Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları"

Transkript

1 Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) Haziran Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1967, 85 s Bilgi İşlem ve Yönetim, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, yıl: 1, sayı: 1, Mart 1971, yazının dergiye gelişi: Mart 1970, s Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Kamu Yönetimine Bilgi Sağlamak üzere Türkiye nin Koşullarına Uygun Bir Çalışma Programı, Ön Rapor, Elektrik Mühendisliği, Haziran 1971, s Bilişim Özel Sayısını Sunarken, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Kimi Sorunlar, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Türkiye de Bilgisayar Yapımına Başlanmalıdır, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Türkçe Bilişim Sözleri, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Bilgisayarların Getirdiği Olanaklar, Kullanım Alanları ve Türkiyedeki Durum, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi, Ankara, Kasım 1971, iii+51 s Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için Bilişim Sistemi Alt Komisyon Raporu. KİT Reform Komisyonu Raporu Eki, Ankara, Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Bilişim Sistemi Projesi Çalışma Programı, 1971, Ankara Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Semineri, Bir Seminerin Ardından, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 2, Temmuz 1972, s Köksal, A., Örs, Ö., Epir, B., Yegülalp, T. ve Üney, T., Türkiye'de Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Raporu, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1 sayı: 2, Temmuz 1972, s Bu rapor ayrıca şu kaynakta basılmıştır: Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, Hastalık Tanıma/Eğitim Sistemi, Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması, Ulusal Sempozyum, İTÜ, Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s (Dikman, B. ile birlikte) Hasta Bilgileri Sistemi. Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması. Ulusal Sempozyum. İTÜ Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s (Yarımağan, Ü. ile birlikte) Personel Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, 1972, s., (Ödüklüoğlu, A. ile birlikte) Epir, B., Köksal, A. and Kılan, K., The Problems and Policies of Computerization in Public Administration, Turkish Report, OECD Seminer, Belgrad, June Olimpiyatlar ve Bilgi İşlem, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 3-4, Ekim Ocak 1973, s Planlamada Bütüncü Yaklaşım: Japonya'da Bilgisayar Kullanımı, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 2, sayı: 5, Nisan 1973, s Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s Kalkınma Sorunu ve Bilgisayarlar, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri yıl: 2, sayı: 6, Temmuz 1973, s

2 Devlet Düzenimize Sağlık Kazandırmak İstersek İlkin Sorunları Ortaya Koymalıyız, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s Hukukta Bilgisayar Kullanımı Kazanılacaklar Yitirilecekler, Etkileşimler, Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar Kullanımı Semineri, 1973, MPM Yayınları: 172, Ankara, 1975, s Bu bildiri ayrıca şu kaynakta yayınlanmıştır: Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s Birinci Grup Raporu: Ülkemizde Bilgisayar Kullanımının Bugünkü Durumu ve Gelecekte Karşılaşılabilecek Sorunlar, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, MPM Yayınları: 118, Ankara, 1973, s (Dikman, B. İle birlikte) Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi, (The Application of Computer Technology for Development, United Nations, New York 1971, çeviri ve önsöz: Aydın Köksal), Türkiye Bilişim Derneği Yayınları sayı: 2, Ankara, 1974, xv+115 s Türkiye Bilişim Kurumu, Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s e Girerken Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı", Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s Türkiye'de Bilgisayar Seçimi ve Bilgisayar Gücünün Verimli Kullanılması Sorunu, Bilgi İşlem Sistemleri (Computer) Seçiminde ve Kullanımında Ekonomik Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2112, 1974, İstanbul Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Kullanımı Semineri (İzmir), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 176, Ankara, 1975, s ( günü İzmir'de yapılan Seminere sunulan bildiri) A First Approach to a Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1975, xv+169 s.+ekler 295 s Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Bilgi Erişim Sorununa Bilişim Yaklaşımı, Bilişim, yıl: 4, sayı: 9, Yaz 1975, TBD, Ankara, s Düzen Değişikliği ve Toplumsal Denge Sorunu, Ekonomi-Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Barolar Birliği, Kasım 1975, s Bilişim Teknikbiliminin Toplumsal İşlevi ve Türkiye Bilişim Kurumu Bilişim 76, Bildiriler. Türkiye Bilişim Yayınları, sayı: 3, s ; Elektrik Mühendisliği, sayı: 240, s H.Ü. B.İ.M. Bilgisayar Olanaklarının Genişletilmesine İlişkin Olurluk İncelemesi, H.Ü., 1976, Ankara Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri, Yöneylem Araştırması 2. Ulusal Kongresine sunulan bildiri. Yöneylem Araştırması Bildirileri 76, Düzenleme: Celasun, Doğrusöz, Oral, Yalçın, Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Ankara, 1976, s Bu bildiri ayrıca Bilişim Dergisi nde yayınlanmıştır: Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s Bilim ve Teknik Dili Türkçe, Elektrik Mühendisliği, sayı: 235, 1976, s Köksal, A., Akata, E., Yarımağan, Ü. ve Karakaş Ü. MKE Kurumu Bilgi İşlem Merkezinin Geliştirilmesine İlişkin Sistem Çözümleme Çalışması. H.Ü. Teknoloji Enstitüsü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Programı, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s Bilişim Mühendisliği Üzerine, Bilişim, yıl: 6, sayı: 12, Yaz 1977, TBD, Ankara, s Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu, TBD Yayınları: 5, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 1978, 16 s Bilim ve Teknik Dili Türkçe ve Bilişim Terimleri Denemesi, Fizik Mühendisliği, Haziran 1978, s Türkçenin Özdevimli Biçimbilgisi Çözümlemesi, Bilişim 78, Bildiriler, TBD, 1978, Ankara, s Bilgi Erişim Sorunu ve Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi Tasarım ve Gerçekleştirimi, Doçentlik Tezi, 1979, Ankara, xi+306 s. 2

3 Tümüyle Özdevimli Deneysel Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi: TÜRDER, Bilişim 80, Bildiriler, TBD, Ankara, s Dil ile Ekin, Türk Dil Kurumu, sayı: 469, 1980, Ankara, 248 s. (Türk Dil Kurumu 1980 İnceleme Ödülü) Bülent Epir, Aydın Köksal, Ömür Sevin, The Role of Electronic Data Processing in the Planning and Management of Public Health Services, Turkish Country Report for the ad hoc Meeting of Government Experts of OECD Co-operative Action Programme, Joint Activity on Computer Utilization in Public Administration, Patras, Greece, November Mimeographed by the State Planning Organization (DPT), Republic of Turkey, Ankara, October Türkçeye Saldırılar ve Atatürkçülük, Milliyet, 22 Mayıs Dil Özleşmesi ve Dil Akademisi Üzerine Soruşturma, Türk Dili, sayı: 351, 1981, s Türk Toplumunda Bilgisayar, Cumhuriyet, 19 Kasım Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Eğitiminin Başlatılmasında Hacettepe Üniversitesi Deneyi, Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelişim Politikaları Sempozyumu, 7-8 Aralık 1981, KTÜ-Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Bülteni Özel Sayısı, 1982, Trabzon, s Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, sayı: 476, 1981, Ankara, 126 s Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Sorunlar ve Bu Alandaki Araştırma Geliştirme Çalışmaları: Olanaklar, Amaçlar, Öneriler, TÜBİTAK, Şubat 1982, 18 s Bilişim Teknikbilimi ve Azgelişmişlik, Bilişim, sayı: 15, 21 Haziran 1982, TBD, Ankara Gençlerimizin Bilgisayara İlgisi ve Toplumun Çağdaşlaşma İsteği, Bilişim, sayı: 16, 1982, TBD, Ankara Bilişim Teknikbiliminin Türkiye deki Durumu ve Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerindeki Boşluk, Bilişim 82, Bildiriler, TBD, Ankara, s Bilgisayara Giriş, Lise Öğrencileri için Notlar, HÜ-BİM, 1982, Ankara. (TÜBİTAK Yaz Okulu için hazırlanmıştır), 34 s Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Bilgi İşlem Merkezinin Kuruluşuna İlişkin Olurluk İncelemesi, HÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1983, Ankara Hacettepe de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi, Cumhuriyet, 25 Nisan te Bilişim Kesimi ve Türkiye deki Durum, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, TBD, Ankara, s Bilgi İşlem Merkezi Yönetimine İlişkin Notlar ve Tasarı Yönetimi, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s Bilişim 82 TBD IV. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış Konuşması, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, s Türkiye Bilişim Kaynakçası, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s Bilişim Endüstrisi Zamandizini, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, TBD, Ankara, s (Editör: Aydın Köksal) Türkiye de Bilgisayar Olayı, Cumhuriyet Bilgisayar Eki, 13 Mayıs Bilim Dili, Türk Dili, sayı: 373, TDK, 1983, Ankara, s Ulusal Bilişim Dilinin Gelişmesi Bir Çağdaşlaşma Aracıdır, Türk Dili, sayı: 375, TDK, 1983, Ankara, s Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları, Türk Dili, sayı: 381, TDK, Ankara, Eylül 1983, s Aydın Köksal and Özer Sağer, Computer Assisted Instruction (CAI) and the Design and Implementation of a Software System to Support Course Development and Teaching Facilities, Eğitimin Niteliği ve Nitelik Açısından Türk Eğitiminin Geleceği konulu Uluslararası Sempozyum, HÜ Eğitim Fakültesi, Haziran 1984, Ankara Aydın Köksal ve M. Özer Sağer, Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara, s

4 Aydın Köksal ve Ayşe Erinç, TBD'nin Kurumlaşma Çalışmaları ve Bilişim Veri Tabanı için Bir Yazılım Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara Aydın Köksal ve Ümit Karakaş, Bilgisayar Uygulamalarıyla İlgili Olarak Türkiye'nin Veri İletişim Gereksemesine Bir Bakış, Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasında Haberleşmenin Önemi ve Haberleşmenin Geleceği Semineri, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1984, s Ayrıca HÜ-BBM Yayınları, sayı: Bülent Epir and Aydın Köksal, Turkish National Report: Evaluation of the Role of Central Coordinating Bodies for Informatics, OECD Seminar on Information Technology Policies and Economic Development, 2-4 Ekim 1984, Lisbon Bilgisayarın Orta Öğretimimize Katkıları Neler Olabilir? Bugünden Yarına Ortaöğretimimiz, Türk Eğitim Derneği (TED) VIII. Eğitim Toplantısı, Kasım 1984, Ankara Aydın Köksal, Ersay Gürsoy, Ersin Töreci ve Ümit Karakaş, Milli Kütüphane Bilişim Sistemi Olurluk İncelemesi, HÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Aralık Kibernetik, Bilişim, sayı 18, Aralık 1984, s Bu yazı, ayrıca, İktisat Ansiklopedisi, PAYTAŞ, İstanbul, cilt 3, Sibernetik maddesi olarak da yayınlanmıştır Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği FDE Yazın ve Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Fransız Dili ve Edebiyatı Derneği, sayı: 14, Aralık 1984, Ankara, s Bu yazı ayrıca Bilişim Dergisi nde de yayınlanmıştır: Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği, Bilişim, Eylül-Aralık 1985, s Kurumlaşma Bakış Açısından Türkiye Bilişim Derneği Çalışmaları, Bilişim, sayı: 18, Aralık 1984, s TDK Terim Sözlüklerinin İleride Bütünleşmesini Desteklemek üzere Gerçekleştirilmiş bir Yazılım Dizgesi Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, TBD, Ankara (Nilüfer Batmaz ile birlikte) Bilginin Değeri Üzerine, Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, s A Short History of Informatics in Turkey and its Present Situation, Report submitted to the UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific on behalf of the UNESCO National Comission of Turkey, Ankara, October 1985, 10 s Orta Öğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu, Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Doç. Dr. lhan Sezgin (M.E.G. ve S.B. Müst. Yrd.), Bülent Epir (ODTÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Aydın Köksal (HÜ Müh. Fak.), Dr. Ersin Töreci (HÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Ali Baykal (Boğaziçi Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Cevat Alkan (Ankara Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Ali Arseven HÜ Eğ. Fak.), Doç. Dr. Rıfat Sağlam (BÜ İnşaat Fak.), Y. Doç. Dr. Ertuğrul Çetiner (M.E.G. ve S.B. Bakan Müs.), Başuzman Erhan Ezgin (M.E.G. ve S.B. Eğ. Arç. Mrk. Dnt. D. Bşk.) L intervention de la Turquie dans la XXIIIième Assemblée Générale de 1'UNESCO sur le Grand Programme VII, UNESCO, Sofia, 8 Octobre - 9 Novembre Bilgisayar Kullanımının Toplumsal Etkileri: İşsizlik Sorunu ve Ekonomi, Bilişim, sayı: 21-22, Eylül-Aralık 1985, s Yerel Yönetimde Bilgisayarlar, Belediye Dünyası, yıl: 1, sayı: 1, Şubat 1986, s Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Yöntemlerinin Araştırıcı Eğitimine Kazandırdıkları, Temel ve Uygulamalı Araştırmalarda Araştırıcı Eğitimi, Simpozyum, İÜ Tıp Fakültesi, 28 Nisan 1987, İstanbul, 14 s Okul Öncesi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı, Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri IV, Nisan 1986 Hacettepe Üniversitesi, YA-PA, İstanbul İlk ve Orta Öğretimde Türkiye'de Bilgisayarın Geleceği, 1. Bilgisayar Eğitimi Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı, 3 Mayıs 1986, Ankara, s Aydın Köksal, Mustafa Aykut, Cesur Baransel, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 97 Büyük İş Hacimli Şube, 560 Orta İş Hacimli Şube, 3 İstihbarat Müdürlüğü, 2 Dış Muameleler Bölge Şubesi, 4 Genel Müdürlük Birimi ve Veri Hazırlama Birimi için 11 Firmaca Önerilen Bilgisayar Sistemleri Donanım ve Yazılım Ürünlerinin ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirme Raporu, Bilişim Ltd., Ankara, Mayıs 1986, xv+643 sayfa. 4

5 Present Status and Future Needs of Social Science Information and Documentation in Turkey, Regional Meeting of Experts to Develop and Asian Pacific Network of Social Science Information and Documentation Center, Bangkok, May 1986, UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, Bangkok, 1986, 4 s UNESCO Milli Komisyonu na, Bilişim Ltd., sayı: ÇR/041, 14 Temmuz 1986, Ankara, 6 s Şube Otomasyon Hizmetlerine İlişkin İlkeler ve Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Birinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ağustos 1986, vi+131 s Çevrim-içi Hizmet Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, İkinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ekim 1986, vi+103 s Yazılım Endüstrisi ve Türkiye'deki Gelişme Koşulları, Bilişim 86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, Ankara, s Genel Müdürlük Bilgi İşlem Hizmetleri Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Üçüncü Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Aralık 1986, vii+113 s Aydın Köksal ve Necdet Kesmez, Türkiye de Uygulanan Bilgisayar Edinme Yöntemleri üzerinde Düşünceler, Bilişim 86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, s , Ankara A. Köksal, B. Tanık, B. Sankur, Y. Ceyhun ve Hamza Zülfikâr, Teknik Dil Paneli, Elektrik Mühendisliği, Sayı 327/328/329, 1986, s Bilgi Erişim Sorunu ve Bilgi Erişim Dizgelerine İlişkin Temel Kavramlar, Bilişim, sayı: 23-24, Ocak-Mart 1987, s Ana Yazım Kılavuzu, Ömer A. Aksoy başkanlığında, O. Adalı, A. Bayaz, M. Deligönül, B. Göğüş, V. Hatiboğlu, A. Köksal, E. Özdemir, S. N. Özerdim ve İ. Sağın, Adam Yayınları, İstanbul, 1987, 269 s. Genişletilmiş 25. Baskı, Epsilon Yayınevi, Ağustos 2006, 325 s Nasıl Bir gençlik İstiyoruz? Bilişim, sayı: 23-24, TBD, Ocak-Mart 1987, s Yüzyıla Doğru Bilişim Toplumu, Hızlı Teknolojik Değişim Karşısında Türkiye: Analiz ve Yapılması Gerekenler, Boğaziçi Üniversitesi Sürekli Konferans No. 2, Nisan 1987, BU Doc H64, 1987, İstanbul, s Bilgisayar Destekli Öğretim, Eğitim 87, Eğitimde Bilgisayar Sempozyumu, İş Vakfı, 19 Eylül 1987, Ankara The Present Application and Development of the Current Computerization Programme Within T.C. Ziraat Bankası (TCZB, Findings, Concluding Recommendations in Respect to Organization, Information Systems and Procedures Development Project, Part of the World Bank Project for the Development of a Bank Service Information and Control system in TCZB, FAO, 1987, Ankara, 26 p Aydın Köksal, Ümit Karakaş ve Ersin Töreci, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Kartlarının Yeniden Tasarımı ve Bilgisayar Desteğiyle Hazırlanıp Dağıtılması için Sistem Tasarımı, HÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Mart 1987, vi+157 s. metin ve 6 ek Öğretim Dili ve Dil Devrimi, 55. Dil Bayramı Konuşmaları, 26 Eylül 1987, Dil Derneği, Ankara, Bankacılık Şube Otomasyonunda Teknik İnsan Gücü Kullanımı, Eğitim ve Proje Yönetimi ile İlgili Sorunlar, Bankacılık Şube Otomasyonu Semineri, Nixdorf, Kasım 1987, İstanbul, 8 s Yazılım Üretim Endüstrisi Altkomisyon Raporu, DPT Bilgi Teknolojisinin Yerleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık çalışmaları; Aydın Köksal (Başkan), Ersin Töreci (Üye), Vedat Şengün (Üye); DPT, Ankara, 30 Kasım 1988, 18 s Bilgisayar Öğretiminin Gençlerin Araştırma ve Yaratıcılık Yeteneklerini Geliştirici Etkileri, Teknolojik Gelişmeler Karşısında İşgücünün Eğitim, Uyum, İstihdam Sorunları, Sempozyum, Mart 1987, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 362, 1988, Ankara, s Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Öğretim Alanında Avrupa Deneyimi, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 5. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 6-8 Haziran 1988, AKM-İstanbul, s

6 Aydın Köksal ve Tuncer Üney, Türkiye için Yazılım Endüstrisinin Önemi, Bilişim '88, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 7. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eskişehir, Eylül 1988, TBD Yayınları, sayı: 15 Ankara, s Bilişim Toplumuna Doğru Türkiye, Cumhuriyet, 22 Eylül 1988, İstanbul Dil-Sanayi İlişkisi, Mühendis ve Makina, sayı: 347, Aralık 1988, TMMOB, Ankara, s Bilim Dili Türkçe, Bilim Dili Türkçe Yazın Dili Türkçe, Prof.Dr.Akşit Göktürk'ün anısına Dil Derneği 1. Bilimsel Kurultayı, Şubat 1989, Ankara, Dil Derneği Yayınları: 2, 1989, s Bu çalışma şu yapıtta da yer almıştır: Türk Dili Ders Notları 1, İ. Güven Kaya, Cemil Öztürk, Asuman Yılgör, Nesrin Altun ve Bedri Selimhocaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1. Basım: Eylül 1997, 2. Basım: Ağustos 1998, İstanbul, s Bu yayın özgün metnin çok sayıda yazım yanlışlarıyla bozulmuş, izinsiz bir yeniden basımı olup Boğaziçi Üniversitesi nde yıllarca okutulagelmiştir (2004). Sabahattin Eyüboğlu, Halit Ziya Uşaklıgil, Memduh Şevket Esendal, Ömer Asım Aksoy, Attila İlhan (şiir), Orhan Veli (şiir), Edip Cansever (şiir), Doğan Aksan, Berke Vardar gibi yazarlardan seçilmiş klasikleşmiş çağdaş Türkçe metin örnekleri arasında, Aydın Köksal ın bu makalesine de yer verilmiştir Türk Yazılım Endüstrisi: Bir Gelecek Arayışı, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi, Mayıs 1989, AKM-İstanbul, 1989, s Türkiye Coğrafyasına Yayılı Çevrim-içi bir Bankacılık Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması ile İlgili Bir Yöntembilim Çalışması, Bilişim Ltd, Eylül 1989, Ankara, 347 s Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı, Mart OECD nin Bilişim, Bilgisayar, İletişim Politikası (ICCP) Grubu nca Aralık 1985 te Paris te yayınlanan İng. "Software: An Emerging Industry" ya da Fr. "Les Logiciels: L émergence d une Industrie" başlıklı 9 numaralı yayının tam metin Türkçe çevirisi. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Aydın Köksal (Bilişim Ltd), Yardımcı Çevirmenler: Bs. Y. Müh. Cesur Baransel (Bilişim Ltd) ve Bs. Y. Müh. Mustafa Aykut (Bilişim Ltd), 1990, 261 s Aydın Köksal ve Aycan Komaç, T.C. Milli Piyango İdaresi Sayısal LOTO Sistemi Olurluk İncelemesi (Fizibilite Etüdü), Bilişim Ltd, Ankara, Ocak Aydın Köksal, Eser Erkmen ve Aycan Komaç, T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yönetim Bilişim Sistemi Tasarım Raporu, Bilişim Ltd, Mart E. Töreci (Editör), A. Güvener, M. Kasaroğlu, A. Köksal, N. Kuleyin, O. Manas, H. Saraç, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Yazılım Endüstrisi, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Ankara, Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgisayar Mühendisleri Haber Bülteni, sayı: 1, Aralık 1991, Ankara Türkçenin Kısa Tarihçesi ve Bir Bilim Dili Olarak Türkçenin Geleceğinde Terim ve Yazım Standartlarının Önemi; Sürekli Türk Dili Kurultayı, 4-8 Mayıs 1992, Milli Kütüphane, Ankara, 1992, 14 s Dolu Dolu Bir Yirmi Yıl, Bilişim, yıl: 21, sayı: 25, s ; Nisan Bilim Dili Olarak Türkçenin Gelişmesi ve Türk Abecesine İlişkin Düşünceler, Çağdaş Türk Dili; sayı: 54, Ağustos 1992, Ankara, cilt V, s Aydın Köksal, Özer Sağer, Aycan Komaç, A. Eser Erkmen, Bütünleşik Bir Sistem Geliştirme Ortamı, Bilişim 92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eylül 1992; s , İstanbul, Aydın Köksal, Sulhiye Gültekingil, Erdinç Doğan, A. Eser Erkmen, Levent Koç, Çağrı Tozkoparan Bütünleşik Bir Hastane Bilişim Sistemi Uygulaması: Bayındır Hastanesi, Bilişim 92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eylül 1992; s , İstanbul, Süper Bilgisayar Grup Çalışması Raporu, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı Eylül 1992, Ankara, Bilişim, yıl 21, sayı: 33, Aralık 1992, s Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Komisyonu Çalışmaları, Prof. Dr. Ali Durmaz (Başkan), Prof. Dr. Özkan Ünver (Üye), Prof. Dr. Sümer Şahin (Üye), Prof. Dr. Aydın Köksal (Raportör), Ocak-Şubat 1993, 17 s Yılın Ardından, 22 Yıllık TBD Çalışmalarına ilişkin bir Değerlendirme, Bilişim, Nisan 1993, sayı: 37, s

7 Bilişim Toplumu Konusunda Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi, Kenan Bilgili, Ekonometri-Yorum, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Mayıs 1993, sayı: 2, s Ortak Türk Abecesine İlişkin Bir Görüş, Bilişim, Mayıs 1993, sayı: 38, s Bilişim Kesiminde Kurumlaşma Üzerine, Bilişim, Haziran 1993, sayı: 39, s Electronic Banking and New Trends in Information Technology, Conference at The Center for International Banking Studies (CIBS), İstanbul, 13 July 1993, 24 s Prof. Dr. Aydın Köksal'la Söyleşi, Bilgisayarın İsim Babası, Çözüm/IBM Dergisi, yıl: 21, sayı: 2, Yaz 93, s Söyleşi; Bilişim Derneği Kurucusu ve 29 Yıllık Bilişimci Aydın Köksal: Gemileri Yaktım ve Bilişimci Oldum, Computerworld Monitör, sayı 200, 18 Ekim 1993, IDG/UFT, s Planning and Implementation of Management Information Systems, conference presented within the Program for the Ministry of Personnel of the People s Republic of China Group, October 1993; Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (PAITME) Ankara, (conference viewgraphs) L informatique - Une Perspective pour les Années 2000 (2000 li Yıllar Yaklaşırken Bilişim Dünyası), panel dirigé par le Prof. Aydın Köksal, avec la participation de MM Prof. Metin Ger, Prof. Nesim Fintz et Dipl. Ing. Christian Prieux, Association Amicale Franco-Turque des Ingénieurs, Institut d Etudes Françaises, Ankara, 27 Janvier Çağdaş Uygarlık Savaşında Bilişimciler, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s Bir Bülent Epir Vardı, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s Bilgi İşlem Dünyamızda da Türkçemizle Yaşıyoruz, Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Bilgisayar Terimleri Üzerine Söyleşi, Erişim / Koç-UNISYS ten Haberler, Bahar 1994, s Uluslaşma Sürecini Durdurmanın ve Orta Çağa Geri Sıçrama Yapmanın en etkin Aracı: Yabancı Dille Öğretim, Öğretmen Dünyası, sayı: 182, Şubat 1995, s Prof. Dr. Aydın Köksal: İyi Bir Mühendis, İyi Bir İnsan, BT Haber, sayı: 6, İnsanlar bölümünde söyleşi, Şubat 1995, s Koç-Burroughs lu Ortam Gerçek Bir Yaşam Okulu Oldu, Erişim, Koç Unisys ten Haberler, Özel Sayı, Türk Bilgi Teknolojisinde 50 Yıl, 1995, s Benim Ütopyam Türkiye, Index, sayı: 16, 4 Mayıs Yaşamöyküm, Çağdaş Türk Dili, sayı: 89/90, Temmuz - Ağustos 1995, s III. Binyıla Girerken Türkiye nin Şansı - Kısa ve Uzun Dönemli Amaçlar ve Yaklaşımlar; Türkiye 2000 Konferansları, , Sheraton, Ankara (Konferans Özeti, 5 s Çeyrek Asırlık Çınar TBD, Bilişim, Kış-Bahar 1996 sayı: 64, s Aydın Köksal: Türk Bilgisayar Dünyasının İsim Babası, Gündüz Pamuk, Aydın Köksal ve Çetin Saatçioğlu ile Röportajları da içeren Bilgisayar 50 Yaşında dosyası, hazırlayanlar: Cengiz Cemri, Serdar Uzun, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 2, Şubat 1996, s. 20. Duayen... Prof. Dr. Aydın Köksal Bilişim in Konuğu Oldu, Cengiz Cemri, Bilişim, Kış-Bahar 1996, sayı: 64, s A. Arifoğlu, H.L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N.K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ. Tabak, B. Titiz, E. Uç, T. Üney ve S. Yakut, Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996, 132 s Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Terimler ve Eğitim Dili Üzerine Bir Söyleşi, Özgür Aydın, Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı: 44, Haziran 1996, s TBD Türkçe Bilişim Terimleri Sözlüğü Üzerine, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 15, 27 Mayıs 2 Haziran 1996, s Ödül Getiren Ödül Konuşması, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı 33, s İlk kez verilen TBD TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü nü, 13. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı Açılış Töreni nde alırken Prof. Dr. Aydın Köksal ın yaptığı Teşekkür Konuşması (Bilişim 96, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 18 Eylül 1996) Türkçe nin Bilişim Toplumuna Katkısı, Bilişimde Türkçe Kullanımının Bilgi Toplumuna Katkısı, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Paneli, Sponsor: IBM. Conrad Oteli, İstanbul, 19 Haziran

8 Katılanlar: Tuğrul Tekbulut, M. Tınaz Titiz, Vural Yılmaz, Fehmi Koru, Aydın Köksal, Bülent Sankur Yeni Yaşam, Bilim ve Ütopya, Mayıs 1997, s Türkçe Konuşan Uluslar Ortak Terminoloji Arayışında, Aydın Köksal ile Röportaj-Haber: Sibel Algan, BT Haber, sayı: 120, 9 15 Haziran 1997; s. 1, s Bilişim Toplumunun Politikacısı, Bilişim 97, TBD 14. Ulusal Bilişim Kurultayı Açılış Oturumu Paneli, Yönetici: Orhan Erinç (Cumhuriyet), Konuşmacılar: Emrehan Halıcı (TBV), Aydın Köksal (TBD, Bilişim Ltd), Nezih Kuleyin (TBD) Şeref Oğuz (Milliyet), Ali Talip Özdemir (ANAP), Uğur Yüce (BİM Grup), Eylül Ömer Asım Aksoy, Çağdaş Türk Dili, cilt: 10, sayı: 118, Aralık 1997, s Terorizm Kurbanları, 12 Eylül 1980, Dr. Necdet Bulut ve Geçmiş Günler Üzerine, Çağdaş Türk Dili, cilt 10. Sayı: 121, Mart 1998, s Bilişimdeki Uluslararası İsim: Aydın Köksal, Röportaj: Hakan Kalyoncuoğlu, Popüler Bilim, yıl 5, sayı: 52, Mart 1998, s Ahmet Dervişoğlu, Çağdaş Türk Dili, cilt 11, sayı: 122, Nisan 1998, s Bilişim Toplumu, Popüler Bilim, yıl 5, sayı: 54, Mayıs 1998, s Yazılım İyelik Hakları (Telif Hakları) Konusunda Yazılımevlerinin Ankara Bildirisi, Ankara lı BT Şirketleri adına metin: Aydın Köksal, BT Haber, sayı 174, 6-12 Temmuz 1998; s. 17. (Ayrıca bkz. Yazılımın Sahibi Üretici Şirkettir ; a.g.y., s. 1, s ) Türkiye 2023, Bilişim, sayı 71, Eylül 1999, s TBD 15. Ulusal Bilişim Kurultayı Kapanış Oturumu, 5 Eylül 1998, Yöneten: Prof. Dr. Aydın Köksal, Yayına Hazırlayan: İ. İlker Tabak. Oturuma katılanlar: Cemal Kutay, Prof. Dr. Özer Ergenç (A.Ü.), Av. Ayla Babila (T. Hukukçu Kadınlar Derneği), Tamer Levent (TOBAV), Ruhi Esirgen (MEB), Hülya Küçükaras (TBD), Prof. Dr. Orhan Güvenen (DPT). Ayrıca bu Kurultay da Aydın Köksal ın yaptığı konuşma metni: 1923 ten 2023 e (5 s.) ve Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde 100. Yıl için Amacımız: Bilişim Toplumu Aşamasında Bağımsız Bir Merkez Ülke Olmak! Başlıklı kısa metin mevcuttur (3 s.) Merve Kavakçı Olayı Üzerine, Cumhuriyet, 31 Mayıs Bilişim 99 Bilişim Günleri, Focus, sayı: 12, Aydın Köksal ile röportaj, Aralık 1999, s Yeni Bir Uygarlık Aşaması: Bilişim Toplumu, Focus, sayı: 12, Aralık 1999, s Bilişimle Dopdolu Bir Yaşam: Aydın Köksal, Aslı Evren, Bilişim, sayı: 73, Mart 2000, s ) Yabancı Dille Öğretim: Türkiye nin Büyük Yanılgısı, Öğretmen Dünyası, Birinci Baskı: Mayıs 2000, 213 s.; İkinci Baskı: Eylül 2002, Ankara, 217 s.; Üçüncü Baskı: Aralık 2006, Ankara, 229 s İlköğretime, Giderek Okul Öncesine Taşınmak İstenen Yabancı Dille Öğretim Yanılgısı, Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, sayı: 168, Ağustos 2000, s Yirmi Birinci Yüzyıl Başlarken Yaşanan Büyük Değişim: Bilgi Toplumu Değil, Bilişim Toplumu, Bilişim, sayı: 75, Eylül 2000, Ankara, s Ahmet Taner Kışlalı, Çağdaş Türk Dili, cilt: 13, sayı: 152, Ekim 2000, s Dünya Uygarlığı Bilişim Toplumu na Dönüşürken Küreselleşme ortamında XXI. yy Türkiyesinin Endüstri ve Ticareti, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda Konferans, 12 Aralık 2000 (3 s. özet) Bilişim Dünyası ndan Neler Oluyor? Nereye Gidiyoruz, Günce, TÜBA Bilim Güncesi, sayı: 17, Ocak-Şubat 2001, Ankara, s İnternet Türk Diline Zarar mı Veriyor, Yarar mı Sağlıyor? İDergi, TBD, Ankara, 29 Ocak 2001 (www.dergi.tbd.org.tr/yazarlar/ ) Türkçe Bilim Sözleri: Bir Deneyim, Bilim ve Ütopya, sayı: 80, Şubat 2001, İstanbul, s Türkiye de Bilişim Teknolojileri, İstanbul a Hoşgeldin Elektrik, 14 Şubat 1914 Etkinlikleri, Akademik Program Açılış Konuşması, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi, Şubat 2001, 8 s. 8

9 Bilişim Toplumu, İstanbul a Hoşgeldin Elektrik, 14 Şubat Etkinlikleri, Panel, (Yönetici: Prof. Dr. Nadir Yücel, Konuşmacılar: Prof. Dr. Fuat İnce, Av. Gökhan Candoğan, Doç. Dr. Yurdakul Ceyhun, Hamza Tığlay, Alaattin Dinçer, Dr. Tolga Turgay), TMMOB/Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi, 22 s Küreselleşme Ortamında Türk Dilinin ve Türk Alfabesinin Korunması, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji ve Hukuk ta Etkiler Sempozyumu, 2001, Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara, Yayın Değişim Hakları: TBD, Mart 2001, Ankara, s Bilişim Toplumu: Bir Tanım Denemesi, Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji ve Hukuk ta Etkiler Sempozyumu, 2001, Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara, Yayın Değişim Hakları: TBD, Mart 2001, Ankara, s TBD Otuzuncu Yıl Balosunda Derneğimizin Kurucusu Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yaptığı Konuşma, 28 Nisan 2001, Tarabya Oteli, İstanbul. Bilişim, Haziran 2001, sayı: 78, s Türkiye nin Geleceğine İlişkin Senaryolar ve Belirleyici Etmen olarak Ulusal Yazılım Endüstrisi, Bilişim 01, Türkiye Bilişim Derneği 17. Ulusal Bilişim Kurultayı, 3-7 Eylül 2001, İstanbul, 13 s., Bildiriler Kitabı (CD) L Informatique: l Instrument de l Uniformisation ou de la Préservation de la Diversité des Langues et des Cultures? Conférence donnée par le Prof. Dr. Aydın Köksal dans la salle d audience de l Ambassade de France à Ankara, le 17 Janvier 2002, (11 pages avec le CV du Prof. Köksal par Mme Marie-Laure Sturm). Yayın için bkz. L Informatique: l Instrument de l Uniformisation ou de la Préservation de la Diversité des Langues et des Cultures?, Aydın Köksal, Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı Ortak Kitabı Revue d Etudes et Recherches Francophones, Ortak Kitap No. 15, Fransız Elçiliği Kültür Servisi katkılarıyla, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Beytepe, Ankara, 2003, s Bilişim Sözcüğü Üzerine, idergi, TBD, Ankara, sayı: 51, 11 Şubat 2002 (www.dergi.tbd.org.tr/ yazarlar/ ) Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Terimler Sorunu, Konferans, Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Ankara, 15 Mart Yazılım Sektörünü Nasıl Geliştiririz?, Bildiriler Kitabı, Derleyenler: Attilla Özgit, Melih Aral, Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri BİMY-9, Tartışma Oturumu, Mart 2002 Letoonia Golf Resort Hotel, Belek, Antalya, TBD Yayınları: 16, Mart 2002, s Yabancı Dille Öğretimin Yanlışlığını Kanıtlayan Bir Deneyim: Türkçe Bilgisayar Mühendisliği Öğretimi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ahmet Yesevi Vakfı ve Türk Dünyası Kültür Merkezi işbirliği ile düzenlenen Yabancı Dilde Eğitim Çıkmazı Sempozyumu, 21 Eylül 2002, Yöneten: Namık Kemal Zeybek, Konuşmacılar: Oktay Sinanoğlu ve Aydın Köksal, Kocatepe/Ankara (Aydın Köksal ın konuşma metni çoğaltılmıştır) Bilişim Alanında Kullanılan Türkçede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri, Kurultay Bildirileri (25-26 Eylül 2001), Dil Derneği Yayınları: 13, Ankara, 2002, s Yabancı Dille Öğretim: Türkiye nin Önündeki En Büyük Engel, Öğretmen Dünyası, sayı: 276, Aralık 2002, s Türkiye nin Önündeki En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Ed., Bahattin Yediyıldız, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, 7-8 Kasım 2002, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2003 s Geçmişten Geleceğe Bilişim, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Klübü, Panel, Yöneten: Prof. Dr. Ersin Töreci, Konuşmacılar, Burak Dayıoğlu, Melek Elmas Bar, Prof. Dr. Aydın Köksal, 13 Mart 2003, Beytepe/Ankara Beslenme ve Kültür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık ve Beslenme Yüksek Okulu nun düzenlediği konferans, 14 Mart 2003, Hacettepe/Ankara Ulusal Dillerin Korunması ve Gelişmesi için bir Araç: İnternet, Türkiye de İnternet in (Genel Ağ) Onuncu Yılında İnternet ve Türkçe: İçerik, Terimler, Standartlar ve e-türkçe konulu Açık Oturum, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, 7 Nisan 2003, Kavaklıdere/Ankara. 9

10 Genç Kuşağın İnternet Dili Türkçeyi Tehdit Ediyor Burhan Eren, Aslıhan Aydın, Zaman, 14 Nisan 2003, s Çağımızın Çelişkisi: Küreselleşme, Bilişim Devrimi ve Uygarlıklar Çatışması, Konferans, Türk- İngiliz Kültür Derneği, 15 Nisan 2003, Kavaklıdere/Ankara Yabancı Dille Öğretim, Ulusal Eğitim Kurultayı (20 Aralık 2003), Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Nazım Mutlu, Bağımsızlıkçı Aydınlanmacı Halkçı Eğitim Derneği, Eğitim Dizisi 1, Nisan 2004, Ankara, s Dil Derneği nin sitesinde de ağ ortamında Yabancı Dili İyi Öğretebilmek ve Orta ve Yüksek Öğretimi Nitelikli Kılmak için: Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız başlığı altında yayınlanan bu metin ayrıca, paragraf numaraları kaldırılmış olarak, şu kaynakta da yayınlanmıştır: Yabancı Dili İyi Öğretebilmek ve Orta ve Yüksek Öğretimi Nitelikli Kılmak için: Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız, Elektrik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendislerinin Dergisi, cilt: 45, sayı: 431, Ağustos 2007, Bilişim Devrimi, Küreselleşme ve Uygarlıklar Çatışması Ortamında Kimliğini Arayan Türkiye, Uygarlıklar Sempozyumu, Türkiye nin Birikimi ve Geleceği, Bilim ve Ütopya Kooperatifi, Nisan 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Yıldız/İstanbul Dil ile Ekin, Günlenmiş İkinci Yayım 2003, Toroslu Kitaplığı, Kasım 2003, Ankara, 376 s Yabancı Dille Öğretim, Konferans, Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye Kampusu, Kırmızı Salon, 6 Ocak 2004, Ankara Söyleşi: Prof. Dr. Aydın Köksal ile Dil Öğretimi Üzerine, Orhan Çayır, Ana Dili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, sayı: 32, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2004, s Bilimsel ve Sanatsal Yaratıcılık için Anadilinin Önemi, TÖMER in 11 Mart 2004 te Ankara da düzenlediği Sempozyum a sunulan Bildiri, Dil ve Dilimiz Türkçe, Yayına Hazırlayan: Hüseyin Atabaş, TÖMER Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2004, Ankara, s Bağımsız Türkiye için Üniversite, Bilim ve Ütopya, sayı: 119, Mayıs 2004, İstanbul, s (Üniversite Ütopyaları) Şiir, Buluş ve Dil, Şair Çıkmazı, Dil Özel Sayısı, sayı: 3, Mayıs 2004, s Ekin Dedi ki, Şair Çıkmazı, Dil Özel Sayısı, sayı: 3 Mayıs 2004, s Türkçe, Bilişim, Dil, Dilbilim, Dilbilim İncelemeleri, Yayına Hazırlayanlar: İclal Ergenç, Selçuk İşsever, Seda Gökmen, Özgür Aydın, Doğan Yayıncılık, Nisan 2005, Ankara, s. 7-16, (20-21 Mayıs 2004 te Ankara Üniversitesi nce düzenlenen XVIII. Dilbilim Kurultayı nda sunulan çağrılı bildiri) Bilişimde, Yazılımda Türkiye nin Gücü, Fokus, Haziran 2004, s İz Bırakanlar: Türkçeye ve Bilişime Adanan Hayat: Prof. Dr. Aydın Köksal, Fevziye Özberk, Bilim ve Ütopya, sayı: 121, Temmuz 2004, s Fevziye Özberk, Söyleşi ile birlikte, bu bölümde 6 fotoğrafa ve onu tanıyan 7 kişiden aldığı kısa metinlere de yer vermiştir: Gülden Köksal: Aydın Köksal ın Yaşantısından Bir Kesit ; Çağpar Fıkırkoca: Arkadaşım Aydın Köksal ; Prof. Dr. Ersin Töreci: Bilişim Dünyamızın Seçkin Önderi: Aydın Köksal ; Doç. Dr. N. Engin Uzun: Dil ile Ekin in Muhteşem Yazarı ; Prof. Dr. İclâl Ergenç: Bir Aydın ı Tanımak ; Prof. Dr. Doğan Aksan: Türkiye de Gereksinimini Duyduğumuz Seçkin Bir Aydın ; Emin Özdemir: Türkçe Tutkunu, Türkçe Sevdalısı Bir Bilişimci Teknik Dilde Türkçenin Kullanımı, İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği 70. Yıl Etkinlikleri, Oturum Başkanı: Erkan Çetinkaya, Konuşmacılar: Prof. Dr. Mustafa Canpolat, Prof. Dr. Ekrem Ekinci, Dr. Halit Kara, Prof. Dr. Aydın Köksal, Gelişen Türkiye için Konuşmalar, İTÜ Evi Konferansları, İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Ankara, 2004, s Yabancı Dille Öğretimden Vazgeçmek Zorundayız, Aydın Köksal ın Türkiye 1. Ulusal Gençlik Kurultayı nda sunduğu bildiriyi özetleyen Vural Savaş (8-10 Ekim 2004, Ankara), Aydınlık, sayı: 901, 24 Ekim 2004, s Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam, Elektrik Mühendisliği, cilt: 42 sayı 424, Aralık 2004, (EMO Ellinci Yılında), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Ankara, s

11 Bu yazı ayrıca şu kitapta yayınlanmıştır: Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam, Mühendislik, Mimarlık Öyküleri-2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mayıs 2006, s Bilim Dili Türkçe, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Türkçe Topluluğu, A. Ü. Fen Fak. Kırmızı Salon, 16 Aralık 2004, Ankara Dil Meseleleri. Prof. Dr. Aydın Köksal, Necmiye Alpay, Radikal Kitap, yıl: 3, sayı: 202, 28 Ocak 2005, s İşyeri Adları Kirlenmenin Göstergesi, Öğretmen Dünyası, yıl: 26, Mart 2005, Ankara, s. 22. (Ulusal Eğitim Derneği nin 5 Şubat 2005 günkü Cumartesi Konferansı ndan özetleyen: Öğretmen Dünyası) Prof. Dr. Aydın Köksal, Bilgisayara Bilgisayar Diyen Adam! Ankara Magazine, Mart 2005, s , Kapital Medya A.Ş., Ankara Bilgisayarın isim babası. Hayatımızda sanki hep var olduğunu düşündüğümüz sözcüklerden biridir bilgisayar. Oysa onu da bir bulan var. Aydın Köksal bilgisayarın yanı sıra bilişim, donanım, yazılım, bellek gibi sektörde sıkça kullanılan sözcükleri de kendisi kullanıma açmış ve dilimize kabul ettirmiş, Yaprak Aras, Pazar Milliyet, 6 Mart 2005, s Star Bilgisayarcı, Emine Gülfem Anaç, 23 Nisan Hürriyet i, (Hürriyet in Çocuklara Armağanı), İstanbul, 23 Nisan 2005, s. 12. (Röportaj Ödülü: Emine Gülfem Anaç, yaş: 10) Eğitimin Ulusal Birliğin Güçlendirilmesindeki İşlevi, 2.Uulusal Eğitim Kurultayı: Küreselleşme ve Eğitim, Ulusal Eğitim Derneği, Haziran 2005, Bildiriler ve Görüşme Tutanakları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2006, s Kurultay Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu nda, Ulusal Eğitim Derneği, Gazi Ü., Ankara Ü., Bilim ve Ütopya Koop., Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, Çankaya Belediyesi ve Türk Eğitim Sendikası nın (TES) işbirliğiyle düzenlenmiştir E-Devlet Dönüşümü Kapsamında KYKSİS Projesi: Merkezi Hizmetten İnternet Ortamında Çevrimiçi Hizmete, Aydın Köksal, Hasan Albayrak, Aycan Komaç, Cengiz Cebeci, Bilişim 05 Bildiriler, TBD 22. Ulusal Bilişim Kurultayı, Kasım 2005; s , Ankara, Bilişim alanında 2 binin üzerinde sözcüğü Türkçeye kazandırdı. Bilgisayar, bilişim, işlemci, ağ, donanım, yazılım... Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerden sadece birkaçı... Prof. Dr. Aydın Köksal ın ise tüm bu sözcükleri bulan kişi olduğunu biliyor muydunuz?, Bahar Çuhadar, Dünya Cumartesi-Pazar, Aralık 2005, s Anı ve Fotoğraflarla Bilişim Tarihimiz, Akdoğan Özkan, Arkadaş Yayınevi, İstanbul, (Bu yapıtta Aydın Köksal ile yapılmış röportajlara geniş yer verilmiştir.) Bilgisayar Kelimesini Yaratan Adam. Bilgisayarın İsim Babası Aydın Köksal. Bilgisayar Kelimesini 1969 baharında türettim, Uzay Yolu Dizisi Sayesinde Yaygınlaştı, Umut Erdem, Hürriyet İnsan Kaynakları, 5 Mart 2006, s. 1 ve ENIAC ın 60. Yılında TBD 35 Yaşında, Bilişim, yıl: 35 sayı: 93, Nisan 2006, TBD, Ankara, s Bilişim Dergisi, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s Bilişim Toplumu, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s TBD (Türkiye Bilişim Derneği), Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s Türkçe Bilişim Terimleri, Aydın Köksal ve Kaya Kılan, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat Çölkesen, Türkiye Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık, 2006, İstanbul, s Gelecek On Yıl Yerli Yazılıma Bağlı, Röportaj: Fatih Sarı, BT Haber, İnterpro, sayı: 589, İstanbul, 25 Eylül 1 Ekim 2006, s Başarılı Bir Üniversite-Sanayi İşbirliği Örneği: BilişimDM Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi, Aydın Köksal, Ayşe Eser Baransel, Önder Sezer, Hüseyin Erdağ ve Dr. Ebru Sezer, Bilişim 06,

12 Ulusal Bilişim Kurultayı; Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim; Spor ve Bilişim- Bildiriler Kitabı, TBD Yayınları 25, 2006, Ankara, s Bilişimin Babası. Bilgisayarın İsim Babası Köksal Hürriyet e Konuk Oldu. Türk Aydınından Önce Uzaylılar Bilgisayar Sözcüğünü Kullandı, Umut Erdem, Ankara Hürriyet, 30 Ekim 2006, s. 1 ve s Köksal: Bilgi toplumu değil, bilişim toplumundan bahsediyoruz, Fatma Ağaç, Telepati Telekom Dergisi, yıl:12, sayı: 137, Şubat 2007, s Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğindeki Birikimiyle Türk Toplumu Bilişim Çağının En Güçlü Uluslarından Biri Olabilecek Konumdadır, Cumhuriyet ve Bilim Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı ile Bilim ve Ütopya Kooperatifi nin düzenlediği, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ ve Öğretim Elemanları Derneği nin desteklediği Sempozyum, AÜ-DTCF Farabi Salonu, 3-5 Mayıs 2007, Ankara. [http://www.bilisim.com.tr/ akoksal/yukle/ak_cumh-bilimsemp_eeb_3-5may07.doc]. Bu yazı ayrıca, değişik başlık altında şu kaynakta da yayınlanmıştır: Türkiye Bilişim Çağı nın En Güçlü Ülkelerinden Biri Olabilir... Mühendislik Birikimi Değerlendirilmeli, Elektrik Mühendisliği, TMMOB Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Odası (EMO), cilt: 47, sayı: 435, Ocak 2009, s Bilişim Devrimi ve Küreselleşme Ortamında Türkiye nin Parlak Geleceği, Söyleşi, 11 Mayıs 2007, Aydın Köksal Sergisi, Yüce Kültür Merkezi, 2-16 Mayıs 2007, Oran, Ankara Yurttaşların 14 Nisan 2007 Ankara Mitingi, Öğretmen Dünyası, Ankara, sayı: 331, Temmuz 2007, s Bilişim Devrimi Karşısında Türk Abecesi, Çağdaş Türk Dili, Dil Devriminin 75. Yılı, Özel Sayı I, sayı: 233, Temmuz 2007, Dil Derneği, Ankara, s Hacettepe Yılları, Cumhuriyet in 44. Yılında Açan Bir Devrim Çiçeği, Hacettepe Üniversitesi 40. Yıl Armağanı, Birinci Basım: Kasım 2007, Ankara, 244 s Bilişim Dergisi nin Kurucusu Dr. Aydın Köksal: Dergimiz, Çığ Gibi Gelişen Bir Atılımın Tetikleyicisi, Belleği ve Belgeliği Olmuştur, Aslıhan Bozkurt, Bilişim, yıl: 36, sayı: 100, Ocak 2008, TBD, Ankara, s Türkiye nin Bilişim Toplumuna Dönüşüm Uzgörüsünde Önemli Bir Adım: UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sheraton Convention Center, 9 Ocak 2008, Ankara Bülent Dikman, Bilişim, yıl: 36, sayı: 101, Şubat 2008, TBD, Ankara, s Çoksesli Müzik ve Toplumsal Etkileri, Ankara Devlet Opera ve Balesi, 15.Yılında Napoliten ve Nostaljik Şarkılar Konseri, Sunuş Konuşması, 23 Mart [http://www.bilisim.com.tr/ akoksal/yukle/08_ak_coksesli-muzik-23mrt02.doc] Bilgisayarın İsim Babası Aydın Köksal bu kelimeyi 1969 baharında yarattı, Hürriyet, 1 Mayıs 2008, Hürriyet Gazetesi nin 60. yıl özel sayısı (Hürriyet 60+60), 8 ek ile toplam 276 s., Ek 6, Portre / Röportaj: Umut Erdem, s Türkçe Öğretimi Can Havliyle Savunuyorum, Aydın Köksal ile Söyleşi: Ceren Kestel, Ayfer Aksu, Vatan Bir, sayı: 3, Genç Kalemler Derneği, Ankara, 2008, s Ali Püsküllüoğlu, Çağdaş Türk Dili, cilt: XX, sayı: 248, Ekim 2008, s Bilgisayar ın isim babası Prof. Dr. Aydın Köksal: Devletimiz anılmaya değer kapsam ve içerikte bir stratejik planlama yapmadı, Bilişim, yıl: 37, sayı: 110, Kasım 2008, TBD 25. Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim 08 kapak konusu, Aslıhan Bozkurt, TBD, Ankara, s Atlas a Vurulmak, Öğretmenim, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:1, 2008, s Babam Sarıkamış ta Rus Öğretmenden Kâzım Karabekir Paşa ile birlikte Keman Dersleri alıyor, Angora Yaşam, sayı: 1, Nisan 2009, s İTÜ Senatosu nun İngilizce Öğretim Kararı: Yabancı Dille Öğretim Yanılgısı Sürüyor, Bilim ve Ütopya, yıl: 15, sayı: 180, Haziran 2009, s Bilişim: Yenilikle Sürekliliği Birleştiren Marka, Bilişim 500, İlk 500 Bilişim Şirketi; Türkiye 2008 Bilişim Pazarının Gelişmesi, Eğilimler ve Beklentiler, İnterpromedya, Haziran 2009, İstanbul, s

13 Çin İşkencesi: Yabancı Dille Öğretim, Öğretmen Dünyası, yıl: 30, sayı: 356, Ağustos 2009, s Tıp Bilim Dili Türkçenin Gelişmesi için: Bilişim Alanındaki Deneyim, XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Çeşme, 3-8 Kasım 2009, (çoğaltma 8 sayfa). Bu metin (a) Türkiye Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği XXXII. Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon da (18 Eylül 2010) ve (b) Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği nin Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Anatomi Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde de (28 Ekim- 1 Kasım 2010) sunulmuştur Bilim Dili Türkçenin Gücü, Türkçenin Gücü Sempozyumu, 3 Aralık 2009, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara, 2009 (çoğaltma, 4 sayfa). Bu metin ayrıca Çukurova Sanat Günleri nde (6-10 Nisan 2010) Mersin ( ) ve Gaziantep te ( ) sunulmuştur Teknikbilim: Bir Toplumsal Değişim Etmeni, Çankaya Üniversitesi 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Prof. Dr. Aydın Köksal ın Çağrılı Açış Bildirisi, Nisan 2010, Bildiriler Kitabı Eki, Çankaya Üniversitesi 2010, Ankara, 8 sayfa TBMM nin 90. Yıldönümünde Yabancı Dille Öğretim Utancımız, Öğretmen Dünyası, Özel Dosya: Aydın Köksal Aydınlığı, 20 Nisan 2010 günü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Okulu nda düzenlenen TBMM nin 90. Yılında Ulusal Varlığımız ve Dilimiz konulu açık oturumda Aydın Köksal ın yaptığı konuşma metni, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s Prof. Dr. Aydın Köksal: Anadili Mutluluk Kaynağıdır, Söyleşi: Zeki Sarıhan, Fotoğraflar: Bahar Sevdik, Öğretmen Dünyası, yıl: 31, sayı: 367, Temmuz 2010, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s Bu Söyleşi ve TBBM 90. yıl konuşması ile birlikte, Adnan Binyazar ın Aydın Köksal Aydınlığı başlıklı yazısına, Nazım Mutlu nun Aydın Köksal Neler Yazdı? başlıklı yazısına ve Aydın Köksal Kimdir? başlıklı bir yazıya yer verilen Öğretmen Dünyası nın bu özel sayısının kapağında Aydın Köksal Aydınlığı başlığı kullanılmıştır Bilişim Çağında Uygarlık Bayrağını Türkçe ile Taşımak, Çağrılı Bildiri, VIII. Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimleri Alanında İşbirliği Platformu, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Bakû, Azerbaycan, Haziran Aydın Köksal ile Türk Dillerinde Ortak Bilim Sözleri Üzerine Söyleşi, Ayşe Balcı, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara, cilt: XCIX, sayı: 705, Eylül 2010, s Bilişimin, Yaşamın Temeli Matematik ya da Matematiksizliğin Bedeli, Çağrılı Bildiri, 9. Matematik Sempozyumu Matematik ve Bilişim Çağı Özetler Kitabı, Matematikçiler Derneği, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon, Ekim 2010, Nobel Yayın Dağıtım Ltd in katkılarıyla, Ankara, Ekim 2010, s Bu metin Bilim ve Ütopya nın Haziran 2011 tarihli 204. sayısında da yayınlanmıştır, s Adı Bilgisayar Olsun, Aydın Köksal Yazılarından Bir Seçki, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, Ekim 2010, 504 sayfa TBD nin 40. Yılında ÖSYM, Ünal Yarımağan ve Arkadaşları, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, yıl: 24, sayı: 1242, 7 Ocak 2011, s Şimdi İkinci 40 Yıl için Yeni Bir Söylem Gerek, Dosya: TBD, 40. Yılında, Söyleşi: Aslıhan Bozkurt, Bilişim, sayı: 131, Nisan 2011, TBD (elektronik ortamda) Bilimsel Düşünceye Sırt Çevirmek, Öğretmen Dünyası, yıl: 32, sayı: 382, Ekim 2011, Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, s Steve Jobs, Bilişim, sayı: 138, Kasım 2011, TBD (elektronik ortamda) TBD Onursal Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal ın 28. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış konuşması, Kasım 2011, JW Marriot Hotel, Ankara, TBD (elektronik ortamda) Bilişim Çağında Uygarlık Geriye Doğru Akar mı?, Ali Sirmen, Cumhuriyet, 7 nisan 2012, s. 2. (7 Nisan 2012 Cumartesi günü Ali Sirmen, Dünyada Bugün üst başlıklı köşe yazısı yerine Aydın Köksal ın Bilişim Çağında Uygarlık Geriye Doğru Akar mı? başlıklı yazısını yayınladı.) 13

14 Bilgisayar Mühendisleri Odası Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Aydın Köksal, 8 Eylül 2012, Ankara, BMO (elektronik ortamda) A First Approach to A Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish and Two Related Articles in Turkish, Doctoral Thesis 1975, Articles 1978, 2003, Aydın Köksal, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012, xxviii sayfa Bilişim Devriminde Türkiye: , Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Derneği 40. Yıl Armağanı, TBD Yayınları, Ankara, Kasım 2012, 360 sayfa Bilişimsel Dilbilimin İnsan Bilimleri içinde Dilbilime Olumlu Bilim Niteliği Kazandıran Yöntembilgisi ve Türkçenin Matematiksel Yapısı, Aydın Köksal, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Limak Limra Oteli, Antalya, 2-4 Mayıs 2013, Açılış Paneli için Çağrılı Bildiri, Özet 2 sayfa Söyleşi: Bilişim ve Yazılımdaki Teknik Birikimimizi Geliştirmeyi Sürdürelim (Prof. Dr. Aydın Köksal ile Bilişim Devriminde Türkiye: Adlı Yapıtı üzerine Söyleşi ), Bilişim, sayı: 155, 2013, s (www.bilisimdergisi.org/s155). Bu metne, basılı yayın olarak şu kaynakta da yer verilmiştir: TBD Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal: Bilişim ve Yazılımdaki Teknik Birikimimizi Geliştirmeyi Sürdürelim, Çağrı Aydınoğlu, Merve Işıl Kaya, Bilişim, Özel Sayı: Seçkisi, Yıl:41, Haziran 2013, TBD, s Türk Aydınlanmasının Hızını Kesen En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim, Yeni Türkiye, Türkçe Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla), Sayı: 55, Kasım Aralık 2013, s ; Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi, TBD 29. Olağan Genel Kurul Kararı, J. W. Marriott Hotel, Ankara, 16 Mart (Aydın Köksal eliyle kaleme alınan ve Genel Kurul da oybirliğiyle benimsenen metin). Aşağıda bkz. (a) Bilişim, Kapak Dosyası: Yerli Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor?, TBD, Yıl 42, Sayı: 162, Şubat 2014, s. 59; (b) Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi: Bilişim Devriminde Türkiye: , Cyber Spot, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Mayıs 2014, s TBD Onursal Başkanı, Bilişim Ltd Genel Müdürü Prof. Dr. Aydın Köksal: Türkiye yi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç, Yerli Yazılım Üretim Endüstrisidir!, Bilişim, Kapak Dosyası: Yerli Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor?, TBD, Yıl 42, Sayı: 162, Şubat 2014, s Bilişim Devriminde Türkiye: Ülkemizi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç, Yazılım Üretim Endüstrimizdir, Yeni Türkiye, Ekonomi Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla), Sayı: 56, Ocak Şubat 2014, s Bilgisayarın İsim Babası Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi, Bm-dergi, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Sayı: 1, Mart 2014, s Bu söyleşinin Gölay Şakiroğulları imzalı tam metni, daha ayrıntılı olarak Bilgisayar Mühendisleri Odası nın web sayfasında Bm-Dergi, sayı 2, s. 1-7 de yayınlanmıştır (www.bmo.org.tr) Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam, Feyziye Özberk, Kaynak Yayınları, Sayı: 717, İz Bırakanlar: 8, İstanbul, Nisan (Önsöz: Bozkurt Güvenç; Nehir Söyleşi: Feyziye Özberk, 446 sayfa Prof. Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi: Bilişim Devriminde Türkiye: , Söyleşi, Cyber Spot, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş., Mayıs 2014, [Sayı: 1,] s

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor)

İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) MBA (Master of Business administration ) EBYS Komisyonu üyelik Yaşar Üniversitesi 2012 (Devam Ediyor) ÖZGEÇMİŞ: 1. Adı Soyadı: Gülsevil AĞCA 2. Ünvanı: Müdür 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İşletme Doktora (Yönetim ve Organizasyon) Yaşar Üniversitesi 2010-(Devam ediyor) Yüksek Lisans

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (SAYISAL) 1 Büşra 2 Ayrancı ÖZTÜRK 3 Ayrancı YGS-13512 LYS-22484 YGS-12051 LYS-19887 Merve 4 Gazi And. si 481 SARAÇ 5 6 Hasan Ali DÜZAĞAÇ Dr.Rıdvan - Binnaz EGE Ayyıldız ATATÜRK si Esranur 7 ATATÜRK si 476 YILMAZ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI REKTÖR Prof.Dr.Muzaffer ELMAS Yrd. Yrd. Yrd. Prof.Dr.M.Ali YALÇIN Prof.Dr.Musa EKEN Prof.Dr. Ümit KOCABIÇAK Müh. Fak. Dekanı Fen-Edb. Fak. Dekanı İkt. ve İdr. Bil. Fak. Dekan V. Prof.Dr.Orhan TORKUL Prof.Dr.İlyas

Detaylı

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ

2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 2.5.ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ 27 Şubat 2008 Üyemiz H. Mehmet Mısırlı ya Meslekte 50. Yıl Plaketi verildi. 04 Mart 2008 Bilgisayar Mühendisi üyelerimizle toplantı 13 Mart 2008 Şereflikoçhisar İlçe Temsilciliği

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI

2013 ÖSYS LİSANS RPOGRAMLARI TABAN PUAN VE YAKLAŞIK SIRALAMA KİTAPÇIĞI ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DİL1 103410033 İzmir Ege Ü. Edebiyat Fak. Örgün 308,386 18.067 16.700 17.133 72 72 0 104810035 Ankara Hacettepe Ü. Edebiyat Fak. Örgün 297,086 19.685 20.400 21.106 103 103 0 100710675

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990 Doktora Sanat Eğitimi Ankara Üniversitesi 2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990 Doktora Sanat Eğitimi Ankara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hakkı Engin GİDERER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1986 Y. Lisans P.D.R Hacettepe 1990

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI TÜRÜ Başlama Tarihi ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi 2 Mart 2017 13:00 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MART AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER "TAGEM'

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 1. PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 08:30 Kayıt 10:10 Açılış Töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Anadolu Üniversitesi Tanıtım Sunusu Açılış Konuşmaları Prof.

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Prof. Dr. Alpaslan Kılıçaslan Doç. Dr. Sergül Duygulu Prof. Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI tmmob makina mühendisleri odası İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 27-28 KASIM 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 239 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1-A Kızılay/ANKARA Tel.

Detaylı

EĞİTİM GÜNLERİ. 1/C Sınıfı Öğretmeni Ülkü ERCAN tarafından verilen "Okuma Yazma Öğretimi" konulu sunum.

EĞİTİM GÜNLERİ. 1/C Sınıfı Öğretmeni Ülkü ERCAN tarafından verilen Okuma Yazma Öğretimi konulu sunum. EĞİTİM GÜNLERİ Okulumuzda tüm öğrenci, öğretmen, veli ve Aydın halkına açık eğitim-öğretimle İlgili konferanslar verilmektedir. Bu etkinliklerimizi bir dizi halinde EĞİTİM GÜNLERİ adı altında devam etmektedir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Bilim. Mülakat 50% SERMAYE PİYASASI Girmedi YDS Asil BAŞARILI

Bilim. Mülakat 50% SERMAYE PİYASASI Girmedi YDS Asil BAŞARILI 2017-2018 - GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (2016) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Üniversite Fakülte / Yüksek Okul Bölüm Mezuniyet Not Yüzlük

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı

1998 Dost FM, Program Yapımcısı. 2001-2006 ODTÜ TeknoPark Halıcı Yazılım A.Ş. ve Halıcı Bilgi İşlem A.Ş. Multimedya, Grafik Tasarımcı HAKAN DAĞ MİSAFİR ÖĞR. GÖR. 05338304372 hakan.dag@neu.edu.tr 18.02.1972 Gelibolu Öğrenim Durumu 1998 / Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, Özgün Baskı, Serigrafi Hakkında / İş Bilgileri 1992-1993

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI - LİSANSÜSTÜ 28/03/2014 08:42-76127911/100/193

Detaylı

2.10. KOMİSYON ÇALIŞMALARI

2.10. KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 2.10. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen EMO Eskişehir Şubesi 3. Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinin ardından yeni komisyonlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

19. Akademik Bilişim Konferansı

19. Akademik Bilişim Konferansı 19. Akademik Bilişim Konferansı Mustafa Akgül 8 Şubat 2017 Aksaray Üniversitesi Mustafa Akgül 1/ 20 İçerik Akademik Bilişim (AB) Amaç Tarihçe Format Nereden Nereye Süreler Sayılarla LYK ve KAK Mustafa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KTÜKAM) KTÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2012 tarihinde aktif hale gelmiştir. Yönetim: Merkez

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.01.2017 01 2017 01/01 04 Enstitü Kurulumuz 20.01.2017 tarihinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Yrd.Doç.Dr. SERDAR ÇİFTCİ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

18. Akademik Bilişim Konferansı

18. Akademik Bilişim Konferansı 18. Akademik Bilişim Konferansı Mustafa Akgül 3 Şubat 2016 Adnan Menderes Üniversitesi Mustafa Akgül 1/ 20 İçerik Akademik Bilişim (AB) Amaç Tarihçe Format Nereden Nereye Süreler Sayılarla linux Yaz Kampları

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 Açılış Konuşmaları Yusuf YAZAR - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mehmet SOĞANCI - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Hasan PALAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY

KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 1 KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANI Ertuğrul GÜNAY 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında kutlanacak olan 47. KÜTÜPHANE HAFTASI'nın açılış törenini onurlandırmanızı diler. Tarih: 28 Mart 2011 Saat: 14:00 : Antik

Detaylı

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası

Haberler / News. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi Dünyası 2008, 9(2):570-572 Haberler / News ÜNAK'08 "Bilgi: Farklılık ve Farkındalık" Toplantısı 2002 yılından beri her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirilen ÜNAK Genel Toplantıları bu yıl 9-11

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Akdeniz Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Nazmi KOZAK Bahattin ÖZDEMİR Ankara,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007

YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 YIL : 6 SAYI : 1 OCAK 2007 TARIM ÖĞRETİMİNİN 161. YILI KUTLANDI * Fakültemiz, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tarım Öğretiminin 161.

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Özgeçmiş Akademik ve Mesleki Kariyer Ana Bilim Dalı Bilim Dalı : Muhasebe Finans : Muhasebe Profesörlük

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN YAYINLAR VERİ TABANI NDA BULUNAN HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ ÜZERİNE LİTERATÜR Topçu, Ö. Ş. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara daki Halk Kütüphanesi Hizmet Niteliğinin

Detaylı

4CJ~ Küt;üphane Haft:asi ---"'- Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme. m TO", KÜTüPHANECi"'. ~)Z't ...-... ; 30 mart - 4 nisan 2004. n- ~... ..

4CJ~ Küt;üphane Haft:asi ---'- Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme. m TO, KÜTüPHANECi'. ~)Z't ...-... ; 30 mart - 4 nisan 2004. n- ~... .. ~ T.C.KULTURw TURizM BAKANUG',uru -"''''... GONH MÜDÜnUGU ~)Z't m TO", KÜTüPHANECi"'. DEINIGI 4CJ~ Küt;üphane Haft:asi 30 mart - 4 nisan 2004 Yeniden Yapilanmave Toplumsal Bütünlesme ~ p I ---"'- ~;.~.

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı