Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı 16/1981. GENEL KADRO YASASl. 1. Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir."

Transkript

1 Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 2Nisan, 1981 tarihli birleşiminde kabul olunan Başbakanlık (kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi Gazete de yayınlanmak suretiyle ilan olunur Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Sayı 16/1981 GENEL KADRO YASASl Kısa isim 16/ Bu Yasa, Genel Kadro Yasası olarak isimlendirilir. 30/ / / /1985 Tefsir 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe Yönetsel Kuruluş ve/veya Kuruluş, Bakanlıkları ve Genel Bütçe içerisinde yeralan Bakanlıklara bağlı daireleri anlatır. Amaç 3. Bu yasanın amacı, Kıbrıs Türk Federe Devletine ait yönetsel Kuruluş ve veya Kuruluşların yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirmek için gerekli olan kadroları saptamaktır. Kadrolar cetvel 4. Kıbrıs Türk Federe Devletine ait yönetsel Kuruluş ve/veya Kuruluşlara ilişkin kadrolar ekli Cetvelde gösterilmiştir. İşci kadroları 5 Bu Yasada mevcut işçi kadrolarına atama, ödenek açısından mali işlerden sorumlu Bakanlığın uygunluk bildirim koşuluna bağlı olarak Bakanlıkça yapılır. Kadrolara intibak ve tayinler 6. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte bu Yasada belirtilen kadrolara daha önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak atanmış bulunup kadro işgal eden ve kadro adları, sınıf, derece ve baremleri değişmemiş olan kamu görevlileri, kadrolarına aynen intibak etmiş sayılırlar. Derece ve baremleri değişmiş olan Bakanlık Müdürleri, Daire Müdürleri ve Müdür muavinleri ise, yeni derece ve baremlerine intibak ettirilirler ve bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak intibak ettirildikleri derece baremlerini almaya hak kazanırlar. Bu durumda olan kamu görevlilerinin intibak işlemleri doğrudan doğruya Ekononomi ve Maliye Bakanlığınca yapılır. Münhal kadrolar, kadro açısından Devlet Personel Dairesinin, ödenek açısından ise mali işlerden sorumlu Bakanlığın uygnuluk bildirimi koşuluna bağlı olarak Kamu Hizmeti Komisyonunca yürürlükteki mevzuata uygun olarak doldurulur. Bu kadrolardan Üst Kademe Yöneticileri na ait olanlar kendi özel yasalarındaki kurallara uygun olarak doldurulur. Bu Yasada yer almayan Kuruluşların kadroları kadroların bütçe yasasında gösterilmesi 7. Bu Yasada yer almayan Kuruluşların kadroları ve hakları kendi özel yasalarında gösterilir. 8. Bu Yasada yer alan kadrolardan dolu olanlarla münhallerden o bütçe yılı içerisinde doldurulması öngörülenler o yılın bütce yasasında yer alır. Genel Kadrolar 9. Bu Yasada yer alan kadrolardan İdari Hizmetler na bağlı İdare Memurları, na bağlı Genel Kitabet KADROSU ve Odacı-Şoför na bağlı personel Devlet Personel Dairesine bağlı olup, bunların tahsisleri kuruluşların ilgili hizmet sınıflarındaki kadroları dikkate alınarak Devlet Personel Dairesince yapılır. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal

2 Sigortalar Dairesinin, Sosyal Sigortalar Fonundan maaş çeken İdari hizmetler, Kitabet Hizınetleri ve Odac-Şoför Hizmetleri Sınıflarındaki kamu görevlileri, özel statüleri dolayısıyla Devlet Personel Dairesine bağlı personel mutalaa edilmezler. Hizmet şemaları 7/ /1981 Yürütme yetkisi Geçici madde 10. Bu Yasada yer alan kadroların hizmet şemaları Kamu Görevlileri Yasasındaki kurallara bağlı kalmak koşuluyla, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak tüzüklerle düzenlenir. 11. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu Yürütür. 1. (1) Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak, bu Yasa kapsamına girmeyen ve kendi özel yasalarına bağlı olan, Üst Kademe Yöneticileri nda veya nda bulunan ve liste Ek u de verilen Başkanlık ve Başbakanlık KADROSU ndaki Müdürler ve Özel Kalem Müdürleri ile Bakanlık ve Daire Müdürleri Üst Kademe Yöneticileri nın II. Derece baremi olan Barem 18A üzerinden Müdür Muavinleri de,üst Kademe Yöneticisi nın II.Derece Baremi olan Barem 17A üzerinden maaş almaya hak kazanırlar. Bu durumda olan kamu görevlilerinin ilgili derece ve baremlere intibak işlemleri doğrudan doğruya Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca yapılır. 11/1981 7/ / / /1981 9/ /1978 (2) Bağlı bulundukları Kurum ve Kuruluşların özel yasalarında, yukarıdaki (1). fıkra uyarınca gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, sözkonusu yasaları (1). fıkrada belirtilen kamu görevlilerinin derece ve baremlerine ilişkin kuralları, bu madde ile etkilenmiş biçimde okunur, yorumlanır ve uygulanır. Yürürlüğe Giriş 12. Bu Yasa, Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. EK I CETVEL KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ BAŞBAKANLIĞI BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KADROSU 1. Genel Sekreter I 19 Yasama 2. Kıdemli Sekreter I 16 1 I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M Odacı ve Şoför Hizmetleri 2 II.Sınıf Odacı II

3 Steno-Daktilo Hizmetleri sınıfı 2 II.Sınıf Stenograf III KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ BAŞBAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A İdari Hizmetler 2 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II II.Sınıf İdare III III.Sınıf İdare M Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip II Katip Yardımcısı M Odacı ve Şoför Hizmetleri 1 I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 2 Müsteşar I 19 2 Bakanlık Müdürü II 18 A Hukuk Hizmetleri sınıfı 2 Hukukçu I 16 İdare 3 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II II.Sınıf İdare III

4 1 ui.sınıf İdare M Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M Odacı ve Şoför Hizmetleri 1 Odacı-Şoför I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İZİN MAKAMI SEKRETLİĞİ İdari Hizmetler 1 İzin Makamı Sekreteri II II. Sınıf İdare III I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA DAİRESI KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mühendislik ve Mimarlık 2 Başşehirci I 16 1 Başmimar I 16 2 I. Sınıf Şehirci II Şehirci III II.Sınıf Mimar III II.Sınıf Mühendis III Teknisyen 1 Kıdemli Baş Teknisyen I Baş Teknisyen I Baş Teknisyen II 12-13

5 1 I.Sınıf Teknisyen III II. Sınıf Teknisyen M İdari Hizmetler 1 İşletme Şube Müdürü I I II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M İÇİŞLERİ VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Hukuk Hizmetleri sınıfı 1 Tapu Amiri I 16 İdari Hizmetler 4 TapuAmiri C Tapu ve Kadastro Hizmetleri 5 Kıdemli Tapu I Kıdemli Kadastro I Kıdemli Harita I I Kıdemli Kompüter II I. Sınıf Kadastro II I. Sınıf Tapu II Sınıf Harita II II.Sınıf Tapu III II.Sınıf Kadastro III II.Sınıf Harita III Fotolitografer III Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II Teknisyen Yardımcılığı 20 Zincirci II İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI CEZAEVİ KADROSU

6 1 Müdür Muavini II l7 A Cezaevi 1 Cezaevi Amiri I 15 1 Cezaevi Amir Yardımcısı II Kıdemli Gardiyan III Erkek Gardiyan Eri M Kadın Gardiyan Eri M 8-9 Teknisyen Hizmetlei 1 Dülger Ustası M İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI MUHACERET DAlRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A İdari Hizmetler 1 Pasaport II Pasaport II. Sınıf II Muhaceret III Muhaceret II. Sınıf II III.Sınıf İdare III I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II İşçi - - İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI KAYIT DAİRESl VE NÜFUS BAŞ YAZMANLlĞI KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A 2 I.Sınıf Katip II 11-12

7 2 II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI ISKAN VE REHABİLİTASYON DAİRESl KADROSU 1. Müdür 18 A 1 Müdür Muavini II l7 A Hukuk Hizmetleri sınıfı 1 Hukuk İşleri Amiri I 16 Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 5 Tarımsal Rehabilitasyon Şube I 16 Müdürü 9 I. Sınıf Tarım uzmanı II II. Sınıf Tarım uzmanı III İdari Hizmetler 1 Levazım ve Acil Yardım Şube I Müdürü 5 İskan Şube Müdürü I Planlama ve Uygulama Şube I Amiri 1 Kredi ve Fon Şube Amiri I İnceleme ve Dağıtım Şube Amiri I Özel Şube Amiri I Koordinasyon ve İdari İşler Şube I Amiri 1 Kaynaklar, Envanter ve İstatistik I Şube Amiri 10 I.Sınıf İskan II II.Sınıf İskan III III.Sınıf İskan III II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II Şoför II İşçi - - İÇİŞLER1 VE İSKAN BAKANLIĞI

8 YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 1 Müsteşar II 19 1 Bakanlık Müdürü I 18 A Hukuk Hizmetleri sınıfı 1 Hukuk Müşaviri I 16 İdari Hizmetler 2 Kıdemli İdare Hizmetleri I II. Sınıf İdare III III.Sınıf İdare III Baş Katip I I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M Odacı / Şoför I I. Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşci - - EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI BÜTCE DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mali Hizmetler 4 Kıdemli Bütce I I.Sınıf Bütce II II.Sınıf Bütce III I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mali Hizmetler 3 Kıdemli Para Kambiyo ve İnkişaf I Sandığı 6 I. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf II

9 Sandığı 6 II. Sınıf Para Kambiyo ve İnkişaf III Sandığı 1 I.Sınıf Katip II Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU KADROSU 1 Teftiş ve İnceleme Kurulu III 17 B Başkanı Mali Hizmetler 5 Maliye Müfettişi II Maliye Müfettişi Yardımcısı III EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mali Hizmetler 8 Kıdemli Maliye I I.Sınıf Maliye II II.Sınıf Maliye III III.Sınıf Maliye III Veznedar III Başkatip I I.Sınıf Katip II Muhasebe Katibi III II. Sınıf Hesap Makinesi III 9-10 Operatörü 3 II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M I. Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşci - - EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR VE VERGİ DAİRESİ KADROSU

10 2 Müdür Muavini II l7 A Mali Hizmetler 4 Kontrol ve İnceleme Grup I Başkanı 10 Kıdemli Gelir ve Vergi I I.Sınıf Gelir ve Vergi II Muhasebe II II.Sınıf Gelir ve Vergi III III.Sınıf Gelir ve Vergi III Tahsildarlık 2 Kıdemli Tahsilat I I. Sınıf Tahsilat II II. Sınıf Tahsilat III Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M I. Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşci - - EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ KADROSU 2 Müdür Muavini II l7 A Mali Hizmetler 1 Kıdemli Malzeme I Kıdemli Emlak I Kıdemli Levazım ve Ayniyat I Mali İşler Sorumlusu I I. Sınıf Emlak II I.Sınıf Malzeme II I.Sınıf İhale II I.Sınıf Ambar II I.Sınıf Muhasebe II II.Sınıf Emlak III II.Sınıf Malzeme III II.Sınıf Muhasebe III III.Sınıf Muhasebe III II. Sınıf Ambar Emini III III. Sınıf Ambar Emini III Mühendislik ve Mimarlık 1 Mimar Mühendis III Teknisyen 2 I.Sınıf Teknisyen III Tahsildarlık 6 Tahsilat III 9-10

11 1 Baş Katip I I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M I. Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşci/Bekçi - - EKONOMİ VE MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Gümrük 4 Şube Amiri I Şube Amir Yardımcısı II I.Sınıf Gümrük ve Rüsumat II II.Sınıf Gümrük ve Rüsumat III III.Sınıf Gümrük ve Rüsumat III Gümrük Muhafaza Hizmetleri 1 Gümrük Polis Baş Müfettişi I Gümrük Polis Müfettişi II Gümrük Polis Müfettişi II Yardımcısı 18 Kıdemli Gümrük Muhafızı III Gümrük Polisi M Gümrük Muhafızı M Kadın Muayene M Baş Katip I II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II İşci - - TİCARET SANAYİ VE KOOPERATIFLER BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 2 Müsteşar I 19 2 Bakanlık Müdür II 18 A

12 1 Kamu Kuruluşları Koordinatörü III 17 B Planlama 1 Plan ve Proje I 16 İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II Baş Katip I II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M Odacı- Şoför I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II RESMİ KABIZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK 1 Resmi Kabız ve III 17B Mukayyit Mukayyitlik 1 Resmi Kabız İşleri ve Şirketler I Şubesi Amiri 1 Sınai Mülkiyet Şube Amiri I I. Sınıf Resmi Kabız İşleri ve III Şirketler 1 I. Sınıf Sınai Mülkiyet III Katip Yardımcısı IV ArşM II İşci - - TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI TİCARET DAİRESİ KADROSU 1 İthalat Planlama ve Denetim III 17B Sanayi ve Ticaret Hizmetleri I Şube Sorumlusu I Kıdemli Sanayi ve Ticaret II I. Sınıf Sanayi ve Ticaret II II. Sınıf Sanayi ve Ticaret III III. Sınıf Sanayi ve Ticaret III Fiyat ve Kalite Kontrol

13 4 Fiyat ve Kalite Kontrol II Fiyat ve Kalite Kontrol Memur III 9-10 Yardımcısı 2 Katip Yardımcısı IV I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI SANAYİ DAİRESİ KADROSU Sanayi ve Ticaret Hizmetleri 2 Şube Amiri I Kıdemli Sanayi ve Ticaret I I. Sınıf Sanayi ve Ticaret II II. Sınıf Sanayi ve Ticaret III III. Sınıf Sanayi ve Ticaret III Mühendislik ve Mimarlık 2 I. Sınıf Sanayi Mühendisi III II. Sınıf Sanayi Mühendisi SERBEST LİMAN YÖNETİMİ 1 Serbest Liman Müdürü I 18B İdari Hizmetler 1 İdari İşler Amiri I Mali Hizmetler 1 Muhasebe İşleri Amiri I II.Sınıf Ambar III Maliye III Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı ve Şoför II İşci - - TİCARET, SANAYİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI KOOPERATİF İŞLERİ SANAYİ DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Kooperatif Hizmetleri sınıfı

14 5 Şube Amiri I Baş Müfettiş I Hukuk ve Tasfiye Şubesi Amir I Yardımcısı 3 ŞubeAmir Yardımcısı I Eğitim Sekreteri II I.Sınıf Kooperatif Müfettişi II II.Sınıf Kooperatif Müfettişi III III.Sınıf Kooperatil Müfettişi III I. Sınıf Katip I II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı M II.Sınıf Odacı II İşçi BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 1. Müsteşar I 19 1 Plan Proje Müdürü II 18A 1 Bakanlık Müdürü II 18A İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I I. Sınıf İdare II II. Sınıf İdare III III. Sınıf İdare III Baş Katip I I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Odacı/Şoför I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PLANLAMA VE İNŞAAT DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mühendislik ve Mimarlık 5 Baş Mimar/Baş Mühendis I 16 1 Baş Elektrik ve Makine I 16 Mühendisi 5 I. Sınıf Mimar II İç Mimar II

15 3 I. Sınıf İnşaat Mühendisi II II.Sınıf Mimar III II. Sınıf İnşaat Mühendisi III II.Sınıf Elektrik/Makine III Mühendisi Teknisyen 1 Kıdemli Baş Teknisyen I Baş Teknisyen II I. Sınıf Teknisyen III Kıdemli ustabaşı III II.Sınıf Teknisyen IV Ozalit ve Teksir IV Teknisyen Yardımcılığı 4 Kıdemli ustabaşı Yardımcısı I I.Sınıf Ustabaşı II II.Sınıf Ustabaşı II İnşaat Ustası II Mali Hizmetler 1 Levazım Amiri I Ambar Emini III Ambarcı III Muhasip Yardımcısı III I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Odacı ve Şoför Hizrnetleri 1 I. Sınıf Odacı I II. Sınıf Odacı II İşçi - - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mühendislik ve Mimarlık 2 Teknik Şef (İnşaat) I 16 1 Teknik Şef (Makine) I 16 7 I. Sınıf İnşaat Mühendisi II I. Sınıf Makine Mühendisi II I. Sınıf Elektrik Mühendisi II II.Sınıf Jeolog III II.Sınıf İnşaat Mühendisi III II.Sınıf Makine Mühendisi III Teknisyen 9 Teknik Eleman II 12-13

16 11 I. Sınıf Teknisyen III II. Sınıf Teknisyen IV I. Sınıf Kıdemli Formen III II. Sınıf Kıdemli Formen IV Mali Hizmetler 1 Malzeme ve Teknik Hesaplar I Ayniyat Saymanı III Ambar Emini III Idari Hizrnetler 1 Kamulaştırma III Teknisyen Yardımcılığı 1 I.Sınıf Ustabaşı II II.Sınıf Ustabaşı II I. Sınıf Katip II II. Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Odacı ve Şoför Hizrnetleri 3 II. Sınıf Odacı II İşçi - - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI POSTA DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Posta Hizınetleri 1 Kıdemli Posta III I. Sınıf Posta III II.Sınıf Posta Müfettişi II I. Sınıf Posta II II. Sınıf Posta III I. Sınıf Postacı III II. Sınıf Postacı IV Mali Hizmetler 1 Muhasip II Muhasip Yardımcısı III II. Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Odacı ve Şoför Hizrnetleri

17 1 II. Sınıf Odacı II İşçi - - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II l7 A Mühendislik ve Mimarlık 2 Baş Mühendis I 16 6 I.Sınıf Mühendis II II.Sınıf Mühendis III İdari Hizmetler 5 Şube Amiri I Teknisyen 3 Kıdemli Telsiz Operatörü I Mühendis Yardımcısı I Teknik Müfettiş II I. Sınıf Telsiz Operatörü II I. Sınıf Teknisyen II II. Sınıf Telsiz Operatörü II II. Sınıf Teknisyen I. Sınıf Telefon Tesisatçısı II. Sınıf Telefon Tesisatçısı Telekomünikasyon Hizmetleri III IV IV Telgraf Telefon İşletme Amiri I Telgraf Şefi I Telgraf İşletme Şefi II I. Sınıf Telgraf, Teleks II II. Sınıf Telgraf, Teleks III III. Sınıf Telgraf, Teleks IV Telefon Şefi II Telefon İşletme Şefi II I. Sınıf Operatris/Operatör III II. Sınıf Operatris/Operatör IV Büro Şefi II I. Sınıf Telekomünikasyon II II. Sınıf Telekomünikasyon III III. Sınıf Telekomünikasyon IV Baş usta III Usta IV 15 Dağıtıcı IV

18 Mali Hizmetler 1 Telekomünikayon Muhasibi I Veznedar III Ambar Emini III Teknisyen Yardımcılığı Araç Sürücüsü ve Araç Bakım ve Onarım 14 Şoför I Yardımcı Genel Hizmetler Odacı ve Şoför Hizrnetleri 3 I. Sınıf Odacı / Gece Bekçisi I II. Sınıf Odacı / Gece Bekçisi II İşçi - - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LİMANLAR DAİRESI KADROSU 1 Baş Klavuz ve Liman Reisi II l7 B 1 Gemi Sicil ve Sörvey İşleri II l7 B Başkanı Kaptanlık ve Kaptan Klavuz 4 Kılavuz I 16 3 Romorkör Kaptan Yardımcısı II Palamar Motor Kaptanı III Mali Hizmetler 1 Muhasip III Liman 1 Rıhtım Amiri I Rıhtım Amir Yardımcısı II Kıdemli Makine Operatörü III Liman Makine Operatörü IV Gemici IV Fenerci IV Teknisyen 1 Bakım ve Tamir ustası III Romorkör Makinist Yardımcısı III Radyo -Telefon IV Bakım ve Tamir ustası Yardımcısı IV

19 2 I. Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV İşçi IV BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II 17 A İdari Hizmetler 1 Kıdemli Kontrolör I Liman 8 Kontrolör I I.Sınıf Kontrolör Yardımcısı III II.Sınıf Kontrolör Yardımcısı IV Kıdemli İşletme I Yardımcısı 2 İşletme II II. Sınıf İşletme III Yardımcısı 1 Danışman ve Enformasyon III Mühendislik ve Mimarlık 4 Elektronik Mühendisi II Teknisyen 2 I.Sınıf TeIsiz Operatörü II I.Sınıf Dinleme ve Değerlendirme II I.Sınıf Telsiz Teknisyeni III I.Sınıf Telsiz Operatörü II II.Sınıf Telsiz Operatörü III III.Sınıf Telsiz Operatörü IV I.Sınıf Teknisyen III II.Sınıf Teknisyen IV İtfaiye Amiri I İtfaiye Ekip Şefi III İtfaiye Şoför /Makinist IV İtfaiye Alarm Operatörü IV Baş Katip I I. Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Büro IV KatipYardımcısı Odacı ve Şoför Hizrnetleri

20 1 II. Sınıf Odacı II İşçi - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 2. Müsteşar I 19 1 Bakanlık Müdürü II 18 A 1 Hizmet İçi Eğitim Müdürü II 18 A 1 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II I. Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Odacı ve Şoför Hizrnetleri 1 Odacı/Şoför I II. Sınıf Odacı II Mali Hizmetler BÜTÇE PLANLAMA BÖLÜMÜ 1 Bütçe Planlama ve Muhasebe sorumlusu I Ambar Emini II Ambar Muhasebecisi III İNŞAAT İŞLERİ BÖLÜMÜ Mühendislik ve Mimarlık 1 İnşaat İşleri Sorumlusu II BÜTÇE PLANLAMA BÖLÜMÜ 4 İşçi - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ KADROSU 1 Müdür Muavini II 17 A Kültür

21 4 Talim, Terbiye Kurulu Üyesi I EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ KADROSU 1 Dışilişkiler ve Yüksek Öğrenim II 18A Müdürü Eğitim 1 Başmüfettiş I Öğrenci İşleri Müfettişi I EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU 1 Genel Müdür II 18 A 1 Baş Katip I I. Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III KatipYardımcısı Yardımcı Genel Hizmetler 2 Telefon Operatörü I I.Sınıf Odacı I II. Sınıf Odacı II EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A Eğitim 2 Başmüfettiş I Müfettiş I Danısman I EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜKADROSU TEMEL EĞİTİM BİRİNCİ KADEME

22 1 Temel Eğitim Müdür II 18A 1 Temel Eğitim I. Kademe Şube II 17A Müdürü Eğitim 1 Temel Eğitim I. Kademe Şube I Müdür Muavini 1 Özel Eğitim Danışmanı I TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME 1 Temel Eğitim II. Kademe Şube Müdürü II 17A 2 II.Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Sekreter IV SAĞIR VE DİLSİZLER OKULU Öğretim Kadrosu 1 Yurt Amiri Yurt Öğretmeni Okul Sekreteri - - TEMEL EĞİTİM BİRİNCİ KADEME 68 İşçi - - TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME 37 İşçi - - SAĞIR VE DİLSİZLER OKULU 8 İşçi - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI GENEL ORTA ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU 1 Genel Ortaöğretim Müdürü II 18A 1 Genel Ortaöğretim Müdür II 17A Muavini Eğitim 1 Rehberlik Uzmanı I II.Sınıf Katip III KatipYardımcısı IV Sekreter IV İşçi - -

23 EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI MESLEKİ- TEKNİK ÖĞRETİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU 1 Mesleki Teknik Öğretim Müdürü II 18A 1 Mesleki Teknik Öğretim Müdür II 17A Muavini 1 Rehberlik Uzmanı I Sekreter IV KatipYardımcısı IV Mali Hizmetler 3 Ambar Emini III İşçi (Hademe) - - ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİ KADROSU Kültür 1 Kıdemli Bölge Sorumlusu I Bölge Sorumlusu I Kıdemli Müze II Sınıf Arkeolog II Mühendislik ve Mimarlık 1 II.Sınıf Mimar III Yardımcı Genel Hizmetler 4 Müze I Müze Bakıcısı II II.Sınıf Katip III II.Sınıf Odacı II İşci - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI SPOR DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Kültür 3 Bölge Sorumlusu I Yardımcı Sosyal Hizmetler

24 1 Sicil ve Lisans III Tesisler III Federasyonlar III Film Operatörü IV Katip Yardımcısı IV Odacı Şoför I II.Sınıf Odacı II İşçi - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI KADROSU 1 Devlet Tiyatroları Müdürü I 18B Kültür 1 Rejisör I I.Sınıf Sanatçı II II.Sınıf Sanatçı III Teknisyen 1 II.Sınıf Teknisyen IV Sahne Teknisyeni IV Teknisyen Yardımcılığı 1 Yardımcı Sahne Teknisyeni II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı II Araç Sürücülüğü ve Araç bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Şoför II İşçi - - EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI DEVLET SENFONİ ORKESTRA VE KOROSU KADROSU 1 Devlet Senfoni Orkestra ve I 18B Korosu Müdürü Kültür 5 Kıdemli Sanatçı I Sanatçı II Sanatçı III İşçi - -

25 EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK BAKANLIĞI GENÇLİKVE KÜLTÜR DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A Kültür 1 Gençlik İşleri Şube Amiri II Yardımcısı 1 Gençlik Kültür Merkezleri III Müfettişi 3 I.Sınıf Gençlik Kültür Merkezi III II.Sınıf Gençlik Kültür Merkezi III Teknisyen 2 II.Sınıf Teknisyen IV II.Sınıf Katip III I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II Yardımcı Genel Hizmetler 1 Santral I HALK EĞİTİMİ VE YAYIN.ŞUBESİ Eğitim 1 Radyo ile Eğitim Sorumlusu I Halk Eğitimi Şube Amiri I Yayın ve Görsel Araçlar Şube I Amiri 1 Halk Eğitimi Şube Amiri II Yardımcısı 3 Halk Eğitimi Bölge Temsilcisi III GENEL KÜTÜPHANE İŞLERİ VE GEZİCİ KÜTÜPHANE Kültür 7 Kütüphane III Gençlik İşleri III Kütüphane Yardımcısı IV Araç Sürücülüğü ve Araç bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Şoför II Yardımcı Genel Hizmetler 2 Ciltci I MİLLİ ARŞİV BÖLÜMÜ Kültür 1 Milli Arşiv Şube Amiri I Milli Arşiv III İngilizce, Eserler Mütercimi III Osmanlıca Eserler Mütercimi III

26 GENÇLİK DAİRESİ 18 İşçi - - GENEL KÜTÜPHANE İŞLERİ VE GEZİCİ KÜTÜPHANE 6 İşçi - - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVİ 1 İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 1 Müsteşar I 19 1 Bakanlık Müdürü II 18A 1 Kıdemli Tarım İşleri I 18B Koordinatörü İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I II.Sınıf İdare III III.Sınıf İdare III Baş Katip I I.Sınıf Katip II Katip Yardımcısı IV Odacı- Şoför I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI TARIM DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Tarım ve Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 11 Kıdemli Tarım Uzmanı I I.Sınıf Tarım Uzmanı II II.Sınıf Tarım Uzmanı III Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık

27 11 I.Sınıf Tarım Müfettişi II II.Sınıf Tarım Müfettişi III Tarım Asistanı IV I.Sınıf Tarım İşçibaşı IV II.Sınıf Tarım İşçibaşı IV Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 5 Şoför II Mali Hizmetler 1 Ambar Emini III I. Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV I. Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI HAYVANCILIK DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 1 Kıdemli Balıkçılık Uzmanı I 16 6 Kıdemli Hayvancılık Uzmanı I 16 5 I.Sınıf Hayvancılık Uzmanı II II.Sınıf Hayvancılık Uzmanı III Yardımcı Tarım Orman ve Veteriner ve Hayvancılık 5 I.Sınıf Hayvancılık Müfettişi II II.Sınıf Hayvancılık Müfettişi III Hayvancılık Asistanı IV II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı Iv II.Sınıf Odacı II İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI VETERİNER DAİRESİ KADROSU

28 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Veteriner Hekimlik Hizmetleri 6 Kıdemli Veteriner Hekim I 16 5 Sınıf Veteriner Hekim II Sınıf Veteriner Hekim III Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık 2 Kıdemli Veteriner Müfettişi I 14 5 I.Sınıf Veteriner Müfettişi II II.Sınıf Veteriner Müfetişi III Veteriner İşleri Yardımcısı IV I. Sınıf Veteriner İsçi Başı IV II. Sınıf Veteriner İsçi Başı IV Ecza ve Kimya 1 Eczacı II Mali Hizmetler 1 Ecza Deposu Sorumlusu III Muhasip Yardımcısı III II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI TARIMSAL DONATIM SERVİSLER1 KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 2 Şube Amiri I 16 Teknisyen 2 I.Sınıf Atölye Şefi I I.Sınıf Ustabaşı II II.Sınıf Ustabaşı IV Mali Hizmetler 1 Kıdemli Ambar Emini III Ambar Emini III Baş Katip I I.Sınıf Katip II 11-12

29 2 II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 2 I. Sınıf Tarım uzmanı II II. Sınıf Tarım uzmanı III Yardımcı Tarım, Orman, Veteriner ve Hayvancılık 1 I. Sınıf Tarım Müfettişi II II. Sınıf Tarım Müfettişi III I. Sınıf ustabaşı III İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI SU İŞLERİ, JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 2 Müdür Muavini II 17A Mühendislik ve Mimarlık 2 Şube Şefi I 16 1 Baş Mühendis I 16 6 I.Sınıf Jeoloji ve Maden II Mühendisliği 8 I.Sınıf İnşaat Mühendisliği II II.Sınıf Makine Mühendisi III II.Sınıf Jeoloji ve Maden III Mühendisi Teknisyen 1 Lefkoşa İçme Suİarı Sorumlusu II Yüksek Tekniker I I.Sınıf Tekniker II II.Sınıf Tekniker III I.Sınıf Teknisyen III II.Sınıf Teknisyen IV I.Sınıf Jeoloji Asistanı II II.Sınıf Jeoloji Asistanı III III.Sınıf Jeoloji Asistanı IV

30 1 IV.Sınıf Jeoloji Asistanı IV Kıdemli Ustabaşı III Teknisyen Yardımcılığı 4 Kıdemli Ustabaşı Yardımcısı I Amele Başı II Sanatkar (Vasıflı Eleman) II Mali Hizmetler 1 Ayniyat Saymanı III Ambar Emini III Yardımcı Genel Hizmetler 2 Sayaç Okuyucusu I Hesap Pusulası Dağıtıcısı I Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 4 Ağır Vasıta Operatörü I Hafif Vasıta Operatörü II Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı II İşçi - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI ORMAN VE ÇEVRE KORUMA DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 3 Baş Mühendis I 16 4 I. Sınıf Orman Mühendisi II Yardımcı Tarım Orman Mühendisliği ve Hayvancılık 4 Mühendis Yardımcısı II Kıdemli Orman III Orman Müfettişi III I.Sınıf Orman III II.Sınıf Orman IV Teknisyen 1 Telefon İşleri Amiri III Tapu ve Kadastro Hizmetleri 1 Kadastro (Sörveyör) II Mali hizmeteler 1 Ambar Emini III

31 Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Ağır Araç Operatörü I Yardımcı Genel Hizmetler 2 Santral I Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı II İşci - - TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR VE ENERJİ BAKANLIĞI METEOROJİ DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A Mühendislik ve Mimarlık 1 Kıdemli Mühendis I 16 2 I.Sınıf Mühendis II İdari Hizmetler 1 I.Sınıf İstidlalci I Rasat Şefi I Telsiz (Telekominikasyon) Şefi I II.Sınıf Meteorolog II II.Sınıf İstidlalci II I.Sınıf Rasatcı II II.Sınıf Rasatcı III II.Sınıf Meteoroloji Asistanı III Teknisyen 2 I.Sınıf Telsiz Operatörü II I.Sınıf Teknisyen II II.Sınıf Telsiz Operatörü III Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 2 Şoför II I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı II İşçi - - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 1 Müsteşar I 19 1 Bakanlık Müdürü II 18A

32 Çalışma ve Sosyal Güvenlik 1 Kıdemli Endüstriyel İlişkiler ve I Verimlilik 1 Kıdemli İstihdam ve Sosyal I Güvenlik 1 Sendikal ve Endüstriyel İlişkiler I İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I I. Sınıf İdare II Baş Katip I II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Odacı, Şoför I II.Sınıf Odacı II ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Çalışma ve Sosyal Güvenlik 1 İşyerleri Teftiş Şube Amiri I İş ve İşci Bulma Şubesi Amiri I I.Sınıf Çalışma II II.Sınıf Çalışma III III.Sınıf Çalışma III Emniyet Müfettişi III Çalışma Memur Yardımcısı IV Katip Yardımcısı IV I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II İşçi - - ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ KADROSU 1 Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü II 18A 2 Sosyal Sigortalar Dairesi Müdür Yardımcısı II 17A

33 1 Muhasebe Müdürü III 17B Çalışma ve Sosyal Güvenlik 1 Aktuarya ve İstatistik İşleri I Müdürü 1 Sigorta İşleri Müdürü I Sigorta İşleri Müdür Yardımcısı I Sosyal Sigorta Şube Müdürü I Sosyal Sigorta Şube Müdür II Yardımcısı 15 Sosyal Sigorta Şube Müfettişi II Sosyal Sigorta Büro Müdürü II İdare Meclisi Büro Şefi II İşveren Servis Şefi III Sigorta Servis Şefi III İşveren-Sigorta Servis Şefi III İşveren III Sigorta III Bordro Kontrol III Teftiş Raporları Takip III Hukuk 1 Hukuk İşleri Müdürü I 16 Mali Hizmetler 1 Muhasebe Müdür Yardımcısı I Muhasebeci II Muhasebe III İdari Hizmetler 1 Personel ve İdari İşler Müdürü I Steno-Daktilo 2 Sekreter- Steno-Daktilograf III Tahsildarlık 6 Veznedar III Veznedar Yardımcısı ve Sigorta III Makina ve Hesap Kartı II Evrak ve Arşiv-Dosya II Malzeme ve Ayniyat Ambar III Sigortalar Kayıt III Daktilograf -Sekreter IV Şoför(Teknisyen) II Odacı-Hademe II Yardımcı Genel Hizmetler 2 Bekçi II DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ KADROSU 2 Müsteşar I 19 5 Müdür/Temsilci II 18A 1 Bakanlık Müdürü II 18A Dışişleri 2 Ticaret Ataşesi I 15-16

34 2 Sekreter A I Sekreter I Sekreter B II Sekreter II Sekreter III İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II II.Sınıf İdare III I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Şoför/Odacı I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II Yardımcı Genel Hizmetler 1 Teknik Operatör I İşçi - - DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRK AJANSI KIBRIS (TAK) KADROSU 1 Müdür I 18B 1 Müdür Muavini III 17B Basın, Yayın ve Enformasyon 1 Basın ve Yayın I Basın ve Yayın II Basın ve Yayın III Dinleme ve Değerlendirme III Teknisyen 1 Fotoğrafcı III Fotoğrafcı Yardımcısı IV Telekominikasyon Hizmetleri 1 Teleks IV Daktilo Sekreter IV Muhasip Sekreter IV IV 1 Odacı II DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA BAŞTEMSİLCİLİĞİ KADROSU Kıbrıs tan Tayinli Pesonel 1 Temsilci

35 1 Birinci Sekreter 1 İdare 1 Maliye 1 Üçüncü Sekreter Merkezi Kadrolara Bağlı Personel 1 Multemet 2 Sekreter Mahalli Tayinli Personel 3 Sekreter 3 İşçi DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI LONDRA TEMSİLCİLİĞİ KADROSU Kıbrıs tan Tayinli Pesonel 1 Temsilci 1 Birinci Sekreter 1 İkinci Sekreter (Sosyal Yardım ) 1 Basın Görevlisi 1 Ticaret Ataşesi 2 Öğretmen 1 Halkla İlişkiler Mahallen Tayinliler 1 Arşiv/Muhasebe 2 Daktilo Katip 1 Telefon/Resepsiyon 2 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI NEWYORK TEMSİLCİLİĞİ KADROSU 1 Temsilci 1 Temsilci Yardımcısı 1 Daktilo/Sekreter 1 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİ KADROSU 1 Temsilci 1 Sekreter 1 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI

36 MERSİN TEMSİLCİLİĞİ KADROSU 1 Temsilci Mahallen Tayinli Personel 1 Mutemet 1 Sekreter 1 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KADROSU 1 Temsilci Mahallen Tayinli Personel 1 Mutemet 1 Sekreter 1 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI YENİ AÇILACAK TEMSİLCİLİKLER KADROSU 3 Temsilci 3 Sekreter 3 Odacı/Şoför DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI İRTİBAT VE AZINLIKLAR DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A Dışişleri 2 Sekreter A I Sekreter B II Sekreter C II Katip Yardımcısı IV Odavı ve Şoför 1 II.Sınıf Odacı II DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI ENFORMASYON DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A

37 Basın Yayın ve Enformasyon 1 Kıdemli Enformasyon I Enformasyon II I.Sınıf Enformasyon III Yardımcısı 4 II.Sınıf Enformasyon Memur III Yardımcısı 1 Yayın II I.Sınıf Yayın Memur Yardımcısı III II.Sınıf Yayın Memur Yardımcısı III II.Sınıf Dinleme Değerlendirme II Teknisyen 1 Teknik İşler Müfettişi I Slide ve Filim Bölümü Sorumlusu II Fotoğraf Bölümü Sorumlusu II Fotoğrafçı III Fotoğrafcı Yardımcısı IV Teknisyen Yardımcılığı 3 Karanlık Oda Operatörü I Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI TURİZM DAİRESİ KADROSU 2 Turizm Planlama Dairesi Müdürü II 18 A Turizm 1 Etüd ve Plan Şube Sorumlusu I Bölge Turizm Dairesi Sorumlusu I Otem Müdürü II Turizm III II.Sınıf Eğitmen III Ticari Mutfak Öğretmeni III Servis Öğretmeni III Kat Hizmetleri Öğretmeni III Nezaretçi Öğretmen III Tanıtma ve Pazarlama III Turizm ve Enformasyon III Mühendislik ve Mimarlık 1 II.Sınıf Mimar III Teknisyen 1 Teknisyen(Mimari) III Teknisyen IV Yardımcı Genel Hizmetler 1 Satın alma Depo I Çamaşırhane Sorumlusu I 7-8-9

38 Çamaşır Temizleyici II Odacı-Gece Bekçisi II Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 1 Şoför II Ahçılık ve Garsonluk 1 OTEM Ahçısı I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV II.Sınıf Odacı II İşçi - - DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI ENFORMASYON DAİRESİ KADROSU 1 Müsteşar I 19 1 Bakanlık Müdürü I 18A İdari Hizmetler 1 Kıdemli İdare I I.Sınıf İdare II II.Sınıf İdare III III.Sınıf İdare III Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Odacı - Şoför I I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II Yardımcı Genel Hizmetler 1 Santral I DIŞİŞLERİ, SAVUNMA VE TURİZM BAKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ KADROSU 1 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A Sosyal Hizmetler 3 Sosyal Hizmetler Bölge Müdürü I Şehit Hadise Kurbanı Aileler ile I Malül Gaziler Şube Müdürü 5 Sosyal Hizmetler Şube Amiri I I.Sınıf Sosyal Hizmetler II

39 12 II.Sınıf Sosyal Hizmetler III III.Sınıf Sosyal Hizmetler III Sosyal Hizmetler Eğitim III Yuva ve Yurt Müdürü III Yardımcı Sosyal Hizmetler 1 Yuva ve Yurt Müdürü Yardımcısı III Ev İşleri Sorumlusu III 9-10 Yardımcı Genel Hizmetler 3 Yuva ve Yurt Hademesi IV I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II GİRNE ERKEK ÇOCUK YURDU Sosyal Hizmetler 1 Yurt Sorumlusu III Yardımcı Sosyal Hizmetler 1 Ahçı ve Ev işleri Sorumlusu III İşci - - SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI TIP VE SAĞLIK DAİRESİ KADROSU 2 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 18B 1 Müdür Muavini III 17A 1 Devlet Kimyageri III 17B 1 Bakım Ünitesi Müdürü III 17B Tabiplik 3 I.Sınıf Başhekim 18 B 9 Klinik Şefi 18 B 1 Mesul Dişhekimi 18 B 2 II.Sınıf Başhekim II B 45 Mütehasıs Hekim II B 35 Pratisyen Hekim III Asistan Hekim Diş Hekimi III Mühendislik ve Mimarlık 1 I.Sınıf Bakım Ünitesi Elektrik Mühendisi 1 II.Sınıf Bakım Ünitesi Makine Mühendisi Paramedikal 1 Hemşire Hasta Bakıcı Müdürü I 16(a) 1 I. Sınıf Hatahane Amiri I 16 1 I.Sınıf RadyoBrafer II

40 1 Kıdemli Tıp Labratuvarı II Teknoloğu 3 I. Sınıf Tıp Laboratuvar II Teknisyeni 1 Sağlık Baş Hemşiresi II (a) 1 Hemşire ve Ebe Okulu Baş II (a) Öğretmeni 5 II.Sınıf Hastahane Amiri II Kan Merkezi Sorumlusu II Huzurevi Sorumlusu II (a) 2 Öğretmen Hemşiresi II (a) 5 Baş Hemşire II (a) 1 Baş Hemşire Yardımcısı II (a) 1 Kıdemli Sağlık Hemşiresi II (a) 12 Mesul Hemşire II (a) 6 II.Sınıf Radyografer III II.Sınıf Tıp Laboratuvar III Teknisyeni 19 Servis Hemşiresi III (a) 24 Hemşire III (a) 1 Klinik Psikollogist III Fizyoterapist III (a) 1 Diyetisyen III (a) 9 III.Sınıf Hastahane Amiri III Ecza -Kimya 1 Biokimya mütehasısı I 16 1 Baş Eczacı I 16 1 Donatım ve Eczacılık Şube Amiri I 16 1 Genel Ecza Deposu Mesulu II Genel Ecza Deposu Mesulu II yardımcısı 1 Kimyager II Kimya Laboratuvarı Teknisyeni II I.Sınıf Eczacı II II.Sınıf Eczacı III Kimya Laboratuvarı Teknisyeni III Yardımcı-Ecza Kimya ve Paramedikal 3 I.Sınıf Eczacı Kalfası Mesleki Terapist Anestesi Teknisyeni III 10-11(a) 1 I.Sınıf Fizyoterapist Yardımcısı IV (c) 6 Dişcilik Bakıcısı IV Eczacı Kalfası IV Radyografer Yardımcısı IV Tıp Laboratuvar Teknisyen IV Asistanı 1 Kimya Laboratuvar Teknisyen IV Asistanı 4 Morgcu IV Sağlık 1 Sıhhiye Baş Müfettişi I 14 4 I.Sınıf Sıhhiye Müfettişi II II.Sınıf Sıhhiye Müfettişi III III.Sınıf Sıhhiye Müfettişi IV Ebelik -Hemşirelik Hizmetleri 31 Ebe-Hemşire II 12-13(c)

41 97 Hemşire Yardımcısı III 10-11(c) 13 I.Sınıf Ebe III 10-11(c) 87 Hastabakıcı IV (c) 38 Yardımcı Hastabakıcı IV (c) 22 II.Sınıf Ebe IV (c) 80 Öğrenci Hastabakıcı - - Teknisyen 1 Bakım Ünitesi Elektrik Atölye I Şefi 1 Bakım Ünitesi Makine Atölye I Şefi 2 Baş Teknisyen II I.Sınıf Teknisyen III Bakım Ünitesi Teknisyeni III II.Sınıf Teknisyen IV Teknisyen Yardımcılığı 9 Bakım Ünitesi Teknisyen Yardımcılığı I Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri 25 Ambulans Şoförü II Araç Kontrol II İdari Hizmetler 1 Levazım ve İkmal İşleri Sorumlusu II Levazım İkmal II Ambar ve Envanter III Mali Hizmetler 1 Muhasebe Şube Amiri I Muhasip II Muhasebe III Levazım ve Ambar III Baş Katip I I.Sınıf Katip II II.Sınıf Katip III Katip Yardımcısı IV Yardımcı Genel Hizmetler 5 Santaral I İşçi Başı I Genel Hizmeteler Görevlisi II I.Sınıf Odacı I II.Sınıf Odacı II Ahçılık ve Garsonluk Hizmetler 1 Baş Ahçı I I. Sınıf Ahçı II II Sınıf Ahçı III İşçi K.T.F.DEVLETİ BAŞKANLIĞI KADROSU 1 Özel Kalem Müdürü II.Derece Barem 18 A 1 Danışmanlık ve Siyasi İşler II.Derece Barem 18 A

42 Müdürü 1 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü II.Derece Barem 18 A 2.K.T.F.DEVLETİ BAŞBAKANLIĞI KADROSU 1 Başbakanlık Dairesi Müdürü II.Derece Barem 18 A Özel Kalem Müdürü II.Derece Barem 18 A 3.DEVLET BASIMEVİ KADROSU 2 Müdür II 18A 1 Müdür Muavini II 17A

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

III CETVEL GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI KADRO ADI HİZMET SINIFI DERECİSİ KADRO SAYISI BAREM

III CETVEL GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI KADRO ADI HİZMET SINIFI DERECİSİ KADRO SAYISI BAREM 1. Tercüman - Mütercim 1A. Savunma Komptrolörlüğü III CETVEL GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI Yöneticiler (Askeri Memur) Yöneticiler (Askeri Memur) III 4 17B III 1 17B 2. Doktor Asker. Tabiblik

Detaylı

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990

MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI Sayı: 15/1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. Kısa İsim 22/1994 1. Bu Yasa, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi (Kuruluş,

Detaylı

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA

Sayı : 53/1977 ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ YAPAN KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMASI HAKKINDA YASA Kıbrıs Türk Federe Meclisi nin 3 Kasım, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Anayasa nın 74 üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmi

Detaylı

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi)

2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) 2016 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN HİZMET SINIFI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN KADRO ADI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİMİN İSTENİLDİĞİ

Detaylı

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 50/ 1989 GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R-G : 74 6 Temmuz, 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE Sayı: 96 EK I 24 Eylül, 1993 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 16 Eylül, 1993 tarihli birleşiminde kabul olunan "Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi

Detaylı

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105

BAŞ HEMŞİRE 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.032 2.105 AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI APLİKASYON ŞEFİ AŞÇI 21.07.2010 Tarih ve 2010/T-28 sayılı YPK kararının 6. maddesi ile verilen sınırlı yetki çerçevesinde; AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YARDIMCISI

Detaylı

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

31/2000 TALİM VE TERBİYE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Mayıs, 2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi)

2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) Hizmet İçi Eğitim Planı (Yurt İçi) HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN HİZMET SINIFI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİME KATILACAK PERSONELİN KADRO ADI HİZMET İÇERİSİNDE EĞİTİMİN İSTENİLDİĞİ SAHA HİZMET

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

RG Sayı:34 27 Mart 1990

RG Sayı:34 27 Mart 1990 RG Sayı:34 27 Mart 1990 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası

Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şehir Planlama Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Resmi Gazete Sayı 109 Tarih 22.11.1988 EK I Bu döküman, Resmi Gazete Yayınlanmış Şehir Planlama Dairesi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar. Kısa İsim 41/1989 18/1991 27/1993 22/1998

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞİKLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 23 Ocak Kuzey 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Yüksek Öğretim ve Dışilişki1er Dairesi Çalışma Esasları) Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 8 Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan " Şehir Plânlama Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ", Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar 45/1987 BÜTÇE DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa İsim Tefsir Dairenin Kuruluş

Detaylı

I. KISIM GENEL KURALLAR

I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk

Detaylı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı

Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanı. Hizmet Sınıfı. Atanacağı Memur Kadro Unvanı Sözleşmeli Personel Pozisyon (I) SAYILI LİSTE (Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanlarının Karşılığı 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Yer Alan Aynı Unvanlı Memur Kadroları) Antrenör

Detaylı

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

: 41 / 1989 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI RG Sayı:68 27 Haziran 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 13 Haziran 1989 tarihli Birleşiminde Kabul olunan Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Anayasanın

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRETLERİ (TL) S. Orta 1.417,00 1 Ambar Memuru Lise 1.461,00 2-3 1.475,00 4 yıl ve üzeri 1.496,00 Orta-Lise 1.964,00 2 Ambar Md. Yrd. 2-3 1.986,00 Orta-Lise 1.513,00 3 Ambar Saymanı 2-3 1.530,00 4 yıl ve üzeri 1.552,00

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

TURİZM TANITMA VE PAZARLAMA DAİRESİ ( KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Turizm Tanıtma Pazarlama Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989

Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law. About the law Law 43/1989 Law 43/1989 Settlement and Rehabilitation Department (Establishment) Law About the law Law 43/1989 About the law The law was passed on 16 June 1989 by the Assembly of the Turkish Republic of Northern Cyprus.

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI AMBAR MEMURU Lise 2.429,41 AMBAR MÜDÜR YRD. Orta-Lise 1.986,24 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.093,03 Orta- AMBAR ŞEFİ 2-3 Yıllık Y.O. 2.477,46 ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.509,50

Detaylı

R-G : Aralık, 1988

R-G : Aralık, 1988 R-G : 119 21 Aralık, 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 7 Aralık, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Gelir Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev Çalışma Esasları) Yasası, Anayasanın

Detaylı

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990]

Sayı: 26/1990. TİCARET DAİRESİ ( KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI [27 Mart, 1990] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 15 Mart, 1990 tarihli birleşiminde kabul olunan Ticaret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Anayasanın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey

Detaylı

R.G. Sayı: Kasım 1989

R.G. Sayı: Kasım 1989 R.G. Sayı: 117 28 Kasım 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım,1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "İlköğretim Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları)Yasası", Anayasanın

Detaylı

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

Sayı 8/1988 (33/1994 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekliyle) SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 19 Şubat,1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince,

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİİ PERSONEL EK GÖSTERGELERİ I SAYILI CETVEL (Ek: 9//990-KHK-/ md.; İptal: Ana.Mah.nin //99 tarih ve E.990/, K.99/ sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: //99-KHK-/ md.)

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I) YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI

KARAR NUMARASI:Y(K-I) YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI KARAR NUMARASI:Y(K-I)197-2015 2015 YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI (Önerge No:221/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kamu görevlilerinin

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Haziran, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası, Anayasa nın 94(4) ve

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar RG Sayý:25 11 Mart 1987 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 24 Şubat, 1987 tarihli birleşiminde kabul olunan "Limanlar Dairesi (Kuruluş, görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasa'nın

Detaylı

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU

TCDD SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMEL ÜCRET SKALASI TCDD UNVAN ADI DURUMU Orta-Lise AMBAR MEMURU AMBAR MEMURU AMBAR MÜDÜR YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444 Orta-Lise 1.860 1.934 AMBAR SAYMANI 4 yıl ve üzeri Y.O. 1.960 2.038 Orta- AMBAR ŞEFİ ANA İKMAL MRK. MD. YRD. 4 yıl ve üzeri Y.O. 2.350 2.444

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

HUKUK DAİRESİ SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI SAVCILIK (MEMURU) AMİRİ KADROSU Kadro Adı Hizmet Sınıfı Kadro sayısı : 5 Maaşı : Barem 17B : Savcılık (Memuru) Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

RG Sayı:43 29 Nisan 1988

RG Sayı:43 29 Nisan 1988 RG Sayı:43 29 Nisan 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin 15 Nisan, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Telekomünikasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasası'nın

Detaylı

DEVLET LABORATUVARI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

DEVLET LABORATUVARI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU Kadro Adı : Müdür Muavini Derecesi : II (Yükselme Yeri) Maaşı :Barem 17 A 1. Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur; 2. Şubeler arasında

Detaylı

EK ÖDEME ( 666 K.H.K )

EK ÖDEME ( 666 K.H.K ) EK ÖDEME ( 6 K.H.K ) 10 20 30 40 50 60 70 80 111 112 113 114 198 193 185 170 1 1 175 a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar (1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Kanun No. 6410 YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22/1/2013 MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı I SAYILI CETVEL HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 1.1.1995'den UNVANI DERECE İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı a) Başbakanlık

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 6)-7 Ekim 90 Yönetim ve Yazı İşleri için j Başbakanlık Neşriyat ' Daire Başkanlığına ^ başvurulur! Kasım 98 ı S a y ı : 8 8 Sayı: 88 PAZARTESİ! J Y Ü R

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 26 Mart, 2007 tarihli Ellinci Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası,

Detaylı

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

TURİZM PLANLAMA DAİRESİ MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MİMAR/İNŞAAT MÜHENDİSİ KADROSU Kadro Adı : Mimar/İnşaat Mühendisi Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Maaş : Barem 16 (1) Herhangi bir turistik tesisin

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 14 Kasım, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan "Mesleki Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER

HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER 7- I SAYILI CETVEL (Ek: 9//990-KHK-8/ md.; İptal: Ana.Mah.nin 5//99 tarih ve E.990/, K.99/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 8/5/99-KHK-57/ md.) HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ

YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ YURT DIŞI TURİZM OFİSLERİNDEKİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ TÜZÜĞÜ [(24.4.2008 R.G. 73 EK III A.E.332 Sayılı Tüzüğün), (19.2.2010 R.G.31 EK III A.E.114) ve (24.7.2014 R.G. 160 EK III A.E.475) Sayılı Tüzüklerle

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 4/05/205-3598 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE6PKJY* Sayı : 2024586-903.99/ Konu : Diğer TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Yükseköğretim Üst Kuruluşları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 03.06.1991-20890 Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.02.1992-21129 Değişikliğin

Detaylı

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir?

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? On5yirmi5.com KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? KPPS B- P3 türünden sınava girecekler hangi oturumlara girmek zorunda. Yayın Tarihi : 20 Nisan 2012 Cuma (oluşturma : 5/29/2016) ÖSYM her 2 yılda

Detaylı

DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ

DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ DEVLET PERSONEL REJÝMÝ TASLAÐI VE GETÝRECEÐÝ GERÝ DÖNÜÞ Onaylayan ilhan BAHAR Çarþamba, 19 Aralýk 2007 Son Güncelleme Perþembe, 24 Ocak 2008 Emekli Assubaylar-ArsivSite1 Deðerli meslektaþlarým. Muvazzaf

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 29.05.2002-24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 29.05.2002-24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 29.05.2002-24769 Amaç Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı İçişleri Bakanlığı personelinin disiplin, üst disiplin, en üst disiplin

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Sıhhıye Müfettişi Hizmet Sınıfı : Sağlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 12-13 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU (1) Bulunduğu

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından: 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 16 (1) Bölümü ile ilgili işleri yönetir, sorumluluk

Detaylı

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 3 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK EK ÖDEMEYE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 07.08.2008 No: 2008/14012 Dayandığı KHK nın : Tarihi 27.06.1989

Detaylı

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:50/2015. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası Anayasanın

Detaylı

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988. Sayı: 4/1988 GENÇLİK DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI R.G. Sayı:11 29 Ocak 1988 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Ocak 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası", Anayasanın 94

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ

BÖLÜM KODU SINAV TARİHİ A Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ATA101 25 Ocak 2016 13.15-14.15 Diş Hekimliği Fakülte Sekreterliği Tuzla Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ATA102 25 Ocak 2016 13.15-14.15

Detaylı

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR

Sayı: 46/I982 I. KISIM GENEL KURALLAR Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 16 Aralık, 1982 tarihli birleşiminde kabul olunan "Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğincu, Kıbrıs Türk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI TEKNİSYEN KADROSU 42. Kadro Adı : Teknisyen Derece : III (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 20 Maaş : Barem 11-12 (1) Görevlendirildiği atölyedeki hizmetleri amirlerinin emirleri doğrultusunda yerine getirir;

Detaylı

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

MAHKEMELER İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI İÇTİHAT YAYIM AMİRİ KADROSU KADRO ADI HİZMET SINIFI : İÇTİHAT YAYIM AMİRİ : YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ SINIFI (ÜST KADEME YÖNETİCİSİ SAYILMAYAN DİĞER YÖNETİCİLER) DERECE : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU V ANTALYA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYESİ\ PLAN VE ItUTÇE KOMİSYONU RAPORU OJ/09/2014 BİRİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun

1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun 22 2 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmi Yüksekokulların Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 2.. 99 - Sayı: ) No. Kabul tarihi 22 22.. 99 MADDE. 2 sayılı özel

Detaylı

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak;

(2) Havaalanları ile ilgili teknik yenilikleri izlemek ve mevcut sistemlerin geliştirilmesi için planlar hazırlamak ve uygulamak; TEKNİK İŞLER ŞUBE AMİRİ KADROSU : Teknik İşler Şube Amiri : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 1 Maaşı

Detaylı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2...

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ (A) Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) GRUP-1... : 345 1 Başbakanlık Müsteşarı... : 1 GRUP-2... : 340 1 Müsteşar,

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı