İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Aşkın İnci SÖKMEN Tez Danışmanı Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN ANKARA 2012

2 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ : TEZİN TİPİ : Doktora Tezi TEZİN BAŞLIĞI : İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü TEZİN YAPILDIĞI BİRİM : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ : DAĞITIM LİSTESİ : Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ : Bu tez çalışmasında PKK terör örgütü ideolojisi bağlamında analiz edilmiştir. Tüm terör örgütü yayınları incelenerek, temel tezleri ortaya konmuştur. İdeolojik çerçevede hedef aldığı insan kaynakları tespit edilmiş ve analizi yapılmıştır. İdeolojiye dayalı stratejik bir terörle mücadele yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER : PKK Terör Örgütü, Marksizm-Leninizm, Anarşizm,Eko Anarşizm, Terörle mücadele SAYFA SAYISI : 459 GİZLİLİK DERECESİ : Tasnif Dışı

3 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Aşkın İnci SÖKMEN in, İdeolojik Boyutu İle PKK Terör Örgütü konulu tez çalışması, jürimiz tarafından GÜVENLİK BİLİMLERİ Ana Bilim Dalında DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Prof.Dr. Sertaç BAŞARAN Üye Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN (Danışman) Üye Prof.Dr.Canan Ateş EKŞİ Üye Doc.Dr.Mehmet ŞAHİN Üye Yrd.Doç.DrÖğ.Alb.Ertan EROL ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 14/12/2012 Ali IŞIK Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Svn.Bil.Enst.Md. i

4 TEŞEKKÜR Öncelikle bana doktora eğitimi olanağı tanıyan Kara Harp Okulu Komutanlığı na, Terörizm konusunda doktora yapmamı destekleyen Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) Başkanı Dr.Ercan ÇİTLİOĞLU na, bu tezin yazılması sürecinde en fazla emeği geçenlerden tez danışmanım Prof.Dr.Türel Yılmaz ŞAHİN e, iyi bir çalışmanın ortaya çıkması için yoğun iş temposu içerisinde ayırdığı zaman ve yönlendirmeleri nedeniyle kendisine minnetarım.ayrıca tez jürime ve tez izleme komitesine katılarak bu tezin nihai noktasına gelmesine katkıda bulunan Prof.Dr.Sertaç Hami BAŞEREN, Prof.Dr. Canan ATEŞ EKŞİ, Doçent Doktor Mehmet ŞAHİN ve Yrd. Doçent Doktor Öğretmen Albay Ertan EROL a destekleri için teşekkür ederim. Öğrenim süresince burs desteğini sağlayan Mersin Çağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr.Esat ARSLAN a, makale yayını ve sempozyum konusunda fırsat veren Aydın Üniversitesi Orta Doğu Araştırmalar Merkezi(ORSAM) Yrd.Dr. Sait YILMAZ a yapıcı eleştirileri için teşekkür ediyorum. Tezin PKK nedenleri konusunda önerilerde bulunan Emekli Albay Dursun ÇİÇEK e teşekkür ediyorum. Hem idari hem akademik konularda bize yol gösteren Anabilim Dalı nda görevli J.Bnb.Metin GÜNAL ile J.Bnb. Engin AVCI ya destekleri için teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Sayın Battalgazi Tanrıverdi ve sivil memur Kadriye PÜRÇEK e destekleri için teşekkür ediyorum. Sol literatür çalışmalarının büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiğim İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Bilgi Üniversitesi Kütüphaneleri çalışanlarının yönlendirici ve destekleri için müteşekkirim. ii

5 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2012 İDEOLOJİK BOYUTU İLE PKK TERÖR ÖRGÜTÜ DOKTORA TEZİ Aşkın İnci SÖKMEN ÖZET Bu tez çalışmasının temel amacı PKK terör örgütünün ideolojisinin analiz edilerek ileri sürdüğü tezleri ortaya koymak, ideolojisinin temel aldığı taban bulduğu hedef kitleyi tespit etmek, bu kitleyi hem yeniden kazanmak hem önleyici karşı tezlere dayalı stratejik model kurmaktır. PKK üzerine odaklanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli yaratılmaya çalışılmıştır. İdeoloji ve onu oluşturan nedenler (ekonomik, sosyal vb.) ile birlikte değerlendirileceği makro bir model olduğundan, güvenlik alanında yapılan mücadeleleri tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. Bu model yaklaşımı ile Türkiye nin Beka sına (toprak bütünlüğü ve egemenliğine, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapısına) tehdit oluşturan PKK terör örgütü için ulusal boyutta değerlendirilmiştir. Öncelikle temel kavramlar açıklandıktan sonra, PKK terör örgütü incelenmiştir.kuruluşundan günümüze kadar olan gelişimi, örgütlenme yapısı, lideri Abdullah Öcalan ve siyasallaşma süreci içinde terör örgütünün uzantısı siyasal partiler ve Kürdistan Toplulukları Birliği (KCK) ne verilmiştir. iii

6 Üçüncü bölümde PKK terör örgütünün 1999 yılına kadar geçerli olan Marksizm Leninizm ideolojisi, daha sonra günümüze kadar gelen Demokratik- Ekolojik-Cinsiyetçi paradigmayı oluşturan anarşist kuramlar incelenmiştir. Her iki ideolojinin temel kavramları açıklanmıştır. PKK terör örgütünün temel aldığı ideolojilerine göre siyasal analiz her ideolojinin sonunda yapılmıştır. Dördüncü bölümde PKK terör örgütünün ideolojisinin hedeflediği insan kaynakları açıklanmıştır. Bu kaynakların ideolojisinde yer alma nedenleri konu ile ilgili sosyolojik ve psikolojik kuramlar kullanılarak açıklanmıştır. Son bölümde ideolojiye dayalı Stratejik Terörle Mücadele Yöntemi belirtilmiştir. PKK terör örgütünün ortaya koyduğu tezlere yönelik karşı tezler, nedenleri şekil üzerinde gösterilerek ortaya konmuştur. PKK terör örgütünün hem Marksist Leninist hem de Anarşist kuramlara dayalı ideolojisinde temel aldığı Batı kaynaklı kapitalizm eleştirisidir. Kapitalizme alternatif bir toplumsal ve siyasal bir yapıyı temel hedef olarak belirlemiştir. Kökten değişecek bu yapı Kürt etnik kimliğine dayalı kendi kendini yönetmesi esasına dayanmaktadır. İlk dönem bağımsız bir ulus devlet kurma fikrinden vazgeçilerek, Türkiye Cumhuriyeti nin sınırları değişmeden, siyasi statü olarak özerklik hedefi konmuştur. Anahtar Kelimeler : PKK Terör Örgütü, Marksizm-Leninizm, Anarşizm,Eko Anarşizm, Terörle mücadele Tez Yöneticisi : Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN Sayfa Sayısı : 432 iv

7 T.R. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCES INSTITUTE SECURITY SCIENCES DEPARTMENT ANKARA 2012 IDEOLOGICAL ANALYSIS OF PKK THE TERRORIST ORGANIZATION DISSERTATION THESIS Aşkın İnci SÖKMEN ABSTRACT The main objective of this thesis is the ideology of the PKK terrorist organization by analyzing the arguments put forward, identifying the target people base its underlying ideology; establishing a strategic model based on its ideology both to prevent and to regain the people. A Strategic model was created by a focus on PKK Terrorist organization s ideology. In the model the ideology and the reasons for it is evaluated.it is complementary for the field of security. By the approach of this model, a threat that pose to Turkey s territorial integrity and sovereignty, democratic, secular, social and legal structure was analyzed in the national scale. In the first section of the review, the subject of study, scope and method were informed. In the second section, in terms of explaining main concepts. Lately the PKK terrorist organization is specifically studied in the following chapters. Firstly, it is studied in a historical context. Then it is searched with respect to v

8 organizational level, leadership and the extension of political parties in the processes of politicization and the Kurdistan Democratic Confederation (KCK) as well. Afterwards, the ideologies of the PKK terrorist organization are specifically studied in the following chapter. Firstly the Marxist Leninist then democratic ecological and freedom of gender paradigm based on some anarchist theories. The basic concepts of both ideology are described.at the end of every ideology section, the analysis based on political theories were made. In the fourth section, the targeted human resources of the PKK terrorist organization are explained by using sociological and psychological theories. The last section Strategic combating terrorism model based on ideology stated. For dissertations and theses put forward against the PKK terrorist organization, on the figure showing the reasons have been revealed. Its both ideologies based on the critique arguments of capitalism. The main objective of this system is communism and socialism. The PKK is aimed to change radically the society that take power on it. Disregarding first aim, namely a United Socialist Kurdish independent nation -state,it has been the target of autonomy as a political status currently without changing the borders of the Republic of Turkey. Keywords : The PKK Terrorist Organization, Marxism-Leninism, Anarchism,Eco Anarchism, Combating Terrorism Advisor : Prof.Dr. Türel Yılmaz ŞAHİN Number of Pages : 432 vi

9 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... ii ÖZET...iii ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... vii ŞEKİLLER LİSTESİ...xiii KISALTMALAR LİSTESİ... xiv ÖN SÖZ... xvii GİRİŞ...xviii BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMANIN KONUSU,AMACI VE METODU 1.Çalışmanın konusu Çalışmanın amacı Çalışmanın önemi Çalışmanın varsayımları Çalışmanın metodu Çalışmanın sınırlılıkları Kavramsal olarak Terörizm ve Terörizmle Mücadele Kavramsal olarak İdeoloji ve Terörizm İlişkisi İKİNCİ BÖLÜM PKK (KÜRDİSTAN İŞÇİ PARTİSİ) TERÖR ÖRGÜTÜ 1.PKK Terör Örgütünün Özellikleri a. PKK nın Kuruluşu ve Gelişimi Doğum Dönemi Büyüme Dönemi Düşüş Dönemi Değişim Dönemi 1999-Günümüz b. PKK Terör Örgütünün Amacı c. PKK Terör Örgütünün Lideri Abdullah Öcalan-Önderlik ç. PKK Terör Örgütünün Temel Yapılanması d. PKK Terör Örgütünün Siyasallaşması- Siyasal Partiler-KCK vii

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİ 1.PKK Terör Örgütü ve İdeolojisi a. Marksist/Leninist İdeolojinin Temel Alınması (Kuruluş-1999) Marksizm..118 a.ideoloji b.felsefi Materyalizm c.diyalektik ç.tarihsel Materyalizm d.sınıf Kavramı e.ekonomik Doktrin f.sosyalizm g.komünizm h.praksis/pratik ı.üst yapı-alt Yapı i.lider k.çelişki l.devlet m.demokrasi n.paris Komünü o.planlama ö.yabancılaşma p.komünist Manifesto r.aile s.özgürlük ve Eşitlik ş.on Birinci Tez t.enternasyonalizm-yurtseverlik u.kadın ü.şark Meselesi v.şiddet PKK Terör Örgütünün İdeolojisinde Marksizm Leninizm a.devlet ve Devrim viii

11 b.devrimci Bilinç-Devrimcilik c.burjuva Devrimi Sosyalist Devrimi ç.örgüt Teorisi d.parti e.lenin in Yönetim İlkeleri f.strateji-taktik g.tekelci Kapitalizm-Emperyalizm h.ulusal Sorun ı.ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı i.milliyetçilik k.bölgesel Özerklik l.federasyon m.proletarya Diktatörlüğü n.demokrasi o.sınıf kavramı ö.gençlik p.silahlı Mücadele-Ayaklanma r.iç savaş s.gerilla Savaşı PKK Terör Örgütünün İdeolojisinde Leninizm Demokratik-Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma / Toplumsal Anarşizm veya Anarşist Komünizm ( 2005 den itibaren -) 206 a.anarşizm Anarşizmin Politik Görüşleri a. Otorite Kavramı b. Devlet c. Ademi Merkeziyetçi Yapılar ç. Komün Tipi Örgütlenme d. Parti e. Yerel Yönetimler f. Demokrasi g. Hükümet-İktidar h. Aile-Hükümet Benzerliği ı. Yasa Yerine Anarşist Sözleşme ix

12 i. Şiddet k. Anti Militarizmin Yaygınlaşması l. Özgürlük Anarşizmin Sosyal Görüşleri.227 a.eğitim b.kültür Anarşizmin Ahlak Görüşleri Anarşizmin Ekonomik Görüşleri.232 b.anarşist Komünizm/Özgürlükçü Komünizm veya Toplumsal Anarşizm Michael Bakunin Peter Kropotkin Gustav Landauer Amerikalı Eko Anarşist Murray Bookchin a.marksizm Eleştirisi b.kapitalizm Eleştirisi c.toplumsal Anarşizm ç.insan-doğa İlişkisi d.ekolojik Bakışın Diyalektik Doğası e.ekosistem f.ekolojik Toplum g.otorite -Tahakküm h.eşitlik ı.özgürlük i.konfederalizm k.özgürlükçü Bir yönetim örneği Atina Polis l. Komün Tipi Örgütlenme m.cumhuriyet-demokrasi Ayrımı n.seçmen Yerine Yurttaş o.kent Kavramı ö.politika Yapmak İçin Ulus Devlet Yerine Kentler p.doğrudan Demokrasi r.özgürlükçü Belediyecilik x

13 5.Anarko Eko Feminizm-Kadın /Cinsiyet Özgürlüğü Anarko Komünizm/Toplumsal Anarşizm Çerçevesinde PKK Terör Örgütünün İdeolojisinin Analizi a.demokratik Uygarlık b.demokrasi-doğrudan Demokrasi c.demokratik Sosyalizm ç.ulus-demokratik Ulus d.devlet-ulus Devlet.307 e.yasa Yerine Toplumsal Sözleşme f.yurttaşlık.321 g.doğrudan Eylem ve Şiddet-Sivil İtaatsizlik DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSAN KAYNAKLARI 1. Üç Temel Grup: Çocuklar-Gençler-Kadınlar a.çocuklar b.gençler ç.kadınlar Mesleki Gruplara Göre Temel Olanlar : Köylüler-İşçiler a.köylüler b.işçiler Göçmenler Sığınmacılar/Mülteciler a.iç Göç b.dış Göç c.mülteci veya Sığınmacılar xi

14 BEŞİNCİ BÖLÜM PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İDEOLOJİSİNE DAYALI STRATEJİK TERÖRLE MÜCADELE YÖNTEMİ 1.İdeolojilerin Dayandığı Tezlerin Çürütülmesi Hedef İnsan Kaynağının Saptanması Militan Kimliğinin Tersine Çevrilmesi Öncelikli yerlerin tespiti Terörün Nedenlerinin Yorumlanması Karşı Tezlerin Geliştirilmesi. 383 SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA xii

15 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1 : Ishikawa Balık Kılçığı Diyagramı Sebep-Sonuç Diyagramı...32 Şekil 2 : Ulusal Politika nın Oluşum Süreci Şekil 3 : Planla Yap- Sına Uygula Şeması Şekil 4 : Terör Örgütü Militan Düzeyi Şekil 5 : Ekonomik Neden Diyagramı.380 Şekil 6 : Sosyal Neden Diyagramı.381 Şekil 7 : Psikolojik Neden Diyagramı Şekil 8 : Coğrafi Neden Diyagramı Şekil 9 : Tüm Nedenler Diyagramı..383 xiii

16 KISALTMALAR LİSTESİ AB ACM ADYOD ANC ARGK BDP BM CDK DDKO DEP DEHAP DHP DTP ERNK ETA FDKC HADEP HEP HPG HRK GAP KADEK KCK KDP : Avrupa Birliği :Avrupa Cephe Merkezi : Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği : Afrika Ulusal Kongresi : Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu : Barış ve Demokrasi Partisi : Birleşmiş Milletler : Avrupa Demokratik Toplum Koordinasyonu : Devrimci Doğu Kültür Ocakları : Demokrasi Partisi : Demokratik Halk Partisi : Demokratik Haklar Platformu : Demokratik Toplum Partisi : Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi : Euskadi ta Askatasuna (Bask Ülkesi ve Özgürlük) : Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi : Halkın Demokratik Partisi : Halkın Emek Partisi : Halk Savunma Güçleri : Kürdistan Halk Kurtuluş Birliği : Güneydoğu Anadolu Projesi : Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi : Kürdistan Topluluklar Birliği : Kürdistan Demokratik Partisi xiv

17 KHRP KKK KKK/TK : Kürt İnsan Hakları Derneği : Kürdistan Demokratik Konfederalizmi : Kürdistan Demokratik Konfederalizmi / Türkiye Koordinasyonu KJB KNK : Yüce Kadınlar Topluluğu : Kürdistan Ulusal Kongresi KONGRA-GEL : Kürdistan Halk Kongresi KON-KURD LTTE NATO PÇDK PKDW PKK PJAK PWD PYD SHP OHAL T-KDP TAK TBMM TDP TEVKURD THKP-C TİKKO TİP TKEP : Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu : Sri Lanka Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları : Kuzey Atlantik Paktı : Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi : Sürgünde Kürdistan Parlamentosu : Kürdistan İşçi Partisi : Kürdistan Özgür Yaşam Partisi : Yurtsever Demokrat Partisi : Demokratik Birlik Partisi : Sosyal Demokrat Halkçı Partisi : Olağanüstü Hal Bölgesi : Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi : Kürdistan Özgürlük Şahinleri : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Toplumcu Demokrasi Partisi : Kürt Ulusal Birlik Hareketi : Türkiye Halk Kurtuluş Partisi : Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu : Türkiye İşçi Partisi : Türkiye Komünist Emek Partisi xv

18 TKP-ML TÜDEK UNPO SSCB YCK YJA/STAR :Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist : Türkiye Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu : Temsil edilmeyen halklar ve insanlar örgütü : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği : Kürdistan Gençler Birliği : Özgür Kadın Birlikleri xvi

19 ÖNSÖZ Günümüzde terörizm, sosyal bilimciler tarafından üzerinde en çok konuşulan, tartışılan ve çözüm yolları üretilmeye çalışılan sorunlardan biri haline gelmiştir. Zira terörizm, küreselleşerek bütün dünya toplumlarını derinden etkileyen bir fenomen haline dönüşmüştür. Terör hareketleri (ayrılıkçı, bölücülük gibi) toplum içinde bir devletin oryantasyonunu bozmaya yönelik şiddet içeren eylemlerdir. Toplumu ayakta tutan kilit moral değerleri yıkma, siyasal amaçlı halk üzerinde korku, endişe yaratıcı eylemleri kapsar. Sembolik bir fiil ile orantısız bir etki yaratmaya çalışır. Yaratılan etki sonucunda kendi alternatifini ortaya koymayı hedeflemektedir. Propaganda yolu ile örgüt eylemlerine halk üzerinden sempatizan toplamaya çalışır. Toplum içinde terör örgütü ve mevcut halk olarak ikili bölünme söz konusudur. Örgüt eylemleri kendini farklılaştırdığı halk yığınları üzerine yönlendirir. Terörizmin en önemli özelliği kuralsız olması ve insanlığın ürettiği tüm değerleri araçsallaştırarak kullanmasıdır. Bunu dünyanın değişik bölgelerinde faaliyet yürüten terör örgütleri incelendiğinde görmek mümkündür. Nitekim bu örgütlerin ideoloji, din, etnisite, aile, kültürel değerler, gelişmişlik/az gelişmişlik, şiddet ve insan gibi pek çok konuyu araçsallaştırdıkları gözlenmektedir. Türkiye de de terör örgütlerinin birçok konuyu araçsallaştırdıkları görülmektedir li yıllardan itibaren silahlı faaliyetlere başlayan PKK hareketi buna en iyi örneklerden biridir. PKK faaliyetlere başladığı günden günümüze kadar Marksist/ Leninist-Anarşist ideolojiler, aileler, aşiretler, dil, din, kültürel etkinlikler, az gelişmişlik, şiddet, çocuk, genç ve kadınlar olmak üzere pek çok konuyu araçsallaştırmıştır. Bu tez çalışması, PKK terör örgütünün insan kaynağını azaltma yönünde bir stratejik model itibariyle alana yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflediğinden, konu ile ilgili araştırma yapan ve uygulayıcılara yeni çözüm alternatifleri için imkan sağlayacaktır. Türkiye nin terörle mücadele alanında daha da iyi olabilmesi için bir kaynak teşkil etmektedir. xvii

20 GİRİŞ PKK terör örgütünün ideolojilerinin analiz edilerek, terör örgütünün ileri sürdüğü tezlerin ortaya konulması hem stratejik bir planlama yapmak hem hedef aldığı taban bulmak istediği kitleye yönelik önleyici politikalar geliştirmek açısından önemlidir. PKK uluslararası sistemdeki gelişmelere uygun olarak varlığını devam ettirebilmek için sürekli taktik değiştiren nihai hedefine ulaşıncaya kadar farklı tezler ileri sürebilecek bir seyir izlemektedir. Taban bulduğu kitle insan kaynağı ve finansal açıdan, siyasal faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Terörle mücadele sırasında yapılan yanlışları en hızlı şekilde kendi lehine çeviren terör örgütü, dış komşularımızın siyasi istikrar yapılarındaki dalgalanmalardan da kendine yeni güvenli üsler bulabilmektedir. 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası gerçekleşen terör eylemleri, tüm dünyada teröre karşı ciddi bir mücadele başlatılmasına yol açmışken, terör örgütü faaliyetlerini sürdüremeyeceğini düşünerek siyasal alanda daha aktif olarak legal ortamda hedefine ulaşmaya için çalışmıştır. Yenilenen PKK tüzüğünde kendini bir toplumsal hareket olarak tanımlayarak uluslararası alandaki baskıdan kurtulmayı hedeflemiştir. Samuel Huntington ın Medeniyetler Çatışması tezine istinaden doğu toplumları için PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, Demokratik Uygarlık adı altında yeni bir toplum modelini PKK terör örgütünün nihai hedefi olarak belirlemiştir. Bu uygarlık anti kapitalist ve anti modernleşmeci bir yapıya dayalı komünizm in esas alındığı bir toplumsal modeldir. Bu tezin temel amacı; PKK terör örgütünün ideolojilerinin temel kavramları analiz edilerek karşı tezler üretmek, hedeflediği insan kaynağına yönelik iyileştirici projeler geliştirmek, tabanını küçülterek marjinal seviyeye indirmektir. xviii

21 xix

22 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMANIN KONUSU, AMACI VE METODU 1.Çalışmanın Konusu Terörizmle mücadele, ulusal ve uluslararası düzeyde terörün nedenlerinin, ideolojisinin, inanç ve fikirlerinin doğru tanımlanarak oluşturulacak kısa, orta ve uzun vadeli planlar ve stratejiler çerçevesinde devlet birimleri tarafından gerçekleştirilen bir stratejik yönetim sürecidir. Ulusal stratejik bir mücadele eş zamanlı ve bütünsel bir bakışla tüm önleyici stratejileri planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme süreçlerini içermektedir. Bu stratejiler kurumsal yapılanma (güvenlik güçleri, istihbarat teşkilatları ve diğer terörle mücadele sorumluluğu olan kurumlar), yasal düzenlemeler, uluslararası alana yönelik çabalar, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanları kapsamaktadır. Planlama evresinde terörün nedenlerinin doğru analiz edilmesi çok önemlidir. Asıl nedenler ortaya konulmadan çözüm önerileri için stratejiler geliştirmek geçici önlemler olarak kalacak ve terörle mücadelenin uzun dönemde kontrol edilebilecek bir seviyeye düşürülmesine veya tamamen bitirilmesi sonucuna ulaşılmasına engel teşkil edecektir. Devletin, mücadele politikalarını oluşturma, terör sorununu çözme inisiyatifini elinde tutan aktif taraf olması temel kriterdir. Hangi parti iktidarda olursa olsun belirleyici güç siyasi irade olarak mücadelede süreklilik önemlidir. Terör örgütünün uzlaşmaz ve faydacı bir tutum benimsemesi nedeniyle, aralıklı şiddet kullanarak havuç/sopa mantığı ile tavizler koparmaya çalışacak, nihai amacına ulaşıncaya kadar zamana yayarak bu stratejiyi uygulamaya devam edecektir. Çözümsüzlükten elde ettiği çıkarı ve ısrarı devam edeceğinden örgütü, ideolojisi ancak marjinal fanatik bir grup tarafından benimsenmiş ama ciddi bir eylemselliğe devam edemeyecek seviyeye düşürerek dağılma süreci içine sokmak gerekmektedir. 20

23 Terör örgütünü tanımlayan üç kıstas; ideoloji, organizasyon ve eylemler içerisinde en önemli olanı ideoloji kriteridir. Stratejik Terörle Mücadele Modelinde ağırlık merkezi ideoloji üzerinde odaklanmalıdır. Terör örgütü benimsediği ideoloji çerçevesinde kendini meşrulaştırmaya çalışır. Örgüt içerisinde grup kimliği ve militan yaratmada, eylemleri gerçekleştirmede bu ideolojinden yararlanılır. Şebeke ağ örgüt yapıları ve gelişen teknolojinin kolay propaganda imkânları, örgütün ideolojisine yeni militanlar kazandırma imkânını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle örgütün ideolojisi üzerine kurgulanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli ile örgüte yeni üye kazanımlarını engelleme ve hedefteki büyük kitleyi kazanma amaçlanmaktadır. İlaveten propaganda metotları kullanılarak devletin hedef kitle üzerinde güç ve saygınlık kazanması hedeflenmektedir. Terörle Mücadele politikalarının yumuşak tarzını oluşturan ideolojik mücadelenin yanında askeri güçle silahlı mücadele özellikle terör örgütü lideri ve komuta kademesinin, silahlı grupların yakalanma ve etkisiz hale getirilmesine devam edilmelidir. Güvenlik Harekâtı adı altında güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmeleri Teröristle Mücadele olarak tanımlanmaktadır. BM Güvenlik Konseyi nin daimi beş üyesinden ABD, İngiltere, Fransa, Rusya Federasyonu ve Çin terörle mücadele söz konusu olduğunda özgürlük-güvenlik denkleminde, güvenlik ekseni ağır basan politikalar uygulamaktadırlar. Böyle bir eğilimin arkasında yatan temel felsefe terörizm-insan hakları-güvenlik kavramları çerçevesinde çoğunluğun (terörden mağduriyete olan kitle) haklarının korunması adına terör örgütünün insan hakları ve özgürlük değerlerini vesile ederek devamlılığını sağlamaya çalışmasını engellemektir. Doğası gereği terörizm, insan haklarını ve güvenliği tehdit eder, güvenlik bu tehdidin bertaraf edilmesi için önlemler alınmasını gerektirir, bu alınan önlemler bazı durumlarda insan haklarını ihlal edici nitelikte olabilir. Terörizmin ihlal ettiği insan hakları, güvenlik tedbirleri nedeni ile ihlal edilince, yaygınlaşması istenilen değerler ve haklar önemini kaybetmektedir. İnsan haklarının olmadığı bir korku ve kin duygularının beslendiği bir toplum yaratılmakta ve terörizm bu ortam içinde varlığını devam ettirebilmektedir. Devletler uzun süreli terörizmle mücadele süreçlerinde insan haklarının göz ardı edilmediği, hatta ön planda tutulduğu güvenlik tedbirleri almalıdır. Uluslararası normları oluşturan BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin askeri güçlerini asimetrik tehdidin niteliğine göre biçimlendirerek mücadeleye devam etmeleri diğer 21

24 devletler içinde örnek teşkil etmektedir. Terör tarihine bakıldığında askeri güçle mücadelenin bitirilmesini isteyen siyasallaşmış bir terör örgütü silah bırakmadığı sürece, diğer alanlarda yapılacak çalışmalar etkisiz kalmaktadır. Sri Lanka hükümeti, 2006 yılında Tamil Kaplanları na yönelik ileri askeri harekatla, örgütün alan hâkimiyetini daraltmış, sınırlı bir bölgeye sıkıştırarak askeri alanda önemli bir darbe vurdurmuştur. Bu askeri başarı Sri Lanka hükümetinin terörü çözme inisiyatifinin eline geçmesini sağlamış, 2009 da tam anlamıyla örgüt sona erdirilmiştir. Hükümetin askeri alanda gerçekleştirilen başarıları, diğer alandaki politikalarla destekleyip Tamil toplumunu kazanması ve ülkedeki genel siyasi sisteme dahil edebilmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Thomas Herzog a göre Terörizm her toplumun özel sorunlarından, farklı sosyal ve etik tarihinden kaynaklanmaktadır. Doğal olarak milliyetçi ve/veya ayrılıkçı terörizm için geçerli olan faktörler sosyal ihtilalcı terörizm için geçerli olmayacaktır. (Herzog,1991 :109) Her terör örgütü çıktığı ülkenin yapısal koşulları çerçevesinde değerlendirilerek o ülkeye özgü çözüm önerileri hayata geçirilmelidir. Çünkü her ülkenin siyasi tarih ve siyasi sistemi birbirinden farklıdır. Demokratik sistemlerde belirli sınırlar çerçevesinde mücadele edilirken, demokrasi kültürü eksik totaliter ve baskıcı rejimlerde uygulamalar daha sert olmaktadır. Ancak terör örgütlerinin öğrenen organizasyonlar 1 olarak geçmiş ve mevcut diğer terör örgütlerinin uyguladığı taktikleri ve eylemleri benimseme eğilimi içinde olduklarından, diğer ülkelerin terörle mücadele politikaları da değerlendirilme kapsamında göz önünde tutulmalıdır. Örneğin Türkiye PKK terör örgütü, Sri Lanka Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları (LTTE) ve İspanya Bask bölgesinin bağımsızlığını savunan ETA terör örgütlerinin tecrübelerini uygulama eğilimi içinde olmuştur. 2.Çalışmanın Amacı Teröre karşı etkili mücadele edebilmek ve mücadelenin süresini kısaltabilmek için, güvenlik ve ideolojik mücadelenin paralel ve eş zamanlı yürütülmesi gerektiği çalışmada vurgulanmıştır. Birbirini tamamlaması ve karşılıklı denge içerisinde olması gereken bu faaliyetlerin yürütülememesi terör örgütleri için fırsat yaratmaktadır. 1 Öğrenen Organizasyon Öğrenme yoluyla sürekli kendini yenileyen, taktik ve stratejiler geliştiren değişime açık dinamik kurumları ifade etmek için kullanılır. AKSOY Ali, Örgütsel Öğrenme Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Mehmet Tikici (der),ankara :Nobel Yayın Dağıtım, 2005,s

25 Bu çalışmada, terör örgütünün ideolojisi üzerine odaklanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli yaratılmaya çalışılmıştır. İdeoloji ve onu oluşturan nedenler (ekonomik, sosyal vb.) ile birlikte değerlendirileceği makro bir model olduğundan, güvenlik alanında yapılan mücadeleleri tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. Türkiye nin Beka sına (toprak bütünlüğü ve egemenliğine, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapısına) tehdit oluşturan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü için Stratejik Terörle Mücadele model yaklaşımı ulusal boyutta incelenmiştir. İdeolojik mücadele, terör örgütlerinin yapılanmasının dayanak ve hareket noktası olan ideolojilerine yönelik bir mücadele yöntemidir. İdeolojik mücadele; militan kimlik olmanın önleyici ve militan kimlik inşa sürecinin tersine çevrilmesi olarak iki aşamalı düşünülmüştür. Terör örgütünün temel insan kaynağını ve kitle desteğini azaltmayı hedeflemektedir. PKK terör örgütü mensuplarını sempatizan taraftar-kadro olarak üçlü bir gruba ayırır. Önleyici mücadelede temel amaç terör örgütünün gri grup olarak nitelendirilen daha kadro olmamış, taraftar ve sempatizan insan kaynağının kazanılmasıdır. Militan kimlik inşa sürecinde kadro olmuş ve devletin idari makamları tarafından cezai işlem görmüş cezaevlerindeki örgüt üyelerinin tekrar kazanılması üzerine planlanmıştır sonrası Diyarbakır Cezaevi olayları terör örgütünün sürekli kullandığı argümanlardan biridir. Kalıplaşmış önyargıları değiştirebilmek, terör örgütüne işsizlik, mesleksizlik, yoksulluk gibi katılım nedenlerini ortadan kaldırarak topluma yeniden kazandırabilmek önemlidir. Çeşitli metinlerde, dağdaki silahlı kadro içerisinde örgütün benimsediği ideoloji ile farklılıkların olduğu bir pratik yaşam olması, örgüt militanlarının imkan bulanların kaçmasına, bulamayanların ise intihar süsü verilerek öldürülmesiyle sonuçlanmaktadır(yücel,2010: ). Bu olaylar, ideolojinin dayandığı kitleye ulaşarak, iddiaları çürütülerek militanların yeniden kazanılabileceğini gösteren ve ideolojik mücadelenin önemini ortaya çıkaran bir faktördür. Terör örgütü lideri Öcalan, güçlü bir ideolojik ve siyasi retoriğe başvurmadan toplumu yönetmenin zor olduğunu belirtmiştir (Öcalan, 2009a:51). İdeolojisinin dayandığı toplumsal gerçekler inşa edilmiş gerçekler olduğu için bunların yıkılması, terör örgütünün hitap ettiği toplumu yönetmesini zorlaştıracaktır. Yaşanılan pratikler, sözler ve yazılı metinlerden daha etkilidir. Kazanılamayacak olarak nitelendirilen gruba siyah grup adı verilmiştir. İçerisinde ailesinden ölen ve bu yüzden mücadele içerisinde yer alan, duygusal bağları olan örgüt üyeleri yer almaktadır. 23

26 PKK insan kaynağının tanımlanması bu nedenle hayati önem taşır. İdeolojisine göre insan kaynağı, hangi sınıfsal kesimden seçildiğini ortaya çıkarmaktadır. PKK terör örgütünün ideolojisi, lideri tarafından militanları için bir yaşam tarzı olması şart koşulmuştur. Kullandığı her iki ideoloji de, belirli bir kitleye yönelik seçilmiştir. Bu kitle Türkiye kökenli Kürt bireylerin en fakir kısmını oluşturan işçi, köylü, kadın, üniversite eğitimi alan gençler,çocuk, göçmenlerden oluşmaktadır. Orta sınıf ve üst sınıf burjuvazi olarak nitelendirilen bu grup içerisinde yer almaz. Her iki ideolojinin de ortak noktası kapitalizm sistemini benimsemiş, sınıflı sisteme dayanan zor rejim olarak nitelendirdiği Türk devletinin egemenlik yetkisini yıkarak, tam bağımsız,özgür, sınıfsız halklaşmış Kürt siyasi ulus devletini kurmaktır. Marksist-Leninist ideoloji ile sosyalizme dayalı bir Kürt devleti kurmak hedeflenirken, özgürlükçü anarşizme dayalı ideolojisinde aşiret sisteminin ve dini cemaat yapılarının çözülerek bireyselleşen Kürt bireylerin komünizme dayalı bir ekonomik yapı içerisinde, Türkiye sınırları değişmeden egemenlik yetkisini demokratik özerklik altında siyasal olarak paylaşarak, kendi kendilerini yöneten bir siyasi yapıyı oluşturmaktır. Terör örgütünün politik amacına ulaşmak için asıl hedefi bölge halkını, kazanmak ve kontrol etmektir. Terör örgütü, mevcut sosyal yapıdaki durumu, haksızlıkları, yoksullukları, umutsuzluğu istismar ederek, sahip olduğu ideoloji çerçevesinde yakınlık duyanları kazanmaya çalışarak tabanını güçlendirme faaliyetleri içerisinde bulunur. Örgütün en büyük dayanağı ortaya çıktığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu coğrafyasında ekonomik ve sosyal yapısal şartlardan faydalanarak, bölge halkını ikna veya şiddet kullanarak kazanmaktır. Kitlesel bir çoğunluğa ulaşmak birincil öncelik olduğu için, halkın duygu ve düşüncelerine ideolojisi doğrultusunda etkin olmaya çalışan terör örgütünün, ideolojisi ile mücadelesine odaklanmak bu açıdan önemlidir. Terör örgütünü tanımlayan üç kıstas; ideoloji, organizasyon ve eylemler içerisinde en önemli olanı ideoloji kriteridir. Stratejik Terörle Mücadele Modelinde ağırlık merkezi ideoloji üzerinde odaklanmaktadır. Terör örgütü kendini benimsediği ideoloji çerçevesinde meşrulaştırmaya çalışır. Örgüt içerisinde grup kimliği ve militan yaratmada, eylemleri gerçekleştirmede bu ideolojiden yararlanılır. Şebeke ağ örgüt yapıları ve gelişen teknolojinin kolay propaganda imkânları, örgütün ideolojisine yeni militanları kazanma imkânını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle örgütün ideolojisi üzerine kurgulanmış bir Stratejik Terörle Mücadele Modeli örgüte yeni üye kazanımlarını engelleme ve hedefteki büyük kitleyi 24

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI

İNTİHAR EYLEMLERİ Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ 15-20 Kasım 2003 İstanbul Saldırıları HALİM ALTINIŞIK STRATEJİ-GÜVENLİK-YÜZ OKUMA UZMANI EYLEMLERİ A. Programın Amaç ve Gerekliliği 11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR 302 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Büyükçekmece Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Birim Etik Kuralları raporu; çalışanların etik kurallara uygun hareket

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7

Bunu Düşünün 3 Sektörün Tanımı 4 Konaklama İşletmeleri Türleri 4 Beşerî Sermayeden Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş 7 İçindekiler Ön Söz xiii Teşekkür xiv Çeviri Editörlerinden... xv Kısım I Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine Duyulan İhtiyaç 1 Bölüm 1 Konaklama Sektöründe Stratejik İnsan Kaynaklarına Giriş 3 Bunu Düşünün

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

A Framework for an Emancipatory Social Science

A Framework for an Emancipatory Social Science Lecture 1 A Framework for an Emancipatory Social Science Erik Olin Wright University of Wisconsin - Madison November, 2007 Çerçeveeve I. Ö Özgürleştirici Sosyal Bilim nedir? II. Üç Vazife III. Sosyalizm'in

Detaylı