Turan ÖZTÜRK (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turan ÖZTÜRK (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu)"

Transkript

1 AYLIK BÜLTEN DİZİNİ İÇİNDEKİLER Odamızdan Haberler Odamıza Gelen Yazılar Maliye Bakanlığı Özelgeleri Sayı: 109 Temmuz-Ağustos Adres: Cumhuriyet Bulvarı NO:193 K:3 D:3 Tan Apartmanı Alsancak/İZMİR Yazı Danışma ve Okuma Kurulu Turan ÖZTÜRK (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hasan Zeki SÜZEN (YMM) (Genel Yayın Sorumlusu) Hazırlayan Ayşe GÖZGÖZOĞLU (Yazı İşleri Sorumlusu) ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI T.İş Bankası Gündoğdu Şubesi HESAP NUMARASI : IBAN NUMARASI : TR Yapı Kredi Bankası Mustafabey Şubesi HESAP NUMARASI : IBAN NUMARASI: TR Ziraat Bankası Alsancak Şubesi HESAP NUMARASI: IBAN NUMARASI: TR Denizbank Alsancak Şubesi HESAP NUMARASI: IBAN NUMARASI: TR

2 ODAMIZDAN HABERLER Hasan Zeki SÜZEN + YMM ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI (8) YMM Odasının Başkan ve temsilcileri geçtiğimiz günlerde İstanbul YMM Odasında birkaç kez toplantı yaptı. Bu toplantılarda genel sorunların yanı sıra, esas itibariyle Kamu Gözetimi Kurumu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Yönetmelik taslağı görüşüldü. Yapılan çalışmalar sonunda yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerimiz adı geçen kuruma gönderilmiştir. Amacımız tüm YMM lerin sınavsız olarak denetçi yetkisini almalarını sağlamaktır. + (3) BÜYÜK YMM ODASI İLE (3) BÜYÜK SMMM ODASININ İSTANBUL TOPLANTISI Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler sırasında YMM lere sınavsız ve koşulsuz olarak verilen Denetçi yetkisinin kaldırılmasından sonra ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek amacıyla TÜRMOB Başkanının da katıldığı büyük odalar toplantısı İstanbul da yapıldı. Toplantıda denetçi yetkisinin alınması konusunda işbirliği yapılmasının yararlı olacağı değerlendirmesi yapılmıştır. + TEŞVİK TEBLİĞİ (2012/1) VE TEŞVİK KARARNAMESİNDE (2012/3305) YMM LERE VERİLEN YETKİLER Tebliğin 23, ve 24 ncü maddeleri ile kararnamenin 24 ncü maddesine göre YMM ler yatırımcılarla ilgili kur farkı ve faizlerin tespiti ve tamamlama vizesi için rapor düzenleyebileceklerdir. + BÜLTENİMİZE GÖNDERİLEN MAKALELER VE ALINTILAR Üyelerimizin de bilgileri olduğu üzere, bültenimizin amacı çeşitli yayın organlarında yayınlanan ve mesleğimizi yakından ilgilendiren dökümanları bir araya getirerek, bunların toplu olarak görülmesini sağlamaktır. Geri dönüşlerden anlaşıldığı kadarıyla belli bir yarar sağlanmaktadır. Ayrıca meslektaşlarımızdan veya başka kişilerden de odamıza makaleler gelmektedir. Bir makale hazırlanırken birçok kaynaktan yararlanılması mümkündür. Ancak, birebir alıntılarda kaynak göstermek emeğe gösterilen saygı ile ilgilidir. Makaleyi yayınlayan yayın organının da katkısını teslim etmek gerekir. 2

3 Bu çerçevede geçen sayılarda üyemiz Şener Elbir, yine üyemiz Kadir Karakaş ın bir makalesinden alıntı yapmış, sehven kaynak göstermemiştir. Bu vesileyle üyemiz Şener Elbir, üyemiz Kadir Karakaş a özrünü bültenimiz vasıtasıyla iletmiş olmaktadır. + VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Geçtiğimiz günlerde üyelerimizden Üner Birkan ve Coşkun Güneyi, üyemiz İbrahim Tezer in annesi, üyemiz Hüseyin Sağlam ın babası vefat etmiştir. Merhumlara Allahtan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Gelecek sayıda buluşmak dileği ile 3

4 ODAMIZA GELEN YAZILAR Prof. Dr. Adnan GÜLERMAN Yeminli Mali Müşavir EN YENİ TÜRK TİCARET KANUNUMUZ HAYIRLI OLSUN A- NEDEN EN YENİ? Tabiatta her şey eskidiği gibi kanunlar da eskirler. Çünkü kanunlar toplum hayatını düzenlerler ve toplumlar da sürekli gelişme gösterdikleri için, toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaz olurlar. Kanun yapıcılar sık sık yeni kanun yürürlüğe koyma yerine bir süre madde değişiklikleri ile mevcut kanunun güncelliğini sağlamaya çalışırsalar da bu yenileştirmenin kanunu yamalı bohça haline getirmesi durumunda da artık yeni bir kanunu yürürlüğe koyma zamanı gelmiş demektir sayılı ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken ve 65 yıllık önceki 6752 sayılı kanunun yerine çıkartılan kanun anlaşılmaz bir biçimde ve bazı çevrelerin eleştiri bombardımanına maruz kaldığı için, deyim yerinde ise, ölü doğmuş oldu. Yaptığım incelemede, gözden kaçırmadığımı zannediyorum, Cumhuriyet tarihimizde yürürlüğe konulmadan önce bu ölçüde değişikliğe uğratılmış başka bir kanun bulunmamaktadır. Üstelik bu kanun, kıyıda köşede kalmış ve toplumun pek az kesimini ilgilendiren bir konu ile ilgili olmayıp, ekonomik faaliyetlerin hukuki yönünün can damarı diyebileceğimiz ticaret ve sanayi hayatı ile de ilgilidir. Yani bir bakıma üretici ve tüketicilerle birinci derece ilgili olduğundan sadece bu ülkede yaşayanların tamamın yanında, Türkiye ile ticari ve sınai ilişkide bulunan kişi ve kuruluşları da çok yakından ilgilendirmektedir. Böylesine yaygın bir kesimi çok yakından ilgilendiren bir kanunun, daha yürürlüğe konulmasından önce birkaç maddesinin bile değişikliğe uğratılması yadırganacakken, 100 e yakın maddesinde apar topar değişiklik yapılması, sadece Türkiye de değil, belki de dünyada benzeri görülemeyecek bir örnektir. KDV Kanunu gibi, daha önce uygulaması olmayan bir kanun yürürlüğe konulmasında, bazı maddelerin uygun olup olmadığı konusunda yapılacak olan tartışmaları ve ilk uygulama sonunda hemen yapılacak değişiklikleri yadırgamıyorum. 4

5 Ama, 56 yıldır uygulanan bir kanunun aksayan yönlerinin bu süre boyunca ortaya çıkmasının yanında, Türkiye nin AB ye tam üye olma çalışmalarında yapılacak uyum yeniden düzenlemelerinin çerçevesi de belirlenmiş ve yeni kanun için yapılan hazırlık çalışmaları bu çerçeve içinde bırakılmışken, yapılan çarpıcı değişikliklerin haklı gerekçelerini savunmak kolay değildir. B SAYILI KANUN UN HAZIRLIKLARI GİZLİ YAPILMADI Türkiye nin AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde gün ve sayılı Resmi Gazete de yer alan Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2001/2129 sayılı karar itirazcıların gözünden kaçmış olabilir. Hatta, bu Bakanlar Kurulu Kararının çerçevesini genişleten ve sayılı gazetede yayınlanan 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ndan da eleştirenlerin haberinin olmamasını yadırgamıyorum. Fakat, Tarama Sürecinin 35 başlıktan oluştuğunu ve Türkiye nin bu 35 başlıkta uyum sağlayabildiği taktirde tam üye olabileceğini, bu 35 başlık içinde de 6-Şirketler Hukuku başlığını taşıyan bir tarama sürecinin yaşanacağını bilmeyenin kalmadığının farkındayım. Gelelim, yeni bir TTK. hazırlanması çalışmalarına, AB müktesebatını çok iyi bilmelerinin yanında 6762 sayılı mevcut TTK.nun yetersiz kaldığı noktaları da bilen bir akademisyenler ve uzmanlar grubunun 2000 yılının başlarından itibaren başlattıkları ve 2005 yılının sonuna kadar sürdürdükleri çalışmaların eleştiri grubu tarafın-dan bilinmediğini de kabul edebilirim. Ama, yapılan çalışmalar TBMM Adalet Komisyonuna sunulduktan sonra bilinmezlik mazeretleri ortadan kalkmalıdır. Çünkü, 550 mevcutlu Mecliste ünlü ticaret ve sanayi adamlarının yanında bu meslek örgütlerinin üst yöneticileri de bulunmaktadır. Ayrıca bütün bu aşamalardan sonra kanun tasarısı Meclise sunulmuş ve Meclis Genel Kurulu un bütün üyeleri de nasıl bir yeni TTK nun getirilmeye çalışıldığından haberdar olmuşlardır. Bu meyanda, basınımızın konu ile ilgili elemanlarının gün be gün kamuoyunu bilgilendirdikleri de bilinmektedir. Ve sonunda 2011 yılının ocak ayında yeni TTK. Resmi Gazete de yayınlanarak bilmeyen kalmasın denilmiştir. 5

6 Ama, o da ne? Tam 2012 yılının ilk ayına kadar, yani tam 12 ay ne ilgililerden, ne de ilgisizlerden bir kelime eleştiri duyulmamıştır. Bu ilgisizliklere parmak bastığım sırada acaba ben mi kötümserim? diye kendimi eleştirdiğim bir sırada İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi nin Mayıs- Haziran 2012 aylarına ait 172.nci sayısı ulaştı. Bu dergide Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinden Mehmet Fethi ŞUA Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Bazı Değişiklikler Üzerine Düşünceler başlıklı makalesinde TTK.nın hükümlerinin büyük çoğunluğunun yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Temmuz 2012 ye kadar TTK ile ilgili olan hazırlıkları yapması için tam olarak 17 ay 17 günlük süre tanınmıştı. Bu süre temel bir kanun olan TTK ya uyum için makul bir süre olarak kabul edilebilir. Lakin ülkemizdeki tacirlerin, meslek odalarının, ticaretle ilgili olan derneklerin ve kuruluşların 13 Ocak 2011 de kabul edilen TTK yı ciddi biçimde irdelemesi ve değerlendirmesi ancak TTK nın kabulünden bir sene sonra başlayabilmiştir. sözleriyle eleştirmektedir. Kanaatimce, yeni kanunla çok yakından ilgili olması gereken, yazarın saydığı çevrelerin önceki 57 yıl yürürlükte kalan kanunu da yüzeyden bile olsa incelemediklerini ortaya koymaktadır. Çünkü, 6201 sayılı yeni TTK.da yer alan bazı hükümlerden çok daha ağırları önceki 6752 sayılı TTK nda yer almaktaydı. C SAYILI KANUNA YAPILAN ELEŞTİRİLERİN AĞIRLIK NOKTALARI: 6102 sayılı TTK.na Resmi Gazetede yayınlanmasından bir yıl sonrasında bir kampanya biçiminde yapılan eleştiriler öncelikle iş hayatının yeni kanunun neleri getirip, neleri götürdüğünü incelemede umursamaz bir tavır içinde bulunduğunu, neden sonra bazı mihrakların harekete geçirmesinden sonra koroya katıldıklarını ortaya koymuş bulunmaktadır. Yeni kanununda bazı hususlar eleştirilerin odağı olmuştur: 1-Yeni kanunda bazı fiiller için hapis cezaları tertip edilmiştir, 2-Bağımsız denetim için katlanılacak hizmet giderleri, büyüklükleri itibariyle bir sınırın altındaki firmalara taşıyamayacakları bir yük getirmektedir. 3-Ortakların şirketten borçlanmaları ile ilgili olarak getirilen hüküm ortakların şirketleri ile olan parasal ilişkilerine büyük bir sınırlama ve kısıtlama getirmektedir. 6

7 4- Şirketlerin internet sitesi oluşturarak şirkete ait finansal tabloların bu sitelerde yer alması şirkete ait sırların rakiplere duyurulması anlamını taşımaktadır. 5- Ticari defterlerin noterde açılış kapanış işlemleri için yapılan giderler ağır bir yük oluşturmaktadır. 6- Şirketlerin kuruluş, tescil, birleşme, bölünme ve tasfiye işlerinde görev yapacak olan işlem denetçileri, şirketlerin bu işlemlerde suç işleyebileceği çağrışımı yaptığından ve hizmet giderleri yönünden uygun görülmemektedir. Öncelikle şu hususu belirtmeyi gerekli görmekteyiz sayılı kanunda yapılması istenilen değişikliklerin 100 maddeye yakınını ilgilendirmiş olması ve bunun bir yıl sonra farkına varılmış olmasını mantıklı bulmamız mümkün değildir. Kanunun hazırlanması bu kadar aşamayı geçtikten sonra bir iki maddeye yapılacak itiraz bile anlayışla karşılanamazken itirazların 100 maddeye yaklaşmış olması iş çevrelerinin üst örgütlerinin politika üzerinde etkin olma eğilimlerinin belirtisidir. Güçlü ve donanımlı hukuk, araştırma ve benzeri ünitelere sahip oldukları bilinen bu örgütlerin, kanunun meclisteki görüşmeleri takip etmemiş olması, kanunun Resmi Gazetede ilan edilmiş olmasından itibaren bir yıl kadar bir süre yeni kanunun getirdiklerinden habersiz olması düşünülemez. İtirazların yoğunlaştığı yukarıda saydığımız bazı hususlara gelince, Hapis cezasını içeren hükümler: İtiraz sahiplerlinin önceki 6752 sayılı TTK.nu incelememiş olduklarını zannetmiyorum. O kanunun bazı maddeleri incelendiğinde, suç olarak belirtilen bazı fiiller için hapis cezaları tertip edildiğini de görmüş olacaklardır. Önceki kanunun hapis cezası hükümlerinden rahatsız olmayanların, yeni kanundaki hapis hükümlerinden yakınmaları bir çelişki olarak görülmelidir. Bağımsız denetim konusundaki itirazlara gelince: Önceki TTK.nda denetim ile ilgili bir maddeye rastlanılmaz. Ama şirketler hiç denetimsiz de değildirler. Bir yandan Maliye Bakanlığının denetim elemanları, ihbar, vergi beyannamelerinde çok dikkat çekici olumsuzluklar nedeniyle denetimlerde bulunmaktadırlar. Özetle, böyle bir denetim için çoklukla bir tahrik noktasının bulunması gerekli olmakta idi. Öte yandan bir anlamda denetim görevini yerine getirmekte olan YMM. ler serbest meslek faaliyetinde bulunmaktadırlar. Başlangıçta, yıllık ciroları belli bir tutarın üzerinde bulunan firmalar bir YMM ile sözleşme yapmak 7

8 zorunda oldukları halde, sonrada yapılan bir düzenleme ile YMM lerin tam tasdik adını verdiğimiz faaliyetleri çok az sayıdaki firmaların bünyesinde kalmıştır. Aslında, yıllık cirosu ne kadar düşük olursa olsun, bir şirketin bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi yaparak kendisini denetime tabi tutturmasına herhangi bir engel bulunmasa da, yaptığımız araştırmada böylesine gönüllü bir şirkete rastlayamadığımıza da burada yer vermeliyiz. Bize göre, bağımsız denetim, işe başlaması, işin devamı ve sona erdirilmesinde işverenin irade ve arzusunun geçerli olmadığı bir denetim türüdür. Uygulamada YMM ler iş sahibinin teklifini kabul etmeleri halinde bir hizmet sözleşmesi yapabilmelerinin yanında, iş sahibinin yasal şartları yerine getirmesi halinde her istediği zaman sözleşmeyi fesih edebileceği bir hukuki ilişki içindedirler. Zaten, taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin birkaç maddesinde sözleşmenin hangi hallerde fesih edileceği ile ilgili maddeler de bulunmaktadır. Belli şartları yerine getirmesi halinde şirketi yönetiminin sözleşmeyi fesih edebilme imkânı, YMM.leri bağımsız bir denetim görevi yürütme gücüne sahip kılamamaktadır. Geçmişte, tam tasdik sözleşme yapma sınırlarının daraltılmış olması, yukarıda sözünü ettiğimiz, iş sahiplerinin belli ölçüdeki denetimden de uzak kalma eğilimlerinin başka bir belirtisi olarak görülebilir. Her ne kadar, denetim sınırlarının daraltılması, yeni TTK.nun getirdiği yeni giderlerin katlanılamayacak bir duruma geldiği şeklinde açıklanmakta ise de, denetimin sağlayacağı faydaların parasal değeri, denetim giderleri ile karşılaştırıldığı taktirde, denetimin daha uygun bir tercih olacağı bilinmelidir. Bu nedenle, yeni düzenlemeyi giderlerden kaçınmak olarak değil, denetimden kaçınmak olarak değerlendirmekteyiz. İşte 6102 sayılı ve iş çevrelerinin yıldırımlarını çeken TTK.nu bu disiplini gevşek ortamı kaldırarak, denetim yapacak olan elemanı ücretli personel durumundan çıkartmış ve işe başlama, işinin yürütülmesi ve sona erdirilmesini işverenin iradesi dışına çıkartmıştı sayılı TTK.na karşı olunmasının ağırlık noktası bağımsız denetim müessesesinin mevzuatta yer almış olmasıdır. Böylece, yapılan değişiklikler sonucunda bağımsız denetim müessesesinin tamamen kaldırılmasını talep etmenin aşırı bir istek olacağından çekinilerek, adeta çok büyük firmaların üzerinde bırakılma yolu ile iş alemine ferahlık sağlanmıştır. Tam bu satırları yazdığımız sırada bazı İstanbul Gazetelerinin ekonomi sayfalarında yer alan haberlerin başlıkları şöyle idi: 8

9 -İngiliz hükümetinin desteklediği Vergi Adaleti Ağı, tüm dünyadaki vergi cennetlerini inceledi ve Türkiye nin de dahil olduğu bir skandala ulaştı. -Libor ve HSCB den sonra şimdi de küresel çapta vergi kaçırma skandalı ortaya çıktı. -Türklerin dışarıda 158 milyar Dolarlık zulası var. -Raporda 139 gelişmekte olan ülkeden vergi cennetlerine giden paranın 7.3 ile 9.3 trilyon Dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. -Türk lerin İsviçre deki gizli kasaları 1 Ocakta açılıyor. Ülkelerden kaçırılan vergilerin vergi cennetlerine gittiğini bilmeyen kalmamıştır. Ama, yukarıda sözü edilen miktarların doğruluk dereceleri tartışmaya açıktır. Yapılacak araştırmalar, soruşturmalar, hangi ülkenin ve kimin, ne kadar kaçak parasının olduğunu ortaya çıkartmaya çalışacaktır. Bu işin kolay olmadığını da araştırma ve soruşturma yapacak olanlar da çok iyi bilmektedirler. Ama, şu sorunun cevabını aramakta fayda görmekteyiz. Bir benzetme yapmak gerekirse, futbol karşılaştırmalarında kalecinin golü yediği yer, boş bıraktığı alandır. İşte TTK.nu, VUK.nu gibi doğru kazancın ortaya konulmasını sağlayan kanunlar da boş alanlar bıraktıkları taktirde kazançlar o noktalardan kaçabildiğince kaçacaktır larda bir araştırma çalışması yapmıştım. Bu çalışmada mevcut mükellefler ve mevcut denetim elemanlarını sayısını veri kabul edip, ortalama bir mükellefin bir yıllık hesaplarının da bir haftada incelenebileceğini varsaydığımda, ortaya çıkan sonuç, bir mükellefe 21 yılda bir kez denetimin isabet edebileceği şeklinde idi. İşte, kalecin açık verip golü yediği köşesi burasıdır. Dikkat edilirse, yeni TTK.nda en çok itiraz edilen maddeler arasında hapis cezası olan maddeler yer almaktaydı. Burada bir anımı nakletmek isterim: 6102 sayılı TTK. ile ilgili olarak çeşitli yayın organlarında yer alan yazılarım nedeniyle, çoğunluğu sanayicilerimizden oluşan bir topluluk ile sohbet toplantısı na davet edilmiştim. Söz hapis cezalı maddelere gelince Ama, önceki Ticaret Kanununda da hapis cezalı maddeler vardı sözüm üzerine, tartışmaya katılan bir sanayici Vardı ama, o maddeler hiç uygulanmadı ki cevabını vermişti. Bu nedenle, yapılan değişikliklerden sonraki durumu ver parayı kurtul şeklinde değerlendirmek isabetsiz sayılmamalıdır. 9

10 Burada bir anımı nakletmek isterim: Büroma genellikle Fuarın içinden geçerek, yürüyerek giderim. Havaların elverişli olmaması durumunda da köşemizde bekleyen taksilerden faydalanırım. Bunlardan birisi trafik kurallarına uyma yönünden oldukça ihmalkârdır. Kırmızı ışıkta geçmesi üzerine Hem tehlikeli, hem de cezası var diye uyardığımda bana pişkince Abi, trafikçiler ortalıkta yoklar. Kırk yılda bir kazara yakalanırsam para cezasını öderim. Ama, seferimi erken tamamlamamdan sağladığım kazancın bir parçası cezaya gider. Yeter ki, ehliyetimi kaptırmayım diyerek marifetini itiraf etmişti. Bir benzetme uygun düşerse, denetim yetersizliğinden faydalanarak sağlanacak haksız kazancın farkına varılabilmesi halinde, bu kazancın bir kısmı ile para cezalarını karşılama düşüncesinde olanlar için TTK.ndaki hapis cezalarının para cezasına çevrilmiş olması, yadırgadığımız bir geriye dönüş olmuştur diye düşünmekteyim. D- DÜNYANIN YENİ TABLOSU İÇİNDEKİ TÜRKİYE NİN YERİ: Bilindiği gibi, 1990 ların ortasından bu yana Türkiye bazen içten kaynaklanan, bazen da uluslar arasından kaynaklanan ekonomik krizlerle mücadele etmek durumunda kalmıştır. İşletmelerin öncelikle ekonomik, sonrasında da hukuki yapısı hangi ölçüde güçlü olursa, ekonomik krizleri de o ölçüde hafif atlatmak mümkün olacaktır. Ekonomik yönden güçlü olabil- menin en önemli göstergelerinden birisi de Şeffaflık tır. Şeffaf olabilme, bir yönü ile maliyeye, kredi kuruluşlarına, satıcılara hatta müşterilere rahatça hesap verebilme anlamını taşır. Ötekiler bir yana, bir tüketici satın alacağı bir dayanıklı tüketim malının satış sonu hizmetlerinin verilip verilemeyeceğini bilmek ihtiyacındadır. İşte, şeffaf işletme tüketicisine sonuna kadar senin yanındayım diyebilendir. Ne var ki, 6102 sayılı yeni TTK. da şeffaflığın sınırlarını daraltan değişiklikler de gerçekleştirilmiştir. Şu sıralarda 140 milyar Dolara yükselen ihracatın sürekliğinin sağlanabilmesi, hatta artırılması sadece iç tüketiciye değil, dış tüketiciye de bu şeffaflıkla hitap edilmesi ile mümkün olabilir. Avrupa Birliği nin içine girdiği ve pek çok Birlik üyesinin belini büken ekonomik krizden ne zaman ve nasıl çıkabileceği tahmin edilememektedir. Hatta, Birliğin ömrü üzerinde de tahminler yapılmaktadır. Öte yandan, nüfusları bir milyarın üstünde olan Hindistan ve Çin in yanında Japonya ekonomik güç olarak yeni bir merkez haline gelmiş bulunmaktadır. 10

11 Bir yanda Arap Baharının sebep olduğu bu ülkelerdeki uzun süreceği anlaşılan ekonomik çöküntünün bizim açımızdan anlamı önemli bir pazar kaybıdır. Avrupa birliğindeki ekonomik krizin ne kadar süreceğini tahmin etmek de kolay değildir. Ama bu kriz Türkiye nin ekonomisini de olumsuz etkilemiş bulunmaktadır. Bütün bunlar Türkiye nin yeni ufuklara açılmasını gerekli kılmaktadır. Orası da, yukarıda işaret ettiğimiz uzakdoğu pazarıdır. Nüfusları milyarları aşmış ve ekonomileri de o ölçüde güçlü olan bu pazarda yer tutabilmek güçlü yasalarla yönlendirilmiş olan güçlü ekonomilerle mümkün olur. Ticaret hayatını disipline edecek olan, ama kolu kanadı budanmış ve light hale getirilmiş olan bir TTK ile bu pazarda boy ölçüşmek, antrenörsüz maça çıkmak gibidir. Başka bir anlatımla şirketlerimiz Kanunun bize yön vermesi gereksiz, biz yönümüzü kendi kendimize buluruz ve dünya devleri ile boy ölçüşebiliriz anlamını taşımaktadır. Umarız düşündükleri gibi olacaktır. Aksi halde son pişmanlık fayda vermez sözünün gereği yerine gelecektir ki, aklımızın ucundan bile geçirmek istemeyiz. 11

12 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE KAPSAMLI GELİR TABLOSU VE ÖRNEK UYGULAMA* Yrd. Doç. Dr. Mustafa DOĞAN** Arş. Gör. Emrah ERTUGAY*** ÖZET Bir işletmenin ekonomik kaynakları nasıl kullanacağını ve bu kaynaklarda ne tür değişiklikler olabileceğini öngörmek için, işletmenin mevcut performansı hakkında bilgi sahibi olunması gerekir, işletmenin bir dönem boyunca gösterdiği finansal performans ise, "gelir tablosu" adı verilen finansal tabloda raporlanır. Kapsamlı gelir tablosu, işletmenin ilgili dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlere ve kazanç gücüne ilişkin bilgileri içeren, belli bir dönemde işletmeye ait faaliyetlerin bir bütün olarak finansal başarısını ölçen özet bir rapor niteliğindedir. Bu çalışmada, bir işletmenin finansal performansını ölçmekte önemli bir araç olan kapsamlı gelir tablosu, "TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu" standardı bağlamında ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Kapsamlı Gelir Tablosu, Diğer Kapsamlı Gelir, Muhasebe Standartları, Finansal Tabloların Sunuluşu JEL Sınıflandırması: M41, M42, H27 ABSTRACT In order to predict how a company would use its economic resources and what kind of changes would be made about them, it is a necessity having knowledge about current performance of the company. The financial performance of a company during an accounting period reported on a table named "income statement". Comprehensive income statement is a report that it measures earning power and financial performance as a whole for an accounting period. In this study, comprehensive income statement as an important resource for evaluating financial performance of a company is discussed in the context of "IAS 1 - Presentation of Financial Statements". * Bu çalışmanın ilk hali, Ekim 2010 tarihlerinde Kıbrıs'ta düzenlenen XIV. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu'nda sunulmuştur. ** Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü. *** Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü. 12

13 Keywords: Comprehensive Income Statement, Other Comprehensive Income, Accounting Standards, Presentation of Financial Statements JEL Classification: M41, M42, H27 1. GİRİŞ Genel amaçlı finansal tablolar, işletme dışındaki yatırımcılar, çalışanlar, borç verenler, satıcılar, tedarikçiler, müşteriler ve devlet gibi geniş bir finansal bilgi kullanıcı yelpazesinin işletmeye ilişkin bilgi gereksinmelerini karşılamak için hazırlanır ve yayınlanırlar. Finansal tabloların amacı, çeşitli ekonomik kararlar alırken yararlanmaları için işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında finansal bilgi kullanıcılarının büyük kısmının ortak ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde bilgi sunmaktır. Bir işletmenin ekonomik kaynakları nasıl kullanacağını ve bu kaynaklarda ne tür değişiklikler olabileceğini öngörmek için, işletmenin mevcut performansı hakkında bilgi sahibi olunması gerekir, işletmenin bir dönem boyunca gösterdiği finansal performans ise, "gelir tablosu" (veya "kapsamlı gelir tablosu") adı verilen finansal tabloda raporlanır. Bu çalışmada, bir işletmenin finansal performansını ölçmekte önemli bir araç olan kapsamlı gelir tablosu, "TMS1- Finansal Tabloların Sunuluşu" standardı bağlamında ele alınmıştır. 2. TÜRKİYE'DE MUHASEBE STANDARTLARINA GEÇİŞ Tarihsel olarak Türkiye'de muhasebe uygulamaları, vergi mevzuatına göre şekillendirilmiştir (Akdoğan 2007, 108). Finansal raporların hazırlanmasında işletmelerin gerçek durumunun yansıtılması amacından çok, vergi yükümlülüğü ile ilgili bilgilerin üretilmesi ve sunulması amacına öncelik verilmiştir. 1940'lı yıllarda çıkan Kazanç Vergisi Kanunu ve 1950 yılında çıkarılan Gelir Vergisi Kanunu, muhasebenin önemini artırmıştır. 1960'lı yıllarda yapılan araştırmalarda muhasebenin vergi ve diğer yasalar tarafından işletmelere yüklenen bir külfet olduğu düşüncesi egemen olmuş, işletmelerin muhasebenin bir yönetim aracı olduğu bilincine sahip olmadıkları anlaşılmıştır (Yalkın 2008, 11). Türkiye'de muhasebe uygulamasında milat sayılabilecek gelişme ise, 26 Aralık 1992 tarihinde yayınlanan "Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile olmuştur yılından itibaren tüm işletmelerde zorunlu olarak uygulanmaya başlanan "Tekdüzen Muhasebe Sistemi", işletmelerin faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgilerin hem muhasebeleştirme, hem de raporlama evresinde tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik ilkelerine göre üretilmesini amaçlamaktır. 13

14 Türkiye'de muhasebe standartları çalışmaları, 9 Şubat 1994 yılında Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun (TMUDESK) kurulmasıyla başlamıştır. Çalışmalarını sürdürdüğü yedi yıl boyunca TMUDESK, toplam ondokuz muhasebe standardını kabul etmiştir. 7 Mart 2002 tarihinden itibaren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), muhasebe standartlarının belirlenmesinde tek yetkili örgüt olarak faaliyetlerini sürdürmektedir (Yalkın 2008,16-17). Yayınlanan standartlar, 2005 yılından itibaren finansal tablolarını kamuya açıklamak zorunda olan şirketlerde zorunlu olarak uygulanmaya başlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), uzunca bir süredir yasalaşma sürecinin tamamlanması beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu ile yaygınlık kazanacaktır. TFRS uygulamasına geçiş, muhasebe kayıtlarında pek fazla değişikliğe neden olmamasına rağmen, finansal tabloların içeriğini ve biçimini önemli ölçüde değiştirmektedir (Özkan ve Erdener Acar 2010, 53). Bunun yanı sıra, bazı kavramların içeriğinde de değişiklikler meydana gelmiştir. Her bir finansal karakterdeki işlem için uygulanacak tanımlı bir kuralın var olduğu kural bazlı raporlamadan, genel çerçevenin çizildiği ve uygulayıcıların koşullara göre daha esnek raporlama yapabilmelerini sağlayan ilke bazlı raporlamaya geçilmiştir. Bu nedenlerle, TFRS uygulamasıyla birlikte genel amaçlı finansal tabloların hem hazırlanmasında, hem de analiz ve yorumlanmasında farklılıklar olacağı açıktır. Bu farklılıkların en somut olarak karşımıza çıktığı standartlardan birisi TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu standardıdır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile karşılaştırıldığında TFRS uygulamasında gerçeğe uygun ve önemli bilgilerin sunulmasını sağlamak için finansal raporlamada uygulamacılara esneklik sağlanmakla birlikte, finansal tablo dipnotlarında daha ayrıntılı ve kapsamlı bilgi istenmektedir. Örneğin Tekdüzen Muhasebe Sistemi uygulamasında finansal tablolarda ve dipnotlarında yer almayan geleceğe yönelik tahminler, risk değerlendirmeleri, durdurulan faaliyetler ve bölümlere göre raporlama bilgileri finansal tablo kullanıcılarına sunulmaktadır (Bayrı 2010, 96). 3. TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU STANDARDI Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından ilk kez 1975 yılında UMS 1 "Muhasebe Politikalarının Açıklamaları" adıyla yayınlanan standart, zaman içinde değişiklikler geçirerek günümüze gelmiştir. Standart 1994 yılında yeniden hazırlanmış, içeriği değişerek ve UMS 1 "Finansal Tabloların Sunuluşu" adını alarak 1997 yılında yeni haliyle yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından, 14

15 iyileştirme projesi kapsamında 2003 yılında gözden geçirilen standartta, 2005 yılında sermaye açıklamalarına ilişkin değişiklik yapılmıştır. Standart, son olarak 2008 yılında gözden geçirilmiştir (TMSK 2010b, B664-B666). Bu son gözden geçirmede, diğer pek çok değişikliğin yanında, gelir tablosunun sunumunda değişiklik yapılmasına ve adının "kapsamlı gelir tablosu" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Standart, genel amaçlı finansal tablolar olarak sayılan finansal durum tablosu (bilanço), kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosunun önceki dönemin finansal tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel unsurları açıklamayı amaçlamaktadır. Standartta, genel amaçlı finansal tabloların sunuluşuyla ilgili genel kurallar, yapıyla ilgili genel açıklamalar ve içerikle ilgili asgari koşullar ortaya konulmuştur (TMSK 2010a, 275). 4. KAPSAMLI GELİR TABLOSU Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını ya da uğradığı dönem net zararını topluca gösteren finansal rapordur (TÜRMOB 1998, 24). Kapsamlı gelir tablosu, işletmenin ilgili dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlere ve kazanç gücüne ilişkin bilgileri içerdiğinden, belli bir dönemde işletmeye ait faaliyetlerin bir bütün olarak finansal yönden başarı derecesini ölçen özet bir rapor niteliğindedir. Gelir ve gider kavramları, TFRS Kavramsal Çerçeve'sinin 70. ve devamındaki paragraflarda tanımlanmıştır. Buna göre gelirler, "muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda işletme bünyesine varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artışı veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış meydana getiren borçlardaki azatma yı ifade eder. Giderler ise, "muhasebe döneminde, ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışlar veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen artışlar" olarak ifade edilmiştir. Gelirin tanımı, hasılatı ve kazancı birlikte içerir. Hasılat işletmenin olağan faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelirdir ve temel olarak mal satışları, hizmet satışları ve işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan ekonomik faydalar olmak üzere üç başlık 15

16 altında değerlendirilebilir, işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkan ekonomik faydalara, faiz, telif hakkı, temettüler, kira ve lisans bedeli gibi örnekler verilebilir. Kazançlar ise, gelir tanımına giren hasılat dışındaki diğer kalemleri belirtir. Bunlar işletmenin olağan faaliyetlerinden doğabildiği gibi olağan olmayan faaliyetlerinden de ortaya çıkabilirler (TMSK 2010a, 22). Gider tanımı, zararları olduğu gibi işletmenin olağan faaliyetleri sırasında doğan giderleri de içerir. Giderler genellikle nakit, nakit benzerleri, stoklar, maddi duran varlıklar gibi varlıkların işletme dışına çıkışı veya işletmedeki varlıkların değerlerinde azalmalar olması durumlarında oluşur. Kapsamlı gelir, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemler dışındaki işlem ve diğer olaylar sonucu belirli bir dönemde özkaynaklardaki değişim olarak ifade edilebilir. Standartta 2008 yılında yapılan değişiklikle, daha önce gelir tablosu adıyla sunulan finansal tablonun bir işletmenin bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini içerecek biçimde tek bir kapsamlı gelir tablosunda veya iki tabloda sunulması öngörülmüştür. Tek tabloda sunumda, bütün gelir ve gider kalemlerine bir tek tabloda yer verilir. Kapsamlı geliri tek bir tabloda göstermeyi seçen bir işletme kar ya da zararı ara toplam olarak tabloya dahil eder, iki tablolu sunumda ise, ilk tabloda (geleneksel gelir tablosu) kara ya da zarara yansıtılan gelir ve giderler sunulur. İkinci tablo (kapsamlı gelir tablosu) kar ya da zararla başlar ve UFRS'lerin kar ya da zarar dışında muhasebeleştirilmesini gerektirdiği ya da muhasebeleştirilmesine izin verdiği gelir ve gider (diğer kapsamlı gelir) kalemleri sunulur. İlk tablonun (geleneksel gelir tablosu) en alt satırı, kapsamlı gelir tablosunun ilk satırı olacaktır. Kapsamlı gelir tablosu, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan işlemleri kapsamaz. Bu tür işlemler, özkaynak değişim tablosunda sunulur Kapsamlı Gelir Tablosunda Sunulacak Bilgiler Kapsamlı gelir tablosu asgari olarak, söz konusu dönemle ilgili aşağıdaki tutarları gösteren kalemleri içerir: Hasılat, İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar, Finansman maliyetleri, 16

17 Özkaynak yöntemi (1) kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının kar veya zarar payları, Bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması (2) neticesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi durumunda, önceki defter değeri ile yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar, Vergi gideri, Durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi sonrası kar ya da zarar ile; satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerin ölçülmesinde veya durdurulan faaliyetleri oluşturan elden çıkarılacak grup ya da grupların veya varlıkların elden çıkarılmasında muhasebeleştirilen vergi sonrası kazanç ya da zarar toplamını içeren tek bir tutar, Kar veya zarar, Niteliğine göre sınıflandırılan gerçekleşmemiş kar ya da zarar bileşenlerinin her biri, Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen iştirakler ve iş ortaklıklarının gerçekleşmemiş kar veya zarar paylan, Toplam kapsamlı gelir. Kapsamlı gelir tablosunda ayrıca, Dönem kar veya zararının; kontrol gücü olmayan paylar (azınlık paylan) ile ana ortaklığın sahiplerine isabet eden kısmı ve Döneme ilişkin toplam kapsamlı gelirin; kontrol gücü olmayan paylara (azınlık paylarına) ve ana ortaklığın sahiplerine isabet eden kısmı ile ilgili açıklama yapılır. İşletmenin çeşitli faaliyetlerinin, işlemlerinin ve diğer olayların etkileri sıklık, kar veya zarar potansiyelleri ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı olduğu için finansal performansın bölümler halinde açıklanması, kullanıcıların sağlanan finansal performansı anlamalarına ve gelecekteki finansal performansa ilişkin kestirim yapmalarına yardımcı olur. Finansal performansın unsurlarının açıklanması için gerekli olduğu takdirde, işletme (1) "TMS 28- İştiraklerdeki Yatırımlar" standardında tanımlandığı şekliyle özkaynak yöntemi, "iştirakteki yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilerek, sonrasında bu tutarın yatırım yapılan iştirakin net varlıklarında yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı yansıtacak şekilde 17

18 düzeltildiği ve böylece yatırımcı işletmenin kar veya zararının yatırım yapılan işletmenin kar veya zararından kendisine düşen payı kapsadığı muhasebeleştirme yöntemidir". (2) Sadece finansal varlık yönetim modelinin değiştirilmesi durumunda, bu değişiklikten etkilenen tüm finansal varlıklar, "TFRS 9 - Finansal Araçlar" standardının paragrafları uyarınca yeniden sınıflandırılır. Önemlilik ve gelir ve gider kalemlerinin nitelik ve işlevlerini kapsayan unsurları dikkate alarak kapsamlı gelir tablosuna veya (eğer sunulmuşsa) bireysel gelir tablosuna ek kalemler ekler ve kullanılan tanımları ve kalemlerin sıralamasını düzeltir. Bir TFRS zorunlu kılmadıkça veya izin vermediği sürece (3) gelir ve gider kalemleri mahsup edilemez. Benzer işlemlerden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, örneğin kur farklarından kaynaklanan kazanç veya kayıplar veya ticari amaçla elde tutulan finansal araçlardan kaynaklanan kazanç veya kayıplar, netleştirilerek raporlanır. Ancak söz konusu kazanç veya kayıplar, önemli oldukları takdirde mahsup edilmeden ayrı ayrı gösterilir. İşletme, hiçbir gelir veya gider kalemini kapsamlı gelir tablosunda veya (eğer sunulmuşsa) bireysel gelir tablosunda ya da dipnotlarda olağan dışı kalemler olarak göstermez. Olağan dışı kalemlerin finansal tablolarda yer alması, 2003 yılında TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu standardında yapılan değişikliklerle yasaklanmıştır (TMSK 2010b, B665). Dönem içerisindeki tüm gelir ve gider kalemleri, bir TFRS aksini öngörmedikçe dönem kar ya da zararında muhasebeleştirilir. Hazırlanan konsolide kapsamlı gelir tablosunda kar ya da zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kısmı, ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara (azınlık paylarına) aktarılır Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Özkaynaklara Yansıtılan Kar veya Zararlar) "Diğer kapsamlı gelir", başka bir deyişle özkaynaklara yansıtılan kar veya zararlar, kar ya da zararda muhasebeleştirilmeyen gelir ya da gider kalemlerini kapsar. TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu standardına 2008 yılında giren "diğer kapsamlı gelir", geleneksel gelir tablosu ile "kapsamlı gelir tablosu" arasındaki en önemli farktır. Diğer kapsamlı gelirin unsurları TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu standardında aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: 18

19 1. TMS 16-Maddi Duran Varlıklar standardı gereğince, yeniden değerleme nedeniyle maddi duran varlıkların defter değerlerinde meydana gelen değişiklikler; (3) Örneğin, TMS 16 - Maddi Duran Varlıklar standardı, maddi duran varlıkların satışına ilişkin gelirlerin netleştirilerek muhasebeleştirilmesini öngörmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlamış bir maddi duran varlık bilanço dışı bırakılacaksa, maddi duran varlığın satış fiyatı, maliyet değeri, varsa birikmiş amortismanı, varsa yeniden değerleme değer artış fonu hesapları kapatılır, bu işlemden sonra kalan değer maddi duran varlık satış karı veya maddi duran varlık satış zararı olarak tek kalem halinde gelir tablosunda yer alır. Gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, ilgili varlığa ilişkin birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesiyle bulunan değerdir. (P. 31) Bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda artmışsa, bu artış diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ve doğrudan özkaynak hesap grubunda yeniden değerleme değer artışı adı altında toplanır. Ancak, bir yeniden değerleme değer artışı, aynı varlığın daha önce kar ya da zarar ile ilişkilendirilmiş bulunan yeniden değerleme değer azalışını tersine çevirdiği ölçüde gelir olarak muhasebeleştirilir. (P. 39) Bir varlığın defter değeri yeniden değerleme sonucunda azalmışsa, bu azalma gider olarak muhasebeleştirilir. Ancak, bu azalış diğer kapsamlı gelirde bu varlıkla ilgili olarak yeniden değerleme fazlasındaki her tür alacak bakiyesinin kapsamı ölçüsünde muhasebeleştirilir. Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen söz konusu azalış, yeniden değerleme fazlası başlığı altında özkaynaklarda birikmiş olan tutarı azaltır. (P. 40) 2. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının 93A Paragrafı uyarınca muhasebeleştirilmiş tanımlanmış fayda planlarındaki aktüeryal kazanç ve kayıplar; 3. TMS 21 - Kur Değişiminin Etkileri standardına göre, dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların çevrilmesinden kaynaklanan kazanç ve kayıplar, Yurtdışındaki işletmeden alacak ya da borç niteliğinde parasal bir kaleme sahip olan bir işletme için, öngörülebilir bir gelecekte 19

20 gerçekleşmesi planlanmayan ya da beklenmeyen bir kalem, özünde, işletmenin yurtdışındaki işletmedeki net yatırımının bir parçasıdır. (P. 15) Yabancı para cinsinden olan bir aktifin yeniden değerlenmesinden kaynaklanan kazanç ve zararlar, değerlemenin yapıldığı tarihteki kurdan çevrilir ve oluşan kur farkı diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. (P. 31) Raporlayan işletmenin yurtdışındaki işletmesindeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kurfarkları, raporlayan işletmenin bireysel finansal tablolarında ve yurtdışındaki işletmenin kendi finansal tablolarında kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. Yurtdışındaki işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda (örneğin yurtdışındaki işletme bir bağlı ortaklık ise konsolide finansal tablolar), bu tür kur farkları başlangıçta diğer kapsamlı gelirin ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirilir. (P. 32) Yurtdışındaki işletmenin finansal tablolarının çevriminden doğan ve diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kur farkları, faaliyetin elden çıkarıldığı tarihe kadar özkaynaktan kar veya zarara aktarılarak yeniden sınıflandırılmaz. Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılmasında, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş ve özkaynağın ayrı bir bileşeninde biriktirilmiş söz konusu işletmeye ait birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kayıp muhasebeleştirildiğinde, özkaynaktan kar veya zarara aktarılarak (yeniden sınıflandırmaya ilişkin bir düzeltme olarak) yeniden sınıflandırılır. (P. 48) 4. TFRS 9 - Finansal Araçlar standardı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynağa dayalı finansal araçlardaki yatırımlardan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar, İlk muhasebeleştirmede, alım satım amacıyla elde tutulmayan özkaynağa dayalı bir finansal araca yapılan yatırımın gerçeğe uygun değerinde sonraki tarihlerde meydana gelecek değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. (P.5.4.4) Söz konusu seçim, her bir finansal araç için ayrı ayrı yapılır. Diğer kapsamlı gelirde sunulan tutarlar, sonraki dönemlerde kar veya zarara transfer edilemez. Özkaynağa dayalı finansal araca yapılan bir yatırımın, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflanması mümkündür. 20

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü

İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlgili Tebliğ ve Yönetmelik Taslaklarına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler Hususunda Kurul Görüşü Kurul Toplantı Sayısı:71 Görüş Tarihi:05/10/2006 İlgide kayıtlı

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; kur değişiminin etkilerine

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005 tarih

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GEN YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ

MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ VE FİNANSAL TABLOLAR BELİRLENDİ MUHASEBE STANDARTLARININ ÖNEMİ BELİRLENDİ ÖMER CAN DERMAN Kurumsal Finans Yönetmeni 1 Günümüzde gelişmenin, çağdaşlığın alt yapısında genel olarak standartların varlığı ve önemi çok belirgin bir unsurdur.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası

Finansal tabloların gerçeğe uygun sunumu ve UFRS ile uyumu. Muhasebenin tahakkuk esası UMS 34 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 1.3 Ara Dönem Finansal Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı ara dönem finansal raporlamaya ilişkin muhasebeleştirmeyi belirleyen

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

TMS 27. KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 27. KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 KONSOLİDE ve BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/227 Ref: 4/227 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TFRS - 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

TFRS - 5 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standardı 31/12/2005 tarihinden

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı