Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları"

Transkript

1 Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) Haziran Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 1967, 85 s Bilgi İşlem ve Yönetim, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, yıl: 1, sayı: 1, Mart 1971, yazının dergiye gelişi: Mart 1970, s Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Kamu Yönetimine Bilgi Sağlamak üzere Türkiye nin Koşullarına Uygun Bir Çalışma Programı, Ön Rapor, Elektrik Mühendisliği, Haziran 1971, s Bilişim Özel Sayısını Sunarken, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Kimi Sorunlar, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Türkiye de Bilgisayar Yapımına Başlanmalıdır, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Türkçe Bilişim Sözleri, Elektrik Mühendisliği, Bilişim Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 1971, Ankara, s Bilgisayarların Getirdiği Olanaklar, Kullanım Alanları ve Türkiyedeki Durum, H.Ü. Bilgi İşlem Merkezi, Ankara, Kasım 1971, iii+51 s Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Kamu İktisadi Teşebbüsleri için Bilişim Sistemi Alt Komisyon Raporu. KİT Reform Komisyonu Raporu Eki, Ankara, Önol Örs, Aydın Köksal ve Tamer Uykal, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Bilişim Sistemi Projesi Çalışma Programı, 1971, Ankara Yönetimde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Semineri, Bir Seminerin Ardından, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 2, Temmuz 1972, s Köksal, A., Örs, Ö., Epir, B., Yegülalp, T. ve Üney, T., Türkiye'de Bilgisayar Kullanımına İlişkin Sorunlar Raporu, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1 sayı: 2, Temmuz 1972, s Bu rapor ayrıca şu kaynakta basılmıştır: Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, Hastalık Tanıma/Eğitim Sistemi, Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması, Ulusal Sempozyum, İTÜ, Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s (Dikman, B. ile birlikte) Hasta Bilgileri Sistemi. Uygulamalı Bilimlerde Sayısal Elektronik Hesap Makinalarının Kullanılması. Ulusal Sempozyum. İTÜ Ekim 1972, TÜBİTAK Proje No: MAG-E 19/A, s (Yarımağan, Ü. ile birlikte) Personel Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 118, Ankara, 1972, s., (Ödüklüoğlu, A. ile birlikte) Epir, B., Köksal, A. and Kılan, K., The Problems and Policies of Computerization in Public Administration, Turkish Report, OECD Seminer, Belgrad, June Olimpiyatlar ve Bilgi İşlem, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 1, sayı: 3-4, Ekim Ocak 1973, s Planlamada Bütüncü Yaklaşım: Japonya'da Bilgisayar Kullanımı, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, yıl: 2, sayı: 5, Nisan 1973, s Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s Kalkınma Sorunu ve Bilgisayarlar, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri yıl: 2, sayı: 6, Temmuz 1973, s

2 Devlet Düzenimize Sağlık Kazandırmak İstersek İlkin Sorunları Ortaya Koymalıyız, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s Hukukta Bilgisayar Kullanımı Kazanılacaklar Yitirilecekler, Etkileşimler, Hukukta Sibernetik ve Bilgisayar Kullanımı Semineri, 1973, MPM Yayınları: 172, Ankara, 1975, s Bu bildiri ayrıca şu kaynakta yayınlanmıştır: Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim 1973, s Çağdaş İşletme Yönetiminde Bilgi İşlem Sistemleri Semineri, Türkiye Bilişim Derneği Haberleri, sayı: 5, Nisan 1973, s Birinci Grup Raporu: Ülkemizde Bilgisayar Kullanımının Bugünkü Durumu ve Gelecekte Karşılaşılabilecek Sorunlar, Bilgisayar Kullanımı Yöneticiler Toplantısı ve Semineri, MPM Yayınları: 118, Ankara, 1973, s (Dikman, B. İle birlikte) Kalkınmada Bilgisayar Teknikbilimi, (The Application of Computer Technology for Development, United Nations, New York 1971, çeviri ve önsöz: Aydın Köksal), Türkiye Bilişim Derneği Yayınları sayı: 2, Ankara, 1974, xv+115 s Türkiye Bilişim Kurumu, Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s e Girerken Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı", Bilişim, yıl: 3, sayı: 8, Yaz 1974, s Türkiye'de Bilgisayar Seçimi ve Bilgisayar Gücünün Verimli Kullanılması Sorunu, Bilgi İşlem Sistemleri (Computer) Seçiminde ve Kullanımında Ekonomik Sorunlar, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2112, 1974, İstanbul Türkiye'de Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Kullanımı Semineri (İzmir), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 176, Ankara, 1975, s ( günü İzmir'de yapılan Seminere sunulan bildiri) A First Approach to a Computerized Model for the Automatic Morphological Analysis of Turkish, Hacettepe Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara, 1975, xv+169 s.+ekler 295 s Türkiye'nin Bilimsel ve Teknik Bilgi Erişim Sorununa Bilişim Yaklaşımı, Bilişim, yıl: 4, sayı: 9, Yaz 1975, TBD, Ankara, s Düzen Değişikliği ve Toplumsal Denge Sorunu, Ekonomi-Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğler, Barolar Birliği, Kasım 1975, s Bilişim Teknikbiliminin Toplumsal İşlevi ve Türkiye Bilişim Kurumu Bilişim 76, Bildiriler. Türkiye Bilişim Yayınları, sayı: 3, s ; Elektrik Mühendisliği, sayı: 240, s H.Ü. B.İ.M. Bilgisayar Olanaklarının Genişletilmesine İlişkin Olurluk İncelemesi, H.Ü., 1976, Ankara Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri, Yöneylem Araştırması 2. Ulusal Kongresine sunulan bildiri. Yöneylem Araştırması Bildirileri 76, Düzenleme: Celasun, Doğrusöz, Oral, Yalçın, Yöneylem Araştırması Derneği (YAD), Ankara, 1976, s Bu bildiri ayrıca Bilişim Dergisi nde yayınlanmıştır: Yönetim Bilişim Dizgeleri: Tasarım Kuruluş ve İşletim İlişkileri, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s Bilim ve Teknik Dili Türkçe, Elektrik Mühendisliği, sayı: 235, 1976, s Köksal, A., Akata, E., Yarımağan, Ü. ve Karakaş Ü. MKE Kurumu Bilgi İşlem Merkezinin Geliştirilmesine İlişkin Sistem Çözümleme Çalışması. H.Ü. Teknoloji Enstitüsü, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Programı, Bilişim, sayı: 11, Kış 1977, s Bilişim Mühendisliği Üzerine, Bilişim, yıl: 6, sayı: 12, Yaz 1977, TBD, Ankara, s Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu, TBD Yayınları: 5, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara, 1978, 16 s Bilim ve Teknik Dili Türkçe ve Bilişim Terimleri Denemesi, Fizik Mühendisliği, Haziran 1978, s Türkçenin Özdevimli Biçimbilgisi Çözümlemesi, Bilişim 78, Bildiriler, TBD, 1978, Ankara, s Bilgi Erişim Sorunu ve Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi Tasarım ve Gerçekleştirimi, Doçentlik Tezi, 1979, Ankara, xi+306 s. 2

3 Tümüyle Özdevimli Deneysel Bir Belge Dizinleme ve Erişim Dizgesi: TÜRDER, Bilişim 80, Bildiriler, TBD, Ankara, s Dil ile Ekin, Türk Dil Kurumu, sayı: 469, 1980, Ankara, 248 s. (Türk Dil Kurumu 1980 İnceleme Ödülü) Bülent Epir, Aydın Köksal, Ömür Sevin, The Role of Electronic Data Processing in the Planning and Management of Public Health Services, Turkish Country Report for the ad hoc Meeting of Government Experts of OECD Co-operative Action Programme, Joint Activity on Computer Utilization in Public Administration, Patras, Greece, November Mimeographed by the State Planning Organization (DPT), Republic of Turkey, Ankara, October Türkçeye Saldırılar ve Atatürkçülük, Milliyet, 22 Mayıs Dil Özleşmesi ve Dil Akademisi Üzerine Soruşturma, Türk Dili, sayı: 351, 1981, s Türk Toplumunda Bilgisayar, Cumhuriyet, 19 Kasım Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Eğitiminin Başlatılmasında Hacettepe Üniversitesi Deneyi, Bilgisayar Bilimlerinde Ulusal Planlama ve Gelişim Politikaları Sempozyumu, 7-8 Aralık 1981, KTÜ-Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Bülteni Özel Sayısı, 1982, Trabzon, s Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, sayı: 476, 1981, Ankara, 126 s Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Sorunlar ve Bu Alandaki Araştırma Geliştirme Çalışmaları: Olanaklar, Amaçlar, Öneriler, TÜBİTAK, Şubat 1982, 18 s Bilişim Teknikbilimi ve Azgelişmişlik, Bilişim, sayı: 15, 21 Haziran 1982, TBD, Ankara Gençlerimizin Bilgisayara İlgisi ve Toplumun Çağdaşlaşma İsteği, Bilişim, sayı: 16, 1982, TBD, Ankara Bilişim Teknikbiliminin Türkiye deki Durumu ve Belgeleme, Bilgi Yayım ve Bilgi Erişim Hizmetlerindeki Boşluk, Bilişim 82, Bildiriler, TBD, Ankara, s Bilgisayara Giriş, Lise Öğrencileri için Notlar, HÜ-BİM, 1982, Ankara. (TÜBİTAK Yaz Okulu için hazırlanmıştır), 34 s Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Bilgi İşlem Merkezinin Kuruluşuna İlişkin Olurluk İncelemesi, HÜ Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1983, Ankara Hacettepe de Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi, Cumhuriyet, 25 Nisan te Bilişim Kesimi ve Türkiye deki Durum, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, TBD, Ankara, s Bilgi İşlem Merkezi Yönetimine İlişkin Notlar ve Tasarı Yönetimi, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s Bilişim 82 TBD IV. Ulusal Bilişim Kurultayı Açış Konuşması, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, Mayıs 1983, s Türkiye Bilişim Kaynakçası, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, sayı: 17, TBD, Mayıs 1983, Ankara, s Bilişim Endüstrisi Zamandizini, Bilişim Türkiye 1983 Yıllığı, TBD, Ankara, s (Editör: Aydın Köksal) Türkiye de Bilgisayar Olayı, Cumhuriyet Bilgisayar Eki, 13 Mayıs Bilim Dili, Türk Dili, sayı: 373, TDK, 1983, Ankara, s Ulusal Bilişim Dilinin Gelişmesi Bir Çağdaşlaşma Aracıdır, Türk Dili, sayı: 375, TDK, 1983, Ankara, s Elli Yıl Boyunca Türk Dil Kurumu Terim Kolu Çalışmaları, Türk Dili, sayı: 381, TDK, Ankara, Eylül 1983, s Aydın Köksal and Özer Sağer, Computer Assisted Instruction (CAI) and the Design and Implementation of a Software System to Support Course Development and Teaching Facilities, Eğitimin Niteliği ve Nitelik Açısından Türk Eğitiminin Geleceği konulu Uluslararası Sempozyum, HÜ Eğitim Fakültesi, Haziran 1984, Ankara Aydın Köksal ve M. Özer Sağer, Bir Bilgisayar Destekli Öğretim Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara, s

4 Aydın Köksal ve Ayşe Erinç, TBD'nin Kurumlaşma Çalışmaları ve Bilişim Veri Tabanı için Bir Yazılım Dizgesinin Tasarım ve Gerçekleştirimi, Bilişim '84, Bildiriler, TBD, Ankara Aydın Köksal ve Ümit Karakaş, Bilgisayar Uygulamalarıyla İlgili Olarak Türkiye'nin Veri İletişim Gereksemesine Bir Bakış, Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmasında Haberleşmenin Önemi ve Haberleşmenin Geleceği Semineri, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1984, s Ayrıca HÜ-BBM Yayınları, sayı: Bülent Epir and Aydın Köksal, Turkish National Report: Evaluation of the Role of Central Coordinating Bodies for Informatics, OECD Seminar on Information Technology Policies and Economic Development, 2-4 Ekim 1984, Lisbon Bilgisayarın Orta Öğretimimize Katkıları Neler Olabilir? Bugünden Yarına Ortaöğretimimiz, Türk Eğitim Derneği (TED) VIII. Eğitim Toplantısı, Kasım 1984, Ankara Aydın Köksal, Ersay Gürsoy, Ersin Töreci ve Ümit Karakaş, Milli Kütüphane Bilişim Sistemi Olurluk İncelemesi, HÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Aralık Kibernetik, Bilişim, sayı 18, Aralık 1984, s Bu yazı, ayrıca, İktisat Ansiklopedisi, PAYTAŞ, İstanbul, cilt 3, Sibernetik maddesi olarak da yayınlanmıştır Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği FDE Yazın ve Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Fransız Dili ve Edebiyatı Derneği, sayı: 14, Aralık 1984, Ankara, s Bu yazı ayrıca Bilişim Dergisi nde de yayınlanmıştır: Öğretim Dili Olarak İngilizcenin Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar ve Türkçenin Geleceği, Bilişim, Eylül-Aralık 1985, s Kurumlaşma Bakış Açısından Türkiye Bilişim Derneği Çalışmaları, Bilişim, sayı: 18, Aralık 1984, s TDK Terim Sözlüklerinin İleride Bütünleşmesini Desteklemek üzere Gerçekleştirilmiş bir Yazılım Dizgesi Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, TBD, Ankara (Nilüfer Batmaz ile birlikte) Bilginin Değeri Üzerine, Bilişim, sayı: 19-20, Mart-Haziran 1985, s A Short History of Informatics in Turkey and its Present Situation, Report submitted to the UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific on behalf of the UNESCO National Comission of Turkey, Ankara, October 1985, 10 s Orta Öğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu, Komisyon aşağıdaki üyelerden oluşmuştur: Doç. Dr. lhan Sezgin (M.E.G. ve S.B. Müst. Yrd.), Bülent Epir (ODTÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Aydın Köksal (HÜ Müh. Fak.), Dr. Ersin Töreci (HÜ Müh. Fak.), Doç. Dr. Ali Baykal (Boğaziçi Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Cevat Alkan (Ankara Ün. Eğ. Fak.), Doç. Dr. Ali Arseven HÜ Eğ. Fak.), Doç. Dr. Rıfat Sağlam (BÜ İnşaat Fak.), Y. Doç. Dr. Ertuğrul Çetiner (M.E.G. ve S.B. Bakan Müs.), Başuzman Erhan Ezgin (M.E.G. ve S.B. Eğ. Arç. Mrk. Dnt. D. Bşk.) L intervention de la Turquie dans la XXIIIième Assemblée Générale de 1'UNESCO sur le Grand Programme VII, UNESCO, Sofia, 8 Octobre - 9 Novembre Bilgisayar Kullanımının Toplumsal Etkileri: İşsizlik Sorunu ve Ekonomi, Bilişim, sayı: 21-22, Eylül-Aralık 1985, s Yerel Yönetimde Bilgisayarlar, Belediye Dünyası, yıl: 1, sayı: 1, Şubat 1986, s Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri Yöntemlerinin Araştırıcı Eğitimine Kazandırdıkları, Temel ve Uygulamalı Araştırmalarda Araştırıcı Eğitimi, Simpozyum, İÜ Tıp Fakültesi, 28 Nisan 1987, İstanbul, 14 s Okul Öncesi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı, Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri IV, Nisan 1986 Hacettepe Üniversitesi, YA-PA, İstanbul İlk ve Orta Öğretimde Türkiye'de Bilgisayarın Geleceği, 1. Bilgisayar Eğitimi Toplantısı, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı, 3 Mayıs 1986, Ankara, s Aydın Köksal, Mustafa Aykut, Cesur Baransel, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 97 Büyük İş Hacimli Şube, 560 Orta İş Hacimli Şube, 3 İstihbarat Müdürlüğü, 2 Dış Muameleler Bölge Şubesi, 4 Genel Müdürlük Birimi ve Veri Hazırlama Birimi için 11 Firmaca Önerilen Bilgisayar Sistemleri Donanım ve Yazılım Ürünlerinin ve Destek Hizmetlerinin Değerlendirme Raporu, Bilişim Ltd., Ankara, Mayıs 1986, xv+643 sayfa. 4

5 Present Status and Future Needs of Social Science Information and Documentation in Turkey, Regional Meeting of Experts to Develop and Asian Pacific Network of Social Science Information and Documentation Center, Bangkok, May 1986, UNESCO Regional Unit for Social and Human Sciences in Asia and the Pacific, Bangkok, 1986, 4 s UNESCO Milli Komisyonu na, Bilişim Ltd., sayı: ÇR/041, 14 Temmuz 1986, Ankara, 6 s Şube Otomasyon Hizmetlerine İlişkin İlkeler ve Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Birinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ağustos 1986, vi+131 s Çevrim-içi Hizmet Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, İkinci Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Ekim 1986, vi+103 s Yazılım Endüstrisi ve Türkiye'deki Gelişme Koşulları, Bilişim 86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, Ankara, s Genel Müdürlük Bilgi İşlem Hizmetleri Uygulama Planı, Türkiye Emlak Kredi Bankası Otomasyon Projesi, Üçüncü Rapor, Bilişim Ltd., Ankara, Aralık 1986, vii+113 s Aydın Köksal ve Necdet Kesmez, Türkiye de Uygulanan Bilgisayar Edinme Yöntemleri üzerinde Düşünceler, Bilişim 86, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 6. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ekim 1986, TBD Yayınları sayı: 14, s , Ankara A. Köksal, B. Tanık, B. Sankur, Y. Ceyhun ve Hamza Zülfikâr, Teknik Dil Paneli, Elektrik Mühendisliği, Sayı 327/328/329, 1986, s Bilgi Erişim Sorunu ve Bilgi Erişim Dizgelerine İlişkin Temel Kavramlar, Bilişim, sayı: 23-24, Ocak-Mart 1987, s Ana Yazım Kılavuzu, Ömer A. Aksoy başkanlığında, O. Adalı, A. Bayaz, M. Deligönül, B. Göğüş, V. Hatiboğlu, A. Köksal, E. Özdemir, S. N. Özerdim ve İ. Sağın, Adam Yayınları, İstanbul, 1987, 269 s. Genişletilmiş 25. Baskı, Epsilon Yayınevi, Ağustos 2006, 325 s Nasıl Bir gençlik İstiyoruz? Bilişim, sayı: 23-24, TBD, Ocak-Mart 1987, s Yüzyıla Doğru Bilişim Toplumu, Hızlı Teknolojik Değişim Karşısında Türkiye: Analiz ve Yapılması Gerekenler, Boğaziçi Üniversitesi Sürekli Konferans No. 2, Nisan 1987, BU Doc H64, 1987, İstanbul, s Bilgisayar Destekli Öğretim, Eğitim 87, Eğitimde Bilgisayar Sempozyumu, İş Vakfı, 19 Eylül 1987, Ankara The Present Application and Development of the Current Computerization Programme Within T.C. Ziraat Bankası (TCZB, Findings, Concluding Recommendations in Respect to Organization, Information Systems and Procedures Development Project, Part of the World Bank Project for the Development of a Bank Service Information and Control system in TCZB, FAO, 1987, Ankara, 26 p Aydın Köksal, Ümit Karakaş ve Ersin Töreci, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Kimlik Kartlarının Yeniden Tasarımı ve Bilgisayar Desteğiyle Hazırlanıp Dağıtılması için Sistem Tasarımı, HÜ Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Mart 1987, vi+157 s. metin ve 6 ek Öğretim Dili ve Dil Devrimi, 55. Dil Bayramı Konuşmaları, 26 Eylül 1987, Dil Derneği, Ankara, Bankacılık Şube Otomasyonunda Teknik İnsan Gücü Kullanımı, Eğitim ve Proje Yönetimi ile İlgili Sorunlar, Bankacılık Şube Otomasyonu Semineri, Nixdorf, Kasım 1987, İstanbul, 8 s Yazılım Üretim Endüstrisi Altkomisyon Raporu, DPT Bilgi Teknolojisinin Yerleştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlık çalışmaları; Aydın Köksal (Başkan), Ersin Töreci (Üye), Vedat Şengün (Üye); DPT, Ankara, 30 Kasım 1988, 18 s Bilgisayar Öğretiminin Gençlerin Araştırma ve Yaratıcılık Yeteneklerini Geliştirici Etkileri, Teknolojik Gelişmeler Karşısında İşgücünün Eğitim, Uyum, İstihdam Sorunları, Sempozyum, Mart 1987, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 362, 1988, Ankara, s Eğitimde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Öğretim Alanında Avrupa Deneyimi, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 5. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 6-8 Haziran 1988, AKM-İstanbul, s

6 Aydın Köksal ve Tuncer Üney, Türkiye için Yazılım Endüstrisinin Önemi, Bilişim '88, Bildiriler, Türkiye Bilişim Derneği 7. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eskişehir, Eylül 1988, TBD Yayınları, sayı: 15 Ankara, s Bilişim Toplumuna Doğru Türkiye, Cumhuriyet, 22 Eylül 1988, İstanbul Dil-Sanayi İlişkisi, Mühendis ve Makina, sayı: 347, Aralık 1988, TMMOB, Ankara, s Bilim Dili Türkçe, Bilim Dili Türkçe Yazın Dili Türkçe, Prof.Dr.Akşit Göktürk'ün anısına Dil Derneği 1. Bilimsel Kurultayı, Şubat 1989, Ankara, Dil Derneği Yayınları: 2, 1989, s Bu çalışma şu yapıtta da yer almıştır: Türk Dili Ders Notları 1, İ. Güven Kaya, Cemil Öztürk, Asuman Yılgör, Nesrin Altun ve Bedri Selimhocaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1. Basım: Eylül 1997, 2. Basım: Ağustos 1998, İstanbul, s Bu yayın özgün metnin çok sayıda yazım yanlışlarıyla bozulmuş, izinsiz bir yeniden basımı olup Boğaziçi Üniversitesi nde yıllarca okutulagelmiştir (2004). Sabahattin Eyüboğlu, Halit Ziya Uşaklıgil, Memduh Şevket Esendal, Ömer Asım Aksoy, Attila İlhan (şiir), Orhan Veli (şiir), Edip Cansever (şiir), Doğan Aksan, Berke Vardar gibi yazarlardan seçilmiş klasikleşmiş çağdaş Türkçe metin örnekleri arasında, Aydın Köksal ın bu makalesine de yer verilmiştir Türk Yazılım Endüstrisi: Bir Gelecek Arayışı, Bildiriler, Bilgisayar Dergisi 6. Türkiye Bilgisayar Kongresi, Mayıs 1989, AKM-İstanbul, 1989, s Türkiye Coğrafyasına Yayılı Çevrim-içi bir Bankacılık Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması ile İlgili Bir Yöntembilim Çalışması, Bilişim Ltd, Eylül 1989, Ankara, 347 s Yazılım: Doğmakta Olan Bir Endüstri, DPT Sosyal Planlama Başkanlığı, Mart OECD nin Bilişim, Bilgisayar, İletişim Politikası (ICCP) Grubu nca Aralık 1985 te Paris te yayınlanan İng. "Software: An Emerging Industry" ya da Fr. "Les Logiciels: L émergence d une Industrie" başlıklı 9 numaralı yayının tam metin Türkçe çevirisi. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Aydın Köksal (Bilişim Ltd), Yardımcı Çevirmenler: Bs. Y. Müh. Cesur Baransel (Bilişim Ltd) ve Bs. Y. Müh. Mustafa Aykut (Bilişim Ltd), 1990, 261 s Aydın Köksal ve Aycan Komaç, T.C. Milli Piyango İdaresi Sayısal LOTO Sistemi Olurluk İncelemesi (Fizibilite Etüdü), Bilişim Ltd, Ankara, Ocak Aydın Köksal, Eser Erkmen ve Aycan Komaç, T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yönetim Bilişim Sistemi Tasarım Raporu, Bilişim Ltd, Mart E. Töreci (Editör), A. Güvener, M. Kasaroğlu, A. Köksal, N. Kuleyin, O. Manas, H. Saraç, Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Türkiye'de Yazılım Endüstrisi, Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Ankara, Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgisayar Mühendisleri Haber Bülteni, sayı: 1, Aralık 1991, Ankara Türkçenin Kısa Tarihçesi ve Bir Bilim Dili Olarak Türkçenin Geleceğinde Terim ve Yazım Standartlarının Önemi; Sürekli Türk Dili Kurultayı, 4-8 Mayıs 1992, Milli Kütüphane, Ankara, 1992, 14 s Dolu Dolu Bir Yirmi Yıl, Bilişim, yıl: 21, sayı: 25, s ; Nisan Bilim Dili Olarak Türkçenin Gelişmesi ve Türk Abecesine İlişkin Düşünceler, Çağdaş Türk Dili; sayı: 54, Ağustos 1992, Ankara, cilt V, s Aydın Köksal, Özer Sağer, Aycan Komaç, A. Eser Erkmen, Bütünleşik Bir Sistem Geliştirme Ortamı, Bilişim 92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eylül 1992; s , İstanbul, Aydın Köksal, Sulhiye Gültekingil, Erdinç Doğan, A. Eser Erkmen, Levent Koç, Çağrı Tozkoparan Bütünleşik Bir Hastane Bilişim Sistemi Uygulaması: Bayındır Hastanesi, Bilişim 92 Bildiriler, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı, Eylül 1992; s , İstanbul, Süper Bilgisayar Grup Çalışması Raporu, TBD 9. Ulusal Bilişim Kurultayı Eylül 1992, Ankara, Bilişim, yıl 21, sayı: 33, Aralık 1992, s Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Komisyonu Çalışmaları, Prof. Dr. Ali Durmaz (Başkan), Prof. Dr. Özkan Ünver (Üye), Prof. Dr. Sümer Şahin (Üye), Prof. Dr. Aydın Köksal (Raportör), Ocak-Şubat 1993, 17 s Yılın Ardından, 22 Yıllık TBD Çalışmalarına ilişkin bir Değerlendirme, Bilişim, Nisan 1993, sayı: 37, s

7 Bilişim Toplumu Konusunda Dr. Aydın Köksal ile Söyleşi, Kenan Bilgili, Ekonometri-Yorum, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Mayıs 1993, sayı: 2, s Ortak Türk Abecesine İlişkin Bir Görüş, Bilişim, Mayıs 1993, sayı: 38, s Bilişim Kesiminde Kurumlaşma Üzerine, Bilişim, Haziran 1993, sayı: 39, s Electronic Banking and New Trends in Information Technology, Conference at The Center for International Banking Studies (CIBS), İstanbul, 13 July 1993, 24 s Prof. Dr. Aydın Köksal'la Söyleşi, Bilgisayarın İsim Babası, Çözüm/IBM Dergisi, yıl: 21, sayı: 2, Yaz 93, s Söyleşi; Bilişim Derneği Kurucusu ve 29 Yıllık Bilişimci Aydın Köksal: Gemileri Yaktım ve Bilişimci Oldum, Computerworld Monitör, sayı 200, 18 Ekim 1993, IDG/UFT, s Planning and Implementation of Management Information Systems, conference presented within the Program for the Ministry of Personnel of the People s Republic of China Group, October 1993; Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (PAITME) Ankara, (conference viewgraphs) L informatique - Une Perspective pour les Années 2000 (2000 li Yıllar Yaklaşırken Bilişim Dünyası), panel dirigé par le Prof. Aydın Köksal, avec la participation de MM Prof. Metin Ger, Prof. Nesim Fintz et Dipl. Ing. Christian Prieux, Association Amicale Franco-Turque des Ingénieurs, Institut d Etudes Françaises, Ankara, 27 Janvier Çağdaş Uygarlık Savaşında Bilişimciler, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s Bir Bülent Epir Vardı, Bilişim, Nisan 1994, sayı: 49, s Bilgi İşlem Dünyamızda da Türkçemizle Yaşıyoruz, Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Bilgisayar Terimleri Üzerine Söyleşi, Erişim / Koç-UNISYS ten Haberler, Bahar 1994, s Uluslaşma Sürecini Durdurmanın ve Orta Çağa Geri Sıçrama Yapmanın en etkin Aracı: Yabancı Dille Öğretim, Öğretmen Dünyası, sayı: 182, Şubat 1995, s Prof. Dr. Aydın Köksal: İyi Bir Mühendis, İyi Bir İnsan, BT Haber, sayı: 6, İnsanlar bölümünde söyleşi, Şubat 1995, s Koç-Burroughs lu Ortam Gerçek Bir Yaşam Okulu Oldu, Erişim, Koç Unisys ten Haberler, Özel Sayı, Türk Bilgi Teknolojisinde 50 Yıl, 1995, s Benim Ütopyam Türkiye, Index, sayı: 16, 4 Mayıs Yaşamöyküm, Çağdaş Türk Dili, sayı: 89/90, Temmuz - Ağustos 1995, s III. Binyıla Girerken Türkiye nin Şansı - Kısa ve Uzun Dönemli Amaçlar ve Yaklaşımlar; Türkiye 2000 Konferansları, , Sheraton, Ankara (Konferans Özeti, 5 s Çeyrek Asırlık Çınar TBD, Bilişim, Kış-Bahar 1996 sayı: 64, s Aydın Köksal: Türk Bilgisayar Dünyasının İsim Babası, Gündüz Pamuk, Aydın Köksal ve Çetin Saatçioğlu ile Röportajları da içeren Bilgisayar 50 Yaşında dosyası, hazırlayanlar: Cengiz Cemri, Serdar Uzun, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 2, Şubat 1996, s. 20. Duayen... Prof. Dr. Aydın Köksal Bilişim in Konuğu Oldu, Cengiz Cemri, Bilişim, Kış-Bahar 1996, sayı: 64, s A. Arifoğlu, H.L. Akın, S. Halıcı, M. Halıcı, N.K. Kılan, A. Köksal, G. Kükner, L. Mollamustafaoğlu, K. Oflazer, E. Özdemir, K. Salman, L. Şensoy, İ. Tabak, B. Titiz, E. Uç, T. Üney ve S. Yakut, Bilişim Terimleri Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce, Türkiye Bilişim Derneği, Mayıs 1996, 132 s Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe Terimler ve Eğitim Dili Üzerine Bir Söyleşi, Özgür Aydın, Dil Dergisi, Language Journal, Ankara Üniversitesi TÖMER, sayı: 44, Haziran 1996, s TBD Türkçe Bilişim Terimleri Sözlüğü Üzerine, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı: 15, 27 Mayıs 2 Haziran 1996, s Ödül Getiren Ödül Konuşması, Computerworld Türkiye, yıl 7, sayı 33, s İlk kez verilen TBD TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü nü, 13. TBD Ulusal Bilişim Kurultayı Açılış Töreni nde alırken Prof. Dr. Aydın Köksal ın yaptığı Teşekkür Konuşması (Bilişim 96, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 18 Eylül 1996) Türkçe nin Bilişim Toplumuna Katkısı, Bilişimde Türkçe Kullanımının Bilgi Toplumuna Katkısı, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Paneli, Sponsor: IBM. Conrad Oteli, İstanbul, 19 Haziran

8 Katılanlar: Tuğrul Tekbulut, M. Tınaz Titiz, Vural Yılmaz, Fehmi Koru, Aydın Köksal, Bülent Sankur Yeni Yaşam, Bilim ve Ütopya, Mayıs 1997, s Türkçe Konuşan Uluslar Ortak Terminoloji Arayışında, Aydın Köksal ile Röportaj-Haber: Sibel Algan, BT Haber, sayı: 120, 9 15 Haziran 1997; s. 1, s Bilişim Toplumunun Politikacısı, Bilişim 97, TBD 14. Ulusal Bilişim Kurultayı Açılış Oturumu Paneli, Yönetici: Orhan Erinç (Cumhuriyet), Konuşmacılar: Emrehan Halıcı (TBV), Aydın Köksal (TBD, Bilişim Ltd), Nezih Kuleyin (TBD) Şeref Oğuz (Milliyet), Ali Talip Özdemir (ANAP), Uğur Yüce (BİM Grup), Eylül Ömer Asım Aksoy, Çağdaş Türk Dili, cilt: 10, sayı: 118, Aralık 1997, s Terorizm Kurbanları, 12 Eylül 1980, Dr. Necdet Bulut ve Geçmiş Günler Üzerine, Çağdaş Türk Dili, cilt 10. Sayı: 121, Mart 1998, s Bilişimdeki Uluslararası İsim: Aydın Köksal, Röportaj: Hakan Kalyoncuoğlu, Popüler Bilim, yıl 5, sayı: 52, Mart 1998, s Ahmet Dervişoğlu, Çağdaş Türk Dili, cilt 11, sayı: 122, Nisan 1998, s Bilişim Toplumu, Popüler Bilim, yıl 5, sayı: 54, Mayıs 1998, s Yazılım İyelik Hakları (Telif Hakları) Konusunda Yazılımevlerinin Ankara Bildirisi, Ankara lı BT Şirketleri adına metin: Aydın Köksal, BT Haber, sayı 174, 6-12 Temmuz 1998; s. 17. (Ayrıca bkz. Yazılımın Sahibi Üretici Şirkettir ; a.g.y., s. 1, s ) Türkiye 2023, Bilişim, sayı 71, Eylül 1999, s TBD 15. Ulusal Bilişim Kurultayı Kapanış Oturumu, 5 Eylül 1998, Yöneten: Prof. Dr. Aydın Köksal, Yayına Hazırlayan: İ. İlker Tabak. Oturuma katılanlar: Cemal Kutay, Prof. Dr. Özer Ergenç (A.Ü.), Av. Ayla Babila (T. Hukukçu Kadınlar Derneği), Tamer Levent (TOBAV), Ruhi Esirgen (MEB), Hülya Küçükaras (TBD), Prof. Dr. Orhan Güvenen (DPT). Ayrıca bu Kurultay da Aydın Köksal ın yaptığı konuşma metni: 1923 ten 2023 e (5 s.) ve Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde 100. Yıl için Amacımız: Bilişim Toplumu Aşamasında Bağımsız Bir Merkez Ülke Olmak! Başlıklı kısa metin mevcuttur (3 s.) Merve Kavakçı Olayı Üzerine, Cumhuriyet, 31 Mayıs Bilişim 99 Bilişim Günleri, Focus, sayı: 12, Aydın Köksal ile röportaj, Aralık 1999, s Yeni Bir Uygarlık Aşaması: Bilişim Toplumu, Focus, sayı: 12, Aralık 1999, s Bilişimle Dopdolu Bir Yaşam: Aydın Köksal, Aslı Evren, Bilişim, sayı: 73, Mart 2000, s ) Yabancı Dille Öğretim: Türkiye nin Büyük Yanılgısı, Öğretmen Dünyası, Birinci Baskı: Mayıs 2000, 213 s.; İkinci Baskı: Eylül 2002, Ankara, 217 s.; Üçüncü Baskı: Aralık 2006, Ankara, 229 s İlköğretime, Giderek Okul Öncesine Taşınmak İstenen Yabancı Dille Öğretim Yanılgısı, Abece Eğitim ve Ekin Dergisi, sayı: 168, Ağustos 2000, s Yirmi Birinci Yüzyıl Başlarken Yaşanan Büyük Değişim: Bilgi Toplumu Değil, Bilişim Toplumu, Bilişim, sayı: 75, Eylül 2000, Ankara, s Ahmet Taner Kışlalı, Çağdaş Türk Dili, cilt: 13, sayı: 152, Ekim 2000, s Dünya Uygarlığı Bilişim Toplumu na Dönüşürken Küreselleşme ortamında XXI. yy Türkiyesinin Endüstri ve Ticareti, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda Konferans, 12 Aralık 2000 (3 s. özet) Bilişim Dünyası ndan Neler Oluyor? Nereye Gidiyoruz, Günce, TÜBA Bilim Güncesi, sayı: 17, Ocak-Şubat 2001, Ankara, s İnternet Türk Diline Zarar mı Veriyor, Yarar mı Sağlıyor? İDergi, TBD, Ankara, 29 Ocak 2001 (www.dergi.tbd.org.tr/yazarlar/ ) Türkçe Bilim Sözleri: Bir Deneyim, Bilim ve Ütopya, sayı: 80, Şubat 2001, İstanbul, s Türkiye de Bilişim Teknolojileri, İstanbul a Hoşgeldin Elektrik, 14 Şubat 1914 Etkinlikleri, Akademik Program Açılış Konuşması, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi, Şubat 2001, 8 s. 8

Teknikbilim: Bir Toplumsal Değişim Etmeni

Teknikbilim: Bir Toplumsal Değişim Etmeni Sayın Rektör, Sayın Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, Değerli Öğrenciler, Sevgili Gençler, Teknikbilim: Bir Toplumsal Değişim Etmeni Prof. Dr. Aydın Köksal TBD Onursal Başkanı Bilişim Ltd. Gn. Md. Çankaya

Detaylı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 38 SAYI 125 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ S O S Y A L DÖN Ü Ş Ü M Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı Menteş: Uygulanabilir politikalar belirleyemedik Acarer: IT sektörü,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

ISSN1303-6300. Yorum var

ISSN1303-6300. Yorum var ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MAYIS 2007 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Yorum var Yayın Kurulu Başkanı Atilla YARDIMCI Yayın Kurulu Yasemin Altun, Murat

Detaylı

Anlamsal web. Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti?

Anlamsal web. Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti? TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 40 SAYI 146 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Anlamsal web Anlamsal (semantik) web ne kadar gerçeklesti? Çin Halk Cumhuriyeti nde bilişim Oturduğunuz yerden para kazanmak Hukukçu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

ISSN1303-6300. Ayrıcalıklı Olmak

ISSN1303-6300. Ayrıcalıklı Olmak ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi KASIM 2007 ATATÜRK TEN SEÇMELER Biz bilgisiz dediğimiz zaman kesinlikle okulda okumamış olanları amaçlamıyoruz. Amaçladığımız bilim, gerçeği bilmektir. Yoksa okumuş

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi.

Semih Şener in sunumuyla gerçekleştirildi. 13 Ocak- II. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 05) Yürütme Kurulu nun toplantısı ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde yapıldı. 14 Ocak- Bilgisayar Mühendisi şube üyelerimizle UYMS 05 (Ulusal

Detaylı

KAMU BİLİŞİM BİRİMLERİNİN ANALİZİ VE ÖNERİLER

KAMU BİLİŞİM BİRİMLERİNİN ANALİZİ VE ÖNERİLER ANKARA KAMU BİLİŞİM BİRİMLERİNİN ANALİZİ VE ÖNERİLER Türkiye Bilişim Derneği (TBD) TBD Kamu-BİB 15 Mayıs-2013 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV KAMU BİLİŞİM BİRİMLERİNİN ANALİZİ VE ÖNERİLER Sürüm

Detaylı

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012

Faaliyet Raporu. 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Faaliyet Raporu 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üst Yönetici

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Araştırma Merkezlerimizden UMRAM ISSN:2148-5585 Mayıs, 2014 - Dört ayda bir yayınlanır. CYBERPARK BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON KÜMELENMESİ Rekabet İçerisinde İş Birliği HEDEFİ İLE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI... Araştırma Merkezlerimizden UMRAM

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The Journal Of Social Sciences Institute BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Balıkesir University The

Detaylı

14 14 raporu raporu eport eport 14

14 14 raporu raporu eport eport 14 faaliyet raporu 14 IÇINDEKILER TSPB Birlik Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Disiplin Komitesi Birlik Üst Yönetimi Birim Müdürleri Çalışanlarımız 2014 e Bakış Sermaye Piyasasını Geliştirme

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 41 SAYI 158 EKİM 2013 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ. Moda. Tekstil

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 41 SAYI 158 EKİM 2013 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ. Moda. Tekstil TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 41 SAYI 158 EKİM 2013 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Moda Tekstil ve Bilisim TÜRKİ Y E BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 41 SAYI 158 EKİM 2013 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ > TBD YÖNETİM KURULU

Detaylı

ISSN1303-6300. Merhaba,

ISSN1303-6300. Merhaba, ISSN1303-6300 bilişim kültürü dergisi MAYIS 2006 Türkiye Bilişim Derneği Adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür Turhan MENTEŞ Yayın Kurulu Başkanı Önder ÖZDEMİR Yayın Koordinatörü Aslı Evren ÖZBAY (TBD

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 31 İçindekiler SUNUM..... 4 1. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.... 5 1.1. Bütçe Giderleri 5 1.2. Bütçe Gelirleri.

Detaylı

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 39 SAYI 136 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Spor ve Bilişim Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler C

Detaylı

M U T L U Y I L L A R 2 0 1 2

M U T L U Y I L L A R 2 0 1 2 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 39 SAYI 138 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ TBD Çalışma Gruplarının 2012 Planları M U T L U Y I L L A R 2 0 1 2 Bilişim 2011 in ardından Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 40 SAYI 145

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 40 SAYI 145 TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 40 SAYI 145 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Çağrı Merkezleri ve Sorunları 2012 Londra Olimpiyatları Teknoloji Altyapısı / e-atık / Hukuçunun Bilişim Günlüğü / Türkiye Bulut Kurumu

Detaylı