YANMAZ (A1 s n f, TSEN / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, W/M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M."

Transkript

1

2 YANMAZ (A1 s n f, TSEN / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir (ISO 14025) BÖCEK VE BAKTER BARINDIRMAZ (ASTM 621) DARBEYE DAYANIKLIDIR (ASTM D 5628) HAF FT R FIRTINA VE KASIRGAYA SON DERECE DAYANIKLIDIR

3 MGO ESASLI YAPI LEVHASI DRAGONBOARD markas yla nano teknolojiyle üretilen ABD patentli levha; do al hammaddeler olan magnezyum oksit ve magnezyum klorür bilefleninin cam elyaf ile güçlendirilmesiyle üretilen yap levhas d r. Yap levhalar n n n amac ; yap alanlar n n birim m 2 'sine düflen kullan m alan n artt rmak, yap m h z n artt rmak, maliyeti düflürmek, hafif olmalar ndan dolay bina yükünü azaltmakt r. Levhalar bu avantajlar sunarken, baz temel özelliklere de sahip olmalar gerekir. Yanmaz olmalar Su ve nemden etkilenmemeleri Is ve ses yal t m yapmalar nsan sa l na ve çevreye zararl maddeler içermemeleri Zehirli gaz c k fl oluflturmamalar Bakteri oluflumuna olanak vermemeleri Bu özelliklerin tamam n ayn anda bünyesinde bar nd ran, ABD patentli ilk ve tek yap levhas DRAGONBOARD olup; bu üstün özelliklerini, ABD, ngiltere, Japonya, Çin ve Türkiye'de yap lan test raporlar ve sertifikalar ile kan tlam flt r. 1

4 DRAGONBOARD TEKN K KATALO U Ç NDEK LER ÇER K, TANIM...1 LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER UYGULAMA ALANLARI... 5 TEKN K ÖZELL KLER VE RAPORLAR... 6 Ürün çeri i Levha Kal nl Levha Boyutlar Yo unluk Çevreye ve nsan Sa l na Etkileri Levha Kenar Detaylar Yang n S n f Tutuflmazl k Testi Duman Yay l m, Gaz Ç k fl Su ve Nem Testi Is letkenlik Katsay s (Lamda) Ses Yal t m De eri Bas nç Dayan m E ilme Dayan m Uzalma K salma Katsay s MSDS CE Ekolojik Rapor KALINLI A GÖRE METREKARE A IRLIKLARI... 7 KALINLI A GÖRE E LME DAYANIMI...7 LEVHA KENAR DETAYLARI... 8 UYGULAMA KURALLARI... 9 KESME... 9 KES M ALETLER NDE KULLANILACAK BIÇAKLAR...9 DRAGONBOARD DERZ YAPIMLARI V DALAMA BOYA UYGULAMASI...10 DRAGONBOARD LE BÖLME DUVAR YAPIMI...11 DRAGONBOARD LE SES ZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPIMI DRAGONBOARD LE ÇATI UYGULAMASI...12 DRAGONBOARD LE ASMA TAVAN YAPIMI...13 DRAGONBOARD LE ZEM N UYGULAMASI...13 DRAGONBOARD CEPHE UYGULAMASII YÜZYILIN MANTOLAMA S STEM NEVRATHERM...14 DRAGONBOARD NEVRATHERM...15 DRAGONBOARD / NEVRATHERM PROF L G YD RME S STEM N N UYGULAMASI...16 SIKÇA SORULAN SORULAR...17 TEST RAPORLARI VE SERT F KALAR REFERANSLARIMIZ

5 DRAGONBOARD LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER ASLA YANMAZ; Muhtemel bir yang n esnas nda, insan sa l na ve çevreye zararl herhangi bir gaz ve duman ç k fl oluflturmaz. SUDAN ETK LENMEZ; Su emme oran betonarme yap lar ve di er levhalara oranla yok denecek kadar azd r. Nemli iklimlerde güvenle kullan labilir. Suda hacimsel de iflim göstermez. ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE ISI YALITIM ÖZELL NE SAH PT R ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE SES YALITIM ÖZELL NE SAH PT R ANT BAKTER YELD R. BAKTER VE BÖCEK ÜRETMEZ 3

6 DRAGONBOARD LEVHALARIN ÜSTÜN ÖZELL KLER Çarpma ve darbelere dayan kl d r. Hafiftir kolayca tafl nabilir. Binan z n yükünü hafifletir. (8 mm levhan n a rl 8 kg/m 2 ) Tamamen do al maddelerden üretilmekte olup çevre ve do a dostudur. çerisinde Asbest, Toksik madde ve A r metal gibi insan sa l na zararl hiçbir madde bulunmaz. Ultraviyole fl nlar ndan etkilenmez. Özel bak m gerektirmez. D fl etkenlere karfl son derece dayan kl d r. Hiçbir haflereden etkilenmez ve haflere bar nd rmaz. Yap s itibari ile her türlü boya ile boyanabilir. Sudan ve yang ndan etkilenmemesi sebebi ile her türlü mobilya imalat ve dekorasyonunda kullan labilir. Gemi ve yat sanayiinde, yang na ve deniz suyunun etkilerine karfl koruyucu olarak kompozit levhad r. Karayolu ve demiryolu tünellerinde yang na ve neme karfl koruyucu olarak kullan labilecek en uygun levhad r. Uygun el aletleri ile kolayca ifllenebilir ve monte edilebilir. Boya, mantolama, yal t m ve ince macun uygulamalar nda %50-%60 oran nda malzeme sarfiyat ve iflçilikten tasarruf sa lar. Kimyasallara karfl son derece dayan kl d r. Nefes alan bir malzemedir. Muhtelif izolasyon malzemeleri ile çok iyi uyum sa lar Çeflitli amaçlara yönelik, sandviç panel olarak kullan labilir. Benzersiz üstün özellikleri ile yap lara de er kazand r r. 4

7 DRAGONBOARD UYGULAMA ALANLARI DRAGONBOARD levhalar her türlü yap da iç ve d fl mekanlarda yap lar n hemen her detay nda rahatl kla kullan labilecek yap, yal t m ve dekorasyon panelleridir. DRAGONBOARD levhalar istenilen ebatta flekillendirilerek veya fugal olarak da uygulan r. DRAGONBOARD levhalar, muhtelif yal t m malzemeleri ile birlikte farkl kullan m amaçlar için yap elemanlar oluflturabilmektedir. ESP, XPS, Taflyünü, Camyünü, Poliüretan Köpük gibi yal t m malzemeleri ile çok yüksek s, ses ve yang n yal t m sa layan bölme duvar ve sandviç paneller yap labilmektedir. Her tür yap da iç ve d fl cephe kaplamas olarak D fl cephede mantolama olarak s yal t m nda ç mekanlarda bölme duvar sistemlerinde (6, 8, 10, 12 mm) Yang n yal t m istenilen yerlerde (her kal nl k için) Su ve nemden etkilenmesi istenilmeyen yerlerde (herkal nl k için) Yüksek düzeyde ses yal t m istenilen yerlerde (8 mm ve üzeri kal nl klar için) Asma tavan yap m nda (6, 8, 10 mm) Yükseltilmifl döfleme yap m nda (14 mm ve üzeri kal nl klar için) Yeni yang n yönetmeli ine tamamen uygundur Çat alt levhas olarak kullan l r (12, 14, 16 mm ) Hafif çelik prefabrik yap lar n iç duvar, d fl duvar, zemin ve tavanlar n n yap m nda A r çelik yap lar n yang na karfl korunmas nda Okul, hastane, otel, konut, askeri yap lar, deprem ve savafl afet bar naklar yap m nda fiantiye ofisleri hangar, yemekhane, yatakhane gibi yerlerin iç ve d fl duvarlar n n, zemin ve tavanlar n n yap m nda So uk hava depolar nda Mobilya imalat nda (Yanmaz kap, tezgah, dolap vb.) Zemin betonu üzerine, döfleme alt destek malzemesi olarak kullan labilir. (fiap uygulamas na gerek kalmaz) 5

8 DRAGONBOARD TEKN K ÖZELL KLER VE RAPORLAR TEKN K ÖZELL KLER ÜRÜN ÇER : Fiber-Glass (Cam elyaf) takviyeli, Magnezyum Oksit ve Magnezyum Klorür esasl kompozit levha. LEVHA KALINLI I (mm): LEVHA BOYUTLARI (mm): 1220 x 2440, 1220 x 2500, 1220 x 2800, 1220 x 3600, 1250 x 2500, 1250 x 2800, 1250 x YO UNLUK: 1000 kg / m 3 %3 Kg ÇEVREYE VE NSAN SA LI INA ETK LER : Asbest, silis, organik çözücüler, ya, toksik madde, a r metal gibi çevreye ve insan sa l na zararl hiçbir madde içermez. ISO 14025'e uygun olarak üretilir. Ekolojiktir. LEVHA KENAR DETAYLARI: Düz, Fugal ve Pahl. RAPORLAR YANGIN SINIFI - A1 (TSEN 13501) TUTUfiMAZLIK TEST - (TSEN ISO 1182) DUMAN YAYILIMI, GAZ ÇIKIfiI; Duman yay l m yoktur, yang n esnas nda zehirli gaz ç k fl meydana gelmez. (ASTM E 662) SU VE NEM TEST : Su ve nemden etkilenmez. (TSEN 520) ISI LETKENL K KATSAYISI(LAMDA): 0,025W/MK (TSEN ISO 8990) SES YALITIM DE ER : 54 Desibel ve üzeri ses yal t m sa lar. (8mm Dragonboard ile bölme duvarlarda) TSEN ISO 1403 BASINÇ DAYANIMI: 3000Psi-20,71 N/mm 2 bas nç dayan m na sahiptir. E LME DAYANIMI: 10mm Boyuna=9,3N Enine=7,5N (TSEN 12467) UZAMA KISALMA KATSAYISI: 1m 2 de uzama k salma katsay s 0,3mm dir. MSDS CE EKOLOJ K RAPOR - ISO

9 DRAGONBOARD LEVHALARIN KALINLI A GÖRE M 2 A IRLIKLARI KALINLIK A IRLIK 4 mm 5 kg/m 2 6 mm 7 kg/m 2 8 mm 8 kg/m 2 10 mm 10 kg/m 2 12 mm 12 kg/m 2 14 mm 14 kg/m 2 16 mm 16 kg/m 2 18 mm 18 kg/m 2 20 mm 22 kg/m 2 25 mm 26 kg/m 2 DRAGONBOARD LEVHALARIN KALINLI A GÖRE E LME DAYANIMI BOYUNA EN NE KALINLIK 22,5 18,6 4 mm E LME MUKAVEMET (N/mm 2 ) 12,1 8,7 11,2 8,4 9,3 7,5 6 mm 8 mm 10 mm 7,6 5,3 12 mm 7

10 DRAGONBOARD LEVHA KENAR DETAYLARI DRAGONBOARD Levhalar n düz bitiflli, pahl bitiflli ve lamba-z vana bitiflli kenar alternatifleri mevcuttur. DRAGONBOARD PAHLI KENAR DETAYI (10 mm için) A-A KES T B-B KES T DRAGONBOARD LAMBA-ZIVANA KENAR DETAYI (14 mm ve üzeri için) DragonBoard levhalar, lamba-z vana kenarl olarak uygulanacak ise, 14 mm ve üzeri kal nl kta levhalar kullan lmal d r. 8

11 DRAGONBOARD UYGULAMA KURALLARI KESME DRAGONBOARD Levhalar, 10 mm kal nl a kadar bir mastar yard m yla, nitelikli bir maket b ça ile rahatl kla kesilebilir. Veya birden fazla plaka üst üste konularak seyyar motorlu el testeresi ile kesilebilir. Kesici el aleti Seyyar yatar Seyyar el testeresi KES M ALETLER NDE KULLANILICAK BIÇAKLAR Elmas uçlu, sert beton b çaklar veya sert metal diflli b çaklar kullan lmal d r. B çak çap boyutu kullan m yerine göre muhtelif çaplarda olabilir. DragonBoard levhalarda kesim için kullan l cak b çaklar n kal nl klar n n ince olmas na dikkat edilmelidir. nce b çaklar ile yüksek devirde kesim yap ld zaman çok az tozuma yapar. PROF L C, U profiller 0,80 mm - Kutu profiller - Ahflap profiller 9

12 DRAGONBOARD UYGULAMA KURALLARI DRAGONBOARD DERZ YAPIMLARI DragonBoard levhalar ile yap lan duvar ve tavanlar n derzleri Dragon derz band ve Dragon iç - d fl macunu uygulamak sureti ile kolayl kla bitirilir. V DALAMA DragonBoard levhalar n montaj nda, galvanize edilmifl havfla bafll matkap uçlu vidalar ile havfla bafll sivri uçlu vidalar kullan lmal d r. Vidalar, panel kenar ndan 1,5 ila 2 cm mesafe ile monte edilmelidir. Vida boylar 2,5 cm ile 3,5 cm olmal d r. Vidalar, panel kenar ndan 1,5 ile 2 cm mesafe ile monte edilmelidir. Vidalar plakalara afla daki do ru flekilde görüldü ü gibi uygulanmal d r. DO RU YANLIfi BOYA UYGULAMASI DragonBoard levhalara her tür boya uygulamas yap labilir DragonBoard levhalar n yüzeyleri çok düzgün oldu undan s va uygulamas na gerek kalmaz. Levhalar n üzerine direk astar ve boya uygulanabilmektedir. 10

13 DRAGONBOARD LEVHALARI LE BÖLME DUVAR YAPIMI C,U galvaniz veya kutu profiller kullan larak konstrüksiyon haz rlan r. Duvar niteli ine göre taflyünü veya cam yünü kullan larak DragonBoard levhalar her iki yüzeye DragonBoard havflabafll vida ile sabitlenir. Bölme duvarlarda 8, 10, 12 mm levhalar kullan l r. 7,5 luk C profiller ile yap lan bölme duvarlara, 56 desibel ses yal t m, %100 yang n yal t m (A1), bölme duvar n yap ld ortamda s yal t m, su ve nemden etkilenmeme özelli i kazand r r. Boya, macun ve iflçilik giderlerinde %50-%60 oran nda da tasarruf yapma imkan sunar. Bölme duvarlarda 10 mm, 12 mm, 14 mm DragonBoard levhalar kullan l r. 11

14 DRAGONBOARD LE SES ZOLASYONLU BÖLME DUVAR YAPIMI 8 mm, 10 mm ve 12 mm için, kutu profiller ile oluflturulabilecek duvar detay afla da gösterilmifl olup, 75'lik ve 100'lük C, U veya M Galvaniz Profiller ile de ayn detay kullan labilmektedir. 8 mm DragonBoard panel metal dikme aras taflyünü yal t m malzemesi (60 kg/m 3 ) (PLAN) Ses izolasyon band 8 mm DragonBoard panel ses izolasyon band metal dikme aras taflyünü yal t m malzemesi C profil Akustik macun (KES T) Kauçuk esasl ses yal t m band DRAGONBOARD LE ÇATI UYGULAMASI: Çat larda, ahflap esasl plakalar n yerine, 12 mm, 14 mm veya 16 mm, DragonBoard kullan l r. 12

15 DRAGONBOARD LE ASMA TAVAN YAPIMI C, U veya M Galvaniz profil veya demir profil kullan larak haz rlanan konstrüksiyona levhalar sivri uçlu veya matkap uçlu vidalar yard m ile sabitlenir. Tavanlarda 6 mm, 8 mm veya 10 mm DragonBoard levhalar kullan l r. DRAGONBOARD LE ZEM N UYGULAMASI DragonBoard üstün teknolojik ve benzersiz özellikleri ile Amerika dan sonra Avrupa ve Türkiye de. DragonBoard levhalar, yükseltilmifl döfleme olarak kullan lacak ise; 14 mm ve üzeri kal nl klarda plakalar tercih edilmelidir. Yükseltilmifl döfleme demir profiller ile veya sabit ayakl ve kuflakl haz r yükseltilmifl döfleme sistemleri ile kullan l r. Zemine yap flt r lma suretiyle kullan lacak DragonBoard levhalar ise, istenilen boyutta kesilerek, zemine uygun yap flt r c lar kullan larak sabitlenir. Bu yap flt r c lar; seramik yap flt rma harc, flexmortel, poliüretan köpük, akrilik mastik olabilir. DRAGONBOARD LE CEPHE G YD RME UYGULAMASI DragonBoard d fl cephe duvar yap m nda, saçak altlar nda, binalar n d fl cephelerinin kaplanmas nda kullan l r. DragonBoard levhalar ile cephe kaplama uygulamalar son derece kolayd r. Levhalar n yüzeyi boyaya haz r oldu undan s va ve file uygulamalar gerektirmez. Derzler DragonBoard derz band ve DragonBoard d fl cephe macunu ile kapat l r,astar ve boya uygulamas ile bitirilir. 13

16 TÜM YALITIMLARI Ç NDE BARINDIRAN VE TAMAMEN EKOLOJ K YAPISIYLA 21. YÜZYILIN MANTOLAMA S STEM 14

17 DRAGONBOARD NEVRA THERM ISI YALITIM MALZEMES DRAGONBOARD Mg Oksit ve Mg Klorür kar fl m esasl, cam elyaf takviyeli, halihaz rda yayg n olarak kullan lan DragonBoard paneller, binalar n iç ve d fl cepheden yal t m konusunda, bilinen yal t m malzemelerinin (XPS, EPS, taflyünü, camyünü) üzerine lamine edilerek s va ve file iflçili ini ortadan kald rmakta olup, binan n hareketleriyle oluflan s va çatlaklar ndan dolay, alt ndaki yal t m malzemelerinin zarar görmesini engelleyerek, onun yerine daha düzgün yüzeyli, yanmaz (A1 S n f ), çatlama riski olmayan, ses ve s yal t m n ciddi düzeyde artt ran, çok daha nitelikli ve uzun ömürlü bir d fl yüzey kazand r r. 15

18 DRAGONBOARD NEVRATHERM PROF L G YD RME S STEM N N UYGULANMASI Galvaniz M profillerin mevcut duvara teraziye alınarak montajının yapılması ile üzerine DragonBoard panel montajı yapılarak uygulanır, duvar yüzeyi ile panel arasında ısı yalıtım malzemesi takviyesi ile mükemmel cephe yalıtımı sa lanmıfl olur. 16

19 SIKÇA SORULAN SORULAR DragonBoard nedir? Magnezyum oksit ve magnezyum klorür kombinasyonunun cam elyaf ile güçlendirilmesiyle elde edilen %100 do al, Amerikan patentli, çevre dostu üstün nitelikli bir yap, yal t m ve dekorasyon panelidir. DragonBoard plakalar n ebatlar nedir? Standart ebatlar 1220 x 2440 mm olup; 3300 mm. Boya kadar özel ebatlarda üretim yap labilmektedir. DragonBoard özel bir uygulama tekni i gerektirir mi? DragonBoard bilinen standart panel uygulama yöntemleriyle kolayl kla uygulanabilen bir malzemedir. Plakalar n kesimi zor mudur? DragonBoard plakalar 10 mm'e kadar nitelikli bir maket b ça yla dahi kesilebilir olup; standart el testeresi ile rahatl kla kesilebilmektedir. DragonBoard hangi kal nl klarda üretiliyor? 3 mm, 4mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, kal nl klarda üretilmektedir. DragonBoard nerelerde kullan l r? ç ve d fl mekanlarda, cephe kaplamas olarak çat larda, zemin ve ara kat döflemelerinde, asma tavanlarda, iç mekan bölmelerinde, dekoratif amaçl olarak, binalar n tafl y c sistemlerinin korunmas nda, prefabrik yap larda, baca ve benzeri yang n riski tafl yan yerlerde ve di er tüm yang n, s, ses, su yal t m gerektiren yerlerde kullan labilmektedir. Ayr ca, gemi ve yat sanayinde, yang na ve deniz suyunun etkilerine karfl kullan labilecek tek kompozit levhad r. DragonBoard panellerin birleflim yerleri uygulamas nas ld r? DragonBoard Panellerin birlefliminde 2-3 mm boflluk b rak l r, boflluk poliüretan mastik uygulamas ile doldurulur. Üzerine özel Dragon derz band uygulamas yap larak akrilik esasl macun ile sadece derz band yüzeyi kapat l r. DragonBoard 'un üzerine saten alç uygulamas yap lmas gerekir mi? DragonBoard yüzeyleri fileli ve macunlu boyaya haz r haldedir. Saten alç uygulamas yap lmas na gerek yoktur. DragonBoard yüzeylerde düzeltme için gerekti inde saten alç yerine akrilik esasl macun tercih edilmelidir. Paneller üzerine duvar ka d uygulamas yap labilir mi? DragonBoard yüzeylerinin düzgün olmas ve tozumamas sayesinde duvar ka d uygulamas ikinci bir iflleme gerek kalmadan direkt uygulanmaktad r. 17

20 18 TEST RAPORLARI VE SERT F KALAR

21 ISI YALITIM TEST RAPORU 19

22 20 SU EMME TEST RAPORU

23 TUTUfiMAZLIK TEST RAPORU 21

24 22 YANMAZLIK TEST RAPORU

25 E LME DAYANIMI TEST RAPORU 23

26 24 SES YALITIMI TEST RAPORU

27 DARBE DAYANIMI TEST RAPORU 25

28 26 DUMAN YAYILIMI TEST RAPORU

29 KÜF-MANTAR OLUfiUMU TEST RAPORU 27

30 28 EKOLOJ KL K SERT F KASI

31 SES GEÇ fi KAYBI TEST RAPORU 29

32 30 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - 1

33 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI

34 32 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - 3

35 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI

36 34 YANGIN DAYANIMI TEST RAPORLARI - V

37 CE BELGES 35

38 REFERANSLARIMIZ Palazzo Donizetti Grand Tarabya Otel Pendik Villa Kad köy Kufldili YURT Ç REFERANSLAR D A Holding Grand Tarabya Otel TAV Esin Yap PTT Bank NevYap Çolako lu Tekstil A.fi. Özak Tekstil Troyka Çelik Eczac bafl -Baxter Hast. By OTEL Palazzo Donizetti Sultanahmet Albatros Otel Taksim City Center Hotel Elite Otel ORCAN Ulusoy Hayat Dekor Cam Graser Seramik Eksa nflaat Kavak Turizm BS nflaat Deytek Yap Bersa nflaat Ahflap Proje Teknik fiahinler Yap Laleli fl Merkezi Burhaniye Villa Ofis Pendik Villa Taksim Senatör Otel Sarsan Muhendislik Alfa nflaat Sigem Bilgiler Demir Yonart Mobilya Halas Gemisi Ba c lar E itim ve Devlet Hast. Seha Group Greens Bilgisayar Bestelast Tekstil Ankara Panel SIMF Yap Efsun Entegre Akyeli nflaat Aygün Dekoral GAMA Yap ve Proje Gaziler nflaat Beser Mobilya Lotus Planlama KAM Ankara Beton Detay Yap Gürer Proje Yap T rt lsan Üntafl Demir Yanaro lu Ak Alev Atefl Tu la Coza Yap Oker Ahsap ArtMim ç Mimari Tasar m Deniz nflaat Delta Tasar m Ortakl Etika Form Floor Hebo Yap nter Yap Lider Yap Elemanlar Prokons nflaat Simetri Tasar m Hane Te-Ko Mimarl k Tekno Yap ACS Çelik Yap Acar YAPI ATDS Kimya Tohum Otizm Vakf YURTDIfiI REFERANSLAR Brevard Country Grand Hotel Miami Beach Meadowlands Xanadu Sports Complex Big Dig Tunnel Project Miami nternational Airport Orlando nternational Airport Shangri La Hotel Universal Business Plaza Yes Disco 36

39

40 Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. Akbaş Sok. No: 16/2 Sarıyer- İstanbul /34464 Turkey GSM:

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Ara Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Knauf Artfix Agraf Knauf

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askı Üst Parça + Nonius UA Askı Maşası Askı (bağlantı gereci) Aralığı Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Kaplama Knauf TU Profil

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ VitrA Therm ile d fl cephelerde s tma ve so utma maliyetlerini %40-60 azaltan, uzun ömürlü, çevreci ve dekoratif çözümler sa lan yor. VitrA

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir.

Olu an yeni malzeme belirli bir hedef için birle en malzemelerden çok daha sa lam ve faydal olabilir. 18 SORUDA L FL POL MERLER LE YAPILARIN GÜÇLEND R LMES Ü Tyfo Fibrwrap Sistemleri Bayram Aygün, n. Yük. Müh M: + 90 536 525 9027 E: bayramaygun@fyfeeurope.com S1. Kompozit malzeme kabaca nas l tan mlan

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT 60 Aysist Asma Tavan Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Bölme Duvar Sistemleri ALAT Asma Tavan 60 Koridor Sistemi Ses Yalıtım Bandı

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri FLEX ALÇIPAN (FX) Düzgün yüzeyli, esnek ve hafif Alçıpan çeşididir. Ön yüzü fildişi, arka yüzü gri

Detaylı

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Klips Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Kaplama Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Agraf Ara Taşıyıcı TC Profil Ana Profil

Detaylı

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj

D fl Cephe Sistemleri. / Mekanik Uygulamalar / Gizli Klipsli Sistem. d c. a L 50 x 70 x 4 mm l = 80-150 mm. 6063 alafl m eloksall alüminyum ankraj Sistem Bileflenleri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Paneli Görünen yüzeyi 1000 x 3000 x 4 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex Fit kompozit porselen seramik, arka yüzeyi fiber elyaf file, özel epoksi reçine

Detaylı

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ

TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ TEK İSKELETLİ DIŞ CEPHE SİSTEMİ Tek İskeletli dış cephe sistemi, daha hızlı imalat istenilen, az katlı (2-3 kat gibi) betonarme veya çelik binalarda, dış cephe duvar sistemlerinde kullanılır. Isı yalıtımında

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanların hayat kalitesini artırıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS Permanent Homes kalıcı ve sürdürülebilirlik

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX 12,5 mm. BoardeX 15 mm. PermaBase 12,5 mm DIŞ CEPHE LEVHALARI BoardeX BoardeX, dış cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dış cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemleri, ana ve ara (www.teknikayapi.com Alçıpan ) Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadır. Ana taşıyıcı

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları

Mantolama Sistemleri 10/2015. Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mantolama Sistemleri 10/2015 Mantolama Sistem Ürünleri ve Isı Yalıtım Plakaları Mineral Yün FKD FKD, mineral yün esaslı, sentetik bağlayıcılı, dış cephe mantolama levhasıdır. Su itici özelliğe sahiptir.

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara Gebze

Detaylı

25.10.2011. Prefabrik Yapılar-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

25.10.2011. Prefabrik Yapılar-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 1. bölüm GĐRĐŞ ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON Çelik konstrüksiyon: çok katlı yapılar, betonda geçilemeyecek kadar büyük açıklıklar, Fabrikalarda çok uzun süre hizmet verilecek yapılarda en

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) Yangın Sınıfı TS EN 11 Sıcaklık Dayanımı ( C) (Uzun Süreli) Sıcaklık Dayanımı (

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Sistemi, ana taşıyıcı UA profi lleri ve ara (Alçıpan) taşıyıcı Tavan C Profi llerinden oluşturulmaktadı r. Ana

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 askı sisteminden bağımsız Fireboard tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun

Detaylı

"Isı Yalıtımında Doğru Çözüm" Tasarruf etmenin en hesaplı yolu...

Isı Yalıtımında Doğru Çözüm Tasarruf etmenin en hesaplı yolu... "Isı Yalıtımında Doğru Çözüm" Tasarruf etmenin en hesaplı yolu... PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı Shapemate IB Isı Yalıtım Levhası Promanto

Detaylı

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır.

W116 Bölme Duvar. Islak hacimlerde sıhhı tesisatların kolaylıkla yerleştirilmesi için kullanılan tesisat duvarıdır. W116 Bölme Duvar W116 Knauf Tesisat Duvarı Sistemleri, taşıyıcı olmayan bölme duvarlarda güvenirliği, hızlı ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilir, içinden su borusu, gider tesisatı geçen bölme duvar

Detaylı

CEPHELERDE FARK YARATIN

CEPHELERDE FARK YARATIN YEN L KÇ YARATICI TECRÜBEL TEKN K DESTEK FONKS YONEL S STEM ÇÖZÜMLER UZMANLIK KARAKTER ST K TASARIM ÖZGÜRLÜ Ü DENEY M GELENEK V ZYON LHAM TASARIM KAL TES KOMB NE CEPHELER BOYA KAPLAMA UYUMLULUK NOVASYON

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Parex ile gelecek nesillere... İçindekiler Cephe Koruma ve Dekorasyonu 6 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Avantajları 7 Binalardaki Isı Kayıpları 7 Parex Dış Cephe

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER

PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER PROMANTO MANTOLAMA SİSTEMLERİNİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı Shapemate IB Isı Yalıtım Levhası Promanto Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı Kale Silastar Promanto Dübel Promanto

Detaylı

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX. BoardeX 15 mm. PermaBase

DIŞ CEPHE LEVHALARI. BoardeX. PermaBase. BoardeX. BoardeX 15 mm. PermaBase DIŞ CEPHE LEVHALARI BoardeX BoardeX, dış cephe kuru duvar sistemlerinin yapımında, dış cephe kaplama malzemelerinin altında, saçak altı imalatlarından her türlü ıslak hacimlerde kullanılan, üzeri cam elyaf

Detaylı

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri F12 Brio Sistemi (Kuru Tesviye su + tek kat Brio ) F12 Brio Sistemi Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Sistem Ürünleri Birim Sarfiyat Tek Kat Brio (Brio, Brio WF, Brio ), 23 m 2 1 Dübel ve Vidalar Brio Vida

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Sistem Ürünleri Performans Tablosu Uyarılar 2 5 8 12

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı