12. MALİYETLER VE BÜTÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. MALİYETLER VE BÜTÇE"

Transkript

1 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden yerleşimin maliyetlerine ilişkin gerçekçi bir değerlendirme, bütçe için yeterli tahsisin yapılmasına hizmet edecektir. Kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer ilgili giderler kalemler halinde hesaplanmıştır. İskan olanaklarının nakit değerleri Amerikan Doları ile gösterilmiştir. İlgili maliyetlerin belirlenmesinde, yapılan saha çalışmasından elde edilen hanehalkı beyanları, arazi ve mülk envanterleri, BİB ve DSİ den alınan birim fiyatlar göz önünde bulundurulmuştur. İskan edilecek hanelere sağlanacak olan harcırahlar, gelir restorasyonu maliyetleri ve izleme maliyetleri gibi diğer maliyetler de yeniden yerleşim maliyetlerine dahil edilmiştir. Ayrıca diğer olası ancak halihazırda öngörülmesi mümkün olmayan maliyetler, bütçedeki beklenmedik maliyetler kalemi ile gösterilmektedir. YYEP maliyetleri ile ilgili gerekli nakit akışı ise EK I (I.1 ve I.2) de tablo ve grafik olarak sunulmuştur. Maliyetlerin tahmininde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin belirlediği (kanunlar yoluyla) ve benzer durumlarda uygulanmış birim fiyatlar, istatistiki yöntemler ve geçmiş deneyimler kullanılmış ve böylelikle bütçe oluşturulmuştur. Tanım olarak bütçe, belli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetlerin beklenen giderlerinin kalemlenerek, mali kaynağıyla birlikte, tahminidir. Yusufeli Projesinin YYEP bütçesi hanehalkı araştırmalarının (bazı kalemler için PEİ lerin beyanlarını da kapsayarak) kullanılması ile oluşturulmuştur. Bütçeyi şekillendirmek için net ve detaylı maliyet kalemleri seçilmiş ve maliyet kalemleri için fonları sağlayacak kurumlar takip eden bölümlerde sunulmuştur İskan ile İlgili Faaliyetleri için Maliyet Hesaplaması Yaklaşımı Maliyet Kalemleri ve Bilgilendirme Gerekliliği YYEP bütçesi kapsamında kamulaştırma tazminatı, yeniden yerleşim ve diğer ilgili giderler kalemler halinde hesaplanmış ve tazmin seçeneklerinin nakit değerleri Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. YYEP bütçesini oluşturmak için aşağıdaki gibi aşamalı bir yaklaşım kullanılmış ve her bir kalem aşağıda açıklanan metodolojiler ile hesaplanmıştır. Bütün ilgili tahminler bölüm 12.2 ve 12.3 te verilmiştir. Maliyet kalemleri yeniden yerleşim kapsamında gerekli olacak faaliyetler esas alınarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki maliyet kalemleri YYEP bütçesine dahil edilmiştir: YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 46

2 1. Kamulaştırma Maliyet Kalemleri A. Araziler için Kamulaştırma Maliyetleri A.1. Ev Arsası (binasız) A.2-A.8. Tarım alanları (Sulu ve kuru alanlar, Meyvelik, Bağ, Sebze Bahçesi, Özel Kavaklık ve diğer benzer araziler) A.9. Devlet Arazisi olan Meralar(Ot Bedeli) B. Yapılar için Kamulaştırma Maliyetleri B.1. Evler (Arsa dahil), Ahır/Samanlık, Dükkan (Arsa dahil), diğer (kulübe, ambar, kiler vb.) B.2. Yıpranma Payı(Amortisman) Maliyeti C. Ortak Mülklerin Kamulaştırma Maliyeti D. Mücavir Taşınmazların Kamulaştırma Maliyetleri E. Kadastro Çalışmaları ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması E.1. Kadastro Çalışmaları E.2. Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması Kamulaştırma için Beklenmeyen Maliyetler ([A+B+C+D+E]*0,15) 2. Yeniden Yerleşim Maliyet Kalemleri F. Kentsel Yeniden Yerleşim Maliyetleri F.1. Kentsel Yeniden Yerleşim Alanı için İmar Planlaması F.2. Kentsel Yeniden Yerleşim Alanının Hazırlanması F.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası F.4. Konut ve İşyerlerinin İnşası F.5. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti G. Kırsal Yeniden Yerleşim Maliyetleri G.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanı(ları) için İmar Planlaması G.2. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanının(larının) Hazırlanması G.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası G.4. Konutların İnşası G.5. Kısmen Etkilenen Köylerde Su altında Kalan Ortak Mülklerin İnşası G.6. Kırsal Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti H. Tarihi Varlıkların Taşınma Maliyetleri I. Ulaşım ve Taşınma Harcırahı Maliyetleri J. Karşılıksız İskan Yardımları Maliyetleri K. Gelir Restorasyonu Faaliyetleri K.1. Krediler K.2. Sığınma ve Bakım Evlerinin Kurulması K.3. Haksahibi Olmayanlar için Gelir Restorasyonu K.4. Kooperatiflerin Kurulması K.5. Danışma Ofislerinin Kurulması YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 46

3 K.6. Eğitim K.7. Çocukların Okullara Taşınması K.8.Tarımsal Gelişim Maliyet Kalemi L. Yeniden Yerleşim Bölgesine Ek Köprü İnşası M. İzleme Maliyetleri Yeniden Yerleşim için Beklenmeyen Maliyetler ([F+G+H+I+J+K+L+M]*0,15) N. Diğer Maliyetler Her maliyet kaleminin tahmini için gerekli bilgi, saha araştırmasından alınan sonuçlardan, ilgili kurumlardan ve piyasadan elde edilmiştir. Maliyetler aşağıdaki maddeler kullanılarak hesaplanmıştır; Arazi ve fiziksel varlık envanteri sonuçları, Saha araştırmasında anketlere verilen cevaplar, BİB ve DSİ birim fiyatları, İstatistiki yöntemler, Geçmiş deneyimler ve piyasa fiyatları, Türkiye de kabul görmüş genel uygulamalar. Güvenilir bir YYEP bütçesi elde edebilmek için, maliyetler herbir maliyet kalemi için aşağıda açıklanan ilgili yöntem kullanılarak hesaplanmıştır Maliyet Kalemi için Hesaplama Yöntemleri A. Arazilerin Kamulaştırılması A.1. Ev Arsası (ev hariç) Projeden dolayı kaybedilecek olan arsaların büyüklükleri, saha çalışmalarının sonuçlarından elde edilmiş ve arazi kullanımı haritaları çalışmaları ile kontrol edilmiştir. Bir metrekare arsayı kamulaştırmak için kullanılabilecek yaklaşık birim fiyatlar DSİ den öğrenilmiştir. Arsaların kamulaştırma maliyetleri birim fiyatların projeden dolayı kaybolacak arsanın alanı ile çarpılması ile hesaplanmıştır. A.2. A.8. Tarım Alanları Tarım alanları net gelir yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Net gelir mevcut arazinin aynı şekilde kullanımına devam edilmesi durumunda söz konusu araziden elde edilecek gelirdir. Arazinin fiyatına ek olarak, net gelir yaklaşımı söz konusu arazide yetişebilecek ürün çeşitlerini ve araziden kazanılacak yıllık geliri de göz önüne alır. Bu değerlendirme süresince kullanılan temel denklem aşağıda gösterilmektedir: YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 46

4 K=R/f, K = Kamulaştırma için birim fiyat (USD/m2) R = Net gelir (brüt gelir üretim giderleri) (USD/m2) f = Kapitalizasyon oranı (tarım alanlarına yatırılan sermayenin riski) Yatırımlarda risk, yatırım faiz oranlarının seviyesi ile ilişkilidir. Bu yüzden, kapitalizasyon faiz oranı diğer riskli yatırımların faiz oranlarından düşüktür. DSİ Artvin Bölge Müdürlüğü kapitalizasyon faiz oranını %4 olarak kullanmaktadır. Net gelir değerleri saha çalışmalarının sonuçlarının analizi ile hesaplanmıştır. Bölgedeki birim fiyatlar, kapitalizasyon faiz oranı ve her arazi türü için ortalama net gelir kullanılarak yukarıdaki eşitlikten bulunmuştur. Kamulaştırma tazminatının maliyeti, kaybolacak tarım arazisinin yüzey alanının (saha çalışmalarında hanehalkı arazi varlıkları envanteri beyanlarından elde edilen) yukarıda bulunan birim fiyatlar ile çarpılması ile hesaplanmıştır. A.9. Meralar (ot bedeli) Meraların kaybından dolayı TKİB ye ödenecek olan ot bedelinin hesaplanması için DSİ nin sağladığı 1.5 USD/m 2 olan birim fiyat kullanılmıştır. Kaybolacak meraların alanının tahmininde ise GIS uygulamaları kullanılarak hazırlanan arazi kullanım haritasından elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Maliyet, birim fiyat ile kaybolacak arazinin alanının çarpılması ile bulunmuştur. B. Yapıların Kamulaştırılması B.1. Konutlar, Ahırlar, Dükkanlar ve Diğerleri PEİ lerin yeniden yerleşimden sonra sosyoekonomik açıdan daha kötü durumda olmamaları için PEİ lere ödenmesi gereken mülkün ikame maliyetine, saha çalışmalarından elde edilen değerler ile ulaşmak esas amaçtır. Bu yaklaşım, daha fazla tazminat için mülk maliyetini abartanlar ile güvenilir beyanların birbirlerinden ayrılmasını gerektirmektedir. Bina arsalarının (kırsal ve kentsel alanlarda ayrı değerlendirme ile) ve konutların (bina malzemesine göre) metrekare başına düşen birim fiyatları ilgili Türk Kanunları ile belirlemiştir. Kaybolacak arazinin tazmini için kamulaştırma tazminatı, söz konusu birim değerler ve araziler için (metrekare olarak) hanehalkı araştırmasından elde edilen beyanlar esas alınarak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım konutlar için doğrudan uygulanamamaktadır, çünkü sadece yaklaşık 400 hane, konutları için metrekare beyanında bulunurken, ahır, ambar, kiler, kulübe gibi dış yapılarla ilgili neredeyse hiç metrekare beyanında bulunulmamıştır. Bununla birlikte, yapıların ikame değerleri beyan edilmiştir. Bu yapıların kamulaştırma maliyeti değerlendirmesi saha çalışmalarının sonuçları kullanılarak yapılmakla YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 46

5 birlikte, anket sonuçlarındaki abartılı beyanlar için istatistiki düzeltme yapılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan yöntem aşağıdaki gibi özetlenebilir: 1. Metrekare bilgileri olan konutların yapı maliyetleri BİB nin birim fiyatlarına dayanılarak, yapının büyüklüğü ve yapı malzemesine göre hesaplanmıştır. 2. Kanunlar bina arsalarının binanın metrekaresinin 1.5 katı olmasını öngörür. Böylece, arsa için gerekli alanlar yapının metrekaresinin 1.5 ile çarpılması ile hesaplanmıştır. Daha sonra, yaklaşık arsa bedelini hesaplayabilmek için bu alanlar DSİ nin metrekare birim fiyatları ile çarpılmıştır. 3. Hesaplanan arsa değeri (madde 2), yapının maliyetine (madde 1) eklenir ve yeni bir evin tam ikame maliyeti, ilgili Türk Kanunlarına göre elde edilir. 4. Belirtilen ikame maliyetinin öznelliğini korumak için hanelerin 3. maddede beyanlarından hesaplanan değerlerin oranı dağılım olarak alınmıştır. Diğer bir ifade ile anket çalışmalarından elde edilen yapıların değer beyanları ile resmi fiyatlandırma sürecinin sonucunda söz konusu yapılar için bulunan değerlerin karşılaştırılması ile bulunan oranın medyanı (en ortadaki değer) 0.95 tir. Medyanı 0.95 olan bu oran, DSİ nin tespit ettiği metrekare fiyatlarının, etkilenen insanların evleri için biçtiği öznel değere yakınlığının derecesini göstermektedir. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse, hanenin yapısı için biçtiği ve beyan ettiği öznel değer ile devletin hesapladığı değer arasındaki karşılaştırma sonucundaki ortaya çıkan oranın medyanı 1 ise bu hanenin beyan ettiği yapı değerinin tam ve eksiksiz olarak devlet tarafından ödendiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde bu medyan 1 in üzerine çıkabilmektedir, bu durum; hanenin mülk için biçtiği değerin devletin hesapladığı değerden yüksek olduğunu göstermektedir. 1 in uzağına düşen her değer gerçekten sapma oranı olarak adlandırılabilir ve bu çalışmada devlet tarafından karşılanan değer miktarı beyanlardan elde edilen değerlerin %95 ini kapsamaktadır. Genel için medyan 0.95 olsa da bazı haneler için söz konusu gerçek değerden sapma oranı oldukça yüksektir (örneğin bazı hanelerde bu medyan 22 ye çıkmıştır. Bu hanelerin yapılarına biçtikleri öznel değerlerin resmi hesaplama sonucu elde edilecek değerden 22 kat fazla olduğunu göstermektedir) ve bu da ortaya çıkan abartılı beyanların istatistiki olarak düzeltme gereğini gösterir. Bu gerçek değerden sapmaların istatistiki olarak düzeltilmesinden sonra, hanelerin ikame değeri beyanları, metrekare değerleri olmaksızın, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında ölçüt olarak kullanılmıştır. 5. Oluşturulan oranların dağılımı (madde 4) 100 lük aralıklara bölünmüştür ve bu 400 haneden elde edilen aralık değerleri, 3,031 hanenin belirttiği tüm ikame değerlerine uygulanmıştır. 6. Her aralığın ikame maliyeti beyanları gerçek değerden sapma oranı (madde 4) ile ıskonto edilmiş ve yeni bir evin kamulaştırma maliyeti elde edilmiştir 7. Binaların yıpranma payları Türk Kamulaştırma Kanununa dayanılarak kesilmektedir. Alanda yaklaşık yıpranma payları kanunlar tarafından binanın yaşı, yapı malzemesine göre tespit edilen yıpranma oranları, ve saha çalışmalarına dayanılarak hesaplanmıştır. Bu amaçla arsa değerleri binaların ikame değerlerinden ayrılmıştır. Sadece bina değerlerini bulmaya yönelik YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 46

6 olarak, beyanlardan hesaplanan arsa değeri ikame değerine oranı kullanılır. Bu oranlar Yusufeli ilçesinde 0.30 ve köylerde 0.09 dir. Daha sonra yıpranma payı binanın yapı malzemesi ve yaşına dayanılarak hesaplanmış ve konutun yaşı hesaplanan ikame değeri ile söz konusu yüzde oran ile çarpılarak (kanunlarca tespit edilen) bulunmuştur. Bu yıpranma maliyeti yukarıda hesaplanan ikame maliyetinden düşülür ve yapılar için kamulaştırma bedeli hesaplanır. B.2. Yıpranma (Amortisman) Maliyeti Kamulaştırmaya haksahibi olan PEİ lerin kaybedecekleri yapılarının eksiksiz tazmini için, ikame maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır ancak, resmi değerlendirme sürecinde yapıların değerinden yıpranma payı düşülmektedir. Türk Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılacak varlıkların yıpranma payları söz konusu varlıktan düşülerek kamulaştırma değeri hesaplanacaktır. Bu yıpranma paylarının düşülmesinden dolayı ortaya çıkabilecek değer düşüşleri ile ilgili önlemler B.3. de sunulmaktadır. - Sarp topografyadan dolayı bölgedeki inşaat güçlükleri; - Evin bakım koşulları; - Mimari özellikler (eğer mevcut ise); - Yola yakınlık - Binanın konumu (merkezi konumda olması, veya daha fazla gün ışığı alması gibi) Yapıların eksik tazminine sebep olabilecek uygulamalardan biri de eskime paylarının yapının yaşına göre yapının ham değerinden kesilmesidir. Bu hesaplama süreci yukarıda B.1. de açıklanmaktadır. Objektif kriterin kullanımı Türkiye de kabul gören ve aynı zamanda Yargıtay tarafından onaylanan, bir mülkün değerini %40 yükseltebilen bir uygulamadır (bu uygulamaya örnek olarak Atatürk barajında yürütülen kamulaştırma çalışmaları verilebilir). C. Ortak Mülklerin Kamulaştırılması Ortak mülklerin ve/veya kamu binaların kamulaştırma bedellerini hesaplamak için gerekli veri büyük oranda köy ve mahalle muhtarı anketlerinden alınmıştır. Aynı şekilde ortak mülklerin ve/veya kamu binalarının metrekarelerinin tespitinde de köy ve mahalle muhtarı anketlerinden yararlanılmıştır. Birçok değişik ortak mülk için farklı birim fiyatlar mevcuttur ve bu birim fiyatlar USD/m 2 olarak BİB tarafından duyurulmuştur. Bu birim fiyatlar herbir ortak mülk için belirlenip, mülkün metrekare değeri ile çarpılarak kamulaştırma bedeline ulaşılmıştır. Etkilenen taşınmazların kamulaştırma bedelleri taşınmaza sahip olan kamu kurumuna ödenir. D. Mücavir Taşınmazların Kamulaştırılması Bazı durumlarda tarım alanları veya arsalar (binasız), baraj gölünden veya diğer proje unsurlarından dolayı tamamen kaybolmasalar da, kısmen su altında kalabilir. Bu kısım kamulaştırmaya konu olur. Mülkün kaybolmayan kalan kısmı mücavir YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 46

7 olarak adlandırılır. Söz konusu kısmi kamulaştırmadan dolayı kimi hallerde mücavir taşınmazlar işe yaramaz hale gelebilmekte ve kamulaştırmaya konu olabilmektedir. Örneğin; PEİ nin 200 m 2 (20 m x 10 m) tarım alanı vardır ve 100 m 2 (10 m x 10 m) kadarlık bir kısmı su altında kalacaktır. Arazinin kalan etkilenmeyen kısmı (100 m 2 ) mücavir olarak değerlendirilir. Mücavir mülklerin kamulaştırma bedellerinin tahmininde DSİ nin önceki tecrübelerinden ve GIS uygulamaları kullanılarak hazırlanan arazi kullanım haritalarından faydalanılmıştır. Artvin valiliği tarafından oluşturulan Mücavir Mülkleri Değerlendirme Komitesi, PEİ lerin mücavir taşınmazlar konusundaki hak sahipliğine karar verecektir. DSİ nin önceki uygulamaları ve arazi kullanım haritaları şunu göstermiştir ki, mücavir taşınmazların kamulaştırma bedelleri fiziksel olarak etkilenen mülkün toplam kamulaştırma bedelinin yaklaşık %1.5 ine denk gelmektedir. Böylece mücavir mülklerin kamulaştırma bedelleri toplam kamulaştırma bedelinin %1.5 i olarak hesaplanmıştır. E. Kadastro Çalışmaları ve Kamulaştırma Planının Hazırlanması E.1. Kadastro çalışmaları DSİ tarafından kadastro işleri ile ilgili birim fiyat daha önce yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu birim fiyat USD/ha şeklindedir. Kadastro çalışmalarının maliyeti, yapılması gereken alan ile söz konusu birim fiyat çarpılarak hesaplanmıştır. E.2. Kamulaştırma Planları Kadastro çalışmalarının toplam maliyet tutarı DSİ tarafından tespit edilmiş ve bu değer YYEP bütçesinde kullanılmıştır. Kamulaştırma için Beklenmeyen Maliyetler ([A+B+C+D+E]*0,15) F. Kentsel İskan F.1. Kentsel Yeni Yerleşim Yeri için İmar Planı Kentsel yeni yerleşim alanı için planlama faaliyetleri maliyetleri, planlanacak alan büyüklüğüne (ha) dayanılarak ve Şehir Bölge Plancıları Odasından sağlanan birim fiyat ve katsayılar ile tahmin edilmiştir. Alan büyüklüğüne göre planlama maliyetleri de ilgili oda tarafından duyurulur. Maliyete ilişkin düzeltici katsayılar aşağıdaki konular için sağlanmıştır; kentsel planlama (yada kırsal planlama), 1/5,000 ölçekli planlama ve 1/1,000 ölçekli planlama Böylece Yusufeli İlçesinin imar planlaması planlamanın birim fiyatlarının (planlanacak alan büyüklüğüne göre verilen) katsayılarla çarpılması ile bulunur. Katsayıları belirleyen üç faktör yukarıda verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 46

8 F.2. Kentsel Yeni Yerleşim Alanının Hazırlanması Yeni ilçe alanın hazırlık maliyetinin hesaplanması için önce yapılması gerekecek faaliyetler tanımlanmıştır. Herbir faaliyetin birim fiyatı bölgenin inşaat sektöründen alınmıştır. Bu aktiviteler; kaya kazı çalışmaları (USD/m 3 birim fiyat ile) diğer kazı işleri (USD/m 3 birim fiyat ile) kazı malzemesinin taşınması (USD/m 3 birim fiyat ile) dolgu işleri (kazı malzemesi ile) (USD/m 3 birim fiyat ile) istinat duvarı inşası (USD/m birim fiyat ile) bölgedeki kamulaştırma (USD/ha birim fiyat ile) dere yatağının ıslahı (toplam olarak) yerleşim içi yolların inşası (USD/m birim fiyat ile) toprak taşıma (ekim için) (USD/m 3 birim fiyat ile) Yeni yerleşim alanı için bu faaliyetlerin kapsamı (kazı miktarı, vb.) uydu görüntüleri ve GIS kullanılarak hazırlanan kentsel planlamaya dayanılarak öngörülmüştür. İlgili işler için belirlenen miktar birim fiyat ile çarpılmış ve kentsel alan hazırlığı (Yusufeli İlçesi için) maliyeti hesaplanmıştır. F.3. Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası Genel altyapı ve binalar özellikle yeni ilçe merkezi olacak yeniden yerleşim yeri için oldukça önemli konulardır. Bina ve altyapıların birim fiyatları BİB tarafından belirlenirken, gereken bina ve altyapı ihtiyaçları İmar Planı Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Birim fiyatlar ise metrekare başına farklı tipte binalar için verilmiştir. Benzer boyuttaki yerleşimlerde yapılan altyapı çalışmalarında edinilen deneyimlere dayanılarak bazı altyapı maliyetleri toplam bir tutar olarak alınmıştır (atıksu arıtma tesisi gibi). İnşa edilecek binaların maliyetini bulmak için binaların sayısı, alan büyüklüğü ve birim fiyatlar ile çarpılmıştır. Toplam bir tutar olarak sağlanan maliyet bedelleri ise hesaplanmış maliyetlerin üzerine eklenerek ortak kullanım mülklerinin yeniden inşasının maliyeti hesaplanmıştır. F.4. Konutların ve Ticari Binaların İnşası Kentsel yeniden yerleşimde konutların birim fiyatlarında DSİ nin, daha önceki birkaç uygulaması temel alınmıştır. Bu birim maliyet bitmiş bir evin tüm unsurlarını içermektedir ve elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer ev gerekliliklerini kapsamaktadır. Kentsel iskan tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin sonuçları temel alınarak belirlenmiştir. Bu sayı kredili iskanı tercih edenleri, kendi olanaklarıyla iskanı seçenleri ve devlet eliyle iskanı seçenleri kapsamaktadır. söz konusu sayı DSİ tarafından belirlenen birim fiyat (yukarıda bahsedilen) ile çarpılmış ve konutların inşa maliyeti (bütün ilgili altyapıyı içeren) tahmin edilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 46

9 Ticari binaların (dükkanlar) ortalama birim maliyetleri DSİ nin önceki uygulamalarından sağlanmıştır. İnşa edilecek dükkanların büyüklüğü ve miktarı şimdiki Yusufeli ilçesindeki dükkanlara dayandırılmıştır. Aynı sayıda dükkanın yeni yerleşim alanına da kurulacağı varsayılmıştır. Mevcut durumdaki dükkanlar ile ilgili anket çalışmalarından alınan bilgiler ve birim fiyatları kullanılarak söz konusu yapıların yapım maliyetleri (ilgili altyapı ile birlikte) hesaplanmıştır. F.5. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçim Maliyeti Kentsel yeniden yerleşim yeri seçiminde teknik fizibiliteler ile katılım ve danışmanlık hizmetlerinin maliyet kalemlerince de kapsanmış maliyetler ortaya çıkacak ve bu maliyetler bu kalemde gözetilecektir. G. Kırsal Yeniden Yerleşim G.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Alan(ları) için Planlama Çalışmaları Kırsal planlama, planlama işleriyle birlikte kırsal yerleşim alanı seçimindeki maliyetleri de içermektedir. Toprak analizleri, kavramsal planlama, köylerin planlaması BİB bakanlığı tarafından önceki deneyimlerine dayanılarak, toplam tutar olarak verilmiştir. Kırsal yeni yerleşim alanları için planlama maliyetleri, planlanacak alanın büyüklüğüne (ha) dayanılarak ve Şehir Bölge Plancıları Odasından sağlanan birim fiyat ve katsayılar ile hesaplanmıştır. Maliyete ilişkin düzeltici katsayılar aşağıdaki konular için sağlanmıştır; kırsal planlama 1/5,000 ölçekli planlama ve 1/1,000. ölçekli planlama Köylerin planlama maliyetleri, birim fiyatların (planlanacak alan büyüklüğüne göre verilen) yukarıda verilen katsayılarla çarpılması ile bulunur. G.2. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanının Hazırlanması Kentsel yeniden yerleşim alanlarında olduğu gibi kırsal yeniden yerleşim alanının hazırlık maliyetini tahmin etmek için önce yapılması gerekecek faaliyetler tanımlanmış ve tanımlanan faaliyetlerin birim maliyetleri de bölgedeki inşaat fiyatlarından elde edilmiştir. Bu faaliyetelerin kapsamı kırsal yeniden yerleşimi tercih eden hane sayısı temel alınarak hesaplanmıştır. Kırsal yeniden yerleşim tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin sonuçlarıyla belirlenmiştir ve aşağıdakileri kapsar: 1. devlet eliyle kırsal iskan tercih edenler 2. devlet eliyle kredili kırsal iskan tercih edenler 3. kırsal iskan tercih edip devlet eliyle iskan yada kendi olanakları ile iskan ile ilgili karasız olanlar, 4. devlet eliyle iskan tercih edip kırsal veya kentsel konusunda karasız olanlar, ve 5. kırsal veya kentsel ve kendi olanakları veya devlet eliyle iskan konusunda kararsız olanlar. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 46

10 Kırsal yeniden yerleşimin birim maliyetinin kentsel yeniden yerleşim birim maliyetinden daha fazla olmasından dolayı, madde 4 ve 5, kırsal kategoriye, en kötü senaryoyu yansıtmak üzere dahil edilmiştir. İlgili işlerin tespit edilen miktarı birim fiyat ile çarpılmış ve genel olarak kırsal yeniden yerleşim için alan hazırlığı maliyeti hesaplanmıştır. G.3.Ortak Mülklerin ve Altyapının İnşası Altyapı ve ortak mallar kırsal alanlarda tekrar kurulmalıdır. Binaların ve altyapının birim fiyatları BİB tarafından belirlenirken, bina ve altyapı ihtiyacı İmar Planı Yapılmasına Ait Esaslara Dair Yönetmelik tarafından belirlenmiştir. Birim fiyatlar metrekare başına farklı tipte binalar için verilmiştir. Daha önceki benzer boyuttaki yerleşimlerde edinilen deneyimlere dayanılarak bazı altyapı maliyetleri toplam bir tutar olarak alınmıştır. İnşa edilecek binaların maliyetini bulmak için binaların sayısı, alan büyüklüğü ve elde edilen birim fiyatlar çarpılmıştır. Toplam bir tutar olarak sağlanan maliyet bedelleri ise hesaplanmış maliyetlerin üzerine eklenerek ortak mülklerinin yeniden kurulmasının maliyeti hesaplanmıştır. G.4. Konutların İnşası Kırsal yeniden yerleşimde hane başına düşen konutların birim fiyatları tespit edilirken DSİ nin, daha önceki uygulamaları temel alınmıştır. Bu birim maliyet bitmiş bir evin tüm unsurlarını ihtiva etmektedir ve elektrik tesisatı, sıhhi tesisat gibi tüm küçük altyapı unsurlarını içermektedir. Kırsal yeniden yerleşimi tercih eden hanelerin sayısı hanehalkı anketlerinin (G.2 de açıklandığı gibi) sonuçlarından elde edilmiştir. Bu sayı konutların inşaat birim maliyetleri (ilgili küçük altyapıyı da içeren) ile çarpılarak konutların inşasının maliyeti hesaplanmıştır. G.5. Kısmen Etkilenen Köylerde Su altında kalan Ortak Mülklerin İnşası GIS destekli arazi kullanım haritalarından elde edilen bilgilere göre, su altında kalan (kamulaştırılacak) ortak mülkler belirlenmiş ve kamulaştırma bedelleri BİB nin belirlediği birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır. G.6 Kırsal Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi Maliyeti Kırsal yeniden yerleşim yeri seçiminde teknik fizibiliteler ile katılım ve danışmanlık hizmetlerinin maliyet kalemlerince de kapsanmış maliyetler ortaya çıkacak ve bu maliyetler bu kalemde gözetilecektir. H. Tarihi Varlıkların Taşınma Maliyetleri Su altında kalan bölgede tarihi varlıkların taşınma maliyeti DSİ nin bütçesine toplam bir tutar olarak konulmuştur. Bu maliyet DSİ uzmanlarının Turizm ve Kültür Bakanlığının uzmanlarıyla yaptığı çalışmalar sonucu belirlenmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 46

11 I. Ulaşım ve Taşınma Harcırahı Maliyetleri Yeniden yerleşim süresince, devlet PEİ lerin ulaşım giderlerini ve taşınma harcırahlarını sağlamaktadır. hane başına düşen taşınma harcırahları uygulanan en düşük resmi harcırah tarifesinden tedarik edilmiştir. En düşük memur harcırahı 2005 yılında çıkarılan 6245 numaralı kanuna göre belirlenmiştir. Anket çalışmalarının sonucunda devlet eliyle iskanı tercih eden hanelerin toplam miktarı bulunmuştur. Taşınma harcırahı birim tutarı devlet eliyle iskan isteyen hanelerin sayısı ile çarpılarak taşınma harcırahı maliyeti hesaplanmıştır. Yeni yerleşim yerlerine ulaşımın (taşınma) giderleri ise devlet tarafından bütün haksahibi olan ve olmayanlar için karşılanır. Herbir hanenin taşınmasının birim maliyeti genel taşınma fiyatlarından alınmıştır. Hanelerin (haksahibi olan ve olmayan) sayısı taşınma için belirlenen birim değer ile çarpılarak, hanelerin yeni yerleşim alanlarına taşınması için gereken taşınma maliyeti bulunmuştur. J. Karşılıksız İskan Yardımları Maliyetleri BİB, yaş, cinsiyet ve ekonomik koşullar açısından göreceli olarak daha hassas olan PEİ ler için en fazla iki yıl olmak üzere karşılıksız iskan yardımı sağlar. Hanelere ödenecek yardımlar, anket çalışmalarının analizi ile belirlenen hane sayısı ile aylık hane başına 68 USD nin kullanılması ile hesaplanmıştır. Karşılıksız yardımlar aylık bazda bu yardımı alacak hanelerin sayısı ile yardımın karşılandığı süre (2 yıl) için hesaplanmıştır. K. Gelir Restorasyonu Maliyetleri K.1. Krediler Zirai Krediler (Tablo 7.5 verilen Kredi 1 ve Kredi 2): Kredi 1, devlet eliyle iskan tercih eden, tarımsal gelir kayıpları olan PEİ ler için sağlanmaktadır. Bu krediler ticari kredilere benzer bir yolla hesaplanmıştır. Söz konusu krediler, gelirlerini arazi kiralayarak ya da yarıcılık ile sağlayan PEİ lere sağlanacaktır. Türk Kanunları uyarınca, yeniden yerleşime haksahibi olan insanlara, yılda asgari ücretin yıllık toplamını kazandıracak bir arazi sağlanır. Bu arazinin verilmesinde bir gecikme durumunda veya arazinin tedarik edilememesi durumunda, 20 yıllık bir geri ödeme vadesiyle kredi verilir. İlk beş yıl geri ödemesiz olacak olan devletin bu gruba sağladığı krediler, 15 yıllık vadede faizsiz olarak ödenecektir. PEİ lerin ürününü paylaştıkları veya kiraladıkları arazilerin değeri hesaplanmış ve tarım gelirlerinin (anketlerde belirtilen) arazi değerine oranı bulunmuştur. Daha sonra bu oran yeniden yerleşimden sonraki koşullardaki gelir akışını sağlayacak, yeni bir arazinin satın alınmasına denk gelen kredi miktarının hesaplanması için kullanılmıştır. Bu krediler devletin standart yeniden yerleşim paketi içinde kapsandığı ve yeniden yerleşim maliyetine dahil edildiği için gelir restorasyonu maliyetlerine dahil edilmemiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 46

12 Eğer söz konusu PEİ lerin tarımsal gelirleri yıllık toplam asgari ücretten (devletin sağladığından) fazla ise yıllık toplam asgari ücretten fazlası devlet tarafından karşılanmayacaktır. Devletin sağladığı ile PEİ lerin gelir düzeylerinin yüksekliğinden dolayı oluşan bu farkın tazmini için gereken krediler (kredi 2) devlet bankası olan Ziraat Bankası tarafından karşılanacaktır. Bu krediler BİB denetimi ile devletin sağladığı kredilerin ödeme şartları ile aynı şartlara sahip olacaktır (20 yıl vade, ilk beş yıl geri ödemesiz vb.). Donatım ve işletme kredileri (Tablo 7.5 verilen Kredi 3): İskan Kanununa göre krediler devlet eli ile iskan edileceklere sağlanacaktır. Bu bağlamda, kredilerin birinci tipi, en fazla 7 yıl vade ile %10 faiz ile bu krediler, donatım, alet, araç ve çiftlik hayvanı almak için alınabilir. İlk üç yıl geri ödemesiz olup, kalan dört yıl için geri ödeme yıllık taksitler halinde yapılır. Bu kredinin toplam kredi maliyeti bu tip krediyi kullanmak isteyen herbir hane için bulunmuştur, bu hanelerin sayısı Bölüm da verilmiştir. Ticari krediler (Tablo 7.5 verilen Kredi 4): Ticari gelir kaybı olan devlet eliyle iskan edilecek PEİ lerin istekleri üzerine sağlanacak diğer bir kredidir. Bu kredi PEİ lerin mevcut yaşam standartlarından hesaplanmıştır. Hesaplamada izlenen temel ilke, bugünkü gelir akışının net değerinin, alınan yeni dükkandan elde edilecek (kredi geri ödemeleri çıkartıldıktan sonra) gelir akışına eşit olmasıdır. Hesaplamalarda 5 yıllık vade ile birlikte cari %16 yerine %10 ıskonto oranı kullanılmış ve cari %21 yerine %15 faiz oranı kullanılmıştır. Krediler yıllık taksitler halinde ödenebilir. Yıllık ticari gelirin dükkanın değerine oranı hem yeniden yerleşimin olması hem de olmaması durumlarındaki net bugünkü değeri bulmak için kullanılmıştır. Başka bir deyişle, ilk olarak dükkanın kesin değerinden ne kadar kazanıldığının oranı hesaplanmış, daha sonra bu oran bugünkü gelir akışını elde etmek için (yeni bir dükkan alarak) ne kadarlık bir krediye ihtiyaç olduğunu hesaplamak için kullanılmıştır. Gerekli kredilerin hesaplanmasında devlet eliyle iskana hak sahibi olsun ya da olmasın ticari geliri olan tüm haneler göz önünde bulundurulmuştur. K.2. Bakım ve Sığınma Evinin Kurulması Sığınma evleri 100 kişinin açık ve kapalı alan ihtiyacı temel alınarak, BİB in metrekare başına verdiği gerekli tüm altyapıyı ve ekipmanı içeren birim fiyatı ile hesaplanmıştır. Sığınma evlerine yerleştirilecek olan PEİ lerin hizmet giderleri, hane başına birim fiyatın yerleşecek kişi sayısı ile ve 30 yıl ile çarpılmasına dayanır. Tesisin yapım maliyeti yeniden yerleşim içerisine dahil edilecektir. Tesisin hizmet giderleri ise Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve yerel otoritelerin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca nispeten daha fakir PEİ lere sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yeşil kart sağlanacaktır. Bu uygulama Sağlık Bakanlığı nın bir uygulaması olup ayrı bir maliyet getirmemektedir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 46

13 K.3. Haksahibi Olmayan Haneler için Gelir Restorasyonu Mevcut durumda tarım geliri olan ve kamulaştırma ve yeniden yerleşime hak sahibi olmayan haneler için devlet bu hanelerin gelirlerinin restorasyonu için herhangi bir şey sağlamamaktadır. Ancak bu haneler Ziraat Bankasının yukarda bahsedilen kredilerinden eşit koşullarda yararlanacaklardır (Tablo 7.5, Kredi 2). Bu kredilerin toplam maliyeti şu anda haksahibi olmayan ve tarımsal geliri olan hanelerin sayısına dayanılarak hesaplanmıştır. Devlet ticaretten geliri olan kamulaştırmaya ve yeniden yerleşime hak sahibi olamayan haneler için özel bir önlem sağlamayacaktır. Ancak bu haneler 5 yıllık vade ile birlikte cari %21 yerine %15 faiz oranı kullanılmış kredilerden faydalanabilirler (Tablo 7.5, Kredi 4). Bu oran, Türk ekonomisindeki ilerlemeler, ilerde faizlerin düşeceği yönündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının duyurularından dolayı cari oranlardan düşük durumdadır. Bu krediler de yıllık taksitler halinde geri ödenecektir. Bu kredilerin maliyeti, şu anda ticari kazancı olan kamulaştırmaya ve yeniden yerleşime hak sahibi olmayan hanelerin sayısına dayanılarak hesaplanmıştır. Gelir restorasyonu önlemleri hanelerin şu andaki durumlarına dayanılarak geliştirilmiştir. Çalışamayan, geliri olmayan, bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelli PEİ ler, BİB tarafından inşa ettirilecek ve işletilecek olan barınma ve sığınma evlerine yerleştirilecektir (madde K6). Diğer haksahibi olmayan bir grup ise işçilerdir. Bu grup için barajın inşaatında istihdamlarında öncelik verilecektir. Bu durum YYEP bütçesine dahil edilmesi gereken herhangi bir ek maliyet yaratmayacaktır. K.4. Kooperatiflerin Kurulması Kooperatifler, organize bir biçimde bölgedeki iktisadi ve sosyal koşulları (tarımsal üretimi arttırmak, ürünlerin pazarlanması, seraların oluşturulması) için kurulacaktır, böylelikle PEİ lerin gelirleri iyileştirilecektir. Proje alanında 5 kooperatifin kurulacağı öngörülmüştür. Bu kooperatifler, iki tanesi yeni Yusufeli nde ve üç tanesi köylerde hizmet etmek üzere baraj gölünün güneybatı, kuzeyi ve doğu bölümlerinde kurulacaklardır. Kooperatiflerin (5 yıl için) hizmet ve kurulum maliyetleri için TKİB nin geçmiş uygulamaları esas alınmıştır. Bu kooperatiflerin hizmetlerine başladıklarında gelirlerini kendi faaliyetlerinden ve diğer fon kaynaklarından elde etmesi beklenmektedir. Kooperatiflerin toplam maliyetleri yukarıda bahsedilen birim fiyat ile öngörülen kooperatif sayısı ile çarpılarak hesaplanmıştır. K.5. Danışmanlık Hizmetlerinin Sağlanması Yeniden yerleşim sürecinin başlangıcından itibaren devlet PEİ lere danışma hizmeti sağlayacaktır. Bu hizmetin yıllık maliyeti direk giderler ve bu hizmet için istihdam edilecek gerekli uzman sayısı ile hesaplanmıştır. Yıllık maliyet 11 yıl ile çarpılmış ve bu hizmetin toplam maliyeti hesaplanmıştır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 46

14 K.6. Eğitim Saha çalışmaları doğrultusunda elde edilen verilere (taleplere) dayanılarak verilecek eğitimlerin konuları belirlenmiştir. Saat başına düşen eğitim birim maliyeti eğitimcilerin taleplerine dayanılarak hesaplanmıştır. Eğitim faaliyetleri 6 yılda tamamlanacak biçimde planlanmıştır. Eğitimin direk giderleri de bu tip eğitimlere dayandırılmıştır. Eğitimin toplam maliyeti hesaplanırken, eğitim saat başı birim maliyeti, gerekli toplam eğitim ders saati ve eğitimin devam edeceği yıl miktarı ile çarpılarak hesaplanmıştır. Son olarak direk giderler hesaplanan bu miktara eklenmiştir. Her tür eğitim için yapılan hesaplama toplanarak toplam eğitim maliyetine ulaşılmıştır. Buna ek olarak, yeni tarımsal yöntemler, balıkçılık gibi konularda mesleki eğitimler (TKİB ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından) sağlanacaktır. Örneğin ÇOB ve Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından proje kapsamında ormancılık ve eko-turizm ile ilgili eğitimler sağlanabilecektir. K.7. Çocukların Okula Ulaşımı Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler, çocuklarını parasal nedenlerden dolayı orta okula gönderemeyen haneler için (Türkiye de ilköğretim mecburidir), ulaşım konusunda destek sağlayacaktır. Bu desteğin maliyeti 15 yıl için tahmin edilmiştir. K.8.Tarımsal Gelişim Maliyet Kalemi Tarımsal gelişim için ihtiyaç duyulan faaliyetlerin maliyet olarak karşılıkları bu maliyet kaleminde göz önüne alınacaktır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalar Ek.N, Ek.M ve Ek.L yapılmıştır. L. İzleme İç ve dış izlemenin maliyetleri herbir faaliyete bağlı olarak direk maliyetler (ekipman, seyahat, analizler, vb.) ile adam.ay maliyetleri kullanılarak hesaplanmıştır. İnşaatın bitiminden sonra da 4 yıl devam edecek olan izleme toplam 11 yıl sürecektir. Ayrıntılı maliyetler Bölüm 11 de sunulmuştur. Genel izleme maliyetinin tespiti için herbir izleme faaliyetinin maliyetinin toplamı alınmıştır. M. Yeniden Yerleşim Bölgesine İnşa Edilecek Köprü İnşası Kentsel yerleşim için Yansıtıcılar ve Sakut Deresi mevkii seçilmiş, Barhal vadisinin doğu ve batı yakasını bağlamak için ek bir köprünün yapılması planlanmıştır. YYEP saha çalışmalarında PEİ lerin talepleri arasında olan bu ek köprünün doğu tarafında olan yerleşimleri yeni ilçe merkezine bağlaması ve tüm yerleşimlerin ana arterlere bağlanması açısından çok işlevsel olacağı öngörülmüştür. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 46

15 Yeniden Yerleşim için Beklenmeyen Maliyetler ([F+G+H+I+J+K+L+M]*0,15) Yeniden yerleşim faaliyetleri sırasında beklenmedik maliyetlerin toplam yeniden yerleşim maliyetlerinin %15 i olabileceği benzer projeler temel alınarak tahmin edilmiştir. N. Diğer Maliyetler Relokasyon yolları ve iletim hatlarının maliyetini içeren diğer maliyetler barajın ilgili tesislerinin inşasının maliyetlerine dahil edilmiştir. Relokasyon yolları inşa maliyetleri, Konsorsiyum un sözleşmesi gereği Yusufeli Projesinin inşaat bütçesinden karşılanacaktır. İletim hatlarının inşası ve işletilmesi ise TEİAŞ ın sorumluluğu altında olup, proje ile ilgili iletim hatları (380 kv) şu anda inşa halindedir. Daha küçük 154 kv lık iletim hatlarının inşası da TEİAŞ tarafından yapılacak ve bu projeler için ihaleler 2005 yılı içerisinde tamamlanacaktır. İletim hatlarının maliyetleri TEİAŞ ın bütçesinden karşılanacaktır ve bu bedelin tahsisatı projeler için halihazırda yapılmıştır Kamulaştırma Maliyeti (Maliyet Kalemleri A, B, C, D ve E) Binasız Arsalar (Maliyet Kalemi A1) Yapıların kamulaştırma maliyetleri hesaplanırken, üzerinde bulundukları arsaların maliyeti de hesaba katılmıştır. Ancak proje alanında üzerinde herhangi bir yapı olmayan ve kamulaştırmaya konu binasız arsalar da bulunmaktadır. Bu tür binalar tarım alanlarından ayrı olarak değerlendirilmişlerdir. DSİ ye danışılarak köyler için 15 USD/m 2 ve Yusufeli ilçe merkezi için 68 USD/m 2 birim fiyat tespit edilmiştir. Binasız arsaların kamulaştırma tazmin bedelleri Tablo de verilmiştir. Tablo Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Adı Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yusufeli 6,691,217 Alanbaşı 30,323 Arpacık 2,696 Bahçeli 6,276 Bostancı 95,277 Çeltikdüzü 104,109 Çevreli 1,036,364 Çıralı 17,868 Darıca - Dereiçi 131,361 Irmakyanı 16,863 İşhan 184,665 Kılıçkaya 476,831 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 15 / 46

16 Tablo Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Adı Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Kınalıçam 353,716 Küplüce 1,868 Morkaya 36,077 Pamukçular 5,981 Sebzeciler 35,978 Tekkale 172,650 Yeniköy 265,807 Toplam 9,665, Tarım Alanları (Maliyet Kalemi A2-A8) Tarım alanlarının değerlendirmesi yapılırken Bölüm 4 te anlatılan yasal prosedür izlenmiştir. Bütçenin hesaplanması için ayrıca aşağıdaki bilgilerden faydalanılmıştır. Tarım alanlarının fiyatı net gelir yaklaşımı kullanılarak değerlendirilmiştir. Net gelir arazinin aynı şekilde kullanılmasına devam edilmesi durumunda söz konusu araziden elde edilecek gelirdir. Arazi fiyatlarına ek olarak, net gelir yaklaşımı söz konusu arazide yetişebilecek ürün çeşitlerini ve araziden kazanılacak yıllık geliri de göz önüne alır. Bu sebepten dolayı, arazilerin kamulaştırma bedelleri her zaman normal satış bedellerinden yüksektir ve toprak sahibi aynı kalitede ve miktarda bir araziye sahip olmak için yeterli bir bedel alacaktır. Bu değerlendirme süresince kullanılan temel denklem aşağıda sunulmaktadır: K=R/f, K= Kamulaştırma için Birim Fiyat (USD/m 2 ) R= Net Gelir (brüt gelir üretim giderleri) (USD/m 2 ) f= Kapitalizasyon Oranı (tarım alanlarına yatırılan sermayenin riski) Genelde araziye yatırım, riski en düşük olan yatırımlardır. Yatırımın riski yatırımın faiz oranı ile ilgilidir. Bundan dolayı, kapitalizasyon faiz oranı diğer riskli yatırımların faiz oranlarından daha düşüktür. Tarım alanlarının değerlendirilmesi sırasında mevcut ortalama kapitalizasyon faiz oranı dikkate alınmıştır. Şu anda DSİ Artvin Bölge Genel Müdürlüğü, bölge için kapitalizasyon faiz oranını %4 olarak kullanmaktadır. Farklı tipteki araziler için kapitalizasyon faiz oranları ve ortalama net gelirin kullanılarak elde edilen birim fiyatlar, kamulaştırma bedellerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Birim fiyatlar Tablo 12.2 de sunulmuştur. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 46

17 Tablo Artvin ve Diğer Bölgelerdeki Arazilerin Birim Fiyatları (DSİ, 2005) Arazi Tipi Artvin (USD/m 2 ) Doğu, Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinden Diğer Şehirler için Birim Fiyatlar İzmir Bursa Sivas K. Maraş (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) (USD/m 2 ) Meyvelik ve sebzelik Kuru tarım arazisi Sulu tarım arazisi Aşağıdaki kriterler de tazminatın hesaplanması sırasında göz önünde bulundurulacaktır: Eğim Yıl içerisindeki hasat miktarı Sulama ve teraslama yöntemleri Yerleşim bazında yaklaşık kamulaştırma bedelleri Tablo 12.3 de verilmiştir. Kamulaştırma bedelleri saha çalışmalarında elde edilen verilere dayanarak hesaplanmıştır. Tarım alanlarının kamulaştırma bedellerinin hesabı için tarım arazilerinin yüzey alanı ile belirlenen birim fiyatlar çarpılmıştır, söz konusu bedeller Tablo 12.2 de sunulmuştur. Projeden dolayı yitirilecek arazilerin alan ölçüleri beyanlardan elde edilmiştir. Tablo Yerleşim ve Arazi Cinsine Göre Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Sulu Arazi Kuru Arazi Meyvelik Bağ Sebze Bahçesi Kavaklık Diğer Toplam Yusufeli 1,801,708 1,068,352 6,197, ,740 4,394, , ,677 14,615,586 Alanbaşı 2,656, , ,860 4,299 60, ,721 22,111 3,369,851 Arpacık 410,904 65, ,481-1,418,672 10, ,706 2,837,172 Bahçeli 15,925 23,027 19,147-45,651 37, ,908 Bostancı 24, , ,102 6,019 1,277,719 2,155,151-4,701,587 Çeltikdüzü 1,148, , , ,742 1,827,900 80, ,793 4,858,450 Çevreli 3,743, ,764 1,277, ,021 1,668, , ,227 7,554,529 Çıralı 979, ,477 1,881,589 68,886 1,492,920 1,062 53,083 4,606,843 Darıca 1,776, ,619 4, ,458 15,925 10,617 2,669,940 Dereiçi 53,385 56,581 35, , ,012-47, ,151 Irmakyanı 95,549 1, ,301 17, ,956 11,708 64, ,060 İşhan 318, ,569 2,250, ,015 1,246, , ,721 5,041,053 Kılıçkaya 4,830, , ,962 57, ,361 33,633 22,825 5,635,571 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 46

18 Tablo Yerleşim ve Arazi Cinsine Göre Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Sulu Arazi Kuru Arazi Meyvelik Bağ Sebze Bahçesi Kavaklık Diğer Toplam Kınalıçam 1,009, ,229 2,270, ,483 1,927, ,048 1,240,800 7,849,487 Küplüce 5,308 6,572 71,923 42, ,801 31,850 21, ,676 Morkaya 312,379 96, ,670 11, ,278 19,110 31,850 1,563,759 Pamukçular 53, , ,996 96, ,797 15,925 53,083 1,144,177 Sebzeciler ,279 52, , , ,391 Tekkale 4,603,585 1,015,955 1,479, ,049 1,575, , ,053 10,067,937 Yeniköy 29, , , , ,162 9, ,361 Toplam 23,868,021 5,401,220 20,096,824 2,898,033 20,802,562 4,439,696 3,151,134 80,657, Meralar için Ot Bedeli (Maliyet Kalemi A9) Ot bedeli proje sponsoru DSİ tarafından TKİB ye ödenecektir. Meralar için gereken ot bedelinin birim fiyatı 1.5 USD/m 2 dir (DSİ den edinilen bilgiye göre). Proje dolayısıyla yitirilecek toplam mera alanı 2,100,000 m 2 olarak belirlenmiş ve bu birim maliyet ile çarpılarak toplam ot bedeli 3,150,000 USD bulunmuştur Evler ve Binalar (Maliyet Kalemi B1 ve B2) Binaların ve altyapının maliyeti (arsa, kanalizasyon, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı vb.) benzer özelliklerde bir arsa ve üzerine inşa edilen yeni evin değerini göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu yaklaşım bir evin ikamesinin ve arsa değerinin piyasa değerinde olacağını varsayar. Evlerin ve Binaların bedellerinin belirlenmesi süreci aşağıda verilmiştir: Bina arsalarının kamulaştırma bedellerinin hesaplanması: DSİ den alınan ve daha önce de kullanılan birim fiyatlar kullanılmıştır. Birim fiyatlar proje alanındaki köyler için 20 YTL/m 2 (15 USD/m 2 ) ve ilçe merkezi için 90 YTL/m 2 (68 USD/m 2 ) olarak belirlenmiştir. Artvin ve Türkiye deki diğer bölgeler için ortalama kamulaştırma değerleri Tablo 12.4 de sunulmuştur. Diğer bölgeler ile Artvin deki kamulaştırma değerleri karşılaştırıldığında, Artvin deki değerlerin oldukça yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum genel olarak bölgedeki arazi kıtlığından ileri gelmektedir. Tablo Ev Arsalarının Birim Fiyatları (DSİ) Arazi Tipi Artvin Yusufeli (USD/m 2 ) Artvin Köyleri (USD/m 2 ) Doğu,Batı ve Güney Anadolu Bölgelerinden Diğer Şehirlerdeki Birim Fiyatlar İzmir Bursa Sivas K. Maraş (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* (USD/m 2 )* Ev arsası * Birim fiyatlar köylerde ve ilçe merkezinde belirlenen ev arsalarının ortalamasıdır YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 18 / 46

19 Mevcut bir ev ile aynı özelliklere sahip (mevcut dizayn ve malzemeyi yansıtan) başka bir ev ile ikamesinin bedeli: BİB tarafından belirlenen binalar için resmi birim fiyatlar Tablo 12.5 te verilmiş ve konutların kamulaştırma bedellerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Tablo Yapılar için Birim Fiyatlar (DSİ, 2005) Binanın Tipi Birim Fiyat (USD/m 2 ) Konutlar (betonarme) 237 Konutlar (taş ve ahşap) 191 Dükkanlar ve seralar 193 Ahır, samanlık, ambar, kiler 67 Diğer (bahçe duvarları, vb.) 38 Kamulaştırma bedelleri hesaplanırken yapılan fiziksel yıpranma (yıpranma payı, amortisman) kesintisi sadece binaların maliyetinden düşülür. Bu yıpranma payı oranları Maliye Bakanlığı tarafından uygulatılan, Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Tüzük e Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Tüzük te (1982) verilmiştir. Bu oranlar Tablo 12.6 da sunulmuştur. Tablo Binaların Yıpranma Payı Oranları Yapının Tipi 0-3 yıl 4-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl yıl yıl yıl >76 yıl Beton ve Tuğla Yapı %4 %6 %10 %15 %20 %25 %32 %40 %50 %60 Taş ve Ahşap Yapı %8 %12 %18 %25 %32 %40 %50 %60 %70 %80 Çamur yada Kerpiç Yapı %10 %17 %25 %35 %45 %55 %65 %75 %85 %90 Son olarak, arsanın değeri evin değerine eklenerek konutların genel kamulaştırma bedeline ulaşılır. Daha sonra, Kamulaştırma bedelleri (kesinti yapılmadan) PEİ lerin ikame maliyeti olarak verdikleri beyanları ile karşılaştırılmıştır. İlgili metodoloji Bölüm 12.1 de ayrıntılı şekilde açıklanmıştır ve konu ile ilgili istatistiki analiz ve düzeltmeler Ek I.3 de verilmiştir. Yıpranma payı düşülen binaların kamulaştırma değerleri Tablo 12.7 de yerleşim bazında verilmiştir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 19 / 46

20 Tablo Yapıların Tipleri ve Kamulaştırma Bedelleri Yerleşim Ev ve Arsa Ahırlar Dükkan ve Arsa Diğerleri Toplam Yusufeli 14,747,062 2,282, ,253 1,822,803 19,289,372 Alanbaşı 134,272 89,205 9,296 26, ,534 Arpacık 84,673 54,281-8, ,712 Bahçeli 147,694 37,155-22, ,274 Bostancı 18,004 15,328-21,033 54,365 Çeltikdüzü 1,466, ,392 17, ,267 2,262,631 Çevreli 2,382,182 1,172,192 69, ,244 4,235,152 Çıralı 816, , ,681 1,415,671 Darıca 136, ,828-29, ,093 Dereiçi 179,637 66,823-70, ,182 Irmakyanı 717, , ,001 1,186,183 İşhan 832, , ,392 1,679,317 Kılıçkaya 327, ,421-58, ,008 Kınalıçam 3,982,142 1,456,142 7,264 1,182,314 6,627,862 Küplüce 87,780 7,826-7, ,943 Morkaya 409, ,813-87, ,072 Pamukçular 77,466 58,491-34, ,794 Sebzeciler 247,775 72,024 11,788 53, ,395 Tekkale 2,681, ,039 88, ,117 4,219,991 Yeniköy 630, ,849 30, ,950 1,082,754 Toplam 30,106,415 8,699, ,982 5,679,951 45,158,305 Binalardan yapılan yıpranma payı kesintisinin toplam miktarı 6,576,111 USD olacaktır. Bu bedel Bölüm 12.1 de de anlatıldığı gibi tazmin (kamulaştırma) değeri bazı sebeplerden dolayı düşük (eksik) çıkan yapılar için kullanılan objektif kriter bu durumda uygun görüldüğü miktarlarda kullanılacaktır Ortak Mülkler ve/veya Kamu Kuruluşları Mülkleri (Maliyet Kalemi C) Ortak mülklerin kamulaştırma bedelleri ilgili kamu kuruluşuna ya da köy tüzel kişiliğine ödenir. Ortak mülkler köy ve mahalle muhtarı anketlerinden tespit edilmiştir. Ayrıca metrekarelerin tespiti için de köy ve mahalle muhtarı anketlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra, kamulaştırma maliyeti her yapı için birim fiyatlar kullanılarak hesaplanmıştır (birim fiyatlar için Tablo 12.8 e bakınız). Tablo Ortak Mülklerin Birim Fiyatları Ortak Mülk Tipi İlgili Kuruluş Birim Fiyat Okul Sağlık Bakanlığı 270 Cami Diyanet İşleri Başkanlığı 305 Askeri Mülk Türk Silahlı Kuvvetleri 270 Hapishane Adalet Bakanlığı 305 Hastane Sağlık Bakanlığı 405 Resmi Yapılar (belediye ve valilik İçişleri Bakanlığı 305 Spor Tesisleri Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı 305 YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 20 / 46

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK F Halkın Katılımı

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE,

Detaylı

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN DEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 172

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

GAYRİMENKULLER TOPLAMI

GAYRİMENKULLER TOPLAMI FİYAT TESPİT RAPORU 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığı 1,00 TL - 1,30 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitine ilişkin varsayımlar ve fiyat aralığı, konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek- 1 YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta konut finansmanı kuruluşunca yapılan ödemelerin

Detaylı

A) 10 B) 30 C) 50 D) 60 E) 80

A) 10 B) 30 C) 50 D) 60 E) 80 Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Deneme Sınavı II 4) Aşağıdakilerden hangisi piyasaya dayalı Değerleme yaklaşımlarından biridir? A) Satışların karşılaştırılması yaklaşımı B) Yararlılık yaklaşımı C) En

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

YETKİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

YETKİN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 4. GAYRİMENKULLERİN NİHAİ DEĞERLENDİRMESİ 4.1 Gayrimenkullerin Kullanım Amacına Etki Eden Olumlu Etmenler Şükrü Saraçoğlu Stadının uluslararası standartlarda inşa edilmiş olması, Stadın uluslararası öneme

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek - 1 I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta kredi verence yapılan ödemelerin ve diğer tarafta tüketici tarafından kredi verene

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi

S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi S.S. Havaiş Konut Yapı Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2015 Sunum İçeriği Kooperatifin Amacı Arsa Temini İnşaat Maaliyetleri Finansman Kooperatifin Amacı Kooperatif, bir ekonomik işbirliği şekli

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 5 SOSYOEKONOMİK

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAV SORULARI 24.12.2016 CUMARTESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI 1. Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün piyasa değerindeki pazarlama süresinden çok daha kısa sürede

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega

1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÇÖZÜMLÜ TEST 1. Kentin çevresi ile birlikte nüfusu ve genel yerleşme alanı aşağı ifadelerden hangisi ile tanımlanır? A) Agrega B) Çevre Alan C) Aglomerasyon D) Demografik Alan E)

Detaylı

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ 1/10 BIST BAP ENDEKSLERİ Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören sabit getirili menkul kıymet endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, bu tür menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. NİN KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU (ALTIN'IN YÜKSELİŞİNDEN GETİRİ HEDEFLEYEN) (Finart Fon Kodu : 2020) SIKÇA SORULAN SORULAR

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK

MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK MALİYET YÖNETİMİ 07071060 FURKAN AKKAYA 09071007 MİHRİBAN TOPRAK Üretimi gerçekleştirmek için yapılan girdilerin parasal toplamıdır. Maliyet kavramı, genel olarak, belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ

T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ HAZİRAN 2016 BİRLEŞİM 13 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 07.06.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 82 ÖZÜ 01.04.2016 TARİH VE 51 SAYILI MECLİS KARARINA (KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARINA)

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz:

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz: Bilindiğ üzere Şirketimiz tarafından 12.11.2010 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirket e ait üç adet gayrimenkulün satışına karar verildiği kamuya açıklanmış, yine 24.02.2011 tarihinde yapılan

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK A SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi

Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi Bölüm 10.Tarım İşletmelerinde Performans Analizi İşletme Analizinin Amacı ve Kapsamı Envanter Değerleme Amortisman Gayrisafi (Brüt) Üretim Değeri İşletme Masrafları Brüt Kar Kar ve Zarar Hesabı Gelirlere

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, BANDIRMA BELEDİYESİ YENİMAHALLE 19K-19L Nazım İmar Planı Paftası 1038 ada 52-125-139-140-141 prs.,1042 ada 5-6-16-17 prs., 1043 ada 1-10 prs., 1045 ada 53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler

Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler Kooperatif ve İşle ilgili Özet Bilgiler - Arsa toplam 530 dönümdür. Bakanlık tarafından K.S.S. tanımlı tahsislidir. (belgesi p.p. sunuda) - K.S.S. Projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı ve bugüne

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU Soğanyemez mah. Banker Ali Bey Apt. No:9/11 Kat:3 Daire:8 EDREMİT Tel:(0,266) 374 31 11 TC BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HAVRAN İLÇESİ, BÜYÜKŞAPÇI MAHALLESİ, GEYALANI

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI Toplulaştırma işlerinde Arazi Derecelendişrmesi Ders 6 Arazi toplulaştırma alanında toplulaştırma işleminden sonra toprak

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı