T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI istatistik YILLIĞI. Turkish State Railways Annual Statistics

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI 2006-2010. istatistik YILLIĞI. Turkish State Railways Annual Statistics"

Transkript

1 ISNN T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI istatistik YILLIĞI Turkish State Railways Annual Statistics T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 633 Gar /ANKARA Tel : (312) Fax : (312) Internet : Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İstatistik Şubesi Research Planning & Coordination Department Statistics Office

2

3 icindekiler TABLE OF CONTENTS BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER PART 1 GENERAL INFORMATION 1.1. TCDD nin Kısa Tarihçesi... 3 A Brief History of TCDD 1.2 Organizasyon... 4 Organization 1.3. Görev... 4 Function 1.4. Teşkilat Şeması... 5 Organization Chart 1.5. Harita Map 1.6. Bağlı Ortaklıklarımız... 8 Affiliated Companies I 1.7. İştiraklerimiz... 9 Partnerships 1.8. Fabrikalar... 1 Factories 1.9. Personel Staff 1.1. Personel Eğitim Programları Personnel Training Programmes BÖLÜM 2 YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) PART 2 HIGH SPEED TRAIN (HST) 2.1. Yüksek Hızlı Tren İşletmeciliği High Speed Train Operations Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Yol Bilgileri High Speed Rail Line Permanent Way Information Ülkelere Göre Yüksek Hızlı Demiryolu İşletmeciliği High Speed Rail Operating by Countries

4 BÖLÜM 3 MEVCUT DURUM PART 3 CURRENT SITUATION 3.1. Yol Durumu Lines Yüksek Hızlı ve Konvansiyonel Hat Uzunlukları Length of High Speed and Conventional Lines Konvansiyonel Hatların Uzunluğu Length of Conventional Lines Konvansiyonel Hatların Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Conventional Lines Konvansiyonel Hatların Yol Bilgileri Permanent Way Information of Conventional Lines Rayların Yaşlarına Göre Dağılımı Distribution of Rails by Age Groups II Bölgelere Göre Ray Tipleri Type of Rails by Region Bölgelere Göre Travers Tipleri Type of Sleepers by Region Tünel Sayı ve Uzunluklarının Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Tunnels Tünel Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Tunnels by Age Groups Köprü ve Menfez Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Bridges and Culverts Köprü ve Menfez Yaşlarının Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups Köprü ve Menfezlerin Dingil Basıncına Göre Dağılımı Distribution of Bridges and Culverts by Axle Load Hemzemin Geçit Tiplerinin Bölgelere Göre Dağılımı Regional Distribution of Level Crossings by Regions Kaplama Tiplerine Göre Hemzemin Geçitler Level Crossings by Types of Flooring Yol Bakım ve Onarım Üniteleri Track Maintenance and Repair Units Yol ve İş Makinalarının Bölgelere Göre Dağılımı Distribution of Track and Work Machines by Region

5 3.2 Cer Durumu... 3 Traction Çeken Araçların Faaliyet Durumları... 3 Availability of Tractive Stock Lokomotiflerin Gücü ve Yaşlarına Göre Dağılımı Distribution of Locomotives by Power and Age Çeken Araçların Toplam Güçleri Power of Tractive Stock Elektrikli Loko ve Dizilerin Teknik Özellikleri Technical Specifications of Electric Locos and Railcars Dizel Anahat Lokomotiflerin Teknik Özellikleri Technical Specifications of Mainline Diesel Loco Yolcu Araç Sayıları Number of Passenger Cars Yolcu Araç Kapasiteleri Capacities of Passenger Cars Yolcu Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı Distribution of Passenger Cars by Age Groups Yük Vagonlarının Faaliyet Durumları ve Kapasiteleri Operational Situation and Capacities of Freight Wagons III Yük Vagonlarının Yaşlarına Göre Dağılımı Distribution of Freight Wagons by Age Groups Yük Vagonlarının Tonajlarına Göre Kapasiteleri Loading Capacities of Freight Wagons Rotasyon Turn-around Time Lokomotif ve Vagon Bakım Onarım Kuruluşları Loco and Wagon Maintenance and Repair Units 3.3. Gar, İstasyon, Lojistik Müdürlükleri-Banliyö Gar ve İstasyon Şeflikleri Terminal, Station, Logistics Managers-Suburban, Terminal and Station Chief Offices 3.4. Elektrikli İşletme ve Emniyet Tesisleri Electrified Operating and Security Installations Telekomünikasyon Telecommunication Sinyalli Hat Uzunlukları Length of Signalled Lines

6 Elektirifikasyon... 4 Electrification Elektrikli Hat Uzunlukları... 4 Lenght of Electrified Lines BÖLÜM 4 İŞLETME FAALİYETLERİ PART 4 OPERATIONAL ACTIVITIES 4.1. Hamton - Kilometre Grosstonne - Kilometers Lokomotif Tiplerine ve Bölgelere Göre Hamton - Km Grosstonne - Km by Types of Locomotives and Regions Lokomotif Cinslerine Göre Hamton - Km Grosstonne - Km by Types of Locomotives Bölgelere Göre Yolcu ve Yük Hamton - Km Passenger and Freight Grosstonne Km by Regions Tren Cinslerine Göre Hamton - Km Grosstonne - Km by Type of Trains IV Hat Kesimlerine Göre Tren - Km... 5 Train - Km by Line Sections Hat Kesimlerine Göre Hamton - Km Grosstonne - Km by Line Sections Hat Kesimlerine Göre Netton - Km Tonne - Km by Line Sections 4.2. Tren - Kilometreler Train - Kilometers Lokomotif ve Tren Tiplerine Göre Tren- Kilometreler Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stock Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Tren - Km Train - Km by Regions and Types of Tractive Stock 4.3. Lokomotif - Kilometreler Locomotive - Kilometers Lokomotif Cinslerine Göre Lokomotif - Km Loco-Km by Types of Traction Bölgelere ve Lokomotif Tiplerine Göre Loko - Km Loco- Km by Regions and Types of Tractive Stock 4.4. Koltuk - Kilometreler... 6 Seat - Kilometers

7 4.5. Vagon - Kilometreler Wagon - Kilometers 4.6. Dingil - Kilometreler Axle - Kilometers 4.7. Lokomotiflerin Faal ve Gayrifaal Saatleri Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock Lokomotiflerin yıllara Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock Lokomotiflerin Bölgelere Göre Faal ve Gayrifaal Saatleri Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock 4.8. Yolcu Taşımaları Passenger Transport Tren Cinslerine Göre Yolcu Sayısı Number of Passengers by Type of Trains Tren Cinslerine Göre Yolcu-Km Passenger - Km by Type of Trains 4.9. Yük Taşımaları Freight Transport Net-Ton Tonnes V Net-Ton Kilometre Tonne Kilometer Bölgelere Göre Yurtiçi Taşımalar (Net-Ton) Domestic Transport by Regions (Tonne) Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton)... 7 International Freight Transport (Tonne) Uluslararası Yük Taşıması (Net-Ton Km)... 7 International Freight Transport (Tonne-Km) Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton) Freight Transport by Type of Commodities (Tonne) Madde Cinslerine Göre Yük Taşımaları (Net-Ton-Km) Freight Transport by Type of Commodities (Tonne-Km) Madde Cinslerine Göre Dolan Yük Vagon Adedi Number of Loaded Wagons by Type of Commodities 4.1. Demiryolu İşletme Kazaları Railway Operating Accidents

8 BÖLÜM 5 LİMANLAR PART 5 PORTS 5.1. Limanlara Ait Bilgiler Information on Ports 5.2. Vangölü Feribot İşletmeciliği Train Ferry Operation over Lake Van 5.3. Liman Trafiği... 8 Ports Traffic 5.4. Yıllar İtibariyle Yükleme-Boşaltma Annual Loading - Unloading Activities 5.5. Limanlarda Elleçlenen Eşyanın Gruplara Göre Dağılımı Distribution by Groups of Commodities Handled at Ports 5.6. Limanların Gelir Gider Durumu Revenues- Expenditures of Ports BÖLÜM 6 MALİ DURUM PART 6 FINANCIAL STRUCTURE 6.1. Gelirler Revenues VI 6.2. Yolcu Taşıma Gelirleri Revenues of Passenger Transport 6.3. Madde Cinslerine Göre Yük Taşıma Gelirleri Revenues of Freight Transport by Type of Commodities 6.4. TCDD nin Genel Gider Tablosu... 9 General Expenditures of TCDD 6.5. Demiryolları ve Limanlar Genel Gider Tablosu General Expenditures of Railways and Ports 6.6. Enerji Tüketim Giderleri Energy Consumption Expenditures 6.7. İşletme Faaliyetlerinde Gelir-Gider Dengesi Revenue-Expenditure Balance of Operational Activities 6.8. Kâr - Zarar Tablosu Income Statement BÖLÜM 7 YATIRIMLAR PART 7 INVESTMENTS 7.1. Projeler İtibariyle Yatırımlardaki Fiziki Gerçekleşmeler Physical Performance of Investments by Projects

9 7.2 Sektörler İtibariyle Yatırımlardaki Nakdi Gerçekleşmeler Financial Performance of Investmens by Sectors 7.3. Mağazalarda Bulunan Stok Miktarı Number of Stocks in Stores 7.4. Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Tenders for Supply of Goods and Services BÖLÜM 8 VERİMLİLİK KRİTERLERİ VE YAKIT TÜKETİMLERİ PART 8 CRITERION OF UTILIZATION AND ENERGY CONSUMPTION 8.1. Verimlilik kriterleri Criteria for Utilization Yolcu Taşıma Verimliliği Utilization of Passenger Transport Yük Taşıma Verimliliği Utilization of Freight Transport Tren Kilometre Verimliliği Utilization of Train Kilometer Lokomotif ve Tren Verimliliği Utilization of Locomotive and Train Diğer Oranlar Other Ratios VII Birim Taşıma Gelirleri Transport Revenues per unit Genel Ortalama Maliyetler ve Sübvansiyon Oranları General Average Costs and Subsidy Ratios Madde Cinslerine Göre Ortalama Yük Taşıma Uzaklıkları Average Freight Transport Distance by Commodities Madde Cinslerine Göre Taşınan Yükün Bir Ton - Km Geliri Revenue per tonne-km by Commodities 8.2. Enerji Tüketimleri Energy Consumption Katı, Sıvı Yakıt ve Elektrik Enerjisi Tüketimleri Consumption of Solid and Liquid Fuel and Electricity Kilometre Başına Düşen Yakıt Miktarı Energy Consumption per Kilometer

10 8.3 Ulaştırma Sistemlerine Göre Taşımalar Transport by Transport Modes Türkiye de Ulaştırma istemlerine Göre Yolcu Taşımaları Passenger Transport by Transport Modes in Turkey Türkiye de Ulaştırma sistemlerine Göre Yük Taşımaları Freight Transport by Transport Modes in Turkey Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yolcu Taşımaları Passenger Transport by Countries and Transport Modes Ülkelere ve Ulaştırma Sistemlerine Göre Yük Taşımaları Freight Transport by Countries and Transport Modes BÖLÜM 9 ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR PART 9 INTERNATIONAL COMPARISON Uluslararası karşılaştırmalar International comparison İllere Göre Demiryolu Anahat Uzunlukları Lengths of mainlines by cities. Tanımlar Definitions VIII

11 BÖLÜM 1 Genel Bilgiler PART 1 General Information

12 2

13 1.1. TCDD NİN KISA TARİHİ 1.1. A BRIEF HISTORY OF TCDD Türkiye de ilk demiryolu, 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla, İzmir - Aydın arasında inşa edilmiş, 13 km. uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866 da tamamlanabilmiştir. İmtiyaz verilen başka bir İngiliz şirketi tarafından yapılan İzmir - (Kasaba) Turgutlu - Afyon hattı ile Manisa - Bandırma hattının 98 km.lik kısmı da 1865 yılında tamamlanarak işletmeye açılmış, hattın kalan bölümleri ise sonraki yıllarda tamamlanmıştır yılında yapım imtiyazı Baron Hirsch e verilen 2 km.lik şark demiryollarının milli sınırlar içinde kalan 336 km.lik İstanbul - Edirne ve Kırklareli - Alpullu kesiminin 1888 de bitirilerek işletmeye açılmasıyla da İstanbul Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. Anadolu da yapımı tasarlanan demiryollarının devlet eliyle inşaatı düşünülmüş ve 1871 tarihinde çıkarılan bir irade ile Haydarpaşa - İzmit hattının yapımına başlanılmış ve emaneten üç bölümde yapılan 91 km.lik hat 1873 yılında bitirilmiştir. Ancak bundan sonra mali imkansızlıklar nedeniyle yapımına devam edilemeyen Anadolu Demiryolları ile Bağdat ve Cenup Demiryollarının yapımları Alman sermayesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde Cumhuriyet döneminde önce çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek işletilen demiryollarının yaklaşık km.lik kısmı Cumhuriyetin ilânı ile çizilen milli sınırlar içerisinde kalmıştır tarihinde çıkarılan 56 Sayılı Kanun la bu hatlar millileştirilmiş ve Anadolu- Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi kurulmuştur. Demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkanları verilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan tarih ve 142 Sayılı Kanun la Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi adını almıştır yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluşumuz, tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanun la Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu hüviyetini almıştır. ANKARA-İSTANBUL arasında yapımı planlanan ve yapımına 23 yılında başlanan Yüksek Hızlı Tren Hattının Sincan-Eskişehir kesimi tamamlanmış (Toplam 439 km) ve tarihinde ANKARA - ESKİŞEHİR arasında YHT ile yolcu taşımacılığına başlanmıştır. Ayrıca ANKARA-KONYA Yüksek Hızlı Tren Hattının Polatlı-Konya kesimi tamamlanarak (Toplam 449 km) test çalışmalarına başlanmıştır. The first railway in Turkey was constructed between İzmir-Aydın under the privilege granted to an English company in The construction of the 13 km line was completed in The İzmir (Kasaba)-Turgutlu-Afyon line and 98 km. of the Manisa-Bandırma line were constructed by another English company granted privilege and put in service in The remaining section of the Manisa-Bandırma line was constructed in the subsequent years. Construction privileges of the 2. km. Orient Railways was granted to Baron Hirsch in İstanbul-Edirne and Kırklareli-Alpullu lines completed in 1888, the section within national borders, linked İstanbul to Europe. Following an imperial rescript in 1871, construction of 91 km. Haydarpaşa-İzmit line was completed in 1873 with the states own means. However, due to financial difficulties, construction of Anatolian Railways as well as Baghdat and Southern Railways were realized through German fînancing. When Turkish Republic was declared in approximately km. of the lines built and operated by various foreign companies remained within the national borders of the new State. These lines were nationalized by Law No: 56, passed on and establishing the General Directorate of Anatolian-Baghdat Railways. Following Law No: 142 passed on the name was changed to General Administration of State Railways and Ports in order to unite the railway construction and operational activities under one authority and to broaden the scope of functioning. The Administration functioning as a supplementary budgeted public enterprise until was converted to a Public Economical Enterprise under the name Republic of Turkey General Directorate of State Railways Administration (TCDD) with a Goverment Decree No: 233 in Power of Law. Sincan-Eskişehir Section of High Speed Railway Line planned to be constructed between Ankara and İstanbul, whose construction started in 23, has been completed as a railway line ( 439 km). The high speed passenger trains are commercially operated since 13 March 29 between Ankara and Eskişehir. Furthermore, concerning ANKARA-KONYA high speed train operation, the test operation was started following the completion of the Polatlı-Ankara (449 km) high speed line. 3

14 1.2 ORGANIZASYON 1.2. ORGANIZATION 4 TCDD nin hükümet düzeyindeki gözetimi, koordinasyonu ve ilişkileri Ulaştırma Bakanlığı nca yürütülmektedir. Başkanı Genel Müdür olmak üzere, başkan ve beş üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu ile Genel Müdür ve beş Genel Müdür Yardımcısından kurulu yürütme organı TCDD nin yüksek kademedeki sevk ve idare teşkilatını oluşturmaktadır. Merkezi Yönetim 19 İhtisas Daire Başkanlığı ile, Hukuk Müşavirliği ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluşmakta, demiryolu taşımacılığı ile ilgili hizmetler 7 Bölge Müdürlüğü ve YHT Müdürlüğünce yürütülmektedir. Ayrıca 6 limanımızın verdiği hizmetlerin sorumluluğu Genel Müdürlüğümüzdedir. Diğer yandan TCDD nin demiryolu endüstrisinde faaliyet gösteren üç bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bunlar aşağıdadır: TÜLOMSAŞ, (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Eskişehir) Lisans Lokomotif üretimi yapılmaktadır. TÜVASAŞ, (Türkiye Vagon Sanayi Adapazarı) Yolcu vagon üretimi yapılmaktadır. TÜDEMSAŞ, (Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi, Sivas) Yük vagonları üretimi yapılmaktadır. TCDD Organizasyonu dinamik ve esnek olup zaman içinde işletme şartlarına göre değişebilme yeteneğine sahiptir GÖREV 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabi olarak faaliyette bulunmak üzere TÜRKİYE CUMHURİ- YETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adı altında teşkil olunan Kuruluşumuz, ana statüsünde belirtilen ve ana başlıklar itibariyle : Devletçe kendisine verilen demiryolları, limanları, işletmek, yeni demiryolu yapmak, genişletmek ve yenilemek, Kanun, tüzük, yönetmelikler ile kalkınma ve yıllık programlar çerçevesinde bağlı ortaklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasında koordinasyonu sağlamak, Tamamlayıcı işler olarak gerektiğinde; Demiryolları taşımacılığını tamamlayıcı nitelikteki, feribot dahil her türlü deniz ve kara taşıma işlerini yapmak, Çeken ve çekilen araç ve gereçler ile benzerlerini yapmak ve yaptırmak; görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, depo ve benzeri tesisler ile yolcu ihtiyaçları için gerekli tesisleri kurup işletmek, Yurtiçinde ve dışında yapılmakta ve yapılacak olan, demiryolu inşaatlarını yalnız başına veya ortaklık halinde üstlenmek, Faaliyet konulan ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlü bulunmaktadır. Ministry of Transport carries out the Goverment level coordination and supervision of TCDD. Board of Directors comprised of 5 members and chaired by the Director General and the Executive Unit comprising of the Director General and 5 Deputies form the high level authority in TCDD. There exists 19 Departments in addition to Legal, Press & Public Affairs Consultancy and at the Headquarters and HST Regional Directorate and there are 7 Regional Directorates countrywide. Furthermore, the responsibility of the services given by our 6 ports belongs to our General Directorate Active in the fıeld of railway industry, there are 3 affiliated corporations: TULOMSAS (Locomotive and Motor Corporation of Turkey) based in Eskişehir manufactures locomotives under licence; TUVASAS (Wagon Industry Corporation of Turkey) based in Adapazarı manufactures passenger coaches: TUDEMSAS (Railway Machines Industry Corporation of Turkey) based in Sivas manufactures freight wagons. Dynamic and flexible organizational structure of TCDD enables changes in accord with the varying operational demand FUNCTION Established by a Goverment Decree No: 233 in Power of Law REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DI- RECTORATE OF STATE RAILWAYS ADMINISTRA- TION functions in the fields stated in its main status which are listed below in headlines: Operate, construction of a new line enlarge and renew the railways, ports delivered to it by the state; Guide and coordinate its affiliated corporations and shares in accordance with the laws and regulation within the framework of development plans and annual programmes; When necessary carry out all kinds of complementary activities regarding rail transport i.e. maritime and land transport including ferry operations; Manufacture rolling stock and similar vehicles, set up warehouses, depots and passenger facilities; Undertake railway construction works home and abroad; Fulfill all tasks entrusted by the Council of Ministers related to its field of activities.

15 1.4. TCDD TEġKĠLAT ġemasi - Organization Chart ULAġTIRMA BAKANLIĞI Ministry of Transport YÖNETĠM KURULU Board of Directors BAġKAN Chairman ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE Member Member Member Member Member BAĞLI ORTAKLIKLAR Affiliated Companies TÜLOMSAġ Gn. Md. MüĢavirler GENEL MÜDÜR Özel Kalem Consultants Director General Private Secretariate General Directorate ESKĠġEHĠR TÜDEMSAġ Gn. Md. General Directorate SĠVAS TÜVASAġ Gn. Md. General Directorate ADAPAZARI GENEL MÜD. YARD. Deputy Director General (5) Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Demiryolu Yapım Dairesi BaĢkanlığı Railway Construction InformationTechnology (IT) Department Department Sağlık Dairesi BaĢkanlığı Health Department Yol Dairesi BaĢkanlığı Permanent Way Department 1. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate HAYDARPAġA TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Inspection Board Emlak ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı Cer DıĢ ĠliĢkiler Hukuk MüĢavirliği Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Legal Consultancy Traction Foreign Relations Department Department 2. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate ANKARA Real Estates& Building Department APK Dairesi BaĢkanlığı Research, Planning&Coord Department 3. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate ĠZMĠR Yolcu Pers. ve Ġdari ĠĢler Fabrikalar Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Passenger Pers. & Administ. Affairs Factories Marketing Department Department Department Department 4. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate SĠVAS Yönetim Kurulu Müdürlüğü Private office of the Board Mali ĠĢler Malzeme Eğitim ve Öğretim Trafik Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Dairesi BaĢkanlığı Financial Affairs Procurement Training&Education Traffic Department Department Department Department 5. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate MALATYA Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği Press and Public Affairs Consultancy Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü Protection&Security Office Tesisler Dairesi BaĢkanlığı Limanlar Dairesi BaĢkanlığı Ports Installations (EST) Department Department Yük Dairesi BaĢkanlığı Freight Department 6. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate ADANA 7. Bölge Müdürlüğü Regional Directorate AFYON YHT Bölge Müdürlüğü HST Regional Directorate ANKARA 5

16 1.5 HARİTA - MAP 6

17 7

18 BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ Affiliated Companies SERMAYE (Milyon) 21 ALAN Area (1 m 2 ) PERSONEL - Personnel ONARIM KAPASİTESİ Repair Capacity SÖZLEŞMELİ KAPALI AÇIK MEMUR İŞÇİ Contracted Covered Open Officer Worker Staff ONARIM CİNSİ Repair Type 3 Adet-Units E-DE ANAHAT VE DH MANEVRA LOKOMOTİF E-DE mainline and DH shunting Locomotive 6 Adet-Units E-DE ANAHAT VE DH MANEVRA LOKOMOTİF E-DE mainline and DH shunting Locomotive 25 Adet-Units BOJİLİ YÜK VOGONU Freight wagon with bogie 5 Adet-Units BOJİLİ YÜK VOGONU Freight wagon with bogie 1 Adet-Units DİZEL MOTOR - Diesel motors 5 Adet-Units ÇEŞİTLİ TİPTE DİZEL MOTOR Various types of diesel motors CER MOTORU-Traction motor 36 Adet-Units CER MOTORU -Traction motor 2 Adet-Units ALTERNATÖR- Alternator 6 Adet-Units ALTERNATÖR - Alternator 5 AdeT- Units 2.5 Ton-Tonne DÖKÜM İŞLERİ Various casting TÜVASAŞ ÜRETİM KAPASİTESİ Production Capacity ÜRETİM CİNSİ Production Type 5 Adet-Units YOLCU VAGONU MOTORLU TREN ELEKTRİKLİ DİZİ Passenger Coaches Diesel Railbus Electric Railcar 65 Adet-Units YOLCU VAGONU MOTORLU TREN ELEKTRİKLİ DİZİ Passenger Coaches Diesel Railbus Electric Railcar 1759 Adet-Units YÜK VAGONU Freight Wagon Capital (Million) TÜLOMSAŞ TÜDEMSAŞ Adet-Units 1.17 BOJİLİ YÜK VAGONU Freight wagon with Bogie 9

19 21 HĠSSE - Share (TL) % 9 KURULUġ AMACI Purpose of Establishment 1.7. ĠġTĠRAKLERĠMĠZ Partnerships KURULUġ YILI Foundation Year ĠZBAN 27 EUROTEM ALĠAĞA/ALSANCAK VE ALSANCAK/BUCA/CUMAOVASI HATLARINDA METRO STANDARTLARINDA TOPLU ULAġIM ĠġLETMECĠLĠĞĠNĠN YAPILMASI Operation of public transport according to metro standarts on the Aliağa-Alsancak and Alsancak-Buca -Cumaovası lines. 26 VADEMSAġ Vastelpine Kardemir Demiryolu Sis.Sn.Tic A.ġ. TÜRKĠYE'DE MODERN DEMĠRYOLU ARAÇLARI ÜRETMEK To produce modern rolling-stock in Turkey. 21 T.C. MERKEZ BANKASI Central Bank of Türkiye 1932 KuruluĢumuz tarafından üretilmeyen hertürlü konvansiyonel ve yüksek hıza uygun makas üretimi. All types of conventional and high speed switch that are not manufactured by our Enterprise. MĠLLĠ REASSURANS TAġ. National Reassurance Co. TÜRKĠYE'DE BANKNOT ĠHRACI ĠMTĠYAZINA SAHĠP OLMAK To have a privilage of banknot issuance 1928 EUROFIMA 1955 HER NEVĠ SĠGORTA ĠġLERĠ Every kind of insurance INTERCONTAINER INTERFRIGO ICF ORTAKLARINA TEK TĠP DEMĠRYOLU MALZEMESĠ TEMĠN VE BUNLARIN FĠNANSMANINI ORGANĠZE ETMEK To provide uniform railway equipment to shareholders and to organize their finance SOĞUK HAVA TERTĠBATLI VAGONLAR ĠMAL ETMEK, ÜRETĠLEN VAGONLARI ÜYE OLAN DEMĠRYOLLARINA TAHSĠS ETMEK To manufacture refrigerated wagons and to assign these wagons to member railways MERKEZĠ TAKAS SĠSTEMLERĠYLE ÜYELER ARASINDAKĠ BORÇ VE ALACAKLARIN MĠKTARINI VE SAYISINI AZALTMAK To reduce the amount of debts and receivables among the members by central compensation 1949 BCC 1925 NOMĠNAL SERMAYE Nominal Capital (TL) TCDD , , , , , , , ,68 1

20 Loko Loko Komple Komple Revizyonu - Complete - Loco Loco Overhauling Dizel Dizel Motor Motor Revizyonu - Diesel - Diesel Engine Engine Overhauling Motor Motor - Motor - Motor (Maybach, MTU, MTU, Commins) Cer Cer Motoru Motoru - Traction - Traction Motor Motor Tekerlek Tekerlek Tamiri Tamiri - Wheel - Wheel Repairing Turbo Turbo Kompresör - Turbo - Turbo Compressor Hava Hava Kompresörü - Air - Compressor Air Dizel Dizel Motor Motor Regulatörü - Diesel - Diesel Engine Engine Regulator Enjeksiyon Pompası Pompası - Injection - Injection pump pump Uzun Uzun Ray Ray Kaynağı Kaynağı - Long - Long Rail Rail Welding Welding ÇANKIRI ÇANKIRI MAKAS MAKAS FABRİKASI Çankırı Çankırı Turnout Turnout Factory Factory AFYON AFYON BETON BETON TRAVERS FABRİKASI FABRİKASI Afyon Concrete Sleeper Afyon Concrete Sleeper Factory Factory Travers Travers - Sleeper - Sleeper Travers Travers - Sleeper - Sleeper Makas Makas - Turnout - Turnout SİVAS SİVAS BETON BETON TRAVERS FABRİKASI Sivas Concrete Sleeper Factory Factory BEHİÇBEY RAY RAY KAYNAK KAYNAK VE YOL VE YOL MAKİNALARI ONARIM ONARIM FABRİKASI Behiçbey Rail Rail Welding Welding and and Track Track Machines Repair Repair Factory Factory ÜRETİM ÜRETİM - Production - PERSONEL - Staff - Staff ALAN ALAN - Area - Area (m 2 ) (m 2 ) GERÇEKLEŞME Realization CİNSİ CİNSİ -Type -Type DAİMİ DAİMİ İŞCİ İŞCİ Worker Worker SÖZLEŞMELİ Contracted Staff Staff MEMUR MEMUR Officer Officer KAPALI KAPALI Covered Covered AÇIK AÇIK Open Open Adet- Adet- Units Units FABRİKALAR Factories KURULUŞ YILI YILI Foundation Year Year ANKARA ANKARA DEMİRYOL FABRİKASI Ankara Ankara Railway Railway Factory Factory KAPASİTE Capacity Capacity FABRİKASI Sivas Concrete Sleeper 11 11

21 1.9. PERSONEL - Staff Personel Dağılımı - Staff Distribution Memur Officer Sözleşmeli Cont. Staff Daimi İşci P. Worker Geçici İşçi (Ortalama) T. Worker (Average) Toplam Grand Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units Bölge - 1. Region Bölge - 2. Region Bölge - 3. Region Bölge - 4. Region Bölge - 5. Region Bölge - 6. Region Bölge - 7. Region Bölgeler Toplamı- staff at Regions Limanlar Dai. veteşkiller Toplamı-Ports Department and Units TCDD Toplamı- of TCDD TÜLOMSAŞ (Eskişehir) TÜDEMSAŞ (Sivas) TÜVASAŞ (Adapazarı) Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations Genel Toplam - Grand Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units Bölge - 1. Region Bölge - 2. Region Bölge - 3. Region Bölge - 4. Region Bölge - 5. Region Bölge - 6. Region Bölge - 7. Region Bölgeler Toplamı- staff at Regions Limanlar Dai. veteşkiller Toplamı-Ports Department and Units TCDD Toplamı- of TCDD TÜLOMSAŞ (Eskişehir) TÜDEMSAŞ (Sivas) TÜVASAŞ (Adapazarı) Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations Genel Toplam - Grand Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units Bölge - 1. Region Bölge - 2. Region Bölge - 3. Region Bölge - 4. Region Bölge - 5. Region Bölge - 6. Region Bölge - 7. Region Bölgeler Toplamı- staff at Regions Limanlar Dai. veteşkiller Toplamı-Ports Department and Units TCDD Toplamı- of TCDD TÜLOMSAŞ (Eskişehir) TÜDEMSAŞ (Sivas) TÜVASAŞ (Adapazarı) Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations Genel Toplam - Grand Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units Bölge - 1. Region Bölge - 2. Region Bölge - 3. Region Bölge - 4. Region Bölge - 5. Region Bölge - 6. Region Bölge - 7. Region Bölgeler Toplamı- staff at Regions Limanlar Dai. veteşkiller Toplamı-Ports Department and Units TCDD Toplamı- of TCDD TÜLOMSAŞ (Eskişehir) TÜDEMSAŞ (Sivas) TÜVASAŞ (Adapazarı) Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations Genel Toplam - Grand Genel Müdürlük ve Teşkilleri-General Directorate and Units Bölge - 1. Region Bölge - 2. Region Bölge - 3. Region Bölge - 4. Region Bölge - 5. Region Bölge - 6. Region Bölge - 7. Region YHT Bölge Müdürlüğü-HST Region Directorate Bölgeler Toplamı- staff at Regions Limanlar Dai. veteşkiller Toplamı-Ports Department and Units TCDD Toplamı- of TCDD TÜLOMSAŞ (Eskişehir) TÜDEMSAŞ (Sivas) TÜVASAŞ (Adapazarı) Bağlı Ortaklıklar-Affiliate Corporations Genel Toplam - Grand

22 PERSONEL EĞİTİM PROGRAMLARI Personnel Training Programmes Katılan Personel Number of Attendants Kurs Sayısı Number of Courses Katılan Personel Number of Attendants Kurs Sayısı Number of Courses Katılan Personel Number of Attendants Kurs Sayısı Number of Courses Katılan Personel Number of Attendants Kurs Sayısı Number of Courses Katılan Personel Number of Attendants Kurs Sayısı Number of Courses YOL - Way CER - Traction YOLCU - Passenger YÜK - Freight LİMANLAR - Ports TESİSLER - Installations DEMİRYOLU YAPIM - Construction of Railway PERSONEL - Personnel BÜRO - Office EMLAK VE İNŞAAT- Real estate and construction HUKUK- Legal Consultancy SAĞLIK- Medical Services MALİ İŞLER - Finance MALZEME - Purchasing BİLGİ İŞLEM- Data Processing DİĞER - Other (*) (*) Dış Kurumlar Dahil. Foreign organizations are included 13

23 Bölüm 2 Yüksek Hızlı Tren Part 2 High Speed Train (HST)

24 14

25 2.1. YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ 2.1. YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ High Speed Train Operations High Speed Train Operations Hat Uzunluğu - Length of line (km) Tren Seti Mevcudu - Trainset stock 7 12 Tren Seti Başına Vagon Sayısı Number of Cars per trainset Toplam Kapasite - Capacities Trenseti Uzunluğu (metre) Trainset Length (meter) 158,5 158,5 Çeken araç tipi - Type of rolling stock MB5126A MB5126A Azami işletme hızı - Maximum operating speed 25 km/h 25 km/h Dingil Basıncı - Axle Load 17 ton 17 ton Hat Hat Uzunluğu - Length - of of line line (km) (km) Tren Tren Seti Seti Mevcudu - Trainset - stock Tren Train Tren Seti Seti Seti başına Başına Koltuk Vagon sayısı Sayısı Number of seats of Cars per per trainset per trainset Train Seti Seti başına Koltuk sayısı Number of of seats per per trainset Toplam Kapasite - - Capacities Trenseti Uzunluğu (metre) Trainset Length (meter) 158,5 158,5 Çeken araç araç tipi tipi - Type - of of rolling stock MB5126A MB5126A Araç Gücü - Power by trainset 48 kw 48 kw Azami işletme hızı hızı - Maximum - operating speed km/h km/h Kataner Voltajı - Catenary voltage 25 kv 5 Hz 25 kv 5 Hz Dingil Basıncı - Axle - Axle Load ton ton ton ton Sinyalizasyon tipi - Type of signalling ETCS level 1, ATS ETCS level 1, ATS 15 Araç Gücü - Power - by by trainset 48 kw kw 48 kw kw Araç Tren-km Gücü - Train-km - Power by trainset kw 48 kw Koltuk-km - Seat-km (1 3 ) Kataner Voltajı - Catenary - voltage kv kv 5 5 Hz Hz kv kv 5 5 Hz Hz Yolcu sayısı - Number of passengers Sinyalizasyon tipi tipi - Type - of of signalling ETCS level level 1, 1, ATS ATS ETCS level level 1, 1, ATS ATS Yolcu -km - Passenger-km (1 3 ) Tren-km - Train-km Koltuk-km - Seat-km - (1 (1 ) 3 ) Yolcu sayısı - Number - of of passengers Yolcu -km -km - Passenger-km - (1 (1 3 ) 3 )

26 YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATTI (21) High Speed Rail Line YOL BİLGİLERİ Permanent Way Information HAT UZUNLUĞU Lengths of Track Km 1. Hat-Line 2. Hat-Line Toplam Anahat Mainline İstasyon Yolu Station Line Toplam Ray tipi - Rail Type Dingil basıncı - Axle Load Travers tipi - Sleeper Type UIC 6 E 1 22,5 Ton B 7 Beton-Concrete Köprü ve Menfez Bridge&Culvert Cinsi Type Betonarme Reinforced concrete Dingil basıncı (ton) Axle Load Adet Ouantity Uzunluk (m) Length 22, KURP YARIÇAPLARI Curve Radii Kurp Yarıçapı (Metre) Curve Radius (Meter) m'den büyük Over 1 m Düz Yol - Straight line - Adet Ouantity Uzunluk (Km) Length Tüm içinde % Percentage in , , , , , , EĞİMLER Distributions Eğim (Binde) Gradient (Per thousand) Uzunluk (km) Length Tüm içinde % Percentage in 98 11,2 1,-5, ,8 5,1-1, ,2 1,1 16-üstü over ,3, ,

27 ÜLKELERE GÖRE YÜKSEK HIZLI DEMĠRYOLU ĠġLETMECĠLĠĞĠ High Speed Rail Operating by Countries 29 ORTALAMA YOLCU TAġIMA MESAFESĠ Average passenger distance YOLCU-KM Passengers km 1 6 YOLCU SAYISI Number of Passengers 1 3 TREN-KM Train-km 1 3 TREN SETĠ ORT. KOLTUK SAYISI Average Number of Seats by Trainset TREN SETĠ MEVCUDU Trainset Stock HAT UZUNLUĞU Lenght of lines ÜLKE YÜZÖLÇÜMÜ Area 1 Km 2 ÜLKE ve KODU Country and Code TÜRKĠYE (21) TR 785, BELÇĠKA (SNCB/NMBS) BE 31, ĠSVĠÇRE CH 41, ÇEK CUMH. CZ 79, ÇĠN CN 9561, ALMANYA DE 357, DANĠMARKA DK 43, ĠSPANYA ES 56, FĠNLANDĠYA FI 338, FRANSA FR 552, ĠNGĠLTERE( EUROT.) GB 243, ĠTALYA IT 31, NORVEÇ NO 385, HOLLANDA NL 42, PORTEKĠZ PT 92, ĠSVEÇ SE 45, SLOVENYA SI 2, JAPONYA JR KORE KR 1, TAYVAN TW 36, Veriler genelde Ģirket verileri olup, ülke genelini kapsamaz. The data are generally the corporate data and do not cover the whole country. in blue: 28 data mavi değerler:

28 18

29 Bölüm 3 Mevcut Durum Part 3 Current Situation

30 2

31 3.1. YOL DURUMU Lines YÜKSEK HIZLI VE KONVANSİYONEL HAT UZUNLUĞU Length of High Speed and Conventional Lines KONVANSİYONEL HAT-Conventional Line (Km) ANAHATLAR-Mainlines ANAHATLAR-2nd,3rd,4th, Mainlines ANAHAT I - Mainline İLTİSAK+İSTASYON YOLLARI-Branch+Station Line KONVANSİYONEL HAT I Conventional Line YÜKSEK HIZLI TREN HATTI-High Speed Train Line ANAHAT-Mainline ANAHAT - 2nd Mainline ANAHAT I - Mainline İSTASYON YOLLARI - Station Line YÜKSEK HIZLI TREN HAT I High Speed Train Line GENEL -General ANAHATLAR-Mainlines ANAHATLAR-2nd,3rd,4th, Mainlines ANAHAT I - Mainline İLTİSAK+İSTASYON YOLLARI-Branch+Station Line YOLLAR Lines Km YOL UZUNLUĞU Lengths of Lines

32 3.1.2 KONVANSİYONEL HATLARIN UZUNLUĞU Length of Conventional Lines (Km) ANAHATLAR Mainlines Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified ANAHATLAR 2nd,3rd,4th, Mainlines Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified ANAHAT I Mainline Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified İLTİSAK HATLARI Branch Line Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified İSTASYON YOLU Station Line Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified İLTİSAK+İSTASYON YOLLARI Branch+Station Line Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified YOLLAR Lines Elektriksiz - Non electrified Elektrikli - Electrified

33 3.1.3.KONVANSİYONEL HATLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Regional Distribution of Conventional Lines (Km) ANAHATLAR - Mainlines TALİ HATLAR- Subsidiary Lines GENEL Grand İSTASYON YOLU Station Line İLTİSAK HATTI Branch Line ANAHATLAR I Mainlines ANAHATLAR 2 nd, 3 rd, 4 th Mainlines TEK HAT -Single Track BÖLGELER Regions ELEKTRİKLİ Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified ELEKTRİKLİ Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified ELEKTRİKLİ Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified ELEKTRİKLİ Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified ELEKTRİKLİ Electrified ELEKTRİKSİZ Non Electrified

34 KONVANSĠYONEL HATLARIN YOL BĠLGĠLERĠ (21) Permanent Way Information of Conventional lines KURP YARIÇAPLARINA GÖRE DAĞILIM Distribution by Curve Radii Tüm içinde % Kurp Yarıçapı Grupları (Metre) Adet Uzunluk (Km) Percentage in Curve Radius Groups (Meter) Ouantity Length , , , ,2 2 m'den büyük - Over 2 m ,4 Düz Yol - Straight line , , EĞĠMLERE GÖRE DAĞILIM Distribution by Gradients 24 Eğim - Gradient Binde - Per thousand 1, - 5, 5,1-1, 1,1-15, 15,1-2, 2, Uzunluk (km) Length Tüm içinde % Percentage in 19,1 35,8 2,1 15,5 7, 2,5 1, DĠNGĠL BASINCINA GÖRE DAĞILIM Distribution by Axle Loads Dingil Basıncı Grupları (Ton) Axle Load Groups (Tonne) 13-13, ,5 2 22,5 - Uzunluk (Km) Length Tüm içinde % Percentage in 1,,7 61,7 36, , 26

35 RAYLARIN YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI (21) Distribution of Rail by Age Groups YAŞ GRUPLARI Age Groups Uzunluk (Km) Length Tüm içinde % Percentage in 35,6 25,1 2,9 18, , BÖLGELERE GÖRE RAY TİPLERİ (21) Types of Rail by Region RAY TİPLERİ Rail Types BÖLGELER - Regions kg/m' den az (Less than kg/m) , kg/m , % Km 49.5 kg/m ,1 6 kg/m (UIC) , , BÖLGELERE GÖRE TRAVERS TİPLERİ (21) Types of Sleeper by Region TRAVERS TİPLERİ Sleeper Types BÖLGELER - Regions % Km ÇELİK - Steel ,9 AHŞAP - Wooden ,7 BETON - Concrete , , 27

36 TÜNEL SAYI VE UZUNLUKLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Regıonal Distribution of Tunnels UZUNLUK (Metre) Length (Meter) BÖLGELER - Regions ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter TÜNEL YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Regional Distribution of Tunnels by Age Groups 26 YAŞ-Age BÖLGELER - Regions ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter

37 KÖPRÜ VE MENFEZ TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Regional Distribution of Bridges and Culverts ÇELİK - Steel KÖPRÜ CİNSLERİ Types of Bridge BETONARME Reinforced concrete KAGİR KEMER Arch masonry stone Bölgeler - Regions ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter KÖPRÜ VE MENFEZ YAŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ( 21) Regional Distribution of Bridges and Culverts by Age Groups YAŞ Age Bölgeler - Regions ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter 19, ADET-Quantity METRE-Meter KÖPRÜ VE MENFEZLERİN DİNGİL BASINCINA GÖRE DAĞILIMI (21) Distribution of Bridges and Culverts by Axle-Load DİNGİL BASINÇLARI (Ton) Axle Load (Tonne) 13,5 15,5 18 2, 22,5 Bölgeler - Regions ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter ADET-Quantity METRE-Meter

38 HEMZEMİN GEÇİT TİPLERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Regional Distribution by Regions GEÇİT TİPİ Type of crossing Bekçili bariyerli With watch man and barrier Uzaktan idareli bariyerli Remote command barrier Otomatik bariyerli Automatıc barrier Flaşerli+Çanlı+Bariyersiz Bell warning without barrier Serbest (Çapraz işaretli) Unprotected (with cross sign) Flaşerli+Çanlı Otomtk. bariyer Bell warning with barrier BÖLGELER - Regions KAPLAMA TİPLERİNE GÖRE HEMZEMİN GEÇİTLER (21) Level crossings by type of flooring KAPLAMA TİPİ Type of flooring BÖLGELER - Regions AHŞAP-Wooden STABİLİZE-Stabilize BETON-Concrete LASTİK-Rubber TOPRAK / BALAST Soil/Balast ASFALT-Asphalt PARKE TAŞ-Stone ÇELİK KAPLAMA Steel plate

39 YOL BAKIM VE ONARIM ÜNĠTELERĠ (21) Track Maintenance and Repair Units BÖLGELER Regions YOL ġube ġeflġğġ Branch Chief Offices YOL KISIM ġeflġğġ Sectıon Chief Offices TARIM KISIM ġeflġğġ Agricultural Sections chief YOL MEKANĠK ATLY. MÜD. Repair Shops APLĠKAS. ġeflġğġ Chief Ablikasyon KAYNAK ġeflġğġ Source Chief KÖPRÜLER ġeflġğġ Bridges Chief YOL VE Ġġ MAKĠNALARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI (21) Distribution of track and work machine by region BAKIM VE YENĠLEME MAKĠNALARI Maintanence and renewal machine Buraj makinaları Tamping machines Balast eleme makinaları Balast cleaning machines Balast regülatörleri Balast profiling machines Balast tokmaklama makinaları Crip and shoulder compactory Seyyar ray kaynak makinaları Flash butt- welding machines Hızlı yol yenileme makinaları Track renewal train Yol muayene makinaları Track recording railcar YARDIMCI YOL EKĠPMANLARI Auxiliary way equipment Poz otoları Maintenance vehicles Ağır vinçli poz otoları Railway cranes Tirfanöz-Blanöz Coach screwing machines Alüminotermit ray kaynak teçh. Alüminothermic welding Ray delme makinaları Rail drilling machines Ray kesme makinaları Abrasive rail saws Mobil Demiryolu Aracı Mobile railroad car Ray profil taģlama makinaları Rail grinding machines Kar küreme makinaları Railway rotary snow plugh BÖLGELER-Regions BÖLGELER-Regions

40 3.2. CER DURUMU Traction ÇEKEN ARAÇLARIN FAALİYET DURUMLARI Availability of Tractive Stock Mevcut Stock Faal Avail Faal Avail. % Mevcut Stock Faal Avail Faal Avail. % Mevcut Stock Faal Avail Faal Avail. % Mevcut Stock Faal Avail Faal Avail. % Mevcut Stock Faal Avail Faal Avail. % YHT HST YHT DE DE ANAHAT DİZELLİ LOKO Mainline Loco DE DE DE DE DE MANEVRA LOKOLARI Shunting Loco DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar ELEKTRİKLİ LOKO Electric Loco ELEKTRİKLİ DİZİ Electric Railcar DH DH DH DH DH MT MT MT MT E E E E E E

41 LOKOMOTİFLERİN GÜCÜ VE YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI Distribution of Locomotives by Power and Age LOKOMOTİF TİPLERİ Types of Locomotives BEHERİN GÜCÜ (BG) Power per Locomotive (HP) YIL ÜZERİ Over 4 21 LOKO Loco YHT-HST YHT DE DE ANAHAT Mainline DE DE DE DE DH MANEVRA Shunting DH DH DH ELEKTRİKLİ LOKO Electric Loco DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar E E DH 55 4x DH 56 2x DH 57 2x DMU ELEKTRİKLİ DİZİ Electric Railcar E E

42 ÇEKEN ARAÇLARIN GÜÇLERİ Power of Tractive Stock ADET Quantity BG / HP - KW 21 YHT HST 48 Kw Kw - 15 Kw DE ANAHAT DE Mainline 15 Kw' den büyük - Above 15 Kw DE MANEVRA LOKO DE Shunting Loco 25 Kw - 5 Kw Kw' den büyük - Above 5 Kw ELEKTRİKLİ LOKO Electric Loco 3 Kw' den büyük - Above 3 Kw DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar 25 Kw - 5 Kw Kw' den büyük - Above 5 Kw ELEKTRİKLİ DİZİ Electric Railcar 122 Kw' den büyük - Above 122 Kw

43 ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLERİN VE DİZİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Technical Specifications of Electric Locos and Railcars YHT 65 E 43 E 525 E23 E 14 Dingil Tertibi - Axle Arrengement 22+4(1Ao Ao1)+22 Bo Bo Bo Bo Bo BoBo+22+BoBo 2 Bo Dingil Basıncı - Axle Load 17T 2 T 2 T 18T 18T Toplam Ağırlık - Weight 332T 12 T 8 T 186,9 T 118T Fren Tipi - Brake Type Knorr Knorr Knorr Knorr Knorr Azami Hız - Max. Speed 25 km/h 9 Km/h 12 Km/h 14 Km/h 12 Km/h Tekerlek Çapı - Wheel Diameter 85 mm 122 mm 125 mm 86 mm 11 mm Cer Motor Adedi - Number of Traction Motors Gücü - Power 48 kw 318 Kw 386 Kw 168 Kw 129Kw Tahrik Sistemi - Driving System E E E E E Mekanik Parçalar - Mechanical Parts CAF TSB Konçar Rotem Alsthom Motor ve Tipi - Engine and Type MB5126A SE222 ISVK (KTM-IFS-21)(AC) TO17 4 Transmisyon - Transmission Voit TSB Konçar Toshiba Groupment Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power 19,6 T 38,8 T 27,6 T 16,5 T 8,5 T Devamlı Cer Kuvveti - Cont. Traction Povver 7,1 T 28,5 T 17,5 T 11,5 T 6 T Işıklandırma- Isıtma - Lighting, Heating 23 V-4V 22 V-1V 22 V 22 V 22 V-15V Toplam Oturma Yeri - Seats Hat Gerilimi - Catenary Voltage 25 KV 5 Hz 25 KV 5 Hz 26 KV 5 Hz 27 KV 5 Hz 25 KV 5 Hz DİZEL ANAHAT LOKOMOTİFLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Technical Specifications of Mainline Diesel Locos DE 11 DE 181 DE 22 DE 24 DE 33 Dingil Tertibi - Axle Arrengement Bo-Bo ALA-ALA Co-Co Co-Co Co-Co Dingil Basıncı - Axle Load 17, T 17,5 T 19,5 T 18,8 T 2, T Toplam Ağırlık - Weight 68 T 15 T 117,5 T 112,8 T 12 T Fren Tipi - Brake Type Knorr Westinghouse Westinghouse Oerlikon Westinghouse Azami Hız - Max. Speed 8 Km/h 12 Km/h 12 Km/h 12 Km/h 12 Km/h Tekerlek Çapı - Wheel Diameter 1 mm 11 mm 116 mm 11 mm 116 mm Cer Motor Adeti - Number of Traction Motors Yakıt Stok Kapasitesi - Fuel Stock Capacity 27 Lt 4315 Lt 5678 Lt 49 Lt 6 Lt Motor Gücü - Engine Power 165 Hp 18 Hp 22 Hp 21 Hp 33 Hp Tahrik Sistemi - Driving System DE DE DE DE DE Mekanik Parçalar - Mechanical Parts MTU STM-ELMS GM STM - ELMS GM Motor ve Tipi -Engine and Type MTU 8 V 396 TC Pielstick 12PA4 Gm 645 E Pielstick16PA4 645 E3C Transmisyon - Transmission Kraus - Maffei Alsthom-Elms GM Alsthom - Elms GM Max. Cer Kuvveti - Max. Traction Power Force 13T 21 T 4,2 T 36T/36 45 T Devamlı Cer Kuvveti Cont. Traction Power Force En Küçük Devamlı Hız Km/S Min. Continuous Speed Km/h 2,8 T 13,25 T 22,8 T 18T 3 T 13,2 24, ,18 22,7 33 DİZELLİ DİZİLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Technical Specifications of Diesel Railcar MT 15 MT 57 MT 56 MT 55 Azami Hız - Max. Speed (km/h) Azami Ağırlık - Max. Weight (ton) , Motor Gücü - Engine Power HP 2X75= (4X145) 58 HP Dingil Tertibi - Axle Arrengement 1A+A1 A1+1A 1A+A1 B' 2' 1A+A A+A1 Tekerlek Çapı - Wheel Diameter 92/84 92/84 92/86 mm 9/86 mm Minimum Kurp Çapı - Min curve radius (metre) Tampondan tampona Boy Bumber to bumber Length (mm) ( ) Genişlik Width (mm) Ray mantarından en yüksek mesafesi (mm) Highest distance from the railhead Dingil Basıncı - Axle Load (ton) 18 13,5 14 1,5 Max. Yolcu kapasitesi - Max. Passenger capt (engelli yolcu) (ayakta) (a=68 b=52 c=5=17 c=5)=17 Fren Tipi - Engine and Type knorr knorr knorr KE Motor ve Tipi - Engine and Type Cummıns QSK 19R FIAT 8217.SI. A1 Cummıns KTA 19R IVECO T Yakıt Kapasitesi - Fuel capacity (lt) *25 Transmisyon - Transmission VOITHT 312 bre VOITHT T211 rz 35 VOITHT T32rz Hidromek

44 YOLCU ARAÇ SAYILARI - Number of Passenger Cars DİZİLER-Multiple Units GENEL Grand YHT HST 65 DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar ELEKTRİKLİ DİZİ Electric Railcar FAAL Available E 8 E 14 E 23 MT 55 MT 56 MT 57 MT 15 YOLCU VAGONU Pass. Cars ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger YEMEKLİ Dining Cars YATAKLI Sleeping Cars KUŞETLİ Couchette KOMPART Compart. PULMAN Pulman Car BANLİYÖ TİPİ Suburban Type YILLAR Years , , , , , YOLCU ARAÇ KAPASİTELERİ - Capacities of Passenger Cars GENEL Grand DİZİLER Multiple Units DİZİLER - Multiple Units YHT HST 65 DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar (DMUs) ELEKTRİKLİ DİZİ Electric Railcar ( EMUs) YATAKLI Sleeping Cars E 8 E 14 E 23 MT 55 MT 56 MT 57 MT 15 YOLCU VAGONU Pass. Cars ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger YEMEKLİ Dining Cars KUŞETLİ Couchette KOMPART Compart. PULMAN Pulman Car BANLİYÖ TİPİ Suburban Type YILLAR Years

45 YOLCU VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI Distribution of Passenger Cars by Age Groups 21 GENEL Grand YEMEKLİ Dining Cars YATAKLI Sleeping cars KUŞETLİ Couchette KOMPART Compartment PULMAN Pulman Car BANLİYÖ TİPİ Suburban Cars YAŞ GRUPLARI Age Groups KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity KAPASİTE Capacity ADET Quantity T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İSTATİSTİK 37 YILLIĞI Turkish State Railways Annual Statistics

46 YÜK VAGONLARININ FAALİYET DURUMLARI VE KAPASİTELERİ Operational Situation and Capacities of Freight Wagons KAPALI VAGONLAR - Covered Wagons Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity AÇIK VAGONLAR - Open Wagons Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity PLATFORM VAGONLAR - Flat Wagons Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity SARNIÇLI VAGONLAR - Tank Wagons Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity GENEL - Grand Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity ŞAHIS VAGONLARI - Private Wagons Mevcut - Stock Faal - Available Kapasite - Capacity İDARİ VAGONLAR - Service Wagons

47 YÜK VAGONLARININ YAŞLARINA GÖRE DAĞILIMI Distribution of Freight Wagons by Age Groups YAŞ GRUPLARI Age Groups KAPALI Covered VAGON TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM Distribution by Wagon Types AÇIK Open PLATFORM Flat SARNIÇLI Tank VAGON ADEDİ Ouantity of Wagon 21 KAPASİTE (Ton) Capacity (Tonne) VAGON Wagon KAPASİTE (Ton) Capacity (Tonne) YÜK VAGONLARININ TONAJLARINA GÖRE KAPASİTELERİ Loading Capacities of Freight Wagons VAGON KAPASİTELERİ (Ton) Wagon Capacities (Tonnes) 16-3 VAGON ADEDİ Ouantity İÇİNDEKİ % % in TAŞIMA TONAJI Loading Capacity 21 İÇİNDEKİ % % in 'den büyük - Over ROTASYON - Turn around Time (GÜN - Day) ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VAGONLARI DAHİL Private wagons included 11,6 11,4 1,5 11,6 11,3 39

48 LOKOMOTİF VE VAGON BAKIM ONARIM KURULUŞLARI Loco and Wagon Maintenance and Repair Units BÖLGELER - Regions Dizel Loko Bakım Atl. Müd. Diesel Loco Maintenance Workshop Elek. Tren ve Loko Bakım Atölye Müdürlüğü Elect. Train and Loco Maintenance Workshop Depo Müdürlükleri Depot Managements Depo Şeflikleri Depot Services Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü Wagon Maintenance and Repair Workshop Vagon Servis Şefliği Wagon Services GAR, İSTASYON, LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ - BANLİYÖ GAR VE İSTASYON ŞEFLİKLERİ Terminal, Station, Logistics Managers - Suburban Terminal and Station Chief Offices BÖLGELER - Regions GAR MÜDÜRLÜKLERİ Terminal Station Directorates GAR ŞEFLİKLERİ Terminal Chief Offices İSTASYON ŞEFLİKLERİ Station Chief Offices MEMURLU DURAK Staffed Halts MEMURSUZ DURAK Unstaffed Halts SAYDİNG Siding LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ Logistics Managers LOJİSTİK ŞEFLİKLERİ Logistics Chief Offices BANLİYÖ GAR ŞEFLİKLERİ Suburban Terminal Chief Offices BANLİYÖ İSTASYON ŞEFLİKLERİ Suburban Station Chief Offices

49 3.4. ELEKTRĠKLĠ ĠġLETME VE EMNĠYET TESĠSLERĠ (21) Electrified Operating and Security Installations TELEKOMÜNĠKASYON - Telecommunication Telefon Santrali - Telephone exchanges Abone - Subscribers T M Ġ DĠSPEÇER MERKEZĠ Dispatcher Center Centralized of Trains Hizmet Service ADET-Quantity Km Dispeçer Merkezleri (TMĠ) : EskiĢehir (2), Kayseri, Karabük (2), Ġzmir (2), Balıkesir, Afyon, Samsun, Van, Elazığ, Dispatching Centers Adana, Gaziantep, Konya (2), Erzincan, Erzurum, Diyarbakır SĠNYALLĠ HAT UZUNLUKLARI - Length of Signalled Lines HAT KESĠMLERĠ Line Sections TEK HAT Single Line ANAHAT Mainlines 2.3. VE 4. HATLAR 2nd, 3rd, 4th lines TALĠ HAT Subsidiary line SĠRKECĠ - PEHLĠVANKÖY PEHLĠVANKÖY - HUDUT ( Yunan. ) PEHLĠVANKÖY - HUDUT ( Bulgar.) MANDIRA - KIRKLARELĠ HAYDARPAġA -ARĠFĠYE ARĠFĠYE - ESKĠġEHĠR ESKĠġEHĠR - POLATLI ESKĠġEHĠR-ENVERĠYE (ESKĠġEHĠR) ENVERĠYE - ALAYUNT ARĠFĠYE-ADAPAZARI POLATLI - ANKARA ANKARA - IRMAK IRMAK - KAYSERĠ BOĞAZKÖPRÜ - ULUKIġLA IRMAK - KARABÜK ALSANCAK - ADNAN MENDERES BASMANE - MANĠSA MENEMEN - ALĠAĞA ALSANCAK-BASMANE (Müsellesler) KAYSERĠ - HANLI HANLI - SĠVAS SĠVAS - BOSTANKAYA BOSTANKAYA - ÇETĠNKAYA ÇETĠNKAYA - DĠVRĠĞĠ SAMSUN - KALIN HANLI - BOSTANKAYA ÇETĠNKAYA-MALATYA MALATYA - NARLI MALATYA - YOLÇATI NARLI - FEVZĠPAġA FEVZĠPAġA - TOPRAKKALE TOPRAKKALE - ĠSKENDERUN ADANA - TOPRAKKALE NARLI - GAZĠANTEP FEVZĠPAġA - HUDUT (Meydanekbez) KÖPRÜAĞZI - KAHRAMANMARAġ GENEL - Grand YHT Hattı - HST Line Ankara-EskiĢehir (Sincan-EskiĢehir) Konya-Polatlı (Müselles yolu) GENEL - Grand Km GENEL Grand 39 41

50 ELEKTRİFİKASYON - Electrification AKIM TÜRÜ - Type of Electrification TRAFO MERKEZİ Substations TELEKOMAND MERKEZİ (Uzaktan Kumanda) Telecommand Center Adet Quantity Adet Quantity 25 V 5HZ ELEKTRİKLİ HAT UZUNLUKLARI - Lenght of Electrified Lines HAT KESİMLERİ Line Sections TEK HAT Single Line ANAHAT - Mainlines 2.3. VE 4. HATLAR 2nd, 3rd, 4th lines TALİ HAT Subsidiary line SİRKECİ - PEHLİVANKÖY PEHLİVANKÖY - HUDUT ( Yunan. ) PEHLİVANKÖY - HUDUT ( Bulgar.) MANDIRA - KIRKLARELİ HAYDARPAŞA - ARİFİYE ARİFİYE - ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR - POLATLI ESKİŞEHİR-ENVERİYE ARİFİYE-ADAPAZARI POLATLI - ANKARA ANKARA - KAYAŞ ALSANCAK - ADNAN MENDERES ŞİRİNYER - BUCA BASMANE - MANİSA MENEMEN - ALİAĞA ALSANCAK-BASMANE (Müsellesler) DİVRİĞİ - ÇETİNKAYA ÇETİNKAYA - HEKİMHAN HEKİMHAN - MALATYA MALATYA - NARLI NARLI - FEVZİPAŞA FEVZİPAŞA - TOPRAKKALE TOPRAKKALE - İSKENDERUN ADANA - TOPRAKKALE NARLI - GAZİANTEP FEVZİPAŞA - HUDUT (Meydanekbez) KÖPRÜAĞZI - KAHRAMANMARAŞ GENEL - Grand YHT Hattı - HST Line Ankara-Eskişehir (Sincan-Eskişehir) Konya-Polatlı (Müselles yolu) GENEL - Grand Km GENEL Grand 42

51 BÖLÜM 4 İşletme Faaliyetleri PART 4 Operational Activities

52

53 (1) (1) (1) 4.1. HAMTON-KİLOMETRE - Grosstonne Kilometers HAMTON-KİLOMETRE HAMTON-KİLOMETRE LOKOMOTİFLERİN TİPLERİNE - Grosstonne Grosstonne VE BÖLGELERE Kilometers Kilometers GÖRE HAMTON-KM'LER (21) Grosstonne-Km LOKOMOTİFLERİN TİPLERİNE VE BÖLGELERE GÖRE HAMTON-KM'LER (21) LOKOMOTİFLERİN by Types TİPLERİNE of Locomotives VE BÖLGELERE and Regions GÖRE HAMTON-KM'LER (21) Grosstonne-Km by Types of Locomotives and Regions Grosstonne-Km by Types of Locomotives and Regions YOLCU - Passenger YÜK - Freight YOLCU ve YOLCU - Passenger YÜK - Freight YOLCU - Passenger YÜK YÜK - Freight YOLCU YÜK ve GENEL N.YOLCU N.YOLCU İŞ TRENİ YOLCU ve BANLİYÖ MAVİTREN EKSPRES KARMA YOLCU EKSPRES I YÜK YÜK of KARMA YÜK GENEL N.YOLCU Ordinary N.YOLCU Ordinary YÜK Service YÜK İŞ TRENİ Train GENEL BANLİYÖ MAVİTREN EKSPRES N.YOLCU KARMA YOLCU EKSPRES I of Suburban Blue Train Express Mixed Express Freight Passengers N.YOLCU KARMA Mixed Freight İŞ TRENİ Grand YÜK BANLİYÖ MAVİTREN EKSPRES Passengers Ordinary KARMA YOLCU EKSPRES Passengers Ordinary I of Service Train KARMA YÜK Suburban Blue Train Express Ordinary Mixed Express Freight and Passengers Freight Passengers Ordinary Mixed Freight Service Train Grand Suburban Blue Train Express Passengers Mixed Express Passengers Freight and Passengers Train Freight Mixed Freight Grand Passengers Passengers 1. BÖLGE - 1. Region Passengers and Train Freight Passengers 1. -Dizelli BÖLGE Loko Region Diesel Loco Train Dizelli -Elektrikli BÖLGE Loko Loko Region Diesel - Electric Loco Loco Dizelli -Elektrikli Loko Loko Dizi - - Diesel - Electric Loco Railcar Loco Elektrikli Loko Dizi - - Electric - Railcar Loco Elektrikli BÖLGE Dizi - 2. Region - Electric - Railcar Dizelli BÖLGE Loko Region Diesel - Loco Dizelli -Elektrikli BÖLGE Loko Loko Region Diesel - Electric Loco Loco Dizelli -Elektrikli Loko Loko Dizi - - Diesel - Electric Loco Railcar Loco Elektrikli Dizi Loko - - Electric - Railcar Loco Elektrikli BÖLGE Dizi - 3. Region - Electric - Railcar Buharlı BÖLGE Loko - 3. Region - Steam - Loco Buharlı -Dizelli BÖLGE Loko Region - Diesel Steam Loco Buharlı -Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Steam Railcar Loco Loco Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Railcar Loco Dizelli BÖLGE Dizi Diesel Region - Railcar Buharlı BÖLGE Loko - 4. Region - Steam - Loco Buharlı -Dizelli BÖLGE Loko Region - Diesel Steam Loco Buharlı -Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Steam Railcar Loco Loco Dizelli -Elektrikli Loko Dizi Loko - - Diesel - Electric Railcar Loco Loco Dizelli -Elektrikli Dizi Loko - Diesel - Electric - Railcar Loco Elektrikli BÖLGE Loko - 5. Region - Electric - Loco Dizelli BÖLGE Loko Region Diesel - Loco Dizelli -Elektrikli BÖLGE Loko Loko Region Diesel - Electric Loco Loco Dizelli -Elektrikli Loko Loko - Diesel - Electric - Loco Loco Elektrikli BÖLGE Loko - 6. Region - Electric - Loco Dizelli BÖLGE Loko Region Diesel - Loco Dizelli -Elektrikli BÖLGE Loko Loko Region Diesel - Electric Loco Loco Elektrikli -Dizelli Loko Dizi Loko - - Diesel - Electric Railcar Loco Loco Elektrikli -Dizelli Dizi Loko - Diesel - Electric - Railcar Loco Dizelli BÖLGE Dizi Diesel Region - Railcar Buharlı BÖLGE Loko -7. Region - Steam - Loco Buharlı -Dizelli BÖLGE Loko Region - Diesel Steam Loco Buharlı -Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Steam Railcar Loco Loco Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Railcar Loco GENEL -Dizelli Dizi - - Diesel G. - Railcar GENEL -Buharlı - Loko - Steam G. - Loco GENEL -Buharlı -Dizelli Loko Diesel Steam G. Loco Buharlı -Dizelli Loko Dizi - - Diesel - Steam Railcar Loco Loco Dizelli -Elektrikli Loko Dizi Loko - - Diesel - Electric Railcar Loco Loco Dizelli -Elektrikli Dizi Loko Dizi - Diesel - - Electric Railcar Railcar Loco Elektrikli Loko Dizi - - Electric - Railcar Loco Elektrikli Dizi - Electric - Railcar # # #

54 LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE HAMTON - KİLOMETRELER Grosstonne Kilometers by Types of Locomotives BANLİYÖ Suburban YOLCU - Passenger ANAHAT Mainline YÜK Freight YOLCU VE YÜK Passenger and Freight İŞ TRENİ Service Train Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar DİZELLİ - Diesel Elektrikli Loko - Electric. Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar ELEKT. - Electric GENEL - Grand Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar DİZELLİ - Diesel Elektrikli Loko - Electric. Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar ELEKT. - Electric GENEL - Grand Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar DİZELLİ - Diesel Elektrikli Loko - Electric. Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar ELEKT. - Electric GENEL - Grand Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar DİZELLİ - Diesel Elektrikli Loko - Electric. Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar ELEKT. - Electric GENEL - Grand Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar DİZELLİ - Diesel Elektrikli Loko - Electric. Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar ELEKT. - Electric GENEL - Grand (1) GENEL Grand 46

55 45 LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE HAMTON-KM Grosstonne-Km by type of locomotive Milyar-Billion 25, 2, 15, 1, 5, - Elektrikli sistem - Electric sys. Dizelli sistem - Diesel sys. 47

56 BÖLGELERE GÖRE YOLCU VE YÜK HAMTON - KİLOMETRELER Passenger and Freight Grosstonne - Kilometers by Regions BÖLGE -1. Region (1) YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 2. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 3. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 4. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 5. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 6. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train BÖLGE - 7. Region YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train G. - GRAND TOTAL YOLCU - Passenger YÜK - Freight İŞ TRENİ - Service Train Kaynak : Hareket Bilgilerine göre Source : Operational information 48

57 BÖLGELERE GÖRE HAMTON-KM Grosstonne-Km by regions Milyar-Billion Bölge-1.Region 2.Bölge-2.Region 3.Bölge-3.Region 4.Bölge-4.Region 5.Bölge-5.Region 6.Bölge-6.Region 7.Bölge-7.Region 47 49

58 TREN CİNSLERİNE GÖRE HAMTON - KİLOMETRELER Grosstonne - Kilometers by Type of Trains TREN CiNSLERİ Type of Trains (1) YOLCU - Passenger Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express YHT - HST Normal Yolcu - Ordinary Passenger Karma Yolcu - Mixed Passenger Toplam Anahat - Mainline Toplam Yolcu - Passengers YÜK - Freight Mavi Trende - On Blue Train Ekspreste - On Express Karmada - On Mixed Yolcuda - On Passenger Yükte - On Freight Toplam Yük - Freight YOLCU VE YÜK Passenger and Freight İŞ TRENİ - Services Train GENEL - Grand

59 49 HAMTON-KM Grosstonne-Km Milyar-Billion Yolcu-Passenger Yük-Freight Toplam- 51

60 4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (21) Train-Kilometers by Line Sections 5 HAT KESİMLERİ VE KODLAR Line Sections and Their Codes Hat Uzunluğu Lenght of Line (Km) Banliyö Suburban Anahat Yolcu of Passenger Toplam Yolcu Mainline Passenger Yük Freight 1.BÖLGE - 1. Region 1-Haydarpaşa-Gebze 44, Gebze-Arifiye 87, Arifiye-Adapazarı 9, Arifiye-Eskişehir 167, Sirkeci-Halkalı 28, Halkalı-Pehlivanköy 27, Pehlivanköy-Hudut (Yun.) 3, Mandıra-Kırklareli 46, Pehlivanköy-Hudut (Bul.) 68, , BÖLGE - 2. Region 5-Polatlı-Eskişehir 173, Ankara-Marşandiz 9, Marşandiz-Sincan 15, Ankara-Kayaş 12, Sincan-Polatlı 62, Kayaş-Irmak 57, Irmak-Karabük 294, Karabük-Zonguldak 122, Irmak-Boğazköprü 295, Boğazköprü-Ulukışla 176, Boğazköprü-Kayseri 15, Sincan-Yenikent 7, , BÖLGE - 3. Region 27-Basmane-Halkapınar 2, Menemen-Aliağa 26, Halkapınar-Çiğli 13, Alsancak-Şirinyer 6, Şirinyer-Buca 2,5 32-Şirinyer-A.Menderes 11, Alsancak-Halkapınar 2, Basmane-Şirinyer 5, Adnan Menderes-Kaklık 268, D.Pınar-Alaşehir 188, Alaşehir-Manisa 12, Manisa-Soma 92, Soma-Balıkesir 83, Balıkesir-Bandırma 11, Çiğli-Manisa 5, Goncalı-Denizli 9, Ortaklar-Söke 22, Torbalı-Ödemiş 62, Çatal-Tire 1, , BÖLGE - 4. Region 51-Sivas-Kalın 25, Kalın-Hanlı 44, Sivas-Bostankaya 28, Kalın-Samsun 382, Samsun-Çarşamba 35,9 56-Divriği-Erzurum 37, Erzurum-Kars 216, Kars-Doğukapı 64, Samsun-Gelemen 11,6 6-Çetinkaya-Divriği 65, Hanlı-Kayseri 152, Bostankaya-Çetinkaya 83, Hanlı-Bostankaya 46, , Karma Tren Mixed Train İş Treni Service Train Toplam

61 4.1.5 HAT KESİMLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRE (21) Train-Kilometers by Line Sections HAT KESİMLERİ VE KODLAR Line Sections and Their Codes Hat Uzunluğu Lenght of Line (Km) Banliyö Suburban Anahat Yolcu of Passenger Toplam Yolcu Mainline Passenger 5.BÖLGE- 5.Region 61-Malatya-Hekimhan 72, Hekimhan-Çetinkaya 7, Malatya-Yolçatı 94, Yolçatı-Maden 76, Maden-Batman 173, Batman-Kurtalan 69, Yolçatı-Elazığ 24, Elazığ-Tatvan 353, Malatya-Narlı 181, Van-Hudut 117, , BÖLGE - 6. Region 72-Horozluhan-Ulukışla 247, Ulukışla-Yenice 19, Yenice-Mersin 43, Yenice-Adana 24, Adana-Toprakkale 78, Toprakkale-İskenderun 59, Toprakkale-Fevzipaşa 63, Fevzipaşa-Narlı 69, Köprüağzı-K.Maraş 29, Fevzipaşa-Tahtaköprü 39, Narlı-Gaziantep 84, Gaziantep-Karkamış 91, Karkamış-Hudut 325, Şenyurt-Mardin 25, Çobanbey- Karkamış 56, , BÖLGE - 7. Region 6-Eskişehir-Alayunt 62, Kütahya-Seyitömer 31, Tavşanlı-Tunçbilek 14, Alayunt-Balıkesir 261, Alayunt-Afyon 94, Kaklık-Karakuyu 17, Karakuyu-Afyon 114, Karakuyu-Eğirdir 79, Gümüşgün-Burdur 24, Bozanönü-Isparta 14, Sütlaç-Çivril 3,8 71-Afyon-Horozluhan 255, Afyon-D.Pınar 64, , Karma Tren Mixed Train Yük Freight İş Treni Service Train Toplam 51 GENEL Grand 8.242,

62 HAT KESİMLERİNE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (21) Grosstonne-Kilometers by Line Sections HAT KESİMLERİ VE KODLAR Line Sections and Their Codes Hat Uzunluğu Lenght of Line (Km) Banliyö Suburban Anahat Yolcu Mainline Passenger Yük Freight İş Treni Service Train (1) Toplam (Km) 1.BÖLGE-1. Region 1-Haydarpaşa-Gebze 44, Gebze-Arifiye 87, Arifiye-Adapazarı 9, Arifiye-Eskişehir 167, Sirkeci-Halkalı 28, Halkalı-Pehlivanköy 27, Pehlivanköy-Hudut (Yun.) 3, Mandıra-Kırklareli 46, Pehlivanköy-Hudut (Bul.) 68, , BÖLGE- 2. Region 5-Polatlı-Eskişehir 173, Ankara-Marşandiz 9, Marşandiz-Sincan 15, Ankara-Kayaş 12, Sincan-Polatlı 62, Kayaş-Irmak 57, Irmak-Karabük 294, Karabük-Zonguldak 122, Irmak-Boğazköprü 295, Boğazköprü-Ulukışla 176, Boğazköprü-Kayseri 15, Sincan-Yenikent 7, , BÖLGE-3. Region 27-Basmane-Halkapınar 2, Menemen-Aliağa 26, Halkapınar-Çiğli 13, Alsancak-Şirinyer 6, Şirinyer-Buca 2,5 32-Şirinyer-A.Menderes 11, Alsancak-Halkapınar 2, Basmane-Şirinyer 5, Adnan Menderes-Kaklık 268, D.Pınar-Alaşehir 188, Alaşehir-Manisa 12, Manisa-Soma 92, Soma-Balıkesir 83, Balıkesir-Bandırma 11, Çiğli-Manisa 5, Goncalı-Denizli 9, Ortaklar-Söke 22, Torbalı-Ödemiş 62, Çatal-Tire 1, , BÖLGE - 4. Region 51-Sivas-Kalın 25, Kalın-Hanlı 44, Sivas-Bostankaya 28, Kalın-Samsun 382, Samsun-Çarşamba 35,9 56-Divriği-Erzurum 37, Erzurum-Kars 216, Kars-Doğukapı 64, Samsun-Gelemen 11,6 6-Çetinkaya-Divriği 65, Hanlı-Kayseri 152, Bostankaya-Çetinkaya 83, Hanlı-Bostankaya 46, ,

63 4.1.6 HAT KESİMLERİNE GÖRE GÖRE HAMTON-KİLOMETRE (21) (21) Grosstonne-Kilometers by by Line Line Sections (1) (1) Hat Hat Anahat Anahat İş Treni İş Treni HAT KESİMLERİ VE VE KODLAR Uzunluğu Banliyö Banliyö Yolcu Yolcu Yük Yük Toplam Toplam Lenght of Service Line Service Sections and and Their Their Codes Lenght of Codes Suburban Suburban Mainline Mainline Freight Freight Line Train Line Passenger Train Passenger (Km) (Km) 5.BÖLGE 5.BÖLGE Region Region 61-Malatya-Hekimhan 72, Malatya-Hekimhan 72, Hekimhan-Çetinkaya 7, Hekimhan-Çetinkaya 7, Malatya-Yolçatı 94, Malatya-Yolçatı 94, Yolçatı-Maden 76, Maden-Batman 64-Yolçatı-Maden 173,2 76, Batman-Kurtalan 65-Maden-Batman 69,5 173, Yolçatı-Elazığ 66-Batman-Kurtalan 24,3 69, Elazığ-Tatvan 67-Yolçatı-Elazığ 353, 24, Malatya-Narlı 68-Elazığ-Tatvan 181,6 353, Van-Hudut 69-Malatya-Narlı 117,4 181, Van-Hudut , 117, BÖLGE - 6. Region 1.232, Horozluhan-Ulukışla 6.BÖLGE - 6. Region 73-Ulukışla-Yenice 72-Horozluhan-Ulukışla 247,8 19, 247, Yenice-Mersin 73-Ulukışla-Yenice 43,2 19, Yenice-Adana 74-Yenice-Mersin 24, 43, Adana-Toprakkale 75-Yenice-Adana 78,3 24, Toprakkale-İskenderun 59, Adana-Toprakkale 78, Toprakkale-Fevzipaşa 63, Toprakkale-İskenderun 59, Fevzipaşa-Narlı 69, Toprakkale-Fevzipaşa 63, Köprüağzı-K.Maraş 29, Fevzipaşa-Tahtaköprü 79-Fevzipaşa-Narlı 39, 69, Narlı-Gaziantep 8-Köprüağzı-K.Maraş 84,2 29, Gaziantep-Karkamış 81-Fevzipaşa-Tahtaköprü 91, 39, Karkamış-Hudut 82-Narlı-Gaziantep 325,6 84, Şenyurt-Mardin 83-Gaziantep-Karkamış 25,4 91, Karkamış-Hudut Çobanbey- 56,3 325, Şenyurt-Mardin , 25, BÖLGE Çobanbey Region Karkamış 56,3 6-Eskişehir-Alayunt , 62, Kütahya-Seyitömer 7.BÖLGE - 7. Region 31, Tavşanlı-Tunçbilek 6-Eskişehir-Alayunt 14,2 62, , Alayunt-Balıkesir 7-Kütahya-Seyitömer 261,8 31, Alayunt-Afyon 94, Tavşanlı-Tunçbilek 14, , Kaklık-Karakuyu 17, Alayunt-Balıkesir 261, Karakuyu-Afyon 114, Alayunt-Afyon 94, Karakuyu-Eğirdir 79, Gümüşgün-Burdur 42-Kaklık-Karakuyu 24,8 17, Bozanönü-Isparta 43-Karakuyu-Afyon 14, 114, Sütlaç-Çivril 44-Karakuyu-Eğirdir 3,8 79, Afyon-Horozluhan 45-Gümüşgün-Burdur 255,8 24, Afyon-D.Pınar 46-Bozanönü-Isparta 64, 14, Sütlaç-Çivril , 3, Afyon-Horozluhan 255, Afyon-D.Pınar GENEL 8.242,3 64, Grand , GENEL Grand 8.242,

64 HAT KESİMLERİNE GÖRE NETTON-KİLOMETRE (21) Nettonne-Kilometers by Line Sections HAT KESİMLERİ VE KODLAR Line Sections and Their Codes Hat Uzunluğu Lenght of Line (Km) Yük Freight İş Treni Service Train Toplam (1) 1.BÖLGE-1. Region 1-Haydarpaşa-Gebze 44, Gebze-Arifiye 87, Arifiye-Adapazarı 9, Arifiye-Eskişehir 167, Sirkeci-Halkalı 28, Halkalı-Pehlivanköy 27, Pehlivanköy-Hudut (Yun.) 3, Mandıra-Kırklareli 46, Pehlivanköy-Hudut (Bul.) 68, , BÖLGE-2. Region 5-Polatlı-Eskişehir 173, Ankara-Marşandiz 9, Marşandiz-Sincan 15, Ankara-Kayaş 12, Sincan-Polatlı 62, Kayaş-Irmak 57, Irmak-Karabük 294, Karabük-Zonguldak 122, Irmak-Boğazköprü 295, Boğazköprü-Ulukışla 176, Boğazköprü-Kayseri 15, Sincan-Yenikent 7, , BÖLGE-3. Region 27-Basmane-Halkapınar 2, Menemen-Aliağa 26, Halkapınar-Çiğli 13, Alsancak-Şirinyer 6, Şirinyer-Buca 2,5 32-Şirinyer-A.Menderes 11, Alsancak-Halkapınar 2, Basmane-Şirinyer 5, Adnan Menderes-Kaklık 268, D.Pınar-Alaşehir 188, Alaşehir-Manisa 12, Manisa-Soma 92, Soma-Balıkesir 83, Balıkesir-Bandırma 11, Çiğli-Manisa 5, Goncalı-Denizli 9, Ortaklar-Söke 22, Torbalı-Ödemiş 62,5 9-Çatal-Tire 1,8-1.53, BÖLGE-4. Region 51-Sivas-Kalın 25, Kalın-Hanlı 44, Sivas-Bostankaya 28, Kalın-Samsun 382, Samsun-Çarşamba 35,9 56-Divriği-Erzurum 37, Erzurum-Kars 216, Kars-Doğukapı 64, Samsun-Gelemen 11,6 6-Çetinkaya-Divriği 65, Hanlı-Kayseri 152, Bostankaya-Çetinkaya 83, Hanlı-Bostankaya 46, ,

65 HAT KESİMLERİNE GÖRE NETTON-KİLOMETRE (21) (21) Nettonne-Kilometers by by Line Sections HAT KESİMLERİ VE VE KODLAR KODLAR Line Line Sections Sections and and Their Their Codes Codes (1) (1) 5.BÖLGE-5. Region 5.BÖLGE-5. Region 61-Malatya-Hekimhan 72, Malatya-Hekimhan 72, Hekimhan-Çetinkaya 7, Hekimhan-Çetinkaya 7, Malatya-Yolçatı 94, Yolçatı-Maden 63-Malatya-Yolçatı 76, 94, Maden-Batman 64-Yolçatı-Maden 173,2 76, Batman-Kurtalan 65-Maden-Batman 69,5 173, Yolçatı-Elazığ 66-Batman-Kurtalan 24,3 69, Elazığ-Tatvan 67-Yolçatı-Elazığ 353, 24, Malatya-Narlı 68-Elazığ-Tatvan 181,6 353, Van-Hudut 69-Malatya-Narlı 117,4 181, Van-Hudut 1.232, 117, BÖLGE-6. - Region 1.232, Horozluhan-Ulukışla 6.BÖLGE-6. Region 247, Ulukışla-Yenice 72-Horozluhan-Ulukışla 19, 247, Yenice-Mersin 73-Ulukışla-Yenice 43,2 19, Yenice-Adana 74-Yenice-Mersin 24, 43, Adana-Toprakkale 75-Yenice-Adana 78,3 24, Toprakkale-İskenderun 76-Adana-Toprakkale 59,6 78, Toprakkale-Fevzipaşa 77-Toprakkale-İskenderun 63,1 59, Fevzipaşa-Narlı 78-Toprakkale-Fevzipaşa 69,4 63, Köprüağzı-K.Maraş 79-Fevzipaşa-Narlı 29,1 69, Fevzipaşa-Tahtaköprü 39, Köprüağzı-K.Maraş 29, Narlı-Gaziantep 84, Fevzipaşa-Tahtaköprü 39, Gaziantep-Karkamış 91, Narlı-Gaziantep 84, Karkamış-Hudut 325, Gaziantep-Karkamış 91, Şenyurt-Mardin 25, Karkamış-Hudut Çobanbey- Karkamış 56,3 325, Şenyurt-Mardin 1.345, 25, Çobanbey- Karkamış 56,3 7.BÖLGE-7. Region , Eskişehir-Alayunt 62, Kütahya-Seyitömer 7.BÖLGE-7. Region 8-Tavşanlı-Tunçbilek 6-Eskişehir-Alayunt 31,2 14,2 62, Alayunt-Balıkesir 7-Kütahya-Seyitömer 261,8 31, Alayunt-Afyon 8-Tavşanlı-Tunçbilek 94,7 14, Kaklık-Karakuyu 9-Alayunt-Balıkesir 17,2 261, Karakuyu-Afyon 1-Alayunt-Afyon 114,7 94, Karakuyu-Eğirdir 42-Kaklık-Karakuyu 79,9 17, Gümüşgün-Burdur 43-Karakuyu-Afyon 24,8 114, Bozanönü-Isparta 44-Karakuyu-Eğirdir 14, 79, Sütlaç-Çivril 45-Gümüşgün-Burdur 3,8 24, Afyon-Horozluhan 46-Bozanönü-Isparta 255,8 14, Afyon-D.Pınar 47-Sütlaç-Çivril 64, 3, Afyon-Horozluhan 1.156, 255, Afyon-D.Pınar GENEL 64, , , Grand GENEL Grand Hat Hat Uzunluğu Uzunluğu Lenght Lenght of of Line Line (Km) (Km) Yük Yük Freight Freight İş Treni İş Treni Service Service Train Train Toplam Toplam 8.242,

66 4.2. TREN KİLOMETRELER Train - Kilometers LOKOMOTİF VE TREN TİPLERİNE GÖRE TREN KİLOMETRELER Train - Kilometers by Types of Train and Tractive Stok DİZELLİ SİSTEM Diesel System ELEKTRİKLİ SİSTEM Electrical System (1) DİZELLİ LOKO Diesel Loc. DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar ELEKTRİKLİ LOKO Electrical Loco ELEKTRİKLİ DİZİ Electrical Railcar YOLCU Passenger GENEL Grand YOLCU Passenger Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Pass Yolcu Toplam - Passengers Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Pass Yolcu Toplam - Passengers KARMA TREN - Mixed Train YÜK TRENİ - Freight Train İŞ TRENİ - Service Train GENEL -Grand YOLCU Passenger Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Pass Yolcu Toplam - Passengers KARMA TREN - Mixed Train YÜK TRENİ - Freight Train İŞ TRENİ - Service Train GENEL -Grand YOLCU Passenger Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Pass Yolcu Toplam - Passengers KARMA TREN - Mixed Train YÜK TRENİ - Freight Train İŞ TRENİ - Service Train GENEL -Grand Banliyö - Suburban Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Pass Yolcu Toplam - Passengers KARMA TREN - Mixed Train YÜK TRENİ - Freight Train İŞ TRENİ - Service Train GENEL -Grand YOLCU Passenger KARMA TREN - Mixed Train YÜK TRENİ - Freight Train İŞ TRENİ - Service Train GENEL -Grand

67 BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE TREN-KİLOMETRELER (21) Train-Kilometers by Regions and Types of Tractive Stock 1. BÖLGE - 1. Region BANLİYÖ Suburban MAVİTREN Blue Train EKSPRES Express N.YOLCU Ordinary Passenger YOLCU Passenger KARMA Mixed YÜK Freight İŞ TRENİ Service Train GENEL Grand -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar BÖLGE - 2. Region -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko Dizi - Electric Loco Railcar Elektrikli Dizi - Electric Railcar BÖLGE - 3. Region -Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar BÖLGE - 4. Region -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco BÖLGE - 5. Region -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco BÖLGE - 6. Region -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar BÖLGE - 7. Region -Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar GENEL - G. -Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar GENEL - G Hareket bilgilerine göre - According to operational information 57 59

68 4.3. LOKOMOTİF KİLOMETRELER Locomotive Kilometers LOKOMOTİF CİNSLERİNE GÖRE LOKOMOTİF KİLOMETRELER Locomotive - Kilometers by Type of Traction DİZELLİ LOKO Diesel Loc. DİZELLİ SİSTEM Diesel System DİZELLİ DİZİ Diesel Railcar ELEKTRİKLİ LOKO Electrical Loco ELEKTRİKLİ SİSTEM Electrical System ELEKTRİKLİ DİZİ Electrical Railcar (1) GENEL Grand Tren Çekimi - Train Haulage Destek - Assisting Tek Seyir - Light Fiili Loko Km - Actual Loco Km Manevra - Shunting Sıcak Km. - Hot Waiting Km GENEL - Grand total Tren Çekimi - Train Haulage Destek - Assisting Tek Seyir - Light Fiili Loko Km - Actual Loco Km Manevra - Shunting Sıcak Km. - Hot Waiting Km GENEL - Grand total Tren Çekimi - Train Haulage Destek - Assisting Tek Seyir - Light Fiili Loko Km - Actual Loco Km Manevra - Shunting Sıcak Km. - Hot Waiting Km GENEL - Grand total Tren Çekimi - Train Haulage Destek - Assisting Tek Seyir - Light Fiili Loko Km - Actual Loco Km Manevra - Shunting Sıcak Km. - Hot Waiting Km GENEL - Grand total Tren Çekimi - Train Haulage Destek - Assisting Tek Seyir - Light Fiili Loko Km - Actual Loco Km Manevra - Shunting Sıcak Km. - Hot Waiting Km GENEL - Grand total

69 BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE LOKOMOTİF - KM (21) BÖLGELERE VE LOKOMOTİF TİPLERİNE GÖRE LOKOMOTİF - KM (21) Locomotive - Km by Regions and Types of Tractive Stock Locomotive - Km by Regions and Types of Tractive Stock GENEL TREN ÇEKİMİ TREN - Train ÇEKİMİ Haulage - Train Haulage GENEL FİİLİ SICAK-KM FİİLİ SICAK-KM DESTEK TEKSEYİR DESTEK TEKSEYİR MANEVRA MANEVRA LOKO Hot Waiting YOLCU YÜK KARMA İŞ TRENİ Assisting Light Shunting LOKO Grand Hot Waiting YOLCU YÜK KARMA İŞ TRENİ Assisting Actual Loco Light Km. Shunting Grand Actual Loco Passenger Freight Mixed Service Km. Passenger Freight Train Mixed Service 1. BÖLGE-1. REGION Train 1. BÖLGE-1. REGION -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli -Dizelli Loko-Electric - Diesel Loko Loco Elektrikli Dizi-Electric Loko-Electric RailcarLoko Elektrikli Dizi-Electric Railcar BÖLGE-2. REGION - -Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli BÖLGE-2. Loko-Electric REGION Loko Elektrikli -Dizelli Loko Dizi-Electric - Diesel Railcar Loco Elektrikli Loko-Electric Loko BÖLGE-3. REGION -Elektrikli Dizi-Electric Railcar Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Loko-Diesel - Loco Dizelli BÖLGE-3. Dizi-Diesel REGION Railcar Buharlı Loko-Steam Loco BÖLGE-4. REGION -Dizelli Loko-Diesel Loco Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli -Dizelli Dizi-Diesel Loko-Electric Loko Railcar BÖLGE-5. REGION 4. BÖLGE-4. REGION -Dizelli Loko-Diesel Loco Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli - Loko-Electric Loko BÖLGE-6. - REGION Dizelli BÖLGE-5. Loko-Diesel REGION Loco Elektrikli Loko-Electric Loko Dizelli Loko-Diesel Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Elektrikli - Loko-Electric Loko BÖLGE-7. - REGION Buharlı BÖLGE-6. Loko-Steam REGION Loco Dizelli Loko-Diesel Loco Dizelli Loko-Diesel Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Elektrikli Loko-Electric Loko GENEL -Dizelli Dizi-Diesel - Grand Railcar total Buharlı Loko-Steam - Loco Dizelli Loko - Diesel Loco 7. BÖLGE-7. REGION Dizelli Dizi-Diesel Railcar Buharlı Loko-Steam Loco -Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli -Dizelli Loko-Diesel Dizi-Electric Railcar Loco Dizelli - Dizi-Diesel Railcar Hareket bilgilerine göre - According to operational information GENEL - Grand total -Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli Dizi-Electric Railcar Hareket bilgilerine göre - According to operational information

70 4.4. KOLTUK - KİLOMETRELER Seat - Kilometers BANLİYÖ - Suburban MAVİ TREN - Blue Train 1. Mevki -1 st class Mevki - 2 nd class Yataklı - Sleeping car EKSPRES - Express (1..) Mevki -1 st class ANAHAT - Mainline 2. Mevki - 2 nd class Yataklı - Sleeping car NORMAL YOLCU - Ordinary passenger 1. Mevki -1 st class Mevki - 2 nd class ANAHAT - Mainline 1. Mevki -1 st class Mevki - 2 nd class Yataklı - Sleeping car GENEL - Grand

71 4.5. VAGON KİLOMETRELER Wagon Kilometers (1..) BANLİYÖ - Suburban Y O L C U P a s s e n g e r Y Ü K F r e i g h t ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Passenger Karma Yolcu - Mixed Passenger ANAHAT - Mainline YOLCUDA - On Passenger DOLU - Loaded BOŞ - Empty KARMADA - On Mixed DOLU - Loaded BOŞ - Empty YÜK TRENİ - Freight Train DOLU - Loaded BOŞ - Empty YÜK I - Freight DOLU - Loaded BOŞ - Empty İŞ TRENİ - Service Train GENEL - Grand DİNGİL KİLOMETRELER Axle Kilometers (1..) BANLİYÖ - Suburban Y O L C U P a s s e n g e r Y Ü K F r e i g h t ANAHAT YOLCU - Mainline Passenger Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Passenger Karma Yolcu - Mixed Passenger ANAHAT - Mainline YOLCUDA - On Passenger DOLU - Loaded BOŞ - Empty KARMADA - On Mixed DOLU - Loaded BOŞ - Empty YÜK TRENİ - Freight Train DOLU - Loaded BOŞ - Empty YÜK I - Freight DOLU - Loaded BOŞ - Empty İŞ TRENİ - Service Train GENEL - Grand

72 LOKOMOTİFLERİN FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock 4.7. LOKOMOTİFLERİN FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock LOKOMOTİFLERİN YILLARA GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock LOKOMOTİFLERİN YILLARA GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock GAYRİFAA FAAL SAATLER - Operating Hours GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours FAAL SAATLER - Operating Hours FAAL SAATLER - Operating Hours 4.7. LOKOMOTİFLERİN FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ 4.7. Operating LOKOMOTİFLERİN and Non-operating FAAL VE GAYRİFAAL Hours of Tractive SAATLERİ Stock 4.7. LOKOMOTİFLERİN Operating and Non-operating FAAL VE GAYRİFAAL Hours of Tractive SAATLERİ Stock LOKOMOTİFLERİN Operating and Non-operating YILLARA GÖRE Hours FAAL of Tractive VE GAYRİFAAL Stock SAATLERİ Annual LOKOMOTİFLERİN Operating and YILLARA Non-operating GÖRE FAAL Hours VE of GAYRİFAAL Tractive Stock SAATLERİ LOKOMOTİFLERİN Annual Operating and YILLARA Non-operating GÖRE FAAL Hours VE of GAYRİFAAL Tractive Stock SAATLERİ Annual Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock GAYRİFAAL SAATLER - Nonopera SOĞUK BEKLEME Cold Waiting SICAK BEKLEME GAYRİ GAYRİ GAYRİ Hot Waiting FAAL FAAL SAATLER FAAL SAATLER Nonoperating Nonoperating MANEVRA Hours Hours Hours Shunting FAAL SAAT Operating GENEL GENEL GENEL Hours Grand SICAK Grand Grand BEKLEME Hot Waiting GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours FAAL SAATLER - Operating Hours DESTEK Assisting SOĞUK SOĞUK SOĞUK BEKLEME BEKLEME Cold Cold Waiting Cold TREN Waiting Waiting ÇEKİMİ Train Haulage TEKSEYİR Light TAMİR TAMİR TAMİR BEKLEME BEKLEME Waiting Waiting Waiting for Repair for DESTEK for Repair Repair Assisting MANEVRA Shunting TAMİRDE TAMİRDE Under Under Repair Under TEKSEYİR Repair Repair Light TREN ÇEKİMİ FAAL FAAL FAAL Train Haulage SAAT SAAT SAAT Operating Operating Hours Hours Hours SICAK SICAK BEKLEME SICAK BEKLEME Hot Waiting Hot Hot Waiting Waiting FAAL SAATLER - Operating Hours TAMİRDE Under Repair SOĞUK BEKLEME Cold Waiting Hours TAMİR BEKLEME Waiting for Repair FAAL SAAT Operating MANEVRA MANEVRA Shunting Shunting TEKSEYİR TEKSEYİR Light Light Light DESTEK DESTEK DESTEK Assisting Assisting TREN TREN ÇEKİMİ TREN ÇEKİMİ ÇEKİMİ Train Train Haulage Train Haulage Haulage Buharlı Loko - Steam Loco Buharlı Loko - Steam Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Buharlı Loko - Diesel - Steam Loco Loco Buharlı Loko Steam Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli Dizi Loko - Diesel - Railcar Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı Loko - Steam Loco DİZELLİ - Diesel DİZELLİ Dizelli Dizi - Diesel - Railcar Diesel Dizelli 2.68 Dizi - Diesel Railcar Dizelli Loko - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli DİZELLİ Loko - Electric. - Diesel Loco DİZELLİ Diesel Dizelli Dizi - Diesel Railcar Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli Dizi Loko - - Electric. Railcar Loco Elektrikli Loko - Electric. 1 Loco DİZELLİ - Diesel ELEKT Electric ELEKT. Elektrikli Dizi - Electric - Electric Railcar Elektrikli Dizi - Electric 1 Railcar Elektrikli Loko - Electric. Loco GENEL Grand GENEL ELEKT. - Grand Electric ELEKT Electric Elektrikli Dizi Electric Railcar Buharlı GENEL Loko - Steam - Grand Loco GENEL Grand Buharlı Loko - Steam Loco ELEKT. - Electric Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Buharlı GENEL Loko - Diesel - Steam - Grand Loco Loco Buharlı Loko Steam Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli Dizi Loko - Diesel - Railcar Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı Loko - Steam Loco DİZELLİ - Diesel DİZELLİ Dizelli Dizi - Diesel - Railcar Diesel Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli DİZELLİ Loko - Diesel - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi Loko - Diesel - Electric. Railcar Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli Dizi - Railcar Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ Elektrikli Dizi - Electric - Diesel Railcar ELEKT Electric ELEKT. - Electric Elektrikli Dizi - Electric 7 Railcar Elektrikli ELEKT. Loko - Electric. Electric Loco GENEL Grand GENEL - Grand ELEKT Electric Elektrikli GENEL Dizi Electric - Grand Railcar Buharlı Loko - Steam Loco GENEL - Grand Buharlı Loko - Steam Loco ELEKT. - Electric Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı - Steam Loco GENEL Dizelli Loko - Diesel - Grand Loco Buharlı Loko Steam Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli Dizi Loko - Diesel - Railcar Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı Dizelli Dizi Loko - Diesel - Steam Railcar Loco DİZELLİ Diesel DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli DİZELLİ Loko - Diesel - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi Loko - Diesel - Electric. Railcar Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli Dizi - Railcar Elektrikli Loko - Electric. 4 Loco DİZELLİ Elektrikli Dizi - Electric - Diesel Railcar ELEKT Electric ELEKT. - Electric Elektrikli Dizi - Electric 8 Railcar Elektrikli ELEKT. Loko - Electric. Electric Loco GENEL Grand GENEL - Grand ELEKT Electric Elektrikli GENEL Dizi Electric - Grand Railcar Buharlı Loko - Steam Loco 2 GENEL - Grand Buharlı Loko - Steam Loco ELEKT. - Electric Dizelli Loko - Diesel Loco Dizelli Buharlı - Steam Loco GENEL Loko - Diesel - Grand Loco Buharlı Loko Steam Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli Dizi Loko - Diesel - Railcar Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı Dizelli Dizi Loko - Diesel - Steam Railcar Loco DİZELLİ Diesel DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli DİZELLİ Loko - Diesel - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi Loko - Diesel - Electric. Railcar Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli Dizi - Railcar Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ Elektrikli Dizi - Electric - Diesel Railcar ELEKT Electric ELEKT. - Electric Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli GENEL ELEKT. Loko - Electric. - Grand Electric Loco GENEL Grand ELEKT Electric Elektrikli GENEL Dizi Electric - Grand Railcar Buharlı Loko - Steam Loco 2 - GENEL Grand Buharlı Loko - Steam Loco ELEKT. - Electric Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı - Steam Loco GENEL Dizelli Loko - Diesel - Grand Loco Buharlı Loko Steam Loco Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli Dizi Loko - Diesel - Railcar Loco Dizelli Loko - Diesel Loco Buharlı Dizelli Dizi Loko - Diesel - Steam Railcar Loco DİZELLİ Diesel DİZELLİ - Diesel Dizelli Dizi - Diesel Railcar Dizelli DİZELLİ Loko - Diesel - Diesel Loco Elektrikli Loko - Electric Loco Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ - 4 Diesel Dizelli Dizi Loko - Diesel - Electric. Railcar Loco Elektrikli Dizi - Electric Railcar Elektrikli Dizi - Railcar Elektrikli Loko - Electric. Loco DİZELLİ Elektrikli Dizi - Electric - Diesel Railcar ELEKT Electric ELEKT. - Electric Elektrikli Dizi - Electric 4 Railcar Elektrikli GENEL ELEKT. Loko - Electric. - Grand Electric Loco GENEL Grand ELEKT Electric Elektrikli GENEL Dizi - Electric - Grand Railcar GENEL Grand ELEKT. - Electric GENEL - Grand

73 LOKOMOTİFLERİN BÖLGELERE GÖRE FAAL VE GAYRİFAAL SAATLERİ (21) Regional Operating and Non-operating Hours of Tractive Stock GAYRİFAAL SAATLER - Nonoperating Hours FAAL SAATLER - Operating Hours GENEL Grand GAYRİ FAAL SAATLER NonoperatingH ours P.REVİZYON BAKIM Periodic Revision Maintenance SERVİS BAKIM Service Maintenance TAMİR BEKLEME Waiting for Repair FAAL SAAT Operating Hours SICAK BEKLEME Hot Waiting TREN ÇEKİMİ Train Haulage TAMİRDE Under Repair SOĞUK BEKLEME Cold Waiting MANEVRA Shunting TEKSEYİR Light DESTEK Assisting YOLDA Running HAZIRLAMA Preparetion İŞ TRENİ Service Train KARMA Mixed YÜK Freight YOLCU Passenger 1. -Buharlı BÖLGE Loko-Steam - 1. REGION Loco -Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli Dizi-Electric Railcar BÖLGE - 2. REGION -Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli Dizi-Electric Railcar BÖLGE - 3. REGION -Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco BÖLGE - 4. REGION -Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco BÖLGE - 5. REGION -Buharlı Loko-Steam Loco -Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko BÖLGE - 6. REGION -Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko BÖLGE - 7. REGION -Dizelli Loko-Diesel Loco GENEL GRAND TOTAL -Buharlı Loko-Steam Loco Dizelli Dizi-Diesel Railcar Dizelli Loko-Diesel Loco Elektrikli Loko-Electric Loko Elektrikli Dizi-Electric Railcar

74 4.8. YOLCU TAŞIMALARI Passenger Transport TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU SAYISI Number of Passengers by Type of Trains (1) BANLİYÖ - Suburban Sirkeci Haydarpaşa Ankara Basmane Alsancak ANAHAT - Mainline Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Passenger Yataklı - Sleeping cars YHT - High Speed Train ULUSLARARASI - International GENEL - Grand ANAHAT - Mainline 1. Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class ULUSLARARASI - International 1. Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class

75 YOLCU SAYISI Number of passenger Milyon-Million 1 Milyon Banliyö-Suburban Anahat-Mainline Toplam- 65 Milyar-Billion YOLCU KİLOMETRE Passenger Kilometer Banliyö-Suburban Anahat-Mainline Toplam- 67

76 TREN CİNSLERİNE GÖRE YOLCU - KİLOMETRELER Passenger - Kilometers by Type of Trains BANLİYÖ - Suburban (1..) Sirkeci Haydarpaşa Ankara Basmane Alsancak ANAHAT - Mainline Mavi Tren - Blue Train Ekspres - Express Normal Yolcu - Ordinary Passenger Yataklı - Sleeping cars YHT - High Speed Train ULUSLARARASI - International GENEL - Grand ANAHAT - Mainline 1. Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class ULUSLARARASI - International 1. Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class Sınıf -1 st Class Sınıf - 2 nd Class

77 YOLCU SAYISI Number of passenger Milyon-Million YOLCU KİLOMETRE Passenger Kilometer 67 8 Milyar-Billion

78 4.9. YÜK TAŞIMALARI-Freight Transport NET TON-Tonnes (1.) Yurtiçi - Domestic Uluslararası - International Toplam - İdari - Departmental GENEL - Grand Sahibine ait vagonlar - Private wagons NET TON KİLOMETRE-Tonne Kilometer (1..) (1.) Yurtiçi - Domestic Uluslararası - International Toplam - İdari - Departmental GENEL - Grand Sahibine ait vagonlar - Private wagons BÖLGELERE GÖRE YURTİÇİ TAŞIMALAR (Net-ton) Domestic Transport by Regions (Tonne) (1.) Bölge-Region 2. Bölge-Region 3. Bölge-Region 4. Bölge-Region 5. Bölge-Region 6. Bölge-Region 7. Bölge-Region Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yükleme-Loading Boşaltma-Unloading Yurtiçi yük taşımaları-domestic Freight traffic

79 YÜK TAŞIMASI (TON) Freight traffic (Tonne) Milyon-Million Milyar-Billion TON-KM Tonne-Km

80 ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON) International Freight Transport (Tonne) (1) İhracat - Export TEA İthalat - Import Transit - Transit İhracat - Export CMO İthalat - Import Transit - Transit İhracat - Export İthalat - Import Transit - Transit GENEL - Grand ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (NET TON-KM) International Freight Transport (Tonne-Km) (1) İhracat - Export TEA İthalat - Import Transit - Transit İhracat - Export CMO İthalat - Import Transit - Transit İhracat - Export İthalat - Import Transit - Transit GENEL - Grand TEA: Avrupa - Asya tarifesine üye ülkeler ile yapılan yük taşımaları. Traffic between Turkey and member countries of The Europe - Asia Tariff for Freight Transportation. CMO: Orta doğu Demiryolları konferansına üye ülkeler ile yapılan yük taşımaları. Traffic between Turkey and member countries of The Conference of Middle East Railways. 72

81 ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (Ton) International freight traffic (Tonne) Bin-Thousand Transit-Transit İhracat-Export İthalat-Import ULUSLARARASI YÜK TAŞIMASI (Ton) International freight traffic (Tonne) 71 Bin-Thousand TEA İthalat-Import TEA İhracat-Export TEA Transit-Transit CMO İthalat-Import CMO İhracat-Export CMO Transit-Transit

82 MADDE CĠNSLERĠNE GÖRE YÜK TAġIMALARI (NETTON) Freight Transport by Type of Commodities (Tonne) 72 (1) I. TARIMSAL ÜRÜNLER VE CANLI HAYVANLAR Agricultural products and livestock Hububat - Cereals Keresteler ve Ağaç ürünleri - Timber and wood product II. GIDA MAD. VE HAYV. YEMĠ - Foodstuffs and fodder Gıda Maddeleri - Foodstuffs Yem - Fodder III. KATI MĠNERAL YAKITLAR - Solid Mineral Fuels Kömür, Linyit, kok- Coal, Lignite, Coke IV. KĠMYASAL MADDELER - Chemical products Patlayıcı parlayıcı maddeler - Explosive materials ,3 Akaryakıt, Zift, Katran - Fuel, Pitch, Tar V. CEVHER VE METAL ARTIKLAR - Ores and Metal Scrap Demir Cevheri - Iron Ore Krom - Chrome Manyezit Boraks - Magnesite Borax Diğer madenler - Other Metals 79 VI. METALÜRJĠ ÜRÜNLERĠ - Metallurgical Products Demir - Iron Borular - Pipes ,4 VII.ÜRETĠLMĠġ MĠNERALLER, ĠNġAAT MALZEMELERĠ Manufactured Minerals, Consruction Materials ĠnĢaat Malzemeleri - Construction Materials Seramik - Ceramics Mermer - Marble Kireç, Alçı, Alçı taģı - Plaster of Paris, Lime, Limestone Çimento - Cement Klinker - Clinker VIII. GÜBRELER - Fertilizers IX. ARAÇ, MAKĠNE - Machines, Vehicles TCDD'ye ait boģ vag.-tcdd transport of empty wagons Dolu Konteyner - Loaded Container BoĢ Konteyner - Empty Container Sahibine ait BoĢ Vagon - Empty Private Wagons Makineler - Machines X. DĠĞER TAġIMA- Others XI. ULUSLARARASI - International Ġdari TaĢıma Dahil Değildir Service transport are Excluded

83 MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (Ton) Freight traffic by type of commodity (Tonne) Bin-Thousand Kimyasal Maddeler-Chemical Products Üret.Mineraller, İnşaat Malz. Manufactured Minr.Constr. Materials Araç Makine-Machine Vehicles Metalurji Ürünleri-Metallurgical Products Katı mineral Yakıtlar Solid Mineral Fuels Cevher Ve Metal Artıklar-Ores and Metal Scrap 73 MADDE CİNSLERİNE GÖRE YÜK TAŞIMALARI (TON) Freight traffic by type of commodity (Tonne) Üret.Mineraller, İnşaat Malz. Manufactured Minr.Constr. Materials 7% Metalurji Ürünleri Metallurgical Products 3% Diğer Other 5% Kimyasal Maddeler Chemical Products 5% Tarımsal Ürün, Canlı Hayv. Agricultural Products and livestock 1% Gübreler Fertilizer,7% Gıda Mad. Hayvan Yemi Foodstuffs, Fodder,3% Araç Makine Machine Vehicles 28% Uluslararası International 11% Katı mineral Yakıtlar Solid Mineral Fuels 1% Cevher ve Metal Artıklar Ores and Metal Scrap 29%