Veri Analizi - Veri Kalitesi ve Bütünlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Analizi - Veri Kalitesi ve Bütünlüğü"

Transkript

1 Veri Analizi - Veri Kalitesi ve Bütünlüğü Eliza Natasa Artinyan Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli Danışman Veri analizi sürecinde istatistiksel yöntem ve tekniklerin uygulanması, bilgisayarın hayatımızda olmadığı ya da bu yöntem ve tekniklerin kullanımına yönelik yazılımların üretilmediği dönemlerde, özellikle sosyal bilimciler için teorik istatistik bilgisi gerektiren bir aşama olup bir hayli zaman almaktaydı. Günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla, her alanda olduğu gibi bu alanda da paket programların piyasaya sürülmesi veri analizi sürecini oldukça kolaylaştırmaktadır. Gün geçtikçe üretici firmaların rekabetçi bir anlayışla bu alandaki programları geliştirip daha yeni sürümlerle ve daha profesyonel yazılımlarla karşımıza çıkması, araştırmacıların üzerinden büyük bir yük almakta ve kısa bir süre içerisinde istenilen istatistiksel analizlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Peki veri nedir? Veri, nesneler ve nesnelerin niteliklerinden oluşan bir kümedir. Örnek olarak kayıt (record), varlık (entity), örnek (sample, instance), nesne için kullanılabilir. Nitelik (attribute) bir nesnenin bir özelliğidir. Örnek olarak boyut (dimension), özellik (feature, characteristic) olarak da kullanılırç Nitelikler ve niteliklere ait değerler bir nesneyi oluşturur. Uygulamalarda toplanan veri yetersiz, tutarsız ya da gürültülü olabilir. Hata sebepleri: Hatalı veri toplama gereçleri Veri giriş problemleri Veri girişi sırasında kullanıcıların hatalı yorumları Veri iletim hataları Teknolojik sınırlamalar Veri isimlendirmede veya yapısında uyumsuzluk Hatalı Veri Örnek Operasyonel uniteler ya da Müşteri Numarası departmanlar arası tutarlı olmayan veri Tekrar eden kayıtlar Müşteri Bilgileri Eksik veri Müşteri İsmi ve Adresi Tutarlı olmayan veri girişleri Ödemeler Veri format sorunları Müşteri Numaraları (alpha, numeric) Geçerli olmayan veri uzunlukları Müşteri Adresi Tutarlı olmayan veri ilişkileri Geçerli olmayan Ödemeler Güncel olmayan bilgi Geçerli olmayan Ödemeler Deloitte Veri Bütünlüğü Hizmetleri Hizmet Sunumu Yaklaşımı Bu hataların sonusunda da tekrarlanan kayıtlar, çelişkili veriler ve yetersiz veriler ortaya çıkmaktadır. Bu hatalardan yoksun verinin temin edilmesi ve araştırmanın amacına uygun istatistiksel tekniğin seçimi; verilerin ölçüm biçimi, değişken(ler)in türü, karşılaştırılacak grup sayısı, gruplardaki denek sayısı gibi faktörlere bağlıdır. Bu bağlamda, araştırmacının uygulayacağı istatistiksel tekniğe karar verebilmesi için aşağıda verilen bazı temel kavram ve bilgiler hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir: 1

2 İstatistik Veri Seri Frekans İstatistiksel anlamlılık İstatistiksel hipotez Değişken Ölçek Çeşitleri Veri Analizinde Kullanılacak İstatistiksel Teknikler Denetim ve danışmanlık dünyasında veri analizinin yeri çok farklıdır. Günümüzde verilerin büyük hacimlere ulaşması ve bunun daha kısa süreler içinde katlanarak artması ve karmaşıklaşması, çalışmalarımızda daha kapsamlı ancak kolay kullanılabilen ve yenilenen teknolojilerle uyumlu yazılımlara duyulan gereksinimi de artırmaktadır. Daha büyük veri kaynaklarından hemen her formatta veri okuyabilen, en gelişmiş veri analizi tekniklerini barındıran, hızlı ve doğru analizlerle ayrıntılı ve çok çeşitli grafikler ve raporlar üretebilen yazılımların istediğimiz sonuçlara kolaylıkla ulaşmamızda çok büyük yardımları olmaktadır. Veri analizi süreci, bilimsel araştırma sürecinin en önemli basamaklarından biridir. Bu süreçte toplanılan veriler amaca uygun istatistiksel teknikler ile işlenir veya analiz edilir. Son zamanlarda şirketler etkinlik ve verimliliklerini artırabilmek ve karar mekanizmalarını güçlendirebilmek için veri kalitesi ve bütünlüğüne verdikleri değeri ve zamanı artırmaktadır. Bunun nedeni, veri kalitesi ve bütünlüğünün firmalara katmakta olduğu değerin farkındalık yaratmasıdır. Veri kalitesi ve bütünlüğünün sağlayacağı değerler/faydalar aşağıdaki şekilde özetlenmektedir: Veri Analizi Eğitimi, Veri Kalitesi Kontrolü, Gelir Güvencesi, Veri Analizi ve Değerlendirmesi, SAS 99/Fraud Analizleri ve Maliyet Düşürme. Veri Kalitesi ve Bütünlüğü Servisleri Deloitte Veri Kalitesi ve Bütünlüğü İç Denetim Tüm dünyada bilgi yanlışlığının veya eksikliğinin yol açacağı risklerin tespiti, birden fazla sistemin birleşmesi, bilgi düzeltilmesine ihtiyaç duyulması ve eksik bilginin tamamlanması gibi konularda veri analizi süreci devreye girmektedir. Peki Türkiye de hangi şirketler veri kalitesi ve bütünlüğü çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır? 2

3 Büyük kapasitelerde arşiv bilgisine sahip olanlar, Kompleks yapılara sahip olanlar, Büyük rakamlarda müşteri sayısına sahip olanlar. Bu şirketler Veri Kalitesi ve Bütünlüğü konusunda kendilerini nasıl geliştirebilir ya da hangi konularda destek alabilir? Günümüzde Veri Kalitesi ve Bütünlüğü hizmetleri aslında 5 ana başlık çerçevesinde toparlanabilir : Veri Doğrulama (Data Validation), Veri Madenciliği (Data Mining), Veri Temizleme (Data Cleansing), Veri Optimizasyonu (Data Optimization) ve son olarak Kontrollerin İzlenmesi/Takibi (Monitoring Controls). Fakat bunların ayrı ayrı kullanılmalarının söz konusu olduğu gibi projenin yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak da birlikte kullanılmaları da mümkündür. Veri Doğrulama (Data Validation) Şirketler yeniden yapılanma ya da varolan sistemlerinde değişiklik yaratıp daha yeni ve kolay kullanılabilen sistemler ya da veriler yaratabilmek için inanılmaz çok zaman ve para harcamaktadır. Fakat bu noktada her yeni sistem uygulamasında ya da veri geçişinde verinin bozulma ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor. Kısaca, her yeni sistem değişikliği aslında bir risk doğurmakta ve veri doğrulama işlemine gereksinimi artırmaktadır. Dolayısı ile kurumların da bu yeni sistemlerin doğruluğunu ve verinin bütünlüğünü teyit etmeleri gerekmektedir. Veri Madenciliği (Data Mining) Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma işi ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır. Borç veren, devralıcı ya da resmi kurumlar tarafından açığa çıkarılan finansal verinin bağımsız tahminleri çok çabuk istenmektedir ve bu da çok büyük olan bir verinin acilen incelenmesini gerektirmektedir. Veri madenciliği sorgu işleme (sonuçç çıkarıma yönelik) ya da uzman sistemler veya küçük istatistiksel programlar değildir. Veri madenciliği aslında bilgi keşfi sürecinin bir parçası şeklinde kabul görmektedir. Bu adımlar: Veri Temizleme (gürültülü ve tutarsız verileri çıkarmak) Veri Bütünleştirme (birçok veri kaynağını birleştirebilmek) Veri Seçme (Yapılacak olan analiz ile ilgili olan verileri belirlemek) Veri Dönüşümü (Verinin veri madenciliği tekniğinden kullanılabilecek hale dönüşümünü gerçekleştirmek) Veri Madenciliği (Veri örüntülerini yakalayabilmek için akıllı metotları uygulamak) Örüntü Değerlendirme (Bazı ölçümlere göre elde edilmiş bilgiyi temsil eden ilginç örüntüleri tanımlamak) Bilgi Sunumu (Madenciliği yapılmış olan elde edilmiş bilginin kullanıcıya sunumunu gerçekleştirmek) Anlamlı ve güvenilir bilginin çabuk ve doğru bir şekilde edinebilmesi için, veri analizi ve istatistiksel örnekleme deneyiminin birleştirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde istatistiksel doğruluğu kanıtlanmış veriye ulaşılabilir. Günümüzde şirketlerin iş ve stratejik karar alma süreçlerinde en büyük gereksinimlerden biri de, sahip oldukları ham veriyi işleyerek yeni bilgi, fırsat ve aksiyonlar üretmek; ürettikleri bilgiyi piyasa ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde kullanmaktır. Veri Madenciliği; finans, bankacılık, perakende, sigorta, telekomünikasyon başta olmak üzere pek çok sektörde, şirketlerin veritabanları ya da veri ambarlarında bulunan verilerden geleceğe yönelik tahminler, modeller elde etmeye olanak sağlamaktadır. Veri Madenciliği yöntemleri ile şirketler, çok büyük veri yığınlarından önceden 3

4 bilinmeyen, geçerli ve uygulanabilir değerli bilgiyi kısa sürede elde ederek önemli rekabet avantajları (gelirlerde artış, maliyetlerde düşüş ve yetkin bir piyasa farkındalığı...) sağlayabilmektedir. Dünyanın önde gelen firmaları, veri madenciliği tekniklerini; müşteri ilişkileri yönetiminden, kredi derecelendirmeye; risk analizinden, satış tahminlerine kadar pek çok alanda başarıyla kullanmaktadırlar. Veri madenciliğinde aşağıdaki teknikler uygulanmaktadır: Yapay sinir ağları Genetik algoritmalar İstatistik kökenli yöntemler Kural eldesi algoritmaları ve karar ağaçları Veri görselleştirme Yapay Sinir Ağları Genetik Algoritmalar İstatistik Kökenli Yöntemler Kural Eldesi ve Karar Ağaçları Veri Görselleştirme Yapılandırma Kolaylığı Düşük Çok Düşük Yüksek Çok Yüksek Orta Esneklik Yüksek Orta Orta Düşük Düşük Otonomi Yüksek Yüksek Düşük Düşük Çok Yüksek Hesaplama Karmaşası Çok Yüksek Çok Yüksek Orta Düşük Çok Yüksek Açıklayabilirlik Çok Düşük Yüksek Orta Çok Yüksek Çok Yüksek Deloitte Veri Madenciliği Teknikleri Veri Temizleme (Data Cleansing) Veri analizi işlemini gerçekleştimenin öncesinde veri temizliği yapmak gerekmektedir. Bu adım çok kritiktir ve veri analizi sürecinin başarılı ya da başarısız olmasında bir anahtar işlevi görmektedir. Öncelikle verilerin gerçek süreçleri ve değişiklikleri yansıtacak bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. Tipik olarak, veri temizleme uyumsuz ve tamamlanmamış kayıtların ortaya çıkarılmasını içerir. Uyumsuz kayıtlar, tipik değerlerden önemli ölçüde farklı olan değerlerdir. Tamamlanmamış kayıtlar ise, veri giriş sistemlerindeki hataların sonuçları olabilir. Hatalı ya da tamamlanmamış veriler bir kere tepit edildiğinde, analizden çıkarılmalı ya da düzeltilmelidir. Gerçek uygulamalarda veri eksik, gürültülü veya tutarsız olabilir. Veri temizleme işlemleri eksik nitelik değerlerini tamamlama, aykırılıkların bulunması ve gürültülü verinin düzeltilmesi ve tutarsızlıkların giderilmesini içermektedir. Veri için bazı niteliklerin değerleri her zaman bilinmeyebilir, buna eksik veri adı verilir. Eksik veri diğer veri kayıtlarıyla tutarsızlığı nedeniyle silinmesi, bazı nitelik değerleri hatalı olması dolayısıyla silinmesi, yanlış anlama sonucu kaydedilmeme ve veri girişi sırasında bazı nitelikleri önemsiz göre sonucunda ortaya çıkabilir. Eksik verinin tamamlanabilinmesi için aşağıdaki adımlar uygulanabilir: Eksik nitelik değerleri olan veri kayıtlatını kullanma Eksik nitelik değerlerini manuel olarak doldurma Eksik nitelik değerleri için global bir değişken kullanma (null, bilinmiyor...) Eksik nitelik değerlerini o niteliğin ortalama değeri ile doldurma Aynı sınıfa ait kayıtların nitelik değerlerinin ortalaması ile doldurma Olasılığı en fazla olan nitelik değeriyle doldurma Gürültülü veri ise, ölçülen bir değerdeki hatadan kaynaklanır. Yanlış nitelik değerleri hatalı veri toplama gereçleri, veri giri problemleri, veri iletimi problemleri, teknolojik kısıtlar ve nitelik 4

5 isimlerinde ki tutarsızlıktan meydana gelebilir. Gürültülü verinin düzeltilebilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanabilir: Bölmeleme (veri sıralanır, eşit eşitlik veya eşit derinlik ile bölünür) Demetleme (aykırılıkları belirler) Eğri uydurma (veriyi fonksiyona uydurarak gürültüyü düzeltir) Veri Temizleme metodu sonucunda ERP ve ebusiness çalışmaları için kesin ve uygulanabilir fayda sağlanmaktadır. Ayrıca Veri Optimizasyonu ile de ek faydalar elde edilebilir: Veri Temizleme Faydaları Veri Optimizasyonu Faydaları SAP'e temiz geçiş Gelişmiş Nakit Akışı Sistem entegrasyonu ve yazılım uygulamaları sonucu ortaya çıkan katma değer ayrılması E-business'a geçiş sürecindeki başarı Organizasyondaki sonuç odaklı departmanlara daha çok kaynak ve zaman Stratejik kararları etkileyen analizlerin iyileştirilmesi Gelişmiş müşteri servisi ve memnuniyeti Organizasyon içerisindeki gelişmiş ilişkiler Potensiyel risk seviyesinde azalma Müşteri ve tedarikçi tarafında risklerin azalması Temiz veri sonucu elde edilen rekabetçi üstünlük Deloitte Veri Bütünlüğü Hizmetleri Hizmet Sunumu Yaklaşımı Veri Optimizasyonu (Data Optimization) Veri işleme ve veri işlemenin eniyilenmesi (optimizasyonu) yönetsel yapılarda büyük önem kazanır. Büyük tutarlarda verinin işlenmesi, zamansal kısıtlar nedeniyle, genellikle, eniyileme gerektirir. Bu noktada, Veri Temizleme (Data Cleansing) ve Veri Optimizasyonu nun (Data Optimization) benzerliklerini ve farklılıklarını çok iyi anlamak gerekmektedir. Veri Temizleme işlemi kesinlikle veri optimizasyonundan önce gerçekleştirilmelidir, çünkü ancak temiz veri ile güvenilir veri analizi sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında ise, aşağıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi Veri Temizleme ve Veri Optimizasyonu nun güçlü yanları ele alınarak, ikisini birlikte kullanmak Proje Sürecini/Döngüsünü daha güçlü bir hale getirmektedir: Proje Süreci/Döngüsü Deloitte Veri Bütünlüğü Hizmetleri Hizmet Sunumu Yaklaşımı 5

6 Kontrollerin İzlenmesi/Takibi (Monitoring Controls) Prosedür ve kontroller otomize olduğu sürece, bilginin doğruluğunu teyit etmek amacı ile üst yönetim ya da bağımsız gözden geçirmeye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Aksi takdirde üst yönetim veri doğruluğu ve bütünlüğünden emin olamaz. Bu durumda da veri örneklemesi ve analizi yardımı ile düzenli özet istatistikler önem kazanmaktadır. Geçmişe yönelik veri saklayan sistemlerdeki verinin kalitesini ve günümüz koşullarındaki işe yararlılığını ölçmeyi ve artırmayı, anlamlı hale gelmesini sağlamayı ve şirketlerin hızlı ve esnek raporlama gereksinimlerini karşılamayı hedefleyen veri kalitesi ve bütünlüğü konusu son günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de ilgi çekmeye ve önem kazanmaya başlamıştır. Bu fonksiyonun gerçekleşmesi için özel yazılımlar kullanılmakta, çeşitli istatistiksel metotlar ile verilerin analizi gerçekleştirilmektedir. Denetim ve danışmanlık dünyasında da veri kalitesi ve bütünlüğü kapsamında, uygulamalardaki veriler firmaların talepleri doğrultusunda düzeltilmekte veya yeniden sisteme girilmektedir. Zaman içerisinde bütün sistemlerin özelliklerinde ve dolayısıyla ürettikleri verilerde ortaya çıkan değişiklikler, kurulan modellerin sürekli olarak izlenmesini ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Tahmin edilen ve gözlenen değişkenler arasındaki farklılığı gösteren grafikler model sonuçlarının izlenmesinde kullanılan yararlı bir yöntemdir. 6

7 Kaynaklar: Ann Thornton and Sheri Redokovitz from Deloitte & Touche. Data Quality and Integrity Analysis & Estimation, February 2008 Bilimsel Araştırma Süreci ve SSPS ile Veri Analizi, Kasım 2008 Frelinger, Bob. ISACA to Offer New IT Governance Credential, Vol.2, July 2007 Timothy Krick and Gregory Elmore from Deloitte & Touche. Data Quality and Integrity (DQI) Internal Audit, March 2008 Vikipedia Özgür Ansiklopedi. Veri Madenciliği, Kasım 2008 Rowsell-Jones, Andrew. Finding success with standards, CIO Canada, Dec 2006 Infora Advanced Analytical Solutions Veri Temizleme, Kasım 2008 Rasmussen, Michael. Taking Control of IT Risk, Forrester Research, 2005 Hughes, Greg. IT Risk Management Report, Symantec Corporation, Vol. 1, February 2007 Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü. Veri Madenciliği Veri Önişleme, Ekim 2008 Ali Alkan. Finansal Uygulamalarda Veri Madenciliği, 8 Haziran Uluslararası Kalite Organizasyonları ve Profesyonelleri Zirvesi. Kalite İyileştirmede Veri Madenciliği Yaklaşımları ve Uygulamaları, 12 Kasım

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin Veri Madenciliği AR GE, 1991 yýlýn dan bu ya na müþ te ri le ri ne yö ne tim da nýþ man lýðý hiz met le ri sun mak ta dýr. Bu gün ge liþmiþ me to do lo ji le ri, çe þit li sek tör ler de el de et ti ði

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERİ MADENCİLİĞİ (Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörlerin Regresyon Analizi ile Tespiti) MEHMET TAŞDEMİR DANIŞMAN

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER

BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER Başarının Anahtarı Karar mı? Kader mi? Bilgiye Dayalı Yönetimde Son Trendler BİLGİYE DAYALI YÖNETİMDE SON TRENDLER BAŞARININ ANAHTARI KARAR MI? KADER Mİ? Kuruluşların başarısının anahtarı üretimden pazarlamaya,

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ

BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ SAP BusinessObjects Portfolio BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ Sap BUSINESSOBJECTS PORTFOLIO BİLGİ YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ İÇERİK 3 Data Integrator 9 Data Quality Service 11 Data Services 15 Data Federator 19 Metadata

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri

Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006 Operasyonel Risk Đleri Ölçüm Yöntemleri Giriş Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde operasyonel risklerin ölçülmesi kapsamında ileri ölçüm yöntemlerinde (ĐÖY)

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Relationships Between Corporate Governance and Accounting Information Systems

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba TOSUN Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM ALTI SİGMA İLE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN ENTEGRASYONU: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM THE INTEGRATİON OF SİX SİGMA AND THE ACTİVİTİY BASED COST SYSTEM: A THEORETİCAL APPROACH Osman AKIN 1 Öz Maliyetlerin

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı