İnşaat Alanı: Veri Madenciliği Hakkındaki Mitler ve Tuzaklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat Alanı: Veri Madenciliği Hakkındaki Mitler ve Tuzaklar"

Transkript

1 İdari Özet İnşaat Alanı: Veri Madenciliği Hakkındaki Mitler ve Tuzaklar Tom Khabaza Veri Madenciliği Direktörü, SPSS İçindekiler Giriş 2 Veri Madenciliği Hakkındaki Mitler ve Kavram Yanılgıları 2 Veri Madenciliğinin Tuzakları ve Bunlardan Kaçınmanın Yolları 5 Sonuç 9 SPSS kayıtlı bir ticari markadır ve bahsedilen diğer SPSS ürünleri SPSS Inc. e ait ticari markalardır. Diğer tüm isimler kendi sahiplerinin ticari markalarıdır SPSS Inc. Tüm Hakları Saklıdır. HHAEB

2 Giriş Cesur bir veri madencisi, veri dağları altında kalma ya da gizemli bir şekilde kaybolan terabayt ile birlikte kaybolma gibi birçok risk altındadır. Mitler ve kavram yanılgıları kendi risklerini yaratır ve bunların çürütülmesi gerekmektedir. Bu yazı bazı riskleri ana hatlarıyla belirtmekte, bazı mitleri çürütmekte ve veri madencileri için koruyucu kask sağlamayı amaçlamaktadır. Veri madenciliğinin, bir iş süreci işinizi daha etkin bir şekilde yapmanıza yarayacak, veriniz içinde sezgilerinizi geliştiren kalıpları bulma yolu, olduğunun anlaşılması çok önemlidir. Veri madenciliği müşteri ilişkileri ve diğer işletme kararları hakkında rehberlik yapmanızı sağlayacak öngörülerde bulunur. Veri Madenciliği Hakkındaki Mitler ve Kavram Yanılgıları Mit #1: Veri Madenciliği Bir Teknoloji Uzmanı Tarafından Laboratuarda Yapılır Veri madenciliği ileri bir teknoloji ve onun araçlarını kullanır. Bunlardan özellikle modelleme teknikleri BT camiası tarafından pek anlaşılmaz. Peki, bu, veri madenciliğinin laboratuarda ve sadece ilgili teknolojinin her nüansını özümsemiş kişiler tarafından yapılabileceği anlamına mı gelmektedir? Gerçek bunun tam tersidir. Çünkü veri madenciliği bir iş sürecidir ki bu süreçte iş bilgisi çok büyük önem taşır. Veri madenciliğinin önemi ancak sonuçlar işletme faaliyetlerinde kullanıldığında anlaşılır. Veri madenciliği, iş hakkında bilgi sahibi olmadan yapıldığında; anlamsız ya da işe yaramayan bilgiler ortaya çıkabilir, (bkz. Tuzak #4) bu yüzden işin sorununun ne olduğu hakkında geniş bilgiye sahip biri tarafından yapılması çok önemlidir. Bu kişinin aynı anda veri madenciliği teknolojisi hakkında da geniş bilgiye sahip olduğu durumlar çok nadiren görülür. Dolayısıyla veri madenciliği araçlarının işletme kullanıcıları tarafından erişilebilir olmasını sağlamak bu araçların sağlayıcılarının sorumluluğundadır. Aynı miktarda önem arz eden diğer bir olay ise sonuçların kullanıma açmak için işletme içine konuşlandırılmasıdır. Veri madencileri projenin daha başlangıcında sonuçların işletme faaliyet sürecine nasıl uyacağını planlamalıdırlar. İşletmeler veri madenciliği sonuçlarını etkin bir şekilde bütün işletme boyunca yayacak altyapıyı kurmalıdırlar ve araç sağlayıcıları araçlarının bu altyapıya kolayca uyum sağladığından emin olmalıdırlar. Veri madenciliği iş hakkındaki bilginin büyük önem taşıdığı bir iş sürecidir: Veri madenciliğinin değeri ancak sonuçlar işletme faaliyetlerine uygulandığı zaman anlaşılabilir. 2

3 Mit #2: Veri Madenciliği Bütünüyle Algoritmalarla İlgilidir Tipik bir veri madeni konferansına katılan ya da ilgili süreci takip eden bir işadamı, veri madenciliğinin tamamen ileri veri analizi algoritmaları hakkında olduğu izlenimine kapılabilir. Bu kavram yanılgısı şöyle özetlenebilir: Veri madenciliği için ihtiyacınız olan tek şey iyi algoritmalardır. Algoritmalarınız ne kadar iyi olursa veri madenciliğiniz de o kadar iyi olur. Veri madenciliğinin etkinliğini ilerletmek, algoritma bilgisini ilerletmek demektir. Bu görüşe sahip olmak veri madenciliğini yanlış anlamak demektir. Veri madenciliği, işletme hedeflerini belirlemek, işletme hedeflerini veri madenciliği hedeflerine uyarlamak, gerekli donanımı edinmek, anlamak ve ön veri işlemesini yapmak, analizin sonuçlarını değerlendirip sunmak ve bu sonuçları işletme yararına kullanmak için konuşlandırmak gibi birçok unsurdan oluşan bir süreçtir. Yukarıda bahsedilenlere yeni ya da gelişmiş veri madenciliği algoritmalarının önemini küçümsemek için değinilmemiştir. Problem, veri madencilerinin sadece algoritmalara yoğunlaşarak %90-95 lik orandaki diğer veri madenciliği işlemlerini görmezden gelmesinin sonucunda oluşmaktadır. Bu kavram yanılgısının sonuçları herhangi bir veri madenciliği projesi için felaket olabilir. Faydalı herhangi bir bilginin ortaya çıkmamasına neden olabilir. Deneyimli veri madencileri veri madenciliği işlemleri için daha geniş bir bakış açısına sahip olmak gerektiğinin farkındadırlar. Mit #3: Veri Madenciliği Bütünüyle Öngörücü Hassasiyetle (Predictive Accuracy) İlgilidir Veri madenciliği tamamen veri analizi algoritmaları ile ilgili olmasa da veri madenciliğinin bir kısmı algoritmalarla ilgilidir. Bu noktada Bir algoritmanın kalitesini nasıl değerlendirebiliriz? sorusu ortaya çıkar. İlk başta ana kıstasın, algoritmanın oluşturduğu modellerin öngörücü hassasiyeti olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu bakış açısı veri madenciliğinde algoritmaların rolünü yanlış temsil etmektedir. Bir öngörücü modelin belirli bir seviyede hassasiyet payı olması gerçeği ortadadır çünkü bu onun, veri içindeki kalıpları ortaya çıkardığını gösterir. Ancak, bir algoritma ya da modelin kullanılabilirliği de ayrıca bir takım diğer özelliklere göre belirlenir ki bunlardan biri, ortaya çıkan modeli anlamanın derin teknik bilgi gerektirmesi ya da herhangi bir işletme çözümleyicisi tarafından anlaşılabilir olmasıdır. Öngörücü hassasiyetin algoritma değerlendirmede birincil kıstas olduğuna inanan veri madencileri, sadece teknoloji uzmanları tarafından kullanılan algoritmalar kullanabilirler. Fakat bu algoritmalar ilerleyen süreçte çok küçük bir rol alacaklardır zira veri madenciliği 3

4 işletme uzmanları tarafından yürütülen bir süreçtir ve bu sürecin başarısı teknik olmayan işletme çalışanlarının girdi ve müdahalelerine dayanmaktadır. Mit 4: Veri Madenciliği Bir Veri Ambarı Gerektirir İşadamları sıklıkla, veri madenciliği için bir veri ambarına sahip olmanın ön koşul olduğunu düşünürler. Bu iki teknoloji arasındaki ilişki hakkında, idrak edilmesi zor bir kavram yanılgısıdır. Veri madenciliğinin iyi düzenlenmiş, görece temiz ve kolayca erişilebilen bir veri ambarından yararlanabileceği doğrudur. Özellikle veri ambarının, veri madenciliği akılda tutularak ve veri madenciliği projesinin gerekleri hakkında bilgi sahibi olarak kurulması durumunda daha da büyük önem arz eder. Lakin durum böyle değilse, ambarlanmış veri, kaynak ya da faaliyetsel veriye göre veri madenciliği için daha az faydalı olabilir. En kötü durumda ise ambarlanmış veri tamamen faydasız olabilir. (örneğin, sadece özet veri depolanmışsa) Bu ikisi arasındaki ilişki ile ilgili daha düzgün bir tasvir, veri madenciliği düzgün tasarlanmış veri ambarından faydalanabilir ve böyle bir veri ambarı oluşturmak genelde öncesinde bazı araştırmacı madencilik işlemlerinin yapılması koşuluna bağlıdır olmalıdır. Veri setleri, büyük ya da küçük olsun, işletmeler, kullanıcının zamanını optimize eden veri madenciliği araçlarını seçmelidirler. Mit 5: Veri Madenciliği Tamamen Çok Büyük Miktarda Veriyle İlgilidir Veri madenciliği ile ilgili ilk açıklamalar genelde Artık hiç olmadığı kadar veri toplayabiliyoruz, ancak bu çok büyük veri depolarından nasıl yararlanabiliriz? gibi cümlelerle başlardı. Veri depolarının boyutlarına odaklanmak veri madenciliği hakkında uygun bir girizgah gibi gözüküyordu fakat bu, veri madenciliğinin doğasına aykırıydı. İşletmelerin veri madenciliğinden yararlanabileceği bir çok büyük veri setleri varken, bunların veri madenciliğinin yegane odağı olduğunu düşünmek hata olur. Birçok kullanışlı veri madenciliği projesi, örneğin sadece birkaç yüz ya da bin kayıt içeren küçük ya da orta boylu veri setlerinde yapılır. Veri madenciliğinin sadece çok büyük veri depoları için uygun olduğu düşüncesine katılmak işletmelerin ölçeklenebilirlik kullanışlığını feda edecek araçlar seçmelerine neden olacaktır ki aslında iki özellik de çok önemlidir. Önde gelen bir veri madenciliği aracı müşterisinden alıntı yapacak olursak: Diğer madencilik araçları makine zamanını optimize eder fakat bu araç benim zamanımı optimize ediyor. Veri setleri küçük ya da büyük olsun, işletmeler kullanıcının zamanını optimize eden veri madenciliği aracını seçmelidirler. 4

5 Veri Madenciliğinin Tuzakları ve Bunlardan Kaçınmanın Yolları Tuzak #1: Veri Dağlarının Altında Kalmak Veri madenciliği, çözümleyicinin değerli iş bilgilerini kullandığı etkileşimli, yinelenen bir süreçtir ve veri ve işletme sorunu ile bağlantılıdır. Fakat mit 5 te bahsedildiği gibi düşünenler (veri madenciliği büyük miktarda veri ile ilgilidir) sıklıkla bu sürecin bütün kullanılabilir veriye uygulanmak zorunda olduğunu sanırlar. Bu, kullanılabilir donanım ve yazılımın, kabul edilebilir, etkileşimli bir karşılık veremeyeceği veri birimlerinde madencilik yapılmasına neden olabilir. Böyle durumlarda veri madenciliği süreci ağır işler ve bir soru cevaplandığında çözümleyici sorunun neden sorulduğunu hatırlayamaz. Bu tuzaktan kaçınmanın yolu düzgün örnekleme kullanmaktan geçer. Örneğin, bir milyon müşterimiz ve yüzde 20 yıllık yıpranma (veya müşteri kaybı ) oranımız varsa, bir milyon ve hatta örnek üzerinden grafiklerimizi temellendiremeyiz veya modellerimizi oluşturamayız. Şu soru ve cevapları dikkate alın: S: Ne kadar müşteri kaybı profili bulmayı bekliyoruz? C: Belki on. S: Hatasız bir model oluşturabilmek için her profilden kaç örneğe ihtiyacımız var? C: Belki bin. Bu yüzden, on ya da yirmi bin müşteri kaybının olduğu bir örnek ve bu miktarlara denk kaybedilmeyen müşteri, analiz için yeterli olacaktır. Bunun, veri madencilerinin asla milyonlarca örnekten oluşan modeller oluşturma ihtiyacıyla karşılaşmayacağı anlamına gelmeyeceğini göz önünde bulundurun. Bu, sadece veri kullanılabilir diye bu şekilde davranmaları gerekmediğini göstermektedir. Belirli bir proje için kullanılabilir ve ilgili verinin miktarı ilk başta gerekenden çok daha az olabilir. 5

6 Tuzak #2: Gizemli Bir Şekilde Kaybolan Terabayt Bu genel bir hadisedir fakat her zaman tuzak değildir. Belirli bir veri madenciliği sorunu için kullanılabilir ve ilgili verinin ilk başta gerekenden çok daha az olabileceği gerçeğine atıfta bulunur. Şu senaryoyu gözünüzde canlandırın: Siz bir veri madenciliği danışmanısınız ve müşteriniz de kredi riskini belirlemek için müşteri verisinin madenciliğini yapmak isteyen büyük bir banka. Bankanın, müşterileri ile ilgili terabaytlarca veri depoladığını ve halihazırdaki hesaplama kaynaklarının bu boyuttaki veri için madencilik yapmada yetersiz kalabileceğinden yakındığını düşünün. Sorun şu şekilde çözülebilir. Farklı tipte krediler (kişisel borçlanmalar, işletme borçlanmaları, açık krediler) farklı biçimlerde kredi risklerini temsil ederler. Böylece her veri madenciliği projesi sadece bir tip borçlanana hitap edecektir. Bankanın domain uzmanları bir takım faktörleri ilgili olarak değerlendirerek ve banka da ileriyi planlayarak, bu faktörlerle ilgili veriyi 18 aydır toplamaktadır. O zamandan beri neredeyse bin adet ilgili tiple alakasız borçlanma durumu oluşmuştur. Bu da demektir ki, ilgili veri, binden daha az alakasız borçlanma durumu artı büyük miktarda düzgün borçlanma durumu örneğinden hepsi için örneğin 3000 diyelim oluşmaktadır. Bu muhtemelen yeterlidir fakat sadece düzgün öngörücü bir model yaratmak için yeterlidir. Gizemli bir şekilde kaybolan veriyi madenleme ihtiyacı her nasılsa, veri madencisini de birlikte götürmemektedir (bu seferlik). Tuzak #3: Dağınık Veri Madenciliği Tüm iyi niyetlere rağmen veri madenciliği bazen belirli hedeflerden yoksun ve sonuçların nasıl kullanılacağı ile ilgili herhangi bir fikrin olmadığı, plansız şekilde de olabilir. Bu zamanın boşa harcanmasına ve faydasız sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Faydalı sonuçlar ortaya çıkartmak için, hepsi önceden formüle edilmiş işletme amaçlarını, veri madenciliği hedeflerini ve konuşlandırma planlarını düzgün tanımlamak çok önemlidir. Bunu sağlamanın kolay bir yolu CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) *1+ gibi standart bir işlem kullanmaktır. Böyle bir işlem, veri madenciliği için düzgün hazırlıkların yapılmasını sağlar, iletişim metodları ve sonuçları için genel bir dil oluşturur. Veri madenciliği araçlarının standart işlem modellerini desteklemesi gerekmektedir. Veri madenciliği araçlarının CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) gibi standart işlem modellerini desteklemesi gerekmektedir. 6

7 Tuzak #4: Yetersiz İş Bilgisi İş bilgisinin veri madenciliğinde oynadığı önemli rolden bahsetmiştim. İş bilgisi olmadan, işletmeler ne faydalı sonuçlara ne de önlerindeki veri madenciliği süreciyle ilgili bir rehbere ulaşabilirler. Bazen son kullanıcının veri madencisine Veri burada, lütfen git, madenciliğini yap ve cevaplarla dön. dediği durumlar olabilir. Eğer böyle olursa, faydalı sonuçlar üretmek için proje en iyi ihtimalle, çok uzun sürecektir ve maliyetli tekrarlamalar yapmak durumunda kalacaktır. En kötü durumda ise abuk sabuk olacak ve başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu tuzaktan yalnızca, hem son kullanıcının, hem de iş hakkında detaylı bilgi sahibi birisinin veri madenciliği sürecinin her aşamasına katılımıyla kaçınılabilir. İdeal durumda veri madencisi veya veri madenciliği danışmanı aynı zamanda iş bilgisine sahip olurlar. Bu olmadığında, veri madencisi birebir anlamda, üzerinde çalışılan konu hakkındaki sorulara cevap verebilecek gerekli iş bilgisine sahip birinin yanına oturmalıdır. Bu çalışmanın etkin olabilmesi için, yüksek derecede etkileşimli bir veri madenciliği ortamıyla iyi bir karşılık verme süresi gereklidir. Tuzak #5: Yetersiz Veri Bilgisi Veri madenciliği yapabilmek için, Bu alandaki kodlar ne işe yarıyor? Bu tabloda müşteri başına birden fazla kayıt olabilir mi? gibi sorulara cevap verebilmemiz gerekmektedir. Bazı durumlarda bilgiyi edinmek şaşırtıcı derecede zordur. Veri uzmanı işletmeyi bırakmış, farklı bir departmana geçmiş olabilir veya eski sistem olması durumunda bir veri uzmanı hiç olmayabilir. Bu problem veritabanı veya veri ambarı yönetiminin dış kaynaklı olması durumunda daha da alevlenir. Dışarıdaki sağlayıcı, bu bilgiyi sağlamak için gelecekte ihtiyaç duyulması muhtemel kullanıcıya nazaran çok daha az istekli olabilir. Bu problem için kolay bir çözüm yolu yoktur. BT departmanlarının işletme veritabanları hakkındaki bilgiyi korumaları konusunda uyarılmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bir veri madenciliği projesi teklif edildiğinde, veri madencilerinin ne kadar veri bilgisinin kullanılabilir olduğunu düşünmeleri ve olmaması ve eksik olması durumunda oluşacak riskleri hesaplamaları gerekmektedir. Tuzak #6: Hatalı Varsayımlar, Uzmanların Nezaketleri İş ve veri uzmanları çok önemli kaynaklardır. Fakat bu, veri madencisinin onların tüm ifadelerini sorgulamadan kabul edileceği anlamına gelmez. Veri madencisinin, uzmanların ifadelerinin geçerliliğini onaylama arayışında olması gerekmektedir. 7

8 Hatalı veya yanlış yönlendirici tipik ifadeler: Bu iki tipte hesap hiçbir müşteride bulunamaz. Bu tip bir olayın birden fazla olduğu durum yoktur. Bu alanda sadece takip eden kodlar sunulacak. Veri madencileri bu tip ifadeleri veriyi inceleyerek onaylamak zorundadırlar. Bu özellikle, bilginin işlemesinin onun kesinliğine bağlı olduğu zaman önemlidir. İdeal olarak veri hakkında yapılan varsayımlardaki yanılgılar daha yanlışa dönüşmeden verinin ele alınışı aşamasında belirlenebilir. Veri madenciliği araçları bunun ulaşılmasına yardımcı olurlar. Tuzak #7: Veri Madenciliği Araçlarının Uyumsuzluğu Veri madenciliği süreci geniş çapta kapasite gerektirmektedir dolayısıyla tek bir proje sırasında birçok aracın kullanılması sıra dışı değildir. Fakat bu, içerik ve veri formatlarını değiştirirken gereken kaynaklar ve zaman göz önüne alındığında yüksek maliyet oluşmasına neden olabilir. En kötü durumda bu, veri madenciliği süreci esnasında gerekli adımların atlanmasına ve veri madenciliğinin araştırmacı karakteriyle ciddi şekilde çatışmaya neden olabilir. En iyi çözüm gerekli tüm özellikleri bütünleştiren veri madenciliği araç takımını kullanmaktır. Fakat hiçbir araç takımı özellikle çözümleyicilerin bireysel özellikleri hesaba alındığında bütün olası özellikleri barındıramaz. Bu yüzden araç takımı da açık, yani diğer kullanılabilir araçlarla ve üçüncü parti seçeneklerle kolayca arayüzlenebilir olmalıdır. İyi bir veri madenciliği aracı verinizle genel standartlar aracılığıyla ve diğer kullanılabilir araçlarla arayüzlenebilir olmalıdır. Tuzak #8: Veri Hapishanesinde Kilitli Kalmak Araçlarla ilişkili açıklığa ek olarak, veri madenciliği çözümleri aynı zamanda veriye göre olmalıdır. Bazı veri madenciliği araçları verinin, veritabanı sistemlerinde genelde kullanılan formatların dışında, kişiye özel bir formatta olmasını gerektirir. (Bu bazen veri hapishanesi olarak adlandırılır.) Bu, veriyi gerekli formata dönüştürme gereksinimi yüzünden, yüksek seviyede maliyet aşımına neden olur ve sonuçların işletme faaliyet sistemlerine konuşlandırılmasını zorlaştırır. İyi bir veri madenciliği aracı verinizle genel standartlar aracılığıyla arayüzlenir. 8

9 Tuzak #9: Verinin Çoğunu Görmezden Gelmek İnsanların çoğu, veri hakkında düşünürken, kodlar ve sayılardan oluşan satır ve sütunlar hayal eder ve veri madenciliğinin sadece böyle yapılı türde veriye uygulanacağını varsayar. Bu, doğal bir yanlıştır. İşletmelerin barındırdığı verinin büyük bir kısmı bu önyargıya uymaz. Metin formundadır, belki e-posta, doküman veya not şeklindedir ya da bir internet sitesiyle alakalıdır veyahut anket sonuçlarını kaydediyordur. Birçok veri madenciliği aracı bu tip verileri belirlemez. İşletmeler sıklıkla özel metin madenleme, Web çözümleme, anket analizi araçlarına ihtiyaç duymak durumunda kalırlar, aksi takdirde bu yapıdaki verileri tamamen görmezden gelmiş olurlar. Fakat modern veri madenciliği araçları daha bütün bir resim oluşturmak ve işletme veri birikiminin değerini maksimize etmek için, yapısal veriyi, metin, web logları ya da anket cevapları ile birleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu yolu seçen işletmeler veri madenciliği projelerinin ölçülebilir bir şekilde daha başarılı olduğunu görmektedir. Sonuç Veri madenciliği geniş çapta iş bilgisi gerektiren bir işletme sürecidir. En iyi şekilde iş uzmanları ya da iş uzmanlarıyla yakinen iş birliği yapan veri madenciliği uzmanları tarafından yapılır. En iyi değeri elde etmek için, veri madenciliği sonuçları işletme süreçlerine uygun öngörücü çözümleme altyapısı kullanılarak dahil edilmelidir. Veri madenciliği çeşitli teknikler kullanır ve sadece algoritma modelleme ve öngörücü kesinliğe dayanmaz. Her bir teknik çeşitli roller oynayabilir ve modern teknoloji, geniş çaplı yapılandırılmamış veriyi dahil etmenizi sağlar. Veri madenciliği sürecinde, veri madencileri veriyle yinelemeli bir biçimde etkileşir ve uğraşırlar. CRISP-DM *1+ gibi standart veri madenciliği işlem modeli, veri madenciliği için doğru hazırlıkların yapılmasına ve kullanılmasına yardımcı olur. Veri madenciliği araçları, işletme kullanıcılarının erişebilirliği, ölçeklendirebilirliği ve kullanılabilirliği ve son olarak standart süreçler için sağladığı destek temel alınarak değerlendirilmelidir. Veri madencileri gerekli veri hakkında, bir işletmenin tüm verisinin alakalı ve tüm verinin gerekli olamayacağını varsayan akıllı kararlar vermelidirler. Etkin veri madenciliği esnek ve birlikte çalışabilir teknikler gerektirir. Bu gereksinim en iyi şekilde, veriye açık standartlar şeklinde arayüzlenen bütünleştirici, açık araç takımlarıyla karşılanır. Etkin işletme konuşlandırması, sonuçları düzgün bir şekilde işletme sürecine ulaştırmak için tasarlanmış bir altyapı ile bütünleşen araçlar gerektirir. 9

10 Kaynaklar 1. Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., ve Wirth, R. CRISP-DM 1.0, Step-by-step data mining guide, CRISP-DM Consortium, 2000, adresinde bulabilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için, lütfen adresini ziyaret edin. SPSS ofislerinin yerleri ve telefon numaraları için sitesine gidin. SPSS kayıtlı bir ticari markadır ve bahsedilen diğer SPSS ürünleri SPSS Inc. e ait ticari markalardır. Diğer tüm isimler kendi sahiplerinin ticari markalarıdır SPSS Inc. Tüm Hakları Saklıdır. HHAEB

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi

Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi Doğru Kurumsal Kaynak Planlama (ERP - Enterprise Resource Planning) Sisteminin Seçimi Yedi Hayati Kusurdan Kaçınma Yöntemleri Susan J. O Connor (Yazarın izniyle yeniden basılmıştır) Yönetici Özeti Kimya,

Detaylı

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama

Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama Yeniliğe Hazırlanma: Birleşik İletişim ile BT de Organizasyon Değişikliğinin Başarıyı Yakalamaya Nasıl Yardımcı Olacağını Kavrama İçindekiler Giriş... 1 Birleştirme ve Değiştirme... 2 Microsoft ve Birleşik

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Esomar Kodları ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE GÖRÜŞME REHBERİ Giriş Gerek sosyolojik gerekse ekonomik nedenlerle çocuklar ve gençlerle hatırı sayılır bir oranda araştırma gerçekleştirilmektedir. Bu tür araştırmalar

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU

HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Türkiye Müteahhitler Birliği İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR TMB - 2006 Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı

Detaylı

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ

KAAN GÜLTEN kimdir? ÖNSÖZ BÖLÜM 1 SEO TERİMLERİ KAAN GÜLTEN kimdir? Seo sektörü ile ilgili çalışmalara 2007 yılında başlayan yazar, sektöre 2009 yılında Seohocasi.com sitesiyle aktif olarak giriş yapmıştır. Sitesinde, yürüttüğü çalışmalar kapsamında

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin Veri Madenciliği AR GE, 1991 yýlýn dan bu ya na müþ te ri le ri ne yö ne tim da nýþ man lýðý hiz met le ri sun mak ta dýr. Bu gün ge liþmiþ me to do lo ji le ri, çe þit li sek tör ler de el de et ti ði

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN

ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN ERP SEÇİMİ YAPACAKLAR İÇİN FAYDALI OKUMALAR Workcube White Paper 1 Değerli Okuyucu, Bu doküman ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi vb. kurumsal bilgi sistemi uygulamalarını işletmelerinde hayata geçirecek

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı