Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *"

Transkript

1 Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ Üniveitei, Tıp Fakültei, Biyoitatitik Anabilim Dalı, Bua. ÖET Bu çalışma, Tükiye deki özülülee yönelik yapılacak pojelee temel oluştuabilmei için çeşitli özülü guplaın yapılaının incelenmeini amaçlamaktadı. 00 yılında Başbakanlık Devlet İtatitik Entitüü ve Başbakanlık le İdaei Başkanlığı işbiliği ile geçekleştiilen Tükiye le Aaştımaı ndan elde edilen veilee çoklu uyum analizi uygulanmıştı. Çoklu uyum analizi onucunda ilgili değişkenlein ilk iki boyutu açıklama oanı %76.3 olaak bulunmuştu. İlgilenilen değişkenleden özün tüü ve özün otaya çıkış zamanı %4. lik bi oanla biinci boyutta, ciniyet değişkeninin ie %35. lik bi oanla ikinci boyutta ağılıklı olduğu gözlemlenmişti. Özün otaya çıkış zamanı ve özün tüü değişkenleinin yükek düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştu. Anahta Kelimele: Çoklu uyum analizi. Homojenlik analizi. Ağılıklı en küçük kaele. bieyle. Examining The Stuctue of Diability Goup in Tukey uing Multiple Coepondence Analyi ABSTRACT Thi tudy wa pupoed to examine the tuctue of vaiou diability goup to geneate fundamental of poject concening diability in Tukey. Multiple coepondence analyi wa pefomed to the data deived fom Tukey Diability Suvey which wa caied out in 00 in collaboation with The State Intitute of Statitic and Peidency of Adminitation on Diabled People. A a eult of multiple coepondence analyi, the explanation atio of the elated vaiable fo the fit two dimenion wa found to be 76.3%. It wa obeved fom the elated vaiable that type of diability and the appeaance time of diability vaiable wee weighted in the fit dimenion with a atio 4.% and ex vaiable wa weighted in the econd dimenion with a atio of 35.%. It wa found that the appeaance time of diability vaiable i highly elated to type of diability vaiable. Key Wod: Multiple coepondence analyi. Homogenite analyi. Weighted leat uae. Diability people. Uyum analizi (Coepondence analyi; CA); bi vei matiini, atı ve ütunlaı noktalala göteilen özel bi gafikel göteim tipine dönüştüen açıklayıcı çok değişkenli bi analiz tekniğidi. Uyum analizi, kontenjan tablounda ye alan değişken ayıına ve boyut ayıına göe faklı biçimlede uygulanmaktadı. Uyum analizinin en bait fomu olan ve bait uyum analizi olaak bilinen analiz, iki yönlü Geliş Taihi: Kabul Taihi: * Bu çalışmanın bi kımı, 9 Eylül- Ekim 004 taihlei aaında Bua da düzenlenen VIII. Ulual Biyoitatitik Kongeinde pote bildii olaak unulmuştu. Aş. Gö. Şengül CANGÜR Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Biyoitatitik Anabilim Dalı 6059 Göükle - Bua Tlf: (04) / kontenjan tablolaının, çoklu uyum analizi (Multiple Coepondence Analyi; MCA) ya da homojenlik analizi (Homogenite Analyi; HA) olaak adlandıılan analiz ie indikatö (kukla) değişkenleinin bi matii olaak kodlanan çok yönlü kontenjan tablolaının analizi için kullanılmaktadı. Uyum analizi, ilk olaak 960 ve 970 li yıllada Fana da Jean-Paul Benzeci (973) taafından ilei üülmüştü 3. Nihiato (980), Gifi (98), Geenace (984) ve Lebat, Moineau & Wawick (984) gibi yazalaın bu konu üzeinde yapmış olduklaı çalışmalala gelişmişti 4 ve on yıllada biçok alanda kullanılmaı bu tekniğin atan bi popülaiteye ahip olduğunu götemektedi. Uyum analizi adı altında tanımlanan teknik, temel bileşenle analizinin bi benzeidi ve üekli değişkenleden ziyade keikli değişkenlee özellikle nominal değişkenlee uygulanmaktadı. Ayıca Whittake (967) taafından geliştiilen bait ölçekleme metodu olan Gadient Analizi nin bi genelleştiilmişi olaak kabul edilebili 5,6. 53

2 Ş. Cangül, ak. Tıp, biyometi, pikometi, ekonomi, pazalama, oyal bilimle gibi biçok alanda yapılan çalışmaladaki kategoik veilein gafikel bi göteim yadımıyla kolay algılanmaını ve doğu bi şekilde youmlanmaını ağlayan ve günümüzde yaygın bi şekilde kullanılan çoklu uyum analizi 7, toplumun üzeinde dumaı geeken en önemli oyal konuladan biiine uygulanmıştı. bieylein günlük yaşantılaını ahat bi şekilde ve toplumdan kopmadan idame ettiebilmelei için özellikle özülü guplaın yapıı dikkate alınaak pak ve dinlenme mekezleinin, po faaliyetleine evk etmek amacıyla po mekezleinin, eğitimleinin ekipman olaak ulula aaı tandatlada üdüebilmelei için eğitim aaçlaının yeteliliği, ulaşımlaın kolay ağlanabilmei için ulaşım aaçlaının, kaldıımlaın v.b., kültüel faaliyetlede bulunabilmelei için tiyato ve inemalaın, alışveiş mekezleinin geliştiilmei, düzenlenmei ve yeni inşa edilecekleinde uygun bi şekilde ima edilmei geekmektedi 8. Bu önemli noktalaın hayata geçiilebilmei ve özülülee yönelik yapılacak çalışmalaa temel oluştuabilmei için çeşitli özülü guplaın yapılaı otaya konulmalıdı. Bu amaç doğultuunda uyum analizi ile çeşitli özülü guplaın yapılaı incelenmiş ve ilgilenilen etmenlein bibileiyle ne kada yakın bi ilişki içeiinde olduklaı aptanmıştı. Geeç ve Yöntem Çoklu uyum analizi, veilein indikatö matiinin analiz edilmeiyle bait uyum analizinin Q kategoik değişken duumuna genelleştiilmişidi.. değişkenin J kategoii olduğu ve kategoilein toplamının J= J olduğu vaayılın. n biim olduğunda indikatö matii, ıfı ve bileden oluşan n J boyutlu bi mati olu. indikatö matiinin he bi atıı Q elemandan oluşu ve tüm elemanlaının ayıı nq ya eşitti. indikatö matiinin analizinde toplam vayayon, bi kontenjan tablou gibi üzeinden heaplanan ve =n(j-q) şeklinde tanımlanan ki-kae itatitiği olmaktadı. indikatö matii [... Q ] şeklinde ifade edilmektedi. (n J ), J kategoileiyle. kategoik değişkeni götemektedi. But matii olaak iimlendiilen B, majinal fekanlaın diyagonal matileini içeen değişken çiftlei aaındaki tüm kontenjan tablolaının üpematiidi. B But matii imetik olduğundan indikatö matiinin uyum analizindeki optimal ütun paametelei, B But matiinin analizindeki ya atı ya da ütun paameteleiyle benze olduğu göteilebili. B matiinin temel inetialaı ( µ bileşenlei), indikatö matiindekilein kaeleidi. Böylece B nin bulunmaıyla, nin çoklu uyum analizindeki ütunlaı (kategoile) için yeniden çözüm yapılabili. indikatö matii, veilede ye alan çok yönlü bilgiyi kapamaına ağmen çoklu uyum analizinin, adece iki yönlü bilgiyi analiz ettiği açıkça göülmektedi. Bunun onucu olaak; çoklu uyum analizinin, But matiin ağılıklı en küçük kaele yaklaşımı olduğu öylenebili. Ki-kae itatitiği, bi kontenjan tablou gibi B için teka heaplanabili. Baitleştiilmiş şekli aşağıdaki gibi B = + (J Q) k n () yazılabili. Buada, diyagonal dışındaki elemanladan oluşan N = alt tablo için ki-kae itatitiğidi. Toplam vayayonun ölçüü ie di. Bi B But matii veildiğinde çoklu uyum analizi, b t{ D (B H)D (B H) } () eşitliğini minimize eden daha düşük anklı H matiiyle, B nin ağılıklı en küçük kaele yaklaşımı olaak tanımlanabili. Bu B But matiinin uyum analizidi. Buada b, B matiinin genel toplamıdı. D ie B matii imetik olduğundan atı ve ütun kategoi oanlaının diyagonal matiidi. B But matiinin he bi N alt tablou, çapaz tablola haline getiilmiş olan n biimin toplam ayıına eşit olduğundan, b=n Q şeklinde ifade edilebili. değişkeni için J kategoi oanlaının vektöü ile göteilmektedi ( =). Aynı zamanda bu hehangi bi için N nin atı kategoi oanlaının bi etidi. nun elemanlaından fome edilen J J boyutlu diyagonal mati D ile göteilmektedi. Bu doğultuda eşitlik () n t{ D (B H)D (B H) } { D (N H )D (N H ) } Q Q t = = n (3) şeklinde yeniden yazılabili. Buada H, H nin üpematiidi. N =t H = 54

3 Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi { D (N H )D (N H ) } olduğundan eşitlik (3) aşağıdaki gibi daha bait fomda yazılabili. n N H ) (4) Bu metotla minimize edilen fonkiyon, B nin diyagonal elemanlaının üt kımındaki elemanlaının oluştuduğu alt tabloya kaşılık gelen, Q(Q-) teimin toplamı olan n N H ) (5) < di. Eşitlik (3) ün minimizayonu, Healy & Goldtein (976) taafından tanımlanan uyuşmazlık fonkiyonunun minimizayonuna ve Nihiato (980) taafından belilenen iç tutalılık kiteine eşitti 4. Çoklu uyum analizinden elde edilen onuçlaın gafikle göteimi youmlaın daha kolay yapılmaını ve he bi değişkene ait kategoile aaındaki ilişkilein daha anlaşılı olmaını ağlamaktadı. Gafik üzeinde he bi kategoi, nokta ile göteilmektedi. Hehangi bi noktanın oijinden uzaklığı, o noktanın yani kategoinin önemini ifade etmektedi. Gafik üzeinde oijinden ilgilenilen noktaya bi doğu çizildiğinde, diğe noktalaa da oijinden başka doğula çizildiğinde ilgilenilen noktaya ait doğu ile diğe doğula aaındaki açı, ilgilenilen nokta ile diğe noktala aaındaki ilişkiyi götemektedi. Açının küçüklüğü ilişkinin büyüklüğünü, açının büyüklüğü ie ilişkinin küçüklüğünü ifade etmektedi 9. Tükiye deki özülü bieylein pofilini otaya koymak ve egonomik boyutlaının aaştıılmaına yönelik bundan ona yapılacak pojelee ışık tutmak amacıyla, 00 yılında Başbakanlık Devlet İtatitik Entitüü ve Başbakanlık le İdaei Başkanlığı ile işbiliği içeiinde geçekleştiilen Tükiye le Aaştımaı ndan elde edilen veile kullanılmıştı. Bu doğultuda aşağıda düzeylei veilen üç kategoik değişken ele alınmıştı. Bunla, özün tüü (-Otopedik, -Göme, 3- İşitme, 4-Dil ve Konuşma ve 5-ihinel ), özün otaya çıkış zamanı (- Doğuştan, - Sonadan ve 3-Bilinmeyen) ve ciniyetti (-Ekek ve -Kadın). Çoklu uyum analizi, SPSS 3 paket pogamında yapılmıştı. Bulgula Ülkemizde nüfuun %.9'unu özülü bieyle (otopedik, göme, işitme, dil ve konuşma, zihinel özülü ve üeğen hatalığı olan kişile) oluştumaktadı. Bu oan nüfuun ini içemektedi. lein %. ini ( ) ekekle, %3.45 ini ( ) kadınla oluştumaktadı. guplaın tamamında özün onadan otaya çıkma oanı çok yükek aptanmıştı. Ayıca yeleşim yei dikkate alındığında %.7 i kentlede, %.67 i ie kıal keimde ve bölgelee göe ie en çok Mamaa Bölgei nde (%3.3) yaşamaktadıla. Özün tüüne göe özülü nüfua ilişkin oanla (%) Tablo I de veilmişti 0. Tablo I. Özün Tüüne Göe Nüfu Oanı (%) * Otopedik Göme İşitme Dil ve Konuşma ihinel Tükiye Ekek Kadın Yeleşim Yei Kent Kı Bölge Mamaa Ege Akdeniz İç Anadolu Kaadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu * Tükiye İtatitik Yıllığı (004) ndan alıntı yapılmıştı. Özün tüü, özün otaya çıkış zamanı ve ciniyet değişkenleinin ayıma ölçüleine ilişkin gafik, Şekil de veilmişti. Bu gafik incelendiğinde; özün tüü ve özün otaya çıkış zamanı değişkenleinin ilk boyutta büyük, ikinci boyutta ie daha küçük ayıma ölçüleine ahip olduklaı ve biinci boyut boyunca bu değişkenlein kategoilei aaındaki ayımın yükek bi deeceye ahip olduğu göülebili. İkinci boyutun ie ciniyet değişkeniyle ilişkili olduğu yani bu boyutta çok büyük ayıma ölçüüne ahip olduğu ve değişkenin kategoileinin bu boyutta yayılım götediği açıkça göülebili. He bi değişkene ait kategoilein biinci ve ikinci boyuttaki mekezi koodinatlaı Tablo II de veilmişti. 55

4 Ş. Cangül, ak. 0,6 Oz_Ot_Çik_amani Ozu_Tüü Ekek Dil ve Konuşma Özül Otopedik ihinel Boyut 0,4 0,3 0, 0, Oz_Ot_Çik_amani Ozu_Tüü Boyut Sonadan Göme Kadın İitme Dogutan 0, 0, 0,3 0,4 Boyut 0,6 0,7-3 Şekil : Ayıma Ölçüleine Ait Gafik Tablo II. Değişkenlee ait Kategoilein Boyutlaa Göe Mekezi Koodinatlaı -4 -,0 - Bilinmeyen Boyut,0,5,0 Şekil : Çoklu Uyum Analiz Gafiği Özü Tüü Mekezi Koodinatla Boyut Otopedik Göme İşitme Dil ve Konuşma ihinel Özün Otaya Çıkış amanı Doğuştan Sonadan Bilinmeyen Ekek Kadın Şekil de ie çoklu uyum analizi gafiği ye almaktadı. Bu gafik incelendiğinde şu youmlaa ulaşmak mümkündü. Özü tüü değişkeninin dil ve konuşma, göme ve zihinel özülü kategoileinin biinci boyutta yayılım götediği ancak işitme özülü kategoiinin ie ikinci boyutta ye aldığı göülebili. Özün otaya çıkış zamanı değişkeninin doğuştan ve onadan kategoilei biinci boyutta bulunuken, bilinmeyen kategoiinin ikinci boyutta olduğu öylenebili. değişkeninin ie he iki kategoiinin ikinci boyutta ye aldığı açıkça göülebili. Tatışma Vei indigeme ve atık analizleden bii olaak bilinen çoklu uyum analizi aacılığıyla iki ya da daha fazla boyutlu gafikte kategoik değişkenlee ilişkin bilgi elde edilebildiğinden, ayıca atı pofilleindeki homojenlik ekikliği ya da kontenjan tablounun atı ve ütunlaı aaındaki bağımlılığı (ya da etkileşimi) daha düşük boyutta açıklama imkanı ağladığından analitle taafından tecih edilmektedi. Tükiye deki özülü bieylein pofilini otaya koymak amacıyla yapılan bu çalışmada; özün tüü ve özün otaya çıkış zamanı değişkenleinin biinci boyutta (%4.), ciniyet değişkeninin ie ikinci boyutta (%35.) ağılıklı olduklaı bulunmuştu (Şekil ). Buna göe, ilgili değişkenlein ağılıklı olaak bulunduklaı boyutla doğultuunda, ilk iki boyutun %76.3 açıklayıcılığa ahip olduğu göülebilmektedi. Tablo II deki bulgulaa dayanaak elde edilen ve Şekil de ye alan çoklu uyum analiz gafiğine göe, değişkenlee ait kategoilein guplaşmala götediği açıkça göülebilmektedi. Bu bilgile doğultuunda şu youmla yapılabili; otopedik ve göme özülü ekek bieylein özüleinin onadan otaya çıktığı, dil ve konuşma özülü ve zihinel özülü bieylein özüleinin doğuştan olduğu, ekekleden çok kadınlaın işitme özü bulunduğu ve özün otaya çıkış zamanı değişkeninin bilinmeyen kategoiinin diğe kategoilele aaında bi ilişki olmadığı öylenebili. Sonuç olaak özün tüü ve özün otaya çıkış zamanı değişkenleinin yükek düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştu. 56

5 Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi Bu çalışma, özellikle egonomik boyutlaının aaştıılmaına yönelik yapılacak pojelee yol göteici niteliktedi. lele ilgili çok ayıda yaal düzenlemele yapılmaına ağmen uygulama alanında başaı ağlanamamıştı. Taihel gelişim incelendiğinde özülülee unulan hizmetlein on deece yeteiz olduğu göülmektedi. Bu nedenle, özülü guplaın yapıının otaya konulduğu youmla dikkate alınaak pak, dinlenme ve po mekezleinin, ulaşım aaçlaının, kaldıımlaın v.b., tiyato ve inemalaın, alışveiş mekezleinin geliştiilmei, düzenlenmei ve yeni inşa edilecekleinde uygun bi şekilde ima edilmei geekliliği, uygulama alanında elde edilemeyen başaıyı az da ola ağlayacağı düşünülmektedi. Kaynakla. Geenace M, Hatie T. The geometic intepetation of coepondence analyi. J Am Stat Aoc 987; 8: Özdama K. Paket pogamla ile itatitikel vei analizi. Ekişehi: Kaan Kitabevi; Panagiotako DB, Pitavo C. Intepetation of epidemiological data uing multiple coepondence analyi and log-linea model. JDS 004; : Geenace MJ. Coepondence analyi of multivaiate categoical data by weighted leat-uae. Biometika 988; 75: Hill MO. Coepondence analyi: A neglected multivaiate method. Appl Stat 974; 3: Higg NT. Pactical and innovative ue of coepondence analyi. The Statitician 990; 40: Jambu M. Exploatoy and multivaiate data analyi. San Diego: Academic Pe; Soyal Hizmet Uzmanı Web Sitei. (http://www.oyalhizmetuzmani.og/). 9. Palme MW. Putting thing in even bette ode: The advantage of canonical coepondence analyi. Ecology 993; 74: Devlet İtatitik Entitüü. Tükiye İtatitik Yıllığı 004. Ankaa: D.İ.E.; von Eye A. Configual feuency analyi of longitudinal multivaiate epone. In: von Eye A (ed). Statitical method in longitudinal eeach: Time eie and categoical longitudinal data, volume II. San Diego, CA: Academic Pe;

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı

Hemodiyaliz hastalarında kaygı ve sosyal fobiye psikososyal bakış açısı Göztee Tı Degisi 26(3):112-116, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.112 KLİİK ARAŞTIRMA Aile Hekimliği Hemodiyaliz hastalaında kaygı ve sosyal fobiye sikososyal bakış açısı Hüseyin DEMİRBİLEK (*), Egün

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi

Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi www.istatistikciler.org İstatistikçiler Dergisi 2 (28) 95-14 İstatistikçiler Dergisi Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık harcamalarının analizi Filiz Ersöz KHO Sav.Bil.Ens.. fersoz@yahoo.com

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 181-198 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER

Detaylı

Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi

Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 11 Özel Sayı 2011 ss. 113-123 Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi Analysis of the Relationship Structure Between

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ORİJİNAL MAKALE ORIGINAL ARTICLE DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖZÜRLÜ KURULUNA BAŞVURAN OLGULARIN İNCELENMESİ ANALYSIS OF CASES REFERRED TO THE DISABILITY BOARD OF DICLE UNIVERSITY HOSPITALS Cem Uysal

Detaylı

AR(1) modelinde A tipi sapan etki

AR(1) modelinde A tipi sapan etki www.isaisikcile.og saisikçile Degisi 3 () -7 saisikçile Degisi AR() modelinde A ii saan eki Ahme Kaya Ege Ünivesiesi, Tie Kusan Meslek Yüksekokulu Bilgisaya Bölümü, 359-Tie, zmi ahme.kaya@ege.edu. Öze

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı