Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek?"

Transkript

1 Vergide e-devrim Bizi Nasıl Etkileyecek?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu

2 İçerik 1. Tarihçe, Vergide e-devrimin Gelişimi ve Yasal Altyapı 2. Zorunluluklar 3. Elektronik Uygulamalar 4. Kayıt Saklama Gereksinimleri 5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar 6. e-denetim 7. Yaklaşımımız 2

3 Tarihçe, Vergide e-devrimin Gelişimi ve Yasal Altyapı

4 Nereden Geldik? Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı 2005 e-dönüşüm Projesi Eylem Planı (e-fatura / e-defter hazırlık çalışmaları) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı - Toplam 111 eylem - 64 no.lu eylem e-defter ve e-fatura uygulaması Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (Bazı sektörlerden başlamak üzere e-fatura / e-defter kullanımının yaygınlaştırılması) Mevzuat ve uygulama e-beyanname (2004 / GT 340) Vatandaşlık / Vergi numarası birleştirilmesi e-defter/e-fatura (2006 / GT 361) EFKS (2008 / Protokoller) e-fatura uygulaması (2010 / GT 397) e-defter (2011 / GT 1) e-defter/e-fatura zorunluluğu (2012 / GT 421) e-arşiv tebliğ taslağı 4

5 Nereye Geldik? e-beyanname Elektronik ortamda verilen beyanname türü sayısı Elektronik ortamda verilen beyanname sayısı (yılda yaklaşık) Tasarruf edilen basılı kâğıt adedi (2010 yılı) 2012 sonu 39 (Beyannamelerin tamamına yakını) 40 milyon adet 1,27 milyar adet (Yaklaşık ağaç) Kaynak: GIB 2012 Faaliyet Raporu 5

6 Nereye Geldik? e-fatura 2012 sonu Bugün Hesabı aktive edilen mükellef sayısı Kayıtlı kamu kurumu sayısı Özel entegrasyon izni alan kurum sayısı - 20 E-fatura saklama hizmeti izni alan kurum sayısı 2012 yılında EFKS kapsamında düzenlenen fatura sayısı ,3 milyar adet Kaynak: GIB 2012 Faaliyet Raporu ve 6

7 Nereye Gidiyoruz? Ekonomik ve sosyal hayata ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortamda izlendiği ve kayıt altına alındığı bir sistem - Hız ve kolaylık - Etkin denetim fonksiyonu - Kurumlar ve işlemler arası entegrasyon 7

8 Nereye Gidiyoruz? e-vergi dünyası e beyanname e takkom e cari hesap e fatura e uyum e arşiv e defter e ödeme e bilet e haciz e analiz e belge yönetimi e vergi levhası e denetim e kayıt (sicil) e borç sorgulama e yoklama e tebligat e KDV iadesi e özelge e posta bilgilendirme e pos satış sorgulama e Türkiye Vergi Dairesi e mükellef 8

9 Otoritenin Beklentileri Mükellef hizmetleri Mükellef hizmetlerinde ve idari işlemlerde yeni açılımlar Dün Bugün Yarın fatura, defter, beyanname e-defter / e-fatura / e-beyanname pre-filling 9

10 Otoritenin Beklentileri Etkin denetim Elektronik denetim için uygun altyapı Uygunluk ve mantık testleri (self-audit) Uzaktan denetim Uluslararası ortak denetim Denetimde ortak bir format ve standart HEDEF ELEKTRONİK DENETİM Defterler, faturalar, veri analizleri elektronik. Birkaç yıl sonra denetimi de elektronik yapacağız. Vergi denetim birimlerine bilgisayar, elektrikelektronik, fizik, kimya, matematik gibi bölümlerden mezun kişileri almaya başlıyoruz. Maliye Bakanı 7 Mayıs

11 Sistem Kurgusu Yeni nesil ÖKC Seyyar EFT-POS cih. Perakende satışların izlenmesi, denetimi E-Fatura Perakende satışların izlenmesi, denetimi E-Defter Defter kayıtlarına erişim, risk analizi, denetim E-Arşiv Arşive uzaktan erişim, denetim E-Sevk irsaliyesi Mal hareketlerinin izlenmesi, denetimi E-Ödeme Parasal hareketlerin izlenmesi, denetimi 11

12 Zorunluluklar 9 Aralık

13 Zorunluluklar ve süreleri 2011 Satış hasılatına göre 2011 Satış hasılatına göre İnternetten satış yapanlar ÖTV mükellefleri ve ilişkilileri Perakende e-fatura 2013 takvim yılı e-defter 2014 takvim yılı e-arşiv (Taslak) 2014 takvim yılı Kayıt Saklama Gereksinimleri (Taslak) 2014 takvim yılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar 1/1/2016 ya kadar kademeli 13

14 Elektronik Uygulamalar

15 E-Fatura Uygulaması 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 10 Aralık

16 E-Fatura uygulaması (397 sayılı tebliğ sonrası) E-Fatura Uygulaması Nedir? Başkanlıkça belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması olanağı sunan uygulamanın genel adıdır. E-Fatura uygulaması, bünyesinde E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup, bu hesap aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecektir. Alıcı ve satıcı sisteme kayıtlı olmalıdır Firma bazı müşterilerine kağıt bazı müşterilerine e- fatura kesebilir. 16

17 e-fatura Uygulaması Kayıtlı Kullanıcılar ve Diğer Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Mükellefler E-fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükellefler Firma 1 E-fatura E-fatura Firma 2 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 5 Firma 6 E-fatura Firma 3 GİB E-fatura Firma 4 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 7 Kağıt fatura Kağıt fatura Firma 8 17

18 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Faturayı ve sistem yanıtını; Oluşturur + Mali mühür basar + Saklar + Veri kurallarına uygunluğunu denetler Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler + İşler + Saklar E-Faturayı ve Uygulama yanıtını; Alır + Mali mühür denetler + Veri kurallarına uygunluğunu + Saklar + İletir Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler+ İşler + Saklar Merkez Üzerinden Gelen E- Faturayı ve sistem yanıtını; Alır + Veri kurallarına uygunluğunu denetler + İşler + İlgili adrese iletir + sistem yanıtı oluşturur ve iletir Kendisine Gelen Sistem yanıtını: Alır + Denetler + İşler + İletir Kaynak: efatura.gov.tr (UBL Kılavuz) 18

19 E-Fatura uygulaması E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile E-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-Fatura portalı aracılığı ile ara yüzlerin kullanılarak E-Fatura gönderilmesi. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. Özel Entegratör Firmalar Aracılığı ile Kullanım Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. 19

20 Önemli Hususlar Yöntem Seçimi Fatura Senaryoları ve İş Akışları Masraf Politikası Dekontlu İşlemler (örn gümrük müşavirlik dekontoları) Özellik Arz Eden İşlemler 20

21 E-Defter Uygulaması 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 10 Aralık

22 E-Defter uygulaması E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan internet adresinde yer alan uygulamadır. E-Defter Nedir? E-Defter vergi şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye Büyük Defter 22

23 E-Defter Uygulamasında Dönemsellik Kendilerine izin verilenler internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlarlar. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. 23

24 E-Defterin Formatı ve Teknik Yönleri XBRL (extensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir. XBRL hem e-defter uygulamalarında hem de finansal raporlamalarda geniş bir esnekliğe sahip XML ailesine mensup bir dildir. Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. 24

25 E-Defter Bilgileri Yevmiye Defteri e-defter 1 Girişi Yapan Kişi 2 Kayıt Tarihi 3 Kayıt Tanıtıcısı 4 Kayıt Açıklaması 5 Toplam Borç 6 Toplam Alacak 7 Yevmiye Madde Numarası 8 Kayıt Detayı 8.1 Satır Numarası 8.2 Yevmiye Madde Numarası 8.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası Ana Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 8.4 Parasal Tutar 8.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 8.6 Yevmiye Tarihi 8.7 Belge Tipi 8.8 Tipi Tanımlaması 8.9 Belge Numarası 8.10 Belge Referansı 8.11 Belge Tarihi 8.12 Ödeme Yöntemi 8.13 Açıklama Kağıt Defter 1) Madde sıra numarası, 2) Tarih, 3) Borçlu hesap, 4) Alacaklı hesap, 5) Tutar, 6) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. 25

26 E-Defter Bilgileri Kebir e-defter 1 Toplam Borç 2 Toplam Alacak 3 Kayıt Detayı 3.1 Satır Numarası 3.2 Number Counter Yevmiye Madde Numarası 3.3 Hesap Tanımlaması Ana Hesap Numarası An Hesap Tanımlaması Alt Hesap Bilgisi Alt Hesap Tanımı Alt Hesap 3.4 Parasal Tutar 3.5 Borç/Alacak Tanımlayıcısı 3.6 Yevmiye Tarihi 3.7 Belge Tipi 3.8 BelgeTipi Tanımlaması 3.9 Belge Numarası 3.10 Belge Referansı 3.11 Belge Tarihi 3.12 Ödeme Yöntemi Kağıt Defter 1) Tarih, 2) Yevmiye defteri madde sıra numarası, 3) Tutar, 26

27 E-Arşiv Uygulaması (Taslak) 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 10 Aralık

28 e-arşiv Uygulaması (Taslak) e-arşiv Uygulaması Nedir? E-Arşiv Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından e-arşiv uygulaması izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. e-arşiv Uygulamasını Kullanım Koşulları Elektronik arşiv uygulamasından yararlanabilmek için mükelleflerin; e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları Kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin e-arşiv Başvuru Kılavuzu nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükelleflerin ise, doğrudan özel entegratöre başvurmaları (ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmayacaktır) gerekmektedir. 28

29 E-Arşiv Uygulaması Zorunluluk Kapsamı (Taslak) Zorunluluk Kapsamı ve Uyugulamaya Geçiş Zamanı: İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar, 1/1/2015 tarihine kadar e-arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler bu tebliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır. 29

30 e-arşiv Uygulaması (Taslak) e-fatura ya kayıtlı mükellef e-fatura 1 2 e-arşiv e-arşiv kağıt çıktı e-fatura ya kayıtlı olmayan mükellef Gerçek Kişi elektronik fatura veya kağıt çıktı 30

31 Kayıt Saklama Gereksinimleri (Taslak)

32 Kayıt Saklama Gereksinimleri (Taslak) Zorunluluk Kapsamı a) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (ÖTV) ekinde yer alan (I) sayılı liste kapsamında ÖTV mükellefiyeti olanlar ile ÖTV mükellefiyeti olmasa dahi aşağıdaki faaliyetlerde bulunanlar; i sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dâhil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, ii sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, iii sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar 32

33 Kayıt Saklama Gereksinimleri (Taslak) Zorunluluk Kapsamı b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak, i. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, ii. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, iii. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 33

34 Kayıt Saklama Gereksinimleri (Taslak) Hangi Kayıtlar Tebliğ Taslağına Göre Tutulacak? A. Satış Kayıtları B. Alış Kayıtları C. Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları D. İthalat Kayıtları E. İhracat Kayıtları F. Üretim Kayıtları G. Diğer Kayıtlar 34

35 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

36 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Nedir? 3100 sayılı Kanun Kapsamında tanımlanmış Ödeme Kaydedici Cihazların yerine geçecek olan yeni nesil cihazlardır. Ödeme alınması anında hem banka ödeme fişi hem de yazarkasa fişi üretir veya faturalı satışın tahsilatına imkan tanır Gelir İdaresi ne anlık ya da dönemsel olarak veri gönderebilir. Gelir İdaresi nin uzaktan erişimine imkan tanır. Basit/ Bilgisayar Bağlantılı EFT POS Özellikli 36

37 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Süreler 1/10/ /12/2013 Yeni Nesil EFT-POS kullanma zorunluluğu 90 gün Yeni Nesil EFT-POS ların Vergi Dairesine kayıt süresi* Cihaz Faturası en son : 1/10/2013 Cihaz Kayıt Süresi : Faturadan itibaren 90 gün Kullanmaya başlama* : Kayıt tarihi itibariyle *Önemli 426 no lu Vergi Usul Kanunu ifadesi 1/10/2013 itibari ile kullanım zorunluluğu getirmesine karşın 1/7/2013 tarihinde ilan edilen duyuruda cihazların kayıt tarihi itibariyle kullanılabileceği belirtilmiştir. 37

38 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Süreler Eski ÖKC kullanım süresi 01/01/ /01/2016 Mali Hafızası Dolana Kadar Yeni ÖKC geçiş süresi Cihaz Faturası en son : Eski cihazların mali hafızası dolana kadar Cihaz Kayıt Süresi : Kullanmaya başlama : En geç 1/1/ gün (faaliyetin durmaması için kayıt sürelerine dikkat edilmelidir.) 38

39 Perakende ve Toptan birleşik yapılar Yeni Nesil ÖKC Zorunluluğu - Kullanımı VUK Tebliği mi? Perakende Toptan Özelgeler ve Görüş Yazıları mı?? 39

40 Perakende ve Toptan birleşik yapılar Yeni Nesil ÖKC Zorunluluğu - Kullanımı Toptan Satışlar (Satışı yapılan malları doğrudan veya işledikten sonra satanlara yapılan satışlar) 1 Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Zorunlu Değildir Perakende Satışlar (Vergi Mükelleflerine yapılan tüketime yönelik perakende satışlar) 2 Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Zorunludur Perakende Satışlar (Vergi Mükellefi olmayanlara yapılan perakende satışlar) 3 Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Zorunludur 40

41 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar TSM EFT Pos Özellikli Sabit - Bilgisayar EFT Pos Özellikli Sabit - Bilgisayar Yeni Nesil ÖKC Bağlantılı Yeni Nesil ÖKC Yeni Nesil ÖKC Bağlantılı Yeni Nesil ÖKC El Terminalleri Restoran Otomasyonları EFT POS Pin Pad Yazıcı Barkod Okuyucu ERP Mağaza Otomasyonları 41

42 E-Denetim

43 Denetim Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını edefter görüntüleme aracı ile teyit edecektir. Görüntüleme aracı ile: e-defterin mührünün doğru olup olmadığı, e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup DEFTER olmadığı, Berat Berat e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile aynı olup olmadığı Mali mühür değeri e-defter Mali mühür beratında bulunan Mali mühür GİB mali değeri mührünün doğru olup olmadığı, GİB Mali Mühür DENETİM Mali mühür Mali mühür değeri GİB Mali Mühür Değeri kontrolü yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 43

44 Gelecek Vizyonu (Denetim) SAF-T (Standart Audit File for Tax-Vergisel Amaçlı Standart Denetim Dosyası), mükelleflerin muhasebe kayıtları ile bunlara kaynak teşkil eden belgelere ait bilgilerin vergi incelemelerinde kullanılmak üzere belli bir standart dâhilinde XML dosyası olarak hazırlanmasını öngören bir elektronik denetim dosyası dır. Son yıllarda bazı AB ülkeleri tarafından yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır. Matematiksel kontroller KDV oranları kontrolleri Amortisman hesapları kontrolleri Transfer fiyatlaması kontrolleri Envanter kayıtları Bir çok diğer vergi mevzuatına uyum kontrolleri Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 44

45 Gelecek Vizyonu (Kolaylık ve Denetim) E-defter uygulaması için kullanılan X-BRL (extensible Business Reporting Language -Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) daha kapsamlı bir uygulamadır. Gelecekte SAF-T kapsamında yapılan vergi amaçlı ön kontroller istenirse X-BRL ile de yapılabilecektir. Üstelik ek olarak mükellefler e-defter tutma imkanından yararlanacaklardır. Şu anda e-defter uygulamasında vergi denetimine ilişkin bir analiz kontrol işlemi bulunmamaktadır. Kaynak: 100 Soruda e-defter- (Uğur Doğan Gelir İdaresi Daire Başkanı) 45

46 Yaklaşımımız

47 Tüm Elektronik Uygulamalara Entegre Yaklaşım e-fatura Gelir İdaresi e-fatura efatura ya kayıtlı mükellef Firma e-defter e-arşiv Kağıt Çıktı efatura ya kayıtlı olmayan mükellef e-berat Gerçek Kişi e-arşiv Kağıt Çıktı Gelir İdaresi Perakende Yeni Nesil ÖKC ÖKC Fişi 47

48 Zorunluluk mu? İhtiyaçlar mı? Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi Veya Firma ihtiyaçları doğrultusunda süreç ve sistemlerin otomatize edilmesi Yasal Zorunluluk Firmanız Süreçleri ve Saha Uygulaması? 48

49 Yaklaşımımız Başarıya ulaşmak için sistemin firmaya özel dizayn edilmesi ancak aynı zamanda mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi önemlidir. Firma analizi ve proje kapsamının belirlenmesi Firmanız operasyonlarının, defter tutma süreçlerinin, kayıt sistemlerinin, alım ve satım işlemlerinin E-Defter ve E-Fatura uygulamaları açısından incelenmesi, E-Defter ve E- Fatura sistemine geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, sağlanacak faydaların ve muhtemel engellerin belirlenmesi; İzin işlemleri E-Fatura, E-Defter ve diğer E-Dönüşüm resmi izin başvuru süreçlerinde destek verilmesi; Sistem Kurulum ve Testler Sistem kurulumu çalışmalarında destek verilmesi, raporlama süreçlerinde destek verilmesi ve kullanıcı eğitimleri ve kılavuzlar konusunda destek verilmesi, sistemin test edilmesi; Sonradan Kontrol - Denetim - Destek Sistemin düzenli kontrol ve testlerinde destek verilmesi, sistem verilerinden oluşan beyanname ve çeşitli listelerin kontrolü ve sağlanan faydaların raporlanması; 49

50 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Cem ARACI Kıdemli Müdür Tel: +90 (212) e-posta: [2013] Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları PwC Türkiye Kasım 2013 Genel Bakış PwC 2 06.11.2013 Nereden Geldik? PwC Planlar 2002 Acil Eylem Planı (Vergide e-dönüşüm / e-beyanname) 2003 2004 e-dönüşüm

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter, e-fatura VE E- ARŞİV UYGULMALARI SUNUM PLANI 1) E-DEFTER i. E-DEFTER NEDİR? ii. NEDEN E-DEFTER? iii. KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR? iv.

Detaylı

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler

e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler e-fatura & e-defter Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler Sunum Planı e-fatura Uygulaması e-defter Uygulaması 1 ve 2 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğleri 421 Sıra No lu VUK G.T. Kayıt Saklama

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

Kayıt Saklama Gereksinimleri

Kayıt Saklama Gereksinimleri www.pwc.com.tr Kayıt Saklama Gereksinimleri (Elektronik) Kayıt Saklama Gereksinimleri Tebliği Kapsamında mısınız? Zorunlu Elektronik Kayıtlar Alış Satış Kayıtları İthalat İhracat Kayıtları Mal Stok Kayıtları

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ

E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ E-FATURA VE E-DEFTER HOŞ GELDİNİZ Antalya 23. Ağustos 2013 YMM. Mevlüt GÜVEN E-FATURA VE E-DEFTER KAĞITSIZ İŞLEMLERE DOĞRU BİR ADIM SUNUM AKIŞI 1- YASAL DAYANAK 2- YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3- YENİ TTK

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE 1 E UYGULAMA 2 E UYGULAMALAR İÇERİK 1. Giriş 2. E Fatura 3. E Arşiv Fatura 4. E Defter 5. E Berat 6. Zaman Damgası 7. E Muhafaza ve Arşiv 8. E Kayıt Saklama 3 E UYGULAMA NEDİR?

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-FATURA (ITL560 E-Devlet Dersi Ödevi) Yiğit Turak Numara: 112692046 Öğretim

Detaylı

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme:

e-defter: Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: e-defter e-defter: Mevzuat e-defter: 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği Zorunluluk Kapsamına İlişkin Düzenleme: 421 No lu Tebliğ ile bazı mükelleflere zorunluluk getirilmiş, 58 No lu Sirküler

Detaylı

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha

Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura. İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha Belge Saklama Düzenİnde Dİjİtal DÖNÜŞÜM e-defter ve e-fatura e-defter ve e-fatura İLE KAĞITSIZ ŞİRKETLERE DOĞRU Bir adim daha SUNUM PLANI 1) YASAL DAYANAK 2) YENİ TTK NIN GETİRDİKLERİ 3) YENİ TTK VE

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU. udogan@gelirler.gov.tr

E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU. udogan@gelirler.gov.tr E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU udogan@gelirler.gov.tr DÜNYA DÜZDÜR E-FATURA İLE DAHA DÜZ BİR DÜNYAYA DOĞRU KLASÖRLER DOLUSU DEFTER VE FATURALAR CİLTLER VE KLASÖRLER DOLUSU DEFTER VE FATURALAR

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 05.11.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2014/19 KONU : E-DEFTER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR V.U.K. nun 421 Seri No.lu Genel Tebliğindeki kriterlere uyanlar ve V.U.K. 58 Seri

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon

Bilişim. E-Fatura Özel Entegrasyon Bilişim E-Fatura Özel Entegrasyon E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018 03.01.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/018 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından Vergi denetim faaliyetlerinin geliģen teknolojilere uygun bir Ģekilde yürütülebilmesi

Detaylı