ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1

2 ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU Ekim / October, 2009 Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA BİLDİRİLER International Symposium on Social Rights Proceedings Belediye-İş Sendikası Yayını Ekim 2009 ANKARA Düzenleyen Kuruluşlar / Collaborators

3 ISBN: Copyright: Belediye-İş Sendikası İSTEME ADRESİ / Request From: Belediye-İş Sendikası Necatibey Cad. No:59 Kızılay-ANKARA Telefon: EDİTÖR KURULU Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör. Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi İİBF Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Yrd.Doç.Dr. Hale Balseven Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd.Doç.Dr. Önder Okumuş Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd.Doç.Dr. Cihan Camcı Akdeniz Üniversitesi Fen E.F. Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş Akdeniz Üniversitesi İİBF Belediye-İş Yayınları Necatibey Cad. No:59 Kızılay-ANKARA Telefon: Bu kitapta yer alan bildiriler, yazarlarının sorumluluğundadır. ii

4 İTHAF İşçi sendikaları ve meslek kuruluşları ile akademisyenlerin gerçekleştirdikleri işbirliğinin ve kolektif emeklerinin ürünü olan bu kitabı, yaşamını Türkiye de sosyal hakların ve sosyal adaletin geliştirilmesine adayan, hepimizin hocası, eski Çalışma Bakanlarından, Prof. Dr. Cahit TALAS ın değerli anısına armağan ediyoruz. iii

5 iv

6 ÖNSÖZ Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve İş Müfettişleri Derneği nin düzenlediği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu nun her aşamasında desteklediği Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, gerek bilimsel yönü, gerekse toplumsal katkısı dolayısıyla özel bir öneme sahiptir. Bu sempozyumun amacı, sağlık, eğitim, sağlığa uygun ve güvenli koşullarda çalışma, sendikal örgütlenme, sosyal güvenlik, barınma vb. temel sosyal haklarla ilgili kuramsal ve pratik sorunları, bilimin yol göstericiliğinde tartışmaya açmaktır. Sosyal hakların insan hakkı olma niteliğini, toplumsal işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal haklar üzerindeki etkilerini değerlendirmek; hak temelli olmayan hayırseverlik uygulamalarının siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını irdelemektir. Seçilen temanın çok boyutlu yapısına ve yaşadığımız çağın gereklerine uygun olarak, sempozyumun disiplinlerarası bir anlayışla planlanması; sosyal politika, iktisat, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerden, sosyal haklar üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri ve araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturması, çalışmanın önemini ayrıca artırmaktadır. Sempozyum için yaptığımız bildiri çağrısı, yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görmüş ve toplam yüzoniki bildiri özeti gönderilmiştir. Bildiriler önce özet metinler, daha sonra tam metinler üzerinden iki aşamada, alanın uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmiş ve iki günlük bir toplantı öngörüldüğü için, kısıtlı bir bölümü kabul edilebilmiştir. Sempozyumda ikisi yurtdışından ve diğerleri Türkiye nin on yedi üniversitesinden ve farklı kurumlarından gelen kırk kişi tarafından, toplam otuz üç bildiri sunulmuştur. Bildirilerini kabul ettiğimiz ve edemediğimiz tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve uygulamacılara, ilgilerini ve emeklerini esirgemedikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca değişik öğreti alanlarında sosyal haklar konusunda çalışan, üçü yurtdışından, toplam oniki davetli konuşmacı sempozyuma katkıda bulunmuştur. Katılımları ile bizleri onurlandıran, çalışmamıza güç ve değer katan yurt içinden ve dışından tüm davetli konuşmacılarımıza şükran borçluyuz. Değerli akademisyenlerin yanı sıra, sosyal haklar konusuna duyarlı kurum ve kuruluşların fikirsel, moral ve maddi destekleri olmasaydı bu sempozyumu gerçekleştiremezdik. Sempozyum organizasyonuna her anlamda omuz vererek bu çalışmanın gerektirdiği yüksek sorumluluğu bizimle paylaşan TÜRK-İŞ e, İş Müfettişleri Derneği ne ve Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alanında iyi bir başvuru kaynağı olacağına inandığımız bu kitabın basımını üstlenerek sempozyumdan esirgenmeyen kolektif emeği kalıcılaştıran Belediye-İş Sendikası na, Sayın Genel Başkan Nihat Yurdakul un şahsında şükranlarımızı sunuyor; kitabın basımında emeği geçenlere sağ olun diyoruz. Bu kitabın, hem sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikimine, hem de daha adaletli ve barışçıl bir Dünya ya ve Türkiye ye doğru giden yolun kilometre taşlarının aydınlatılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı v

7 vi

8 SUNUŞ Küreselleşmenin, dünyada ve ülkemizde emeğin ve emekçinin haklarını yok ettiği, sosyal devletin geleneksel kazanım ve kurumlarının bir bir ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Uygulanan neo-liberal politikalarla hâkim kılınmak istenen anlayış, her türlü kamu hizmetinin paralı olmasıdır. Bu anlayış ülkemiz yurttaşlarına ne kadar vergi verdiğinin değil, özel sektöre ne kadar kaynak aktaracağının önemli olduğu anlayışını yerleştirmek istemektedir. Bir yandan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ülkemiz sosyal güvenlik sistemini sosyal güvencesizliğe dönüştürürken, diğer yandan da eğitim sistemimiz tamamen özel sektörün insafına terk edilmektedir. Sistem, en temel sosyal haklar alanında, paran kadar eğitim, paran kadar sağlık sistemidir. Bize bu politikaları dayatan hükümetler, çalışanların insan gibi yaşayıp, insan gibi çalışacağı adil bir ücret sistemi yerine, güvencesiz istihdam modellerini dayatmaktadır. Bunun sonucu ise, gayri insani koşullarda barınma ve yaşamadır. Siyasi iktidarlar, en temel insan hakkı olan sendikalaşma hakkı ile özgür ve özerk toplu pazarlık, grev ve toplu eylem hakları önündeki yasak ve engelleri kaldırmadıkları gibi, varolan hakların kullanılmasına da karşı çıkmakta; sendikal örgütlenmenin önünü açan uluslararası düzenlemelere konulan çekinceleri de titizlikle korumaktadırlar. Ülkemizi yönetenler, istihdam yaratmayan, ülkemiz insanlarını yoksullaştıran ve işsizliğe yol açan, insanı dışlayıp sermayeyi merkeze koyan bu politikalarda inat ve ısrar etmektedir. Ülkemiz yöneticileri anlamak istemese de, tüm dünya çok iyi bilmektedir ki, yaşanan mali ve ekonomik küresel kriz, bu anlayışın iflas ettiğini ortaya koymuştur. Ülkemizde bilimin, bilimsel çalışmaların dışlanıp önemsenmediği, etkin ve işlevsel sosyal devletin çarpıtıldığı ve onun biricik araçları olan sosyal hakların unutulduğu ve unutturulduğu bir dönemde, Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nün, işçi sendikaları ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla düzenlediği Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu; sosyal politika, iktisat, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerden, sosyal haklar üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri ve araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturacaktır. Sempozyum, sosyal yurttaşlık haklarının insan hakkı olma niteliğini, toplumsal işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal yurttaşlık hakları üzerindeki etkilerini hak temelli olmayan hayırseverlik uygulamalarının siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını değerlendirmek için akademik platform olacaktır. Bu sempozyum aynı zamanda bilim insanlarımız ile emekçiler ve örgütleri arasında kurulan köprüye bir harç daha atacaktır. Sempozyumun ürünü olarak ortaya çıkan ve sendikamız tarafından tereddüt göstermeksizin yayınlanması kararlaştırılan bu kitabın; ülkemizde sosyal politika alanında önemli bazı adımları atan, bugün bile çekince konmadan onaylanması sağlanamayan Avrupa Sosyal Şartı nı 1961 yılında Türkiye adına imzalayan, yaşamını Türkiye de sosyal hakların ve sosyal adaletin geliştirilmesine adayan, her zaman emekten ve emekçiden yana olan eski Çalışma Bakanlarından Prof. Dr. Cahit TALAS ın değerli anısına armağan edilmiş olması ise, değerini daha da artırmaktadır. Sosyal adaletli ve barışçıl bir Dünya ve Türkiye özlemiyle, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu için emek harcayan tüm kurum kuruluşlara, destek ve katkılarını esirgemeyen bilim insanlarımıza ve uzmanlara içten teşekkürlerimizi sunarım. Nihat Yurdakul Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı vii

9 viii

10 Düzenleyen Kuruluşlar / Organized by Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Müfettişleri Derneği Destekleyen Kuruluşlar / Sponsors TÜRK-İŞ Konfederasyonu Belediye-İş Sendikası Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi ix

11 x

12 SEMPOZYUM BiLiM KURULU / SCIENTIFIC COMMITEE Prof. Dr. Ahmet Makal Ankara Üniversitesi SBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. A.Ali Koç Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üni. SBF Ç. E. ve E.İ. B.(e) Ö. Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Maliye B. Prof. Dr. Beril Tufan Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler B. Prof. Dr. Berch Berberoğlu Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Bülent Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç Bergen Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme B. Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Halk Sağlığı AD. Doç. Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Gülser Ö. Kayır Akdeniz Üniversitesi İİBF Kamu Y.B. Prof. Dr. Ellen Rosskam Massachusetts Üniversitesi, ABD Prof. Dr. Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi FEF. Felsefe B. Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk F. Prof. Dr. Ildar Zulkarnay Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma B. Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Üniversitesi İktisat F.Maliye B. Doç. Dr. Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Prof. Dr. Korkut Boratav Ankara Üniversitesi SBF İktisat B. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Öke Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Y.B. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üni Tıp F. Halk Sağlığı AD Doç. Dr. Sayım Işık Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Doç. Dr. Selim Çağatay Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Sevinç Güçlü Akdeniz Üniversitesi FEF Sosyoloji B. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye B. xi

13 xii

14 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITEE Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üniversitesi SBF Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Hale Balseven Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Önder Okumuş Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Cihan Camcı Akdeniz Üniversitesi FEF Yrd. Doç. Dr. Çetin Balanuye Akdeniz Üniversitesi FEF Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mert Akdeniz Üniversitesi İİBF Dr. Beyhan Aksoy Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör. Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi İİBF xiii

15 xiv

16 DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üniversitesi, SBF Çalışma Ekonomisi B. Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Maliye B. Prof. Dr. Beril Tufan Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler B. Prof. Dr. Berch Berberoğlu Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, ABD Prof. Dr. Ellen Rosskam Massachusetts Üniversitesi, ABD Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi FEF Felsefe B. Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Brie Rosa Luxemburg Foundation, Almanya Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Sayım Işık Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. xv

17 xvi

18 SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI SOSYAL DEVLETİN İFLASI VE SENDİKAL KÜLTÜR Mustafa Türkel TÜRK-İŞ Genel Sekreteri TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kapitalizm küresel ölçekte yeni bir döngüsel krizini yaşarken, sabit olan bir şey var ki, Türkiye gibi, küresel ekonomik hiyerarşi içerisinde etkin güç olma yerine bağımlı aktör konumunda olan ülkeler, ekonomik krize başlama vuruşu yapan hakim ülkelerden çok daha ağır bir fatura yüklenmek zorunda kalmıştır. Büyümeye ilişkin açıklanan veriler gerileme düzeyi açısından Türkiye yi OECD ülkeleri içerisinde üçüncü yapmış görünmektedir. İşsizlik rakamlarına baktığımızda ise, Mayıs 2009 verilerine göre (%13,6) önceki üç aya göre kısmi iyileşme görünse de halen dünya beşinciliğini elimizde tuttuğumuz anlaşılmaktadır. Krizin Türkiye ye yansımasının bir yılını doldurduğu bu günlerde, imalat sanayine ilişkin verilerin sergilediği tabloya bakılırsa da, reel üretim sektörünün değil krizin etkilerini atlatmak, öngörülemeyen bir süre daha yavaşlamasını sürdüreceği açıkça görülmektedir. Bu durumun öngörülebilen sonucu ise işsizlik ve yoksulluk sorununun giderek ağırlaşacağıdır. Dünya ekonomisinin bir kriz ortamına girdiğinin netleşmesi sonrasında, gelişmiş ülkeler krizin etkilerini hafifletmek amacıyla -aslında tüm serbest piyasacı söylem ve ilkelerin aksine- kamu kaynaklarını aktararak, krize müdahale etme yolunu seçmişken ve hala aktarılan kaynaklarının yeterliliği tartışılırken, Türkiye de siyasal iktidar süreci, sessiz ve hareketsiz kalarak, adeta ne olacaksa olsun mantığıyla izlemiştir. Bu hareketsizliğin faturası, daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, artan dolaylı vergiler, temel sosyal hizmetlere erişememe, daha bozuk bir gelir dağılımı kısacası sosyal devletin reel anlamda iflası olarak büyük halk kitlelerine yüklenmiştir. Asıl karamsarlık uyandıran yön ise yıl sonunda 50 milyar TL yi bulması beklenen bütçe açığı ile bu faturanın daha da kabaracağının hemen hemen aşikâr olmasıdır. İşte tam bu noktada durup, nasıl oldu da bu günlere vardık diye sormanın, geçmişe dönük muhasebe yapmanın zamanı gelmiştir. Türkiye küresel kapitalist sisteme zaten yetersiz ve zayıf ekonomik, endüstriyel ve sosyal alt yapısı ile zorla(12 Eylül darbesi ve sonrası) eklemlenirken, tarihsel yanlışını, kendi sosyoekonomik koşullarını göz ardı etmek suretiyle yapmıştır. Bu yanlışın anahtar/kilit pozisyonu da hiç kuşku yok ki özelleştirmeler olmuştur. KİT ler kuruluş amaç ve felsefeleri göz önüne alınırsa, faaliyet gösterdikleri sahalarda hizmet ve ya da mal üreterek bir yandan rekabetçi bir ortam yaratırken, öte yandan bu sahalara girdi üreten sektörlerin ürün ve hizmetlerinin değer ve pazar bulmasını sağlamıştır. Sosyal açıdan bakıldığında ise yine KİT ler, ülke içindeki bölgesel az gelişmişlik sorunlarının hafifletilmesinde yatırım ve faaliyetleriyle doğrudan rol almış, yarattıkları iş, istihdam ve bu bölgelere yansıttıkları ekonomik canlılık ile gelirin yeniden dağılımında belirleyici bir oynamışlardır. Başka bir ifade ile KİT ler sosyal devletin ekonomik ve sosyal yapıya müdahale araçları olmuştur. KİT lerin yarattığı sosyal ve ekonomik fayda da kalkınma ve refah politikalarının itici gücünü teşkil etmiştir. KİT lerin işlevsel niteliklerine ilişkin ortaya konulan bu çerçeve, özelleştirilerek tasfiyeleri neticesinde ekonomik ve sosyal düzenimizde yarattığı boşluğu da tanımlamaktadır. Bir diğer yönüyle, yaşadığımız bu günlerde siyasal iktidarın ekonomik krize müdahale edememesinin altında yatan araçsızlığı da tanımlamaktadır. Görünen o ki; AKP Hükümeti, mutlak iktidarını sürdüğü yedi yıl boyunca tüm özelleştirme tarihinin değer ve kapsam olarak en hacimli operasyonlarını gerçekleştirme şampiyonluğunu yaparken, -bu sayede- Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin müsebbibi olma şampiyonluğunu da yapmıştır. xvii

19 Gerçi, özelleştirme felsefesinin altında yatan temel fikrin, kamuya/topluma ait olan birikimin sermayeye transfer edilmesi olduğu ve böylelikle mülksüzleştirme yapılarak, servetin el değiştirmesinin sağlandığında kuşku yoktur. Özelleştirmeler kapitalist üretim ilişkileri düzeni çerçevesinde genel olarak emeğin ve emeğin çıkarlarının, sermayenin alan genişletmesi amacıyla dışlanmasını getirmiştir. Bu tespitin pratik sonuçları, KİT lerin faaliyet alanlarını terk etmesiyle ortaya çıkan işçi sayısının azalmasında, hizmetler sektöründe daha kıt ve pahalı hizmet sunumunda, tarımsal KİT ler açısından tarımsal ürün değerlerinin düşüşü, buna bağlı olarak tarımsal istihdamın daralmasında, tekelleşmede ve yabancılaşmada çok net bir şekilde görülmektedir. Ama daha da vahimi, Türkiye koşullarında birincil amacı kar etmek yerine, bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermek olarak planlanmış KİT işletmelerinin tasfiyesi, boşalttıkları sahaların özel sermaye tarafından doldurulamamış olması nedeniyle, sosyoekonomik sorunları ve azgelişmiş yapıyı daha derinleştirmiştir. AKP hükümetinin bu gün demokratik açılım adı altında gündeme getirdiği sorunun temelinde yatan ana açmazın, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişmemişlikte yattığına, meselenin bu boyutunu yok sayarcasına yapılan özelleştirmelerin, bu günün koşullarını hazırlayan temel unsur olduğunda hiç tereddüdümüz yoktur. Elbette ki özelleştirme konusu, toplumsal fayda/maliyet analizleri yapılarak, çok boyutlu ve kapsamlı tartışma ve değerlendirmeyi hak etmektedir. Ama, en azından yaşanmakta olan ağır kriz ortamında fiili sonuçları acı ve ibret verecek ölçüde yaşanıyorken, hiç olmazsa elde kalan işletmeleri özelleştirme kapsamından çıkarmak ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerekli olan sektörlerde yeniden kamu girişimciliğini gündeme getirmek aslında gündemin en öncelikli maddesi olmak zorundadır. Özelleştirme konusunun Türkiye nin bilinen ekonomik ve sosyal şartları içerisinde yaşattığı sorunların her biri ayrı önemde ve ayrı bir tartışma başlığı teşkil etmekle birlikte, yıkım etkisinin en fazla görüldüğü alanlardan birinin örgütlü emek ve sendikal sistem olduğu açıktır. Türkiye sosyal siyaset tarihi açısından bakıldığında, işçi sendikalarının nicelik ve etkinlik olarak gücünü ağırlıkla kamu işletmelerinde gerçekleştirilen örgütlenmeyle sağladığı görülmektedir. Kamu işletmelerinin işçi sendikalarını benimseyen, hatta kucak açan yönetim yapısı, yüzbinlerce işçisiyle beraber Türkiye işçi sendikacılığının kurucu harcını oluşturmuş, buradan kalkışla etkili bir toplumsal güç olarak özel sektör işletmelerine yayılmasını sağlamıştır. 80 lerle başlayan ve Dünya Bankası ile IMF destekli yeniden yapılandırma programları yürürlüğe girinceye kadar, dünyadaki benzerlerine paralel bir şekilde işçi sendikaları, emek ve emek adına yürütülen politikalarda ağırlıklarını koyabilmiş ve kimi zaman belirleyici rol oynayabilmişlerdir. Ancak, 80 lerin ortalarından itibaren yeniden yapılandırma adı altında KİT lerin özelleştirme, yatırımsızlık, erken emeklilik gibi yöntemlerle yavaş yavaş ekonomik yaşamdan dışlanmaları ve tasfiyeleri, beraberinde işçi sendikalarının niceliksel ve giderek toplumsal gücünü ve etkinliğini yitirmeleri sonucunu getirmiştir. Özel sektör aslında başından beri duyduğu isteksizliği açığa çıkarmakta gecikmemiş, bir yandan neoliberal ekonomik politikalarla emeğin yasal kazanımlarının tırpanlanması için talepçi olurken, öte yandan sendikal örgütlenmeye daha uzak, reddedici ve dışlayıcı bir tavırla yaklaşmıştır. Kuşkusuz ki haksızlık yapmamak adına, otuz yılı aşkın bir süredir örgütlü olduğumuz özel sektör işletmeleri bulunduğunu ve bu olumsuz tavrın istisnalarının olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ancak, ekonomik büyüklükler, yaratılan katma değer ve istihdam yapıları göz önünde tutulduğunda sendikal örgütlenmenin, oldukça düşük oranlarda olduğu gerçeği değişmemektedir. Bu noktada asıl üzerinde durmak istediğimiz husus, Türkiye de işçi sendikacılığının tarihsel gelişme seyri içerisinde kamu işletmeciliği temelli yapılanmasının getirdiği anlayış ve sendikal kültür ile özelleştirmeler sonrası ortaya çıkan yönsüzlük duygusu ile eksen kayması olacaktır. Bir durum tespiti olarak şunu söylemek mümkün ki; Türkiye de işçi sendikacılığı pratikleri ve felsefesi kamu işletmeciliği disiplini içerisinde kök salarak, gelişme evresini geçirmiş ve doğal olarak kültürünün yapı taşlarını da bu disiplin belirlemiştir. Kamu işletmeciliği, kapitalist üretim modeli içerisinde sistemi zorlayan değil, sistemi uyum içerisinde götürmeye çalışan ayaklardan biri olduğu için, kamu işletmelerindeki işçi sendikalarının sendikal kültürü de aynı anlayış içerisinde oluşmuştur. İşçilerin dönemsel çıkarları gereği zaman zaman çatışmacı bir tutum sergilenmiş olsa da, genel olarak işçi sendikalarındaki hakim anlayış, bu işletmelerin yönetim ve denetimini elinde bulunduran siyasi ve bürokratik kadrolarla uzlaşmaya vararak hareketi sürdürme ekseninde xviii

20 yürümüştür. Başka bir ifadeyle, emek mücadelesinde, sınıfsal güçten yola çıkan ve kabul ettiren bir hak arayışı yerine, siyasal otoriteden talepçi olan ve toplumsal bölüşümde kendisi için öngörülen sınırları zorlamayan, yani sistemle uyumlu bir davranış kültürü oluşmuştur. Bu anlayış ve davranış kültürünün en dikkat çekici yansımasını, özelleştirmelerin sendikal hareketi hem nicelik hem de nitelik olarak son derece zayıflatacağı basit bir mantık yürütümü ile bile açıkken, işçi sendikalarının en azından sınıfsal bir refleksle dahi olsa, özelleştirme uygulamalarına karşı organize bir karşı çıkış/mücadele yöntemi geliştiremeyerek, adeta sürece seyirci kalmalarında görmekteyiz. Münferit mücadeler (ör. TEKEL) kendi içinde son derece başarılı hareketler olmasına rağmen, sonucu değiştirmekte ne yazık ki etkili olamamıştır. Kamu işletmeciliği kültürü içinde yoğrulup gelişen ve kamu işletmeciliğinin devreden çıkmasıyla birlikte, emek mücadelesinde yeni pratik ve deneyimler geliştirmek zorunda bulunan işçi sendikaları bu gün, geçmişten gelen birikimin yeni ve değişen üretim ilişkileri yapısına uygun bir ivme kazandırmaya yetmediği, buna mukabil aynı kabuk ve mantık içerisinde emek adına bir gelişme sağlamanın da mümkün olmadığı bir araf ta bulunmaktadır. Meselenin bu noktasında, işçi sendikacılığı ve emek hareketinin bu gün varmış olduğu noktayı sadece özelleştirmelere bağlamanın, eksik ve yetersiz bir değerlendirme olacağına işaret etmek gerekir. Zira özellikle 80 lerden bu yana, bilişim ve iletişim alanındaki müthiş gelişmeler, reel üretimin yapısını değiştirerek bir yandan endüstriyel işçi dediğimiz kadroyu daraltıp, hizmet sektörünü ve beyaz yaka diye tanımladığımız istihdam kategorisini hızla büyütmüştür. Öte yandan ise çok uluslu sermayenin küresel ölçekte yayılmasını sağlaması ve üretim mekanlarını taşınabilir hale getirmesinin, emek ve emek mücadelesinin felsefe, boyut ve çerçevesini etkilemediğini söylemek mümkün değildir. Hatta, konunun bu yönü, artık sendikal hareketin geleceği için çok daha belirleyici bir önem taşımaktadır. Türkiye bu günün verili koşullarında, küresel ekonomik sistem hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve tamamıyla dış ekonomik sisteme bağımlı olan yapısı; yüzde elliye yaklaşan bir kayıtdışılık, yüksek işsizlik oranları ve müthiş bozuk bir gelir dağılımı tablosu ile güçlü, etkili, dinamik ve öncülük edebilecek bir emek hareketine şiddetli bir açlık duymaktadır. Bu emek hareketi, sadece endüstriyel işçiyi değil, bir yandan yetişmiş ve gelişmiş beyin gücü ile kendisini emekçi-işçi kategorisi dışında tutmaya çalışarak aslında kapitalist sömürünün yeni kurbanları olduğunun farkında olmayan beyaz yaka çalışanını, öte yanda kayıt dışı ekonominin çarkları içinde öğütülen örgütsüz işçi ile sistem mağduru işsizleri de kucaklamak zorundadır. Kısacası işçi sendikaları gerçek bir toplumsal temsil yeteneği kazanmak zorundadır. Bu emek hareketi, var olan sınırlı gücüne sığınıp, kabuklarını kalınlaştırmak yerine, sınırlarını aşmak, gücünü siyasi ve ekonomik karar alma noktalarına ulaştırmak zorundadır. Bilişim ve iletişim sektörünün vardığı bugünkü gelişme ve gelecekteki gelişme potansiyelini yok saymak, göz ardı etmek mümkün değildir. Emek hareketi, bu sürecin gerek sermayenin gerekse emek hareketine getirdiği yapısal değişiklik ve imkanları takip edip, yeni yol haritası çıkarmak, uluslararası emek hareketi ile ortak mücadele kanalları oluşturmak zorundadır. Her şeyden önemlisi, yeni bir emek hareketi felsefesine duyulan ihtiyaç konusunda arayış içinde olan güçlerin bir araya gelerek, kaybolmuş kitlelere yeni bir heyecan ve umut taşımaları gerekmektedir. xix

21 xx

22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ v SUNUŞ vii DÜZENLEYEN ve DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ix SEMPOZYUM KURULLARI xi SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI: Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri..... xvii Davetli Konuşmacılar / Birinci Oturum / Invited Speakers/First Session 1 Prof. Dr. Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi 3 İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar / Social Rights as Human Rights and Social Unrighteousness Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 18 Sosyal Hakların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi / Economic Analysis of Social Rights Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Ankara Üniversitesi SBF 24 Dünya Ekonomik Buhranı ve Sosyal Haklar / Social Rights and Crisis of World Economy Prof. Dr. Michael Brie, (Davetli Konuşmacı/Invited Speaker) 39 Institute for Critical Social Analysis, Rosa Luxemburg Foundation, Almanya Building alliances: Socioecological Transformation and the Struggle for Social Rights / Birlikler Kurmak: Sosyo-ekolojik Değişim ve Sosyal Haklar Mücadelesi Davetli Konuşmacılar / İkinci Oturum / Invited Speakers / Second Session 49 Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50 Sermaye Küreselleşmesinde Kavşak Bir Sektör İlaç Sanayi / Industry of Medication: An Intersecting Sector for Globalization of Capital Prof. Dr. Ellen Rosskam, Massachusetts Üniversitesi, ABD 65 Liberalizing Education in Turkey: Social Disparities and the Future of Democracy / Türkiye de Eğitimi Liberalleştirmek: Sosyal Farklılıklar ve Demokrasinin Geleceği xxi

23 Prof. Dr. Fuat Ercan, Marmara Üniversitesi İİBF Uzlaşma Siyasetine Karşı Birleşik Ücretliler Mücadelesi İçin Emeği Haritalandırmak / Labour Surveying for the Resistance of United Wageworkers Against Comprimise Policy Davetli Konuşmacılar / Üçüncü Oturum / Invited Speakers / Third Session 75 Prof. Dr. Beril Tufan, Hacettepe Üniversitesi İİBF 76 Sosyal Bir Hak Olarak Sosyal Hizmet / Social Service as a Social Right Prof. Dr. Berch Berberoğlu, Nevada Üniversitesi, Reno, ABD 87 Globalization of Capital and Social Rights: The Development of Capitalism, the Labor Movement, and the Struggle for Social Rights / Sermayenin Küreselleşmesi ve Sosyal Haklar: Kapitalizmin Gelişimi, İşçi Hareketi ve Sosyal Haklar Mücadelesi Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat F. 97 Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir mi? / Social Rights and Human Rights: Can Human Rights be maintained without Social Rights? Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 105 Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Popülizm Kıskacında Sosyal Haklar / Social Rights Torn between Conspicuous Benevolence and Conservative Populism PARALEL OTURUMLAR / PARALLEL SESSIONS Dördüncü Oturum: SOSYAL HAKLARIN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ / 113 Fourth Session: Societal Functions of Social Rights Prof. Dr. Ildar Zulkarnay, Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma Bölümü Direktörü 114 Collective Social Rights and their Social Functions in Russia / Rusya da Kolektif Sosyal Haklar ve Sosyal İşlevleri Dr. Umut Omay, İstanbul Üniversitesi İİBF 125 Sosyal Hakların Manipülasyonu: Sosyal Haklar Kapitalizmin Hizmetinde mi? / Manipulation of Social Rights: Are Social Rights at the Service of Capitalism? xxii

24 Yrd.Doç.Dr. Ş.Gürçağ Tuna,Tunceli Üniversitesi İİBF 134 Sosyal Hakların Analizi / An Analysis of Social Rights Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi İİBF 141 Emeğin Meta Niteliğinin Sınırlandırılması ve Sosyal Haklar / Social Rights and Decommodification of Labor Beşinci Oturum: SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL HAKLAR / 153 Fifth Session: Social Services and Social Rights Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası 154 Ücretli Olmayanların Sendikal Hakları ve Türkiye Uygulaması / The Trade Union Rights of The Non-Wage Owners and The Case of Turkey Yrd.Doç. Dr. Betül Altuntaş, Muğla Üniversites İİBF 165 Sosyal Haklar Ve Sosyal Adalet Bağlamında Türkiye de Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Yardımların Değerlendirilmesi / Elaboration on the Institutional Social Services and Goverment Relief within the Frame of Social Rights and Social Justice in Turkey Arş.Gör. Reyhan Atasü Topcuoğlu, Humboldt Üniversitesi 175 Arş.Gör. Emrah Akbaş, Hacettepe Üniversitesi Türkiye de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşümün Kuramsal ve Politik Çerçevesi / Theoretical and Politic View of the Transformation Occurring İn Social Service Supply in Turkey Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş, Akdeniz Üniversitesi İİBF 182 Avrupa Birliği Dış Ekonomik İlişkilerinde Temel Sosyal Hakların Korunma ve Teşvik Mekanizmaları / Promotion and Maintanence Mechanisms for Basic Social Rights within the frame of External Economic Relations of EU Altıncı Oturum: SAĞLIK HAKKI / 193 Sixth Session: The Right to Health Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 194 Dünya Sağlık Örgütü ve Sosyal Haklar / World Health Organization and Social Rights xxiii

25 Doç.Dr. İlker Belek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 199 Sosyalizm ve Sağlık Hakkı: Küba nın Başarıları / Socialism and The Right to Health: Success of Cuba Tamer Dönmez, Eczacı / Pharmacist 210 Sağlık Hakkı, İlaç Arzı ve Eczaneler / The Right to Health, Medication Supply and Pharmacies Arş.Gör. Görkem Birinci, Hacettepe Üniversitesi İİBF 223 Fikri Mülkiyet Hakkı Kıskacında Sağlık Hakkı: TRIPs Sözleşmesi ve Temel İlaçlar / The Right to Health Strained by Intellectual Property Rights: Agreement of TRIPs and Basic Medicines Yedinci Oturum: KÜRESELLEŞME VE SOSYAL HAKLAR / 233 Seventh Session: Globalization and Social Rights Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 234 Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması: Sosyal Hakların Daraltılması /Influence of Globalization on Economic Liberties: Reducing Social Rights Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç, Bergen Üniversitesi, Norveç 244 Social Rights, Crisis, Capitalism / Sosyal Haklar, Kriz, Kapitalizm Prof. Dr. Yasemin Işıktaç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 256 Bir İmkân Olarak Sözleşme Hukuku/ Law of Contract as a Possibility Yrd.Doç. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İİBF 267 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Yargı Kurumlarının Rolü/ Role of Judicial Institutions for the Maintanence of Economic, Social and Cultural Rights xxiv

İÇİNDEKİLER. xxi ÖNSÖZ. DÜZENLEYEN ve DESTEKLEYEN KURULUŞLAR SEMPOZYUM KURULLARI SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI: Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri

İÇİNDEKİLER. xxi ÖNSÖZ. DÜZENLEYEN ve DESTEKLEYEN KURULUŞLAR SEMPOZYUM KURULLARI SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI: Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ DÜZENLEYEN ve DESTEKLEYEN KURULUŞLAR SEMPOZYUM KURULLARI SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI: Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri v vii ix xi xvii Davetli Konuşmacılar / Birinci Oturum

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Maliye Hacettepe Üniversitesi İİBF Y. Lisans İktisat Akdeniz Üniversitesi SBE 2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Unvanı :Servet AKYOL : Merzifon/1976 :Dr. İletişim: E-Posta :sakyol@akdeniz.edu.tr Telefon :(242) 227 44 00/6421 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY vii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Hakan ATAY 1.1. İNSAN KAYNAĞI KAVRAMI...2 1.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ...5 1.2.1. İnsan Kaynakları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993.

HALE BALSEVEN. Lisans, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Ankara, 1993. HALE BALSEVEN Adres *********************************** Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, A Blok, Kat:4, Ofis:319 Dumlupınar Bulvarı, Kampüs 07058, Antalya TÜRKİYE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 24.Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 24.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNSAN HAKLARI OLARAK SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL HAKSIZLIKLAR

İNSAN HAKLARI OLARAK SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL HAKSIZLIKLAR İNSAN HAKLARI OLARAK SOSYAL HAKLAR VE SOSYAL HAKSIZLIKLAR Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi ÖZET İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar başlıklı bildiri, iki ana başlık altında, yalnızca

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları

KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 16/2011 İstanbul, 22.06.2011 KONU: 2011 yılının ikinci yarısı için belirlenen asgari ücret tutarları AÇIKLAMALAR: 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

1. Giriş Giriş...19

1. Giriş Giriş...19 İÇİNDEKİLER ikinci baskıya önsöz...v birinci baskıya önsöz...vıı İÇİNDEKİLER... Xı BİRİNCİ KİTAP ANALİZİN ÇERÇEVESİ I. YÖNTEM SORUNLARI...3 1. Giriş...3 2. Neden yöntem tartışıyoruz?...4 3. Mantıki Bilimler

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ. Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Öğretim Üyesi. Üniversite. Üniversitesi Doğum Tarihi: 28.11.1970 ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ Doğum Yeri: Medeni Hali: Kişisel E-posta: İstanbul Evli (2 Çocuk) karakasmehmet34@gmail.com Mevcut Konum Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sanayide Durum, Ekonomik ve Siyasi Krizin Neresindeyiz?

Sanayide Durum, Ekonomik ve Siyasi Krizin Neresindeyiz? tmmob makina mühendisleri odası ankara şubesi Sanayide Durum, Ekonomik ve Siyasi Krizin Neresindeyiz? İktisatçı Yazar Mustafa SÖNMEZ Türkiye Ekonomisi ve Kriz Dinamikleri Prof. Dr. Hayri KOZANOĞLU Ekonomide

Detaylı

A N A L İ Z SEÇİLMİŞ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS YÜKÜ DAĞILIMI. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z SEÇİLMİŞ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS YÜKÜ DAĞILIMI. Furkan BEŞEL A N A L İ Z SEÇİLMİŞ ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETİM ÜYELERİ DERS YÜKÜ DAĞILIMI Furkan BEŞEL Ocak 2016 DERS YÜKÜ DAĞILIMI? Seçilmiş Üniversitelerde Öğretim Üyeleri Ders Yükü Dağılımı Akademisyenler arasında yer

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU

AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Tarih: 14.06.2015 Sayı: 2015 / 2 AKTİF EĞİTİMCİLER SENDİKASI EKONOMİ SERVİSİ YÜKSEK ENFLASYON / KAMU ÇALIŞANLARI KAYIP RAPORU Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİF EĞİTİM SEN) Ekonomi Servisi tarafından hazırlanan

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü

AHMET SELAMOĞLU. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü AHMET SELAMOĞLU, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,, Umuttepe YerleĢkesi, Eski Ġstanbul Yolu, 10. Km. Ġzmit / Kocaeli 0262 303 15 50 direkt / 0262 303 15 48 sekreter 0262 303 15 03 faks 0532 661 88

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları

İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları İktisat Semineri (ECON 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisat Semineri ECON 407 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1 Ekonomi... 1 1.2 Gereksinme(ihtiyaç)... 1 1.3 Mal ve hizmet... 2 1.4 Fayda... 3 1.5 Gelir... 4 1.6 Tüketim... 4 1.7 Üretim... 5 1.8 Üretim

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı