Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi. Hukuki İnceleme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi. Hukuki İnceleme Raporu"

Transkript

1 Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi Hukuki İnceleme Raporu 13 Mayıs 2013

2 HUKUKİ İNCELEME RAPORU Borsa İstanbul A.Ş ne, Konu: Borsa İstanbul (BİST) Kotasyon Yönetmeliği nin 13 üncü maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukuki görüşümüzün sunulmasıdır. Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) hisselerinin halka arzına ilişkin olarak bağımsız hukukçular sıfatıyla tarafımızca yapılan hukuki incelemede aşağıda belirtilen Şirket e ait bilgiler ve belge asılları incelenmiştir. (1) Kuruluş Ana Sözleşmesi, Ana Sözleşme değişiklikleri ve Genel Kurul kararlarının tescil ve ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (TTSG) (2) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları (3) Pay defteri ve imza sirküleri (4) Şirket tarafından incelememize sunulan kredi sözleşmeleri ve Şirket in işini mevcut halde yürütebilmesi için taraf olduğu diğer yazılı sözleşmeler, (5) Şirkete ait gayrimenkullere ilişkin belgeler ve Şirket mal varlıkları üzerinde kısıtlama olup olmadığına dair ilgili sicillerden alınmış yazılar, (6) Mevcut ruhsat ve izinlere ilişkin bilgi ve belgeler, (7) Sigorta poliçeleri, (8) Şirketin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin rapor ve bilgiler (9) Gerek görülen diğer belgeler. 1

3 Şirket tarafından tarafımıza sunulmuş olan söz konusu bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu hakkında tarafımızca bir araştırma yapılmamış ancak söz konusu bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir (Ek 1) Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde ulaşılan hukuki görüşler aşağıda yer almaktadır. I. Şirket Hakkında Genel Hukuki Bilgiler A. Kuruluş ve Ortaklık Yapısı 1. Kuruluş ve Şirket in Hukuki Yapısı Şirket, Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) unvanı altında TL kuruluş sermayesiyle tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu sicil no ile tescil ile kurulmuştur. Şirket in kuruluşu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin (TTSG) tarih ve 4161 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket in kurucuları, Şekip Akyürek ve Eyyüp Serdal Akyürek tir. 2. Faaliyet Konusu ve Faaliyetler Şirketin Ana Sözleşmesi nin 3. maddesine göre Şirketin faaliyet konusu her türlü malın dağıtımını, ithalatını, ihracatını ve dâhili ticaretini yapmaktır. 2

4 3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Sermaye ve Sermaye Azaltım ve Artırımları Şirket in kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği sermaye artırımları ve azaltımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır: KURULUŞ SERMAYESİ, TESCİL TTSG SERMAYE ARTIRIM ve AZALTIMLARI (TL) TARİHİ TARİH NO (Kuruluş Sermayesi) (*) (*) (*) , ,49 TL den ,17 TL ye azaltım ve eşanlı olarak ,49 TL ye artırım (**) (*) Söz konusu tutar tarih ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Eski Türk Lirası ndan Yeni Türk Lirası para birimine geçiş dikkate alınarak altı sıfır atılması suretiyle yazılmıştır. (**) SPK nın tarih ve 5/145 sayılı kararı uyarınca, Şirket sermayesinin TL den ,49 TL ye artırımı sırasında sermayeye ilave edilen ,32 TL lık gayrimenkul rayiç değer artış farkı fonunun sermayeden düşülmesi amacıyla sermaye azaltımı ve eşanlı olarak sermaye artırımına gidilmiştir. 3

5 Şirket sermayesinin TL den ,49 TL ye artırımı sırasında artırılan ,49 TL lık sermayenin ,32 TL lık kısmı, İstanbul ve Viranşehir deki iki gayrimenkulün rayiç değerle değerlemesini yaptırması neticesinde oluşan fondan karşılamıştır. Şirket bu şekilde oluşan sermaye yapısı ile hisselerinin halka arzı için SPK ya başvurmuş, ancak SPK nın tarih ve 5/145 sayılı kararı ile paylarını ilk kez halka arz edecek ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde son iki yıl içinde varlıkların rayiç değere taşınması suretiyle oluşan fonların bulunmaması şartı getirilmiş olması nedeniyle öncelikle söz konusu fonu sermayeden çıkarmak üzere ,32 TL lık sermaye azaltımına gitmiş ve eşanlı olarak sermayesini tekrar ,32 TL artırarak tekrar ,49 TL lık sermayeye yükseltmiştir. Sermaye azaltımı ile eşanlı olarak aynı tutarda sermaye artırımı yapılmış olduğundan, alacaklılara çağrı (TTK md. 474) ve alacaklılara ödeme veya alacakları teminat altına alma (TTK md. 475) yükümlülüğüne tabi olmadan Şirket, yeni sermayeyi tarihinde tescil ettirmiştir. 3.2 Kayıtlı Sermaye Sitemine Geçiş, Sermaye Artırımı ve Halka Arz Şirket halka arz öncesinde, Sermeye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve 3399 No lu izni müteakiben tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Ana Sözleşmesi nde sermaye piyasası mevzuatına uyum bakımından gerekli değişiklikleri yapmış ve TL kayıtlı sermaye tutarı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Söz konusu Ana Sözleşme değişiklikleri tarihinde İstanbul Ticaret Sicili ne tescil, tarih ve 8303 sayılı TTSG de ilan edilmiştir. Şirketin Ana Sözleşmesi nin 6. maddesine göre Şirket in kayıtlı sermayesi TL dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi ,49 TL olup, bu sermaye; her biri 1 TL değerinde ,49 adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin adet, TL nominal değerli kısmı A Grubu nama 4

6 yazılı ve geriye kalan ,49 adet ,49 TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 27 sayılı kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin ,49 TL den ,49 TL sına artırılmasına ve artırılan sermayeye ilişkin olarak mevcut hissedarların sahip oldukları yeni pay alma haklarının kısıtlanarak artırılan TL lık sermayeyi temsil eden adet TL nominal değerli B grubu hisselerin halka arz edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 28 sayılı kararı ile de Şirket ortaklarından Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek in Şirket mevcut sermayesi içinde sahip oldukları paylar içinde toplam TL lik paylarının ( TL lık kısmı ek satış olup her iki hissedar eşit tutarda hisse satışı yapacaktır) halka arza dahil edilmesine karar verilmiştir. 3.3 Ortaklık Yapısı ve Hisseler Bakırköy 21. Noterliği tarih ve 7832 yevmiye no ile onaylanmış Şirket pay defterine göre Şirket in halka arz öncesi sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir. Ortağın Adı Sermaye Grubu Oran (%) Tutarı (TL) Şekip AKYÜREK A ,98 B 39,8 Eyyüp Serdal AKYÜREK A ,98 B 39,8 5

7 Aslan AKYÜREK ,51 B 0, Mehmet AKYÜREK ,51 B 0,14 Mustafa AKYÜREK ,51 B 0,14 TOPLAM , Şekip Akyürek ve Eyyüp Serdal Akyürek, sahip oldukları A grubu hisseler vasıtasıyla yönetim kurulu üye seçimi ve oy kullanma imtiyazlarına sahiplerdir. (Bkz aşağıda I.B.1) Ek satışa konu payların tamamının satılacağı varsayımı altında, Şirketin halka arzdan sonra çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımının şu şekilde olması beklenmektedir. Ortağın Adı Sermaye Tutarı (TL) Grubu Oran (%) Şekip AKYÜREK A 7, ,98 B 23,10 Eyyüp Serdal AKYÜREK A 7, ,98 B 23,10 Aslan AKYÜREK ,51 B 0,10 Mehmet AKYÜREK ,51 B 0,10 Mustafa AKYÜREK ,51 B 0,10 Halka Açık Kısım B 39,38 TOPLAM ,

8 Şekip Akyürek ve Eyyüp Serdal Akyürek, halka arz sonrasında da sahip oldukları A ve B grubu hisseler vasıtasıyla şirket sermayesinin çoğunluğuna (% 60,3) ve A Grubu imtiyazlı hisselerin tamamına sahip olarak Şirket in yönetim kontrolüne müştereken sahip olmaya devam edeceklerdir. B.Yönetim, Temsil ve İlzam 1.Yönetim Kurulu ve Denetçiler Ana Sözleşme nin 9. maddesine göre Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak seçilecek 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Yönetim Kurulu nun üç üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. 7

9 Şirket in tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulunun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiş olup, Eyyüp Serdal Akyürek, Şekip Akyürek, Mustafa Akyürek, Aslan Akyürek ve bağımsız üye olarak Ferda Besli ile Kerem Alkin Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl için seçilmişlerdir. Şirket, tarih ve 2013/01 No lu yönetim kurulu kararına dayanılarak çıkarılan Ekte yer alan imza sirkülerine göre temsil edilmektedir. (Ek 2) Şirket Ana Sözleşmesi nin 15. maddesine göre Şirketin denetimi genel kurul tarafından seçilen denetçiye aittir. Denetçi şirketi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak denetlerler. Şirket e ait 2010, 2011, 2012 yıllarında ve 2013 yılı içerisinde tarihine kadar alınmış Yönetim kurulu kararları incelenmiş ve söz konusu kararlar arasında Şirket in faaliyet alanına girmeyen, kararların geçerliliğini veya şirketin faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek karar ve toplantı nisaplarına uyulmaması ya da üyelerin çekimser kalması veya muhalefet şerhinde bulunulması gibi kararlar ile Rapor da belirtilenler dışında Rapor a aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. 2. Genel Kurul Şirket Ana Sözleşmesi nin 17. maddesine göre, Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı yılda en az bir defa olmak üzere Şirket in hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde yapılır. Şirketin Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu nun 409. maddesinde belirtilen hususlar görüşülür ve gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul un 8

10 toplanma yeri ve zamanı, usulüne göre ilan olunur. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde yapılır. Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Şirket Ana Sözleşmesi nin 22. maddesine göre, Şirket e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlarla ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulunca talep edilecek her türlü açıklamalar ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır. Şirket Ana Sözleşmesi nin 19. maddesine göre, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 15 (on beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Türk Ticaret Kanunu nun 479/3. madde hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurullarında vekâleten oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur. Şirkete ait 2010, 2011, 2012 ve 2103 yılında yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları incelenmiş, ilgili mevzuat kapsamında usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve söz konusu kararlar arasında Şirket in faaliyet alanına girmeyen, kararların geçerliliğini veya şirketin faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek karar ve toplantı nisaplarına uyulmaması ya da pay sahiplerinin muhalefet şerhinde bulunulması gibi kararlar ile burada aktarılmış 9

11 olan hususlar dışında Rapor a aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanılmamıştır. II. Şirket Aktifleri ve Sınırlamalar A. Şirkete Ait Gayrimenkuller ve Gayrimenkuller Üzerindeki Sınırlamalar 1.Gayrimenkuller Hakkında Bilgi Şirketin sahip olduğu taşınmazlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 10

12 Gayrimenkulün Ne Olarak Kullanıldığı Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Bağ ve Tarla Büro Büro Adres Susuz Köyü Yenimahalle Ankara Susuz Köyü Yenimahalle Ankara Kesirler Köyü Aksu Antalya Kesirler Köyü Aksu Antalya Kesirler Köyü Aksu Antalya Kesirler Köyü Aksu Antalya Denizköy Köyü Camitepe Mevkii Karasu Sakarya Baburun Yolu Mevkii Mimarsinan Köyü Büyükçekmece İst. Eriklice Tepeköy Köyü Şarköy Tekirdağ Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst. Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst Ada Pafta Parsel Yüz ölçümü (m 2 ) , ,70 G18D0 9CA /5 7/ / /1 11

13 Büro Büro Büro Büro Ev ve Dükkan Kagir Dükkan Kagir Dükkan Mesken Mesken Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst. Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst. Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst. Kocatepe Mah.Yağ İskelesi Cad. C32 Blok Kat:5 Bayrampaşa İst. Karacadağ Tekye Mah.Viranşehir Şanlıurfa Eski Urfa Cad. Gölbaşı Mah. Viranşehir Şanlıurfa Eski Urfa Cad. Gölbaşı Mah. Viranşehir Şanlıurfa Ekşinoz Köyü B Blok Kat :9 No: 3 Esenyurt Köyü B Blok Zemin Kat No:3 Esenyurt İstanbul Esenyurt Köyü B Blok Zemin Kat No: 3 Esenyurt İstanbul /5 7/ / /1 45 4/ /1 45 4/ / F21D ,85 3C2C ,93 12

14 2. Gayrimenkuller Üzerindeki Sınırlamalar İlgili Tapu Müdürlüklerinden alınan yazılara göre Şirkete ait gayrimenkuller üzerindeki takyidatlar şöyledir. Ada/Parsel/Bağımsız Tapuda Kayıtlı Derecesi Lehdar Bölüm İpotek Tutarı (TL) 45/4/36, 37, 38, 39, 40, T. İş Bankası A.Ş / 5/ T. İş Bankası A.Ş /1312/ T. İş Bankası A.Ş 2361/3/ T. İş Bankası A.Ş B. Bağlı Ortaklık ve İştirakler Şirketin bir iştiraki veya bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. C. Gayri Maddi Haklar Şirketin tescilli 19 adet markası bulunmaktadır. Bu markalara ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır. Sıra Tescil No Tescil Tarihi Marka Nice Sınıfları / ailenizden biri şekil 29 / 30 / 32 / / ak-atak şekil 35 / 43 / 3 99/ ak-kar 29 / 30 / / ak-kar şekil 35 / 39 / 43 / 13

15 5 2003/ ak-türk 29 / 30 / 31 / / ak-türk 35 / 39 / / akkar şekil 29 /30 / / Aktürk 29 / 30 / 32 / / Evma 29 / 30 / 32 / / evma şekil 21 / 29 / 31 / / mahsul 31 / / uygun 30 / 31 / / akatak şekil / akaksel şekil 29 / 30 / 31 / 32 / 39 / 40 / 29 / 30 / 31 / 32 / 35 / 39 / 40 / / ustaca 30 / 35 / 43 / / deppo 35 / / ak deppo 35 / / / birartıbir 35 / gıda ve tütün perakendeciliği 35 / gıda ve tütün perakendeciliği 14

16 Şirket, aralarında Akyürek ibaresini taşıyan Akyürek (Türk Patent Enstitüsüne 2003/33229 No ile tescilli), Akyürek (Türk Patent Enstitüsüne 2004/11094 No ile tescilli), Akyürek Kardeşler (Türk Patent Enstitüsüne 1999/ No ile tescilli), Akyürek Kardeşler (Türk Patent Enstitüsüne 1999/ No ile tescilli), Akyürek Kardeşler (Türk Patent Enstitüsüne 2003/18791 No ile tescilli), Akyürek Pazarlama (Türk Patent Enstitüsüne 2011/25532 No ile tescilli), 1+1 Akyürek (Türk Patent Enstitüsüne 2011/87437 No ile tescilli) BİRARTIBİR (Türk Patent Enstitüsüne 2011/ No ile tescilli) Akyürek Pazarlama & Dağıtım Şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2011/98880 No ile tescilli), Akyürek Kardeşler Pazarlama & Dağıtım Şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2012/38856 No ile tescilli), Akyürek Pazarlama Dağıtım Şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2012/40679 No ile tescilli), Akyürek Pazarlama (Türk Patent Enstitüsüne 2012/81512 No ile tescilli) Akyürek Holding (Türk Patent Enstitüsüne 2012/81513 No ile tescilli), Akyürek Pazarlama Marka Yapar Marka Satar (Türk Patent Enstitüsüne 2012/92281 No ile tescilli) markalarının olduğu toplam 29 adet markayı Bakırköy 21. Noterliği tarih ve 5810 sayı ile onaylanmış sözleşme ile toplam TL bedel ile Akyürek Holding e devretmiştir. Şirket ile Akyürek Holding arasında akdedilen Bakırköy 45. Noterliği nce tarih ve 9937 No ile onaylanmış Marka Lisans Sözleşmesi ve bu sözleşmede değişiklik yapan tarihli sözleşme ile Şirket, devrettiği markalar içinden aşağıda belirtilenleri 100 TL bedel ve 49 yıl süre ile kullanma hakkına sahip olmuştur: -Akyürek Pazarlama (Türk Patent Enstitüsüne 2011/25532 No ile tescilli); - Whiteheart şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2008/16581 No ile tescilli); - Akyürek Pazarlama & Dağıtım Şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2011/98880 No ile tescilli); -Akyürek Kardeşler Pazarlama & Dağıtım şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2012/38856 No ile tescilli); 15

17 -Akyürek Pazarlama Dağıtım Şekil (Türk Patent Enstitüsüne 2012/40679 No ile tescilli); -Akyürek Pazarlama (Türk Patent Enstitüsüne 2012/81512 No ile tescilli); -Akyürek Pazarlama Marka Yapar Marka Satar (Türk Patent Enstitüsüne 2012/92281 No ile tescilli); - Marka Yapar Marka Satar (Türk Patent Enstitüsüne 2012/98446 No ile tescilli) - Akyürek /Nice sınıflandırması 35 (Türk Patent Enstitüsüne 2003/33229 No ile tescilli) D. İşletme Rehni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nden alınmış tarih ve sayılı yazıya göre Şirket aktifleri üzerinde tesis olmuş işletme rehni mevcut bulunmamaktadır. (Ek 3) III. Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmeler A. Dağıtım Sözleşmeleri Şirket, halen dağıtım anlaşması akdetmiş olduğu 10 adet firmanın ürünlerinin satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. Dağıtım anlaşması yapılan firmalara ilişkin bilgiler ve söz konusu sözleşmelerin önemli hükümleri şöyledir: 1. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi (Unilever) ile Yapılan Sözleşme Şirket, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi (Unilever) tarafından üretilen ürünlerin İstanbul (Arnavutköy, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu), Muğla (Merkez, Bodrum, Datça, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ula, 16

18 Yatağan, Dalaman, Fethiye, Ortaca) ve Antalya (Kaş) bölgelerinde tek elden (münhasıran) dağıtımını yapma hakkına sahiptir. Unilever, Şirketin yetkisini ürünler, bölge ve satış yerleri bazında değiştirme hakkını saklı tutmuştur. (md. 1.1 ve Sözleşme Ek 1.) İlgili sözleşme tarihinde 3 (üç) yıllık süre için akdedilmiş olup, süresi tarihinde sona erecektir. Sürenin bitiminde, sözleşme feshedilmediyse kendiliğinden birer yıllık dönemler halinde uzar. Ancak, her halükarda Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 5 (beş) yıl sonra sona erecektir. Beşinci yılın sonunda, taraflar Sözleşme konusu ticari ilişkinin devam etmesini istiyorlarsa, yeni bir sözleşme akdedeceklerdir. Şirket, sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece doğrudan veya dolaylı olarak, dağıtımını yaptığı sözleşme konusu ürünlerle rekabet edemeyecektir. Sözleşmenin 9.2.a maddesine göre Şirket ortaklarından her hangi birisinin hisselerini satması veya hisselerinin her hangi bir sebeple azalması halinde Unilever, sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecektir. Şirketin halka arzında Şirket ortaklarının hisse satacak olması nedeniyle Unilever den tarihli yazı ile söz konusu hisse satışı ve halka arza ilişkin muvafakat alınmıştır. (Ek 4) 2. S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ile Yapılan Sözleşme Şirket ile Marmarabirlik arasında akdedilen tarihli Çalışma Sözleşmesi ne göre Şirket, Marmarabirlik ürünlerini Marmarabirlik in belirleyeceği esaslar çerçevesinde Marmarabirlik in belirleyeceği müşterilere satış ve dağıtımını gerçekleştirecektir. 17

19 Marmarabirlik, Şirketin çalışacağı müşterileri, bu müşterilere satılacak ürünleri ve çalışma şartlarını tek taraflı olarak değiştirebilir. Şirket, ürünlerin satış ve dağıtımını sağlamak için nitelikli ve yeterli sayıda işgücü istihdam etmek nakil vasıtaları bulundurmak, haberleşme ve bilgi işlem alt yapılarını tesis etmek zorundadır. Şirket, Marmarabirlik in ürünlerini Marmarabirlik in belirlediği müşteriler dışında bir üçüncü kişiye satamaz, bedelsiz veremez. Aksi halde söz konusu işlemin fatura bedelinin 3 katına kadar cezai şart ödemekle yükümlü olur. Aynı ihlalin ikinci sefer vukuunda Marmarabirlik sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. (md.2) Şirket, son üç aylık satış miktarı üzerinden stok gün sayısı hesaplanan asgari alım miktarı kadar depoda mal bulundurmakla yükümlüdür. Söz konusu stok seviyesinin altına düşülmesi halinde Marmarabirlik, bu seviyeye ulaşacak şekilde stok gönderimi yapabilecektir. Şirket, yapacağı alımların bedellerinin ödenmesinin teminatı olarak teminat mektubu verecektir. Ürün sevkiyatı teminat mektubu limiti dahilinde yapılacak olup bir yıl içinde 3 kez limitin yeterli olmaması nedeniyle sevkiyatın yapılamaması halinde Marmarabirlik tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilecektir. (md 5) Vadesinde ödenmeyen borçlar için aylık %2 oranında günlük vade farkı uygulanacağı ve bu oranın piyasa koşullarına göre Marmarabirlik tarafından arttırılıp azaltılabileceği öngörülmüştür. (md.6) Şirket, Marmarabirlik in istemi ve vereceği süre içerisinde hesap mutabakatı yapmayı kabul etmiştir.(md.6) 18

20 Şirket ve Şirketin ortakları, Marmarabirlik ile rekabet yapamaz, Sözleşme konusu ürünleri başkasından alamaz, başkaları adına aracılık yapamaz. Şirket, Marmarabirlik ürünlerine rakip veya muadil (aynı işlevi gören) ürünleri satamaz, üretemez, depolarında bulunduramaz. Aksi durumda Marmarabirlik tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir ve uğramış olduğu veya gelecekte bu nedenle uğrayacağı tahmini ve gerçekleşen zararların tazminini talep edebilir. (md. 8 ) Sözleşme tarihinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin Şirket tarafından ihlal edilmesi halinde Marmarabirlik, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ayrıca Şirket ortaklarından her hangi birisinin hisselerini satması veya devretmesi veya hisselerinin her hangi bir sebeple azalması hali de Marmarabirlik e Sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı vermektedir. (md.13) Şirketin halka arzında Şirket ortaklarının hisse satacak olması nedeniyle Marmarabirlik ten tarihli yazı ile söz konusu hisse satışı ve halka arza ilişkin muvafakat alınmıştır. (Ek 5). 3. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakyabirlik) Genel Müdürlüğü ile Yapılan Sözleşme Şirket, sözleşme konusu ürünleri İstanbul, İzmit ili ve ilçe sınırları dahilinde pazarlayacaktır. Söz konusu bölgelerin sınırları dışında Şirketin faaliyet göstermesi yasaktır. (md. 3) Şirket, söz konusu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini devredemez. (md. 4) Şirketin taahhüt ettiği satışı gerçekleştirememesi durumunda, bayiliği iptal edilir. (md.5) 19

21 Satışı yapılan ürünlerden, Şirkete komisyon verileceği, ancak söz konusu satış komisyonu uygulamasından Trakyabirlik in tek taraflı olarak vazgeçebileceği düzenlenmiştir. (md.14) Vadesinde ödenmeyen alacaklar için %3 gecikme faizi uygulanacağı ve söz konusu faiz oranlarının Trakyabirlik tarafından arttırılıp, azaltılabileceği öngörülmüştür. (md.15) Trakyabirlik söz konusu sözleşmenin bir veya birkaç hükmünün Şirket tarafından ihlal edilmesi durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. (md.17) Sözleşme tarihinde yürürlüğe girmiş olup bir yıl sürelidir. Taraflarca fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde yeni bir bayilik sözleşmesi imzalanana kadar sözleşme aynı hükümler ile devam eder.(md. 22) 4. Dr. Oetker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dr. Oetker) ile Yapılan Sözleşme Şirket ile Dr. Oetker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dr. Oetker) arasında akdedilen tarihli sözleşmeye göre Şirket Dr. Oetker ürünlerinin dağıtımını yapacaktır. Satış şartları Dr. Oetker, tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. (md 5) Sözleşme bir yıl süreli olup sözleşmenin bitimi tarihinden bir ay önce fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde sözleşmenin süresi bir yıl daha uzar. Ayrıca taraflardan her hangi biri bir neden göstermeksizin yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Bir aylık süre ihbarın noter kanalıyla tebliğini takip eden gün başlar. (md.11/a) 20

22 Şirket, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa edebilmek için gerekli olan her türlü yasal gerekleri (izin, belge vs.) yerine getireceğini aksi halde sözleşmenin Dr. Oetker tarafından derhal feshedileceğini kabul eder. (md.15) Şirketin söz konusu sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri kısmen ya da tamamen yerine getirmemesi durumunda, Dr. Oetker tarafında şirkete yükümlülüklerin ifası için 5 günlük ek süre tanınacağı; ancak bu süreye rağmen yükümlülüklerin ifa edilmemesi durumunda, Dr. Oetker in söz konusu sözleşmeyi yapacağı ihbarla derhal feshedebileceği düzenlenmiştir. (md.11/c) 5. Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. (Fiskobirlik) ile Yapılan Sözleşme Şirket ile Fiskobirlik arasında tarihinde akdedilen distribütörlük sözleşmesine göre Şirket, Fiskobirlik tarafından üretilen veya fason yaptırılan ya da üçüncü kişilerden satın alınan ürünlerin Türkiye sınırları içinde münhasıran satış ve dağıtımını yapacaktır. (md. 3 ve 4 ) Fiskobirlik e ait satış mağazaları dışında tüm satışlar Şirket tarafından yapılacaktır. Zincir mağazalar için farklı markalarla yapılacak üretimler ile Sözleşmenin akdedilmesinden sonra satışına başlanacak yeni ürünler Sözleşmenin kapsamındadır. (md 4) Sözleşme süresince her yıl aralık ayı içinde izleyen yıl için Şirketin yapacağı ürün alışlarının miktar ve tutarları karşılıklı mutabakat ile belirlenir. Şirket, Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece, Fiskobirlik in yazılı iznini almaksızın, Fiskobirlik tarafından üretilen şekerli fındık ezmesi, kakaolu fındık kreması, sütlü fındık ezmesi, maksimum 1000 grama kadar paketli fındık grubu ürünleriyle rekabet eden ürünlerin üretimi, ithali veya dağıtımı, satışı ya da bunlara ilişkin hizmetler ile iştigal etmeyecektir. Şirket, doğrudan veya dolaylı olarak rakip ürünleri satamayacak, rakip kuruluşlar ile iş ilişkisinde bulunamayacak, rakip ürünlerin üretici veya dağıtıcısı olmayacaktır. Sözleşmeye 21

23 göre rakip ürün kavramı, Fiskobirlik tarafından tedarik edilen ürünlerin muadili olan ürünlerdir. Her hangi bir ürünün rekabet eden türde olup olmadığının kararını Fiskobirlik verecektir. Şirketin bu hükümlere uymaması, Sözleşmenin esaslı ihlali olarak kabul edilecek ve Fiskobirlik için fesih hakkı doğuracaktır. Sözleşmenin bu şekilde ihlali halinde Şirket cezai şart olarak son bir yıllık brüt cironun %1 ini ödeyecektir. (md. 5) Şirket, kendisine verilen dağıtım hedeflerini gerçekleştirmek, ürünleri tüm satış noktalarına ulaştırmak için gereken alt yapıyı kurmak, satış ağı oluşturmak, yeterli eleman çalıştırmak ve Fiskobirlik ile işbirliği içinde çalışmakla yükümlüdür. Şirket, ürünlerin bozulmadan, başka ürünlerle koku ve tat bakımından karışmadan en üst kalitede satış noktalarına ulaşması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ürünlerin satış noktalarına uygun olmayan bir biçimde ulaştırılması Sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecek ve bu durumda Şirket, Sözleşme nin başlangıç tarihinden söz konusu ihlalin yaşandığı tarihe kadar yapmış olduğu brüt cironun %1 ini cezai şart olarak ödeyecektir. Ayrıca bu durumda Fiskobirlik Sözleşmeyi feshedebilecektir. (md 5) Şirket, Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben ilk üç ay içerisinde ve ilk 12 ay içinde en az noktaya ürünleri ulaştıracak, bir yıl içinde en az 61 ilde yapılanmasını tamamlayacaktır. Şirketin haklı bir sebep olmaksızın tespit edilmiş olan hedeflere ulaşamaması halinde Fiskobirlik Sözleşmeyi feshedebileceği gibi Şirketin kabul etme şartına bağlı olarak Şirketin yetki bölgesini de daraltabilecektir. Sözleşme tarihinden başlamak üzere 5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflar dört yılın bitiminde bir araya gelerek Sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendireceklerdir. Uzatma hususunda mutabakata varılması halinde yeni koşullar müzakere edilerek yeni sözleşme imzalanacaktır. 22

24 Yeni sözleşme en geç 5 yıllık sürenin bitiminden 10 ay önce neticelendirilecektir. Aksi takdirde Sözleşme 5 yıllık sürenin bitiminde kendiliğinden sona erecektir. 6. HiPP Dış Ticaret Ltd. Şti. (HiPP) ile Yapılan Sözleşme Şirket, HİPP Dış Ticaret Ltd. Şti. (HiPP) tarafından üretilen HİPP markalı ürünlerin İstanbul ve ilçelerinde depolanmasını, satışını ve dağıtımını üstlenmektedir. (md.1) HİPP in yazılı izni olmadıkça, Şirket bayilik bölgesinin dışına satış yapamaz. Ayrıca ulusal zincir marketler ile ecza depoları ve bölgedeki eczanelere yapılan dağıtımlar Şirketin satış sorumluluğunun dışındadır. (md ) Alt bayilik verilmesi durumunda, Şirket, alt bayilerin ihlallerinden dolayı HiPP e karşı sorumlu tutulacaktır. (md.2.6) Şirket, söz konusu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini HiPP in yazılı onayını almadan devredemez. (md.6.2) Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin Şirket tarafından ihlal edilmesi durumunda, HiPP sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. (md.6.4) Sözleşmenin bitimi tarihinden bir ay önce yazılı fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde sözleşmenin süresi bir yıl süre ile uzamaktadır. (md.7.1) Sözleşme tarihinde yürürlüğe girmiş olup fesih yapılmadığından birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır. 23

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Değerlendirme Raporu 13 Aralık 2013

Değerlendirme Raporu 13 Aralık 2013 13 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri VII No 128.1 Pay Tebliği'nin 29/1 maddesi uyarınca halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

2. Değerlendirme Raporu

2. Değerlendirme Raporu 16 Nisan 2014 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri VII No 128.1 Pay Tebliği'nin 29/1 maddesi uyarınca halka arz edilecek payların satış fiyatının borsa fiyatından farklı veya

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi 29 Mayıs 2013 Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Vakıf Yatırım) tarafından

Detaylı

Halka Arz Bilgilendirme Sunumu. Mayıs 2013

Halka Arz Bilgilendirme Sunumu. Mayıs 2013 Halka Arz Bilgilendirme Sunumu Mayıs 2013 1 2 Yönetim Kurulu ve Yöneticiler Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Akyürek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekip Akyürek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin Bağımsız

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METİNLERİ ESKİ METİN YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemiyle

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR İÇİNDEKİLER 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 2- ŞİRKET İN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 3- RAPORUN KONUSU 4- RAPORDA KULLANILAN YÖNTEMLER 5- ŞİRKET

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016 31.03.2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 02.05.2016 A. GENEL BİLGİLER 1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 01.01.2016 31.03.2016 dönemine ait faaliyet raporudur.

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Alış Ekspertiz Ekspertiz Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler 68.808.483 14% İstanbul

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. II- Tarafları Tanıcı Tanıtıcı Bilgiler İle Mevcut Ortaklık Yapıları ve Yönetim Organları Bir tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nde 9362 sicil numarası ile kayıtlı ve Levent 99, Büyükdere Caddesi, No:99, 34394, Şişli/İstanbul adresinde yerleşik Vestel Elektronik

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı