Cevap : C. Cevap : E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cevap : C. Cevap : E"

Transkript

1 DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ e + o = e + o = = = 1dir x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z ne ga tif ol du ğun dan x > z > y dir.. + = + =. =, 5 = ( + ) x. x = = 1,5 ( + ) 1 = + Cevap : A = = = 5 5 d1 n ntane 1 n.n = 5 & = 5 olduğuna göre n = 5 bulunur Es ra Ez gi 15 (x + ) (x + ) 15 = 8 x + = x = 1 x = 7. 5 x = y her iki ta ra fın x 1 in ci kuv ve ti alı nır sa 1 1 x y x x ( 5 ) = ( ) x x y 5 = x ise5= y olur. y y 9x = ( ) x = ( x) = 5 = 5 dir. y x 8. Ardışık tek pozitif tam sayının toplamı 60 ise ortanca sayı (en büyük) 1

2 9. 5. x 5 < 5 5. x < 10 5x 5 < 10 5 x < dir. den küçük doğal sayılar 0 ve 1 dir. doğal sayı vardır. 10. x y = (x y).(x + y) olduğuna göre, = (10 ) 1 = (10 1).(10 + 1) = (0 1).(0 + 1) = x y = / y z = 6... / z t = ve. denklemler ( ) ile çarpılır taraf tarafa toplanırsa x y = 5 y + z = 6 z + t = 7 + x y + t = 8 bulunur. 11. a = 1, b = 1,77 a + a b + a.b + b + = (a + b) + = (1, + 1,77) + = + = 7 + = 0 1. (9 8). = = = 86 bulunur = 7 1 x x. x x = 7 1 ( ) 9x x = 7 7x = 7 (ç i ler d fllar ç arp m yap lrsa) 7x = 1 x= olur. 15. Seçilen sayı 95 dir. (95 5). = = = 905 dir. Bundan dolayı 95 i e tamamlayan sayı 5 tir.

3 16. Verilen sayıyı sondan başlayarak yazmamız gerektiğinden A) 1 = 1 B) 11 = 11 C) = D) E) = olduğundan aranılan sayı tür = = + = + = = = - + = - + = = = = bulunur ,,,,..., 99 Birler basamağındaki rakamlar toplamı = = En küçük sayı : 11 En büyük sayı : = 1010 bulunur = = 1+ = = = a = olduğundan = + = + = bulunur.. Torbadan çekilen en az top sayısına karşılık kesinlikle sarı olması isteniyor. Bu durumda çekilen toplar = 7 bulunur.

4 . Baştan (n + 1). kişi ise önünde n kişi Sondan (n ). kişi ise arkasından (n ) kişi vardır. n Ezgi Æ n n n = 0 n = 0 n = n = 11 bulunur. 6. Toplam Yol Ortalama Hız = Toplam Zaman = = = 80. = 96 km/ s _ i ^h 7. V Kabın tamamı V su alsın. Boş kabın ağırlığı k olsun...x +.y = 8 olacak şekilde y en çok olmalı Ø Ø = 8 olduğundan x + y = 1 en az 1 adımda çıkar. V V + k = 16a... 1 V + k = 10a... V = 6a bulunur ( de yerine yazılınca) 6a + k = 10a k = a olur. k 5. Alış: 5 limonu liraya alıyorsa tanesini 5 liraya alır. Satış: limonu liraya satıyorsa tanesini = 1 liraya satar. 1 Kâr = satış alış = 1 - = lira bulunur. 5 5 Manavın kârı yüzde olarak hesaplanırsa x 1. 5 x = = 5 bulunur Mevcut : 6 Kız Erkek x 6 x + x + x x + = ( x) x + = 66 x x = 6 x = 1 kız sayısı bulunur. Erkek : 6 1 = 15

5 9. kişinin yaşlar toplam : T T = 1 ise T = 1. = 5 dir. Bu kişiye n kişi daha eklenirse yaş ortalamas, 5 + n. 15 = 1 (ç i ler d fllar ç arp m yap lrsa) + n 5 + n. 15 = 1(n + ). A karışımı için; 80 lt su + 0 lt tuz lt karışımda 80 lt su varsa 500 lt karışımda x lt su vardır x= =00 ltsuvard. r 5 + n. 15 = n n =. B karışımı elde edilirken 0. Ki log ra m,5 li ra olan pi rinç ten x kg, ki log ra m 5 li ra olan pi rinç ten y kg ka r ş t r l m ş. E er eşit miktar da ka r ş t r l say d, ka r ş m n 1 kg 5, + 5 = 5, olurdu. x > y ol du un dan ka r ş m n kg,5 den az ol ma l d r. Bu na gö re ola bi lir. 60 lt su 0 lt tuz x lt su lt tuz 60. x= =6 ltsuilave edilmelidir. 0. A karışımı : 80 lt su + 0 lt tuz 1. 16V V olsun. lt karışımda 0 lt tuz vardır. B karışımı : 60 lt su + 0 lt tuz 80 lt karışımda 0 lt tuz varsa lt karışımda x lt tuz vardır 1. kap. kap Birinci ü = 16V. = 1V 1 1 İkinci si = V. =V 1 1 İkinci kaptaki suyun si = V. = V birinci kaba boşaltılırsa birinci kapta 1V kısmı dolu olur. V lik kısmı boş kalır. Bofl V = = sbo fl kal. r 1. kap 16V x= =5 lttuz vard. r 80 C karışımı : 0 lt su + 0 lt tuz 50 lt karışımda 0 lt tuz varsa lt karışımda y lt tuz vardır. 0 y= =0 lttuz vard. r 50 Toplam : = 85 lt tuz bulunur = 15 (su) = 10 fazladır. 5

6 yılında 8. A) 009 yılında incir ithalatı = ton Elma : 006 yılında incir ithalatı = 00 ton Üzüm : İncir : ton ithal edilmiştir. x. x= =5 oldu undan % 5 dir.( Do ru) 00 B) 008 yılında üzüm ithalatı = 00 ton 006 yılında üzüm ithalatı = 00 ton olduğundan aynıdır. (Doğru) C) Elma ithalatı 006 yılında : 600 ton 007 yılında : 00 ton azalmış yılında : 600 ton 008 yılında : ton azalmış 007 yılında : 00 ton 600 ton da 00 ton azalmış ton da x ton azalmıştır. 00. x= =50 % 50 azalm fl. tr yılında : 00 ton artmış (Yanlış) D) İncir ithalatı 006 yılında : 00 ton 007 yılında : 00 ton 008 yılında : 500 ton yılında Elma : 00 ton 009 yılında : ton olduğundan en çok 008 yılındadır. (Doğru) E) Toplam ürün ithalatları 006 yılında : ton 007 yılında : 900 ton 008 yılında : 800 ton 009 yılında : 800 ton olduğundan en çok 006 yılındadır. (Doğru) Üzüm : 00 ton İncir : ton Elma için merkez açı bulunursa x x = = Üzüm için merkez açı bulunursa y y = = İncir = 60 İncir = 5 bulunur. Cevap : A 6

7 9.. sorular için; I II 1. birim = 0. birim = sorular için; 1. adım. adım. adım. birim = 5. birim = birim =.. ad m da boyanmamış üçgen sayısı 9 dur > 5 olduğundan,. birimde çalışan işçiler I numaralı zammı seçerse II numaralı zamma göre daha kârlı olur. 0.. birimde çalışan işçiler II numaralı zam yüzdesi seçtiklerinde 110 zam alırlar. En kârlı birim olurlar.. 1. adımda : 1. adımda : 1 + = 5. adımda : = 17 üçgen oluşur. Cevap : A 5. Kenarların orta noktaları alınarak içeride elde edilen boyalı üçgen, içinde bulunduğu üçgenin 1 alanının ü dür. Küçük taralı üçgenlerin alanları A ise içinde bulunduğu üçgenin alanı A dır. 1.. birimde çalışan işçiler I. zammı seçerse; 0 zam, II. zammı seçerse ; 5 zam alırlar. 0 5 = 15 fazla zam alırlar. Tüm alan bu durumda 16A olarak bulunur.. ad mdakialanlar toplam A+ A+ A+ A 7 = =. ad mdakialanlar toplam A. Tüm birimlerde çalışan işçilere 50 zam yapılırsa 1. birim 0 ve 0,. birim 0 ve 6,. birim 0 ve 5, 5. birim 0 ve zam aldığından kârlı durumda olur. Yani 1,,, ve 5. birimler kârlı durumda olur. 6. Kenarların orta noktaları alındığından içeride elde edilen üçgenin çevresi dıştaki üçgenin çevresinin 1 si olur.. ad mdakitaral üçgen 1 Ç = = 1. ad mdakiüçgen 0 olduğundan Ç = 15 cm bulunur. 7

8 7. 8. sorular için; A 00 B 50 C 00 D A B = 00 km B C = 50 km C D = 00 km 51. Bir yılda statlara giden toplam seyirci sayısı kişi E takımının maçlarına kişi gitmiştir x x= =5 bulunur Cevap : A 7. A D ara s uzak l k : = 950 km 8. y = C A = = 650 km x = D B = = 750 km z = B D = = 750 km x = z > y dir. 9. B takımı için yıllık toplam seyirci stada gelmiş ve toplam 0 maç oynamış. O halde her maça ortalama = seyircigelmifl tir x x = = Stadın ortalama % 50 si dolmuştur. 50. Toplam seyirci = kişi Stad = kişi Eğer her maçta stat dolmuşsa en az = 0 maç oynam fl. t r A) 5.50 = 50 B) 1.0 = 0 C) = 0 D) 1.00 = 00 E) = 90 olduğundan en kârlı seçenek B şıkkındadır. 5. Toplam 60 ödeniyor. 1 tane 5 kişilik grup = 00 1 tane 0 kişilik grup = 0 tane kişilik grup + =.50 = = 5 kişi 60 bulunur kişi için tane 0 kişilik, 0. = 60 lik araç en kârlıdır. 55. B a A a a C D (a + b + c) = 80 a + b + c = 160 cm bulunur. BG = a + b + c = 160 cm dir. b b b E c F c c G 8

9 56. D 0 A 60 K C B EDH dik üçgeninde + = EH = EH = b LGM dik üçgeninde LG + ( ) = LM ABK eşkenar üçgen olduğundan, AB = BK = AK dır. Ayrıca AK = AD dir. mkab ( % % ) = 60, mdab ( ) =90 olduğundan % mdak ( ) = 0, ADK üçgeni ikizkenar olduğundan = LM = c olur. A(EFGH) A(KLMN) = Taralı alan b c = Taralı alan ( ) = Taralı alan Taralı alan = 16 cm dir. Cevap : A madk ( % ) = mdka ( % ) = 75 dir. 57. D' C' 0 A' B' D C 15 A 10 B Bir köşesinden ayrıt uzunluğu cm olan küp çıkaralım. R K P S N L M 59. A D O [OD] çizilirse, OC = AO = OB = OD dir. % OD = OC ve mdco ( ) = 60 olduğundan ODC eşkenar üçgendir. Bu durumda yarıçap uzunluğu cm bulunur. C rr r. Yarım dairenin alanı = = = 8r cm B 58. çıkartılan 9 cm lik alanlar yerine 9 cm lik KRSL, SLMN, SNPR alanları hesaplanacağından alan değişmez. E A K F C L B G a D b N H M C BC = a, EH = b, LM = c A(ABCD) = 6 cm = a ise a = A B D 8 C [AD] hem aç or tay hem de ke na rortay olduğundan ABC üçgeninde AB = AC ve [AD] ^ [BC] dir. ADC üçgeninde pisagor bağıntısı kullanılırsa AC = AD + DC 10 = 6 + DC 6 = DC 6 = DC 8 = DC bulunur. & Ç( ADC) = = cm dir. 9

10 DENEME 5 SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. El den ayak tan düş mek de yi mi güç ten kuv vett ten dü şen yaş lı ve has ta in san la rı an lat m ak ta dır. Do layı sıy la boş lu ğa C se çe ne ğin de ki de yim ge ti ril me li dir. 5. Par ça nın an lam bü tün lü ğü nü ikin ci cüm le boz makta dır. Par ça da bir ai le nin da ğıl ma sıy la il gi li bil gi ler ve ril mek tey ken ikin ci cüm le de öy kü ler de ki dil an layı şın dan bah se dil miş tir. Bu du rum par ça nın an lam akı şı nı boz muş tur.. Pops tar ya rış ma la rı na dört bin ki şi ka tıl dı ğı na gö re bu, il gi nin yo ğun ol du ğunu ve ki şi le rin de ğer yargı la rı nın fark lı ol du ğu nu gös ter mek te dir.. Cüm le ler de di le ge ti ri len ki şi ye muh taç lık söz konu su ol du ğu na gö re kor kunç ve so nu şüp he li yol cu lu ğu gö ze ala cak bir baş ka ba ba yi ğit de bu lamaz dık sö zü an lam ca bir bi ri ni ta mam la mak ta dır. Do la yı sıy la cüm le C se çe ne ğin de ki söz le ta mamlan ma lı dır.. Par ça nın anlam bü tün lü ğünü dör dün cü cümle boz mak ta dır. Çün kü şa ir ler ve hi ka ye ci ler ile il gi li be lir ti len du rum an lam ca di ğer cüm le ler le uyuş mamak ta dır Par ça nın an lam bü tün lü ğü nü üçün cü cüm le bozmak ta dır. Çün kü par ça nın ta ma mın da ya za rın dü şün ce ve duy gu la rın ın de vi nim hâ lin de ol du ğu di le ge ti ri lir ken III nu ma ra lı cüm le de oku duk la rı nın ken din de bı rak tı ğı iz le nim le ri yazan, söy le yen her oku run eleş tir men ola ca ğı be lir til miş tir. 7. Ve ri len cüm le le rin an lam lı bir bü tün oluş tu ra bil me si için bi rin ci ve ikin ci cüm le le rin bir bi riy le yer de ğiş tirme si ge re kir. I de yer alan cüm le de bağ lan tı öge le ri ol du ğu için bu cümle par ça nın gi riş cüm le si ola bile cek ni te lik te de ğil dir. Bu yüz den ikin ci cüm le nin baş ta yer al ma sı ge re kir. 8. Ve ri len cüm le le rin an lam lı bir bü tün oluş tu ra bil me si için II. ve IV. cüm le ler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir. İkin ci cüm le, ya pı sal yön den de ğer len di ril di ğin de be şin ci cüm le nin önün de yer al ma sı ge re kir. Çün kü II de yer alan şa i rin sö zü ifa de si ve V te veri len şa i rin sö zü ifa de si bu cüm le le rin bir bi ri nin an lam ca ve ya pı ca de va mı ol du ğu nu gös ter mekte dir. Bu se bep le II. ve IV. cüm le ler bir bi riy le yer de ğiş tir me li dir.

11 9. Ve ri len söz ler, Ye ni den açan İkin ci Ye ni, Ga rip şii riy le tı ka nan şi ir ka nal la rı nın mo dern leş me sü recin de ki çağ daş Türk şi i ri nin önem li bir dö ne me ci nin adı dır. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le olu şur. Bu cüm lenin ilk sö zü A da ve rilmiş tir. 1. Ve ri len cüm le de ki şi öy kü le ri için çev ril di ği diller de ifa de si ni kul lan dı ğı na gö re eserlerin bir çok di le çev ril di ği an la mı öncülden çıkarılacak kesin yargıdır. 10. Ve ri en söz ler, Be yaz ön lük lü ler ara sın da yer alacak la rın mes le ğe uy gun ki şi ler ol ma sı has t ala rın te da vi sin de ol du ğu ka dar mes lek le ri nin ge li şi mi açı sın dan da önem ta şı mak ta dır. bi çi min de sı ralan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le olu şur. Bu cüm lenin baş tan ikin ci sö zü A da ve ril miş tir. 11. Ve ri len söz ler, Ye te nek li ço cuk la ra özel bir program la ke man eği ti mi ver mek ve çe şit li il ler de ki kon ser ler de kü çük ke man cı lar la din le yi ci le ri bu luştur ma ya yö ne lik bir pro je miz var. bi çi min de sı ralan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le olu şur. Bu cüm lenin baş tan üçün cü sö zü C de ve ril miş tir. 1. Ve ri len cüm le de pet ro lün ra fi ne edi le bil me si nin in san lı ğın ya ra rı na ol du ğu ge rek çe siy le bir lik te söy len di ği ne gö re B de ve ri len yar gı bu cüm le den kesin olarak çı ka rı la bi lir. 15. Verilen cümlede edebiyat ile temsil edilen dilin, onu işleyen usta kalemlerle zenginleşeceği, gelişeceği anlatılmıştır. Buna en yakın ifade ise dilin hünerli yazarların eserleriyle oluşan, kendini edebiyatla sunan bir bütün olduğudur. 16. ya rı ka ran lık sö zü gi zem li li ği, net ola rak or ta ya çık ma mış du rum la rı an la tır. Bu açık la ma dan hare ket le sa nat ya pı tı nın ya rı ka ran lık ol ma sı bi raz bu ğu lu an la ma sa hip ol du ğu so nu cu na gö tü rür ve bu net ol ma sın dan da ha çok il gi çe ker. 1. Ve ri len söz ler, Açık ça söy le mek ge re kir se o, oyunla rın da ti yat ro es te ti ği ni öne al mak tan çok dü şün ce ağır lık lı ti yat ro nun pe şin den koş muş tur. bi çi min de sı ra lan dı ğın da an lam lı ve ku ral lı bir cüm le olu şur. Bu cüm lenin baş tan ikin ci sö zü E de ve ril miş tir V. cüm le de be lir ti len... bu me ra ka da ya nır. sö zü bir ön ce ki cüm le de gezi ya zı la rı nın han gi se bep le ya zıl dı ğı nı açık la mak ta dır.

12 18. Par ça da... in san bey ni nin ya rat tı ğı en ha ri ka eserler den bi ri dir. ifa de sin den A se çe ne ği ne; Ka tı ger çek le rin ve ko şul la rın sık bo ğaz et ti ği gün ler de sı ğın dı mız... ifa de sin den B se çe ne ği ne;... bizle ri ra hat la tan, avu tan, uyuş tu ran... ifa de sin den C se çe ne ği ne;... ev ren de rast lan ma yan ko nu lar la, akıl la rı dur du ran gö rün tü ve se rü ven ler le ben zemiş tir. ifa de sin den E se çe ne ği ne ula şı lır. An cak bu nun an la mı nın ki şi den ki şi ye de ğiş ti ği ne par ça da de ği nil me miş tir. 19. Par ça da IV nu ma ra lı cüm le de ka rın ca la rın son dere ce iyi ör güt le dik le ri ve ko lo ni ler ha lin de ya şa dıkla rı be lir til miş, in san lar dan fark lı olan özel lik le ri ne de ği nil me miş tir. 0. A, C, D ve E se çe nek le rin de ve ri len cüm le ler de ola sı lık an la mı var dır, ama B de ola sı lık bil di ren bir yar gı ya yer ve ril me miş tir.. A seçeneğindeki uyumamıştım sözünden, uyku sözüne gerek olmadığı görülmektedir.. Par ça da ge çen Özel lik le me to fi zik dü şün ce nin geliş me si, hat ta tek Tan rı ya inan ma fik ri nin bi le Mısır da doğ ma sı, bu gün sür rea list de di ği miz Tan rı hey kel le ri nin or ta lı ğı kap la ma sı na yol aç tı. ifa desin den A ve E se çe nek le ri ne;... coğ raf ya sı ya pı mal ze me si dü şü nü lür se ora da taş hey kel le sı va üs tü ne ya da tah ta üs tü ne ya pı lan re sim tar zı nın ni çin ko lay ge liş ti ği an la şı lır. ifa de sin den C se çe neği ne; Es ki Mı sır me de ni ye tin de ya şa yan in san la rın bel li bir top lum dü ze ni, bel li inanç la rı ile ya şa ma ko şul la rı var dır. ifa de sin den D se çe ne ği ne ula şı lır. An cak Mı sır me de ni ye ti nin di ğer me de ni yet ler den tek nik ve sa nat sal açı dan açı sın dan üs tün ol duğu na de ği nil miş tir. 1. E se çe ne ğin de Go et he nin yaz dı ğı Genç Werther in Acı la rı ad lı ro ma nın kah ra ma nı ile Pe ya mi Sa fa nın ro ma nın da ki Nüz het ad lı kah ra man öz gür ya şa ma özel lik le ri yö nüy le kar şı laş tı rıl mış tır. 5. Par ça da ül ke mi zin ga ze tec lik te iyi ol ma dı ğı, bi rin ci say fa ya ba kıl dı ğın da gün dem den ha ber siz olundu ğu an la tıl mış tır. Bu doğ rul tu da par ça dan D seçe ne ği çı ka rıl mak ta dır.. Ga rip çi ler şi ir le rin de top lu mun her ke si min den insa nı ko nu et miş, sı ra dan in sa nı an lat mış tır. Fa kat bu par ça da Ga rip çi le rin sı ra dan in sa nı iş le di ği bilgi si ne yer ve ril me miş tir D se çe ne ğin de be lir ti len sa nat çı nın bir gö re vi nin de top lu ma ör nek ol mak ve top lu mun ba kı şı nı et ki lemek ol du ğu bil gi si ne par ça da yer ve ril memiştir.

13 7. Ve ri len cüm le ler de si ya si ha yat ateş ten göm le ğe ve az gın ata ben ze til miş tir. Bu az gın ko şu atı nın üs tün de her ba ba yi ği din du ra ma ya ca ğı be lir til dikten son ra ge rek çe ve ril mek is ten miş tir. Çün kü sözcü ğün den son ra si ya se tin ni çin teh li ke ler içer di ği söy le ne cek tir. Cüm le bu dü şün ce yi içe re cek biçim de ta mam la na cak tır. 1. Par ça da in sa nın do ğa dan al dık la rını ken di usuy la de ğiş ti rip ye ni bu luş la ra ulaş tı ğı an la tıl mış tır. İnsa nın yap tı ğı bu iş te tak lit yok tur. Do la yı sıy la parça dan A, C, D ve E se çe nek le ri ne ula şı lır. An cak ki şi nin tak lit eder ken es te tik kay gı yı ön plan da tuttu ğu na par ça da de ği nil me miş tir. 8. Par ça nın ilk cüm le sin de mo za ik sa na tı nın in sa na di ğer sa nat lar dan da ha çok se vinç ver di ği be lir tilmiş tir. Bu özel li ği nin di ğer sa nat lar dan fark lı lı ğı nı yan sıt tı ğı ifade edilmiştir. Dolayısıyla buradan çıkarılacak sonuç, mozaik sanatının insana sevinç verecek diğer sanatlardan üstün olduğudur. 9. Par ça da Çin res mi nin içe ri ği ni oluş tu ran iki lik ler üze ri ne bil gi ler ve ril miş tir. Fa kat Çin in Do ğu ül kele ri için de sa na ta en çok de ğer ve ren bir ül ke oldu ğu par ça dan çı ka rı la bi le cek bir yar gı de ğil dir.. Par ça nın son cüm le sin de in san la rın ken di de rinlik le rin de ki ni göz lem le mek istedikleri ve bu gizle dik le ri şe yin de or ta ya çık ma sı nı ar zu la dıkları be lir til miş tir. Çün kü tül le ri ni par ça la ya cak bir çıplak bı çak arar lar. ifa de si in sa nın giz li ola nı or ta ya çı kar mak is te di ği dü şün ce si ni ta şır.. Ya zar aşk üze ri ne ya zı lar la il gi li açık la ma lar da bulun muş tur. Yal nız bu, ya za rın aş kı an la tır ken di li nin sa de ve abar tı sız ol du ğu yö nün de bir bil gi ye ulaşma mı za im kan ver mez. 0. Par ça da dü şün ce le ri ni be lir ten ki şi nin ken di şi ir leri ne du yar lı ol ma dığı, on la rı de tay lı dü şün me di ği, psi olo ji si nin hep ay nı ol du ğu, ça lış ma la rın da düzen siz ol du ğu söy le nir. Bu özel lik ler onun kuş ku cu ol du ğu nu da gös te rir. Fa kat şi ir le ri ni ya zar ken zevk duy du ğu söy le ne mez. 1. A için Av ru pa da te miz lik kül tü rü de nen kül tü rün bi zim ki ler den çok fark lı ol du ğu nu dü şü nü yo rum. sö zü; B için, Ön ce lik le su de nen o kut sal mad de yi bil mi yor lar. sö zü; D için,... Ber lin de ban yo su olma yan bin ler ce dai re gör düm. sö zü; E için, Yı kanmak on lar için pek de önem li bir şey de ğil san ki. sö zü de ği nil di ği ni gös ter mek te dir. An cak te miz lik kül tü rü nün Do ğu dan alın dı ğı na de ğil me miş tir.

14 5. Par ça da ki ki şi çe şit li ge rek çe ler le zen gin bir oku ma kül tü rü nü gerekli kılacak kay nak bi ri ki mi ne sa hip ol du ğu nu be lirt miş tir. Bu du ru mun zen gin lik ol du ğu fik ri ne sa hip bu ki şi nin, sa de ce şi ir ki tap la rı üze ri ne yo ğun la şıl ma sı ge rek ti ği gö rü şü nü sa vu na ca ğı düşü nü le mez. 9. İs tan bul un an la tıl dı ğı nu ma ra lan mış cüm le ler den II. cüm le de ka rın; kub be le ri, köp rü le ri, sa ray la rı örtme siy le za ma nın dur ma sın dan bah se dil mek te dir. An cak B se çe ne ğin de ka rın yağ ma sıy la ya pı la rın öl dü ğü, can sız laş tı ğı an la tıl mak ta, do la yı sıy la cüm le ile se çe nek te ve ri len açık la ma uyuş ma mak ta dır. 6. Bu par ça da ede bi yat ta rih çi si nin ele al dı ğı ki şi le ri öz nel bir de ğer len dir me ye ta bi tut ma dan in ce le di ği ve an lat tı ğı gö rü şü ne yer ve ril miş tir. E se çe ne ğin de be lir ti len ede bi yat ta rih çi si nin öz nel ol ma sı ge rekti ği bil gi si par ça da söy le nen ler le çe liş mek te dir. 7. Ve ri len cüm le de kül tü rün iş le vin den bah se dil miş, ço ğu nes ne ye es te tik bir yön kat tı ğı be lir til miş tir. D se çe ne ğin de ise her han gi bir kül tür öge sin den bah se dil memiştir. 0. Par ça nın ilk cüm le sin den de an la şı la ca ğı üze re bir ya zar ele al dı ğı ko nu hak kın da oku ra çö zümler öne rip oku ru yön len dir me ye kalk ma ma lı dır. Yaza rın ama cı, oku run fi kir üret me si ni sağ la mak ve bu nu ya par ken de sa nat sal kay gı yı göz ar dı et memek tir. 1. Par ça da in san la rın fark lı es te tik an la yış la rı ve zevk ten ol du ğu için fark lı mü zik tür le rin den hoşla na bi le ce ği an cak top lum dan fark lı yer edin mek is te yen in san la rın sı ra dan ve sığ ta vır lar ser gi le mele ri nin nor mal ol ma dı ğı an la tıl mış tır. Par ça ya top lumun ay dın la rın üs tün lü ğü nü ka bul edip et me me le ri ko nu sun da bir so ru so rul du ğun da ya nıt alı na maz. 8. A ya Ja pon re sim le rin de do ğay la ti yat ro nun... sözün den; B ye;... ken di gün lük ha ya tı için önem li olay la ra re sim le rin de da ha çok yer ve ri yor du. sözün den; D ye İçi ne ka pa nık, şa ir ya ra tı lış lı Ja pon res sa mı... sö zün den; E ye, Ja pon lar ya zı için kul lan dık la rı ara cı re sim için de kul la nır lar dı. sözün den ula şı la bi lir. An cak Ja pon res sa mın re sim ve ya zı sa na tın da Çin li ler den et ki len di ği ne de ği nilme miş tir.. Par ça da ede bi yat in ce le me le ri ile dil bi li min be ra ber ge li şip ge liş me di ği ko nu su na de ği nil me miş tir. Dola yı sıy la B de ki so ru nun par ça da ce va bı yok tur.. Par ça da sti list lik in hem ede bi yat la hem de dil bilim le iliş ki len di ri le bi le ce ği be lir til miş, bi ri nin di ğe rinden da ha faz la ilişkili ol du ğu söy len me miş tir. 1

15 . A se çe ne ği ne An ka ra nın ilk baş kent ol du ğu günden gü nü mü ze hep... sö zün den; C se çe ne ği ne, En çok yok sul ve or ta hal li es naf mes ken edin di yıl lan mış dük kan la rı nı sö zün den; D se çe ne ği ne Bir de şeh rin be ton yı ğın la rın dan ve ara ba la rın eg zoz du man la rın dan ra hat sız olan lar... sö zün den; E se çe ne ği ne... Ars lan ha ne Ca mi i nin şa dır vanın da son bul du. sö zün den ula şı la bi lir. An cak bu sem te ula şı mın zor ol du ğu na par ça da yer ve ril memiş tir. 5. Ve ri len par ça da ki ey lem ler in san dı şın da var lık lar ta ra fın dan ger çek leş ti ril me di ği için do ğa nın ha reket len di ri le rek an la tıl ma sı söz ko nu su de ğil dir. 9. Par ça da de niz şa ka yık la rı nın kol la rın da ze hir li mad de ol du ğu di le ge ti ril miş tir. De niz di bin de kim ya sal mad de üre til di ğin den söz edil me miş tir. 50. II. cüm le de şart il gi si ne sa hip bir yar gı di le ge ti rilmiş tir. Bir ba lık bu kol la ra de ğe cek olur sa (şart) ken din den ge çe rek ölür ve şa ka yı ka yem olur. (so nuç) 6. A se çe ne ği ne Mü zik eği ti min de ilk adım ai le dir. sö zün den; B se çe ne ği ne... ai le nin elin den tu tup ona yol gös te ri ci ola bil mek te dir. sö zün den; D ve E se çe ne ği ne... eği ti min üç ayak lı sa ca ya ğı ol duğu nu bil mek ge re kir. sö zün den ula şıla bi lir. 51. Ya zı ile meş gu li ye ti olan bir ki şi nin dil le iliş ki sinin ol ma dı ğı söy le ne mez ama dil bi lin ci nden uzak oldu ğu söy le ne bi lir. Bu ki şi nin dil bil gi si ne ya ban cı oldu ğu dü şü nü le bi lir. Par ça da bu gibi bir çok gö rüş di le ge ti ril miş tir fa kat C de be lir ti len gö rüş par ça dan çı ka rı la maz. 7. Pist sö zü, gös te ri ala nı ya da her han gi bir uğ raşı nın ser gi le ne ce ği alan an la mı na gel di ği ne gö re oku lun bu eği tim işi ne ev sa hip li ği yap tı ğı an la mı ve ri len söz ler den çı ka rı la bi lir. 5. IV. cüm le de ya zar la dil ara sın da ki ko puk lu ğun sebe bi ufuk suz luk ola rak açık lan mış tır. 8. Ve ri len par ça dan de niz şa ka yık la rı nın vü cu dun da ze hir li mad de bu lun du ğu pal ya ço ba lık la rı nın vücu dun da ise kim ya sal mad de le rin üre tilm edi ği söylen miş tir. Do la yı sıy la pal ya ço ba lık la rı nın ze hir li mad de üret ti ği yö nün de ve ri len bil gi yan lış tır. 5. IV. cüm le de dil sel il gi siz li ğin se be bi ola rak dil uğra şı sın da ki ufuk suz luk açık la ma sı ya pıl mış tır. 15

16 5. Eğer Kevser ile Suna yan yana oturursa, Leyla Kevser Suna Özlem İpek ten oluşan beşli bir sıra oluşur. Bu durumda Eda ya Sinem ile Ayşen in arasında oturuyordur ya da bu beşli hattın hemen yanında otururken diğer yanında Sinem ve Ayşen den birisi oturmak zorundadır. Bu durum ikinci öncül ile çelişir. O hâlde doğru cevap E seçeneğidir. 58. Güven Salı günü piyasaya çıktığına göre Pazartesi ve Çarşamba günleri çıkmıyordur. Geriye kalan dört güde ise arka arkaya olmayan üç gün olamayacağından Güven en fazla üç gün piyasaya çıkabilir. Statik iki gün çıktığına göre en fazla piyasaya çıkan dergi olan Güven piyasaya haftada üç gün çıkıyordur. Güven ile piyasaya aynı gün çıkmayan Enerji Cuma günü piyasaya çıktığına göre Güven in piyasaya çıktığı günlerden birisi kesinlikle Perşembe olmalıdır. O hâlde doğru cevap A seçeneğidir. 55. Eğer aralarında oturan kişi Leyla ile yan yana oturduğunu bildiğimiz Kevser ise bu durumda bir önceki çözümdekine benzer bir beşli hat oluşur ve öncüllerimizle çelişir. O zaman İpek ile Leyla nın arasında oturan kişi Eda, Sinem ya da Ayşen dir. Bu kişi Sinem ya da Ayşen olursa Eda diğeri ile yan yana oturmak zorunda kalacaktır. Bu mümkün olmadığından İpek ile Leyla nın arasında oturan kişi Eda dır. 56. Eğer bu ikili Özlem İpek ise yukarıdaki çözümlerde bahsedilen beşli hatların öncüller ile çelişmesinden dolayı mümkün değildir. Eğer bu iki kişiden birisi Leyla nın yanında oturan Kevser ise diğeri Sinem ve Ayşen ile yan yana oturmaması gereken Eda olmalıdır. Eğer bu iki kişiden birisi Kevser değilse bu ikili Eda da ayrı oturması gereken Sinem ve Ayşen dir. Sinem Ayşen ve Eda Kevser ikilisinden seçeneklerde olan doğru cevaptır. 59. Güven in Perşembe günü piyasaya çıktığını bir önceki çözümde belirtmiştik. Bu durumda Perşembe günü çıkan diğer iki dergi Dalga ve Statik tir. En fazla çıkan dergi Güven üç gün çıkıyorsa Statik en fazla iki gün çıkabilir. O hâlde doğru cevap B seçeneğidir. 57. Eda nın bir tarafında Leyla ve Kevser den birisi, diğer tarafında ise Suna ve Özlem den birisi oturmak zorundadır. Bu koşulu sağlayan tek seçenek E dir Güven in Salı ve Perşembe günleri piyasaya çıktığını daha önce bulmuştuk. Bu durumda çıktığı üçüncü gün Pazar dır ve bu gün Enerji çıkamaz. O hâlde doğru cevap B seçeneğidir.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 1 2 JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 3 Pride and Prejudice, Jane Austen 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı