Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Forum ANKARA SANAYİ ODASI KASIM/ARALIK 2008"

Transkript

1 Forum Dünyada yaşanan finansal krizin de etkisiyle bir süredir yavaşlamakta olan büyüme hızının düşmesi hatta eksiye dönme olasılığı giderek artmaktadır. Bu süreçte kredi hacmindeki daralma, işletmelerin finansman sıkıntılarını artırırken, hem içeride hem de dışarıda daralan talep de işletmeleri küçülmeye zorlamaktadır. Kriz, kuşkusuz tüm işletmeleri ve tüm sektörleri aynı biçimde ve yoğunlukta etkilememektedir. Hatta, bazı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin krizden olumlu etkilenme olasılığı da bulunmaktadır. Bu koşullarda işletmelerimize ne önerirsiniz? Krizden daha az etkilenmek ya da krizin sunduğu fırsatlardan daha iyi yararlanmak için işletmeler hangi konular üzerinde yoğunlaşmalı, ne tür stratejiler geliştirmelidir? 46

2 Böylesi Zor Dönemlerde İnsanlarımıza Güven Aşılamalı, Onları Krizin Kendisine Değil, Krizin Sonundaki Dünyaya Odaklandırmaya Çalışmalıyız Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Kriz dönemleri zor dönemlerdir. Sancılı dönemlerdir. Her kriz kendine özgü özellikler taşır. Dolayısıyla her kriz kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. Diğer yandan tüm krizlerin ortak bir yanı vardır. Krizler mevcut sistemin mevcut yöntemlerle ve mevcut uygulamalarla sürdürülemeyeceğinin bir işaretidir. Başka bir ifadeyle krizler -krizin derinliğine ve genişliğine bağlı olarak- az veya çok bir değişim, mevcut sistemin bazı elemanlarında, elemanlar arası ilişkilerinde, sistemin bazı çarklarında ve dişlilerinde -yine kriz derinliğine ve genişliğine bağlı olarak- az veya çok değişiklikler yapılması zamanının geldiğini yansıtmaktadır. Sistemin, mevcut sistemin bir yeniden oluşuma gebe olduğunun göstergesidir. Bu nedenle değişim engellenmemeli, değişimin önü tıkanmamalıdır. Yapılması gereken, değişimin yolunu açmak, değişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ve en az zararla gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaktır. Değişimden zarar görecek kişi ve kuruluşların, sektörler ve bölgelerin bu süreci mümkün olduğunca az zararla geçirmelerini sağlamaktır. Bu kişi ve kuruluşları, bölgeleri ve sektörleri değişim süreci sonunda oluşacak yeni sistemin gerektirdiği şartlara göre hazırlamak, onları o doğrultuda mesleklendirmek ve nitelendirmek, kısaca onları değişim süreci sonunda oluşacak yeni şartlara göre hazırlamaktır. Bunlar yapılmazsa, yani değişime direnç gösterilirse veya bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesi doğrultusunda hiçbir şey yapılmazsa ne olur? Sonuçta değişim yine gerçekleşir. Ama Krizler mevcut sistemin mevcut yöntemlerle ve mevcut uygulamalarla sürdürülemeyeceğinin bir işaretidir. Bu nedenle değişim engellenmemeli, değişimin önü tıkanmamalıdır. Yapılması gereken, değişimin yolunu açmak, değişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ve en az zararla gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaktır. çok daha uzun bir sürede ve çok daha sancılı bir süreçde gerçekleşir. Krizin derinliği ve boyutları arttıkça hem süre daha da uzar hem de çekilen acılar daha da artar. Bunun en trajik örneği 1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi nde yaşanmıştır yılında başlayan kriz hızla artan işsizlik olgusuyla başlamış, tüm dünyada diktatoryal sistemlerin yaygınlaşmasıyla devam etmiş ve İkinci Dünya Savaşı ile noktalanmıştır. Beş yıl süren savaşta insanlık tarihinin en korkunç dönemi yaşanmış, 60 milyonun üstünde insan yaşamını kaybetmiştir. Bu tabloyu yaşayan insanoğlunun aynı trajediyi bir daha yaşamamak için elinden geleni yapacağı muhakkaktır. Nitekim içinde yaşamaya başladığımız küresel kriz sürecinde, krizin başından beri, büyüklü küçüklü tüm ülkeler birşeyler yapmaya çalışmakta, en azından bunun arayışı içinde bulunmaktalar. Kanaatimizce burada aksayan en önemli husus, küresel seviyede gerçekleştirilemeyen bir koordinasyon eksikliğidir. Bunun da başta gelen nedeni, bazı ülkelerle bazı işletmelerin, hatta bazı sektörlerin gemisini kurtaran kaptan arslandır zihniyeti ile hareket etmesidir. Bu ülkelerin ve işletmelerin genellikle en güçlü ülkeler ve işletmeler olması tehlikenin boyutlarını daha da artırmaktadır. Krizden en az zararı ben göreyim veya kriz bahanesiyle gücümü daha da artırayım arayışına giren büyük ve güçlü ülkelerle büyük ve güçlü işletmelerin neden oldukları tahribat, büyüklükleri oranında artmaktadır. Sonuçta dünya ölçeğinde ortaya çıkan tahribat, büyüklerin elde edebildikleri (hatta çokca elde 47

3 edebildiklerini sandıkları) yararı kat kat geçmekte, kısaca sonuç hüsranla noktalanmaktadır. Tarihte yaşanan bu tecrübeler unutulmamalı, kriz dönemlerinde bu tecrübelerden dersler çıkarılarak yararlanılmalı, ona göre hareket edilmelidir. Zira artık biliyoruz ki, kriz dönemlerinde, hele hele küresel kriz dönemlerinde arslan olmak fazla işe yaramamaktadır. Zira bu tür kriz dönemlerinde doğru olan yapılmadığı, bencil davranıldığı takdirde büyük ve güçlü olmak fazla işe yaramamaktadır. Tecrübelerle çok kez görünen ve yaşanan, o güçlü ülkelerin ve güçlü işletmelerin kriz sürecinde ya sahayı terketmek zorunda kaldıkları veya dişleri dökülmüş, tırnakları sökülmüş arslanlara dönüştükleri şeklindedir. Bu tecrübeler sonucunda hepimiz şu gerçeği artık anlamış durumdayız: Kriz dönemlerinde hepimiz aynı gemideyiz özdeyişi çok daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, kriz sadece bir işletmede ise gemi tüm şirketi, kriz sadece bir ülkede ise gemi tüm ülkeyi, küresel bir kriz durumunda ise gemi tüm dünyayı simgelemektedir. Dolayısıyla krizde ne yapmalı sorusuna cevap ararken, yapılması gereken ilk ve en önemli husus; işletme, ülke veya dünya ölçeğindeki gemide bulunan yolculuk arkadaşlarımızla, yani paydaşlarımızla, karşılıklı güvene dayanan sağlıklı, şeffaf, etkin ve etkili bir iletişim kurma zorunluluğudur. İşletmelerin bu konudaki paydaşları, çalışan personeli ve müşterileri, tedarik zincirinde yer alan tedarikçi ve satıcı firmaları, işletmeye kredi sağlayan finansör kuruluşları, ortakları, rakip işletmeleri, devleti kapsayan geniş bir alana yayılmaktadır. Küresel bir krizde ise ülkenin paydaşları diğer tüm ülkeleri kapsamaktadır. Bu genel açıklamalardan sonra içinde bulunduğumuz küresel kriz sürecinde işletmelerimize yönelik önerilerimizi aşağıdaki noktalarda toplamak istiyoruz. 1- İlk yapılması gereken husus muhakkak ki paniklememek, korkuya kapılıp aceleci ve tepkisel davranışlardan olabildiğince kaçınmaktır. Sakin olmak, gelişmeleri izlemek, güvenilen uzman kişilerin görüş ve değerlendirmelerini almak; buna göre A planı yanında farklı beklentilere göre hazırlanmış B ve C alternatif planlarıyla gelişmelere hazırlıklı olmaktır. 2- Kısa dönemde önemli olan işletmenin ayakta kalmasıdır. İşletmenin faaliyetini sürdürebilmesinin, nefes alıp vermesinin sağlanmasıdır. Bunun olmazsa olmaz şartı ise işletmede nakit giriş ve çıkışlarının sürekli olarak dengede tutulması, işletmenin borçlarını ödeyememe (veya ödeme taahhütlerini yerine getirememe) durumu ile karşı karşıya kalmamasıdır. İşletme, nakit akışlarında (nakit giriş ve çıkışlarında) dengeyi sürekli sağlama konusunda hazırlıklı olmalı, finansman işlevini emin ellere teslim etmelidir. Çalıştığı bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile sürekli iletişim içinde bulunmalı, onlara karşı şeffaf olmalı ve onlar nezdinde güven sağlamalıdır. Reel sektör ile finans sektörünün çıkar çatışması içinde olan taraflar değil, tam tersine, birbirine hayat veren, birbirine muhtaç simbiyotik ilişki içinde bulunan taraflar olduğu gerçeğini unutmamalı, buna göre hareket etmelidir. Ayrıca, ödemeler konusunda önemli sorunlar çıkması halinde tedarikçi kişi ve kuruluşları, devleti ve özellikle de personeli önceden bilgilendirmeli, onlar nezdinde de güven sağlayarak olurlarını almaya azami özen göstermelidir. 3- Kriz dönemlerinde müşterinin değeri ve önemi çok daha iyi anlaşılır. Kaybedilen müşterinin kazanılması çok zordur. Memnun edilen bir müş- 48

4 teri ise işletmeye onlarca, yüzlerce yeni müşteri kazandırabilir. Kriz sonrası bazı rakip işletmelerin piyasayı terketmek zorunda kalacağı göz önünde tutulursa, yeni müşteriler kazanmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. Esasen kriz aynı zamanda işletmeler için fırsat yaratır derken de kastedilen budur. Sık sık müşteri ziyaretleri yapılmalı, müşteri kendisine sunulabilecek yeni hizmetler konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca, yeni müşteriler ve yeni pazarlarla ilişki kurma yolları açık tutulmalı, onların arzu ve istekleri doğrultusunda yeni ürünler ve hizmetler geliştirilmesine çalışılmalıdır. Kriz sonrası ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesinde mevcut ve potansiyel müşteriler nezdinde sağlanan güven ve itibar işletmenin en büyük artısı olacaktır. 4- Kriz döneminde tüketici durumunda olan nihai tüketici müşteriler yanında, işletmenin tedarik zincirinde yer alan tedarikçi ve satıcı firmalarla (toptancı, perakendeci, bayii vd.) da sürekli iletişim ve işbirliği içinde olma, onlara karşı da şeffaf olunması ve onlar nezdinde de güven sağlanması büyük önem taşımaktadır. 5- Kriz döneminde işletmenin güven sağlaması gereken çok önemli diğer bir paydaşı da işletmede çalışan personeldir. Bilindiği gibi kriz dönemlerinin en acı gerçeği, insanların işlerini kaybetmeleri, işsiz kalmalarıdır. Kriz dönemlerinde insanların en büyük korkusu bu acı gerçekle karşı karşıya kalmaktır. Bu itibarla işletme, personelinin işsiz kalmaması konusunda elinden gelen tüm imkanları sonuna kadar kullanacağı konusunda onlara tam bir güven verebilmelidir. İşletmenin bu konuda yapacağı fedakarlıklar ve sağladığı güven onun toplum nezdindeki itibarını da büyük ölçüde artıracaktır. 6- Kriz dönemlerinin hiç değişmeyen bir gerçeği de düşen talep hacmiyle beraber daralan piyasalardır. İçinde bulunduğumuz türden küresel krizlerde bu piyasa daralması hem iç piyasalar hem de dış piyasalar (ihracat piyasaları) için geçerlidir. Bu nedenle kriz dönemlerinde işletme için yeni pazarlar bulma konusu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, burada önemli fırsatların doğabileceği gerçeği de unutulmamalıdır. Zaruretler maharetlerin anasıdır özdeyişi burada da doğrulanmaktadır. İşletme, kriz döneminin kendisini sürüklediği bu Krizin başından beri, büyüklü küçüklü tüm ülkeler birşeyler yapmaya çalışmakta, en azından bunun arayışı içinde bulunmaktalar. Kanaatimizce burada aksayan en önemli husus, küresel seviyede gerçekleştirilemeyen bir koordinasyon eksikliğidir. Bunun da başta gelen nedeni, bazı ülkelerle bazı işletmelerin, hatta bazı sektörlerin gemisini kurtaran kaptan arslandır zihniyeti ile hareket etmesidir. arayışlar sonucunda kriz öncesi pazarlarına göre çok daha cazip yeni pazarlar bulabilmekte, böylece büyüme potansiyelini en üst seviyede gerçekleştirmek imkanını bulmaktadır. Bu nedenle işletme, kriz döneminde çeşitli yollardan (fuarlara katılma, aday pazar bölgeleri ve ülkeleriyle ilgili olarak bilgilenme, aracı kuruluşlarla ilişkiye geçme vd.) yeni pazar ve müşteri arayışlarına önem vermelidir. 7- Kriz dönemlerinin, özellikle mali kaynaklı kriz dönemlerinin diğer değişmeyen bir gerçeği de daralan kredi piyasalarıdır. Bu husus yukarıda birinci madde de ortaya konan işletmenin nakit dengesinin sürekli olarak korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla işletme finansör kuruluşlarla ve özellikle de bankasıyla kendisine sağlanabilecek kredi imkanları (kredi tutarı, kredi vadesi, kredi faizi vd.) konusunda tam bir bilgi sahibi olmaya çalışmalıdır. Ayrıca, özsermayesini güçlendirme konusunda mevcut ortaklar ve/veya yeni ortaklar bularak sermaye artırımına gitme imkanlarını araştırmalıdır. Yine işletmenin tedarik zincirinde yer alan tedarikçi ve satıcı firmalarla olan nakit ilişkilerini onlarla görüşerek ve onların olurunu alarak düzenlemeli, burada beklenmeyen olumsuz sürprizlerle karşı karşıya gelmemeye çalışmalıdır. Aynı şekilde müşteri ödemelerinin hızlandırılması konusunda sağlanabilecek imkanlar, onlarla görüşerek ve olurları sağlanarak gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. 8- Küresel krizlerde, özellikle ithalat/ihracat ilişkileri içinde olan işletmeler açısından çok önemli bir borçlanma ilkesi de şudur: Borçlanmanın mümkün olduğunca işletmenin ihracat gelirlerinin ve/veya ithalat giderlerinin gerçekleştirildiği döviz cinsleri dikkate alınarak ve bu döviz pariteleri göz önünde tutularak belirlenmelidir. Burada gereksiz risklere girilmemeli, ihtiyatlı, (müdebbir bir tüccar gibi) davranılmalıdır. İşletmenin bu yoldan kur farklılıklarından doğabilecek riskleri asgari seviyelerde tutması mümkün olacaktır. Küresel krizlerde sık sık rastlanan ve önemli boyutlara ulaşabilen kur dalgalanmaları dikkate alındığında bu borçlanma ilkesinin önemi kendiliğinden ortaya çıkar. 9- Kriz dönemlerinin değişmez bir ilkesi de çok özel şartların doğuracağı durumlar dışında- yatı- 49

5 Kriz dönemlerinde hepimiz aynı gemideyiz özdeyişi çok daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Yapılması gereken ilk ve en önemli husus; işletme, ülke veya dünya ölçeğindeki gemide bulunan yolculuk arkadaşlarımızla, yani paydaşlarımızla, karşılıklı güvene dayanan sağlıklı, şeffaf etkin ve etkili bir iletişim kurma zorunluluğudur. rımların askıya alınmasıdır. Bu sadece genişleme ve yeni yatırımlar gibi sabit yatırımlar için değil, stok yatırımları için de geçerlidir. Bu durum satış piyasalarının ve kredi piyasalarının daralmasının tabii bir sonucu olarak kabul edilmelidir. Aynı durum alacaklara bağlanan sermaye için de geçerli olduğundan peşin satışların geliştirilmesine özen gösterilmelidir. 10- Kriz dönemlerinde çalışma sürelerinin gerek günlük mesai, gerek haftalık çalışma günleri veya haftalık, aylık tatiller şeklinde aşağı çekilmesinin zorunlu hale gelmesi durumlarında personel eğitiminin fırsat maliyeti önemli ölçüde azalacaktır. Hem bu nedenle hem de kriz sonrası ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesinde daha nitelikli bir personel kadrosuyla sahaya çıkmanın avantajlarını değerlendirmek için, kriz dönemlerinde personel eğitimine önem verilmelidir. Ayrıca böylesi bir uygulama, personelin özgüveninin artırılması, personelin işletmeye bağlılığının pekiştirilmesi ve personeldeki işden çıkarılma ve işsiz kalma endişesini önemli ölçüde ortadan kaldırması gibi önemli yararlar sağlayacaktır. 11- Yine kriz dönemlerinde personelin yaratıcılık gücünün en iyi şekilde değerlendirilmesine çalışılmalıdır. Zaruretler maharetlerin anasıdır özdeyişinin bireyler seviyesinde de geçerli olduğu düşünülürse işletmede çalışan personel gerek tecrübelerini değerlendirerek ve gerekse araştırarak, uygulanacak arama konferansları ve beyin fırtınası gibi toplantılarda birbirlerini tetikleyerek işletme açısından kriz sonrasında uygulanabilecek çok önemli yeniliklerin (inovasyonların) gerçekleştirilmesinin yolunu açabilirler. Bu yenilikler maliyet tasarruflarından yeni ürünlere, yönetsel ve örgütsel inovasyonlardan süreç inovasyonlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayabilir. Bu uygulama bir önceki 10. madde de sözü edilen personel eğitimi kapsamında da gerçekleştirilebileceğinden, bu uygulama da aynı kapsamda ele alınıp değerlendirilebilir. Sonuç olarak işletmelerimiz kriz döneminde bir gözleriyle nakit giriş ve çıkış sürecini sürekli olarak gözleyerek nakit dengesinin korunmasını garantiye almalılar. Ayakta kalabilmenin, faaliyetini sürdürmenin, kısaca nefes alıp vermenin olmazsa olmaz şartı bu. Bunun için mümkünse işinin uzmanı ehil personelle çalışmalı, gerekirse bu konuda danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Son yıllarda KOBİ lere karşı ilgisi büyük ölçüde artan bankalarımızın danışmanlık hizmetlerinden yararlanma yoluna gidilmeli, bu konudaki imkanlar en iyi şekilde değerlendirilmelidir. İşletmelerimiz ikinci gözlerini de ufka dikmeli, daha uzun vadeli hareket ederek kriz sonrası ortaya çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesine odaklanmalılar. Kriz sonrası ortaya çıkacak yeni dünyanın imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışılmalıdır. Ve nihayet son söz olarak, yukarıda da sık sık tekrarladığımız, kriz dönemlerinde hep geçerli olan, kriz dönemlerinin en önemli ilkesi olabildiğince en etkili şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Bu en önemli ilkeyi tekrar edelim: Tedarikçilerinden satıcılarına, personelinden müşterilerine, rakiplerinden devlet kuruluşlarına, finansörlerinden danışmanlarına kadar tüm paydaşlar nezdinde güven sağlamak, bu zor dönemde tüm paydaşlar nezdinde itibarını korumak, hatta itibarını olabildiğince yükseltmek. Krizler gibi zor dönemlerde sağlanan güven ve itibarın çok etkili olduğu, bu güven ve itibar yatırımının gelecekte katlarıyla nemalandığı unutulmamalıdır. Çok iyi bildiğimiz açık seçik gerçek, her krizin de bir sonunun olduğudur. İşletmeleriyle, ülkeleriyle insanlık çok ağır krizlerden geçmiştir. Sadece içinde yaşanılan krizin zorluklarına değil, kriz sonrasının daha mutlu dünyalarına da bakmakta yarar var. Böylesi zor dönemlerde binbir zahmet ve özverilerle katlanılan fedakarlıkların, böylesi zor dönemlerde sağlanan güven ve itibarın nimetlerinden de yararlanılacak günler gelecektir. Yeter ki insanlarımıza korku ve endişe aşılamayalım, insanlarımızı kötümser bir hayava sokmayalım. İnsanlarımızın kendi içlerine kapanmalarına neden olmayalım. Zira bu tür olumsuzluklar çarpan etkisiyle genişlemekte, adeta geometrik diziyle artmaktadır. Tam tersine insanlarımıza güven aşılamalı, onları krizin kendisine değil, krizin sonundaki dünyaya odaklandırmaya çalışmalıyız. Onları kötümserlikten uzaklaştırıp iyimser kılmaya çalışmalıyız. Zira hepimizin krizler konusunda çok iyi bildiği bir doğrunun, krizin sonlanmasındaki çıkış noktasının, dibe vurup yukarı doğru tırmanışın başlangıç noktasının piyasalardaki talep artışı, talep canlanması olduğu gerçeği insanlarımızın geleceğe iyimser olarak bakmaya başlamalarıyla start alacaktır. 50

6 Ülke Olarak Küresel Krizden Daha Az Etkilenebilmek İçin Kamunun ve Reel Sektörün Birlikte Çözüm Geliştirmesi Gerekiyor Küresel Kriz ve Türkiye Etkisi 2008 yılının ikinci yarısından itibaren daha şiddetli bir biçimden hissedilmeye başlayan küresel krizin, sadece çıktığı yer olan ABD ekonomisi ile sınırlı kalmayacağı ve özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini daha fazla etkileyeceği açık bir biçimde ortaya çıkmış durumda. Bu krizin 1929 Ekonomik Buhranı ndan sonra görülen en büyük küresel kriz olduğu hemen hemen herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Finansal piyasalarda 2001 sonrası ortaya çıkan likidite bolluğu ve aşırı risk iştahı finansal varlık ve emtia fiyatlarında aşırı değerlenmeye yani balona yol açtı. Yaşanan bu küresel krizde, önce gayrimenkul sektöründe çözülme yaşandı, daha sonra da kriz dalga dalga yatırım bankalarına, hedge fonlara, ticari bankalara ve son olarak da reel sektöre kadar sirayet etti. Bu krizin 1929 Ekonomik Buhranı ndan sonra görülen en büyük küresel kriz olduğu hemen hemen herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Finansal piyasalarda 2001 sonrası ortaya çıkan likidite bolluğu ve aşırı risk iştahı finansal varlık ve emtia fiyatlarında aşırı değerlenmeye yani balona yol açtı. Başarı öyküleri dillerden dillere dolaşan CEO ların ne denli büyük hatalar yapabildiğine şahit olundu. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TOBB ETÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ Bu krizi son yıllarda gördüğümüz ekonomik krizlerle karşılaştırdığımızda şu tespitleri yapabiliriz: Krizin en önemli ve ilginç özelliği en gelişmiş finansal piyasa ve ekonomiye sahip olan ABD den kaynaklanmış olması. ABD ekonomisinin büyüklüğünün dünya ekonomisinin yüzde 25 i civarında olması, yani batamayacak kadar büyük olması ve parasının tüm ülkelerce rezerv para olarak kabul edilmesi, krizin tüm dünyaya yayılmasına yol açmakta. Ayrıca, piyasa ekonomisinin en iyi yaşatıldığı yer olan ABD de krizin başlaması piyasa ekonomisine olan güveni oldukça sarsmış gözükmekte. Başlangıçta iyi gitse bile 1980 lerde başlayıp 1990 lardan sonra hız kazanan deregulation, finansal innovasyon ve küreselleşmenin kriz için uygun ortam yarattığı gözlemlendi. Kuralsızlık ve denetim eksikliğinin olduğu yerde finansal piyasa -ne denli gelişmiş olursa olsun- piyasa disiplininin sağlanamadığı; aşırı risk iştahının en eğitimli, en akıllı insanları bile kör ettiği görüldü. Başarı öyküleri dillerden dillere dolaşan CEO ların ne denli büyük hatalar yapabildiğine şahit olundu. Eski FED Başkanı olan Greenspan gibi dünün ünlü kahramanları bugünün krizinin yaratıcısı olarak artık kabul edilmekte. Bunlara ilaveten, düşük faiz ve yüksek likidite döneminin sonunun geldiğini, kre- 51

7 Düşük faiz ve yüksek likidite döneminin sonunun geldiğini, kredi piyasalarında daralma olacağını ve bunun ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağını ve yatırım bankacılığının bu süreçten olumsuz etkileneceğini söylemek mümkün. di piyasalarında daralma olacağını ve bunun ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağını ve yatırım bankacılığının bu süreçten olumsuz etkileneceğini söylemek mümkün. Son gelişmeler, ülkemizin bu krizden etkilenmeyeceğini ortaya koymuş bulunuyor den farklı olarak kamu maliyesi ve bankacılık sisteminin çok daha iyi durumda olması, bankalarımızın sermaye yeterlik oranının yeterli düzeyde bulunması, bankalarımızın açık pozisyon riskinin olmaması ve türev ürünler gibi toksik ürünlere yatırım yapmaması ve bunlara ilaveten mali sistemde denetim ve gözetimin güçlendirilmiş olması küresel krizin etkilerini daha az hissedilmesinde yardımcı olmakla beraber, reel sektörün açık pozisyon riskinin yüksek olması ve ülke olarak verdiğimiz cari açık tutarının geldiği seviye, riski artıran faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Za- t e n küresel kriz öncesinde reel sektörde sorunlar vardı. Para birimimizin aşırı değerlenmesi, düşük enflasyon sürecinin getirdiği talep daralması ve girdi maliyetlerindeki aşırı artış reel sektörün sıkıntı yaşamasına yol açmaktaydı. Ülke olarak bundan daha az etkilenebilmek için kamunun ve reel sektörün birlikte çözüm geliştirmesi gerekli. Kamu bu dönemde iş dünyasıyla, özellikle reel sektörle istişare içerisinde olmalı. Reel sektörü kendi ha- line bırakmanın çözüm olmadığı bilinmeli. Bugün ortada bir kriz varsa bu sadece firmaların suçu değildir. Uygulanan iktisadi politikaların getirdiği birtakım olumsuzluklar (kurların aşırı değerlenmesine bağlı olarak yerli firmaların rakiplerine kıyasla fiyat konusunda rekabet gücünü yitirmesi, sıcak parayı tutmak için yüksek faiz politikasının kredi maliyetlerini yükseltmesi gibi) yerli firmaların şu anda yaşadığı sorunların daha şiddetli hissedilmesine yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki bir ülkede firmaların taşıdığı risk en az o ülkenin riski kadardır. Aynı gemide bulunmanın riskini taşıyan firmaların sorunlarını çözme konusunda bu yüzden hükümetler elinden geleni yapmaya mecburdur. Bunun için de reel sektörün çözüm önerilerini dinlemelidir. Devlet, her şeyden önce piyasada güven unsurunu sağlamalıdır. Firmalara kredi kanalının açık olmasını tesis etmelidir. Piyasalarda yaşanacak likidite sıkıntısını halletmek öncelikle kamu kesiminin görevidir. Ayrıca, firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için, reel sektörce dile getirilen, girdi maliyetlerini düşürücü tedbirleri alma yoluna gidilmelidir. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren firmalarımız diğer gelişen ülkelerle karşılaştırıldığında en pahalı enerjiyi kullanmaktadır. İstihdam edilen kayıtlı çalışanlar üzerinde ağır bir vergi yükü bulunmaktadır. Bu da kayıtlı çalışanların rekabet gücünü azaltmaktadır. Kurların aşırı değerlenmesi, ihracata yönelik çalışan firmalarımızın işgücü maliyetinin yabancı para birimi cinsinden artmasına yol açmaktadır. Sayıca firmalarımızın en az yüzde 99,3 ünü teşkil eden KOBİ lerimizin kurumsallaşma ve işletmecilik açısından ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu konuda hem eğitime hem de teknik danışmanlığa ihtiyaçları vardır ve ne yazık ki KOBİ lerimizin büyük çoğunluğu ya sorunun farkında değildir ya da bu hizmetlerden yararlanabilecek kaynağa sahip bulunmamaktadır. Reel sektörün sorunları tabii ki bununla sınırlı değil. Bunları daha da artırmak olası. Bu sorunları çözme konusunda devlet firmalarımıza yardımcı olmalı. Enerji girdi maliyetlerini azaltma yoluna gitmeli. İstihdam üzerindeki vergi yükünü hafifletmeli. Özellikle bu dönemde KOBİ lere yönelik olarak eğitim ve teknik danışmanlığa daha fazla destek verilmeli. Kredi piyasasındaki daralmadan KOBİ lerin daha az etkilenmesi için özellikle kamu bankalarının bu kesime daha fazla kredi açması sağlanmalı ve kredi maliyetinin düşürülmesine yönelik olarak kaynak tahsis edilmelidir. Bu sorunları halletmek amacıyla, özel kesime aktarılacak fon desteğinin ileride enflasyon ve kamu üzerinde borç yükü yaratma- Son gelişmeler, ülkemizin bu krizden etkilenmeyeceğini ortaya koymuş bulunuyor. Kamu bu dönemde iş dünyasıyla, özellikle reel sektörle istişare içerisinde olmalı. Reel sektörü kendi haline bırakmanın çözüm olmadığı bilinmeli. Bugün ortada bir kriz varsa bu sadece firmaların suçu değildir. Unutulmamalıdır ki bir ülkede firmaların taşıdığı risk en az o ülkenin riski kadardır. 52

8 Devlet, her şeyden önce piyasada güven unsurunu sağlamalıdır. Firmalara kredi kanalının açık olmasını tesis etmelidir. Büyümenin düşeceği bu dönemde kamu, kendisinin yatırımları yapması yerine, özel sektörün dinamo görevi görmesini tercih etmelidir. ması için, fon desteğinin kamu harcamalarından mümkün olduğunca tasarruf yapılarak sağlanması büyük önem arz etmektedir. Yani büyümenin düşeceği bu dönemde kamu, kendisinin yatırımları yapması yerine, özel sektörün dinamo görevi görmesini tercih etmelidir. Zira geçmiş tecrübeler, kamunun yatırımlar konusunda özel sektör kadar rasyonel davranamadığını ortaya koymaktadır. AB ülkelerine ve gelişmiş ekonomilere olan ihracatta azalma ihtimaline karşı da ihracatçı firmalara yeni pazarlar bulunması konusunda destek verilmelidir. Firma bazında yapılabilecekler konusunda kısaca aşağıdaki hususlar önerilebilir: Kurumsallaşma konusunda adım atmak, Özellikle kritik işletme fonksiyonları (muhasebefinans) için profesyonellerle çalışmayı tercih etmek, Küçük olsun benim olsun veya Ne iş olsa yaparız, biz her işte varız devrinin sona erdiğinin bilincinde hareket ederek, rekabet gücünün olduğu alanlarda yoğunlaşmak, Harcamaları mümkün olduğunca kısmak, maliyetleri azaltmak, Gerekirse faaliyet hacmini azaltmak, Mecbur kalındığında ayakta kalabilmek için büyüme yerine küçülmeyi tercih etmek, Verimliliği artırmak, Stoğa çalışmamak, Alacakların devir hızını yükseltmek, Borçların vadesini mümkünse uzatmak, Faaliyet ve finansal kaldıraç derecesini düşük tutmak, krizde özellikle en fazla hasar görenlerin başkasının parasıyla yatırım yapanların olduğu bilincinde hareket etmek, Özellikle hazır giyim gibi alanlarda hızlı ve esnek üretim yaparak olası talepleri değerlendirebilme fırsatı yakalamak, Bankalarla kredi ilişkisinin iyi olduğu ve borçlanma imkanının yüksek olduğu durumlarda ticari kredileri artırarak pazar payını yükseltebilme becerisini göstermek, Mümkün olduğunca kısa vadeli kredi kullanmamak, Bilançonun aktif tarafında likiditeyi artırırken, pasif tarafında vadeyi uzatmak, Öz sermayeyi güçlendirmek, Etkin risk yönetimine geçmek, İnovasyona önem vermek, bu dönemde yeni şeyler yapanın ayakta kalma ve büyüme şansının daha yüksek olduğu bilinci içerisinde hareket etmek, Kur riskine dikkat etmek, bu dönemde döviz cinsinden borçlanmamaya çalışmak, Yeni pazarlar bulmak, Eğitim ve teknik danışmanlık hizmetlerinden mümkün olduğunca feragat etmemek, Kriz denilince tüm firmaların batacağı akla gelmemeli. Bir diğer deyişle, krizde her firma batmıyor. Geçmiş deneyimlere bakıldığında iflasların yüzde 95 inin firma içi nedenlerden, özellikle yönetim hatalarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu dönemde iyi yönetilen ve sistem olarak iyi işleyen firmaların ayakta kalma şansı daha yüksek olacaktır. Son söz olarak, Chrysler i geçmişte krizden çıkararak büyük ün kazanan Iacocco nun bu konuda yöneticilere verdiği tavsiyelere göz atmakta yarar var: Krizi teşhis ettiğin anda harekete geç. Yavaşlık ve sessizlik krizin saldırganlaşmasına yol açar. Aman yavaş diyenler korkaklardır! Kriz zamanı gücün varsa sakın araziye uyma! Kriz, akıllıları büyük işlere yöneltir. Herkesin sindiği ortamda tüm inisiyatifi ele geçirmeye çalış. Böylesine fırsat zor ele geçer. Krizle savaşırsan kazanırsın. Her konuda liderliğe soyun. İki ayrıntılı planın olsun: Kısa ve orta vadeli planlar. Stratejik yol haritasını çeyrek dilimlere ayır. Kendini farklılıkla terbiye et! Şirketinde çalışan yöneticilerin bir iddia düzeyi olsun. Krizi yenme faaliyetinin adını koy. Peşin hükümleri yok edecek önlemleri al. Krizi asla tek bir nedene Kriz denilince tüm firmaların batacağı akla gelmemeli. Bir diğer deyişle, krizde her firma batmıyor. Bu dönemde iyi yönetilen ve sistem olarak iyi işleyen firmaların ayakta kalma şansı daha yüksek olacaktır. oturtup, stratejileri bunun üzerine inşa etme. Her krizin bir galibi, bir de mağlubu vardır. Bilelim ki kriz kimisi için sorun, kimisi için fırsattır. Akıllı insan da ünlü düşünür San Tzu nun dediği gibi sorunları fırsata dönüştürebilendir. 53

9 Küresel Kriz ve Türkiye Eylül 2008 de, ABD de ipoteğe dayalı konut kredileri (mortgage) sisteminin çökmesi ile su yüzüne çıkan ve kısa sürede küresel bir boyut kazanan mali kriz reel sektörü de derinden etkilemeye başlamıştır. Dev otomotiv firmalarının batma noktasında devletten finansal can simidi talep etmeleri ve işçilerinin önemli bir bölümünü ücretli-ücretsiz izne çıkarmaları bu etkinin ilk belirtileridir. Aradan geçen birkaç ay içerisinde, tüm dünyada yatırımlar durma noktasına gelmiş, tüketim ve üretim gerilerken işsizlik tırmanışa geçmiştir. IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşların geleceğe dönük ekonomik büyüme tahminleri, 2009 yılının ve bir ölçüde de 2010 yılının büyüme ve istihdam açısından kayıp yıllar olacağına işaret etmektedir. OECD ülkelerinde şu an 34 milyon olan işsiz sayısının 2010 yılında 42 milyona yükselmesi beklenmektedir. Küresel Mali Kriz, Uzun Yıllardır Büyümeyi Harekete Geçiren Tüketim ve Yatırım Harcamalarını Dış Finansal Kaynaklarla Gerçekleştiren Türkiye Ekonomisinin Ekonomik Büyüme Dinamiklerini de Zayıflatmıştır Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Hacettepe Üniversitesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölüm Başkanı Türkiye ekonomisinin içine girdiği yavaşlama ve ardından gelecek daralma süreci firmalar düzeyinde ele alındığında, dış talepte yaşanan daralmanın en fazla dış piyasalara yönelik üretim yapan işletmeleri küçülmeye zorlayacağını söyleyebiliriz. Kapitalist sistemin merkezinde patlak veren mali kriz, herhangi bir yönetsel ya da konjonktürel bir krize benzememektedir. Burada, mevcut ekonomik sistemde ciddi bir çözülmeye yol açan yapısal bir sorun bulunmaktadır. Son yıldır sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve risk fiyatlandırılmasına dayalı türev piyasaları ile sabun köpüğü nden sanal bir dünya yaratılarak reel sektörle köprüler atılmış, firmalar daha fazla kar elde etmek için giderek artan ölçüde temel faaliyetleri dışında kalan finansal operasyonlara bağlanmış, bölüşümden umduğunu bulamayan ücretli ve küçük esnaf da tüketimlerini finans dünyasının sunduğu türlü-çeşitli kredi kanalları ile sürdürmeye çalışmıştır. Bu sürecin başlıca aktörü olan bankalar ise kredi risklerini türev piyasalara havale ederek kendi sermaye varlıklarını zorlayıp yeni finansal balonlar oluşturmuştur. 54

10 Türkiye, dış ticaretin daraldığı bir kriz ortamında, korumacı politikalara yönelmeden yeni bir ithal ikameci sistem geliştirebilir. Birtakım ileri teknolojileri kısa vadede üretemezsek de en azından, uygulanan düşük kur politikalarından dolayı şu ana kadar dışarıdan temin edilmesi avantajlı olan ürünlerin Türkiye de üretilmesini sağlayabiliriz. Devletin bu yönde bir sanayi politikasını teşvik sistemleriyle birlikte zaman geçirmeden uygulamaya koyması gerekmektedir. Küresel mali kriz, Türkiye ekonomisini de olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kriz, uzun yıllardır büyümeyi harekete geçiren tüketim ve yatırım harcamalarını dış finansal kaynaklarla gerçekleştiren Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme dinamiklerini de zayıflatmıştır. Dünya finans piyasalarında yaşanan kriz ister istemez iç talebin daralmasına neden olacaktır. Son yıllarda hızla artarak ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayan ihracat da dünyada meydana gelen ekonomik durgunluğa bağlı olarak maalesef belirli bir tıkanma ile karşı karşıya kalacaktır. İhracatımızın Kasım ayı içerisinde yüzde 22 lere varan bir oranda düşüş yaşamasını, dış durgunluğun ülke ekonomisine yansıması olarak değerlendirmemiz gerekir. Dünya ekonomisinin durgunluğa sürüklendiği bir ortamda ekonomik büyümenin, ağırlıklı olarak iç talebe dayalı olarak sürdürülmesi düşünülebilir. Ancak, Türkiye yi de etkisi altına alarak sanayide kapasite kullanım oranını yüzde 70 lere düşüren bir kriz ortamında muhtemel bir iç talep artışının yeni yatırımlara yol açma olasılığı oldukça düşüktür. Zaten, Türkiye ekonomisinde, 2002 yılını izleyen üç yıllık kesintisiz bir büyüme artışı son üç yıldır hız kesmiştir. Küresel kriz ise ekonomik faaliyetlerde başlamış olan yavaşlama sürecini daha da belirginleştirmiştir. Krizle birlikte mali piyasaları etkisi altına alan güven bunalımı reel sektör için büyük bir finansman darboğazı yaratmıştır krizinden farklı olarak taze dış kaynak teminiyle mevcut borçları çevirme koşulları zayıflamıştır. Bankacılık kesimi ise 2001 öncesiyle kıyaslandığında, yeniden yapılandırılmış ve sermaye rasyoları güçlendirilmiş olsalar bile, gerek sıkıntılı bir geçmişin gerekse de şu an dünya finans piyasalarında olup bitenlerin etkisiyle yoğurdu üfleyerek yediklerinden reel sektöre likit akışını sınırlandırmışlardır yılının üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin 2001 yılı krizinden sonra en düşük düzey olan yüzde 0,5 te kalması, Türkiye ekonomisinin içine girdiği yavaşlama ve ardından gelecek daralma sürecinin çok güçlü bir göstergesidir. Firmalar düzeyinde ele alındığında, dış talepte yaşanan daralmanın en fazla dış piyasalara yönelik üretim yapan işletmeleri küçülmeye zorlayacağını söyleyebiliriz. Bu durumda, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülke pazarlarında potansiyel müşteri keşiflerine yönelmek söz konusu firmalar için atılması gereken ilk adımlar olabilir. Diğer taraftan Türkiye, dış ticaretin daraldığı bir kriz ortamında, korumacı politikalara yönelmeden yeni bir ithal ikameci sistem geliştirebilir. Türk sanayisinin teknoloji ve ara mallar açısından dışarıya sıkı sıkıya bağımlı olduğunu biliyoruz. Birtakım ileri teknolojileri kısa vadede üretemezsek de, en azından, uygulanan düşük kur politikalarından dolayı şu ana kadar dışarıdan temin edilmesi avantajlı olan ürünlerin Türkiye de üretilmesini sağlayabiliriz. Devletin bu yönde bir sanayi politikasını teşvik sistemleriyle birlikte zaman geçirmeden uygulamaya koyması gerekmektedir. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü düşüşler bu yönde politikaların uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Dış talep, Türk ekonomisi için veri bir parametredir, değiştirilemez. Ancak, iç talep keşfedilmeyi bekleyen zengin bir maden yatağı gibidir. Çünkü Türkiye, 75 milyona ulaşan genç ve orta-düşük gelir gruplu nüfusu ile yüksek bir tüketim eğilimine, bir başka anlatımla çok büyük bir iç talep potansiyeline sahiptir. Altyapı yatırımlarının ve kalkınma carilerinin henüz tamamlanamadığı bir ülkede kamu harcamaları da çok büyük bir iç talep fırsatı yaratabilecek boyutlara sahiptir. Makroekonomik açıdan, dünya ölçeğinde krize karşı şu ana kadar uygulanan para politikaları (faiz indirimleri, MB nin likidite desteği, vs.) artık sınırına ulaşmış ve etkinliği tartışılır hale gelmiştir. Bu bakımdan, krize karşı maliye politikalarının da devreye sokulması ve böylelikle kamu harcamalarının özel talepteki daralmayı telafi etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, sosyal amaçlı yatırımlar ön plana çıkarılarak hem talep canlandırılır hem de gelir dağılımındaki dengesizlikler kısmen giderilmiş olunur. Ancak, Türkiye gibi ülkelerde kamu borç stoklarının kısa vade ağırlıklı ve çevrilmesinin çok maliyetli olması, kamu harcamalarındaki artışın enflasyonu körükleme tehlikesi yaratmaktadır. 55

11 Dünyayı Tehdit Eden Finansal Kriz, Henüz Türkiye yi Büyük Sıkıntılara Sokmamıştır Forum sorusunun yanıtı, Mart-Mayıs 2009 da daha iyi verilebilirdi. Ama ASOMEDYA nın soruyu bugün sorması da çok yerindedir. Konuyu Forum sorusunun bakış açısıyla da izlemeye çalışmak, bazı yanılgıları zamanında önlemek açısından önemlidir. Dünyayı tehdit eden finansal kriz, henüz Türkiye yi büyük sıkıntılara sokmamıştır. Ülkemizdeki sermaye mülkiyeti, krizin daha iyi hissedildiği ülkelerdeki sermaye mülkiyetine nazaran daha yüksek oranda bizim sayılabilir. Dolayısıyla, finansal kriz sonuçlarının bizi, dış ticaret, yatırım, döviz kuru, vadeli piyasalar, mal ve hizmet piyasalarına özgü sarmallar üzerinden iyice etkilemeye başlamasına biraz daha vakit vardır. Ancak, krizin etkileri bize iyice ulaştığında dünya krizi iyice büyümüş ve hem de yapay olarak büyütülmüş olacaktır. Değindiğim büyütülmeye, kriz çıktı diye Batı sermayesinin Japonya, Kore gibi ekonomilerden öç almaya yönelik olarak fırsatçı kısa vade politikalarının sonuçları ve Amerika nın ihraç ettiği finans bunalımının sarsıntısına yönelik olarak da Avrupa Birliği nin ortak iktisadi kararlar alabilmekteki hantallığı birtakım nedensellikler oluşturacaktır. Aynı bağlamda, dış ticaret koşullarının piyasa mekanizmaları üzerindeki tahrip edici değişimleri gibi etkisinin görece ufaklığı nedeniyle burada sözünün edilmesine gerek bulunmayan başka etmenler de kriz etkisinin büyütülmesinde rol oynayabilirler. Bu çerçevede, krizin neden çıktığı, İkinci Dünya Savaşı nın son yıllarında ortaya konulan Bretton Woods kararlarından bu yana dünya ekonomilerindeki risk duyarlılığı azalmasının hangi hazırlayıcı önkoşulları gerektirdiği vs. gibi birçok saptamalar kendi içlerinde çok doğru olabilirler ama bu yorumlardan çıkarsanabilecek sonuçların, kriz durumunun iyileştirilebilmesine yönelik iktisadi politikalar üretilmesini sağlayabilmesi zordur. Pragmatik olmak ve hele Türkiye gibi ülkelerde kısa dönemli önlemlerle krizin yıkıcı etkilerine karşı direnmeyi sürdürmek, daha doğrudur. Kriz sonrasında uzun dönemli iktisadi politika reformları yapılabilir; ancak bunların temel yörüngelerine kriz sürerken girilmeye çalışılması hiç düşünülmemelidir. O halde, Forum a özgü bu koşullarda işletmelerimize ne önerirsiniz? sorusunun Mart-Mayıs 2009 a kadar Prof. Dr. Hasan Işın DENER ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI Şu anda, kriz etkilerini frenlemek bakımından en etkin olabilecek önlemler, yine de iş hacmi ve yurtdışı ekonomik yatırımları ile sermaye derinliği bakımından böyle eylemleri gerçekleştirmeye en yatkın olan Amerikan ekonomisi tarafından alınabilir. yanıtı şudur: Çok çekinmeksizin, üretimdeki verimlilikten biraz taviz verebilirsiniz. Üretim kapasite kullanımlarınızın bir miktar düşmesini, çok korkmadan seyredebilirsiniz. Hemen aşırı küçülmeye gitmeyiniz! Dolayısıyla gereksiz yere, özellikle vasıflı işçi işsizliğine katkıda bulunur biçimde, isdihdam büyüklüğünüzle de fazla oynamayınız. Sadece, az veya çok stoğa çalışma gibi birtakım üretim stratejileriniz varsa, onları tekrar gözden geçiriniz. Bu arada, spekülatif kazanç fırsatlarına atıl gelirinizi sarfetmek gibi piyasa eylemlerinden özenle kaçınınız. Öte yandan, aşınma ve eskimeye tabi olmuş sabit sermayenizi, göreceli olarak düşük maliyetli koşullar ve planlar çerçevesinde bakımdan geçirtmeniz veya yenilemeniz uygun olabilir. Bu arada şunu da belirteyim ki, böylesine yaklaşımlara fazla önem vermeyip de sadece devletin, sektör veya bölge bazında yapı koruma politikaları uygulaması için veya piyasa dalgalanmalarını önleme açısından konjonktürel stabilizasyon ve konsolidasyon politikalarını kullanması için alacağı radikal önlemleri beklemek, bu boyuttaki bir ekonomik krizde fazla bel bağlanmaması gereken bir düşünce tarzıdır. Şu anda, kriz etkilerini frenlemek bakımından en etkin olabilecek önlemler, yine de iş hacmi ve yurtdışı ekonomik yatırımları ile sermaye derinliği bakımından böyle eylemleri gerçekleştirmeye en yatkın olan Amerikan ekonomisi tarafından alınabilir. Tam da bu dönemde iktisadi temel nedenli birtakım askeri savaşlara fiilen bulaşmışlığın dezavantajları, Birleşik Amerika nın bu krizi biraz da polito-ekonomik bir buhran olarak algılamasına neden olmaktadır. Fakat Obama döneminin başlayacak olması, Birleşik Amerika ya, ekonomik politikasını şerefli bir geri dönüşle koordineli bir şekilde değiştirme imkanını vermektedir. Ayrıca, Çin ve Rusya ekonomilerinin durumları ile ilgili belirsizlikler ve çekinceler de o tarihte daha azalmış olacaktır. Değindiğim Mart-Mayıs 2009 dönemi, böyle bir olası dönüşümün ilk verilerini sağlayacaktır. İşte o zaman, ikinci Forum sorusu olan, krizden daha az etkilenmek ya da krizin sunduğu fırsatlardan daha iyi yararlanmak için işletmeler hangi konular üzerinde yoğunlaşmalı, ne tür stratejiler geliştirmelidir? sorusuna somut ve geçerliliği biraz daha yükselmiş yanıtlar verilebilir. 56

12 Hiç Bir Kriz Sürekli Olamaz. Bundan Sonraki Dönemde Ekonomiyi İyi İzlemek ve Krizden Çıkışın Sinyallerini Doğru Algılamak Önem Kazanacaktır Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI Kriz döneminde finans yönetimi her zamankinden daha fazla önem kazanır. Finans maliyetleri artar, kredi bulma imkanları daralır. Bu dönemde finans yönetimi yaratıcı finans teknikleri bularak satışları yapma yoluna gidebilir. Firma birleşmeleri, hisse devirleri, ortaklık gibi çözümler üzerinde durulabilir. 1. Halen içinde bulunduğumuz kriz finans kaynakları bir ekonomik kriz görünümündedir. Giderek derinliği ve etkisi artmaktadır. Batılı finans merkezlerinde meydana gelen çöküntü global olarak bütün dünyayı etkilemektedir. Tek bir nedene bağlanamayacağından tek bir çıkış yolu önermek de mümkün görünmemektedir. Son tahlilde talepde meydana gelen daralma krizi derinleştirmektedir. Her sektör ve her işletmenin krizden etkilenme oranı farklı olacaktır. Hemen her kriz döneminin ilk etkilediği sektörler olan otomotiv ve inşaat sektörleridir. Bu sektörler birçok sektörle girdi-çıktı ilişkisi içinde olduklarından ekonominin yavaşlamasında ağırlıklı bir paya sahip olmaktadırlar. Yaşanılan kriz, daha önce yaşanan hiçbir krize benzemediğinden standart çözümler üretmek kolay değildir. İşletme yöneticilerinin aklına ilk gelen çözümler olan maliyetleri kısmak, eleman çıkarmak gibi paliyatif çözümlerin etkisi sınırlı olacaktır. Talepte meydana gelen düşüşler uzunca bir süre etkili olacağından iş modelinde değişiklik yapma yoluna gitmek daha akılcı olabilir. Ürünler değiştirilerek daha düşük fiyatla satılabilecek ürünlerin üretilmesine ağırlık verilmelidir. Tüketicinin geliri azalacağından basit, sade ve yalın ürünler üretilerek fiyatlar aşağı çekilmelidir. Dağıtım sistemleri gözden geçirilerek yenilikçi dağıtım sistemleri geliştirilmelidir. Maliyeti yüksek dağıtım sistemleri yerine farklı pazar bölümleri için daha önce denenmemiş dağıtım seçenekleri üzerinde durulabilir. Mobil dağıtım sistemleri gibi sistemler geliştirilebilir. Dağıtım maliyetlerini aşağı çekmek için dağıtım sistemi kısaltılabilir. İletişimin en fazla ihtiyaç duyulduğu dönemler olan kriz dönemlerinde firmadan pazara sağlıklı, sürekli ve samimi bir iletişim kurulması ve doğru bilgilerin iletilmesi önem kazanır. İletişim stratejisi iki yönlü düşünülerek daha fazla pazara odaklanmak ve pazardan gelen bilgiyi daha fazla dikkate almak gereken zamanlar kriz zamanlarıdır. Özellikle bankalarla iletişimin doğru kurulması yeni kredi imkanlarının sağlanması açısından önemlidir. Bankalar firmalarla ilgili şüpheleri nedeniyle kredi vermekten kaçınırlar ama kendini iyi anlatan doğru firmalar her zaman bir çıkış yolu bulabilir. Finans yönetimi: Kriz döneminde finans yönetimi her zamankinden daha fazla önem kazanır. Finans maliyetleri artar, kredi bulma imkanları daralır. Bu dönemde finans yönetimi yaratıcı finans teknikleri bularak satışları yapma yoluna gidebilir. Firma birleşmeleri, hisse devirleri, ortaklık gibi çözümler üzerinde durulabilir. 2. Krizin fırsat olması ise söz konusu bile değildir. Hiçbir firma ya da sektör krizden fırsat çıkaramaz. Topyekun ekonomiyi etkileyen bir krizden belki bazı firma ya da sektörler kısmen faydalansalar bile uzun vadede tüm sektörler aynı oranda olumsuz etkilenecektir. 3. Bundan sonraki dönemde ekonomiyi iyi izlemek ve krizden çıkışın sinyallerini doğru algılamak önem kazanacaktır. Hiçbir kriz sürekli olamaz. Ekonomide toparlanmaların başladığı dönemleri izleyerek kriz sonrası büyüme dönemi için hazırlıklı olmak ve yeni ürünler, pazarlar ve fırsatlar için hazırlıklı olmak gerek. 57

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GA-04-1-2 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇOK ULUSLULUĞUN

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı