STANDART PENETRASYON DENEYİ (SPT) Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART PENETRASYON DENEYİ (SPT) Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh"

Transkript

1 STANDART PENETRASYON DENEYİ (SPT) Hasan ÖZKAN Jeo.Yük.Müh

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GiRİŞ STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) SPT Darbe Sayılarının Değerlendirilmesi SPT düzeltmelerinin standartlaştırılması Zemin Özellikleri ile SPT-N Değerleri Arasındaki Bağıntılar Kumların bağıl yoğunlukları (D r ) Kumların e siltlerin içsel sürtünme açıları (φ) Tek eksenli basınç dayanımı (q u ) İzin erilebilir taşıma gücü (q a ) Killerin drenajsız makaslama dayanımı (C u ) Zemin modül değerleri SPT DE ZEMİNDEN ÖRNEK ALINMASI DEĞİNİLEN BELGELER...20 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1: Donut tipi şahmerdan... 3 Şekil 2: Tüm kumlar için değişik örtü yükü basınçlarında bağıl yoğunluğun SPT darbe sayıları ile değişimi... 7 Şekil 3: SPT-N değerleri ile içsel sürtünme açısı arasındaki bağıntıların grafiği... 9 Şekil 4: Decourt (1990) a göre değişik türdeki kum e çakılın içsel sürtünme açısı ile bağıl yoğunluk arasındaki ilişki... 9 Şekil 5: SPT darbe sayısıları ile örtü yükü basınçları ile efektif sürtünme açısının tahmin yöntemi Şekil 6: Düzeltilmiş N 1,60 SPT darbe sayısı ile kumların içsel sürtünme açısı (φ) arasındaki ampirik ilişki Şekil 7: Killi (kohezyonlu) zeminlerde düzeltilmiş SPT darbe sayıları ile tek eksenli basınç dayanımları ilişkisi Şekil 8: Kumlar (kohezyonsuz zeminler) için taşıma gücü grafiği Şekil 9: İzin erilebilir taşıma gücü değerleri i

3 Şekil 10: Düzeltme faktörlerinin şematik gösterimi Şekil 11: Sowers (1979) a göre SPT-N değerleri ile drenajsız makaslama dayanımı (C u ) arasındaki ilişki Şekil 12: SPT-N değerleri ile elastisite modülü arasındaki bağıntılar Şekil 13: Yarık tüplü örnek alıcı ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1: SPT-N değerlerine göre zeminlerin sınıflandırılması... 2 Çizelge 2: Seed e diğerleri (1984) tarafından önerilen düzeltme katsayıları... 3 Çizelge 3: N 60 için düzeltme faktörleri... 4 Çizelge 4: Örtü yükü düzeltme faktörleri (C N )... 4 Çizelge 5: SPT-N değerleri ile bağıl yoğunluk ilişkisi... 6 Çizelge 6: Duncan e Buchignani (1976) a göre kohezyonsuz zeminlerde bağıl yoğunluk ile diğer parametreler arası ilişki... 7 Çizelge 7: SPT-N değerleri ile içsel sürtünme açısı arasındaki bağıntılar... 8 Çizelge 8: SPT-N değerlerine dayalı olarak kohezyonlu zeminlerin yaklaşık drenajsız makalama dayanımları Çizelge 9: Tan e diğerleri (1991) e göre SPT-N değerleri ile elastisite modülü arasındaki eşitlikler ii

4 1 GiRİŞ Bir çok projede çeşitli nedenler, temeller için taşıma gücü e oturmaların eksiksiz analizlerinin yapılabilmesi için gerekli yeterlikdeki erilerin elde edilmesini olanaksız duruma getirmektedir. Bu nedenler; a- Proje yapımı için erilen zamanın e harcanacak paranın sınırlandırılması, b- Kumlu e çakıllı zeminlerde, zeminin özelliğinden dolayı örselenmemiş örnek alınmasının zorluğu/olanaksızlığı olabilir. Baraj, büyük bina, köprü, destek duarı gibi güenliğin öne çıktığı yapıların oturacağı zeminin fiziksel özelliklerini gerçeğe yakın olarak belirlemek önemlidir. Bu amaca yönelik olarak zemin örnekleri üzerinde laboratuar e yerinde yapılan (in-situ) arazi deneylerinden yararlanılır. Yerinde yapılan (in-situ) deneylerden olan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), zemin incelemelerinde en sık kullanılan e en eski arazi deneylerinden biridir. Standart penetrasyon deneyi temel olarak, yerinde yapılan bir dinamik kesme (makaslama) deneyidir. Makaslama (kesme) dayanımı taneli zeminlerde, zeminin bağıl sıkılığına, kohezyonlu zeminlerde ise zeminin dayanım parametrelerine (kohezyona, içsel sürtünme açısına) bağlıdır. Bu nedenle penetrasyon deneyi sonuçları ile zemin parametreleri arasında bir bağıntı kurmak olasıdır. Son yıllarda düzeltilmiş SPT-N değeri ile çeşitli zemin özellikleri arasındaki ilişkiler bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. 2 STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İlk defa 1927 yılında ABD de Raymond Concrete Piling Firması tarafından kullanılan e çapı mm arasında değişen sondaj kuyularında uygulanabilen Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), dikkatli e özenli yapıldığında zeminin fiziksel e mekanik özelikleri hakkında faydalı e ucuz ampirik bilgiler sağlamaktadır. Aslında kumlu zeminler için kullanılan bu deney, yumuşak killerden zayıf kayalara kadar değişik malzemelerde farklı amaçlar için uygulanabilmektedir. Örnek alma tüpünün eya kazıkların zemine belirli miktarda (30 cm) çakılabilmesi için, belirli bir yükseklikten (76 cm) düşürülen e ağırlığı belli (63.5 kg) şahmendar tarafından zemine uygulanan darbelerin sayısınının (N) belirlenmesi için yapılan arazi deneyidir. Deney 45 cm lik zonda yapılır. İlk 15 cm lik kısmı çakmak için urulan darbe sayıları, çakma borusu zemini oynattığından dolayı dikkate alınmaz. İkinci e üçüncü 15 cm lik çakma için urulan darbe sayıları ayrı ayrı kayır edilir e toplamları (N) olarak belirtilir. SPT uygulamaları, genel ilkeler doğrultusunda, 1.5 m de bir e zemin türünün değiştiği düzeylerde, muhafaza borusunun tabanından itibaren yapılır. Darbeler birbirini izleyen her 15 cm lik giriş (penetrasyon) için ayrı ayrı kaydedilir, 50 darbede 15 cm lik giriş sağlanamadığı durumlarda deney durdurularak 50 darbedeki giriş miktarı (cm) olarak kaydedilir. SPT-N değerlerine bağlı olarak zeminin bağıl yoğunluğuna e kıamlılığına göre yapılan sınıflaması Çizelge 1 de erilmiştir. SPT-N değerleri üzerinde, ilerleyen bölümlerde anlatıldığı üzere gerekli düzeltmeler yapılır e düzeltilmiş SPT-N değerleri ile zeminin diğer fiziksel özellikleri arasında bağıntılar belirlenir. Bu bağıntılar yardımıyla zeminin diğer parametreleri hesaplanabilir. 1

5 Çizelge 1: SPT-N değerlerine göre zeminlerin sınıflandırılması İNCE TANELİ ZEMİNLER (Kil, Silt Kohezyonlu Zeminler) KABA TANELİ ZEMİNLER (Kum, Çakıl, Kohezyonsuz Zeminler) SPT (N) Değeri (30 cm için darbe sayısı) Tanımlama SPT (N) Değeri (30 cm için darbe sayısı) Tanımlama 0 2 Çok Yumuşak 0 4 Çok Geşek 3 4 Yumuşak 5 10 Geşek 5 8 Orta Katı Orta Sıkı 9 15 Katı Sıkı Çok Katı > 50 Çok Sıkı > 30 Sert 2.1 SPT Darbe Sayılarının Değerlendirilmesi Zemin temel sondajlarında yapılan standart penetrasyon deneylerinden elde edilen darbe sayılarında, - Tij enerji düzeltmesi (E R ), - Tij uzunluğu (C L ), içi tüp (C S ) e kuyu çapı (C D ) ile düzeltmeler, - Örtü gerilim düzeltmesi (C N ) yapılır SPT düzeltmelerinin standartlaştırılması a) Yealtısuyu düzeltmesi Deneyin, yeraltısuyu düzeyinin altında yer alan ince kum eya siltli kumlarda yapıldığı durumlarda, eğer N>15 ise, Meyerhof (1956) tarafından önerilen N arazi değerlerinde aşağıdaki eşitlik kullanılarak yeraltısuyu ile ilgili düzeltim yapılmaktaydı. Ancak bu düzeltme 1960 lı yıllardan sonra kullanılmamaktadır (Bowles,1988). N arazi >15 için, Zemin türü: ince kum e siltli kum ise yeraltısuyu düzeltmesi, N = 15 + [0.5 (N arazi 15)] olacaktır. b) Tij enerji düzeltmesi (E R ) Şahmerdanın tipi e serbest bırakılış yöntemi, en üstteki tijin üzerinde yer alan e darbenin uygulandığı metal bloğun tipi ile sondaj tijlerinin uzunluğu, elde edilen N darbe sayısı değerlerinde farklılıklara neden olur. Bunun standart duruma getirilmesi amacıyla enerji oranı (E R ) karamı geliştirilmiştir. Enerji oranı dikkate alınarak, N darbe değerleri aşağıdaki eşitlik kullanılarak normalize edilir e normalize edilmiş darbe sayıları (N 60 ) hesaplanır. 2

6 ER N 60 = N arazi CE = N arazi Burada; 60 N 60 = Tij enerji düzeltmesi yapılmış SPT-N değerleri N arazi = Arazide ölçülen SPT-N değerleri (darbe sayısı/30 cm) E R = Enerji oranı düzeltme faktörü (bkz.çizelge 2) Çizelge 2: Seed e diğerleri (1984) tarafından önerilen düzeltme katsayıları Şahmerdar Tipi Şahmerdan Düzeltme Faktörü (C E = E R /60) Enerji Oranı (E R ) % Ağırlığı kaldırmak için urgan eya çelik halat Halat eya Zincir Otomatik tip Güenlikli tip Donut tipi Şahmerdan Türkiye de genellikle Donut tipi şahmerdan (Şekil 1) kullanılır. Klauz Tiji Darbe Bloğu Delgi tiji Şekil 1: Donut tipi şahmerdan c) Tij uzunluğu (C L ), içi tüp (C S ) e kuyu çapı (C D ) ile düzeltmeler Bu düzeltmeler için Çizelge 3 de erilen katsayılar kullanılır. 3

7 Çizelge 3: N 60 için düzeltme faktörleri Düzeltme Türü Tanımlama Düzeltme Faktörü Darbe bloğu altındaki tij uzunluğu (m) SPT örnekleyicisi Delgi çapı (mm) > ile 10 arasında ile 6 arasında ile 4 arasında 0.75 Standart (iç tüpü olan) örnekleyici kullanılmış ise 1.0 İç tüpü olmayan örnekleyici kullanılmış ise mm mm mm 1.15 C L C S C D Bu düzeltmelerden sonra, düzeltilmiş SPT-N (N 60 ) değerini eren eşitlik ER N 60 = N arazi CL CS CD şeklinde olacaktır. 60 d) Örtü yükü düzeltmesi (C N ) N darbe sayıları, zeminin bağıl (rölatif) yoğunluğunun yanı sıra, deneyin yapıldığı derinlikteki efektif gerilime bağlıdır. Efektif gerilim, efektif örtü gerilimi ile temsil edilir. Aynı göreceli yoğunluğa sahip bir zemin, farklı derinliklerde farklı N değerleri erir. Bu nedenle ayrıca bir düzeltmeye gerek duyulur. Örtü yük düzeltmesi ile ilgili önerilen eşitlikler Çizelge 4 de erilmiştir. Çizelge 4: Örtü yükü düzeltme faktörleri (C N ) (Carter e Bentley, 1991) Referans Düzeltme faktörü (C N ) Peck e diğerleri (1974) C N = 0.77 log σ Örtü yükü basıncının birimi (σ ) kg/cm 2 eya ton/ft 2 Tokimatsu e Yoshimi (1983) (Aynı zamanda Skempton (1986) ın aşırı konsolide olmuş ince kumlar için kullandığı eşitliktir.) Liao e Whitman (1986) Skempton (1986) (Normal konsolide olmuş zeminler için) Not: 1 kg/cm 2 = kpa C N C N C N = C N 2 = 1+ σ V 3 = 2 +σ V σ kg/cm 2 eya ton/ft 2 1 = kg/cm 2 eya ton/ft 2 σ Bağıl Yoğunluk (D r ) % arasında Bağıl Yoğunluk (D r ) % arasında kg/cm 2 eya ton/ft 2 kg/cm 2 eya ton/ft 2 4

8 Örtü yükü düzeltme katsayısı C N in hesaplanmasında, Çizelge 4 de erilen eşitliklerden, çok sık kullanılan Tokimatsu e Yoshimi (1983) tarafından geliştirilen eşitlik dikkate alınabilir. C N ( σ, kpa olarak) eya C (, kgf / cm N σ 70 σ 0.7 σ = = + + olarak) Efektif Normal (düşey) Gerilim (Efektif Örtü Yükü Basıncı) Yeraltısuyu üstünde ise σ = γ h Yeraltısuyu altında ise σ = γ h γ w h hesaplanarak örtü yükü düzeltmesi için kullanılır. Burada; w formülleri kullanılarak efektif düşey gerilim σ = Efektif normal gerilim (kpa), γ= Malzemenin birim ağırlığı (kn/m 3 ), γ w = Suyun birim ağırlığı (10 kn/m 3 ), h = SPT nin yapıldığı aralığın orta noktasından yüzeye kadar olan derinlik (m), h w = SPT nin orta noktası ile yeraltısuyu derinliği arasındaki derinlik (m) Tüm bu düzeltmelerden sonra düzeltilmiş SPT-N darbe sayısını eren son eşitlik aşağıdaki gibi olacaktır. ( N ) 1 60 = N C N E 60 R ( N1 ) = N arazi CL CS CD C N Zemin Özellikleri ile SPT-N Değerleri Arasındaki Bağıntılar SPT özellikle kumlu e genel olarak killi e siltli zeminlerin yerindeki (in-situ) özelliklerinin değerlendirtimesinde çok yaygın kullanılan bir deneydir. Bu bölümde aşağıda listelenen zemin fiziksel özellikleri ile düzeltilmiş SPT-N değerleri arasındaki bağıntılara değinilmiştir. o Kumlar için bağıl yoğunluk değeri (D r ) o Kumlar e siltler için içsel sürtünme açısı (φ) o Tek eksenli basınç dayanımı (q u ) o İzin erilebilir taşıma gücü (q a ) o Killer için makaslama dayanımı (C u ) o Zemin modül değerleri Kumların bağıl yoğunlukları (D r ) 30 cm çakmakda (penetrasyonda) kayıt edilen e düzeltmeleri yapılan SPT darbe sayısı (N) ile kumlu zeminlerin bağıl yoğunluğu arasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ilişki bulunmaktadır. Darbe sayısı, bağıl yoğunluğun etkin olduğu efektif örtü yüküne bağlıdır. Buna bağlı olarak σ e N değerleri kullanılarak bağıl yoğunluk 5

9 (D r ) hesaplanabilir. Çizelge 5 de D r to N and σ arasında çeşitli araştırıcılar tarafından erilen eşitlikler sunulmuştur. Bu eşitliklerden Yoshida and Ikemi (1988) tarafından önerilen eşitliğin grafiksel gösterimi Şekil 2 de erilmiştir. Çizelge 6 da ise SPT-N değerleri ile bağıl yoğunluk arasındaki direk ilişki erilmiştir. Çizelge 5: SPT-N değerleri ile bağıl yoğunluk ilişkisi Zemin Bağıl Yoğunluk (Dr) Türü Normal N konsolide Dr = olmuş kum 1.7 (10 + σ ) Normal konsolide olmuş silis kumu Kaba kum Normal konsolide olmuş kum Çakıllı Zeminler Dr = N V 0.234σ + 16 N Dr = σ N Dr = σ σ σ < 75kPa 75kPa N 60 Dr = a σ + b Eğer kum aşırı konsolide olmuş ise, (b) katsayısı C f faktörü kadar artırılır: 1+ K C f = Burada; 1+ 2K onc K 0 = aşırı konsolide olmuş kumlar için kullanılan efektif yatay gerilimin düşey gerilime oranı K onc = normal konsolide olmuş kumlar için efektif yatay gerilimin düşey gerilime oranı 1- sin φ Dr 25( N) ( σ ) (kum için) = ( N ) ( ) Dr = 18 σ (% 25 oranında Çakıl içeren kum-çakıl karışımı için) Dr 25 N ( σ ) (% 50 oranında Çakıl ( ) 13 = içeren kum-çakıl karışımı için) Dr 25 N ( σ ) (Tüm kumlar için ( ) 12 = Parametreler e Birimleri σ =efektif düşey gerilim (psi) N=30 cm için SPT darbe sayısı σ = Deney derinliğindeki efektif düşey (örtü yükü) gerilimi (kn/m 2 ) σ = Deney derinliğindeki efektif düşey gerilimi (kn/m 2 ) N 60 = Teorik en büyük enerjinin % 60 değerinde düzeltilmiş darbe sayısı a = 0.3 (ortalama değer) b = 30 (ortalama değer) σ = efektif düşey gerilim (kpa) Referans Gibbs e Holtz (1957) Meyerhof (1956) Peck e Bazaraa (1969) Skempton (1986) Yoshida e Ikemi (1988) (bkz. Şekil 3.4) ortalama değer) Not: SPT-N değerleri yerine düzeltilmiş N 60 değerleri kullanılmalıdır. Kaynak : McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M.,

10 SPT DARBE SAYISI(N 60 / 30cm) Yoshida e Ilkemi (1988) Örtü Yükü Basıncı=69 kpa 138 kpa 207 kpa 276 kpa 345 kpa BAĞIL YOĞUNLUK (tüm kumlar için) - Dr (%) Şekil 2: Tüm kumlar için değişik örtü yükü basınçlarında bağıl yoğunluğun SPT darbe sayıları ile değişimi Çizelge 6: Duncan e Buchignani (1976) a göre kohezyonsuz zeminlerde bağıl yoğunluk ile diğer parametreler arası ilişki Yoğunluğa göre tanım Bağıl Yoğunluk ** SPT darbe sayısı N 1 * Statik Konik Direnç (q c ) İçsel sürtünme açısı (φ) Kuru birim ağırlık % darbe sayısı/30 cm tsf eya kgf/cm 2 derece kn/m 3 Çok Geşek < 15 < 4 < 50 < 30 < 14 Geşek Orta Sıkı Sıkı Çok Sıkı > 50 > 200 > 38 > 20 * N 1 = 1 tsf eya 1kgf/cm 2 (100 kpa) örtü yükü basıncına göre normalize edilmiş N-değeri. ** Normal konsolide olmuş kum Not: SPT-N değerleri yerine düzeltilmiş N 60 değerleri kullanılmalıdır. Kaynak: McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M., 1998; Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice, Center for Geotechnical Practice and Research, Virginia Polytechnic Institute and State Uniersity, USA. 7

11 2.2.2 Kumların e siltlerin içsel sürtünme açıları (f) SPT, kumların e siltlerin yerindeki (in-situ) içsel sürtünme açısı (φ) değerlerinin belirlenmesinde de kullanılır. İçsel sürtünme açısı (φ) ile SPT-N değerleri arasındaki ilişkiyi eren eşitlikler Çizelge 7 de özetlenmiş e Şekil 3 de bu eşitliklerin grafiksel gösterimi erilmiştir. Şekil 4 de ise Decourt (1990) a göre çeşitli türdeki kumlar e çakıllar için içsel sürtünme açısı ile bağıl yoğunluk arasındaki ilişki sunulmuştur. Mitchell e diğerleri (1978) tarafından önerilen e φ, SPT-N değerleri e örtü yükü basınçları arasındaki ilişki Şekil 5 de gösterilmiştir. Çizelge 7: SPT-N değerleri ile içsel sürtünme açısı arasındaki bağıntılar Zemin Türü İçsel Sürtünma Açısı Ø (derece) Referans Köşeli e iyi boylanmış zemin tanecikleri Yuarlak e iyi boylanmış eya köşeli e üniform boylanmış zemin tanecikleri Üniform boylanmış zemin tanecikleri Kumlu e kumlu ince çakıl zemin Kumlu zemin Granüler (Tanecikli Çakıllı) zemin Kumlu zemin φ = (12N) φ = (12N) φ = (12N) φ = 28 o + (N / 4) φ = (20N) φ = (N) 0.5 φ = (15N) (N >5) Dunham (1954) (#1) Dunham (1954) (#2) Dunham (1954) (#3) Peck e diğerleri (1957) Ohsaki e diğerleri (1959) Muromachi e diğerleri (1974) Japan Road Association (1990) Kumlu zemin φ = (20N1) Burada; N 1 = N-değeri Liao e Whitman (1986) eşitliği kullanılarak 1 tsf örtü yükü basıncına göre normalize edilmiştir. N 1 değeri yerine düzeltilmiş N 1,60 değerinin kullanılması önerilmektedir. Hatanaka e Uchida (1996) Not: SPT-N değerleri yerine düzeltilmiş N 60 değerleri kullanılmalıdır. Kaynak: McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M., 1998; Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice, Center for Geotechnical Practice and Research, Virginia Polytechnic Institute and State Uniersity, USA. 8

12 50 İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI f, (derece) Dunham (1954) (#1) Dunham (1954) (#2) Dunham (1954) (#3) Ohsaki e diğerleri (1959) Muromachi e diğerleri (1974) Japan Road Association (1990) Hatanaka e Uchida (1996) SPT DARBE SAYISI N 60 eya N 1,60 (darbe / 30 cm) Şekil 3: SPT-N değerleri ile içsel sürtünme açısı arasındaki bağıntıların grafiği 46 (Decourt, 1990a göre) 44 İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI, F (derece) Φ=(0.08xDr)+38.0 Φ=(0.098xDr)+34.6 Φ=(0.113xDr)+31.7 Φ=(0.14xDr)+28.0 Üniform İnce Kum Üniform Orta Kum - İyi Boylanmış Kum Üniform Kaba Kum - İyi Boylanmış Orta Kum Üniform Çakıl - İyi Boylanmış Çakıl,Kum, Silt BAĞIL YOĞUNLUK (Dr) (%) Şekil 4: Decourt (1990) a göre değişik türdeki kum e çakılın içsel sürtünme açısı ile bağıl yoğunluk arasındaki ilişki (Kaynak: McGregor and Duncan, 1998) 9

13 (Mitchell e diğerleri, 1978) 60 Φ = 50 O SPT DARBE SAYISI, N60 (darbe/30cm) ÖRTÜ YÜKÜ BASINCI (kg/cm 2 ) Şekil 5: SPT darbe sayısıları ile örtü yükü basınçları ile efektif sürtünme açısının tahmin yöntemi (Kaynak: McGregor and Duncan, 1998) Terzaghi e diğerleri (1996) tarafından geliştirilen düzeltilmiş N 1,60 SPT darbe sayıları ile içsel sürtünme açısı (φ) arasındaki ilişlinin grafiksel gösterimi Şekil 6 da erilmiştir. Bu şekilde ince kum tanımı #40 nolu elekten geçen, #200 nolu elek üzerinde kalanlar için, kaba taneli kum tanımı ise #4 nolu elekten geçen, #10 nolu elek üzerinde kalanlar için kullanılmıştır. İçsel Sürtünme Açısı (φ) - Derece Φ = 45 O Φ = 40 O Φ = 35 O Φ = 30 O Φ = 25 O Düzeltilmiş N 1,60 SPT Darbe Sayısı (Darbe/30cm) Şekil 6: Düzeltilmiş N 1,60 SPT darbe sayısı ile kumların içsel sürtünme açısı (φ) arasındaki ampirik ilişki (Terzaghi e diğerleri, 1996) 10

14 2.2.3 Tek eksenli basınç dayanımı (q u ) SPT-N değerleri zeminlerin tek eksenli basınç dayanımlarının (q u ) tahmin edilmesinde de kullanılabilir. Sowers (1979) Değişik plastisitelere sahip killerin-siltlerin tek eksenli basınç dayanım değerlerinin belirlenmesi için Şekil 7 de erilen e Sowers (1979) tarafından önerilen grafikler kullanılabilir. Darbe sayısı, N (darbe/30cm) Düşük plastisiteli killer e siltler (Sowers,1979) Tüm killer için (Terzaghi e Peck, 1967) Orta derecede plastisiteli killer (Sowers,1979) Yüksek plastisiteli killer (Sowers,1979) Tek eksenli sıkışma dayanımı, qu (ton/ft 2 ) (1 kgf/cm 2 = 0.97 ton/ft 2 ) Şekil 7: Killi (kohezyonlu) zeminlerde düzeltilmiş SPT darbe sayıları ile tek eksenli basınç dayanımları ilişkisi (Kaynak: McGregor and Duncan, 1998) Parry (1977) Parry (1977) kohezyonsuz (kumlu, ince çakıllı kumlar) için tek eksenli basınç dayanımlarına (q u ) yaklaşımda aşağıdaki eşitliği ermiştir. (q u ) = 30.N (kpa) Burada (N) değeri, öngörülen temel derinliğinin 0.75 x temel genişliği (B) kadar daha altında yapılan SPT-N darbe sayılarının ortalama değeridir İzin erilebilir taşıma gücü (q a ) Deneysel taşıma gücünün bulunmasında Standard, Statik e Dinamik Penetrasyon, Pressiometre e Veyn gibi arazi deneyi sonuçları kullanılır. Deneysel yöntemde, temelin en fazla oturması dikkate alınarak izin erilebilir taşıma basıncı ampirik olarak 11

15 bulunabilir. Fakat bitişik temellerin etkisiyle oluşan oturmalar dikkate alınmaz. Deneysel yoldan taşıma gücü analizine gidilmesi halinde, eğer sömeller birbirlerini etkileyecek kadar yakın aralıklı yerleştirilmiş ise, ayrıca detaylı oturma analizi yapmak gerekmektedir. Kumlar üzerinde inşa edilecek temeller için izin erilebilir taşıma gücü değerine, standart penetrasyon deneyine (SPT) dayalı olarak yaklaşımda bulunabilir. Aşağıda değişik araştırmacıların yaklaşımları erilmiştir. Terzaghi e Peck (1948) (N) değeri ile zeminin izin erilebilir taşıma basıncı arasındaki ilk ilişki, Terzaghi e Peck tarafından 1948 yılında sunulmuştur. Terzaghi e Peck (1948) tarafından önerilen bu yaklaşımda, 25 mmlik oturma esas alınarak e temel genişliğine (B) bağlı olarak, düzeltilmiş SPT - N darbe sayıları ile izin erilebilir taşıma gücü belirlenebilir. Şekil 8 de erilen bu ilişki, oturmaların 25 mm yi aşmadığı e yeraltısuyu seiyesinin temel tabanından en az temel genişliğinin iki katı kadar derinlikte olduğa durumlar için geçerlidir. Terzaghi e Peckin önermiş oldukları grafik uzun süre yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Ancak, araziden elde edilen eriler göstermiştir ki, Terzaghi e Peckin önermiş oldukları grafikten bulunan değerler çok tutucudur. Artık günümüz uygulayıcıları tarafından bu grafikler çok kullanılmamaktadır. Şekil 8: Kumlar (kohezyonsuz zeminler) için taşıma gücü grafiği (Terzaghi e Peck, 1948) 12

16 Terzaghi e Peck (1967) Terzaghi e Peck (1967) tarafından arazi gözlemlerine göre geliştirilmiş olan aşağıdaki eşitlikler, kumlu e ince çakıllı düzeylerin izin erilebilir taşıma gücünün hesaplanmasında önerilmiştir. a Yeraltısuyu düzeyinin üzerinde yapılan deneylerde; b Yeraltısuyu düzeyinin altında yapılan deneylerde; q = N 3 a (kg/cm 2 ) 5 q = N 3 a (kg/cm 2 ) 10 Peck (1967) tarafından önerilen yukarıdaki eşitlikler, Terzaghi e Peck (1948) tarafından önerilen bu yaklaşım gibi zaman içinde önemini yitirmiştir. Peck e diğerleri (1974) İzin erilebilir taşıma gücünün hesaplanmasında Terzaghi e Peek in bu yaklaşımı yayınlandığı 1948 yılından beri, konuyla ilgili olarak yeni yorumlar sunulmuştur. Bunlardan bir diğeri de, Peck e arkadaşları tarafından 1974 yılında teklif edilenidir yılından sonra yapılmış araştırma sonuçları e bilgi birikimi dikkate alınması ile ortaya çıkan bu yaklaşımda, temel altındaki zeminde temel genişliğinin iki katı (2B) kadar olan derinlikte elde edilen (N) değerlerinin ortalaması alınır e (N) darbe sayılarında düzeltmeler yapılır. Eğer zemin siltli, ince taneli kum e yeraltısuyu içeriyorsa e (N > 15) ise, (N) değerleri (1) numaralı eşitlik ile yeraltısuyu düzeltmesi yapılır. Ayrıca derinlik faktörü de dikkate alınmalıdır. Sondaj tijinde oluşacak titreşim, yüzeyce uygulanacak enerjinin doğrudan sonda ucuna aktarılmasını önlemektedir. Ayrıca derin seiyelerde tijin kendi ağırlığı batmayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ölçülen (N) değerine (2) numaralı eşitlikde erildiği gibi bir örtü gerilimi düzeltmesi uygulanmalıdır. Eşitlik 3 de erilen (σ ), efektif düşey örtü basıncıdır. N = 15 + [0.5 ( N 15 )]... (1) Yeraltısuyu düzeltmesi N = C N x N... (2) Örtü gerilimi düzeltmesi C N = 0.77 x log 10 [ 2000 /(σ )]... (3) Örtü gerilimi düzeltme katsayısı Düzeltilmiş bu ortalama (N) değerleri, Şekil 9 da erilen yeni grafiklerde kullanılarak, daha duyarlı olarak çözüme gidilebilir. Şekil 9 da erilen bu bağıntıda, 25 mm lik oturmayı tolere edebilecek zeminin izin erilebilir taşıma basıncı, (N) değeri e D f / b oranına bağlı olarak incelenmektedir. Burada, (D f ) temel derinliği, (B) ise temel genişliğidir. Şekil 9 dan elde edilen izin erilebilir taşıma basıncı (q a ) değerinin, ortamda yeraltısuyu olması durumunda yeniden düzeltilmesi gerekmektedir (Eşitlik 4). Burada (C W ) düzeltme faktörüdür e Eşitlik 5 den bulunur. Bu faktörün bulunmasında kullanılan (D W ) temel etrafındaki sürşaj yüzeyinden yeraltısuyu seiyesine kadar olan derinliktir. Bu düzeltmelerde kullanılan karamlar Şekil 10 üzerinde gösterilmiştir. q a = C W x q a... (4) C W = [(0.5 x D W )/ (D f + B)]... (5) Burada, (D f ) temel derinliği, (B) ise temel genişliği e (D W ) yeraltısuyu seiyesidir. 13

17 İzin Verilebilir Taşıma Basıncı (kn/m 2 ) D f / B = 1 D f / B = 0.5 D f / B = N=50 N=50 N= Temel Genişliği B (m) 100 kn/m 2 1kgf/cm 2 Şekil 9: İzin erilebilir taşıma gücü değerleri (Peck e diğerleri, 1974) D f D W Y.A.S.S D B (D = Temel tabanından, incelenecek zeminin tabanına kadar olan derinlik) Şekil 10: Düzeltme faktörlerinin şematik gösterimi Meyerhof (1956, 1974) (N) değerine bağlı olarak geliştirilen bir başka yaklaşım da Meyerhof (1956, 1974) tarafından yapılmıştır. Mayerhof un ilk makalesinde (1956), Terzaghi e Peck tarafından geliştirilen e Şekil 8 de sunulan bu ilişki formüle edilmiştir (Eşitlik 6). 25 mm lik oturmaların tolere edildiği arsayımıyla geliştirilen diğer iki ilişkide (1974), temel genişliğinin 1.25 m den büyük (B>1.25 m) olduğu durumlar için Eşitlik 7 e aksi durum için (B<1.25 m) Eşitlik 8 in kullanılmasını önermektedir. 2 ( N) ( s) B q =... (6) a 2.84 B 14

18 ( N) ( s) q =...(B>1.25 m)... (7) a ( N) ( s) q =...(B<1.25 m)... (8) a 2.84 Eşitliklerde kullanılan büyüklükler SI birimindedir. İzin erilebilir taşıma basıncı (q a ) kn/m 2, oturma (s) mm e temel genişliği (B) m boyutundadır. (N), temel tabanından temel genişliği kadar derinlikteki değerlerin ortalamasıdır. Oturma değeri olarak s = 25 mm alınır. Peck e diğerleri (1974) tarafından önerilen yaklaşımda yapılan yeraltısuyu, örtü gerilimi gibi düzeltmelerin tümü, Meyerhof (1974) tarafından önerilen yaklaşım için de eğer gerekli ise aynı yöntemlerle yapılmalıdır. Bowles (1988) Bowles (1988), Meyerhof un önerdiği bağıntıları, biraz tutucu (gereğinden fazla güenli yönde) olduğunu kabul edip, üzerine bir takım ilaeler yaparak aşağıdaki bağıntıları önermiştir. Kendisinin önerdiği yaklaşım eşitlikleri Foundation Analysis and Design isimli kitabında yayınlamıştır. Bowles (1988), bu yaklaşımlarında, yine çeşitli araştırmacıların e diğer ilgili kişilerin arazi gözlemlerine e edinilen deneyimlere bağlı olarak Meyerhof (1974) ün önerdiği eşitlikler üzerinde değişiklik yaparak, yaklaşık % 50 oranında izin erilebilir taşıma gücünde arttırıma gitmiştir. Önceki bölümlerde değinilen enerji oranı düzeltme faktörü (E R ) 60 değerine göre yapılmıştır. İlgili diğer eşitliklerde N 60 değeri kullanılması önerilmiştir. Ancak Bowles (1988) tarafından önerilen, izin erilebilir taşıma gücü yaklaşım eşitliklerinde, SPT-N darbe sayılarında, N 55 düzeltmesi yapmıştır. Buna göre de aşağıdaki eşitlikleri sınır koşulları ile birlikte önermiştir. q q a a = N K N B + 0. = 0.08 B d (B 1.2 m) 2 K d...(b > 1.2 m) Burada, (q a ), kpa cinsinden olup, s = 25 mm oturma için izin erilen taşıma gücüdür. (B) temel genişliği, (K d ) ise Meyerhof (1974) tarafından önerilen e Bowles (1988) tarafından da kullanılan, aşağıdaki eşitlik ile hesaplanan katsayıdır. K d D f = B Yukarıdaki eşitliklerde (N) değerleri, N (55) olarak düzeltiği için ayrıca yeraltısuyu, örtü gerilimi gibi düzeltmelerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü N (55) değeri elde edilirken bu düzeltmeler yapılmış olacaktır. 15

19 2.2.5 Killerin drenajsız makaslama dayanımı (C u ) Kohezyonlu zeminlerin drenajsız makaslama dayanımı, C u direkt eya endirekt yollarla laboratuar deneyleri ile bulunabilir. Bunun dışında çeşitli araştırmacılar göre SPT-N değerleri killer için drenajsız makaslama dayanımın (C u ) tahmin edilmesinde kullanılabilir (Çizelge 8). N e C u arasındaki ilişkinin grafiksel anlatımı Şekil 11 de sunulmuştur. Çizelge 8: SPT-N değerlerine dayalı olarak kohezyonlu zeminlerin yaklaşık drenajsız makalama dayanımları Zemin SPT- N (bkz.not) Çok Yumuşak 0 2 Yumuşak 3 4 Orta Katı 5 8 Katı 9 15 Çok Katı Sert > 30 Drenajsız Makaslama Dayanımı C u (kgf/cm 2 psf) Terzaghi e Peck (1967) e göre < 0.12 < > 2.00 > 4000 Tschebotarioff (1973) e göre > 2.25 > 4500 Parcher e Means (1968) e göre < 0.12 < > 2.00 > 4000 Not: SPT-N değerleri yerine düzeltilmiş N 60 değerleri kullanılmalıdır. Kaynak: McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M., 1998; Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice, Center for Geotechnical Practice and Research, Virginia Polytechnic Institute and State Uniersity, USA Laboratuar deneyleri için yeterli örnek elde edilmediği durumlarda, plastisite indeksine dayalı olarak aşağıda erilen eşitlik yardımıyla drenajsız makaslama dayamını için bir yaklaşımda bulunabilinir. C σ u V ( 0.11) + ( 0. PI ) = 0037 (*) Normal konsolide olmuş killer için yukarıdaki oran plastisite indeksi (PI) ile artış gösterir. (Skempton, 1957). Kohezyonlu zeminlerde SPT-N değerinin 5 den küçük olduğu durumlarda, Japanese Road Association (1980) nin önerdiği eşitlikle, SPT-N değerleri ile drenajsız makaslama dayanımı arasında bağlantı kurulabilir. SPT - N < 5 için C u = N (kpa) (*) (Japanese Road Association, 1980) (*) Kaynak : SEW, Dr.G.S., and CHIN, T. Y., 2000; Planning of Subsurface Inestigation and Interpretation of Test Results for Geotechnical Design, IEM Seminar on Geotechnical Engineering 2000, Penang. 16

20 6 DRENAJSIZ MAKASLAMA DAYANIMI, Cu (kgf/cm 2 ) CH CL SC - ML SPT DARBE SAYISI, N 60 (darbe/30 cm) Şekil 11: Sowers (1979) a göre SPT-N değerleri ile drenajsız makaslama dayanımı (C u ) arasındaki ilişki Zemin modül değerleri SPT-N değerleri ile aynı zamanda zeminlerin yerinde (in-situ) Young modülünün (elastisite modülü, E - E S ) belirlenmesi için yaklaşım sağlayabilir. SPT- N değerleri ile elastisite modülü arasında kurulan bağlantılar Çizelge 9 da e bu çizelgede yer alan eşitlikler yardımıyla ilişkilerin grafiksel gösterimim Şekil 12 de erilmiştir. 17

21 Çizelge 9: Tan e diğerleri (1991) e göre SPT-N değerleri ile elastisite modülü arasındaki eşitlikler Zemin Tanımlaması Normal konsolide olmuş kum (SW, SP) Elastisite Modülü, Es (E) - kpa E S = 500(N ) #1 E S = (15000 to 22000)*lnN 60 #2 Aşırı konsolide olmuş kum E S = N 60 Çakıllı kum e çakıl (GW, GP, GM, GC) E S = 600(N ) N E S = 600(N ) N 60 > 15 Killi kum (SC) E S = 320(N ) Siltli kum (SM) E S = 300(N ) E S nin birimi kpa (1 tsf 100 kpa) cinsindendir. Not: SPT-N değerleri yerine düzeltilmiş N 60 değerleri kullanılmalıdır. Kaynak: McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M., 1998; Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice, Center for Geotechnical Practice and Research, Virginia Polytechnic Institute and State Uniersity, USA ELASTİSİTE MODÜLÜ, Es (kpa) Normal konsolide olmuş kum #1 Normal konsolide olmuş kum #2 Aşırı konsolide olmuş kum Çakıllı kum e çakıll Killi kum Siltli kum SPT DARBE SAYISI, N 60 (darbe/30 cm) Şekil 12: SPT-N değerleri ile elastisite modülü arasındaki bağıntılar 18

22 3 SPT DE ZEMİNDEN ÖRNEK ALINMASI Özel jeoteknik bilgiler elde edilebilmesi için, laboratuar deneylerinden yararlanılır. Bu deneylerin yapılabilmesi için zeminden çeşitli yöntemler ile örnek alınır. Standart penetrasyon deneylerinde, mühendislik deneyleri e analizleri için örselenmiş zemin örnekleri aşağıda anlatılan yöntem ile alınır. Zemin sondajlarından SPT deneylerinin yapıldığı her aralıktan örselenmiş örnek (D) alınır e ağızları sıkıca kapatılmış e parafinlenmiş kaplarda korunur. Örselenmiş (D) Örnekler Sondaj çalışmalarında örselenmiş zemin örnekleri, standart penatrasyon deneyi sırasında örnekleyicinin zemine çakılması sırasında alınır. Yarık Tüplü (Split Barrel) Örnek Alıcı: Zeminin göreceli yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılan e dinamik deneylerden olan standart penatrasyon deneyi (SPT) sırasında, çakma borusu ucuna takılan yarık tüpün zemine girmesi sırasında içine örselenmiş zemin örneği almaktadır. Örnek alma tüpü yaklaşık 650 mm uzunluğunda, 50 mm dış e 35 mm iç çapındadır (Şekil 13). Haa çıkış deliği Başlık Metal top Tüp Ucu açık papuç Şekil 13: Yarık tüplü örnek alıcı 19

23 4 DEĞİNİLEN BELGELER AKBULUT, İ., 2005, Sığ Temellerde Jeoteknik Etüt, MTA Genel Müdürlüğü, Eğitim Serisi, no: 40, Ankara. BOWLES, J.E., 1998, Foundation Analysis and Design, 4.th Edition, McGraw-Hill International Editions, Ciil Engineering Series, Singapore. ŞEKERCİOĞLU, E.,1998,Yapıların Projelendirmesinde Mühendislik Jeolojisi, JMO Yayınları No:28, Ankara. McGREGOR, J.A. and DUNCAN J. M., 1998; Performance and Use of the Standard Penetration Test in Geotechnical Engineering Practice, Center for Geotechnical Practice and Research, Virginia Polytechnic Institute and State Uniersity, USA. SEW, Dr.G.S., and CHIN, T. Y., 2000; Planning of Subsurface Inestigation and Interpretation of Test Results for Geotechnical Design, IEM Seminar on Geotechnical Engineering 2000, Penang. TERZAGHİ, K., and PECK, R.B., 1967, Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley and Sons, New York. TOSUN, H., 1989, Temel Zemini Taşıma Gücü, Delet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Teknoloji Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara. ULUSAY, R., 2001; Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları, Genişletilmiş Baskı 4, No :38, ss: 385 Ankara. 20

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen

Zeminlerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Zeminlerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. Saadet Berilgen Ders İçeriği Zemin Sınıflandırma Sistemleri USCS AASHTO USDA USCS Classification System Geoteknik Mühendisliğinde Sınıflandırmanın Rolü Sınıflandırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 2014 Yüksel Proje Yayınları No: 14-01 www.yukselproje.com.tr

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM

7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM 7. TOPRAĞIN DAYANIMI DAYANIM Dayanım bir malzemenin yenilmeye karşı gösterdiği dirençtir. Gerilme-deformasyon ilişkisinin üst sınırıdır. 1 Toprak Zeminin Yenilmesi Temel Kavramlar Makaslama Dayanımı: Toprağın

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1500 Aralık 2000 ICS 93.020 1. Baskı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN- SINIFLANDIRILMASI Classificaiton of so in for civil engineering purposes TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 4 Zeminlerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Geoteknik Mühendisliği nde Sınıflandırmanın Önemi Genellikle arazi zemin etüdlerini

Detaylı

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3 Sayı 2 (215), 37-41 Journal of Bartin University Engineering and Technological Sciences Vol. 3 Issue 2 (215), 37-41 Bartın Üniversitesi

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER

TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER TEMELLER YÜZEYSEL TEMELLER Temel Nedir? Üst yapı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına Temel denir. Temel tasarımı şu iki kriteri sağlamalıdır : Temeli taşıyan zeminde göçmeye karşı yeterli bir güvenlik

Detaylı

Lulu Adası nın (Abu Dhabi) Jeoteknik İncelenmesi ve Mühendislik Parametrelerinin Belirlenmesi

Lulu Adası nın (Abu Dhabi) Jeoteknik İncelenmesi ve Mühendislik Parametrelerinin Belirlenmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(1): 27-37 (2016) The Journal of Graduate School of Natural and

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM STANDART PENETRASYON DENEYİ ( SPT ) Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Kohezyonsuz zeminlerden standart ve klasik numune alıcılarla örselenmemiş

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Aşkın ÖZOCAK*, Akın ÖNALP** * Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya ** İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE KALİTE PROBLEMİ VE GÜNCEL UYGULAMA ÖRNEKLERİ İbrahim ÇOBANOĞLU Pamukkale Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Kınıklı Denizli, icobanoglu@pau.edu.tr ÖZET Kentsel gelişim ve yerleşim

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları*

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları* TARTIŞMA İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin

Detaylı

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ 4. Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL'S ULTIMATE BEARING CAPACITY

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Sınıflandırma; zemini birkaç harf veya sayı ile isimlendirerek ortak bir dil oluşturma işlemidir. TÜRK STANDARDI TS1500/2000 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi Sondaj içinden numune alma Örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınır.

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-201 2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 302 TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZOCAK Doç. Dr. Ertan

Detaylı

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI

RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ SUNUMU RESİMLERLE FORE KAZIK UYGULAMALARI Ramazan YILDIZ İnş.Müh./Şirket Ortağı. FORE KAZIK YAPIM METODU Fore kazık, Sondaj yolu ile delme yolu ile yerinde dökme

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET

Deniz ÜLGEN ODTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya/Ankara/Türkiye. udeniz@metu.edu.tr ÖZET İnşaat Mühendisleri Odası 2. Geoteknik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. s. 473-479 ÜLKEMİZDE YAPILAN GEOTEKNİK ETÜT SONDAJLARI İLE İLGİLİ BAZI DEĞERLENDİRMELER Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR Sondaj ve Mühendislik

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI. Ders Değerlendirme

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI. Ders Değerlendirme T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI Ders Değerlendirme Çalışmaların Başarıya Etkisi Yıl İçi Çalışma % 50 Yıl Sonu Sınavı % 50 Yıl İçi Çalışma

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_7 INM 308 Zemin Mekaniği Yanal Zemin Basınçları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta 1: Hafta 2: Hafta

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş Course Year : 2016 : Sığ Temellere Giriş İÇERİK 1. Birleşik Temeller 2. Oturmaları Kavramı 3. Kohezyonlu Zeminde Oturma Hesapları 4. Kohezyonsuz Zeminde Oturma Hesapları Giriş: a) Sığ Temeller Temeller:

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler *

Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler * İMO Teknik Dergi, 2007 4229-4246, Yazı 279 Türkiye de SPT-N Değeri ile İnce Daneli Zeminlerin Drenajsız Kayma Mukavemeti arasındaki İlişkiler * Osman SİVRİKAYA* Ergün TOĞROL** ÖZ Mühendislik uygulamalarında

Detaylı

ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ. Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR

ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ. Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR ZEMİN İNCELEMESİ DERSİ Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMİR Zemin incelemesi dersi gruplar 1. Standard Penetrasyon Deneyi (SPT) 2. Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) 3. Presiyometre Deneyi (PMT) 4. Vane (Veyn) Kesme Deneyi(VST)

Detaylı

ANTALYA ZEMİNLERİNDE CPT (KONİK PENETRASYON DENEYİ) UYGULAMALARI

ANTALYA ZEMİNLERİNDE CPT (KONİK PENETRASYON DENEYİ) UYGULAMALARI ANTALYA ZEMİNLERİNDE CPT (KONİK PENETRASYON DENEYİ) UYGULAMALARI Nihat DİPOVA ve Bülent CANGİR Akdeniz Ünv. İnş. Müh. Böl. Antalya ÖZET Zeminlerde örnek alma ve örnek hazırlama aşamalarındaki örselenme

Detaylı

çeperinden nması Deneme çukuru DETAYLI İNCELEMELER Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ertan BOL 1

çeperinden nması Deneme çukuru DETAYLI İNCELEMELER Saha İncelemesi ve Geoteknik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHEND HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDM HENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01-01 013 ÖĞRETİM M YILI BAHAR YARIYILI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir.

KAZIK TEMELLER. Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. KAZIK TEMELLER Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Kazık temeller, yapı yüklerini sağlam olmayan zeminlerde, sağlam olan alt tabakalara taşımak amacı ile yapılan derin temel çeşididir. Kazıklı

Detaylı

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004

12.163/12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi K. Whipple Eylül, 2004 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.163./12.463 Yeryüzü Süreçleri ve Yüzey Şekillerinin Evrimi 2004 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE

MANOMETRELER 3.1 PİEZOMETRE 18 3 MANOMETRELER Düşük sıvı basınçlarını hassas olarak ölçmek için yaygın bir metot, bir veya birden fazla denge kolonu kullanan piezometre ve manometrelerin kullanılmasıdır. Burada çeşitli tipleri tartışılacaktır,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1 ZEMİN PARAMETRELERİ... 11 1.1 Kohezyonlu (killi) Zeminler...11

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 2 Zeminlerin Endeks Özellikleri-Kıvam Limitleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Endeks Özellikleri Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Müge BALKAYA, Zülküf KAYA, Mustafa HATİPOĞLU, Ayfer ERKEN İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak

Detaylı

3. MÜHENDİSLİK AMAÇLI TOPRAK SINIFLANMASI

3. MÜHENDİSLİK AMAÇLI TOPRAK SINIFLANMASI 3. MÜHENDİSLİK AMAÇLI TOPRAK SINIFLANMASI AMAÇ Basit indislerle benzer davranışa sahip toprak gruplarının oluşturulması ve sınıflanması, mühendislik özelliklerini kestirmek ve genel olarak mühendisler

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A.

E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A. - 21 - E-4) - BAYRAMPAŞA HAL TESİSLERİ SİSMİK-REFRAKSİYON ÖN ETÜD RAPORU 1. GİRİŞ VE AMAÇ Bayrampaşa Hal Tesisleri sahasında M.T.A. ekibi tarafından derin rezistivite etüdlerini ve Deprem Araştırma Mikrobölgeleme

Detaylı

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Zemin İyileştirme Yöntemleri ZEMİN MEKANİĞİ II ADANA 2015 Zemin İyileştirme Yöntemleri 1 Giriş İnşaat mühendisinin görevi güvenli, fonksiyonel ve ekonomik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir. İnşaat mühendisliği uygulamalarında, proje

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI

ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI ZEMİN ARAŞTIRMALARI ve GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI D.Ü. Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. Geoteknik ABD mskeskin@dicle.edu.tr Diyarbakır, 2011 1. GİRİŞ 2. GEOTEKNİK İNCELEME VE AŞAMALARI 3. ARAZİ İNCELEMELERİ

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı