ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU"

Transkript

1

2 ULUSLARARASI SOSYAL HAKLAR SEMPOZYUMU Ekim / October, 2009 Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA BİLDİRİLER International Symposium on Social Rights Proceedings Belediye-İş Sendikası Yayını Ekim 2009 ANKARA Düzenleyen Kuruluşlar / Collaborators

3 ISBN: Copyright: Belediye-İş Sendikası İSTEME ADRESİ / Request From: Belediye-İş Sendikası Necatibey Cad. No:59 Kızılay-ANKARA Telefon: EDİTÖR KURULU Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör. Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi İİBF Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Yrd.Doç.Dr. Hale Balseven Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd.Doç.Dr. Önder Okumuş Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd.Doç.Dr. Cihan Camcı Akdeniz Üniversitesi Fen E.F. Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş Akdeniz Üniversitesi İİBF Belediye-İş Yayınları Necatibey Cad. No:59 Kızılay-ANKARA Telefon: Bu kitapta yer alan bildiriler, yazarlarının sorumluluğundadır. ii

4 İTHAF İşçi sendikaları ve meslek kuruluşları ile akademisyenlerin gerçekleştirdikleri işbirliğinin ve kolektif emeklerinin ürünü olan bu kitabı, yaşamını Türkiye de sosyal hakların ve sosyal adaletin geliştirilmesine adayan, hepimizin hocası, eski Çalışma Bakanlarından, Prof. Dr. Cahit TALAS ın değerli anısına armağan ediyoruz. iii

5 iv

6 ÖNSÖZ Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve İş Müfettişleri Derneği nin düzenlediği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu nun her aşamasında desteklediği Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, gerek bilimsel yönü, gerekse toplumsal katkısı dolayısıyla özel bir öneme sahiptir. Bu sempozyumun amacı, sağlık, eğitim, sağlığa uygun ve güvenli koşullarda çalışma, sendikal örgütlenme, sosyal güvenlik, barınma vb. temel sosyal haklarla ilgili kuramsal ve pratik sorunları, bilimin yol göstericiliğinde tartışmaya açmaktır. Sosyal hakların insan hakkı olma niteliğini, toplumsal işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal haklar üzerindeki etkilerini değerlendirmek; hak temelli olmayan hayırseverlik uygulamalarının siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını irdelemektir. Seçilen temanın çok boyutlu yapısına ve yaşadığımız çağın gereklerine uygun olarak, sempozyumun disiplinlerarası bir anlayışla planlanması; sosyal politika, iktisat, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerden, sosyal haklar üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri ve araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturması, çalışmanın önemini ayrıca artırmaktadır. Sempozyum için yaptığımız bildiri çağrısı, yurt içinden ve dışından yoğun ilgi görmüş ve toplam yüzoniki bildiri özeti gönderilmiştir. Bildiriler önce özet metinler, daha sonra tam metinler üzerinden iki aşamada, alanın uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmiş ve iki günlük bir toplantı öngörüldüğü için, kısıtlı bir bölümü kabul edilebilmiştir. Sempozyumda ikisi yurtdışından ve diğerleri Türkiye nin on yedi üniversitesinden ve farklı kurumlarından gelen kırk kişi tarafından, toplam otuz üç bildiri sunulmuştur. Bildirilerini kabul ettiğimiz ve edemediğimiz tüm akademisyenlere, araştırmacılara ve uygulamacılara, ilgilerini ve emeklerini esirgemedikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca değişik öğreti alanlarında sosyal haklar konusunda çalışan, üçü yurtdışından, toplam oniki davetli konuşmacı sempozyuma katkıda bulunmuştur. Katılımları ile bizleri onurlandıran, çalışmamıza güç ve değer katan yurt içinden ve dışından tüm davetli konuşmacılarımıza şükran borçluyuz. Değerli akademisyenlerin yanı sıra, sosyal haklar konusuna duyarlı kurum ve kuruluşların fikirsel, moral ve maddi destekleri olmasaydı bu sempozyumu gerçekleştiremezdik. Sempozyum organizasyonuna her anlamda omuz vererek bu çalışmanın gerektirdiği yüksek sorumluluğu bizimle paylaşan TÜRK-İŞ e, İş Müfettişleri Derneği ne ve Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi ne içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alanında iyi bir başvuru kaynağı olacağına inandığımız bu kitabın basımını üstlenerek sempozyumdan esirgenmeyen kolektif emeği kalıcılaştıran Belediye-İş Sendikası na, Sayın Genel Başkan Nihat Yurdakul un şahsında şükranlarımızı sunuyor; kitabın basımında emeği geçenlere sağ olun diyoruz. Bu kitabın, hem sosyal haklar alanındaki bilimsel bilgi birikimine, hem de daha adaletli ve barışçıl bir Dünya ya ve Türkiye ye doğru giden yolun kilometre taşlarının aydınlatılmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı v

7 vi

8 SUNUŞ Küreselleşmenin, dünyada ve ülkemizde emeğin ve emekçinin haklarını yok ettiği, sosyal devletin geleneksel kazanım ve kurumlarının bir bir ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Uygulanan neo-liberal politikalarla hâkim kılınmak istenen anlayış, her türlü kamu hizmetinin paralı olmasıdır. Bu anlayış ülkemiz yurttaşlarına ne kadar vergi verdiğinin değil, özel sektöre ne kadar kaynak aktaracağının önemli olduğu anlayışını yerleştirmek istemektedir. Bir yandan, sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılması ülkemiz sosyal güvenlik sistemini sosyal güvencesizliğe dönüştürürken, diğer yandan da eğitim sistemimiz tamamen özel sektörün insafına terk edilmektedir. Sistem, en temel sosyal haklar alanında, paran kadar eğitim, paran kadar sağlık sistemidir. Bize bu politikaları dayatan hükümetler, çalışanların insan gibi yaşayıp, insan gibi çalışacağı adil bir ücret sistemi yerine, güvencesiz istihdam modellerini dayatmaktadır. Bunun sonucu ise, gayri insani koşullarda barınma ve yaşamadır. Siyasi iktidarlar, en temel insan hakkı olan sendikalaşma hakkı ile özgür ve özerk toplu pazarlık, grev ve toplu eylem hakları önündeki yasak ve engelleri kaldırmadıkları gibi, varolan hakların kullanılmasına da karşı çıkmakta; sendikal örgütlenmenin önünü açan uluslararası düzenlemelere konulan çekinceleri de titizlikle korumaktadırlar. Ülkemizi yönetenler, istihdam yaratmayan, ülkemiz insanlarını yoksullaştıran ve işsizliğe yol açan, insanı dışlayıp sermayeyi merkeze koyan bu politikalarda inat ve ısrar etmektedir. Ülkemiz yöneticileri anlamak istemese de, tüm dünya çok iyi bilmektedir ki, yaşanan mali ve ekonomik küresel kriz, bu anlayışın iflas ettiğini ortaya koymuştur. Ülkemizde bilimin, bilimsel çalışmaların dışlanıp önemsenmediği, etkin ve işlevsel sosyal devletin çarpıtıldığı ve onun biricik araçları olan sosyal hakların unutulduğu ve unutturulduğu bir dönemde, Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nün, işçi sendikaları ve meslek kuruluşlarının katkılarıyla düzenlediği Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu, bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu; sosyal politika, iktisat, hukuk, felsefe, siyaset bilimi, tıp, eczacılık gibi farklı disiplinlerden, sosyal haklar üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenleri ve araştırmacıları ortak bir akademik platformda buluşturacaktır. Sempozyum, sosyal yurttaşlık haklarının insan hakkı olma niteliğini, toplumsal işlevlerini ve küreselleşmenin sosyal yurttaşlık hakları üzerindeki etkilerini hak temelli olmayan hayırseverlik uygulamalarının siyasal, hukuksal, toplumsal sonuçlarını değerlendirmek için akademik platform olacaktır. Bu sempozyum aynı zamanda bilim insanlarımız ile emekçiler ve örgütleri arasında kurulan köprüye bir harç daha atacaktır. Sempozyumun ürünü olarak ortaya çıkan ve sendikamız tarafından tereddüt göstermeksizin yayınlanması kararlaştırılan bu kitabın; ülkemizde sosyal politika alanında önemli bazı adımları atan, bugün bile çekince konmadan onaylanması sağlanamayan Avrupa Sosyal Şartı nı 1961 yılında Türkiye adına imzalayan, yaşamını Türkiye de sosyal hakların ve sosyal adaletin geliştirilmesine adayan, her zaman emekten ve emekçiden yana olan eski Çalışma Bakanlarından Prof. Dr. Cahit TALAS ın değerli anısına armağan edilmiş olması ise, değerini daha da artırmaktadır. Sosyal adaletli ve barışçıl bir Dünya ve Türkiye özlemiyle, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu için emek harcayan tüm kurum kuruluşlara, destek ve katkılarını esirgemeyen bilim insanlarımıza ve uzmanlara içten teşekkürlerimizi sunarım. Nihat Yurdakul Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı vii

9 viii

10 Düzenleyen Kuruluşlar / Organized by Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Müfettişleri Derneği Destekleyen Kuruluşlar / Sponsors TÜRK-İŞ Konfederasyonu Belediye-İş Sendikası Mülkiyeliler Birliği Antalya Şubesi ix

11 x

12 SEMPOZYUM BiLiM KURULU / SCIENTIFIC COMMITEE Prof. Dr. Ahmet Makal Ankara Üniversitesi SBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. A.Ali Koç Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üni. SBF Ç. E. ve E.İ. B.(e) Ö. Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Maliye B. Prof. Dr. Beril Tufan Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler B. Prof. Dr. Berch Berberoğlu Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doç. Dr. Bülent Kılınç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç Bergen Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme B. Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Halk Sağlığı AD. Doç. Dr. Gülriz Uygur Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Gülser Ö. Kayır Akdeniz Üniversitesi İİBF Kamu Y.B. Prof. Dr. Ellen Rosskam Massachusetts Üniversitesi, ABD Prof. Dr. Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi FEF. Felsefe B. Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz Akdeniz Üniversitesi Hukuk F. Prof. Dr. Ildar Zulkarnay Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma B. Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Üniversitesi İktisat F.Maliye B. Doç. Dr. Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Prof. Dr. Korkut Boratav Ankara Üniversitesi SBF İktisat B. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Öke Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Kamu Y.B. Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Halk Sağlığı AD Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Çalışma E. ve E.İ. B. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Kocaeli Üni Tıp F. Halk Sağlığı AD Doç. Dr. Sayım Işık Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Doç. Dr. Selim Çağatay Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Sevinç Güçlü Akdeniz Üniversitesi FEF Sosyoloji B. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye B. xi

13 xii

14 SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITEE Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Dedeoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üniversitesi SBF Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Fulya Sarvan Akdeniz Üniversitesi İİBF Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Doç. Dr. İlker Belek Akdeniz Üniversitesi Tıp F. Doç. Dr. Zeliha Göker Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Hale Balseven Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Önder Okumuş Akdeniz Üniversitesi İİBF Yrd. Doç. Dr. Cihan Camcı Akdeniz Üniversitesi FEF Yrd. Doç. Dr. Çetin Balanuye Akdeniz Üniversitesi FEF Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mert Akdeniz Üniversitesi İİBF Dr. Beyhan Aksoy Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş Akdeniz Üniversitesi İİBF Arş.Gör. Mehmet Zanbak Akdeniz Üniversitesi İİBF xiii

15 xiv

16 DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Ankara Üniversitesi, SBF Çalışma Ekonomisi B. Prof. Dr. Aziz Konukman Gazi Üniversitesi İİBF Maliye B. Prof. Dr. Beril Tufan Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmetler B. Prof. Dr. Berch Berberoğlu Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, ABD Prof. Dr. Ellen Rosskam Massachusetts Üniversitesi, ABD Prof. Dr. Fuat Ercan Marmara Üniversitesi İİBF İktisat B. Prof. Dr. Harun Tepe Hacettepe Üniversitesi FEF Felsefe B. Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Prof. Dr. Mesut Gülmez Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Brie Rosa Luxemburg Foundation, Almanya Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doç. Dr. Sayım Işık Akdeniz Üniversitesi İİBF İktisat B. xv

17 xvi

18 SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI SOSYAL DEVLETİN İFLASI VE SENDİKAL KÜLTÜR Mustafa Türkel TÜRK-İŞ Genel Sekreteri TEKGIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kapitalizm küresel ölçekte yeni bir döngüsel krizini yaşarken, sabit olan bir şey var ki, Türkiye gibi, küresel ekonomik hiyerarşi içerisinde etkin güç olma yerine bağımlı aktör konumunda olan ülkeler, ekonomik krize başlama vuruşu yapan hakim ülkelerden çok daha ağır bir fatura yüklenmek zorunda kalmıştır. Büyümeye ilişkin açıklanan veriler gerileme düzeyi açısından Türkiye yi OECD ülkeleri içerisinde üçüncü yapmış görünmektedir. İşsizlik rakamlarına baktığımızda ise, Mayıs 2009 verilerine göre (%13,6) önceki üç aya göre kısmi iyileşme görünse de halen dünya beşinciliğini elimizde tuttuğumuz anlaşılmaktadır. Krizin Türkiye ye yansımasının bir yılını doldurduğu bu günlerde, imalat sanayine ilişkin verilerin sergilediği tabloya bakılırsa da, reel üretim sektörünün değil krizin etkilerini atlatmak, öngörülemeyen bir süre daha yavaşlamasını sürdüreceği açıkça görülmektedir. Bu durumun öngörülebilen sonucu ise işsizlik ve yoksulluk sorununun giderek ağırlaşacağıdır. Dünya ekonomisinin bir kriz ortamına girdiğinin netleşmesi sonrasında, gelişmiş ülkeler krizin etkilerini hafifletmek amacıyla -aslında tüm serbest piyasacı söylem ve ilkelerin aksine- kamu kaynaklarını aktararak, krize müdahale etme yolunu seçmişken ve hala aktarılan kaynaklarının yeterliliği tartışılırken, Türkiye de siyasal iktidar süreci, sessiz ve hareketsiz kalarak, adeta ne olacaksa olsun mantığıyla izlemiştir. Bu hareketsizliğin faturası, daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk, artan dolaylı vergiler, temel sosyal hizmetlere erişememe, daha bozuk bir gelir dağılımı kısacası sosyal devletin reel anlamda iflası olarak büyük halk kitlelerine yüklenmiştir. Asıl karamsarlık uyandıran yön ise yıl sonunda 50 milyar TL yi bulması beklenen bütçe açığı ile bu faturanın daha da kabaracağının hemen hemen aşikâr olmasıdır. İşte tam bu noktada durup, nasıl oldu da bu günlere vardık diye sormanın, geçmişe dönük muhasebe yapmanın zamanı gelmiştir. Türkiye küresel kapitalist sisteme zaten yetersiz ve zayıf ekonomik, endüstriyel ve sosyal alt yapısı ile zorla(12 Eylül darbesi ve sonrası) eklemlenirken, tarihsel yanlışını, kendi sosyoekonomik koşullarını göz ardı etmek suretiyle yapmıştır. Bu yanlışın anahtar/kilit pozisyonu da hiç kuşku yok ki özelleştirmeler olmuştur. KİT ler kuruluş amaç ve felsefeleri göz önüne alınırsa, faaliyet gösterdikleri sahalarda hizmet ve ya da mal üreterek bir yandan rekabetçi bir ortam yaratırken, öte yandan bu sahalara girdi üreten sektörlerin ürün ve hizmetlerinin değer ve pazar bulmasını sağlamıştır. Sosyal açıdan bakıldığında ise yine KİT ler, ülke içindeki bölgesel az gelişmişlik sorunlarının hafifletilmesinde yatırım ve faaliyetleriyle doğrudan rol almış, yarattıkları iş, istihdam ve bu bölgelere yansıttıkları ekonomik canlılık ile gelirin yeniden dağılımında belirleyici bir oynamışlardır. Başka bir ifade ile KİT ler sosyal devletin ekonomik ve sosyal yapıya müdahale araçları olmuştur. KİT lerin yarattığı sosyal ve ekonomik fayda da kalkınma ve refah politikalarının itici gücünü teşkil etmiştir. KİT lerin işlevsel niteliklerine ilişkin ortaya konulan bu çerçeve, özelleştirilerek tasfiyeleri neticesinde ekonomik ve sosyal düzenimizde yarattığı boşluğu da tanımlamaktadır. Bir diğer yönüyle, yaşadığımız bu günlerde siyasal iktidarın ekonomik krize müdahale edememesinin altında yatan araçsızlığı da tanımlamaktadır. Görünen o ki; AKP Hükümeti, mutlak iktidarını sürdüğü yedi yıl boyunca tüm özelleştirme tarihinin değer ve kapsam olarak en hacimli operasyonlarını gerçekleştirme şampiyonluğunu yaparken, -bu sayede- Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinin müsebbibi olma şampiyonluğunu da yapmıştır. xvii

19 Gerçi, özelleştirme felsefesinin altında yatan temel fikrin, kamuya/topluma ait olan birikimin sermayeye transfer edilmesi olduğu ve böylelikle mülksüzleştirme yapılarak, servetin el değiştirmesinin sağlandığında kuşku yoktur. Özelleştirmeler kapitalist üretim ilişkileri düzeni çerçevesinde genel olarak emeğin ve emeğin çıkarlarının, sermayenin alan genişletmesi amacıyla dışlanmasını getirmiştir. Bu tespitin pratik sonuçları, KİT lerin faaliyet alanlarını terk etmesiyle ortaya çıkan işçi sayısının azalmasında, hizmetler sektöründe daha kıt ve pahalı hizmet sunumunda, tarımsal KİT ler açısından tarımsal ürün değerlerinin düşüşü, buna bağlı olarak tarımsal istihdamın daralmasında, tekelleşmede ve yabancılaşmada çok net bir şekilde görülmektedir. Ama daha da vahimi, Türkiye koşullarında birincil amacı kar etmek yerine, bölgesel kalkınmışlık farklarını gidermek olarak planlanmış KİT işletmelerinin tasfiyesi, boşalttıkları sahaların özel sermaye tarafından doldurulamamış olması nedeniyle, sosyoekonomik sorunları ve azgelişmiş yapıyı daha derinleştirmiştir. AKP hükümetinin bu gün demokratik açılım adı altında gündeme getirdiği sorunun temelinde yatan ana açmazın, bölgedeki ekonomik ve sosyal gelişmemişlikte yattığına, meselenin bu boyutunu yok sayarcasına yapılan özelleştirmelerin, bu günün koşullarını hazırlayan temel unsur olduğunda hiç tereddüdümüz yoktur. Elbette ki özelleştirme konusu, toplumsal fayda/maliyet analizleri yapılarak, çok boyutlu ve kapsamlı tartışma ve değerlendirmeyi hak etmektedir. Ama, en azından yaşanmakta olan ağır kriz ortamında fiili sonuçları acı ve ibret verecek ölçüde yaşanıyorken, hiç olmazsa elde kalan işletmeleri özelleştirme kapsamından çıkarmak ve stratejik bir planlama çerçevesinde gerekli olan sektörlerde yeniden kamu girişimciliğini gündeme getirmek aslında gündemin en öncelikli maddesi olmak zorundadır. Özelleştirme konusunun Türkiye nin bilinen ekonomik ve sosyal şartları içerisinde yaşattığı sorunların her biri ayrı önemde ve ayrı bir tartışma başlığı teşkil etmekle birlikte, yıkım etkisinin en fazla görüldüğü alanlardan birinin örgütlü emek ve sendikal sistem olduğu açıktır. Türkiye sosyal siyaset tarihi açısından bakıldığında, işçi sendikalarının nicelik ve etkinlik olarak gücünü ağırlıkla kamu işletmelerinde gerçekleştirilen örgütlenmeyle sağladığı görülmektedir. Kamu işletmelerinin işçi sendikalarını benimseyen, hatta kucak açan yönetim yapısı, yüzbinlerce işçisiyle beraber Türkiye işçi sendikacılığının kurucu harcını oluşturmuş, buradan kalkışla etkili bir toplumsal güç olarak özel sektör işletmelerine yayılmasını sağlamıştır. 80 lerle başlayan ve Dünya Bankası ile IMF destekli yeniden yapılandırma programları yürürlüğe girinceye kadar, dünyadaki benzerlerine paralel bir şekilde işçi sendikaları, emek ve emek adına yürütülen politikalarda ağırlıklarını koyabilmiş ve kimi zaman belirleyici rol oynayabilmişlerdir. Ancak, 80 lerin ortalarından itibaren yeniden yapılandırma adı altında KİT lerin özelleştirme, yatırımsızlık, erken emeklilik gibi yöntemlerle yavaş yavaş ekonomik yaşamdan dışlanmaları ve tasfiyeleri, beraberinde işçi sendikalarının niceliksel ve giderek toplumsal gücünü ve etkinliğini yitirmeleri sonucunu getirmiştir. Özel sektör aslında başından beri duyduğu isteksizliği açığa çıkarmakta gecikmemiş, bir yandan neoliberal ekonomik politikalarla emeğin yasal kazanımlarının tırpanlanması için talepçi olurken, öte yandan sendikal örgütlenmeye daha uzak, reddedici ve dışlayıcı bir tavırla yaklaşmıştır. Kuşkusuz ki haksızlık yapmamak adına, otuz yılı aşkın bir süredir örgütlü olduğumuz özel sektör işletmeleri bulunduğunu ve bu olumsuz tavrın istisnalarının olduğunu belirtmekte fayda vardır. Ancak, ekonomik büyüklükler, yaratılan katma değer ve istihdam yapıları göz önünde tutulduğunda sendikal örgütlenmenin, oldukça düşük oranlarda olduğu gerçeği değişmemektedir. Bu noktada asıl üzerinde durmak istediğimiz husus, Türkiye de işçi sendikacılığının tarihsel gelişme seyri içerisinde kamu işletmeciliği temelli yapılanmasının getirdiği anlayış ve sendikal kültür ile özelleştirmeler sonrası ortaya çıkan yönsüzlük duygusu ile eksen kayması olacaktır. Bir durum tespiti olarak şunu söylemek mümkün ki; Türkiye de işçi sendikacılığı pratikleri ve felsefesi kamu işletmeciliği disiplini içerisinde kök salarak, gelişme evresini geçirmiş ve doğal olarak kültürünün yapı taşlarını da bu disiplin belirlemiştir. Kamu işletmeciliği, kapitalist üretim modeli içerisinde sistemi zorlayan değil, sistemi uyum içerisinde götürmeye çalışan ayaklardan biri olduğu için, kamu işletmelerindeki işçi sendikalarının sendikal kültürü de aynı anlayış içerisinde oluşmuştur. İşçilerin dönemsel çıkarları gereği zaman zaman çatışmacı bir tutum sergilenmiş olsa da, genel olarak işçi sendikalarındaki hakim anlayış, bu işletmelerin yönetim ve denetimini elinde bulunduran siyasi ve bürokratik kadrolarla uzlaşmaya vararak hareketi sürdürme ekseninde xviii

20 yürümüştür. Başka bir ifadeyle, emek mücadelesinde, sınıfsal güçten yola çıkan ve kabul ettiren bir hak arayışı yerine, siyasal otoriteden talepçi olan ve toplumsal bölüşümde kendisi için öngörülen sınırları zorlamayan, yani sistemle uyumlu bir davranış kültürü oluşmuştur. Bu anlayış ve davranış kültürünün en dikkat çekici yansımasını, özelleştirmelerin sendikal hareketi hem nicelik hem de nitelik olarak son derece zayıflatacağı basit bir mantık yürütümü ile bile açıkken, işçi sendikalarının en azından sınıfsal bir refleksle dahi olsa, özelleştirme uygulamalarına karşı organize bir karşı çıkış/mücadele yöntemi geliştiremeyerek, adeta sürece seyirci kalmalarında görmekteyiz. Münferit mücadeler (ör. TEKEL) kendi içinde son derece başarılı hareketler olmasına rağmen, sonucu değiştirmekte ne yazık ki etkili olamamıştır. Kamu işletmeciliği kültürü içinde yoğrulup gelişen ve kamu işletmeciliğinin devreden çıkmasıyla birlikte, emek mücadelesinde yeni pratik ve deneyimler geliştirmek zorunda bulunan işçi sendikaları bu gün, geçmişten gelen birikimin yeni ve değişen üretim ilişkileri yapısına uygun bir ivme kazandırmaya yetmediği, buna mukabil aynı kabuk ve mantık içerisinde emek adına bir gelişme sağlamanın da mümkün olmadığı bir araf ta bulunmaktadır. Meselenin bu noktasında, işçi sendikacılığı ve emek hareketinin bu gün varmış olduğu noktayı sadece özelleştirmelere bağlamanın, eksik ve yetersiz bir değerlendirme olacağına işaret etmek gerekir. Zira özellikle 80 lerden bu yana, bilişim ve iletişim alanındaki müthiş gelişmeler, reel üretimin yapısını değiştirerek bir yandan endüstriyel işçi dediğimiz kadroyu daraltıp, hizmet sektörünü ve beyaz yaka diye tanımladığımız istihdam kategorisini hızla büyütmüştür. Öte yandan ise çok uluslu sermayenin küresel ölçekte yayılmasını sağlaması ve üretim mekanlarını taşınabilir hale getirmesinin, emek ve emek mücadelesinin felsefe, boyut ve çerçevesini etkilemediğini söylemek mümkün değildir. Hatta, konunun bu yönü, artık sendikal hareketin geleceği için çok daha belirleyici bir önem taşımaktadır. Türkiye bu günün verili koşullarında, küresel ekonomik sistem hiyerarşisinin alt basamaklarında yer alan ve tamamıyla dış ekonomik sisteme bağımlı olan yapısı; yüzde elliye yaklaşan bir kayıtdışılık, yüksek işsizlik oranları ve müthiş bozuk bir gelir dağılımı tablosu ile güçlü, etkili, dinamik ve öncülük edebilecek bir emek hareketine şiddetli bir açlık duymaktadır. Bu emek hareketi, sadece endüstriyel işçiyi değil, bir yandan yetişmiş ve gelişmiş beyin gücü ile kendisini emekçi-işçi kategorisi dışında tutmaya çalışarak aslında kapitalist sömürünün yeni kurbanları olduğunun farkında olmayan beyaz yaka çalışanını, öte yanda kayıt dışı ekonominin çarkları içinde öğütülen örgütsüz işçi ile sistem mağduru işsizleri de kucaklamak zorundadır. Kısacası işçi sendikaları gerçek bir toplumsal temsil yeteneği kazanmak zorundadır. Bu emek hareketi, var olan sınırlı gücüne sığınıp, kabuklarını kalınlaştırmak yerine, sınırlarını aşmak, gücünü siyasi ve ekonomik karar alma noktalarına ulaştırmak zorundadır. Bilişim ve iletişim sektörünün vardığı bugünkü gelişme ve gelecekteki gelişme potansiyelini yok saymak, göz ardı etmek mümkün değildir. Emek hareketi, bu sürecin gerek sermayenin gerekse emek hareketine getirdiği yapısal değişiklik ve imkanları takip edip, yeni yol haritası çıkarmak, uluslararası emek hareketi ile ortak mücadele kanalları oluşturmak zorundadır. Her şeyden önemlisi, yeni bir emek hareketi felsefesine duyulan ihtiyaç konusunda arayış içinde olan güçlerin bir araya gelerek, kaybolmuş kitlelere yeni bir heyecan ve umut taşımaları gerekmektedir. xix

21 xx

22 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ v SUNUŞ vii DÜZENLEYEN ve DESTEKLEYEN KURULUŞLAR ix SEMPOZYUM KURULLARI xi SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI: Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri..... xvii Davetli Konuşmacılar / Birinci Oturum / Invited Speakers/First Session 1 Prof. Dr. Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi 3 İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar / Social Rights as Human Rights and Social Unrighteousness Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 18 Sosyal Hakların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi / Economic Analysis of Social Rights Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Ankara Üniversitesi SBF 24 Dünya Ekonomik Buhranı ve Sosyal Haklar / Social Rights and Crisis of World Economy Prof. Dr. Michael Brie, (Davetli Konuşmacı/Invited Speaker) 39 Institute for Critical Social Analysis, Rosa Luxemburg Foundation, Almanya Building alliances: Socioecological Transformation and the Struggle for Social Rights / Birlikler Kurmak: Sosyo-ekolojik Değişim ve Sosyal Haklar Mücadelesi Davetli Konuşmacılar / İkinci Oturum / Invited Speakers / Second Session 49 Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50 Sermaye Küreselleşmesinde Kavşak Bir Sektör İlaç Sanayi / Industry of Medication: An Intersecting Sector for Globalization of Capital Prof. Dr. Ellen Rosskam, Massachusetts Üniversitesi, ABD 65 Liberalizing Education in Turkey: Social Disparities and the Future of Democracy / Türkiye de Eğitimi Liberalleştirmek: Sosyal Farklılıklar ve Demokrasinin Geleceği xxi

23 Prof. Dr. Fuat Ercan, Marmara Üniversitesi İİBF Uzlaşma Siyasetine Karşı Birleşik Ücretliler Mücadelesi İçin Emeği Haritalandırmak / Labour Surveying for the Resistance of United Wageworkers Against Comprimise Policy Davetli Konuşmacılar / Üçüncü Oturum / Invited Speakers / Third Session 75 Prof. Dr. Beril Tufan, Hacettepe Üniversitesi İİBF 76 Sosyal Bir Hak Olarak Sosyal Hizmet / Social Service as a Social Right Prof. Dr. Berch Berberoğlu, Nevada Üniversitesi, Reno, ABD 87 Globalization of Capital and Social Rights: The Development of Capitalism, the Labor Movement, and the Struggle for Social Rights / Sermayenin Küreselleşmesi ve Sosyal Haklar: Kapitalizmin Gelişimi, İşçi Hareketi ve Sosyal Haklar Mücadelesi Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat F. 97 Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir mi? / Social Rights and Human Rights: Can Human Rights be maintained without Social Rights? Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 105 Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Popülizm Kıskacında Sosyal Haklar / Social Rights Torn between Conspicuous Benevolence and Conservative Populism PARALEL OTURUMLAR / PARALLEL SESSIONS Dördüncü Oturum: SOSYAL HAKLARIN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ / 113 Fourth Session: Societal Functions of Social Rights Prof. Dr. Ildar Zulkarnay, Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma Bölümü Direktörü 114 Collective Social Rights and their Social Functions in Russia / Rusya da Kolektif Sosyal Haklar ve Sosyal İşlevleri Dr. Umut Omay, İstanbul Üniversitesi İİBF 125 Sosyal Hakların Manipülasyonu: Sosyal Haklar Kapitalizmin Hizmetinde mi? / Manipulation of Social Rights: Are Social Rights at the Service of Capitalism? xxii

24 Yrd.Doç.Dr. Ş.Gürçağ Tuna,Tunceli Üniversitesi İİBF 134 Sosyal Hakların Analizi / An Analysis of Social Rights Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi İİBF 141 Emeğin Meta Niteliğinin Sınırlandırılması ve Sosyal Haklar / Social Rights and Decommodification of Labor Beşinci Oturum: SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL HAKLAR / 153 Fifth Session: Social Services and Social Rights Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası 154 Ücretli Olmayanların Sendikal Hakları ve Türkiye Uygulaması / The Trade Union Rights of The Non-Wage Owners and The Case of Turkey Yrd.Doç. Dr. Betül Altuntaş, Muğla Üniversites İİBF 165 Sosyal Haklar Ve Sosyal Adalet Bağlamında Türkiye de Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Yardımların Değerlendirilmesi / Elaboration on the Institutional Social Services and Goverment Relief within the Frame of Social Rights and Social Justice in Turkey Arş.Gör. Reyhan Atasü Topcuoğlu, Humboldt Üniversitesi 175 Arş.Gör. Emrah Akbaş, Hacettepe Üniversitesi Türkiye de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşümün Kuramsal ve Politik Çerçevesi / Theoretical and Politic View of the Transformation Occurring İn Social Service Supply in Turkey Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş, Akdeniz Üniversitesi İİBF 182 Avrupa Birliği Dış Ekonomik İlişkilerinde Temel Sosyal Hakların Korunma ve Teşvik Mekanizmaları / Promotion and Maintanence Mechanisms for Basic Social Rights within the frame of External Economic Relations of EU Altıncı Oturum: SAĞLIK HAKKI / 193 Sixth Session: The Right to Health Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 194 Dünya Sağlık Örgütü ve Sosyal Haklar / World Health Organization and Social Rights xxiii

25 Doç.Dr. İlker Belek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 199 Sosyalizm ve Sağlık Hakkı: Küba nın Başarıları / Socialism and The Right to Health: Success of Cuba Tamer Dönmez, Eczacı / Pharmacist 210 Sağlık Hakkı, İlaç Arzı ve Eczaneler / The Right to Health, Medication Supply and Pharmacies Arş.Gör. Görkem Birinci, Hacettepe Üniversitesi İİBF 223 Fikri Mülkiyet Hakkı Kıskacında Sağlık Hakkı: TRIPs Sözleşmesi ve Temel İlaçlar / The Right to Health Strained by Intellectual Property Rights: Agreement of TRIPs and Basic Medicines Yedinci Oturum: KÜRESELLEŞME VE SOSYAL HAKLAR / 233 Seventh Session: Globalization and Social Rights Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 234 Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması: Sosyal Hakların Daraltılması /Influence of Globalization on Economic Liberties: Reducing Social Rights Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç, Bergen Üniversitesi, Norveç 244 Social Rights, Crisis, Capitalism / Sosyal Haklar, Kriz, Kapitalizm Prof. Dr. Yasemin Işıktaç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 256 Bir İmkân Olarak Sözleşme Hukuku/ Law of Contract as a Possibility Yrd.Doç. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İİBF 267 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Yargı Kurumlarının Rolü/ Role of Judicial Institutions for the Maintanence of Economic, Social and Cultural Rights xxiv

SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER. Yayına Hazırlayanlar:

SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER. Yayına Hazırlayanlar: SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU II BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar: Mesut GÜLMEZ Nagihan DURUSOY ÖZTEPE Nergis MÜTEVELLİOĞLU Oğuz KARADENİZ Handan KUMAŞ Düzenleyen Pamukkale Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü

Detaylı

SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III

SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU III BİLDİRİLER Düzenleyen KOCAEL ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES ÇALIfiMA EKONOM S VE ENDÜSTR L fik LER BÖLÜMÜ yay n 116 25-26 EK M 2011 SOSYAL HAKLAR

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ.

ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. ULUSÖTESİ ÜRETİM VE TEDARİK AĞLARINDA İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE DENETİMİ. Temel Çalışma Standartları Uluslararası Çerçeve Anlaşmalarıyla Güvence Altına Alınabilir mi? 2010 2013 Friedrich-Ebert-Stiftung

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Önder ÇALCALI * Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele

Detaylı

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 1-20 Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM

AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE GELİR EŞİTSİZLİĞİ: PİYASA DAĞILIMI-YENİDEN DAĞILIM -İlyas KÖSTEKLİ nin anısına s - Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hava kirliliğini, sigara reklamlarını, kan gölüne dönen otoyollardaki

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul

ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul ÜNİVERSİTELERDE BOLOGNA SÜRECİ NEYE HİZMET EDİYOR? Adnan Gümüş Nejla Kurul Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB) Mart 2011 EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Zübeyde Kılıç

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN

Uluslararası Çalışma Örgütü. KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi. Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN Uluslararası Çalışma Örgütü KRİZ ve TÜRKİYE: Kriz Tedbirlerinin Etki Değerlendirmesi Hakan ERCAN Erol TAYMAZ Erinç YELDAN ILO - Ankara PARA İLE SATILMAZ ILO Türkiye Direktörlüğü Ferit Recai Ertuğrul Cad.

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER AÇILIŞ BİLDİRİSİ ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI AÇISINDAN EMEĞİN EVRİMİ: ULUSAL VE ULUSALÜSTÜ HUKUKSAL BOYUTLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Mesut Gülmez Bu bildiride; diğer tüm insan haklarından somut ve eylemli olarak

Detaylı

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar

SOSYAL DOSYA GÜVENLIK. Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar DOSYA SOSYAL GÜVENLIK Prof. Dr. Ali Güzel Sosyal Güvenliğin Evrensel Değerleri ve Yeni Liberal Reformlar Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca Küreselleşme Sürecinde Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası Aziz Çelik

Detaylı

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ Yarınlar Seninle Aydınlık Ekim 2014 Sayı: 43 İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA Başarı Öyküsü ESBAŞ İçindekiler ekim 14 KAPAK KONUSU / ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK VE

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2000-2010 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE DE UYGULANAN İNOVASYON POLİTİKALARININ KOBİ LER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN ARACI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Yüksek Lisans Tezi Ünal ER Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK Şubat - 2011 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SOSYAL DIŞLANMA SORUNU VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Faruk SAPANCALI * ABSTRACT The notion of social exclusion originated during the 1970 s in France. But, exclusion discourse became

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı