HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21-24 Kasım 2013 / SAMSUN. Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi)"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : 13. Daire : 13. Daire Konuları : Ahmet EĞERCİ (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi ) Raporlama Heyeti : Emre ERMAN (Danıştay Tetkik Hâkimi) Burak Turan BENLİ (17. İdare Mahkemesi Üyesi) MUZAKERE EDİLEN KONULAR I-) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 1-KANUN'UN KAPSAMI (1., 2. ve 3. maddeler ) Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ve bunun istisnaları değerlendirmek tartışmalı kurumlar üzerinde müzakere yapıldı. Bu çerçevede; ATGV nin kanun kapsamında bulunup bulunmadığı hususu tartışıldı, Onüçüncü Dairenin bu konuda ATGV nin kanun kapsamında bulunmadığına karar verdiği (E:2005/5108, K:2006/2552), ancak bu kararın İDDK tarafından ATGV nin kamu hizmetine yardımcı ve ona bitişik bir hizmet yürüttüğü, bu çerçevede kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki kararıyla bozulduğu (E:2006/2958, K:2010/910), OYAK ın kanun kapsamında olup olmadığı tartışıldı. Kuruluş Kanununda Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olduğu belirtilen Kurum'un Kanun kapsamında bulunduğu, (YD Ret Kararı E:2011/990) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen, bandrol, kod ve kodlanmış etiket uygulaması ihalesinin, ihaleyi yapan kurumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2. maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları arasında yer alması, dava 1

2 konusu ihalenin kamu kaynağından karşılanması ve ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen "mal ve hizmet" alımlarına ilişkin istisnalar kapsamında da bulunmadığı gerekçesiyle yapılan ihalenin Kanun kapsamında bulunduğu, (E:2013/14, K:2013/1846) Belediyenin yaptığı akıllı kart ihalesinin harcama yapılmasını gerektirecek bir ihale olduğundan bahisle 2886 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilemeyeceği, 4734 sayılı Kanunun kapsamında gerçekleştirildiği gerekçesiyle, aksi yöndeki mahkeme kararının bozulmasına karar verdiği hususu tartışıldı. İdareden para çıkışı gerçekleştiğinden ihalenin 4734 sayılı Kanunu na göre yapılması gerektiği, (E:2012/3089, K:2013/1477) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının Kanun kapsamında bulunmadığı, hususları müzakere edilerek, Daire içtihatları paylaşıldı. 2-ORTAK GİRİŞİM (Madde 14) Özel ortağın tek başına dava açabileceği (E:2012/1854, K:2012/3017) Adi ortaklığı oluşturan şirketlerin yetkili temsilcilerinin ayrı ayrı imzalarının bulunduğu vekâletname ile yetkilendirilen avukatları aracılığıyla açılması ve dava dilekçesinin davacı olarak iş ortaklığını oluşturan her iki şirketin isimleri yazılmak suretiyle düzenlenmesi durumunda ehliyet ret kararı verilemeyeceği, (E:2012/847) Konsorsiyum üyelerinin tamamının birlikte dava açması gerektiği, zira konsorsiyumun işin belirli kısımlarını üstlendiği, aksi halde davanın esastan karara bağlanamayacağı hususundaki Danıştay kararı ifade edildi. Koordinatör ortağın tek başına dava açma ehliyetinin bulunmadığı hususuna değinildi. (E:2012/1011) 3-USULE İLİŞKİN KARARLAR Yeni ihalenin iptalini istemekte, sözleşmesi fesh edilen şirketin ehliyetinin bulunduğu,(e:2012/3711) İhalenin iptaline ilişkin işlemin bölge müdürlüğü tarafından tesisi halinde yetkili mahkemenin bölge müdürlüğünün olduğu yerdeki mahkeme olduğu, (E:2013/1440, K:2013/2184) 2

3 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan ihalenin iptali istemiyle açılan davanın esastan çözümlenmesi gerektiği, (E:2012/1518) Geçici Teminatın irat kaydedilmesine karşı doğrudan iptal davası açılması halinde, merciine tevdi kararı verileceği, (E:2013/1706, K:2013/147) İhalenin resen iptali için ayrı, geçici teminatın irat kaydı için ayrı dava açılması gerektiği, şayet birlikte açılmışsa 5. maddeye göre dilekçe ret kararı verip sonrasında, resen iptal edilme işlemine esastan bakılması, geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemle ilgili olarak merciine tevdi kararı verilmesi gerektiği,(e:2013/1070) Geçici teminat bedelinin iadesi istemiyle açılan davaların İYUK 12. maddeye göre bir tam yargı davası olarak kabul edildiği, merciine tevdii kararı verilemeyeceği, (E:2012/2770) KİK tarafından teminatın irat kaydı ve yasaklama işlemi tesis edilemeyeceğinden, uyuşmazlığın esası hakkında karar verilemeyeceği, (E:2012/3388, E:2011/1191) İstisna kapsamında yapılan ihalelerde KİK görevli olmadığından merciine tevdii kararı verilemeyeceği, (E:2011/855) 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan (3/g) ihale için KİK e gidilemeyeceğinden, itiraz halinde dava açma sürelerinin İYUK 11. maddeye göre hesaplanması gerektiği, İhaleden yasaklama kararlarına karşı dava açma süresinin yazılı bildirim tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, (eskiden RG de yayım tarihi esas alınıyordu) (E:2012/1162) İDDK kararlarının da bu yönde olduğu, İdari işlemlerde Anayasa nın 40. maddesine göre başvuru yollarının gösterilmesi gerektiği belirtilerek, bu hususun hem idari başvurularda hem de dava açılması durumlarında geçerli olduğu, başvuru sürelerinin ve yollarının işlemlerde gösterilmemesi durumunda, itirazın süresinde yapıldığının ve davanın da süresinde açıldığının kabulü gerekeceği, (E:2013/312) İYUK 15. maddesine göre yargı yerine başvuru tarihi, idareye başvuru sayıldığından, yönetmelik hükümleriyle aksi kural getirilemeyeceği, (E:2013/53) tarihi 3

4 4-TEMEL İLKELER (Madde 5) İdarenin bu maddede sayılan temel ilkelere ihale sürecinin tüm aşamasında uyması gerektiği, ödenek bulunmadan ihaleye çıkılamayacağı ilkesinin kanuna getirilen en önemli ilkelerden bir tanesi olduğu hususu müzakere edildi. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu belirtildi. Açık ihalede fiyat indirimi yapılıp yapılamayacağı belirtildi. (E:2008/10266) hususu tartışıldı, yapılamayacağı Rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin iptalinde idarenin takdir yetkisinin bulunduğu belirtilerek, konuya ilişkin Daire içtihatları paylaşıldı. (E:2013/216, E:2013/275,) Rekabet şartları oluşmadığı yönünde bir tespit yapılmaksızın, sadece yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığından bahisle ihalenin iptal edilemeyeceği hususu ifade edildi.(e:2012/2507) Bir arada ihale edilemeyecek işler hususu müzakere edilerek, konuya ilişkin kararlar paylaşıldı. (E:2007/11663, K:2009/1735 ) Ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkılmaması ilkesine değinilerek konuya ilişkin kararlar paylaşıldı (E:2009/230, K:2012/727) Ödenek miktarı yaklaşık maliyetin ve tüm tekliflerin altındaysa bu hususun ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı ilkesine aykırılık oluşturduğu belirtildi. Aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı sürece farklı işlerin bir arada ihale edilemeyeceği belirtildi. (E:2007/11663, E:2009/1735) 5-İHALE USULLERİ 4734 sayılı Kanun a göre açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulü olarak öngörülmüş olup, pazarlık usulü ile ihale yapılmış olması halinde Kanun un 21. maddesinde yer alan koşulların oluşup oluşmadığının irdelenmesi gerektiği, (E:2009/4101, E:2011/892) 4

5 4734 sayılı Kanun un ilk halinde doğrudan temin bir ihale usulü olarak öngörülmüş iken 2003 yılında yapılan değişiklik ile ihale usulü olmaktan çıkarıldığı ve bir alım usulü haline dönüştürüldüğü, bu kapsamda Kanun un 53. maddesinde kamu ihale kurumunun görevinin bu kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak inceleme yapılacağından, doğrudan temin ile yapılan bir alımda Kamu İhale Kurumu nun herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı, dolayısıyla bu konuda açılacak olan davalarda merciine tevdii kararı verilmemesi gerektiği,(e:2010/3512, E:2012/3280) Belli istekler arasında ihale usulünde ön yeterlilik aranacağı ve uzmanlık ve ileri teknoloji gerektiren işlerde olması gerektiği belirtildi. Pazarlık usulünün ise ani, beklenmeyen veya önceden görülemeyen durumlarda uygulanacak bir usul olduğu, savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması halinde de uygulanabileceği hatırlatıldı. Bu koşullar olmadan pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının iptal sebebi olduğu belirtildi. (E:2009/4101) Koşulların oluşması halinde, meydan düzenlemesi işinin belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılabileceği hakkındaki daire içtihadından bahsedildi.(e:2011/2717) 6-İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU (Madde 56) İtirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesinin itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine engel teşkil etmeyeceği, 56. maddenin 3.fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu, ancak talebin reddedildiği kararın ise henüz yayınlanmadığı, İhalenin re'sen iptali durumunda, doğrudan dava açılması gerektiği, KİK in inceleme yetkisinin bulunmadığı, (E:2013/374, K:2013/1607) Re sen ihale iptallerinde eğer daha önceden yapılmış bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu yoksa bu durumda ihalenin iptaline ilişkin işleme karşı doğrudan dava açılabileceği; eğer daha önce yapılmış bir şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu varsa bu durumda merciine tevdi kararı verilerek dosyanın Kamu İhale Kurumu na gönderilmesi gerektiği, (E:2011/4032, E:2010/17, E:2011/3527) 5

6 Geçici teminatın irat kaydı konusunda KİK görevli bulunduğundan, KİK'in başvuruyu esastan incelemesi gerektiği, (E:2008/10306) Gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, diğer isteklilerin teklifi ile ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarının mümkün olmaması dolayısıyla, itirazen şikayet başvurularında öne sürülen iddiaların bu açıdan geniş yorumlanması gerektiği, KİK'in iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle usulden ret kararı veremeyeceği (E:2012/3968 K:2013/1837) Dokümana süresi içerisinde itiraz edilmediğinden, daha sonra bu nedenle itiraz edilemeyeceği (E:2012/2692) hususları müzakere edilerek ilgili kararlar paylaşıldı. 7-İHALEYE KATILMADA YETERLİLİK KURALLARI (Madde 10) İhaleye katılım aşamasında analiz istenemeyeceği (E:2010/2368, K:2013/946) Kat karşılığı inşaat işlerinde bedel içermeyen iş deneyim belgesi sunulmuş olsa dahi bedel saptanabiliyorsa salt bedel bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun reddinin hukuka uygun olmadığı, (E:2007/15270, K:2010/5138) (E:2011/2375 YD Kabul) Alt yükleniciye iş deneyim belgesi verilip verilebileceği, (E:2011/3874, K:2011/5870) Sözleşmenin feshi halinde iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği tartışıldı. Yargı kararı uyarınca sözleşme feshedilmiş ise işin bitirme durumu tespit edilerek belge düzenlenebileceği hususundaki Daire ilke kararı paylaşılarak konu müzakere edildi. (E:2012/668, K:2012/1865) 8- GEÇİCİ TEMİNAT Geçici teminatın irat kaydının hangi miktar üzerinden yapılması gerektiği müzakere edilerek %3 üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Dairenin önceki kararlarına göre, 33. maddede istekliye %3'den az olmamak üzere teklif ettiği bedel üzerinden teminat hakkı verdiğinden ve madde lafzından isteklinin verdiği tüm teminatın geçici teminat sayılması nedeniyle, şartların oluşması halinde yatırılan tüm teminatın irad kaydedilmesi gerektiği yönünde olduğu, ancak yapılan son büyük heyet sonucu alınan ilke kararıyla, aksi yönde çoğunluk kararı oluştuğu, yeni görüşe göre, maddede % 3'den az olmamak üzere yazılmasındaki amacın gerekçeden daha iyi anlaşılacağı, gerekçeden hareketle, diğer teklif 6

7 sahiplerinin verilen teklifi anlamamasının amaçlandığı, dolayısı ile rekabete hizmet etmek amacıyla getirildiği, bir idari yaptırım olan % 3 oranın herkese eşit uygulanması gerektiği, bu durumun hakkaniyete daha uygun olduğu görüşü benimsendi.(2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 25. maddesinde muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacağı hükmü uyarınca böyle bir sorunun 2886 sayılı Kanun'da yaşanmamakta olduğu hususu ifade edildi) Kısmi teklife açık ihalelerde geçici teminatın, ihaledeki tüm kalemler için teklif veren firmanın bir kısım kalemler açısından ihaleyi alması durumunda tüm kalemler açısından teminatın irat kaydedileceği, (E:2008/9259, K:2012/1801 oy çokluğu), yukarıda anılan ilke kararından hareketle bu içtihadın yeniden değerlendirilebileceği hususu müzakere edildi. 9-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Madde 37-38) 2008 yılı Aralık ayında yapılan değişiklikten önce teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve bilginin tamamlatılabileceği düzenlenmiş iken şu anda teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgede bilgi eksikliğinin tamamlatılabileceğinin düzenlendiği, birincil ve ikincil düzenlemelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olan belgelerin sayılmadığı, bu nedenle mahkemenin önüne gelen her uyuşmazlıkta bu hususun değerlendirilmesi gerektiği, (E:2012/2116) Maliyet tespit tutanağının sadece son sayfasında imza bulunmakta ise de, bu eksikliğin diğer sayfaların imzalatılmak suretiyle giderebileceği, (E:2013/217, K:2013/1989) İhale dosyasında bulunmayan ilk yetki belgesinin tamamlatılamayacağı, (E:2007/16117, K:2010/4065) Mali durum belgesinin tamamlatılamayacağı, (E:2008/3244, K:2011/4558) İdari ve teknik şartnamenin bir bütün olduğu, teknik şartnamede istenen koşulun, ihaleye teklif ve değerlendirme aşamasında da aranabileceği, (E:2013/3912, K:2013/1445, oyçokluğu) Sunulması zorunlu olan ve teklifin esasına etkili olan eksikliklerin tamamlatılamayacağı, Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanamayacağı, serbest veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanması gerektiği belirtildi. (E:2010/3363, K:2013/1927) 7

8 Mal ve hizmet alımlarında yaklaşım maliyetin içinde yüklenici kârının %20 olduğu varsayımından hareketle, sınır değerinde hesaplanmasında, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerektiği yönündeki daire görüşü belirtildi. (E:2012/2897, K:2013/136) %20 Kâr oranı esas alınmak suretiyle belirlenen sınır değerin üstünde olan isteklilerin teklifi aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceğinden ADT sorgulamasının yapılamayacağı (E:2013/69, K:2013/1782) Aşırı düşük teklif sorgulamasına verilecek cevabın kamu ihale mevzuatında öngörülen usule uygun olması gerektiği, uygun olmayan tekliflerin reddedileceği, (E:2009/5292, E:2012/945) Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında giyim maliyetinin tevsiki için sunulan belgelerin mevzuata uygun olması durumunda bu belgelerde yer alan fiyatların hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, bu durumda teklifin geçerli olduğu kabul edilerek bu durumun araştırılması için vergi dairesine bildirimde bulunulması gerektiği, (E:2010/319) ADT sorgulamasına verilen cevabın teklif tarihindeki yürürlükte olan tarife üzerinden verilmesi gerektiği, (E:2013/89, K:2013/1921) ADT sorgulamasına verilen cevapların ihale şartnamesine uygun olması gerektiği, (E:2013/99, K:2013/2160) ADT sorgulamasının mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gerektiği, (E:2013/343, K:2013/1605) ADT sorgulamasına verilen cevabın mevzuat hükümleri uyarınca stoklarla da yapılabileceği, (E:2012/2972, K:2013/997) SMMM nin proforma fatura ve fiyat teklifine ilişkin maliyet/satış tespit tutanağı dışında, tutması gereken ayrıca bir belgenin bulunmadığı, (E:2013/652, K:2013/2109) İdarelerin ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkilerinin bulunduğu, fakat bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihalenin iptali halinde yapılacak yargı denetiminde ihalenin 8

9 iptalinin gerekçelerinin ortaya konulması ve bunun hukuken kabul edilebilir olması gerektiği (E:2009/788, E:2009/351, E:2013/1694 ) İhalenin iptalinin günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenleme yapılması kapsamında gerçekleştirilebileceği hususları müzakere edilerek ilgili Daire kararları paylaşıldı.(e:2012/2193, K:2013/141) 10-İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA 4734 sayılı Kanun da iki tür yasaklamadan bahsedildiği, bunların; idarece yasaklama ve ceza mahkemesince yasaklama olduğu, idarece yasaklamanın da kendi içerisinde ikiye ayrıldığı, 17. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri hariç sözleşme imzalamayanlar hakkında ise 6 aydan az olmamak üzere 1 yıla kadar yasaklama kararı verilebileceği, yasaklamalarda fiil veya davranışın özelliğine göre alt hadden ayrılarak daha yüksek ceza verilebileceği, yasak fiil ve davranışın tespit edildiği tarihten itibaren 45 gün içinde yasaklama kararı verilmesi gerektiği, 45 günlük sürenin başlaması için yasaklamaya konu fiilin tüm unsurlarıyla tespit edilmiş ve bu hususların yasaklamaya yetkili makamın uhdesine girmiş olması gerektiği, yasaklama kararına karşı açılacak davalarda, Resmi Gazete deki ilan tarihinden değil tebliğ tarihinden, eğer karar tebliğ edilmemiş ise yasaklama kararın öğrenildiği tarihten itibaren süresi içerisinde dava açılması gerektiği, (E:2012/448, E:2009/2206, E:2011/2976) Bağımsız idari otoritelerin ihale yetkilileri tarafından yasaklama kararı verilmesi gerektiği, (E:2011/1161, K:2012/3508) Özelleştirme kapsam ve programına alınan kuruluşlarda yasaklama kararlarının kurumların ihale yetkilileri tarafından verilmesi gerektiği, (E:2012/2805, K:2012/3384) Belediye İştiraki olan İGDAŞ ın yasaklamaya karar veremeyeceği, (E:2011/3804) Yasaklama kararında Bakan olurunun bulunması gerektiği, (E:2009/368) Yasaklama kararlarının yargısal denetiminde, yargı yerince sebep ikamesi yapılabileceği, (E:2011/2128) 9

10 Sosyal güvenlik prim borcu nedeniyle 58. maddeye dayalı olarak yasaklama kararı verilemeyeceği, teklifin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın irat kaydedilmesi gerektiği, (E:2011/2208) Beraat kararının delil yetersizliğinden verilmesi ve uyuşmazlıkta eylemin sabit olduğunun saptanması halinde yasaklama kararının yerinde olduğu, (E:2012/3741, E:2011/4252) Hakkında kamu davası açılmış olmasına rağmen ihaleye girmenin suç olmaktan çıkarıldığı, bu durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, (E:2011/3331) Ceza mahkemesinde beraat kararı verilmesi halinde, 59/2. maddeden hareketle teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ilgili Kanun hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidildiği, Mahkeme'nin talebi reddettiği, Hakkında kamu davası açılan şirket ortağının şirketteki hisse oranına bakılmaksızın, bu şahıs vasıtasıyla ihalelere iştirakin mümkün olmadığı, bu durumun gerçekleşmesi durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı (59/2'ye göre) (E:2012/3388) 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun nedeniyle değerlendirme dışı bırakma ve yasaklamalarda, Dairenin, ortağın şirkette en az %51 hisseye sahip olmasına, bu şart yoksa bu kimsenin şirketteki pozisyonuna ve yaptığı işe bakılması gerektiği yönündeki içtihadı müzakere edildi. (E:2010/1056) Alternatif tekliflerin 17/b kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Ortak tekliflerde iştirakın aranması gerektiği, iştirak etmeyen ortaklık hakkında yasaklama kararı verilemeyeceği, Bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına malik olan hakim ortağı hakkında kamu davası açılmasıyla, ortak ile birlikte şirket tüzel kişiliğinin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı duruma düştüğü, bundan sonra kamu davası sonuçlanıncaya kadar, pay devrinin yasaklama durumunu ortadan kaldırmayacağı (E:2012/2051, K:2012/3571) hususları hakkında müzakere yürütülerek, konuya ilişkin ilgili Daire kararları paylaşıldı. 10

11 II) 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 4734 sayılı Kanuna göre ihaleye katılma şartlarının bulunmadığının sözleşme yapıldıktan sonra ortaya çıkması halinde görevli yargı yerinin idari yargı yeri olduğu, (E:2011/4315, K:2012/2339) Kesin teminatın irat kaydına karşı, özel hukuk sözleşmesinin uygulanması niteliğinde olduğundan adli yargıda dava açılması gerektiği, (E:2010/863, K:2013/1186) Sözleşmenin 4735 sayılı Kanun un 16. Maddesine aykırı olarak devredilmesi nedeniyle davacı şirketin yasaklanmasının yerinde olduğu, (E:2010/5035, K:2013/7) Yasaklamak için 10 günlük ihtar süresine gerek olmadığı, (daire çoğunluk görüşü 4735 sayılı Kanun un 20/a maddesi uyarınca sözleşmeyi fesih için 10 günlük süre verilmesi gerektiği, 25/f maddesi uyarınca yasaklama kararı için süreye gerek olmadığı, (E:2011/2553, K:2013/1518) İhale sürecine ilişkin yasak fiil ve davranış nedeniyle yasaklama (E:2010/2789, K:2013/2420) İş ortaklığı nedeniyle yasaklamalarda iştirak unsurunun var olması gerektiği, iştirak ettiği saptanamayan ortak hakkında yasaklama kararı verilemeyeceği (E:2011/4419, K:2012/645) İş ortaklığından ayrılmama taahhüdünün ihlalinin, 25/f ye göre yasaklamaya dayanak alınamayacağı (E:2009/5517, K:2012/1770) Yasaklama kararlarının Resmi Gazete de yayımlanması nedeniyle tüzel kişiliğin de manevi zararlarının oluşabileceği (E:2012/1129, K:2013/565) Yasaklama kararının usul nedeniyle iptal edilmiş olması ve davacının yasak fiil ve davranışta bulunduğunun sabit olması nedeniyle manevi tazminat verilemeyeceği hususları tartışıldı. (E:2011/4279, K:2013/868) 11

12 III) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR Devlet İhale Kanunu nun 35. maddesinde ihale usullerinin neler olduğu, 36. maddesinde temel ihale usulünün kapalı teklif usulü olduğu, 51. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde anılan kanun maddesinde sayılan şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin irdelenmesi gerektiği, 84. maddesinde ihalelerden geçici yasaklama hususunun düzenlendiği, 83. maddede sayılan yasak fiil ve davranışların gerçekleşmesi halinde bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği, 84. maddenin 3. fıkrası uyarınca da üzerine ihale yapıldığı halde sözleşme yapmayan, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışından taahhüdünü yerine getirmeyen istekliler hakkında yasaklama kararının sadece ihaleyi yapan idarenin ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği hususları müzakere edildi. (E:2011/3537) Üniversite taşınmazının 51/g ye göre kiraya verilemeyeceği, (E:2011/4587, K:2013/972) Belediye tanımazlarının 51/g ye göre kiraya verilemeyeceği, (E:2012/1228, K:2013/1136) Meralar 2886 sayılı Kanun a göre kiraya verilebilmekle birlikte, bu sürenin hiçbir şekilde 10 yılı aşamayacağı, bu duruma izin veren Mera Yönetmeliği'nin ilgili maddesinin kanunu aşar bir düzenleme içerdiği, (E:2013/786, K:2013/2182) hususları müzakere edilerek ilgili kararlar paylaşıldı. 12

13 IV) 5015 ve 5307 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR İlgili Kanunların düzenleme alanları ve sistematikleri hakkında genel bilgilendirici sunum ardından, belli başlı uyuşmazlıkların müzakeresine geçildi; 1-YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR EPDK nın yaptırım kararlarına karşı açılacak davalarda akaryakıt istasyonunun bulunduğu yer mahkemesi değil, genel yetki kuralı gereğince Ankara idare mahkemelerinin yetkili olduğu, (E:2012/55) İstasyon mühürleme işlemlerinden kaynaklanan davaların, işlemi tesis eden yer idare mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği hususları müzakere edildi.(e:2012/1082) 2-İDARİ YAPTIRIM UYGULANMASINA İLİŞKİN İDARİ USULDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 5015 sayılı Kanun'un 19. ve 5307 sayılı Kanun'un 16. maddelerinde idari para cezalarının düzenlendiği, anılan Kanunların 20. ve 17. maddelerinde ise lisans iptali gibi idari yaptırımlar ve diğer idari tedbirlerin düzenlendiği, bu çerçevede, 20. ve 17. maddede öngörülen önaraştırma ve soruşturma prosedürünün idari para cezaları açısından uygulanmasının zorunlu olmadığı. (İDDK, E:2008/1915) Dairede 2 üye ve başkan tarafından aksi yönde karşıoy kullandığı, tarihli yönetmelik değişiklerine kadar, lisanssız faaliyet ve teknik düzenlemelere aykırılık fiilerinden dolayı uygulanacak idari yaptırımlarda savunma alınmasına dahi gerek bulunmadığı, bu tarihten sonra kaçak akaryakıt dolayısıyla uygulanan mahkumiyet kararlarının varlığı haricinde savunma alınması gerektiği, Mart 2013 Kanun değişikliği ile 5015 sayılı Kanun'da tüm idari para cezaları için önaraştırma ve soruşturma prosedürünün zorunlu hale getirildiği, 5307 sayılı Kanun açısından bu hususun geçerli olmadığı, Savunma alınması gereken durumlarda savunma alınmaksızın idari para cezası verilmesinin bir iptal nedeni teşkil ettiği, Savunma yazısının usulsuz tebliği dolayısıyla savunma alınmaksızın idari para cezası verilmesinin iptal nedeni teşkil ettiği, (E:2010/1209) Savunma istenilen bir fiilden farklı bir fiil dolayısıyla idari para cezası uygulanamayacağı (E:2010/2426) hususları müzakere edilerek Daire içtihatları paylaşıldı. 13

14 3-İDARİ PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR EPDK idari para cezalarının iptali istemiyle dava açılması durumunda Kabahatler Kanunu'nun 17. maddesinde öngörülen kesinleşme kuralı gereği, para cezası kesinleşmeyeceğinden, mahkeme kararı kesinleşmeden para cezasının tahsil edilemeyeceği, bu nedenle bu tür davalarda dava açılmasıyla birlikte tahsil aşamasına geçilemeyeceğinden yürütmenin durdurulması istemlerinin ilk aşamada reddedildiğine ilişkin Daire içtihadı olduğu hususu müzakere edildi. Ancak 2013 Mart ayında yapılan değişiklikle Kanun a özel hüküm eklendiğinden kaçakçılık nedeniyle verilen para cezalarının iptali istemiyle dava açılması durumunda tahsilât durmayacağından bu tür davalarda yürütmenin durdurulması istemlerinin incelenmesi gerektiği hususu müzakere edildi. (E: 2012/16) İdari para cezasına dava açılmamış olması durumunda ödeme emrine karşı açılan davalarda idari para cezasına yönelik hangi iddiaların borcum yoktur kapsamında değerlendirilebileceği hususu müzakere edilerek, Dairenin idari para cezasının usulüne aykırı olarak tebliğ edildiği iddiası, yaptırım konusu fiilin ihlal konusu olmaktan çıkarıldığı, idari para cezasının geri alındığı iddialarının borcum yoktur kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi. (E:2012/3737, E:2009/1779) 4-KABAHATLER KANUNU'NUN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR EPDK idari para cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda Kabahatler Kanunu nda yer alan zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiği, (E:2010/3354) Ancak, yargı kararının uygulanması niteliğindeki kararlar bakımından zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği, (E:2011/76) İdari yaptırımların yargısal denetiminde klasik idari işlemlerin yargısal denetiminden farklı olarak lehe olan Kanun'un dikkate alınması gerektiği, ihlal konusu fiilin sonradan yaptırım konusu olmaktan çıkarılmasının iptal nedeni teşkil ettiği, idari para cezalarında miktar bakımından azalma olması halinde kısmen iptale karar verilmediği, yeni miktar üzerinden tahsilat yapılacağı gerekçesiyle ret kararı verildiği, (E:2009/5398) Kabahatler Kanunu'nun 15. maddesinde yer alan içtima düzenlemelerinin uygulanması gerektiği, (E:2010/5020, E:2010/1736) 14

15 Kabahatler Kanununda hüküm bulunmamakla birlikte 5015 ve 5307 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde bulunan tekerrür hükümlerinin uygulanmasında, tekerrüre esas alınan fiilin aynı fiil olması gerektiği, sürenin fiilin işlendiği tarihten itibaren başlaması gerektiği, (E:2011/2036), tekerrüre esas alınan fiile ilişkin verilen idari para cezasının ilgilisine tebliğ edilmiş olması gerektiği, Nispi idari para cezalarında cezaların ferdileştirilmesi meselesi değerlendirilerek, Dairenin fiil bakımından değerlendirme yaparak ağırlık hafiflik kriterine göre üst sınırdan ceza verilip verilemeyeceği değerlendirilerek, salt cezanın ferdileştirilmemesi hususunun iptal nedeni teşkil edip etmeyeceği hususları müzakere edildi.(e:2010/3479) 5-YAPTIRIM KONUSU FİİLLER BAKIMINDAN UYUŞMAZLIKLAR Petrol ve LPG piyasalarında lisanslama süreci ve lisanssız faaliyet meseleleri hakkında bilgi verilerek bir bayiye lisanssız faaliyetten idari para cezası verilebilmesi için gerekli şartlar müzakere edildi, daire içtihatları paylaşıldı. (E:2009/4929) Piyasa faaliyeti meselesi tartışılarak, kendi aracına akaryakıt ikmal eden kişinin faaliyetinin lisanssız faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği, (E:2009/1994) Ulusal marker ve teknik düzenleme kavramları açıklandıktan sonra, 5015 sayılı Kanun un 18. maddesi uyarınca para cezası verilebilmesi için Ulusal Marker ın gerektiği şart ve seviyede bulunmamasının yeterli olduğu, bununla birlikte teknik düzenlemelere aykırılığın aranmayacağı hususundaki daire görüşü müzakere edildi. (E:2010/1656) Ancak İdari Dava Daireleri Kurulu nun ulusal marker geçersizliği ve teknik düzenlemelere aykırılığın bir arada olması gerektiği şeklindeki Daire kararlarını da onadığı, 2013 Mart değişikliğinden sonra bu tartışmanın sona erdiği, sadece marker seviyesi geçersizliğinden dolayı idari para cezası uygulanabileceği, Numune alma usulleri konusunda öngörülen sürelerin özellikle marker seviyesi geçersizliği uygulamalarında markerın -20 ila 50 dereceler arasında ay boyunda özelliği bozulmaksızın muhafaza edilebileceği yönündeki TÜBİTAK teknik görüşü doğrultusunda değerlendirildiği, bu çerçevede yönetmelikte yer alan teslim ve analiz sürelerinin düzenleyici süre mahiyetinde olduğu, teknik kriterler açısından 90 günlük süreye kadar teslimin makul göründüğü ancak her parametre bakımından ayrı değerlendirme yapılabileceği, akredite laboratuvarlar olan TÜBİTAK MAM ve ODTÜ PAL'den konuya ilişkin görüş istenilerek 15

16 hareket edilmesi gerektiği, numunenin özelliğini kaybetmesi ihtimalinin iptal nedeni teşkil edeceği, Kırık kapla numune alma işleminin, parametrelerde değişiliğe yol açacak nitelikte olması durumunda iptal nedeni teşkil ettiği, (E:2010/1514) Bir ürünün başka bir ürüne ilişkin teknik kriterleri üzerinden analize tabi tutulmasının iptal nedeni teşkil ettiği, (E:2011/2778) 5015 sayılı Kanun un 14. maddesinin 4. fıkrasında kurumun piyasa faaliyetlerinin kendi personeli ile veya Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel denetim kuruluşlarından hizmet alım yolu ile denetime tabi tutacağı düzenlendiğinden, EPDK yetkilisi olmayan veya 14. madde kapsamında olmayan kişi tarafından alınan numune üzerinde TÜBİTAK tarafından yapılan muayene sonucu teknik kriterlere uygun olmadığından bahisle para cezası verilemeyeceği, (E:2011/4075) Lisanssız bayilere akaryakıt ikmali yapılamayacağı, LPG piyasası açısından bu konuda Kanun'da açık hüküm bulunduğu, ancak petrol piyasası açısından Kanun'da açık hüküm bulunmadığından, Kanun'un getirdiği diğer yükümlülüklere aykırılık fiili kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, (E:2011/2) Dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali, başka dağıtıcının bayilerine akaryakıt ikmali ve yeniden satış amaçlı satış fiillerinden dolayı yaptırım uygulanabileceği, Ulusal petrol stoku yükümlülüğüne ilişkin ilgili yönetmelik hükmünün iptal edildiği (E:2009/566) stok tutma yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı verilen para cezasının dayanağının bu hüküm olması durumunda iptal kararı verilmesi gerektiği (E:2009/870) Mart 2013'te 5015 sayılı Kanun'da ve tarihinde Lisans Yönetmeliği'nde konuya ilişkin yeni düzenlemeler yapılması gerektiği, Daire kararları ile birlikte değişiklerin değerlendirilmesi gerektiği, İstasyon dışında tankerle akaryakıt satışının mümkün olmadığı genel kural olmakla birlikte 5015 sayılı Kanun un 9. maddesinin 7. fıkrasında sayılan istisna hallerinde satış yapılabileceği hususu müzakere edildi. (E:2010/3277) İkmal yapılan araçların mülkiyetinin ilgili kişiye ait olması gerekmediği, ilgili araçların kiralandığının usulüne uygun olarak ispatlanması durumunda, bu fiilen dolayı yaptırım uygulanamayacağı, (E:2009/6244) 16

17 Tüplü LPG dağıtıcılarına farklı marka tüp bulundurmaktan dolayı idari para cezası verilemeyeceği, (E:2009/4475) LPG istasyonlarında tüp dolumu gerçekleştirilemeyeceği, salt aparat bulundurma halinde de idari yaptırım uygulanacağı, aparatın tüpe doluma elverişli olmadığı yönündeki iddiaların genellikle dikkate alınmadığı, Vaziyet planına aykırı tank ve düzenek bulundurma fiillerinden dolayı idari yaptırım uygulanacağı, (E:2010/4208) Tek bir akaryakıt istasyonun tavan fiyatın üzerinde akaryakıt satışı gerçekleştirmesi durumunda yaptırım uygulanamayacağı, (E:2010/4477) Dağıtıcıların dikey bütünleşik yapısına getirilen kısıtlamaların genişletilmesi sonucunu doğuran ilgili yönetmelik hükümlerinin İDDK tarafından yürütmesinin durdurulduğu, (E:2012/507) 5307 ve 5015 sayılı Kanunlarda öngörülen maktu nitelikteki idari para cezalarının Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği ve ekonomik suça ekonomik ceza kavramları tartışıldı, 5015 sayılı Kanun'da öngörülen 1/5 kuralının 5307 sayılı Kanun'da düzenlenmemiş olmasının bir eksik düzenleme olarak kabul edilip edilemeyeceği hususu müzakere edildi. 6-LİSANS UYUŞMAZLIKLARI Lisans verilmesi istemli başvuruların reddine ilişkin uyuşmazlıklarda; lisans taleplerinin Kurul tarafından değerlendirilmesi gerektiği, bu başvuruların Daire Başkanlığı kararıyla reddedilmesi halinde işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı hale geleceği hususu müzakere edildi. (E:2012/2530) Akaryakıt istasyonlarına verilecek lisanlarda iki akaryakıt istasyonu arasındaki Kanun da yer alan asgari mesafe şartının, taşınmazın imar planında akaryakıt istasyonu olarak ayrılması suretiyle ortadan kaldırılamayacağı, bir parsel imar planında akaryakıt istasyonu olarak ayrılmış olsa dahi bu parselin asgari mesafe şartını sağlamaması durumunda bu parsele ilişkin olarak akaryakıt lisansı verilemeyeceği hususu müzakere edildi. (E:2008/10927) 2010 yılında EPDK'nın tarihinden önce akaryakıt istasyonu olarak faaliyetlerine devam ettiklerini belgeleriyle ispat edenler hakkında öngördüğü istisna düzenlemesinin 17

18 yürütmesinin durdurulduğu (E:2010/3056) hususları müzakere edilerek Daire içtihatları paylaşıldı. V-ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR Kayıp kaçak uygulamasına ilişkin düzenleyici işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda Dairenin YD Ret kararı verdiği, bu karara karşı yapılan itirazın İDDK tarafından reddedildiği, (YD İtiraz:2013/182) Kayıp kaçak kavramının teknik kayıplardan ve kullanıcı kaynaklı kaçaklardan oluştuğu, Dairede iki üyenin kullanıcı kaynaklı kaçakların diğer kullanıcılar tarafından sübvanse edilmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde oy kullandığı, (E:2012/1001) Kayıp kaçak bedelinin iadesi istemiyle açılan davaların adli yargının görevinde olduğu, (E:2012/3361) Elektrik faturasının iptali istemiyle açılan davaların adli yargının görevinde olduğu, (E:2013/396) TEİAŞ tarafından verilen iletim sistemi para cezalarına karşı açılan davalarda, sistem kullanım anlaşmasının imzalanmamış olduğu durumlarda uygulanan cezalarda adli yargının görevli olduğu gerekçesiyle verilen görev ret kararlarının Uyuşmazlık Mahkemesi kararının Dairenin bilgisi dahilinde olmasına rağmen bozulmasına devam edildiği (E:2012/1560), ilk derece olarak açılan davalarda görevlilik kararları verildiği, Sözleşme imzalanmayan durumlarda Yöntem Bildirimine dayalı olarak verilen cezalarının Kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle esastan verilen ret kararlarının da bozulduğu, (E:2013/1133) bu nedenle salt Yöntem Bildirimine dayalı olarak ceza verilemeyeceği, sözleşme imzalanmış ise (bu husus araştırılmalı) sözleşmenin niteliğinin değerlendirilmesi gerektiği hususları müzakere edildi. Çalışma süresinin sonuna gelinmesi dolayısıyla Elektrik Piyasasına ilişkin diğer uyuşmazlıklar ile müzakere planında öngörülen diğer konular müzakere edilmeksizin toplantı sonlandırıldı. 18

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 30 Mayıs-02 HAZİRAN 2013 - İSTANBUL Grup Adı : İdare Hukuku 5. Grup Grup Başkanı : E. Yücel SEYHAN (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : İsmail

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr.

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Efa Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi,

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR 25 Kasım 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29899 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul un 29/09/2016 tarihli ve 6502-11 sayılı Kararı ile 04/11/2011 tarihli BAY/939-82/30213 numaralı

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 36 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : Kamu İhale Kurulunun 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1447 sayılı kararı hakkında açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği

K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği K amu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Süresi, Sürenin Başlangıcı Ve Hukuki Niteliği Volkan SIRABAŞI* * E. Kamu İhale Uzmanı. A. GİRİŞ Kanunlarda tanımı yapılmayan ihalelere katılmaktan yasaklama, ihale

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Üst Kurulu. Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13. Daire 2012/3802 E., 2014/512 K. YAYIN DURDURMA YAPTIRIMI TELEVİZYON KANALI SPOT REKLAMLARA AYRILAN SÜRE "İçtihat Metni" Özeti : 3984 sayılı Kanun'un 33. maddesindeki düzenlemeye göre, tekerrürün aynı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

5 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

5 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 5 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30087 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul 13/04/2017 tarihli ve 7027-5 sayılı Kararı ile, 10.04.2013 tarihinde yapılan denetimlerde,

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ. Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi

KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ. Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi KAMU İHALE VE SÖZLEŞMELERİ Deha Emral İNTES ve TMB Yönetim Kurulları Üyesi İçerik İş deneyim, denetim ve yönetim belgeleri Aynı hakim etki altındaki firmalar Yeterlik kriterleri İhale belge bilgi eksikliği

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 19 Aralık 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29567 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Çay Köyü Kantarcı Mevkii No:292 Mahallesi (Ada: -, Pafta:i45b06b, Parsel: 565) Aşkale/ ERZURUM adresinde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 16 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29714 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 26/09/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12098 sayılı Otogaz Bayilik Lisansı sahibi Eskar Petrol Turizm

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız.

Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Başvuru kararının tam metni için tıklayınız. Esas Sayısı : 2016/38 Karar Tarihi : 5.5.2016 R.G. Tarih Sayı : Tebliğ edildi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 1. İdare Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1

DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 1 DOĞRUDAN TEMİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI NÜKET YETEN ŞUBE MÜDÜRÜ 1 DOĞRUDAN TEMİN NEDİR? Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 İZMİR Grup Adı : Vergi Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Mehmet SÖNMEZ Grup Sözcüsü : Ebubekir BAŞEL (Ankara Vergi Mahkemesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI İstekli Tarafından İhalede Sunulan Geçmiş Yıllara Yönelik Gelir Tablosunun Sıfır Olması Halinde İlgili Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Sonradan Tamamlatılabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

KİLOMETRE TAHDİDİ UYGULAMASI Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

KİLOMETRE TAHDİDİ UYGULAMASI Av. Mehmet Suat KAYIKÇI KİLOMETRE TAHDİDİ UYGULAMASI Av. Mehmet Suat KAYIKÇI I. Gelişimi Akaryakıt istasyonları arasında kilometre tahdidi uygulaması, ilk olarak 19.06.1996 tarihli ve 22671 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/2268 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı