Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L."

Transkript

1 Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal İçerikleri ile Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması Hüseyin ÇELİK a, Mustafa ÖZGEN b, Onur SARAÇOĞLU b a Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Kurupelit-Atakum, Samsun, TÜRKİYE b Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 60240, Tokat, TÜRKİYE ESER BİLGİSİ Araştırma Makalesi Bitkisel Üretim Sorumlu Yazar: Hüseyin ÇELİK, E-posta: Tel: +90(362) / 1132 Geliş Tarihi: 23 Ocak 2012, Düzeltmelerin Gelişi: 29 Aralık 2012, Kabul: 16 Ocak 2013 ÖZET Maviyemişler, ihtiva ettikleri yüksek antioksidan kapasiteleri ve diğer doğal bileşiklerinden dolayı insan sağlığı bakımından yararlı olan meyve türlerinden birisidir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi nde standart ve organik olarak yetiştirilmiş Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow ve Bluejay kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitleri karşılaştırılmıştır. Hasat meyvelerin %75 inin maviye dönüştüğü ilk hasat olgunluk döneminde (15 Haziran 2010) yapılmıştır. Meyve ağırlığı (g), SÇKM (%), organik asitler (tartarik, malik, askorbik ve sitrik asit), şekerler (fruktoz ve glikoz), toplam fenolik maddeler (µg GAE gta -1 ), toplam monomerik antosiyaninler (TMA, µg cy-3glu gta -1 ) ve toplam antioksidan aktivitesi (FRAP ve TEAC, µmol TE gta -1 ) belirlenmiştir. Maviyemiş çeşitlerinde askorbik asit miktarının g kg -1 arasında, glikoz miktarının g 100g -1 arasında, toplam fenoliklerin µg GAE g ta -1 arasında, toplam monomerik antosiyanin miktarlarının µmol TE gta -1 ve toplam antioksidan aktivitelerinin ise FRAP µmol TE gta -1, TEAC µmol TE gta -1 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Yetiştirme şekline göre, standart olarak yetiştirilen çeşitlerde tartarik asit, sitrik asit, askorbik asit, glikoz, TEAC ve tane ağırlığı değerleri daha yüksek iken organik olarak yetiştirilen maviyemiş çeşitlerinde toplam fenolikler, TMA, FRAP ile malik asit değerleri daha yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yüksek boylu maviyemişler; Fenolikler; Antosiyaninler; Antioksidanlar Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.) ARTICLE INFO Research Article Crop Production Corresponding Author: Hüseyin ÇELİK, Tel: +90(362) / 1132 Received: 23 January 2012, Received in Revised Form: 29 December 2012, Accepted: 16 January 2013 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 18 (2012)

2 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al ABSTRACT Blueberries are considered one of the important fruits for health benefits due to their antioxidant capacity and rich natural compounds. In this study, northern highbush blueberry cultivars Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow and Bluejay (Vaccinium corymbosum L.) grown in standard and organic conditions in Black Sea Region were compared. Berry weight (g), TSS (%), organic acids (tartaric, ascorbic and citric acid), sugars (fructose and glucose), total phenolic compounds (µg GAE gfw -1 ), total monomeric anthocyanins (TMA) (µg cy-3-glu gfw -1 ) and total antioxidant activity (FRAP and TEAC) were determined. Berries were harvested when 75% of the skin color changed into blue color (June 15, 2010). Quantities of ascorbic acid, glucose, total phenolics and TMA changed between g kg -1, g 100g -1, µg GAE gfw -1, µmol TE gta -1 respectively. Total antioxidant activity changed between FRAP µmol TE g fw -1 and TEAC µmol TE g fw -1. While blueberries grown in standard system exhibited higher tartaric acid, citric acid, ascorbic acid, glucose, TEAC and berry weight, blueberries grown organically showed higher total phenolics, TMA, FRAP and malic acid. Keywords: Highbush blueberries; Phenolics; Anthocyanins; Antioxidants Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. Giriş Maviyemiş, ılıman iklimlerde yetişebilen, çok yıllık, çalı formunda ve kışın yaprağını döken bir üzümsü meyvedir. Dünyada blueberry olarak bilinen maviyemişler 1906 yılından buyana ABD de yetiştirilmesine rağmen 2000 li yıllarda Türkiye ye girmiştir. On dört farklı alanda kullanılabilen maviyemişler tarımsal sanayiye de hammadde temin edebilmektedir. Ayrıca süs bitkisi olarak kullanılabilmekte, yaprakları, kökleri, çiçek ve meyveleri ilaç ve kozmetik sanayisinde değerlendirilebilmektedir (Gough 1994). Dünyada ticari olarak yetiştirilen yüksek boylu, alçak boylu ve tavşangözü (rabbiteye) maviyemiş türleri olmasına rağmen en yaygın olan çeşitler yüksek boylu maviyemiş türü içinde yer almaktadır. Tıbbi bitki olarak değerlendirilen bazı Vaccinium türlerinin anavatanı Türkiye nin Kuzey Doğusunda yer alan Doğu Karadeniz Bölgesidir. Bu bölgede yüzyıllardır yerel halk tarafından bilinen ve aile ihtiyaçları çerçevesinde taze meyve, reçel, marmelat veya meyve suyu olarak kullanılan bazı Vaccinium türlerine ait meyveler son yıllarda doğadan toplanarak pazarlanmakta ve bir kısmı kurutularak ihraç edilmektedir (Çelik 2005; 2008; 2009). Dünya maviyemiş üretimi 2009 yılı değerlerine göre ton dur ve bunun %52 si ABD, %33 ü Kanada, %3.5 i Polonya, %3.2 si Almanya ve %8.3 ü diğer ülkeler (Hollanda, Yeni Zelanda, İsveç, Romanya, Litvanya, İtalya, İspanya vd.) tarafından üretilmiştir (FAO 2011). Türkiye de 2000 li yıllarda yetiştirilmeye başlanan maviyemişlerin dikim alanı günümüzde 100 ha a ve üretim 60 ton a ulaşmıştır. Öte yandan meyveleri doğadan toplanarak üretimi yapılan çay üzümü ve çoban üzümü (Vaccinium) türlerinden toplam 75 tonluk ihracat gerçekleştirilmiştir (Çelik 2008; 2009; FAO 2011). Maviyemişler insan sağlığı açısından çok sayıda yarara sahiptir. Antioksidanlar ve fenolik maddeler bakımından zengin olan maviyemişlerin görme bozukluklarını önlediği, kalp sağlığını koruduğu, mide ve bağırsaklarla ilgili rahatsızlıkları giderdiği, romatizmal hastalıklar ile ağız içi yaralarını iyileştirdiği, beyin fonksiyonlarını düzene soktuğu ve yaşlılıktaki hafıza kayıplarını engellediği saptanmıştır (Kalt et al 2007). Taze meyve ve sebzeler arasında antioksidan kapasitesi en yüksek meyvenin maviyemiş olduğu da tespit edilmiştir (Morazzoni & Magistretti 1986; Bagnulo 2003; Çelik 2005; 2008; Howell 2009). Vaccinium türleri başta olmak üzere birçok üzümsü meyvede antosiyaninlerin temel bileşenler olduğu (Zheng & Wang 2003), yüksek oranda antioksidan ve fenolik bileşik içerdikleri (Dragovic-Uzelac et al 2010) bilinmektedir. Maviyemiş meyvelerinde renk maddelerinin birikmesi ile antioksidan kapasitesinin, toplam fenoliklerin ve antosiyaninlerin arttığı, 168 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

3 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al lokasyonlara göre çeşit bazında değişimin çok az olduğu, çeşitlerin antioksidan içeriği ile antosiyanin veya toplam fenolik maddeler kapsamı arasında lineer bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (Prior et al 1998; Ribera et al 2010; Yuan et al 2011; Wang et al 2012). Maviyemişlerdeki sekonder metabolitlerden antosiyaninlerin önemli olduğunu tespit eden Castrejon et al (2008), hasat dönemine kadar artış gösteren fenolik maddelerin olgunlaşma ilerledikçe azalma eğilimine girdiğini ve antioksidan kapasitesinin düştüğünü belirtmektedir. Mazza (2005), taze maviyemiş meyvelerindeki fenolik madde ve antosiyanin miktarının sırasıyla 393 ve 233 mg 100 g -1 olduğunu ve ORAC (oksijen radikal absorbans kapasitesi) antioksidan aktivitesinin arasında değiştiğini ifade etmektedir. Maviyemişlerin antioksidan kapasitesinin çilek ve ahududuna göre çok daha yüksek olduğu, meyvelerdeki antosiyaninlerin, fenolik maddelerin ve antioksidan kapasitelerinin (ORAC) olgunlaşma ile birlikte değişebileceği (Kalt et al 1999; Wang et al 2012), bu farklılığın maviyemiş türleri hatta genotipler arasında ortaya çıkabileceği (Kalt et al 2001; Koca & Karadeniz 2009; Ribera et al 2010) ve çevre şartlarından da etkilenebileceği (Connor et al 2002; Howard et al 2003; Özgen et al 2008) saptanmıştır. Ayrıca, maviyemişlerin yetiştirildiği ortamlar da antioksidan içeriklerine etki edebilmektedir. Torf ortamında yetiştirilen maviyemişlerin en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğu ortaya konulmuştur (Grajkowski et al 2007). Organik olarak yetiştirilen maviyemişlerdeki şekerler, malik asit, toplam fenolikler ve antosiyaninler ile antioksidan aktivitesi standart olarak yetiştirilenlere göre önemli derecede daha yüksek bulunmuştur (Wang et al 2008). You et al (2011), organik veya standart olarak yetiştirilen maviyemişlerdeki fitokimyasallar ile antioksidanlar arasında önemli farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Türkiye de gerek organik gerekse standart olarak yetiştirilen maviyemiş meyvelerindeki fitokimyasal bileşiklerin kompozisyonu ve antioksidan madde içerikleri henüz detaylı olarak tespit edilmemiştir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesinde organik ve standart koşullarda yetiştirilen 5 farklı yüksek boylu maviyemiş çeşidinin tane ağırlıkları, kurumadde miktarları ile organik asitler, fenolik bileşikler, antosiyaninler ve antioksidan kapasiteleri tespit edilmiş ve yetiştirme şekillerine göre çeşitler birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 2. Materyal ve Yöntem 2.1. Örneklerin hazırlanması Bu çalışmada, Trabzon ili Hayrat ilçesinde 2006 yılında dikilerek organik ve standart koşullarda yetiştirilen Brigitta, Patriot, Bluecrop, Darrow ve Bluejay kuzey Amerika orijinli yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin ilk hasatta (15 Haziran 2010) toplanan tam olgun (%75 mavi renkli) meyveleri kullanılmıştır. Denemede kullanılan çeşitlerden Brigitta, orta geççi bir çeşit olup kuvvetli gelişen ve hafif yayvan çalılara sahiptir. Meyveleri mavi renkte, orta irilikte, sap çukuru yara izi orta büyük, hafif mayhoş ve serttir. Patriot çeşidinin kuvvetli olan çalıları dik ve açık büyüme gösterir. Çok verimli, salkımları sık, taneleri çok iri, sert ve tatlıdır. Bluecrop çeşidi kuvvetli gelişerek dik büyüme gösterir. Yüksek verimli, salkımı seyrek, taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert, çatlamaya karşı dayanıklı, tadı iyi ve hafif aromatiktir. Darrow çeşidi kuvvetli ve dik gelişir, verimlidir, salkımı orta büyüklükte ve seyrek olup taneleri çok iri, açık mavi renkte, sert ve çatlamaya karşı dayanıklı ve tatlıdır. Bluejay çeşidi, kuvvetli, dik ve açık büyüyen, seyrek salkımlı, orta iri meyveli, açık mavi renkte, çok sert, çatlamaya dayanıklı, sap çukuru yara izi küçük ve hafif tatlıdır (Çelik 2008). Deneme alanı deniz seviyesinden 200 m yükseklikte olup güney yöneye meyillidir ve tam güneş almaktadır. Organik parsellerde dekara 6 ton olacak şekilde iki yıllık koyun gübresi ile tek seferde gübreleme yapılmış ve sıra üzeri 60 cm genişliğinde bir yıllık çay atığı ile 15 cm kalınlığında malçlanmıştır. Standart üretim parsellerinde ise amonyum sülfat (60 g/bitki) ve kompoze gübre ( , 115 g/bitki) üç eşit parçaya bölünerek Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında uygulanmıştır (Çelik 2005). Yabancı ot kontrolü el ile yapılmıştır. Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

4 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Bitkiler akarsu kaynağından temin edilen ve damla sulama sistemi ile verilen su ile sulanmıştır. Organik parselin toprağı kuvvetli asit (ph=4.3) karakterde olup yapısı killi-tınlıdır ve çok yüksek düzeyde (%12.6) organik madde içermektedir. Toplam azot içeriği oldukça iyidir (%0.33), tuzsuzdur ve kireç içeriği azdır (%1.5). Alınabilir K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu bakımından yeterlidir, P ve Zn içeriği ise düşüktür. Standart üretim parselinin toprak yapısı killi-tınlı, kuvvetli asit (ph=4.5) karakterde, tuzsuz, az kireçli, P 2 O 5 ve K 2 O içeriği çok yüksek (sırasıyla 13.7 ve 55.0 kg/da) ve organik maddesi yüksektir (%5.52). Deneme parsellerinde herhangi bir ilaçlama ve budama yapılmamıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde, faktöriyel düzende 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde kurulmuştur. Hasat edilen meyvelerden alınan örnekler uygun kaplarda laboratuvara getirilerek tane ağırlıkları (g) belirlenmiş ve fizikokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Her bir tekerrür için tesadüfi olarak alınan 100 g meyve tartılmış ve -20 C de şoklanmıştır. Analiz öncesi meyveler oda sıcaklığında çözündürülerek laboratuvar tipi blender yardımıyla homojenize edilmiştir. Elde edilen meyve sularında suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) dijital refraktometre ile (Atago, Pal-1) ölçülmüştür. Ayrıca aşağıda verilen fitokimyasal analizler gerçekleştirilmiş ve antioksidan içerikleri belirlenmiştir Toplam fenolik maddeler Olgun maviyemiş meyvelerindeki toplam fenolik maddeler (TP) Singleton & Rossi (1965) e göre belirlenmiştir. Bu amaçla meyve pulpu karanlık ortamda 1 saat aseton, su ve asetik asit tampon çözeltisinde ekstrakte edilmiştir (70:29.5:0.5 h h -1 ). Bu işlemin ardından ekstrakt, Folin-Ciocalteu fenol renk ayıracı ve su içinde %7 sodyum karbonat ilavesiyle 8 dakika inkübe edilmiştir. İki saat sonra UV-VIS spektrofotometre ile 750 nm de absorbans otomatik olarak ölçülmüştür. Standart olarak gallik asit kullanılmıştır. Sonuçlar birim taze ağırlıkta µg gallik asit eşdeğer (µg GAE gta -1 ) olarak verilmiştir Toplam monomerik antosiyaninler Toplam monomerik antosiyaninler (TMA) UV-VIS spektrofotometre (model T60U, PG) kullanılarak ph diferansiyel metoduna göre belirlenmiştir (Wrolstad 1976; Giusti et al 1999). Absorbanslar ph=1.0 ve ph=4.5 te A= (A 535 -A 700 ) ph=1.0 -(A 535 -A 700 ) formülü kullanılarak molar söndürme ph=4.5 katsayısı ile 510 nm ve 700 nm de ölçülmüş, sonuçlar gram taze ağırlıktaki miligram siyanidin- 3-galaktozit eşdeğer cinsinden (µg siy-3-gli gta -1 ) verilmiştir 2.4 Toplam antioksidan aktivitesi Toplam antioksidan aktivitesi Özgen et al (2006), tarafından FRAP ve TEAC ölçümleri olarak ifade edilen iki standart metot ile tespit edilmiştir; Plazmanın demir indirgeme yeteneği: Maviyemişlerin plazmanın demir indirgeme yeteneği (FRAP) miktarı Benzie & Strain (1996), tarafından geliştirilen metot ile belirlenmiştir. Analizler 3 stok solüsyon ile yürütülmüş, 0.1 mol L -1 tampon asetat (ph=3.6), konsantre hidroklorik asit (1000:3.3 v/v) ve 20 mmol L -1 demir kloridle asitleştirilmiş olan 10 mmol L -1 TPTZ [2,4,6-tris(2- pyridyl)-1,3,5-triazine] kullanılmıştır. Stok solüsyonlar analizden hemen önce FRAP ayıracının oluşması için karıştırılmıştır (10:1:1 h h -1 h -1 ). Her bir ölçüm yinelenerek her seferde 2.97 ml FRAP ile 30 µl örnek ekstraktı karıştırılmıştır. Bu işlemin ardından 10 dakika sonra reaksiyonun absorbans değeri spektrofotometre ile 593 nm de ölçülmüştür. Sonuçlar gram taze ağırlıkta µmol TE olarak (µmol TE gta -1 ) verilmiştir. Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi: Standart Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi (TEAC) ölçümü için ABTS asetat tamponda çözündürülerek ve Özgen et al (2006) a göre potasyum persülfat hazırlanmıştır. Karışımın stabilitesini uzun süre koruması için 20 mm sodyum asetat tampon çözeltisindeki asidik ortamda (ph=4.5) ve 734 nm de 0.700±0.01 absorbans verecek şekilde seyreltilmiştir. Spektrofotometrik ölçüm için 3 ml ABTS + solusyonu ile 20 µl meyve ekstarktı karıştırılarak 10 dakika inkübe edilmiş ve 734 nm de absorbans okunmuştur. Sonuçlar gram taze ağırlıkta µmol TE olarak (µmol TE gta -1 ) verilmiştir. 170 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

5 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al 2.5. Organik asitlerin ekstraksiyonu Bu amaçla 5 g meyve pulpu alınarak meta-fosforik asit (%2.5) ile seyreltilmiştir. Elde edilen çözelti rpm de 5 dakika santrifüjden geçirilmiştir. HPLC analizi öncesi supernatant 0.45 μm membran filtresinden (Iwaki Glass) geçirilerek kullanılmadan önce mobil faz çözücülerinin gazı alınmıştır. HPLC analizleri Totalchrom navigator yazılımı ile Perkin Elmer HPLC sistemde pompa ve UV dedektör kullanılarak yapılmıştır (Perkin Elmer, Series-200) (Waltham, Massachusetts, USA). Organik asitlerin ayrım ve tanımlanması Shui & Leong (2002) den modifiye edilmiştir. Ayrım, SGE wakosil C18RS 5µm kolonu (250x4.6mm I.D.) ile yapılarak izleme 215 nm de takip edilmiştir. Optimum ayrım etkinliği ph=2.5 sülfürik asit solüsyonu (Panel A) ve metanol (Panel B) kullanılarak temin edilmiştir. Diğer parametreler olan enjeksiyon hacmi 20 μl; kolon ısısı 30 C ve izleme dalga boyu 215 nm olarak uygulanmıştır Verilerin analizi Elde edilen veriler SAS programı kullanılarak (SAS, 2006) ANOVA tekniği ile değerlendirilmiştir. Uygulamalar arasındaki fark Duncan Çoklu Karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır ve yanılma olasılığı (I. tip hata olasılığı) α=0.05 ve/veya α=0.01 olarak alınmıştır. 3. Bulgular ve Tartışma Çalışmada, organik ve standart koşullarda yetiştirilen maviyemiş çeşitlerindeki organik asitler bakımından yetiştirme şekli ile çeşit x yetiştirme şekli interaksiyonları arasında çok önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Nitekim tartarik asit miktarı standart olarak yetiştirilen Patriot çeşidinde g kg -1 ile en yüksek değerde iken malik asit miktarı organik olarak yetiştirilen Bluejay çeşidinde 0.29 g kg -1 ve sitrik asit ise standart olarak yetiştirilen Darrow çeşidinde g kg -1 ile en yüksek değere ulaşmıştır (Çizelge 1). Tartarik, malik ve sitrik asit bakımından en düşük değerler sırasıyla g kg -1 (organik x Brigitta ), g kg -1 (standart x Darrow ) ve g kg -1 (standart x Bluejay ) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 1). Askorbik asit bakımından yetiştirme şekli ve çeşit interaksiyonları arasında istatistiki olarak önemli bir farklılık saptanmamış ancak bu değerlerin g kg -1 (standart x Bluecrop ) ile g kg -1 (standart x Brigitta ve organik x Patriot ) arasında değiştiği tespit edilmiştir (Çizelge 1). Sonuçlar, maviyemişlerde en temel organik asidin sitrik asit olduğunu, standart koşullarda yetiştirilen Brigitta ve Darrow çeşitlerindeki sitrik asit miktarının organik koşullarda yetiştirildiği duruma göre yaklaşık iki kat daha fazla olabileceğini göstermiştir. Çizelge 1- Maviyemişlerde organik asitlerin yetiştirme şekli ve çeşitlere göre değişimi Table 1- Changes of organic acids in blueberries according to growing systems and cultivars Yetiştirme Şekli Çeşit Tartarik Asit (g kg-1) Malik Asit (g kg-1) Organik Asitler Askorbik Asit (g kg-1) Sitrik Asit (g kg-1) Brigitta 0.190±0.006 d* 0.050±0.025 cd* 0.025± ±1.883 a* Darrow 0.163±0.034 d 0.010±0.008 d 0.027± ±0,965 a Standart Patriot 1.280±0.041 a 0.135±0.039 b 0.022± ±0.199 bc Bluecrop 0.222±0.040 cd 0.053±0.013 cd 0.015± ±3.258 bc Bluejay 0.230±0.119 cd 0.065±0.025 cd 0.020± ±0.318 c Brigitta 0.145±0.006 d 0.017±0.011 d 0.020± ±0.105 b Darrow 0.160±0.004 d 0.070±0.008 bcd 0.020± ±0.717 a Organik Patriot 0.593±0.058 b 0.095±0.024 bcd 0.025± ±0.680 c Bluecrop 0.205±0.014 cd 0.100±0.013 bc 0.020± ±0.145 c Bluejay 0.297±0.037 c 0.290±0.022 a 0.020± ±0.256 c *Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

6 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Benzer şekilde, Kuzeydoğu Anadolu da doğal olarak yetişen iki faklı Vaccinium türünün meyvelerindeki organik asitleri belirleyen Ayaz et al (2001), sitrik asitin temel asitlerden biri olduğunu ve sonuçların Vaccinium türlerinin karşılaştırılmasında kullanılabileceğini belirtmektedir. Yetiştirme şekli dikkate alındığında organik asitlerden sadece tartarik ve sitrik asit miktarlarının istatistiki olarak önemli düzeyde farklılık gösterdiği, malik ve askorbik asit miktarları açısından önemli farklılık olmadığı belirlenmiştir (Çizelge 2). Sonuçlar, yetiştiricilik şeklinin tartarik ve sitrik asit miktarları üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Skuipen (2006), de tartarik ve sitrik asitte görülen farklılıklar üzerine çeşitlerin ve yetiştiricilik şekillerinin etkili olabileceğini belirtmiştir. Çizelge 2- Maviyemişlerde organik asitler, şekerler, antosiyaninler (TMA), toplam fenolikler (TP) ve antioksidanların (FRAP ve TEAC olarak) yetiştirme şekillerine göre değişimi Table 2- Changes of organic acids, sugars, anthocyanins (TMA), total phenolics (TP) and antioxidants (as FRAP and TEAC)in blueberries according to growing systems Özellikler Standart Yetiştirme şekli Organik Tartarik asit (g kg -1 ) 0.40±0.438 a 0.28±0.172 b Malik asit (g kg -1 ) 0.06±0.046* 0.11±0.097* Askorbik asit (g kg -1 ) 0.02±0.005* 0.02±0.006* Sitrik asit (g kg -1 ) 9.07 ±4.428 a 6.28 ±1.326 b Fruktoz (g 100g -1 ) 4.24±0.346 b 4.51±0.434 a Glikoz (g 100g -1 ) 5.13±0.616* 5.01±0.921* TMA ± b 148.4± a TP ± b ± a FRAP 4.51± b 4.89±1.248 a TEAC 3.51±0.749* 3.52±10.203* Tane ağırlığı (g.) 2.62±0.35 a 2.40±0.43 b SÇKM (%) ±0.12 b 10.88±0.16 a Satırlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.05). *Önemli değil Fruktoz ve glikoz bakımından çeşit x yetiştirme şekli interaksiyonu istatistiki olarak önemli bulunmuştur. En yüksek fruktoz değeri g 100 g -1 ile organik olarak yetiştirilmiş olan Patriot çeşidinden elde edilirken standart olarak yetişen Darrow çeşidi en düşük fruktoz değerini (3.793 g 100 g -1 ) vermiştir (Çizelge 3). 172 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

7 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al Çizelge 3- Maviyemişlerde şekerler (fruktoz ve glikoz), tane ağırlığı ve SÇKM değerlerinin yetiştirme şekli ve çeşitlere göre değişimi Table 3- Changes of sugars (fructose and glucose), berry weight and total soluble solids (TSS) in blueberries according to the growing systems and cultivars Yetiştirme Şekerler (g 100g-1) Tane Ağırlığı SÇKM Çeşit Şekli Fruktoz Glikoz (g) (%) Brigitta 4.295±0.171 bcde* 5.450±0.159 ab** 2.960±0.79 a* ±0.03 cd* Darrow 3.793±0.096 f 4.902±0.103 bc 2.847±0.06 ab ±0.01 d Standart Patriot 4.252±0.470 cdef 4.730±1.317 bc 2.707±0.15 bc 9.817±0.25 d Bluecrop 4.647±0.034 abcd 5.500±0.034 ab 2.613±0.22 cd ±0.15 cd Bluejay 4.207±0.072 def 5.065±0.068 abc 1.980±0.18 e 9.900±0.05 d Brigitta 4.690±0.280 abc 6.115±0.405 a 2.583±0.75 cd ±0.01 ab Darrow 4.040±0.053 ef 4.947±0.185 bc 2.723±0.45 bc ±0.32 a Organik Patriot 4.978±0.188 a 4.970±0.852 bc 2.490±0.12 d ±0.12 abc Bluecrop 4.083±0.258 ef 4.255±0.963 c 2.430±0.27 d ±0.02 bcd Bluejay 4.745±0.254 ab 4.765±1.021 bc 1.777±0.11 f ±0.16 abc *Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) **Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.05) Çeşitler organik koşullarda yetiştirildiğinde istatistiki anlamda daha yüksek fruktoz içeriğine sahip olmuştur (Çizelge 2). Glikoz değerleri bakımından yetiştiricilik sistemleri arasında istatistiki olarak farklılık tespit edilmemiştir ancak organik koşullarda yetiştirilen Brigitta çeşidi en yüksek değeri (6.115 g 100 g -1 ) ve Bluecrop çeşidi en düşük değeri (4.255 g 100 g -1 ) vermiştir (Çizelge 2 ve 3). Vaccinium türlerinde en önemli şekerlerin fruktoz ve glikoz olduğunu belirten Ayaz et al (2001), olgun meyvelerde her iki şekerin de en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmektedir. Çalışmamızda yetiştiricilik sistemi x çeşit interaksiyonlarında her iki şeker bakımından elde edilen faklılıklara rağmen yetiştiricilik sistemleri arasında sadece fruktoz açısından istatistiki önemde farklılığın ortaya çıkması Skupien (2006) in bulgularını desteklemektedir. Öte yandan tane ağırlığı ile kurumadde içeriği bakımından da gerek çeşitler gerekse yetiştirme sistemleri x çeşit interaksiyonları arasında çok önemli derecede farklılıklar saptanmıştır. Standart koşullarda yetiştirilen Brigitta çeşidi 2.96 g ile en iri meyveleri vermiştir. Kuru madde bakımından ise organik koşullarda yetiştirilen Darrow çeşidi %11.27 ile en yüksek değere ulaşmıştır (Çizelge 3). Yetiştiricilik sistemleri maviyemiş meyvelerinin tane ağırlığını ve kuru madde içeriğini önemli derecede etkilemiştir. Standart koşularda yetiştirilen çeşitlerde meyve ağırlığı daha yüksek (2.62 g) bulunurken organik koşullarda yetiştirilen çeşitlerde kuru madde miktarı daha yüksek (%10.88) olmuştur (Çizelge 2). Maviyemişler ihtiva ettikleri fenolik maddeler ile antosiyaninler bakımından yüksek değerlere sahiptir. Çalışmamızda monomerik antosiyanin miktarları bakımından gerek çeşitler, gerek yetiştirme sistemleri gerekse bu iki faktörün kombinasyonları arasında önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Organik yetiştiricilik koşullarında çeşitlerin önemli derecede daha yüksek (ortalama µg siy-3-gli gta -1 ) TMA değerlerine sahip olduğu (Çizelge 2) tespit edilmiştir. Organik olarak yetiştirilen Patriot çeşidindeki TMA nın µg siy-3-gli gta -1 ile en yüksek değer olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4). Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

8 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Toplam fenolikler açısından da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Organik yetiştiricilik koşullarında çeşitlerin önemli derecede daha yüksek (ortalama µg GAE gta -1 ) toplam fenolik değerlerine sahip olduğu (Çizelge 2) tespit edilmiştir. Organik koşullarda yetiştirilen Patriot çeşidi µg GAE gta -1 değeri ile en yüksek, standart koşullarda yetiştirilen Bluerop çeşidi ise µg GAE gta -1 değeri ile en düşük toplam fenolik içeriğine sahip olmuştur (Çizelge 4). Denemede FRAP ve TEAC olarak saptanan antioksidan kapasiteleri bakımından da gerek yetiştirme şekilleri gerekse yetiştirme şekli x çeşit interaksiyonunda önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çizelge 4- Maviyemişlerde toplam antosiyaninler, toplam fenoller ve antioksidan kapasitelerinin (FRAP ve TEAC) yetiştirme şekli ile çeşitlere göre değişimi Table 4- Changes of total anthocyanins, total phenolics and antioxidand capacity (as FRAP and TEAC) in blueberries according to the growing systems and cultivars Yetiştirme şekli Çeşit Toplam antosiyaninler (TMA) (µg siy-3-gli gta-1) Toplam fenoller (TP) (µg GAE gta-1) Antioksidan kapasitesi FRAP (µmol TE gta-1) TEAC (µmol TE gta-1) Brigitta ±5.063 d* ± bcd* 5.275±0.139 b* 4.495±0.278 b* Darrow ±3.553 ef ± cd 4.858±0.282 c 3.813±0.203 c Standart Patriot ± b ± bcd 4.673±0.303 cd 3.727±0.392 c Bluecrop ±2.864 f ± d 3.800±0.038 fg 3.040±0.109 d Bluejay ±2.183 c ± bcd 3.940±0.204 f 2.490±0.297 dc Brigitta ±1.662 d ± cd 3.522±0.120 g 2.317±0.314 e Darrow ±2.448 b ± ab 6.160±0.171 a 4.440±0.358 b Organik Patriot ±5.551 a ± a 6.513±0.232 a 5.293±0.355 a Bluecrop ±5.982 e ± bcd 3.963±0.081 ef 2.890±0.147 d Bluejay ±6.345 c ± bcd 4.325±0.155 de 2.640±0.097 de * Sütunlarda aynı harf ile gösterilen iki ortalama arasındaki fark önemli değildir (P<0.01) Çeşitler organik koşullarda yetiştirildiğinde önemli derecede daha yüksek (4.89 µmol TE gta -1 ) FRAP değerine sahip olurken TEAC bakımından bir farklılık görülmemiştir (Çizelge 2). Organik koşullarda yetiştirilen Patriot çeşidi FRAP ve TEAC bakımından sırasıyla µmol TE gta -1 ve µmol TE gta -1 ile en yüksek değerlere sahip olmuştur (Çizelge 4). Kalt et al (1999) alçak boylu maviyemişlerdeki fenolikler ile antosiyaninlerin sırasıyla 2.67 g GAE gta -1 ve 22.7 µg 100 gta -1 olduğunu saptamıştır. Çalışmamızda organik olarak yetiştirilmiş olan yüksek boylu maviyemişlerdeki antioksidan aktivitesi bu sonuçlardan daha yüksek çıkmıştır. Bu durum Vaccinium türleri ve çeşitlerinin içeriklerinin iklim, sulama, rakım ve coğrafik şartlara göre değişebileceğini ifade eden Ballington et al (1984), Akerström et al (2010), Ribera et al (2010), Ehret (2012) ve Wang et al (2012) un bulgularını desteklemektedir. 4. Sonuçlar Organik ve standart koşullarda yetiştirilen yüksek boylu Brigitta, Darrow, Patriot, Bluecrop ve Bluejay maviyemiş çeşitlerinde şekerler, organik asitler ve antioksidan kapasiteleri bakımından önemli farklılıklar olduğu, organik olarak yetiştirilen çeşitlerde antioksidan maddeler (FRAP) 174 Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

9 Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries..., Çelik et al ile şekerlerden fruktozun daha yüksek, organik asitlerden tartarik asit ve sitrik asidin ise daha düşük olduğu saptanmıştır. Böylece bazı şekerler, organik asitler ve antioksidanların çeşitlere göre yetiştirme şekillerinden etkilendiği belirlenmiştir. Sağlık açısından yararlı olan antioksidanlar bakımından bazı maviyemiş çeşitlerinde organik yetiştiriciliğin daha yüksek değerler verebileceği ortaya çıkmıştır. Bu durum bölgede artmaya başlayan maviyemiş tarımında bazı çeşitlerde organik yetiştiriciliğe yönelinmesinin önemli olabileceğini göstermektedir. İleride, doğada yetişmekte olan ve özellikle antioksidan madde miktarı çok daha yüksek olan çay üzümü tipleri ile yüksek boylu maviyemişlerin melezlenerek yeni çeşitlerin geliştirilebilmesi imkânları incelenmelidir. Teşekkür Katkılarından dolayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi ne (PYO.ZRT ), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına ve Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfına teşekkür ederiz. Kaynaklar Akerström A, Jaakola L & Jaderlund A (2010). Effect of latitude-related and geographical origin on anthocyanidin concentration in fruits of Vaccinium myrtillus L. (bilberries). Journal of Agricultural and Food Chemistry. 58(23): FAO (2011). Statistical Database. Available: fao.org Ayaz F A, Kadıoğlu A, Bertoft E, Acar C & Turna I (2001). Effect of fruit maturation on sugar and organic acid composition in two blueberries (Vaccinium arctostaphylos and V. myrtillus) native to Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 29: Bagnulo J D (2003). Antioxidant assessment in Western Maine elderly women following 30 days of wild blueberry consumption. PhD. Thesis (unpublished). The University of Maine Ballington J E, Ballinger W E, Swallow W H, Galletta G J & Kushman L J (1984). Fruit quality characterization of 11 Vaccinium species. Journal of American Society for Horticultural Sciences 109(5): Benzie I F F & Strain J J (1996). The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power : The FRAP assay. Analytical Biochemistry Journal 239: Castrejon A D R, Eichholz I, Rohn S, Kroh L W & Huyskens-Keil S (2008). Phenolic profile and antioxidant activity of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) during fruit maturation and ripening. Food Chemistry 109: Connor A M, Luby J J, Hancock J F, Berkheimer S & Hanson E J (2002). Changes in fruit antioxidant activity among blueberry cultivars during coldtemperature storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50: Çelik H (2005). Yabanmersini (Likapa) Yetiştiriciliği. HASAD Yayınları. pp.128 Çelik H (2008). Maviyemiş (Yabanmersini-Likapa) Yetiştiriciliği El Kitabı. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Artvin de Yabanmersini (Likapa) Yetiştiriciliği Eğitim Projesi. pp. 63 Çelik H (2009). The performance of some northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) varieties in North Eastern part of Anatolia. Anadolu Journal of Agricultural Sciences 24(3): Dragovic-Uzelac V, Savic Z, Brala A, Levaj B, Kovacevic D B & Bisko A (2010). Evaluation of phenolic content and antioxidant capacity of blueberry cultivars (Vaccinium corymbosum L.) grown in the Northwest Croatia. Food Technology and Biotechnology 48(2): Ehret D L, Frey B, Forge T & Helmer T (2012). Effect of drip irrigation configuration and rate on yield and fruit quality of young highbush blueberry plants. HortScience 47(3): Giusti M M, Rodriguez-Saona L E & Wrolstad R E (1999). Molar absorptivity and color characteristics of acylated and non-acylated pelargonidin-based anthocyanins. Journal of Agriculture and Food Chemistry 47: Gough R E (1994). The Highbush Blueberry and Its Management. Food Products Pres. An Imprint of The Haworth Pres Inc., New York-London-Norwood (Australia) Grajkowski J, Ochman I & Mulinski Z (2007). Firmness and antioxidant capacity of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) grown on three types of organic bed. Vegetable Crops Research Bulletin 66: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

10 Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen Bazı Yüksek Boylu Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) Çeşitlerinin Fitokimyasal..., Çelik et al Howard L R, Clark J R & Brownmiller C (2003). Antioxidant capacity and phenolic content in blueberries as affected by genotype and growing season. Journal of Science of Food and Agriculture 83: Howell A B (2009). Update on health benefits of cranberry and blueberry. Acta Horticulturae 810: Kalt W, McDonald J, Ricker R & Lu X (1999). Anthocyanin content and profile within and among blueberry species. Canadian Journal of Plant Sciences 79: Kalt W, Ryan D A J, Duy J C, Prior R L, Ehlenfeldt M K & Kloet S P V (2001). Interspecific variation in anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity among genotypes of highbush and lowbush blueberries (V. cyanococcus spp.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 49: Kalt W, Joseph J A, & Shukitt-Hale B (2007). Blueberries and human health: A review of current research. Journal of American Pomological Society 61: Koca İ & Karadeniz B (2009). Antioxidant properties of blackberry and blueberry fruits in the Black Sea Region of Turkey. Scientia Horticulturae 121: Mazza G (2005). Compositional and functional properties of saskatoon berry and blueberry. International Journal of Fruit Sciences 5(3): Morazzoni P & Magistretti M J (1986). Effects of Vaccinium myrtillus anthocyanosides on prostacyclinlike activity in rat arterial tissue. Fitoter 42: Özgen M, Reese R N, Tulio A Z, Miller A R & Scheerens J C (2006). Modified 2,2-Azino-bis-3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic Acid (ABTS) Method to measure antioxidant capacity of selected small fruits and comparison to ferric reducing antioxidant power (FRAP) and 2,2 -diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) methods. Journal of Agriculture and Food Chemistry 54: Özgen M, Wyzgoski F J, Tulio A Z, Gazula A, Miller A R, Scheerens J C, Reese R N, & Wright S R (2008). Antioxidant capacity and phenolic antioxidants of midwestern black raspberries grown for direct markets are influenced by production site. HortScience 43: Prior R L, Cao G, Martin A, Sofic E, McEwen J, O Brien C, Lischner N, Ehlenfeldt M, Kalt W, Krewer G & Mainland C M (1998). Antioxidant capacity as influenced by total phenolic and anthocyanin content, maturity, and variety of Vaccinium species. Journal of Agriculture and Food Chemistry 46(7): Ribera A E, Reyes-Diaz M, Alberdi M, Zuniga G E & Mora M L (2010). Antioxidant compound in skin and pulp of fruit changed among genotypes and maturity stages in highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) grown in southern Chile. Journal of Soil Science and Plant Nurtition 10(4): SAS (2006). SAS Online Doc, Version 8. SAS Inst., Cary, NC, USA Shui G & Leong L P (2002). Separation and determination of organic acids an phenolic compounds in fruit juices and drinks by high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography A 977: Singleton V L & Rossi J L (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture 16: Skupien K (2006). Evaluation of chemical composition of fresh and frozen blueberry fruit (Vaccinium corymbosum L.). Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus 5(1): Wang S Y, Chen C T, Sciarappa W, Wang C Y & Camp M J (2008). Fruit quality, antioxidant capacity and flavonoid content of organically and conventionally grown blueberries. Journal of Agriculture and Food Chemistry 56: Wang S Y, Chen H, Camp M J & Ehlenfeldt M K (2012). Genotype and growing season influence blueberry antioxidant capacity and other quality attributes. International Journal of Food Sciences and Technology 47: Wrolstad R E (1976). Color and pigment analyses in fruit products. Oregon State University, Agricultural Experiment Station Bulletin 624: 1-17 You Q, Wang B, Chen F, Huang Z, Wang X & Luo P G (2011). Comparison of anthocyanins and phenolics in organically and conventionally grown blueberries in selected cultivars. Food Chemistry 125: Yuan W, Zhou L, Deng G, Wang P, Creech D & Li S (2011). Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity of Vaccinium L. in Texas, USA. Pharmaceutical Crops 2: Zheng Y & Wang S Y (2003). Oxygen radical absorbing capacity of phenolics in blueberries, cranberries, chokeberries and lingonberries. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: Tarım Bilimleri Dergisi Journal of Agricultural Sciences 18 (2012)

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 47-52, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.)

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ISSN : 2147-303X. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi. (Owner) Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ. EDİTÖR/Editor-In-Chief

ISSN : 2147-303X. Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi. (Owner) Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ. EDİTÖR/Editor-In-Chief Türk Doğa ve Fen Dergisi Turkish Journal of Nature and Science ISSN : 2147-303X Cilt/Volume : 1 Sayı/Number : 2 Yıl/ Year : 2012 Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Adına Sahibi (Owner) Doç. Dr.

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa

Ayşe Tülin ÖZ 1**, Atilla ERİŞ 2. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa GIDA (2009) 34 (2): 83-89 Araştırma / Research KONTROLLÜ ATMOSFER (KA) VE NORMAL ATMOSFER (NA) KOŞULLARINDA DEPOLAMANIN FARKLI ZAMANLARDA DERİLEN HAYWARD (Actinidia deliciosa) KİVİ ÇEŞİDİNİN KALİTE DEĞİŞİMİNE

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hakan GEREN Yaşar Tuncer KAVUT Metin ALTINBAŞ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tane Kalite Özellikleri

Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Tane Kalite Özellikleri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 7 (1): 58-63, 2014 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinde Kalite Özellikleri Önder KAMİLOĞLU MKÜ Ziraat Fakültesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Muzaffer KIRPIK ÇUKUROVA BÖLGESİ KIRAÇ VE TABAN ARAZİ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BİBERİYE (Rosmarinus officinalis L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Arıtma Çamuru Uygulamalarının Limonium sinuatum 'Compindi White' Çeşidinde Bitki Gelişimi, Verim ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri Türkiye de Tarımsal Yayım Sisteminde Çoğulcu Yapının Bir Görünümü Araştırma Makalesi (Research Article) Hülya AKAT 1 Gülbin ÇETİNKALE DEMİRKAN 1 Özlem AKAT 2 Bülent YAĞMUR 3 İbrahim YOKAŞ 1 1 Muğla Sıtkı

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M.

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. Aydın ŞANDA** * Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Alâeddin

Detaylı

Journal of Food and Health Science

Journal of Food and Health Science 1(3): 124-134 (2015) doi: 10.3153/JFHS15012 Journal of Food and Health Science E-ISSN 2149-0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE FARKLI KETEN TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN BESİN BİLEŞENLERİ,

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Üzümlerde Fenolik Bileşiklerin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR E. Sema ÇETİN Filiz HALLAÇ Zehra BABALIK

Üzümlerde Fenolik Bileşiklerin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi. Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR E. Sema ÇETİN Filiz HALLAÇ Zehra BABALIK Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, 2005, (1): 329-334 Üzümlerde Fenolik Bileşiklerin Spektrofotometrik Yöntemlerle Belirlenmesi Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR E. Sema ÇETİN Filiz HALLAÇ Zehra BABALIK ÖZET: Fenolik

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. http://ziraatdergi.gop.edu. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Research Article/Araştırma Makalesi JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülbin ÇETİNKALE Cynodon dactylon (L.) Pers. ÇİM ALANLARINDA KENTSEL SU ARITIM SİSTEM ÇAMURLARINDAN YARARLANABİLME OLANAKLARI PEYZAJ MİMARLIĞI

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı