DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş."

Transkript

1 TARİH:17/01/2013 Konu: Şube Açılışı Şirketimiz İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi Sercan Sokak adresinde Ocak / 2013 tarihi itibari ile bir şube açılmasına karar vermiştir. TARİH:24/01/2013 Konu: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. TARİH:01/02/2013 Konu: Yabancı Şirket İle Yapılan Görüşmeler Şirketimiz,Fransa ve Belçika Karton Ambalaj Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren LGR INTERNATIONAL firması ile olası teknolojik işbirliği, yeni pazarlar geliştirme, stratejik ortaklık, ve/ veya satınalmalar hususunda görüşmeler başlatmak üzere, 1 Şubat 2013 tarihinde Gizlilik Sözleşmesi imzalamıştır. TARİH:08/02/2013 Konu: Hisse Satış Sözleşmesinin İmzalanması Şirketimiz ortaklarından Yıldız Holding A.Ş., Fransa ve Belçika karton ambalaj sanayi sektöründe faaliyet gösteren LGR International SA şirketi ile 7 Şubat 2013 tarihinde bir 'Hisse Satış Sözleşmesi' imzalamış olduğunu; böylece, Şirketimiz sermayesinin %23.63' üne tekabül eden adet hissesinin tamamının 8,000,000 Avro (Sekiz Milyon Avro) bedel karşılığında satış ve devrinin yapılması üzere anlaşmaya vardıklarını Şirketimize bildirmiş, söz konusu hisse devrinin gerekli yasal izinler alındıktan sonra geçerlilik kazanacağına dair tarafımıza bilgi vermiştir. TARİH:12/02/2013 Konu: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. TARİH:18/02/2013 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : PDF dosya ekte bulunmaktadır.

2 Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:19/04/2013 Konu: Rekabet Kurulu İzni Hk. Şirketimiz ortaklarından Yıldız Holding A.Ş.'nin, Fransa ve Belçika karton ambalaj sanayi sektöründe faaliyet gösteren LGR International SA şirketi ile 7 Şubat 2013 tarihinde imzalamış olduğu 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında Şirketimiz sermayesinin %23.63' üne tekabül eden adet hissesinin tamamını satış ve devri ile ilgili olarak Rekabet Kurulu nezdinde yapılan "Devralma Bildirimi" Rekabet Kurulu'nun tarih ve 13-22/314-BD sayılı toplantısında görüşülmüş olup, Rekabet Kurulu'nca söz konusu satış ve devir işleminin "2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" kapsamında olmadığına karar verilmiştir. Böylece, satış ve devir işleminin tamamlanması sürecinde herhangi bir prosedürel engel kalmamış olup, söz konusu satış ve devir işlemi en kısa sürede tamamlanacaktır. TARİH:30/04/2013 Konu: Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı TARİH:03/05/2013 Şirket Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca açıklanmış olan Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Genel Kurulunun Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları ve Tutanak" başlıklı 18. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin, "Şirketin Murakıpları" başlıklı 21. maddesi ve "Murakıpların Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 22. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesinin, "Şirketi Temsil ve İlzam" başlıklı 25. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 26. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Nisabı" başlıklı 27. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Sorumluluğu ve Yetkileri" başlıklı 28. maddesinin, "S fi Karın Tespiti" başlıklı 31. maddesinin, "Umumi Kanuni Yedek Akçe" başlıklı 33. maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 35. maddesinin, "Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması" başlıklı 37. maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. Konu: Hisse satış sürecinin tamamlanması hk. Şirketimiz ortaklarından Yıldız Holding A.Ş.'nin, Fransa ve Belçika karton ambalaj sanayi sektöründe faaliyet gösteren LGR International SA şirketi ile 7 Şubat 2013 tarihinde imzalamış olduğu Şirketimiz sermayesinin %23.63' üne tekabül eden adet hissesinin tamamının satış ve devri ile ilgili 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında, tarihli Rekabet Kurumu kararını müteakip tarihinde hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

3 TARİH: 06/05/2013 Konu: Ortaklık Yapısı ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) LGR INTERNATIONAL SA 3,918,217,93 23,63 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 1,504,248,75 9,08 İBRAHİM OKAN DURAN 1,478,792,50 8,92 OKTAY DURAN 1,376,296,25 8,30 DİĞER 8,298,232,07 50,07 TOPLAM 16,575,787,50 100,00 TARİH: 17/05/2013 Konu: Esas Sözleşme Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Genel Kurulunun Toplantıları" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul Toplantılarında Komiser Bulundurulması" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantı Nisabı" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları ve Tutanak" başlıklı 18. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 19. maddesinin, "Şirketin Murakıpları" başlıklı 21. maddesi ve "Murakıpların Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 22. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Teşkili ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler" başlıklı 23. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesinin, "Şirketi Temsil ve İlzam" başlıklı 25. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 26. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Nisabı" başlıklı 27. maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Sorumluluğu ve Yetkileri" başlıklı 28. maddesinin, "S fi Karın Tespiti" başlıklı 31. maddesinin, "Umumi Kanuni Yedek Akçe" başlıklı 33. maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar" başlıklı 35. maddesinin, "Şirket Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması" başlıklı 37. maddesinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesi hususları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısı ile uygun görülmüş olup, 2012 Olağan Genel Kurul gündeminde ortakların onayına sunulacaktır. Esas sözleşme tadil tasarılarının son hali ve sözü geçen izin yazıları ekte yer almaktadır. TARİH:17/05/2013 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : PDF dosya ekte bulunmaktadır.

4 TARİH:17/05/2013 Konu: 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan. Cad. No.41 Arnavutköy/İstanbul Telefon Faks Telefon Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2012 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi Karar Tarihi Genel Kurul Türü Olağan Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Tarihi ve Saati :00 Adresi The Grand Tarabya Hotel Haydar Aliyev Cad.No.154 Tarabya/İstanbul 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ: 1.Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim kurulunca hazırlanan 2012 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin denetçi raporlarının okunması, yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 7.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 8.Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin okunması ve müzakeresi, 9.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 10.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar verilmesi, 11.Sermaye Piyasası Kurulu 15/05/2013 tarih ve 5177 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 16/05/2013 tarih ve 3911 sayılı izin yazısına uygun olarak 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Gündem Piyasası Mevzuatı gereğince Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 3, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, , 35 ve 37. Maddelerinin tadil edilmesi ve Esas Sözleşmeye 40. maddenin ilave edilmesi hususlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 12.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 13.Türk Ticaret Kanunu 419. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergenin müzakeresi ve onaylanması, 14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin hazırlanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikasının" görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması, 15.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapıp yapmadığı ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapıp yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete

5 Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19.Yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20.Dilek ve temenniler. Şirketimiz 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemini içeren ilan metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. TARİH:17/05/2013 Konu: 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköt/İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0, , Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0,000 0, TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) Vergi Usul Kanununa göre 2012 yılında ,42 TL (vergi sonrası ,31 TL), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,.No:29 sayılı tebliğine göre TL (vergi sonrası TL), vergi öncesi dönem karı oluşmuştur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Şirket Esasa Sözleşmesinin kar dağıtım maddesi gereğince, Vergi Usul Kanunu'na göre oluşan net dönem karı üzerinden; - Şirket yasal kayıtlarında görünen, Geçmiş yıl zararlarının, geçmiş yıl karlarından mahsubuna, mahsup işlemi sonrasında, kalan ,95 TL tutarındaki, geçmiş yıllar zararının, 2012 net dönem karından mahsubuna, - Kalan 2012 kar tutarı üzerinden ise %5 oranında ,92 TL tutarında I. Tertip Yedek akçe ayrılmasına, - Tüm bu işlemlerden sonra bakiye ,44 TL net kar tutarının ise dağıtıma konu edilmeyerek, Olağanüstü yedeklere alınmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

6 TARİH:29/05/2013 Konu: Mikro Ondüle Kutu Üretimi Şirketimiz, Ömerli şubesinde alt yapı çalışmalarına başlamış olduğu üzere, yeni hissedarı LGR İnternational SA.'nın teknik birikimi vasıtasıyla, Ağustos ayında Mikro Ondüle Kutu üretimi faaliyetine geçmeyi planlamaktadır. Yeni yatırımın toplam maliyetinin 7 milyon US$ civarında olması ve yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir. Şirketimiz, pazara sunacağı yeni ürünler ile de yılda 25 milyon TL ciro artışı hedeflemektedir. TARİH:11/06/2013 Konu: 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköt/İstanbul Telefon Faks Telefon Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazirun Cetveli, Genel Kurul İç Alınan Kararlar Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Kar Payı Dağıtım Tablosu Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştu. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Evet Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

7 TARİH:21/06/2013 Konu: 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Adres Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköt/İstanbul Telefon Faks Telefon Faks Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Özet Bilgi 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği Söz konusu bildirimimizde 2012 yılı genel kurul toplantı tutanağımızın 7. maddesinde ifade değişikliği yapılmıştır, düzeltilmiş hali ektedir. 11/06/ :19'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir. Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Hesap Dönemi Bitiş Tarihi Genel Kurul Yapıldı mı? Evet 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazirun Cetveli, Genel Kurul İç Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Kar Payı Dağıtım Tablosu Ekte Pay Alınan Kararlar Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştu. Söz konusu bildirimimizde 2012 yılı genel kurul toplantı tutanağımızın 7. maddesinde ifade değişikliği yapılmıştır, düzeltilmiş hali ektedir. Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Evet Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) (Eski),TRADUROF91D4 0, , TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? EK AÇIKLAMALAR: 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Fiziki ve Elektronik Genel Kurul Hazirun Cetveli, Genel Kurul İç Yönergesi, Esas Sözleşme Tadil Metinleri ve Kar Payı Dağıtım Tablosu Ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştu. Söz konusu bildirimimizde 2012 yılı genel kurul toplantı tutanağımızın 7. maddesinde ifade değişikliği yapılmıştır, düzeltilmiş hali ektedir.

8 TARİH:23/07/2013 Konu: 2012 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi TARİH:15/08/2013 Konu: ŞGBF-İletişim Adresi İletişim Adresi Adres : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CAD. NO.41 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL Telefon : Faks : TARİH:15/08/2013 Konu: ŞGBF-Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Merkez : HADIMKÖY MAH.MUSTAFA İNAN CAD. NO.41 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL Ömerli Şubesi : ÖMERLİ MAH. SERCAN SOK. NO.8 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL TARİH:15/08/2013 Konu: ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) LGR INTERNATIONAL SA 4,006,989,93 24,17 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 1,547,935,75 9,34 İBRAHİM OKAN DURAN 1,478,792,50 8,92 OKTAY DURAN 1,376,296,25 8,30 DİĞER ,07 49,27 TOPLAM ,50 100,00

9 TARİH:19/08/2013 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. TARİH:26/08/2013 Konu: ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) LGR INTERNATIONAL S.A. 4,081,156,93 24,62 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 1,587,935,75 9,58 İBRAHİM OKAN DURAN 1,478,792,50 8,92 OKTAY DURAN 1,376,296,25 8,30 DİKRAN ACEMYAN 828,983,75 5,00 DİĞER ,32 43,58 TOPLAM ,50 100,00 TARİH:29/08/2013 Konu: Komite Seçimleri Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu bünyesinde; 1) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Muzaffer Sayım' ın Başkan ve Orlando Kalumenos' un üye olarak seçilmelerine ve Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması sebebiyle, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine, 2) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Orlando Kalumenos' un Başkan ve Muzaffer Sayım' ın üye olarak seçilmelerine, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve komite üyeliklerine Orlando Kalumenos 'un Başkan, Michel Joseph Claude Dubois ve Zeren Meray Deneçli' nin üye olarak seçilmelerine, Oy birliği ile karar verilmiştir.

10 TARİH:02/09/2013 Konu: ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) LGR INTERNATIONAL S.A. 4,185,428,93 25,25 DİKRAN MİHRAN ACEMYAN 1,587,935,75 9,58 İBRAHİM OKAN DURAN 1,478,792,50 8,92 OKTAY DURAN 1,376,296,25 8,30 DİKRAN ACEMYAN 828,983,75 5,00 DİĞER ,32 42,95 TOPLAM ,50 100,00 TARİH:02/09/2013 Konu: ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği OKTAY DURAN DİKRAN MİHRAN ACEMYAN TORBEN PATRICE JEAN REINE MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS MUZAFFER SAYIM ORLANDO KALUMENOS BAŞKANI BAŞKAN VEKİLİ ÜYESİ ÜYESİ ÜYESİ ÜYESİ İŞLETMECİ YÖNETİCİ YÖNETİCİ YÖNETİCi BANKACI EKONOMİST Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) DURAN MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.( Ortak ) DURAN MAKİNA PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ. ( Ortak ) DUDO İTH. VE İHR. PAZ.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) ,58 LGR INTERNATIONAL S.A. ( Yönetici ) 0,00 LGR INTERNATIONAL S.A. ( Yönetici ) 0,00 NET HOLDİNG A.Ş. ( Finans Bölüm Başkanı - CFO ) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil Bağımsız Üye Değil 0,00 Bağımsız Üye 0,00 Bağımsız Üye Yer Aldığı Komiteler ve Görevi Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Komite Başkanı / Denetim Komitesi - Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi - Komite Üyesi / Denetim Komitesi - Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi - Komite Başkanı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. DENETİM

11 TARİH:14/11/2013 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : Şirketimizin tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına verilmiş olan dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 05.06.2015 165600 Kemalpaşa OSBah. İzmir Ankara Asfaltı No 75 Kemalpaşa/İZMİR 0323 877 08 55-0232 877 08 62 kaplamin@kaplaminambalaj.com 0323 877 08 55-0232

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş. / KUTPO [] 24.09.2012 13:59:13 Ortaklığın Adresi : Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA Telefon ve Faks No. : 0 274 225 01 50-0 274 225 01 56 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13 NİSAN 2015 TARİHLİ, 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13 NİSAN 2015 TARİHLİ, 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 13 NİSAN 2015 TARİHLİ, 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU Şirket imizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı MĠGROS TĠCARET A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Genel Kurula Çağrı Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 16 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2012

Detaylı