temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır."

Transkript

1 HKMO Bülteni Şubat 2001 ruluşuiı ödenmiş sermayesinin en az % 51'inin uzman mühendis ya da uzman mimar mimarlara alt olması gerekmektedir. Buna göre bu konuda tabiyet esaslı değil, meslek esaslı bir sınırlamanın söz konusu olduğu, dolayısıyla sermayesinin % 51'i yerli ve/veya yabancı uzman mühendis ve mimarlara ait olan yabancı sermayeli bir şirketin, yapı denetim izin belgesi alabileceği düşünülmektedir." Hükümetlerin, uluslar üstü tekellerin çıkarlarını koruyan ve geliştiren bir araç haline geldiği günümüzde, sermayeden yana düşüncelere herhangi bir kısıtlama olmadığı için, bu düşünce şöyle derinleşiyor. "Yönetmeliğe göre, uzman mühendis ve uzaman mimarların ilgili meslek odalarının alacakları "uzmanlık belgesi" başvuruda sunulması gereken evraklardan biridir. Türkiye'de mimarlıkmühendislik faaliyeti ile iştigal etmek üzere kurulan/kurulacak yabancı sermayeli şirketlerin mimar-mühendis ortaklarının da uzmanlık belgesi alabileceği düşünülmekle birlikte, Diğer taraftan; 5. Maddede pilot firmanın bir Türk firması olması koşuluyla, yerli ve yabancı sermayeli kuruluşların ortak girişimde bulunabilecekleri öngörülmektedir. Bu düzenlemenin gerekçesi bilinmemekle beraber, bu konuda lider firmanın Türk tarafı olmasına gerek olmadığı ve bu kısıtlamanın kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir." Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı böyle düşündüğüne göre, doğru düşünüyordur! Bizi kurtaracak olan "yabancı" sermaye olduğuna göre, yabancı sermayeli şirketlerin mühendis-mimar ortaklarının da uzmanlık belgesi almasında bir mahzur yoktur! 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrası devreye sokulan 595 ve 601 sayılı KHK'lerin arka planında yatan asıl amaç bu değil miydi? Bu KHK'lerin, Dünya Bankası kredileriyle hazırlanan taslaklara göre çıkarıldığı TMMOB tarafından aylar önce söylenmiş, yazılıp ve çizilmişti. Bu uyanlar karşısında kulaklarını tıkayarak kamusal denetimin özelleştirilmesi için kapalı kapılar ardında pazarlık yürütenler, "uzmanlık" belgesi vermek ve almak için sıraya girenler, deprem sonrası oluşan yeni rant pastasından pay kapmak için yarışanlar, şimdi yabancı sermayeli şirketlerle işbirliği yapacaklar. Başka türlü ayakta kalmaları zorlaşacak. Bir yandan TMMOB'nin örgütsel bütünlüğünü parçalamayı diğer yandan kamusal denetimi "özel şirketlere" devrederek özelleştirmeyi amaçlayanların gerçek niyetleri ortaya çıkıyor. "Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yöaetme!iği"de 22 Kasım 2000 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 601 sayılı "Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile TMMOB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair" Kanun Hükmünde Kararnameye dayanarak hazırlanan bu yönetmeliğin çıkarılması da oldukça gecikti! Yönetmelik, 601 sayılı Kararnamenin uzunca bir tekrarından ibaret. TMMOB Yönetim Kurulu 2 Aralık 2000 tarihli toplantısında, bu yönetmeliğin ve bunun dayanağı olan 601 sayılı Kararnamenin iptali için dava açma kararı aldı. Hukuk mücadelesi yanında meşru olan mücadelenin de verilmesi gerekmektedir. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca kaleme alınan yazı tesadüfen yazılmadığına göre burada ifade edilen düşünceler önemli bir sürecin parçasıdır. Bu süreç, AB'ne entegrasyonda gündeme gelen sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımıdır. 1958'de imzalanan Roma Anlaşması'nm temellerini attığı Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda işgücünün serbest dolaşımı bu anlaşmanın en temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Avrupa ekonomik bütünleşmesinin temelinde, malların serbest dolaşımı, işgücünün serbest dolaşımı, hizmetlerin serbest dolaşımı ve sermayenin serbest dolaşımı konulan bulunmaktadır yılı başında Gümrük Birliği'nin tamamlanması ile Türkiye ile AB arasında sanayi mallarında ve işlenmiş tarım ürünlerinde serbest ticarete geçilmiş bulunmaktadır. GB esas olarak karşılıklı ticaretin serbestleştirilmesi ve üçüncü ülkelere karşı da aynı ticaret politikasının uygulanmasıdır. Türkiye dış ticaret politikasına ilişkin egemenlik hakkını AB'ne devretmiş iken AB'nin hiçbir siyasal organında temsil edilmemektedir. Serbest dolaşım ise siyasal birliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Avrupa, Türkiye'nin çok sayıda genç ve vasıfsız işgücünün Avrupa'ya akması ve Avrupa'da işsizliğin daha da artması endişesini taşımaktadır. 33

2 HKİVİO Bülteni Şubat 2001 AB, 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye'nin tam üye adaylığının dışına itilmemesi ABD'nin baskısıyla onaylamış ancak, ülkemiz finansal destek ve donanımından yararlandırmamıştır. Bu durumda Türkiye'nin komşuları ya da AB ile siyasal bütünleşmeye girme olasılığının düşük olacağı ve bölgeselleşme en gevşek biçimde ekonomik işbirliği anlaşmaları ya da serbest ticaret anlaşmalarıyla yürüyebilecektir. Türkiye'de, mühendislik ve mimarlık eğitiminde sorunlar yaşanırken bir yandan işsiz mühendis ve mimarların sayısı hızla artmaktadır. Diğer yandan 2005 yılında yürürlüğe girecek olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve AB entegrasyon sürecine bağlı olarak hizmetlerin serbest dolaşımı ile rekabet şansımız da kaybedilmiş olacaktır. AB ile 2000 yılında başlatılan hizmetlerin serbest ticareti/dolaşımı müzakereleri mühendislik mimarlık hizmetlerini de içermektedir. Her ne kadar öncelikli müzakere konula rı finans ve bankacılık hizmetlerinde olsa da mühendislik mimarlık hizmetlerinin serbestleştirilmesi kaçınılmaz olarak gündeme getirilecektir. Çünkü Türkiye altyapı, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, yapı üretimi vb. mühendislik alanlarındaki yatırımlar bakımından yabancı sermaye için cazip bir ülkedir. Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün niyeti de mühendislik mimarlık hizmetlerini daha şimdiden serbestleştirmektir. Deprem bölgesindeki gelişmeler bu yöndedir. İngiltere'nin Çevre-Ulaştırma-Bayındırlık Bakanlığı ile "Yalova'nın Yeniden Yapılandırılması" için 50 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre; Yalova'nın kent ve ulaşım planlaması, katı atık projesi, jeolojik ve sismik araştırmaları 6 İngiliz firması tarafından yapılacaktır. İngilizler, geri ödemeli bu anlaşma için 200 milyon dolar daha kredi verebileceklerini söylediler. Türkiye'nin emekçileri, çalışanları, mühendisleri ve mimarları yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkum edilerek geri çekilebilecekleri sınırlan aştı. Yoksulluk duvarına yaslanmakla kalmadılar, çoktan bu duvarları delerek içine girdiler. Bütün çalışanları, emekçileri, biz mühendis ve mimarları daha zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreç ya örgütlü mücadeleler ile geriletilecek ya da işsiz, yoksul mühendislerin sayısı hızla artarak, yabancı sermaye egemenliğinde sömürgeleşen bir ülke konumuna düşeceğiz. HİZMETLER SERVİS YETERLİLİK BELGE İO: 06/855 * TOTAL STATlON * MESAFE ÖLÇER * TEODOÜT * TAKEÖMETRE *NlVO * LAZEI * BATARYA * ŞARJ CİHAZI * REFLEKTÖR * REF.JALONU * JALOİ SEHPASI *Mİ RA4MT. * TELSKP, MİRA 5 MT * ALET SEHPASI * PRİZMA * ÇELİK ŞERİT METRE İKİNCİ EL ELEKTRONİK VE MEKANİK ALETLER ALINIR-SATILIR ÖZBİLEK ELEKTRO - OPTİK TEKNİK HİZMETLER G.M.K. BULVAR! ANİT HAN NO:5/601 (Yenikaramürsel Bitişiği) Kızılay /ANKARA TEL:

3 HKıVIG Bülteni Şubat 2001 #>««4 î ftil FUn Pelin TEKİNSOY** Prof.Dr.Ural DİNÇ* Son zamanlarda çevremizde gördüğümüz veya duyduğumuz kadarıyla "...uydu,..uydudan alman bilgiler" ya da "...uydudan alınan son hava tahmin raporu" ifadelerini sık sık rastlamaktayız. Nedir bu uydu? Niçin icat edilmiş ya da neden kullanılma ihtiyacı doğmuştur. Nasıl bir şeydir ki, her şeyle ilgili (cep telefonları, haritalar, fay hatları, hava raporları, v.s.) hayatımızda uygun bir şekilde yer almıştır ve nasıl almaya devam edecektir? Ya da günümüzde sözü edilen incelemeler nasıl yapılmaktadır? Kısaca (umarım sizleri sıkmayacak bir üslup ile) konu meraklılarına az da olsa bilgi sahibi olmaları için bahsetmek istedim. İnsanoğlunun üzerinde yaşadığı dünyayı daha iyi tanıyabilmesi ve daha fazla bilgi sahibi olmak için uzaya çıkmayı düşünmüş ve son yıllarda uzaya yerleştirdiği yapay uydular ya da kısaca uydular aracılığıyla yeryüzünü başka bir görüş açısı altında araştırmaya, incelemeye başlamıştır. Bunu aynı, uçakla seyahat edildiği sırada camdan baktığımızda daha büyük alanı görüp, şehir ile ilgili kuşbakışı gözlemimizde, gördüklerimizle daha fazla bilgi edinmemiz olarak açıklayabiliriz. Uzaktan Algılama' nın temel esasları: Radyasyon kaynağı (Güneş), Atmosferik geçiş koridoru, Hedef (yeryüzü objeleri), Algılayıcılar(platformlar) olarak dörde ayrılırlar. Uzaktan Algılama' yi daha iyi anlayabilmek için; elektromanyetik enerjinin özellikleri, cisimlerle etkileşmesi ve elektromanyetik radyasyon hakkında kısaca bilgi edinmek gerekir. Burada bunlardan bahsedilmeyecek. Elektromanyetik alanda yapılan çalışmalarla şimdiye kadar çokfazla çalışma yapılmış ve veri elde edilmiştir. 0,4mp ile 0,7mp. ( görünen spektrum ), infrared ve aşağısı ( dalga boyu ), 15mu dalga boyundan ötesi ( frekans) olarak adlandırılır. * Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak. Toprak Böl. ** Harita Müh. Uzaktan Algılama çalışmalarında elektromanyetik spektramun yansıyan dalga boyu bölgesinde algılanan radyasyonun incelenmesine dayanır. Bu dalga boyundaki algılanan enerji, yansıyan güneş enerjisi, yada güneş enerjisinin ışık durumudur. Buda mavi, yeşil, kırmızı ışığın birleşmesinde oluşur. Elektromanyetik spektramun Uzaktan Algılama çalışmalarıyla ilgili bölümler iki kısma ayrılır. Güneş enerjisinin üstüne düştüğü cisim ışığı yansıtabilir, saçabilir veya soğurduktan sonra başka bir dalga boyunda yeniden yayabilir. Algılayıcılarda kendilerine ulaşan yansıyan ve yayılan enerjiyi kaydedebilirler, ve bu olasılıklar, Uzaktan Algılama' nın temel öğelerinin en önemlilerini oluştururlar. 1- Enerjinin düştüğü yüzeye; 2- Radyasyon dalgaboyuna; 3- Radyasyonun geliş açısına; bağlı olarak yansıma iki şekilde meydana gelir. Ayna yüzeyi yansıma: Bu şekilde adlandırılmasının sebebi; düzgün ve pürüzsüz yüzeylere gelen rad- OPTİS DALGABOYLARI ( 0,3mm.- 15mm. ) - Yansıma dalga boyu bölgeleri -Mor ötesi mp mp -Görünen bölge mp -0.7 mp -Yakın infrared mp mp -Yayılma dalga boyu bölgeleri -Termal infrared mp - 15 mp MİKRODALGA BOYLARI Pasif mikrodalga...lmm-lm Aktif mikrodalga... radar SHF(Super Hıgh Frequency)... lcm. -10 cm. UHF (Ultra Hıgh Frequency) cm.-l m 35

4 HKK'iO Bülteni Şubat 2001 yasyonun dikey ile yaptığı açı, yansıyan radyasyonun dikeyle yaptığı açıya eşittir. Başka bir deyişle; gelen radyasyonun yaptığı açı, yansıyan radyasyonun yaptığı açıya eşittir. Durgun su birikintileri, parlak boyalı maddeler, özellikle yaz aylarında uzayıp giden asfalt yollardaki yansımayı örnek verebiliriz. Dağınık yansıma: Düzgün olmayan yüzeylerde oluşur. Yüzeyin pürüzlü olmasından dolayı radyasyon bütün yönlere yansıtılır. Bu yansımanın en önemli yönü, bizim objeleri ve yapısını görmemizi sağlamasıdır. Yayılan Enerji: Evrende tüm cisimler -273 C 'nin üzerinde (biyolojik sıfır) radyasyon yayarlar. Yayılan radyasyonun miktarı ve dalga boyu genişliği, cismin özelliğinin ve sıcaklığının karışık bir işlevidir. Güneşten gelen radyasyon saydam (opak) olmayan bir madde üzerine düştüğünde cisim tarafından soğurulur ve radyasyonun büyük bir kısmı sıcaklığa dönüştürülür. Bir dalga olarak düşündüğümüz elektromanyetik radyasyon cisim tarafından soğrulduğunda, ince zerreciklerden oluşan bir enerji ırmağı gibi hareket eder. Sonuç olarak gün boyunca algılayıcılara ulaşan 3 mikrondan daha büyük dalga boylarında ki radyasyon yeryüzü ve atmosferden "termal yayılma" yoluyla oluşan radyasyondur. Bu bölge 3-15 mu arasındaki dalga boylarını kapsar ve ısıl bölge adını alır. Atmosferik Pencereler: Elektromanyetik spektrumun radyasyonun geçmesine izin verdiği kısımlardır. Pencerelerin bulunduğu yerlerde atmosferik bileşikler radyasyonu; soğurma, yansıtma ve dağıtma nedeniyle fazlaca etkilemezler. Güneşten gelen radyasyon buralardan geçerek yeryüzüne ulaşır. Pencerelerin bulunmadığı dalgaboyların da radyasyon atmosferi geçmez ve yeryüzüne ulaşmaz. Belli başlı atmosferik pencereler; ultraviole (mor ötesi), görünen bölge, termal bölge, mikrodalgalar ve radar bölgelerinde bulunmaktadırlar. Uzaktan Algılama' da bant seçimi birinci derecede atmosferik pencerelere, ikinci derecede ise yapılacak uygulamanın özelliğine bağlıdır. Görünen dalga boylarının tümü bir pencere oluştururken infrared dalgaboyları yalnız belirli yerlerinde pencereler içerir. Bu nedenle görünen infrared ve termal dalga boyları Uzaktan Algılama için ideal bölgelerdir. Yeryüzü kabuğu genel çizgilerle ayırt edildiğinde cisim ve örtü tipi olarak da kısaca dört grupta toplanır; Bitki örtüsü, kaya-toprak kompleksi, su yüzeyleri, insan yapısı materyallerdir. Uydular; uzay platformlarının (Platformlar alınacak ve araştırılacak bilgi amacının içeriğine göre hava, uzay ve yer platformları olarak üçe ayrılırlar.) içerisinde yer alırlar. Uydularda kendi aralarında insanlı uydu, otomatik uydu ve uzay istasyonları olarak üçe ayrılırlar İnsanii uyduların amacı; insanoğlunun uzayda yaşama koşullarını araştırmak ve bir çok değişik konuları içeren deneyler yapmaktır. Otomatik uydular; birkaç aydan birkaç yıla kadar belirli bir süre için planlanan, yeryüzünden 250km. ve daha fazla uzaklıklardan bilgi toplayabilmektedirler. Yörüngelerine göre gruplandırılırlar; 1-Alçak Seviyeli Uydular: Yörünge yükseklikleri km. arasındadır. Üçe ayrılırlar ekvator yörüngeli uydu, kutup y.u., oblig y.u. Oblig y.u.'lar prograde ve redreograde olarak ikiye ayrılır. 2-Yüksek Seviyeli Sabit Uydular: Ekvatora paralel bir yörüngeye yerleştirilip, ekvator üzerindeki bir noktaya göre durağan kalıp Dünyanın kendi kutupsal ekseni çevresindeki dönüş hızına bağımlı olarak Dünya ile birlikte hareket etmelerinden dolayıdır. En kullanışlı yörünge yüksekliği km.'dir. Bunlar uzun ömürlü uydulardır. Meteoroloji, haberleşme, T.V. uyduları bu sistemdendir. Burada bizi ilgilendiren yeryüzünün doğal ve yapay objeleri üzerine değişik şekillerde bilgi toplayıp, bunları bize ileten uzaktan algılama uydularıdır. Dolayısıyla; bu kadar ön bilgiden sonra harita sektöründe Uzaktan Algılama' yi tanımlamak istersek; uydulardan alman verilerin amaca yönelik değerlendirilmesi ve işlenmesi ile harita yapma tekniği olarak ifade edebiliriz. Uzaktan Algılamanın genel tanımı ise; yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfer ya da uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle yeryüzünün doğal ve yapay objeleri konusunda bilgi alma ve değerlendirme tekniği olarak tarif edebiliriz. 36

5 HKMO Bülteni Şubat 2001 Uzaktan Algılama' da veri toplama algılayıcı sistemler tarafından yapılır. Gerekli veriler, elektromanyetik alanlar ve kuvvet alanları içerisinde oluşan spektral (ışık dağılımına ait), spatial (mekansal) ve temporal (zamana bağlı,geçici) farklılıkların ölçülmesi şeklinde toplanır. Algılayıcı sistemlerin algıladığı alanlar elektromanyetik alanlar; fotoğraf kamerası, çok bantlı algılama sistemleri ile kuvvet alanları; magnetometre, gravimetre ile akustik dalga alanları; sonar, bets ile ölçülebilen alanlar olarak örnek verilebilir. Uzaktan Algılama'nın tanımında göz ardı edilmemesi gereken unsurlar; algılamanın yeryüzüne dönük olarak, havadan veya uzaydan yapılması ve algılamanın fiziksel temasa geçilmeden gerçekleştirilmesidir. VERİ TOPLAMA: Uzaktan Algılama için gerekli veriler, elektromanyetik alanlar ve kuvvet alanları içerisinde oluşan; spektral (ışık dağılımına ait), spatial (mekansal) ve temporal (zamana bağlı, geçici) farklılıkların ölçülmesi şeklinde toplanır. Bu ölçümler o alan içerisinde çalışan Algılayıcı Sistemler tarafından yapılır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, yeryüzü ve kaynaklarının incelenmesinde, elektromanyetik alanda çalışan sistemlerle elde edilen bilgilerin diğer kuvvet alanlarında çalışan sistemlerden elde edilenden çok daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. ÇOK BANTLI UYGULAMA: Elektromanyetik spektrumun ışık bölgelerinden eşzamanlı olarak kaydedilen iki veya daha fazla verinin karşılaştırılmasını içerir. Gözlemlenen sahadaki iki farklı objeden yansıyan yada yayılan karşılaştırılabilen spektral enerji, belirli obje ve olayların tanımında kullanılır. Bu sistem Fotoğrafîk Sistem ve Tarama Sistemi gibi iki sistem içerisinde yapılır. Fotoğrafik Sistem içerisinde yapılan çok bantlı algılamaya çok bantlı fotoğraflama; tarama sistemiyle yapılan çok bantlı algılamaya ise çok bantlı tarama denir. Burada çok bantlı taramadan bahsedeceğiz; bu sistemler temel olarak iki tiptir. Çerçeve sistemleri ve çizgi tarama sistemleridir. Çizgi tarama sistemleri bölgeyi şeritler halinde tarayarak görüntülerler. Yeryüzünde küçük bir alandan yayılan yada yansıyan enerji, salınım yapılan bir tarama aynası tarafından optik siste- me yansıtılır. Optik sistem, gelen enerjiyi tayfsal olarak ayırır ve ışık enerjisini toplayarak bir prizma üstüne düşürür. Aynı zamanda infrared enerji de bir "kırınım ağı" tarafından tayflarına ayrılır. Tayfm değişik dalga boylarına duyarlı algılayıcılar bu ayrılmış dalga boylarında gelen enerjiyi algılarlar.tayflara ayrılmış olan enerji, dedektörler üzerine gelir ve bu ışık enerjisi durumuna döndürülerek bir manyetik teyp üzerine kaydedilir. Böylelikle, aynı objeden yansıyan ve değişik dalga boylarına ayrılmış bulunan enerji aynı anda algılanmış olur. FALSE-COLOR FİLİMLER: Bu flimlere Falsecolor denmesinin sebebi; fotoğraflanan objelerin diapozitifler üzerinde, gerçek renklerinden ayırımlı renklerle görülmelerinden dolayıdır. False-color fotoğraf ya da diapozitif üzerinde, doğada; yeşil ışığı yansıtan objeler mavi, kırmızı ışığı yansıtan objeler yeşil ve infrared ışığı yansıtan objeler de kırmızı renkte belirirler. Bu filmin en önemli özelliği; spektrumun yakın infrared bölgesinde, özel bir yüksek yansımaya sahip olan canlı ve yeşil bitkilerin, bu fotoğraf ya da diapozitif üzerinde kırmızı ya da kırmızının değişik tonlarında görülmektedir. Dolayısıyla bu fotoğraflar tarımsal değerlendirmelerde büyük yarar sağlarlar. Uzaktan Algılama ile ilgili verilerin, kritik gıda kıtlıklarına çare bulmak, çevre kirliliğini izlemek ve kontrol etmek, azalan doğal kaynak stoklarını arttırmak ve kentlerin düzenli büyümelerini planlamak gibi birçok insanlık problemlerinin çözülmesine yardımcı olmak açısından büyük potansiyeli vardır. Bundan dolayı çeşitli mühendislik dallarında ve diğer meslek gruplarında yararlanılmaktadır. Hem ekonomik, hem de hızlı bir şekilde bilgi ulaşmak mümkündür. Jeoloji, ormancılık, biyoloji, fizik, elektronik, kimya, hidroloji, ziraat, şehircilik, endüstri, tıp. v.s. KAYNAKLAR DINÇ,U. PEŞTEMALCİ, V. YEĞİNGİL, İ Uzaktan Algılama Ders Notları MAKTAV, D. SUNAR, F Uzaktan Algılama Kantitatif Yaklaşım SESÖREN, A, Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar CURRAN, PJ.1985 Principles of Remote Sensing 37

6 HKİVİO Bülteni Sufaat 2001 Ramazan TARHAN* Kısa Tarihçesi Ülkemizde şehiriçi raylı sistem 1871 yılında İstanbul'da Ortaköy-Beşiktaş- Tophane atlı tramvay hattı ile başlamıştır. Elektrik enerjisi üretiminin başlaması ile atlı tramvaylar yerlerini elektrikli tramvaylara bırakmıştır. Ülkemizde ilk elektrikli tramvay 2 Şubat 1914 tarihinde İstanbul'da Karaköy-Ortaköy hattında çalışmaya başlamıştır. Şehiriçi raylı taşıma hatları Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar 130 km'ye kadar ulaşmıştır. Gerek modernize çalışmaların yetersizliği ve gerekse günün koşullarının ihtiyaca yönelik talebin zaruret teşkil etmemesi nedeni ile 1945 yılından sonra genellikle karayolu taşımacılığı tercih edilmiş ve mevcut raylı hatların çoğu iptal edilmiştir. Yaşadığımız yüzyılda kent insanının en önemli soranlarından bir tanesi de ulaşım olmuştur. Hızlı kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği, trafik ve enerji sıkıntısı gibi büyük soranlar ulaşımda raylı sisteme geçişi adeta zorunlu hale getirmiştir. Özellikle düzenli, hızlı, insan ahlak ve değerlerine saygılı modern yer altı ve yerüstü hatlarının devreye girmesiyle insanların hayatlarının kolaylaştığı bir gerçektir. Ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul'da 75 km'lik TCDD Elektrikli hızlı Banliyö raylı hatları dışında şehiriçi ulaşıma yönelik işletmeleri Büyükşehir belediyesi bünyesinde olan 11 km71ik tramvay hattı, 20 km'lik LRTS* hattı ve 8 km'lik derin tünel yer altı metro hattı bulunmaktadır. Yine yoğun nüfus kitlelerinin bulunduğu diğer büyük şehirlerimiz olan Ankara'da şehiriçi ulaşımı sağlayan, işletmesi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan modern 24 km'lik aktif raylı sistem, Konya'da işletmesi Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan aktif 18 km71ik raylı sistem, yine İzmir'de işletmesi Büyükşehir Belediyesine ait olan modern aktif 11 km'lik raylı sistem bulunmaktadır. Uluslar arası Demiryolu Birliği (UIC) yolcu taşıma kapasitesi bakımından saatte yolcu taşıma kapasiteli raylı sistemlere TRAMVAY, yolcu taşıma kapasiteli raylı sisteme LRTS, 25000'den yu- karı yolcu taşıma kapasiteli raylı sisteme ise METRO tanımlaması yapmıştır. Büyükşehirlerdeki örnek uygulamaları gören diğer kentlerimizde de hızlı ulaşıma yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bursa, Adana ve An-talya'daki metro/tramvay çalışmaları halen devam etmektedir. Raylı Sistemlerde Yapılan Harita Çalışmaları 1- Metro ve Hafif Metro (LRTS) Güzergahlarında Yapılan Çalışmalar Raylı sistem taşımacılığının yaygınlaşması beraberinde sistemli bir bakım ve onarım çalışmalarında gerekli kılmıştır. Özellikle hassas ölümleri gerektiren harita kapsamlı bakım ve onanm çalışmalarının bir harita mühendisinin kontrolünde yapılması büyük önem taşımaktadır. Genel olarak, raylarda deformasyon ölçümlerinin yapılması, büyük önem taşımaktadır. Genel olarak raylarda deformasyon ölçümlerinin yapılması, ray yenileme veya küçük çaplı güzergah değişikliklerinin projelendirilip araziye tatbiki gibi çok sık uygulanan harita çalışmaları düzenli, güvenli ve konforlu bir taşımacılık için son derece önemlidir. Şehir içi raylı taşımacılıkta rayların zemine uygulanış biçimi açısından iki çeşit demiryolu tipi vardır. Balastlı ** demiryolu sistemi ve balatsız demiryolu sistemi. Balastlı demiryolu sistemi genel olarak hızlı ulaşımda tercih edilen bir sistemdir. Balatsız demiryolu sistemi ise genel olarak cadde tramvaylarında ve derin tünel metro güzergahlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde hızlı ulaşıma yönelik zemine uygulanan şehir içi raylı sistemlerin büyük bir bölümü Balastlı sistem ile zemine uygulanmıştır. Hızlı ulaşımın bir gereği olarak demiryolu hatlarındaki sefer aralıklarının sık olması ve yolcu kapasitesinin yüksek olması hatlardaki deformasyonların çok sık meydana gelmesine neden olmaktadır. Balastlı demiryolu hatlarında deformasyonların giderilmesine yönelik yapılan çalışmaların en önemlisi Buraj*** çalışmalarıdır. Araçlardan gelen ses ve gürül- * Harita Müh. (İstanbal Ulaşım A.Ş.) 38

7 HKiviO Bülteni Şubat 2001 nun 8 mm yükseltilmesi gerekiyor demektir. 9 Ülkemizde şehiriçi raylı taşımacılıkta LRTS olarak adlandırılan hafif hızlı metro sistemlerinin büyük bir bölümü balastlı sistem ile zemine uygulanmıştır. Bugün şehiriçi balastlı raylı sistemlerde en uzun güzergaha sahip olan İstanbul'da yoğun nüfus kitlelerinin tercihi sonucu dakikalarla sınırlı olan sefer aralıklarının hatlarda çok sık uygulanması el ile yapılan buraj çalışmalarını yetersiz kılmıştır. Bugün, işletmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan 20 km'lik Aksaray-Yenibosna Balastlı hafif metro güzergahında ortalama olarak günlük 250 metrelik buraj çalışmaları yapılması zorunlu olmuştur. Bu zorunluluğun getirmiş olduğu bir ihtiyaç neticesinde buraj çalışmalarının daha sağlıklı ve daha seri yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından raylı hatlarda kullanılmak üzere BEAVER 90-ZW tipi buraj makinesi alınmıştır. Maliyeti yüksek ama modern donanımları bulunan bu aracın fonksiyonu günde işçinin yaptığı çalışmalara denktir. BURAJ makinesinin, bünyesinde ray nivosunu taşıması ve bilgisayar destekli olması deformasyonların tespitinde önemli rol oynamaktadır. Balast takviyesi ve balast eleme işlemini yapan Baraj makinasının çalışmalamıdan bir görüntü. tü kirliliğini önlemek, araç titreşimi ve salınmanı minimuma indirmek için, hızlı ve güvenli taşımaya yönelik çalışmaların bir parçası olan buraj işleri özveri ve dikkat isteyen bir çalışmadır. Demiryolu hat bilgileri ışığında nivelman yolu ile yapılan harita çalışmaları balastlı demiryollarındaki buraj çalışmalarının en önemli kısmını teşkil eder. Demiryolu güzergahının başlangıcından bitimine kadar yatay ve düşey kurp parametreleri gözetilerek sabit betonarmelere PO-PF-TO-TF noktalarının bulunduğu kilometrelere, yatay kurplarda her 10 metrede bir, alimanlarda ise her 20 metrede bir yatay ve düşey olarak sigortalanan kilometre noktalanna (sigorta çivileri) demiryolu ilk imalatında verilen kotkoordinat listesi nivelman ölçümlerinin en önemli donesini teşkil etmektedir. Zira milimetre bazında yapılması gereken yatay ve düşey deformasyon düzeltmeleri bu doneler baz alınarak yapılmaktadır. (Örnek; km de bulunan 1. yoldaki sigorta çivisi kotu m ise projede ray kotu bu değerin 25 cm altında tasarlanmıştır. Eğer ölçülen ray kot değeri m çıkmışsa rayın bu kilometredeki kotu- Buraj Makinasının, bünyesinde bulunan donanımlar yardım ile ray üzerindeki deformasyonları grafiklendirerek acil çalışma yapılacak bölgeleri göstermesi ve kurplardaki detay bilgileri çıkartması (R, D, Ll, L2... vs.) harita ekibi için de büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Harita ekibinin deformasyona uğrayan bölgede ölçümler yaparak ideal sayısal değerleri listelemesi, buraj makinasının asıl fonksiyonu olan rayların altında meydana gelen boşluklara balast takviyesi yapması için önemli bir çalışmadır. Buraj makinesi, tamamen harita ölçümlerinin verilerine göre çalışarak düzeltme yapmaktadır. Bu sebeple sağlıklı bir buraj çalışması sağlıklı ölçümlerin çıkartılması bağlıdır. Modern harita aletlerinin kullanılması ve tecrübeli harita teknik elemanlarının bulunması bu tip çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. 2- TramYay Hatlarında Yapılan Çalışmalar Genellikle yoğun nüfus kitlelerinin bulunduğu ticari ve tarihi değerlere sahip şehirlerimizin bazı bölgelerinde şehiriçi raylı taşımada tramvay sistemi tercih edilmektedir. Birbirine çok yakın istasyonların bulunma zorunluluğu, cadde trafiği ile içice yapılan hatların 39

8 HKiviO Bülteni Şubat 2001 Sonuç olarak Haseki istasyonu civarında yapılan harita ölçüm çalışmasından bir görüntü Gerek Balastlı yollarda ve gerekse balastsız yollarda yapılan deformasyon ölçümleri dışında trafik kavşaklarının düzenlenmesi, makas ölçümlerinin yapılması, istasyon yapılarının tadilat çalışmaları, yer altı derin tünel ölçüm kontrollerinin yapılması, küçük çaplı güzergah değişikliklerinin projelendirilip zemine tatbiki, yeni projilendirilen hatların mevcut hatlar ile entegre çalışmaları ve arazi hareketlerinin incelenmesi (kayma, çökme vs.) gibi çalışmalar harita kapsamlı çalışmalardır. Sistemli bir şehiriçi raylı taşıma işletmeciliği için düzenli bir harita arjivinin bulunması, harita bünyesin- lastikli oto araçlarına da açık olması tramvay taşımacılığını tercihli hale getirmiştir. Genellikle balastsız raylı sistemin zemine uygulandığı ve oluklu ray tiplerinin kullanıldığı cadde tramvay sisteminde yolcu kapasitesi ve araç hızı metroya göre daha düşüktür. Tramvay hatlarında kurp yarıçaplarının küçük olması (minimum m9 hat bakımı için onarım araçlarının hatta çıkışını engellediği için genellikle tadilat çalışmaları zorunlu olarak insang ücü ve el aletleri ile yapılmaktadır. Çalışma alanının küçük olması (20-30 m gibi) ve el aletlerinin kullanılması harita ölçümleri için tesis edilen sigorta çivilerinin de daha çok sıklıkta kullanılmasını gerektirmektedir. Tramvay hatlarında kurp parametreleri hariç aliman kısımlarında genellikle dış raylara cm yatay mesafede her 4 m de bir sabit betona sigorta çivileri tesis edilmiştir. Tüm hattın ülke sistemine göre kot ve koordinat yapısı mevcut olmasına rağmen çalışmaların sık ama küçük çaplı olması ve çalışmaların acilen yapılma zorunluluğu harita ölçümlerinin lokal olarak yapılmasını tercih etmiştir. Tramvay hatlarında deformasyona uğrayan bölgede lokal değerler ile yapılan kot ve koordinat alımları neticesinde hattın boykesiti çıkartılır. Lokal olarak belirlenen mevcut arazi alımındaki siyah kotlardan boykesit üzerinde hattın bozukluğu tespit edilir. Hat verileri göz önünde bulundurularak uygun bir kırmızı kot tespit edilir. Boykesit üzerinde tespit edilen ideal kırmızı kotların arazide tesis edilen sigorta çivilerinin kotları ile karşılıklı olarak kıyaslanır ve yükseltme miktarları tespit edilir. Bu değerler harita ekibi tarafından listelenir. Yapılacak olan tadilat çalışmaları harita ekibinin vermiş olduğu değerlere göre yapılır. Taksim-Levent Derin Tünel Metro güzergahı harita kontrol ölçümlerinden bir görüntü. de yapılan çalışmaların harita yönetmeliği çerçevesinde yapılması ve tüm bu çalışmaların yetkili harita uzmanları tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır. * LRTS: Light Rail Train System (Hafif Raylı Tren Sistemi) ** BALAST: Traverslerdeng elen basıncı azaltarak platforma iten, basınca dayanıklı, temiz bünyesinde su tutmayan, dayanıklı taştan konkasörlerle kırılmış boyutları mm arasında olan kırma taşlara denir. *** BURAJ: Deformasyına uğramış veya yeni imal edilen raylara demiryolu güzergahı boyunca yapılan balast takviyesine denir. 40

9 HKsviO Bülteni Şubat yılının soğuk bir kış gününde, 20 Aralıkta, Niksar'da Edaviye, Besim Aksoy çiftinin dördüncü çocukları Ahmet dünyaya geldi. İki ablası bir ağabeyi vardı. Babası, daha Ahmet doğmadan vefat etmişti. Anne Edaviye Hanım zor günler yaşıyordu. İkinci dünya savaşının tüm ülkeyi sürüklediği yoksulluk yülannda, çetin yaşam koşulları altında ilkokul ve ortaokul öğrenimini Niksar'da tamamlayan Ahmet 1948 yılında, Ankara'da parasız yatılı Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Sınavına girmiş ve başarmıştır. Ancak Niksar'dan Ankara ya yol parası ve hiç ayakkabısı yoktur. Anne de ağabey de çaresizdir. Geçimlerine katkı sağlamak amacıyla evlerinde kadayıf üretip satmaktadırlar. Ellerindeki tek kaynak un almak üzere ayrılan para, kadayıf sermayesiyle ayakkabı alınacaktır Ahmet'e çaresiz. Bir lastik ayakkabı alınır ve yol masrafları karşılanır. Artık evde kadayıf hamuru yoğrulamayacaktır. Böyle başlayan, İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde Profesörlüğe uzanan, ikişer ikişer eş zamanlı olarak beş ayrı üniversitede öğretim göreviyle süren, yurt içi ve yurt dışında başarılarla dolu bir meslek yaşamı, daha kendi akademik gelişimini tamamlayamadan koşulların kendisini mesleğin duayeni olmaya zorladığı bir bilim adamı, 20.Aralık da emekli oluşu vesile edilerek anlatılmaya çalışılacaktır aşağıdaki satırlarda. Tapu Kadastro Meslek Lisesini 1951 yılında bitiren Ahmet Aksoy aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesinde, o zamanki adıyla İstanbul Teknik Okulunda mühendislik Öğrenimine başlar. Hem lise nemde üniversite yıllarında yaz tatilleri onun için "tam çalışılacak zaman olmuştur". Adma staj falan denerek para kazanılnmıştır yazları yılında Harita-Kadastro Mühendisi olur. Smıf arkadaşları onu çalışkanlığı, azmi kadar bilgisiyle de anarlar. Aksoy iyi bir mühendistir. İşini sever, okur, Öğrenir, yapar, üretir. Akademik kariyerine Almanya'nın Bonn Üniversitesinde 1955 yılında yüksek lisans Öğrenimi ile başlar, doktora öğrenimi ile sürdürür. Bu başlangıç kendisinden sonra gelecek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği akademisyenlerinin pek çoğu için hem cesaretlendirici bir örnek hem de olumlu bir referans olmuştur. Öğrenimi için ne bir burs ne de başka bir finans destek vardır. Geçimini çalışarak sağlamaktadır yılında Bonn Üniversitesi Teorik Jeodezi Enstitüsünde Astronomi alanında yazdığı "Untersuchungen über die Eigenbevvegungen von Sternhaufen H und X Persei "1 (H und X Persei Yıldız Kümelerinin ÖZ hareketleri üzerine Araştırmalar) isimli Tez ile "Dr. Ing." Unvanını elde eder. Doktora çalışmaları sırasında tanıştığı Eta hanımla 1963'de evlenir yılında kızı Yasemin dünyaya gelir. Dr. Ing. Ahmet Aksoy 1960 yılı sonunda Türkiye'ye dönerek Ankara da Harita Genel Komutanlığında Askerlik görevine başlar. Daha sonra 1963 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinin öğretim kadrosuna fiilen katılır. Taze kan gibidir. Hocaları rahmetli Prof. Macit Erbudak, Prof. Ekrem Ulsoy, Prof. Burhan Tansuğ kendisine çok güvenmektedirler. Kendisi de kendisini yuvada güvende hissetmektedir. Meslek kamuoyu da kendisini benimser kabul eder. Öğretim kadrosuna Ahmet Aksoy'un katılması öğrencileri için, daha çok ders çalışma anlamına gelmektedir ama onlar da hallerinden memnun görünmektedir. Sadece üniversitede, Öğretimde değil mesleğin çözüm bekleyen tüm problemlerinde hep Ahmet Aksoy akla gelir. Herkes kendisinden çok şey beklemektedir. Ahmet Aksoy çok çalışkandır, yeni başladığı öğretim üyeliği yaşamının başlangıç güçlükleri, aile yuvasının başka ve yeni bir ortama taşınmış olmasının sorunları onu yıldırmaz. Çok üretkendir. Düşünceleri, yaptıkları beklentileri aşar. "Meslek odamız olmuş neye yarar? Bir yayın organı yok" demektedir. Bu gün kusurları olsa da odamızın "Harita-Kadastro Mühendisliği Dergisi" onun omuz vermesiyle o yıllarda yaşama geçer yılında araştırmalar yapmak Üzere yine Bonn Üniversitesi Teorik Jeodezi Enstitüsüne gönderilir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine 1967 yılında sunduau "Bonn Projeksiyonun Memleket Ölçülerine Uygulanması" isimli Doçentlik Tezi bu yılların ürünüdür yülannda Doçent unvanı ile YTÜ (o zaman İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi). Harita-Kadastro Bölümünde Öğretim Üyeliği görevini sürdürmekte ve aynca İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Enstitüsünde dersler vermektedir yılında asli görevi ile, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümüne taşınır. Orada yeni kurulan bölümde yoğun çalışmalar içinde bulur kendisini. Kısa zamanda Prof. Mustafa Aytaç ve rahmetli Prof. Gündoğdu Özgen ve kendisinden genç öğretim kadrosunun güvenini kazanır. Bir yandan da Yıldız Teknik Üniversitesinde dersler vermeye devam etmektedir. Bu yıllarda 1970, 71, 72'de ayrıca KTÜ de ders vermek üzere iki hafta da bir Trabzon'a gidip gel- 41

10 HKMO Büiteni Şubat 2001 mektedir yılında İTÜ İnşaat Fakültesinde Profesörlüğe yükselir. KTÜ ve YTÜ'deki ek Öğretim görevim sonlandırmca da Harita Genel Komutanlığı Harita Teknik Okulunda dersler üstlenmiş bu kez de iki haftada bir Ankara'ya taşınmaya başlamıştır. Bu görevini de aralıksız on yıl sürdürür. Öğretim görevi, bilimsel araştırmaları, yayın çalışmaları yanında, mesleğin her türden sorunu onun kendi problemi olma.ktadır adeta hepsine yetişmek, hepsini çözmek istemektedir. Harita- Kadastro Mühendisleri odasında yönetim görevleri Üstlenir, bir dönem İstanbul Şube Başkanlığı yapar. Dört yıl süreyle Türkiye Jeodezi-Jeofizik Birliği (TUJJB) Genel Kurul Başkanlığı, 16 yıl süreyle TUJJB jeodezi Komisyonu Üniversite temsilciliği, çeşitli çalışma grubu ve Komisyon Başkanlıkları yapmıştır. Ayrıca İTÜ İnşaat Fakültesinde yönetim kurulu üyeliği, Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini uzun yıllar yürütmüştür. Yukanda bir çırpıda sayılı veren ama yıllan dolduran bu görevleri sadece yerine getirilmiş görevler değildir. O bu görevleri benimsemiş, etkin, üretken ve verimli olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Aksoy'un bir başka verimli etkinliği de Boğaziçi Üniversitesindedir. Orada B.Ü'ne bağlı Kandilli Rasathanesinde Jeodezi Anabilim Dalının açılması ve gelişmesinde önemli çabalan ve katkılan olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Aksoy un bilim adamı niteliği de çok belirgindir. Yedi Doktora Tezi yönetmiştir. Yönettiği tezler ülke jeodezisinin sorunlarına çözüm getiren, düzeyli bilimsel çalışmalardır. Yönettiği Yüksek Lisans Tezlerinin sayısı ise on beş in üzerindedir. İkisi tercüme olmak üzere yedi kitap, dokuz ders notu kaleme almıştır. 18'i yabancı dilde olmak üzere 49 bildiri, 9'u yabancı dilde, 28 makale ve 20 araştırma raporunda imzası vardır. İki tezi ile birlikte yayınlan toplamı 115 tir. Prof. Dr. A.hmet Aksoy'un yürüttüğü araştırma ve uygulama projeleri salt sonuçlannın kullanıldığı bir üretimden öte, tüm içeriği, biçimi ve öğreticiliği ile uygulamacı ve araştırmacılara ışık tutacak niteliktedir. Bunlar arasında 17 yıl süren "Depremlerin Önceden Haber Alınması ve Hasarların Azaltılması Projesi" ile altı yıl sureli "Marmara Jeodinamik Projesi" uluslararası boyutu ve güncelliği yönünden burada anılmalıdır. Güncelliğini koruyan ve zikredilmeye değer bir başka proje ise HAKAR (Harita - Kadastro Araştırma) projesidir. Karayollan Genel Müdürlüğü İstanbul Büyük Şehir Belediyesi v.b. kurumlara yaptığı uygulama projelerini saymaya burada aynlan yer yetmez. Bu proje çalışmalannda Aksoy Hoca, kah postal çekip araziye koşarak kah, bilgisayar başında kaliteyi en yüksek düzeye çıkarma yolunda pek çok genç araştırmacıya önderlik etmiş, örnek olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Aksoy iyi bir hocadır. Öğrencileri için kredi olmuştur. Öğrencileri mezun olduktan sonra onda okudukları başardıkları derslerle öğünür, gururlanırlar. Kendisi hoca yetiştiren gerçek anlamda bir hocadır. Şu saptama onun bu yönünü çok iyi açıklar. Bu gün Türkiye Üniversitelerinde, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretimi yapan bölümlerin hepsinde en az bir öğrencisi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Diğer yönden onun öğrencisi olmayan, doktora, doçentlik, profesörlük jürisinde yer almadığı, yada atanmasında rapor yazmadığı faal öğretim üyesi yok gibidir. Kısaca Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği alanında hemen hemen tüm öğretim üyelerine de emeği geçmiştir. Ahmet Aksoy, iyi bir mühendis, iyi bir öğretmen, düzeyli bir bilim adamı olduğu kadar iyi bir insandır. Sağlam - karakterli, güvenilir, zeki, çalışkan, yürekli, iyilik sever, iyilik bilir, sadık, alçak gönüllü, dost, dürüst, sabırlı, içten, insancıl, hoşsohbet biridir. Kötülük düştünmeyen beyni ve sevgi dolu yüreğiyle, yakınında bulunan insanlara güven, huzur veren, yokluğuyla da varlığıyla da hemen fark edilen birisidir. Birkaç sözle de başka bir yönü dile getirilmelidir Ahmet Aksoy'un. Bu kadar haritacılık işi içinde yaşayan, işi ile dolu, mesleğine aşık, başanya mahkum bir insandan, mesleği, meslektaşları pek çok şey aldılar. O meslektaşlarına, öğrencilerine, mesleğine verirken, kendisinin yanında bulunan, sevgili eşinden çok şeyler aldığı da bilinmektedir. Endirekt olarak meslek topluluğuna, yarar olarak yansıyan desteği ve özverileri için, haritacılar, kıymetli eşi Eta hanıma teşekkürlerin en çoğunu borçludur. Önce karanlık vardı. Evrende asıl olan karanlıktır. Karanlık ışık gelince kaybolur, yok olunca da kendiliğinden geri gelir. Toplumsal yaşam da öyledir. Işık kaynakları varsa toplum aydınlanır. Aksi halde toplumu karanlıklar sarar. Yurttaş olarak Ahmet Aksoy örnek olacak kadar, düşünen, okuyan, kültürünü geliştiren, demokrat ve aydın kişiliği ile toplumda bir ışık olma görevini başanyla yerine getirmiştir. Emekli olunamayacak bu görev alanındaki işlevini bundan böyle de sürdürecektir. Bilmiyordu. Edaviye hanım o zamanlar, oğlunu Ankara'ya yollarken bilmiyordu; Türkiye de Harita Kadastro Mühendisliği öğretimi hazırlıklanm bilmiyordu. Artık kendi evinde yoğrulmayacak kadayıf hamurunun sermayesinin, o sıralarda yoğrulmakta olan Türk Jeodezi hamuruna maya olacağını bilmiyordu. Ama inanıyordu. İnanılması Gereken'e inanıyordu. Kadayıfı satıp parasını aldığında hep "Bereket versin" derdi inançla. Öyle de oldu. Teşekkürler Edaviye Ana. Teşekkürler Ahmet Hoca. 42

11 HKMO Bülteni Şubat 2001 BİRİNCİ BOLUM Amaç Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'ne bağlı Oda üyelerinin, özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin koşulları ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır. Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır. Dayanak Madde 2- Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı TMMOB Yasası'nm 2/b.c maddesi hükümlerine dayanılarak çıkartılmıştır. Kapsam Madde 3- Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanlarındaki mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde uygulanır. Madde 4- "Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mühendislik ve mimarlık hizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB 'nce tespit olunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar yapmaya yetkilidirler." İKİNCİ BÖLÜM Hizmetin Yürütülmesinde Uygulanacak Esaslar Madde 5- Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB Yönetim Kurulu her yıl yeniden düzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uyun nitelikli üyeleri arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek üyelerinin listesini hazırlayarak TMMOB'ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listeleri müracaatlarda kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl Aralık ayı içerisinde valiliklere gönderir. Madde 6- Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper ve hakem istekleri, ilgili ihtisas alanları dikkate alınarak, TMMOB Genel Sekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulu'nun oluru alınarak yerine getirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Bilirkişilik Madde 7- Bilirkişilik hizmeti, bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların tayin ve tespitinin yapılmasıdır. Bilirkişilik Ücretleri; a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) ve İstimlak Yasası vb. gereğince mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler: - Kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat, - İnceleme ve yolculuk masrafları, - Çalışmasıyla uygun ücreti dikkate alınarak hakim tarafından tespit edilir. b) Diğer kamu kuruluşlarında ya da özel kuruluşlar da ya da şahısların doğrudan bilirkişilik işlemle rinde; 1- Büroda dosya üzerinde düzenlenen raporlarda ki şi başına her rapor için en az TL ücret alınır. 2- Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda arazide geçen her gün için kişi başına TL eklenmek üzere, her rapor için kişi başına en az TL ücret alınır. Ancak arazi çalışmalarında incelikli ölçümler olduğunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Birim Fiyatları uygulanır. 3- Mahkemelerde açıklama yapılması halinde her celse ya da ek açıklama için en az TL ücret alınır. 43

ŞEHİRİÇİ RAYLI SİSTEMLERDE HARİTA KAPSAMLI ÇALIŞMALARA İSTANBUL METROSU ÖRNEĞİ

ŞEHİRİÇİ RAYLI SİSTEMLERDE HARİTA KAPSAMLI ÇALIŞMALARA İSTANBUL METROSU ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ŞEHİRİÇİ RAYLI SİSTEMLERDE HARİTA KAPSAMLI ÇALIŞMALARA İSTANBUL METROSU ÖRNEĞİ

Detaylı

RAYLI SİSTEMLERDE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE DONANIMLARI

RAYLI SİSTEMLERDE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE DONANIMLARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara RAYLI SİSTEMLERDE ÖLÇME TEKNİKLERİ VE DONANIMLARI R. Tarhan İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLERDE DEFORMASYON ÖLÇMELERİ DEFORMATION MEASUREMENTS OF URBAN RAILWAYS

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLERDE DEFORMASYON ÖLÇMELERİ DEFORMATION MEASUREMENTS OF URBAN RAILWAYS ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEMLERDE DEFORMASYON ÖLÇMELERİ R.TARHAN 1, B.AKPINAR 2 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ulaşım San. Tic.A. Ş.Genel Müdürlüğü Harita Bakım Mühendisi,Esenler,İstanbul tarhan@istanbul-ulasim.com.tr

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU 2014 UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİ MADEN ARAŞTIRMA RAPORU, İhsanullah YILDIZ Jeofizik Mühendisi UZAKTAN ALGILAMA MADEN UYGULAMASI ÖZET İnceleme alanı Ağrı ili sınırları içerisinde bulunmaktadır.çalışmanın amacı

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Görüntü özellikleri Uzaktan algılamada platformlar Uydu yörüngeleri Şerit genişliği, yeniden ziyaret periyodu 2 Görüntünün özellikleri:

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

T.C. Düziçi Kaymakamlığı Düziçi 75. Yıl Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Alan-Dal ve Okul Tanıtımı Her Tür ve Derecedeki Okul Öğrenci, Velilerine ve Halka Açık Olarak; ʺMesleki Eğitimin Tanıtımıʺ Etkinlikleri

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bina, karayolu, demiryolu, metro, köprü, tünel, rıhtım, baraj, sulama, pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan, yaptıran ve yapım çalışmalarının yürütülmesini denetleyen

Detaylı

KADASTRO TEKNİSYENİ TANIM

KADASTRO TEKNİSYENİ TANIM TANIM Taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. A- GÖREVLER - Kadastro

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER

JEOLOJİ MÜHENDİSİ A- GÖREVLER TANIM Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Haritacılık Bilim Tarihi

Haritacılık Bilim Tarihi Haritacılık Bilim Tarihi Tanışma - Giriş, Tanım ve Kavramlar - 1 Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF901 Haritacılık Bilim Tarihi Sunu 1 http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ

HARİTA KADASTRO TEKNİKERİ TANIM Kadastral harita, baraj, yol, sulama, elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritaların yapımında jeodezi ve fotogrametri

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

HARİTA TEKNİKERİ TANIM

HARİTA TEKNİKERİ TANIM TANIM Arazi parçalarının biçim, konum, engebe vb. yönlerden durumunu belirleyerek haritalarının yapılmasında harita mühendislerinin gözetim ve denetimi altında görev yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

GEOTEKNİK TEKNİKERİ/JEOTEKNİK TEKNİKERİ

GEOTEKNİK TEKNİKERİ/JEOTEKNİK TEKNİKERİ TANIM Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA

1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA 1. IŞIK BİLGİSİ ve YANSIMA Işığın Yayılması Bir ışık kaynağından çıkarak doğrular boyunca yayılan ince ışık demetine ışık ışını denir. Işık ışınları doğrusal çizgilerle ifade edilir. Bir ışık kaynağından

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 4 Pasif - Aktif Alıcılar, Çözünürlük ve Spektral İmza Kavramları Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Pasif Aktif Alıcılar Pasif alıcılar fiziksel ortamdaki bilgileri

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 4. HAFTA KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE HARİTA PROJEKSİYONLARI Coğrafi Koordinat Sistemi Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem

Detaylı

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU 2013 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ (*) S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi 1 Başvuruların yapılması 15 Ocak

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ

HARİTA TAPU KADASTRO ALANI ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZ Zekai ERDEN Oğuz KAÇKAR Kudret KAÇMAZ Ercan ŞENGÖR Rıdvan CİVAN Sinan ALKAN Aydın UĞUR Bekir BULUT Çile KAÇKAR Gökhan HASGÜL İdris KUŞDEMİR Rıdvan USLU DALLARI HARİTA DALI Harita mühendisinin

Detaylı

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ferruh YILDIZ LİDAR TEKNİKLERİ LIGHT Detection And Ranging RADAR a benzer ancak elektromanyetik dalganın kızıl ötesi boyunu kullanır. LIDAR: Konumlama ( GPS ) Inersiyal

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 7 Aktif Alıcılar ve Uygulamaları (SONAR, RADAR, SAR, LiDAR) Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr SONAR (SOund Navigation And Ranging) Ses dalgaları ölçümüne dayanır

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Program Adı: Programı 2. Programı Aksaray Teknik Bilimler Yüksekokulu bünyesinde

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (NOT: YATAY GEÇİŞ ŞARTI BAŞVURU ŞARTI İLE AYNIDIR) (Ek:1) ANABİLİM DALI KONTENJANLAR

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -

Detaylı

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir.

İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını. ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyeri ortamlarında, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılan bilimsel çalışmaların tümü diye tanımlanabilir. Çalışanların sağlığı ve güvenliğin bozulması

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

Uzaktan Algılamanın Tarımda Kullanımı ve Uydu Verileri Tabanlı Vejetasyon İndeksi Modelleri ile Tarımsal Kuraklığın Takibi ve Değerlendirilmesi

Uzaktan Algılamanın Tarımda Kullanımı ve Uydu Verileri Tabanlı Vejetasyon İndeksi Modelleri ile Tarımsal Kuraklığın Takibi ve Değerlendirilmesi Uzaktan Algılamanın Tarımda Kullanımı ve Uydu Verileri Tabanlı Vejetasyon İndeksi Modelleri ile Tarımsal Kuraklığın Takibi ve Değerlendirilmesi Zafer Şaban TUNCA Ziraat Yüksek Mühendisi Geçit Kuşağı Tarımsal

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları ve Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara Başvuru

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1

4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1 4 YILLIK LİSANS PROGRAMI TS-1 COĞRAFYA Programın Amacı: Programda, doğal çevrenin özellikleri ile çevre ve insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda eğitim vermek ve araştırma

Detaylı

ÖSYS REHBERLİK KİTABI

ÖSYS REHBERLİK KİTABI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS REHBERLİK KİTABI 1 1.)YGS Nedir? YGS yüksek öğretime geçiş sınavıdır. Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı LYS ye girmeye barajı aşarak hak kazandırır ve LYS puanının

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği nin ilgili maddelerine ve Başkent Üniversitesi

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö.) Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Çevre

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye deki Üniversitelerin jeofizik mühendisliği bölümlerindeki

Detaylı

HKMO Bülteni Haziran 2001

HKMO Bülteni Haziran 2001 HKMO Bülteni Haziran 2001 Muhittin İPEK* Uluslararası Ölçrneciler Birliği (FIG) 1878 yılında kuruldu. Üyelik, ulusal haritacılık örgütleri arasında gerçekleşir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ülkemizi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJANLAR BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR Tezsiz Yüksek Doktora

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

COĞRAFYACI TANIM. Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

COĞRAFYACI TANIM. Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir. TANIM Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeryüzü şekillerinin oluşumu,

Detaylı

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU

KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU 235 KIZILÖTESİ KULAKTAN SICAKLIK ÖLÇEN TERMOMETRELERİN KALİBRASYONU Kemal ÖZCAN Aliye KARTAL DOĞAN ÖZET Kızılötesi kulaktan sıcaklık ölçen termometreler sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli

Uzaktan Algılama Teknolojisi. Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli Uzaktan Algılama Teknolojisi Doç. Dr. Taşkın Kavzoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gebze, Kocaeli SPOT görüntüsü (Roma) 16-Aralık-2005 Source: earth.eas.int Uzaktan Algılama Dünya yüzeyinin gözlenmesi

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN; Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı

2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı 10.08.2017 2017 LYS: Tercihler Kalite ve İstihdam Odaklı Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere yerleştirme sayılarına ilişkin yapılan analize göre: - Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 422.950

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU Boyabat Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Geçici olarak tahsis

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı