İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Aşkın İnci SÖKMEN Tez Danışmanı Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN ANKARA 2012

2 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ : TEZİN TİPİ : Doktora Tezi TEZİN BAŞLIĞI : İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü TEZİN YAPILDIĞI BİRİM : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : DAĞITIM LİSTESİ : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ : Bu tez çalışmasında PKK terör örgütü ideolojisi bağlamında analiz edilmiştir. Tüm terör örgütü yayınları incelenerek, temel tezleri ortaya konmuştur. İdeolojik çerçevede hedef aldığı insan kaynakları tespit edilmiş ve analizi yapılmıştır. İdeolojiye dayalı stratejik bir terörle mücadele yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER : PKK Terör Örgütü, Marksizm-Leninizm, Anarşizm,Eko Anarşizm, Terörle mücadele SAYFA SAYISI : 459 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

3 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Aşkın İnci SÖKMEN in, İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ Ana Bilim Dalında DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof.Dr. Sertaç BAŞARAN Üye Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN (Danışman) Üye Prof.Dr.Canan Ateş EKŞİ Üye Doc.Dr.Mehmet ŞAHİN Üye Yrd.Doç.DrÖğ.Alb.Ertan EROL ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 14/12/2012 Ali IŞIK Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Svn.Bil.Enst.Md. i

4 TEŞEKKÜR Öncelikle bana doktora eğitimi olanağı tanıyan Kara Harp Okulu Komutanlığı na, Terörizm konusunda doktora yapmamı destekleyen Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Başkanı Dr.Ercan ÇİTLİOĞLU na, bu tezin yazılması sürecinde en fazla emeği geçenlerden tez danışmanım Prof.Dr.Türel Yılmaz ŞAHİN e, iyi bir çalışmanın ortaya çıkması için yoğun iş temposu içerisinde ayırdığı zaman ve yönlendirmeleri nedeniyle kendisine minnetarım.ayrıca tez jürime ve tez izleme komitesine katılarak bu tezin nihai noktasına gelmesine katkıda bulunan Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN, Prof.Dr. Canan ATEŞ EKŞİ, Doçent Doktor Mehmet ŞAHİN ve Yrd. Doçent Doktor Öğretmen Albay Ertan EROL a destekleri için teşekkür ederim. Öğrenim süresince burs desteğini sağlayan Mersin Çağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Esat ARSLAN a, makale yayını ve sempozyum konusunda fırsat veren Aydın Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Merkezi(ORSAM) Yrd.Dr. Sait YILMAZ a yapıcı eleştirileri için teşekkür ediyorum. Tezin PKK nedenleri konusunda önerilerde bulunan Emekli Albay Dursun ÇİÇEK e teşekkür ediyorum. Hem idari hem akademik konularda bize yol gösteren Anabilim Dalı nda görevli J.Bnb.Metin GÜNAL ile J.Bnb. Engin AVCI ya destekleri için teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Sayın Battalgazi Tanrıverdi ve sivil memur Kadriye PÜRÇEK e destekleri için teşekkür ediyorum. Sol literatür çalışmalarının büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiğim İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Bilgi Üniversitesi Kütüphaneleri çalışanlarının yönlendirici ve destekleri için müteşekkirim. ii

5 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2012 İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DOKTORA TEZİ Aşkın İnci SÖKMEN ÖZET Bu tez çalışmasının temel amacı PKK terör örgütünün ideolojisinin analiz edilerek ileri sürdüğü tezleri ortaya koymak, ideolojisinin temel aldığı taban bulduğu hedef kitleyi tespit etmek, bu kitleyi hem yeniden kazanmak hem önleyici karşı tezlere dayalı stratejik model kurmaktır. PKK üzerine odaklanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli yaratılmaya çalışılmıştır. İdeoloji ve onu oluşturan nedenler (ekonomik, sosyal vb.) ile birlikte değerlendirileceği makro bir model olduğundan, güvenlik alanında yapılan mücadeleleri tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. Bu model yaklaşımı ile Türkiye nin Beka sına (toprak bütünlüğü ve egemenliğine, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapısına) tehdit oluşturan PKK terör örgütü için ulusal boyutta değerlendirilmiştir. Öncelikle temel kavramlar açıklandıktan sonra, PKK terör örgütü incelenmiştir.kuruluşundan günümüze kadar olan gelişimi, örgütlenme yapısı, lideri Abdullah Öcalan ve siyasallaşma süreci içinde terör örgütünün uzantısı siyasal partiler ve Kürdistan Toplulukları Birliği (KCK) ne verilmiştir. iii

6 Üçüncü bölümde PKK terör örgütünün 1999 yılına kadar geçerli olan Marksizm Leninizm ideolojisi, daha sonra günümüze kadar gelen Demokratik- Ekolojik-Cinsiyetçi paradigmayı oluşturan anarşist kuramlar incelenmiştir. Her iki ideolojinin temel kavramları açıklanmıştır. PKK terör örgütünün temel aldığı ideolojilerine göre siyasal analiz her ideolojinin sonunda yapılmıştır. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün ideolojisinin hedeflediği insan kaynakları açıklanmıştır. Bu kaynakların ideolojisinde yer alma nedenleri konu ile ilgili sosyolojik ve psikolojik kuramlar kullanılarak açıklanmıştır. Son bölümde ideolojiye dayalı Stratejik Terörle Mücadele Yöntemi belirtilmiştir. PKK terör örgütünün ortaya koyduğu tezlere yönelik karşı tezler, nedenleri şekil üzerinde gösterilerek ortaya konmuştur. PKK terör örgütünün hem Marksist Leninist hem de Anarşist kuramlara dayalı ideolojisinde temel aldığı Batı kaynaklı kapitalizm eleştirisidir. Kapitalizme alternatif bir toplumsal ve siyasal bir yapıyı temel hedef olarak belirlemiştir. Kökten değişecek bu yapı Kürt etnik kimliğine dayalı kendi kendini yönetmesi esasına dayanmaktadır. İlk dönem bağımsız bir ulus devlet kurma fikrinden vazgeçilerek, Türkiye Cumhuriyeti nin sınırları değişmeden, siyasi statü olarak özerklik hedefi konmuştur. Anahtar Kelimeler : PKK Terör Örgütü, Marksizm-Leninizm, Anarşizm,Eko Anarşizm, Terörle mücadele Tez Yöneticisi : Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN Sayfa Sayısı : 432 iv

7 T.R. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE SECURITY SCIENCES DEPARTMENT ANKARA 2012 IDEOLOGICAL ANALYSIS OF PKK THE TERRORIST ORGANIZATION DISSERTATION THESIS Aşkın İnci SÖKMEN ABSTRACT The main objective of this thesis is the ideology of the PKK terrorist organization by analyzing the arguments put forward, identifying the target people base its underlying ideology; establishing a strategic model based on its ideology both to prevent and to regain the people. A Strategic model was created by a focus on PKK Terrorist organization s ideology. In the model the ideology and the reasons for it is evaluated.it is complementary for the field of security. By the approach of this model, a threat that pose to Turkey s territorial integrity and sovereignty, democratic, secular, social and legal structure was analyzed in the national scale. In the first section of the review, the subject of study, scope and method were informed. In the second section, in terms of explaining main concepts. Lately the PKK terrorist organization is specifically studied in the following chapters. Firstly, it is studied in a historical context. Then it is searched with respect to v

8 organizational level, leadership and the extension of political parties in the processes of politicization and the Kurdistan Democratic Confederation (KCK) as well. Afterwards, the ideologies of the PKK terrorist organization are specifically studied in the following chapter. Firstly the Marxist Leninist then democratic ecological and freedom of gender paradigm based on some anarchist theories. The basic concepts of both ideology are described.at the end of every ideology section, the analysis based on political theories were made. In the fourth section, the targeted human resources of the PKK terrorist organization are explained by using sociological and psychological theories. The last section Strategic combating terrorism model based on ideology stated. For dissertations and theses put forward against the PKK terrorist organization, on the figure showing the reasons have been revealed. Its both ideologies based on the critique arguments of capitalism. The main objective of this system is communism and socialism. The PKK is aimed to change radically the society that take power on it. Disregarding first aim, namely a United Socialist Kurdish independent nation -state,it has been the target of autonomy as a political status currently without changing the borders of the Republic of Turkey. Keywords : The PKK Terrorist Organization, Marxism-Leninism, Anarchism,Eco Anarchism, Combating Terrorism Advisor : Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN Number of Pages : 432 vi

9 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ii ÖZET...iii ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... vii ŞEKİLLER LİSTESİ...xiii KISALTMALAR LİSTESİ... xiv ÖN SÖZ... xvii GİRİŞ...xviii BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMANIN KONUSU,AMACI VE METODU 1.Çalışmanın konusu Çalışmanın amacı Çalışmanın önemi Çalışmanın varsayımları Çalışmanın metodu Çalışmanın sınırlılıkları Kavramsal olarak Terörizm ve Terörizmle Mücadele Kavramsal olarak İdeoloji ve Terörizm İlişkisi İKİNCİ BÖLÜM PKK (KÜRDİSTAN İŞÇİ PARTİSİ) TERÖR ÖRGÜTÜ 1.PKK Terör Örgütünün Özellikleri a. PKK nın Kuruluşu ve Gelişimi Doğum Dönemi Büyüme Dönemi Düşüş Dönemi Değişim Dönemi 1999-Günümüz b. PKK Terör Örgütünün Amacı c. PKK Terör Örgütünün Lideri Abdullah Öcalan-Önderlik ç. PKK Terör Örgütünün Temel Yapılanması d. PKK Terör Örgütünün Siyasallaşması- Siyasal Partiler-KCK vii

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİ 1.PKK Terör Örgütü ve İdeolojisi a. Marksist/Leninist İdeolojinin Temel Alınması (Kuruluş-1999) Marksizm..118 a.ideoloji b.felsefi Materyalizm c.diyalektik ç.tarihsel Materyalizm d.sınıf Kavramı e.ekonomik Doktrin f.sosyalizm g.komünizm h.praksis/pratik ı.üst yapı-alt Yapı i.lider k.çelişki l.devlet m.demokrasi n.paris Komünü o.planlama ö.yabancılaşma p.komünist Manifesto r.aile s.özgürlük ve Eşitlik ş.on Birinci Tez t.enternasyonalizm-yurtseverlik u.kadın ü.şark Meselesi v.şiddet PKK Terör Örgütünün İdeolojisinde Marksizm Leninizm a.devlet ve Devrim viii

11 b.devrimci Bilinç-Devrimcilik c.burjuva Devrimi Sosyalist Devrimi ç.örgüt Teorisi d.parti e.lenin in Yönetim İlkeleri f.strateji-taktik g.tekelci Kapitalizm-Emperyalizm h.ulusal Sorun ı.ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı i.milliyetçilik k.bölgesel Özerklik l.federasyon m.proletarya Diktatörlüğü n.demokrasi o.sınıf kavramı ö.gençlik p.silahlı Mücadele-Ayaklanma r.iç savaş s.gerilla Savaşı PKK Terör Örgütünün İdeolojisinde Leninizm Demokratik-Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma / Toplumsal Anarşizm veya Anarşist Komünizm ( 2005 den itibaren -) 206 a.anarşizm Anarşizmin Politik Görüşleri a. Otorite Kavramı b. Devlet c. Ademi Merkeziyetçi Yapılar ç. Komün Tipi Örgütlenme d. Parti e. Yerel Yönetimler f. Demokrasi g. Hükümet-İktidar h. Aile-Hükümet Benzerliği ı. Yasa Yerine Anarşist Sözleşme ix

12 i. Şiddet k. Anti Militarizmin Yaygınlaşması l. Özgürlük Anarşizmin Sosyal Görüşleri.227 a.eğitim b.kültür Anarşizmin Ahlak Görüşleri Anarşizmin Ekonomik Görüşleri.232 b.anarşist Komünizm/Özgürlükçü Komünizm veya Toplumsal Anarşizm Michael Bakunin Peter Kropotkin Gustav Landauer Amerikalı Eko Anarşist Murray Bookchin a.marksizm Eleştirisi b.kapitalizm Eleştirisi c.toplumsal Anarşizm ç.insan-doğa İlişkisi d.ekolojik Bakışın Diyalektik Doğası e.ekosistem f.ekolojik Toplum g.otorite -Tahakküm h.eşitlik ı.özgürlük i.konfederalizm k.özgürlükçü Bir yönetim örneği Atina Polis l. Komün Tipi Örgütlenme m.cumhuriyet-demokrasi Ayrımı n.seçmen Yerine Yurttaş o.kent Kavramı ö.politika Yapmak İçin Ulus Devlet Yerine Kentler p.doğrudan Demokrasi r.özgürlükçü Belediyecilik x

13 5.Anarko Eko Feminizm-Kadın /Cinsiyet Özgürlüğü Anarko Komünizm/Toplumsal Anarşizm Çerçevesinde PKK Terör Örgütünün İdeolojisinin Analizi a.demokratik Uygarlık b.demokrasi-doğrudan Demokrasi c.demokratik Sosyalizm ç.ulus-demokratik Ulus d.devlet-ulus Devlet.307 e.yasa Yerine Toplumsal Sözleşme f.yurttaşlık.321 g.doğrudan Eylem ve Şiddet-Sivil İtaatsizlik DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSAN KAYNAKLARI 1. Üç Temel Grup: Çocuklar-Gençler-Kadınlar a.çocuklar b.gençler ç.kadınlar Mesleki Gruplara Göre Temel Olanlar : Köylüler-İşçiler a.köylüler b.işçiler Göçmenler Sığınmacılar/Mülteciler a.iç Göç b.dış Göç c.mülteci veya Sığınmacılar xi

14 BEŞİNCİ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİNE DAYALI STRATEJİK TERÖRLE MÜCADELE YÖNTEMİ 1.İdeolojilerin Dayandığı Tezlerin Çürütülmesi Hedef İnsan Kaynağının Saptanması Militan Kimliğinin Tersine Çevrilmesi Öncelikli yerlerin tespiti Terörün Nedenlerinin Yorumlanması Karşı Tezlerin Geliştirilmesi. 383 SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA xii

15 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1 : Ishikawa Balık Kılçığı Diyagramı Sebep-Sonuç Diyagramı...32 Şekil 2 : Ulusal Politika nın Oluşum Süreci Şekil 3 : Planla Yap- Sına Uygula Şeması Şekil 4 : Terör Örgütü Militan Düzeyi Şekil 5 : Ekonomik Neden Diyagramı.380 Şekil 6 : Sosyal Neden Diyagramı.381 Şekil 7 : Psikolojik Neden Diyagramı Şekil 8 : Coğrafi Neden Diyagramı Şekil 9 : Tüm Nedenler Diyagramı..383 xiii

16 KISALTMALAR LİSTESİ AB ACM ADYOD ANC ARGK BDP BM CDK DDKO DEP DEHAP DHP DTP ERNK ETA FDKC HADEP HEP HPG HRK GAP KADEK KCK KDP : Avrupa Birliği :Avrupa Cephe Merkezi : Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği : Afrika Ulusal Kongresi : Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu : Barış ve Demokrasi Partisi : Birleşmiş Milletler : Avrupa Demokratik Toplum Koordinasyonu : Devrimci Doğu Kültür Ocakları : Demokrasi Partisi : Demokratik Halk Partisi : Demokratik Haklar Platformu : Demokratik Toplum Partisi : Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi : Euskadi ta Askatasuna (Bask Ülkesi ve Özgürlük) : Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi : Halkın Demokratik Partisi : Halkın Emek Partisi : Halk Savunma Güçleri : Kürdistan Halk Kurtuluş Birliği : Güneydoğu Anadolu Projesi : Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi : Kürdistan Topluluklar Birliği : Kürdistan Demokratik Partisi xiv

17 KHRP KKK KKK/TK : Kürt İnsan Hakları Derneği : Kürdistan Demokratik Konfederalizmi : Kürdistan Demokratik Konfederalizmi / Türkiye Koordinasyonu KJB KNK : Yüce Kadınlar Topluluğu : Kürdistan Ulusal Kongresi KONGRA-GEL : Kürdistan Halk Kongresi KON-KURD LTTE NATO PÇDK PKDW PKK PJAK PWD PYD SHP OHAL T-KDP TAK TBMM TDP TEVKURD THKP-C TİKKO TİP TKEP : Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu : Sri Lanka Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları : Kuzey Atlantik Paktı : Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi : Sürgünde Kürdistan Parlamentosu : Kürdistan İşçi Partisi : Kürdistan Özgür Yaşam Partisi : Yurtsever Demokrat Partisi : Demokratik Birlik Partisi : Sosyal Demokrat Halkçı Partisi : Olağanüstü Hal Bölgesi : Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi : Kürdistan Özgürlük Şahinleri : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Toplumcu Demokrasi Partisi : Kürt Ulusal Birlik Hareketi : Türkiye Halk Kurtuluş Partisi : Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu : Türkiye İşçi Partisi : Türkiye Komünist Emek Partisi xv

18 TKP-ML TÜDEK UNPO SSCB YCK YJA/STAR :Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist : Türkiye Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu : Temsil edilmeyen halklar ve insanlar örgütü : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Kürdistan Gençler Birliği : Özgür Kadın Birlikleri xvi

19 ÖNSÖZ Günümüzde terörizm, sosyal bilimciler tarafından üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve çözüm yolları üretilmeye çalışılan sorunlardan biri haline gelmiştir. Zira terörizm, küreselleşerek bütün dünya toplumlarını derinden etkileyen bir fenomen haline dönüşmüştür. Terör hareketleri (ayrılıkçı, bölücülük gibi) toplum içinde bir devletin oryantasyonunu bozmaya yönelik şiddet içeren eylemlerdir. Toplumu ayakta tutan kilit moral değerleri yıkma, siyasal amaçlı halk üzerinde korku, endişe yaratıcı eylemleri kapsar. Sembolik bir fiil ile orantısız bir etki yaratmaya çalışır. Yaratılan etki sonucunda kendi alternatifini ortaya koymayı hedeflemektedir. Propaganda yolu ile örgüt eylemlerine halk üzerinden sempatizan toplamaya çalışır. Toplum içinde terör örgütü ve mevcut halk olarak ikili bölünme söz konusudur. Örgüt eylemleri kendini farklılaştırdığı halk yığınları üzerine yönlendirir. Terörizmin en önemli özelliği kuralsız olması ve insanlığın ürettiği tüm değerleri araçsallaştırarak kullanmasıdır. Bunu dünyanın değişik bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütleri incelendiğinde görmek mümkündür. Nitekim bu örgütlerin ideoloji, din, etnisite, aile, kültürel değerler, gelişmişlik/az gelişmişlik, şiddet ve insan gibi pek çok konuyu araçsallaştırdıkları gözlenmektedir. Türkiye de de terör örgütlerinin birçok konuyu araçsallaştırdıkları görülmektedir li yıllardan itibaren silahlı faaliyetlere başlayan PKK hareketi buna en iyi örneklerden biridir. PKK faaliyetlere başladığı günden günümüze kadar Marksist/ Leninist-Anarşist ideolojiler, aileler, aşiretler, dil, din, kültürel etkinlikler, az gelişmişlik, şiddet, çocuk, genç ve kadınlar olmak üzere pek çok konuyu araçsallaştırmıştır. Bu tez çalışması, PKK terör örgütünün insan kaynağını azaltma yönünde bir stratejik model itibariyle alana yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflediğinden, konu ile ilgili araştırma yapan ve uygulayıcılara yeni çözüm alternatifleri için imkan sağlayacaktır. Türkiye nin terörle mücadele alanında daha da iyi olabilmesi için bir kaynak teşkil etmektedir. xvii

20 GİRİŞ PKK terör örgütünün ideolojilerinin analiz edilerek, terör örgütünün ileri sürdüğü tezlerin ortaya konulması hem stratejik bir planlama yapmak hem hedef aldığı taban bulmak istediği kitleye yönelik önleyici politikalar geliştirmek açısından önemlidir. PKK uluslararası sistemdeki gelişmelere uygun olarak varlığını devam ettirebilmek için sürekli taktik değiştiren nihai hedefine ulaşıncaya kadar farklı tezler ileri sürebilecek bir seyir izlemektedir. Taban bulduğu kitle insan kaynağı ve finansal açıdan, siyasal faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Terörle mücadele sırasında yapılan yanlışları en hızlı şekilde kendi lehine çeviren terör örgütü, dış komşularımızın siyasi istikrar yapılarındaki dalgalanmalardan da kendine yeni güvenli üsler bulabilmektedir. 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası gerçekleşen terör eylemleri, tüm dünyada teröre karşı ciddi bir mücadele başlatılmasına yol açmışken, terör örgütü faaliyetlerini sürdüremeyeceğini düşünerek siyasal alanda daha aktif olarak legal ortamda hedefine ulaşmaya için çalışmıştır. Yenilenen PKK tüzüğünde kendini bir toplumsal hareket olarak tanımlayarak uluslararası alandaki baskıdan kurtulmayı hedeflemiştir. Samuel Huntington ın Medeniyetler Çatışması tezine istinaden doğu toplumları için PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, Demokratik Uygarlık adı altında yeni bir toplum modelini PKK terör örgütünün nihai hedefi olarak belirlemiştir. Bu uygarlık anti kapitalist ve anti modernleşmeci bir yapıya dayalı komünizm in esas alındığı bir toplumsal modeldir. Bu tezin temel amacı; PKK terör örgütünün ideolojilerinin temel kavramları analiz edilerek karşı tezler üretmek, hedeflediği insan kaynağına yönelik iyileştirici projeler geliştirmek, tabanını küçülterek marjinal seviyeye indirmektir. xviii

21 xix

22 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMANIN KONUSU, AMACI VE METODU 1.Çalışmanın Konusu Terörizmle mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde terörün nedenlerinin, ideolojisinin, inanç ve fikirlerinin doğru tanımlanarak oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde devlet birimleri tarafından gerçekleştirilen bir stratejik yönetim sürecidir. Ulusal stratejik bir mücadele eş zamanlı ve bütünsel bir bakışla tüm önleyici stratejileri planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme süreçlerini içermektedir. Bu stratejiler kurumsal yapılanma (güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatları ve diğer terörle mücadele sorumluluğu olan kurumlar), yasal düzenlemeler, uluslararası alana yönelik çabalar, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanları kapsamaktadır. Planlama evresinde terörün nedenlerinin doğru analiz edilmesi çok önemlidir. Asıl nedenler ortaya konulmadan çözüm önerileri için stratejiler geliştirmek geçici önlemler olarak kalacak ve terörle mücadelenin uzun dönemde kontrol edilebilecek bir seviyeye düşürülmesine veya tamamen bitirilmesi sonucuna ulaşılmasına engel teşkil edecektir. Devletin, mücadele politikalarını oluşturma, terör sorununu çözme inisiyatifini elinde tutan aktif taraf olması temel kriterdir. Hangi parti iktidarda olursa olsun belirleyici güç siyasi irade olarak mücadelede süreklilik önemlidir. Terör örgütünün uzlaşmaz ve faydacı bir tutum benimsemesi nedeniyle, aralıklı şiddet kullanarak havuç/sopa mantığı ile tavizler koparmaya çalışacak, nihai amacına ulaşıncaya kadar zamana yayarak bu stratejiyi uygulamaya devam edecektir. Çözümsüzlükten elde ettiği çıkarı ve ısrarı devam edeceğinden örgütü, ideolojisi ancak marjinal fanatik bir grup tarafından benimsenmiş ama ciddi bir eylemselliğe devam edemeyecek seviyeye düşürerek dağılma süreci içine sokmak gerekmektedir. 20

23 Terör örgütünü tanımlayan üç kıstas; ideoloji, organizasyon ve eylemler içerisinde en önemli olanı ideoloji kriteridir. Stratejik Terörle Mücadele Modelinde ağırlık merkezi ideoloji üzerinde odaklanmalıdır. Terör örgütü benimsediği ideoloji çerçevesinde kendini meşrulaştırmaya çalışır. Örgüt içerisinde grup kimliği ve militan yaratmada, eylemleri gerçekleştirmede bu ideolojinden yararlanılır. Şebeke ağ örgüt yapıları ve gelişen teknolojinin kolay propaganda imkânları, örgütün ideolojisine yeni militanlar kazandırma imkânını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle örgütün ideolojisi üzerine kurgulanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli ile örgüte yeni üye kazanımlarını engelleme ve hedefteki büyük kitleyi kazanma amaçlanmaktadır. İlaveten propaganda metotları kullanılarak devletin hedef kitle üzerinde güç ve saygınlık kazanması hedeflenmektedir. Terörle Mücadele politikalarının yumuşak tarzını oluşturan ideolojik mücadelenin yanında askeri güçle silahlı mücadele özellikle terör örgütü lideri ve komuta kademesinin, silahlı grupların yakalanma ve etkisiz hale getirilmesine devam edilmelidir. Güvenlik Harekâtı adı altında güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmeleri Teröristle Mücadele olarak tanımlanmaktadır. BM Güvenlik Konseyi nin daimi beş üyesinden ABD, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve Çin terörle mücadele söz konusu olduğunda özgürlük-güvenlik denkleminde, güvenlik ekseni ağır basan politikalar uygulamaktadırlar. Böyle bir eğilimin arkasında yatan temel felsefe terörizm-insan hakları-güvenlik kavramları çerçevesinde çoğunluğun (terörden mağduriyete olan kitle) haklarının korunması adına terör örgütünün insan hakları ve özgürlük değerlerini vesile ederek devamlılığını sağlamaya çalışmasını engellemektir. Doğası gereği terörizm, insan haklarını ve güvenliği tehdit eder, güvenlik bu tehdidin bertaraf edilmesi için önlemler alınmasını gerektirir, bu alınan önlemler bazı durumlarda insan haklarını ihlal edici nitelikte olabilir. Terörizmin ihlal ettiği insan hakları, güvenlik tedbirleri nedeni ile ihlal edilince, yaygınlaşması istenilen değerler ve haklar önemini kaybetmektedir. İnsan haklarının olmadığı bir korku ve kin duygularının beslendiği bir toplum yaratılmakta ve terörizm bu ortam içinde varlığını devam ettirebilmektedir. Devletler uzun süreli terörizmle mücadele süreçlerinde insan haklarının göz ardı edilmediği, hatta ön planda tutulduğu güvenlik tedbirleri almalıdır. Uluslararası normları oluşturan BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin askeri güçlerini asimetrik tehdidin niteliğine göre biçimlendirerek mücadeleye devam etmeleri diğer 21

24 devletler içinde örnek teşkil etmektedir. Terör tarihine bakıldığında askeri güçle mücadelenin bitirilmesini isteyen siyasallaşmış bir terör örgütü silah bırakmadığı sürece, diğer alanlarda yapılacak çalışmalar etkisiz kalmaktadır. Sri Lanka hükümeti, 2006 yılında Tamil Kaplanları na yönelik ileri askeri harekatla, örgütün alan hâkimiyetini daraltmış, sınırlı bir bölgeye sıkıştırarak askeri alanda önemli bir darbe vurdurmuştur. Bu askeri başarı Sri Lanka hükümetinin terörü çözme inisiyatifinin eline geçmesini sağlamış, 2009 da tam anlamıyla örgüt sona erdirilmiştir. Hükümetin askeri alanda gerçekleştirilen başarıları, diğer alandaki politikalarla destekleyip Tamil toplumunu kazanması ve ülkedeki genel siyasi sisteme dahil edebilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Thomas Herzog a göre Terörizm her toplumun özel sorunlarından, farklı sosyal ve etik tarihinden kaynaklanmaktadır. Doğal olarak milliyetçi ve/veya ayrılıkçı terörizm için geçerli olan faktörler sosyal ihtilalcı terörizm için geçerli olmayacaktır. (Herzog,1991 :109) Her terör örgütü çıktığı ülkenin yapısal koşulları çerçevesinde değerlendirilerek o ülkeye özgü çözüm önerileri hayata geçirilmelidir. Çünkü her ülkenin siyasi tarih ve siyasi sistemi birbirinden farklıdır. Demokratik sistemlerde belirli sınırlar çerçevesinde mücadele edilirken, demokrasi kültürü eksik totaliter ve baskıcı rejimlerde uygulamalar daha sert olmaktadır. Ancak terör örgütlerinin öğrenen organizasyonlar 1 olarak geçmiş ve mevcut diğer terör örgütlerinin uyguladığı taktikleri ve eylemleri benimseme eğilimi içinde olduklarından, diğer ülkelerin terörle mücadele politikaları da değerlendirilme kapsamında göz önünde tutulmalıdır. Örneğin Türkiye PKK terör örgütü, Sri Lanka Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları (LTTE) ve İspanya Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ETA terör örgütlerinin tecrübelerini uygulama eğilimi içinde olmuştur. 2.Çalışmanın Amacı Teröre karşı etkili mücadele edebilmek ve mücadelenin süresini kısaltabilmek için, güvenlik ve ideolojik mücadelenin paralel ve eş zamanlı yürütülmesi gerektiği çalışmada vurgulanmıştır. Birbirini tamamlaması ve karşılıklı denge içerisinde olması gereken bu faaliyetlerin yürütülememesi terör örgütleri için fırsat yaratmaktadır. 1 Öğrenen Organizasyon Öğrenme yoluyla sürekli kendini yenileyen, taktik ve stratejiler geliştiren değişime açık dinamik kurumları ifade etmek için kullanılır. AKSOY Ali, Örgütsel Öğrenme Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Mehmet Tikici (der),ankara :Nobel Yayın Dağıtım, 2005,s

25 Bu çalışmada, terör örgütünün ideolojisi üzerine odaklanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli yaratılmaya çalışılmıştır. İdeoloji ve onu oluşturan nedenler (ekonomik, sosyal vb.) ile birlikte değerlendirileceği makro bir model olduğundan, güvenlik alanında yapılan mücadeleleri tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. Türkiye nin Beka sına (toprak bütünlüğü ve egemenliğine, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapısına) tehdit oluşturan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü için Stratejik Terörle Mücadele model yaklaşımı ulusal boyutta incelenmiştir. İdeolojik mücadele, terör örgütlerinin yapılanmasının dayanak ve hareket noktası olan ideolojilerine yönelik bir mücadele yöntemidir. İdeolojik mücadele; militan kimlik olmanın önleyici ve militan kimlik inşa sürecinin tersine çevrilmesi olarak iki aşamalı düşünülmüştür. Terör örgütünün temel insan kaynağını ve kitle desteğini azaltmayı hedeflemektedir. PKK terör örgütü mensuplarını sempatizan taraftar-kadro olarak üçlü bir gruba ayırır. Önleyici mücadelede temel amaç terör örgütünün gri grup olarak nitelendirilen daha kadro olmamış, taraftar ve sempatizan insan kaynağının kazanılmasıdır. Militan kimlik inşa sürecinde kadro olmuş ve devletin idari makamları tarafından cezai işlem görmüş cezaevlerindeki örgüt üyelerinin tekrar kazanılması üzerine planlanmıştır sonrası Diyarbakır Cezaevi olayları terör örgütünün sürekli kullandığı argümanlardan biridir. Kalıplaşmış önyargıları değiştirebilmek, terör örgütüne işsizlik, mesleksizlik, yoksulluk gibi katılım nedenlerini ortadan kaldırarak topluma yeniden kazandırabilmek önemlidir. Çeşitli metinlerde, dağdaki silahlı kadro içerisinde örgütün benimsediği ideoloji ile farklılıkların olduğu bir pratik yaşam olması, örgüt militanlarının imkan bulanların kaçmasına, bulamayanların ise intihar süsü verilerek öldürülmesiyle sonuçlanmaktadır(yücel,2010: ). Bu olaylar, ideolojinin dayandığı kitleye ulaşarak, iddiaları çürütülerek militanların yeniden kazanılabileceğini gösteren ve ideolojik mücadelenin önemini ortaya çıkaran bir faktördür. Terör örgütü lideri Öcalan, güçlü bir ideolojik ve siyasi retoriğe başvurmadan toplumu yönetmenin zor olduğunu belirtmiştir (Öcalan, 2009a:51). İdeolojisinin dayandığı toplumsal gerçekler inşa edilmiş gerçekler olduğu için bunların yıkılması, terör örgütünün hitap ettiği toplumu yönetmesini zorlaştıracaktır. Yaşanılan pratikler, sözler ve yazılı metinlerden daha etkilidir. Kazanılamayacak olarak nitelendirilen gruba siyah grup adı verilmiştir. İçerisinde ailesinden ölen ve bu yüzden mücadele içerisinde yer alan, duygusal bağları olan örgüt üyeleri yer almaktadır. 23

26 PKK insan kaynağının tanımlanması bu nedenle hayati önem taşır. İdeolojisine göre insan kaynağı, hangi sınıfsal kesimden seçildiğini ortaya çıkarmaktadır. PKK terör örgütünün ideolojisi, lideri tarafından militanları için bir yaşam tarzı olması şart koşulmuştur. Kullandığı her iki ideoloji de, belirli bir kitleye yönelik seçilmiştir. Bu kitle Türkiye kökenli Kürt bireylerin en fakir kısmını oluşturan işçi, köylü, kadın, üniversite eğitimi alan gençler,çocuk, göçmenlerden oluşmaktadır. Orta sınıf ve üst sınıf burjuvazi olarak nitelendirilen bu grup içerisinde yer almaz. Her iki ideolojinin de ortak noktası kapitalizm sistemini benimsemiş, sınıflı sisteme dayanan zor rejim olarak nitelendirdiği Türk devletinin egemenlik yetkisini yıkarak, tam bağımsız,özgür, sınıfsız halklaşmış Kürt siyasi ulus devletini kurmaktır. Marksist-Leninist ideoloji ile sosyalizme dayalı bir Kürt devleti kurmak hedeflenirken, özgürlükçü anarşizme dayalı ideolojisinde aşiret sisteminin ve dini cemaat yapılarının çözülerek bireyselleşen Kürt bireylerin komünizme dayalı bir ekonomik yapı içerisinde, Türkiye sınırları değişmeden egemenlik yetkisini demokratik özerklik altında siyasal olarak paylaşarak, kendi kendilerini yöneten bir siyasi yapıyı oluşturmaktır. Terör örgütünün politik amacına ulaşmak için asıl hedefi bölge halkını, kazanmak ve kontrol etmektir. Terör örgütü, mevcut sosyal yapıdaki durumu, haksızlıkları, yoksullukları, umutsuzluğu istismar ederek, sahip olduğu ideoloji çerçevesinde yakınlık duyanları kazanmaya çalışarak tabanını güçlendirme faaliyetleri içerisinde bulunur. Örgütün en büyük dayanağı ortaya çıktığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu coğrafyasında ekonomik ve sosyal yapısal şartlardan faydalanarak, bölge halkını ikna veya şiddet kullanarak kazanmaktır. Kitlesel bir çoğunluğa ulaşmak birincil öncelik olduğu için, halkın duygu ve düşüncelerine ideolojisi doğrultusunda etkin olmaya çalışan terör örgütünün, ideolojisi ile mücadelesine odaklanmak bu açıdan önemlidir. Terör örgütünü tanımlayan üç kıstas; ideoloji, organizasyon ve eylemler içerisinde en önemli olanı ideoloji kriteridir. Stratejik Terörle Mücadele Modelinde ağırlık merkezi ideoloji üzerinde odaklanmaktadır. Terör örgütü kendini benimsediği ideoloji çerçevesinde meşrulaştırmaya çalışır. Örgüt içerisinde grup kimliği ve militan yaratmada, eylemleri gerçekleştirmede bu ideolojiden yararlanılır. Şebeke ağ örgüt yapıları ve gelişen teknolojinin kolay propaganda imkânları, örgütün ideolojisine yeni militanları kazanma imkânını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle örgütün ideolojisi üzerine kurgulanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli örgüte yeni üye kazanımlarını engelleme ve hedefteki büyük kitleyi 24

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ Yazar: Yusuf ÇINAR İSTANBUL 2017 YAYINLARI I Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KRİZ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER I. KRİZİN TANIMI... 3 II. KRİZİN NEDENLERİ... 4 A. ÇEVRE FAKTÖRLERİ... 4 1. Doğal Faktörler... 5 2. Ekonomik Faktörler... 5 3. Politik

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ/SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI FEMİNİST PERSPEKTİFTEN KÜRT KADIN KİMLİĞİNİ ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA Doktora Tezi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GİRİŞ... 1 BÖLÜM II: STRATEJİ VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÜZERİNE TEMEL KAVRAMLAR... 5 2.1 STRATEJİ KAVRAMI VE TEMEL TANIMLAR... 5 2.1.1 Ekonomik Örgütler Kapsamında Strateji... 6 2.1.2

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22

GİRİŞ BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ Değişim Türleri... 22 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 BÖLÜM I DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN TANIMLARI VE DEĞİŞİM TÜRLERİ... 11 Değişim Türleri... 22 BÖLÜM II ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN TEMELLERİ... 23 Örgütsel Değişim Süreci ve Doğası... 23

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

A Framework for an Emancipatory Social Science

A Framework for an Emancipatory Social Science Lecture 1 A Framework for an Emancipatory Social Science Erik Olin Wright University of Wisconsin - Madison November, 2007 Çerçeveeve I. Ö Özgürleştirici Sosyal Bilim nedir? II. Üç Vazife III. Sosyalizm'in

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER

HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER KRİZ DÖNEMLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER Psikolojik olarak insanların kriz yaşayabileceği gibi toplumlar, işletmeler vb. kuruluşlar da kriz yaşayabilir. Psikoloji de kriz, bireyin tehdit ediliyor

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv

İçindekiler. Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv İçindekiler Üçüncü baskıya önsöz... xi Teşekkür... xiii Genel bakış... xv Giriş: Bir saatte 1000 kelime nasıl yazılır... 1 Bu kitaba neden ihtiyaç var...1 Öğrenciler ne diyor...3 Öğrenciler ne istiyor...

Detaylı