Medya ve Din Algısı. Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Prof. Dr. Mustafa ARSLAN. Sinema ve Din

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Medya ve Din Algısı. Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Prof. Dr. Mustafa ARSLAN. Sinema ve Din"

Transkript

1 !

2 ww.diyanet.gov.tr

3 EDİTÖRDEN Kişiler, kültürler ve uluslararası etkileşimin büyük ölçüde medya üzerinden gerçekleştiği bir çağda yaşıyoruz. Yeni kuşaklar teknolojinin içerisinde doğuyor, kuşaklar arası farklılıkların açısı gitgide genişliyor. İktisadi, siyasi, ticari ilişkilerin büyük oranda medya üzerinden okunup algılandığı bir süreci yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla medya, hayatımızın olmazsa olmazları arasındaki yerini almış durumda. Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve kitle iletişim araçlarının hızla artması ve yaygınlaşması medya alanındaki sirkülasyonu ve medyanın gücünü büyük ölçüde artırmış durumda. Bu durum dünyanın her yerinde farklı alanlardan strateji çevrelerini medyanın gücünden etkin bir şekilde faydalanmaya sevk ediyor. Medyanın sağladığı geniş imkânları din alanında da görmek mümkün. Aynı anda dünyanın her tarafına İslam ın güzelliklerini, kuşatıcı rahmet iklimini ulaştırmak, iyiye, güzele ve hayra teşvik etmek mümkün. Ülkemiz de dâhil olmak üzere insanların önemli bir kısmı artık dinî bilgileri medya üzerinden öğreniyor. Din, insanlara hakikatin bilgisini sunan, doğruya, güzele teşvik eden ve insanlığa dünyada ve ebedî âlemde huzur, mutluluk vadeden bir inanç ve yaşantı biçimidir. Dinin bütün bu güzelliklerinin medya gibi etkin bir platform üzerinden insanlığa ulaştırılması elbette çok büyük bir imkândır. Bu imkândan yararlanmamak düşünülemez. Ancak bunu yaparken dinin özüyle, ruhuyla ters düşmemek, dini doğru aktarmak, medyanın tabiatına uygun düşse de reyting, ticaret, şöhret, vb. kaygılarla dinin sahih bilgisinden uzaklaşmamak, dini moda ilgilere feda etmemek oldukça önemlidir. Medya dinin anlatımında bir vasıtadır, bir imkândır. Medya ne zaman bir vasıta olmaktan çıkar ve bir hedefe, bir amaca dönüşürse o takdirde belli problemler de kendiliğinden ortaya çıkar. Günümüzde medya-din ilişkisinde genelde olumsuzlukların ön plana çıktığı söylenebilir. Medyanın dinî konuları ele alış tarzından din adamının ve dinî duyarlılığı olan kesimlerin medyada yer alış biçimine, medyadaki bilgi kirliliğinden ve zihinleri bulandıran bilgi karmaşasından medyada din istismarına varıncaya kadar birçok alanda sorunlar yaşandığı bir gerçektir. Medyada dinin anlatılış biçiminden, içerik sunumuna kadar pek çok hususun ciddi anlamda ele alınması gerekir. Kuşkusuz önemli olan bu sorunların giderilmesi için ortak bir duyarlılık oluşturabilmektir. Zira din-medya ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde seyretmesi tüm insanlığın huzur ve barışı için gereklidir. Medya din ilişkilerinin daha olumlu bir mecrada gelişmesine mütevazı da olsa katkı yapabilmek, en azından bu konuda bir duyarlılık oluşturabilmek amacıyla bu ay alan uzmanlarının katkılarıyla medya ve din merkezli bir dosya hazırladık. Medya ve Din Algısı başlıklı makalede medya ve dinin genel karakterine ve medyada dinin yer alış biçimine belli ibadetler ve haberler üzerinden dikkat çektik. Prof. Dr. Mustafa Arslan Medya, Din ve Popüler Kültür isimli makalesinde gelişen teknoloji ve değişen kültür içinde dinin aktarımını bizlere anlattı. Yrd. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz, Sinema ve Din adlı yazısında dinin insanlara aktarımı konusunda sinemanın rolünü ve bu rolün nasıl olması gerektiğine değindi. Araştırma görevlisi Mehmet Gülnar Medyada Din Sunumu başlıklı yazısında medyanın bir gerçekliği nasıl anlatması gerektiğini ve bu gerçekliğin dinî bağlamda nasıl meydana gelip aktarıldığını ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Betül Önay Doğan ise Sanal Uzamda Din isimli makalesi ile son dönemin en popüler kitle iletişim araçları olan sosyal medya ve internetin dinin aktarılması konusunda takındığı tavrı ortaya koydu. Dr. Lamia Levent in Dr. Nihal Kocabay Şener ile yaptığı Din ve Medya konulu bir söyleşiye de yer verdik. Gündemimize dair makalelerle birbirinden değerli diğer yazıları ilginize sunarken, bir sonraki sayıda yeniden buluşmayı diliyoruz. Dr. Yüksel Salman

4 Medya ve Din Algısı Dr. Yüksel Salman Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Sinema ve Din Yrd. Doç. Dr. Bilal YORULMAZ Medyada Din Sunumu Arş. Gör. Mehmet GÜLNAR Sanal Uzamda Din Yrd. Doç. Dr. Betül Önay DOĞAN Dr. Nihal Kocabay Şener ile Söyleşi Dr. Lamia LEVENT Sahip Olmak İnsanı Mutlu Kılar Mı? Dr. Bahattin Akbaş Gönül Coğrafyası nın Başkentlerine Seyahat Ömer Faruk SAVURAN Şehri Kaybetmek Mahmut Bıyıklı Eserden Yaratıcı Kudrete Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ 64 Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel SALMAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Faruk GÖRGÜLÜ Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu Mustafa BAYRAKTAR Yayın Koordinatörleri Mustafa BEKTAŞOĞLU Dr. Lamia LEVENT Ali AYGÜN Muhammed Kâmil YAYKAN Tashih Mesut ÖZÜNLÜ Görsel Sorumlu Burhan ÇİMEN Arşiv Ali Duran DEMİRCİOĞLU İletişim Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A Çankaya/Ankara Tel : Faks : facebook.com/diyanetaylikdergi twitter.com/diyanetdergisi 2 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

5 Ahiret Sermayemizi Tehdit Eden Büyük Günah: Kul Hakkı Elif ERDEM Başucumdaki Cennet Betül ŞATIR Tecrid-i Sarih i Tekemmül Ettiren Zat: Kâmil MİRAS Kâmil BÜYÜKER Ramazan Reklamları veya Tüketim Nesnesi Olarak Ramazan Mustafa ÇUHADAR Medyanın Özgürleştiremediği Kadın Nuriye Yıldırım SARISAMAN Emine Teyzem ve Ben Dr. Serpil BAŞAR Hayat Ercan Ata Perdeden Gönüllere Dr. Şerife Nihal ZEYBEK Sessizlik Odası Doç. Dr. Selçuk ÇIKLA Bir Karşılık Beklemeden Bol Bol Veren el- Vehhab Fatma Bayram İznik te Yitik Mirasımız İsmail Özgören Somali Evkaf Bakanı Abdülkadir İbrahim Şeyh ile Söyleşi Muhammed Kâmil YayKAN Kur an Talebelerine Adanmış Bir Ömür Muzaffer Özköse Ali Aygün Şafii Fıkhı Seracettin Yıldız Abone İşleri Tel : Faks : Abone Şartları Yurtiçi yıllık: TL Yurtdışı yıllık: ABD: 30 ABD Doları AB Ülkeleri: 30 Euro Avustralya: 50 Avustralya Doları İsveç ve Danimarka: 250 Kron İsviçre: 45 Frank Abone kaydı için, ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü nün T.C. Ziraat Bankası, Ankara Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR nolu hesabına yatırılması ve makbuzun fotokopisi ile abonenin hangi sayıdan başlayacağını bildirir bir dilekçe, mektup, yazı, faks veya in Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A Çankaya/Ankara adresine gönderilmesi gerekir. Temsilcilikler; Yurtiçi: İl Müftülükleri, İlçe Müftülükleri - Yurtdışı: Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Din Hizmetleri Ataşelikleri / Yayınlanacak yazılarda düzeltme ve çıkartmalar yapılabilir. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Tasarım: Aral Grup Fidanlı k Mahallesi Ataç 1 Sokak No:25 / 11 Yenişflehir / Ankara Tel: Baskı: A4 Grafik Matbaa Yay. Rekl. Bilg. Hiz. Ltd. fişti. Tel: Fax: mail: Yayın Türü: Aylık, Yerel, Süreli Yayın, Diyanet Aylık Dergi (Türkçe) Basım Tarihi: 07/08/2015 ISSN

6 B A Ş M A K A L E Medya ve Din Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İyiye yöneltme, güzeli anlatma ve doğruyu yayma imkânı olarak medya, insanlık için büyük bir fırsat ve güçlü bir araçtır. Bugün yazılı, işitsel ve görsel medyanın hepimiz için önemi aşikârdır. İnsanın, etrafında olup bitenler hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı fıtridir ve medya, elimizin, gözümüzün, kulağımızın erişemediği noktalardan bilgi aktarmakla bu ihtiyacı karşılamaya taliptir. Bize ulaşan haberin, aktarılan bilginin, söylenen sözün doğru ve güvenilir olmasını isteriz. Aynı şekilde bilginin doğru kaynaktan ve doğru araçlarla bize ulaştırılmasını bekleriz. Sahih bilgiye erişmek, bir arzu ve ihtiyaçtan öte, dinimizin de emridir. Ey iman edenler! Güvenilir olmayan birisi size bir haber getirdiği zaman onu araştırınız, araştırmadan almayınız. Aksi takdirde, cahilce ve bilgisizce nice toplumlara kötülükler yaparsınız ve sonunda pişman olursunuz. (Hucurat, 49/6.) ayeti bilgiyi süzerek kabullenme gereğine işaret eder. Hakkında bilgin olmayan konuların peşine düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi sorumludur. (İsra, 17/36.) ayet-i kerimesi de bir haberin doğruluğunun her fırsatta sorgulanmasını, temel bir ilke olarak takdim eder. Medyada asıl olan, doğru haber ve doğru bilgilendirmedir. Bilgilendirme faaliyeti, insanlar arasındaki ilişkilerin üzerine yaslandığı ahlaki ve nesnel ölçütlerden bağımsız olarak işletilemez. Hele hele medyanın, insanlığımızı bozmak, bizi fıtratımızdan uzaklaştırmak ve toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik çabamızı zedelemek gibi bir görevi asla olamaz. Medyanın bize sunduğu bilginin, manşet adıyla yanıltıcı bir retorik içinde şekillenmiş yahut sürmanşet adı altında manipülatif bir çabayla üretilmiş olması kabul edilemez. Aksine bilgi her durumda değerlendirmeye ve müzakereye açık olmalı, eleştiri ve itiraz kabul etmelidir. Modern zamanların en önemli sorunlarından biri hiç şüphesiz medya-din ilişkisidir. Dünya ölçeğinde konuya baktığımızda medya-din ilişkisinin içler acısı olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz bağlamında ele aldığımızda ise bu ilişkinin rahatsızlık verici, üzücü ve incitici boyutlarda ilerlediğini görmekteyiz. Ülkemizde 31 Mart vakasından bu yana medyada dinin varlığı hep irtica ile eşdeğer bir şekilde işlenmiştir. Dünün Türkiye sinde irtica söylemi ne ise bugünün dünyasında da İslamofobi odur. Maalesef medyada genellikle din, bir ramazan sayfasına, cuma saatine, mübarek gün ve gecelere ve de takvim yaprağına indirgenmiştir. Böyle bir anlayışın hâkim olduğu dünyada ise medya-din ilişkisinin sağlıklı bir zemine oturmasını beklemek beyhudedir. Oysa inanmış bir insanın medyadan beklentisi, dini ciddiye alması, din hakkında yanıltmaması, şaşırtmaması, provoke etmemesi, mahremiyete girmemesi, algı oluşturmadan olguları olduğu gibi vermesidir. Tüketim, hız ve haz çağındayız. Bu çağda en önemli motivasyon kaynağı rekabettir. Kazanmaya ve pazara egemen olmaya odaklanan zihinler, gayrimeşru yollardan da olsa sonuca ulaşmayı başarı addetmektedir. Bu çağ insani zaafların tetiklendiği ve bu zaaflar üzerine bir sektör oluşturularak insafsız bir pazarın inşa edilmeye çalışıldığı zaman dilimidir. Bu çağda insanlar medyayı da sadece pazarın bir parçası olarak görmekte ve bütün enstrümanlar bu pazarda söz sahibi olmak adına birer araç olarak kullanılmaktadır. Ne yazık ki günümüzde din de bu araçlardan biri hâline getirilebilmektedir. Din ve dinî değerler, reyting ve rekabet uğruna heba edilmekte; kimi zaman hakikati çarpıtarak kimi

7 zaman da dinî duyguları istismar ederek kazanç elde etme yoluna gidilmektedir. Bugün, İslam ın medyadaki temsili, İslam dan ve Müslümanlardan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Medya marifetiyle üretilen temsillerin bir cehaletten mi, bir art niyetten mi yoksa özensiz bir ilgiden mi kaynaklandığı konusunda bir karara varmak güçtür. Ancak sonuçta yara alan, mağdur duruma düşen her zaman din ve dinî değerler olmaktadır. Medyanın her zaman manipülatif yapı ve doğasına karşı eleştirel karşı duruşuyla yeni, güzel ve doğru adımlar atma çabası içinde olanların bile sahada görünmeye başladıkları andan itibaren yaşadıkları durum oldukça trajiktir. Medyatik şiddet, fitne ve şerrin modern söylemlerine alet olmamayı mümkün tek hedef olarak önlerine koyan bu iyi niyetli müteşebbis heveslerin bile sonuçta eleştire geldikleri medya gramerine tabi olmaları sorun üzerinde daha derinlikli çalışmalar yapılmasını elzem kılmıştır. Geçen yüzyılda vakti saati gelince dinin çekip gideceği beklentisinde olanlar, bütün programlarını onun yokluğu üzerine inşa edenler, hayal kırıklığı yaşadı. Dinin önemi medyada yeterli ölçüde fark edilemedi, hatta din özenle medyadan uzak tutulmaya çalışıldı. Ancak yeni bir yüzyılın başında dinin olmazsa olmaz varlığı, toplum için gerekliliği ve etkin rolü geç de olsa anlaşıldı. Değişen şartlar toplumu bilgilendirme çabası içinde olan medya kurumları için yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldı. Batı da pek çok medya organizasyonu çalışmalarında din uzmanları, din mütehassısları istihdam etmeyi gerekli görmeye başladı. Ülkemiz söz konusu olduğunda ise, din-medya bağının sağlıklı bir forma girmesi hususunda kayda değer bir gelişmeden söz etmek için bir süre daha bekleyeceğimiz anlaşılmaktadır. Modernleşme sürecinde medyamızın nerede saf tutmayı tercih ettiği, özellikle üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu coğrafyanın dinamiklerini öğrenme, kavrama, dikkate alma, hesaba katma konusundaki ilgisizlikle nereye kadar gidilebilecektir? Bu coğrafyanın gerçekliğini kuşatan din hakkında asgari düzeyde de olsa bilgilenmeye olan ihtiyaç had safhadadır. Medyamız ekonomi, siyaset, emlak ve spor gibi alanlarda uzmanlar bulundurmasına rağmen hâlâ bir din mütehassısı bulundurma ihtiyacı hissetmemektedir. Dinî kavramları bilerek bilmeyerek karıştıranları, hatimle hutbeyi, hutbeyle vaazı, bayramla cumayı, ayetle hadisi birbirine katanları sadece eğlencelik birer figür olarak elbette ele alamayız. Mesele din hakkında, dindarların hoşuna gidecek, onların duygularını okşayacak adımlar atmak da değildir. Asıl mesele, medyamızın dini ciddiye almasıdır. Milletimizin sosyolojisini, antropolojisini, psikolojisini, teolojisini kuşatmış bir hakikat karşısında hemen her birimizin arzu ettiği şey ciddiye alınmak, anlaşılmak için emeğe değer görülmektir. Bugün inanan insanların medyadan en tabi beklentisi, kutsal değerlerin tartışma ve polemik konusu yapılmadığı, dinin alay konusu edilmediği ekranlar ve sayfalardır. Basın özgürlüğü hepimizin huzur ve felahı için gerekli hatta zorunludur. Ancak üzerinde ısrarla durulan bir özgürlük vurgusundan sadece dinin ve dindarların mağdur olması anlaşılır gibi değildir. Özgürlük herkes için kıymetli bir taleptir ve saygıdeğerdir. Dolayısıyla bugün bir Müslüman ın kendi canından daha aziz gördüğü dinini, imanını ve ibadetlerini medya vasıtasıyla itibarsızlaştırmak, kabul edilebilecek bir durum değildir. Söz gelimi bugün sinemada işlenen din adamı tiplemesinin hiçbir sahici karşılığı yokken bunda ısrarlı olmanın sadece medyanın güvenilirliğine ve itibarına halel getirmekten başka bir işe yaramayacağı da bilinmelidir. Üzerinde durulması gereken bir başka husus da sosyal medyadır. Günümüzde internet bağlantısıyla dev bir bilgi sepetine ulaşmak, doğru-yanlış fark etmeksizin her türlü düşünceye ve yoruma erişmek mümkündür. Sanal âlemin sunduğu cesaretle insanlar kendilerine dair yerli yersiz her türlü detayı paylaşmakta, bunu yaparken de hiçbir değer ve ölçü tanımamaktadır. Bu durum toplumda çok ciddi ahlaki yaralar açmaktadır. Her an bizi gören ve gözetleyen, yarın hesaba çekecek olan Yüce bir Yaratıcı nın varlığına dair yeniden bilinçlenmeye, iç kontrol mekanizmalarımızı harekete geçirmeye, vicdan ve ahlak ölçülerini hatırla(t)maya acilen ihtiyacımız vardır. Medya dört koldan, fütursuzca o kadar çok hayatımızın içine girmiş durumdadır ki, artık çocuklarımızı ve yeni nesilleri medya ile buluşturma değil, ondan korumak için önlem alma mecburiyeti vardır. Son olarak bugün, medya-din ilişkisi bağlamında sormamız ve üzerinde kafa yormamız gereken soru(n)lar şunlardır: İletişim çağı olarak da adlandırılan zamanımızda insanların din ile bağ kurmak için buldukları yeni iletişim yolları nelerdir? İnsanlar bu yeni imkânlarla din ile hayat arasında doğru bir bağ kurabilirler mi? Yanlış din anlayışlarının yoğunlaşmasında, dinin tabiatına muhalif nesebi gayrisahih yorumların artmasında bu iletişim kanallarının rolü nedir? Biz bunlara alternatif daha doğru iletişim imkânları bulamaz mıyız? Peki, biz internet de dâhil mevcut araçları, ortamları, zeminleri kullanarak ve bunlara belki yenilerini katarak sahih mesajı en ücra köşelere kadar nasıl ulaştırabiliriz? AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 5

8 GÜNDEM Medya VE DiN ALGISI Dr. Yüksel Salman Dini Yayınlar Genel Müdürü Toplum ile bilgi/haber kaynağı arasında bir nevi aracılık rolünü üstlenen medyadan beklenen en önemli husus güvendir. Bu da en yalın haliyle, haberi çarpıtmadan, belli istek ve hedefler doğrultusunda yönlendirmeden olduğu gibi aktarmakla oluşur. Ne var ki, medyanın toplum ile olaylar arasındaki aracı rolünü yalnızca bir yansıtma olarak görmek ve gördüğünü aktarır. diye düşünmek elbette mümkün değildir. 6 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

9 Gündelik hayatın önemli bir kısmının medya üzerinden okunup algılandığı bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomiden siyasete, sanat ve edebiyattan din alanına varıncaya kadar sosyal hayatı çok yönlü etkileyen medya, sadece kişiler ve kuruluşlar arası ilişkileri değil, aynı zamanda uluslararası i- lişkileri de çok yönlü etkileyen bir güce sahip. Medyanın kaçıncı güç olduğu tartışmalara konu olsa da, sosyal hayatın en önemli aktörlerinden biri olduğu ve günümüz insanının hayatının önemli bir parçasını oluşturduğu tartışılmaz bir gerçek. Teknoloji alanındaki baş döndürücü gelişmelere bağlı olarak medya sektöründe yaşanan hızlı değişim, bilgiye süratle ulaşımı, bilim, sanat, estetik, din, iktisat, sağlık gibi hayatın hemen her alanında pek çok kolaylığı da beraberinde getirmiştir. AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 7

10 GÜNDEM Bilgi/haber kaynağı ile toplum a- rasında bir nevi aracılık ve taşıyıcılık görevini üstlenen medyadan beklenen en önemli husus güvendir. Bu da en yalın hâliyle, haberi, bilgiyi, çarpıtmadan, belli istek ve hedefler doğrultusunda yönlendirmeden olduğu gibi aktarmakla olur. Ne var ki, medyanın toplum ile olaylar arasındaki aracı rolünü yalnızca bir yansıtma olarak görmek ve gördüğünü aktarır. diye düşünmek mümkün değildir. Her şeyden önce işin içinde insan faktörü bulunduğundan; siyasi, ideolojik, dinî eğilimler, ticari beklentiler işin içine girecek, sonuçta ham haber ve görüntüler işin mutfağında işlenerek izleyiciye, okuyucuya aktarılacaktır. Bu durum bilgiyi, haberi yani dünyasal gerçekliği medyatik gerçekliğe dönüştüren ve mevcut veriyi araç hâline getiren stratejileri de beraberinde getirecektir. Tarihsel süreç içinde gelişen basın ahlak ilkeleri bu konuda ideale ulaşmak için ihtiyaç duyulan normları oluşturmuş ve gerekli her türlü çabayı göstermiş olsalar da bu konuda arzu edilen duyarlılığın en azından istenilen seviyede gerçekleşme ihtimalinin oldukça zor olduğunu belirtmek gerekir. (Hatemi, Hüseyin, Basın Ahlakı, s. 83.) Elbette bunların anlamsız ve işlevsiz oldukları da söylenemez. (Bostancı, Naci, Medya ve Din İlişkilerinde Tersi ve Yüzü Diyanet Aylık Dergi, sy. 212.) Ancak söz konusu olan bilgi veya haber din gibi hassas ve bütün toplumu yakından ilgilendiren bir alana ait olduğunda, medyadan beklenen duyarlılık ve titizlik daha da önem kazanmaktadır. Bu yüzden insanlara dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek üzere gönderilen dinin, dünyevi beklentiler ve maddi çıkarlar uğruna feda edilmemesi ve ticari beklentilere araç kılınmaması medya din ilişkilerinde en hassas çizgilerden birini oluşturmaktadır. Dinî hayatın canlandığı, dinî duyguların daha yoğun olarak yaşandığı ramazan ayına bakıldığında, medyanın halka sunduğu ramazan, ana haber bültenlerinden başlayarak bütün medyayı kuşatan bir festival mevsimi gibidir. Tüketim kültürü odaklı yayınlarla özel lüks iftar menülerinin yer aldığı yemek programları, cömertlik ve yardımlaşma duygularından ziyade israf sofralarını bizlere sunmaktadır. Reklam literatüründe de dinin etkisini yine ramazan ayında üzülerek belirtelim ki net bir şekilde görebilmekteyiz. Medya, dinin yüzyıllarca tartışmasız bir biçimde uygulanmış, yaşanmış konularını bile tanınmış medya simaları üzerinden tartışmaya açarak, bireysel ve sosyal hayatımıza ferahlık ve huzur getiren maneviyat iklimini zedelemekte ve zihin karışıklığına sebebiyet vermektedir. Benzer durum, orucun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, ramazan ayının uzun ve sıcak günlere denk gelmesinden hareketle doğabilecek sağlık problemleri, oruç tutmayanlar üzerinde uygulanan manevi baskı gibi haber ve yorumlar da gazete ve televizyonlarda sıkça yer almaktadır. Bazen de ramazan ayının manevi atmosferine, birlik ve beraberliği sağlayıcı, yardımlaşma duygularını pekiştirici yönlerine temas etmek yerine, ramazan ayında gıda fiyatlarında meydana gelen artışların, paha- 8 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

11 GÜNDEM Batılı medya, barışçıl bir süreçte normal gelişimini sürdüren herhangi bir kitleyi, kendi misyonundan soyutlayıp radikalleştirerek marjinalleştirmektedir. Radikalleşen guruplar ise fasit bir daire içinde tam da Batılı medyanın istediği şekilde İslam ve Müslümanların takdiminde kullanılacak imaj malzemelerini sağlamaya hazır hâle gelmektedir. lılığın veya fakirlik ve yoksunluğun gündeme getirildiği de herkes tarafından fark edilmektedir. Yine belli ibadetler üzerinden dinin özüne yönelik eleştirilerin gündeme gelmesi medyada sıkça yer alan hususlar arasındadır. Özellikle Kurban Bayramlarında sunulan haber bültenlerinde ağırlıklı olarak bu tarz haberler yer alabilmektedir. Kurban kesmenin hayvana yapılan bir eziyet ve hayvan haklarının ihlali olarak aksettirilmesi, Kurban Bayramı öncesinde sokaklarda, caddelerde hayvan kovalama görüntüleri; bayram sonrasında ise uygunsuz biçimde kurban kesimi ve atıklarının, oluşan çevre kirliliğinin sıklıkla yayınlanması, din konusunda zihinlerde yanlış bir algının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Medyanın kurban ibadeti sırasında yapılan yanlışlara dikkat çekmesinin elbette faydalı olduğu kabul edilmekle beraber, yapılan hataların kurbanın özüne, hatta dinin belli sabitelerine dair bir tartışmaya dönüştürülmesi elbette doğru değildir. Batı medyasında İslam algısı Batı medyasında İslam ı tahkir eden, Hz. Peygamberi çeşitli yazı, resim, karikatürlerle karalamaya çalışan ve İslam ı terör ve şiddetle bağdaştıran haberlere sıklıkla rastlamak mümkündür. Özellikle 11 Eylül den sonra İslamiyet in fundamentalizmle ilişkisini ortaya koymaya çalışan yayınlar ivme kazanmıştır. Görsel medya, Müslümanları Amerika ve Avrupa ülkelerine zarar vermeye çalışan şiddet yanlısı kişiler gibi gösterirken, yazılı basın da İslamiyet hakkında yaratılan imajla aynı yönde olduğunu çeşitli yayınlarla göstermiştir. Örneğin Ortadoğu hakkındaki olumsuz yazılar, genellikle ya bir cami ya da dua eden kalabalık bir cemaat resmiyle birlikte yayınlanmaktadır. (Kurtuluş, Yunus, 11 Eylül Sonrası İslam la İlgili Medya Değerlendirmeleri, İst. 2009, s. 78.) Batı medyasında İslamiyet in çoğu Amerikalı ve Avrupalının bilincinde yer almaya başlaması petrol, İran, Afganistan, Irak taki çatışmalar, İsrail-Filistin gerginliği veya terör olaylarının medyada yer almasıyla olmuştur. İslamiyet in bu şekliyle medyada yer alması, İslamiyet in anlamının veya mesajının belirli bir çerçeve içine alınması ve klişeleştirilmesi yanında İslam a karşı hasmane bir tutuma da zemin hazırlamaktadır. Bu hâliyle Batılı medya, barışçıl bir süreçte normal gelişimini sürdüren herhangi bir kitleyi, kendi misyonundan soyutlayıp radikalleştirerek marjinalleştirmektedir. Radikalleşen guruplar ise fasit bir daire içinde tam da Batılı medyanın istediği şekilde İslam ve Müslümanların takdiminde kullanılacak imaj malzemelerini sağlamaya hazır hâle gelmektedir. Malzeme sunuldukça saldırı artmakta, saldırı arttıkça da radikalizm yükselerek bu olumsuz tablo sürüp gitmektedir. (Keneş, Bülent, Batı Medyasında İslam İmajı, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 12.) Medyada din adamı ve dinî hassasiyeti olan kesimler yer alış biçimi de geçmişten bu yana çoğu zaman sorunludur. Son yıllarda olumlu örneklerde artış olsa da; din adamının kıyafetinden saçına, sakalına ve toplumsal statüsüne varıncaya kadar çoğu zaman küçümseyici bir sunumla verildiği gözlemlenebilmektedir. Film ve dizilerde çirkin, hilekâr, yalancı hoca tiplemeleri; kekeme, kişiliksiz din adamı karakterleri; dinî duyarlılığı olan kadınların genellikle eğitimsiz, hizmetçi, temizlikçi, vb. rollerde yer alması bunun örnekleri arasında zikredilebilir. Ön yargılarla beslenen ve algıdaki süreklilik ile zamanla neredeyse kökleşen bu durum, dinî konularda topluma rehberlik etme yanında, toplumsal dayanışma ve kaynaşma bağlamında ulvi bir görev üstlenen din hizmeti men- AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 9

12 GÜNDEM suplarını incitmektedir. Dine mesafeli yaklaşan veya dinin toplumsal görünürlüğüne sıcak bakmayan yaklaşımlarla, dinin toplumda olması gereken sınırlara ilişkin çizilmeye çalışılan çizgilerin de bunda etkisi olduğu söylenebilir. Medyada dinî içerik ve sunumu Popüler kültüre alternatif içerik üretiminin zor olduğu bir süreçte, medyada dinin sağlıklı bir şekilde sunumuna imkân verecek yayıncılığın zorlukları ortadadır. Dünya genelinde özel sektörün hâkimiyetinde olan görsel ve işitsel medyanın, ekonomik, politik bir temele oturduğunu söyleyebiliriz. Medya sektörünün yanı sıra, farklı pek çok sektörde faaliyet gösteren yerel veya küresel holdinglerin bünyesinde yer alan medya kuruluşları da, genelde 10 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

13 GÜNDEM Toplumda merkezî bir konuma sahip olan dine yönelik bakış açısının medyada daha sağlıklı bir zeminde ele alınması, sadece medya din ilişkilerinin doğru bir zeminde seyretmesi için değil, aynı zamanda küresel barış ve insanlığın huzuru için de hayati önemi haizdir. ticari amaca yönelik bir yayıncılık anlayışına sahiptirler. Burada da etkin olan unsurlar; reyting alan işler yapıp reklam gelirini artırmak, yayın içerikleri ile izleyicilerin düşünce ve duygularını etkileyerek kendilerine pazar oluşturacak bir yaşam biçimini küresel ölçekte yaygınlaştırıp tüketici kimlikleri inşa etmektir. Her iki durumda da kitle iletişimi suistimale açık bir alan hâline gelmektedir. Kısacası medya sektöründe oyunun kurallarını kapitalist, haz ve çıkar odaklı bir anlayış koymuştur ve bu anlayış neredeyse tüm dünyayı mahkûm etmiştir. Böyle bir platformda yer alış biçimi de birtakım sınırlılıkları beraberinde getirmektedir. Bu noktada popüler kültüre alternatif ve reyting/reklam kaygısından uzak bir dinî sunuma ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu sağlamak için de hakikatleri imajlarla ve simülasyonlarla örtmemek, irşat ve tebliği reklam ve propagandaya dönüştürmemek, dini aktarımda ticari ve siyasi kaygılar gütmemek, din konusunda ölçüsüz, doğruluğu kabul görmemiş, tartışmalı ve tutarsız bilgi aktarımından uzak durmak, ütopik, tamamen duygusal ya da tarihe hapsedilmiş bir din sunumu yerine, dinin temel sabitelerini dikkate alan, İslam ın günümüze ışık tutan, insanlığın bugünkü açmazlarına çözümler sunan, hayatın içinden içerikler üretmek gerekmektedir. Medya ve bilgi kirliliği Günümüzde medyada dinin yer alış biçimine ilişkin en ciddi sorunlardan biri bilgi kirliliğidir. Sosyal paylaşım sitelerinde dini içerikli pek çok bilgi hataları mevcuttur. Kur an da yer alan ifadelerin hadis diye aktarılması, cuma namazında öğle ezanından farklı olarak namaz sırasında iç ezan okunduğunun bilinmemesi vb. bunlardan sadece bir kaç örnektir. (Çamdereli, Mete, Medya ve Din, s ) Aynı durum internet ortamında paylaşılan dinî bilgiler için de gereklidir. Bir web sitesi yapabilen veya yaptırabilen herkes, insanlara kendi doğrularını anlatma fırsatı bulabilmektedir. Bu sitelerde yetkili yetkisiz pek çok kişilerce geçmişte verilen kimi fetvaların yerindeliği veya kişiye özel cevapların kamuoyu ile paylaşılması ne kadar doğrudur? Bunun cevabını vermek alan uzmanlarının işidir, ancak bunların oluşturduğu sorunları görmek için uzmanlığa ihtiyaç yoktur. Ne yazık ki sağlıklı bilgilere her zaman ulaşabilen ve güvenli bilgi alınabilen sitelerin sayısı da istenilen miktarda değildir, yine bu konuda herkesi ölçülü olmaya mecbur edecek bir yaptırım gücü de henüz mevcut değildir. Bilgilendirme ve eğitme gibi işlevleri olan kitle iletişim araçlarının, yaygın bir eğitim aracı olma özelliğiyle toplumun bilinçlenmesine katkı sağlayacak ve dinî konularda izleyiciye yol gösterecek sağlıklı dini bilgi üretmeleri beklenir. Din istismarı yapmayan, Müslüman coğrafyanın ortak kodlarını dikkate alan, dinin hakikatlerini moda ilgilere feda etmeyen, İslam ın sahih bilgisini ve yüksek hakikatlerini dünyevi bütün çıkarların üstünde tutarak toplumla paylaşan yayınlara ihtiyaç vardır. Medyanın uzman din eğitimcilerinin rehberliğinde din ve değerler eğitimi alanında üreteceği bu tür programların topluma önemli katkılar sağlayabileceğini belirtmek gerekir. Toplumda merkezî bir konuma sahip olan dine yönelik bakış açısının medyada daha sağlıklı bir zeminde ele alınması, sadece medya din ilişkilerinin doğru bir zeminde seyretmesi için değil, aynı zamanda küresel barış ve insanlığın huzuru için de hayati önemi haizdir. Son zamanlarda İslam dünyasında yaşanan acı ve trajik hadiseler bunun çok açık bir göstergesidir. AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 11

14 GÜNDEM Prof. Dr. Mustafa ARSLAN İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Postmodern Çağda Medya ve Yeni Dinsel Kimlikler Günümüzün postmodern dünyasında modern dünyadan farklı olarak yeni kimlikler ön plana çıkmaktadır. Postmodern dönemde ortaya çıkan bu yeni kimlikler ise en yoğun popüler kültürde yani medyada temsil edilmektedir. 12 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

15 GÜNDEM Medya ve din konusu ele alınırken ilk belirtilmesi gereken şey, medyanın günümüzün en etkili ve işlevsel araçlarından birisi olduğudur. Etkisi, belirleyiciliği ve işlevselliği o kadar yaygın düzeydedir ki artık kavram massmedya yani kitle iletişimi olarak kullanılmaktadır. Sosyal bilimciler günümüz sanayi sonrası toplumunu adlandırmada enformasyon toplumu kavramını kullanmaktadır. Çağımız bir medya ve enformasyon çağıdır. Dolayısıyla medya ve enformasyon günümüz toplumunun en ayırt edici kavramları olmaktadır. Artık insanımız modern sanayi toplumunda yaşamıyor. Teknolojik yenilikler, kültürel değişmeler, bilgi ve enformasyonun yoğun artışı, toplumun yeni koşullarını hazırlarken toplumsal yapıyı da yeniden oluşturmaktadır. Modern sanayi toplumunun yapıları eskiyip bir zayıflarken yeni toplumsal koşullar ortaya çıkmaktadır. Enformasyon teknolojilerinin gelişimi ile gelen bu yeniçağın modern toplumun birçok yapı ve a- lışkanlıklarını değiştirdiği, birçok köklü yeniliği içinde barındırdığı bir gerçek. Örneğin Anthony Giddens günümüzde modernliği aşan durumlarla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmektedir. Günümüzün ünlü Kıta filozoflarından Gianni Vattimo ise postmodern diye tanımladığı yeni çağın oluşumunda merkezî rolü medyaya vermektedir. Gerçekten postmodern ya da geç-modern bir toplumdan bahsedilecekse bunun oluşturucu gücü medyadan gelmektedir. Dolayısıyla medyalardan bahsederken sadece oldukça etkin bir araçtan bahsetmiş olmuyoruz aynı zamanda yeni bir çağı oluşturan dinamiklere sahip bir olgudan da bahsediyoruz. Aynı zamanda yeni anlamlar, davranış tarzları ve semboller üreten bir yapıdan da bahsediyoruz. Günümüzde bu kadar merkezî bir role sahip olan medya ve yine diğer etkili bir güç olan din arasındaki ilişkilerin öyle çok basit olamayacağını tersine karmaşık bir ilişkiler ağının mevcut olduğunu söylemek gerekir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, medya ve din ilişkisi günümüzde kutsala yeniden dönüş ile yakından alakalıdır. J. Derrida modern dünyada dinin yok olup olmadığı nı medyadan yola çıkarak değerlendirir ve küreselleştirici öğe olarak medyayı dinin günümüzde yeniden dirilişi olarak ele alır. Ona göre medyanın içerisinde dinin bir şekilde yeniden güçlenmesi söz konusudur. Ancak medya içinde gelişen ve dönüşen dinsellikler nasıl bir mahiyettedir? Bunun değerlendirilmesi gerekir. Çünkü medya bir aktör olarak dini hem taşımakta hem de kendi mantalitesi çerçevesinde onu dönüştürmektedir. Bu anlamda din açısından son derece yeni bir durum ortaya çıkmaktadır ki, bunu din-medya-postmodern kimlik üçgeninde değerlendirmek gerekir. Günümüzün postmodern dünyasında modern dünyadan farklı o- larak yeni kimlikler ön plana çıkmaktadır. Postmodern dönemde ortaya çıkan bu yeni kimlikler ise en yoğun popüler kültürde yani medyada temsil edilmektedir. Dolayısıyla medya yeni kimliklerin temsil edildiği, dönüştüğü bir alan, zemin olmaktadır. Enformasyon toplumunun koşulları içinde postmodern yeni kimlikler oluşmakta ve gelişmektedir. Postmodern dönemde yeni kimliklerin oluşumunu anlamak için Weber den ilhamla dünyanın ye- AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 13

16 GÜNDEM niden büyülendirilmesi ve mitin keşfi kavramlarına dikkat etmek gerekir. Modern insan, modernizmin aşırı rasyonel ve seküler dünya görüşünden sıkılıp, dünyanın üzerinden kaldırılan manevi kalkanın âdeta yeniden yerine konmasını talep etmektedir. Bu yeni kimlik, toplumun ve insanların anlam dünyalarını akılcılıktan uzak yeni tarzlarla yeniden anlamlandırmaya yani büyülendirmeye ve hayatın içine miti yeniden sokmaya çalışmaktadır. Medya bu yeni kimliğin dünyasının yeniden büyülendirilmesi işlevini yerine getirmektedir. Bu süreçte medya yeni kutsallıkların oluşumu ve bunun kısmen de aktarımına aracılık etmektedir. Medyanın yeni süreçteki bu rolüne geçmeden postmodern dönemde dinin durumuna kısaca göz atmak gerekir. Gelişmiş ülkelerde dine ve ruhsallığa dönüşte âdeta bir patlamanın yaşandığı bütün din sosyologlarınca paylaşılan bir gerçektir. Günümüzde din alanında ortaya çıkan bu (post)modern yeni durum, hem genel anlamda dinî ve kutsal olana ilgide bir artış olarak, hem de mistik, ezoterik kültlere, Yeni Çağ akımı gibi yeni dinselliklere ve paranormal eğilimlere yönelişte ortaya çıkmaktadır. Bu yönelişin, i) İslam, Hristiyanlık, Budizm gibi geleneksel kurumsal dinlere ve ii) kurumsal olmayan, mistik ve ezoterik dinsel eğilimlere olmak üzere iki koldan vuku bulduğunu görmekteyiz. Örneğin bugün Amerika da binlerce yeni ruhsal ve dinsel eğilimler mevcuttur ve bu nedenle Amerika ya yeni dinler süpermarketi ismi verilmektedir. Hatta bu yönelişlerin başta marjinal gibi görünse de küreselleşme faktörü ve hızla gelişen ve yaygınlaşan iletişim araçları vasıtası ile yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Gelinen noktada eskisinden daha fazla mistik ve ezoterik eğilimlerle karşılaşacağımız anlaşılıyor. Mistik ve mesiyanik eğilimler, modernliğin akılcı paradigmasının aldığı yaradan, geleneksel dinlerin de modernliğin yıkıcı eleştirileri nedeniyle henüz eski güçlerine kavuşamadıklarından ötürü ortada rahatça cirit atabilmekte, küresel kitle iletişim araçları ile de yaygınlıklarını artırmaktalar. Bu tarz dinî-manevi eğilimlerin yaygınlaşmasının modern toplumların geçirdiği dinî bireyselleşme ve dinî çoğulculuk gibi süreçlerle de yakından alakalı olduğunu belirtmek gerekir. Modern kültürle gelen bireycilik modern kapitalist toplumlarda dinî çoğulculuk denilen bir olguyu karşımıza çıkarmaktadır. Bu süreçte din, eskisi gibi tekelci konumda değildir ve bireyin önünde dinsel çeşitlilik arzıendam etmekte ve birey, oldukça farklı dinsel görüşlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Modern birey için artık din, bir zamanlar geleneksel dinsel kurumlar tarafından kendisine sunulduğu gibi şüphe götürmez nesnel bir gerçeklik değil, barındırdığı çeşitlilik içerisinden seçim yapılabilen bir olgu hâline dönüşmüştür. Farklı dinsel organizasyonlar, 14 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

17 GÜNDEM taraftar toplamak için rekabet etmek zorundadırlar ve bu rekabet, üyelerin eskisi gibi bir sadakat tarzına sahip olmadığı anlamına da gelmektedir. Bu süreçte, dinsel görüşlerin piyasaya sunulması ve potansiyel alıcılara iletilmesi önemlidir. Dinî bireyselleşme ve çoğulculuk medya ile daha ileri noktalara taşınmaktadır. Ancak din, modern toplumun geçirdiği toplumsal süreçler vasıtasıyla oluştuğu yeni ve farklı durum yanında (post)modern durumun en etkin mekânı olan medyadaki görünümleri açısından da değerlendirilmelidir. Çünkü günümüzde iletişim-medya alanında kutsal ın yeniden üretilir ve de tüketilir hâle geldiğini görüyoruz. İnsan hayatında çok önemli olan toplumsallaşma sürecinin en önemli iki gücü olan din ve kitle iletişim araçları topluma şekil vermek, değer yaratmak ve benimsetmek, düzen kurmak ve kontrol etmek gibi işlevlere sahiptir. Sanayi toplumu öncesi iletişim araç ve tekniklerinin gelişmediği dönemlerde dinin toplumsallaştırıcı gücü çok başat idi. Ancak önce matbaa daha sonra kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler dinî kurumların elindeki toplumsallaştırma işlevini almış ve/ya paylaşmış görünmektedir. Dinî bilgi ve düşünce kanallarındaki akışta değişim olmuştur. Yeni dönemde bilginin akışı, eskiden olduğu gibi dinî kurumlar aracılığı ile değil, medya aracılığı ile ve yeni sembolik, kültürel merkez ve şebekelerden sağlanmaya başlamıştır. Televizyondaki çeşitli tartışma programları, İnsan hayatında çok önemli olan toplumsallaşma sürecinin en önemli iki gücü olan din ve kitle iletişim araçları topluma şekil vermek, değer yaratmak ve benimsetmek, düzen kurmak ve kontrol etmek gibi işlevlere sahiptir. belgeseller, filmler, diziler ve hatta reklamlarda dinsel sembollere göndermeler yapılmakta, yeni semboller geliştirilmekte, doğaüstü varlıklar ve güçleri ile ilgili betimlemeler yapılmakta, duygulara hitap eden dramatik bir ortam yaratılmakta ve din her seferinde yeni bir içerik ile malzeme yapılmaktadır. Devrin kuralsız ve başıboş olarak hizmet eden televizyon programları da sinagog, cami ve kilise gibi dinî bilgi kaynağı olarak algılanabilmektedir. Burada asıl tehlike medyanın uhrevi âlemi kutsallık adına okuyup kitlenin hizmetine sunmasıyla başlamaktadır. Dinin artık popülerleştirildiği ve piyasa konusu hâline geldiği düşünülmektedir. Bütün bunlar aslında medyanın seküler karakterde olması ile bağlantılıdır. Ancak sözlü kültür ve simgesellik özelliği, mistik dile sahip oluşu medyanın yeni kutsallıklar üretmesine ve bunu (post)modern bir bağlamda yapmasına imkân vermektedir. Medya bu anlamda yeni seküler kutsallıkların merkezi olmaktadır. Dünyada etkin bir film endüstrisi olarak Hollywood dizi ve film sektöründe mistik ve dinsel imgeler çokça yer almaktadır. Medyanın seküler kutsal üretimine örnek olarak günümüzde çok etkin olan New Age (Yeni Çağ) akımını verebiliriz. Yeni Çağ ı Bochinger bir illüzyon bir medya icadı olarak görmektedir. Toplumsal tabanı ve gerçekliği pek olmasa da medyada üretilen ve gerçekliği oluşturulan bir olgu o- larak karşımıza çıkmaktadır. Yeni Çağ, kurumsal dinlerde zayıflık, dinsel pazar, çoğulculuk gibi modern dinsel yönelimlerin sonucu ortaya çıkıyor. Daha bireysel zevk ve tercihlere dayalı bir anlam paketi var. Bireyin arzu ve talepleri ön planda olan bir ruhsallık tarzı özelliği gösteriyor. S. Bruce, Modern çağın dinî durumuna bakmak için Yeni Çağ a bakmak gerekir. Sosyal gerçekliğe tekabül etmeyen, bireysel temelli ve medyada gelişen bir ruhsallık demektedir. Medyada kutsal üretimine diğer bir örnek, paranormal inanç ve uygulamalardır. Günümüzde popüler kültürde paranormal, mistik inanış ve uygulamalara, ruhçu eğilimlere, fal ve astrolojiye, hayaletlere bir ilgi söz konusudur. Araştırma sonuçları bu eğilimlerin daha çok medya tarafından belirlendiği şeklindedir. Eğlence ve turizm sektöründe de ayrıca görülmektedir. Paranormal olgular, kurgusal olsa da sırf eğlence olarak nitelenemez. İnsanların ilgi ve eğilimleri de söz konusu edilmelidir. İnsanla- AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 15

18 GÜNDEM Medyada seküler ama kutsal yönü olan örneklere çokça rastlanmakta, kutsalın seküler-postmodern üretimine dair örnekler söz konusu olmaktadır. Burada kapitalist tüketim kültürü ile bu ruhsal eğilimlerin iç içe girdiklerini, çağımızın küresel iletişim ve tüketim araçlarına çok iyi adapte olduklarını görüyoruz. rın ilgi ve eğilimleri ile medyanın etkisi birleşerek seküler kutsal ürünler ortaya çıkmaktadır. Bir taraftan kurgusal ve bireysel ilgi ve hazlara dönük, diğer taraftan ise seküler akli olanla mücadele, dinî ve varoluşsal temalara ilgi çerçevesinde ortaya çıkmaktalar. Burada medyatik dil ile dinsel temalar kurgusal olarak iç içedirler. The Exorcist, The Exorcist of Emily Rose, Omen, Matrix, Harry Potter, Signs, Alien, Ghost, The Sixth Sense, Dragonfly, X Files buna örnek olarak verilebilir. Batı da işlenen bu tarz film ve dizilere son dönemlerde ülkemizde de rastlanılmaktadır. Sonuç Sonuç olarak bizler enformasyon toplumunda yaşamaktayız. Bu toplum tipinde popüler kültürün etki alanı giderek genişlemektedir. Günümüzde kutsala dönüşle birlikte kutsal, medya içinde de görünür olmaya başlamıştır. Ancak bu süreçte kutsal, zaman zaman seküler formlara da bürünebilmektedir. Modern süreçte gelişen bireyselleşme ve dinî çoğulculuğun bir sonucu olarak kutsal, postmodern medya alanında karşıdakinin bireysel haz ve isteklerini de hesaba katan eğlence, tüketim yönüne de sahip biçimlerde tezahür edebilmektedir. Bu anlamda medyada dinsel, büyüsel ve paranormal ürünlerde artış gözlenmekte ve bu ürünler kutsal olanın eğlence mantığıyla tüketime sunulduğu bir süreçte karşımıza çıkmaktadır. Mit, büyü, paranormalizm gibi olguların postmodern tezahürünün göründüğü ve üretildiği mekân medya olmaktadır. İster kabul edelim ister etmeyelim şurası bir gerçek ki, sekülarizmin dine karşı sert tutumunu -özellikle 19. ve 20. yüzyıllara nazaran- değiştirdiği görülmektedir. Sekülerleşmenin özellikle medyada dine karşı bu sert tutumunu değiştirdiğini görebiliriz. Medyada seküler ama kutsal yönü olan örneklere çokça rastlanmakta, kutsalın seküler-postmodern üretimine dair örnekler söz konusu olmaktadır. Burada kapitalist tüketim kültürü ile bu ruhsal eğilimlerin iç içe girdiklerini, çağımızın küresel iletişim ve tüketim araçlarına çok iyi adapte olduklarını görüyoruz. Yine, burada ruhsal tatmin yanında yeni bir tüketim mantığı, kutsalı metalaştıran bir mekanizma söz konusudur. Kutsal karşıtı katı seküler anlayışın bırakılarak yeni bir yaklaşımın mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bu, yeni bir paradigmadır ve kutsalın modern seküler süreçlere adaptasyonu şeklinde de anlaşılabilir. Farklı dinî-manevi temsiller, medya vasıtasıyla etkin olabilmektedir. İletişim kanallarının gücü kullanılarak dinî kurumların etkinliğine yakın hatta zaman zaman onu geçecek kadar güçlü de olabilmektedirler. Medyanın seküler karakterlerinden en ö- nemlisi eğlence aracı, pazar mantığı vb. olduğu için manevi ve dinî olan da bu eğlence ve pazar mantığı içinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla hem manevi ve dinî temalar dinî çoğulculuk gereği bireyin istek ve beğenilerine göre ele alınmakta; hem de katı seküler yaklaşımların tersine dinî ve hatta mistik konular en uç örneklerine kadar işlenmektedir. Batı sinemasından ülkemizdeki film ve dizilere kadar medyada ele alınan dinî, manevi ve hatta büyüsel imgeler (popüler dinî temalar, medyum, cinci, şifre çözücü kişiler vb.) göz önüne alındığında dinin özellikle gençler arasında nasıl algılandığının araştırılması ve bununla ilgili tedbirlerin alınması da zorunlu görünmektedir. Ayrıca dinî-manevi konuların medyada ele alınması olumlu görülürken, bu değerlerin tıpkı ö- ğütülen diğer değerler gibi popüler kültürün bir malzemesi olarak tüket(tiri)lmesinin, pazarlanan bir meta konumuna düşürülmesinin önüne geçecek tedbirlerin alınması da önem arz etmektedir. 16 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

19 GÜNDEM Thomas Edison (sağda) ve George Eastman (1925) Sinema ve Din Yrd. Doç. Dr. Bilal YORULMAZ Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sinema milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaşmasına rağmen, etkisi yavaştır. Sinema devrim yapmaz. Toplumu yavaş yavaş değiştirir. Önceleri yalnızca filmlerde görülen insanlar, bir süre sonra sokaklarda dolaşmaya başlarlar yılında Edison un Kinetoskop u icadı ve 1895 yılında Lumiere kardeşlerin Paris teki Grand Cafe de ilk sinematograf gösterimini yapmaları ile yedinci sanat doğmuştur. İlk yıllarda sanat olarak kabul görmeyen ve tiyatro salonlarında gösterilen filmler zamanla hak ettiği değeri bulmuş ve kendi salonlarına sahip olmuştur. İngilizceyi yeterince bilmeyen göçmenler için, filmler en önemli eğlence aracı hâlini almış, böylece filmler ABD de getirisi yüksek bir sektör oluşturmuştur. Çoğunluğu göçmen Yahudilerden oluşan ve Edison a patent ücreti ö- dememek için Los Angeles a kaçan küçük film üreticileri Hollywood u kurmuştur. Ahlaki değerleri zayıflatan Hollywood filmlerine karşı Hristiyan halktan ve dinî önderlerden tepkiler gelmiş, Hollywood ise Hz. İsa nın hayatını konu alan dinî filmlerle bu tepkileri yumuşatmıştır. Yahudilerin ve Hristiyanların gayretleriyle, günümüze kadar Hz. İsa nın hayatı ile ilgili iki yüzden fazla film çekilmiştir. Bu filmlerin incelendiği onlarca kitap ve maka- AĞUSTOS 2015 DİYANET AYLIK DERGİ 17

20 GÜNDEM Jack Shaheen in yaptığı bir araştırmaya göre, Hollywood filmlerinde yer alan 900 Müslüman karakterden sadece 12 tanesi olumlu tipleme içermekte, 50 tanesi de iyi-kötü karışık karakterler olarak sunulmaktadır. le yayınlanmış, ilahiyat fakültelerinin bünyesinde bunlarla ilgili bölümler açılmış, sinema ve din adlı lisans dersleri okutulmuştur. Ayrıca popüler Hollywood filmlerinin din eğitiminde kullanımı üzerine teorik ve pratik birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Sinema ve din alanındaki bu çalışmalar günümüzde artarak devam etmektedir. İslam ülkelerinde ise durum çok daha farklı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye ve İran gibi İslam ülkelerine sinema yabancılar veya azınlıklar vasıtasıyla girmiştir. İlk zamanlarda, ülkedeki azınlıklar sinemaya ilgi göstermiştir. Sonradan gelen Muhsin Ertuğrul gibi yönetmenlerin, ürettikleri filmlerin halkın manevi değerleriyle çatışması sonucu, dindar halk sinemadan soğumuştur. Bu nedenle uzun yıllar dindar halk, film üretmek bir yana, film izlemeyi bile günah olarak görmüştür li yıllarda millî sinema akımı ile dindar halk sinemaya ilgi göstermeye başlamıştır. Millî sinema akımına mensup kişilerin samimi gayretleri sonucu önemli adımlar atılmış, fakat nitelik ve nicelik olarak istenen seviye yakalanamamıştır. Günümüzde de sinema ve din konusunda teorik ve pratik alanda yeterince bilimsel çalışma yapıldığı söylenemez li yıllardan sonra bazı çalışmalar yapılmışsa da bunlar henüz alanın hak ettiği ve dünyada geldiği noktada değildir. Buna rağmen bazı STK ların çabalarıyla açılan kısa film, senaryo kursları, konu ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri, alana yönelik kitap çalışmaları ve Mayıs tarihlerinde İstanbul da düzenlenen, sinema ve din alanında uluslararası üne sahip akademisyenlerle alanı yeni tanıyan Türk akademisyenleri bir araya getiren 2015 Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu umut veren çalışmalardır. Sinema, insan üzerindeki psikolojik ve sosyolojik gücü sayesinde çok büyük bir eğitim değerine sahiptir. Sinema filmleri büyülü atmosferler kurarak, insanları özellikle çocukları ve gençleri etkisi altına alırlar. Şiddet filmleri zayıf karakterli kişileri pısırıklaştırırken, şiddete eğilimli kişileri de saldırganlaştırır. Normal insanlarda ise, şiddete eğilim geliştirir. İzlediği filmlerden etkilenerek cinayet işleyen, adam yaralayan, uçmaya çalışan çocuk ve gençler bu durumu ortaya koymaktadır. Elbette ki, filmler sadece olumsuz yönde insanları etkilememekte, olumlu davranışların kazanılmasında da kullanılabilmektedirler. Güzel davranışlara yer veren, o- lumsuz davranışların acı sonuçlarını ortaya koyan filmler insanları iyi davranmaya sevk etmektedir. Ayrıca film-terapi denilen bir yöntemle de, psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler tedavi edilmektedir. Sinema milyonlarca insana hızlı bir şekilde ulaşmasına rağmen, etkisi yavaştır. Sinema devrim yapmaz. Toplumu yavaş yavaş değiştirir. Önceleri yalnızca filmlerde görülen insanlar, bir süre sonra sokaklarda dolaşmaya başlarlar. Bu şekilde sinema, toplumda yavaş ama köklü değişiklikler oluşturur. Toplum üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olan sinema, irşat ve tebliğ filmleri vasıtasıyla din eğitimine yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. İrşat filmleri, mesajını açıktan vererek bir dinin mensuplarını bilgilendiren, heyecanlan- 18 DİYANET AYLIK DERGİ AĞUSTOS 2015

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir.

BAŞYAZI. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı. kendi üstünlüğünü zaten veri olarak ortaya koyma peşindedir. BAŞYAZI Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. 11 Eylül olaylarıyla birlikte özellikle Batı toplumlarında tırmanışa geçen İslamofobi, artık ilgili ülkelerce göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Kavramı

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA

MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA MEDYA OKURYAZARLIĞI 24 KASIM 2006 ANKARA 1 Medya Okuryazarlığı Bu kitabın tüm telif hakları RTÜK e aittir. 1. Baskı -.. 2007, Ankara RTÜK Yayın No: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilkent Ankara IBSN:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН 8-9 KASIM 2013 BİŞKEK / KIRGIZİSTAN 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА Г. БИШКЕК / КЫРГЫЗСТАН www.turkmep.org TÜRK

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH T E T ayı ı ı Sayı: 10 Eylül - Ekim 2012 Medya ve Eğitim Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ Türk Tarih Kurumu Başkanı / Prof. Dr. Zakir Avşar - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı / Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR

Detaylı

Medyayı Tanımak. aep. www. www. gov.tr. Hediyetullah AYDENİZ. Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ

Medyayı Tanımak. aep. www. www. gov.tr. Hediyetullah AYDENİZ. Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ Medyayı Tanımak Medyayı Tanımak Hediyetullah AYDENİZ Parayla Satılmaz. Hediyetullah AYDENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Hediyetullah Aydeniz Medyayı Tanımak Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 SETA RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 İkisi de çaresiz... TÜRK BASININDA DIŞ HABERCİLİK MÜCAHİT KÜÇÜKYILMAZ

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

SosyalPolitika. Kamu da. Memur-Sen in Bilimsel, Akademik ve Sosyal Hayata Katkısıdır.

SosyalPolitika. Kamu da. Memur-Sen in Bilimsel, Akademik ve Sosyal Hayata Katkısıdır. SosyalPolitika Kamu da Memur-Sen in Bilimsel, Akademik ve Sosyal Hayata Katkısıdır. İçindekiler 08 Bilgi ve İletişim Sektörü, Tüm Sektörlere Altyapı Sağlayan Bir Sektördür Dr. Tayfun ACARER Bilgi Teknolojileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA OLUMSUZ ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* I. GİRİŞ * I. GİRİŞ ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİN VE DEĞER YAPILANMASINDA Kapsamı, içerikleri ve fonksiyonları açısından en zengin kavramlardan birisi, TV YAYINLARININ kuşkusuz iletişim kavramıdır. Bildirim, aktarım, haberleşme,

Detaylı

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ

TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE ERKEK İMGESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ TELEVİZYONDAKİ GIDA REKLAMLARINDA CİNSELLİK OLARAK KADIN VE

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

30 Eylül 2009 Ankara

30 Eylül 2009 Ankara 4. Alevi Çalıştayı 30 Eylül 2009 Ankara Dizgi & Grafik DNA Medya Tanıtım Fevzi Çakmak Sokak No: 11/12 Kızılay - Ankara Tel: 0 312 230 77 55 Fax: 0 312 229 76 39 www.dnamedya.com Baskı Anadolu Bulvarı Meka

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan

bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan bülten den BSV Bülten in Bilim ve Sanat Vakfı nın Ocak-Nisan 2013 te düzenlediği faaliyetleri kapsayan 81. sayısı ile karşınızdayız. BÜLTEN Ocak-Nisan 2013 Y l 25 Say 81 Yay n Kurulu Ali Pulcu, Faruk Deniz,

Detaylı

T.C. DEVLET BAKANLIĞI. Alevi Çalıştayları. Nihai Rapor

T.C. DEVLET BAKANLIĞI. Alevi Çalıştayları. Nihai Rapor T.C. DEVLET BAKANLIĞI Alevi Çalıştayları Nihai Rapor Ankara 2010 Copyright T.C. Başbakanlık 2010 Bu raporun tüm hakları saklıdır ve izinsiz olarak elektronik veya mekânik yollarla çoğaltılamaz. Raporun

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI

SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI SOSYAL PİYASA EKONOMİSİ VE İSLAM DAKİ ALGILANIŞI 23 24 Eylül 2010, Ankara Bir Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını Konrad-Adenauer-Stiftung e.v. Bütün hakları saklıdır. Tekrar basımı ancak Konrad-Adenauer-Stiftung

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı