T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr Kemal KİRAZ

3 Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Tevfik DOĞAN

4 SUNUŞ: Mali Hizmetler Başkanlığı bünyesinde kurulan Teknik Hizmetler Birimi tarafından Sekreterliğimize bağlı kurumların hastane bilgi yönetim sistemleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği doğrultusunda işleyiş, gelir-gider ve karzarar durumlarının tespiti ile ilgili ön çalışma tamamlanarak Hastane Değerlendirme Rehberi adı altında bir kitapçık hazırlanmıştır. Bu çalışma doğrultusunda kurumlarımız incelenmiş, görülen eksikliklerle ilgili raporlar düzenlenerek kurumlarımıza iletilmiş ve gerekli düzeltmeleri yapmaları istenmiştir. Ayrıca yapılan çalışma ile 2014 yılı ile ilgili Genel Sekreterlik olarak bağlı kurumlar ile entegre bir işleyişin alt yapı çalışması da çıkartılmıştır Sağlık Uygulama Tebliği SUT yayınlandıktan sonra tüm kurumlarımızın işleyişini en iyi şekilde yönetebilmek ve yapılan çalışmaların en etkin şekilde muhasebeleştirilmesi amacı ile SUT Değerlendirme Rehberi hazırlanmıştır. Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Tevfik DOĞAN

5 SUT DEGERLENDİRME REHBERİ

6 Kullanım Kılavuzu SUT Değerle ndirm e Rehberi eğitim, bilgilendirme ve uygulamayı birlikte y apm ayı sağlayan bir r ehbe rdir yılı Sağlık Uygulama Tebliği esaslarını ve Medula Kriterlerini baz alarak hazırlanmıştır. Re hberde sor ular sor ulm uştur. Sor ulara verilen e vet/hayır c evabına göre değerlendirm e yapılmaktadır. Örne ğin; 16. Maddede yer ala n Kan ve Kan Bileşenleri kullanılan hastalar ın epikrizlerinde kaç adet kullanıldığı ve ünite numaraları göster iliyor m u? sorusuna ve rile n eve t/hayır cevabını değerle ndirelim. Ce vap hayır ise: Kayıp vardır ve tedbir alınm ası gere km ekte dir, Cevap evet ise: Adet bilgisi kontrol e dilere k faturalandırılmalıdır. Hastane Değ erlendir me Re hber i nin kullanımı ile Adana Numune Eğitim Araştırm a Hastanesi nin fatur a tahakkuk tutar ı Tl de n Tl ye çıkmıştır. SUT Değer lendirm e Rehberinin uygulanması ile fatura taha kkuk m iktarının Tl ye çıkm ası am açlanm aktadır.

7 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No GENEL HÜKÜMLER 1 İntravenöz ilaç infüzyonu hizmeti ilaç kullanılmadan fatura edilebiliyor mu? 2Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması hizmeti tek başına hasta kartına işlenip fatura edilebiliyor mu? 3 İntravenöz enjeksiyon ile birlikte damaryolu açılması hizmeti fatura edilebiliyor mu? 4 Kist ponksiyonu işlemi yapılması durumunda diğer cerrahi ve biyopsi uygulamaları ayrıca fatura edilebiliyor mu? 5 Nebülizatör ile ilaç uygulamasında işlem endikasyonu doğruluğu ve SUT a göre ilaç doz aşımı kontrolü yapılabiliyor mu? 6 Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik hizmetinde hizmetin epikrize yazılması ve en fazla 16 saatlik ödeme kontrolü yapılıyor mu? 7 Özelikli malzemeler hastaya kullanılmaları halinde, ameliyat notunda UBB kodlarıyla birlikte yer almaktamıdır? (EK 3 ve listeleri) 8 Uzmanlık Dallarına göre hizmet kısıtlaması yapılabiliyor mu? 9 Hastanın tedavi aşamasında başka hastaneye sevk edilmesi durumunda faturalandırma tutarı nasıl hesaplanmaktadır? 10 Muayenesi yapılıp herhangi bir tetkik için randevu verilen hastaya randevu günü ayaktan başvuru başına ödeme yöntemi uygulananıyor mu? 11 Sintigrafi ile beraber SPECT yapılması işleminde endikasyon belirtiliyor mu? 12 Cerrahi müdahalelerde biyopsi alınmış veya parça çıkarılmışsa patoloji rapoları hazırlanıp epikrizlere yansıtılmaktamıdır? 13 TPN tedavisinde endikasyon (ek ICD kodu, hipoalbuminemi,vs) belirtiliyor mu? 14 Günübirlik vakalar için kullanılan ilaçlar hastaneden temin edilebiliyor mu? 15 SEDO-Analjezi hizmeti genel anestezi ile birlikte fatura edilebiliyor mu? 16 Kan ve Kan Bileşenleri kullanılan hastaların epikrizlerinde kaç adet kullanıldığı ve ünite numaraları gösteriliyor mu? 17 Yatan ve günübirlik hastalarda epikriz ayrıntılarında özellikli durumlar ve malzemeler yer almaktamıdır? 18 Ameliyat öncesi hazırlıklarda rutin tetkiklerin fazla ve gereksiz istemlerinde endikasyon bilgisi epikrizde yer almaktamıdır? 19 İnfüzyon kemoterapilerinde ( ve ) günlük fatura limiti uygulanıyor mu? 20 İnfüzyon kemoterapileri ( ve ) ile IV Enjeksiyon ve İntravenöz ilaç infüzyonu faturalandırılıyor mu? 21 Ameliyatlar branşlara göre işleniyor mu? (Örn.Sezeryan K.Doğum Uzmanlarınca Yapılabilmesi vs.) Ayaktan başvurularda Ek-2A-2 listesinde yer alan tetkikler(insülin-sth testi,anaerob kültür,protein C,rutin EEG,ter testi,özefagografi,mr, vs.) 22 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 23 İdrar kültürlerinde üreme olup olmadığına bağlı olarak faturalandırma yapılabiliyor mu?(ek olarak bakteri tanımlanması ve antibiyogram) Ayaktan başvurularda aynı gün SUT eki Ek-2B listesinde yeralan bir hizmetin yatarak tedavi kapsamında verilmesi durumunda 24 ayaktan tedavi de hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilebiliyor mu? 25 Başka bir sağlık kurum ya da kuruluşunda hizmet almış hastaların yapılan enjeksiyon/pansumanları fatura edilebiliyor mu? 26 Öntanı/tanısı medula da "onkolojik tedavi" olarak kaydedilen hastalıklar ile ilişkili tüm hizmetler "hizmet başına ödeme yöntemi" ile fatura edilebiliyor mu? 27 Evde sağlık hizmetleri bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki EK-2/B ve EK-2/Ç listeleri esas alınarak fatura edilebiliyor mu? Hizmet başına ödeme yönteminde aynı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 28 sonraki işlemlerin ayrı ayrı %30' u olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? Hizmet başına ödeme yönteminde ayrı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 29 sonraki işlemlerin ayrı ayrı %50' si olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? 30 Üstteki iki maddede bahsedilen işlemlerin farklı uzmanlık dallarında yapılması halinde işlem puanlarına 25 puan eklenerek fatura düzenlenebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde aynı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 31 sonraki işlemlerin kendi puanın %25' i olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde ayrı kesiden yapılan birden çok işlemde puanı yüksek olanın %100, 32 sonraki işlemlerin kendi puanın %50' si olacak şekilde fatura düzenlenebiliyor mu? 33 Tanıya dayalı ödeme yönteminde girşime ek olarak muayene/konsültasyon, kan ürünleri ve sarf malzemeleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 34 Tanıya dayalı ödeme yönteminde işlem gruplarına göre süresinin hesaplanmasında başlangıç tarihi olarak işlemin yapıldığı tarih baz alınmaktamıdır? Tanıya dayalı ödeme yönteminde işlem gruplarına göre işlemin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan sürenin dolması halinde verilen hizmetler ayrıca 35 fatura edilebiliyor mu? 36 Tanıya dayalı işlem kapsamında olan, ilaç ve/veya tıbbi malzemelerin bedelleri hastadan alınmaktamıdır? 1

8 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 37 Tanıya dayalı işlem kapsamında herhangi bir sebeple yapılamayan ve/veya yarım kalan işlemlerde o zamana kadar verilen hizmetler SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan işlem bedelleri, %10 indirimli olarak fatura edilebiliyor mu? Tanıya dayalı ödeme yönteminde hasta taburcu olduktan sonra 10 gün içinde aynı branştaki başvurularında yapılan biyokimyasal, bakteriyolojik, 38 hematolojik, kardiyolojik (EKG, EKO, efor) ve radyolojik tetkikleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Tanı veya tedaviye yönelik işlem sonrasında hastada komplikasyon ortaya çıkması durumunda, komplikasyona ait sağlık hizmetleri %10 indirimli 39 olarak hizmet başına ödeme yöntemiyle fatura edilebiliyor mu? Tanı veya tedaviye yönelik işlemler kapsamında tedavisi yapılan hastanın eşlik eden hastalıkları (hemofili,maligniteler,romatolojik hastalıklar vb) 40 nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, hizmet başına ödeme yöntemi ile fatura edilebiliyor mu? 41 Laboratuvar testlerinde kullanılan tıbbi malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 42 Demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzemeleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 43 Yara bakım ürünlerinde ayaktan ve yatan hastalarda sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 44 Trafik kazası ve kazaya ait tedavinin devamı niteliğinde olan tedavilerde 6 ay süreye uyulmaktamıdır? AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 45 Bileşiminde kıymetli maden bulunan maddeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 46 SUT (2).a,b,c,ç maddelerindeki haller dışında kalan kemik içi implantlar fatura edilebiliyor mu? 47 Ağız ve çene travmaları hariç olmak üzere hareketli ve sabit protezler 4 yıl içinde ikinci kez fatura edilebiliyor mu? yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa fatura edilebilmektemidir? 49 Detertraj işlemi 180 günden önce ikinci kez fatura edilebiliyor mu? 50 Sert doku greftleme işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 51 Kök ucu rezeksiyon işleminde dolgu ayrıca fatura edilebiliyor mu? 52 Yeni doğanda preoperatif aparey işleminde veren ayrıca fatura edilebiliyor mu? 53 Prefabrike kron işleminde malzeme ayrıca fatura edilebiliyor mu? 54 Onley işleminde laboratuar ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 55 Kanal tedavilerinde(402150, , ) üst dolgu ayrıca fatura edilebiliyor mu? EK-2/Ç Listesinde yer alan işlemler genel anestezi ile yapılabiliyor mu? 56 yapılıyorsa işlem ücretinin % 30 u anestezi ücreti olarak fatura edilebiliyor mu? Aynı diş için aynı seansta "gömülü diş çekimi,kemik-mukoza retansiyonlu" işlemi ile birlikte "kanama müdahalesi" işlemi yapılabiliyor mu? 57 yapılıyorsa fatura edilebiliyor mu? "Yer tutucu-sabit ve hareketli" işlemlerinde hastane teknisyeni tarafından mı yapılmakta dışardan hizmet alımı yoluyla mı temin edilebiliyor mu? 58 Faturalama nasıl yapılmaktadır? 59 Ayaktan/Yatan hastalarda kanama durdurucu ajanların kullanımı epikriz raporunda/ameliyat notunda belirtilmektemidir? 60 EK-2/Ç Listesinin 5. Ve 6. Bölümlerinde yer alan işlemlerde kullanılan greftler ve membranlar için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 61 EK-2/Ç Listesinin 5. Ve 6. Bölümlerinde yer alan işlemlerde; yatak, laboratuar, ileri tetkik,ilaç,plak,şant ve protez işlemleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 62 Protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları ayrıca fatura edilebiliyor mu? FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON 63 Fizik tedavi hizmetleri için SUT un F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? 64 Fizik tedavi programına alınmasına karar verilen hastaya tedaviye başlanmadan önce sağlık kurulu raporu çıkarılarak, meduladan onay alınmaktamıdır? 65 Aynı bölge için bir yıl içinde en fazla kaç sağlık raporu düzenlenmektedir? SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere Bir hasta için son bir yıl içinde; 66 aynı bölgeden kaç seans, iki farklı vücut bölgesinden kaç seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemi fatura edilmektedir? 67 Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanılmaktamıdır?15 günü geçmesi halinde yeni sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? Hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde 7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon başlığı altında yer alan Değerlendirmeler 68 alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde nasıl fatura edilmektedir? 2

9 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 69 EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç tedaviye başlanıldıktan sonra 5 işgününden fazla ara verilmektemidir?verilmesi halinde sağlık raporu düzenlenebiliyor mu? 70 Yatarak tedavilerde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması dışındaki sağlık hizmetleri (yatak bedeli, tetkik, ilaç, tıbbi malzeme gibi), nasıl fatura edilmektedir? 71 ESWT işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte yapılabiliyor mu?yapılıyorsa nasıl fatura edilmektedir? SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda 30 seans üzeri tedavi verilmektemidir? 72 Veriliyorsa SUT un F-1(1)b bendinde belirtilen sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 73 ESWT tedavisi," epin calcanei, plantar fasiit, epikondilit ve kalsifik tendinit" tanıları dışında ki diğer tanılar içinde uygulanmaktamıdır? 74 "Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işleminde tanı ayrımı yapılabiliyor mu? 75 "Robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işlemi diğer fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri ile birlikte yapılabiliyor mu?yapılıyorsa nasıl fatura edilmektedir? Bir hasta için bir yılda en fazla kaç seans" robotik rehabilitasyon sistemi uygulaması" işlemi yapılmaktadır? 76 Her bir robotik rehabilitasyon sistemi için günlük en fazla kaç hasta faturalandırılmaktadır? 77 Hastanın trafik kazasıyla ilgili gerekli görülen fizik tedavi süre/ bölge/seans hesaplamalarında trafik kazasıyla ilgili olmayan fizik tedavi süre/seans/bölge dikkate alınmaktamıdır? 78 Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin faturalandırılmasında SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan tanı grupları dikkate alınmaktamıdır? SUT eki EK-2/C tanıya dayalı işlem puan listesi ile eşleştirme yapılabiliyor mu? DİYALİZ HİZMETLERİ 79 "Hemodiyaliz için kateter yerleştirilmesi" ve "Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi" işlemleri ile birlikte kateter ayrıca fatura edilebiliyor mu? "Ev hemodiyalizi" hizmetinde yapılması zorunlu tetkikler, 80 kullanılan her türlü serum ve seans sırasında gelişen komplikasyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 81 Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği tanılarında uzman hekim raporu düzenlenebiliyor mu? 82 Akut Böbrek Yetmezliği tanısı ile diyaliz tedavisi verilmektemidir? Veriliyorsa nasıl fatura edilmektedir? Böbrek yetmezliği için yapılan periton diyalizi, hemofiltrasyon ve plazmaferez giderleri ile 83 bunlara ait tetkik ve tahlil giderleri ve diyalize ilişkin diğer tedaviler nasıl faturalandırlır? 84 Ayaktan Periton Diyalizi cihaz bedelleri ve cihaza ait bakım, onarım ve yedek parçalarının bedelleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 85 Hastanın son raporunda ön görülen seans sayısının sürekli arttırılması gerektiği durumda ilave rapor düzenlenebiliyor mu? 86 Hastaya yapılan her hizmet, kullanılan ilaç/malzeme ve müdahele hemodiyaliz takip formuna kayıt edilebiliyor mu? 87 Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz tedavisi için uzman hekim raporları kayıt edilebiliyor mu? 88 Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda izleme bedeli erişkin/çocuk durumuna göre uygulanmaktamıdır? Aletli periton diyalizi değişim sıvısı raporda periton boşluğu hacmi için uygun solüsyonun maksimum miktarı hacim olarak mililitre cinsinden belirtilerek yazılıp 89 bedeli alınmaktamıdır? 90 Aletsiz periton diyaliz uygulamaları için ödenelin maximum torbaya göre seans düzenlenmesi yapılabiliyor mu? RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI "Psikiyatrik hasta günlük tedavisi" grup hizmetlerinde aile görüşmeleri,tıbbi işlem ve girişimlerde kullanılan ilaçlar, 91 Tedavi amaçlı yapılan işlemlere ait komplikasyonların harcamaları gibi hizmetler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 92 Hastaların başka bir organ veya sistemini ilgilendiren hastalık ve operasyon çıkması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 93 Psikiyatri hizmetlerinde tanı-grup eşleştirmesi yapılabiliyor mu? 94 Uzun süreli yatışlarda hastanın tanısına bakılmaksızın kaçıncı günden sonra hangi grup üzerinden faturalandırma yapılır? 95 "Toplum ruh sağlığı merkezi hizmetleri" işlemi F20-F29 arasında olan tanılarda hangi şartlar sağlanırsa fatura edilebilir? 96 SUT ek-2b listesinde yer alan psikiyatri hizmetlerinin faturalandırılmasında ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin varlığı kontrolü yapılabiliyor mu? 97 SUT ek-2b listesinde yer alan "bireysel psikoterapi,her bir seans" hizmetinin faturalandırılması için seans süresi ve faturalandırma gün aralığı ne olmalıdır? 98 SUT ek-2b listesinde yer alan "kişilik testleri,her biri" ve "zeka testleri, her biri" hizmetleri kaç defa faturalandırılır? 99 "Psikiyatrik değerlendirme" ve "normal poliklinik muayenesi" hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? "Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS)" hizmeti için üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında, 100 üç ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 101 "Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı" hizmeti tüm gece laboratuardamı yapılmaktadır? 3

10 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No ANESTEZİ VE REANİMASYON (YOĞUN BAKIM) 102 Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb işleminin uygulanması ve faturalanması sağlanmaktamıdır? 103 Yoğun bakımda tedavi edilen hasta epikrizlerinde yapılan hizmet ve tedaviler günlük olarak kayıt edilebiliyor mu? 104 Yoğun bakımda tedavi edilen hastanın diyalize alınması durumunda tanıya göre uygulama yapılabiliyor mu? 105 Yoğun bakımda tedavi aşamasında Trombosit süspansiyonu ve aferez trombosit kullanılması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 106 Yoğun bakımda yatan hastalar için hemodiyaliz gerektiren durumlarda hemodiyaliz hizmeti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 107 Aferez trombosit işlemine ilişkin tıbbi mazlemeler fatura edilebilmektemidir? 108 Aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi hizmeti verilmektemidir? 109 Yoğun bakım tedavilerinde derin trakeal aspirasyon, nebülizasyon, oksijen, monitörizasyon ve mekanik ventilasyon fatura edilebiliyor mu? 110 Aynı gün birden fazla basamakta yoğun bakım tedavisi hizmetleri fatura edilebiliyor mu? 111 Hastanın taburcu olduğu gün ve Ex olduğu gün paket uygulaması uygulanmaktamıdır? BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 112 Tek kullanımlık pedikül vida yerleştirici malzemesi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 113 "Anevrizma ameliyatları, tek" işleminde klip ayrıca fatura edilebiliyor mu? 114 Spinal enstrümantasyon işlemlerinde fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 115 Omurga cerrahisi işlemlerinde "faset denervasyon" işlemi ayrıca fatura edilebiliyor mu? Spinal cerrahide yapılan vertebrektomi ameliyatında kafes yerleştirilirken kafesin içinin kemik yerine geçen materyaller ile doldurulması halinde 116 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 117 Omurga revizyon cerrahisinde 3 veya daha fazla seviye füzyon uygulanması işleminde kemik yerine geçen sentetik greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? Posterior spinal stabilizasyon operasyonlarında kullanılan l kemik yerine geçen materyal l(1 vertebra 5cc 10 vertebra ve 10 vertebra<10cc) 118 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 119 BOS fistülü olan vakalarda kullanılan "dura yapıştırıcı"lar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 120 Kafa kaidesi girişimlerinde kullanılan "Dura Greftleri" ayrıca fatura edilebiliyor mu? 121 (615160) hidrosefali şant ameliyatında ayrıca şant aleti fatura edilebiliyor mu? 122 Özellikli malzemelerin ameliyatlarda kullanılması halinde epikrizde/ameliyat notunda belirtilme zorunluğu varmıdır? 123 Spinal cerrahide laminektomi veya laminatomi yapılmış ise, osteotomi hizmeti fatura edilebiliyor mu? Elektrokoterizasyon işlemini seans başı tek bir anatomik bölge için 4 kez ve üzeri fazla fatura edilebilmektemidir? Deri prick testi 15 adet faturalanmaktamıdır? kodlu intralezyonel enjeksiyon işleminde lezyonun büyüklüğü epikrizde belirtilmektemidir? kodlu intralezyonel enjeksiyon işlemi androjenik alopesi tanısı ile fatura edilebiliyor mu? 128 Pigmente lezyonlarda, lazer uygulamaları yüzün dışındaki bölgelerdeki vasküler lezyonlar içinde uygulanmaktamıdır? 129 Pigmente lezyonlarda, lazer uygulamaları için lezyona ilişkin fotograf ve sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 130 Deri prick testi İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik Cerrahi uzmanlarınca yapılıp fatura edilebilmektemidir? 131 Kriyoterapi malign lezyonlar, her bir seans hizmeti yapılmadan önce patoloji rapor kontrolü yapılabiliyor mu? DERMATOLOJİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 132 Prematüre veya yeni doğan devamlı bakımı hizmeti ile Küvöz hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? 133 Enteral hiperelimentasyon takibi ile Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi birlikte fatura edilebilmektemidir? 134 İnfüzyon kemoterapi içeren kodlarla birlikte "IV enjeksiyon" ve kodlu "İntravenöz ilaç infüzyonu" işlemleri faturalandırılmaktamıdır? 4

11 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No kodlu "MR, diffuzyon ", kodlu "MR, Perfüzyon ", "BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme ", "Kontrast ekokardiyografi " işlemlerinde hasta dosyasına istem gerekçesi belirtir belge eklenmektemidir? kodlu "Kan kültürü (aerob-anaerob)" ve kodlu "Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik sistem" 136 işlemlerinin ikisi birlikte faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Eosinofil katyonik protein" işlem çocuk hastalarda fatura edilebiliyor mu?, 138 Doğum sırasındaki sağlıklı yenidoğanın ilk muayenesi fatura edilebilmektemidir? KALP HASTALIKLARI 139 "Kardiyak risk puanlaması" kriterlerine göre risk puanı hastanın epikriz notunda yer almaktamıdır? "Kardiyak risk puanlaması" kriterlerine göre faturalandırma yapılabiliyor mu? 140 örn:yüksek risk grubuna SUT eki EK-2/C listesindeki ilgili kodlar için belirtilen bedellerin %15 fazlası, 141 "Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi" işlemi için kullanılan farmakolojik stres ajanı ve tıbbi gerekçesi epikrizde belirtilmektemidir? 142 "Basınç veya Doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma" işlemi için epikrizde koroner darlığın yüzdesi belirtilmektemidir? 143 Torasik aort anevrizma onarımı girişimlerinde greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 144 Ven grefti dışında greftli damar onarımı girişimlerinde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 145 "By-pass greft, ven dışındakilerle" girişimlerinde greftler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 146 "Perkütan intraaortik balon yerleştirilmesi" işleminde intraaortik balon seti ayrıca fatura edilebiliyor mu? Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu başlığı altındaki işlemler tanısal amaçlı koroner anjiyografi tetkikleri ile birlikte yapıldığı durumlarda 147 koroner anjiyografi tetkiklerinin %25 fatura edilebiliyor mu? 148 Tanısal Transseptal sol kalp kateterizasyonu işleminde transseptal iğne ve seti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 149 Kalıcı kalp pili takılması işlemlerimde kalp pili ve elektrot ayrıca fatura edilebiliyor mu? 150 Kalp pili(pacemaker) ve ICD başlığı altındaki işlemlerde elektrotlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 151 Kalp pili(pacemaker) ve ICD başlığı altındaki işlemlerde çocuk hastalar için (genel anestezi)anestezi puanı eklenmektemidir? Doğumsal kalp hastalıklarında tanısal/tedavi amaçlı girişimsel kateterizasyon başlığı altındaki işlemlerinde çocuk hastalar için (genel anestezi) 152 anestezi puanı eklenmektemidir? 153 "Vena safena magna ve /veya parvanın endovenöz ablasyonu (RF/lazer)" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 154 "Varislerde lokal pake eksizyonu, her biri " işleminde faturalandırılabilecek sayı takibi yapılabiliyor mu? 155 Kalp kapağı replasmanı işlemlerinde kalp kapağı ayrıca fatura edilebiliyor mu? Koroner artere yapılan by-pass işlemlerinde hasta epikrizinde By-pass yapılan damarların ayrıca yazılıp yazılmadığı kontrolü yapılabiliyor mu? 156 (yazılmazsa tek by-pass bedeli ödenir) 157 "Kalıcı pil ve elektrot yerleştirilmesi" işlemlerinde pil ve elektrot ayrıca fatura edilebiliyor mu? 158 "Atriyal septektomi veya septostomi, kapalı" işlemi ile birlikte septostomi kateteri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 159 "Aort koarktasyonu, prostetik materyal kullanarak plasti" işleminde kullanılan prostetik materyaller ayrıca fatura edilebiliyor mu? 160 İlaçlı Stent bedelleri fatura edilebilmektemidir? 161 Doğumsal kalp hastalıklarında tedavi amaçlı girişimsel kateterizasyon başlığı altındaki işlemlerinde kateter ve stentler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 162 "Fissürektomi" ile "sfinkteretomi" girişimleri birlikte fatura edilebilmektemidir? 163 "Low anterior rezeksiyon, laparoskopik" işlemi ile birlikte "kolostomi açılması" ve malzemeler fatura edilebiliyor mu? 164 "Obezite sleeve,banding" ve "by-pass" girişimleri için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 165 "Kolesistektomi, laparoskopik" girişiminde ayrıca malzemeler fatura edilebiliyor mu? 166 "Karaciğer segmentektomi" girişimlerinde patoloji raporu ile segmentektomi teyidi yapılabiliyor mu? 167 "Hemodiyaliz amacı ile A-V fistül/şant yapılması veya kapatılması" işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 168 Aynı seansta batın içi ameliyatlar ile "laparotomi,tanısal" işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 169 "Herni operasyonları", "omentektomi" ile birlikte fatura edilebiliyor mu? GENEL CERRAHİ 5

12 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 170 "Meme rekonstrüksiyonu imlant ile" ve "meme ucu ve başı rekonstrüksiyonu" işlemlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 171 "Jinekomasti", "mamoplasti" ve "abdominoplasti" girişimlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 172 Diyafragma cerrahilerinde greftli ve protezli işlemlerde greft ve protez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 173 Herni operasyonlarında greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? 174 Mastektomi,radikal ve modifiye radikal işleminde aksiller disseksiyon ayrıca fatura edilebiliyor mu? 175 "Özefajiyal tüp veya balon uygulaması, özefagus varis kanamasında" işleminde balon ayrıca fatura edilebiliyor mu? 176 Laparoskopik teknikle yapılan insizyonel herni ve/veya ventral herni onarımlarında kullanılan çift yüzlü yama(mesh) ayrıca fatura edilebiliyor mu? 177 Ameliyatta kullanılan stapler sayısı ve boyutları epikrizde ve/veya ameliyat notunda belirtilmektemidir? 178 Nüks guatrlarda kodlu "Tiroidektomi (tamamlayıcı, total)" işlemi fatura edilebiliyor mu? kodlu "Varislerde sklerozan madde enjeksiyonu (seansı)" işlemi 4 seanstan fazla yapılabiliyor mu? 180 Rutin ameliyat yaralarında yara bakım ürünleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Birden fazla karın ameliyatı geçirmiş yapışıklığı olan hastalarda "yapışıklık önleyici" materyaller uygun sağlık kurulu raporuna istinaden 181 ayrıca fatura edilebiliyor mu? 182 "Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi" işleminde endoprotez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 183 "Low anterior rezeksiyon, laparoskopik" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? KBB 184 "Rinoplasti" girişimlerinde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 185 "Konka submukozal rezeksiyon" işlemi ile "septoplasti veya SMR" işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 186 Damağa radyofrekans uygulaması işlemi yılda 3'ten fazla uygulanmaktamıdır? 187 Damağa ğ radyofrekans uygulanması işleminde ş polisomnografi raporu düzenlenebiliyor mu? 188 Tüm burun ve paranazal sinüs operasyonlarında yapılan ikinci girişimler % kaç oranında fatura edilmektedir? "Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon" ve "Burun eksternal cerrahisi" işlemlerinde, 189 ekinde preoperatif iki yönlü hasta resimlerinin olduğu sağlık kurulu raporuna istinaden fatura edilebiliyor mu? kodlu "Nazal polipektomi" işleminde koronal planda tomografi raporu veya patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kordektomi veya stripping" işlemi tümör amacıyla yapıldığında preop ve/veya postop patoloji raporu ile fatura edilebiliyor mu? kodlu "Larinks papillomu" işlemi için geçmiş tanılar sorgulanarak patoloji raporu gerekliliği ve fatura edilebiliyor mu? kodlu "Adenoidektomi ve tüp", ve kodlu "Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp" işlemlerinde timpanometri veya 193 odioloji raporları olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyon" işlemi patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? kodlu "Endoskopik konka bülloza rezeksiyonu" işleminde tomografi ve/veya patoloji raporu ile fatura edilebiliyor mu? 196 "Makula dejenerasyonu için fotodinamik tedavi" işlemi için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu?kullanılan ilaç ayrıca fatura edilebiliyor mu? 197 "Kepçe kulak onarımı" işleminde 18 yaşını doldurmuş kişiler için sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? 198 İmplante edilebilir işitme cihazları yerleştirilmesi işlemlerinde implantlar ayrıca fatura edilebiliyor mu? 199 "Ventilasyon tüpü uygulaması, tek taraf" işleminde miringotomi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 200 "Seton ameliyatı (Tüp, molteno vb.)" işleminde implant ayrıca fatura edilebiliyor mu? 201 Timpanoplasti işlemi ile mastoidektomi işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 202 Total burun defektlerinin rekonstrüksiyonu işleminde uygun sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan burun protezi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 203 "Koklear implant yerleştirilmesi" işlemi yapılabiliyor mu?yapılıyorsa imlant ayrıca fatura edilebiliyor mu? ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 204 Eksternal fiksatör ile kemik uzatma, konraktür açılması ve diğer işlemlerde fiksatör ayrıca fatura edilebiliyor mu? 205 Antibiyotikli hazır spacer uygulaması işleminde spacer ayrıca fatura edilebiliyor mu? tendon onarımı, ilave her tendon için işlemi ( veya )eksantör ve fleksör tendon onarımı işlemlerine ek olarak fatura edilebiliyor mu) 207 Osteotomi girişimlerinde fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 6

13 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 208 "Vertebroplasti, tek seviye" işleminde malzemeler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 209 Kırıkların kapalı redüksiyonu ve ortopedi ameliyatlarında alçı ve atel ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? 210 Çıkıkların Cerrahi tedavisinde kodlu "Yara Debridmanı" işlemi fatura edilebiliyor mu? 211 Ortopedik Onkoloji başlığı altındaki işlemlerde ( ) patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? 212 Ayaktan vaka başı muayenelerde kodlu "Eklem içi enjeksiyon,ağrı tedavisi" vaka dışı fatura edilebiliyor mu? 213 Vertebra kırık/çıkıklarında fiksatörler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 214 Artroplasti girişimlerinde protezler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 215 "Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması" işlemi ile birlikte debritman ayrıca fatura edilebiliyor mu? 216 "Tendon protezi uygulanması" işleminde protez ayrıca fatura edilebiliyor mu? 217 "Tendon grefti ile onarım, tek bir tendon için" işlemi ile tendon grefti alınması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 218 "Ampute parmak için güdük onarımı" işleminde kemiğe müdahalenin varlığı/yokluğu ayrımı yapılabiliyor mu? 219 Menisküs allogreftleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 220 "Artroskopik rotator kılıf onarımı, omuz" işleminde debritman ayrıca fatura edilebiliyor mu? 221 "Halluks valgus yumuşak doku ameliyatları" işlemi ile bunyonektomi işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 222 "Servikal koterizasyon" işleminde smear testi sonuç belgesi varlığı kontrol edilebiliyor mu? 223 "Normal vajinal doğumlarda" Servikal prostaglandinler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 224 Doğum sırasındaki sağlıklı yenidoğanın ilk muayenesi fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bumm küretaj" kodlu "Servikal biyopsi" kodlu "Servikal polip çıkarılması" kodlu "Servikal polipektomi ve tanısal küretaj" ve kodlu "Terapötik küretaj" işlemlerinde patoloji raporu yazılmaktamıdır? kodlu "Servikal koterizasyon" işleminde smear sonucu bulunmaktamıdır? ve kodlu tıbbi tahliyelerde sağlık kurulu raporu düzenlenebiliyor mu? kodlu "Endometrioma + endometriozis operasyonu" ameliyatlarında, yapılan tüm batın içi yapışıklıkların ayrılması ve overe ait işlemler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu Nonstres Test (NST) testi günlük birden fazla fatura edilebiliyor mu? Postpartum tüp ligasyonu işleminde belirtilen sezeryan ile yapılan tüp ligasyonda sağlık kurul raporu düzenlenebiliyor mu? kodlu "Debulking operasyonu" işlemi, karın ve pelvis içinde invaze tümörlü görünen farklı dokular için de yapılması halinde ikinci kez fatura edilebiliyor mu? kodlu "Nörofizyolojik değerlendirme" işlemi fatura edilebiliyor mu? kodlu EMG, genel tarama (Üç ekstremite) hizmetleri ile diğer EMG hizmetleri birlikte fatura edilebiliyor mu? 234 Uyku laboratuarlarında yapılan uyku araştırmalarında yatak ücreti fatura edilebiliyor mu? kodlu "Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler" 235 ve kodlu "Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler" 236 ve kodlu "Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "MR, diffuzyon" ve kodlu "MR Anjiyografi" tetkikleri Radyoloji uzman raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? 238 "Üreteral stent çıkarılması" işleminde sistoskopi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 239 "Üreteral balon dilatasyonu" işlemi ile birlikte balon ayrıca fatura edilebiliyor mu? üretral balon dilatasyonu ve stent yerleştirme işlemi için stent ayrıca fatura edilebiliyor mu? Mesane TUR<3 işlemi ile ayrıca sistoskopi işlemi fatura edilebiliyor mu? mesanenin prekanseröz lezyonlarında fulgurasyon işlemi için ayrıca sistoskopi işlemi fatura edilebiliyor mu? üreteral J stent yerleştirilmesi işlemi için ayrıca stent fatura edilebiliyor mu? 7 NÖROLOJİ ÜROLOJİ

14 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 244 "Artifisyel sfinkter takılması" işlemi ile birlikte ayrıca protezler fatura edilebiliyor mu? 245 Prostatektomi,radikal hizmetinin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına %50 eklenerek fatura edilebiliyor mu? 246 Penil protez implantasyonu işlemlerinde protezler ayrıca fatura edilebiliyor mu? GÖZ HASTALIKLARI kodlu "Blefaroplasti, her bir göz kapağı" için hizmeti için sağlık kurul raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kapak tümörü ameliyatı" işleminde endikasyonun değerlendirilebilmesi için epikrizde kitlenin boyutları, lokalizasyonu, 248 hasta şikayetleri, öykü ve patoloji raporu hazırlanmaktamıdır? kodlu "Nazolakrimal kanal oklüzyonuna girişim-probing" işlemi çocuk yaş grubu dışında fatura edilebiliyor mu? 250 "Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu" işleminde lens ayrıca fatura edilebiliyor mu? 251 "Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu" işlemi yapılan bir hastaya 3 ay içinde "Lazer kapsülotomi-sineşiotomi" işlemi yapılabiliyor mu? 252 İntraoküler lens implantasyonu işlemlerinde lens ayrıca fatura edilebiliyor mu? 253 Göz ile ilgili yapılan girişimlerde çift taraflı müdahale yapılması durumunda her bir işlem ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Punktum dilatasyonu, lavaj" işlemi ile kodlu "Göz yaşı yolları entübasyonu" fatura edilebiliyor mu? kodlu " Fotokoagülasyon, her bir seans" her bir göz için 5 seans ve üzerinde tamamlandığında sağlık kurul raporsuz fatura edilebiliyor mu? GÖĞÜS CERRAHİSİ kodlu "Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)" işlemi biyopsi amaçlı yapılıp fatura edilebiliyor mu? kodlu "Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda)" işlemi ile kodlu "Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için" 257 işlemi birlikte fatura edilebiliyor mu? 258 Kalıcı tünelli kateter takılması işlemi P kodlu "Fasiatomi" işlemi üzerinden fatura edilebiliyor mu? kodlu "Tümör veya kist eksizyonu" işlemi tüm tümör ve kistler için fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil" hizmeti genel anestezi altında yapıldığında anestezi ayrıca 260 fatura edilebiliyor mu? kodlu "Videotorakoskopi, torakal sempatektomi " hizmeti için Hiperhidroz için sağlık kurulu raporu ile faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Videotorakoskopi, ekploratris" Biyopsi, drenaj ve diğer videotorakoskopik işlemlerle birlikte faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Transbronşiyal akciğer biyopsisi" hizmeti ile Bronkoskopi ayrıca faturalandırılmaktamıdır? kodlu "Pulmoner rehabilitasyon" işlemini ile diğer rehabilitasyonlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından yapıldığında fatura edilebiliyor mu? 265 Anatomik olarak göğüs bölgesinde yapılacak planlı ameliyatlarda, kapalı göğüs drenajı veya göğüs tüpü takılması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 266 Trakea özefageal fistül olgularında sağlık kurulu raporuna istinaden kullanılan trakeobronşiyal stentler ayrıca fatura edilebiliyor mu? 267 Transbronşiyal iğne aspirasyonu iğnesi, Endobronşiyal lezyonlarda kullanılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 268 Trakeobronşiyal malign ve benign darlıkların dilatasyonu işleminde "Bronş dilatasyon balonu" kullanılması halinde ayrıca fatura edilebiliyor mu? 269 Uygun sağlık kurulu raporuna istinaden açık cerrahilerde kullanılan "damar kapama ve kesme probu" ayrıca fatura edilebiliyor mu? PATOLOJİ kodlu Histokimyasal Boyamalar, kodlu İmmünfloresan Mikroskopi ve kodlu İmmünhistokimyasal İnceleme işlemleri için herbir testin sonuçlarının ayrı ayrı raporda belirtilmektemidir? 271 Epikriz veya diğer fatura eki belgelerde patoloji sonucunu gösteren yeterli bilgi eklenmektemidir? Konsültasyon amaçlı 2. basamak sağlık tesislerinden 3. basamağa veya hizmet alımı kapsamında yine 2. basamak sağlık tesislerine gönderilen blok ve preparatların 272 patoloji bölümlerince kabülü için poliklinik kayıtları yapılabiliyor mu? Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok hizmeti bir hasta için birden fazla fatura edilebiliyor mu? İmmünhistokimyasal İnceleme hizmeti her bir test için ayrıca fatura edilebiliyor mu? PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ kodlu "Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım, (Alın dahil)" işleminde patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? 8

15 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No kodlu "Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu" ve kodlu 276 "Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile" işlemleri patoloji raporsuz fatura edilebiliyor mu? 277 Cilt-cilt altından çıkarılan benign tümör (lipom, sebase kist, pigmente lezyon vs.) kodlu "Kist/benign tümör çıkarılması" işlemi dışında fatura edilebiliyor mu? 278 Toraks duvarını ilgilendiren cilt-cilt altı (lipom, benign lezyon vb) lezyonlar kodlu "Tümör veya kist eksizyonu" işleminden fatura edilebiliyor mu? PSİKİYATRİ kodlu "Aile görüşme- değerlendirme" işlemi psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, 279 zeka geriliği tanılarında ve 18 yaş altında her görüşme için fatura edilebilmektemidir? kodlu "Aile görüşme- değerlendirme" işlemi psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, 280 zeka geriliği tanıları dışında kalan tanılar için her görüşme fatura edilebilmektemidir? kodlu "Bireysel psikoterapi (her saati)" işlemi gerçeği değerlendirmenin ileri derecede bozulduğu, kooperasyonun kurulamadığı, eksitasyon durumunda ve 281 EKT'nin uygulandığı durumlarda fatura edilebiliyor mu? kodlu "Bireysel psikoterapi (her saati)" işlemi 10 günde birden fazla kez fatura edilebiliyor mu? kodlu "Elektrokonvülsiv tedavi, EKT" işlemi ile birlikte ayrıca anestezi ve EEG ücreti fatura edilebiliyor mu? "Nöropsikolojik test bataryası" ve "Nöropsikolojik testler (her biri)" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? GÖĞÜS HASTALIKLARI "Eforlu solunum testi" veya "Egzersiz Testi (6 dakika)" aynı yatış döneminde 2'den kazla fatura edilebiliyor mu? kodlu "Deri prick testi (herbiri)" göğüs hastalıkları uzman hekimince ayrıntılı sonuç belgesine istinaden 10 adetten fazla fatura edilebiliyor mu? ve P kodlu "Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla" 287 kodlu işlemlerde biyopsi amacıyla yapılanlarda patoloji raporu olmadan fatura edilebiliyor mu? "Plevral drenaj, pleurocan ile" ve "Torasentez" işlemleri birlikte fatura edilebiliyor mu? "Spesifik IgE (5'li miks)", "Spesifik IgE'ler" için sonuç belgesinde çalışılan yöntem belirtilmektemidir? 290 Akciğer tüberkülozu düşünülen hastalarda, ARB (pozitif) ve tedaviye dirençli Tbc düşünülmesi durumunda PCR tetkikleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 291 Akciğer tüberkülozu düşünülen hastalarda, Plevral sıvı etiyolojisi ya da doku tanısı gereken durumlar gibi istisnai durumların epikrizde açıklamaları yeralmaktamıdır? 292 Strip ve kalitatif testler yapılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 293 Kantitatif testlerin Elısa, Rast metodu ile yapılması durumunda ayrıca fatura edilebiliyor mu? 294 Akciğer tüberkülozu kültüründe üreme olmamışsa, tiplendirme ve rezistans ayrıca fatura edilebiliyor mu? 295 Akut dönemdeki hastalarda Solunum Fonksiyon Testi değerleri düşükse yapılan Bronş Provokasyon Testi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 296 Deri prick testi pozitif olan hastalarda,(ilaç, latex, arı allerjileri hariç olmak üzere) aynı allerjenlerle ilişkili spesifik IgE testleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 297 Yatan hastalarda uygulanan "monitörizasyon" işlemi için epikrizde gerekçe yazılmaktamıdır? 298 Yatan hastalarda uygulanan "derin trakeal aspirasyon " işlemi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 299 Spirometre, Solunum Fonksiyon Testi ve reversibilite testi aynı seansta birlikte yapılabiliyor mu? 300 Poligrafik uyku tetkiki işleminde, işlemin yapıldığı güne ait yatak ücreti ayrıca fatura edilebiliyor mu? "BT, toraks", "BT, yüksek rezolusyonlu akciğer" ve " BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar" işlemi aynı günde 301 fatura edilebiliyor mu? 302 Bronkoskopide fırça biopsisi alınması durumunda, P kodlu "Bronkoskopi, biyopsi veya yabancı cisim çıkarılması amacıyla" işlemi fatura edilebiliyor mu? 303 Bronkoskopik işlemler, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi uzmanları dışında bir uzmanlıkta yapılabiliyor mu? 304 "Bronkoskopi, trakeal dilatasyon ve trakeal stent yerleştirilmesi ile birlikte" işleminde stent ayrıca fatura edilebiliyor mu? 305 "Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil" işleminin genel anestezi ile yapılması durumunda anestezi ayrıca fatura edilebiliyor mu? 306 "Bronkoplasti, stenoz veya tümör eksizyonu ve anastomoz, greft onarımı var veya yok" işleminde greft ayrıca fatura edilebiliyor mu? ENFEKSİYON HASTALIKLARI(İNTANİYE) 307 Anti Nükleer Antikor testinin sonucu olmadan anti-ena fatura edilebiliyor mu? kodlu "Balgam kültürü"nde, üreme olup/olmadığına bakılarak, Hemofilis influenza ve mantar kültürleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Boğaz kültürü"nde üreme olup/olmadığına bakılarak, antibiyogram veya bakteri tanımlanması ayrıca fatura edilebiliyor mu? 9

16 ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ SUT DEĞERLENDİRME REHBERİ Sıra No 310 "Direkt parazit incelenmesi(manuel-cihazlı)" işlemleri ile kodlu "gaitada amib-giardia aranması" işlemi birlite fatura edilebiliyor mu? kodlu "Gaita kültürü" işleminde; üreme olup/olmadığına bakılarak, boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme, 311 kültür, bakteri tanımlaması ve antibiyogram hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 312 Kan kültürü'nde her alınan kültür ayrıca fatura edilebiliyor mu? 313 Kan kültüründe, "Kan kültürü (aerob-anaerob)" ve "Kan kültürü (aerob-anaerob) otomatik" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Katalaz testi" işlemi, kodlu "Bakteri tanımlanması" işlemleri ile birlikte fatura edilebiliyor mu? 315 Kültürler için, materyalin alındığı yer, tarih, üreme, antibiyogram sonucu epikrizde açıkça belirtilmektemidir? 316 Mantar kültürlerinde, kodlu "Mantar aranması ve kültür" ile kodlu "Mantar kültürü" birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü" ile birlikte üreme olup/olmadığına bakılarak Hemofilis influenza ve mantar kültürleri ayrıca 317 fatura edilebiliyor mu? 318 Üreme olmayan kültürlerde, tiplendirme, bakteri tanımlanması, antibiyogram, katalaz ve ESBL hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? Yara kültürü, kulak kültürü, bos kültürleri, konjonktiva kültürlerinde üreme olup/olmadığına bakılarak, boyalı ve boyasız mikroskopik inceleme, 319 kültür, bakteri tanımlaması ve antibiyogram hizmetleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 320 Akciğer tüberküloz şüphesiyle yatan hastaların bir yatış döneminde, balgamda boyalı mikroskopik inceleme ve kültür en fazla kaç adet fatura edilir? NÜKLEER TIP 321 Radyofarmasötik kullanılan tüm tetkik ve tedavilerde, radyofarmasötik ajan bedelleri ayrıca fatura edilebiliyor mu? 322 Nükleer Tıp hizmetleri, Nükleer Tıp Uzmanlarınca raporlanmadan fatura edilebiliyor mu? kodlu "Beyin PET" tetkiki ile BT ler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Miyokard PET, viabilite çalışması" ve kodlu "Miyokard PET, perfüzyon çalışması" tetkikleri ile BT ler ayrıca fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kemik Sintigrafisi, üç fazlı" ile kodlu "Kemik Sintigrafisi, tüm vücut" tetkik birlikte fatura edilebiliyor mu? kodlu "Kemik Sintigrafisi, SPECT" hizmeti Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenerek fatura edilebiliyor mu? 10

17 HBYS DEGERLENDİRME REHBERİ

18 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 1 Yatak doluluk oranı hesaplanıyor mu? 2 Yatak devir hızı hesaplanıyor mu? 3 Acil Poliklinik Oranı hesaplanıyor mu? 4 Ortalama kalış günü sayısı hesaplanıyor mu? 5 Yatan hasta oranı hesaplanıyor mu? 6 Acilden sevk oranı hesaplanıyor mu? 7 Genel sevk oranı hesaplanıyor mu? 8 Sezaryen oranı hesaplanıyor mu? 9 Toplam giderin toplam gelire oranı hesaplanıyor mu? 10 Toplam borcun toplam gelire oranı hesaplanıyor mu? 11 Hastanelerin doğalgaz bağlantı ücretlerinde EPDK'nın ön gördüğü ücret dikkate alınıyor mu? 12 Hastanelerin tıbbi atıkları imha işlemi için yönetmeliklerde gerekli yasal düzenlemeler yapılıyor mu? 13 Sağlıkta Enerji Verimliliği (SEVER) ile ilgili çalışma yapılıyor mu? 14 Enerji harcamaları aylık olarak hesaplanıyor mu? 15 Enerji Kullanımı denetleme ve takip komisyonu var mı? 16 Elektrik faturaları konusunda serbest tedarikçilik araştırılması yapıldı mı? 17 Enerji Tüketim Takip Modülü üzerinden girişler yapılıyor mu? 18 Elektrik sistemleri ile ilgili tedbirler alındı mı? 19 Isıtma sistemleri ile ilgili tedbirler alındı mı? 20 Yenilenebilir enerji ile ilgili çalışma yapıldı mı? 21 Bakım onarım konularında yıllık bakım yapılacak cihaz envanter listesi çıkarıldı mı?( 22 Tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonuna yönelik Teknik Servis Formu düzenleniyor mu? 23 Mevcut donanım envanter listesi çıkarıldı mı? 24 Sağlık turizmi konusunda bir çalışma yapılmakta mıdır? 25 Hastanelere başvuran yabancı hastalara ilişkin verileri içeren istatistiki rapor alınabiliyor mu? KURUM VERİMLİLİK HİZMET GÖSTERGESİ ACİL SERVİS 26 Triaj uygulaması yapılmakta mıdır? 27 Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılmakta mıdır? 28 SPAS uygulamalı yapılmakta mıdır? 29 Bir hasta için birden fazla hasta kartı açılmakta mıdır? 30 Herhangi bir nedenden dolayı provizyon alınamayan hastaların gün içinde provizyon takibi yapılıyor mu? 31 Sosyal Güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 32 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için ilgili belgeler istenmekte midir? 33 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için kurumdan güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 34 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu hazırlanmakta mıdır? 35 Sosyal Güvencesi olmayan hastalar için taahhütname/kimlik tespit formu yapılmakta mıdır? 36 İstisnai hal kaydı yapılmakta mıdır? 37 Kimliksiz Acil Hasta Kayıtları yapılmakta mıdır? 38 Yurtdışı SGK lı hasta kayıtları Sağlık Yardım Belgesine istinaden yapılmakta mıdır? 39 Almanya da Sigortalı olan vatandaşlar için Müstehaklık sorgulaması yapılmakta mıdır?

19 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 40 Medulada arıza durumunda yapılan işlemlerde SGK sağlık yardımından yaralanabilirliğine dair belge alınıyor mu? Acil Servis birimine getirilen hastaların vaka sonlandırılması yapılmakta mıdır? 42 Acil Birimde günübirlik vaka uygulaması yapılmakta mıdır? 43 Günübirlik vakalar için takip alınmakta mıdır? 44 Enjeksiyon ve Pansuman başvuruları alınmakta mıdır? 45 Sağlık Turizmi / Turistin Sağlığı kapsamında başvuran hasta işlemleri için hasta türü tanımlı mıdır? 46 Sosyal güvencesi olmayan hastalar için muayane ekranlarında ödeme kontrolü yapılabilmekte midir? 47 E-Reçete uygulanmakta mıdır? 48 E-Rapor ve E-İş göremezlik uygulamaları yapılmakta mıdır? 49 Hastalık faktör ve diğer kan ürünlerinin işlemi yapılmakta mıdır? 50 Radyoloji istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 51 Laboratuar istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 52 Hastalara radyoloji/laboratuvar istemleri yapılıp, ilgili birim için istem formu veya barkod basılabilmekte midir? 53 Mesai dışı yatış işlemleri birimde yapılmakta mıdır? 54 Tanı - Hizmet Eşleşmesi yapılabilmekte midir? 55 Günübirlik hastalar için kol bandı bilekliği uygulaması yapılmakta mıdır? 56 Bulaşıcı Hastalık Kayıt kontrolü yapılmakta mıdır? 57 Ayaktan/Günübirlik hastalara ilaç/malzeme istemleri yapılmakta mıdır? 58 Hastalıklara ait bildirim formaları kayıtları yapılmakta mıdır? POLİKLİNİK 59 Sosyal Güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 60 Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılmakta mıdır? 61 SPAS uygulamalı yapılmakta mıdır? 62 Bir hasta için birden fazla hasta kartı açılmakta mıdır? 63 Herhangi bir nedenden dolayı provizyon alınamayan hastaların gün sonunda provizyon takibi yapılıyor mu? 64 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için ilgili belgeler istenmekte midir? 65 Adli Vaka, İş Kazası, meslek hastalığı geçiren hastalar için kurumdan güvence sorgulaması yapılmakta mıdır? 66 Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu hazırlanmakta mıdır? 67 Sosyal Güvencesi olmayan hastalar için taahhütname/kimlik tespit formu yapılmakta mıdır? 68 İstisnai hal kaydı yapılmakta mıdır? 69 Yurtdışı SGK lı hasta kayıtları Sağlık Yardım Belgesine istinaden yapılmakta mıdır? 70 Almanya da Sigortalı olan vatandaşlar için Müstehaklık sorgulaması yapılmakta mıdır? 71 Medulada arıza durumunda yapılan işlemlerde SGK sağlık yardımından yaralanabilirliğine dair belge alınıyor mu? 72 Sağlık Turizmi / Turistin Sağlığı kapsamında başvuran hasta işlemleri için hasta türü tanımlı mıdır? 73 Öncelikli hasta kayıtları yapılmakta mıdır? 74 E-Reçete uygulanmakta mıdır? 75 E-Sevk İşlemi yapılmakta mıdır? 76 Radyoloji istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 77 Laboratuar istemleri sistem üzerinden takip edilmekte midir? 78 Aynı gün aynı branşa ait farklı birimlere hasta kabul yapılmakta mıdır? 79 Günübirlik vakalar için takip alınmakta mıdır? 80 E-Rapor ve E-İş göremezlik uygulamaları yapılmakta mıdır? 81 Hastalık faktör ve diğer kan ürünlerinin işlemi yapılmakta mıdır? 82 Uzun süreli tedavi kapsamında başvuran hastalar için tedavi raporları kayıt edilmekte midir? 83 Farklı tesislerden başvuran ve kronik hastalığa sahip hastalar için rapor sorgulaması yapılmakta mıdır?

20 Sıra No ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 84 Radyoloji / Laboratuar istemleri paket olarak yapılabiliyor mu? 85 Hastalara radyoloji/laboratuvar istemleri yapılıp, ilgili birim için istem formu veya barkod basılabilmekte midir? 86 Radyoloji/laboratuvar isteminin hasta isteği doğrultusunda yapılmamasında istem iptali yapılabilmekte midir? gün veya 1 ay içerisinde Radyoloji / Laboratuar istem kontrolü yapılabiliyor mu? 88 Tanı-Hizmet-Branş Eşleşmesi yapılabilmekte midir? 89 Birimler arası konsültasyon istenip, yorumlanmakta mıdır? 90 Sosyal güvencesi olmayan hastalar için muayene ekranlarında ödeme kontrolü yapılabilmekte midir? 91 Hastalara ilaç/malzeme istemleri yapılmakta mıdır? 92 Birim için SUT da belirtilen vaka başı tutarı kontrolü yapılmakta mıdır? 93 Protokol numarası üretme algoritmasına uygun protokol numarası verebilmekte midir? 94 Hastalara A, B, C grubu hizmetler girilebilmekte midir? 95 SGK Harici hastalar için hastanın kurumundan aldığı sevk evrağı alınıp, faturalama birimine teslim ediliyor mu? 96 Kadın doğum birimine başvuran hastalar için gebe izlem, lohusa izlem kayıtları yapılmakta mıdır? 97 Herhangi bir sebeple aranan kişiler olduğunda, bu kişilere ait bilgiler kaydedilebilmekte midir? 98 Hastalıklara ait bildirim formaları kayıtları yapılmakta mıdır? 99 Gün içinde herhangi bir servisten taburcu edilmiş hastanın, taburcu olduğu gün kayıt işlemi yapılabilmekte midir? 100 Hastanın doktor tarafından ön ve yeniden değerlendirilmesini (anamnez) sağlanmakta mıdır? 101 İzinli, rapor vs. bilgileri kayıtlı olan hekim için işlem yapılabilmekte midir? HASTA YATIŞ-ÇIKIŞ 102 Poliklinik, Acil Servis birimlerinden yataklı servislere yatış işlemi gerçekleştirilebilmekte midir? 103 Ücretli hasta için yatış avans ücretinin yatırıldığı görüntülenebilmekte midir? 104 Yatış işlemi gerçekleşen hastalar için yatış barkodu basılabilmekte midir? 105 Yatş Barkod sayısı isteğe bağlı olarak mı basılmaktadır? 106 Yatış işlemi gerçekleşen hastalar için kol bandı basılabilmekte midir? 107 Refakatçi işlem ve bilgileri kayıt edilebilmekte midir? 108 Bir hasta için birden fazla refakatçi işlemleri kayıt edilebilmekte midir? 109 Hasta yatağı ile ilgili özel işlemler yapılabilmekte midir? 110 Yatak atama işlemlerinde hastanenin tüm yatakları kullanılabilmekte midir? 111 Yatak atama işlemlerinde oda ve yataklar için cinsiyet ayrımı yapılabilmekte midir? 112 Hastane yataklarının dolu / boş durumu görüntülenebilmekte midir? 113 Hastane yatakları dolu iken herhangi bir kliniğe hasta yatışı yapılabilmekte midir? 114 Hasta yatış formaları elektronik ortamda alınabilmekte midir? 115 Acilden veya polikliniklerden acil/öncelikli olarak gönderilen hasta bilgileri görülmekte midir? 116 Yatış esnasında arşiv numarası üretilmekte midir 117 Hastanın daha önceki yatışlarına ait arşiv numarası kullanılmakta mıdır? 118 Hastaların yatış işlemleri esnasında sabit onam formları elektronik ortamda alınabilmekte midir? 119 Epikriz yazılmadan hasta taburcu işlemi yapılabilmekte midir? 120 Hasta çıkış işlemlerinde hastanın çıkış durumları kayıt edilebilmekte midir? 121 Hastanın çıkış işleminde başka hastaneye sevk işlemi ve bu işlemin elektronik sevk yöntemi yapılabilmekte midir? 122 Klinikte EX olan hasta için ölüm bilgileri formu doldurulabilmekte midir? 123 Hastaların çıkış işleminden sonra hasta dosyası faturalanmadan önce TİG birimi tarafından kontrolü yapılıyor mu? 124 Hastaların çıkış işleminden sonra klinik bilgileri arşiv modülüne gönderilebilmekte midir? 125 Günün sadece belirli bir saatinde taburcu işlemi yapılabilmekte midir? 126 Taburcu edilen hastalar için ilaç raporu, istirahat raporu, iş göremezlik belgesi yazılıp gönderilebiliyor mu? 127 Yatan hastalara E-Reçete yazılabilmekte midir?

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI 22.10.2008/192 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde teknik değişiklikler

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli

Detaylı

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır.

1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ. Ön büro - Yeni randevu - Randevu arama işlemleri takip edilerek kayıt ekranına ulaşılır. 1. AYAKTAN HASTA TEDAVİ SÜRECİ ÖN BÜRO HASTA KAYIT HASTA ARAMA PROTOKOL ARAMA YENİ HASTA LİSTESİ 1.1. ÖN BÜRO Hasta kayıt işlemi randevulu hasta kayıt ve randevusuz hasta kayıt olmak üzere iki ayrı şekilde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 4 Aralık 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27775 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1

Detaylı

BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE

BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE 1 Hasta Ücret Tahsilatları Hasta kabul verilen muayene barkodu

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2

SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 SIRA NO SİVAS NUMUNE HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK 2 HİZMETİN ADI 1- Poliklinik muayenesi 2- Acil müracaat işlemleri BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ / BELGELER 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI

SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLERİNNİN ÜCRETLENDİRME USUL VE ESASLARI KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Milletler arası İkili Mütekabliyet

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 4 Aralık 2010 tarih ve 27775 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010

Detaylı

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ MADDE 1: 1.9.1 1.9.1 - (İlave ücret alınması) birinci fıkrası ESKİ HALİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9

1. HİZMET KAPSAMI UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI. Dok.Kodu : FR-YLY-15-322 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa 1 / 9 1. UÜ-SK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 / 9 Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, kas-iskelet sistemini ilgilendiren şikayetleri olan her yaş grubundan

Detaylı

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de

1. gün ( ) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları Oturum başkanı 08:30 08:40 GR'de 1. gün (19.01.2016) Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30 09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30 08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve altyapı hazırlığı 08:45 08:55 Günlük poliklinik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ MALZEME DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm.Dr.Mine IŞIK ARIGÜN Başkanlığımıza Bağlı Şube Müdürlükleri SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ DEĞERLENDİRME VE FİYATLANDIRMA

Detaylı

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu

Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 3. İLERİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ KURSLARI KURS PROGRAMI 1. GÜN Girişimsel radyolojide hasta/klinik yönetimi kursu 08:30-09:25 GR'de poliklinik uygulamaları 08:30-08:40 GR'de poliklinik kurmanın yolları ve

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear implant yerleştirilmesi işlemi.

TEBLİĞ. h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu Koklear implant yerleştirilmesi işlemi. 12 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28819 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli

Detaylı

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.:

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.: REV.NO: 00 SAYFA S.: 1 / 6 Sıra No 1 HİZMETİN ADI Hasta Kayıt Kabul İSTENEN BELGE/ BİLGİLER Resimli kimlik belgesi, provizyon sorgulaması/diğer belgeler 2 3 4 5 Poliklinikk Muayene Acil Muayene (Tetkik

Detaylı

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayenesi 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ USUL VE ESASLARI 1) AMAÇ a) Bu tarifenin amacı; Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite hastaneleri (vakıf üniversiteleri hariç) tarafından sunulan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 1 Ekim 2014 Sayı : 29136 RESMÎ GAZETE Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEDULA V3.0 Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SÜREÇLER Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana, bir yan süreç

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler

Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler On5yirmi5.com Sağlık Hizmetinde Önemli Değişiklikler SGK, sağlık uygulamalarında bazı önemli değişikliklere gitti. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2012 Cumartesi (oluşturma : 11/7/2015) Tedavide hangi uygulamalar

Detaylı

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI

2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI 2016 YILI GÖSTERGE YÖNETİMİ SORUMLULARI Kalite Yönetimi DÖF Sonuçlandırma Oranı Gülistan UYAR Acil Durum Yönetimi Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

HĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI MAHALLĐ ĐDARE MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ DĐĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ĐZMETĐN ADI ĐZMETĐN TANIMI ĐZMETĐN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI ĐZMETTEN YARARLANANLAR ĐZMETĐ SUNMAKLA GÖREVLĐ/YETKĐLĐ KURUMLARIN BĐRĐMLERĐN ADI

Detaylı

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS SUT GÜNCELLEME İŞLEMLERİ Versiyon Bilgisi Doküman No 1 Versiyon 2.0.1.660 Tarih 16.01.2017 Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi:

Detaylı

hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir.

hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. 1.4.1.B - Birinci basamak özel sağlık kuruluşu (1) İş yeri hekimlikleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi

Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANLERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Finansal Analiz Daire Başkanlığı Maliyet Analiz Birimi NEDEN PRATİK İŞLEM MALİYETİ HESAPLAMA? 1-2- 3-4- Departmantal

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu

Türk Uyku Tıbbı Derneği. Akreditasyon Başvuru Formu Türk Uyku Tıbbı Derneği Avrupa Uyku Araştırmaları Birliği Tarafından Avrupa Uyku Tıbbı Merkezleri için Belirlenmiş Akreditasyon Başvuru Formu Tarih: A. ÇALIŞANLAR: 1. Uyku Tıbbı Merkezinin Adı: a. Adres:

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları. ve Akreditasyon Standartları Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Kurum Ziyaretleri ve Akreditasyon Programı Esasları ve Akreditasyon Standartları Sağlık sisteminde verilen eğitimin niteliği, hizmetin niteliğini belirleyen

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik Muayene 2 Saat 2 Telefonla Randevu Alınıp Poliklinik Muayenesi/MHRS 182 15 Dakika Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 7 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli

Detaylı

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

1. HİZMET KAPSAMI: UÜ-SK KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 7 1. HİZMET KAPSAMI: Kardiyoloji Anabilim Dalı, erişkin ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 04.07.2012 POLİKLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması İşleyişle ilgili düzenlemeler yapıldı. Yeni eklendi. Madde No 5.1., 5.2.1.2., 5.2.1.3., 5.2.1.4.a, 5.2.5.,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. Merkezimizde Kan Bankası Ünitesi tarafından kliniklere kan ve kan bileşeni gönderilen hastaların günlük listeleri çıkartıldı ve klinikler için vizit

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman

Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman Tıbbi Sarf Malzemelerin Sınıflandırılması Medikal Depo Sınıflandırma Çalışmaları Diş Hekimi Suna OK Danışman Tıbbi Sarf Malzemeler Tıbbi Sarf Malzemeler Sağlık Bakanlığı onaylı ürün sayısı 2.474.651(optik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Damaryolu konusundaki gelişmeler, kronik hemodiyaliz tedavisini ve diyaliz sektörünü oluşturmuştur.

Detaylı

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN

02.07.2015 Travma tahtası uygulaması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN. 03.07.2015 Nazogastrik sonda takılması Yrd. Doç. Dr. M. KILDIRAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DÖNEM VI (İNTERN) ACİL TIP STAJ PROĞRAMI GRUP E 01.07.2015 Öykü alınması ve fizik bakı, dosya kaydı 02.07.2015 Travma tahtası uygulaması 03.07.2015

Detaylı