ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI 2012"

Transkript

1 ANKARA SĠGORTA UYGULAMA ESASLARI KĠTAPÇIĞI

2 ĠÇERĠK A. YANGIN Hırsızlık sigortaları. 7 Kasa hırsızlık sigortaları Cam kırılması sigortaları...8 B. NAKLĠYAT SĠGORTALARI....9 Kıymet Sigortaları Tekne Sigortaları.. 13 C. KAZA SĠGORTALARI 14 OTO KAZA Kasko Sigortaları Trafik Sigortaları Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları YeĢilkart Sigortaları OTO DIġI KAZA Hırsızlık Sigortaları Ferdi Kaza Sigortaları Emniyeti Suistimal Sigortaları Sorumluluk Sigortaları D. MÜHENDĠSLĠK SĠGORTALARI...31 ĠNġAAT MONTAJ SĠGORTALARI...31 MAKĠNA KIRILMASI SĠGORTALARI.. 32 ELEKTRONĠK CĠHAZ SĠGORTALARI E.SAĞLIK SĠGORTALARI. 35 F. POLĠÇELERĠN ĠPTAL HALLERĠ.. 38 G. HASAR DEPARTMANI UYGULAMA ESASLARI...39 Hasar ihbarı..41 Eksper tayini 41 AnlaĢmalı servis..41 Asistance hizmeti 42 Hasar özelliğine göre istenen belgeler H.TAHSĠLÂT DEPARTMANI UYGULAMA ESASLARI..48 Ġ. ĠNSAN KAYNAKLARI DEPT.UYGULAMALARI K. ACENTELER DEPT. UYGULAMALARI..54 L. PAZARLAMA DEPT. UYGULAMALARI.. 55 M. BĠLGĠ ĠġLEM DEPT. UYGULAMALAR

3 HEĠK, SAĞLIK, YANGIN VE KAZA DEPARTMANLARININ UYGULAMALARI YANGIN SiGORTALARI 1. Yangın, yıldırım, infilak 2. Ġhtiyari deprem 3. Sel 4. Deprem ve sel dıģındaki doğal afetler 5. Toprak kayması 6. Ek teminatlar I- RiZiKO KABUL VE TEKLiF GÖNDERME LiMiTLERi YAPI TARZI KULLANIM TARZI YETKĠ LĠMĠTĠ Tam Kâgir Sivil TL Tam Kâgir Ticari/Sinai TL Adi Kâgir Sivil TL Adi Kâgir Ticari/Sivil TL Yukarıda belirtilen limitleri geçen iģlerde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teknik Müdürlük ve Genel Müdürlük Reasürans Müdürlüğü nün limitleri doğrultusunda yazılı onay alınmadan teminat verilmeyecektir.kabul limiti yangın, iģ durması, enkaz kaldırma ve sorumluluk teminatları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. iģ durması hasarın %10 u ile sınırlı olarak ve verilen teminatların fiyatları uygulanmak suretiyle verilecektir. Bunun dıģındaki teminatlar için Teknik Müdürlük ten yazılı onay ve Ģartlar istenecektir. II- RiZiKO KABULÜ ile ilgili ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Yukarıdaki limitler, bina ve muhteviyat toplamına uygulanır. 2. Yapı tarzları: Tam Kâgir: DıĢ ve iç duvarları ile taban ve tavanlar beton, taģ - tuğla veya briket gibi yanmaz malzeme ile yapılmıģ binalar Adi Kâgir: DıĢ duvarları beton, taģ - tuğla, briket ve madeni levhalardan olup, taban ve tavanları ahģap, çatısı kiremit, arduvaz, eternitveya madeni levhalar gibi yanmaz malzemelerle örtülü bulunan binalar 3. Adi kâgir yapı tarzında inģa edilmiģ binaların sigortalanması ile ilgili olarak önceki yıl poliçeleri Ģirketimiz tarafından düzenlenmiģ risklerin dıģında, yeni iģler değerlendirmeye alınmayacaktır. 4. Yukarıdaki limitler söz konusu rizikonun Ģirketimizde ayrıca sigortası olmadığı hallerde geçerlidir. Ģirketimizde mevcut sigortalara yapılan ve limiti aģan ilavelerde de onay alınacaktır. 5. Mutabakatlı kıymet esasına göre sigortası talep edilen yerler için Ģirketimizin ön onayının alınması Ģarttır. 6. Aynı bina içerisinde ikinci bir sigorta talebinin olması halinde, kabul limitinin altında olsa dahi kümül teģkil edeceği için Ģirketimize bilgi verilmelidir. 7.Poliçe baģına alınacak asgari prim net TL olup, bu miktarın altında poliçe düzenlenemez. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLEBiLECEK RiZiKOLAR 1. Çırçır, prese, hidrofil pamuk ve pamuk ipliği fabrika, imalathane ve depoları 2. Araba satıģ galerilerinde açıkta bulunan araçlar 3. Fındık kırma ve ayıklama tesisleri 4. Petrol & gaz depolama, arama, çıkartma (karada) 5. Boya, vernik, tiner fabrika ve depoları 6. Petrokimya ve gübre fabrikaları 7. Petrol & gaz istasyonları 8. Petrol depolama ve dolum tesisleri ile LPG depolama ve dolum tesisleri 9. Plastik üretim ve iģlemesi 10.Çuval, paçavra, kırpıntı ve üstüpü fabrikaları 11.Tabakhaneler (deri fabrikaları) 12.Adi kâgir ayakkabı, çanta... vb. imalathaneleri 13.Sünger, plastik köpük imalathaneleri 3

4 14.Kuru bağırsak emtiası 15.Pamuk, tarama, imalat, hallaç, pamuklu yorgan ve yatak imalathanesi 16.Alkollü içki fabrikaları, tütün - sigara fabrika ve depoları ile satıģ yerleri 17.Ziftli ve kartonlu kâğıt 18.Depolar 19.Kıymetli evrak, pul, antika eģya, ziynet, koleksiyon ve tablolar, eskicilerde bulunan mallar 20.Çiftlik binaları, besihane ve hayvanlar 21.Süpürge emtiası, imalat, depo ve satıģ yerleri 22.Kuyumcular ve kuyumcu atölyeleri 23.Kürk ve deri imalathaneleri ile depo ve satıģ yerleri 24.Adi kâgir iģ hanları 25.ĠĢ hanları içinde bulunan yanıcı, patlayıcı maddeler ile imalat yapan iģyerleri 26.Sel, seylap ve yer kayması riski bakımından bodrum, zemin ve toprak seviyesinin altında kalan mahaller ile riske açık mahaller 27.Yangın riski açısından; ÇarĢıkapı, GedikpaĢa ve bu semtlerin civarında bulunan yerler, KapalıçarĢı dahil 28.Ġzmir'de YeĢildere ve Kemeraltı dahil 29.Ankara'da Çarıkçılar 30.Bursa'da Yeni Tabakhaneler mevkii 31.Köylerde ve belediye sınırları dıģında bulunan konutlar 32.Senenin büyük bir bölümünde boģ kalan yazlıklar 33.Zemin ve bodrum katlarda yer alan daire binaları ve içinde bulunan eģyalar 34.Çatısı olmayan binalar 35.DıĢ yüzey izolasyonu olmayan binalar maddelerle ilgili olarak riskin kabul edilmesi halinde asgari %100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla müģterek sigorta Ģeklinde yapılacaktır. C.ġiRKETiMiZCE KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 1. AhĢap bina ve bunların içindeki muhteviyat 2. Bakımsız ve bitiģiğinde ahģap bina bulunan yarı kâgir mesken binalar ve ev eģyaları 3. Baraka, gecekondu... vb. yapılar 4. Yarı kâgir konut binası ve ev eģyası için enflasyona endeksli poliçe 5. Havai fiģek depo ve fabrikaları 6. Barut, dinamit, patlayıcı maddeler ile kibrit depo ve fabrikaları 7. Keten iģleme tesisleri 8. Gece kulübü, bar, saz, pavyon, meyhane, taverna, diskotek... vb. 9. Siyasi parti genel merkezi, Ģube ve ilgili bina ve muhteviyatı ile seçim büroları 10.Tarlada ve açıktaki emtia 11.Adi kâgir ve kâgir olmayan bina ve muhteviyata paket poliçe yapılamaz. 12.Suni sünger imalathane ve satıģ yerleri 13.Seyyar satıģ yeri haline getirilmiģ yerlerde bulunan emtia 14.Deniz üzerindeki tesisler / platformlar (kara bağlantısı olmayan) 15.Yer altı madenciliği D.ġiRKETiMiZiN ÖN ONAYI ALINMADAN AġAĞIDAKĠ BÖLGELERDE BULUNAN BODRUM VE ZEMiN KATLARA SEL VE SU BASKINI TEMiNATI VERiLMEYECEKTiR. 1. Daha önce sel - su baskını yaģanmıģ lokasyonlar 2. Dere, nehir yatakları, deniz kenarı yakınında bulunan lokasyonlar AĢağıda listede bulunan adresler için Ģirketimiz ön izni ile sel - su baskını teminatı verilebilir. Ġstanbul: Ayamama, Cendere, Çırpıcı Dereleri Mevkii, Alibeyköy, Esenler (Çinçin Deresi), Kağıthane, KasımpaĢa, Ayazağa, Bağcılar,Bahçelievler, BayrampaĢa, BeĢiktaĢ (Fulya, Ihlamur), Beykoz, Büyükçekmece, Cennet Mahallesi, Cevizli, ÇarĢıkapı, Çukurbostan, Eminönü, Eyüp, GaziosmanpaĢa, GedikpaĢa, GüneĢli, Güngören, Haznedar, ikitelli, KapalıçarĢı, Kartal, Kaynarca, Kurbağalıdere, KuĢdili,Küçükçekmece, Küçükköy, Merter, Ortaköy (Dereboyu), Pendik, Sarıyer, Sefaköy, Soğanlık, fiıhlı, Topkapı, Tozkoparan, Tuzla, Ümraniye, Yenibosna, Zeytinburnu Ġzmir : Melez Çayı ve çevresi, Çiğli, Güzelbahçe, Narlıdere, Alsancak, Bayraklı, Bostanlı, Çamdibi, Çınarlı, Hatay Caddesi, ikiçeģmelik, KarĢıyaka, Kemeraltı,KordonPoligon, YeĢildere Kocaeli: Dilovası, Köseköy, Gölcük, Gebze 4

5 Muğla: Bodrum, Marmaris Yalova: Çınarcık Balıkesir: Bandırma; Cumhuriyet Meydanı, Dere Mahallesi, inönü Caddesi, Acar Caddesi, Sunullah Mahallesi Çanakkale: Piri Reis ve Balıkesir Caddeleri, Kayseri Ahmet PaĢa Bulvarı, Fevzi PaĢa Mahallesi Düzce: Melen Deresi ağzı ve yatağı Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi nin sahil kesimleri Trabzon - Artvin arası: Rize, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Bartın, Zonguldak il ve ilçeleri, sahil Ģeridi, (Orta ve Doğu Karadeniz), Arhavi, Hopa, Yusufeli ilçeleri Amasya, Aksaray, Kırıkkale ve ilçeleri Antalya: Yamansa Mevkii, Alanya Mersin: Kent merkezi, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mezitli Beldesi, Tarsus, Kızkalesi (Erdemli ilçesine bağlı), Akdeniz ve Mavi Deniz mahalleleri Antakya: Merkez, Ulus Meydanı, Yer Altı ÇarĢısı Kıbrıs: Lapta bölgesi Karadeniz Ereğli: Çetin Apatay Bulvarı, Kavaklık Mahallesi Ören Köyü Mevkii Adapazarı: Merkez Ankara: Bent Deresi, Çıkrıkçılar, Kızılay, Sıhhiye, Sincan, Ulus Bursa: Yeni Tabakaneler Edirne: Merkez, Enez, ipsala, Meriç, Uzunköprü, Sarayiçi, Kapıkule, Karaağaç Kırklareli: Kayalı Barajı civarı E- POLiÇELERDE UYGULANACAK ASGARi MUAFĠYETLER Tarifesi olan iģlere tarifede belirtilen muafiyetler ve koasüranslar uygulanacaktır (deprem, terör gibi). Yangın branģında seylap teminatı verilmesi halinde seylap teminatına; Sivil Rizikolarda: Euro karģılığı TL sini geçmemek kaydı ile sigorta bedelinin %2 si. Ticari ve Sınai Rizikolarda: Bina, emtia, demirbaģ gruplarının her biri için sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet, her bir grup için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aģan kısmından sorumludur. a. Bina, sabit tesisat ve dekorasyon b. Emtia c. Makine, techizat, demirbaģ ve diğer tesisat gruplarının her biri için uygulanır. Her bir hasarda uygulanacak azami toplam muafiyet Euro karģılığı TL ile sınırlıdır. Seylap teminatında riziko yerinin toprak seviyesinin altında olması halinde; Sel veya su baskını sigortası %100 sigorta bedelinin %20 si sigortalı üzerinde kalmak kaydı ile müģterek sigorta Ģeklinde yapılacaktır. Sigortalı üzerinde tutmayı kabul ettiği kısmı tekrar sigorta ettiremez. Sigortalı meydana gelecek hasarlarda yukarıda belirtilen ve mutabık kalınmıģ bulunan oran nispetinde hasara iģtirak eder. AĢağıda yazılı olan yerlere yangın branģına ait poliçelerde fırtına teminatının verilmesi halinde hasarın %5 i oranında muafiyet uygulanacaktır. Fırtına hasarında Bursa Kestel bölgesi, Mudanya, Balıkesir, Bandırma, Ayvalık, Çanakkale il merkezi, Gelibolu, Antakya, iskenderun, Sarıseki; Muğla, Bodrum, Fethiye, Datça; izmir ili ve ilçeleri; Antalya ili ve ilçelerinde toplam sigorta bedelinin %1 ini aģmamak üzere her bir hasarda hasarın %5 i oranında muafiyet uygulanacaktır. AĢağıdaki bölgeler için Genel Müdürlük ten yazılı onay alınmadan fırtına teminatı verilmeyecektir. ANTALYA: Alanya, Konaklı, Payallar; BALIKESiR: Ayvalık; izmir; MUĞLA: Bodrum, Fethiye, ANTAKYA: iskenderun, Sarıseki F- VERiLMEYECEK TEMiNATLAR 1. Yangın genel Ģartları ile istisna edilmiģ teminatlar 2. AĢağıda belirtilen ve yangın reasürans anlaģmalarımız gereği hariç tutulan iģler 3. Her çeģit mecburi dahili reasüranslar, kademeli sigortalar, geçici teminat ve tali Ģirket iģleri (yüksek oranlı iģtirakler) 4. Ġlk ateģ esasına dayalı poliçeler dahil olmak üzere (GLHH-T ve depremde uygulanan alt limitlerden baģka) dilimli kuvertürlü poliçelerveya sigortalar 5. All risk poliçeler ve (muafiyetli poliçeler gibi) değiģik Ģartlarla küvertürler 6. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dıģındaki koasüranslı iģler 7. Mal sigortası ile ilgili olmayan rizikolar (üçüncü Ģahıs mesuliyet, iģveren mesuliyet, iģçi tazminat sigortası, kara, hava, nakliyat gibi) genelde baģka branģ altında olan rizikolar veya nesneler 8. Poollar dan, birliklerden ve broker lere verilen sigortalama otorizasyonlarından kaynaklanan sigortalar 9. Siyasi rizikolar istisna klozuna uygun olmayan siyasi rizikolar 10. Nükleer enerji riziko istisna klozu,1994 (LNMA 1975a) na tabi olan nükleer / atomik poollar ve rizikolar Bundan baģka, aģağıdaki Radyoaktif istisna Klozu uygulanacaktır: 5

6 Nükleer riskten ileri gelen zarar icin yapılan ozel bir anlaģma ile yapılmadıkca aģağıdaki hadiselerden dolayı / haric maruz kalan veya iliģkin olan herhangi bir ziyan, zarar, masraf veya maliyet teminat kapsamı dıģındadır: 1. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nukleer artıklardan veya nükleer yakıtın yanmasının sebebi olan iyonize radyasyonlar 2. Herhangi bir nukleer tesis, reaktor veya diğer nukleer fabrikaların radyoaktif, toksit, patlayıcı veya diğer tehlike veya bulaģtırıcı mallar 3. Herhangi atomik silah veya atomik veya nukleer dağılma ve / veya erimeden ileri gelen reaksiyon veya radyoaktif gucu 4. Herhangi bir radyoaktif cevherin toksit veya diğer tehlikeli veya bulaģtırıcı mallar ĠĢbu istisna nukleer yakıt dıģında, endüstriyel, zirai, tıbbi, bilim veya bunun gibi barıģ nitelikli niyetler icin hazırlanan, nakledilen,depolanan veya kullanılan radyoaktif izotoplar icin geçerli değildir.bulaģmadan, kirlenmeden, isten, tozdan, kimyasal çökeltilerden, karıģtırmalardan, zehirlemelerden, kirlilik, epidemik hastalıklar dahil olmak üzere ancak limitsiz olarak ayak ve ağız hastalıklarından ileri gelen ziyan veya zararlar temin edilemez. Bu istisna aģağıdaki rizikolardan direkt olarak ileri gelen ziyan ve zararlar için uygulanmaz. 1. Yangın, infilak, yıldırım, uçak çarpıģması 2. Araç çarpması, sonik patlama (ses patlaması) 3. Herhangi bir tank veya borudan kazaen su akması 4. Ayaklanma, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler 5. Fırtına, dolu yağıģı 6. Sel, tufan 7. Deprem 8. Toprak kayması, çökmesi 9. Kar ağırlığı, çığ 10. Volkan patlaması Reasürans anlaģmalarının Ģartları değiģtirilmez ve ozellikle bu istisnalar değiģtirilemez ve iptal edilerek yerine baģka klozlar konulamaz. 1. Uydular, uzay aracları, fırlatma aracları ve fırlatma sahasındaki buyuk unsurlar gibi uzay ve uzaya iliģkin rizikolar 2. Karadan uzak, deniz uzerindeki tesisler, platformlar... vb. sigortalar 3. Her çeģit zirai ve muhendislik sigortaları 4. Banka iģlem sigortaları dahil olmak uzere, senetler ve kredi sigortaları 5. AnlaĢmalardan doğan mesuliyet, beyana dayanan adli masraģar ve police limitlerini aģan hasarlar 6. YetiĢen, duran ve kurumakta olan bitkiler, odun, kereste 7. Yer altı madencilik... vb. her turlu yer altı faaliyetleri ve kıymetleri 8. AĢağıdaki gibi transmisyon ve dağılım hatları: Teller, kablolar, direkler, pilonlar, standlar, kuleler ve herhangi nevi sub - tesisler dahil olmak uzere, tum nakil ve dağıtım tesislerine iliģkin hatlar. Bu istisna elektrik, guc dağılımlı olan telefon veya telgraf sinyaller ve görsel veya iģitsel olsun olmasın tum iletiģim sinyalleri dahildir ve istisna bunlarla sınırlı değildir. Bu istisna sigortalı olan yapıdan 150 m den uzak olan yer altında ve üstünde olan ekipmanlar icin de uygulanır. Bu istisna nakil ve dağıtım hatlarına iliģkin ekipmanların hem fiziki ziyan veya zararları hem iģ durmasından ziyanlar hem de diğer dolaylı ziyanlar için gecerlidir 9. Türk deprem tarifesine uygun verilmeyen deprem teminatları 10. Maytap, havai fiģek, imalat, iģleme ve depo yerleri 11. Patlayıcı imal, iģleme ve depo yerleri 12. Sunta levha ve sıkıģtırılmıģ talaģ 13. Sigorta bedelinin %10 unun uzerinde iģ durması veya kar kaybı sigortaları Yangın poliçesi ile verilmeksizin hırsızlık riskleri; hırsızlık teminatı yangın ile birlikte verildiğinde aģağıdaki riskler istisna edilecektir: 1. Adi hırsızlık 2. Açıklanamayan kayıplar 3. Kuyumcu paket 6

7 4. Vezne ve taģınan para Uygulamada dikkat edilecek hususlar: 1.Her risk kabulü için teklif formunun tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir TL ve üzeri yerler için sigorta konusu riziko, emtia bedeli toplamı TL üzerinde olmak üzere toplamda sigorta bedeli TL nin üzerindeki rizikolar Ģirket elemanları tarafından görülmeden teminat verilmeyecektir. 2. Günümüzün ekonomik koģulları göze alınarak iģletmeler için moralite, mali bünye, emtia - stok alanı iliģkisi gibi ticari unsurlara dikkat edilecektir. 3. Günümüzde yeni yapılan inģaatlarda dıģ cephe kaplamalarında cam kullanılmaktadır. Bu değerlerin bina sigorta bedeline ilave edilerek teklif ya da poliçe tanzim edilmesi gerekmektedir.kâr kaybı sigorta bedeli toplam varlıkların %40 ını geçmeyecektir. Yangın sigortaları için uygulamalar: Azami Sigorta Limitlerini aģan sigortalarda durum Teknik Müdürlüğe bildirilecek ve reasürans onayı alınacaktır. Yukarıda belirtilen Teknik Müdürlük yazılı iznine tabi iģler ve kabul edilmeyecek iģlerle ilgili azami dikkat ve özen gösterilmelidir. Teknik Müdürlük ten onay taleplerinde risk ile ilgili bilgilerin tam ve eksiksiz olması, riskin kabul edilip edilmeyeceği ve Ģirketimizin menfaati açısından son derece önemlidir. HIRSIZLIK SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Sivil Rizikolar TL Ticari Rizikolar TL Sınai Rizikolar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Hırsızlık teminatı acente tarafından iyi tanınan kiģilere verilmelidir. 2. Yangın sigortası, Ģirketimizce temin edilmemiģ risklere bu teminat verilmez. 3. Konutlarda bulunan ev eģyalarının tümünün sigorta kapsamına dahil edilmesi gerekir. 4. Zemin katlardaki ev eģyaları için demir parmaklık, ticarethanelerde ise koruma tedbirleri (demir parmaklık, kepenk, alarm... vb.) yoksa teminat verilmez. 5. Ev eģyaları içinde bulunan ruhsatlı silah, av tüfeği... vb. kıymetlerin poliçede mutlaka belirtilmeleri gerekmektedir. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR 1. Meskenlerde sanat eserleri, antika, ziynet eģyası, kürk, elektronik cihazlar, kıymetli halılar eģya sigorta bedelinin %10 una kadar verilebilir. 2. Nakit para, döviz ve menkul kıymetler (hisse senedi) 3. Uzun süre boģ bırakılan konutlar ile yazlıklar 4. Kürkçüler, elektronik eģya satıcıları, dericiler ve halıcılar 5. Müzik stüdyoları ve video kulüpleri 6. Gece kulübü... vb. eğlence yerleri 7. Sarraflar, kuyumcular ile mücevherat ve kıymetli madenlerden mamul eģya satan yerler 8. Antika halı... vb. eģya satan yerler 9. Ġstanbul'da Güngören, Bağcılar, Avcılar, Yenibosna, BayrampaĢa, GaziosmanpaĢa'da bulunan konfeksiyon atölyeleri; Laleli ve Aksaray'da bulunan konfeksiyon satıģ mağazaları C- ġirketimizce KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 7

8 1.ġehir hudutları dıģındaki mahallerde bulunan emtia ve eģyalar 2. Açık sahada bulunan her türlü eģya ve emtia 3. Her türlü içki, sigara ve Tekel maddeleri satıģ yeri ve depoları 4. Ġnternet kafeler 5. Cep telefonları satıģ yerleri ve depoları 6. Saatçiler KASA HIRSIZLIK SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Banka Kasaları TL Diğer Kasalar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR 1. Kiralık banka kasalarına teminat verilemez. 2. Bankaların dıģındaki kasaların hırsızlık sigortaları, bu kasaların bulunduğu iģyerinin yangın ve hırsızlık sigortaları ile beraber yapılır. 3.Yazar kasalar ve benzin istasyonlarında bulunan kasalar ile ağırlığı 150 kg'nin altında olan kasalar için mutlaka Ģirketimizin ön müsaadesi alınacaktır. CAM KIRILMASI SĠGORTALARI I- RĠZĠKO KABUL VE TEKLĠF GÖNDERME LĠMĠTLERĠ RĠZĠKO KONUSU YETKĠ LĠMĠTĠ Konutlardaki Camlar TL Ticari Sınai Tesislerdeki Camlar TL II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- UYGULAMA ESASLARI 1. Cam kırılması sigortası için camlar mutlaka yerinde görülecek ve tamamının sağlam olduğu tespit edilecektir. 2. Bu tür sigortalar ancak yangın sigortaları ile birlikte verilebilir. B- ġirketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR Hususi surette imal edilmiģ renkli ve desenli pano ve vitrin camları ile vitraylar C- ġirketimizce KABUL EDiLMEYEN RiZiKOLAR 1. Devamlı surette boģ bırakılan binalar 2. Lokanta, oyun salonları, içkili yerler... vb. 3. Kolormatik camlar ve sera camları 4.Yerden yüksekliği 2 m den daha aģağıda bulunan pleksiglaslar 8

9 NAKLĠYAT SĠGORTALARI NAKLĠYAT SiGORTALARI RĠZĠKO KONUSU GEMĠDE TRENDE KAMYONDA UÇAKTA YETKĠ LĠMĠTĠ TL TL TL TL Sigorta bedeli bu limitlerin üstünde olan sigorta konusu iģleri, acenteler en kısa süre içinde bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğüne iletecektir. Bu bildirim yazılı olarak teklif tarihi ve saati, biliniyorsa hareket tarihi ve saati, uygulanan fiyat, teminat ve Ģartları da kapsayacak Ģekilde yapılacaktır. Acenteler, nakliyat emtia sigorta teklifleri açık ve eksiksiz bilgileri içerecek Ģekilde, vasıta bilgileri belli oldukları anda kısa sürede Ģirkete bildirileceklerdir. Poliçelerin teklif tarihi ile tanzim tarihi aynı olacaktır. Sevkiyatın baģlamıģ olduğu teklifler, dar teminat olarak sisteme girilmeli ve tanzim tarihinden önce sigortalı malda meydana gelmiģ hasarın/ hasarların teminat dıģı olduğunun bilgilendirilmesi yapılması gerekmektedir. II- RiZiKO KABULÜNE AiT ESASLAR A- ġirketimizce KABUL EDiLEMEYEN RiZiKOLAR 1. Denizyolu sevkiyatlarında; tankerler için 15 yaģ, diğer gemilerde 35 yaģ üzerinde olan ve/veya klas belgesi olmayan ve/veya aģağıdaki klas kuruluģları haricinde bir kuruluģun verdiği klas belgesine sahip ve/veya ISM SertiĢkası olmayan ve/veya GRT nin altındaki gemiler ile yapılacak sevkiyatlar. Klas KuruluĢları: a. Bureau Veritas (BV) b. Del Norsk Veritas (DNV) c. Lloyd s Register of Shipping (LR) d. Nippon Kaiji Kyokai (NK) e. Korean Register of Shipping (K-R) f. Germanischer Lloyd (GL) g. China Classification Society (CCS) h. American Bureau of Shipping (ABS) i. Registro Italiano Navale (RINA) j. Russian Maritime Register of Shipping (RS) k. Indian Register of Shipping (IRS) l. Türk Loydu 2. CMR (Yurt dıģı taģıyıcının sorumluluğu) sigortaları 3. Gemi sahibinin menfaati ve navlun sigortaları 4. Güverte yükleri 5. Malın alıcı tarafından reddedilme riskleri 6. Motorlu, motorsuz ahģap ve yelkenli gemilerle yapılan yük taģımacılığı 7. Gemi niteliği olmayan, kendi imkanları ile sefer yapamayan, römorkör refakatinde çekilen deniz araçları (sal, mavna, duba... vb.) ile taģınan emtia sevkiyatları 8. Stockthroughput sigortaları 9. Konteynerler 10.Atölye ve depo riskleri 11.Freight forwarder (nakliye müteahhitliği) Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karģılık, müģterilerden aldıkları taģıma sipariģlerini kendileri ile çalıģan deniz, kara, hava ve tren yolu taģıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaģtıran firmaların taģınan yüke karģı sorumlulukları B- ġġrketimizin ÖN ONAYI ile KABUL EDiLECEK RiZiKOLAR AĢağıda belirtilen emtia ve rizikolar için Ģirketimizden ön onay alınarak teklif ve /veya poliçe tanzim 9

10 edilmesi zorunludur. 1. Ambar sorumluluk sigortası, her türlü sorumluluk sigortaları ile yurt içinde çalıģan taģımacılık Ģirketlerinin yurt içi taģıyıcı sorumluluk sigortaları 2. Her türlü dökme mallar 3. Katı, sıvı veya gaz halinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı emtialar 4. Frigofik kamyonlarla yapılacak taģımalar 5. Her türlü kıymet sevkiyatları (nakit, çek, tahvil, kıymetli maden ve mücevherat) 6. Sergileme riskleri 7. ilaç, serum, aģı, kan emtiası 8. Küspe, gübre, üre, balık unu 9. Dinamit, patlayıcı imaline mahsus TNT (Trinitrotoluen)... vb. emtialar 10.Her türlü dökme ürün (Ģeker, pirinç, kahve, kakao, susam, buğday, un, soya fasulyesi... vb.) 11.Ġran a gerçekleģtirilecek sevkiyatlarda, Avrupa Birliği,,Ġngiltere ve ABD ile BirleĢmiĢ Milletler in aldığı kararlar, yaptırımlar kapsamında değerlendirme yapılacaktır. Ġran a gerçekleģtirilen sevkiyatlara Sanction Limitation and Exclusion Clause kloz Ģartları dahilinde teminat verilmesi değerlendirilecek olup, sevkiyatlarda iran menģeli firma ve Ģahıslara teminat verilmeden önce, Genel Müdürlük ten onay alınacaktır. 12.Irak, Afganistan, Ġran, Cezayir, BangladeĢ, Bolivya, Çad, Kolombiya, Kongo - Brazaville, Kongo - Kinshasa (DR Kongo), Gürcistan, Hindistan (KaĢmir, Assan, Nagaland, Manipur, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Andhra Pradesh), Endonezya, Kenya, Angola, Burundi, Eritre, Yukarı Karabağ, Estonya, Ermenistan, Nepal, Niger, Nijerya, Kuzey Kore, Pakistan, Filipinler, Abazya, Çeçenistan Cumhuriyeti, Ürdün, Suudi Arabistan, Filistin Ġdari Bölgesi (Batı ġeria, Gazze, Mount Scopus ve Mount Olives dahil), Somali, Gine - Bissau, Liberya, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Kazakistan, Tacikistan, Yemen, Zimbabve, Lübnan, Etiyopya, FildiĢi Sahili,Ġsrail ve Mali ye gerçekleģtirilecek sevkiyatlar C- ġġrketimiz TARAġNDAN YÜKSEK RiSKLi GÖRÜLEN SEVKiYATLARDA DiKKAT EDiLMESi GEREKEN HUSUSLAR AĢağıda belirtilen emtialarla ilgili teklif ve/veya poliçe hazırlanmasından önce özel Ģartlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. Kömür, küspe, gübre, üre, Ģeker, pirinç, kahve, kakao, susam, buğday, un, soya fasulyesi... vb. dökme olarak gerçekleģtirilen emtia sevkiyatları iģ ve teminat bazında incelenmeli ve muafiyet, ölçüm eksiklikleri, gözetim (survey), kızıģma, bozulma, böceklenme, ambar buğusu notu, nitelik kaybı... vb. Ģartlar dikkate alınarak uygun risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. 2. Dinamit, TNT... vb. patlayıcı emtialarda sigortalı, sevkiyat yeri, istenilen teminat dikkate alınarak teminat verilmeli ve özel Ģartlar oluģturulmalıdır. 3. Hurda demir, tomruk, cam, kristal, porselen, fayans, kâğıt, MDF - laminat gibi emtialar sevkiyat ve talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli,gerektiği durumlarda muafiyet, ambar buğusu notu... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 4. Her türlü dondurulmuģ ve soğutulmuģ gıda ürünleri (deniz ürünleri, et, yaģ sebze - meyve... vb.) emtiaları sevkiyat yeri ve talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli ve gerektiği durumlarda muafiyet, 24 Saat Arıza Klozu Ģartları,bozulmalara ait not... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 5. Çelik boru, rulo sac, demir, çelik... vb. emtia sevkiyatları talep edilen teminat bazında değerlendirilmeli ve gerektiği durumlarda muafiyet, paslanma, ambar buğusu notu... vb. Ģartlar uygulanmalıdır. 6. KullanılmıĢ, ikinci el ve/ veya tamirat amacıyla sevkiyatı gerçekleģtirilen her türlü makine, ekipman ve elektronik emtia sevkiyatlarında dar teminat kapsamında, sigorta teminatı verilmesi gerekmektedir. D. DAR TEMiNAT ile KABUL EDiLEBiLECEK RiZiKOLAR AĢağıda belirtilen emtialar için Genel Müdürlüğün onayı ile kamyon klozu veya Institute Cargo Clauses (C) klozu ile sigorta edilebilir. 1. Cam ve camdan mamul emtialar 2. YaĢ sebze - meyve 3. Çimento (kâğıt torba ambalajlı) 4. Fayans, seramik, plaka halinde mermer ve granit... vb. emtia 5. Kömür emtiası 6. Yumurta emtiası 7. Tıbbi ve laboratuar malzemeleri 8. Kürk, deri emtiası 9. Motorlu araçlar 10.Her türlü kâğıt emtiası (gazete, peçete, rulo kâğıt... vb.) 11.Her türlü ev eģyaları 10

11 12.Alkollü ve alkolsüz her türlü içecekler 13.Ham petrol, fuel oil ve türevleri 14.Her türlü kimyevi madde emtiası 15.Tomruk ve kereste emtiası 16.Taze ve/veya dondurulmuģ ve/veya soğutulmuģ gıdalar 17.Tütün, tütün mamulü... vb. emtia 18.Petrol ve türevleri (gaz, motorin, benzin, fuel oil, nafta, kullanılmıģ her türlü makine, elektrik emtia... vb.) 19.Yurt içi taģıyıcı sorumluluk sigortaları 20.KullanılmıĢ, ikinci el ve/veya tamirat amacıyla sevkiyatı gerçekleģtirilen her türlü makine, ekipman ve elektronik emtia sevkiyatları NOT: Yukarıda belirtilen rizikolar için KAMYON KLOZU yükleme, aktarma, boģaltma hariç ve Institute Cargo Clauses (C) teminatından daha geniģ bir teminat talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğün onayı Ģarttır. UYGULAMA ESASLARI 1. Gümrüğe gelmiģ ve sevkiyatı tamamlanmıģ emtialar için poliçe tanzim edilmesinde Ģirketimizin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tür tekliflerin TAM ZiYA veya DAR TEMiNAT KAMYON KLOZU (yükleme boģaltma aktarma hariç) teminatı verilerek poliçelendirilmesi gerekmektedir. 2. Denizyolu taģımalarında, taģıyıcı geminin; a) tarihli Institute Classification Clause a göre IACS (International Association of Class Societies) üyesi bir klas kuruluģu veya Türk Loydu ile klaslanmıģ olması b) ISM (International Safety Management) sertifikası bulunması c) Muteber bir P&I sigortacısı ile sigortalı olması d) Kuru yük gemisi ise 35 yaģından daha yaģlı olmaması e) Tanker ise 15 yaģından daha büyük olmaması f) Avrupa Topluluğu nun Kara Listesinde bulunmaması Ģartları aranmakta olup, taģıyıcı geminin yukarıda sayılan Ģartların tamamına aynı anda sahip olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tüm Ģartlara haiz olması Ģartıyla birlikte 20 yaģından büyük gemilerle taģınacak emtialar için aģağıda belirtilen cetvele göre ilaveten Gemi YaĢ Zammı Ek Primi uygulanması gerekmektedir yaģ arası için %0, yaģ arası için %0, yaģ arası için %0,30 35 yaģından büyük gemiler ile 15 yaģından büyük tanker ile taģınacak emtialara teminat verilememektedir. 3. Gemi ile yapılan sevkiyatlarda, TL sini aģan iģler, beher gemide yüklü emtia, reasürans kabul limitlerimizin takibi amacıyla,sevkiyat gerçekleģtiren gemi ismi, IMO numarasını içerecek Ģekilde günlük olarak acenteler tarafından bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine iletilecek ve Bölge Müdürlükleri bilgi amacıyla Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğüne bildirilecektir. 4. GeniĢ teminatla sigortalanmıģ tam yük gemi sevkiyatlarında ya da gübre, kömür, üre, hurda demir, pirinç gibi emtiada veya kâğıt, sac, demir, çelik benzeri kolay hasarlanabilir emtiada, teminata bakılmaksızın, sigortalının, varma mahalli veya limanında muteber bir eksper veya gözetim Ģirketine boģaltmada gözetim yaptıramaması halinde, bu yükler Ģirketimizin görevlendireceği kuruluģ veya kiģiler tarafından gözetime tabi tutulacaklardır. Bu nedenle bu tür sevkiyatların Bölge Müdürlükleri tarafından sürekli olarak takip edilip ekspere ya da gözetim firmasına bildirilmesi zorunludur. 5. Harp ve grev teminatı sadece deniz ve havayolu taģımaları için sevkiyat anındaki cari Londra fiyat ve Ģartları ile uygulanmaktadır. Karayolu taģımalarında harp teminatı verilememekte olup, sadece grev rizikosu için teminat sağlanmaktadır.ġstisna edilen bölgeler haricinde cari ek prim %0,05 tir. Ġstisna edilen bölgelere yapılacak taģımalar için harp ve grev teminatı istenmesi halinde yükleme öncesi Genel Müdürlük ile temasa geçilerek cari fiyat ve Ģartların belirlenmesi gerekmektedir. 6. DondurulmuĢ ve soğutulmuģ ürünlerin nakliyesinde (onayı alınmak Ģartıyla) soğutma havalandırma aygıtlarında 24 saatlik arıza klozu mutlaka poliçelere ilave edilecektir. (kamyon ve demiryolu klozu hariç olmak kaydıyla). 7. Açık kasa kamyonlarda yapılacak karayolu taģımacılığında ıslanma rizikosu teminat haricidir. 8. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılacak sevkiyatlarda sigorta bedeli üzerinden %1 tenzil-i muafiyet uygulanacaktır. 9. Dökme yüklerde sigorta bedeli üzerinden %1 ve minimum Euro muafiyet uygulanacaktır. 11

12 10.Hırsızlık hasarlarında (I.C.C.(A)1.1.82) sigorta bedeli üzerinden %1 ve minimum Euro muafiyet uygulanacaktır. 11.Ġhracat sigortaları, mal satıģ Ģeklinin mutlaka CIF olan ve poliçede sigortalı isminin yurt dıģındaki alıcı olduğu durumlarda; primleri döviz olarak Ģirketimize ödenmesi Ģartıyla yapılabildiğinden bu hususlara dikkatle uyulmasını rica ederiz. 12.Ġhracat sigortalarında poliçelerin sigorta bedelleri, fatura kıymetinin teklif tarihindeki Merkez Bankası döviz alıģ kuru ile ithalat sigortalarında ise Merkez Bankası döviz satıģ kuru ile çarpılması sonucu bulunacaktır. 13. Ġhracat iģlemlerinde gider vergisi tahakkuku yapılmayacaktır. Yatırım teģvik belgeli ithalat iģlemlerinde, kesinlikle gider vergisi tahsil edilecektir.ġhracatı teģvik belgesi ve dahilde iģleme izin belgesi kapsamında yapılan ithalat iģlemlerinde, teģvik belgesinin bir kopyasının temini ve yapılan ithalatın teģvik konusuna uygun olması halinde, teģvik belgesinin tarih ve numarasının poliçe üzerine yazılması kaydıyla gider vergisi istisnası uygulanacaktır. 14. Nakliyat emtia sigortalarına ait tanzim edilen poliçeler, kanun gereği iptal edilememektedir. Ġptali gereken hallerde mutlaka iptal nedeninin geçerli evraklar ile belgelenmesi, aynı anda kayıtlara alınması ve poliçe orijinalinin iadesi gerekmektedir. a. Sevkiyatın iptal edilmesi durumunda (nakliyeci firmadan yazı istenecek) b. Dain-i mürtein sıfatıyla zaten sigortasının olduğu öğrenildiğinde (diğer Ģirketin yaptığı poliçe istenecek) c. CIF gelen bir malın, yurt dıģından yapılmıģ sigortası öğrenildiğinde (fatura veya poliçe istenecek) 15. Nakliyat emtia sigorta tekliflerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar aģağıda belirtilmiģtir. a. Sigortalının Türk menfaati olması b. Emtia cinsinin açıkça belirtilmesi, bir seferde birden çok çeģitli emtia taģınıyor ise gruplandırılarak açıklıkla belirtilmesi c. Ambalaj cinsinin detaylı olarak belirtilmesi d. TaĢınan emtianın net ve brüt ağırlığının açıkça belirtilmesi e. Hareket tarihi ve saatinin açıkça belirtilmesi f. Teklif saat ve tarihinin fiili sevkiyattan önce olması g. Gemi ile yapılacak sevkiyatlarda fiyat geminin teknik özelliklerine göre tayin edildiği için gemi adının, özelliklerinin öğrenilmesi ve gerekli hallerde Ģirketimizden bilgi alınması h. GeniĢ teminat talep ediliyorsa tarife talimatlarına mutlak uyulması ve karayolu taģımalarında taģımayı yapacak kamyon ve sürücüleri hakkında gerekli tedbirlerin alınması i. Sigorta bedelinin yurt içi taģımalarda TL cinsinden, yurt dıģı taģımalarda döviz cinsinden belirtilmesi.ġstenilen teminat cinsinin belirtilmesi j. BaĢlangıçta ve bitiģte ek sefer var ise belirtilmesi k. Aktarma var ise belirtilmesi l. Yurt dıģı taģımalarında satıģ Ģeklinin mutlaka öğrenilmesi ve poliçeye yazılması NOT: Nakliyat emtia sigortalarında poliçe baģına alınacak asgari brüt prim tutarı 26,25 TL 'sidir. KIYMET SiGORTALARI Kıymet nakliyatı sigortalarına konu olan; her türlü kıymetli kâğıt, bono, çek, senet, altın, gümüģ, mücevher, para, efektif sevkiyatlarının sigortaları için Genel Müdürlük Nakliyat Sigortaları Müdürlüğünden onay alınacaktır. Kıymet nakliyatı sigortalarının riziko değerlendirmesinde; a. TaĢınan kıymetin cinsi b. Sevkiyatın baģlangıç ve bitiģ yeri c. Sigortalının banka veya diğer kuruluģlar olması (bankalar tarafından gerçekleģtirilen kıymet sevkiyatlarında daha düģük fiyat uygulanmaktadır.) d. Kıymetin taģınma Ģekli (silahlı görevliler refakatinde, memur eģliğinde, zırhlı araçla, posta veya kargo... vb.) e. Sevkiyatı gerçekleģtirilecek kıymetin sigorta bedeline temel olacak değeri (gerçek değer, ikame değeri) Bilgilerinin edinilerek Ģirketimize iletilmesi gerekmektedir. NOT: Nakliyat kıymet sigortalarında poliçe baģına alınacak asgari brüt prim tutarı 26,25 TL'sidir. TEKNE SiGORTALARI Tekne sigortalarında Bölge Müdürlükleri ile acentelerin risk kabul etme ve poliçe kesme yetkisi bulunmamaktadır. Tüm teklifler ve poliçeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanmaktadır. 12

13 A- ġġrketimizce TEMiNAT VERiLMEYEN TEKNELER 1. IACS üyesi bir klas kuruluģu ile veya Türk Loydu ile klaslı olmayan tekneler 2. Kum taģıması yapan tekneler 3. ISM sertifikası olmayan tekneler 4. Balıkçı tekne ve motorları 5. Duba, Ģamandra... vb. yüzer objeler 6. Tarama tekneleri (dredgers) 7. Yolcu taģımacılığı yapan deniz motorları 8. Liman kaydı ve denize elveriģlilik belgesi olmayan ve 20 yaģından büyük yat ve sürat tekneleri yaģından büyük kuru yük gemileri ve 15 yaģından büyük tankerler, 15 yaģından büyük feribot ve yolcu gemileri 10.Yüzer lokanta, bar, otel... vb. 11.Açık deniz sondaj kuleleri, dubaları, boru hatları, pompa ve toplama istasyonları, açık deniz inģaatları, tesisleri 12.ĠĢletmesi ve sahibi ve/veya bayrağı ve/veya donatanı Türk olmayan tekneler 13.inĢaatın baģlama süresi 3 ayı geçmiģ ve inģaat bitim tarihindeki değerinin %30 unu aģmıģ tekne inģa sigortaları 14.Çekme iģlemleri (towage) 15.Çıplak olarak kiraya verilen yat ve sürat tekneleri 16.Gemi söküm ve Break - up voyages (geminin sökülmek amacıyla yaptığı en son sefer) 17.Avrupa Topluluğu nun Kara Listesinde bulunan gemiler B- UYGULAMA ESASLARI 1. Sigortalanacak tüm teknelerin mutlak surette, Ģirketimizin risk mühendisleri veya tarafımızdan tayin edilecek konusunda deneyimli eksperler tarafından ön ekspertizinin ve kıymet takdirlerinin yapılması gerekmektedir. 2. Yat ve sürat tekneleri sigortalarında gerek görüldüğünde ve/veya bildirilen kıymetin TL yi geçen yat ve sürat teknelerinde ön ekspertiz yapılmalıdır. 3. Teknelerde muafiyetsiz poliçe uygulaması yapılmamaktadır. Minimum sigorta bedeli üzerinden %1 tenzili muafiyet uygulaması gerekmektedir. 4. Tekne sigortalarında acentelerin kesinlikle poliçe tanzim etme yetkisi bulunmamaktadır. Tüm tekne poliçeleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenerek ilgili acentelere gönderilecektir. 5 BaĢlangıcında yıllık olarak akdedilmiģ bir yat sigortasının, satıģ dıģındaki bir nedenle iptal edilmesi durumunda kısa süreli sigorta esası uygulanarak, yıllık prim tutarı üzerinden poliçede yazılı özel Ģartlar çerçevesinde prim tahsil edilecektir. 6. Sigorta poliçesinin Sigortalının talebine istinaden satıģ nedeniyle iptal ve/veya feshedilmesi halinde sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası Sigortalı/Sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim geçen gün sayısı üzerinden hesap edilerek sigortacıya ödenir. 13

14 KAZA SĠGORTALARI Kaza sigorta konularını, oto ve muhtelif kaza olmak üzere 2 bölümde incelemek mümkündür. A) OTO KAZA SĠGORTALARI 1- KASKO SĠGORTALARI - Kasko Sigortası 2- MALĠ MESULĠYET SĠGORTALARI -Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik) -Ġhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası -Zorunlu Karayolu TaĢımacılık Mali Sorumluluk Sigortası 3- YEġĠL KART SĠGORTASI B) MUHTELĠF KAZA SĠGORTALARI 1- Ferdi Kaza Sigortaları -Ferdi-Grup Ferdi Kaza Sigortaları -Seyahat Ferdi Kaza Sigortası -Koltuk Ferdi Kaza Sigortası -Uçak Yolcuları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası -Prof. Futbolcu Kaza Sigortası -Kara Yolu Yolculuğu Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası -Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası -Kazara Ferdi Kaza Sigortası 2- Hırsızlık Sigortaları -TaĢınan Para Hırsızlık Sigortası -Emniyeti Suistimal Sigortası -Bagaj Sigortası 3- Sorumluluk Sigortası - ĠĢveren Mali, Sorumluluk Sigortası - 3. ġahıs Mali Sorumluluk Sigortası - Asansör Mali Sorumluluk Sigortası - Garaj, Otopark, Tamirhane ĠĢleticisinin Mali Sorumluluk Sigortası - Okul Mali Sorumluluk Sigortası - Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası - Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası - Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası - Doktor Mesleki sorumluluk ( Hekim Dostu) 4- Uçak, Helikopter, Balon vb. Hava TaĢıtlarının Sigortaları: -Gövde ve Mali Sorumluluk Sigortaları -Mali Sorumluluk Sigortası (Yolcu ve 3. ġahıslara karģı) KASKO SĠGORTALARI TEMĠNAT KAPSAMI a) Kasko Sigortası, poliçede özellikleri yazılı bulunan motorlu kara taģıt aracını aģağıda yazılı tehlikelere karģı sigorta eder. Sigortalı araçta (gerek dururken, gerek hareket halinde iken) sigortalının veya aracı kullananın iradesi dıģında harici ve ani tesirler sonucunda, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düģme, yuvarlanma gibi kazalardan doğan hasar ve kayıplar (Üçüncü Ģahısların kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluģan hasarlarda dâhildir.) b) Yangın, infilak, yıldırım düģmesi ve bunların söndürülmesinden doğan hasarlar ve kayıplar, c) Sigortalı aracın çalınması ve çalınmasına teģebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar. 14

15 Aracın Nakledilmesi Esnasındaki Durum Aracın ruhsatlı ve tarifeli sefer yapan gemiler ve trenler ile taģınmasında uğrayabileceği hasarlar, teminata dâhildir. Ancak aracın baģka bir suretle gerek kara, gerek nehir veya deniz yolu ile taģınması esnasında uğrayacağı hasarlar teminat dıģıdır. (Kasko genel Ģartları: A.5.9 maddesi) Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluģan hasarlar teminata dâhildir. (Kasko genel Ģartları: A.5,3 maddesi) Kasko Sigortalarında Aracın Üzerinde Bulunan Aksesuarlar Kasko sigortalarında standart lastik ve jantlar teminat kapsamındadır. Özel lastik çelik jantlar, değer olarak standartların üzerinde olduğundan, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçesine not olarak yazılmalı ve bu farka ait prim tahakkuk ettirilmelidir. Radyo teyp, kolanlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Araçlarda TaĢınan Yükün de Kasko Sigorta Teminatına Dahil Edilmesi Durumu Bu durum teminata dahil edilir, ancak taģınan yükün ruhsat sahibine ait olması kaydıyla ve mutlaka yük taģımaya mahsus araçlar için verilebilir. (Kamyon, kamyonet, tanker gibi). Ancak asla araç bedelini geçemez. (Araç bedelinin %50 si ile sınırlıdır). Kasko Sigortası, aracın yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma sonucunda oluģacak hasarları için teminat verir. Kasko Sigortalarında Teminat DıĢında Kalan Haller AĢağıdaki haller dolayısıyla taģıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dıģındadır. a) SavaĢ, her türlü savaģ olayları, istila, yabancı düģman hareketleri çarpıģma (SavaĢ ilan edilmiģ olsun, olmasın), iç savaģ, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, b) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaģmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma daimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrıģım olayını da kapsayacaktır.) c) Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taģıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar. d) Poliçede gösterilen taģıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar. e) TaĢıtın, uyuģturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almıģ kiģiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, f) TaĢıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaģadığı kiģiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaģadığı kiģiler tarafından sigortalı taģıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar. g) Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, h) Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taģıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar. i) TaĢıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taģınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taģıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dıģında, kara, deniz nehir ve havada taģınması sırasında uğrayacağı zararlar, j) TaĢıtın ruhsatında belirtilen taģıma haddinden fazla yük ve yolcu taģıması sırasında meydana gelen zararlar. Kasko Sigortalarında Ek Prim Alınması Gereken Haller Türkiye sınırlan dıģında meydana gelen zararlar, 15

16 a) Grev, lokavt. kargaģalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, b) Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar, (terörist eylemlerden maksat Terörle Mücadele Kanunu'da tanımlanan terörist eylemlerdir) c) Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, d) Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, e) TaĢıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dıģındaki zararlar, f) Yetkili olmayan kiģilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar. g) TaĢıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, h) TaĢıtın, kurallara uygun bir Ģekilde yasal olarak taģınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taģınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, i) TaĢıtın iddia ve yarıģlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar. Kasko Sigortalarında Ġndirim Yapılması Gereken Haller 1- Genel Ġndirimler: a) Araç Çokluğu Ġndirimi: Aynı sigorta Ģirketi nezdinde kayıtlı olmak kaydıyla, aynı gerçek veya tüzel kiģiye ait sigortalı araçların belli bir sayıyı geçmesi halinde, tarifede gösterilen araç sayısına göre giderek artan oranlarda indirim yapılır. (Araç sayısında motosiklet, triportör ve motorlu bisikletler hesaba katılmamaktadır.) b) Hasarsızlık Ġndirimi: Sigorta süresi içinde hasar tazminatı almayan ve sigortasını kesintisiz devam ettiren sigortalılar için, bu indirim öngörülmüģtür. Bir yıllık sigorta süresinin sonundaki yenilemede, hasar tazminatının alınmaması halinde ilk yıl %30'den baģlayarak, dördüncü yıldan itibaren %60'a varan oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanır. Hasarsızlık indirimi gerçek veya tüzel kiģiyi takip edecektir. Finansal kiralamada mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde de indirim aynen devam edecektir. HASARSIZLIK ĠNDĠRĠMĠ a) Ġlk 12 aylık süre sonunda... %30 b) Ġkinci 12 aylık süre sonunda... %40 c) Üçüncü 12 aylık süre sonunda... %50 d) Dördüncü 12 aylık süre sonunda... %60 Kasko Sigortalarında Hasar Halinde Hasar Ek Primi Genel Ģartların B maddesi gereğince düzenlenmesi gereken ikame zeyili için poliçe baģlangıcında ek prim alınarak teminata dâhil edildiğinden hasar halinde herhangi bir ek prim talebinde bulunulmaz. Araç El DeğiĢtirdiğinde Kasko Poliçesinin Durumu Araç el değiģtirdiğinde Poliçe iptal olur, iģlememiģ günlerin primi gün esasına göre iade edilir. Aracı yeni satın alan kiģi dilerse yeni bir kasko poliçesi yaptırabilir. (Kasko Genel ġartları C.5 Maddesi) Sigortalının Vefatı Halinde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir. TRAFĠK SĠGORTALARI Motorlu Araç ĠĢletmenin Zorunlu Mali Sorumluluk {Trafik} Sigortasının Kapsamı Teminat limitleri ile prim tarifesi Hazine MüsteĢarlığı'nca düzenlenen Trafik sigortası, aracın kullanımından dolayı 3. ġahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düģen hukuki sorumluluğu temin eder. Karayoluna çıkan tüm motorlu kara taģıt araçları (motorlu bisikletler hariç) ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekeceği römork sahiplerini 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre yaptırmak zorunda oldukları zorunlu bir sigorta türüdür. Trafik sigortası Türkiye sınırları içinde geçerlidir. 16

17 Trafik Sigortasında Teminat DıĢında Kalan Haller a) ĠĢletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar, b) ĠĢleten tarafımdan ileri sürülecek tazminat talepleri, c) ĠĢletenin eģinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme iliģkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaģadığı kardeģlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, d) Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eģya dıģımda araçta veya römorklarda taģman eģyanın uğrayacağı zararlardan dolayı iģletene karģı ileri sürülecek talepler, e) Manevi tazminat talepleri. f) ĠĢletenin, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Eylemlerinden sorumlu tutulduğu kiģilere karģı yöneltebileceği talepler. g) ĠĢletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, h) Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teģebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değiģiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara iliģkin her türlü talepler, i) Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarıģlara katılması veya yarıģlara katılan araçlara eģlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar, j) Çalınan veya gasp edilen, araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre iģletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kiģilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan kiģilerin talepleri, k) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar. Kısa Süreli Sigortalar Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, geçici plakalı araçlar, 4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanununa tabi uluslararası eģya ve yolcu taģımacıları ile milletlerarası çok taraflı veya karģılıklı anlaģmalar kapsamına giren yabancı plakalı taģıtların Türkiye de geçerli milletlerarası veya karģılıklı anlaģmalarla kabul edilmiģ sigortaları yoksa, bunlar için zorunlu trafik sigortası Türkiye sınırlarına giriģleri sırasında kısa süreli sigorta olarak yapılır. Kısa süreli sigorta, bu durumun dıģındaki araçlar için uygulanmaz. Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin yüzde 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir. Kısa süreli sigorta için il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleģmelere zorunlu taģımacılık sigortası indirimi ve prim artırımı uygulaması yapılır. Kısa vadeli sigorta sözleģmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleģmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz, ancak bu sözleģmelere prim artırımı, il trafik hasar yoğunluğu indirimi ve zorunlu taģımacılık sigortası indirimi uygulaması yapılır. ĠHTĠYARĠ MALĠ SORUMLULUK SĠGORTASI Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı Ġhtiyari Mali Sorumluluk sigortası, araç sahibine düģen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası dıģında veya bu sigortanın limitleri üstünde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Ġhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasında Ġndirim Gereken Hususlar 1. PeĢin ödeme indirimi. 2. Araç Çokluğu Ġndirimi. YEġĠLKART SĠGORTASI YeĢilkart sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dıģında geçerli olan Ģeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmıģ olur. Hangi ülkede yapılmıģ ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir. 17

18 YeĢilkart Sigortasında Hasarın Ödenmesi Hasar meydana geldiğinde hangi ülkede bulunuluyorsa, o ülkenin Motorlu TaĢıtlar Bürosu na müracaat edilerek, hasar iģlemleri tamamlanır. Poliçenin arka yüzünde geçerli olduğu ülkelerdeki Motorlu TaĢıtlar bürolarının adresleri yer almaktadır. Türkiye'den düzenlenmiģ poliçelerin hasarları da Türkiye'deki Motorlu TaĢıtlar Bürosu'nda talep edilir. FERDĠ KAZA SĠGORTASI Ferdi Kaza sigortası bir can sigortasıdır. KiĢilerin meslekleri itibariyle düzenlenen bu sigorta, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararları teminat altına alır. Kaza Sayılmayacak Haller a) Her nevi hastalık ve bunların sonuçları, b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde, donma ve güneģ çarpması, c) Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teģebbüs, d) Belirgin sarhoģluk, gerekmediği halde uyuģturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma, e) Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü Ģua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz. Ferdi Kaza Sigortası Ġle Verilen Teminatlar a) Ölüm Teminatı: Poliçe kapsamına giren bir kazanın derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının ölümüne neden olması halinde sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazılı menfaattara, yoksa kanuni varislerine ödenir. b) Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen herhangi bir kaza derhal veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sigortalının sakat kalmasına neden olursa, sürekli sakatlığın tıbben kesinlik kazanmasından sonra saptanacak tazminat miktarı sigorta ettirene ödenir. (Tazminat, sürekli sakatlığın gerektirdiği ve maluliyet cetvellerinde gösterilen oranlar dahilinde hesaplanır.) Ferdi Kaza Sigortasına Ek Prim Ödemek Kaydı ile Dahil Edilebilecek Teminatlar a) Gündelik Tazminat teminatı: Kaza Sonucu sigortalının çalıģamayacak duruma gelmesi halinde bu teminat çalıģmaya baģlar. Kısmen çalıģabilecek duruma gelindiğinde, tazminat %50 oranında ödenir. Geçici sakatlık tazminatı sigortalının iģini yapamaması halinde ve en çok 200 gün süre ile ödenebilir. b) Tedavi Masrafları Teminatı: Bu teminatın poliçeye ilave edilmesi halinde, sigortacı kaza gününden itibaren 1 yıl süre ile doktor, ilaç, radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını bu teminat için taraflarca kararlaģtırılmıģ meblağa kadar öder. Ölüm ve sürekli sakatlık teminatları yekünün %5 ini geçemez. Ferdi Kaza Sigortalarında YaĢ Sınırı Bu sigorta yaģ arasındaki kiģilere yapılır. Ancak 6-15 yaģlar arasındaki küçükler için yalnız defin ve cenaze masraflarını karģılamak üzere, belli bir limite kadar teminat verilebilir, ayrıca yaģlar arasındaki kiģilere farklı teminat limitleri ile veya ek primler alınarak poliçe düzenlenir ve gündelik tazminat teminatı verilmez. 18

19 Ferdi Kaza Sigortasında, Teminat DıĢı Kalan Haller a) SavaĢ ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaģalıklar, b) Nükleer rizikolar, c) Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iģtirak, d) Cürüm ve cinayet iģlemek veya teģebbüs etmek, e) Tehlikede bulunan malları ve kiģileri kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindedir. Ferdi Kaza Sigortalarında, Ek Bir SözleĢme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek b) Açık deniz balıkçılığı, vahģi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık, c) Dağlara tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boks gibi), cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreģ, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri, d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarıģları e) Havada yolcu sıfatından baģka bir sıfatla uçuģ. f) Deprem ve yanardağ püskürmesi heyelan Ferdi Kaza Sigortasının Coğrafi Sınırı Sigorta dünyanın neresinde olursa olsun poliçe, üzerinde yazılı sigorta meblağı çerçevesinde geçerli olacaktır. Ferdi Kaza Sigorta Meblağı Her ne kadar insan hayatının değeri veya bazı organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek olanaksız ise de, buna rağmen sigorta meblağının belirlenmesinde bazı özellikleri dikkate almak gerekmektedir. (Sigortalının mesleği, yaģı, moralite durumu vs.) Ancak istenen teminat meblağlarının kendi aralarında çeģitli oranlarla sınırlı limitleri vardır. Ölüm teminatı, sürekli sakatlık teminatından fazla olamaz. Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatının 2 mislini geçemez. Tedavi Masraflarının, Sigortalının ÇalıĢtığı Müessese Veya Kanunen Zorunlu Sigorta Tarafından Ödenmesi Halinde, Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinden Ayrıca Tazminat Alınması Durumu Aynı masrafların ayrı ayrı yerlerden tazmini mümkün değildir. Müessese veya kanunen zorunlu sigortaların ödediklerinin üzerindeki tedavi masrafları miktarı, ferdi kaza sigortası tarafından ödenir. Ferdi Kaza Sigortasının Türleri a) ġahıs Ferdi Kaza Sigortası: Bir kimsenin her nevi kaza sonucu ölümü veya sakat kalması halinin sigortasıdır. Ġstendiği takdirde tedavi masrafları ile gündelik tazminat da verilebilir. b) Grup Ferdi Kaza Sigortası: Bir iģyeri, kulüp, demek ya da herhangi bir nedenle grup oluģturan kiģilerin kazaya karģı teminat altına alınmasıdır. Gruptaki kiģilerin isim, meslek ve yaģları alınmak suretiyle veya ''16-65 yaģ arası'' gibi alt ve üst yaģ sınırını belirten bir ifade de kullanılabilir) bir prim belirlenir. Gruba giriģ ve çıkıģlar sigortacıya mutlaka bildirilmelidir. Bu sigorta Ģekilde; ĠĢ saatleri içerisinde teminat verilmesi, Bazı sporların yapılması sırasında meydana gelebilecek kazalara karģı teminat verilmesi, 19

20 Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karģı teminat verilmesi, Günün 24 saatini kapsayan geniģ teminat verilmesi mümkündür. ĠĢveren, yanında çalıģanların grup sigortasını yaptırıyorsa, kendini menfaattar gösteremez. c) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Motorlu kara taģıt araçlarında seyahat eden yolcuların gerek araç hareket halinde, gerekse park halinde veya bakımı yapılırken ya da araca binilip inilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık halleri ve ayrıca tedavi masraflarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Koltuk ferdi kaza sigortasında ruhsatta bulunan kiģi sayısı esas alınarak teminat verilir. Sürücü yardımcısı için istendiği taktirde isim soyisim belirtilmeden teminat verilebilir. d) Karayolu Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: ġehirlerarası ve uluslararası taģımacılık yapan ve en az 35 oturma yeri bulunan otobüslerin taģıdıkları yolculara, sürücü ve yardımcılarına, araç içinde seyahatleri esnasında bir kazaya uğramaları halinde teminat veren ve yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. (TaĢıma mesafesi 100 km'yi geçen Ģehirlerarası mesafeler için zorunluluk olup, daha kısa mesafelerde zorunluluk yoktur.) e) Okul Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Minibüs ve otobüslerle okul öğrencilerini taģıyan gerçek ve tüzel kiģiler ile kamu kuruluģlarının yaptırdıkları bir sigorta türüdür. TaĢınacak öğrenciler, sürücüler, yardımcıları ile rehber öğretmenler teminat kapsamına dahil edilmektedir. f) Profesyonel Futbolcuların Ferdi Kaza Sigortası: Profesyonel futbolcuların yurt içi ve dıģı olmak üzere; Yalnız maç ve antrenman süreleri, Yalnız maç ve antrenman süreleri ile bu maç ve antrenmanlara gidiģ dönüģ yol süreleri, Yirmi dört saatlik süre için yapılacak ferdi kaza sigortasıdır Ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi giderlerini kapsar. g) Uçak Yolcularına Özel Ferdi Kaza Sigortası: Türkiye içinde veya dıģında, yalnız gidiģ, yalnız dönüģ veya gidiģ dönüģü kapsayacak Ģekilde yolcuların düzenli hava hatlarında ve charter seferlerinde ''Yolcu sıfatıyla'' bulunduklarında meydana gelebilecek kazalara karģı teminat verilir. Buna, havaalanı ile Ģehir terminalleri arasında uçak Ģirketlerinin veya organizasyonu yapan Ģirketlerin sorumluluğu altındaki otobüs vb. ile yapılan yolculuk da dahildir. Türkiye içinde gidiģ dönüģ teminatı en çok 30 güne kadar geçerlidir. Yurt dıģı için ise böyle bir gün sınırı yoktur. Bu sigortalarda resmi daire, yolcu adet çokluğu indirimi uygulanmaz. HIRSIZLIK SĠGORTASI Hırsızlık Sigortasının Teminat Kapsamı : Hırsızlık sigortası, poliçede gösterilen riziko mahallinde bulunan eģya ve malların, aģağıdaki Ģekillerde yapılacak hırsızlık veya hırsızlığa teģebbüs neticesinde uğrayacakları hasar ve kayıplarını aģağıdaki Ģartlarla temin eder. a) Sigortalı eģya malların bulunduğu yerlere kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aģmak veya anahtar uydurmak suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar, b) Sigortalı eģya veya malların bulunduğu yerlere gizlice girip saklanmak ve kapanmak suretiyle yapıldığı saptanan hırsızlıklar, c) Sigorta ettireni veya aile efradını veya müstahdemlerini zor ve Ģiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklar, d) Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarlarla yapılan hırsızlıklar. 20

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

NAKLİYAT SİGORTALARI

NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI NAKLİYAT SİGORTALARI 1) Emtea ve Kıymet Sigortaları 2) Tekne Sigortaları Ticari Tekne Sigortaları Tekne İnşaat Sigortaları Yat Sigortaları 3) Sorumluluk Sigortaları Denizcilik Sektöründeki

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SĠGORTA DERS NOTU: DERSĠN AMACI:

YASAL SORUMLULUKLAR VE SĠGORTA DERS NOTU: DERSĠN AMACI: YASAL SORUMLULUKLAR VE SĠGORTA DERS NOTU: DERSĠN AMACI: YaĢamımız süresince bir takım faaliyetlerde bulunuruz. Bu faaliyetler de bazı tehlikeleri içerir. Bu tehlikelerin içinde kazaya uğrama ihtimali,

Detaylı

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI NAKLİYAT, YANGIN VE KAZA SİGORTALARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAMENİN KAPSAMI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerine ait bulunan menkul ve gayri menkullerin Nakliyat, Yangın

Detaylı

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38

Yangın Sigortasına Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Cuma, 15 Ekim :38 I- SİVİL RİZİKOLAR Sivil rizikolarda yangın sigortasına deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının eklenmesi halinde, binanın yapı tarzına ve yer aldığı deprem bölgesine göre, aşağıda Tarife Tablosu-1 de

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU

MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU MOTORLU KARA TAŞITLARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Kasko Sigortaları Sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

Tel & Faks no. : 2. Teminatı veren sigortacının; Ticaret Ünvanı : MAPFRE GENEL SĠGORTA A.ġ. (http://www.mapfregenelsigorta.com)

Tel & Faks no. : 2. Teminatı veren sigortacının; Ticaret Ünvanı : MAPFRE GENEL SĠGORTA A.ġ. (http://www.mapfregenelsigorta.com) En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleģmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kiģilere, yapacak sözleģmeye iliģkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007

Detaylı

Başa Dön KONUT SİGORTASI

Başa Dön KONUT SİGORTASI Başa Dön KONUT SİGORTASI İçerik Yangın Branşı Konut Sigortası Ana ve Ek teminatlar Asistans Teminat Limitleri ve Muafiyetler İstisnalar Ürünler Sıkça sorulan Sorular Satın almak için 4 Neden Yangın Branşının

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 2. Teminatı veren sigortacının; B. UYARILAR YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin hususlarda

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir. Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır? Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu

Elektronik Cihaz Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU YANGIN SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu

Ziraat Genişletilmiş Kasko Sigortası Bilgilendirme Formu - Sayfa 1 / 5 - En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER Poliçe No : 168117915 4 Acente: 340085 Telefon: 212 287 4544 MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 33291526 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK ataguven323427@anadolusigorta.biz Poliçe No : 466871012 7 Acente: 323427 Telefon: 232 446 4002 ATA GÜVEN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 34822188 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı

Detaylı

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI

1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI 1 MAYIS 2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ YEŞİL KART SİGORTA TARİFE VE TALİMATI Yeşil Kart Sertifikası na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel

Detaylı

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI

INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI INSAAT ve MONTAJ ALL RISK SIGORTALARI 2008 GÜNDEM & Mclennan Grup Şirketleri ve Kaynakları Türkiye İnşaat-Montaj Sigortası Tanımı Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Kalan Haller Mutlak İstisnalar Muafiyetler

Detaylı

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması.

Ana Teminatlar. Çalınması ve Hırsızlık girişimi. Aracın çarpması veya çarpışması. Park halindeki hasarları. Yanması. KASKO SİGORTASI Ana Teminatlar Aracın çarpması veya çarpışması Çalınması ve Hırsızlık girişimi Yanması Park halindeki hasarları 3.Şahıslara gelebilecek zararların karşılanması Araçta yolculuk edenler ve

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU LIBERTY CANIM AİLEM PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE SİGORTA İçindekiler ; 1. GES sigortaları 2. Nakliyat Sigortaları 3. Emtea Sigortaları 4. Emtea sigorta türleri 5. Nakliyat emtea poliçe türleri 6. Kaşılaşabilecek hasar türleri

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU

ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU ÖĞRENCİM GÜVENDE SİGORTA PAKETİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TELEKOMÜNİKASYON KURUMU E-İMZA ÇALIŞMA GRUBU ANKARA - 2005 Elektronik İmza Kanunu Sigorta Hükümleri ESHS, bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu

Detaylı

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016

DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 DEVLET DESTEKLĠ SERA SĠGORTASI TARĠFE VE TALĠMATLAR 2016 Madde 1. Amaç ve Kapsam 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu

İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu İnşaat Bütün Riskler Sigortası Bilgi Formu I. Genel Bilgiler 1. İşverenin (Sigortalı) Tam Ünvanı 2. İşverenin (Sigortalı) Adresi Telefon : İnternet adresi : e-mail: 3. Müteahhidin (Sigorta Ettiren) Adı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

Yangın Sigorta Vergisi 2,55 Gider Vergisi 13,88_ Ödenecek Tutar 294,00

Yangın Sigorta Vergisi 2,55 Gider Vergisi 13,88_ Ödenecek Tutar 294,00 o.uzumcuoglu@tebroker.com.tr KONUT_SĠGORTA_POLĠÇESĠ Teklif_No :_102275375L2M01_ Poliçe No : 044066296 2 Acente : 310069 Telefon : 212 866 9500 Yenileme : 14 TET SĠG.ARA.HĠZ.A.ġ. MüĢteri No : 0000091814

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ

FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ FERDİ KAZA SİGORTA TEKLİFİ Acente : 323351 - ALTINTAŞ SİG.ARA.HİZ.DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 212 327 7212 Sigorta Ettiren Adı Soyadı : DOĞAN ALTINTAŞ Tel : 532 3565513 İletişim Adresi : BAHÇEKÖY MERKEZ MAH.

Detaylı

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

SİGORTA TARAF BİLGİLERİ Sigorta Tarafları Müşteri No Ad Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / Vergi No Sigortalı DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TİCARİ RİSK SİGORTA POLİÇESİ Poliçenizin ihtiyacınız olan TEMİNAT'ları kapsadığından emin olmak için lütfen tüm poliçe sayfalarını okuyunuz. Başlangıç - Bitiş Tarihi : 31/12/2016-31/12/2017 Poliçe No :

Detaylı

nakli yat sigortaları LIYAT SIG.indd :5

nakli yat sigortaları LIYAT SIG.indd :5 nakli yat sigortaları LIYAT SIG.indd 1 07.10.2010 16:5 Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak,

Detaylı

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu

Ailem Ziraat Güvencesinde Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

-Çelik, betonarme, karkas yapılar

-Çelik, betonarme, karkas yapılar 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname"ye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır. 1.Tarife ve İndirimler* Yapı Tarzı I. Bölge

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) Başa Dön ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) İçerik Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Kapsam Kapsam Dışında Kalan Binalar Teminat Dışında Kalan Haller Maliyet Sıkça Sorulan Sorular Sigorta Kapsamı Zorunlu Deprem

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER

MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU. A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) B- UYARILAR C- GENEL BİLGİLER MOTO KASKO BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015

DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 DEVLET DESTEKLİ SERA SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2015 Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan risklerin, Örtü Altı

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA

III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA III. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU TAŞKIN VE SİGORTA Mine Ayhan Generali Sigorta A. Ş. İstanbul, 29-30 Nisan 2013 1 İçerik Sigortacılığa Genel BakıĢ TaĢkın TaĢkın Sigortaları Risk Yönetimi Sigortacılığa Genel

Detaylı

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER

HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER HALK SİGORTA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 200 TL Aracın kurtarılması 250 TL Acil mesajların iletilmesi Sınırsız Karşı

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SÜPER ÖZEL OTO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO KLASİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi

İşyeri Paket Sigorta Poliçesi İşyeri Paket Sigorta Poliçesi Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Detaylı

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE 2012 YILI ANALİZLERİ

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE 2012 YILI ANALİZLERİ TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN PSC DENETİMLERİNDE YILI ANALİZLERİ DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEMİ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Tutulan Türk Bayraklı Gemilerin Yaşlarına Göre Dağılımı - YAŞ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SĠGORTASI 343FBS008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları Yayınlanan Resmin Gazete: Yayınlanan Tarih: 1.1.2013 00:00:00 Yayınlayan Kurum: 1. Amaç ve Kapsam (1)5363 sayılı Tarım Sigortaları

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı

Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı Tehlikeli Maddeler Ġçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına ĠliĢkin Tarife ve Talimatı 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLĠĞ Devlet Bakanlığından: TEHLĠKELĠ MADDELER ĠÇĠN YAPTIRILACAK

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KASKO JET GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI

ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI ULUSLARARASI KASKO SİGORTA POLİÇESİ GENEL ŞARTLARI A -SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web

1. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek (web BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı