Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.hanifidemir.net www.hanifidemir.net www.hanifidemir.net"

Transkript

1 OSMANLI TARİHİ KURULUŞ DÖNEMİ OSMAN BEY 1. Osmanlı Devleti nin ilk başkenti Söğüt tür. 2. Bizans la yapılan ilk savaş ve galibiyet Koyunhisar Savaşı dır. 3. İlk Osmanlı parasını Osman Bey bastırmıştır (bakır para) 4. Devleti, aşiretten beylik konumuna getirmiştir. ORHAN BEY 5. Bursa, alınıp başkent yapılmıştır. 6. İznik Rum İmparatorluğu na Orhan Bey son vermiştir. 7. Ele geçirilen ilk Türkmen Beyliği Karesioğulları dır. Orhan Bey zamanında alınmıştır. 8. Rumeli ye geçiş, Çimpe Kalesi nin alınmasıyla gerçekleşti. 9. İlk Osmanlı medresesi İznik te açılmıştır. 10. İlk divan teşkilatı kurulmuştur. 11. Yaya ve müsellem ordusu oluşturulmuştur. 12. İlk vakıf örgütü kuruldu. 13. İlk kez subaşı ve kadı ataması yapılmıştır. 14. Sancağa çıkma usulü başlatılmıştır. 15. İlk vezirlik makamı kuruldu. I. MURAT 16. Sancaktan yetişen ilk Osmanlı padişahıdır. 17. Edirne yi Sazlıdere Savaşı ile alıp başkent yaptı. 18. Osmanlı ya karşı İlk haçlı Savaşı olan Sırpsındığı Savaşı nı Osmanlı Devleti yendi (1364) 19. Balkan milletlerine karşı ilk yenilgi (Ploşnik Bozgunu) alındı. 20. I. Murat savaş meydanında şehit olmuştur. 21. İlk top I. Kosova Savaşı nda kullanıldı. (1389) 22. İlk kez Anadolu Türk birliğini kurma çabaları başladı. 23. Karamanoğulları ile ilk siyasi ilişkiler başladı. 24. Defterdarlık makamı kuruldu. 25. Kazaskerlik makamı kuruldu. 26. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Merkezi Manastır. 27. Vezir-i azamlık (Sadrazam) makamı kuruldu. 28. Acemi oğlanlar Ocağı kuruldu. 29. Yeniçeri Ocağı kuruldu. 30. İlk kez Sultan unvanı kullanan padişahtır. 31. Tımar Sistemi uygulanmaya başladı. 32. Türk Tarihinde İLK kez veraset sisteminde değişiklik yaparak, devlet, padişah ve oğullarının malıdır prensibini getirdi. 33. Enderun Mektebi nin temellerini attı. Tam olarak kurulması II. Murat dönemidir. 34. Haçlılarla mücadele eden ilk Osmanlı Padişahıdır. YILDIRIM BAYEZİD 35. Anadolu Türk birliğini ilk kez kurmuştur. 36. Anadolu beylerbeyliğini kurmuştur. Merkezi Kütahya 37. İstanbul u kuşatan İlk Osmanlı padişahıdır. 38. İstanbul kuşatması için Anadolu Hisarı nı yaptırmıştır. 39. Ankara Savaşı (1402) Timur a yenilip esir düşmüştür. 40. Ankara Savaşı sonrası Anadolu Türk Birliği bozulmuştur. 41. Ankara Savaşı sonrası Osmanlı da Fetret Devri yaşanmıştır. 42. Fetret Devri ( ) 11 yıl sürmüştür. I. MEHMET (ÇELEBİ) 43. Fetret Devri ne son verip hükümdar olmuştur. 44. Osmanlı Devleti nin 2. Kurucusu olarak da adlandırılır. 45. İlk deniz savaşı Venediklilerle yapılmış ama başarılı olunamamıştır. 46. Şeyh Bedrettin İsyanı (İlk dini ve Sosyal içerikli isyan) çıkmıştır. 47. Osmanlı Devleti nde ilk Surre Alayı gönderilmiştir. II. MURAT 48. Edirne Segedin Antlaşması (1444) yapılmıştır. 49. Edirne Segedin Antlaşması nda ilk kez sınırdan bahsedilmiştir. 50. Edirne Segedin Antlaşması Osmanlılar ın imzaladığı İLK ciddi antlaşmadır. 51. Haçlılar, Varna Savaşı nda(1444) (Niğbolu dan yaklaşık 50 yıl sonra) Haçlı ordusu oluşturmuştur. 52. Ankara Savaşı(1402) ndan sonra Osmanlı nın eski gücüne ulaştığını gösteren İLK olay Varna Zaferi dir. 53. Tahtı sağlığında oğluna bırakan ilk hükümdardır, (II. Mehmet e bırakmıştır). 54. II. Kosova Savaşı ile Haçlılar taarruza geçmiş; Osmanlılar saldırıya geçmiştir. 55. II. Kosova Savaşı (1448) ile Haçlılar Osmanlılar ı Balkanlardan atamayacağını anlamıştır. 56. II. Kosova Savaşı Osmanlılar ın son savunma savaşıdır. 57. II. Kosova Savaşı ile 1683, II. Viyana Kuşatması na kadar sürecek olan üstünlük dönemi başlamıştır. OSMANLI YÜKSELME DÖNEMİ FATİH SULTAN MEHMET 58. Kuruluş döneminin son padişahıdır. (1451 de padişah olmuştur. ) İstanbul un fethi ile Yükselme dönemi başladı. 1

2 59. İstanbul un fethi için Rumelihisarı (Boğazkesen) yaptırıldı. 60. İstanbul un fethi için Şahi adı verilen toplar döktürüldü. 61. İstanbul, 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedilmiştir. 62. İstanbul un Fethi ile Ortaçağ kapandı ve Yeniçağ başladı. 63. Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi. 64. Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. 65. Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ı yendi. 66. Otlukbeli Savaşı ile sınırlar Fırat Nehri ne kadar genişledi. 67. Fatih, karada Belgrat ı; denizde Rodos u alamadı. 68. Kırım ın alınmasıyla (1475) İpek Yolu denetimi Osmanlı ya geçti. 69. İlk imtiyaz Venedikliler e verildi. 70. Kardeş Katli yasal hale geldi. 71. Devlet padişahın malıdır, anlayışını getirdi. Bu durum merkeziyetçiliği artırdı. 72. Divana Sadrazamın başkanlık etmesi usulünü getirdi. 73. Cülus bahşişi dağıtılması gelenek halini aldı. 74. Sancağa çıkma usulü gelenek halini aldı. 75. Balkan fetihleri tamamlanmıştır. 76. İlk altın para basıldı. 77. Topkapı Sarayı yaptırıldı. 78. Sahn-ı Seman ve Tetimme medreseleri kurulmuştur. 79. Şeyhülislam ve Kaptan-ı Derya makamları kuruldu. 80. Padişah emriyle öldürülen ilk sadrazam Çandarlı Halil Paşa Fatih dönemi sadrazamıdır. II. BAYEZİD 81. Cem Sultan Olayı yaşandı. 82. Karamanoğulları Beyliği egemenlik altına alındı. 83. Karamanoğulları Beyliği Osmanlı ya savaşla bağlanan tek devlettir. 84. Lehistan la ilk savaş yaşandı. 85. I. Selim in (Yavuz) baskısı sonucu tahtı oğluna bıraktı. YAVUZ SULTAN SELİM 86. Çaldıran Savaşı ile Doğu Anadolu hakimiyeti sağlandı. 87. Turnadağ Savaşı Dulkadiroğulları Beyliği ne son verildi. 88. Turnadağ Savaşı ile Anadolu Türk Birliği sağlandı. 89. Mercidabık Savaşı (1516) ile Suriye, Filistin ve Kudüs alındı. 90. Ridaniye Savaşı (1517) ile Mısır fethedildi. 91. Mısır ın fethi ile Memluk Devleti yıkıldı. 92. Mısır ın fethi ile Osmanlı toprakları Afrika kıtasına da yayılmaya başladı. 93. Mısır ın fethi ile Halifelik Osmanlı ya geçti. 94. Mısır ın fethi ile Baharat Yolu denetimi Osmanlı ya geçti. 95. Mısır ın fethi ile Kutsal emanetler Osmanlı koruyuculuğuna geçti. 96. Mısır ın fethi ile Osmanlı Devleti Teokratik (Dini yönetim) yapıya kavuştu. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN 97. Canberdi Gazali, Ahmet Paşa, Baba Zünnun ve Kalenderoğlu iç isyanları yaşandı. 98. Belgrat ı fethetti (1521) 99. I. Viyana Kuşatmasını yaptı ama başarılı olamadı Avusturya ile İstanbul Antlaşması nı yaptı (1533) 101. İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Avusturya ya protokol bakımından üstün hale geldi İstanbul Antlaşması Avusturya ile yapılan ilk antlaşma Fransa ya kapitülasyonlar verildi Osmanlı Devleti nde bütçe ilk kez açık verdi İran la ilk siyasi antlaşma olan Amasya Antlaşma sı (1533) yapıldı Hint Deniz Seferleri yapıldı (4 kez) Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz üstünlüğü Osmanlı ya geçti Zigetvar Seferi sırasında vefat etmiştir (1566). SOKOLLU MEHMET PAŞA 109. Kanuni, II. Selim ve III. Murat a sadrazamlık (Veziriazam) yaptı Kıbrıs Fethedildi (1571) (Lala Mustafa Paşa Aldı) 111. Kıbrıs Fethi ile Doğu Akdeniz güvenliği sağlandı İnebahtı Deniz Savaşı nda Osmanlı donanması yenildi ve İLK kez yakıldı Vadi üs-seyl Savaşı ile Fas alındı ve Kuzey Afrika fethi tamamlandı. Atlas Okyanusu na ulaşıldı Avusturya ve İngiltere ye kapitülasyonlar verildi Süveyş Kanalı, Don-Volga ve Marmara Kanalları projeleri vardır Sokollu Mehmet Paşa nın ölümüyle (1579) Osmanlı Devleti nde Yükselme Devri sona erip Duraklama Devri başladı. YENİÇAĞDA AVRUPA 117. İstanbul un Fethi ile başlar (29 Mayıs 1453) 118. Avrupa da bilim ve teknik alanda gelişmeleri barut, pusula, matbaa ve kâğıt başlattı. 2

3 119. Barutun ateşli silahlarda kullanılması ile Derebeylik yıkıldı ve merkezi krallıklar güç kazandı Pusulanın geliştirilmesi Coğrafi Keşiflere ortam hazırlamıştır Kâğıt ve matbaanın kullanılması Hümanizm, Rönesans ve Reform a neden oldu Amerika ya ilk 1492 de Kristof Colomb ulaştı ama buranın yeni bir kıta olduğunu 1507 de İtalyan gemici Ameriko Vespuçi anladı ve adını verdi Bartelmi Diaz, Ümit (Fırtınalar) Burnu nu buldu Vasko De Gama, Hint Deniz Yolu nu buldu Macellan Dünya yı dolaşmaya başladı ama öldüğü için seyahati arkadaşı Delkano tamamladı Coğrafi Keşiflerle, yeni kıtalar, yollar, medeniyetler, insanlar, hayvanlar ve bitkiler tanındı Coğrafi Keşifleri, İspanyol ve Portekizli gemiciler başlattı Coğrafi Keşiflerle, Doğu Ticaret Yolları önemini kaybetti Coğrafi Keşiflerle, Akdeniz limanları önemini kaybetti Coğrafi Keşiflerden, en çok zararı (ekonomik) Osmanlı Devleti gördü Coğrafi Keşiflerle, Atlas Okyanusu limanları önem kazandı Coğrafi Keşiflerle, Avrupa da zenginlik kaynağı toprak olmaktan çıkıp maden oldu Coğrafi Keşiflerle, Burjuva sınıfı zenginleşti Rönesans Hareketleri İtalya da başladı Rönesans, edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve bilim alanında ortaya çıkmıştır Rönesans ile ferdiyetçilik gelişti Rönesans ile ilk kez sanat alanında din dışı konular işlendi Rönesans ile skolâstik düşünce büyük oranda yıkıldı ve pozitivizm doğmuştur Reform Hareketleri, Almanya da Martin Luther tarafından başlatıldı Reform Hareketleri ile Avrupa da mezhep birliği bozuldu Reform Hareketleri Protestanlık, Anglikanizm, Calvinizm, Presbiteryenlik gibi mezhepler doğdu Protestanlık, 1555 Ogusburg Antlaşması ile serbest bırakıldı Calvinizm, 1598 Nant Fermanı ile serbest bırakıldı Reform Hareketleri ile Kilise ve din adamlarına duyulan güven yıkıldı Reform Hareketleri ilk kez laik eğitim kurumları oluşturuldu Çiftegül Savaşları (İki Gül Savaşları) sonunda İngiltere siyasi birliğini tamamladı Yıl Savaşları sonunda yapılan 1648 Westfalya Antlaşması Papanın onayına sunulmayan İLK antlaşmadır Yıl Savaşları İngiltere de Amerika nın bağımsızlık savaşına; Fransa da Fransız İhtilalı na sebep olmuştur. OSMANLI DEVLETİ NDE DURAKLAMA DÖNEMİ 149. Osmanlı Devleti 17. Yüzyılda en çok Avusturya ile savaşmıştır Yüzyılda Osmanlı Devleti, Avusturya, Lehistan, Venedik, Rusya ve İran la savaşmıştır yüzyılda amaç Yükselme Dönemine geri dönebilmektir I. Ahmet döneminde Ekber ve Erşet uygulaması başlatıldı Ekber ve Erşet uygulaması ile Kardeş Katli kaldırıldı Ekber ve Erşet uygulaması ile sancağa çıkma usulüne son verildi Ekber ve Erşet uygulaması ile Şehzadeler sarayda eğitim almaya başladı (Kafes Usulü) 156. Sancaktan yetişen son padişah, III. Mehmet tir Sancağa çıkmadan hükümdar olan ilk padişah I. Ahmet tir İran la 1590 yılında Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması yapıldı ve Osmanlı Devleti Doğuda en geniş sınırlara ulaştı (Hazar Denizi kıyıları) II. Osman (Genç Osman) Hotin Seferi (1621) sonrası Yeniçeri Ocağı nı kaldırmayı düşündü. Osmanlı Devleti nde İLK olmuştur Lehistan la yapılan 1672 Bucaş Antlaşması, batıda topraklarımıza toprak kattığımız son antlaşmadır , Haçova Meydan Savaşı Osmanlı nın kazandığı son büyük meydan savaşıdır Zitvatoruk Antlaşması (1606) ile Osmanlı, Avusturya ya olan protokol üstünlüğünü kaybetti Vasvar Antlaşması (1664) Osmanlı nın Avusturya dan Son kez toprak ve savaş tazminatı aldığı antlaşmadır İlk Osmanlı - Rusya antlaşması 1681 Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması dır Kutsal İttifak II. Viyana Kuşatması (1683) sonrası kuruldu Kutsal İttifakta Avusturya, Venedik, Rusya, Lehistan ve Malta Osmanlı ya karşı savaştı ( ) Kutsal İttifak savaşları Avusturya nın güçlenmesine neden olmuştur. 3

4 168. Kutsal İttifakla yapılan savaşlarda ordunun başında sefere çıkan son padişah II. Mustafa oldu Karlofça (1699) ve İstanbul (1700) Antlaşmaları ile Osmanlı ilk kez büyük çapta toprak kaybetti Karlofça Antlaşması (1699) ile Osmanlı Devleti nde Gerileme Dönemi başladı Avusturya, Karlofça Antlaşması nın garantör devleti olarak Osmanlı ya üstünlük sağlamıştır İstanbul Antlaşması ile Ruslar, ilk kez Karadeniz de donanma bulundurma hakkı elde etti İstanbul Antlaşması ile Ruslar, ilk kez İstanbul da elçi bulundurma hakkını elde etti ve böylece Osmanlı nın içişlerine karışma imkânı buldu Karlofça Antlaşması (1699) Osmanlı yı paylaşmayı hedef alan İLK uluslararası antlaşmadır Duraklama Dönemi nde Merkez (İstanbul) İsyanları, Celali (Anadolu) İsyanları ve Eyalet İsyanları yaşanmıştır II. Osman sarayı halka açmış ve saray dışından (harem dışından) evlenmiştir II. Osman sosyal alanda ıslahat (yenilik) yapan ilk padişahtır IV. Murat, içki, tütün ve gece sokağa çıkmayı yasaklamıştır IV. Murat, Koçi Bey e raporlar hazırlatmıştır Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti nde ilk kez bütçe hazırlamıştır Köprülü Mehmet Paşa, şartlı sadrazam olmuştur Yüzyıl ıslahatlarında Avrupa örnek alınmamıştır Yüzyıl ıslahatları baskı ve şiddete dayanır Yüzyıl ıslahatları devlet politikası haline gelmemiştir Yüzyıl ıslahatları kişi ya da hükümdarlarla sınırlı kalmıştır Osmanlı Devleti nde Duraklama dönemi, Karlofça Antlaşması ile sona erer ve Gerileme Dönemi başlar Duraklama Döneminde yapılan en ağır şartlı antlaşma Karlofça Antlaşması dır. OSMANLI DEVLETİ NDE GERİLEME DÖNEMİ yüzyılda en çok Rusya ile savaşılmıştır yüzyılda Rusya, İran, Avusturya ve Venedik le savaşlar yapılmıştır yüzyılda amaç Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen yerleri almaktır Gerileme Dönemi Karlofça Antlaşması (1699) ile başlar Yaş Antlaşması (1792) ile sona erer Rusya bu dönemde sıcak denizlere inme politikası gütmüştür İstanbul (1700) antlaşması ile Rusya ya verilen haklar 1711 Prut Antlaşması ile geri alınmıştır Pasarofça Antlaşması ile (1718) Avrupa nın üstünlüğü kabul edilmiş ve Lale Devri başlamıştır İstanbul Antlaşması (1724) İlk Osmanlı-Rus Dostluk Antlaşmasıdır İran la yapılan 1732 Ahmet Paşa Antlaşması uygulanmayan bir antlaşmadır Fransa ya 1739 Belgrat Antlaşması na arabuluculuk ettiği için 1740 yılında I. Mahmut zamanında kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir Belgrat Antlaşması (1739) Osmanlı nın 18. yy de imzaladığı son şerefli antlaşmadır Belgrat Antlaşması (1739) ile Rus Çarı, Avusturya İmparatoru ve Fransa Kralına denk sayılmıştır Osmanlı Rus Savaşı sırasında Ruslar 1770 te Osmanlı donanmasını Çeşme de yakmıştır Kartal Meydan Muharebesinde Ruslara yenilen Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile İLK kez halkının çoğunluğu Müslüman ve Türk olan bir bölge kaybedilmiştir: KIRIM Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenmiştir Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslara kapitülasyonlar verilmiştir Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Osmanlı Devleti ilk kez bir devlete (Çarlık Rusya) savaş tazminatı ödemiştir Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Ruslar istedikleri yerlerde konsolosluk açma yetkisine kavuşmuştur Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) Osmanlı Devleti nin 18. yy de (Gerileme Dönemi) yaptığı en ağır şartlı antlaşmadır Aynalıkavak Tenkihnamesi ile (1779) Osmanlı Devleti, Rus yanlısı Şahin Giray ın Kırım Hanı olmasını kabul etmiştir Ruslar, 1783 yılında Kırım ı işgal etmiştir Avusturya ile yapılan 1791 Ziştovi Antlaşması SON Osmanlı-Avusturya antlaşmasıdır Yaş Antlaşması (Osmanlı-Çarlık Rusya) ile Dağılma Dönemi başlar Yaş Antlaşması ile Kırım ın Rusya ya ait olduğu kabul edilmiştir Lale Devri ( ) Avrupa tarzındaki İLK ıslahattır. (Yenilik) 214. Lale Devri Pasarofça Antlaşması ile başlar (1718) 215. Lale Devrinin padişahı III. Ahmet tir. 4

5 216. Lale Devrinin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa dır Lale Devrinde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafında kurulmuştur. (İLK teknik yenilik) 218. Lale Devri nde Osmanlı da ilk kez itfaiye bölüğü kurulmuştur Lale Devrinde askeri ıslahat yoktur Lale Devri nde Avrupa da İlk kez geçici elçilikler kurulmuştur Lale Devri nde ilk kez çiçek aşısı uygulandı. Halk sağlığına önem verilmiştir Lale Devri nde ilk kez mimaride Avrupa tarzında eserler inşa edildi Lale Devri denilince şiirde Nedim; minyatürde Levni akla gelir Lale Devri, 1730 da Patrona Halil İsyanı ile sona erer I. Mahmut döneminde ilk kez yabancı birisinin (Kont De Bonneval: Humbaracı Ahmet Paşa) tecrübesinden yararlanılmıştır I. Abdülhamit Döneminde Ulufe alım-satımı yasaklandı III. Selim ıslahatlarına genel olarak Nizam-ı Cedit denir III. Selim dönemi, Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir III. Selim dönemi nde Fransızca devletin resmi yabancı dili haline getirildi III. Selim döneminde devlet matbaası kuruldu. YAKINÇAĞ TARİHİ 231. Yakınçağ 1789 Fransız İhtilalı ile başlar ve günümüze kadar devam eder Amerika, 1783 Wersay Antlaşması ile İngiltere ye karşı bağımsızlığını kazanmıştır de George Washington un başkanlığında ABD kurulmuştur Fransız ihtilalı sonucunda Yeniçağ sona ermiştir Yakınçağ başlamıştır Fransız ihtilalı ile milliyetçilik fikri ortaya çıkmıştır Fransız ihtilalı ile eşitlik, adalet, hürriyet gibi kavramlar yaygınlaşmıştır Fransız ihtilalı ile İLK kez İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlanmıştır Fransız ihtilalı ile Burjuvalar yönetime katılmıştır Fransız ihtilalı ile İLK kez Laik hukuk kuralları ortaya çıkmıştır Napolyon İhtilal Savaşlarında ( ) ilk yenilgisini Mısır da, Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedit Ordusu ndan almıştır Napolyon un İhtilal Savaşları ( ) Waterlao Savaşında yenilmesi ile sona ermiştir Viyana Kongresi (1815) Avrupa da ilk uluslararası Kongredir İhtilalları Fransa da başlamış ve tüm Avrupa ya yayılmıştır Sanayi İnkılâbı İngiltere de 18. yüzyılın ortalarında James Watt tarafından Buhar Makinesinin bulunması ile başlamıştır Sanayi İnkılâbı nın sermaye birikiminde Coğrafi Keşifler; bilgi birikimi nde Rönesans ın etkisi vardır Sanayi İnkılâbı ile büyük fabrikalar kuruldu Sanayi İnkılâbı ile işçi sınıfı ortaya çıktı Sanayi İnkılâbı ile kapitalizm, sosyalizm ve Liberalizm kavramları ortaya çıktı İhtilalı sosyalizmin kurulmasına neden olmuştur. OSMANLI DAĞILMA DÖNEMİ 250. Dağılma Dönemi 1792 Yaş Antlaşması ile başlar ve 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sona erer Dağılma Döneminde Denge Politikası uygulanmıştır Napolyon un Mısır ı işgali sırasında Ruslar boğazlardan İLK kez serbestçe geçmiştir Osmanlı ya bağımsız için İLK isyan eden millet Sırplardır Osmanlı dan bağımsız olan İLK devlet Yunanlardır Kuzey Afrika da işgal edilen İLK Osmanlı toprağı 1830 da Fransa tarafından Cezayir dir Hünkar İskelesi Antlaşması Denize düşen yılana sarılır mantığında bir antlaşmadır. Bu antlaşma Çarlık Rusya ile yapılmıştır Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti son kez boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını kullanarak karar vermiştir İngiltere ile yapılan Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devleti ekonomik anlamda açık Pazar haline gelmiştir , Londra Mukavelenamesi ile Mısır sorunu çözülmüştür Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841) ile Osmanlı nın boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği sona ermiştir Kırım Savaşı sırasında Ruslar Sinop ta Osmanlı donanmasını yakmıştır (1853) Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk dış borcu İngiltere den aldı Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan faydalanmaya başlamıştır. 5

6 264. Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altında olacaktır Paris Antlaşması (1856) ile Osmanlı Devleti galip geldiği bir savaştan mağlup devlet muamelesi görmüştür Paris Antlaşması (1856) öncesi Osmanlı Devleti Islahat Fermanı nı yayınlamıştır Paris Antlaşması (1856) Osmanlı Devleti nin galip devlet olarak imzaladığı son antlaşmadır Osmanlı-Rus Savaşı nın diğer adı 93 Harbi dir Gazi Osman Paşa nın Plevne Kuşatması 93 Harbi sırasındadır Nene Hatun Olayı Erzurum da 93 Harbi sırasında gerçekleşmiştir Osmanlı-Rus Savaşı sonunda önce Ayestefanos Antlaşması (1878) imzalanmıştır Ayestefanos Antlaşması uygulanmayan bir antlaşmadır Ayestefanos Antlaşması uygulanmayınca yerine Berlin Antlaşması imzalanmıştır Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Antlaşması (1878) ile bağımsız olmuştur Berlin Antlaşması ile Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır Berlin Antlaşması ile Bosna-Hersek in yönetimi Avusturya ya verilmiştir Berlin Antlaşması ile Osmanlı İngiltere den uzaklaşıp Almanya ya yaklaşmıştır Berlin Antlaşması ile İngiltere Osmanlı nın toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmiş ve parçalanma planlarına katılmıştır Berlin Antlaşması sonrası İngiltere, Kıbrıs ı işgal etmiştir Yeniçeri Ocağı nı 1826 da II. Mahmut kaldırmıştır Yeniçeri Ocağı nın yerine Asakir-i Mansure-yi Muhammediye adıyla bir ordu kurulmuştur II. Mahmut, Sened-i İttifak ı (1808) ayanlarla imzalamıştır II. Mahmut, Divan Teşkilatını kaldırmış ve nazırlık (Bakanlıkları) kurmuştur II. Mahmut, memurlara rütbe ve nişan uygulaması getirmiştir II. Mahmut, ilk kez nüfus sayımı yaptırmıştır (1831) 286. İlk nüfus sayımında erkekler (askerlik ve vergi) sayılmıştır II. Mahmut döneminde iller merkeze bağlanmıştır II. Mahmut döneminde dirlik sistemi kaldırılmış ve memurlara maaş verilmeye başlanmıştır II. Mahmut döneminde müsadere usulü kaldırılmıştır II. Mahmut döneminde din ve mezhep farklılığı kaldırıldı II. Mahmut döneminde posta, karantina ve polis teşkilatı kuruldu II. Mahmut döneminde memurlara fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirilmiştir II. Mahmut resmini devlet dairelerine astırmıştır II. Mahmut döneminde ilk kez Avrupa tarzında okullar açılmıştır II. Mahmut döneminde ilk kez Avrupa ya öğrenci gönderilmiştir II. Mahmut döneminde İstanbul da ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir II. Mahmut döneminde Takvim-i Vekayi adıyla ilk resmi gazete çıkartıldı II. Mahmut döneminde yabancı müzik serbest bırakılmıştır. TANZİMAT FERMANI (1839) (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) 299. Tanzimat Fermanı 1839 da Mısır Sorunu ve Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin yardımını almak ve içişlerimize karışmasını engellemek amacıyla yayınlandı Tanzimat Fermanı Sultan Abdülmecid Döneminde Mustafa Reşit Paşa tarafından yayınlandı Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti nde anayasacılık hareketi başladı Tanzimat Fermanı ilk kez padişah üzerinde bir kanun gücü olduğunu göstermiştir Tanzimat Fermanı ile a- Halkın can, mal ve namus güvenliği sağlandı. b- Askerlik vatan hizmeti haline getirildi. c- Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır. d- Kanunlar herkese eşit uygulanacaktır. e- Herkese mal, mülk edinme hakkı getirildi Tanzimat Döneminde ( ) a- İl Genel Meclisleri kuruldu. b- Islahat Fermanı yayınlandı (1856). c- İltizam usulü kaldırıldı. d- İlk kâğıt para basıldı, kaime e- İlk dış borç İngiltere den alındı (1854). f- İlk demir yolu hattı (İzmir-Aydın) yapıldı. g- İlk telgraf okulu açıldı. h- Kız öğrenciler için ilk kez okullar açıldı. ISLAHAT FERMANI (1856) 6

7 305. Paris Antlaşması öncesi Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek amacıyla yayınlandı Islahat Fermanı ile azınlıklara geniş haklar verildi Islahat Fermanı ile din ve mezhep özgürlüğü sağlandı Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler yasaklandı Islahat Fermanı ile azınlıkların devlet memurluğuna girmesi sağlandı Islahat Fermanı ile azınlıklara bedelli askerlik getirildi. I. MEŞRUTİYET (1876) 311. Balkan Bunalımı sırasında Avrupalı devletlerin desteğini almak için ilan edilmiştir I. Meşrutiyet (1876) i II. Abdülhamit ilan etmiştir I. Meşrutiyet (1876) Jön Türklerin (Genç Osmanlılar) isteğiyle ilan edilmiştir I. Meşrutiyet te (1876) Osmanlıcılık fikri vardır I. Meşrutiyet (1876) ile halk ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır Meşrutiyet in ilanı ile Ayan ve Halk (Mebusan) Meclisi açılmıştır I. Meşrutiyet (1876) ile Kanun-ı Esasi ilan edilmiştir Kanun-ı Esasi İlk Osmanlı Anayasasıdır I. Meşrutiyet e (1876) Savaşı bahanesiyle II. Abdülhamit tarafından son verilmiştir I. Meşrutiyet te (1876) meclisi açma-kapama yetkisi ve son söz padişaha aittir yılında maliye iflas etmiştir savaşının etkisiyle (Muharrem Kararnamesi ile) Osmanlı Devleti dış borçları ödeyemeyeceğini açıklamış ve 1881 yılında Düyun-ı Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) kurulmuştur. II. MEŞRUTİYET (1908) 322. Reval Görüşmeleri (İngiltere-Çarlık Rusya) sırasında yayınlanmıştır Reval Görüşmeleri ile İngiltere Rusya yı Osmanlı topraklarında serbest bırakmıştır II. Meşrutiyet (1908) II. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir II. Meşrutiyet (1908) İttihat ve Terakki nin baskısı ile ilan edilmiştir İttihat ve Terakki Türkçülük (Turancılık) fikrindedir II. Meşrutiyet (1908) ile Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir II. Meşrutiyet ile ilk siyasi partiler kurulmaya başlamıştır II. Meşrutiyet (1908) ile meclisin yetkileri artırılmıştır II. Meşrutiyet ile devlet kademelerine gelmek için Müslüman olma şartı kaldırılmıştır Babıali Baskını ile İttihat ve Terakki yönetime el koymuştur Mart Vakası (13 Nisan 1909) rejimi değiştirmeye yönelik ilk isyandır Mart Vakası nı Hareket Ordusu bastırmıştır Mart Vakası irticai bir harekettir Hareket Ordusunda Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmaktadır II. Abdülhamit 31 Mart Vakası ndan sorumlu tutularak meclis kararı ile tahttan indirilmiştir Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması ile sona erdi Uşi Antlaşması ile Osmanlı, Kuzey Afrika daki son toprak parçasını da kaybetti I. Balkan Savaşı nda Osmanlı Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan ile savaştı I. Balkan Savaşı nda Osmanlı ya ilk saldıran devlet Karadağ dır I. Balkan Savaşı ndan en karlı çıkan devlet: Bulgaristan 342. I. Balkan Savaşı sonrası, Londra Antlaşması yapılmıştır Bulgaristan çok toprak aldığı için Rusya nın diğer Balkan devletlerini kışkırtması ile II. Balkan Savaşı çıkmıştır II. Balkan Savaşı sonrası, Bükreş Antlaşması yapıldı Rusya nın kışkırtması ve Bükreş Antlaşması ile toprak kaybı yaşaması Bulgaristan ın I. Dünya Savaşı nda İttifak devletleri yanında savaşa girmesinde etkili oldu I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ya sığınan savaş gemileri: Goben (Yavuz) ve Breslav (Midilli) Dünya Savaşı bir Sırp milliyetçisinin Avusturya-Macaristan veliahdını öldürmesi (bahane) sonucu başlamıştır I. Dünya Savaşı nda Osmanlı nın taarruz cepheleri: Kafkas (Sarıkamış) ve Kanal Cephesi dir I. Dünya Savaşı nda tek kazandığımız cephe: Çanakkale Cephesi Mustafa Kemal i meşhur eden cephe (savaş): Çanakkale Cephesi Sınırlarımız dışında savaştığımız cepheler: Romanya, Galiçya ve Makedonya 352. İtalya, Londra Antlaşması (Gizli Antlaşma) ile İttifak devletlerinden ayrılıp İtilaf devletleri tarafına geçmiştir. OSMANLI KÜLTÜR ve MEDENİYETİ 7

8 Devlet Yönetimi 353. Osmanlı da Kanun-ı Esasi ye kadar Mutlak Monarşik bir yönetim vardır Osmanlı da yönetim, İslam Hukuku na dayanır I. Murat Ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışını getirmiştir Fatih Sultan Mehmet, Ülke padişahın malıdır anlayışını getirmiştir I. Ahmet Ekber ve Erşet usulünü getirmiştir I. Ahmet kardeş katli ve sancağa çıkmayı kaldırmıştır Birun, Topkapı Sarayı nın dış kısmıdır Enderun, Topkapı Sarayı nın iç kısmıdır Enderun, aynı zamanda bir saray okuludur Divan-ı Hümayun, Bakanlar Kuruludur Divan-ı Hümayun, merkez teşkilatın en önemli bölümü, en üst yönetim ve en yüksek mahkemedir Yönetici sınıflar: Kalemiye, seyfiye ve ilmiyedir Divan, Orhan Bey tarafından kurulup, son şeklini Fatih döneminde almış ve II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır Divan ın asıl üyeleri: Padişah, vezirler, kazasker, defterdar ve nişancıdır Yüzyılda şeyhülislam ve kaptan-ı Derya; 17. Yüzyılda ise reisülküttap divana girmiştir Fatih, 1475 kanunnamesi ile divan toplantılarına padişahın başkanlık etmesini kaldırmıştır Osmanlı Devleti nde temel idare birimi sancaktır Rumeli Beylerbeyliğini I. Murat; Anadolu Beylerbeyliği ni Yıldırım Bayezid kurmuştur Osmanlı İdari birimleri (Büyükten küçüğe): Eyalet-sancak (şehir) -kaza (ilçe) köy Askeri Teşkilat 372. Yeniçerilerin aldığı maaşa Ulufe; bahşişe Cülus Bahşisi denir Kapıkulu askerleri, padişah ve başkenti koruyan askerlerdir Kapıkulu askerleri I. Murat döneminde Pençik Sistemi (1/5) ve II. Murat döneminde Devşirme Sistemi ne göre alınmıştır Tımarlı sipahilere cebelü denir Donanma komutanına Kaptan Paşa; donanma askerlerine ise Levent denir. Gemilere kadırga, mavna, baştarda, Karamürsel ve kalyon denir İlk donanmaya Karesioğullarının alınması ile sahip olundu İlk tersane Yıldırım Bayezid zamanında Gelibolu da açıldı. Ekonomi ve Maliye 379. Mali işlere defterdar bakar ve defterdarlık makamı I. Murat döneminde oluşturulmuştur II. Mahmut döneminde Defterdarlık kaldırılıp yerine Maliye Nazırlığı kurulmuştur Devlet hazinesi, Hazine-yi Amire; Padişahın şahsi hazinesi ise Hazine-yi Hassa dır İlk ekonomik ayrıcalıklar Fatih tarafından Venediklilere verildi İlk kapitülasyonlar, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa ya verildi (1535) İlk para (bakır) Osman Bey; gümüş para Orhan Bey ve altın para Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılmıştır Devletin temel para birimi Akçedir. Bunun yanında para, kuruş ve altın da kullanılmıştır İlk kâğıt para Sultan Abdülmecit zamanında basılan Kaime dir (1844) sonrasında para birimleri Kuruş ve Mecidiye olmuştur İlk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır (IV. Mehmet dönemi) Osmanlı da ilk banka Bank-ı Dersaadet tir (1847) 390. İlk Türk bankası ise Ziraat Bankası dır. Osmanlı Toplum Yapısı 391. Yönetenler 3 gruba ayrılır. a- İlmiye: Kazasker, Şeyhülislam, Kadılar, imamlar b- Seyfiye: Sadrazam, vezirler, kaptan-ı derya, beylerbeyi ve sancakbeyi c- Kalemiye: Nişancı, Defterdar, Reisülküttap ve kâtipler. Genel Bilgiler 392. Osmanlı Devleti tarihinde uygulanmayan antlaşmalar: 1- Edirne-Segedin Antlaşması, 2- Ahmet Paşa Antlaşması, 3-Aya Stefanos Antlaşması, 4- Sevr Antlaşması 393. Osmanlı Donanması tarihte 4 kere yakılmıştır İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop Baskını 394. Çeşme, Sinop ve Navarin olaylarında Osmanlı donanmasını Rusya yakmıştır Osmanlı Devleti ne, Hamitoğulları toprakları satın alınarak, Germiyanoğulları topraklarının bir kısmı ise çeyiz yoluyla geçmiştir Osmanlı Devleti ne ilk bağlanan beylik: Karesioğulları Beyliğidir Osmanlı Devleti ne son bağlanan beylik Ramazanoğullarıdır Osmanlı Devleti ne savaşla bağlanan tek beylik: Karamanoğullarıdır Osmanlı Devleti nin 17. yüzyılda imzaladığı en ağır şartlı antlaşma Karlofça Antlaşması, 18. Yüzyılda Küçük Kaynarca Antlaşması ve 19. Yüzyılda Berlin Antlaşması dır. 8

9 400. Nizam-ı Cedit, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet 19. Yüzyıl ıslahatlarıdır Osmanlı Devleti nde Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler Tanzimat Fermanı (1839) ile kurulmaya başlamıştır Osmanlı Devleti Gerileme Döneminde en çok Avusturya ile savaşmıştır Osmanlı Devleti Dağılma Döneminde en çok Rusya ile savaşmıştır Defterdarın sayısı, ülke sınırlarının genişlemesi ile Rumeli ve Anadolu Defterdarı olarak artırılmıştır Napolyon un yaptığı İhtilal Savaşları sonunda Viyana Kongresi (1815) yapılmıştır Osmanlı Devleti nde belediye başkanı görevinde bulunan görevli Şehremini dir Ortodoksların Osmanlı Devleti nin himayesine girmesi İstanbul un Fethi ile himayesinden çıkması ise Küçük Kaynarca Antlaşması ile olmuştur Avrupa da yaşanan Yüzyıl Savaşları ( ) Osmanlı Devleti nin Balkanlar yönünde genişlemesini kolaylaştırmıştır Osmanlı Devleti, Reform Hareketlerinden etkilenmemiştir Coğrafi Keşiflerin başlamasında pusulanın sapma açısının hesaplanması etkili olmuştur Pusulanın sapma açısını Kristof Colomb hesaplamıştır Ermeni Sorunu Berlin Antlaşması (1878) ile çıkmıştır Türkler, tarihte sıra ile Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi ve Latin alfabesini kullanmıştır Türkler, sıra ile 12 Hayvanlı Türk Takvimi, Hicri Takvim, Celali Takvim, Rumi Takvim ve Miladi takvimi kullanmıştır Timur Devleti nin Altınorda Devleti ni yıkması Rusların güneye sarkmasına ortam hazırlamıştır Türkiye Selçuklu Devleti nin 1230 Yassıçemen Savaşı ile Harzemşahlar Devleti ne son vermesi ile Moğollar ile aradaki tampon bölge aradan kalkmıştır Baba İshak İsyanı nda Türkiye Selçuklu Devleti nin isyanı bastırmakta zorlanması Moğollara Anadolu ya saldırmalarında cesaret vermiştir Miryokefalon Savaşı ndan sonra Bizans kaynakları Anadolu toprakları için Türkiye demeye başlamıştır İstanbul tarihte Konstantaniyye, Konstantinopolis, İstanbul, İslambol, Dersaadet, Payitaht, Asetane gibi adlarla anılmıştır İstanbul da bulunan Osmanlı Sarayları: Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı dır İshak Paşa Sarayı 18. yüzyılda Ağrı, Doğu Beyazıt ta inşa edilmiştir İlk Osmanlı Camii, İznik Hacı Özbek Camii dir atih Camii İstanbul da yaptırılan ilk Osmanlı camiidir Osmanlı da mimaride batı etkisinin görüldüğü ilk mimari eser: Nuru Osmaniye Camii 425. Lale Devrinde matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatidir Timur İmparatorluğu hükümdarlarından Uluğ Bey Türk tarihinde İLK rasathaneyi (Gözlemevi) açmıştır Büyük Selçuklu Devleti nin başkentleri: Nişabur, Rey ve İsfahan dır Avrupa da kilise, ilk darbeyi Haçlı Seferleri ile almıştır de İstanbul da açılan, idadilerin üstünde eğitim veren, yönetim ve programı Fransızca olan okul Galatasaray Lisesi (Mekteb-i Sultani)dir Top ilk kez Yüzyıl Savaşlarında kullanılmıştır Osmanlı Devleti nde ilk top I. Kosova Savaşı nda kullanılmıştır İtalya 1870; Almanya 1871 yılında siyasi birliğini sağlamıştır Hindistan a İslamiyet i Gazneliler yaymaya başlamıştır Babürler Türk Devleti Hindistan da İslamiyet in kökleşmesini sağlamıştır Karahanlılar ticareti geliştirmek için Ribat adı verilen kervansaraylar yaptırmışlardır Karahanlılar Devleti nin doğu kısmını: Karahitaylar; batı kısmını Harzemşahlar yıkmıştır Selçuklu Türkleri Gazneli Mahmut u 1038 yılında yenerek Nişabur da bağımsızlığını ilan etmiştir Selçuklu Türkleri, (Büyük Selçuklu Devleti) Gaznelileri Dandanakan Savaşı nda yenerek resmen kurulmuştur Tolunoğulları Devleti, Mısır da kurulan ilk Türk devletidir Hicaz bölgesine (Mekke, Medine, Taif) hâkim olan ilk Türk devleti Akşitler dir Burjuva Sınıfı, Fransız İhtilalı ile yönetime katılmış ve zamanla yönetimi ele geçirmiştir Sefere çıkan son Osmanlı padişahı, II. Mustafa dır İlk Türk İslam eserleri: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip), Divan-ı Lugat-it Türk (Kaşgarlı Mahmut), Atabetü l Hakayık (Edip Ahmet Yükneki), Divan-ı Hikmet (Hoca Ahmet Yesevi) dir. 9

10 444. Osmanlı Devleti nde ilk Kaptan-ı derya Baltaoğlu Süleyman Bey dir Osmanlı da medrese öğrencilerine Softa denir ABD, Monroe Doktrini ile dünya siyasetinden uzaklaşmıştır (1823). ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 447. Orta Asya da Türkistan ın Sovyet Rusya ya karşı 1917 de başlattığı ve 1931 yılına kadar süren bağımsızlık mücadelesine Basmacılık Hareketi denir Basmacılara 1918 yılına kadar Erbaş Korbaşı liderlik yapmıştır. Sonrasında Mir Muhammed Beg Hacı Koşakoğlu denetiminde teşkilatlanma çabaları devam etmiştir Meiji Restorasyonu, Japonların, batının teknolojisi ile doğunun kültürünü birleştirerek modern Japonya yı kurma çabasıdır Meiji Restorasyonunda alfabe değişikliği olmamıştır Dünya Ekonomik Krizi, Amerika da 1929 yılında Dow Jones (New York) borsasının çökmesiyle başlayan ve etkisi 10 yıl boyunca dünyada devam eden ekonomik bunalımdır Dünya Ekonomik Krizi, Kara Perşembe olarak da anılır, 29 Ekim 1929 tarihinde yaşanmıştır Şimonosaki Antlaşması ile Çin, Kore nin bağımsızlığını kabul etmiştir II. Dünya Savaşı nda Mihver devletler: Almanya, İtalya ve Japonya dır II. Dünya Savaşı nda Müttefik devletler: İngiltere, Fransa, Rusya (SSCB) ve ABD dir II. Dünya Savaşı, Almanya nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya yı işgaliyle başlamıştır ABD, savaşa Japonya nın Pasifik teki Pearl Harbor üssünü bombalaması sonucu 7 Aralık 1941 de girmiştir II. Dünya Savaşı nda Hiroşima ve Nagazaki ye ilk kez nükleer bomba (atom bombası) atılmıştır. (6 Ağustos 1945) 459. Atom bombasının atılmasından sonra Japonya başbakanı Suzuki, Japonya yönetimini Amerikalı General Mac Arthur a devrini öngören belgeyi imzalamış ve böylece II. Dünya Savaşı sona ermiştir İngiliz-Amerikan birliklerinin Normandiya Çıkarması (ikinci cephe) başarılı olması müttefiklerin savaşı kazanacağını belli etmiştir Nisan 1945 te Adolf Hitler intihar etmiş, 9 Mayıs ta Berlin düşmüş ve Alman başkomutanlığı teslim belgesini imzalamıştır Şubat 1945 tarihinde Yalta (Kırım) Konferansı toplandı. Amacı, savaş sonrası yeni düzenin kurulması ve Almanya nın geleceğinin tespit edilmesidir Dumbarton Oaks Konferansı (21 Ağustos-7 Eylül 1944) ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı nın temelleri atılmıştır BM nin kurulması Yalta Konferansında kararlaştırıldı Birleşmiş Milletlerin daimi üyeleri: İngiltere, Fransa, ABD, Rusya ve Çin dir Yalta konferansında BM Daimi üyelerine veto hakkı verilmiştir Yalta Konferansı na, Kırım Konferansı, Arganaut konferansı da denilir Postdam Konferansı (17 Temmuz-2 Ağustos 1945) Almanya nın savaştan çekilmesi ile Avrupa da ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla toplanmıştır Postdam Konferansı, üç büyüklerin (İngiltere, ABD, Sovyet Rusya) II. Dünya Savaşı ndaki son büyük konferansıdır Birleşmiş Milletler örgütüne Yardımcı Kuruluşlar UNESCO: üye ülkelerin bilim, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. FAO: Uluslar arası besin örgütüdür. Yoksul ülkelere gerekli besin yardımı yapmak amacıyla kurulmuştur. UNRA: Yurdundan ayrılıp başka ülkelere göç edenlerin sorunlarıyla ilgilenir. Göçmenlere yardımcı olan kuruluştur. UNICEF: Çocuklara yardım fonudur. Amacı yeni doğan, büyümekte olan çocukların ve gençlerin sorunlarıyla ilgilenir II. Dünya Savaşı ile Dünya, Sovyet Rusya bloğu ve ABD-İngiltere bloğu olarak ikiye ayrıldı. Sovyet Rusya ve ABD dünyanın iki süper gücü haline geldi. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayınlandı. Almanya doğu (demokratik) ve batı (federal) olarak ikiye ayrıldı. Sömürgecilik önemini kaybettiği için Hindistan, Mısır, Fas, Pakistan, Tunus, Cezayir ve Libya bağımsızlığını ilan etti. 14 Mayıs 1948 de İsrail bağımsızlığını ilan etti. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye de Varlık Vergisi uygulanmıştır İkinci Dünya Savaşı suçluları Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinde yargılanmıştır. 10

11 Dünya Savaşı ndan sonra ABD-SSCB arasındaki savaşsız rekabet dönemine Soğuk Savaş Dönemi denir Soğuk Savaş tabirini ilk kez ABD li Maliye ve Başbakanlık danışmanı Bernard Buruck kullanmıştır SSCB ye bağlı komünist ülkelere Doğu Bloku Ülkeleri ya da Demirperde ülkeleri denir Truman Doktrini, Sovyet Rusya nın Orta Doğu ve Akdeniz e inmek için Türkiye ve Yunanistan a yönelik tehditlerinin artması üzerine ABD nin bu devletlere askeri yardım yapmasını öngören doktrindir Marshall Planı, II. Dünya savaşı sonrasında 1947 yılında öngörülen ve arasında ABD kaynaklı ekonomik yardım paketidir. Türkiye dâhil 16 ülkeye yardım yapılmıştır NATO (Kuzey Atlantik Paktı), SSCB nin yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur (1949) SSCB, ABD nin politikalarına karşı a) Cominform: Moskova ile uydu ülkeler arasındaki bağları güçlendirmek ve ideolojik faaliyetleri tek merkezden yönetmek b) Comecon: Komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı artırmak c) Varşova Paktı: NATO ya karşı komünist ülkeler arsında askeri işbirliğini sağlamaktır Türkiye NATO ya Kore Savaşı na asker göndermesi sonrası 1952 yılında üye olmuştur Türkiye Kore Savaşı na bir tümen asker göndermiş ve Kunuri Savaşı nda ABD kuvvetlerinin yok edilmesini engellemiştir Kore Savaşı sonunda Panmunjom Antlaşması imzalanmıştır (1953) Milletler Cemiyeti, fikir olarak Wilson İlkeleri nde yer almış; Paris Barış Konferansı ile kurulmuş; Türkiye 1932 yılında üye olmuştur Locarno Barışı, Fransa nın Almanya nın I. Dünya Savaşı ndan sonra barışa uymayacağını düşündüğü için karşılıklı güven oluşturmak amacıyla yapılmıştır Almanya, Milletler Cemiyeti ne üye olduktan sonra Locarno Barışı yürürlüğe girmiştir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) ile Doğu ve Batı blokları arasında yumuşama ve işbirliği sağlanmaya başladı Vietnam Savaşı yılları arasında gerçekleşmiş ve ABD, bölgeye komünizmin yayılmasını engellemek amacıyla müdahale etmiş ama başarılı olamamıştır yılında Theodor Herzl, Filistin topraklarında bir İsrail Devleti nin kurulması için toplantı düzenlemiş ve bu isteğini dönemin padişahı II. Abdülhamit e teklif edip karşılığında da Osmanlı dış borçlarının ödenmesini teklif etmiştir ama bu teklif reddedilmiştir İsrail Devleti 1948 yılında David Ben Gurion tarafından bağımsızlığını ilan etmiştir Arap-İsrail Savaşları ve 1973 yıllarında gerçekleşmiştir İsrail 1948 savaşında Kudüs ün yarısını; 1967 savaşı sonunda da Kudüs ün tamamını işgal etmiştir OPEC: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüdür yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin garantör devletleri: İngiltere, Türkiye ve Yunanistan dır ASALA, 1970 li yıllarda Türk diplomatları şehit eden Ermeni terör örgütüdür. ASALA: Ermenistan ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu anlamına gelir Mayıs 1960 askeri darbesi ile Cemal GÜRSEL Cumhurbaşkanı yapılmış, Başbakan Adnan MENDERES, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ZORLU ve Maliye Bakanı Hasan POLATKAN idam edilmiştir Anayasası ile Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kuruldu. Anayasa mahkemesi kuruldu. Milli Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Radyo ve televizyonlar ile üniversiteler özerk hale getirildi. Hak ve özgürlükler genişletilerek devlet güvencesi altına alındı. İşçilere grev hakkı verildi SSCB, Mihail GORBAÇOV döneminde 1987 den itibaren Perestroyka (Yeniden yapılanma) ve Glasnost (Açıklık) ilkelerini benimsemiştir SSCB nin dağılmasıyla (1991); Soğuk Savaş dönemi sona erdi. Varşova Paktı dağıldı. COMECON dağıldı. ABD, dünyada tek haline geldi ABD, Amerika, Amerikalılarındır sloganından (politikasından) II. Dünya Savaşı ndan sonra vazgeçmiştir SSCB nin dağılmasından sonra Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kurulmuştur TİKA, (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı): Türk dilinin konuşulduğu ülkelerle işbirliğini geliştirmek, komşu ülkelerle kalkınma, ekonomi ve ticaret alanında işbirliği amacıyla kurulmuştur Avrupa Birliği (AB), 1951 yılında Batı Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda nın katılımıyla Avrupa Kömür ve Çelik Birliği olarak kurulmuştur. 11

12 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Birliği adı Avrupa Ekonomik Topluluğu na (AET) ve 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile adı Avrupa Birliği ne (AB) dönüşmüştür Kopenhag Kriterleri ile aday olan ülkelere üyelik için yeni ktiterler belirlenmiştir AB ye günümüzde 27 ülke üyedir Avrupa Birliği nin bayrağında 12 yıldız vardır, para birimi: Euro ( ) dur AB nin amacı Avrupa nın ekonomik ve siyasi olarak bütünleşmesini sağlamaktır Türkiye 1959 da AET ye üye olmak için başvurmuş; 1963 Ankara Antlaşması süreç başlamış; 1996 yılında Gümrük Birliği antlaşması yürürlüğe girmiş, 1999 da Türkiye adaylık statüsü kazanmış; 2004 yılında Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlaması öngörülmüş ve 12 Haziran 2006 da da müzakereler başlamıştır AB ye üye olmayı bekleyen 3 aday ülke: Türkiye, Makedonya ve Hırvatistan dır yılları arasında İran-Irak savaşı yaşanmıştır Irak, (Saddam Hüseyin) İran-Irak savaşındaki zararlarını telafi etmek için Kuveyt i işgal etmiştir. (2 Ağustos 1990) 512. ABD ve BM nin aldığı kararlara rağmen Irak Kuveyt i terk etmeyince 17 Ocak 1991 tarihinde Irak a karşı Çöl Harekâtı başlatılmıştır. (I. Körfez Savaşı) 513. II. Körfez savaşı (2003): ABD nin Irak ta nükleer silah (Kitle imha silahı) olduğu iddiasıyla başlamıştır Türkiye ye yönelik tehditler; Terör Misyonerlik İrtica dır Çernobil Nükleer Reaktör Kazası: Ukrayna nın Kiev kentinde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelmiş ve atmosfere büyük miktarda radyasyon yayılmıştır. Radyasyon Türkiye de Karadeniz Bölgesi ni etkilemiştir Kyoto Protokolü: İklim değişikliğine (Küresel ısınma) yol açan sera gazlarının atmosfere bırakılmasına kısıtlama getiren uluslar arası sözleşmedir yılında Japonya nın Kyoto kentinde kabul edilmiştir Türkiye, Kyoto Protokolünü 2009 da imzalamıştır Türkiye Kyoto Protokolünü imzalayan 185. Ülkedir Türkiye dünya barışına katkı sağlamak amacıyla, Kore, Kıbrıs, Somali, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Afganistan, Lübnan ve Aden Körfezi ne asker göndermiştir. NOTLAR Hanifi DEMİR TARİH ÖĞRETMENİ 12

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir?

I.Dьnya Savaюэ nda, savaюэn uzamasэna ve Эngilizlerin Orta Doрu projelerinin aksamasэna sebep olan cephe aюaрэdakilerden hangisidir? 1 ) Siyaset ve yцnetim bilimleri aзэsэndan her toplum yцnetenler ve yцnetilenler olarak tasnife tabi tutulabilir. Buna gцre Osmanlэ Devletinde yцnetenler sэnэfэna ne ad verilirdi? Askerо Molla Reaya Mьderris

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER SINAVI

SOSYAL BİLİMLER SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT

2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 2015 KPSS GENEL KÜLTÜR-TARİH DENEME-2 LEVENT YEŞİLYURT 1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya daki en eski kültür merkezidir? A)Andronova B)Anav C)Afenesyevo D)Tagar E)Karasuk 2. Aşağıda verilen eserler

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı