T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Hatice DOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2006

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Hatice DOĞAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2006

3 i ÖZET MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA Hatice DOĞAN Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN Ağustos 2006, 115 sayfa Günümüzde birçok işletme, benzer teknolojik ekipmanlar kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirdiği için birbirleri yerine kolayca ikame edebilecek ürünler üretmektedir. Böyle bir ortamda müşterilerle kurulan iletişim, firmaların farklılık yaratarak rakiplerin arasından sıyrılmasını kolaylaştırmaktadır. Çünkü müşterilerin ihtiyaç, istek ve arzuları anlaşılacak ve elde edilen bilgiler paralelinde hazırlanan stratejiler ile rekabet ortamında başarıya ulaşılacaktır. Yüzyılın en önemli buluşlarından sayılan internet ve web siteleri müşterilerle birebir iletişimin yirmi dört saat kesintisiz olarak gerçekleştirilebildiği bir ortamdır. Karşılıklı iletişimler sonucu elde edilen veriler işletmenin hem pazarlama kararlarına hem de işletme markasına katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma ile, işletmelerin müşterileri ile iletişimi ne ölçüde önemsedikleri, işletmelerin karşılıklı iletişimi destekleyecek şekilde web sitelerini dizayn edip etmedikleri ve karşılıklı iletişim sonucunda elde edilen bildirimlerin pazarlama kararları ve işletme markaları üzerinde etkisi olup olmadığı ölçülmüştür. Çalışma sonucunda elde edilen bazı önemli bulgulara göre; işletmelerin büyük bir kısmı müşteri ilişkilerine önem vermektedir. Ayrıca, müşteri ilişkilerine verilen önem ile web sitesinin interaktifliği arasında ilişki vardır. Ancak işletmeler web sitelerini dizayn ederken müşterilerle kolayca iletişimi sağlayacak interaktif bir yapıya daha fazla özen göstermelidir. Web sitelerinde müşterilerin sorgulanmasıyla elde veriler işletmelerin pazarlama kararlarına katkı sağladığı gibi, web sitelerinin interaktif yapısı işletme markasını da etkilemektedir. Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri, Müşteri Odaklılık, Web Sitesi Tasarımı

4 ii ABSTRACT AN EMPIRICAL STUDY OF DESINING AND ASSESTMENT OF CUSTOMER ORIENTED WEB SITES Hatice DOĞAN Master Thesis, Business Department Supervisor: Assistent Prof. Dr. Hilal İNAN August 2006, 115 pages In today s world, most firms have produced substitute goods by using similar equipments in production. Under these circumstances, communication with costumers has enabled to get ahead of the competitors by providing differences. Thus, customer needs, requests and desires would be realized and so strategies developed by the help of customer data would lead to success in the competitive environment. Internet and web sites which are considered to be among the most important inventions provide one to one communication with costumers 24 hours. The data gathered from one to one communication have contributed both marketing decisions and company brand. With this study, how much the companies cared about customer communication, whether they have designed their web sites as to support the mutual communication and whether the feedbacks gathered as a result of the mutual interaction have an effect on the marketing decisions and company brand have been measured. According to some important findings of the study it has been found that most of the firms have considered customer relationship important. In addition there has been a relationship between the importance attached to cutomer relationship and interactivity of web sites. However the companies should consider more about interactivity in desining their web sites. It has been observed that the data gathered by customer queries have contributed to marketing decisions and the interactivity of the web sites have affected the company brand. Keywords: Costumer Relations, Customer Orientation, Web Site Design

5 iii ÖNSÖZ Günümüzün rekabet ortamında farklılık yaratmak ve rakipler arasından sıyrılmak, işletmeler için en önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Müşterilerle kurulan iletişim ve elde edilen geri bildirimler söz konusu farklılığı yaratmayı kolaylaştırmaktadır. Modern teknolojinin bir ürünü olan işletme web siteleri interaktif bir ortam yaratarak, müşterilerle devamlı olarak iletişim kurulmasına imkan vererek işletmenin pazarlama stratejilerine ve markasına katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma ile, işletmelerin müşterileri ile iletişimi ne ölçüde önemsediklerini belirlemek, işletmelerin internet sitelerini karşılıklı iletişimi destekleyecek şekilde dizayn edip etmediklerini belirlemek ve karşılıklı iletişim sonucunda elde edilen bildirimlerin pazarlama kararları ve markaları üzerideki etkisi olup olmadığı belirlenmek istenmiştir. Bu çalışmanın yürütülmesinde benden yakın ilgi ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Hilal İnan a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Ayrıca, çalışmanın çeşitli aşamalarında göstermiş oldukları katkılar için Yrd. Doç. Dr. Ebru Özgür e, Öğr. Gör. Emrah Yenilmez e ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş e teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışma, İİBF 2004 YL8 numaralı proje kapsamında Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Hatice DOĞAN Adana, Ağustos 2006

6 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET. i ABSTRACT.. ii ÖNSÖZ. iii TABLOLAR LİSTESİ.. vii ŞEKİLLER LİSTESİ. viii GİRİŞ. 1 BİRİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MÜŞTERİ ODAKLILIK KAVRAMLARI 1.1. Müşteri Odaklılık Müşteri Odaklı Yaklaşımın Yararları Müşteri İlişkilerinin Tanımı Müşteri İlişkileri Yönetimi Web Sitelerinde Sunulan Hizmetler İKİNCİ BÖLÜM WEB SİTELERİ VE WEB SİTESİ TASARIMI 2.1. Web Siteleri Web Sitesi Tasarımı Web Sitelerinin Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Konular İnternet Sitelerinin İçerik Analizi Kapsam Dizayn Web Sitelerinde Trafiği Arttırıcı Teknikler Trafik Oluşturucu Teknikler Trafik Destekleyici Teknikler Türkiye de İnternet ve İnternet Siteleri Kullanımı

7 v ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MARKA KAVRAMI VE WEB SİTELEİNDE GERÇEKLEŞEN İLETİŞİMİN MARKALARA KATKISI 3.1. Marka Kavramı Deneyimsel Pazarlama Deneyimsel Pazarlama Araçları: Deneyim Sunucular Online Deneyim Çözümleri Deneyim Sağlayıcısı Olarak Markalar Web Sitesi Dizaynında Markalara Olumlu Etkide Bulunacak Unsurlar Web Sitesi Dizaynının Markalara ve Marka Yönetimine Etkisi 44 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN TASARLANMASI VE BU SİTELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA 4.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı Araştırmanın Yöntemi Araştırma Modeli ve Hipotezleri Anket Formunun Hazırlanması Örnekleme Yöntemi ve Verilerin Toplanması Veri Toplama Yöntemi... 58

8 vi 4.3.Araştırma İle Elde Edilen Verilerin Analizi ve Bulgular Web Sitelerinin İçerik Analizi Kapsam Dizayn Web Sitesi İçerik Analizi Sonuçları Kapsam Unsurları Dizayn Unsurları Anket Çalışması Sonucu Elde Edilen Veriler ve Bulgular Araştırma Kapsamındaki Firmaların Çeşitli Özellikleri Regresyon Analizi ve Araştırmaya İlişkin Hipotez Testlerinin Sonuçları Regresyon Analizi Araştırmaya İlişkin Hipotez Testlerinin Sonuçları SONUÇ KAYNAKÇA. 101 EK ÖZGEÇMİŞ.. 115

9 vii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1.1. Müşteri Odaklılık ve Pazar Odaklılık Arasındaki Temel Farklılıklar 6 Tablo 1.2. İnternet Markaları ve Servis Genişlemesi Örnekleri.. 17 Tablo 2.1. Web Siteleri İçerik Analizi Unsurları. 29 Tablo 2.2. Cinsiyete Göre İnternet Kullanım Oranları 32 Tablo 2.3. Hanelerde Bilişim Teknolojileri Ekipman Durumu 33 Tablo 2.4. Hanehalkı Bireylerinin İnternet Kullanma Amaçları Tablo 2.5. Hanehalkı Bireylerinin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapmama Nedenleri. 35 Tablo 4.1. Anakütleyi Oluşturan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı.. 57 Tablo 4.2. Web Sitelerinin İçerik Analizinde İncelenen Unsurlar Tablo 4.3. Ankete Katılan Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 4.4. Web Sitesi Kullanım Süreleri 79 Tablo 4.5. Web Sitesi Oluşturma Amaçları 80 Tablo 4.6. Web Sitesinin Toplam Satışlar Üzerindeki Etkisi. 82 Tablo 4.7. Web Sitesinin Güncelleme Sıklığı. 83 Tablo 4.8. Web Sitesinin Ziyaret Eden Ortalama Ziyaretçi Sayısı. 84 Tablo 4.9. Müşteri İlişkileri Önem Ölçeği Tablo Müşteri İlişkilerine Verilen Önem 88 Tablo Web Sitesi İnteraktiflik Ölçeği 89 Tablo Web Sitesi İnteraktiflik Sonuçları 90 Tablo Müşteri İlişkilerine Verilen Önemle İnteraktiflik Arası İlişki.. 91 Tablo Pazarlama Kararları İle İlgili Yargılar.. 92 Tablo İnteraktiflik İle Pazarlama Kararları Arası İlişki.. 93 Tablo Marka İle İlgili Yargılar 94 Tablo İnteraktiflik İle Marka Arası İlişki 95

10 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1.1. Tek Yönlü Pazarlama İletişimi İçin Geleneksel Kitle İletişim Modeli. 10 Şekil 1.2. Web İçin Yeni Pazarlama İletişim Modeli 11 Şekil 4.1. Araştırma Modeli... 53

11 1 GİRİŞ İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde müşterilerle karşılıklı iletişim kurmak oldukça önemlidir. Özellikle günümüzdeki rekabet ortamı nedeniyle şirketler yeni müşteriler elde etmekten ziyade var olan müşterilerini ellerinde tutmak için çaba göstermektedir. Müşterilerin işletme ürün ve hizmetlerini talep etmesi içinse onların istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi gerekmektedir. Bu da ancak müşterilerle iletişim kurularak ve geribildirimler elde ederek gerçekleşecektir. Müşteriler ile şirket arasındaki iletişim birçok noktada gerçekleşebilmektedir. Pazarlamanın 4p si pazarlama karması elemanlarından tutundurma araçlarının herhangi birisiyle bu iletişim sağlanabilmektedir. Ancak günümüzde hız en önemli kavramlardan birisi haline gelmiştir ve işletmelerin bu hızla değişen ortamda hiç zaman kaybetmemesi gerekmektedir. İşletmelere hızlı bir şekilde müşterilerle iletişim kurma fırsatını ise web siteleri vermektedir. İşletmeler internet siteleri aracılığıyla mevcut ve potansiyel müşterileriyle kolayca iletişim kurabilmektedirler. Tabiki her işletmenin internet sitesi karşılıklı iletişime imkan verecek şekilde dizayn edilmemiştir. İşletmeler internet sitelerini dizayn ederken kullanıcıların sitede kalmasını sağlayacak ve onlardan geri bildirimler elde etmelerini sağlayacak özellikleri göz önünde bulundurmalıdırlar. Özellikle müşterilerini ve müşterileriyle karşılıklı iletişimi önemseyen işletmeler web sitelerinin dizayn edilmesinde kullanıcı yönlü dizayn esaslarını önemsemektedirler. Sonuç olarak kullanıcı yönlü olarak dizayn edilmiş web sitesine sahip işletmeler ile müşterileri arasındaki çift taraflı iletişim kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Böylece işletmeler kolay bir şekilde ve düşük maliyetle müşterileriyle iletişim kurmaktadır ve geribildirimler elde etmektedir. Bu bilgileri de pazarlama kararlarında kullanarak daha en başından söz konusu olabilecek kayıpları elimine edebilmektedirler.

12 2 İşletmelerin web sitelerinin dizaynında kullanıcı yandaşı bir yapıyı önemsemesi ve internet sitelerinde müşterilerine iletişim kolaylığı sağlaması, müşterilerini dinlediğini ve onların görüşlerini önemsediğini yansıtması markasını da etkilemektedir. Müşteriler marka hakkında olumlu görüşlere sahip olmaktadırlar. İnternet sitesinin düzgün dizaynı müşterilere markayla ilgili olumlu deneyimler yaşatmaktadır. Ve geribildirimler sonucu müşterileri tatmin eden mal ve hizmetlerin üretilmesi marka sadakatini de olumlu yönden etkilemektedir. Bu anlatılanlar doğrultusunda, işletmelerin müşterileri ile iletişimi ne ölçüde önemsediklerini belirlemek, işletmelerin karşılıklı iletişimi destekleyecek şekilde internet sitelerini dizayn edip etmediklerini belirlemek ve karşılıklı iletişim sonucunda elde edilen bildirimlerin pazarlama kararları ve markaları üzerideki etkisi olup olmadığını belirlemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan çalışma iki bölümü teorik ve bir bölümü saha araştırması ve içerik analizi çalışması olmak üzere üç ana bölüm ve sonuç bölümünden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; genel olarak müşteri ilişkileri, müşteri odaklılık kavramları açıklanmaya çalışılmış ve müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen işletmelerin elde edeceği yararlar belirtilmiştir. Günümüzde müşteri ilişkilerini çift taraflı olarak haftanın 7 günü 24 saat yürütme imkanını işletme web siteleri vermektedir. Web sitelerinin interaktifliği sağlayacak şekilde dizayn edilmesinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar çalışmanın ikinci bölümünde incelenmiştir. Web sitelerinin tasarımı, web sitelerinin içeriklerinin analizinde incelenecek olan unsurlar bu bölümde ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, marka kavramıyla ilgili açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca, kullanıcı yönlü olarak dizayn edilmiş web sitesine sahip işletmelerin elde ettikleri geribildirimlerin, pazarlama kararlarına ve işletme markasına sağlayacağı katkılar belirtilmiştir.

13 3 Çalışmanın dördüncü bölümünü, Türkiye nin en büyük 500 sanayi firması üzerinde yapılan saha araştırması ve bu firmaların web sitelerinin içerik analizi oluşturmaktadır. İçerik analizi ile amaçlanan, işletmelerin web sitelerinin dizaynında kullandıkları unsurları belirlemektir. Saha araştırması ile amaçlanan ise işletmelerin müşteri ilişkilerine verdikleri önemi ve web sitelerinden elde ettikleri geribildirimleri pazarlama kararlarında ve marka ile ilgili konularda dikkate alıp almadıklarını belirlemektir. Yapılan saha araştırmasında, veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye nin en büyük 500 sanayi firmasının web sitelerinden adresleri alınarak, anketler postalanmıştır. Saha araştırması sonucunda elde edilen veriler ve bu verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular da çalışmanın dördüncü bölümünde yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular üç kısımda ele alınmıştır. Bunlardan ilki, araştırma kapsamındaki firmaların web sitelerinin içerik analizi sonucu elde edilen bilgileri içermektedir. Elde edilen bulguların ikinci kısmı, araştırma kapsamındaki firmaların çeşitli tanımlayıcı özellikleri ve web sitelerine ilişkin genel bilgileri içerirken, üçüncü kısım; firmaların müşteri ilişkilerine verdikleri önem ile web sitelerinin interaktifliği ve web sitelerinden elde edilen geribildirimlerin pazarlama kararları ile işletme markası ile ilgili kararlarda dikkate alınıp alınmadığını ölçmeye yöneliktir.

14 4 BİRİNCİ BÖLÜM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE MÜŞTERİ ODAKLILIK KAVRAMLARI Günümüzde birçok işletme faaliyetlerini teknolojik ekipmanlar kullanarak gerçekleştirmektedir ve gerekli değişiklikleri bilgisayar destekli üretim sistemleri sayesinde kolayca yapmaktadır. Benzer sistemler, birçok işletme tarafından aynı şekilde üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bunun sonucu olarak, işletmeler birbirlerinin ürünleri yerine ikame edebilecek üretimler yapmaktadır. Böyle bir üretim ortamında, firmaların rakipleri arasından sıyrılmak için farklılık yaratması kaçınılmaz olmuştur. Aksi takdirde müşteriler kullandıkları markayı kolayca değiştirmektedir. Farklılığın ürünün fiziksel özelliklerinde yapılması pek de uzun süreli etki yaratmamakta ve rakip işletmeler bu değişiklikleri kolayca taklit edebilmektedir. Böyle bir rekabet ortamında başarılı olmanın önemli koşullarından birisi müşterileri etkileyecek ve rakip ürünlerin tercih edilmesini engelleyecek değişiklikler yapılmaktır. Bu ise ancak müşterileri dinleyerek ve gerçekten müşteriler için farklılık yaratacak unsurları belirleyerek sağlanabilmektedir.

15 5 İşte tam bu noktada müşterilerle iletişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İletişim, kişiler arasında anlamlı mesajların karşılıklı olarak yayılmasıdır ve aynı zamanda kişiler arasında veya örgütler ile kişiler arasında düşünce birliği oluşturulması ve anlamların paylaşılmasıyla ilgili bir süreçtir (Tek,1999:711). İletişim kavramının tanımı göz önüne alındığında, müşterilerle kurulan iletişim sayesinde, işletme ile müşteriler arasında fikir alışverişi oluşacağı görülecektir. Bunun sonucunda ise müşterilerin ihtiyaç, istek ve arzuları anlaşılacak ve elde edilen bilgiler paralelinde hazırlanan stratejiler ile rekabet ortamında başarıya ulaşmak kolaylaşacaktır. Çünkü kendi müşterileriyle iletişimde bulunan işletmeler bu önemli verilere sahip olacaktır. Rakip işletmelerin ise bu verilere ulaşması hemen hemen olanaksızdır. Görüldüğü gibi, müşterilerle kurulan ilişkiler ve elde edilen geribildirimler işletmeler için oldukça önem kazanmıştır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve rakiplerden daha iyi tatmin etmek için samimi ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir Müşteri Odaklılık Müşteri ilişkilerine verilen önemin artması müşteri odaklı düşünmeyi de beraberinde getirmektedir. Müşteri odaklılık kavramı Marketing Science Institute ın on yıldan fazla bir süreden beri ilgilendiği bir konu olmuştur (Noble, Sinha ve Kumar, 2002:26). Müşteri odaklılık, müşteriyi tanıma süreciyle başlayan ve onları memnun etme çabalarıyla devam eden, şirketin tüm birim ve yöneticilerinin, müşteri önemini anlaması, ona göre davranması sürecidir (Özmen,2003:111). Başka bir tanıma göre, müşteri odaklılık, firmanın müşteri ihtiyaçlarını tanımlama, analiz etme, anlama, karşılama yeteneği ve istekliliğidir (Matsuo, 2005:242). Müşteri odaklılık kavramı aslında pazar odaklılık kavramının bir bileşenidir. Pazar odaklılık kavramı 1990 lı yılların başından beri pazarlama literatüründe tartışılmaktadır (Slater, Narver, 1999:1165). Pazar odaklılık, müşteri odaklılık kavramından daha da geniş olarak, müşteri değerini arttırmaya yönelik faaliyetleri amaçlayan örgüt kültürüdür (Matsuo,2005:243).

16 6 Pazar odaklılık kavramı üç bileşenden oluşmaktadır-müşteri odaklılık, rekabet odaklılık, fonksiyonlar arası koordinasyon ve müşteri odaklılık, pazar odaklı şirket kültürünün en önemli bileşenidir (a.g.e, s.243). Müşteri odaklılık ve pazar odaklılık kavramları arasındaki farklar Tablo 1.1 de belirtilmiştir. Tablo 1.1. Müşteri Odaklılık ve Pazar Odaklılık Arasındaki Temel Farklılıklar (Slater ve Narver, 1998:1003) Stratejik Odaklanma Uyum Sağlama Biçimi Odaklanma Amaç Öğrenme Biçimi Öğrenme Süreci Müşteri Odaklı Açık İstekler Tepkisel Kısa vadeli Müşteri tatmini Uyarlamalı Müşteri anketleri Odak gruplar Konsept testleri Pazar Odaklı Belirsiz İstekler Proaktif Uzun vadeli Müşteri değeri Üretici Müşteri gözlemlenmesi Devamlı deneyler Seçici partner belirleme Müşteri odaklı yaklaşımının özellikleri şunlardır (Slater ve Narver, 1998:1003): Müşteri odaklı yaklaşımda istek ve ihtiyaçların öğrenilmesi amacıyla odak grup ve anket çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda, müşteri beklentilerini anlamak amacıyla, onlarla iyi ilişkiler de kurulmaktadır. Ancak, kısa vadeli ve reaktif olması ve uyarlamalı öğrenmeyi gerçekleştirmesi bu yaklaşımın olumsuz özellikleridir. Bazı araştırmacılar müşteri odaklı yaklaşımı sadece var olan müşteriler gözünden pazarı değerlendirmek olarak tanımlamaktadır. Bazıları ise yeniliklerin yaratılmasında müşteri odaklılığın işletmeleri kısıtladığını ifade etmektedir.

17 7 Pazar odaklılık kavramının özellikleri ise şunlardır (Slater ve Narver, 1998:1004): Pazar odaklılık kavramı daha uzun vadeli stratejileri içermektedir ve üretici öğrenme gerçekleşmektedir. Pazar odaklı yaklaşımda açık bir şekilde ifade edilmemiş olan istek ve ihtiyaçlar da belirlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin müşterilerin ürün ve hizmetleri kullanma biçimleri gözlenmektedir. Lider kullanıcılar yeniliklerin başlangıç noktası olarak görüldüğü için izlenmektedir. Tabiî ki dinamik bir ortamda gelecek tamamen bilinememektedir. Bu nedenle pazarda yapılan deneyler de elde edilen bilgiler ile birlikte kullanılmaktadır. Örneğin, araştırmalar sonucu prototipi oluşturulan ürünler finansal açıdan test edilir ve bu süreçlerden sonra üretilip üretilmeyeceğine karar verilir. Aynı zamanda pazar odaklı stratejide hizmet verilmeyen pazarlar incelenir ve ne şekilde o pazarlarda faaliyet gösterilebileceği araştırılır. Yani yeni pazarlara girmek için çaba gösterilir. Sonuç olarak hem müşteri odaklı yaklaşımın hem de pazar odaklı yaklaşımın uygulanması için gereken şartlar birbirinden farklıdır. Müşteri odaklı stratejilerin daha kısa vadeli planlarda kullanılması gerekliliği önerilmekteyken, pazar odaklı stratejilerin şirket öğrenmesini de sağlayacak şekilde daha uzun vadeli kullanılması önerilmektedir (a.g.e:1003) Müşteri Odaklı Yaklaşımın Yararları Müşteri odaklılık şirketlere rekabet avantajı kazandıran bir unsurdur (Goebel, Marshall ve Locander, 2004:30). Çünkü müşterileriyle sürekli iletişim halinde olan şirketler, onlarla ilgili oldukça fazla bilgiye sahiptir ve bu bilgileri tüm pazarlama kararlarında kullanarak müşteri memnuniyeti sağlar ve arttırırlar. Müşterilerle kurulan iyi ilişkiler sonucu artan müşteri memnuniyeti, işletmeye birçok yönden fayda sağlamaktadır. Öncelikle, memnuniyet marka sadakatine dönüşmektedir. Aynı zamanda, bir işletmenin sunduğu hizmeti ve ürünlerini beğendikleri takdirde, başka müşterilere de bu deneyimlerini iletmek kaydıyla, işletmelere yeni müşteriler kazandırarak, işletmelere büyük yük getiren müşteri edinme maliyetini azaltmaktadır (Takala ve Uusitalo, 1996:48).

18 8 White House Office of Consumer Affairs tarafından yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarına göre (Desatnick,1992:275): Memnun olmayan müşterilerin %96 sı şikâyette bulunmamaktadır. Fakat bu müşterilerin %90 ı bir daha o şirketin mal ve hizmetlerini satın almamaktadır, Memnun olmayan müşteriler bu olumsuz deneyimlerini en azından 9 farklı kişiye anlatmaktadır, %13 ü ise hikâyelerini 20 den fazla kişiye anlatmaktadır. Görüldüğü gibi müşteri memnuniyetsizliği işletmelerin büyük kayıplar edinmesine yol açmaktadır. Oluşan ve artan müşteri tatminiyse müşterinin sadakatinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Müşterileri uzun vadede elde tutmak, onlarla iyi ilişkiler geliştirmek isteyen şirketler, müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda müşteri odaklı bir hizmet sistemi geliştirmelidir (Grönroos, 1996:9). Yalnızca müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin edecek olan ürün ve hizmetlerin üretilmesi de yeterli değildir. Aynı zamanda satış öncesi, satış esnası ve sonrası, iyi hizmet verilmesi de gereklidir. Müşteri şikâyetlerine en kısa zamanda ve en iyi şekilde cevap verilmelidir. İşletmenin tüm birimlerinin ve çalışanlarının aynı amaç doğrultusunda hareket etmesi gereklidir. Fiziksel özellikleri memnuniyet yaratacak bir ürün ve hizmetle ilgili tüm olumlu duyguları çalışanların davranışları bir anda yok edebilmektedir (Desatnick,1992:275) Firmalar müşteri ilişkilerinin karlılıklarını arttırmasını talep etmektedir (Walker, Harrison ve Neeley,2004:21). Karlılık doğrudan ve dolaylı şekilde gerçekleşmektedir (a.g.e): Doğrudan Karlılık - Satışların artması sonucu artan karlılık: Müşteri ilişkilerinin olumlu şekilde yürütülmesiyle işletmeler müşteri memnuniyetini sağlayacaktır. Böylece satışlar ve karlılık artacaktır.

19 9 Dolaylı Karlılık - Müşteri sadakati, diğer müşterilere olumlu düşüncelerin aktarılması ve referans: Müşteri ilişkilerini olumlu şekilde yürüterek memnuniyet sağlayan işletmelerin müşterileri, bir sonraki satın alışverişlerde yine aynı işletme markasını tercih edecektir. Karlılığa ek olarak iletişimin öneminin artması rekabetçi avantaj ve böylece uzun dönemli organizasyonel performansın iyileşmesini sağlamaktadır (Langerak, 2003:93). İşletmeler müşterileriyle ilişkilerini etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerinde kendilerine katkısı olan doğru müşterileri de belirleyecektir. Doğru müşteri şirketten ek hizmetleri alma olasılığı olan, bir rakipten etkilenme olasılığı olmayan seçtiği şirketten memnun olan müşteridir (Walker, Harrison ve Neeley, 2004:21). Böylece işletmeler sadık olma olasılığı olmayan müşterilere aktarılacak olan kaynakların boşa gitmesini önleyecektir Müşteri İlişkilerinin Tanımı Müşteri ilişkileri kavramı Odabaşı (2000:3) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: Müşteri ilişkileri, kuruluş ile müşteri arasında kurulan, satış öncesi ve satış sonrası tüm eylemleri kapsayan, karşılıklı yararı ve ihtiyaç tatminini içeren bir süreçtir. Müşteri ilişkileri kavramı günümüzün en popüler kavramlarından birisidir. Çünkü müşteriler ile şirket arasındaki iletişime dayanan bir süreçtir ve bu iletişimin önemi şirketler tarafından anlaşılmıştır. Bir iletişim süreci, mesaj gönderen ve mesaj alıcısı arasında gerçekleşmektedir. Tek yönlü iletişimde mesaj gönderen, mesajı tasarlar, gönderir ve alıcının algılamasına bırakır. Bu aşamada iletişim tamamlanmıştır. Çift yönlü iletişimdeyse, tek yönlü iletişim sürecinin son aşamasına ek olarak geribildirim aşaması gerçekleşmektedir. Mesajın alıcısı, mesajı gönderdikten sonra, iletişim sürecinde sorun olup olmadığını ve olumlu veya olumsuz sonuçları değerlendirir (Tek, 1999:713).

20 10 Pazarlama iletişim sürecinde de, işletmeden müşteriye mesajların gönderildiği tek yönlü iletişimin yerini, tarafların karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundukları çift yönlü iletişim almıştır. Böylece mevcut ve potansiyel müşterilerle birebir iletişim kurularak, işletme faaliyetleri veya daha ayrıntılı olarak ürün ve hizmetlerle ilgili doğrudan geribildirimler alınmaktadır. Elde edilen bilgilerden, üretim, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma vb. ile ilgili pazarlama planlaması kararlarında yararlanılmaktadır (a.g.e). Şekil 1.1. de tek yönlü iletişimin gerçekleştiği geleneksel iletişim modeli görülmektedir. Bu pasif modelde, firmalar (F) pazardaki tüm tüketicilere (T) bir iletişim aracı aracılığıyla içeriklerini göndermektedirler ( İnan, 2002:51) T T F İçerik İletişim Aracı T T T Şekil 1.1. Tek Yönlü Pazarlama İletişimi İçin Geleneksel Kitle İletişim Modeli Kaynak: İnan, Hilal (2002), Firmalar Arası Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesinde İnternet Kullanımının Etkisi: Türkiye Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, s.51 Şekil 1.2. de ise internetin sunduğu yeni iletişim modeli görülmektedir. İnternet, diğer geleneksel medya araçlarının aksine çift yönlü bir iletişim sağlamaktadır. Etkileşimli bir araç olan internet, kişilere ve örgütlere yer ve zaman sınırı olmaksızın birbirleri ile doğrudan iletişim kurma fırsatı tanımakta, web siteleri aracılığıyla da pazarlamacılara sanal kataloglar ve ekran üzerinde sipariş formları sunmayı ve müşterilerden anketler veya açık uçlu postalar aracılığıyla çeşitli geri iletiler sağlamayı mümkün kılmaktadır (a.g.e. :52)

21 11 F F İçerik F T İçerik İletişim Aracı İçerik F T İçerik T T Şekil 1.2. Web İçin Yeni Pazarlama İletişimi Modeli Kaynak: İnan, Hilal (2002), Firmalar Arası Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesinde İnternet Kullanımının Etkisi: Türkiye Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi, s.52 Aynı zamanda, müşterilerle uzun vadeli ve kalıcı ilişkiler kurulması için de karşılıklı iletişim gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Müşteriler kendileriyle sürekli iletişim kuran işletmelere karşı daha çok güven duymaktadır. Çünkü kendisini süreçlerin içerisinde hissetmektedir ve ürün ve hizmetten duyduğu memnuniyet de artmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre, müşteri memnuniyetsizliklerinin büyük bir kısmının firma ile müşteriler arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır (Eichorn, 2004:154).

22 12 Kişiler arasındaki haberleşmenin ve fikir alışverişinin kolayca ve hızla gerçekleştiği günümüz teknolojik iletişim platformlarında, bir kurum veya kuruluş ile ilgili haberlerin hızla yayılması oldukça kolaydır. Müşterilerin, işletmeyle ilgili olumlu haberleri edinmesi tabiî ki istenen bir durumdur. Fakat paylaşılan bilgiler ve haberler her zaman olumlu olmamaktadır. Olumsuz haberler insanlar arasında daha da hızlı yayılarak işletmeye zarar verebilmektedir. Bu nedenle işletmeler bizzat iletişim sürecine dahil olmalıdır, birebir iletişim kurmalıdır ve bu süreci yönetmelidir. Böylece potansiyel ve mevcut müşterilerin istenen mesajları edinmesi sağlanır Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı 1980 li yılların başında ortaya atılmıştır ve ürünmerkezli yaklaşımdan, müşteri-merkezli yaklaşıma geçişi ifade etmektedir (Tekin ve Çiçek,2005). Yıllar önce ekonomistlerin vurguladıkları değer maksimizasyonu- firma karlılığı ve müşteri fayda maksimizasyonu, bugünkü müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarına temel olmuştur (Boulding, W., Staelin, R., Ehret, M., Johnston W.J., 2005:155). Değer maksimizasyonu kavramı, her iki tarafın da elde edeceği değerin en yüksek düzeye çıkarılmasını vurgulamaktadır. İşletmeler tabiî ki satışlarını arttırmayı amaçlamaktadır, ancak bu amaçlarını gerçekleştirmek uğruna, müşterinin elde edeceği faydayı ve değeri göz ardı etmemelidir. Müşterinin elde edeceği faydaya önem verilmesine paralel olarak müşteri ilişkileri kavramı gündeme gelmiştir ve bu ilişkileri geliştirme amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra ise, firmaların müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlamak için bir bilgi edinme süreci kurması ve sonucunda daha iyi müşteri ilişkileri kurulmasını vurgulayan, pazar odaklılık ve pazar odaklı öğrenme kavramları geliştirilmiştir (a.g.e.). En son aşamada ise günümüzün müşterilerin, bir işletme markasıyla ilgili algılamaların anlamına gelen marka değeri kavramı gündeme gelmiştir ve çalışmalara konu olmuştur (a.g.e.).

23 13 Müşteri ilişkileri yönetimi, bazı bilim adamları tarafından, var olan birçok pazarlama kavramının bir araya getirilmesiyle oluşturulan yeni bir sistem olarak görülmektedir (Boulding, Staelin, Ehret, Johnston, 2005:157). Bazı bilim adamlarıysa bu görüşe karşı çıkmaktadır. Bu bilim adamları müşteri ilişkileri yönetiminin, müşteri odaklılığın ötesinde ilişkiler geliştiren, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için sistemler tasarlayan, aynı zamanda firma ve müşteri değeri, değer zinciri gibi kavramlar arasına entegrasyona önem veren yeni bir sistem olduğunu iddia etmektedir (a.g.e.). Müşteri memnuniyetini sağlamak isteyen işletmeler, müşterilerle ilgili bilgiler toplayarak ve işletmenin ürün ve hizmetleriyle ilgili görüşlerini sorgulayarak müşteri memnuniyeti sağlayacaklarına inanmışlardır. Demografik bilgilerden, hayat tarzına, satın alma karar süreçlerinden, rakip ürünlerle ilgili görüşlerini öğrenmeye varan araştırmalar yapılmıştır (Hamid, 2005:51). İşte bu elde edilen verilerin anlamlı hale getirilmesi süreci, müşteri ilişkileri yönetiminin temelini oluşturmaktadır (a.g.e.). Bir işletmenin müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarında başarılı olabilmesi için, sadece veri toplama ve analiz etme sistemlerine sahip olması yeterli değildir. İşletmeler aynı zamanda bu sistemin getireceği faydalara inanmalıdır ve verilerden en iyi şekilde yararlanmak için çalışmalıdır, sebep-sonuç ilişkileri araştırmalıdır (Shah ve Murtaza, 2005:98). Plansız bir şekilde toplanan veriler zamanla artarak veri patlamasına neden olmuştur. Sonuç olarak bu verileri sistemli bir şekilde elde etmeye, analiz etmeye ve saklamaya imkân verecek bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur (Odabaşı, 2000). Çeşitli yazılımlar geliştirilmesine karar verilmiş ve böylece müşteri ilişkilerinde kullanılacak olan verilerin depolanması ve analiz edilmesi aktivitelerini içeren müşteri ilişkileri yönetimi kullanılmaya başlanmıştır. Müşteri ilişkileri yönetimi firmalara müşterilerle ilgili verilerin sorgulanması, analiz edilmesi ve depolanması imkânını vermektedir. Bu verileri ve analizleri kullanarak, şirketler yeni müşterilere odaklanma, mevcut müşterilerini elde tutma ve müşterini firmaya sağladıkları değere göre gruplama analizlerine imkân vermektedir.

MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN İŞLETME PAZARLAMA KARARLARINA VE MARKASINA ETKİSİ

MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN İŞLETME PAZARLAMA KARARLARINA VE MARKASINA ETKİSİ MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN İŞLETME PAZARLAMA KARARLARINA VE MARKASINA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Arş. Gör. Hatice DOĞAN

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? İşaretçiler Perakende Pazarlamayı Nasıl Yeniden Şekillendirebilir? Yazar Peter Lewis Yayınlanan Ağustos 2016 Konular Hareketli Perakende Tüketim maddeleri İşaretçi teknolojisi, cihazları daha faydalı hale

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM Integration Marketing Strategy

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri

Your Digital Agency in Europe. Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Paragon Web Tasarım & Dijital Medya Çözümleri Hakkımızda DENEYİM Rakipsiz YARATICILIK Takip edilen YENİLİKLER Biz Kimiz? ParagonTasarım dijital medya alanında hizmet veren İstanbul merkezli bir tasarım

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ ve SOSYAL MEDYADA REKLAM UYGULAMALARI Sosyal medya yönetimine artık diğer pazarlama aktivasyonları gibi stratejik bir bakış

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL: STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ PAZARLAMA İLETİŞİMİ PROF. DR. MUSTAFA GÜLMEZ 1. İletişim Kavramı ve İletişim Süreci 2. Pazarlama

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası

Plus500 Ltd. Gizlilik Politikası Plus500 Ltd Gizlilik Politikası Gizlilik Politikası Plus500 Gizlilik Beyanı Müşterilerimizin ve web sitemizdeki ziyaretçilerin kişisel ve mali bilgilerinin gizliliği ve korunması en büyük önceliğimizdir.

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul

Kutalmış Damar Emre Uzuncakara. 07 Haziran 2012 - İstanbul Kutalmış Damar Emre Uzuncakara 07 Haziran 2012 - İstanbul Unica ve Netezza Hızlı analitik, etkili pazarlama Unica ve Netezza İşbirliği 2010 yılında Unica ve Netezza IBM e katıldı İlk Unica Netezza işbirliği

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama Araştırması 2016 1 Pazarlama Araştırması Bir karar almadan önce o kararla ilgili birtakım verilerin toplanması ve onun ışığında o kararın desteklenmeye çalışılmasıdır. 2 Pazarlama Araştırması

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK

GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ CEYHUN ALTIOK Tüm içerik ve başlıklar yayıncının izni ve haberi olmadan kopyalanamaz, yayınlanamaz. 2015 ISBN 978-605-030-141-0 Kapak Tasarımı : Tarık

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

info@ph1istanbul.com

info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com DİJİTAL DÜNYA YA DAİR NE VARSA.. Mevcut Durum Analizi Algı Yönetimi Sürdürülebilir İlişkiler Hedef Kitle Analizi Dijital Strateji Kurulumu Marka Konumlandırma Rakip

Detaylı

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha

Ancak işletmelerin ürün inovasyonu yapmak için illa ki yeni bir ürün üretmeleri gerekmez. Zaten var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli, daha İNOVASYON TÜRLERİ ÜRÜN İNOVASYONU Yeni veya özellikleri ya da kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin pazara sunulmasıdır. Bu teknik özelliklerde, parçalarda

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz?

Satış Servisi Müşterilerinizin soru ve problemlerine satıştan önce ve sonra nasıl cevap vereceksiniz? Web Sitesi Hazırlarken İş Stratejisi Birçok firma başarısını web sitesine olan ziyaret sayısı ile ölçer. Hâlbuki gerçek başarı genel olarak belirlenen strateji ile ilgilidir. Web tasarımcıları ile çalışmaya

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı