TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1"

Transkript

1 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Yayın No: 2006/1 DİYARBAKIR 2006

2 ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayda, milyon ha. ekim alanı ve milyon ton üretim, arpada ise 557 bin ha. ekim alanı ve milyon ton üretim ile, Ülkemizde buğday ve arpa yetiştiriciliği bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ülkemizin toplam mercimek ekim alanının % 80'ini kapsamaktadır ve üretiminin % 77'sini karşılamaktadır Bölgemizde pamuk ekim alanı son yıllarda oldukça artmıştır. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kurulduğu 1962 yılından bu yana çeşitli tüketici guruplarının isteği doğrultusunda başta buğday, arpa olmak üzere mercimek, nohut, pamuk, ayçiçeği, çeltik, mısır, soya, susam, kanola, aspir, yem bitkileri, meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler, büyükbaş hayvancılık ile kanatlılarda bir çok araştırma yürütmüş ve sonuçlandırmıştır. Enstitümüzde yürütülen araştırmaların tümü yüksek çekiciliği ve önceliği olan konuları kapsamakta olup, söz konusu araştırmaların büyük bir kısmı "Ülkesel Entegre Ürün Yönetimi Projesi"nden desteklenirken, bir kısmı da kuruluş döner sermayesi ve özel sektör tarafından desteklenmektedir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar sonucunda geliştirilen Diyarbakır-81, Fırat-93, Aydın-93, Ceylan-95, Harran-95, Sarıçanak-98, Altıntoprak-98 gibi makarnalık buğday çeşitleri ile Nurkent ve Karacadağ-98 ekmeklik buğday çeşitleri yağışa dayalı ve ilave sulanan şartlarda Bölgenin çeşit ihtiyacını önemli ölçüde karşılamaktadır. Enstitümüzce geliştirilen Sur-93 ve Şahin-91 arpa çeşitleri bölgede tercih edilen çeşitler olmuşlardır. Enstitümüz tarafından tescil edilen kırmızı mercimek çeşitlerinden Fırat-87 ve Seyran-96, nohut çeşitlerinden ILC-482 ve Diyar-95 bölge çiftçileri tarafından kabul gören çeşitler olmuşlardır. Pamuk araştırmaları neticesinde 2002 yılında Dicle-2002 pamuk çeşidi tescil edilmiştir. Ayrıca diğer pamuk çeşitlerinin Bölgemizdeki performansları araştırılarak çiftçilere Bölgemize uygun pamuk çeşitleri tavsiye edilmektedir. Yetiştirme tekniğine yönelik olarak, ekim nöbeti sistemleri ve diğer yetiştirme tekniği konularında yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular çiftçiler düzeyinde uygulanmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin başta serin iklim tahılları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile yemeklik tane baklagillerin gen kaynağı ve orijini olması ve bu genetik zenginlikten en iyi şekilde faydalanmak gerektiğinden bu konularda araştırmalar başlatılmıştır ve önümüzdeki yıllarda bu konulardaki araştırmalara ağırlık verilecektir yılında mevcut şartlar da dikkate alınarak kuruluşumuzda, buğday, arpa, mercimek, nohut, pamuk, yağlı tohumlu bitkiler, mısır, tıbbi ve aromatik bitkiler, küçükbaş hayvancılık konularında çeşitli araştırmalar yürütülmüş, başta hububat tohumu olmak üzere çeşitli alanlarda üretim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir yılı gelişme raporunda kurumda yapılan araştırmalar geniş olarak yer almaktadır. Serin iklim tahılları, yemeklik tane baklagiller, pamuk, yağlı tohumlu bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, yem bitkileri, mısır, sebze ve meyve çalışmalarında hem bölgeye uygun çeşit geliştirme, hem de yetiştirme tekniği üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca koyunculukla ilgili bir projede devam etmektedir yılında yaklaşık 710 ton hububat tohumluğu üretilmiştir. Bölgemizin tohumluk ihtiyacının karşılanması konusu, üzerinde en fazla durulması gereken konudur yılı çalışmalarımızın yer aldığı gelişme raporunun Türk ve Bölge Tarımına hayırlı olmasını diler, çalışmaları özveri ile yürüten araştırmacılara ve raporun düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Dr.Zübeyir TÜRK Müdür 2

3 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 3

4 BÖLGENİN GENEL TANIMI Güneydoğu Anadolu çeşitli bitkilerin yetiştirilebilmesi açısından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile bu önemi daha da artacak olan bu bölge düz ve hafif meyilli ovalan kapsar. Bölgeyi 3 agroekolojik alt bölgeye ayırmak mümkündür. Bölgenin en önemli bölümünü teşkil eden 1. alt Bölge esas itibariyle, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis illerinin düz ovalarını kapsar. Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman illerinin bir kısmını da içine alır. Denizden yüksekliği m. civarında olup 600 m.yi geçmez. Bu alt bölgede genellikle kışlar çok sert olmaz. Yağış mm. arasındadır. Yaz ayları çok sıcak olup yağış olmadığı gibi nisbi rutubette çok düşüktür. 2. alt bölgede yıllık toplam yağış daha yüksek olup mm. arasında değişmektedir. Arazi biraz engebeli ve tarım alanlarının denizden yüksekliği belli başlı tabii yükseltileri hariç tutulur ise m. civarındadır. Bu alt bölgede kış ayları 1. alt bölgeye nazaran daha sert geçer. Fakat ekstrem yıllar hariç kar yağışı ve kar örtüsü kış ayları boyunca birkaç günü geçmez. Bu yörede de yaz ayları çok sıcak ve kurak geçer. 2. alt bölge esas olarak Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep Batman, Siirt illeri ile Şırnak ilinin bir kısmını kapsar. 3. alt bölgeyi esas itibariyle bölgenin kuzey kesimleri ile Elazığ ve Malatya illeri kapsar. Denizden yüksekliği m civarındadır. Kış ayları 1. ve 2. alt bölgelere göre sert geçmekle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinden daha yumuşaktır. Ortalama yıllık yağış 1. alt bölgeden fazla, 2. alî bölgeden daha az olup mm. arasında değişir. Bu alt bölge, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında bir geçit kuşağıdır Yaz ayları bu alt bölgede de kurak olmakla birlikte diğer alt bölgelere nazaran daha az sıcak olur. Vejetasyon süresi de nispeten daha uzun olur. Bölgenin yarı-kurak ve çok sıcak iklim şartları toprak yapısını da etkilemiştir. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. Siirt yayı arasındaki kırmızı -kahverengi topraklar iklim özelliklerine göre oluşmuş olup, Bölge toprakları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde, derin veya orta derin, ABC profili zonal topraklardır. Bu profillerde bol miktarda kalsiyum bulunmaktadır. Bölge topraklarının organik madde ve fosfor kapsamları genellikle düşüktür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi toprakları çoğunlukla derin ve orta derin olmalarına karşın bazı tarım arazilerinde topraklar çok yüzlektir. Bölge'nin çeşitli yerlerinde yürütülen denemelerde alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları bölge topraklarının organik maddece fakir olmasına karşın K20 miktarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Kireçli sınıfa giren bu toprakların P205 muhtevaları az fosforlu olarak sınıflandırılabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde tarım işletmelerinde çalışma durumu, şekli ve diğer hususlar bakımından da yöresel farklılıklar mevcuttur, işletme büyüklükleri 1. alt bölgede bin dekara kadar çıkabildiği halde 3. alt bölgede küçük aile işletmeleri çoğunluktadır. Bu nedenle 3. alt bölgede mekanizasyon yeterince yerleşmemiştir. Bugün gerek devlet sulamaları olsun ve gerekse üreticilerin kendi imkanları ile çıkardıkları yer altı sulamaları ile olsun bölgede sulama yapılan arazilerin önemli bir bölümünde pamuk tarımı yapılmaktadır. Bu oran özellikle 1. alt bölgede çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Pamuğun iklim isteklerine uyan, geniş ve düz ovaları bulunan 1. alt bölgede pamuk tarımına daha fazla yer verilmektedir. Nispeten meyilli topraklar ve küçük aile işletmeleri ile yetiştirme dönemi daha kısa olan 2. alt bölgede pamuk ekim oranı düşük olmakla birlikte sulanan alanlarda sebze ve tütün gibi ürünler daha fazla yer işgal etmektedir. Bölgenin yağışa dayalı tarım sisteminde tahıl-yemeklik baklagil ekim nöbetine büyük oranda yer verilmesine rağmen, sulanan alanlarda rotasyona çok az rastlanılmaktadır. Bunun en başta gelen sebebi; 1. alt bölgede pamuk, diğer ürünlere nazaran daha yüksek gelir getirmesidir. 4

5 İlk yıllarda sorunsuz gibi gözüken sürekli pamuk sisteminin yaygınlaşması ve devam etmesi sonucu bazı bölgelerde (Nusaybin) toprakta çoraklaşma ve tuzluluk ile Bölgede çok az görülen beyaz sinek populasyonunda artış görülmesi dikkati çekmiştir. II.ürün bitkilerinin ekim alanı, II.ürün tarımına müsait bölge için nispeten düşük bir oran olarak görülmektedir. II. ürün üretimini sınırlayan sebepler arasında, üreticilerin II.ürün tarımına yabancı olmaları, bölgede mısır kurutma sistemlerinin yetersizliği, çiftçi eğitim yayım hizmetlerinin yetersizliği, çiftçilerin bu ürünlere yabancı olması gibi problemler gösterilebilir. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TARIMSAL VE METEOROLOJİK ÖZELLİKLERİ Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 3 agroekolojik alt bölgeye ayırmak mümkündür. Bölgenin en önemli bölümünü teşkil eden 1. alt bölge esas olarak Kilis, Mardin ve Şanlıurfa illerinin geniş ve düz ovalarını kapsar. Gaziantep Adıyaman ve Şırnak illerinin bir kısmını da içine alır. Denizden yüksekliği m. civarında olup, 600 m.'yi geçmez. Bu alt bölgede genellikle kışlar çok sert olmaz. Yağış mm. arasında değişir. Yaz ayları çok sıcak olup, yağış olmadığı gibi nispi rutubette çok düşüktür. İkinci alt Bölgede yıllık toplam yağış daha yüksek olup mm. arasında değişmektedir. Arazi biraz daha engebelidir. Kuru tarım alanlarının denizden yüksekliği belli başlı tabii yükseltiler hariç tutulur ise m. civarındadır. Bu alt bölgede kış ayları birinci alt bölgeye nazaran daha sert geçer. Fakat ekstrem yıllar hariç kar yağışı ve kar örtüsü kış ayları boyunca birkaç günü geçmez. Bu yörede de yaz ayları çok sıcak ve kuraktır. Hasat mevsiminden önce olgunlaşma döneminde görülebilen sıcak rüzgarlar hububatta tane kalitesini etkiler. Birinci alt bölgede olduğu gibi ikinci alt bölgede de süne (Eurygaster intericeps Put.) tehlikesi ekilecek buğdaylarda erkencilik vasfını gerektirir. Üçüncü alt bölgeyi esas itibariyle bölgenin kuzey kesimleri ile Elazığ ve Malatya illeri kapsar. Denizden yüksekliği m civarındadır. Kış ayları 1. ve 2. alt Bölgelere göre sert geçmekle birlikte Doğu Anadolu Bölgesinden daha yumuşaktır. Ortalama yıllık yağış 1. alt bölgeden fazla, 2. alt bölgeden daha az olup mm. arasında değişir. Bu alt bölge, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında bir geçit kuşağıdır Yaz ayları bu alt bölgede kurak olmakla birlikte diğer alt bölgelere nazaran daha az sıcak olur. Vegetasyon süresi de nispeten daha uzun olur (Kılıç ve Özberk, 1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarım işletmelerinde çalışma durumu, şekli ve diğer hususlar bakımından da yöresel farklılıklar mevcuttur, işletme büyüklükleri 1. alt bölgede bin dekara kadar çıkabildiği halde 3. alt bölgede küçük aile işletmeleri çoğunluktadır. Bu nedenle 3. alt bölgede mekanizasyon yeterince yerleşmemiştir (Alagöz,1990). Bugün gerek devlet sulamaları olsun ve gerekse üreticilerin kendi imkanları ile çıkardıkları yer altı sulamaları ile olsun bölgede sulamaya açılan alanın önemli bir kısmında pamuk tarımı yapılmaktadır. Bu oran 1. alt bölgede çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Pamuğun iklim isteklerine uyan, geniş ve düz ovaları bulunan 1. alt bölgede pamuk tarımına daha fazla yer verilmektedir. Nispeten meyilli topraklar ve küçük aile işletmeleri ile yetiştirme dönemi daha kısa olan 2. alt bölgede pamuk ekim oranı düşük olmakla birlikte sulanan alanlarda sebze ve tütün gibi ürünler daha fazla yer işgal etmektedir. Bölgenin yağışa dayalı tarım sisteminde tahıl-yemeklik baklagil ekim nöbetine büyük oranda yer verilmesine rağmen, sulanan alanlarda rotasyona çok az rastlanılmaktadır. Bunun en başta gelen sebebi; 1. alt bölgede pamuk, 2.ve 3. alt bölgede de tütünün diğer ürünlere nazaran daha yüksek gelir getirmesidir. İlk yıllarda sorunsuz gibi gözüken sürekli pamuk sisteminin yaygınlaşması ve devam etmesi sonucu bazı bölgelerde (Nusaybin) toprakta çoraklaşma ve tuzluluk ile bölgede çok az görülen beyaz sinek populasyonunda artış görülmesi dikkati çekmiştir. II.ürün bitkilerinin ekim alanı, II.ürün tarımına müsait bölge için nispeten düşük bir oran olarak görülmektedir. II. ürün üretimini sınırlayan sebepler arasında, üreticilerin II. ürün tarımına yabancı 5

6 olmaları, bölgede mısır kurutma sistemlerinin yetersizliği, çiftçi eğitim yayım hizmetlerinin yetersizliği, çiftçilerin bu ürünlere yabancı olması gibi problemler gösterilebilir. Çizelge 1. Alt Bölgeleri Temsil Eden Ceylanpınar ve Diyarbakır İstasyonlarının Çok Yıllık Kayıtlara Göre Bazı iklim Verileri. (D.Bakır , C.Pınar ) Aylar Top.yağış, mm D.Bakır C.Pınar Ort.Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Nisbi Nem % D.bakır C.Pınar Max. Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Min. Sıcaklık C D.Bakır C.Pınar Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz i 14.2 Ağustos Ortalama Bölge Ortalaması Kaynak: Anonim, 1986 Çizelge 2. Ortalama Yağış Miktarlarının Mevsimlere Dağılışı (mm., %) RASAT MEVSİMLER YERİ Sonbahar Kış İlkbahar Yaz Yıllık mm % mm % mm /o Mm % mm % Ceylanpınar ( ) Diyarbakır ( ) KAYNAK: Eser, 1997 Yağışların mevsimlere dağılışı Çizelge 2'de belirtilmiştir. Her iki alt bölgede de yağışların en çok olduğu devre kış mevsimidir. Bunu ilkbahar ve sonbahar mevsimleri izlemektedir. Yaz mevsiminde ise yağışlar yok denecek kadar azdır. Çizelge 1' den yıllık toplam yağış bakımından ikinci alt bölgenin daha yüksek rakamlara sahip olduğu görülmektedir. Ortalama sıcaklık verilerine göre en sıcak lokasyon Ceylanpınar olmaktadır. Diyarbakır'ın nispeten daha az sıcak olduğu görülmektedir. Ortalama sıcaklık değerlerine göre her iki yörede en soğuk ay Ocak ayı, en sıcak ay ise Temmuz olarak görülmektedir. Bilhassa birinci alt bölgede kış aylarında bile sıcaklık dereceleri vejetasyonun devam etmesini sağlayacak düzeydedir. En yüksek sıcaklığa Temmuz ayında ulaşılmakta olup, 47.6 C ile Ceylanpınar en başta gelmektedir. Veriler incelendiği taktirde kış aylarında bile 20 C nin üzerinde sıcaklıklar görülebilmektedir. Çizelge l'de görüleceği üzere buğday büyüme devresinin sonuna doğru nispi nem % 50'nin altında olmakta hatta bu değerler yaz mevsiminde % 20-30'lara kadar düşmektedir. 6

7 Çizelge /2005 Yılı Yetiştirme Sezonuna Ait Diyarbakır İli Meteorolojik Verileri Aylar Ortalama Ortalama Ortalama Aylık Top Ortalama Nisbi Nem Sıcaklık( C) Maks.Sıcak.( C) Min.Sıcak.( C) Yağış(m2/mm) (%) Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık KAYNAK: Devlet Meteoroloji İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN TOPRAK YAPISI : Bölgenin yarı-kurak ve çok sıcak iklim şartları toprak yapısını da etkilemiştir. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt yayı arasındaki kırmızı -kahverengi topraklar iklim özelliklerine göre oluşmuş olup, Bölge toprakları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu topraklar düz ve düze yakın eğimlerde, derin veya orta derin, ABC profili zonal topraklardır. Bu profillerde bol miktarda kalsiyum bulunmaktadır. Bölge topraklarının organik madde ve fosfor kapsamları genellikle düşüktür. Bölge toprakları çoğunlukla derin ve orta derin olmalarına karşın, özellikle eğimli arazilerde toprak çok yüzlektir. Bölge dahilinde yapılan toprak işleme denemelerinde illerin nadas etkinlikleri Diyarbakır'da % 19,3; Mardin'de % 8,7 ve Şanlıurfa'da % 13,5 olarak bulunmuştur (Anonim, 1986) Bölge toprakları işlemeye uygun arazi varlığı yönünden Orta kuzey (4,697,000 ha) ve Orta güney (4,349,000 ha) bölgelerinden sonra üçüncü sırada (3, ha) yer almaktadır (Eser ve ark., 1997). Bölgenin çeşitli yerlerinde yürütülen denemelerde alman toprak örneklerinin analiz sonuçlan bölge topraklarının organik maddece fakir olmasına karşın K2O miktarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Kireçli sınıfa giren bu toprakların P205 muhtevaları az fosforlu olarak sınıflandırılabilir. 7

8 ENSTİTÜ HAKKINDA ÖZET BİLGİ 8

9 ENSTİTÜNÜN AMACI: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü faaliyet alanına giren illerde çeşitli tüketim gruplarının isteklerine uygun olarak başta buğday ve arpa olmak üzere serin iklim tahılları, nohut ve mercimek gibi yemeklik tane baklagillerde çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği çalışmalarını, bunlar dışında pamukta çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, yağlı tohumlu bitkilerde çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, yem bitkilerinde çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları,, tıbbi ve aromatik bitkilerde kültüre alma olanaklarının araştırılması, çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, II. Ürün mısırda çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, bağ bahçe bitkileri ile ilgili çeşit geliştirme ve agronomi çalışmaları, hayvan yetiştiriciliği ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca, tescil edilen tahıl ve baklagil çeşitlerinin tohumluk üretimleri ile bazı sebze çeşitlerinin fide üretimi ve damızlık tosun üretimi yaparak bölgeye yararlı olma gayreti içindedir. KURULUŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER: tarihinde kurulan enstitü, 1974 yılında bugünkü ampusüne taşınmıştır. Diyarbakır şehir merkezine 9 km. uzaklıkta, Dicle nehri kıyısında, Silvan karayolu üzerinde bulunmaktadır dekar arazi üzerinde kurulu enstitünün yaklaşık 3000 da.tarla arazisi, 500 da. Bağ-bahçe arazisi, 1000 da. Ağaçlandırma alanı mevcuttur. Geri kalan alan çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. MEVCUT ELEMAN DURUMU: Alt yapı bakımından oldukça yeterli olan enstitü yaklaşık 135 teknik eleman barındıracak düzeydedir. 1 Müdür 3 Müdür Yardımcısı dahil toplam 30 Mühendis, 3 Tekniker, 2 Teknisyen, 4 Laborant, 4 Veteriner Hekim, 2 Vet.Sağlık Teknisyeni, 5 Memur, 25 Güvenlik Görevlisi ve 71 Daimi İşçi istihdam edilmektedir. ADI SOYADI: ÜNVANI: ÇALIŞMA ALANI: Dr.Zübeyir TÜRK Zir. Yük. Müh. Müdür Mehdi SÜMERLİ Zir.Yük. Müh. Müdür Yardımcısı M.Şerif YASAK Zir. Müh. Müdür Yardımcısı Kudret BEREKATOĞLU Zir.Yük. Müh. Müdür Yardımcısı Dr.Hasan KILIÇ Zir.Yük. Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Ahmet ALTIKAT Zir.Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Enver KENDAL Zir. Teknikeri Buğday Arpa Islahı,Agronomi Yaşar GÖKDEMİR Zir. Müh. Buğday Arpa Islahı,Agronomi Dr.Çetin KARADEMİR Zir.Yük. Müh. Pamuk Islahı,Agronomi Dr.Emine KARADEMİR Zir.Yük. Mü Pamuk Islahı,Agronomi Remzi EKİNCİ Zir.Yük. Müh. Pamuk Islahı,Agronomi Murat KOÇ Zir.Yük. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. İrfan ERDEMCİ Zir.Yük. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. Medeni YAŞAR Zir. Müh. Yemeklik Tane Bakl.Islahı,Agr. Dr.Davut KARAASLAN Zir.Yük. Müh. Yağlı Tohumlu Bitkiler Dr.Songül GÜRSOY Zir.Yük. Müh. Agronomi Betül KOLAY Zir.Yük. Müh. Agronomi Dr.Fethullah TEKİN Zir.Yük. Müh. Tıbbı Aromatik Bitkiler Dr.Berat BAYLAN Zir.Yük. Müh Çayır-Mera,Yem Bitkileri M.Salih SAYAR Zir. Müh. Çayır-Mera,Yem Bitkileri Yusuf YILMAZ Zir.Yük. Müh. Sıcak İklim Tahılları 9

10 Mikdat ŞİMŞEK Zir Yük Müh. Bağ ve Bahçe Bitkileri A.Murat KAYA Zir.Müh. Bağ ve Bahçe Bitkileri Mehmet ÇİÇEK Zir. Müh: Bağ ve Bahçe Bitkileri Abit KAYA Ziraat Teknikeri Bağ ve Bahçe Bitkileri Samet HALICI Zir.Müh. Bitki Koruma Nalan AKÇA Zir.Müh. Hayvancılık M.Emin VURAL Veteriner Hekim Hayvancılık Ahmet KARATAŞ Veteriner.Hekim Hayvancılık S.Türker GÖZÜBYÜK Uzm.Veteriner Hekim Hayvancılık Nizamettin YÜCEDAĞ Veteriner Hekim Hayvancılık Mustafa AĞAÇ Vet.Sağlık teknisyeni Hayvancılık Hüsnü AKTAŞ Zir.Müh. Laboratuvar Kontrol Çalışmaları Nurettin BAYRAM Zir.Müh Laboratuvar Kontrol Çalışmaları Abdullatif EKİN Laborant Laboratuvar Kontrol çalışmaları Burusk KESKİN laborant Laboratuvar Kontrol çalışmaları Mahmut TANTEKİN Zir.Müh. Üretim-İşletme-Atölye Esat YAMAN Zir.Müh. Üretim-İşletme-Atölye Veysel AKSAKAL Laborant Üretim-İşletme-Atölye Murat URĞUN Zir.Müh Enformasyon Birimi TEKNİK KONULAR: Bulgular Özeti: Enstitümüz kuruluşundan bugüne kadar bölge çiftçilerinin ve diğer tüketici gruplarının sorunlarını çözmek için bir çok araştırma planlamış, yürütmüş, sonuçlandırmış ve oluşturulan teknolojik paketi çeşitli yollarla çiftçiye ulaştırılmıştır. Yağışa dayalı şartlarda serin iklim tahılları çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda Dicle 74 ve Diyarbakır 81 makarnalık buğday çeşitleri ile Kop ekmeklik buğday ve Şahin 91 arpa çeşitleri geliştirilmiştir. Ayrıca yurt içindeki diğer araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen çeşitlerden bölgeye uyum sağlayan çeşitler belirlenmiştir. Yeni çeşitlerin adaptasyon denemeleri sürdürülmektedir. GAP ile sulamaya açılacak alanlarda ilk etapta yetiştirilebilecek hububat çeşitlerini saptamak amacıyla tescilli çeşitler kullanılarak yapılan denemeler sonuçlandırılmış ve ilave sulama koşullarında yetiştirilebilecek hububat çeşitleri tespit edilmiştir. İlave sulama yapılan koşullarda gerçekleştirilen çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda kaliteli iki makarnalık buğday, Fırat 93 ve Aydın 93, ile Sur 93 arpa çeşidi için "Mayıs-1994" itibariyle üretim izni alınmıştır. Ceylan-95 ve Fırat-95 makarnalık buğday çeşitleri ise 1995 yılında, Altıntoprak 98, Sarıçanak 98 makarnalık buğday ile Karacadağ 98 ekmeklik buğday çeşitleri 1998 yılında tescil ettirilerek çiftçiye sunulmuştur. Hububat ve baklagillerde yetiştirme tekniği ve münavebe konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış, hemen hemen tüm problemler çözümlenmiş, çalışmaların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam etmektedir. Yağışa dayalı koşullarda hububat ile rotasyona giren nohut ve mercimekte çeşit geliştirme ve yetiştirme tekniği konularında bir çok çalışma yapılmış, Yerli Kırmızı ve Fırat 87, Seyran-96 mercimek çeşitleri ile Diyar -95 ve ILC-482 nohut hattı tescil ettirilmiş ve çiftçinin yararına sunulmuştur. Nohut ve mercimekte gübre miktarı, tohum miktarı, ekim zamanı, ekim şekli, bakteri inokulasyonu, yabancı ot kontrolü, ilave sulama zamanı gibi çok çeşitli konularda yetiştirme tekniği çalışmaları yürütülmüş ve teknoloji paketi oluşturulmuştur. Serin iklim tahılları ile rotasyona girebilecek bir diğer bitki grubu ise yem bitkilerdir yıllarında buğdaygil ve baklagil yem bitkileriyle yapılan çalışmalar sonunda yağışa dayalı şartlarda fiğler, mürdümük, burçak ve kara nohut, sulanan şartlarda yonca ve üçgüller ümitvar bulunmuştur. 10

11 Sulanabilen alanların en önemli bitkisi olan pamukta yürütülen çeşit geliştirme çalışmaları yapılmış, en uygun ekim zamanı ve sıra arası x sıra üzeri gibi yetiştirme tekniği konularında çalışmalar yürütülerek sonuçlandırılmıştır yılında Maraş-92 çeşidinin tohumluk üretimine başlanmıştır. Belli bir dönem Maraş-92 VE Dicle-2002 nin tohumluk üretimi yapılmıştır yılında Dicle 2002 pamuk çeşidi tescil edilmiştir ve bir dönem tohumluk üretimi yapılmıştır. Bölgede yaygın bir şekilde yetiştirilen pamuk bitkisi ile ilgili agronomi ve ıslah çalışmaları devam etmektedir. Sulanır şartlarda münavebe sistemlerini belirlemek üzere 4 yıl sürdürülen ve 1997 yılında sonuçlandırılan projeye göre en uygun ve ekonomik sistemlerin sırasıyla; Pamuk-arpa+silajlık mısır Pamuk-pamuk(sürekli) Pamuk-buğday+ayçiçeği Pamuk-buğday+soya, olduğu tespit edilmiştir. Ayçiçeği yetiştirme tekniği ve çeşit geliştirme çalışmaları 1979 yılında başlamış, en uygun gübre dozu, ekim zamanı ve sulama gibi konularda çalışılmış, kuru koşullarda Vinimik 8931, sulanan koşullarda ise Türkay I uygun çeşitler olarak tespit edilmiştir. Eleman yokluğu nedeniyle bir süre durdurulan çalışmalar 1995' te tekrar başlatılmıştır. Kuruluşumuzda yürütülen çeltik çeşit geliştirme çalışmalar sonunda yerli Karacadağ çeşidi tescil ettirilmiştir. Bunun dışında bölgeye adapte olan diğer introdüksiyon çeşitleri ana ve ikinci ürün şartlarında denenerek tespit edilmiştir. Ayrıca en uygun ekim zamanı tesbit edilmiştir. Enstitüde yürütülen mısır çalışmalarında en uygun ekim zamanı ana ve ikinci üründe tesbit edilmiştir. Ana üründe TTM 813 ve 815 ve TTM 819 çeşitleri ana ürün olarak ümitvar görülmüştür. Buna rağmen aşırı sıcak ve kuru havanın tozlaşma üzerine olumsuz etkilerinden dolayı bazı yıllar dane tutma azalmakta ve ana ürün mısır verimi düşmektedir. İkinci üründe çevre şartlarının dane tutma üzerine olumsuz bir etkisi görülmemiş, ancak fizyolojik oluma gelen çeşit sayısı sınırlıdır. Brulois (İnra-180) ve G. 188 çeşitleri buğday hasadından sonra iyi sonuç vermişlerdir. II.Ürün silaj mısır çalışmalarında en uygun çeşitler tespit edilmiştir.(ttm 815 ve TTM 8119) II.Ürün soya çalışmaları sonunda bölgeye uyum gösteren çeşitler ve ekim zamanı tespit edilmiştir. Sıra arası mesafesi ve bakteri aşılama konularında da çalışmalar yürütülmüştür. Diğer bir yağ bitkisi olan kolzada ekim zamanı gibi yetiştirme tekniği çalışmaları ile birlikte yürütülen çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda kışlık kolza çeşitlerinin yazlıklara göre daha ümitvar olduğu görülmüştür. Meyan kökünde yılları arasında yapılan çalışmalarda karık ve yağmurlama sulama koşullarında yerli Siirt çeşidi uygun çeşit olarak belirlenmiştir. Diyarbakır koşullarında anasonun ekim zamanı, ekim normu, azot ve fosfor dozları tespit edilmiştir. Bağ bölgeleri için standart üzüm çeşitlerinin tespiti projesinde Bölge İlleri taranmış, 195 üzüm çeşidi tespit edilmiştir. Ampelografik özellikleri çıkarılmış, standart olabilecek çeşitler belirlenmiştir. Bağ bölgelerinde anaç adaptasyonu ve affinite çalışmaları kapsamında en uygun anaçlar tespit edilmiştir. Armut adaptasyon çalışmaları sonucu Dr. Jules Guyot çeşidi verim ve kalite bakımından iyi bulunmuştur. Ceviz ve erikte yapılan çalışmalarda da kayda değer sonuçlar alınmıştır. Çilekte adaptasyon denemeleri sonucu Yalova 426 çeşidi en iyi bulunmuştur. Sofralık yer domatesinde WC 156 ve SC 2121 çeşitleri iyi bulunarak fide ve tohumluk üretimleri yapılmıştır. Biber adaptasyon çalışmaları sonucu dolmalık biberde Bağcı Çarliston ve sivri biberde Ilıca 256 uygun çeşitler olarak bölgeye tavsiye edilmektedir. Urfa biberinin saflaştırılması çalışmaları eleman yokluğu nedeniyle bitirilememiştir. Patlıcanda yapılan çalışmalarda bölgenin Şeyhkent patlıcan populasyonundan seleksiyon yapılarak elde edilen bazı hatlar verim denemesine alınmış, çeşit adayları belirlenmiştir. 11

12 Büyükbaş hayvancılıkta Güneydoğu kırmızısı x Holstein melezleri üzerinde çalışılmış, bölgenin yerli hayvanlarının bu yolla süt verimlerinin artırılmasının mümkün olduğu tespit edilmiştir. Gl melezi tosunlar üretilip bölge çiftçisine satılmıştır. Yumurta tavukçuluğu konusunda yapılan çalışmalarda yerli hibritlerin yumurta ağırlığı yapılan ıslah çalışmaları sonucunda 60 gr'a çıkarılmıştır. Tavukçuluk araştırmaları 1995 yılından itibaren dondurulmuştur. ÜRETİM FAALİYETLERİ: Diyarbakır 81, Fırat 93, Aydın 93, Ceylan-95, Harran-95, Nurkent, Sarıçanak-98, Şahin 91 ve Sur 93 hububat çeşitlerinde kademeli tohumluk üretimi. Yerli kırmızı, Fırat 87, Seyran-96 mercimek, ILC 482 ve Diyar-95 nohut çeşitlerinde kademeli tohumluk üretimi. Sera koşullarında tohumdan sebze fidesi üretimi Sığırcılık biriminde süt üretimi YAYINLAR: Çeşitli konularda Araştırma Sonuç Raporları Çeşitli konularda Teknik Yayınlar DİĞER FAALİYETLER: TYUAP projesi kapsamında sağlanan laboratuvar malzeme, araç ve gereçleriyle toprak, patoloji, teknoloji ve fizyoloji laboratuvarları hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmiş ve kuruluşumuzda toprak, su, protein, vs. analizler bedel karşılığı yapılmaktadır. Kuruluş içindeki mevcut su kaynakları değerlendirilmiş ve 4 adet cep gölet yapılmıştır. Göletler sulama suyu, balık yetiştirme ve çeşitli reaksiyon amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır. TEKNİK KONULARDA HEDEFLER: GAP ve TAP proje hedeflerine uygun olarak tahıllar, yemeklik dane baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, tıbbi ve aromatik bitkiler, gen kaynakları, meyvecilik, sığırcılık, çayır-mera ve yem bitkileri, sıcak iklim tahılları, bağ-bahçe bitkileri, koyunculuk konularında mevcut araştırmaları kuvvetlendirmek ve şimdiye kadar çeşitli nedenlerle yürütülemeyen veya durdurulan araştırmaları başlatmak hedeflenmektedir. Makarnalık buğdayda kalite konusu son yıllarda çok önem verilmesi gereken konu olmuştur. Bu nedenle kaliteli makarnalık buğday ıslah programına ağırlık verilmektedir. Ekmeklik buğdayda, oluşturulan ıslah programının, önemle uygulanması hedeflenmektedir. GAP bölgesinde yemlik arpa çeşitlerinin geliştirilmesine gerek vardır. Gerek kuruluşumuzca tescil ettirilen gerekse yurt içindeki başka araştırma kuruluşlarınca geliştirilen ve bölgemizde yetiştirilmesi uygun bulunan hububat ve diğer ürünlerin tohumluklarının üretimini arttırmak hedeflenmektedir.. GAP bölgesinde sulanan koşulların vazgeçilmez bitkisi pamukta yürütülen ıslah ve yetiştirme tekniği çalışmalarının devamı hedeflenmektedir. Yem bitkileri, yağ bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, gen kaynaklan sıcak iklim tahılları, bağ ve bahçe konularında bölge öncelikleri, eleman durumu ve TAP projesi hedefleri dikkate alınarak çeşitli araştırmalar yürütmek hedeflenmektedir. TAGEM e sunulan ve onaylanan TAGEM tarafından desteklenen projeler yanında, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK gibi Kuruluşlarca da desteklenen projeler üretmek gayretindeyiz. Uluslararası araştırma kuruluşlarıyla öncelikli konularda ikili projeler yürütmek ve bu yolla bir yandan üretim sorunlarını çözerken diğer yandan elemanlarımızın yurt dışı temaslarını arttırmak gayretindeyiz. 12

13 İÇİNDEKİLER 1 ÖNSÖZ...I-II 2 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ..III-VII 3 ENSTİTÜ HAKINDA BİLGİ...VIII-XII 4 BUĞDAY ARPA ÇALIŞMASI Serin İklim Tahılları Araştırma Projesi Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları Arpa Islah Çalışmaları Buğday-Mercimek ekim nöbeti sisteminde uygun Anız bozma ve Toprak İşleme Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi Pamuk-Buğday Ekim Nöbetinde sırta ekim yönteminde Bazı Buğday çeşitlerinin uygun ekim sıklığının belirlenmesi Yabani Buğdaylarda Demir-Çinko içeriğinin artırılması projesi IRDEN MEKANİZASYON VE AGRONOMİ ÇALIŞMALARI Bazı Buğday çeşitlerinde Sırta Ekim Yönteminin Süne Zararı Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi Diyarbakır Koşullarında Pamuk Tarımında Ekim Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk-Buğday Ekim Nöbeti Sisteminde Pamuk Hasadı Sonrası En uygun Tohum Yatağı Hazırlığı ve Ekim Şeklinin Belirlenmesi YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER ÇALIŞMALARI Kırmızı Mercimek VE Nohut Islah Çalışmaları ÜLKESEL MISIR ARAŞTIRMALARI Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Mısır Çeşit Verim Denemesi TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ARAŞTIRMALARI Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Doğal FlorasındaBulunan Kekik Türlerinin Yerlerinin Tespit Edilip,Kültüre alma olanaklarının Araştırılması Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kapari Geliştirme Projesi PAMUK ARAŞTIRMALARI Firma Denemesi GAP Pamuk Entegre Ürün Yönetimi (GAP Bölgesi Pamuk Çeşit Geliştirme Alt Projesi) Kuraklık Stresine Dayanıklı Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmenine Karşı Duyarlılıkları ve Bu Hastalık İle Verim ve Teknolojik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ARAŞTIRMALARI Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi, Soya Islah Projesi, (Güney Dilimi) G.D.Anadolu Soya Islah Çalışmaları Ülkesel Soya Entegre Ürün Yönetimi ve Yetiştirme Tekniği Projesi BAHÇE BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI Antepfıstığı Dublikasyonu Projesi ÇAYIR-MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI TOHUMLUK ÜRETİMİ HAYVANCILIK PROJESİ İvesi Koyunlarının Süt Verimlerinin Araştırılması Projesi

14 BUĞDAY-ARPA ARAŞTIRMALARI 14

15 T.C. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SERİN İKLİM TAHILLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 2004/2005 YILI GELİŞME RAPORU Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları Proje No :TAGEM/TA /03/03/02/005 Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları Proje No :TAGEM/TA/03/03/01/021 Arpa Islah Çalışmaları Proje No :TAGEM/TA/03/03/03/ DİYARBAKIR 15

16 Proje No : Proje Adı Projenin İngilizce Adı Yürütücü Kuruluş İşbirliği Yapılan Kuruluş Proje Lideri TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2003/2004 YILI GELİŞME RAPORU :Güneydoğu Anadolu Bölgesi Serin İklim Tahılları Islah Projesi :Southeastern Anatolian Region Cool Season Cereals Improvement Project :Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Diyarbakır :Ceylanpınar TİM, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Elazığ Tarım İl Müdürlükleri GAP Eğitim Yayım ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü :Dr. Hasan KILIÇ Proje Yürütücüleri :Enver KENDAL Hüsnü AKTAŞ (kalite analizleri) Projenin Tanımı :Çeşitli tüketim gruplarının istekleri doğrultusunda, bölge ekolojisine uygun, sulu ve kuru şartlarda yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara tolerant veya mukavim buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır Araştırma Hedefleri: Makarnalık buğdayda Bölgeye ekolojisine uygun sıcağa soğuğa ve kurağa tolerant, makarna fabrikalarının isteğine uygun kaliteli ve hastalıklara mukavim çeşitlerin geliştirilmesi. Ekmeklik buğdayda verimin artırılması, değirmenci, fırıncı ve tüketicinin isteklerine uygun kalitenin iyileştirilmesi ve hastalıklara mukavim çeşit geliştirilmesi. Sulu şartlar için yatmaya ve hastalıklara mukavim aynı zamanda kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi. Arpada verimin artırılması ve kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi. Yeni geliştirilen tahıl çeşitlerinin yeterli tohumluğunun üretilerek çiftçiye ulaştırılması. Elazığ ve Malatya illeri için çeşit geliştirmeye yönelik bir çalışmamız olmamakla birlikte Türkiye de tescilli kışlık çeşitlerin bu bölgede adaptasyonuna yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Son yıllarda oldukça sorun olan süne emgisine karşı dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları da proje hedefleri arasında yer almıştır. 16

17 Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar, Elde Edilen Bulgular: Güneydoğu Anadolu Bölgesi faaliyet alanımıza giren Elazığ ve Malatya illeri dışında kalan 7 il (Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin) itibariyle buğday ekim alanları 1.3 milyon ha., üretim ise yaklaşık 3 milyon ton dur. Bölgenin bu illerindeki arpa ekim alanları 557 bin ha.ve üretim de milyon ton dolayındadır. Bölge hububat yetiştiriciliği açısından 2 alt bölgeye ayrılır. 1 alt bölgede (Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep in güneyi) yazlık, 2. Alt bölgede (Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt yayı) yazlık ve alternatif, Elazığ, Malatya illerinde ise kışlık veya-alternatif buğday ve arpalar yetiştirilmektedir. Bölgemiz buğday ve arpa tarımına elverişli düz ve hafif meyilli ovalardan oluşmaktadır. Ülkemizin makarnalık buğday kuşağı olarak bilinir. Bölgemizin buğdayın orijini ve gen merkezlerinden biri oluşu nedeniyle bu adın verilmesine neden olmuştur. Bölgede genellikle makarnalık buğday tarımı yapılmakla birlikte bir çok ekmeklik buğday ve arpa çeşitleride bulunmaktadır. Bölgenin kendine özgü bir çok yerel çeşidi bulunmasına rağmen, bu çeşitlerin sınırlı verim kapasitesine sahip olmaları, gübreye responslarının az olması, makinalı tarıma uygun olmayışları nedeni ile çiftçiler geliştirilmiş yeni çeşit arayışına yönelmişlerdir lı yıllarda bölgede yaygın olarak yerel çeşitler ekilmekte iken Enstitümüzün kurulması ile Türkiye de ekilen tescilli çeşitler getirilerek denenmiş ve uygun bulunanlar bölge çiftçisine önerilmiştir. Enstitümüzde başlatılan buğday ıslah çalışmalarında ilk olarak acilen makarnalık bir buğday çeşidinin geliştirilmesi hedeflenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 1975 yılında Dicle-74 çeşidi tescil ettirilmiştir. Çiftçiler tarafından kabul görülen yazlık tabiatlı, kurağa toleranslı, yüksek verimli bu çeşit kış soğuklarından etkilendiği ve bazı yıllarda yüksek oranda dönme getirdiği için tam bir makarnalık özelliği göstermese bile ekmeklik olarak beğenilmektedir. Enstitümüzde yapılan ıslah çalışmaları sonucunda Diyarbakır-81 çeşidi geliştirilerek 1986 yılında tescil ettirilmiştir. Yazlık tabiatlı, kurağa ve soğuğa toleranslı yüksek verimli, iyi agronomik ve teknolojik özelliklere sahip bu çeşit çiftçiler tarafından derhal kabul görmüş ve günümüze kadar bölgemizde yaygın olarak ekilmektedir. Ekmeklik buğday programında Malabadi (yerel) ve Kop isimli iki çeşit tescil ettirilmiştir. Diyarbakır bölgesinde bir miktar yayılma alanı buldu ise de sarı pasa dirençlerinin kırılması nedeniyle 1992 yılından beri üretimden kalkmıştır. Arpa programında ise Enstitümüzde yapılan çalışmalar sonucunda bölge için Tokak-157/37 önerilmekte idi. Arpada yapılan ıslah çalışmalarındaki amaç yatmaya dayanıklı ve verim potansiyeli yüksek olan çeşitleri bulmaktır yılında tescile teklif edilen YEA sıralı arpa hattı 1991 yılında Şahin-91 adıyla tescil edilmiştir. Yüksek verimli bölgenin kuzey kesimleri ile Elazığ ve Malatya bölgeleri için uygun görülen ve soğuğa dayanımı iyi olan bu çeşit tohumluk üretimi yapılarak bölge çiftçisinin yararına sunulmuştur. Ayrıca Sur-93 2 sıralı arpa çeşidimiz 2001 yılında aynı bölge için tescil ettirilerek sertifikalı tohumluk üretimine başlanmıştır yılları arasında yürütülen GAP bölgesi buğday, arpa çeşit geliştirme projesi sonucunda bölgede ilk etapta sulamaya açılacak alanlar için Fırat-93 ve Aydın-93 makarnalık çeşitleri uygun bulunarak üretim izni alınmıştır. Fırat-93 makarnalık buğdayı GAP denemelerinden öncede muhtelif denemelerde kuru şartlarda denenmiş üstün kalite özellikleri ve tatminkar verimiyle dikkati çekmiştir. Aydın-93 çeşidi ise yağışa dayalı şartlarda soğuklara mukavemeti ile dikkati çekmektedir. Her iki çeşitte de dönme temayülü azdır yılında Harran-95 ve Ceylan-95, 1998 yılında da Altıntoprak-98 ve Sarıçanak-98 adıyla dört yeni makarnalık buğday çeşidi uygun bulunarak tescil ettirilmiştir. Özellikle Sarıçanak-98 çeşidi sulanır alanlar için oldukça yüksek verimli bir çeşit olup bölgeye önerilmektedir. Ancak Harran-95 te olduğu gibi, dönme temayülü sebebiyle yeteri azot gübrelemesi yapılmalıdır. Bu amaçla sulanır şartlarda ve yağışı yeterli bölgelerde üst gübrelemenin 2 seferde yapılması dönme riskiniz azaltır. 17

18 Ayrıca Nurkent adıyla beyaz orta sert daneli ve kalitesi ile dikkat çeken ekmeklik buğday çeşidi 2000 yılında tescil ettirilerek çiftçinin hizmetine sunulmuştur. Sarı pasa mukavemeti orta olan bu çeşidin soğuğa mukavemeti iyidir. Bölgede En çok Ekilen Makarnalık Çeşitler: 1.Alt Bölge: (Mardin, Şanlıurfa Kilis, G.Antep) Sarıçanak-98, Svevo, Zenit, Aydın-93, Fırat-93, Cosmidor, Ege-88, Fuatbey, Amanos-97 ve Diyarbakır Alt Bölge (Diyarbakır, Batman, Siirt, A.Yaman) Sarıçanak-98, Svevo, Zenit, Ege-88,vAydın-93, Fırat-93, Cosmidor, Fuatbey, Amanos ve Diyarbakır Alt Bölge: Kunduru, Sarıbursa, Kızıltan-91 Bölgede En çok Ekilen Ekmeklik Çeşitler 1.Alt Bölge: (Mardin, Şanlıurfa Kilis, G.Antep ın bir kısmı) Adana-99, Panda, Sagıttario, Nurkent, Gönen, Basribey, Golia, Pehlivan, Kaşifbey, Dariel 2. Alt Bölge (Diyarbakır, Batman, Siirt, A.Yaman) Pehlivan, Nurkent, Panda, Golia, Sagıttario Bezostaja, Basribey, Adana-99, Yüreğir-89, 3. Alta Bölge (Elazığ, Malatya) Bezostaja, Kıraç, Gerek-79 Atay-85, Aşure Bölgede En çok Ekilen Arpa Çeşitleri 1. Alt Bölge: Mardin, Şanlıurfa Kilis, G.Antep ın bir kısmı) Yerli arpa, Fıransız arpa, Tokak 2. Alt Bölge (Diyarbakır, Batman, Siirt, Adıyaman) Yerli arpa, Şahin-91, Tokak, Fransız arpası, Efes Pilsen çeşitleri 3. Alt Bölge:(Elazığ, Malatya) Yerli arpa, Tokak-157/37 ve Şahin-91 Bölgede ekmeklik buğday ekim alanı gün geçtikçe yayılmaktadır. Özellikle makarnalık buğday paritesinin düşürülmesi sonucu üretici ekmeklik buğdaya kaymıştır yılında bölgede %65 civarında ekmeklik buğday ekiminin gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir. Arpada ise bölgenin yerli çeşitleri 2 ve 6 sıralı siyah ve beyaz arpalar yerini Şahin-91 e bırakmıştır. Hızla yayılan çeşidin ekimine engel tek faktör fiyattır. 2 sıralı, beyaz arpa olan bu çeşit kışa mukavim, kurağa toleranslı, orta erkenci, dane dökmez, başak kırılmaz, oldukça verimli çeşittir. Arpa ekim alanlarının %40 ını oluşturan Bozova-Suruç arası bölgede yetiştirilen arpaların çoğu yerli olup verim oldukça düşüktür. Söz konusu bölgeye uygun, sıcak ve kurağa mukavim yazlık arpa çeşitlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır yılında TMO nunda bir miktar destekle birlikte serbest piyasa ekonomisini benimsemesi ile birlikte buğday fiyatları gerçek fiyat seviyesini yakalamıştır. Özellikle son 2 yıldır üreticiler yüksek verimle birlikte kaliteli çeşidi de sormaya başlamıştır. Serbest piyasa ekonomisi ile önümüzdeki dönemde gerek fiyat ve gerekse Makarnalık-ekmeklik ekiliş alanlarında bir bocalamadan sonra istikrarlı bir durumun ortaya çıkması beklenmektedir. 18

19 Ülkemiz için önemli bir makarnalık buğday üretim merkezi olan Bölgede fiyat ve pazarlama sorunları nedeniyle makarnalık buğday ekiliş oranlarında bir düşme beklenmektedir. Özellikle makarna fabrikalarının kaliteli makarnalık buğdayı temin etmek için sözleşmeli çiftçilerle çalışması gerekmektedir. Makarnalık buğday ekiliş alanlarının ihtiyacı karşılayamaz duruma düşmesi halinde TMO nun üretimi teşvik edici tedbirler alması zorunluluk halini alabilecektir Yılı Çalışmaları: Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü buğday ıslah proje çalışmaları çerçevesinde, Fırat 93, Aydın 93,, Harran 95, Sarıçanak 98, makarnalık buğday ile Nurkent ekmeklik buğday ve Şahin 91 arpa çeşidinin tohumluk üretimlerini yapmak suretiyle çiftçinin hizmetine sunmaktadır. Ayrıca Ülkesel Serin İklim Tahılları Projesi çerçevesinde diğer araştırma enstitülerince geliştirilen tescilli çeşitler Ortak Bölge Verim denemeleri adı altında bölgenin farklı lokasyonlarında ekilmiştir. Yazlık çeşitler Diyarbakır Hazro ve Ceylanpınar lokasyonlarında, kışlık çeşitler ise yalnızca Diyarbakır da ekilmiştir ekim sezonu Deneme Yerleri; Enstitü arazisi Ceylanpınar Hazro/Sarıçanak köyü Ekimler mibzer ve elle yapılmış, dekara 6 kg. N, 6 kg. P ekimle beraber tohum yatağına ticari gübre formunda verilmiştir. Baharda üst gübre olarak 6 kg./da AN verilmiştir. Makarnalık denemelerde m 2 ye 450 dane, ekmeklik buğdayda ve arpada m 2 ye 400 dane atılmıştır. 2004/2005 ekim sezonunda ekilen ve değerlendirilen materyal ile sezonunda ekilecek ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpaya ait tüm materyal ekli cetvellerde verilmiştir. Gerek Diyarbakır ve gerekse bölge genelinde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasından düşük kaydedilmiş bununla beraber bölge genelinde çok düşük olmayan verimler alınmıştır yılında enstitü ve bölgede denenen verim denemelerine ait istatistiki analizler ile yıllık yağış ve sıcaklık grafikleri ekte sunulmuştur. 2004/2005 Yetiştirme Sezonunda Bölgede Alınan Yağış Miktarı Lokasyonlar Uzun yıllar 2004/2005 Diyarbakır mm Ceylanpınar mm ÜRÜN YILI Bazı İklim Verileri Yağış mm Ortalama Sıcaklık 0 c Nispi nem % Aylar K.tepe C.Pınar D.bakır C.pınar D.bakır C.Pınar D.bakır Eylül ,7 19 Ekim 0-1,3 20,4 18,2 35,7 41,2 Kasım ,1 11,8 8,2 69,4 69,4 Aralık 0 0 4,7 5,2 1,4 53,4 59,9 Ocak 66, ,7 5,8 2,3 61,8 66 Şubat 67, ,8 6,4 3 66,0 61,7 Mart 21, ,4 11,5 8,4 52,9 53,3 Nisan 11 36,8 17,8 14,1 45,0 51,9 Mayıs 15, ,5 19,6 38,9 Haziran , , Toplam/ort 346,

20 2004/2005 YILI AYLIK YAĞIŞ mm D.BAKIR ,2 58, Eylül Ekim Ocak Aylar Mart Nisan Haziran uzun yıllar 2004/2005 YILI ORT. SICAKLIK D.BAKIR Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Aylar Mart Nisan Mayıs Haziran uzun yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafik Bölgeler Haritası 20

ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğdayda 1.123 milyon ha. ekim alanı ve 2.526 milyon ton üretim, arpada ise 557 bin ha. ekim alanı ve 1.

ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğdayda 1.123 milyon ha. ekim alanı ve 2.526 milyon ton üretim, arpada ise 557 bin ha. ekim alanı ve 1. ÖNSÖZ Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğdayda 1.123 milyon ha. ekim alanı ve 2.526 milyon ton üretim, arpada ise 557 bin ha. ekim alanı ve 1.250 milyon ton üretim ile Ülkemizde buğday ve arpa yetiştiriciliği

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tohum, Çeşit ve Islah Çalışmaları Doç. Dr. Masum BURAK Genel Müdür Buğday, Lisanslı Depoculuk ve Vadeli İşlemler Kongresi, 12 Mart 2011, Antalya Tohum, Çeşit ve Islah

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2011/12 2012/13 NORMALİ

2011/12 2012/13 NORMALİ 1 YAĞIŞ DURUMU (EYLÜL-ŞUBAT) 160 mm 140 120 100 80 60 40 20 0 EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS MGM 2011/12 2012/13 NORMALİ 2 SICAKLIK DURUMU 2012-2013 YILI ORTALAMA SICAKLIKLARININ NORMALİ

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR OLGUN-13 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Güneydoğu Anadolu Bölgesi suluda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Olgun-13 çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu

Detaylı

Buğday ve Arpa Gübrelemesi

Buğday ve Arpa Gübrelemesi Buğday ve Arpa Gübrelemesi Ülkemizde en geniş üretim alanı bulunan buğday ve arpa çok farklı toprak tiplerinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak ph isteği bakımından hafif asitten kuvvetli alkalin

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Kolza

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000

TRAKYA TARIMSAL ARŞ.ENS./EDİRNE ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR 2000 AĞRI S 093 Saplar 70-75 cm uzunluğunda, yaprakları yeşil renkli, tüylü ve yarı diktir. Başakları kılçıklı, açık kırmızı renkli ve diktir. Taneleri beyaz renkli, oval, 5 cm uzunluğunda ve serttir. Kışa

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

T.C. TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C. TARIM GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü GELĐŞME RAPORU 2009-2010 2012 DĐYARBAKIR Hazırlayanlar Fatoş

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş

Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı Mart 2016-Kahramanmaraş Kasım Külek ÖZ Özaltın Tarım İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş. 21. Yüzyılda Pamuk Çalıştayı 23-24 Mart 2016-Kahramanmaraş Dünya nın ve Ülkemizin önde gelen ürünlerinden olan pamuk: çiftçi, tohum firmaları,

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ

HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUBUBAT PİYASALARINA BAKIŞ 1 HAZİRAN 2013 MARDİN 1 TMO NUN GÖREVLERİ Kuruluş: 1938 Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA!

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! Elit genetik, kaliteli tohum, yenilikçi servisler 2015 MAÏSADOUR Tohumculuk farklı uyarlanmış yenilikçi hizmet ve çeşitleri Elit genetik çalışmalar

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004-2005 SEZONU EGE BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2004 2005 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmekle görevlendirilen heyetimiz, çalışmalarına 06.09.2004 tarihinde

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

Pamukta Muhafaza Islahı

Pamukta Muhafaza Islahı Güven BORZAN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Bitkisel üretim; toprak, su,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal ve organik gübreler, pestisit, tarım makineleri, tohum

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Yıl Türkiye Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Ekilen alan (da) Üretim (ton) Ekilen alan (da)

Yıl Türkiye Güneydoğu Anadolu Güneydoğu Ekilen alan (da) Üretim (ton) Ekilen alan (da) GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜRETİM ALANLARI İNCELEME GEZİSİ RAPORU. Gezi Tarihleri : 31 Mayıs-1 Haziran 2013 Katılanlar : Mahmut Arslan, Hakan Öziç Yıl içerisindeki gelişmelere bağlı olarak bölgesel bazda

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988

DOĞU ANADOLU TAR.ARŞ.ENS./ERZURUM 1988 BEZOSTAJA-1 Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeģil renkli olup yaprakları tüysüzdür. Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik baģaklıdır. Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8

kalkerli-kumlu, besin maddelerince zengin, PH sı 6-8 Ayvalık(Edremit Zeytini) Yağı altın sarısı renginde, meyve kokusu içeren, aromatik, kimyasal ve duyusal özellikleri bakımından birinci sırada yer alır. Son yıllarda meyve eti renginin pembeye döndüğü dönemde

Detaylı

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık 1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık Kuraklık Kuraklık "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

TOHUMDAN SOFRAYA DEĞER ZİNCİRİ

TOHUMDAN SOFRAYA DEĞER ZİNCİRİ KRASUNiA ODES KA SYRENA ODES KA NOTA YUBiLEYNAYA 100 SARAY EPOKHA ODES KA PANNONiA REBELDE RONSARD GÜNEY YILDIZI SCARPiA NOVOSADSKi 565 BALCI TOHUMDAN SOFRAYA DEĞER ZİNCİRİ Marmara Tohum Geliştirme A.Ş.;

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE Aylık Faaliyet Raporu (Ağustos 2013) GAP-TEYAP Proje

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri MISIR TARIMI Giriş Dünyada üretilen mısırın % 27 si insan beslenmesinde, % 73 ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı