMİ BİRİM STRATEJİK PLANI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2018 DÖNEMİ BİRİM STRATEJİK PLANI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2018 DÖNEMİ BİRİM STRATEJİK PLANI 1 GİRİŞ Geçmişi, 1967'de kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne uzanan Fakültemiz bu güne kadar 18.335 mezun vermiş

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tanıtım Kitapçığı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tanıtım Kitapçığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu Tanıtım Kitapçığı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FETHİYE SAĞLIK YÜKSEKOKULU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu, 18.04.2001

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 1 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON... 5 B.VİZYON... 5 C.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 D.BİRİME

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi Hazırlayan: Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü OCAK 2012 1 BİRİM FAALİYET

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür. Bu tarihin,

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki.

RİSK KAYIT FORMU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Cevaplar:Mevcut Kontroller. Birim/Alt Birim. Etki. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Olasılık Etki Risk Puanı Değişim RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: / / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları. Hazırlayan: KADEM

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları. Hazırlayan: KADEM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kalite Çalışmaları Hazırlayan: KADEM EUA Raporu Değerlendirme süreci dört anahtar soruya göre yönlendirilir. 1. Kurum ne yapmaya çalışıyor? 2. Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor?

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2014 2018) Mart 2014 Adana 1 Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu İmamoğlu /ADANA http://imamoglumyo.cu.edu.tr/ 2 Bilim ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No.

RİSK KAYIT FORMU. Birim/Alt Birim. Etki. Stratejik Hedef. Risk Puanı. Sıra No. Değişim. Olasılık. Hedefi. Referans No. Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tespit Edilen e Verilen e Verilecek Cevaplar: Başlangıç

Detaylı

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON:

RAPORUN TESLĐM TARĐHĐ: 22.12.2006 GZFT ANALĐZĐ: DEĞERLER: PAYDAŞLAR: MĐSYON: STATEJĐK AMAÇ, HEDEF, FAALĐYET VE PERFORMANS GÖSTERGELERĐ VĐZYON: ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ STRATEJĐK PLANLAMA RAPORU BĐRĐM STRATEJĐ GRUBU ADI: ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. HULUSĐ BARLAS hbarlas@istanbul.edu.tr BĐRĐM ÜYELERĐ: Yrd.Doç.

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANLAMA RAPORU.1 2007-2009 İÇİNDEKİLER 1.DURUM ANALİZİ...2 2.TARİHÇE VE ÖĞRETİM...3 3.SWOT ANALİZİ...4

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012-

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri. 15-Şubat 2012- Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Faaliyetleri 15-Şubat 2012- Akademik Kurullar 03.04.2012 tarihli akademik kurulda alınan kararlar sonrasında; Stratejik plan kapsamındaki performans

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜBİTAM)

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜBİTAM) SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜBİTAM) 1 1 GENEL BİLGİLER Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUBİTAM)

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı