Sadece daha da iyisi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sadece daha da iyisi."

Transkript

1 TMMOB H A B E R DENEME

2 Bildiğiniz ve güvendiğiniz heşey. Sadece daha da iyisi. %15 indiimle yeni bi Suit satın alabili veya mevcut Autodesk üünleinizi Suitlee yükseltebilisiniz. Autodesk Building Design Suite Autodesk Plant Design Suite Autodesk Infastuctue Design Suite kısıtlı bi süe için %15 indiim Daha fazla bilgi için: autodesk.com.t/justbette

3 den ªubemiz Habele Komisyonumuzdan Deneme Mehmet Alpe Kaya Anma Dosya ISSN Ülkemizde 19 Kentleimizin Sektöümüzün Güncel Bi

4 Baºy a a asa l

5 Baºy a a asa l

6 Habele VAN DA DEPREME DUYARLILIK a a asa l

7 Seketei de bie ko a a 5Habele asa l

8 a a asa l

9 Habele a a asa l

10 KABUL EDiLEMEZ! - - Öze Akkuº a a asa l

11 Habele PROTESTO EDiLDi zobadan ibaet küesel semayenin - mül edilmesi mümkün olmayan bi a a asa l

12 yoksulluk düzeninden beslenenleden a a asa l

13 Habele alan Son olaak söz alan - layan - - Temsilcisi - söyleyen - a a asa l

14 BiRLiK ZiYARETLERi netim Kuulu Sekete Üyesi Pazatesi günü düzenlenen tö- - - a a asa l

15 - - Kuulu Üyesi - - temsilen Habele töünde ölümle ya da sakatlanmayla - ten ten Seketei S a a asa l

16 SAMSUN KAZASI: BETONARME TASARIMI KURSU - - a a asa l

17 TASARIMI KURSU K U R S U - a a asa l

18 a a asa l

19 - - Habele - - ni beliten ko VEFAT a a asa l

20 g GAZi ÜNiVERSiTESi beliten KIRIKKALE ÜNiVERSiTESi a a asa l

21 - ODTÜ YAPI g TiYATRO a a asa l

22 g ÇiMENTO FABRiKASI TEKNiK GEZiSi GENÇ-iMO ÜNiVERSiTE Sekan Yut a a asa l

23 ANKARA KURULU Temsilcisi Habele da a a asa l

24 TMMOB ANKARA ikk ile TMMOB ikk DAN DESTEK Seketei Kuulu Sekete Üyesi ªube a a asa l

25 TMMOB ANKARA ikk PANELi: - - si- - - Habele yeniden dizayn etmeye yönelik de Üyesi Kuulu Sayman Üyesi - - emelinin de tek kimlik yaatmak oldu- - - a a asa l

26 üyeleine emek-meslek ögütlei de des mücadele etme a a asa l

27 Habele - 5 a a asa l

28 Koodinasyon Kuulu Seketei a a asa l

29 PLAKET Habele a a asa l

30 KEMAL TÜRKARSLAN PANEL: SANAT ETiK etik üzeine - - sosyal - - a a asa l

31 - Habele ªubesi Yönetim Kuulu Üyesi böylesi bi dizi süecin sonucu olaak me- - a a asa l

32 FiLM GÖSTERiMi KOKTEYLi TiYATRO KONSER: ten - - a a asa l

33 ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA mi tekelci otoite bi tazda yeniden Bugün ülkemizde egemen olan Bu noktada öncelikle belitmek is a a asa l

34 ine göe düzenlediklei kesin a a asa l

35 lek mensubunun bi aaya geleek ka a a asa l

36 ne eklenmek üzee oda mekezine lunmayan illedeki temsilcilikle bu- - - a a asa l

37 5 KASIM: y ni sonucu kabul etmek duumunda kal a a asa l

38 ROBOSKi DE KURUYAN YÜREKLER a a asa l

39 KEMAL TÜRKARSLAN ( ) ANILARIMIZLA KEMAL TÜRKARSLAN da geekse de dost olaak bugüne a a asa l

40 a a asa l

41 a a asa l

42 geliyo a a asa l

43 UZMANLARI TMMOB a a asa º l

44 º a a asa l -

45 DOSYA - umla da yeniden ya önemli bi ye tutan yeel yöne zamanda köy alanla- - nünde düzenlenen - etim üyesi Sonay Bay

46 ya A ZINDAN K N KULA IN N a a asa l

47 ya a a asa l

48 ya KAMUSAL ALAN KENT JALE ERZEN a a asa l

49 - - Bugün ancak demokatik otam ötesinde kentsel idaele bu gibi kent binada otuan insanla sokakla kentle Kentin kamusal estetik alan olaak ya - a a asa l

50 ya a a asa l

51 sanla üzeinde önemli etkile yaatsa (1) - () - (3) (4) - (5) - (6) - (7) - - (8) (9) - (10) (11) ledge ya a a asa l

52 ya KANUNU NE GETiRMEKTEDiR? YAYED a a asa l

53 ya a a asa l

54 ya a a asa l

55 Belediye kentsel ya lidi Bugün biikim süecinin belediyele eliyle kendinden menkul ge ya a a asa l

56 ya - - belde belediyeleinin dienci ile el konulamayan aazile- - a a asa l yönetimden ziyade yeni bi alan yönetimi modeli söz ko

57 ya - 55 a a asa l

58 a a asa l

59 a a asa l

60 a a asa l

61 a a asa l

62 a a asa l nun solistleinden bii olaak ese sadece geleneksel en büyük zolukladan bii

63 inceçizgimu Mu Mu Mu Mu Mu Mua a a a a a a a a a a a a a at Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Özme me me me me me me me me me me me me me me me me me mene ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne nek

64 Gegin Segileme segi muka g m halle hll mukavim halle