12. MALİYETLER VE BÜTÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. MALİYETLER VE BÜTÇE"

Transkript

1 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden yerleşimin maliyetlerine ilişkin gerçekçi bir değerlendirme, bütçe için yeterli tahsisin yapılmasına hizmet edecektir. Kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer ilgili giderler kalemler halinde hesaplanmıştır. İskan olanaklarının nakit değerleri Amerikan Doları ile gösterilmiştir. İlgili maliyetlerin belirlenmesinde, yapılan saha çalışmasından elde edilen hanehalkı beyanları, arazi ve mülk envanterleri, BİB ve DSİ den alınan birim fiyatlar göz önünde bulundurulmuştur. İskan edilecek hanelere sağlanacak olan harcırahlar, gelir restorasyonu maliyetleri ve izleme maliyetleri gibi diğer maliyetler de yeniden yerleşim maliyetlerine dahil edilmiştir. Ayrıca diğer olası ancak halihazırda öngörülmesi mümkün olmayan maliyetler, bütçedeki beklenmedik maliyetler kalemi ile gösterilmektedir. YYEP maliyetleri ile ilgili gerekli nakit akışı ise EK I (I.1 ve I.2) de tablo ve grafik olarak sunulmuştur. Maliyetlerin tahmininde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin belirlediği (kanunlar yoluyla) ve benzer durumlarda uygulanmış birim fiyatlar, istatistiki yöntemler ve geçmiş deneyimler kullanılmış ve böylelikle bütçe oluşturulmuştur. Tanım olarak bütçe, belli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin beklenen giderlerinin kalemlenerek, mali kaynağıyla birlikte, tahminidir. Yusufeli Projesinin YYEP bütçesi hanehalkı araştırmalarının (bazı kalemler için PEİ lerin beyanlarını da kapsayarak) kullanılması ile oluşturulmuştur. Bütçeyi şekillendirmek için net ve detaylı maliyet kalemleri seçilmiş ve maliyet kalemleri için fonları sağlayacak kurumlar takip eden bölümlerde sunulmuştur İskan ile İlgili Faaliyetleri için Maliyet Hesaplaması Yaklaşımı Maliyet Kalemleri ve Bilgilendirme Gerekliliği YYEP bütçesi kapsamında kamulaştırma tazminatı, yeniden yerleşim ve diğer ilgili giderler kalemler halinde hesaplanmış ve tazmin seçeneklerinin nakit değerleri Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. YYEP bütçesini oluşturmak için aşağıdaki gibi aşamalı bir yaklaşım kullanılmış ve her bir kalem aşağıda açıklanan metodolojiler ile hesaplanmıştır. Bütün ilgili tahminler bölüm 12.2 ve 12.3 te verilmiştir. Maliyet kalemleri yeniden yerleşim kapsamında gerekli olacak faaliyetler esas alınarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki maliyet kalemleri YYEP bütçesine dahil edilmiştir: YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 46

2 1. Kamulaştırma Maliyet Kalemleri A. Araziler için Kamulaştırma Maliyetleri A.1. Ev Arsası (binasız) A.2-A.8. Tarım alanları (Sulu ve kuru alanlar, Meyvelik, Bağ, Sebze Bahçesi, Özel Kavaklık ve diğer benzer araziler) A.9. Devlet Arazisi olan Meralar(Ot Bedeli) B. Yapılar için Kamulaştırma Maliyetleri B.1. Evler (Arsa dahil), Ahır/Samanlık, Dükkan (Arsa dahil), diğer (kulübe, ambar, kiler vb.) B.2. Yıpranma Payı(Amortisman) Maliyeti C. Ortak Mülklerin Kamulaştırma Maliyeti D. Mücavir Taşınmazların Kamulaştırma Maliyetleri E. Kadastro Çalışmaları ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması E.1. Kadastro Çalışmaları E.2. Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Kamulaştırma için Beklenmeyen Maliyetler ([A+B+C+D+E]*0,15) 2. Yeniden Yerleşim Maliyet Kalemleri F. Kentsel Yeniden Yerleşim Maliyetleri F.1. Kentsel Yeniden Yerleşim Alanı için İmar Planlaması F.2. Kentsel Yeniden Yerleşim Alanının Hazırlanması F.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası F.4. Konut ve İşyerlerinin İnşası F.5. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti G. Kırsal Yeniden Yerleşim Maliyetleri G.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanı(ları) için İmar Planlaması G.2. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanının(larının) Hazırlanması G.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası G.4. Konutların İnşası G.5. Kısmen Etkilenen Köylerde Su altında Kalan Ortak Mülklerin İnşası G.6. Kırsal Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti H. Tarihi Varlıkların Taşınma Maliyetleri I. Ulaşım ve Taşınma Harcırahı Maliyetleri J. Karşılıksız İskan Yardımları Maliyetleri K. Gelir Restorasyonu Faaliyetleri K.1. Krediler K.2. Sığınma ve Bakım Evlerinin Kurulması K.3. Haksahibi Olmayanlar için Gelir Restorasyonu K.4. Kooperatiflerin Kurulması K.5. Danışma Ofislerinin Kurulması YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 46

3 K.6. Eğitim K.7. Çocukların Okullara Taşınması K.8.Tarımsal Gelişim Maliyet Kalemi L. Yeniden Yerleşim Bölgesine Ek Köprü İnşası M. İzleme Maliyetleri Yeniden Yerleşim için Beklenmeyen Maliyetler ([F+G+H+I+J+K+L+M]*0,15) N. Diğer Maliyetler Her maliyet kaleminin tahmini için gerekli bilgi, saha araştırmasından alınan sonuçlardan, ilgili kurumlardan ve piyasadan elde edilmiştir. Maliyetler aşağıdaki maddeler kullanılarak hesaplanmıştır; Arazi ve fiziksel varlık envanteri sonuçları, Saha araştırmasında anketlere verilen cevaplar, BİB ve DSİ birim fiyatları, İstatistiki yöntemler, Geçmiş deneyimler ve piyasa fiyatları, Türkiye de kabul görmüş genel uygulamalar. Güvenilir bir YYEP bütçesi elde edebilmek için, maliyetler herbir maliyet kalemi için aşağıda açıklanan ilgili yöntem kullanılarak hesaplanmıştır Maliyet Kalemi için Hesaplama Yöntemleri A. Arazilerin Kamulaştırılması A.1. Ev Arsası (ev hariç) Projeden dolayı kaybedilecek olan arsaların büyüklükleri, saha çalışmalarının sonuçlarından elde edilmiş ve arazi kullanımı haritaları çalışmaları ile kontrol edilmiştir. Bir metrekare arsayı kamulaştırmak için kullanılabilecek yaklaşık birim fiyatlar DSİ den öğrenilmiştir. Arsaların kamulaştırma maliyetleri birim fiyatların projeden dolayı kaybolacak arsanın alanı ile çarpılması ile hesaplanmıştır. A.2. A.8. Tarım Alanları Tarım alanları net gelir yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Net gelir mevcut arazinin aynı şekilde kullanımına devam edilmesi durumunda söz konusu araziden elde edilecek gelirdir. Arazinin fiyatına ek olarak, net gelir yaklaşımı söz konusu arazide yetişebilecek ürün çeşitlerini ve araziden kazanılacak yıllık geliri de göz önüne alır. Bu değerlendirme süresince kullanılan temel denklem aşağıda gösterilmektedir: YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 46

4 K=R/f, K = Kamulaştırma için birim fiyat (USD/m2) R = Net gelir (brüt gelir üretim giderleri) (USD/m2) f = Kapitalizasyon oranı (tarım alanlarına yatırılan sermayenin riski) Yatırımlarda risk, yatırım faiz oranlarının seviyesi ile ilişkilidir. Bu yüzden, kapitalizasyon faiz oranı diğer riskli yatırımların faiz oranlarından düşüktür. DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü kapitalizasyon faiz oranını %4 olarak kullanmaktadır. Net gelir değerleri saha çalışmalarının sonuçlarının analizi ile hesaplanmıştır. Bölgedeki birim fiyatlar, kapitalizasyon faiz oranı ve her arazi türü için ortalama net gelir kullanılarak yukarıdaki eşitlikten bulunmuştur. Kamulaştırma tazminatının maliyeti, kaybolacak tarım arazisinin yüzey alanının (saha çalışmalarında hanehalkı arazi varlıkları envanteri beyanlarından elde edilen) yukarıda bulunan birim fiyatlar ile çarpılması ile hesaplanmıştır. A.9. Meralar (ot bedeli) Meraların kaybından dolayı TKİB ye ödenecek olan ot bedelinin hesaplanması için DSİ nin sağladığı 1.5 USD/m 2 olan birim fiyat kullanılmıştır. Kaybolacak meraların alanının tahmininde ise GIS uygulamaları kullanılarak hazırlanan arazi kullanım haritasından elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Maliyet, birim fiyat ile kaybolacak arazinin alanının çarpılması ile bulunmuştur. B. Yapıların Kamulaştırılması B.1. Konutlar, Ahırlar, Dükkanlar ve Diğerleri PEİ lerin yeniden yerleşimden sonra sosyoekonomik açıdan daha kötü durumda olmamaları için PEİ lere ödenmesi gereken mülkün ikame maliyetine, saha çalışmalarından elde edilen değerler ile ulaşmak esas amaçtır. Bu yaklaşım, daha fazla tazminat için mülk maliyetini abartanlar ile güvenilir beyanların birbirlerinden ayrılmasını gerektirmektedir. Bina arsalarının (kırsal ve kentsel alanlarda ayrı değerlendirme ile) ve konutların (bina malzemesine göre) metrekare başına düşen birim fiyatları ilgili Türk Kanunları ile belirlemiştir. Kaybolacak arazinin tazmini için kamulaştırma tazminatı, söz konusu birim değerler ve araziler için (metrekare olarak) hanehalkı araştırmasından elde edilen beyanlar esas alınarak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım konutlar için doğrudan uygulanamamaktadır, çünkü sadece yaklaşık 400 hane, konutları için metrekare beyanında bulunurken, ahır, ambar, kiler, kulübe gibi dış yapılarla ilgili neredeyse hiç metrekare beyanında bulunulmamıştır. Bununla birlikte, yapıların ikame değerleri beyan edilmiştir. Bu yapıların kamulaştırma maliyeti değerlendirmesi saha çalışmalarının sonuçları kullanılarak yapılmakla YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 46

5 birlikte, anket sonuçlarındaki abartılı beyanlar için istatistiki düzeltme yapılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan yöntem aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Metrekare bilgileri olan konutların yapı maliyetleri BİB nin birim fiyatlarına dayanılarak, yapının büyüklüğü ve yapı malzemesine göre hesaplanmıştır. 2. Kanunlar bina arsalarının binanın metrekaresinin 1.5 katı olmasını öngörür. Böylece, arsa için gerekli alanlar yapının metrekaresinin 1.5 ile çarpılması ile hesaplanmıştır. Daha sonra, yaklaşık arsa bedelini hesaplayabilmek için bu alanlar DSİ nin metrekare birim fiyatları ile çarpılmıştır. 3. Hesaplanan arsa değeri (madde 2), yapının maliyetine (madde 1) eklenir ve yeni bir evin tam ikame maliyeti, ilgili Türk Kanunlarına göre elde edilir. 4. Belirtilen ikame maliyetinin öznelliğini korumak için hanelerin 3. maddede beyanlarından hesaplanan değerlerin oranı dağılım olarak alınmıştır. Diğer bir ifade ile anket çalışmalarından elde edilen yapıların değer beyanları ile resmi fiyatlandırma sürecinin sonucunda söz konusu yapılar için bulunan değerlerin karşılaştırılması ile bulunan oranın medyanı (en ortadaki değer) 0.95 tir. Medyanı 0.95 olan bu oran, DSİ nin tespit ettiği metrekare fiyatlarının, etkilenen insanların evleri için biçtiği öznel değere yakınlığının derecesini göstermektedir. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse, hanenin yapısı için biçtiği ve beyan ettiği öznel değer ile devletin hesapladığı değer arasındaki karşılaştırma sonucundaki ortaya çıkan oranın medyanı 1 ise bu hanenin beyan ettiği yapı değerinin tam ve eksiksiz olarak devlet tarafından ödendiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde bu medyan 1 in üzerine çıkabilmektedir, bu durum; hanenin mülk için biçtiği değerin devletin hesapladığı değerden yüksek olduğunu göstermektedir. 1 in uzağına düşen her değer gerçekten sapma oranı olarak adlandırılabilir ve bu çalışmada devlet tarafından karşılanan değer miktarı beyanlardan elde edilen değerlerin %95 ini kapsamaktadır. Genel için medyan 0.95 olsa da bazı haneler için söz konusu gerçek değerden sapma oranı oldukça yüksektir (örneğin bazı hanelerde bu medyan 22 ye çıkmıştır. Bu hanelerin yapılarına biçtikleri öznel değerlerin resmi hesaplama sonucu elde edilecek değerden 22 kat fazla olduğunu göstermektedir) ve bu da ortaya çıkan abartılı beyanların istatistiki olarak düzeltme gereğini gösterir. Bu gerçek değerden sapmaların istatistiki olarak düzeltilmesinden sonra, hanelerin ikame değeri beyanları, metrekare değerleri olmaksızın, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında ölçüt olarak kullanılmıştır. 5. Oluşturulan oranların dağılımı (madde 4) 100 lük aralıklara bölünmüştür ve bu 400 haneden elde edilen aralık değerleri, 3,031 hanenin belirttiği tüm ikame değerlerine uygulanmıştır. 6. Her aralığın ikame maliyeti beyanları gerçek değerden sapma oranı (madde 4) ile ıskonto edilmiş ve yeni bir evin kamulaştırma maliyeti elde edilmiştir 7. Binaların yıpranma payları Türk Kamulaştırma Kanununa dayanılarak kesilmektedir. Alanda yaklaşık yıpranma payları kanunlar tarafından binanın yaşı, yapı malzemesine göre tespit edilen yıpranma oranları, ve saha çalışmalarına dayanılarak hesaplanmıştır. Bu amaçla arsa değerleri binaların ikame değerlerinden ayrılmıştır. Sadece bina değerlerini bulmaya yönelik YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 46

6 olarak, beyanlardan hesaplanan arsa değeri ikame değerine oranı kullanılır. Bu oranlar Yusufeli ilçesinde 0.30 ve köylerde 0.09 dir. Daha sonra yıpranma payı binanın yapı malzemesi ve yaşına dayanılarak hesaplanmış ve konutun yaşı hesaplanan ikame değeri ile söz konusu yüzde oran ile çarpılarak (kanunlarca tespit edilen) bulunmuştur. Bu yıpranma maliyeti yukarıda hesaplanan ikame maliyetinden düşülür ve yapılar için kamulaştırma bedeli hesaplanır. B.2. Yıpranma (Amortisman) Maliyeti Kamulaştırmaya haksahibi olan PEİ lerin kaybedecekleri yapılarının eksiksiz tazmini için, ikame maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır ancak, resmi değerlendirme sürecinde yapıların değerinden yıpranma payı düşülmektedir. Türk Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılacak varlıkların yıpranma payları söz konusu varlıktan düşülerek kamulaştırma değeri hesaplanacaktır. Bu yıpranma paylarının düşülmesinden dolayı ortaya çıkabilecek değer düşüşleri ile ilgili önlemler B.3. de sunulmaktadır. - Sarp topografyadan dolayı bölgedeki inşaat güçlükleri; - Evin bakım koşulları; - Mimari özellikler (eğer mevcut ise); - Yola yakınlık - Binanın konumu (merkezi konumda olması, veya daha fazla gün ışığı alması gibi) Yapıların eksik tazminine sebep olabilecek uygulamalardan biri de eskime paylarının yapının yaşına göre yapının ham değerinden kesilmesidir. Bu hesaplama süreci yukarıda B.1. de açıklanmaktadır. Objektif kriterin kullanımı Türkiye de kabul gören ve aynı zamanda Yargıtay tarafından onaylanan, bir mülkün değerini %40 yükseltebilen bir uygulamadır (bu uygulamaya örnek olarak Atatürk barajında yürütülen kamulaştırma çalışmaları verilebilir). C. Ortak Mülklerin Kamulaştırılması Ortak mülklerin ve/veya kamu binaların kamulaştırma bedellerini hesaplamak için gerekli veri büyük oranda köy ve mahalle muhtarı anketlerinden alınmıştır. Aynı şekilde ortak mülklerin ve/veya kamu binalarının metrekarelerinin tespitinde de köy ve mahalle muhtarı anketlerinden yararlanılmıştır. Birçok değişik ortak mülk için farklı birim fiyatlar mevcuttur ve bu birim fiyatlar USD/m 2 olarak BİB tarafından duyurulmuştur. Bu birim fiyatlar herbir ortak mülk için belirlenip, mülkün metrekare değeri ile çarpılarak kamulaştırma bedeline ulaşılmıştır. Etkilenen taşınmazların kamulaştırma bedelleri taşınmaza sahip olan kamu kurumuna ödenir. D. Mücavir Taşınmazların Kamulaştırılması Bazı durumlarda tarım alanları veya arsalar (binasız), baraj gölünden veya diğer proje unsurlarından dolayı tamamen kaybolmasalar da, kısmen su altında kalabilir. Bu kısım kamulaştırmaya konu olur. Mülkün kaybolmayan kalan kısmı mücavir YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 46

7 olarak adlandırılır. Söz konusu kısmi kamulaştırmadan dolayı kimi hallerde mücavir taşınmazlar işe yaramaz hale gelebilmekte ve kamulaştırmaya konu olabilmektedir. Örneğin; PEİ nin 200 m 2 (20 m x 10 m) tarım alanı vardır ve 100 m 2 (10 m x 10 m) kadarlık bir kısmı su altında kalacaktır. Arazinin kalan etkilenmeyen kısmı (100 m 2 ) mücavir olarak değerlendirilir. Mücavir mülklerin kamulaştırma bedellerinin tahmininde DSİ nin önceki tecrübelerinden ve GIS uygulamaları kullanılarak hazırlanan arazi kullanım haritalarından faydalanılmıştır. Artvin valiliği tarafından oluşturulan Mücavir Mülkleri Değerlendirme Komitesi, PEİ lerin mücavir taşınmazlar konusundaki hak sahipliğine karar verecektir. DSİ nin önceki uygulamaları ve arazi kullanım haritaları şunu göstermiştir ki, mücavir taşınmazların kamulaştırma bedelleri fiziksel olarak etkilenen mülkün toplam kamulaştırma bedelinin yaklaşık %1.5 ine denk gelmektedir. Böylece mücavir mülklerin kamulaştırma bedelleri toplam kamulaştırma bedelinin %1.5 i olarak hesaplanmıştır. E. Kadastro Çalışmaları ve Kamulaştırma Planının Hazırlanması E.1. Kadastro çalışmaları DSİ tarafından kadastro işleri ile ilgili birim fiyat daha önce yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu birim fiyat USD/ha şeklindedir. Kadastro çalışmalarının maliyeti, yapılması gereken alan ile söz konusu birim fiyat çarpılarak hesaplanmıştır. E.2. Kamulaştırma Planları Kadastro çalışmalarının toplam maliyet tutarı DSİ tarafından tespit edilmiş ve bu değer YYEP bütçesinde kullanılmıştır. Kamulaştırma için Beklenmeyen Maliyetler ([A+B+C+D+E]*0,15) F. Kentsel İskan F.1. Kentsel Yeni Yerleşim Yeri için İmar Planı Kentsel yeni yerleşim alanı için planlama faaliyetleri maliyetleri, planlanacak alan büyüklüğüne (ha) dayanılarak ve Şehir Bölge Plancıları Odasından sağlanan birim fiyat ve katsayılar ile tahmin edilmiştir. Alan büyüklüğüne göre planlama maliyetleri de ilgili oda tarafından duyurulur. Maliyete ilişkin düzeltici katsayılar aşağıdaki konular için sağlanmıştır; kentsel planlama (yada kırsal planlama), 1/5,000 ölçekli planlama ve 1/1,000 ölçekli planlama Böylece Yusufeli İlçesinin imar planlaması planlamanın birim fiyatlarının (planlanacak alan büyüklüğüne göre verilen) katsayılarla çarpılması ile bulunur. Katsayıları belirleyen üç faktör yukarıda verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 46

8 F.2. Kentsel Yeni Yerleşim Alanının Hazırlanması Yeni ilçe alanın hazırlık maliyetinin hesaplanması için önce yapılması gerekecek faaliyetler tanımlanmıştır. Herbir faaliyetin birim fiyatı bölgenin inşaat sektöründen alınmıştır. Bu aktiviteler; kaya kazı çalışmaları (USD/m 3 birim fiyat ile) diğer kazı işleri (USD/m 3 birim fiyat ile) kazı malzemesinin taşınması (USD/m 3 birim fiyat ile) dolgu işleri (kazı malzemesi ile) (USD/m 3 birim fiyat ile) istinat duvarı inşası (USD/m birim fiyat ile) bölgedeki kamulaştırma (USD/ha birim fiyat ile) dere yatağının ıslahı (toplam olarak) yerleşim içi yolların inşası (USD/m birim fiyat ile) toprak taşıma (ekim için) (USD/m 3 birim fiyat ile) Yeni yerleşim alanı için bu faaliyetlerin kapsamı (kazı miktarı, vb.) uydu görüntüleri ve GIS kullanılarak hazırlanan kentsel planlamaya dayanılarak öngörülmüştür. İlgili işler için belirlenen miktar birim fiyat ile çarpılmış ve kentsel alan hazırlığı (Yusufeli İlçesi için) maliyeti hesaplanmıştır. F.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası Genel altyapı ve binalar özellikle yeni ilçe merkezi olacak yeniden yerleşim yeri için oldukça önemli konulardır. Bina ve altyapıların birim fiyatları BİB tarafından belirlenirken, gereken bina ve altyapı ihtiyaçları İmar Planı Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Birim fiyatlar ise metrekare başına farklı tipte binalar için verilmiştir. Benzer boyuttaki yerleşimlerde yapılan altyapı çalışmalarında edinilen deneyimlere dayanılarak bazı altyapı maliyetleri toplam bir tutar olarak alınmıştır (atıksu arıtma tesisi gibi). İnşa edilecek binaların maliyetini bulmak için binaların sayısı, alan büyüklüğü ve birim fiyatlar ile çarpılmıştır. Toplam bir tutar olarak sağlanan maliyet bedelleri ise hesaplanmış maliyetlerin üzerine eklenerek ortak kullanım mülklerinin yeniden inşasının maliyeti hesaplanmıştır. F.4. Konutların ve Ticari Binaların İnşası Kentsel yeniden yerleşimde konutların birim fiyatlarında DSİ nin, daha önceki birkaç uygulaması temel alınmıştır. Bu birim maliyet bitmiş bir evin tüm unsurlarını içermektedir ve elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer ev gerekliliklerini kapsamaktadır. Kentsel iskan tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin sonuçları temel alınarak belirlenmiştir. Bu sayı kredili iskanı tercih edenleri, kendi olanaklarıyla iskanı seçenleri ve devlet eliyle iskanı seçenleri kapsamaktadır. söz konusu sayı DSİ tarafından belirlenen birim fiyat (yukarıda bahsedilen) ile çarpılmış ve konutların inşa maliyeti (bütün ilgili altyapıyı içeren) tahmin edilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 46

9 Ticari binaların (dükkanlar) ortalama birim maliyetleri DSİ nin önceki uygulamalarından sağlanmıştır. İnşa edilecek dükkanların büyüklüğü ve miktarı şimdiki Yusufeli ilçesindeki dükkanlara dayandırılmıştır. Aynı sayıda dükkanın yeni yerleşim alanına da kurulacağı varsayılmıştır. Mevcut durumdaki dükkanlar ile ilgili anket çalışmalarından alınan bilgiler ve birim fiyatları kullanılarak söz konusu yapıların yapım maliyetleri (ilgili altyapı ile birlikte) hesaplanmıştır. F.5. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçim Maliyeti Kentsel yeniden yerleşim yeri seçiminde teknik fizibiliteler ile katılım ve danışmanlık hizmetlerinin maliyet kalemlerince de kapsanmış maliyetler ortaya çıkacak ve bu maliyetler bu kalemde gözetilecektir. G. Kırsal Yeniden Yerleşim G.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Alan(ları) için Planlama Çalışmaları Kırsal planlama, planlama işleriyle birlikte kırsal yerleşim alanı seçimindeki maliyetleri de içermektedir. Toprak analizleri, kavramsal planlama, köylerin planlaması BİB bakanlığı tarafından önceki deneyimlerine dayanılarak, toplam tutar olarak verilmiştir. Kırsal yeni yerleşim alanları için planlama maliyetleri, planlanacak alanın büyüklüğüne (ha) dayanılarak ve Şehir Bölge Plancıları Odasından sağlanan birim fiyat ve katsayılar ile hesaplanmıştır. Maliyete ilişkin düzeltici katsayılar aşağıdaki konular için sağlanmıştır; kırsal planlama 1/5,000 ölçekli planlama ve 1/1,000. ölçekli planlama Köylerin planlama maliyetleri, birim fiyatların (planlanacak alan büyüklüğüne göre verilen) yukarıda verilen katsayılarla çarpılması ile bulunur. G.2. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanının Hazırlanması Kentsel yeniden yerleşim alanlarında olduğu gibi kırsal yeniden yerleşim alanının hazırlık maliyetini tahmin etmek için önce yapılması gerekecek faaliyetler tanımlanmış ve tanımlanan faaliyetlerin birim maliyetleri de bölgedeki inşaat fiyatlarından elde edilmiştir. Bu faaliyetelerin kapsamı kırsal yeniden yerleşimi tercih eden hane sayısı temel alınarak hesaplanmıştır. Kırsal yeniden yerleşim tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin sonuçlarıyla belirlenmiştir ve aşağıdakileri kapsar: 1. devlet eliyle kırsal iskan tercih edenler 2. devlet eliyle kredili kırsal iskan tercih edenler 3. kırsal iskan tercih edip devlet eliyle iskan yada kendi olanakları ile iskan ile ilgili karasız olanlar, 4. devlet eliyle iskan tercih edip kırsal veya kentsel konusunda karasız olanlar, ve 5. kırsal veya kentsel ve kendi olanakları veya devlet eliyle iskan konusunda kararsız olanlar. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 46

10 Kırsal yeniden yerleşimin birim maliyetinin kentsel yeniden yerleşim birim maliyetinden daha fazla olmasından dolayı, madde 4 ve 5, kırsal kategoriye, en kötü senaryoyu yansıtmak üzere dahil edilmiştir. İlgili işlerin tespit edilen miktarı birim fiyat ile çarpılmış ve genel olarak kırsal yeniden yerleşim için alan hazırlığı maliyeti hesaplanmıştır. G.3.Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası Altyapı ve ortak mallar kırsal alanlarda tekrar kurulmalıdır. Binaların ve altyapının birim fiyatları BİB tarafından belirlenirken, bina ve altyapı ihtiyacı İmar Planı Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Birim fiyatlar metrekare başına farklı tipte binalar için verilmiştir. Daha önceki benzer boyuttaki yerleşimlerde edinilen deneyimlere dayanılarak bazı altyapı maliyetleri toplam bir tutar olarak alınmıştır. İnşa edilecek binaların maliyetini bulmak için binaların sayısı, alan büyüklüğü ve elde edilen birim fiyatlar çarpılmıştır. Toplam bir tutar olarak sağlanan maliyet bedelleri ise hesaplanmış maliyetlerin üzerine eklenerek ortak mülklerinin yeniden kurulmasının maliyeti hesaplanmıştır. G.4. Konutların İnşası Kırsal yeniden yerleşimde hane başına düşen konutların birim fiyatları tespit edilirken DSİ nin, daha önceki uygulamaları temel alınmıştır. Bu birim maliyet bitmiş bir evin tüm unsurlarını ihtiva etmektedir ve elektrik tesisatı, sıhhi tesisat gibi tüm küçük altyapı unsurlarını içermektedir. Kırsal yeniden yerleşimi tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin (G.2 de açıklandığı gibi) sonuçlarından elde edilmiştir. Bu sayı konutların inşaat birim maliyetleri (ilgili küçük altyapıyı da içeren) ile çarpılarak konutların inşasının maliyeti hesaplanmıştır. G.5. Kısmen Etkilenen Köylerde Su altında kalan Ortak Mülklerin İnşası GIS destekli arazi kullanım haritalarından elde edilen bilgilere göre, su altında kalan (kamulaştırılacak) ortak mülkler belirlenmiş ve kamulaştırma bedelleri BİB nin belirlediği birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır. G.6 Kırsal Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti Kırsal yeniden yerleşim yeri seçiminde teknik fizibiliteler ile katılım ve danışmanlık hizmetlerinin maliyet kalemlerince de kapsanmış maliyetler ortaya çıkacak ve bu maliyetler bu kalemde gözetilecektir. H. Tarihi Varlıkların Taşınma Maliyetleri Su altında kalan bölgede tarihi varlıkların taşınma maliyeti DSİ nin bütçesine toplam bir tutar olarak konulmuştur. Bu maliyet DSİ uzmanlarının Turizm ve Kültür Bakanlığının uzmanlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu belirlenmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 46

11 I. Ulaşım ve Taşınma Harcırahı Maliyetleri Yeniden yerleşim süresince, devlet PEİ lerin ulaşım giderlerini ve taşınma harcırahlarını sağlamaktadır. hane başına düşen taşınma harcırahları uygulanan en düşük resmi harcırah tarifesinden tedarik edilmiştir. En düşük memur harcırahı 2005 yılında çıkarılan 6245 numaralı kanuna göre belirlenmiştir. Anket çalışmalarının sonucunda devlet eliyle iskanı tercih eden hanelerin toplam miktarı bulunmuştur. Taşınma harcırahı birim tutarı devlet eliyle iskan isteyen hanelerin sayısı ile çarpılarak taşınma harcırahı maliyeti hesaplanmıştır. Yeni yerleşim yerlerine ulaşımın (taşınma) giderleri ise devlet tarafından bütün haksahibi olan ve olmayanlar için karşılanır. Herbir hanenin taşınmasının birim maliyeti genel taşınma fiyatlarından alınmıştır. Hanelerin (haksahibi olan ve olmayan) sayısı taşınma için belirlenen birim değer ile çarpılarak, hanelerin yeni yerleşim alanlarına taşınması için gereken taşınma maliyeti bulunmuştur. J. Karşılıksız İskan Yardımları Maliyetleri BİB, yaş, cinsiyet ve ekonomik koşullar açısından göreceli olarak daha hassas olan PEİ ler için en fazla iki yıl olmak üzere karşılıksız iskan yardımı sağlar. Hanelere ödenecek yardımlar, anket çalışmalarının analizi ile belirlenen hane sayısı ile aylık hane başına 68 USD nin kullanılması ile hesaplanmıştır. Karşılıksız yardımlar aylık bazda bu yardımı alacak hanelerin sayısı ile yardımın karşılandığı süre (2 yıl) için hesaplanmıştır. K. Gelir Restorasyonu Maliyetleri K.1. Krediler Zirai Krediler (Tablo 7.5 verilen Kredi 1 ve Kredi 2): Kredi 1, devlet eliyle iskan tercih eden, tarımsal gelir kayıpları olan PEİ ler için sağlanmaktadır. Bu krediler ticari kredilere benzer bir yolla hesaplanmıştır. Söz konusu krediler, gelirlerini arazi kiralayarak ya da yarıcılık ile sağlayan PEİ lere sağlanacaktır. Türk Kanunları uyarınca, yeniden yerleşime haksahibi olan insanlara, yılda asgari ücretin yıllık toplamını kazandıracak bir arazi sağlanır. Bu arazinin verilmesinde bir gecikme durumunda veya arazinin tedarik edilememesi durumunda, 20 yıllık bir geri ödeme vadesiyle kredi verilir. İlk beş yıl geri ödemesiz olacak olan devletin bu gruba sağladığı krediler, 15 yıllık vadede faizsiz olarak ödenecektir. PEİ lerin ürününü paylaştıkları veya kiraladıkları arazilerin değeri hesaplanmış ve tarım gelirlerinin (anketlerde belirtilen) arazi değerine oranı bulunmuştur. Daha sonra bu oran yeniden yerleşimden sonraki koşullardaki gelir akışını sağlayacak, yeni bir arazinin satın alınmasına denk gelen kredi miktarının hesaplanması için kullanılmıştır. Bu krediler devletin standart yeniden yerleşim paketi içinde kapsandığı ve yeniden yerleşim maliyetine dahil edildiği için gelir restorasyonu maliyetlerine dahil edilmemiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 46

12 Eğer söz konusu PEİ lerin tarımsal gelirleri yıllık toplam asgari ücretten (devletin sağladığından) fazla ise yıllık toplam asgari ücretten fazlası devlet tarafından karşılanmayacaktır. Devletin sağladığı ile PEİ lerin gelir düzeylerinin yüksekliğinden dolayı oluşan bu farkın tazmini için gereken krediler (kredi 2) devlet bankası olan Ziraat Bankası tarafından karşılanacaktır. Bu krediler BİB denetimi ile devletin sağladığı kredilerin ödeme şartları ile aynı şartlara sahip olacaktır (20 yıl vade, ilk beş yıl geri ödemesiz vb.). Donatım ve işletme kredileri (Tablo 7.5 verilen Kredi 3): İskan Kanununa göre krediler devlet eli ile iskan edileceklere sağlanacaktır. Bu bağlamda, kredilerin birinci tipi, en fazla 7 yıl vade ile %10 faiz ile bu krediler, donatım, alet, araç ve çiftlik hayvanı almak için alınabilir. İlk üç yıl geri ödemesiz olup, kalan dört yıl için geri ödeme yıllık taksitler halinde yapılır. Bu kredinin toplam kredi maliyeti bu tip krediyi kullanmak isteyen herbir hane için bulunmuştur, bu hanelerin sayısı Bölüm da verilmiştir. Ticari krediler (Tablo 7.5 verilen Kredi 4): Ticari gelir kaybı olan devlet eliyle iskan edilecek PEİ lerin istekleri üzerine sağlanacak diğer bir kredidir. Bu kredi PEİ lerin mevcut yaşam standartlarından hesaplanmıştır. Hesaplamada izlenen temel ilke, bugünkü gelir akışının net değerinin, alınan yeni dükkandan elde edilecek (kredi geri ödemeleri çıkartıldıktan sonra) gelir akışına eşit olmasıdır. Hesaplamalarda 5 yıllık vade ile birlikte cari %16 yerine %10 ıskonto oranı kullanılmış ve cari %21 yerine %15 faiz oranı kullanılmıştır. Krediler yıllık taksitler halinde ödenebilir. Yıllık ticari gelirin dükkanın değerine oranı hem yeniden yerleşimin olması hem de olmaması durumlarındaki net bugünkü değeri bulmak için kullanılmıştır. Başka bir deyişle, ilk olarak dükkanın kesin değerinden ne kadar kazanıldığının oranı hesaplanmış, daha sonra bu oran bugünkü gelir akışını elde etmek için (yeni bir dükkan alarak) ne kadarlık bir krediye ihtiyaç olduğunu hesaplamak için kullanılmıştır. Gerekli kredilerin hesaplanmasında devlet eliyle iskana hak sahibi olsun ya da olmasın ticari geliri olan tüm haneler göz önünde bulundurulmuştur. K.2. Bakım ve Sığınma Evinin Kurulması Sığınma evleri 100 kişinin açık ve kapalı alan ihtiyacı temel alınarak, BİB in metrekare başına verdiği gerekli tüm altyapıyı ve ekipmanı içeren birim fiyatı ile hesaplanmıştır. Sığınma evlerine yerleştirilecek olan PEİ lerin hizmet giderleri, hane başına birim fiyatın yerleşecek kişi sayısı ile ve 30 yıl ile çarpılmasına dayanır. Tesisin yapım maliyeti yeniden yerleşim içerisine dahil edilecektir. Tesisin hizmet giderleri ise Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve yerel otoritelerin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca nispeten daha fakir PEİ lere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yeşil kart sağlanacaktır. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı nın bir uygulaması olup ayrı bir maliyet getirmemektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 46

13 K.3. Haksahibi Olmayan Haneler için Gelir Restorasyonu Mevcut durumda tarım geliri olan ve kamulaştırma ve yeniden yerleşime hak sahibi olmayan haneler için devlet bu hanelerin gelirlerinin restorasyonu için herhangi bir şey sağlamamaktadır. Ancak bu haneler Ziraat Bankasının yukarda bahsedilen kredilerinden eşit koşullarda yararlanacaklardır (Tablo 7.5, Kredi 2). Bu kredilerin toplam maliyeti şu anda haksahibi olmayan ve tarımsal geliri olan hanelerin sayısına dayanılarak hesaplanmıştır. Devlet ticaretten geliri olan kamulaştırmaya ve yeniden yerleşime hak sahibi olamayan haneler için özel bir önlem sağlamayacaktır. Ancak bu haneler 5 yıllık vade ile birlikte cari %21 yerine %15 faiz oranı kullanılmış kredilerden faydalanabilirler (Tablo 7.5, Kredi 4). Bu oran, Türk ekonomisindeki ilerlemeler, ilerde faizlerin düşeceği yönündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının duyurularından dolayı cari oranlardan düşük durumdadır. Bu krediler de yıllık taksitler halinde geri ödenecektir. Bu kredilerin maliyeti, şu anda ticari kazancı olan kamulaştırmaya ve yeniden yerleşime hak sahibi olmayan hanelerin sayısına dayanılarak hesaplanmıştır. Gelir restorasyonu önlemleri hanelerin şu andaki durumlarına dayanılarak geliştirilmiştir. Çalışamayan, geliri olmayan, bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelli PEİ ler, BİB tarafından inşa ettirilecek ve işletilecek olan barınma ve sığınma evlerine yerleştirilecektir (madde K6). Diğer haksahibi olmayan bir grup ise işçilerdir. Bu grup için barajın inşaatında istihdamlarında öncelik verilecektir. Bu durum YYEP bütçesine dahil edilmesi gereken herhangi bir ek maliyet yaratmayacaktır. K.4. Kooperatiflerin Kurulması Kooperatifler, organize bir biçimde bölgedeki iktisadi ve sosyal koşulları (tarımsal üretimi arttırmak, ürünlerin pazarlanması, seraların oluşturulması) için kurulacaktır, böylelikle PEİ lerin gelirleri iyileştirilecektir. Proje alanında 5 kooperatifin kurulacağı öngörülmüştür. Bu kooperatifler, iki tanesi yeni Yusufeli nde ve üç tanesi köylerde hizmet etmek üzere baraj gölünün güneybatı, kuzeyi ve doğu bölümlerinde kurulacaklardır. Kooperatiflerin (5 yıl için) hizmet ve kurulum maliyetleri için TKİB nin geçmiş uygulamaları esas alınmıştır. Bu kooperatiflerin hizmetlerine başladıklarında gelirlerini kendi faaliyetlerinden ve diğer fon kaynaklarından elde etmesi beklenmektedir. Kooperatiflerin toplam maliyetleri yukarıda bahsedilen birim fiyat ile öngörülen kooperatif sayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. K.5. Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması Yeniden yerleşim sürecinin başlangıcından itibaren devlet PEİ lere danışma hizmeti sağlayacaktır. Bu hizmetin yıllık maliyeti direk giderler ve bu hizmet için istihdam edilecek gerekli uzman sayısı ile hesaplanmıştır. Yıllık maliyet 11 yıl ile çarpılmış ve bu hizmetin toplam maliyeti hesaplanmıştır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 46

14 K.6. Eğitim Saha çalışmaları doğrultusunda elde edilen verilere (taleplere) dayanılarak verilecek eğitimlerin konuları belirlenmiştir. Saat başına düşen eğitim birim maliyeti eğitimcilerin taleplerine dayanılarak hesaplanmıştır. Eğitim faaliyetleri 6 yılda tamamlanacak biçimde planlanmıştır. Eğitimin direk giderleri de bu tip eğitimlere dayandırılmıştır. Eğitimin toplam maliyeti hesaplanırken, eğitim saat başı birim maliyeti, gerekli toplam eğitim ders saati ve eğitimin devam edeceği yıl miktarı ile çarpılarak hesaplanmıştır. Son olarak direk giderler hesaplanan bu miktara eklenmiştir. Her tür eğitim için yapılan hesaplama toplanarak toplam eğitim maliyetine ulaşılmıştır. Buna ek olarak, yeni tarımsal yöntemler, balıkçılık gibi konularda mesleki eğitimler (TKİB ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından) sağlanacaktır. Örneğin ÇOB ve Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından proje kapsamında ormancılık ve eko-turizm ile ilgili eğitimler sağlanabilecektir. K.7. Çocukların Okula Ulaşımı Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler, çocuklarını parasal nedenlerden dolayı orta okula gönderemeyen haneler için (Türkiye de ilköğretim mecburidir), ulaşım konusunda destek sağlayacaktır. Bu desteğin maliyeti 15 yıl için tahmin edilmiştir. K.8.Tarımsal Gelişim Maliyet Kalemi Tarımsal gelişim için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin maliyet olarak karşılıkları bu maliyet kaleminde göz önüne alınacaktır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalar Ek.N, Ek.M ve Ek.L yapılmıştır. L. İzleme İç ve dış izlemenin maliyetleri herbir faaliyete bağlı olarak direk maliyetler (ekipman, seyahat, analizler, vb.) ile adam.ay maliyetleri kullanılarak hesaplanmıştır. İnşaatın bitiminden sonra da 4 yıl devam edecek olan izleme toplam 11 yıl sürecektir. Ayrıntılı maliyetler Bölüm 11 de sunulmuştur. Genel izleme maliyetinin tespiti için herbir izleme faaliyetinin maliyetinin toplamı alınmıştır. M. Yeniden Yerleşim Bölgesine İnşa Edilecek Köprü İnşası Kentsel yerleşim için Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkii seçilmiş, Barhal vadisinin doğu ve batı yakasını bağlamak için ek bir köprünün yapılması planlanmıştır. YYEP saha çalışmalarında PEİ lerin talepleri arasında olan bu ek köprünün doğu tarafında olan yerleşimleri yeni ilçe merkezine bağlaması ve tüm yerleşimlerin ana arterlere bağlanması açısından çok işlevsel olacağı öngörülmüştür. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 46

15 Yeniden Yerleşim için Beklenmeyen Maliyetler ([F+G+H+I+J+K+L+M]*0,15) Yeniden yerleşim faaliyetleri sırasında beklenmedik maliyetlerin toplam yeniden yerleşim maliyetlerinin %15 i olabileceği benzer projeler temel alınarak tahmin edilmiştir. N. Diğer Maliyetler Relokasyon yolları ve iletim hatlarının maliyetini içeren diğer maliyetler barajın ilgili tesislerinin inşasının maliyetlerine dahil edilmiştir. Relokasyon yolları inşa maliyetleri, Konsorsiyum un sözleşmesi gereği Yusufeli Projesinin inşaat bütçesinden karşılanacaktır. İletim hatlarının inşası ve işletilmesi ise TEİAŞ ın sorumluluğu altında olup, proje ile ilgili iletim hatları (380 kv) şu anda inşa halindedir. Daha küçük 154 kv lık iletim hatlarının inşası da TEİAŞ tarafından yapılacak ve bu projeler için ihaleler 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. İletim hatlarının maliyetleri TEİAŞ ın bütçesinden karşılanacaktır ve bu bedelin tahsisatı projeler için halihazırda yapılmıştır Kamulaştırma Maliyeti (Maliyet Kalemleri A, B, C, D ve E) Binasız Arsalar (Maliyet Kalemi A1) Yapıların kamulaştırma maliyetleri hesaplanırken, üzerinde bulundukları arsaların maliyeti de hesaba katılmıştır. Ancak proje alanında üzerinde herhangi bir yapı olmayan ve kamulaştırmaya konu binasız arsalar da bulunmaktadır. Bu tür binalar tarım alanlarından ayrı olarak değerlendirilmişlerdir. DSİ ye danışılarak köyler için 15 USD/m 2 ve Yusufeli ilçe merkezi için 68 USD/m 2 birim fiyat tespit edilmiştir. Binasız arsaların kamulaştırma tazmin bedelleri Tablo de verilmiştir. Tablo Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Adı Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yusufeli 6,691,217 Alanbaşı 30,323 Arpacık 2,696 Bahçeli 6,276 Bostancı 95,277 Çeltikdüzü 104,109 Çevreli 1,036,364 Çıralı 17,868 Darıca - Dereiçi 131,361 Irmakyanı 16,863 İşhan 184,665 Kılıçkaya 476,831 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 15 / 46

16 Tablo Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Adı Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Kınalıçam 353,716 Küplüce 1,868 Morkaya 36,077 Pamukçular 5,981 Sebzeciler 35,978 Tekkale 172,650 Yeniköy 265,807 Toplam 9,665, Tarım Alanları (Maliyet Kalemi A2-A8) Tarım alanlarının değerlendirmesi yapılırken Bölüm 4 te anlatılan yasal prosedür izlenmiştir. Bütçenin hesaplanması için ayrıca aşağıdaki bilgilerden faydalanılmıştır. Tarım alanlarının fiyatı net gelir yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Net gelir arazinin aynı şekilde kullanılmasına devam edilmesi durumunda söz konusu araziden elde edilecek gelirdir. Arazi fiyatlarına ek olarak, net gelir yaklaşımı söz konusu arazide yetişebilecek ürün çeşitlerini ve araziden kazanılacak yıllık geliri de göz önüne alır. Bu sebepten dolayı, arazilerin kamulaştırma bedelleri her zaman normal satış bedellerinden yüksektir ve toprak sahibi aynı kalitede ve miktarda bir araziye sahip olmak için yeterli bir bedel alacaktır. Bu değerlendirme süresince kullanılan temel denklem aşağıda sunulmaktadır: K=R/f, K= Kamulaştırma için Birim Fiyat (USD/m 2 ) R= Net Gelir (brüt gelir üretim giderleri) (USD/m 2 ) f= Kapitalizasyon Oranı (tarım alanlarına yatırılan sermayenin riski) Genelde araziye yatırım, riski en düşük olan yatırımlardır. Yatırımın riski yatırımın faiz oranı ile ilgilidir. Bundan dolayı, kapitalizasyon faiz oranı diğer riskli yatırımların faiz oranlarından daha düşüktür. Tarım alanlarının değerlendirilmesi sırasında mevcut ortalama kapitalizasyon faiz oranı dikkate alınmıştır. Şu anda DSİ Artvin Bölge Genel Müdürlüğü, bölge için kapitalizasyon faiz oranını %4 olarak kullanmaktadır. Farklı tipteki araziler için kapitalizasyon faiz oranları ve ortalama net gelirin kullanılarak elde edilen birim fiyatlar, kamulaştırma bedellerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Birim fiyatlar Tablo 12.2 de sunulmuştur. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 46

17 Tablo Artvin ve Diğer Bölgelerdeki Arazilerin Birim Fiyatları (DSİ, 2005) Arazi Tipi Artvin (USD/m 2 ) Doğu, Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinden Diğer Şehirler için Birim Fiyatlar İzmir Bursa Sivas K. Maraş (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) Meyvelik ve sebzelik Kuru tarım arazisi Sulu tarım arazisi Aşağıdaki kriterler de tazminatın hesaplanması sırasında göz önünde bulundurulacaktır: Eğim Yıl içerisindeki hasat miktarı Sulama ve teraslama yöntemleri Yerleşim bazında yaklaşık kamulaştırma bedelleri Tablo 12.3 de verilmiştir. Kamulaştırma bedelleri saha çalışmalarında elde edilen verilere dayanarak hesaplanmıştır. Tarım alanlarının kamulaştırma bedellerinin hesabı için tarım arazilerinin yüzey alanı ile belirlenen birim fiyatlar çarpılmıştır, söz konusu bedeller Tablo 12.2 de sunulmuştur. Projeden dolayı yitirilecek arazilerin alan ölçüleri beyanlardan elde edilmiştir. Tablo Yerleşim ve Arazi Cinsine Göre Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Sulu Arazi Kuru Arazi Meyvelik Bağ Sebze Bahçesi Kavaklık Diğer Toplam Yusufeli 1,801,708 1,068,352 6,197, ,740 4,394, , ,677 14,615,586 Alanbaşı 2,656, , ,860 4,299 60, ,721 22,111 3,369,851 Arpacık 410,904 65, ,481-1,418,672 10, ,706 2,837,172 Bahçeli 15,925 23,027 19,147-45,651 37, ,908 Bostancı 24, , ,102 6,019 1,277,719 2,155,151-4,701,587 Çeltikdüzü 1,148, , , ,742 1,827,900 80, ,793 4,858,450 Çevreli 3,743, ,764 1,277, ,021 1,668, , ,227 7,554,529 Çıralı 979, ,477 1,881,589 68,886 1,492,920 1,062 53,083 4,606,843 Darıca 1,776, ,619 4, ,458 15,925 10,617 2,669,940 Dereiçi 53,385 56,581 35, , ,012-47, ,151 Irmakyanı 95,549 1, ,301 17, ,956 11,708 64, ,060 İşhan 318, ,569 2,250, ,015 1,246, , ,721 5,041,053 Kılıçkaya 4,830, , ,962 57, ,361 33,633 22,825 5,635,571 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 46

18 Tablo Yerleşim ve Arazi Cinsine Göre Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Sulu Arazi Kuru Arazi Meyvelik Bağ Sebze Bahçesi Kavaklık Diğer Toplam Kınalıçam 1,009, ,229 2,270, ,483 1,927, ,048 1,240,800 7,849,487 Küplüce 5,308 6,572 71,923 42, ,801 31,850 21, ,676 Morkaya 312,379 96, ,670 11, ,278 19,110 31,850 1,563,759 Pamukçular 53, , ,996 96, ,797 15,925 53,083 1,144,177 Sebzeciler ,279 52, , , ,391 Tekkale 4,603,585 1,015,955 1,479, ,049 1,575, , ,053 10,067,937 Yeniköy 29, , , , ,162 9, ,361 Toplam 23,868,021 5,401,220 20,096,824 2,898,033 20,802,562 4,439,696 3,151,134 80,657, Meralar için Ot Bedeli (Maliyet Kalemi A9) Ot bedeli proje sponsoru DSİ tarafından TKİB ye ödenecektir. Meralar için gereken ot bedelinin birim fiyatı 1.5 USD/m 2 dir (DSİ den edinilen bilgiye göre). Proje dolayısıyla yitirilecek toplam mera alanı 2,100,000 m 2 olarak belirlenmiş ve bu birim maliyet ile çarpılarak toplam ot bedeli 3,150,000 USD bulunmuştur Evler ve Binalar (Maliyet Kalemi B1 ve B2) Binaların ve altyapının maliyeti (arsa, kanalizasyon, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı vb.) benzer özelliklerde bir arsa ve üzerine inşa edilen yeni evin değerini göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım bir evin ikamesinin ve arsa değerinin piyasa değerinde olacağını varsayar. Evlerin ve Binaların bedellerinin belirlenmesi süreci aşağıda verilmiştir: Bina arsalarının kamulaştırma bedellerinin hesaplanması: DSİ den alınan ve daha önce de kullanılan birim fiyatlar kullanılmıştır. Birim fiyatlar proje alanındaki köyler için 20 YTL/m 2 (15 USD/m 2 ) ve ilçe merkezi için 90 YTL/m 2 (68 USD/m 2 ) olarak belirlenmiştir. Artvin ve Türkiye deki diğer bölgeler için ortalama kamulaştırma değerleri Tablo 12.4 de sunulmuştur. Diğer bölgeler ile Artvin deki kamulaştırma değerleri karşılaştırıldığında, Artvin deki değerlerin oldukça yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum genel olarak bölgedeki arazi kıtlığından ileri gelmektedir. Tablo Ev Arsalarının Birim Fiyatları (DSİ) Arazi Tipi Artvin Yusufeli (USD/m 2 ) Artvin Köyleri (USD/m 2 ) Doğu,Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinden Diğer Şehirlerdeki Birim Fiyatlar İzmir Bursa Sivas K. Maraş (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* Ev arsası * Birim fiyatlar köylerde ve ilçe merkezinde belirlenen ev arsalarının ortalamasıdır YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 18 / 46

19 Mevcut bir ev ile aynı özelliklere sahip (mevcut dizayn ve malzemeyi yansıtan) başka bir ev ile ikamesinin bedeli: BİB tarafından belirlenen binalar için resmi birim fiyatlar Tablo 12.5 te verilmiş ve konutların kamulaştırma bedellerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Tablo Yapılar için Birim Fiyatlar (DSİ, 2005) Binanın Tipi Birim Fiyat (USD/m 2 ) Konutlar (betonarme) 237 Konutlar (taş ve ahşap) 191 Dükkanlar ve seralar 193 Ahır, samanlık, ambar, kiler 67 Diğer (bahçe duvarları, vb.) 38 Kamulaştırma bedelleri hesaplanırken yapılan fiziksel yıpranma (yıpranma payı, amortisman) kesintisi sadece binaların maliyetinden düşülür. Bu yıpranma payı oranları Maliye Bakanlığı tarafından uygulatılan, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Tüzük e Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük te (1982) verilmiştir. Bu oranlar Tablo 12.6 da sunulmuştur. Tablo Binaların Yıpranma Payı Oranları Yapının Tipi 0-3 yıl 4-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl >76 yıl Beton ve Tuğla Yapı %4 %6 %10 %15 %20 %25 %32 %40 %50 %60 Taş ve Ahşap Yapı %8 %12 %18 %25 %32 %40 %50 %60 %70 %80 Çamur yada Kerpiç Yapı %10 %17 %25 %35 %45 %55 %65 %75 %85 %90 Son olarak, arsanın değeri evin değerine eklenerek konutların genel kamulaştırma bedeline ulaşılır. Daha sonra, Kamulaştırma bedelleri (kesinti yapılmadan) PEİ lerin ikame maliyeti olarak verdikleri beyanları ile karşılaştırılmıştır. İlgili metodoloji Bölüm 12.1 de ayrıntılı şekilde açıklanmıştır ve konu ile ilgili istatistiki analiz ve düzeltmeler Ek I.3 de verilmiştir. Yıpranma payı düşülen binaların kamulaştırma değerleri Tablo 12.7 de yerleşim bazında verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 19 / 46

20 Tablo Yapıların Tipleri ve Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Ev ve Arsa Ahırlar Dükkan ve Arsa Diğerleri Toplam Yusufeli 14,747,062 2,282, ,253 1,822,803 19,289,372 Alanbaşı 134,272 89,205 9,296 26, ,534 Arpacık 84,673 54,281-8, ,712 Bahçeli 147,694 37,155-22, ,274 Bostancı 18,004 15,328-21,033 54,365 Çeltikdüzü 1,466, ,392 17, ,267 2,262,631 Çevreli 2,382,182 1,172,192 69, ,244 4,235,152 Çıralı 816, , ,681 1,415,671 Darıca 136, ,828-29, ,093 Dereiçi 179,637 66,823-70, ,182 Irmakyanı 717, , ,001 1,186,183 İşhan 832, , ,392 1,679,317 Kılıçkaya 327, ,421-58, ,008 Kınalıçam 3,982,142 1,456,142 7,264 1,182,314 6,627,862 Küplüce 87,780 7,826-7, ,943 Morkaya 409, ,813-87, ,072 Pamukçular 77,466 58,491-34, ,794 Sebzeciler 247,775 72,024 11,788 53, ,395 Tekkale 2,681, ,039 88, ,117 4,219,991 Yeniköy 630, ,849 30, ,950 1,082,754 Toplam 30,106,415 8,699, ,982 5,679,951 45,158,305 Binalardan yapılan yıpranma payı kesintisinin toplam miktarı 6,576,111 USD olacaktır. Bu bedel Bölüm 12.1 de de anlatıldığı gibi tazmin (kamulaştırma) değeri bazı sebeplerden dolayı düşük (eksik) çıkan yapılar için kullanılan objektif kriter bu durumda uygun görüldüğü miktarlarda kullanılacaktır Ortak Mülkler ve/veya Kamu Kuruluşları Mülkleri (Maliyet Kalemi C) Ortak mülklerin kamulaştırma bedelleri ilgili kamu kuruluşuna ya da köy tüzel kişiliğine ödenir. Ortak mülkler köy ve mahalle muhtarı anketlerinden tespit edilmiştir. Ayrıca metrekarelerin tespiti için de köy ve mahalle muhtarı anketlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra, kamulaştırma maliyeti her yapı için birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır (birim fiyatlar için Tablo 12.8 e bakınız). Tablo Ortak Mülklerin Birim Fiyatları Ortak Mülk Tipi İlgili Kuruluş Birim Fiyat Okul Sağlık Bakanlığı 270 Cami Diyanet İşleri Başkanlığı 305 Askeri Mülk Türk Silahlı Kuvvetleri 270 Hapishane Adalet Bakanlığı 305 Hastane Sağlık Bakanlığı 405 Resmi Yapılar (belediye ve valilik İçişleri Bakanlığı 305 Spor Tesisleri Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı 305 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 20 / 46

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

İSTANBUL SARIYER ZEKERİYAKÖY 462 ADET KONUT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL SARIYER ZEKERİYAKÖY 462 ADET KONUT DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL SARIYER ZEKERİYAKÖY 462 ADET KONUT DEĞERLEME RAPORU EMLAK KONUT

Detaylı

5.0 ARAZİ KULLANIMI. 5.1 Giriş. 5.2 Yöntemler

5.0 ARAZİ KULLANIMI. 5.1 Giriş. 5.2 Yöntemler 5-1 5.0 ARAZİ KULLANIMI 5.1 Giriş Bu Bölüm, Projenin yakın çevresindeki mevcut arazi kullanımlarını ve Projenin olası etkilerini tanımayı amaçlamaktadır. Raporun bu bölümünün temel amaçları şunlardır:

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ- OSMANGAZİ İLÇESİ 519 ADA 15 PARSEL KORUPARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi: 16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV962 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YAKUPLU DA 5 ADET ARSA BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- ŞİŞLİ İLÇESİ 1199 ADA 384 PARSEL TORUN CENTER PROJESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ KARTAL İLÇESİ'NDE YER ALAN HORİZON PROJESİ ( 178 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 KRF-1402001 KARTAL HORİZON RAPOR BİLGİLERİ TALEP

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi:31.12.2013 Değer Tarihi:03.02.2014 R. No: 2013REV952 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA MERİT

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA/ETİMESGUT/ERYAMAN MAH. 48147 Ada 1 Numaralı Parsel Üzerindeki Göksu AVM de 38 Adet Dükkan Temmuz 2014 2014_400_095_2

Detaylı

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ

III. 2015-2017 DÖNEMİ KAMU YATIRIM POLİTİKASININ ÖNCELİKLERİ 2015-2017 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2015-2017 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 404 ADA 39 PARSEL ESENYURT İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ 2014-2016 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. AMAÇ ve KAPSAM Amaç 1. Bu rehberin amacı, 2014-2016 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı

Detaylı