ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ELEKTRONİK TÜBERKÜLOZ YÖNETİM SİSTEMİ (ETYS) YAZILIM, BAKIM, ENTEGRASYON, GELİŞTİRME, GÜÇLENDİRME VE DESTEK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015

2 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 4 KAPSAM STANDARTLAR KOD SİSTEMLERİ TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR GENEL ŞARTLAR ENTEGRASYON VERİ TESLİM VE AKTARIMI GİZLİLİK ve GÜVENLİK KONTROL VE MUAYENE METOTLARI İSTEKLİ ÇALIŞANLARI YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI ETYS BAKIM, ONARIM VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ Genel Koşullar ve Tanımlar Yazılım Ek Lisanslar ve Yazılımın Güncellenmesi Yazılım Lisansı ve Kullanım Hakları Kurulum ve Konfıgürasyon MUAYENE VE KABUL, GARANTİ Yazılım Altyapısı Kullanıcı Ara yüzü Veri Girişi Güncelleme Dil Özelliği Raporlama YARDIM GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEMİ MODÜLLER İdari Modül Kayıt Modülü VSD Modülü Bildirim Modülü... 28

3 15.5 Tüberkülozlu Hasta Modülü ÇİD-TB Hasta Modülü Tetkik Modülü Tedavi Modülü Temaslı Modülü Koruma Modülü TDT Modülü BCG Modülü Mobil Tarama Modülü İlaç, Malzeme, Sarf ve Demirbaş Modülü İstatistik Modülü İş Listesi Modülü DGT Takip Modülü...38

4 AMAÇ Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Verem Savaşı Dispanserlerinin kayıt, takip, tedavi, erken uyarı, istatistik vb. tüm çalışmalarının tam zamanlı olarak takip edilmesi için kurulmuştur. Bu kapsamda, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Dispanserlerimize başvuran tüm hastaların karşılama, kayıt, kabul, muayene, tetkik, tedavi, randevu, sevk, reçete, vb. diğer sağlık hizmetleri ile idari ve mali hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve hizmetlerin hiçbir noktada kayıp ve kaçağa uğramaksızın, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek olan standartlara uygun olarak kayıt altına alınması ile bu kayıtların, mevzuat ve idarenin ihtiyaçlarına uygun olarak işlenmesi, kaydedilen verilerin gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde elektronik ortamda iletim ve paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulacak başka verilerin diğer sistemlerden ETYS ortamına elektronik olarak aktarılması, ETYS de kayıtlı tıbbi ve idari verilerin idarece belirlenen kitap, kitapçık, dergi, web sitesi vb. yayın organlarında yayımlanması, Resmi kurumlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi ve işlenmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer resmi tebligatların mevcut otomasyon sistemine yansıtılması ve taleplerin gerçekleştirilmesi, insan kaynakları, zaman, araç, gereç, malzeme gibi kaynaklarının tasarrufuna ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik iş akış düzenlemelerinin yapılması, gerekli diğer elektronik sistemlerle (kurum içi ve kurum dışı) ve cihazlarla entegre komple bir sistem kurulması diğer amaçlar arasındadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi teknolojileri alanındaki değişime uyum sağlayan, yazılım dili en son teknolojiye haiz, Sağlık Bakanlığı müfredatlarına bağlı sürekli gelişen, uygulaması kolay, kullanıcı kolaylığı en üst seviyede olan, sorunsuz ve kesintisiz 24 saat çalışan teknik desteği en üst seviyede olan ve etkili hizmete sahip ETYS yazılımının bakımı, işletme ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KAPSAM Bünyesinde hasta kayıt ve kabul, poliklinik, tetkik, tedavi, laboratuvar ve stok kontrol, bilgi yönetimi, istatistik, mobil tarama ile ETYS veri tabanında üretilen verilerin işlenmesi, raporlanması, iletilmesi, paylaşılması, saklanması, veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılması veya başka bir veri tabanı ile iletişim kurabilmesi (web servisi, vb. metotlar ile) ihtiyaç duyulacak başka verilerin Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı (TULSA), Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Halk Sağlığı Bilgi Sistemi, SağlıkNet.Online vb. ve Sağlık Bakanlığfmn bünyesinde kullanılmakta olan veya uygulamaya koyacağı diğer sistemlerden bahsi geçen yazılıma ya da bu yazılımdan diğer sistemlere elektronik olarak aktarılmasını ve sisteme veri aktarabilecek altyapının hazırlanmasını kapsamaktadır.

5 1. STANDARTLAR Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan e-sağlık omurgası üzerinden, ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkânı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Sağlık Bakanlığının web sitesinde ( yayımlanan ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucuda (SKRS) yayımlanan kodları referans almalıdır. 2. KOD SİSTEMLERİ Sağlık Bilgi Sistemleri için kullanılacak tüm uygulama yazılımlarında Bakanlığımızca kabul edilen ve yayımlanan bilişim standartlarına kodlama ve sınıflandırma sistemlerine uyulması zorunludur. Kullanılmasına karar verilen bilişim standartları Bakanlığımızın vveb sitesinde yayınlanır ve güncellenir. Bu verilerin takibi ve güncellemesini yapmak firma sorumluluğundadır.

6 3. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR Alıcı: Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum ÇKYS/MKYS/İKYS: Çekirdek Kaynak Yönetimi/Malzeme Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi DGT: Doğrudan Gözetimli Tedavi Erken Uyarı ve Cevap Sistemi: Tüberkülozlu bir hastanın nakil gitmesi veya tedavisini terk etmesi ile tüberküloz salgınları olması gibi durumlarda ilgili kişilerin sıralı olarak hemen uyarılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak sistem bileşeni ETYS: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi ICPC-2: Birinci Basamakta Uluslararası Sınıflandırması Bakanlık: Sağlık Bakanlığı CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi Dispanser: Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaşı Dispanseri Birimi e-nabız: e-nabız muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, hastanın kendi adına üretilmiş sağlık bilgilerini yönetebileceği, tıbbi özgeçmişine tek bir yerden ulaşabileceği sistemin bütünüdür. Bizzat hastanın kendi karar vereceği, süresi ve sının belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarının hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, kişiyle hekimi arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, güvenli bir şekilde internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebileceği sağlık bilişim alt yapısıdır. ICD: International Classifıcation of Disease (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) (UHS) İdare/Başkanlık: Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi Tedarik Edecek Kurum/Kuruluş ISO: Uluslararası Standartlar Kurumu ISO/IEC 27001: Bilişim Teknolojilerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni (BGYS) kurmak, geliştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgi güvenlik yönetim standardıdır. Kişisel Veri: Belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ait yaş, isim, sosyal statü, telefon, unvan, adres, hane özellikleri vb. bilgileri İstekli: İhaleye girmek isteyen firmalar. İş Günü: Resmi tatil günleri ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) haricindeki diğer günlerin ile arasında çalışma (mesai) saatleridir. Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya benzeri yollarla üretilen, taşman veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir. Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere ilişkin kayıt bilgileri, ödeme bilgileri, sağlık

7 Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu LBYS/LIS: Laboratuvar İşletim Sistemi/ Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Modül: Sistemde kullanılacak bildirim, malzeme gibi her bir fonksiyon parçası ÖBS: Ölüm Bildirim Sistemi SB: Sağlık Bakanlığı Sürveyans: Tüberküloz ile ilgili verilerin toplanması, doğrulanması, analizi ve raporlanmasıdır TULSA: Tüberküloz Ulusal Laboratuvar Sürveyans Ağı Versiyon: Uyarlama, sürüm, küçük hataları düzeltme. Versiyon: Uyarlama, sürüm, küçük hataları düzeltme. Yazılım: Bilgi İşlem ve veri iletişim sistemleri ile çevre ünitelerinin münferit veya bilgisayar ağlarında çalışması ile ilgili bilgisayar programlarının, yordamlarının, kurallarının tümüdür. Yazılım Sorunu: Satın alınan yazılımın bir veya birkaçının işlevini kısmen ya da tamamen yerine getirmeme durumudur. gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili kişiye tahsis edilen numara, takma ad, sembol veya diğer herhangi bir özellik veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık hizmeti sağlayan kişinin (örneğin; sağlık personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir. KPS: Kimlik Paylaşım Sistemi hizmet sunucusu MSVS: Minimum Sağlık Veri Seti Onay: Taslak evrakın veya dokümanın yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir. SKRS: Sağlık Kodlama Referans Sunucusu TB: Tüberküloz TESSy: Avrupa Sürveyans Sistemi USVS: Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü VTYS: Veri Tabanı Yönetim Sistemi Vaka bazlı (bireysel) veri: Tüberküloz hastasına ait verilerin her hasta için tek tek kayıt edildiği ve ayrıntılı analizlere müsaade eden kayıt türü Yazılım Bakım / Onarım Süresi: Her bir yazılımın bakım / onanma başlama süresinden itibaren ilgili yazılımın işlevini tam olarak yerine getirmesi sağlandıktan sonra ve kullanıcıya çalışır vaziyette teslimine kadar geçen süredir Yığma (agregat) veri: Tüberküloz hastalarının çeşitli özelliklere göre frekans dağılımlarının verildiği, ayrıntılı analizlere müsaade etmeyen kayıt türü

8 4. GENEL ŞARTLAR 4.1. Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulmalı, önerilecek sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olmalı, bir başka sistemle entegre edilebilmelidir İstekliler, yapacakları ihale çalışmaları ve masraflarla ilgili olarak hiçbir tazminat ek ödeme talebinde bulunamazlar İsteklinin daha önce web mimarisi ile Ulusal Bazda bir proje geliştirmiş olduğunu belgelemesi ve bunu ihale teklif ekinde sunması şarttır İdareye gelen teklifleri değerlendirirken, gerekli gördüğü durumlarda teklif sahibi ya da temsilcisini açıklama ve görüşme için çağırabilir Yüklenici, sistemin düzenli ve kesintisiz olarak 24 saat çalışması için gerekli teknik desteği verecektir Barkod yazıcılarla ilgili ayarlamalar (paper size, backfeed ve sensor ayarları gibi) İstekli nin sorumluluğundadır Firma, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Genelge, Yönerge, Talimat, yeni istek ve değişiklikleri zamanında yerine getirmekle yükümlüdür. Bu düzenlemeler 1 (bir) haftayı geçmemelidir Uygulama yazılımları, tüm birimlerde yapılan her türlü işlemin anında kaydedilmesini sağlayacak kolaylıklara sahip olmalı, işlem kaçağına kesinlikle meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı Alıcı ya aittir Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak önlemlere İdare ve Yüklenici birlikte karar vermeli. Sistem kurulduğunda Yüklenici, sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere İdareye kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Firma tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda yenileri idareye teslim edilecektir. Firma ve İdare bu bilgilerin 3 üncü şahıs, diğer firmalar ve kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur Yazılım işletmesi sırasında firmanın şartname dahilinde istenen işlemlerin yapılmasından daha sonra bu sistemin düzenli çalışmaması nedeniyle 3. şahıslara karşı (hastalar) oluşabilecek her türlü zarara karşı maddi manevi tazminat sorumluluğu vardır Sağlık Bakanlığımca istenen ya da istenecek olan standardizasyon uygulamalarına adaptasyon, İstekli nin yükümlülükleri arasında olmalıdır. (Gerekebilecek lisans maliyetleri İdareye aittir.) Sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması ve performansı açısından gerekli olabilecek donanım ve parçalar, kurulum aşamasında belirlenip idareye bildirilmelidir. Bunun için keşif yapılabilir Kesin Kabul öncesinde ve diğer gerekli durumlarda İstekli nin çalışmaları Muayene Komisyonu tarafından gerekli görüldükçe denetlenebilmelidir. Bu denetlemelerde

9 sözleşmeye uymayan durumlar tespit edildiğinde, 4735 sayılı kanun çerçevesince işlem yapılacaktır İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki her türlü ulaşım ve iletişim giderleri İsteki i ye aittir İstekli orijinal yazılımlar ve veriler üzerinde (Bakım, uyarlama, güncelleme, düzeltme, yedekleme vb. işlemleri hariç) İdarenin yazılı izni olmadan köklü değişiklikler yapmayacaktır Gelişen teknoloji doğrultusunda idare tarafından gerekli görülen projeler ve cihazların ETYS ye entegrasyonlarını İstekli hizmet süresince ek ücret talep etmeksizin yapacaktır Firma mevzuattaki değişiklikleri kendisi de takip ederek, sistemde gerekli uyarlamaları yapmakla yükümlüdür Taraflar yükümlülüklerini karşı tarafın yazılı izni olmaksızın devredemezler Yazılım, performans uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak kaydedildiği ve izlendiği, çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır İhaleye girecek yazılım firmaları Kültür ve Turizm Bakanlığından, program lisans tescilinde kullanılan BİL-KOD numarasını almış olmaları gerekmektedir Gündemde olan ve ya ileride geçilmesi düşünülen Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Ağı, Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği uygulamalarıyla uyumlu olmalı ve veri alış verişinde bulunmalıdır Modüllerin genel yapısını bozmamak kaydıyla, şartnamede belirtilen modüllerdeki işlevler farklı isim ve modüller altında da gerçekleştirilebilir Yazılım, Sağlık Bakanlığı nca kullanılan diğer uygulamalar (HSBS, ÇKYS, MKYS, ÖBS, LBYS, TULSA vb.) ve İDARE ce gerek görülen diğer e-devlet uygulamaları ile entegrasyonu sağlanacaktır. Yazılım, e-sağlık uygulamaları ile minimum veri standartlarında (MVS) ve Ulusal Sağlık Veri Seti (USVS) veri göndermeye uygun olmalıdır. Yazılım, başka sistemlerden alınacak verilerin veri ambarına çapraz sorgular yapılabilecek şekilde Veri Ambarına aktarılmaya uygun olmalıdır. Veri Ambarına aktarılan veriler, yetki seviyesine göre İDARE ce belirlenen kurallar çerçevesinde sorumlu kişiler tarafından onaylandıktan sonra ekleme, güncelleme ve silme işlemine izin verecektir. Bunlara ait log kayıtları tutulacak ve İDARE ce belirlenen kurallar çerçevesinde rapor edilebilir olmalıdır Sağlık Bakanlığı nın belirlediği iş takvimine göre entegrasyon süreci tamamlanmalıdır İstekli, belirlenen görevleri, aylık çalışma takvimi hazırlayarak ve iş bitim süreleri belirleyerek planlayacak ve idareye verecektir Sistem yazılımı ve donanımlar arasında eşgüdüm sağlanıp, üretilen yazılımın tüm katmanlarda etkin bir biçimde çalışması, iş akışı ve veri iletişiminin sorunsuz ve kesintisiz olması sağlanacaktır Sözlük tabloları ve raporlama sistemi belli aralıklarla güncelleme kaydıyla Caching ve XML teknolojileri kullanmalıdır. 0\ f r

10 4.29. Yeni iş akışlarının tanımlama, başlatma ve yürütme fonksiyonları, sınırsız kullanıcı sayısı için de kullanılabilir olmalı, ancak sistem yöneticisi, yetki düzenlemeleri sırasında bunda kısıntıya gidebilmelidir. Bu yetki düzenlemeleri menü adımlarından yapılabilmeli ve kişi ve grup bazlı yönetilebilirliği devam etmelidir Yeni kullanıcı ara yüzleri, diğer modüllerle uyumlu olmalıdır Yeni modül, yazılım, analiz, tasarım, çözümleme, geliştirme, test ve uygulama gibi faaliyetlerin tamamı Firma tarafından sağlanacaktır Uygulamanın geliştirme döneminde kullanılacak test ortamı kurulumu ve işletilmesi firma tarafından sağlanacaktır. Test ortamı için gerekli olan alt yapı ve donanım ihtiyaçları imkanlar dahilinde idarece temin edilecektir Uygulamalar gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde yürütülecektir. Bu açıdan tüm taraflar eşit derecede sorumludur. 5. ENTEGRASYON 5.1. Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (KPS, ÇKYS, LBYS, TULSA, e-nabız, MKYS, CBS, Sağlık.Net Online, HSBS internet ve intranet siteleri vb.) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek, yani gerektiğinde bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır ETYS nin işletilmesi için gerekli teknik destek Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere sağlanır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları da (Örneğin karekod okuyucular, Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları, vb.) sözleşme süresince sözleşme kapsamında ek ücret talep edilmeksizin yerine getirilmelidir Yüklenici, ETYS ye entegre edilmesi gereken donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan ücret talep edemez Geliştirilen her bir modül veya ek uygulama öncelikli olarak test ortamında değerlendirilmeli, saha entegrasyonları öncelikle test ortamında yapılmalıdır. Gerçek ortam geçişleri ile ilgili tarih idarece belirlenecektir. 6. VERİ TESLİM VE AKTARIMI 6.1. İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı nın mevcut adresine ve/veya bu adresin değişmesi halinde firmaya idarece bildirilecek yeni adrese teslim edilecektir ETYS de tutulan veriler, Türkçe karakter içermeyen (ö, ü, ç, ş, ğ, ı, i) ancak Türkçe alan adları ve anlaşılır tablo adlarına sahip tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doküman halinde verilerle birlikte teslim edilmelidir.

11 6.3. Teslim edilecek veri içinde yükleniciye/yüklenicilere ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım kodu (trigger, procedur, vb.) yer almamalıdır. Teslim eden yüklenici/yükleniciler veri tutarlılığının sağlanması ve data kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir Yazılıma ait en son çalışan kaynak kodlar yine idarenin belirleyeceği bir veri tabanında saklanır ve her güncelleme sonrasında versiyonlanarak arşivlenir. İdare kaynak kodları inceleme, değerlendirme veya görüş bildirme veya uygulama versiyonlarında değişiklik yapma ve yaptırma hakkına sahiptir. Test ortamında çalışan her versiyon gerçek ortamda çalışan yazılım versiyonu ile aynı veya bir üst versiyonu olacak şekilde saklanmalıdır İdare, gerekli görürse özellikleri, gerekli tablo ve alanları belirleyerek Yüklenici den bir görüntü (view) oluşturulması talebinde bulunabilir ve Yüklenici bu talebi herhangi bir ek ücret talep etmeksizin gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yüklenici, İdare nin bu talebini herhangi bir gerekçe ile reddedemez, uygulama yazılımlarının kullandığı tablolarının yapı ve içeriklerinin bozulmaması için gerekli önlemleri alır, bu tablo veya görüntüyü oluşturan tablolara dizin (index) eklenmesi talebini yerine getirir 6.6. Yazılım, süresiz olarak İdare adına lisanslanacak, bakım ve destek alım işi sözleşme bitiş tarihinden önce, veri tabanı ve uygulama sunucularının erişim bilgileri, IP adresleri, analiz, tasarım, yazılım kaynak kodlarının (Proje kapsamında yazılımda kullanılan kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler açık bir şekilde, lisanslı yazılımıyla birlikte kullanıma ve değiştirilmeye-müdahaleye açık) son hali CD ortamında ve kurumumuz tarafından hazırlanan yazılım test sunucusu üzerinde çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından teslim edilen kaynak kod sistemi, script, kod, kaynak ve kütüphaneler ile programa istediği gibi müdahale edebilmelidir. Bu konuyla ilgili tüm sorumluluk İdarenin beyanı esas alınmak üzere Yüklenici ye aittir Yazılım geliştirme sürekliliğinin sağlanabilmesi için yazılım kodları açıklamaları ile geliştirilecek ve bu şekilde İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımlarının güncel versiyonu idarenin belirleyeceği test sunucusunda çalışır vaziyette süresiz olarak bulundurulacaktır Yazılımlarda yapılacak güncellemeler versiyon olarak tutulacak ve tüm kullanıcılara yeni versiyonun içeriği bildirilecektir. 7. GİZLİLİK ve GÜVENLİK 7.1. Kişisel Sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; İş bırakılırken, kayıtlı tüm veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan Yüklenici de kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu nun ilgili hükümlerine, ayrıca ihale mevzuatına aykırı davranmaktan dolayı Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre İdare tarafından Hukuki süreç başlatılır. 11

12 T.C 7.2. Firmanın kişisel veri güvenliği ve veri güvenliğine dair ulusal ve uluslararası mevzuatla belirlenen kurallara uyması ve ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası m sunarak, web mimarisinde gereken bilgi güvenliğine yönelik sistemsel uyumluluğunu belgelemesi şarttır Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak teknolojik ve fonksiyonel önlemlere İdare ve Yüklenici birlikte karar verir. Üzerinde yazılı mutabakata varılmış ve gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen, veri tabanında yer alan verilerin değiştirilmesi, silinmesi veya zarar görmesi halinde oluşacak maddi, manevi ve hukuki sorumluluk Yüklenici ye aittir. 8. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI 8.1. Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım işlevlerinin geliştirilmiş olması şartları, kesin kabulde aranacak şartlardandır. Yüklenici ye yapılacak ödemeler bu çerçevede değerlendirilecektir Sözleşme bedeli; yükümlülüklerin usule uygun şekilde devam etmesi durumunda, sözleşmenin imzalanma tarihinden başlamak üzere üç (3) ayda bir (1), eşit şekilde ödenecektir İdare tarafından, istenilen işe göre sistemden üretilebilecek tüm rapor ve çıktıların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test edilecek, veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Yüklenici tarafından tasarlanan sistemin çalışması İdarece denetlenecektir. 9. İSTEKLİ ÇALIŞANLARI 9.1. İstekli, bu projede görevlendireceği personel sayısını, niteliklerini ve hangi görevleri icra edeceğini sözleşme aşamasında belgelendirmelidir Sözleşmenin başlangıcından bitişine kadar projede görevlendirilecek personel, İdare ye bilgi verilmeden değiştirilmemelidir İdare tarafından elemanlarla ilgili olarak istenecek tüm evrak ve bilgiler idareye elemanın işe başlamasından önce teslim edilmelidir Sözleşme süresince; Yüklenici ve Personeli, Sağlık Bakanlığı nın kurallarına, disipline, gizlilik ilkelerine eksiksiz uymalıdır Personelin özlük hakları kapsamında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim ödemeleri, hastalık raporları ve izinleri İstekli ye ait olacaktır. İstekli tarafından istihdam edilen işçilere herhangi bir şekilde idaremiz tarafından nakdi veya ayni yol ücreti ödenmeyecektir İstekli nin kendi bünyesinde çalıştıracağı ETYS Yardım masası personelinin e- posta, iş telefonu ve cep telefonu mesai saatleri içinde erişilebilir/ulaşılabilir olacaktır.

13 9.7. İdare ve kullanıcılar tarafından gönderilen e-postalara en geç 1 saat içinde geri dönüş yapılacaktır. Çözümlenemeyen durumlarla ilgili açıklama yapıldıktan sonra, problem çözüme kavuşturulduğunda son durum hakkında ayrıca bilgi gönderilecektir Çalışacak yazılım ve donanım personelinin 24 saat ulaşılabilecek telefonu ve adresi İdare ye bildirilecektir Bu personel acil durumlarda arızaya yerinde veya uzaktan müdahale edebilmelidir İdare, bazı modüllerle ilgili düzenleme talepleri veya acil durumlarla ilgili aksaklıkların yazılımcı ile yüz yüze görüşülerek çözülebilmesi için kendi belirleyeceği bir yerde çalışmasını isteyebilir. Bu durumda firma ilgili yazılımcısını idarenin belirlediği yere gönderir. Yüklenici acil durumlar ve mücbir sebepler dışında, İdare nin bu talebini 3 (Üç) gün içinde karşılar Yüklenici elemanlarının hatalı işlemlerinde ve maddi zararlarından dolayı îdare yi zarara uğratılması halinde idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakında kesilecektir Yüklenici görevlilerinin maaş ödemelerini banka aracılığı ile yapacak olup yüklenici bunu sağlamakla mükelleftir. Elden maaş ödemesi yapılmayacaktır Teklif sunacak îstekliterin tabloda belirtilen asgari personel sayısı ve niteliğini sağlaması gerekmektedir. Tablo 1. İstekli nin ETYS için çalıştırılacağı en az personel sayısı Personel Nitelikleri Adet 1. Sistem (İş) Analisti 4 yıllık mezun +.net yazılım geliştirme süreçlerine hakim en az 2 yıl deneyim 2. Yazılım Geliştirici En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyim 3.Yardım Masası Personeli En az iki yıllık üniversite mezunu ve alanında en az 3 yıl deneyimli YÜKLENİCİ NİN SORUMLULUKLARI Yüklenici, İdare ye ait araç- gereç ve diğer malzemelere verecekleri zarardan doğrudan sorumludur İdare tarafından hizmet, proje veya entegrasyon gibi nedenlerle Yükleniciye demirbaş veya diğer malzemelerin verilmesi halinde, bunların sözleşme bitiminde aynı sayı ve nitelikte İdareye tekrar teslim/iade edilmesinden Yüklenici sorumludur ETYS de işlenen veri kümesi ve/veya bilginin herhangi bir nedenden dolayı 3. şahıslara verilmesi, silinmesi veya herhangi bir nedenle yok olması durumunda ilgili personel ile birlikte Yüklenici de sorumlu tutulacak olup, İdare nin zarara uğratılması halinde, idarece oluşturulacak komisyon tarafından tutanakla belirlenecek zarar ve ziyanı Yüklenici ödeyecek ve ilk istihkakından kesilecektir.

14 T überküloz D aire B aşkankğı ETYS de yapılan güncellemeler mevcut sistemin işleyişini kesinlikle aksatmayacaktır. Bu konudaki tüm sorumluluk yüklenici firmada olacak ve meydana gelebilecek hasarlar veya kesinti nedeniyle oluşacak maddi ve hukuki zararlar İdare tarafından yüklenici firmadan talep edilecektir İdare, sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir sebeple yüklenici ile olan ilişkisini sürdürememesi halinde; yazılımın kurum içinde yalnızca amacına uygun olarak kullanılabilmesi maksadıyla yazılım üzerinde reverse engineering çalışması yapma ya da görevlendireceği kişiye yaptırma hakkına sahip olacaktır Firma tarafından ETYS ile ilgili yapılan güncellemeler ve mevcut modüllerin/sistemin anlatılması ve sahada yaşanılan problemler ve çözüm önerileri ile ilgili ETYS kullanıcılarından geri bildirim alınabilmesi amacıyla en az iki eğitmenin ders anlatımı yapmak üzere idare tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaları sağlanacaktır İdare, sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir sebeple yüklenici ile olan ilişkisini sürdürememesi halinde; yüklenici, idarenin anlaştığı 3. tüzel kişilerce yapılan teknik çalışmalara 15 iş günü süreyle destek sağlamakla yükümlüdür. 11. ETYS BAKIM, ONARIM VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ Genel Koşullar ve Tanımlar Üst şart madde 4,5,6,7,9,10 aynen geçerliliğini koruyacaktır. Mevcut işlemler için devam eden süreçler için geçerli olacaktır. Yeni iş talebi olmamakla birlikte mevcut uygulamaların devamlılığı ve entegrasyon süreçleri bakım döneminde değerlendirilecektir İstekliler, İdaremin bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir. Firma iletişim bilgileri ile ilgili değişiklikleri idareye bildirmek zorundadır Paydaş sistemlerde yapılacak değişikliklerden herhangi biri, diğerinin çalışmasını etkiliyorsa, değişikliğin yapılacağı sistemin yüklenicisi bu değişikliği önceden idareye bildirmek zorundadır. Diğer sistemlerin yüklenicileri farklı ise gerekli koordinasyon idare tarafından sağlanır ve doğacak maliyetler, değişikliği yapacak Firma ile idare arasında çözüme kavuşturulur. Değişiklik, diğer sistemlerin kesintisiz ve doğru çalışmasını etkiliyorsa değişiklik yapacak Firma İdare kanalıyla diğer paydaşları önceden bilgilendirmek zorundadır Yazılım Yüklenici kendisine ait uygulama yazılımlarının haricindeki lisanslı diğer hazır yazılımların sisteme yüklenmesinden itibaren, kullanıcılara sözleşme süresince teknik destek verecektir. Bu işlem için ek ücret talep edilmez ETYS yazılımının yedekleme işlemi ve yedekleme ürünleri periyodik olarak İdare nin belirleyeceği şekilde yapılacaktır Bu ihale ile hizmet olarak alınan yazılımların güncellenmesi, yeni versiyonları sağlanmalıdır.

15 11.3. Ek Lisanslar ve Yazılımın Güncellenmesi Yüklenici, yazılım üzerinde yaptığı köklü değişikliklerin tümünü İdare nin onayını almak suretiyle uygulamaya koyacak ve güncellemeler hakkında tüm kullanıcılar bilgilendirilecektir Yüklenici, yasalar ve mevzuattaki değişikliklerden kaynaklanan zorunlu uygulamaların Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler, Performans ölçümleme, Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) uygulamaları vb. gerektirdiği yazılım kod değişikliklerini veri tabanı, form ve raporlama seviyesinde yerine getirmelidir İstenen ya da zorunlu olan düzeltme ya da düzenleme şeklindeki değişiklikler Yüklenici ye bildirim yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre belirlenen sürede yerine getirilmelidir. Firma nın, özellikle yasa ve mevzuattan kaynaklanan isteği yerine getirmemesi durumunda İdare nin uğradığı zarar Yüklenici tarafından karşılanacaktır Yazılım Lisansı ve Kullanım Hakları Lisans bedeli ödenmiş olan yazılım uygulamasının kullanım hakkı İdare ye aittir Veri Tabanında yer alan tüm veriler ve yazılım kodları kayıtsız şartsız İdare'nin dir Program; normal yararlanma ile çelişen, Yüklenici nin meşru yararlarına müdahale eder şekilde alınma amacı dışında, makul olmayan bir sebeple kullanılamaz sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılmış ikincil mevzuat çerçevesince işlem yapılmalıdır Kurulum ve Konfîgürasyon Yüklenici firma aşağıda belirtilen hususları eksiksiz yerine getirecektir: Yazılım kapsamında yapılacak her türlü analiz, planlama, yazılım özelleştirme çalışmaları öngörülerek plan verilmelidir. Yüklenici bütün sistemleri anahtar teslim olarak tamamlayacak ve tanımlanan işin tamamlanabilmesi için herhangi bir ek maliyet çıkartamayacaktır Yüklenici tarafından atanacak Proje yöneticisi, sözleşme imzalanmasını takiben hemen projeye dâhil olmalı ve proje boyunca İdare tarafında sorumlu kişilerle koordinasyonu sağlamalıdır Yüklenici, tüm yazılımları kurumun göstereceği yere kurup çalışır durumda teslim edecektir. 12. MUAYENE VE KABUL, GARANTİ Muayene, Kabul tarihinden ve Geçici Kabulün yapılmasından itibaren sözleşme süresince geçerli olmak üzere garantiye sahip olacaktır Yüklenici firma, bütün yazılım arızalan için 7x24x2 (7 gün 24 saat 2 saatte müdahale) bazında bakım ve destek hizmetini garanti süresince sağlayacaktır. Müdahale, telefonla, e-posta veya uzaktan erişimle yapılabilir Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.

16 12.4. Kabul ve muayene sırasında Yükleniciden sistemin teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli yazılım, donanım, personel ve düzeneği Yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan Yüklenici sorumludur Yüklenici firma en son testlere ait raporları muayene heyetine teslim edecektir Yazılım kaynak kodlarının (derlenmiş ve derlenmemiş haliyle) son hali CD ortamında idareye teslim edilecektir Yazılım geliştirme sürekliliğinin sağlanabilmesi için yazılım kodları açıklamaları ile geliştirilecek ve bu şekilde İdareye teslim edilecektir Uygulama yazılımlarının güncel versiyonu idarenin belirleyeceği test sunucusunda çalışır vaziyette süresiz olarak bulundurulacaktır. Kontrol ve muayene komisyonu teknik sorumluları tarafından yazılım test sunucusunda bulunan açık ve hazır derlenebilir vaziyette bulunan programın çalışır vaziyette kontrolü/muayenesini yapar Yazılımlarda yapılacak güncellemeler versiyon olarak tutulacak ve tüm kullanıcılara yeni versiyonun içeriği bildirilecektir Firma yazılımın kullanıldığı yerlere müdahale edebilecek destek merkezi/merkezlerinin adreslerini, işyeri telefonlarını ve acil durumlarda aranmak üzere teknik elemanlarının cep telefonlarını bildirmelidir. Teknik elemanlarından en az bir tanesinin cep telefonu 7 gün 24 saat açık (ulaşılabilir) olmalıdır Firma, kuracağı iletişim merkezi ile ETYS ile ilgili sahadan ve İdare den gelen geri bildirimleri, İdare ye yazılı olarak bildireceği e-posta ve telefonlarla, iş günlerinde (sabah arası) değerlendirir, sisteme kurum-kişi-personel tanımlamasını yapar, sistemle ilgili oluşabilecek aksaklıklar ve problemlerin çözüme kavuşturulmasını sağlar. Her ayın sonunda, firma danışma hattı ve e-postaya yapılan başvuruları; başvuruyu yapan kurum/kişi-başvuru tarihi-başvuru konusu-başvuruyu değerlendiren ilgili firma personelinin adı-soyadı- başvurunun neticelendirildiği tarih şeklinde İdare ye raporlandırır. Raporlandırma e-posta yoluyla yapılabilir. İdare raporlandırmada gerek gördüğü konular hakkında Yüklenici den ayrıntılı bilgi talep edebilir. Yazılım Altyapısı 1. Yüklenici, veri güvenliğini sağlamak amacıyla İdare tarafından uygulanan test senaryosu sonucunda ortaya çıkan güvenlik açıklarının kapatılmasından ivedilikle sorumludur. Analiz dokümanları ve test senaryoları firma tarafından hazırlanacak, idarenin onayına istinaden gerekli çalışmalar yapılacaktır. 2. İstekliler uygulama yazılımını modüler ya da bütünleşik olarak önerebilir ve/veya tanımlanan işlevleri yerine getirmek kaydıyla öngörülen yazılımı farklı şekilde ele alabilir. 3. ETYS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla vb. tarayıcılar içinde çalışan web tabanlı bir uygulama olmalıdır. Tarayıcılar içine gömülen veya tarayıcıdan çağrılan ve tarayıcının güvenlik ayarlarını normal/standart seviyenin altına düşürmeyi gerektiren yazılımlar da kabul edilmeyecektir. Tarayıcılar ile ilgili versiyon değişikliklerinde yüklenici uygulamasında gerekli olan değişiklikleri yapmalıdır.

17 4. Sistemlere yeni modüllerin/işlevlerin ilavesi, değiştirilmesi ya da silinmesi mümkün olmalı, bu işlemler hizmetleri aksatmamalı ve bu durumdan sistemin bütünü etkilenmemelidir. 5. Tarih ya da tarih-saat bilgisi veya saat bilgisi veritabanı yönetim sisteminin tarih, tarih-saat veya saat formatında veritabamııda saklanmalıdır (tarih bilgisi string veya (var) char formatında saklanmamalıdır). Kullanıcıya gösterim şekli ise işletim sistemi üzerinden ayarlanabilir olmalıdır. (GG. AA. YYYY, GG. AA. YYYY HH24:MI: SS gibi) 6. Uygulama yazılımı Türkçe olmalı, tüm sıralamalar ve karşılaştırmalar Türkçe alfabeye göre yapılabilmelidir. 7. Uygulama sunucu işletim sistemi (SİS) olarak Linux, Microsoft Windows 200X Server gibi endüstri standardı sunucu işletim sistemleri mimarisine uygun olmalı ve bu sistemlerden herhangi biri üzerinde kusursuz çalışmalıdır. 8. Uygulama yazılımı, istemci işletim sistemi olarak Microsoft Workstation/2000 Professional/XP Professional/Vista, Windows 7 gibi endüstri standardı istemci işletim sistemleri mimarisine uygun olmalı ve herhangi biri üzerinde uyumlu çalışmalıdır. 9. Uygulama yazılımı, hizmetin her kademesinde barkod uygulamalarını destekliyor olmalıdır. Teklif edilen yazılımlarda ilaçlar için karekod desteği de sağlanmış olmalıdır. 10. Ülke, İl, İlçe, Kurum, Personel, Eğitim, İzin, Sertifika, İlaç, Hekim Bilgileri ile hastanın belirlenmesi için kullanılan kod bilgileri vb. Bakanlığın kullandığı standartlara uygun olmalı ve MSVS, ICD-10, SKRS, USVS, ICPC2, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Avrupa Birliği standartlarına uygun kod sistemi olmalıdır 11. ETYS kullanıcıları İKYS personel sistemi ile entegre çalışacak, İKYS de yer değişikliği yapılan (görev yeri değişikliği, kadro değişikliği, emeklilik vb.) kullanıcıları otomatik pasif hale gelecektir. 12. ETYS kullanıcı ekranı 4 saat içinde her hangi bir işlem yapılmadığı durumda işlem yapmadığınız takdirde sistem 15 saniye içinde kapanacaktır mesajını verecek, işlem yapılmadığı takdirde yazılım ara yüzü kapanarak ana giriş ekranına dönüş yapacaktır. 13. ETYS nin İdari modülünde kullanıcı oluşturulurken veya kullanıcı ataması yapılırken, kullanıcı İKYS web servisinden çekilerek veya kullanıcının kendi dolduracağı formla oluşturulmalıdır. Kullanıcı; kişileri kayıt edebilmeli, seçebilmeli veya kişilere rol atayabilmelidir. ETYS ye kayıt edilen kişiye; adı-soyadı, TC kimlik No su, ETYS kullanıcı adı ve şifresi ile rol tanımından oluşan bilgiler ETYS tarafından kullanıcının cep telefonuna sms olarak ve Bakanlığın resmi kayıtlı kişisel e-posta adresine (saglik.gov.tr uzantılı) mesaj olarak gönderecektir. 14. Hastalık bilgileri ile ilgili raporlama, İdare ce belirlenecek kurallar çerçevesinde ICD-10, ICPC2, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veya Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapılabilecektir. 15. Verilere ait İdare nin belirleyeceği modül içi veya modüller arası çapraz tablolar ve raporlar hazırlanabilecektir. 16. Yazılım gereksinimleri idarenin uygun göreceği iş planı kapsamında detaylandırılabilecek, veri tabanı ve son kullanıcı arayüzleri idarenin onayı alınarak tasarlanacaktır. 17

18 Kullanıcı Ara yüzü 1. Kullanıcı ara yüzü grafiksel (GDI) olmalıdır. 2. Grafik ara yüzüne uygun olarak kontroller hem mouse hem de klavye yardımıyla yapılabilmelidir. Ancak yazılımın mümkün olan her fonksiyonu klavye üzerinden yürütülebilmeli, kullanılan kısa yollar sistematik olmalıdır. 3. Kullanıcı ara yüzünde görsel iç bütünlük sağlanmalı, yazılımın her ara yüzünde benzer ekran dizaynları kullanılmalı, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla kullanılması gibi teknikler kullanılarak kullanım kolaylığı sağlanmalıdır. 4. Kullanıcı ara yüzü aşağıda veri girişi, güncelleme, dil özelliği, raporlama ve yardım başlıklarında sayılan özellikleri taşımalıdır. 5. Tüm yazılımlar grafik ara yüzlü olmadır. Dördüncü ve/veya gerekli olursa beşinci kuşak (4GL ve 5GL) programlama dilleri ile geliştirilmiş olmalıdır. Veri Girişi 1. Hatalı veri girişini en aza indirmek için ilgili alanlar üzerinde anında bilgi doğrulama, bilgi önerme ve gerektiğinde kullanıcı yönlendirmede yapılacak işlem hakkında ekranın altında sürekli mesaj ve bilgi gösterilmelidir. 2. Veri girişlerinde gerektiği takdirde İdarece belirlenmiş uygun kodlar kullanılabilir. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmeli, değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodu seçebilmelidir. Sistemde kullanılan kodlar, Sağlık Bakanlığı ve İdare tarafından belirlenmiş kodlarla uyumlu olmalıdır. Veri girişleri mümkün olan yerlerde barkod/karekod/rfid desteği ile sağlanmalıdır. 3. Sistemde veri bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunmalı ve tutarsız veri girişi engellenmelidir. Programlar gerekli olan yerlerde, aralık (range) ve tutarlılık (consistency) kontrolünü yapmalı ve mümkün olan yerlerde hataları kendisi düzeltmelidir. Program, mümkün olduğunca, hatalı veri girişlerinde, kullanıcıyı zaman kazandırmak için otomatik seçenekler sunup kullanıcının seçenekleri seçerek hatayı düzeltmesine yardımcı olmalıdır. 4. Hastalık, hizmet, kurum, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girişleri İdare ve Yüklenici tarafından belirlenecek bir plan dahilinde, Yüklenici tarafından sisteme girilecektir. 5. Bilgi girişi esnasında, mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanma, gerekli yerlerde istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş, vb. değerlerin ilgili alanlara otomatik olarak girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması, hazır listelerde liste elemanına girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirgeyecek ve kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahip olmalıdır. 6. Yazılımda kullanılacak hasta arama yöntemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk değil benzer Türkçe karakterler de göz önüne alınarak (U yerine Ü, G yerine Ğ gibi) aramayı kapsamalıdır. Aramayı hızlandırmak için gerekli diğer alanlar aynı ekranda bulunmalıdır.

19 7. Güncelleme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin seçilmesi ve kullanılmasına olanak sağlanmalıdır. 8. Hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanıcı uyarılmalıdır. Verilerin tutarlık kontrolleri ve modüller/işlevler arası çapraz kontroller yapılabilmelidir. 9. Tıbbi bilgi girişinde, istenildiğinde fizik muayene bulguları önceden tanımlanmış servise özel bilgiler üzerinden kodlanabilmek ve bu alandaki bilgiler her türlü sorgulamada, araştırmalarda kullanılabilecek yapıda olmalıdır. Güncelleme 1. Güncelleme sadece anahtar olmayan alanlarda yapılabilmeli, eğer anahtar alanlar üzerinde güncelleme gerekiyorsa bunun veri tutarlılığını sağlamak üzere tek bir işlem (transaction) içinde tamamlanmalıdır. 2. Kritik alanlardaki değiştirme ve silme ancak yetki ölçüsünde yapılabilmelidir. Değişikliklere sonradan erişim ve geri düzeltme için mutlaka log dosyalarında detayları tutulmalı. 3. Güncelleme ve özellikle sorgulama ekranlarında manuel bilgi girişi yapılmaktan ziyade sistemde mevcut bilgiler ve varsa kodlar seçilerek kullanılmalıdır. 4. Güncelleme sonrası da tutarlılık kontrolleri yapılabilmelidir. 5. Hastanın bazı bilgilerinde yanlışlık olması durumunda (kurumunun yanlış girilmesi, ikamet adresinin yanlış girilmesi ya da değişmesi vb.) bu hastaya ait kayıtlar veri bütünlüğü bozulmadan (örneğin hizmetin sunum tarihi değişmeden) geriye yönelik olarak düzeltilebilmelidir. 6. İdarece belirlenen kurallar çerçevesinde önceki yıl/yıllara ait kayıtların değiştirilmesi (read only) engellenmiş olmalıdır. 7. Eski yıllara ait Excel formatındaki TB hasta bilgileri Yüklenici tarafından ETYS ye aktarılacaktır. 8. Veri giriş ve güncellemeye ek: veri giriş ve güncelleme ekranları için gerekli olan iş akışları ve gerekli iş kuralları yüklenici tarafından oluşturulacak analiz dokümanlarında belirtilmelidir. Analiz dokümanlarının idarece onaylanması ile gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Dil Özelliği 1. Tüm ekranlar ve raporlar Türkçe olmalıdır. 2. Tüm sıralamalar, karşılaştırmalar ve sorgulamalar Türkçe alfabeye göre yapılmalıdır. 3. Kullanılan menü, dosya, alan, değişken, tablo vb. isimlendirmeler Türkçe ve anlamlı olmalıdır. 4. Para, tartı, uzunluk vb. konularda Türkiye'de geçerli yerel birimler kullanılmalıdır. 19

20 5. Tüm yazılımda Türkçe karakterlerin aynı kodlarla (TSE tarafından haziran 1989 tarih ve TS 5881 sayı ile kabul edilen 15 Mayıs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardı) tanımlanması, ve Türkçe karakter, Türkçe(F) veya (Q) klavye ve program desteği sağlanması gerekmektedir. Raporlama 1. Raporlamada da hiyerarşik yetkilendirme mümkün olmalıdır. 2. Üretilen raporlar amacına uygun ve kolay okunabilir olmalıdır. 3. Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya da iptal etme olanaklarına sahip olmalıdır. 4. Raporun büyüklüğü ile ilgili sayfa/satır uzunluğu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir. 5. Hazırlanan raporların ayrıca Word, Excel, pdf, Jpg, html vb. farklı formatlarda kayıt edilmesi mümkün olmalıdır. 6. Raporlar sadece veri tabanı verilerine dayanılarak hazırlanmalıdır. Kullanıcılar hazırlanmış ve onaylanmış raporları değiştirememelidir. 7. Uygulama yazılımları, rapor ve veri çıktılarını yazıcıdan çıkartabilmelidir. 8. Kullanıcının istediği çoklu parametrelerde sorgu yapılabilmeli ve rapor alınabilmelidir. 9. Uygulama yazılımında yer alacak istatistik ve yönetim amaçlı raporlar, geliştirilmiş olan grafik sunum birimi sayesinde değişik grafikler olarak sunulabilmelidir. 10. Raporlamalar idarenin uygun gördüğü farklı bir platform üzerinde tasarlanabilir. Bu durumda gerekli aktarım ve veri paylaşımı için gerekli yöntem ve paylaşım süreçleri idarece planlanacak, gerekli alt yapı çalışması veya entegrasyon süreçleri firma tarafından karşılanacaktır. 13. YARDIM Kullanıcı mesajları; açık, anlaşılır olmalıdır. Her hatanın, hata kod numarası olmalıdır. Kullanıcı bu numara ile Hata Mesajları dokümanına başvurarak, hatanın sebebini ve hata düzeltme yollarını bulabilmelidir Mesajları; açık, anlaşılır ve dikkat çekici olmalıdır Acil durumlarda Kullanıcılar tarafından Yüklenici nin sistem sorumlusuna sözlü tebliğ yapılabilir. Acil durumlarda ayrıca yazılı bir emir beklenmeksizin sorunlar Yüklenici tarafından çözümlenmelidir Acil ve mevzuat gereği durumlar dışında kalan kullanıcı istekleri ile şikayetleri, önceden tasarlanmış bir sistemle Firma ya bildirilecektir. İstek ya da şikayetin Firma tarafından alındığına dair İdareye gönderilen geri bildirimde, isteğin hangi süre içinde karşılanabileceği, ya da sorunun hangi süre içinde çözümlenebileceğine dair yaklaşık süre yer almalıdır. Bu sürecin sağlıklı işletilebilmesi bakımından yazılımın form ve raporlarının ekran görüntüleri üzerinde görülebilen, sistematik bir tanımlayıcı bulunmalıdır.

21 13.5. Sorun/îstek/Şikayet bildirim ve geri bildirimine ilişkin alternatif çözüm sürecinin tasarlanması ve işletilmesinden İdare nin onayı alınmak kaydıyla Firma sorumludur. Söz konusu sürecin işletilebilmesi amacıyla; Yapılan kayıtlar sadece bir kişiye ait olabilmelidir İsteği yapan kişinin talebini/sorusunu karşılamak için kişiye ait bilgilerin girileceği, T.C. kimlik no, telefon no, kullanıcı, modül, ekran adı, konusu, eposta adresi vs. alanları olmalıdır Yapılan talep/istek/soruların takibi yapılabilmelidir. Takipler; Açık (beklemede olan), Yönlendirilmiş (ilgili kişi tarafından isteğin görüldüğü/işlem yapıldığı anlamında), Kapalı (işlemleri tamamlanmış olan) şeklinde sınıflandırılabilmelidir Yapılan talep/istek/sorularm içeriği ile birlikte durumu ilgili kişiye e-posta şeklinde gitmelidir Yapılan talep/istek/sorularm yetkili bir yönetici tarafından başka bir kişiye yönlendirebilmelidir Kişilerin kendi grupları içinde bilgilendirme, görüş alma, soru iletme gibi paylaşımlarını sağlamalıdır Firma Uygulama yazılımı ile ilgili Türkçe olarak hazırlanmış güncel doküman, elektronik ortamda İdare ye teslim edilmelidir Yüklenici, her modül için kullanıcılara yönelik görüntülü/uygulamalı/sesli ve yazılı destek sağlayabilen, modülün özelliklerini ve kullanım detaylarını içeren ve anlatan eğitim/kullanım modülleri hazırlayacaktır Yüklenici her ekran için, kullanım detayı içeren, ekran görüntüsü destekli ekran yardım/kullanım kılavuzu hazırlayacaktır Yardım modülleri ile ilgili gereksinimler idarenin uygun göreceği iş planı kapsamında detaylandırılabilecektir. 14. GÜVENLİK VE ERİŞİM SİSTEMİ Uygulama Yazılımı, VTYS ne en etkin ve hızlı yöntemle bağlanmalıdır Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Bilgi Güvenliği Politikaları ile uyumlu olmalıdır Çeşitli yetki düzeyleri ve grupları tanımlanabilmeli, yetki değişimi kolayca yapılabilmelidir. Verilere erişim bu tanımlamalar çerçevesinde yapılmalıdır Kullanıcılar ait oldukları yetki düzeyi ve grubu ölçüsünde uygulamalara erişebilmeli, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu tanımlar gerektiğinde sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmelidir. Yapılan bu değişikliklerin arıza bildirimi vb. şekilde geri dönmemesi için kullanıcıya gerekli mesajlar otomatik olarak verilmelidir Tıbbi kayıtları görebilme ve değişiklik yapabilme vb şeklinde ayrı erişim tipleri tanımlanabilmelidir. 21

22 14.6. Herhangi bir işlemin kimin tarafından, hangi tarihte ve hangi zamanda yapıldığının kayıtları tutularak istendiği takdirde sorgulanabilmelidir Veri tabanı kullanıcı adı ve şifre tanımlamaları VTYS'nin üzerinde çalıştığı sistemin kullanıcı bilgilerinden bağımsız olmalıdır Programa uzaktan müdahale için gerekli olabilecek bağlantılar ve yazılımlar Firma tarafından sağlanmalı, bağlantı için kurumun internet alt yapısı kullanılabilir Yüklenici ve İdare virüs vb. tehlikelere karşı her türlü güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler Yüklenici ve İdare lisanslı yazılımları kurmak/kullanmak ve takibini yapmaktan sorumludur Yüklenici ve İdare, verileri korumak ve veri kaybını önlemek için tedbir almakla müşterek olarak yükümlüdür İstekli ler, bilgi güvenliğini artırmak için alternatif güvenlik çözüm önerilerinde bulunabilirler İstekli ler teklif edecekleri bütün sistemlerin desteklediği güvenlik mekanizmalarını detaylı olarak açıklamalıdır Uygulama Yazılımları tüm sistem genelindeki kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlamalıdır. Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir şifresi olmalıdır Uzaktan, veri tabanına erişimlerde idaresinin belirlediği kişiden izin alınmalıdır Bilgi sistemleri kapsamında tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esastır. Bu amaçla; Kişiler hakkında tutulacak bilgiler gereken en düşük düzeyde tutulmalıdır Kişisel bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağı kullanıcı tarafından açıkça belirlenebilmelidir Sistemde kişisel bilgilerin belirlenen amaçlar dışında kullanımını engelleyecek önlemler olmalı, hasta haklarına riayet edilmelidir. 15. MODÜLLER Yazılım, çeşitli ilgili veri gruplarının ve fonksiyonların bulunduğu modüller halindedir. Bu modüllerin veri içeriği, barındırması gereken otomatik kontroller, raporlama kuralları ve diğer özellikleri ayrıntılı olarak İDARE tarafından belirlenecektir. Her modüle esas olarak tek bir veri giriş ekranı üzerinden veri kaydı yapılması planlanmıştır. Modüllerin veri içerikleri farklıdır. Sistemde tutulacak olan kodlar gerektiğinde raporlama amaçlı olarak diğer kod sistemlerine (TESSy, CISID. ICD-10, MS VS, SKRS, US VS, ICPC2, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği standartlarına uygun kod sistemi vb.) eşleştirilebilecektir. Bu eşleştirmelerin çok sayıda koddan bir koda, bir kaç koddan çok sayıda koda olması durumu desteklenecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ALIM KILAVUZU Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları için hazırlanmış olan bu doküman,

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz

TÜİK e-vt Teknik Kılavuz TÜİK e-vt Teknik Kılavuz Genel Açıklamalar Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 1.1 1/6 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm Açıklama 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun ilk sürümü. 1.1 04.05.2015 Sayfa

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. ANKARA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Sayı : 72108019/710.01 Konu : e-nabız Kullanımının Teşvik Edilmesi Hk. DAĞITIM YERLERİNE Bakanlığımız, sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların kişisel sağlık

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları

HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları 2 HASTANE OTOMASYONU I Ders Notları HBYS #1 3 HBYS Standartları 4 HBYS Standartları Günümüzde HBYS ler sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler E-İmza PIN Kodunun Alınması...2 Windows İşletim Sisteminde Yapılması Gereken işlemler...8 Windows XP ve 7 için Sürücü Kurulumu...8 Microsoft.NET

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA

PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANI Mariye Umay AKKAYA GÜNDEM PARDUS GÖÇ UZMANI VE FİRMA BELGELENDİRMESİ Yapılan Çalışmalar Pardus Göç

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.1 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar

e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar 18.03.2016 e-defter Hakkında Uygulayıcılara Notlar Muhasebe kayıtları e-defter e uygun muhasebe programlarına girilmektedir. Peki e- defter açılış onayı nasıl yapılacak ya da e-defter nasıl ve hangi periyotlarla

Detaylı

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara

ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ. S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara ADIM ADIM E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURU SÜRECİ S.M.M.M. SELÇUK GÜLTEN Ekim, 2015 - Ankara BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-Fatura ve E-Defter kullanımı için öncelikle ileri düzey bir bilgisayar

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu

Module. ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu Modüller ZA-ARC Tek kullanıcı versiyonu ZA-ARC Tek kullanıcı Lisansı (Ürün No.: HKO-002010) Yasal düzenlemelerin talep ettiği Arşivleme yükümlülükleri karşılayan temel yazılım sürümüdür. Verileri Arşivleyebilir

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-5/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-5/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi

Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri 21-23 Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Üniversite Yerleşkelerinde İletişim Gereksinimi ve Bir Çözüm Önerisi Ondokuz

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ VDB KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ KILAVUZU İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ ( HAZİRAN 2016 ) KDV İADESİ MÜKELLEF MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ, Her

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEVCUT YAZILIM BAKIM, DESTEK VE GÜNCELLEME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından kullanılmakta olan Ulusal Neonatal Tarama

Detaylı

Değerlendirme Süreci Kuralları

Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Süreci Kuralları Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması Değerlendirme ekibi değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiricilerden oluşturulur. Değerlendiriciler kendi il sınırlarında yapılacak

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik

çeşitli tüm aşamalarda tam izlenebilirlik SÜREÇ SIX bilişim çözümü, ameliyathanelerde kullanılan örtülerin ve aynı zamanda kurşunlu cerrah önlüklerin teknik kumaşlarına bağlı sterilizasyon süreçlerindeki izlenebilirlik yönetiminin eksiksiz bir

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMA REHBERİ (456-467 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ) SUNUŞ Değerli Üyemiz, 11/03/2016 Gelişen teknoloji ile birliktede yıllardır kağıt ortamında ve el ile yapılan işlemler artık elektronik

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ E-DÖNÜŞÜM M UYGULAMALARI: GÜVENLİK K SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Bilge KARABACAK bilge@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem 1. Durum tespiti: Vatandaşların kritik bilgilerinin yayınlanması E-dönüşüm

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü)

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) İlgi : a) KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) 15/03/1993 tarih ve 2378 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar

Detaylı

DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri

DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri DruzOnline Otomasyon Programı Kurulum Bilgileri İçindekiler: 1- Druz Online Hakkında 2- Sistem Gereksinimleri 3- Program Kurulumu 4- Lisanslama İşlemi 5- Program İlk Açılış 6- Destek ve Hatalar 1- Druz

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MÎLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 Öğretim yılı Ders Ücreti Karşılığı Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu,

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/76-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 397) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 447) YAYIMLANDI ÖZET : Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi,

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ IOS ve ANDROİD TABANLI UYGULAMA, OYUN VE İNTERAKTİF KİTAP YARIŞMASI 1. KONU: Hazırlanacak çalışmalar, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları konu edecektir. 2. AMAÇ:

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR. 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769-700 Konu : e-nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA e-nabız sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze

Detaylı

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1

KURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

1x1 Q-EMPB. Đlk Numune Program Paketi. Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005. Copyright 2009

1x1 Q-EMPB. Đlk Numune Program Paketi. Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005. Copyright 2009 1x1 Q-EMPB Đlk Numune Program Paketi Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005 Copyright 2009 Q-DAS GmbH & Co. KG Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail:

Detaylı

Tüzel Kişilik ve Kuruluş Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu

Tüzel Kişilik ve Kuruluş Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Tüzel Kişilik ve Kuruluş Bilgileri Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 11.10.2011 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 11.10.2011 1 Melissa

Detaylı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı

Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veritabanı Uygulamaları Tasarımı Veri Tabanı Veritabanı yada ingilizce database kavramı, verilerin belirli bir düzene göre depolandığı sistemlere verilen genel bir isimdir. Günümüzde özel veya kamu kuruluşların

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler

Orkestra Ürünler. Ana Sayfa / Orkestra Ürünler DILLER YARDIM SISTEME GIRIŞ Orkestra Ürünler Ana Sayfa / Orkestra Ürünler 1- Satış Faturalarının İHRACAT Faturası olarak Gönderilebilmesi İhraç kayıtlı e-faturaların Logo'da "İhracat" modülünde oluşturulması

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı