TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1"

Transkript

1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 DİYARBAKIR 2006

2 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayda, milyon ha. ekim alanı ve milyon ton üretim, arpada ise 557 bin ha. ekim alanı ve milyon ton üretim ile, Ülkemizde buğday ve arpa yetiştiriciliği bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ülkemizin toplam mercimek ekim alanının % 80'ini kapsamaktadır ve üretiminin % 77'sini karşılamaktadır Bölgemizde pamuk ekim alanı son yıllarda oldukça artmıştır. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kurulduğu 1962 yılından bu yana çeşitli tüketici guruplarının isteği doğrultusunda başta buğday, arpa olmak üzere mercimek, nohut, pamuk, ayçiçeği, çeltik, mısır, soya, susam, kanola, aspir, yem bitkileri, meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler, büyükbaş hayvancılık ile kanatlılarda bir çok araştırma yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. Enstitümüzde yürütülen araştırmaların tümü yüksek çekiciliği ve önceliği olan konuları kapsamakta olup, söz konusu araştırmaların büyük bir kısmı "Ülkesel Entegre Ürün Yönetimi Projesi"nden desteklenirken, bir kısmı da kuruluş döner sermayesi ve özel sektör tarafından desteklenmektedir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen Diyarbakır-81, Fırat-93, Aydın-93, Ceylan-95, Harran-95, Sarıçanak-98, Altıntoprak-98 gibi makarnalık buğday çeşitleri ile Nurkent ve Karacadağ-98 ekmeklik buğday çeşitleri yağışa dayalı ve ilave sulanan şartlarda Bölgenin çeşit ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. Enstitümüzce geliştirilen Sur-93 ve Şahin-91 arpa çeşitleri bölgede tercih edilen çeşitler olmuşlardır. Enstitümüz tarafından tescil edilen kırmızı mercimek çeşitlerinden Fırat-87 ve Seyran-96, nohut çeşitlerinden ILC-482 ve Diyar-95 bölge çiftçileri tarafından kabul gören çeşitler olmuşlardır. Pamuk araştırmaları neticesinde 2002 yılında Dicle-2002 pamuk çeşidi tescil edilmiştir. Ayrıca diğer pamuk çeşitlerinin Bölgemizdeki performansları araştırılarak çiftçilere Bölgemize uygun pamuk çeşitleri tavsiye edilmektedir. Yetiştirme tekniğine yönelik olarak, ekim nöbeti sistemleri ve diğer yetiştirme tekniği konularında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular çiftçiler düzeyinde uygulanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin başta serin iklim tahılları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile yemeklik tane baklagillerin gen kaynağı ve orijini olması ve bu genetik zenginlikten en iyi şekilde faydalanmak gerektiğinden bu konularda araştırmalar başlatılmıştır ve önümüzdeki yıllarda bu konulardaki araştırmalara ağırlık verilecektir yılında mevcut şartlar da dikkate alınarak kuruluşumuzda, buğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk, yağlı tohumlu bitkiler, mısır, tıbbi ve aromatik bitkiler, küçükbaş hayvancılık konularında çeşitli araştırmalar yürütülmüş, başta hububat tohumu olmak üzere çeşitli alanlarda üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir yılı gelişme raporunda kurumda yapılan araştırmalar geniş olarak yer almaktadır. Serin iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, pamuk, yağlı tohumlu bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, yem bitkileri, mısır, sebze ve meyve çalışmalarında hem bölgeye uygun çeşit geliştirme, hem de yetiştirme tekniği üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca koyunculukla ilgili bir projede devam etmektedir yılında yaklaşık 710 ton hububat tohumluğu üretilmiştir. Bölgemizin tohumluk ihtiyacının karşılanması konusu, üzerinde en fazla durulması gereken konudur yılı çalışmalarımızın yer aldığı gelişme raporunun Türk ve Bölge Tarımına hayırlı olmasını diler, çalışmaları özveri ile yürüten araştırmacılara ve raporun düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Dr.Zübeyir TÜRK Müdür 2

3 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 3

4 BÖLGENİN GENEL TANIMI Güneydoğu Anadolu çeşitli bitkilerin yetiştirilebilmesi açısından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bu önemi daha da artacak olan bu bölge düz ve hafif meyilli ovalan kapsar. Bölgeyi 3 agroekolojik alt bölgeye ayırmak mümkündür. Bölgenin en önemli bölümünü teşkil eden 1. alt Bölge esas itibariyle, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis illerinin düz ovalarını kapsar. Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman illerinin bir kısmını da içine alır. Denizden yüksekliği m. civarında olup 600 m.yi geçmez. Bu alt bölgede genellikle kışlar çok sert olmaz. Yağış mm. arasındadır. Yaz ayları çok sıcak olup yağış olmadığı gibi nisbi rutubette çok düşüktür. 2. alt bölgede yıllık toplam yağış daha yüksek olup mm. arasında değişmektedir. Arazi biraz engebeli ve tarım alanlarının denizden yüksekliği belli başlı tabii yükseltileri hariç tutulur ise m. civarındadır. Bu alt bölgede kış ayları 1. alt bölgeye nazaran daha sert geçer. Fakat ekstrem yıllar hariç kar yağışı ve kar örtüsü kış ayları boyunca birkaç günü geçmez. Bu yörede de yaz ayları çok sıcak ve kurak geçer. 2. alt bölge esas olarak Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep Batman, Siirt illeri ile Şırnak ilinin bir kısmını kapsar. 3. alt bölgeyi esas itibariyle bölgenin kuzey kesimleri ile Elazığ ve Malatya illeri kapsar. Denizden yüksekliği m civarındadır. Kış ayları 1. ve 2. alt bölgelere göre sert geçmekle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinden daha yumuşaktır. Ortalama yıllık yağış 1. alt bölgeden fazla, 2. alî bölgeden daha az olup mm. arasında değişir. Bu alt bölge, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında bir geçit kuşağıdır Yaz ayları bu alt bölgede de kurak olmakla birlikte diğer alt bölgelere nazaran daha az sıcak olur. Vejetasyon süresi de nispeten daha uzun olur. Bölgenin yarı-kurak ve çok sıcak iklim şartları toprak yapısını da etkilemiştir. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Siirt yayı arasındaki kırmızı -kahverengi topraklar iklim özelliklerine göre oluşmuş olup, Bölge toprakları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde, derin veya orta derin, ABC profili zonal topraklardır. Bu profillerde bol miktarda kalsiyum bulunmaktadır. Bölge topraklarının organik madde ve fosfor kapsamları genellikle düşüktür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi toprakları çoğunlukla derin ve orta derin olmalarına karşın bazı tarım arazilerinde topraklar çok yüzlektir. Bölge'nin çeşitli yerlerinde yürütülen denemelerde alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları bölge topraklarının organik maddece fakir olmasına karşın K20 miktarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Kireçli sınıfa giren bu toprakların P205 muhtevaları az fosforlu olarak sınıflandırılabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde tarım işletmelerinde çalışma durumu, şekli ve diğer hususlar bakımından da yöresel farklılıklar mevcuttur, işletme büyüklükleri 1. alt bölgede bin dekara kadar çıkabildiği halde 3. alt bölgede küçük aile işletmeleri çoğunluktadır. Bu nedenle 3. alt bölgede mekanizasyon yeterince yerleşmemiştir. Bugün gerek devlet sulamaları olsun ve gerekse üreticilerin kendi imkanları ile çıkardıkları yer altı sulamaları ile olsun bölgede sulama yapılan arazilerin önemli bir bölümünde pamuk tarımı yapılmaktadır. Bu oran özellikle 1. alt bölgede çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Pamuğun iklim isteklerine uyan, geniş ve düz ovaları bulunan 1. alt bölgede pamuk tarımına daha fazla yer verilmektedir. Nispeten meyilli topraklar ve küçük aile işletmeleri ile yetiştirme dönemi daha kısa olan 2. alt bölgede pamuk ekim oranı düşük olmakla birlikte sulanan alanlarda sebze ve tütün gibi ürünler daha fazla yer işgal etmektedir. Bölgenin yağışa dayalı tarım sisteminde tahıl-yemeklik baklagil ekim nöbetine büyük oranda yer verilmesine rağmen, sulanan alanlarda rotasyona çok az rastlanılmaktadır. Bunun en başta gelen sebebi; 1. alt bölgede pamuk, diğer ürünlere nazaran daha yüksek gelir getirmesidir. 4

5 İlk yıllarda sorunsuz gibi gözüken sürekli pamuk sisteminin yaygınlaşması ve devam etmesi sonucu bazı bölgelerde (Nusaybin) toprakta çoraklaşma ve tuzluluk ile Bölgede çok az görülen beyaz sinek populasyonunda artış görülmesi dikkati çekmiştir. II.ürün bitkilerinin ekim alanı, II.ürün tarımına müsait bölge için nispeten düşük bir oran olarak görülmektedir. II. ürün üretimini sınırlayan sebepler arasında, üreticilerin II.ürün tarımına yabancı olmaları, bölgede mısır kurutma sistemlerinin yetersizliği, çiftçi eğitim yayım hizmetlerinin yetersizliği, çiftçilerin bu ürünlere yabancı olması gibi problemler gösterilebilir. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TARIMSAL VE METEOROLOJİK ÖZELLİKLERİ Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 3 agroekolojik alt bölgeye ayırmak mümkündür. Bölgenin en önemli bölümünü teşkil eden 1. alt bölge esas olarak Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinin geniş ve düz ovalarını kapsar. Gaziantep Adıyaman ve Şırnak illerinin bir kısmını da içine alır. Denizden yüksekliği m. civarında olup, 600 m.'yi geçmez. Bu alt bölgede genellikle kışlar çok sert olmaz. Yağış mm. arasında değişir. Yaz ayları çok sıcak olup, yağış olmadığı gibi nispi rutubette çok düşüktür. İkinci alt Bölgede yıllık toplam yağış daha yüksek olup mm. arasında değişmektedir. Arazi biraz daha engebelidir. Kuru tarım alanlarının denizden yüksekliği belli başlı tabii yükseltiler hariç tutulur ise m. civarındadır. Bu alt bölgede kış ayları birinci alt bölgeye nazaran daha sert geçer. Fakat ekstrem yıllar hariç kar yağışı ve kar örtüsü kış ayları boyunca birkaç günü geçmez. Bu yörede de yaz ayları çok sıcak ve kuraktır. Hasat mevsiminden önce olgunlaşma döneminde görülebilen sıcak rüzgarlar hububatta tane kalitesini etkiler. Birinci alt bölgede olduğu gibi ikinci alt bölgede de süne (Eurygaster intericeps Put.) tehlikesi ekilecek buğdaylarda erkencilik vasfını gerektirir. Üçüncü alt bölgeyi esas itibariyle bölgenin kuzey kesimleri ile Elazığ ve Malatya illeri kapsar. Denizden yüksekliği m civarındadır. Kış ayları 1. ve 2. alt Bölgelere göre sert geçmekle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinden daha yumuşaktır. Ortalama yıllık yağış 1. alt bölgeden fazla, 2. alt bölgeden daha az olup mm. arasında değişir. Bu alt bölge, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında bir geçit kuşağıdır Yaz ayları bu alt bölgede kurak olmakla birlikte diğer alt bölgelere nazaran daha az sıcak olur. Vegetasyon süresi de nispeten daha uzun olur (Kılıç ve Özberk, 1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarım işletmelerinde çalışma durumu, şekli ve diğer hususlar bakımından da yöresel farklılıklar mevcuttur, işletme büyüklükleri 1. alt bölgede bin dekara kadar çıkabildiği halde 3. alt bölgede küçük aile işletmeleri çoğunluktadır. Bu nedenle 3. alt bölgede mekanizasyon yeterince yerleşmemiştir (Alagöz,1990). Bugün gerek devlet sulamaları olsun ve gerekse üreticilerin kendi imkanları ile çıkardıkları yer altı sulamaları ile olsun bölgede sulamaya açılan alanın önemli bir kısmında pamuk tarımı yapılmaktadır. Bu oran 1. alt bölgede çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Pamuğun iklim isteklerine uyan, geniş ve düz ovaları bulunan 1. alt bölgede pamuk tarımına daha fazla yer verilmektedir. Nispeten meyilli topraklar ve küçük aile işletmeleri ile yetiştirme dönemi daha kısa olan 2. alt bölgede pamuk ekim oranı düşük olmakla birlikte sulanan alanlarda sebze ve tütün gibi ürünler daha fazla yer işgal etmektedir. Bölgenin yağışa dayalı tarım sisteminde tahıl-yemeklik baklagil ekim nöbetine büyük oranda yer verilmesine rağmen, sulanan alanlarda rotasyona çok az rastlanılmaktadır. Bunun en başta gelen sebebi; 1. alt bölgede pamuk, 2.ve 3. alt bölgede de tütünün diğer ürünlere nazaran daha yüksek gelir getirmesidir. İlk yıllarda sorunsuz gibi gözüken sürekli pamuk sisteminin yaygınlaşması ve devam etmesi sonucu bazı bölgelerde (Nusaybin) toprakta çoraklaşma ve tuzluluk ile bölgede çok az görülen beyaz sinek populasyonunda artış görülmesi dikkati çekmiştir. II.ürün bitkilerinin ekim alanı, II.ürün tarımına müsait bölge için nispeten düşük bir oran olarak görülmektedir. II. ürün üretimini sınırlayan sebepler arasında, üreticilerin II. ürün tarımına yabancı 5

6 olmaları, bölgede mısır kurutma sistemlerinin yetersizliği, çiftçi eğitim yayım hizmetlerinin yetersizliği, çiftçilerin bu ürünlere yabancı olması gibi problemler gösterilebilir. Çizelge 1. Alt Bölgeleri Temsil Eden Ceylanpınar ve Diyarbakır İstasyonlarının Çok Yıllık Kayıtlara Göre Bazı iklim Verileri. (D.Bakır , C.Pınar ) Aylar Top.yağış, mm D.Bakır C.Pınar Ort.Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Nisbi Nem % D.bakır C.Pınar Max. Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Min. Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz i 14.2 Ağustos Ortalama Bölge Ortalaması Kaynak: Anonim, 1986 Çizelge 2. Ortalama Yağış Miktarlarının Mevsimlere Dağılışı (mm., %) RASAT MEVSİMLER YERİ Sonbahar Kış İlkbahar Yaz Yıllık mm % mm % mm /o Mm % mm % Ceylanpınar ( ) Diyarbakır ( ) KAYNAK: Eser, 1997 Yağışların mevsimlere dağılışı Çizelge 2'de belirtilmiştir. Her iki alt bölgede de yağışların en çok olduğu devre kış mevsimidir. Bunu ilkbahar ve sonbahar mevsimleri izlemektedir. Yaz mevsiminde ise yağışlar yok denecek kadar azdır. Çizelge 1' den yıllık toplam yağış bakımından ikinci alt bölgenin daha yüksek rakamlara sahip olduğu görülmektedir. Ortalama sıcaklık verilerine göre en sıcak lokasyon Ceylanpınar olmaktadır. Diyarbakır'ın nispeten daha az sıcak olduğu görülmektedir. Ortalama sıcaklık değerlerine göre her iki yörede en soğuk ay Ocak ayı, en sıcak ay ise Temmuz olarak görülmektedir. Bilhassa birinci alt bölgede kış aylarında bile sıcaklık dereceleri vejetasyonun devam etmesini sağlayacak düzeydedir. En yüksek sıcaklığa Temmuz ayında ulaşılmakta olup, 47.6 C ile Ceylanpınar en başta gelmektedir. Veriler incelendiği taktirde kış aylarında bile 20 C nin üzerinde sıcaklıklar görülebilmektedir. Çizelge l'de görüleceği üzere buğday büyüme devresinin sonuna doğru nispi nem % 50'nin altında olmakta hatta bu değerler yaz mevsiminde % 20-30'lara kadar düşmektedir. 6

7 Çizelge /2005 Yılı Yetiştirme Sezonuna Ait Diyarbakır İli Meteorolojik Verileri Aylar Ortalama Ortalama Ortalama Aylık Top Ortalama Nisbi Nem Sıcaklık( C) Maks.Sıcak.( C) Min.Sıcak.( C) Yağış(m2/mm) (%) Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TOPRAK YAPISI : Bölgenin yarı-kurak ve çok sıcak iklim şartları toprak yapısını da etkilemiştir. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt yayı arasındaki kırmızı -kahverengi topraklar iklim özelliklerine göre oluşmuş olup, Bölge toprakları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde, derin veya orta derin, ABC profili zonal topraklardır. Bu profillerde bol miktarda kalsiyum bulunmaktadır. Bölge topraklarının organik madde ve fosfor kapsamları genellikle düşüktür. Bölge toprakları çoğunlukla derin ve orta derin olmalarına karşın, özellikle eğimli arazilerde toprak çok yüzlektir. Bölge dahilinde yapılan toprak işleme denemelerinde illerin nadas etkinlikleri Diyarbakır'da % 19,3; Mardin'de % 8,7 ve Şanlıurfa'da % 13,5 olarak bulunmuştur (Anonim, 1986) Bölge toprakları işlemeye uygun arazi varlığı yönünden Orta kuzey (4,697,000 ha) ve Orta güney (4,349,000 ha) bölgelerinden sonra üçüncü sırada (3, ha) yer almaktadır (Eser ve ark., 1997). Bölgenin çeşitli yerlerinde yürütülen denemelerde alman toprak örneklerinin analiz sonuçlan bölge topraklarının organik maddece fakir olmasına karşın K2O miktarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Kireçli sınıfa giren bu toprakların P205 muhtevaları az fosforlu olarak sınıflandırılabilir. 7

8 ENSTİTÜ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 8

9 ENSTİTÜNÜN AMACI: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü faaliyet alanına giren illerde çeşitli tüketim gruplarının isteklerine uygun olarak başta buğday ve arpa olmak üzere serin iklim tahılları, nohut ve mercimek gibi yemeklik tane baklagillerde çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği çalışmalarını, bunlar dışında pamukta çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, yağlı tohumlu bitkilerde çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, yem bitkilerinde çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları,, tıbbi ve aromatik bitkilerde kültüre alma olanaklarının araştırılması, çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, II. Ürün mısırda çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, bağ bahçe bitkileri ile ilgili çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, hayvan yetiştiriciliği ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca, tescil edilen tahıl ve baklagil çeşitlerinin tohumluk üretimleri ile bazı sebze çeşitlerinin fide üretimi ve damızlık tosun üretimi yaparak bölgeye yararlı olma gayreti içindedir. KURULUŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER: tarihinde kurulan enstitü, 1974 yılında bugünkü ampusüne taşınmıştır. Diyarbakır şehir merkezine 9 km. uzaklıkta, Dicle nehri kıyısında, Silvan karayolu üzerinde bulunmaktadır dekar arazi üzerinde kurulu enstitünün yaklaşık 3000 da.tarla arazisi, 500 da. Bağ-bahçe arazisi, 1000 da. Ağaçlandırma alanı mevcuttur. Geri kalan alan çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. MEVCUT ELEMAN DURUMU: Alt yapı bakımından oldukça yeterli olan enstitü yaklaşık 135 teknik eleman barındıracak düzeydedir. 1 Müdür 3 Müdür Yardımcısı dahil toplam 30 Mühendis, 3 Tekniker, 2 Teknisyen, 4 Laborant, 4 Veteriner Hekim, 2 Vet.Sağlık Teknisyeni, 5 Memur, 25 Güvenlik Görevlisi ve 71 Daimi İşçi istihdam edilmektedir. ADI SOYADI: ÜNVANI: ÇALIŞMA ALANI: Dr.Zübeyir TÜRK Zir. Yük. Müh. Müdür Mehdi SÜMERLİ Zir.Yük. Müh. Müdür Yardımcısı M.Şerif YASAK Zir. Müh. Müdür Yardımcısı Kudret BEREKATOĞLU Zir.Yük. Müh. Müdür Yardımcısı Dr.Hasan KILIÇ Zir.Yük. Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Ahmet ALTIKAT Zir.Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Enver KENDAL Zir. Teknikeri Buğday Arpa Islahı,Agronomi Yaşar GÖKDEMİR Zir. Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Dr.Çetin KARADEMİR Zir.Yük. Müh. Pamuk Islahı,Agronomi Dr.Emine KARADEMİR Zir.Yük. Mü Pamuk Islahı,Agronomi Remzi EKİNCİ Zir.Yük. Müh. Pamuk Islahı,Agronomi Murat KOÇ Zir.Yük. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. İrfan ERDEMCİ Zir.Yük. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. Medeni YAŞAR Zir. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. Dr.Davut KARAASLAN Zir.Yük. Müh. Yağlı Tohumlu Bitkiler Dr.Songül GÜRSOY Zir.Yük. Müh. Agronomi Betül KOLAY Zir.Yük. Müh. Agronomi Dr.Fethullah TEKİN Zir.Yük. Müh. Tıbbı Aromatik Bitkiler Dr.Berat BAYLAN Zir.Yük. Müh Çayır-Mera,Yem Bitkileri M.Salih SAYAR Zir. Müh. Çayır-Mera,Yem Bitkileri Yusuf YILMAZ Zir.Yük. Müh. Sıcak İklim Tahılları 9

10 Mikdat ŞİMŞEK Zir Yük Müh. Bağ ve Bahçe Bitkileri A.Murat KAYA Zir.Müh. Bağ ve Bahçe Bitkileri Mehmet ÇİÇEK Zir. Müh: Bağ ve Bahçe Bitkileri Abit KAYA Ziraat Teknikeri Bağ ve Bahçe Bitkileri Samet HALICI Zir.Müh. Bitki Koruma Nalan AKÇA Zir.Müh. Hayvancılık M.Emin VURAL Veteriner Hekim Hayvancılık Ahmet KARATAŞ Veteriner.Hekim Hayvancılık S.Türker GÖZÜBYÜK Uzm.Veteriner Hekim Hayvancılık Nizamettin YÜCEDAĞ Veteriner Hekim Hayvancılık Mustafa AĞAÇ Vet.Sağlık teknisyeni Hayvancılık Hüsnü AKTAŞ Zir.Müh. Laboratuvar Kontrol Çalışmaları Nurettin BAYRAM Zir.Müh Laboratuvar Kontrol Çalışmaları Abdullatif EKİN Laborant Laboratuvar Kontrol çalışmaları Burusk KESKİN laborant Laboratuvar Kontrol çalışmaları Mahmut TANTEKİN Zir.Müh. Üretim-İşletme-Atölye Esat YAMAN Zir.Müh. Üretim-İşletme-Atölye Veysel AKSAKAL Laborant Üretim-İşletme-Atölye Murat URĞUN Zir.Müh Enformasyon Birimi TEKNİK KONULAR: Bulgular Özeti: Enstitümüz kuruluşundan bugüne kadar bölge çiftçilerinin ve diğer tüketici gruplarının sorunlarını çözmek için bir çok araştırma planlamış, yürütmüş, sonuçlandırmış ve oluşturulan teknolojik paketi çeşitli yollarla çiftçiye ulaştırılmıştır. Yağışa dayalı şartlarda serin iklim tahılları çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda Dicle 74 ve Diyarbakır 81 makarnalık buğday çeşitleri ile Kop ekmeklik buğday ve Şahin 91 arpa çeşitleri geliştirilmiştir. Ayrıca yurt içindeki diğer araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen çeşitlerden bölgeye uyum sağlayan çeşitler belirlenmiştir. Yeni çeşitlerin adaptasyon denemeleri sürdürülmektedir. GAP ile sulamaya açılacak alanlarda ilk etapta yetiştirilebilecek hububat çeşitlerini saptamak amacıyla tescilli çeşitler kullanılarak yapılan denemeler sonuçlandırılmış ve ilave sulama koşullarında yetiştirilebilecek hububat çeşitleri tespit edilmiştir. İlave sulama yapılan koşullarda gerçekleştirilen çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda kaliteli iki makarnalık buğday, Fırat 93 ve Aydın 93, ile Sur 93 arpa çeşidi için "Mayıs-1994" itibariyle üretim izni alınmıştır. Ceylan-95 ve Fırat-95 makarnalık buğday çeşitleri ise 1995 yılında, Altıntoprak 98, Sarıçanak 98 makarnalık buğday ile Karacadağ 98 ekmeklik buğday çeşitleri 1998 yılında tescil ettirilerek çiftçiye sunulmuştur. Hububat ve baklagillerde yetiştirme tekniği ve münavebe konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış, hemen hemen tüm problemler çözümlenmiş, çalışmaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam etmektedir. Yağışa dayalı koşullarda hububat ile rotasyona giren nohut ve mercimekte çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği konularında bir çok çalışma yapılmış, Yerli Kırmızı ve Fırat 87, Seyran-96 mercimek çeşitleri ile Diyar -95 ve ILC-482 nohut hattı tescil ettirilmiş ve çiftçinin yararına sunulmuştur. Nohut ve mercimekte gübre miktarı, tohum miktarı, ekim zamanı, ekim şekli, bakteri inokulasyonu, yabancı ot kontrolü, ilave sulama zamanı gibi çok çeşitli konularda yetiştirme tekniği çalışmaları yürütülmüş ve teknoloji paketi oluşturulmuştur. Serin iklim tahılları ile rotasyona girebilecek bir diğer bitki grubu ise yem bitkilerdir yıllarında buğdaygil ve baklagil yem bitkileriyle yapılan çalışmalar sonunda yağışa dayalı şartlarda fiğler, mürdümük, burçak ve kara nohut, sulanan şartlarda yonca ve üçgüller ümitvar bulunmuştur. 10

11 Sulanabilen alanların en önemli bitkisi olan pamukta yürütülen çeşit geliştirme çalışmaları yapılmış, en uygun ekim zamanı ve sıra arası x sıra üzeri gibi yetiştirme tekniği konularında çalışmalar yürütülerek sonuçlandırılmıştır yılında Maraş-92 çeşidinin tohumluk üretimine başlanmıştır. Belli bir dönem Maraş-92 VE Dicle-2002 nin tohumluk üretimi yapılmıştır yılında Dicle 2002 pamuk çeşidi tescil edilmiştir ve bir dönem tohumluk üretimi yapılmıştır. Bölgede yaygın bir şekilde yetiştirilen pamuk bitkisi ile ilgili agronomi ve ıslah çalışmaları devam etmektedir. Sulanır şartlarda münavebe sistemlerini belirlemek üzere 4 yıl sürdürülen ve 1997 yılında sonuçlandırılan projeye göre en uygun ve ekonomik sistemlerin sırasıyla; Pamuk-arpa+silajlık mısır Pamuk-pamuk(sürekli) Pamuk-buğday+ayçiçeği Pamuk-buğday+soya, olduğu tespit edilmiştir. Ayçiçeği yetiştirme tekniği ve çeşit geliştirme çalışmaları 1979 yılında başlamış, en uygun gübre dozu, ekim zamanı ve sulama gibi konularda çalışılmış, kuru koşullarda Vinimik 8931, sulanan koşullarda ise Türkay I uygun çeşitler olarak tespit edilmiştir. Eleman yokluğu nedeniyle bir süre durdurulan çalışmalar 1995' te tekrar başlatılmıştır. Kuruluşumuzda yürütülen çeltik çeşit geliştirme çalışmalar sonunda yerli Karacadağ çeşidi tescil ettirilmiştir. Bunun dışında bölgeye adapte olan diğer introdüksiyon çeşitleri ana ve ikinci ürün şartlarında denenerek tespit edilmiştir. Ayrıca en uygun ekim zamanı tesbit edilmiştir. Enstitüde yürütülen mısır çalışmalarında en uygun ekim zamanı ana ve ikinci üründe tesbit edilmiştir. Ana üründe TTM 813 ve 815 ve TTM 819 çeşitleri ana ürün olarak ümitvar görülmüştür. Buna rağmen aşırı sıcak ve kuru havanın tozlaşma üzerine olumsuz etkilerinden dolayı bazı yıllar dane tutma azalmakta ve ana ürün mısır verimi düşmektedir. İkinci üründe çevre şartlarının dane tutma üzerine olumsuz bir etkisi görülmemiş, ancak fizyolojik oluma gelen çeşit sayısı sınırlıdır. Brulois (İnra-180) ve G. 188 çeşitleri buğday hasadından sonra iyi sonuç vermişlerdir. II.Ürün silaj mısır çalışmalarında en uygun çeşitler tespit edilmiştir.(ttm 815 ve TTM 8119) II.Ürün soya çalışmaları sonunda bölgeye uyum gösteren çeşitler ve ekim zamanı tespit edilmiştir. Sıra arası mesafesi ve bakteri aşılama konularında da çalışmalar yürütülmüştür. Diğer bir yağ bitkisi olan kolzada ekim zamanı gibi yetiştirme tekniği çalışmaları ile birlikte yürütülen çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda kışlık kolza çeşitlerinin yazlıklara göre daha ümitvar olduğu görülmüştür. Meyan kökünde yılları arasında yapılan çalışmalarda karık ve yağmurlama sulama koşullarında yerli Siirt çeşidi uygun çeşit olarak belirlenmiştir. Diyarbakır koşullarında anasonun ekim zamanı, ekim normu, azot ve fosfor dozları tespit edilmiştir. Bağ bölgeleri için standart üzüm çeşitlerinin tespiti projesinde Bölge İlleri taranmış, 195 üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Ampelografik özellikleri çıkarılmış, standart olabilecek çeşitler belirlenmiştir. Bağ bölgelerinde anaç adaptasyonu ve affinite çalışmaları kapsamında en uygun anaçlar tespit edilmiştir. Armut adaptasyon çalışmaları sonucu Dr. Jules Guyot çeşidi verim ve kalite bakımından iyi bulunmuştur. Ceviz ve erikte yapılan çalışmalarda da kayda değer sonuçlar alınmıştır. Çilekte adaptasyon denemeleri sonucu Yalova 426 çeşidi en iyi bulunmuştur. Sofralık yer domatesinde WC 156 ve SC 2121 çeşitleri iyi bulunarak fide ve tohumluk üretimleri yapılmıştır. Biber adaptasyon çalışmaları sonucu dolmalık biberde Bağcı Çarliston ve sivri biberde Ilıca 256 uygun çeşitler olarak bölgeye tavsiye edilmektedir. Urfa biberinin saflaştırılması çalışmaları eleman yokluğu nedeniyle bitirilememiştir. Patlıcanda yapılan çalışmalarda bölgenin Şeyhkent patlıcan populasyonundan seleksiyon yapılarak elde edilen bazı hatlar verim denemesine alınmış, çeşit adayları belirlenmiştir. 11

12 Büyükbaş hayvancılıkta Güneydoğu kırmızısı x Holstein melezleri üzerinde çalışılmış, bölgenin yerli hayvanlarının bu yolla süt verimlerinin artırılmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Gl melezi tosunlar üretilip bölge çiftçisine satılmıştır. Yumurta tavukçuluğu konusunda yapılan çalışmalarda yerli hibritlerin yumurta ağırlığı yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 60 gr'a çıkarılmıştır. Tavukçuluk araştırmaları 1995 yılından itibaren dondurulmuştur. ÜRETİM FAALİYETLERİ: Diyarbakır 81, Fırat 93, Aydın 93, Ceylan-95, Harran-95, Nurkent, Sarıçanak-98, Şahin 91 ve Sur 93 hububat çeşitlerinde kademeli tohumluk üretimi. Yerli kırmızı, Fırat 87, Seyran-96 mercimek, ILC 482 ve Diyar-95 nohut çeşitlerinde kademeli tohumluk üretimi. Sera koşullarında tohumdan sebze fidesi üretimi Sığırcılık biriminde süt üretimi YAYINLAR: Çeşitli konularda Araştırma Sonuç Raporları Çeşitli konularda Teknik Yayınlar DİĞER FAALİYETLER: TYUAP projesi kapsamında sağlanan laboratuvar malzeme, araç ve gereçleriyle toprak, patoloji, teknoloji ve fizyoloji laboratuvarları hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmiş ve kuruluşumuzda toprak, su, protein, vs. analizler bedel karşılığı yapılmaktadır. Kuruluş içindeki mevcut su kaynakları değerlendirilmiş ve 4 adet cep gölet yapılmıştır. Göletler sulama suyu, balık yetiştirme ve çeşitli reaksiyon amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. TEKNİK KONULARDA HEDEFLER: GAP ve TAP proje hedeflerine uygun olarak tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, tıbbi ve aromatik bitkiler, gen kaynakları, meyvecilik, sığırcılık, çayır-mera ve yem bitkileri, sıcak iklim tahılları, bağ-bahçe bitkileri, koyunculuk konularında mevcut araştırmaları kuvvetlendirmek ve şimdiye kadar çeşitli nedenlerle yürütülemeyen veya durdurulan araştırmaları başlatmak hedeflenmektedir. Makarnalık buğdayda kalite konusu son yıllarda çok önem verilmesi gereken konu olmuştur. Bu nedenle kaliteli makarnalık buğday ıslah programına ağırlık verilmektedir. Ekmeklik buğdayda, oluşturulan ıslah programının, önemle uygulanması hedeflenmektedir. GAP bölgesinde yemlik arpa çeşitlerinin geliştirilmesine gerek vardır. Gerek kuruluşumuzca tescil ettirilen gerekse yurt içindeki başka araştırma kuruluşlarınca geliştirilen ve bölgemizde yetiştirilmesi uygun bulunan hububat ve diğer ürünlerin tohumluklarının üretimini arttırmak hedeflenmektedir.. GAP bölgesinde sulanan koşulların vazgeçilmez bitkisi pamukta yürütülen ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmalarının devamı hedeflenmektedir. Yem bitkileri, yağ bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, gen kaynaklan sıcak iklim tahılları, bağ ve bahçe konularında bölge öncelikleri, eleman durumu ve TAP projesi hedefleri dikkate alınarak çeşitli araştırmalar yürütmek hedeflenmektedir. TAGEM e sunulan ve onaylanan TAGEM tarafından desteklenen projeler yanında, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK gibi Kuruluşlarca da desteklenen projeler üretmek gayretindeyiz. Uluslararası araştırma kuruluşlarıyla öncelikli konularda ikili projeler yürütmek ve bu yolla bir yandan üretim sorunlarını çözerken diğer yandan elemanlarımızın yurt dışı temaslarını arttırmak gayretindeyiz. 12

13 İÇİNDEKİLER 1 ÖNSÖZ...I-II 2 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ..III-VII 3 ENSTİTÜ HAKINDA BİLGİ...VIII-XII 4 BUĞDAY ARPA ÇALIŞMASI Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları Arpa Islah Çalışmaları Buğday-Mercimek ekim nöbeti sisteminde uygun Anız bozma ve Toprak İşleme Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi Pamuk-Buğday Ekim Nöbetinde sırta ekim yönteminde Bazı Buğday çeşitlerinin uygun ekim sıklığının belirlenmesi Yabani Buğdaylarda Demir-Çinko içeriğinin artırılması projesi IRDEN MEKANİZASYON VE AGRONOMİ ÇALIŞMALARI Bazı Buğday çeşitlerinde Sırta Ekim Yönteminin Süne Zararı Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi Diyarbakır Koşullarında Pamuk Tarımında Ekim Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk-Buğday Ekim Nöbeti Sisteminde Pamuk Hasadı Sonrası En uygun Tohum Yatağı Hazırlığı ve Ekim Şeklinin Belirlenmesi YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER ÇALIŞMALARI Kırmızı Mercimek VE Nohut Islah Çalışmaları ÜLKESEL MISIR ARAŞTIRMALARI Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Mısır Çeşit Verim Denemesi TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ARAŞTIRMALARI Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğal FlorasındaBulunan Kekik Türlerinin Yerlerinin Tespit Edilip,Kültüre alma olanaklarının Araştırılması Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kapari Geliştirme Projesi PAMUK ARAŞTIRMALARI Firma Denemesi GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi (GAP Bölgesi Pamuk Çeşit Geliştirme Alt Projesi) Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmenine Karşı Duyarlılıkları ve Bu Hastalık İle Verim ve Teknolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ARAŞTIRMALARI Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi, Soya Islah Projesi, (Güney Dilimi) G.D.Anadolu Soya Islah Çalışmaları Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi ve Yetiştirme Tekniği Projesi BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI Antepfıstığı Dublikasyonu Projesi ÇAYIR-MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI TOHUMLUK ÜRETİMİ HAYVANCILIK PROJESİ İvesi Koyunlarının Süt Verimlerinin Araştırılması Projesi