KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ"

Transkript

1 Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE SİLAH KULLANMA KABAHATLER KANUNUNUN UYGULANMASI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ ADLÎ KOLLUK KOLLUK-SAVCI İLİŞKİSİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNÜNDEN SUÇLAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA İFADE ALMA ARAMA VE ELKOYMA SORUŞTURMA SORUŞTURMA EVRESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR YAKALAMA EMRİ İLE ZORLA GETİRME VE HAPSEN TAZYİK KARARLARININ İNFAZI ORGANİZE SUÇLAR ÖZEL KANUNLARDA SUÇ VEYA KABAHAT OLUŞTURAN EYLEMLER İLE KOLLUĞUN GÖREV VE YETKİLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI YARGI KARARLARI UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER PRATİK ÇALIŞMALAR SORUŞTURMA DOSYASI VE TUTANAK ÖRNEKLERİ, KONTROL FORMLARI 8. Baskı ANKARA Ağustos 2013

2 Yazar : Dr.Kadir GÜNDOĞAN Tel. : 0 (505) Yazar : Cihan KOÇ Tel. : 0 (505) (532) Yazar : Coşkun ÖZBUDAK Tel. : 0 (505) (532) Baskı : Temmuz 2002 (Kolluğun Adli Görevleri) 2. Baskı : Ağustos 2005 (Kolluğun Adli Görevleri) 3. Baskı : Ocak 2006 (Kolluğun Adli Görevleri) 4. Baskı : Ocak Baskı : Ağustos Baskı : Aralık Baskı : Temmuz Baskı : Ağustos 2013 Dizgi ve Mizanpaj : Bülent SAĞLAM fbs Tel. : 0 (532) Baskı : Sözkesen Matbaası Tel : 0 (312) ANKARA KİTAP İSTEME : Koç&Gündoğan Hukuk Bürosu Fevzi Çakmak 1 Sok. Ümit Apt. Nu.: 22/7 Kızılay / ANKARA Tel. : 0 (312) Belgegeçer : 0 (312) Cep Tel. : 0 (505) (532) (505) Her hakkı saklı olup hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamı fotokopi, belgegeçer ve benzer şekilde çoğaltılamaz. Her türlü hakkı yazarlara aittir. Kaynak gösterilerek yararlanılabilir.

3 Kendilerini Türk Halkının huzur ve güvenliği ile Türkiye Cumhuriyeti ne adayan kolluk görevlilerine ve Aziz Şehitlerimize

4 Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur. Polisler, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. K. Atatürk

5 SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Elinizdeki kitap Kolluk Hukuku gibi çok iddialı bir üst başlıkla okuyucunun karşısına çıkan alçak gönüllü bir çalışmadır. Öte yandan bu kitap, zorunlu olarak birkaç yıl sonra dünyaya gelen bir ikinci kardeştir. Zorunlu bir bekleme olmuştur. Çünkü bize göre, uygulayıcıya yol gösterme amacıyla hazırlanan böylesi bir kitabın yazılmasının; sağlam bir teori ve bilgi birikimi, zengin uygulama deneyimi, uygulayıcılarla çok yoğun bilgi alış verişi ve en önemlisi yaşam boyu öğrenci olabilmeyi başarma ile mümkündür. Hemen belirtmek gerekir ki, bu kitabın yazılması, yukarıdaki gereklerin yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. Öğrenme ve iletişim devam etmektedir. Sadece, artık bu boyutta bir ürünün de ortaya konulmasının zamanı geldiği düşünülmektedir. Bu kitap, zorunlu olarak birkaç yıl sonra dünyaya gelen bir ikinci kardeştir diyoruz, çünkü; bu kitap 1997 yılından bu yana yayımlanmakta olan Kolluk Görev ve Yetkileri Mevzuatı adlı -mevzuat derlemesi olarak işlenmiş eser niteliğindeki- kitabın küçük kardeşidir. Bir küçük kardeş olarak da, içindeki açıklamalar, notlar, yargı içtihatları ve uygulamadan örneklerle, ağabeyi tamamlayıcı olma görevini üstlenmiştir. Bu kitabın temeli, J.Öğ.Bnb.Cihan KOÇ tarafından A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan ve daha önce üç basısı yapılan Kolluğun Adlî Görevleri adlı kitaptır. Dolayısıyla, aslında elinizdeki kitap, içeriğinin büyük bir bölümü açısından, Kolluğun Adlî Görevleri adıyla okuyucunun çok iyi tanıdığı bir çalışmadır. Bu kitap, Cihan KOÇ a ait olan Kolluğun Adlî Görevleri adlı kitaba, diğer iki yazar tarafından Kolluğun Önleyici Görevleri, Bazı Özel Kanunlarda Suç veya Kabahat Oluşturan Eylemler ile Kolluğun Görev ve Yetkileri ve Uygulamaya İlişkin Örnekler ve Pratik Çalışmaları başlıklı bölümler (kitaplar) eklenmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu yapılırken de, tekrarları önlemek ve bütünlüğü sağlamak adına Cihan KOÇ un mevcut kitabındaki önleyici görevlere ilişkin kısımlar mümkün olduğunca ayıklanarak ilgili bölümlere aktarılmıştır. Uzun bir fikri hazırlığa rağmen, içinde bulunulan koşullar nedeniyle kısa bir süre içerisinde yayına hazırlanan çalışmanın birçok eksiği bulunduğu bilinmektedir. Ama eksikliklerine rağmen, uygulayıcıyı yanılgıya sürükleyecek temel yanlışlar yapmadığımız sürece okurların hoşgörülü desteğinin hep yanımızda olacağına inanıyoruz. Okuyucular, bu çalışmayı borçlu olduğumuz asıl kahramanlardır. Onların talepleri ve cesaret verici geri bildirimleri elinizdeki çalışmaya hayat vermiştir. Bu nedenle yazarlar olarak okuyucuya sonsuz teşekkürlerimizi iletirken, onların eleştirilerinin her zaman bizim temel fikri gıdamız olduğunu ifade etmek isteriz. Son olarak kitabın dizgisini büyük bir dikkat ve özenle gerçekleştiren Bülent SAĞLAM a, Sözkesen Matbaasına, dağıtımda emeği geçen büromuz personeli Bilgihan KOÇ, Murat GÜNDOĞAN ve Zeliha BEKTAŞ a teşekkürlerimizi sunarıız. Ankara, Ağustos 2013 Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK 5

6 BİRİNCİ BASIYA TEŞEKKÜR Kolluğun Adlî Görevleri konulu Yüksek Lisans tezimiz tarihinde Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, Doç.Dr. Metin FEYZİOĞLU ve Yrd.Doç.Dr. Uğur ERİŞ ten oluşan jüri önünde savunularak başarılı bulunmuştur. Eser, Kolluğun Adlî Görevleri adlı bilimsel çalışmamızın Anayasa ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilerek genişletilmiş, ilgili mevzuat ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiş bir şeklidir. Özellikle kolluk görevlilerine yararlı olacağı düşünülerek Suç ve Ceza Kavramları, Suçların Ayrımı ve Cezalar, Hazırlık Soruşturmasında Özellik Arz Eden Durumlar ve Kolluğun Görev ve Yetkileri ile Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi konularıda esere dahil edilmiştir. Tez çalışmalarıma başladığım andan itibaren beni bütün çalışmalarımda yüreklendiren, uyarı ve eleştirilerini esirgemeyerek çalışmamı yönlendiren ve kaynak konusunda eserin zenginleşmesini sağlayan tez danışmanım Prof.Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI na, eleştirilerinden yararlandığım Doç.Dr. Metin FEYZİOĞLU ve Yrd.Doç.Dr. Uğur ERİŞ e saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarım sırasında kendilerini bazen ihmal etmek zorunda kaldığım sevgili eşim, her konudaki en büyük desteğim Nesime Süheyla KOÇ a ve oğlum Burak Can KOÇ a bana sağladıkları huzurlu çalışma ortamı için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Eserin jandarma ve polis mensupları ile tüm hukukçulara yararlı olması en büyük dileğimdir. Ankara, Haziran, 2002 Cihan KOÇ 6

7 BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Günümüzde insan hak ve hürriyetlerinin yaşama geçirildiği ve güvence altına alındığı devlet biçimi "demokratik hukuk devleti"dir. Hukuk devleti insan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin ve güvenliğin sağlanması temelleri üzerine kuruludur. Demokratik rejim hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için ön şarttır. Demokratik düzen ise kamu düzeninin korunması, güvenliğin ve esenliğin sağlanması ile muhafaza edilebilir. Zaten devletin temel görevlerinden biri ve belki de en önemlisi kamu düzenini sağlamaktır. Kamu düzenini sağlama görevi ise genel olarak polis ve jandarmadan oluşan Devletin kolluk gücü ile yürütülmektedir. Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini koruyan, toplumsal düzeni sağlayan, bozulduğunda düzelten, suç işlenmesini önleyen, kanunların ve diğer düzenleyici işlemlerin verdiği görevleri yapan, suç işlendikten sonra failleri ele geçirmek görev ve yetkilerine sahip olan görevlilere kolluk, bu görevi yerine getiren kuruluşa da kolluk teşkilatı adı verilir. Bugün, yurdumuzda gerek önleyici, gerekse adli kolluk hizmetlerini yürütecek devlet gücü genel kolluk olarak da adlandırılan polis ve jandarmadır. Kolluğun genel emniyetle ilgili görevleri idari ve adli olmak üzere ikiye ayrılır. Suç işlenmesinden sonra suçlunun tespiti ve yakalanması için kolluğun yaptığı faaliyetler adli görevler olarak adlandırılır. Kolluk makam ve memurları, suçları araştırmak; suçun haber alınmasından veya öğrenilmesinden sonra ise suçu aydınlatmak için gereken bütün acele önlemleri almakla yükümlüdür. Kolluğun adli görevlerini düzenleyen hukuk kurallarının mevzuatımızda dağınık bir şekilde düzenlenmesi ve bireylerin kolluk işlemleri konusunda ileri sürebilecekleri hakları konusunda yeterli bilgi donanımına ve davranış özelliklerine sahip olmamaları dolayısıyla çalışma konusu olarak Kolluğun Adli Görevleri incelenmiştir. Kolluğun (Jandarma ve Polisin) Adli Görevleri adlı bu eser yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, daha sonra Anayasa ve ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilerek genişletilmiş, ilgili Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiştir. Bu çalışma süresince yazar başarılı çalışmalar sergilemiş ve öğretideki görüşlerden yararlanmış, sonuçta iyi bir ürün ortaya çıkmıştır. Eser, bilimsel yanı dışında gerek jandarma, gerekse de polisin uygulamada karşılaştığı bir çok probleme ışık tutmuş ve el kitabı niteliğini kazanmıştır. Eserin sahibi Cihan KOÇ u kutlar, eserin jandarma ve polis mensupları ile tüm hukukçulara yararlı olmasını dilerim. Ankara, Haziran, 2002 Prof.Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI 7

8

9 İÇİNDEKİLER SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP KOLLUK BİRİNCİ BÖLÜM KOLLUK KAVRAMI VE KOLLUK TEŞKİLATI I. KOLLUK (ZABITA) II. KOLLUK TEŞKİLATI A. GENEL KOLLUK Polis Jandarma Çarşı ve Mahalle Bekçileri B. GENEL KOLLUK İÇİNDE YER ALAN ÖZEL KOLLUK KURULUŞLARI Polis Çevik Kuvvet Birimleri ve Özel Timler Jandarma Komando Birlikleri a. Mülkî Teşkilata Tabi Olan Jandarma Komando Birlikleri b. Mülkî Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Komando Birlikleri Jandarma Koruma Birlikleri Trafik Kolluğu (Trafik Polisi-Trafik Jandarması) a. Trafik Polisi b. Trafik Jandarması C. ÖZEL KOLLUK Sınır Kolluğu (Sınır Birlikleri) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Köy Korucuları Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu Orman Kolluğu Özel Güvenlik Gümrük Kolluğu Sahil Kolluğu (Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ordu Kolluğu Belediye Kolluğu Av Kolluğu Cezaevi Kolluğu D. KOLLUK YETKİSİ KULLANAN KAMU GÖREVLİLERİ Gemi Kaptanları Köy Muhtarları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatında ve Bakanlığa Bağlı Su Ürünleri İle İlgili Teşekküllerde Su Ürünlerinin, Deniz ve İçsuların Koruma ve Kontrolü İle Görevlendirilen Personel Olağanüstü Hâllerde Kolluk Yetkisi Kullanan Sujeler a. Emniyet Teşkilat Kanunu ve İl İdaresi Kanununa Göre Yardım İstenen Askerî Birlikler b. OHAL Bölgesinde Görevli Askerî Birlikler c. Sıkıyönetimde Görevli Askerî Birlikler

10 10 İÇİNDEKİLER İKİNCİ BÖLÜM POLİS JANDARMA VE GENEL ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ I. POLİS JANDARMA İLİŞKİSİ A. EMNİYET VE ASAYİŞİN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR B. EMNİYET VE ASAYİŞ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Asayiş Saati Polis ve Jandarmanın Birbirlerinin Bölgelerinde Görevlendirilmeleri Merkezden Görevlendirme Yazı İşlerinin Yürütülmesi Jandarma ve Polisin İşbirliği Konusunda İçişleri Bakanlığı Genelgesi II. GENEL-ÖZEL KOLLUK İLİŞKİSİ A. GENEL OLARAK Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunundaki Düzenleme Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliğindeki Düzenleme B. GENEL KOLLUK İLE ÖZEL KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR Görev Alanları Yetkileri Bağlı Oldukları Makam III. KOLLUĞUN GENEL OLARAK GÖREVLERİ İKİNCİ KİTAP KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ (MÜLKÎ, İDARÎ) GÖREVLERİ BİRİNCİ BÖLÜM ÖNLEYİCİ (MÜLKÎ, İDARÎ) GÖREVLER VE ÖNLEYİCİ KOLLUK I. KOLLUĞUN (POLİS VE JANDARMANIN) ÖNLEYİCİ GÖREVLERİ A. GENEL GÜVENLİK (EMNİYET) VE ESENLİĞİ (ASAYİŞİ), TASARRUF GÜVENLİĞİNİ KORUMAK B. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI KORUMAK C. HALKIN IRZ, CAN VE MALININ KORUNMASI D. KAMUNUN İSTİRAHATİNİ SAĞLAMA GÖREVİ E. YARDIM GEREKENLERE KARŞI GÖREVLER II. ÖNLEYİCİ KOLLUK A. GÜVENLİK B. DİRLİK VE ESENLİK C. SAĞLIK D. GENEL AHLAK III. ÖNLEYİCİ KOLLUK HİZMETLERİNİN ÖZELLİKLERİ IV. ÖNLEYİCİ VE ADLÎ KOLLUĞUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİNCİ BÖLÜM ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ I. ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİNİN YASAL DAYANAKLARI A. ANAYASA B SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYETLERİ KANUNU C SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN D SAYILI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN E SAYILI EMNİYET TEŞKİLÂT KANUNU

11 İÇİNDEKİLER F SAYILI İL İDARESİ KANUNU G SAYILI JANDARMA TEŞKİLÂT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU II. ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ A. KAMU DÜZENİNİ (EMNİYET VE ASAYİŞİ) SAĞLAMA YETKİSİ Genel Esaslar Kamu Düzeninin Sağlanması Bakımından Acil ve Özel Durumlar B. DURDURMA VE KİMLİK SORMA YETKİSİ Genel Açıklama Durdurma Kimlik Sorma C. PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF ALMA YETKİSİ Genel Esaslar Parmak İzi ve Fotoğrafı Alınabilecek Olanlar a. Gönüllü Olanlar (PVSK md. 5/1-a) b. İdari Bir İşlem İçin Yetkili Makama Başvuran veya Bazı İdari İşlemlere Muhatap Olanlar c. Gözaltına Alınanlar (PVSK md. 5/1-e) d. Nüfusa Kayıtlı Olmadığı İçin Kimliği Tespit Edilemeyen Kişiler (PVSK md 4/a-11) Parmak İzi ve Fotoğraf Alınması Gereken Kişinin Rıza Göstermemesi D. DENETİM (KONTROL) YETKİSİ Genel Esaslar Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Kolluğa Denetim Yetkisi Veren Diğer Mevzuat E. KAPATMA VE FAALİYETTEN MEN ETME YETKİLERİ Kapatma Yetkisi a. Genel Esaslar b. Ruhsat Verme ve Denetim c. Kapatma Faaliyetten Men Etme Yetkisi a. Genel Esaslar b. Faaliyetten Men Etme Yetkisinin Uygulama Koşulları (1) Kesin Delil Elde Edilmesi (2) Umuma Açık Yer veya Benzeri Nitelikte Bir İşletme Olması (3) PVSK nın Düzenleme Alanı (a) Kumar Oynanan Umumî ve Umuma Açık Yerler ile Her Çeşit Özel ve Resmi Kurum ve Kuruluşlara Ait Lokaller (b) Mevzuata Aykırı Bir Şekilde Uyuşturucu Madde İmal Edilen, Satılan, Kullanılan, Bulundurulan Yerler (c) Mevzuata Aykırı Faaliyet Gösteren Genelevler, Birleşme Yerleri ve Fuhuş Yapılan Evler ve Yerler (d) Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğüne, Anayasal Düzenine, Genel Güvenliğe ve Genel Ahlâka Zararı Dokunacak Oyun Oynatılan, Temsil Verilen, Film veya Video Bant Gösterilen Yerler İle İnternet Üzerinden Yapılan Yayınlara İzin Verilen Yerler (e) Derneklere, Sendikalara, Loca ve Kulüplere, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Benzeri Kurum ve Kuruluşlara Ait ve Yalnız Üyelerinin Yararlanması İçin Açılan Lokaller (f) Her Türlü Denize Elverişli Araçlarla Günübirlik Tur Düzenleyen veya Her Türlü Mal ve Hizmet Satanlardan, Müşteriye Faaliyetlerini Duyururken veya Müşteri Kabul Ederken Çevreyi veya Müşteriyi Rahatsız Edecek Yöntemler Kullananlar c. Yetkili Makamlar

12 12 İÇİNDEKİLER F. ÖNLEYİCİ ARAMA YETKİSİ Tarihçe Önleme Araması (İdarî Arama) ve Kapalı Yerlere Girme a. Önleme Araması b. Önleme Aramasının Amacı c. Önleme Araması Kararı d. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler e. Hâkimden Önleme Arama Kararı Alınması Gerekmeyen Haller f. Denetim Yapılacak Haller g. Durdurma ve Arama h. Spor Müsabakaları İle İlgili Aramalar ı. Önleme Aramalarında Elde Edilen Bilgi ve Bulgular İle Yakalanan Şüpheliler Hakkında Yapılacak İşlemler i. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü nün Önleyici Arama Yönünden Avukatların Diğer Kanunlarda Yer Alan Genel Düzenlemelere Tabi Olduklarını Belirtir Yazısı Aramaya İlişkin Diğer Mevzuat Hükümleri a. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu b. Olağanüstü Hâl Kanunu c. Sıkıyönetim Kanunu d. Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu e. İl İdaresi Kanunu f. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun g. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük h. Vergi Usul Kanunu G. ÖNLEYİCİ (İDARÎ) ELKOYMA YETKİSİ H. KAPALI YERLERE GİRME YETKİSİ I. UYARIDA BULUNMA VE EMİR VERME YETKİSİ İ. YASAKLAMA YETKİSİ J. ÖNLEYİCİ YAKALAMA YETKİSİ Genel Olarak Kolluğun PVSK dan Kaynaklanan Yakalama Yetkisi Kimliğini İspat Edemeyenlerin Gözaltına Alınması Yakalananların Sağlık Durumlarının Tespiti Önleme Yakalanmasında Yakalanan Şahsın C. Başsavcılığına Bildirilip Bildirilmeyeceği Sorunu Özel Kanun Hükümlerinden Doğan Yakalama Yetkisi K. ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİLERİ Genel Olarak Zor Kullanma a. Zor Kullanmanın Şekli ve Derecesi b. Zor Kullanmanın Unsurları (1) Yasaya Uygun Olma (2) Zorunlu Olma (3) Dengeli Olma Silah Kullanma a. Silahın Kapsamı ve Silah Kullanma Sırası (1) Silahın Kapsamı (2) Silah Kullanma Sırası

13 İÇİNDEKİLER b. Silah Kullanmamadan Doğan Sorumluluk c. Tutanak Tanzimi Kolluğun PVSK dan ve JTGYK dan Kaynaklanan Silah Kullanma Yetkisi a. Meşru Savunma (Nefsi Müdafaa) Hakkının Kullanılması Kapsamında Silah Kullanma (PVSK md. 16/7-a; TCK md.25/1) (1) Meşru Savunma (a) Saldırıya İlişkin Koşullar (ı) Saldırı Haksız Olmalıdır (ıı) Saldırı, Gerek Kendisine ve Gerek Başkasına Ait Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır (ııı) Gerçekleşen, Gerçekleşmesi veya Tekrarı Muhakkak Olan Haksız Bir Saldırı Sözkonusu Olmalıdır (b) Savunmaya İlişkin Koşullar (ı) Savunmada Zorunluluk Bulunması Koşulu (ıı) Saldırı İle Savunma Arasında Oran Bulunması (O Andaki Hâl ve Koşullara Göre) (2) Zorunluluk Hâli (a) Tehlikeye İlişkin Koşullar (ı) Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı (ıı) Tehlikenin Gerek Kendisine, Gerek Başkasına Ait Bir Hakka Yönelik Olması (ııı) Tehlikenin Doğumuna Bilerek Neden Olmamak (ıv) Fiilin, Tehlikeden Kurtulmak veya Başkasını Kurtarmak Zorunluluğu İle İşlenmesi (b) Korunmaya İlişkin Koşullar (ı) Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması (ıı) Tehlikeden Korunmada Orantının Bulunması b. Bedenî Kuvvet ve Maddî Güç Kullanarak Etkisiz Hale Getiremediği Direniş Karşısında, Bu Direnişi Kırmak Amacıyla ve Kıracak Ölçüde Silah Kullanma (PVSK md. 16/7-b) (1) Kolluğun Bedenî Kuvvet ve Maddî Güç Kullanarak Etkisiz Hale Getiremediği Bir Direnişin Sözkonusu Olması Gerekir (2) Direnişi Kırmak Amacıyla ve Kıracak Ölçüde Silah Kullanılmalıdır c. Hakkında Tutuklama, Gözaltına Alma, Zorla Getirme Kararı veya Yakalama Emri Verilmiş Olan Kişilerin ya da Suçüstü Halinde Şüphelinin Yakalanmasını Sağlamak Amacıyla ve Sağlayacak Ölçüde Silah Kullanma (PVSK md. 16/7-c) (1) Hakkında Tutuklama, Gözaltına Alma, Zorla Getirme Kararı veya Yakalama Emri Verilmiş Olan Kişiler ya da Suçüstü Halinde Bulunan Şüpheli Bir Şahıs Bulunmalıdır (2) Kişiye Duyabileceği Şekilde Dur Çağrısında Bulunulmalıdır (3) Kişi, Bu Çağrıya Uymayarak Kaçmaya Devam Etmelidir (4) Önce Uyarı Amacıyla Ateş Edilmelidir (5) Buna Rağmen Kaçmakta Israr Etmesi Dolayısıyla Ele Geçirilmesi Mümkün Olmamalıdır (6) Kişinin Yakalanmasını Sağlamak Amacıyla ve Sağlayacak Ölçüde Silahla Ateş Edilmelidir d. Kolluğa Karşı Silahla Saldırıya Teşebbüs Edilmesi Halinde Silah Kullanma (1) PVSK md. 16/7- (b) ve (c) de yer alan durumların (direnişi kırma ve yakalama amaçlı zor ve silah kullanma) söz konusu olması gerekir (2) Kolluğa Karşı Silahla Saldırıya Teşebbüs Edilmelidir (3) Silahla Saldırıya Teşebbüs Eden Kişiye Karşı Saldırı Tehlikesini Etkisiz Kılacak Ölçüde Duraksamadan Silahla Ateş Edilmelidir Özel Kanunlardan Doğan Silah Kullanma Yetkisi a Sayılı Sıkıyönetim Kanunu (1) Güvenlik Kuvvetlerinin Teslim Ol Emrine İtaat Edilmemesi (2) Silahla Karşılık Vermeye Yeltenilmesi (3) Güvenlik Kuvvetlerinin Meşru Savunma Durumuna Düşmeleri

14 İÇİNDEKİLER b Sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu c Sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun d Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu e Sayılı Hapishane ve Tevkifevlerinin İdaresi Hakkında Kanun f. 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu (1) Silah Kullanılmasını Gerektiren Haller (2) Silah Kullanma Derecesi (3) Silah Kullanma Tarzı (4) Ateş Emri ve Kendiliğinden Ateş Etmek (5) Ateş Emri Vermeye Yetkili Makamlar (6) Silah Kullanan Askerî Personel Hakkında Yapılacak Soruşturma g. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun h. Orman Kanunu ı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu i. Köy Kanunu j. Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu k. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu l. Terörle Mücadele Kanunu Silah Kullanan Kolluk Personeli Hakkında Yapılacak Soruşturma J.Yzb.Ali Kılıç ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Silâh Kullanma Yetkisi Konulu Makalesi L. ÇAĞRI VE BİLGİ İSTEME YETKİSİ M. İKAMETGÂHTAN AYRILMAMAYI İSTEME YETKİSİ N. MERKEZDEN GÖREVLENDİRME YETKİSİ O. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN ÖNLEME VEYA İSTİHBARİ AMAÇLI TESPİT EDİLMESİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASI YETKİSİ Genel Olarak Dinlemeye Karar Verme Yetkisi Önleme Amaçlı Dinleme Yapılabilecek Hâller Kararda veya Yazılı Emirde Bulunacak Hususlar ve Kararın Süresi Karar veya Yazılı Emrin Uygulanması Kayıtların Yok Edilmesi Dinlemelerin Yapılacağı Yer Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı a. Kuruluşu b. Görevleri Ö. CEZA VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUMASI, TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SEVK VE NAKİLLERİ Ceza ve Tutukevlerine İlişkin Görevlerin Niteliği Ceza ve Tutukevlerinin Dış Koruması Tutuklu ve Hükümlülerin Sevk ve Nakilleri P. TRAFİĞİ DENETLEME VE DÜZENLEME YETKİSİ Trafik Kolluğunun Yetkisi Genel Kolluğun Yetkisi a. Polis b. Jandarma R. İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA (UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASININ HAZIRLIK VE TEKLİF İŞLEMLERİNİ YAPMA) YETKİSİ

15 İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KABAHATLER KANUNU VE KOLLUĞUN GÖREVLERİ I. KANUNÎLİK İLKESİ İLE ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULAMA II. İDARÎ YAPTIRIM KARARI UYGULANABİLECEK KİŞİLER III. KAST VEYA TAKSİR, HATA, SORUMLULUK VE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER A. KAST VEYA TAKSİR B. HATA C. SORUMLULUK D. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER IV. TEŞEBBÜS, İŞTİRAK, İÇTİMA A. TEŞEBBÜS B. İŞTİRAK C. İÇTİMA V. YAPTIRIM TÜRLERİ A. İDARÎ PARA CEZASI B. MÜLKÎYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ C. DİĞER İDARÎ TEDBİRLER VI. ZAMANAŞIMI A. SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI B. YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI VII. İDARÎ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ VIII. İDARÎ YAPTIRIM KARARINA İLİŞKİN TUTANAKTA BULUNACAK HUSUSLAR IX. KARARLARIN TEBLİĞİ VE BAŞVURU YOLU X. ÇEŞİTLİ KABAHATLER A. EMRE AYKIRI DAVRANMA B. DİLENCİLİK YAPMAK C. KUMAR OYNAMAK D. SARHOŞLUK E. GÜRÜLTÜ F. RAHATSIZ ETME G. İŞGAL H. TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Kamu Hizmet Binalarının Kapalı Alanlarında Tütün Mamulü Tüketme Toplu Taşıma Araçlarında Tütün Mamulü Tüketme Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında Tütün Mamulü Tüketme I. KİMLİĞİ BİLDİRMEME İ. ÇEVREYİ KİRLETME J. AFİŞ ASMA K. SİLAH TAŞIMA L. TÜZEL KİŞİLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ XI. KABAHATLERDE YAKALAMA XII. KOLLUĞUN GÖREV VE YETKİLERİ XIII. KABAHATLER KANUNU GENELGESİ XIV. MALİYE BAKANLIĞININ 442 NOLU TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ (RG.: )

16 16 İÇİNDEKİLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN I. KANUNUN AMACI VE KAPSAMI II. ÖZEL GÜVENLİK İZNİ VE ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU A. KİŞİLERİN SİLAHLI PERSONEL TARAFINDAN KORUNMASI B. KURUM VE KURULUŞLAR BÜNYESİNDE ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURULMASI C. GÜVENLİK HİZMETİNİN ŞİRKETLERE GÖRDÜRÜLMESİ III. ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ IV. EK ÖNLEMLER V. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ A. DUYARLI KAPIDAN VE BENZERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN GEÇİRME, DEDEKTÖRLE ARAMA VE KİMLİK SORMA B. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 90 INCI MADDESİNE GÖRE YAKALAMA (md. 7/c) C. GÖREV ALANINDA, HAKLARINDA YAKALAMA EMRİ VEYA MAHKÛMİYET KARARI BULUNAN KİŞİLERİ YAKALAMA VE ARAMA (md. 7/d) D. YANGIN, DEPREM GİBİ TABİÎ AFET DURUMLARINDA VE İMDAT İSTENMESİ HALİNDE GÖREV ALANINDAKİ İŞYERİ VE KONUTLARA GİRME (md. 7/e) E. HAVA MEYDANI, LİMAN, GAR, İSTASYON VE TERMİNAL GİBİ TOPLU ULAŞIM TESİSLERİNDE KİMLİK SORMA, DUYARLI KAPIDAN GEÇİRME, BU KİŞİLERİN ÜSTLERİNİ DEDEKTÖRLE ARAMA, EŞYALARI X-RAY CİHAZINDAN VEYA BENZERİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN GEÇİRME (md. 7/f) F. GENEL KOLLUK KUVVETLERİNE DERHAL BİLDİRMEK ŞARTIYLA, ARAMALAR SIRASINDA SUÇ TEŞKİL EDEN VEYA DELİL OLABİLECEK YA DA SUÇ TEŞKİL ETMEMEKLE BİRLİKTE TEHLİKE DOĞURABİLECEK EŞYAYI EMANETE ALMA (md. 7/g) G. TERK EDİLMİŞ VE BULUNMUŞ EŞYAYI EMANETE ALMA (md. 7/h) H. KİŞİNİN VÜCUDU VEYA SAĞLIĞI BAKIMINDAN MEVCUT BİR TEHLİKEDEN KORUNMASI AMACIYLA YAKALAMA (md. 7/ı) I. OLAY YERİNİ VE DELİLLERİ KORUMA, BU AMAÇLA CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 168 İNCİ MADDESİNE GÖRE YAKALAMA (md. 7/j) İ. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 981 İNCİ MADDESİNE, BORÇLAR KANUNUNUN 52 NCİ MADDESİNE, TÜRK CEZA KANUNUNUN 24 VE 25 İNCİ MADDELERİNE GÖRE ZOR KULLANMA (md. 7/k) Her Türlü Gasp veya Saldırıyı Kuvvet Kullanarak Defetme (Medeni Kanun md. 981) Meşru Müdafaa, Iztırar ve Kendi Hakkını Vikaye İçin Kuvvet Kullanma (Borçlar Kanunu md. 52) Kanunun Hükmünü Yerine Getirme ve Yetkili Bir Merciden Verilip, Yerine Getirilmesi Görev Gereği Zorunlu Olan Bir Emri Uygulama (TCK md. 24/1-2) Meşru Savunma - Gerek Kendisine ve Gerek Başkasına Ait Bir Hakka Yönelmiş, Gerçekleşen, Gerçekleşmesi veya Tekrarı Muhakkak Olan Haksız Bir Saldırıyı O Anda Hâl ve Koşullara Göre Saldırı İle Orantılı Biçimde Defetme (TCK md. 25/1) VI. SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA YETKİSİ A. SİLAHLI OLARAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRILMASINA İZİN VERİLMEYECEK YERLER B. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN SİLAHLI OLARAK GÖREV YAPAMAYACAĞI FAALİYET VE ETKİNLİKLER VII. GÖREV ALANI VIII. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR, EĞİTİM VE ÇALIŞMA İZNİ IX. KİMLİK VE KIYAFET

17 İÇİNDEKİLER X. TAZMİNAT XI. GÖREV DIŞINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI XII. GREV VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YASAĞI XIII. SUÇ/KABAHAT OLUŞTURAN EYLEMLER VE KOLLUĞUN GÖREV VE YETKİLERİ A. SUÇ OLUŞTURAN EYLEMLER B. KABAHAT OLUŞTURAN EYLEMLER C. KOLLUĞUN GÖREV VE YETKİLERİ XIV. ÖZEL GÜVENLİK MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI XV. DENETİM XVI. CEZA UYGULAMASI XVII. İSTİSNALAR BEŞİNCİ BÖLÜM ÖNLEYİCİ GÖREVLERDEN DOĞAN SORUMLULUK I. GENEL II. İDARENİN İŞLEM VE EYLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK A. KUSURLU SORUMLULUK Hizmet Kusuru Kişisel Kusur a. Suç Niteliği Taşıyan Kusur b. Yargı Kararlarına Uymama c. Kamu Görevlilerinin Kötü Niyetli Davranması d. Ağır Kusur B. KUSURSUZ SORUMLULUK Tehlike İlkesi Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi (Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi) III. KOLLUK GÖREVLİLERİNİN ÖNLEYİCİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRİRKEN İŞLEDİKLERİ SUÇLAR A SAYILI KANUNUN KAPSAMI B. SORUŞTURMA İZNİ VERMEYE YETKİLİ MAKAMLAR C. ÖN İNCELEME D. KOLLUK AMİR VE MEMURLARI HAKKINDA MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMAYACAĞI SUÇLAR ÜÇÜNCÜ KİTAP KOLLUĞUN ADLİ GÖREVLERİ BİRİNCİ BÖLÜM ADLÎ GÖREVLER VE ADLÎ KOLLUK I. GENEL OLARAK II. KOLLUĞUN (POLİS VE JANDARMANIN) ADLÎ GÖREVLERİ III. ADLÎ KOLLUK A. ADLÎ KOLLUK AMİRLİĞİ

18 18 İÇİNDEKİLER B. İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ADLÎ KOLLUK GENELGESİ C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI EMRİ D. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN EMNİYET TEŞKİLATINDA ADLÎ KOLLUK GÖREVLİLERİ VE SORUMLULARI KONULU EMRİ E. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU NUN ADLİ KOLLUĞUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONULU 7 NOLU GENELGESİ F. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU NUN EN ÜST DERECELİ KOLLUK AMİRLERİ HAKKINDAKİ ARAŞTIRMA, İNCELEME VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİ KONULU 17 NOLU GENELGESİ İKİNCİ BÖLÜM ADLÎ GÖREVLER YÖNÜNDEN KOLLUĞUN İLİŞKİDE OLDUĞU MAKAMLAR VE KOLLUK GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMALAR I. KOLLUK-SAVCI İLİŞKİSİ A. SAVCILIK KURUMU, HUKUKİ STATÜSÜ VE GÖREVLERİ Savcılık Kurumu Hukuki Statüsü Savcıların Görevleri a. Adlî Görevleri (1) Araştırma ve Kovuşturma Görevi (Kamu Davasının Hazırlanması) (2) Kamu Davasını Açma ve Yürütme (3) Yargılama Önlemlerine Başvurabilme (4) Kanun Yoluna Başvurma (5) Bazı Hukuk Davalarını Açma ve Yürütme b. İdarî Görevleri (1) Cezaların İnfazı (2) Diğer İdarî Görevleri c. Denetleme Görevleri d. Mali Görevleri Savcıların Yetkisi B. KOLLUĞUN CUMHURİYET SAVCILIĞI İLE İLİŞKİSİ C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İL EMNİYET MÜDÜRÜ VE İL JANDARMA KOMUTANI HAKKINDA ADLÎ KOLLUK SORUMLULARI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZENLENİP DÜZENLENEMEYECEĞİ KONULU YAZISI ( TARİH VE SAYI: B.03.0.CİG /27678) D. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İL JANDARMA KOMUTANI HAKKINDA ADLÎ KOLLUK SORUMLULARI DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZENLENİP DÜZENLENEMEYECEĞİ KONULU YAZISI ( TARİH VE SAYI: B.03.0.CİG /27680) E. ADLÎ KOLLUK TARTIŞMALARI Ayrı, Farklı ve Genel Kolluktan Bağımsız ve Yalnızca Savcının Yönetiminde Adalet Bakanlığına Bağlı Alternatif Bir Adlî Kolluk Sistemi Genel Kolluk İçinde, İçişleri Bakanlığına Bağlı Adlî Görevle Yükümlendirilmiş Ayrı Bir Adlî Kolluk Sistemi Adlî Kolluk Görevinin İdarî Kolluk Görevini Yapan Kuruluş Tarafından Yapılması Sistemi Ceza Muhakemesi Kanununda Adlî Kolluk

19 İÇİNDEKİLER II. KOLLUĞUN CEZA YARGILAMASI MAKAMLARIYLA (MAHKEME VE HÂKİMLİK MAKAMLARI) İLİŞKİSİ A. GENEL CEZA YARGILAMA MAKAMLARI Esas Mahkemeler a. Sulh Ceza Mahkemeleri b. Asliye Ceza Mahkemeleri c. Ağır Ceza Mahkemeleri Bölge Adlîye Mahkemeleri Yargıtay B. ÖZEL CEZA YARGILAMA MAKAMLARI Anayasa Mahkemesi TMK nın 10 ncu Maddesi Gereğince Adalet Bakanlığının Teklifi Üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargı Çevresi Birden Çok İli Kapsayacak Şekilde Belirlenecek İllerde Görevlendirilecek Ağır Ceza Mahkemeleri Çocuk Mahkemeleri ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri Sıkıyönetim Mahkemeleri Askerî Mahkemeler Disiplin Mahkemeleri C. KOLLUĞUN CEZA YARGILAMA MAKAMLARI İLE İLİŞKİSİ III. KOLLUĞUN İCRA MEMURLARIYLA İLİŞKİSİ A. ZOR KULLANMAYA İLİŞKİN GÖREVLER B. ADRES TESPİTİNE İLİŞKİN GÖREVLER C SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 393 NCÜ MADDESİNDE YAZILI OLAN GÖREVLER D. ARAÇ YAKALANMASINA İLİŞKİN GÖREVLER E. ADALET BAKANLIĞI, HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İCRA MÜDÜRLÜKLERİNİN ADRES TESPİTİ İSTEKLERİNİN ZABITA TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKTİĞİ KONULU GENELGESİ ( ) IV. KOLLUĞUN ASKERÎ YARGI MAKAMLARIYLA İLİŞKİSİ V. KOLLUK GÖREVLİLERİ HAKKINDA YAPILACAK SORUŞTURMALAR A. GÖREVLE İLGİLİ SUÇ SORUŞTURMALARI Genel Olarak Adlî Görevle İlgili Suçlar Hakkında Yapılacak Soruşturmalar İdarî Görevle İlgili Suçlar Hakkında Yapılacak Soruşturmalar Askerî Yargıya Tabi Olan Suçlarda Yapılacak Soruşturmalar Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar a. Kaçakçılığın Men ve Takibi İle Sınır Koruma Görevi b. İdari (Önleyici), Adlî ve Askerî Görev Ayrımı B. KİŞİSEL SUÇ SORUŞTURMALARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOLLUĞUN ADLÎ GÖREVLERİ I. SUÇ, CEZA, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KAVRAMLARI A. SUÇUN TANIMI VE GENEL UNSURLARI Suç Suçun Genel Unsurları a. Kanuni Unsur

20 20 İÇİNDEKİLER b. Maddi Unsur c. Hukuka Aykırılık d. Manevi Unsur B. CEZA C. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA II. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNÜNDEN SUÇLAR A. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA YÖNÜNDEN SUÇLARIN AYIRIMI Doğrudan Doğruya (Re sen) Soruşturulan ve Kovuşturulan Suçlar Soruşturulması ve Kovuşturulması Şarta Bağlı Olan Suçlar B. KAMU DAVASI VE ÖZELLİKLERİ Kamu Davası Kamu Davasının Özellikleri a. Kamu Davasının Mecburiliği: b. Kamu Davasının Kendiliğindenliği (Resen-Doğrudan Olması) c. Kamu Davasının Devamlılığı C. DOĞRUDAN DOĞRUYA (RES EN) SORUŞTURULAN VE KOVUŞTURULAN SUÇLAR D. SORUŞTURULMASI VE KOVUŞTURULMASI ŞARTA BAĞLI OLAN SUÇLAR Soruşturulması ve Kovuşturulması İzne Bağlı Olan Suçlar Kovuşturulması Talebe Bağlı Olan Suçlar Kovuşturulması Yasama veya Bakanlık Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar a. Yasama Dokunulmazlığı b. Geçici Dokunulmazlık c. Adalet Bakanlığı (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nün) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İle İlgili İşlemler Konulu 100 Nolu Genelgesi Kovuşturulması Şikayete Bağlı Olan Suçlar a. Şikayet b. Şikayet Suçtan Zarar Gören Kişiye Tanınmış Bir Haktır c. Şikayetin Bölünmezliği d. Şikayetin Süresi ve Yapılacağı Yerler e. Şikayetin Şekli f. Şikayetten Vazgeçme g. Takibi Şikayete Bağlı Suçlar (1) TCK da Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar (2) Özel Ceza Kanunlarında Düzenlenen Takibi Şikayete Bağlı Suçlar h. Takibi Şikayete Bağlı Suçlarda Kolluğun Hareket Tarzı ı. Uzlaşma Kovuşturulması Diplomasi Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar Kovuşturulması Seçim Dokunulmazlığının Kalkmasına Bağlı Olan Suçlar III. SUÇUN KOLLUK TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ VE ORTAYA ÇIKARILMASI YÖNTEMLERİ VE ACELE ÖNLEMLER A. SUÇUN VE SUÇLUNUN ORTAYA ÇIKARILMASI GÖREVİ B. KOLLUĞUN SUÇLARDAN HABER ALMA YOLLARI Önleyici Kolluk Hizmetleri (İdarî Görevler) Sırasında Gizli Haber Alma Yollarını Kullanarak Çevre İle İyi İlişkiler Kurarak Tahrikçi (Kışkırtıcı Ajan) Kullanma

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN TANIMLAR 55

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku. El Kitabı Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler

Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silah Ruhsatı Almak İçin Gereken Belgeler Silak ruhsatı almak için gerekli olan belgeler ve silah ruhsatının nasıl alınacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler burada anlatılmıştır: Ruhsat Düzenlenen Haller

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği

Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği Ayşe Ece ACAR İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medeni Muhakeme Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Niteliği İÇİNDEKİLER

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU ŞÜPHELİİŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMDE BULUNMANIN ÖNEMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ, ORGANİZE SUÇLARLA VE TERÖRLE MÜCADELENİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR. ŞÜPHELİ

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

a) Tanık: Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenen kişiyi, tanık sıfatıyla dinlenen suç mağdurlarını ve bu Kanunda belirtilen yakınlarını,

a) Tanık: Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenen kişiyi, tanık sıfatıyla dinlenen suç mağdurlarını ve bu Kanunda belirtilen yakınlarını, TANIK KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5726 Kanun Kabul Tarihi: 27/12/2007 Resmi Gazete Tarihi: 05/01/2008 Resmi Gazete Sayısı: 26747 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - (1) Bu

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI

Prof. Dr. Murat ŞEN. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İŞ HUKUKU MEVZUATI Prof. Dr. Murat ŞEN Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Tanık koruma tedbirleri MADDE 5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tanık Koruma Tedbiri Kararları Tanık koruma tedbiri kararlarını verecek makam ve merci MADDE 6

Tanık koruma tedbirleri MADDE 5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tanık Koruma Tedbiri Kararları Tanık koruma tedbiri kararlarını verecek makam ve merci MADDE 6 10225 TANIK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5726 Kabul Tarihi : 27/12/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/1/2008 Sayı : 26747 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI. Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI. Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNDEKİ SÜJELER İÇİN CMK CEP KİTABI Çulha/Demirci/Nuhoğlu/Yenisey Dördüncü Baskı Haziran 2015 Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 295 Ceza Muhakemesinin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 Sayı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE?

YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE? YENİ YARGI PAKETİNİN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ: NEREDEN NEREYE? PROF. DR. AHMET CANER YENİDÜNYA TBMM gündemindeki yeni yargı paketinin (Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler

Ölüm İşlemleri. Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü. Köylerdeki Ölümler. Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Ölüm İşlemleri Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü Köylerdeki Ölümler Sağlık Kuruluşu Bulunan Yerlerdeki Ölümler Sağlık Kurumlarında, Ceza ve Tutukevlerinde, Fabrika ve Diğer Kamu Kuruluşlarında Meydana

Detaylı