Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L."

Transkript

1 Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması Hüseyin ÇELİK a, Mustafa ÖZGEN b, Onur SARAÇOĞLU b a Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kurupelit-Atakum, Samsun, TÜRKİYE b Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 60240, Tokat, TÜRKİYE ESER BİLGİSİ Araştırma Makalesi Bitkisel Üretim Sorumlu Yazar: Hüseyin ÇELİK, E-posta: Tel: +90(362) / 1132 Geliş Tarihi: 23 Ocak 2012, Düzeltmelerin Gelişi: 29 Aralık 2012, Kabul: 16 Ocak 2013 ÖZET Maviyemişler, ihtiva ettikleri yüksek antioksidan kapasiteleri ve diğer doğal bileşiklerinden dolayı insan sağlığı bakımından yararlı olan meyve türlerinden birisidir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi nde standart ve organik olarak yetiştirilmiş Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow ve Bluejay kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitleri karşılaştırılmıştır. Hasat meyvelerin %75 inin maviye dönüştüğü ilk hasat olgunluk döneminde (15 Haziran 2010) yapılmıştır. Meyve ağırlığı (g), SÇKM (%), organik asitler (tartarik, malik, askorbik ve sitrik asit), şekerler (fruktoz ve glikoz), toplam fenolik maddeler (µg GAE gta -1 ), toplam monomerik antosiyaninler (TMA, µg cy-3glu gta -1 ) ve toplam antioksidan aktivitesi (FRAP ve TEAC, µmol TE gta -1 ) belirlenmiştir. Maviyemiş çeşitlerinde askorbik asit miktarının g kg -1 arasında, glikoz miktarının g 100g -1 arasında, toplam fenoliklerin µg GAE g ta -1 arasında, toplam monomerik antosiyanin miktarlarının µmol TE gta -1 ve toplam antioksidan aktivitelerinin ise FRAP µmol TE gta -1, TEAC µmol TE gta -1 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yetiştirme şekline göre, standart olarak yetiştirilen çeşitlerde tartarik asit, sitrik asit, askorbik asit, glikoz, TEAC ve tane ağırlığı değerleri daha yüksek iken organik olarak yetiştirilen maviyemiş çeşitlerinde toplam fenolikler, TMA, FRAP ile malik asit değerleri daha yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yüksek boylu maviyemişler; Fenolikler; Antosiyaninler; Antioksidanlar Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.) ARTICLE INFO Research Article Crop Production Corresponding Author: Hüseyin ÇELİK, Tel: +90(362) / 1132 Received: 23 January 2012, Received in Revised Form: 29 December 2012, Accepted: 16 January 2013 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 18 (2012)

2 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al ABSTRACT Blueberries are considered one of the important fruits for health benefits due to their antioxidant capacity and rich natural compounds. In this study, northern highbush blueberry cultivars Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow and Bluejay (Vaccinium corymbosum L.) grown in standard and organic conditions in Black Sea Region were compared. Berry weight (g), TSS (%), organic acids (tartaric, ascorbic and citric acid), sugars (fructose and glucose), total phenolic compounds (µg GAE gfw -1 ), total monomeric anthocyanins (TMA) (µg cy-3-glu gfw -1 ) and total antioxidant activity (FRAP and TEAC) were determined. Berries were harvested when 75% of the skin color changed into blue color (June 15, 2010). Quantities of ascorbic acid, glucose, total phenolics and TMA changed between g kg -1, g 100g -1, µg GAE gfw -1, µmol TE gta -1 respectively. Total antioxidant activity changed between FRAP µmol TE g fw -1 and TEAC µmol TE g fw -1. While blueberries grown in standard system exhibited higher tartaric acid, citric acid, ascorbic acid, glucose, TEAC and berry weight, blueberries grown organically showed higher total phenolics, TMA, FRAP and malic acid. Keywords: Highbush blueberries; Phenolics; Anthocyanins; Antioxidants Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. Giriş Maviyemiş, ılıman iklimlerde yetişebilen, çok yıllık, çalı formunda ve kışın yaprağını döken bir üzümsü meyvedir. Dünyada blueberry olarak bilinen maviyemişler 1906 yılından buyana ABD de yetiştirilmesine rağmen 2000 li yıllarda Türkiye ye girmiştir. On dört farklı alanda kullanılabilen maviyemişler tarımsal sanayiye de hammadde temin edebilmektedir. Ayrıca süs bitkisi olarak kullanılabilmekte, yaprakları, kökleri, çiçek ve meyveleri ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendirilebilmektedir (Gough 1994). Dünyada ticari olarak yetiştirilen yüksek boylu, alçak boylu ve tavşangözü (rabbiteye) maviyemiş türleri olmasına rağmen en yaygın olan çeşitler yüksek boylu maviyemiş türü içinde yer almaktadır. Tıbbi bitki olarak değerlendirilen bazı Vaccinium türlerinin anavatanı Türkiye nin Kuzey Doğusunda yer alan Doğu Karadeniz Bölgesidir. Bu bölgede yüzyıllardır yerel halk tarafından bilinen ve aile ihtiyaçları çerçevesinde taze meyve, reçel, marmelat veya meyve suyu olarak kullanılan bazı Vaccinium türlerine ait meyveler son yıllarda doğadan toplanarak pazarlanmakta ve bir kısmı kurutularak ihraç edilmektedir (Çelik 2005; 2008; 2009). Dünya maviyemiş üretimi 2009 yılı değerlerine göre ton dur ve bunun %52 si ABD, %33 ü Kanada, %3.5 i Polonya, %3.2 si Almanya ve %8.3 ü diğer ülkeler (Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, Romanya, Litvanya, İtalya, İspanya vd.) tarafından üretilmiştir (FAO 2011). Türkiye de 2000 li yıllarda yetiştirilmeye başlanan maviyemişlerin dikim alanı günümüzde 100 ha a ve üretim 60 ton a ulaşmıştır. Öte yandan meyveleri doğadan toplanarak üretimi yapılan çay üzümü ve çoban üzümü (Vaccinium) türlerinden toplam 75 tonluk ihracat gerçekleştirilmiştir (Çelik 2008; 2009; FAO 2011). Maviyemişler insan sağlığı açısından çok sayıda yarara sahiptir. Antioksidanlar ve fenolik maddeler bakımından zengin olan maviyemişlerin görme bozukluklarını önlediği, kalp sağlığını koruduğu, mide ve bağırsaklarla ilgili rahatsızlıkları giderdiği, romatizmal hastalıklar ile ağız içi yaralarını iyileştirdiği, beyin fonksiyonlarını düzene soktuğu ve yaşlılıktaki hafıza kayıplarını engellediği saptanmıştır (Kalt et al 2007). Taze meyve ve sebzeler arasında antioksidan kapasitesi en yüksek meyvenin maviyemiş olduğu da tespit edilmiştir (Morazzoni & Magistretti 1986; Bagnulo 2003; Çelik 2005; 2008; Howell 2009). Vaccinium türleri başta olmak üzere birçok üzümsü meyvede antosiyaninlerin temel bileşenler olduğu (Zheng & Wang 2003), yüksek oranda antioksidan ve fenolik bileşik içerdikleri (Dragovic-Uzelac et al 2010) bilinmektedir. Maviyemiş meyvelerinde renk maddelerinin birikmesi ile antioksidan kapasitesinin, toplam fenoliklerin ve antosiyaninlerin arttığı, 168 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

3 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al lokasyonlara göre çeşit bazında değişimin çok az olduğu, çeşitlerin antioksidan içeriği ile antosiyanin veya toplam fenolik maddeler kapsamı arasında lineer bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Prior et al 1998; Ribera et al 2010; Yuan et al 2011; Wang et al 2012). Maviyemişlerdeki sekonder metabolitlerden antosiyaninlerin önemli olduğunu tespit eden Castrejon et al (2008), hasat dönemine kadar artış gösteren fenolik maddelerin olgunlaşma ilerledikçe azalma eğilimine girdiğini ve antioksidan kapasitesinin düştüğünü belirtmektedir. Mazza (2005), taze maviyemiş meyvelerindeki fenolik madde ve antosiyanin miktarının sırasıyla 393 ve 233 mg 100 g -1 olduğunu ve ORAC (oksijen radikal absorbans kapasitesi) antioksidan aktivitesinin arasında değiştiğini ifade etmektedir. Maviyemişlerin antioksidan kapasitesinin çilek ve ahududuna göre çok daha yüksek olduğu, meyvelerdeki antosiyaninlerin, fenolik maddelerin ve antioksidan kapasitelerinin (ORAC) olgunlaşma ile birlikte değişebileceği (Kalt et al 1999; Wang et al 2012), bu farklılığın maviyemiş türleri hatta genotipler arasında ortaya çıkabileceği (Kalt et al 2001; Koca & Karadeniz 2009; Ribera et al 2010) ve çevre şartlarından da etkilenebileceği (Connor et al 2002; Howard et al 2003; Özgen et al 2008) saptanmıştır. Ayrıca, maviyemişlerin yetiştirildiği ortamlar da antioksidan içeriklerine etki edebilmektedir. Torf ortamında yetiştirilen maviyemişlerin en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu ortaya konulmuştur (Grajkowski et al 2007). Organik olarak yetiştirilen maviyemişlerdeki şekerler, malik asit, toplam fenolikler ve antosiyaninler ile antioksidan aktivitesi standart olarak yetiştirilenlere göre önemli derecede daha yüksek bulunmuştur (Wang et al 2008). You et al (2011), organik veya standart olarak yetiştirilen maviyemişlerdeki fitokimyasallar ile antioksidanlar arasında önemli farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Türkiye de gerek organik gerekse standart olarak yetiştirilen maviyemiş meyvelerindeki fitokimyasal bileşiklerin kompozisyonu ve antioksidan madde içerikleri henüz detaylı olarak tespit edilmemiştir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde organik ve standart koşullarda yetiştirilen 5 farklı yüksek boylu maviyemiş çeşidinin tane ağırlıkları, kurumadde miktarları ile organik asitler, fenolik bileşikler, antosiyaninler ve antioksidan kapasiteleri tespit edilmiş ve yetiştirme şekillerine göre çeşitler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Örneklerin hazırlanması Bu çalışmada, Trabzon ili Hayrat ilçesinde 2006 yılında dikilerek organik ve standart koşullarda yetiştirilen Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow ve Bluejay kuzey Amerika orijinli yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin ilk hasatta (15 Haziran 2010) toplanan tam olgun (%75 mavi renkli) meyveleri kullanılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden Brigitta, orta geççi bir çeşit olup kuvvetli gelişen ve hafif yayvan çalılara sahiptir. Meyveleri mavi renkte, orta irilikte, sap çukuru yara izi orta büyük, hafif mayhoş ve serttir. Patriot çeşidinin kuvvetli olan çalıları dik ve açık büyüme gösterir. Çok verimli, salkımları sık, taneleri çok iri, sert ve tatlıdır. Bluecrop çeşidi kuvvetli gelişerek dik büyüme gösterir. Yüksek verimli, salkımı seyrek, taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, tadı iyi ve hafif aromatiktir. Darrow çeşidi kuvvetli ve dik gelişir, verimlidir, salkımı orta büyüklükte ve seyrek olup taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert ve çatlamaya karşı dayanıklı ve tatlıdır. Bluejay çeşidi, kuvvetli, dik ve açık büyüyen, seyrek salkımlı, orta iri meyveli, açık mavi renkte, çok sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi küçük ve hafif tatlıdır (Çelik 2008). Deneme alanı deniz seviyesinden 200 m yükseklikte olup güney yöneye meyillidir ve tam güneş almaktadır. Organik parsellerde dekara 6 ton olacak şekilde iki yıllık koyun gübresi ile tek seferde gübreleme yapılmış ve sıra üzeri 60 cm genişliğinde bir yıllık çay atığı ile 15 cm kalınlığında malçlanmıştır. Standart üretim parsellerinde ise amonyum sülfat (60 g/bitki) ve kompoze gübre ( , 115 g/bitki) üç eşit parçaya bölünerek Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında uygulanmıştır (Çelik 2005). Yabancı ot kontrolü el ile yapılmıştır. Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

4 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Bitkiler akarsu kaynağından temin edilen ve damla sulama sistemi ile verilen su ile sulanmıştır. Organik parselin toprağı kuvvetli asit (ph=4.3) karakterde olup yapısı killi-tınlıdır ve çok yüksek düzeyde (%12.6) organik madde içermektedir. Toplam azot içeriği oldukça iyidir (%0.33), tuzsuzdur ve kireç içeriği azdır (%1.5). Alınabilir K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu bakımından yeterlidir, P ve Zn içeriği ise düşüktür. Standart üretim parselinin toprak yapısı killi-tınlı, kuvvetli asit (ph=4.5) karakterde, tuzsuz, az kireçli, P 2 O 5 ve K 2 O içeriği çok yüksek (sırasıyla 13.7 ve 55.0 kg/da) ve organik maddesi yüksektir (%5.52). Deneme parsellerinde herhangi bir ilaçlama ve budama yapılmamıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde, faktöriyel düzende 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Hasat edilen meyvelerden alınan örnekler uygun kaplarda laboratuvara getirilerek tane ağırlıkları (g) belirlenmiş ve fizikokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Her bir tekerrür için tesadüfi olarak alınan 100 g meyve tartılmış ve -20 C de şoklanmıştır. Analiz öncesi meyveler oda sıcaklığında çözündürülerek laboratuvar tipi blender yardımıyla homojenize edilmiştir. Elde edilen meyve sularında suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) dijital refraktometre ile (Atago, Pal-1) ölçülmüştür. Ayrıca aşağıda verilen fitokimyasal analizler gerçekleştirilmiş ve antioksidan içerikleri belirlenmiştir Toplam fenolik maddeler Olgun maviyemiş meyvelerindeki toplam fenolik maddeler (TP) Singleton & Rossi (1965) e göre belirlenmiştir. Bu amaçla meyve pulpu karanlık ortamda 1 saat aseton, su ve asetik asit tampon çözeltisinde ekstrakte edilmiştir (70:29.5:0.5 h h -1 ). Bu işlemin ardından ekstrakt, Folin-Ciocalteu fenol renk ayıracı ve su içinde %7 sodyum karbonat ilavesiyle 8 dakika inkübe edilmiştir. İki saat sonra UV-VIS spektrofotometre ile 750 nm de absorbans otomatik olarak ölçülmüştür. Standart olarak gallik asit kullanılmıştır. Sonuçlar birim taze ağırlıkta µg gallik asit eşdeğer (µg GAE gta -1 ) olarak verilmiştir Toplam monomerik antosiyaninler Toplam monomerik antosiyaninler (TMA) UV-VIS spektrofotometre (model T60U, PG) kullanılarak ph diferansiyel metoduna göre belirlenmiştir (Wrolstad 1976; Giusti et al 1999). Absorbanslar ph=1.0 ve ph=4.5 te A= (A 535 -A 700 ) ph=1.0 -(A 535 -A 700 ) formülü kullanılarak molar söndürme ph=4.5 katsayısı ile 510 nm ve 700 nm de ölçülmüş, sonuçlar gram taze ağırlıktaki miligram siyanidin- 3-galaktozit eşdeğer cinsinden (µg siy-3-gli gta -1 ) verilmiştir 2.4 Toplam antioksidan aktivitesi Toplam antioksidan aktivitesi Özgen et al (2006), tarafından FRAP ve TEAC ölçümleri olarak ifade edilen iki standart metot ile tespit edilmiştir; Plazmanın demir indirgeme yeteneği: Maviyemişlerin plazmanın demir indirgeme yeteneği (FRAP) miktarı Benzie & Strain (1996), tarafından geliştirilen metot ile belirlenmiştir. Analizler 3 stok solüsyon ile yürütülmüş, 0.1 mol L -1 tampon asetat (ph=3.6), konsantre hidroklorik asit (1000:3.3 v/v) ve 20 mmol L -1 demir kloridle asitleştirilmiş olan 10 mmol L -1 TPTZ [2,4,6-tris(2- pyridyl)-1,3,5-triazine] kullanılmıştır. Stok solüsyonlar analizden hemen önce FRAP ayıracının oluşması için karıştırılmıştır (10:1:1 h h -1 h -1 ). Her bir ölçüm yinelenerek her seferde 2.97 ml FRAP ile 30 µl örnek ekstraktı karıştırılmıştır. Bu işlemin ardından 10 dakika sonra reaksiyonun absorbans değeri spektrofotometre ile 593 nm de ölçülmüştür. Sonuçlar gram taze ağırlıkta µmol TE olarak (µmol TE gta -1 ) verilmiştir. Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi: Standart Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi (TEAC) ölçümü için ABTS asetat tamponda çözündürülerek ve Özgen et al (2006) a göre potasyum persülfat hazırlanmıştır. Karışımın stabilitesini uzun süre koruması için 20 mm sodyum asetat tampon çözeltisindeki asidik ortamda (ph=4.5) ve 734 nm de 0.700±0.01 absorbans verecek şekilde seyreltilmiştir. Spektrofotometrik ölçüm için 3 ml ABTS + solusyonu ile 20 µl meyve ekstarktı karıştırılarak 10 dakika inkübe edilmiş ve 734 nm de absorbans okunmuştur. Sonuçlar gram taze ağırlıkta µmol TE olarak (µmol TE gta -1 ) verilmiştir. 170 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

5 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al 2.5. Organik asitlerin ekstraksiyonu Bu amaçla 5 g meyve pulpu alınarak meta-fosforik asit (%2.5) ile seyreltilmiştir. Elde edilen çözelti rpm de 5 dakika santrifüjden geçirilmiştir. HPLC analizi öncesi supernatant 0.45 μm membran filtresinden (Iwaki Glass) geçirilerek kullanılmadan önce mobil faz çözücülerinin gazı alınmıştır. HPLC analizleri Totalchrom navigator yazılımı ile Perkin Elmer HPLC sistemde pompa ve UV dedektör kullanılarak yapılmıştır (Perkin Elmer, Series-200) (Waltham, Massachusetts, USA). Organik asitlerin ayrım ve tanımlanması Shui & Leong (2002) den modifiye edilmiştir. Ayrım, SGE wakosil C18RS 5µm kolonu (250x4.6mm I.D.) ile yapılarak izleme 215 nm de takip edilmiştir. Optimum ayrım etkinliği ph=2.5 sülfürik asit solüsyonu (Panel A) ve metanol (Panel B) kullanılarak temin edilmiştir. Diğer parametreler olan enjeksiyon hacmi 20 μl; kolon ısısı 30 C ve izleme dalga boyu 215 nm olarak uygulanmıştır Verilerin analizi Elde edilen veriler SAS programı kullanılarak (SAS, 2006) ANOVA tekniği ile değerlendirilmiştir. Uygulamalar arasındaki fark Duncan Çoklu Karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır ve yanılma olasılığı (I. tip hata olasılığı) α=0.05 ve/veya α=0.01 olarak alınmıştır. 3. Bulgular ve Tartışma Çalışmada, organik ve standart koşullarda yetiştirilen maviyemiş çeşitlerindeki organik asitler bakımından yetiştirme şekli ile çeşit x yetiştirme şekli interaksiyonları arasında çok önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Nitekim tartarik asit miktarı standart olarak yetiştirilen Patriot çeşidinde g kg -1 ile en yüksek değerde iken malik asit miktarı organik olarak yetiştirilen Bluejay çeşidinde 0.29 g kg -1 ve sitrik asit ise standart olarak yetiştirilen Darrow çeşidinde g kg -1 ile en yüksek değere ulaşmıştır (Çizelge 1). Tartarik, malik ve sitrik asit bakımından en düşük değerler sırasıyla g kg -1 (organik x Brigitta ), g kg -1 (standart x Darrow ) ve g kg -1 (standart x Bluejay ) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Askorbik asit bakımından yetiştirme şekli ve çeşit interaksiyonları arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık saptanmamış ancak bu değerlerin g kg -1 (standart x Bluecrop ) ile g kg -1 (standart x Brigitta ve organik x Patriot ) arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 1). Sonuçlar, maviyemişlerde en temel organik asidin sitrik asit olduğunu, standart koşullarda yetiştirilen Brigitta ve Darrow çeşitlerindeki sitrik asit miktarının organik koşullarda yetiştirildiği duruma göre yaklaşık iki kat daha fazla olabileceğini göstermiştir. Çizelge 1- Maviyemişlerde organik asitlerin yetiştirme şekli ve çeşitlere göre değişimi Table 1- Changes of organic acids in blueberries according to growing systems and cultivars Yetiştirme Şekli Çeşit Tartarik Asit (g kg-1) Malik Asit (g kg-1) Organik Asitler Askorbik Asit (g kg-1) Sitrik Asit (g kg-1) Brigitta 0.190±0.006 d* 0.050±0.025 cd* 0.025± ±1.883 a* Darrow 0.163±0.034 d 0.010±0.008 d 0.027± ±0,965 a Standart Patriot 1.280±0.041 a 0.135±0.039 b 0.022± ±0.199 bc Bluecrop 0.222±0.040 cd 0.053±0.013 cd 0.015± ±3.258 bc Bluejay 0.230±0.119 cd 0.065±0.025 cd 0.020± ±0.318 c Brigitta 0.145±0.006 d 0.017±0.011 d 0.020± ±0.105 b Darrow 0.160±0.004 d 0.070±0.008 bcd 0.020± ±0.717 a Organik Patriot 0.593±0.058 b 0.095±0.024 bcd 0.025± ±0.680 c Bluecrop 0.205±0.014 cd 0.100±0.013 bc 0.020± ±0.145 c Bluejay 0.297±0.037 c 0.290±0.022 a 0.020± ±0.256 c *Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

6 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Benzer şekilde, Kuzeydoğu Anadolu da doğal olarak yetişen iki faklı Vaccinium türünün meyvelerindeki organik asitleri belirleyen Ayaz et al (2001), sitrik asitin temel asitlerden biri olduğunu ve sonuçların Vaccinium türlerinin karşılaştırılmasında kullanılabileceğini belirtmektedir. Yetiştirme şekli dikkate alındığında organik asitlerden sadece tartarik ve sitrik asit miktarlarının istatistiki olarak önemli düzeyde farklılık gösterdiği, malik ve askorbik asit miktarları açısından önemli farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 2). Sonuçlar, yetiştiricilik şeklinin tartarik ve sitrik asit miktarları üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Skuipen (2006), de tartarik ve sitrik asitte görülen farklılıklar üzerine çeşitlerin ve yetiştiricilik şekillerinin etkili olabileceğini belirtmiştir. Çizelge 2- Maviyemişlerde organik asitler, şekerler, antosiyaninler (TMA), toplam fenolikler (TP) ve antioksidanların (FRAP ve TEAC olarak) yetiştirme şekillerine göre değişimi Table 2- Changes of organic acids, sugars, anthocyanins (TMA), total phenolics (TP) and antioxidants (as FRAP and TEAC)in blueberries according to growing systems Özellikler Standart Yetiştirme şekli Organik Tartarik asit (g kg -1 ) 0.40±0.438 a 0.28±0.172 b Malik asit (g kg -1 ) 0.06±0.046* 0.11±0.097* Askorbik asit (g kg -1 ) 0.02±0.005* 0.02±0.006* Sitrik asit (g kg -1 ) 9.07 ±4.428 a 6.28 ±1.326 b Fruktoz (g 100g -1 ) 4.24±0.346 b 4.51±0.434 a Glikoz (g 100g -1 ) 5.13±0.616* 5.01±0.921* TMA ± b 148.4± a TP ± b ± a FRAP 4.51± b 4.89±1.248 a TEAC 3.51±0.749* 3.52±10.203* Tane ağırlığı (g.) 2.62±0.35 a 2.40±0.43 b SÇKM (%) ±0.12 b 10.88±0.16 a Satırlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). *Önemli değil Fruktoz ve glikoz bakımından çeşit x yetiştirme şekli interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek fruktoz değeri g 100 g -1 ile organik olarak yetiştirilmiş olan Patriot çeşidinden elde edilirken standart olarak yetişen Darrow çeşidi en düşük fruktoz değerini (3.793 g 100 g -1 ) vermiştir (Çizelge 3). 172 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

7 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al Çizelge 3- Maviyemişlerde şekerler (fruktoz ve glikoz), tane ağırlığı ve SÇKM değerlerinin yetiştirme şekli ve çeşitlere göre değişimi Table 3- Changes of sugars (fructose and glucose), berry weight and total soluble solids (TSS) in blueberries according to the growing systems and cultivars Yetiştirme Şekerler (g 100g-1) Tane Ağırlığı SÇKM Çeşit Şekli Fruktoz Glikoz (g) (%) Brigitta 4.295±0.171 bcde* 5.450±0.159 ab** 2.960±0.79 a* ±0.03 cd* Darrow 3.793±0.096 f 4.902±0.103 bc 2.847±0.06 ab ±0.01 d Standart Patriot 4.252±0.470 cdef 4.730±1.317 bc 2.707±0.15 bc 9.817±0.25 d Bluecrop 4.647±0.034 abcd 5.500±0.034 ab 2.613±0.22 cd ±0.15 cd Bluejay 4.207±0.072 def 5.065±0.068 abc 1.980±0.18 e 9.900±0.05 d Brigitta 4.690±0.280 abc 6.115±0.405 a 2.583±0.75 cd ±0.01 ab Darrow 4.040±0.053 ef 4.947±0.185 bc 2.723±0.45 bc ±0.32 a Organik Patriot 4.978±0.188 a 4.970±0.852 bc 2.490±0.12 d ±0.12 abc Bluecrop 4.083±0.258 ef 4.255±0.963 c 2.430±0.27 d ±0.02 bcd Bluejay 4.745±0.254 ab 4.765±1.021 bc 1.777±0.11 f ±0.16 abc *Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) **Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.05) Çeşitler organik koşullarda yetiştirildiğinde istatistiki anlamda daha yüksek fruktoz içeriğine sahip olmuştur (Çizelge 2). Glikoz değerleri bakımından yetiştiricilik sistemleri arasında istatistiki olarak farklılık tespit edilmemiştir ancak organik koşullarda yetiştirilen Brigitta çeşidi en yüksek değeri (6.115 g 100 g -1 ) ve Bluecrop çeşidi en düşük değeri (4.255 g 100 g -1 ) vermiştir (Çizelge 2 ve 3). Vaccinium türlerinde en önemli şekerlerin fruktoz ve glikoz olduğunu belirten Ayaz et al (2001), olgun meyvelerde her iki şekerin de en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmektedir. Çalışmamızda yetiştiricilik sistemi x çeşit interaksiyonlarında her iki şeker bakımından elde edilen faklılıklara rağmen yetiştiricilik sistemleri arasında sadece fruktoz açısından istatistiki önemde farklılığın ortaya çıkması Skupien (2006) in bulgularını desteklemektedir. Öte yandan tane ağırlığı ile kurumadde içeriği bakımından da gerek çeşitler gerekse yetiştirme sistemleri x çeşit interaksiyonları arasında çok önemli derecede farklılıklar saptanmıştır. Standart koşullarda yetiştirilen Brigitta çeşidi 2.96 g ile en iri meyveleri vermiştir. Kuru madde bakımından ise organik koşullarda yetiştirilen Darrow çeşidi %11.27 ile en yüksek değere ulaşmıştır (Çizelge 3). Yetiştiricilik sistemleri maviyemiş meyvelerinin tane ağırlığını ve kuru madde içeriğini önemli derecede etkilemiştir. Standart koşularda yetiştirilen çeşitlerde meyve ağırlığı daha yüksek (2.62 g) bulunurken organik koşullarda yetiştirilen çeşitlerde kuru madde miktarı daha yüksek (%10.88) olmuştur (Çizelge 2). Maviyemişler ihtiva ettikleri fenolik maddeler ile antosiyaninler bakımından yüksek değerlere sahiptir. Çalışmamızda monomerik antosiyanin miktarları bakımından gerek çeşitler, gerek yetiştirme sistemleri gerekse bu iki faktörün kombinasyonları arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Organik yetiştiricilik koşullarında çeşitlerin önemli derecede daha yüksek (ortalama µg siy-3-gli gta -1 ) TMA değerlerine sahip olduğu (Çizelge 2) tespit edilmiştir. Organik olarak yetiştirilen Patriot çeşidindeki TMA nın µg siy-3-gli gta -1 ile en yüksek değer olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4). Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

8 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Toplam fenolikler açısından da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Organik yetiştiricilik koşullarında çeşitlerin önemli derecede daha yüksek (ortalama µg GAE gta -1 ) toplam fenolik değerlerine sahip olduğu (Çizelge 2) tespit edilmiştir. Organik koşullarda yetiştirilen Patriot çeşidi µg GAE gta -1 değeri ile en yüksek, standart koşullarda yetiştirilen Bluerop çeşidi ise µg GAE gta -1 değeri ile en düşük toplam fenolik içeriğine sahip olmuştur (Çizelge 4). Denemede FRAP ve TEAC olarak saptanan antioksidan kapasiteleri bakımından da gerek yetiştirme şekilleri gerekse yetiştirme şekli x çeşit interaksiyonunda önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çizelge 4- Maviyemişlerde toplam antosiyaninler, toplam fenoller ve antioksidan kapasitelerinin (FRAP ve TEAC) yetiştirme şekli ile çeşitlere göre değişimi Table 4- Changes of total anthocyanins, total phenolics and antioxidand capacity (as FRAP and TEAC) in blueberries according to the growing systems and cultivars Yetiştirme şekli Çeşit Toplam antosiyaninler (TMA) (µg siy-3-gli gta-1) Toplam fenoller (TP) (µg GAE gta-1) Antioksidan kapasitesi FRAP (µmol TE gta-1) TEAC (µmol TE gta-1) Brigitta ±5.063 d* ± bcd* 5.275±0.139 b* 4.495±0.278 b* Darrow ±3.553 ef ± cd 4.858±0.282 c 3.813±0.203 c Standart Patriot ± b ± bcd 4.673±0.303 cd 3.727±0.392 c Bluecrop ±2.864 f ± d 3.800±0.038 fg 3.040±0.109 d Bluejay ±2.183 c ± bcd 3.940±0.204 f 2.490±0.297 dc Brigitta ±1.662 d ± cd 3.522±0.120 g 2.317±0.314 e Darrow ±2.448 b ± ab 6.160±0.171 a 4.440±0.358 b Organik Patriot ±5.551 a ± a 6.513±0.232 a 5.293±0.355 a Bluecrop ±5.982 e ± bcd 3.963±0.081 ef 2.890±0.147 d Bluejay ±6.345 c ± bcd 4.325±0.155 de 2.640±0.097 de * Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) Çeşitler organik koşullarda yetiştirildiğinde önemli derecede daha yüksek (4.89 µmol TE gta -1 ) FRAP değerine sahip olurken TEAC bakımından bir farklılık görülmemiştir (Çizelge 2). Organik koşullarda yetiştirilen Patriot çeşidi FRAP ve TEAC bakımından sırasıyla µmol TE gta -1 ve µmol TE gta -1 ile en yüksek değerlere sahip olmuştur (Çizelge 4). Kalt et al (1999) alçak boylu maviyemişlerdeki fenolikler ile antosiyaninlerin sırasıyla 2.67 g GAE gta -1 ve 22.7 µg 100 gta -1 olduğunu saptamıştır. Çalışmamızda organik olarak yetiştirilmiş olan yüksek boylu maviyemişlerdeki antioksidan aktivitesi bu sonuçlardan daha yüksek çıkmıştır. Bu durum Vaccinium türleri ve çeşitlerinin içeriklerinin iklim, sulama, rakım ve coğrafik şartlara göre değişebileceğini ifade eden Ballington et al (1984), Akerström et al (2010), Ribera et al (2010), Ehret (2012) ve Wang et al (2012) un bulgularını desteklemektedir. 4. Sonuçlar Organik ve standart koşullarda yetiştirilen yüksek boylu Brigitta, Darrow, Patriot, Bluecrop ve Bluejay maviyemiş çeşitlerinde şekerler, organik asitler ve antioksidan kapasiteleri bakımından önemli farklılıklar olduğu, organik olarak yetiştirilen çeşitlerde antioksidan maddeler (FRAP) 174 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

9 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al ile şekerlerden fruktozun daha yüksek, organik asitlerden tartarik asit ve sitrik asidin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Böylece bazı şekerler, organik asitler ve antioksidanların çeşitlere göre yetiştirme şekillerinden etkilendiği belirlenmiştir. Sağlık açısından yararlı olan antioksidanlar bakımından bazı maviyemiş çeşitlerinde organik yetiştiriciliğin daha yüksek değerler verebileceği ortaya çıkmıştır. Bu durum bölgede artmaya başlayan maviyemiş tarımında bazı çeşitlerde organik yetiştiriciliğe yönelinmesinin önemli olabileceğini göstermektedir. İleride, doğada yetişmekte olan ve özellikle antioksidan madde miktarı çok daha yüksek olan çay üzümü tipleri ile yüksek boylu maviyemişlerin melezlenerek yeni çeşitlerin geliştirilebilmesi imkânları incelenmelidir. Teşekkür Katkılarından dolayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi ne (PYO.ZRT ), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına ve Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfına teşekkür ederiz. Kaynaklar Akerström A, Jaakola L & Jaderlund A (2010). Effect of latitude-related and geographical origin on anthocyanidin concentration in fruits of Vaccinium myrtillus L. (bilberries). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 58(23): FAO (2011). Statistical Database. Available: fao.org Ayaz F A, Kadıoğlu A, Bertoft E, Acar C & Turna I (2001). Effect of fruit maturation on sugar and organic acid composition in two blueberries (Vaccinium arctostaphylos and V. myrtillus) native to Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 29: Bagnulo J D (2003). Antioxidant assessment in Western Maine elderly women following 30 days of wild blueberry consumption. PhD. Thesis (unpublished). The University of Maine Ballington J E, Ballinger W E, Swallow W H, Galletta G J & Kushman L J (1984). Fruit quality characterization of 11 Vaccinium species. Journal of American Society for Horticultural Sciences 109(5): Benzie I F F & Strain J J (1996). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power : The FRAP assay. Analytical Biochemistry Journal 239: Castrejon A D R, Eichholz I, Rohn S, Kroh L W & Huyskens-Keil S (2008). Phenolic profile and antioxidant activity of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) during fruit maturation and ripening. Food Chemistry 109: Connor A M, Luby J J, Hancock J F, Berkheimer S & Hanson E J (2002). Changes in fruit antioxidant activity among blueberry cultivars during coldtemperature storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: Çelik H (2005). Yabanmersini (Likapa) Yetiştiriciliği. HASAD Yayınları. pp.128 Çelik H (2008). Maviyemiş (Yabanmersini-Likapa) Yetiştiriciliği El Kitabı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Artvin de Yabanmersini (Likapa) Yetiştiriciliği Eğitim Projesi. pp. 63 Çelik H (2009). The performance of some northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) varieties in North Eastern part of Anatolia. Anadolu Journal of Agricultural Sciences 24(3): Dragovic-Uzelac V, Savic Z, Brala A, Levaj B, Kovacevic D B & Bisko A (2010). Evaluation of phenolic content and antioxidant capacity of blueberry cultivars (Vaccinium corymbosum L.) grown in the Northwest Croatia. Food Technology and Biotechnology 48(2): Ehret D L, Frey B, Forge T & Helmer T (2012). Effect of drip irrigation configuration and rate on yield and fruit quality of young highbush blueberry plants. HortScience 47(3): Giusti M M, Rodriguez-Saona L E & Wrolstad R E (1999). Molar absorptivity and color characteristics of acylated and non-acylated pelargonidin-based anthocyanins. Journal of Agriculture and Food Chemistry 47: Gough R E (1994). The Highbush Blueberry and Its Management. Food Products Pres. An Imprint of The Haworth Pres Inc., New York-London-Norwood (Australia) Grajkowski J, Ochman I & Mulinski Z (2007). Firmness and antioxidant capacity of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) grown on three types of organic bed. Vegetable Crops Research Bulletin 66: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

10 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Howard L R, Clark J R & Brownmiller C (2003). Antioxidant capacity and phenolic content in blueberries as affected by genotype and growing season. Journal of Science of Food and Agriculture 83: Howell A B (2009). Update on health benefits of cranberry and blueberry. Acta Horticulturae 810: Kalt W, McDonald J, Ricker R & Lu X (1999). Anthocyanin content and profile within and among blueberry species. Canadian Journal of Plant Sciences 79: Kalt W, Ryan D A J, Duy J C, Prior R L, Ehlenfeldt M K & Kloet S P V (2001). Interspecific variation in anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity among genotypes of highbush and lowbush blueberries (V. cyanococcus spp.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 49: Kalt W, Joseph J A, & Shukitt-Hale B (2007). Blueberries and human health: A review of current research. Journal of American Pomological Society 61: Koca İ & Karadeniz B (2009). Antioxidant properties of blackberry and blueberry fruits in the Black Sea Region of Turkey. Scientia Horticulturae 121: Mazza G (2005). Compositional and functional properties of saskatoon berry and blueberry. International Journal of Fruit Sciences 5(3): Morazzoni P & Magistretti M J (1986). Effects of Vaccinium myrtillus anthocyanosides on prostacyclinlike activity in rat arterial tissue. Fitoter 42: Özgen M, Reese R N, Tulio A Z, Miller A R & Scheerens J C (2006). Modified 2,2-Azino-bis-3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid (ABTS) Method to measure antioxidant capacity of selected small fruits and comparison to ferric reducing antioxidant power (FRAP) and 2,2 -diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) methods. Journal of Agriculture and Food Chemistry 54: Özgen M, Wyzgoski F J, Tulio A Z, Gazula A, Miller A R, Scheerens J C, Reese R N, & Wright S R (2008). Antioxidant capacity and phenolic antioxidants of midwestern black raspberries grown for direct markets are influenced by production site. HortScience 43: Prior R L, Cao G, Martin A, Sofic E, McEwen J, O Brien C, Lischner N, Ehlenfeldt M, Kalt W, Krewer G & Mainland C M (1998). Antioxidant capacity as influenced by total phenolic and anthocyanin content, maturity, and variety of Vaccinium species. Journal of Agriculture and Food Chemistry 46(7): Ribera A E, Reyes-Diaz M, Alberdi M, Zuniga G E & Mora M L (2010). Antioxidant compound in skin and pulp of fruit changed among genotypes and maturity stages in highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) grown in southern Chile. Journal of Soil Science and Plant Nurtition 10(4): SAS (2006). SAS Online Doc, Version 8. SAS Inst., Cary, NC, USA Shui G & Leong L P (2002). Separation and determination of organic acids an phenolic compounds in fruit juices and drinks by high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A 977: Singleton V L & Rossi J L (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture 16: Skupien K (2006). Evaluation of chemical composition of fresh and frozen blueberry fruit (Vaccinium corymbosum L.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 5(1): Wang S Y, Chen C T, Sciarappa W, Wang C Y & Camp M J (2008). Fruit quality, antioxidant capacity and flavonoid content of organically and conventionally grown blueberries. Journal of Agriculture and Food Chemistry 56: Wang S Y, Chen H, Camp M J & Ehlenfeldt M K (2012). Genotype and growing season influence blueberry antioxidant capacity and other quality attributes. International Journal of Food Sciences and Technology 47: Wrolstad R E (1976). Color and pigment analyses in fruit products. Oregon State University, Agricultural Experiment Station Bulletin 624: 1-17 You Q, Wang B, Chen F, Huang Z, Wang X & Luo P G (2011). Comparison of anthocyanins and phenolics in organically and conventionally grown blueberries in selected cultivars. Food Chemistry 125: Yuan W, Zhou L, Deng G, Wang P, Creech D & Li S (2011). Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity of Vaccinium L. in Texas, USA. Pharmaceutical Crops 2: Zheng Y & Wang S Y (2003). Oxygen radical absorbing capacity of phenolics in blueberries, cranberries, chokeberries and lingonberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Effect of Sun Exposure and Fruıt Tissues On Antioxidant Capacity of Amasya and Fuji Apple Cultivars

Effect of Sun Exposure and Fruıt Tissues On Antioxidant Capacity of Amasya and Fuji Apple Cultivars GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 1-5 Işıklanma ve Meyve Dokusunun Amasya ve Fuji Elmalarında Antioksidan Kapasitesine Etkisi Mustafa Özgen 1 Habip Tokbaş 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.)

Detaylı

Çileklerde Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler* The Relationship Between Quality Characteristics of Fruit Strawberries

Çileklerde Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler* The Relationship Between Quality Characteristics of Fruit Strawberries Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 9-14, 2012 Çileklerde Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler* Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Bazı Maviyemiş Çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Olarak Yetiştirilmesi-I

Bazı Maviyemiş Çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Olarak Yetiştirilmesi-I Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum (Poster Bildiri) Bazı Maviyemiş Çeşitlerinin Doğu Karadeniz Bölgesinde Organik Olarak Yetiştirilmesi-I Hüseyin ÇELİK 1 * Ondokuzmayıs

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 545-549, 2015 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Farklı Derim Dönemlerinin Kısa ve Nötr Gün

Detaylı

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar)

Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bahçe Bitkileri Bolumu Balcalı, Adana. (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 9-14 Araştırma Makalesi 1Çukurova Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 130-134, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Detaylı

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU

Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51. KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 1 51 KAHRAMANMARAŞ BÖLGESİNDE TRABZONHURMASI (Diospyros kaki) SELEKSİYONU Mehmet SÜTYEMEZ K.S.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Kahramanmaraş Fuat

Detaylı

Giresun Fide-Fidan, Maviyemiş Meyvecilik ve Orman Ürünleri Ltd. Şti. Bulancak-GİRESUN. Yüksekboylu MAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ. Prof. Dr.

Giresun Fide-Fidan, Maviyemiş Meyvecilik ve Orman Ürünleri Ltd. Şti. Bulancak-GİRESUN. Yüksekboylu MAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ. Prof. Dr. Giresun Fide-Fidan, Maviyemiş Meyvecilik ve Orman Ürünleri Ltd. Şti. Bulancak-GİRESUN Yüksekboylu MAVİYEMİŞ (Highbush Blueberry) YETİŞTİRİCİLİĞİ Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Uşak ta Yetişen Farklı Alıç (Crataegus spp.) Genotipi Meyvelerinin Bazı Kimyasal ve Pomolojik Karakterlerinin Belirlenmesi

Uşak ta Yetişen Farklı Alıç (Crataegus spp.) Genotipi Meyvelerinin Bazı Kimyasal ve Pomolojik Karakterlerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(3): 39-44, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer Sources on Phytochemical Content of the Honeydew Production

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer Sources on Phytochemical Content of the Honeydew Production Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ

ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZÜMSÜ MEYVELERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÖZET İnsan vücudunda normal fizyolojik işlemler sırasında ve dış faktörlerin etkisiyle serbest radikaller ve diğer aktif

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ FARKLI DUT ÇEŞİTLERİNİN BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE MİNERAL MADDE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mehmet AKBULUT 1, Çetin ÇEKİÇ 2 Hacer ÇOKLAR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Böl.

Detaylı

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (1) 69-74 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ayaş Koşullarında Yetiştirilen Böğürtlen Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Y. Sabit AĞAOĞLU 1

Detaylı

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri

Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005, 22 (2), 7-11 Açıkta ve Isıtmasız Örtüaltı Koşullarında Muir ve Tudla Yediveren Çilek Çeşitlerinin Erken ve Geç Turfanda Dönemindeki Verimleri Çetin Çekiç 1 Yemliha

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Kimya Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Asiye ARDAĞ tarafından hazırlanan Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemlerinin Analitik

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1

Araştırma. Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* (Research) Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 Akdemik Ziraat Dergisi 1(1): 37-44 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Ordu ilinde karayemiş (Laurocerasus officinalis L.) seleksiyonu* Ali İSLAM 1, Hüseyin DELİGÖZ 1 1 Ordu

Detaylı

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi

Yapraktan Potasyum, Bor ve Çinko Uygulamalarının Camarosa Çilek Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkisi Bağyurdu- İzmir Yöresinde Kiraz Plantasyonlarının Beslene Durumu Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan ÇAKICI Hande ARSLAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü,

Detaylı

Archived at

Archived at KARADENĠZ BÖLGESĠNDE ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Zir.Y.Müh İdris MACİT 1, idrismacit@yahoo.com 1, Dr. Aysen KOÇ 1 aysenkoc@yahoo.com, Dr. Semiha GÜLER 1, semihag@yahoo.com, Zir.Y.Müh İlyas DELİGÖZ 1

Detaylı

ULUDAĞ (BURSA) DAKĠ YABAN MERSĠNĠ (Vaccinium myrtillus L) POPÜLASYONLARI ÜZERĠNDE ĠNCELEMELER

ULUDAĞ (BURSA) DAKĠ YABAN MERSĠNĠ (Vaccinium myrtillus L) POPÜLASYONLARI ÜZERĠNDE ĠNCELEMELER ULUDAĞ (BURSA) DAKĠ YABAN MERSĠNĠ (Vaccinium myrtillus L) POPÜLASYONLARI ÜZERĠNDE ĠNCELEMELER Cihat TÜRKBEN 1 Erdoğan BARUT 1 Hulusi MALYER 2 Bige KARAMAN 3 Erdem DURGUT 4 1 Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2012, 22 (1):1-6 Geliş Tarihi (Received): 09.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.10.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında

Detaylı

ÇİLEK MEYVELERİNDE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ BOYUNCA ŞEKER VE ORGANİK ASİT İÇERİKLERİ

ÇİLEK MEYVELERİNDE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ BOYUNCA ŞEKER VE ORGANİK ASİT İÇERİKLERİ 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, Eds. K.H.C.Başer ve N.Kırımer Web de yayın tarihi: Haziran 2004 ISBN 975-94077-2-8 ÇİLEK MEYVELERİNDE OLGUNLAŞMA DÖNEMİ

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock

Some Fruit and Morphological Characteristerics Of Five Sweet Cherry Cultivars Grafted On Prunus mahaleb L. Rootstock YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21 (3):152-157 Geliş Tarihi (Received): 22.02.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 25.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Anacı Üzerine Aşılı 5

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2

Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 Ahududu Bitkisinde (Rubus idaeus L.) En Uygun Dikim Budamasının Belirlenmesi ve Bunun Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkisi 1,2 A. Z. Makaracı S. Çelik Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 15-22, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ

BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR. Đlhan ÖZKARAKAŞ ANADOLU, J. of AARI 7 (1) 1997, 91-97 MARA BAZI VĐŞNE (Prunus cerasus L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN MEYVE SUYUNA UYGUNLUKLARININ SAPTANMASI ÜZERĐNE ARAŞTIRMALAR Đlhan ÖZKARAKAŞ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Detaylı

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi

Domat ve Gemlik Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi 19 ve Zeytin Çeşitlerinde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin Olgunlaşma Süresince Değişimi Gülüzar KAYGISIZEL 1, Emin GÜZEL 1, Ahmet İNCE 1, Türkan KEÇELİ 2 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Detaylı

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

No: 217 Menşe Adı BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI No: 217 Menşe Adı Tescil Ettiren BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bu coğrafi işaret, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Geçici 1 inci Maddesi uyarınca Mülga 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 225-229, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi de Mantar Yetiştiriciliği Mustafa Kemal Soylu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

Karadeniz Bölgesi Tarımına Destek Yeni ve Organik Ürünler Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi Bölge İçin Önemi ve Elde Edilen Bazı Sonuçlar

Karadeniz Bölgesi Tarımına Destek Yeni ve Organik Ürünler Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi Bölge İçin Önemi ve Elde Edilen Bazı Sonuçlar Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum (Sunulu Bildiri) Karadeniz Bölgesi Tarımına Destek Yeni ve Organik Ürünler Nuhoğlu Vakfı Hayrat Örnek Meyve Bahçesi Bölge İçin Önemi

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ BAZI OKTOPLOİD VE DİPLOİD ÇİLEKLERİN FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE MİNERAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ Mehmet AKBULUT 1, Çetin ÇEKİÇ 2, Ahmet ÜNVER 1 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain

Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi. Adaptation of Dwarfing Fresh Bean Varieties on Çarşamba Plain GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 1-6 Çarşamba Ovası nda Bazı Bodur Taze Fasulye Çeşitlerinin Verimliliklerinin Belirlenmesi Seher Yıldız Madakbaş Hayati Kar Beyhan Küçükomuzlu Karadeniz Tarımsal

Detaylı

Effects of Cluster Thinnings on Yield and Quality Characteristics in Shiraz Grape Cultivar

Effects of Cluster Thinnings on Yield and Quality Characteristics in Shiraz Grape Cultivar YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2015, 25(2): 119-126 Geliş Tarihi (Received): 17.04.2015 Kabul Tarihi (Accepted): 18.05.2015 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Shiraz Üzüm Çeşidinde

Detaylı

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI*

BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* BAZI ÇİLEK ÇEŞİTLERİNDE FARKLI OLGUNLAŞMA DÖNEMLERİNDEKİ POLİAMİN MİKTARLARININ SAPTANMASI* The Determination of Polyamines Content at Different Maturation Stages in Some Strawberry Varieties Aysun ETİ

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi

Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi Mantar Kompostu Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Bitkinin Potasyum ile Beslenmesi ve Verim Üzerine Etkisi E Işıl Demirtaş 1 Nuri Arı 1 Ahmet E. Arpacıoğlu 1 Cevdet F. Özkan 1 Harun Kaya

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti

Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Türkiye de Kivi Üretim Potansiyeli Ve Dış Ticareti Mustafa ÖZTÜRK 1 Özet Türkiye nin mevcut iklim ve toprak koşulları itibariyle Marmara ve Karadeniz bölgeleri kivi üretimine en uygun bölgelerdir. Türkiye

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri

Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri Kesme Gülde Potasyum Dozlarının Gelişme Üzerine Etkileri H. Akat 1 İ. Yokaş 2 E. Özzambak 3 R. Kılınç 4 ÖZET Bu araştırmada topraksız ortamda ve sera koşullarında yetiştirilen, köklendirilmiş smart kesme

Detaylı

Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi 1992. Bahçe Bitkileri A. B. D.

Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi 1992. Bahçe Bitkileri A. B. D. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÖZGEN Doğum Tarihi: 21.08.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bahçe Bitkileri Bölümü Çukurova Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof)

Taksonomi. Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Taksonomi Familya: Compositea Tür : Cichorium endive Çeşit : Cichorium intybus (witloof) Anavatanı Hindistan Türkmenistan Baykal Gölü Çevresi Sibirya D.Akdeniz Türkiye Ülkemizde Şikori Akdeniz Böglesinde

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ DEMLEME METODU, DEMLEME SÜRESİ, LİMON VE BAL İLAVESİNİN SİYAH ÇAYIN TOPLAM FENOLİK MİKTARI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Maide Havva Kayır, Özlem Güçlü Üstündağ Yeditepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği

Detaylı

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 122-126 Geliş Tarihi (Received): 20.01.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.04.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Organik ve Mineral Gübrelerin

Detaylı

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ

ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI. Doç.Dr. Soner KAZAZ ZBB306 KODLU SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ NOTLARI Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 06110-Ankara skazaz@ankara.edu.tr GERBERA YETİŞTİRİCİLİĞİ-1 Anavatanı

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri

Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 293-298 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ankara (Ayaş) Koşullarında Yetiştirilen Frenk Üzümü Çeşitlerinin Bazı Pomolojik ve Bitkisel Özellikleri S. Peral EYDURAN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1):112-119, 2016 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı inin Önemli Agronomik ve Kalite

Detaylı

Türkiye'nin İlk Tescilli Kızılcık Çeşitleri Erolbey 77 ve Yalçınkaya 77 nin Pomolojik Özellikleri

Türkiye'nin İlk Tescilli Kızılcık Çeşitleri Erolbey 77 ve Yalçınkaya 77 nin Pomolojik Özellikleri VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 Türkiye'nin İlk Tescilli Kızılcık Çeşitleri Erolbey 77 ve Yalçınkaya 77 nin Pomolojik Özellikleri ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2016

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77

Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım, 2001, Antalya. Sayfa, 69-77 FARKLI ORGANİK GÜBRE UYGULAMALARININ MARULDA VERİM, KALİTE VE BİTKİ BESİN MADDELERİ ALIMINA ETKİLERİ Ersin POLAT 1 Sahriye

Detaylı

Sofralık Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özellikleri

Sofralık Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Sofralık Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fizikokimyasal Özellikleri Zekiye GÖKSEL a, Uygun AKSOY b a Atatürk

Detaylı

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ

KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ KUŞBABA TARIM-VERMISOL ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ DENEMESİ Vermisol Naturel Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kuşbaba Tarım arasında yapılan görüşmeler sonucunda Kuşbaba Tarımın Antalya Hacıaliler mevkiinde

Detaylı

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU

ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU TERRA FARM ORGANİK SIVI GÜBRE GRUBU ÜRÜNLERİN ORAN VE İÇERİK BİLGİLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA VERİLMİŞTİR. Verilen değerler ürünlerimizde bulunan minimum değerlerdir Ürün İçerik Toplam

Detaylı

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve Süresinin Kırmızı Şarabın (Cabernet Sauvignon) Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(5) (2010) 12-19 Araştırma Makalesi / Research Paper Farklı Mayşe Fermantasyon Sıcaklığı ve

Detaylı

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI BAHÇE Ceviz 34 (1): 91 99 2005 CEVİZLERDE TERMİNAL VE LATERAL SÜRGÜNLER ÜZERİNDE OLUŞAN MEYVELERİN POMOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Fikri BALTA 1 Ferhad MURADOĞLU 2 Kenan YILDIZ 3 ÖZET Bu araştırmada,

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi.

Yüksek Lisans Tezi: Susam Kavrulmas nda Mikrodalga Uygulamalar ve lemnin Susam ve Tahinin Kalitesi Üzerine Etkisi. ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad Do um Tarihi ve Yeri Medeni Durumu : Muharrem GÖLÜKCÜ : 1 Ocak 1974, Adana : Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans da Mühendisli i Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y.

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili  İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ali TURAN Doğum Yeri :Maçka DoğumTarihi :04.05.1972 Yabancı Dili :İngilizce (YDS 2016 İlkbahar Dönemi, 72.500) E-mail :ali.turan@giresun.edu.tr İletişim :Giresun Üniversitesi TBMYO

Detaylı