T B M M Tutanak Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T B M M Tutanak Müdürlüğü"

Transkript

1 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) BAŞKAN 1960 darbesi ve 71 muhtırasını inceleyen alt komisyon olarak İstanbul da, Dolmabahçe de bugün ikinci dinleme diyebileceğimiz, fikrine başvuru yapabileceğimiz Sayın Numan Esin i Biga dan davet etmek suretiyle kendileri buraya geldiler. Değerli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 60 darbesi ve bizim özelimizde 71 muhtırasıyla ilgili sizin bilginize başvuracağız. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört siyasi parti bir araya gelmek suretiyle Türkiye nin siyasi hayatında, ekonomi hayatında her alanda etki eden darbelerin sebepleri ve sonuçlarına yönelik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çerçevesinde de biz sizin de aktif olarak 60 darbesi içindeki konumunuz, Millî Birlik Komitesi üyeliği sıfatınız ve o döneme ilişkin yaşadıklarınızı bizlerin de soruları çerçevesinde anlatmanızı istirham edeceğiz. Bu çerçevede biz diğer misafirlerimize de uyguladığımız usul çerçevesinde öncelikle kendinizi kısa bir tanıtmanızı, o döneme ilişkin değerlendirmelerinizi, o döneme ilişkin sıfatınızı, görevinizi izah ederseniz, daha sonra her bir arkadaşımızın konuşmadan edinecekleri soruları ve daha önceden hazırladıkları soruları size tevcih etme imkânları olacaktır. Sayın Esin e biz kısa bir takdim amaçlı sözü verelim. NUMAN ESİN Efendim, ben, Sayın Başkanın ifade buyurdukları gibi Biga lıyım. Biga nın Danışment köyünde dünyaya gelmiş bir köy çocuğuyum. Çocukluğumuz orada geçti, yalın ayak, başı kabak denilir. Şimdi yaşımız seksen dörde dayandı. Bizim yaşadığımız yıllar otuzlu ve kırklı yıllar. Yani Türkiye nin her yönden evrim içerisinde olup da ama büyük sıkıntıları göğüslediği bir dönem. Bizim köyümüz de oldukça varlıklı bir köydü civarında bir nüfusu vardı o vakit. Her türlü ziraat yapılırdı ve her türlü mahsul alınırdı ama mahsul para etmezdi. O İkinci Dünya Harbi nin Türkiye nin kapılarına dayandığı yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla köylünün malı daha ekim sırasında ileride eda edilmek üzere taahhüt alınırdı köylülerin, şu kadar yulaf, şu kadar buğday, şu kadar arpa, şu kadar mısır vesaire. Neydi fiyatlar da, 2 kuruş 10 para, 2 kuruş 20, 25 para filan gibi çok düşük

2 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 2 fiyatlarla ve bu malların limana, Kara Biga Limanı na götürülmesi de gene köylüye tahvil edilirdi, yüklenilirdi. Köylü kendi malını oralara taşır, aylarca parasını alamaz, büyük sıkıntı içinde yaşardı. Tabii o yıllar tek parti yılları, Türkiye de ikinci parti yok. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı da var, yok. İşte duyuluyordu Biga da şu ilçe başkanıymış filan. Bizim köyde de köy muhtarı Hakkı vardı, kâtibi Şevket vardı filan, 3-5 kişi ileri gelenleri partinin yetkili şahısları olarak bilinirdi. Bu şartlar altında köylü umutsuz, çocuklarını okula yolluyordu Çok iyi bir ilkokul öğretmenimiz vardı, Arif Meriç Bey. Çocuklar okulda işte bir parça okuma yazma öğrenir, biraz tarih öğrenir, biraz coğrafya öğrenir, biraz matematik öğrenir filan. Üç sınıflıydı okulumuz. Dörde geçtiğimiz sene ben Biga da ninem oturuyordu, ninemin yanına gittim, bir hafta sonra şey başında dördüncü, beşinci sınıflar da köy okullarına açılacak dendi, köye döndük. Dördüncü sınıfın ilk öğrencileri olduk, beşi de o şekilde tamamladık. Tabii çok az sayıda öğrenci okuyabiliyor. İyi öğrencilerdik, cin gibi çocuklardık, çok şeyi kavrıyorduk, tarih bilgimiz bilhassa o devirde gerçekten önemli sayılabilecek her olayı Osmanlı tarihinde, Avrupa tarihinde âdeta biliyorduk. Yani ben o yıllardaki bilgi birikimimi daha sonra okuduğum ortaokul ve lise çağında kullanabilmişimdir, o öğrendiğim şeyleri kullanabilmişimdir. O öğretmenin niteliğiyle beraber, bizim de hevesli ve ümitli gençler olarak hayatımıza bakışı göstermek bakımından bir şey ifade ediyor. Neyse hayat böyle geldi geçti. Benzer hayatı da, daha evvel tanıdığınız için biliyorsunuz, Ahmet Er arkadaşımız, o da Manisa nın Sünnetçiler köyünden, köylü çocuğu olarak o da o şekilde büyüdü. Sonra ben Balıkesir Lisesinde birinci sınıfı okudum, o Edirne Lisesinde okudu. O zamana kadar tanışmadık. Bursa Askeri Lisesinde arkadaş olduk. Gece gündüz beraberiz, koşturuyoruz. Sürekli araştırma içindeyiz. Yani nasıl daha iyisini yaratabilir bu ülke, niye buna mahkum olsun, içinde bulunduğumuz duruma. Fakat bir defa gerçeği arıyoruz. Gerçek ne? Her anlamda gerçek ne? Yani Tanrı bilgisinden bize öğretilen şeyleri ne dereceye kadar doğru olduğuna varıncaya kadar her şeyi sorgulayan bir şeyimiz vardı, yani gelişme tempomuz vardı. Bir de şu var: Bizim gibi bu okullarda okuyan çocuklar için bir de derslerin dışında başka konulara akıl erdirmek yasaktı. Yani biz öyle bir yasakla maluldük. Ben çok iyi bilirim, mesela Türkiye o yıllarda demokrasiye yeni girmişti, bahsettiğim yıllar 40 lı yılların son dönemi, 47 ler filan, 46 lar, o dönemler. Askeri liseler müfettişi bir paşamız geldi. Demokrasi diye bir şeyler söylüyorlar memlekette, demokrasi yoktur askerlikte, diktatörlük vardır arkadaşlar. Nutuk bu. Yani biz askerliği diktatörlük olarak öğrenmek talimatını aldık Sayın Paşamızdan ama dik kafalı çocuklar olarak

3 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 3 da biz ne o talimata ne başka talimata bakmaksızın kendimize göre gerçek nedir, onu arıyoruz. İşte Harbiye ye geldik, Harbiye de aynı şekilde okuduk ettik filan, derken subay çıktık. Seneler geçti piyade atış okuluna gittik, piyade atış okulunda ilginç bir insanla tanıştık, Alpaslan Türkeş. Türkçü, Turancı olduğu söyleniyor. Ben, Turancılık filan gibi düşünce akımlarıyla da daha Balıkesir Lisesinden bilgim var. Balıkesir Lisesinde Orhun diye bir dergi elden ele dolaşırdı. Okuduğum lise. Türkçü bir dergi. Orada 1944 te haklarında takibat açılan bir kısım Türkçü hocaların da bir ikisi oradaydı ama biz onların talebesi olamadık. Biz onları gıyaben tanımış olduk filan. Yani düşünce akımları Türkiye de komünizm, sol düşünce filan da daha sonra biraz peydah oldu ama mesela bizim Biga Ortaokulunda bir öğretmenimiz vardı, ona komünist derlerdi. Adamcağızın neresi komünist onu da bilemezdik. O vakit ekmek şehirlerde karneyle veriliyordu ve şahıs başına da dörtte 1 ekmek veriliyordu, bunlar da doyamıyorlardı anlaşılan. Öğretmen bizden rica etti, dedi ki köyden bize bir çuval buğday getirin de biz onu burada öğütelim edelim filan. Bizim de kendimize yetecek buğdayımız yok, nasıl getirelim. İsmail isminde bir arkadaşım vardı, reddettik biz, getiremeyiz öğretmenim filan dedik. Kızdı bize filan. Yani şunu demek istiyorum: Soldaki adamın ne düşündüğünü ve ne davranış içerisinde olduğunu, sağdaki adamın ne düşündüğünü ve hangi davranış içerisinde olduğunu araştırıyorduk ama doğrusu çözümünü de bulamıyorduk. Bunu işte daha sonra piyade atış okulundayken Türkeş bizim öğretmenimiz, o yüzbaşı, biz de o vakit teğmeniz, o biraz bir şeyler hissettiriyordu, anlatmıyordu da hissettiriyordu. Bazen hafta sonlarında evine gidiyorduk, beş çocuklu bir aile babasıydı. İşte küçük bir oğlu vardı o vakit, diğerleri kız. Saygı duyduğumuz bir insan. Yani onunla bağımız buradan başlıyor lı yıllara doğru gelelim şimdi, bu çocuksu hikâyeleri bir tarafa bırakarak. Türkiye ne oldu da 1960 yılına geldi? Şimdi ben burada kendime göre önemsediğim bazı noktaların altını çizmek istiyorum de Türkiye, yirmi yedi yıllık CHP iktidarının harp yılları da dâhil olmak üzere, halkta yarattığı bıkkınlığı iyi kullanarak ve iyi muhalefet yaparak iyi bir oy kapasitesiyle iktidarı almıştır. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükûmet, Meclis Başkanı vesaire filan teşekkül etmiştir ve 1954 seçimlerine kadar da yaptığı bazı hatalar filan var ama işte Millet Partisinin bir nevi cezalandırılması, Osman Bölükbaşı na oy veriliyor diye Kırşehir in vilayet olmaktan kazaya indirgenmesi filan gibi hakikaten mantık dışı insana aykırı gelen şeyler ama ekonomi iyi olduğu için halk bunlara da pek önem vermiyordu. Ne yapalım, vilayet değilse de kaza oluversin, biz kaza değil miyiz deniliyordu, bakılıyordu olaya. Ama Osman Bölükbaşı bizim

4 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 4 dikkatimizi çekiyor. Büyük bir mücadele adamı, genç bir adam, büyük bir hatip ve dinliyorduk aslında onları seçimlerinden evvel Ankara daki mitinglerine filan uzaktan yakından takip ediyorduk, öğreniyorduk. O esnada Ankara da önemli fikir adamlarıyla da tanışıklığımız oldu. Remzi Oğuz Arık var mesela. Bir devre adını yazmış bir insandır. Biliyorsunuz, Adana taraflarından gelmiş. Daha sonra Köylü Partisini kurmuştur. Onu da Atatürk ün defnedildiği şeyi o idare ediyordu. O vakit orası bir enstitüydü galiba. Orayı o idare ediyordu ya da gelip gidiyordu. Yani o 50 li yılların faaliyetlerini tabii biz asker kişileriz, doğrudan doğruya değil ama dolaylı da olsa takip ediyorduk. Biraz da içimizde o milliyetçilik ateşi bize olayları derinlemesine öğrenmeye meylediyordu. Ben şimdi harp okulunun falan en parlak öğrencilerinden birisiydim, sınıf birincisi filandım ama üstelik bir de gönüllü piyade oldum. Her mesleği almak hakkım varken kalktım piyade oldum. O da çeşitli yorumlara yol açtı. Neyse, hocalar tutuyordu bizi. İşte arkadaşlara konferanslar veriyorduk. Yani o 50 li yılları, 40 lı yılların son bölümüyle birlikte bizden aktif kollayan, takip eden asker kişilerdik. Tabii doğrudan olayların içerisine girmemiz bahis konusu değildi ama bir özgürlük var, o özgürlüğün içerisinde bir fikir hürriyeti var, fikir özgürlüğü var, biz de bakıyorduk, tespit ediyorduk, yazıyorduk, anılarımız vardı o zaman, yazdığımız notlar falan. Bayağı da güzel şeyler yazmışızdır o yıllarda daha sonra elime geçip okuduğum vakit. İşte meslek hayatımızın daha sonraki yıllarında da benzer gelişimler içerisinde olduk, şimdi 60 a doğru yaklaşırken de Türkiye, ben de o vakit harp okulu öğrencisiyim burada, Yıldız da, ne oldu 54 e kadar gayet iyi giden Demokrat Parti İktidarı? Şimdi, 54 seçimlerinden sonra dünya konjonktürlerinde de biraz değişiklik başladı ekonomik anlamda. O yılları arasında zirai ürünler para ediyordu. Harpten çıkmış bir dünyayı beslemek için zirai ürünler iyi para ediyordu. Fakat o 54 yıllarından sonra biraz para etmemeye başladı. Yani bizim tarım ürünleri ihracatından sağladığımız gelir 50 ye göre düştü. Bunlar hep rakamsal olarak ifade edilebilen ve kanıtlanabilen şeyler. Şimdi, Türkiye nin sanayisi yok. Var birtakım sanayi teşebbüsleri CHP devrinden filan ama Demokrat Parti devrinde daha başlanmış sanayi yok, tarımla idare etme politikasını Menderes uygulamıştı. Biraz da tarımdan gelen adam olarak pratiğini de yaptığı için onu uygulamak daha doğru geliyordu ona herhalde ve biz daha evvel kökenlerimizi söylerken pek anlatmadık, biz köylü çocuklarıyız, babalarımız Demokrat Partiyi tutarlardı o yıllarda. Onun için biz de Adnan Bey e falan işte babalarımızın telkiniyle belki, henüz hayattaydılar, önemsiyorduk, faydalı oluyor memlekete filan diye.

5 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 5 Şimdi o yılları arasında Türkiye bir darlık dönemine maruz kaldı. İhracatı para etmez oldu, sanayi ürünleri ithalatı yapılıyor, çimento ithal ediliyor, Türkiye de çimento üretilmiyor o vakit. Çivi ithal ediyor, conta ithal ediyor, her şey, her şey dışarıdan geliyor. Yok Çatıların üzerine kapatılır ya böyle şeyler, onlar çinko, çinko dışarıdan geliyor. Yani metal sanayi ile ilgili hiçbir üretimi olmayan bir geri kalmış ülke. 40 bin köy ve nüfusun yüzde 80 inden fazlası, 86 sı köylerde yaşıyor. Köylerde yol yok. Batı Anadolu köylerinde bizim, Biga da bile doğru dürüst, benim Danişment köyünde, oranın en eski köyü olmasına rağmen Biga nın arasında doğru dürüst köy yolu yoktu ve 15 kilometre yolu biz çocuk bacağımızla üç, üç buçuk saatte koştura koştura gider gelirdik. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Hep gelişmeyi arzu ediyoruz, ihtiras hâlinde bizde var bu ve o 57 seçimlerinde tabii muhalefet de ciddi olarak bunu kullanmasını bildi, Demokrat Partiden de kopmalar başladı, Hürriyet Partisi teşebbüsü oldu Demokrat Partide kopanlar. Daha sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisinde önemli mevkilere gelmiş Turan Güneş, o eskiden Demokrat Partisi Milletvekiliydi, Kocaeli Milletvekiliydi ama onlar 57 ye doğru partiden koptular ve kendileri Hürriyet Partisi diye bir parti kurdular. Demokrat Parti kadroları, liderleri bunları seçimlere sokmamak için birtakım yeni şartlar icat etti seçimlere girme hakkını haiz olması için, yeni kurulan partilerin. Tabii teşkilatları yeterli değil, şu, bu filan giremediler seçime. Giremeyince bir kısmı Halk Partisine onların listelerinden bağımsız olarak filan seçildiler ve 57 de yapılan seçimde Demokrat Parti büyük oy kaybetti. Ha ne oluyor? Türk parasının resmî kurdan değeri 2 lira 80 kuruş. Serbest piyasada 20 lira. En uygun fiyat lira. Türkiye nin 500 milyon dolarlık ithalatı var, 300 milyon dolarlık ihracatı var. Yani O dönemde hâlen de gene açığı var Türkiye nin ama cari açık dediğimiz püsküllü bela. O vakit o daha büyük bir problem olarak öne geliyordu çünkü cari açık aşağı yukarı ihracatın hızı hemen hemen yakalayan bir rakam. 300 milyon ihracat, 500 milyon ithalat, 200 milyon dolar cari açığın var. O vakit ithalat da permiyle yapılıyor. Permiyi de bakanlığın mensupları veriyor. Kim kendilerine yakınsa Orada tabii türlü rivayetler de dönüyordu, yani rüşvet vesaire filan diye. Permiyi alan, diyelim ki 1 milyon dolarlık permi aldı. Onunla gidiyor, diyelim Çekoslovakya dan veya Avusturya dan mal ithal ediyor. Yani o dönemde kurulan bir kısım sanayi teşebbüslerini ben şahsen yakından biliyorum. Bunların bir kısmı mesela 100 bin dolarlık mal için 300 bin dolarlık fatura almıştır, böyle şeylerle o kurdukları tesisi bedavaya getirmişlerdir. Yani daha sonra da Türkiye de mesela yapılan teşvik tedbirleriyle sanayi geniş ölçüde destek bulmuştur ama onlar bayağı resmî, herkesin

6 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 6 bildiği biçimde teşebbüslerdir. Onlara da mesela başarıyla uygulayan dönem daha ziyade daha sonraki yıllarda, yani 80 lerden sonraki yıllarda Özal döneminde o plan ve program uygulamalarının başarıyla uygulandığını ve teşvik tedbirlerinin de başarıyla uygulandığı dönem o dönemdir. Ben de o dönemde iş adamı olduğum için onları çok iyi biliyorum. Bu ekonomik analizleri biraz uzattım galiba ama bunu siz biraz da iş adamlığıma vereceksiniz. Çünkü ben çocukluktan beri iş hayatı içinde yaşayan, yoğrulan bir ailenin çocuğuyum. Babam iş adamıydı, dayım iş adamıydı, eniştelerim iş adamıydı filan. İşte biz de onların yanında, çıraklıkta yetiştik. Mesela babam benim elime sepeti verirdi, köylü kadınlarından 30 paraya yumurta toplardım, ben babama 35 paraya satardım, yumurta başına 5 para bana kâr kalırdı falan. Böyle yetiştiğimiz için ekonomik olayları çok iyi kavradığım kanısındayım. Şimdi, Demokrat Partinin zaafa uğraması o dönemde hızlandı. Demokrat Parti bu zaafını giderebilmek için seçim kaybetmeyi de göze alamıyor, bir kısım afaki, böyle tepki uyandıran tedbirlerle, işte o vatan bilmem neleri filan, radyolarda o vakit CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) - Subayların özlük haklarındaki gerileme de buna etki etti miydi? NUMAN ESİN Kesin. Şimdi, subayın o dönemde oy hakkı yok. Bizim oy hakkımız yok. Ben harp akademisinde öğrenciyken burada, İstanbul da Mecidiyeköy de bir evde kiracıydım, bir büyükçe oda, ortasından perdeyle ayrılmış, orayı yatak odası yapmıştık, biz de yeni evliydik daha o sıralarda. Annem de bizimle beraber oturuyor. Yani böyle minicik bir ev. Tabii ısınması filan, sobayla ısınıyor, doğru düzgün şey yok. Yani 100 lira kira veriyorduk, bizim de maaşımız 250 liraydı. Maaşımızın yüzde 40 ını kiraya veriyorduk, geriye artan 154 lira parayla yaşamaya çalışıyorduk. BAŞKAN Numan Bey şöyle yapalım mı? Tabii bu türlü değerlendirmeler epey bir vakit alacak, muhtemelen arkadaşlarımızın sorduğu veya soracağı sorular şu an sizin yapacağınız açıklamaları da geliştirecek. Somutlaştırarak gidelim isterseniz. 27 Mayıs 1960 darbesini siz Millî Birlik Komitesi üyesi olarak ne zaman planladınız, ne zaman yapmaya karar verdiniz? Diğer Millî Birlik Komitesi üyeleriyle darbeden ne kadar süre önce irtibatlıydınız? NUMAN ESİN Şöyle: Biz bir kere bu darbe sözünü kabul etmiyoruz. 27 Mayıs bir fedakârlığın ürünüdür, darbe marbe değildir. Mutlak anlamda kaybı göze alan insanların hareketidir. Siz benimle hâlâ bunu konuşabildiğinize göre üstünden elli sene geçmiş bir meseleyi, biz hayatımızı her türlü riski göğüsleyerek yaşamak durumunda kalmış insanlarız.

7 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 7 Bu çocuk oyuncağı değildir. Ha, ben harp akademisini birincilikle bitiriyorum, İstanbul da Birinci Ordu karargâhında planlama sorumlusuyum, son derece önemli bir görevim var, çünkü ileri strateji programıyla Birinci Ordunun ileri, Trakya hududundan daha ileri safhalarda yerleşmesiyle meşgulüm, onun planlamalarıyla Tümenler yer değiştirecek, 50 kilometre daha batıya gidecek ve Edirne ye kadar gidecek. Öyle bir stratejik uygulamanın içerisindeyim. Sevilen, sayılan bir subayız. İşte çeşitli tatbikatlar oluyor, onları idare ediyoruz filan. Şimdi, Alpaslan Türkeş, bizim piyade okulunda hocamız, daha sonra da akademide, o da yüksek kumanda akademisine gelmişti, buldu beni, ilk ondan duydum ben. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Yıl kaç efendim? NUMAN ESİN 1958 in sonları, 59 un başları, yani o kış dönemi. Dedi ki, böyle böyle, bu memleket kötüye gidiyor, bunu düzeltmek lazım, ekonomisini düzeltmek lazım her şeyden evvel, siyasetini düzeltmek lazım vesaire filan. Yok yok dedi, senin dediğin gibi olmaz o işler. Bizim işimiz değil dedim onlar, biz asker adamlarız. Onu yapacağız, onu yapacağız. O dedi ki, memleketi kurtarmak lazım bunlardan. Bir araya geleceğiz, konuşacağız bunları seninle dedi, daha sonra dedi. Konuşuruz filan dedik. Sonra bir defa daha geldi, gene konuştuk. Ben pek konuya da girmek istemiyorum. Biraz anladım ne demek istediğini. Sonra anlattı bana. Şimdi, kısacası, Türkeş benden sonra başka kime söyledi bilmiyorum, benim en yakın arkadaşım Ahmet Er. O da burada İstanbul da jandarma kumandanı, Mevlanakapı da. Muzaffer Özdağ da akademide ikinci sınıf öğrencisi. Muzaffer de beni daha evvelki yıllardan tanıyor. O da parlak bir öğrenci, çok zeki bir çocuk, vatanperver bir çocuk. Biz üçümüz bir araya geldik ve günlerce bu meseleyi tartıştık. Olurdu, olmazdı, baştan üçümüz de önemsemedik, olmaz böyle şey dedik falan. Fakat giderek de memlekette tansiyon artıyor. Mesela bizim bu işe katılalım dediğimiz yıl, biz 59 un başlarında bize izah edilmişken bu konu, biz 59 un son çeyreğinde, yani ekim ayında filan BAŞKAN - Neye karar verdiniz? NUMAN ESİN Yani biz bu işin içerisinde görev alalım Yani bir değişikliğe ihtiyacı var memleketin, bu değişiklik seçimle filan olmuyor, seçimlere hile karıştırılıyor, türlü türlü oyunlar oluyor Bizi bir de korkutan şuydu: Memlekette bir ikiye bölünme vardı. Gittikçe artan bir ikiye bölünme. Yani köylerde bile neredeyse kahveler ayrılmıştı, Demokrat Partililerin kahvesi,

8 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 8 Halk Partililerin kahvesi. Neredeyse camilerde bile, cami imamları bile böyle birbirlirine yan bakar durumdaydılar. Yani bir bölünme hissediliyordu ve bizi asıl korkutan bu idi. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Numan Bey, yalnız siz mi bunu tartışıyordunuz, yani 3 kişi, Türkeş le birlikte. var NUMAN ESİN Olur mu? Herkes tartışıyor da biz kendimizi anlatıyoruz şimdi. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Şöyle, orayı açıklayalım: Sizin dışınızda da gruplar NUMAN ESİN Var da bizim onlardan haberimiz yok yani. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Siz sonradan Çünkü 57 de var, 55 te var. NUMAN ESİN Var, onlardan bizim haberimiz yok. Biz o yıllarda bu gibi şeylere hiç ses vermedik. Hiç ilgi de duymadık. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Türkeş in haberi var mıydı? NUMAN ESİN Olabilir. Türkeş bize göre daha kıdemli, daha yaşlı büyüğümüz. Ben mesela otuz yaşındayken o herhâlde kırk beş yaşlarında filandı. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Peki, siz o zaman size geldiğinde bilgi, başka yerlerde de bunlar tartışılıyor, biz de bir an evvel örgütlenelim de biz de bunların içerisine girelim ya da bunlara karşı duralım şeklinde bir algıyla mı hareket ettiniz? NUMAN ESİN Şimdi, şöyle: Onu biz açtık. Dedik ki, albayım, siz gelip bize bunları söylüyorsunuz ama yani bu 3 kişiyle 5 kişiyle olacak bir iş değil. Türk ordusu büyük bir ordu. İstanbul da koca Birinci Ordu var, işte İkinci Ordu şurada, Üçüncü Ordu burada, Ankara da Genelkurmay var, Kara Kuvvetleri Komutanı var, Hava Kuvvetleri Komutanı var, Hava Kuvvetleri var filan. Yani bizim burada iki yüzbaşı, üç yüzbaşı bir araya gelip de ihtilal kararı versek ne yazar, ne olur? Ben ordu karargâhında plan subayıyım, Ahmet Er Jandarma subayı, Muzaffer Özdağ da akademide hoca. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - 59 da siz bir araya geldiniz NUMAN ESİN Şimdi bunlar konuşuluyor, biz sormuyoruz da çünkü biz başlangıçta ihtilal taraftarı değildik. Yani biz bu işlere niye bulaşacağız, bulunur bu işlerin çaresi, bu bizim işimiz değil diye bakıyorduk ama bizi asıl korkutan halktaki bölünmeydi. Yani o vatan cephesi politikaları bilmem neleriyle filan daha sonra zaten 59 yıllarında filan siyasi parti hareketleri, İsmet Paşa nın gezileri, engellendi filan, Uşak ta başına taş atıldı, değil mi? Şurada, adamı Topkapı da neredeyse linç edeceklerdi filan. Kayseri de, Malatya da şehrin içine sokmamak için askere talimat vermişlerdi. Orada bir kurmay binbaşı, o tarihte bilmiyoruz biz, Selahattin

9 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 9 Çetiner, o da karşısında eski Cumhurbaşkanı, eski bir generali görünce şey yapamamış, mani olamamış ve refakatine alıp beraber geçmiş köprüyü diye derhâl tutuklattılar, emekli ettiler, hapsettiler. Sonra ben Madrid e sürgüne gittiğim vakit onu orada gördüm, orada tanıştık çünkü ihtilalden sonra biz onu göreve aldık, sonra ateşe olarak Madrid e gitmişti, ben de ondan sonra gitmiş bulundum. Yani orada tanıdım. Pırıl pırıl bir adam. Yani ne yapsaydı? İsmet Paşa gibi tarih taşıyan bir adamı tokatlayarak, iterek kakarak mı yapacaktı, kovalayacaktı yani? Olacak şeyler değil bunlar. Sonra öğrenci hareketleri başladı biliyorsunuz İstanbul da, Ankara da. Bunlarda da üniversite profesörlerine Sıddık Sami Onar ı üniversitenin içinde sürükledi polis filan, işte silah çektiler, 1-2 çocuğu vurdular. Yani bunlar Türkiye de daha evvel olmayan şeyler, ilk defa olan şeyler ve bunların akisleri de çok yüksek oluyor. Bundan sonraki yıllarda, şimdilerde filan da oluyor böyle şeyler ama o kadar etkili olmuyor. Bir de halkın içindeki yokluk, ekonomik yokluk yani, onu ben temelli bir sebep olarak hep görürüm, muhalefeti güçlendirdi o yıllarda. Yani muhalefet cephesi bir seçim olsa idi kesinlikle iktidarı alırdı Demokrat Partinin elinden. Şimdi biz de bunu görüyoruz. Diyoruz ki, ya bırakalım bir seçim olsun. Ne diye? Ama ülkeyi seçime götüreceğine Seçime de götürülmüyor. Şimdi mesela o vakit bir ordinaryüs profesör vardı İstanbul da, Ali Fuat Başgil, onu Köşk e davet etmişler, gitmiş. O Hükûmetin istifa etmesini tavsiye ediyor Celal Bayar a. Celal Bayar olmaz diyor, dereyi geçerken at değiştirilmez filan yani böyle ciddiyeti olmayan şeyler. Yani ülkenin içinde bulunduğu durumu herhâlde kavramamışlardı yani. İktidar hırsı mı yapıyor insanlarda bu gibi şeyleri bilmiyorum. Yani biz ama hep müsait gibi o dönemde bakıyoruz olaya. Daha sonra iş ciddiye binince biz dedik ki bu işi tesadüfe bırakmayalım, şey subaylardık, sayılı insanlardık. Biz mesela İstanbul daki birliklerde hemen hemen bütün sınıf arkadaşlarımızı dolaşarak aldık onları kadromuza, ihtilal kadromuza. Muzaffer Özdağ ı vazifelendirdik. O akademide ikinci sınıf öğrencisiydi, iyi bir öğrenci, sayılan bir çocuk. O da akademi öğrencilerini örgütledi ve Orhan Erkanlı tugayda tank tabur kumandanı, piyade tabur kumandanı da onun arkadaşı, 61 inci Tümende iyi arkadaşlarımız vardı, onları da kazandık, izah ettik, böyle böyle. Adım adım iki üç ayın içerisinde çok hızlı sayılabilecek bir örgütlenme faaliyetiyle biz İstanbul da ihtilali yapabilecek bir güce eriştik. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Öbür gruplardan ayrı olarak mı? NUMAN ESİN Ayrı gayrı değil. Bu şöyle: Ben planlama müsteşarı olduğum için arada bir Ankara ya da gidiyorum. Tabii Türkeş i görüyorum, ondan bilgi alıyorum. Bu arada

10 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 10 Kara Kuvvetlerinde Erkân Şubesi Müdürü Suphi Karaman vardı, onunla tanıştım. Mustafa Kaplan la o dönemde merhabalaşıyordum. İşte diğer arkadaşlarla da başladık tanışmaya filan. Kimlerle tanıştık hatırlamıyorum ama ileri gelen kimselerle bir bir vesilelerle bir araya geldik. Kadir Kaplan la mesela görüştüm. Onunla da gittiğimde, o bana şöyle demişti, benim kitapta da var: Ya İsmet İnönü herhâlde bu işi kabul eder. Ben anlayamadım, ne demek İsmet İnönü bu işi kabul eder. Yani ihtilale karşı mı çıkan anlamında filan. Soramadım da öyle kaldı soru işareti kafamda. Yıllar geçtikten sonra sormaya lüzum kalmadı zaten. Yani İsmet Paşa nın o dönemde söylediği sözler de önemli. Ne diyor? Mesela Güney Kore de diktatörlüğe temayüz eden başkan, o savaştan sonra o esnada parlamış, onu ordu devirdi. Syngman Rhee yi ordu devirdi. Yani Türkiye de Türk halkı Kore halkından daha mı şey kalacaktı diye bir sözü oldu. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - İsmet İnönü nün mü? NUMAN ESİN İsmet İnönü nün sözü oldu. Bu pek geçmez şeylerde, ben gayet iyi biliyorum. Ondan sonra işte ona tecavüzler, saldıralar vesaireler oluyor, tabii adamın tepesi atıyor, tahmin ediyorum ordudaki gelişmeler hakkında ona bilgi veren kimseler vardı o sıralarda Ankara da ama bizden kimsenin bilgi verdiği filan yoktu. Yani o bir nevi ihtilale davetiye tarzında değilse de ona göre yorumlanabilecek sözleri oluyordu İsmet Paşa nın. Bu bölünmeyi artırıyordu, hızla bölünmeyi artırıyordu. Biz iç harpten korkmaya başladık. Şimdi bu konuya dikkatinizi çekmek için biraz işlemek istiyorum. Ben halktaki bu bölünme, karşılıklı atışmalar, küfretmeler, dövüşler, sövüşler, köylerde, kasabalarda aldı yürüdü, kız alıp verme bile yok. O bilmem ne partisinden, bu bilmem gâvur partisi, Halk Parti gâvur partisi. Dünkü gâvurlar bugün bilmem ne mi oldu? ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Türkiye yi kurtardı. NUMAN ESİN Onu unutmuş millet canım, o günlük yaşıyor. Millet günlük yaşıyor. Ben şimdi İspanya ya sürgüne gittiğim vakit, İspanya 1936 ile 39 yılları arasında üç yıl iç harbi yaşamış bir ülke. Dikkatinizi rica edeceğim, üç harbi yaşamış bir ülke. İç harbin sebebi de ne biliyor musunuz, yine politik kavgalar. Cumhuriyetçilerle kralcılar arasında kavga, iktidar kavgaları. İktidar kavgaları dövüşmeyi, sövüşmeyi, katletmeleri, vesaireye falan ulaşmış, sonra ordu ayaklanmış orada, Fas taki İspanyol ordusu ayaklanmış, başına Franco filan geçmişler. Üç yıl devam eden bir iç savaş, iç savaşın sonunda Franco galip geldi ve diktatör oldu bu sefer de. Ne demokrasi kaldı ne bir şey. Şimdi Franco nun henüz diktatörlüğünün devam ettiği o yıllarda İspanya neydi? İspanya fakir bir ülkeydi. Harpte sakat

11 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 11 kalmış olanlar, ya çolak, ya topal, bacaksız, onlar gece nöbetçisi olarak sokaklarda bekleşirlerdi o vakit. Öyle gece nöbetçileri vardı. Madrid güzel bir şehir fakat o iç harbin sefaletini hâlâ yaşıyordu, ben oraya 60 yılında gitmiş olmama rağmen. Yani 36, 39 dan, yirmi bir sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ o iç harbin korkusu anlatılıyordu. Toledo ya gittik, mesela Toledo da o harp okulunu tecrit etmişler cumhuriyetçiler ve bütün harp okulu talebelerini imha etmişler, yok etmişler. Şimdi, İspanyol insanıyla görüşüyorsun, konuşuyorsun, sevgi dolu insanlar. Kadınlar öyle, erkekler öyle, sevecen, Akdeniz halkı. Bizim gibi. Yani onlarla arkadaş olmak, dost olmak, kısa zamanda İspanyolcayı öğrenmek filan benim için çok kolay oldu. Derken oradan Portekiz e gittim. Portekiz de de bizim Mustafa Kaplan orada, Lizbon daydı. Gidip geliyorduk zaten. Gittim, orada da Salazar iktidarı var. Bizim gittiğimiz yıllarda. Diktatör Salazar. Bir ekonomi profesörü. Ordu ayaklanmış, onu getirmiş. Şimdi bu ülkeler, İspanyollar, Portekizler, yalnız kendi has toprakları içerisinde kalan ülkeler değil, onların sömürgeleri de var o tarihlerde. Latin Amerika memleketlerinde, Latin Amerika nın kökü hep İspanyolca konuşurlar, daha sonra gittim oraları da gezdim. İspanya dan gitme adamlar. Afrika da da öyle mesela. İspanyol Fas ı, Fas çok enteresan bir yerdir, gidip görmeye değer. Bu Komisyonun yurt dışı tetkikleri filan da tavsiye ediliyor ya, yani giderseniz bu ülkeleri inceleyin. Bu ülkelerin yılları arasındaki 1974 te Portekiz de Karanfil hareketi oldu, ordu hareketi. Öyle değişti iktidar te, dikkat edin. Yahu Fransa da De Gaulle, askerin ayaklanmasıyla Cezayir meselesinden dolayı 1958 de iktidara getirildi. BAŞKAN Sayın Esin, özür dilerim, çok affınıza sığınıyorum, beni bağışlayın, yani siz bu darbe dönemini veya sizin ifadenizle ihtilal dönemini konuşuyoruz, sizler bu darbeye nasıl girdiniz, bu ihtilale nasıl girdiniz, buradan başlarsak daha güzel olacak, daha doğru olacak efendim. Bizi bağışlayın NUMAN ESİN Konu birden açılınca ben onu da izah edeyim dedim ama şunu da dikkate alın yani, lerde Fransa da bile Bugün hâlâ Fransa daki anayasa De Gaulle anayasasıdır. O tarihte yapılmış anayasadır. Şimdi, bunlar darbedir, ihtilaldir, bilmem nedir, ne olursa olsun, ama bunlar her devrin kendi şartları içerisinde görülmek iktiza eder. Bunları toptan darbeler dönemi falan diye böyle hükümlere varmak kesin olarak yanlıştır. Şimdi ben biraz da sosyoloji bilen bir adam olarak anlatıyorum. Çünkü ben sosyoloji tahsili de yaptım, hukuk tahsili de yaptım,

12 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 12 felsefe tahsili de yaptım. Boş durmayan bir adamım. İspanya da İspanyolca da öğrendim, Fransızcamı da geliştirdim, İtalyanca da öğrendim. İngilizcem vardı biraz zaten. Zaten çok okuyan bir adamım, hâlâ öyle. Bu yaşıma geldim ama elimden kitap düşmez, her gün uğraşır dururum. Konudan konuya geçiyoruz. Şimdi, Ankara daki arkadaşları, gittim geldim, o sıralarda başladım onlarla da tanışmaya, işte Suphi Karaman dan bahsettim, Kadir Kaplan dan bahsettim filan, onları görmeye başladım, onlar da bizi tanıyorlar, Orhan Kabibay la tanıştım, Orhan Erkanlı yla tanıştım. Yani 38 kişilik komitenin aşağı yukarı yarısından çoğunu tanımak fırsatı oldu benim için. İhtilale İstanbul da girdiğimiz vakit Ankara da da bir gücün bu işi başaracağı noktasında kanaat sahibiydim. Bir önemli nokta daha var, İstanbul da oynanan bir harp oyununda o vakit Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Gürsel oyunlara katıldı ve harp oyununun üçüncü günü Ankara dan haber aldı, Sivaslarda, şurada, burada hadiseler olmuş bilmem ne filan, Genelkurmay Başkanı gel buraya filan demiş çağırmış. O da gidiyorum ama aklım burada takılı kalacak, arkadaşlar bu böyle devam etmez dedi, Cemal Gürsel. Bu böyle devam etmez, bu memleket sahipsiz bırakılmaz dedi. Bizzat onun sözleri bunlar. Ben de o paneli idare eden genç bir yüzbaşıyım, yani stratejisini ben kurmuşum. Ondan sonra, demek ki Cemal Paşa da bu işin içinde Duyuyorduk zaten de yani bizzat onun ağzından işitmek çok enteresandı. Biz tabii çektik onu kendimize yorumladık, dedik ki Kara Kuvvetleri Komutanı Paşamız da bu işin içinde, demek ki bir müdahale olursa bizim gibi 3-5 yüzbaşıyla bu işin olması mümkün değil, kim dinler, koca ordu yüzbaşıyı dinler mi? Ne olursan ol paşayı beklerler çünkü orduların alışkanlığı odur, Silahlı Kuvvetlerin alışkanlığı, rütbelerle beraber Silahlı Kuvvetler etkin olur. Bizler realist insanlarız, Cemal Paşa nın da bu işin içinde olduğunu görünce daha bir inandık, daha bir ısındık. Hadiselerin zor yerini atlattık. İstanbul daki diğer arkadaşları da teşkilatlandırdık. Bu üniversite hadiseleri de zaten günden güne hızlandırdı gelişmeleri, o esnada sıkıyönetim ilan edildi. Şimdi, sıkıyönetim ilan edildi ama sıkıyönetimin başında biz varız, ordu karargâhında ben ve 1-2 subay arkadaşımız vardı. Orhan Erkanlı tank taburuyla, diğer arkadaş da piyade taburuyla Birinci Tümende Şefik Soyuyüce var, Mehmet Özgüneş var, Ahmet Yıldız geldi İkinci Kolordudan, yani sıkıyönetim karargâhı ihtilal subayları tarafından kuruldu. Onun için aramızda artık daha sık görüşmeler başladı. Yani o Nisan olayları ihtilale davetiye çıkarmaktır. O da bir hata mesela. Yani

13 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 13 bilinçli hareket edilse bir sıkıyönetime gidilmezdi ülkede. Sıkıyönetime neyle gidiyorsun, hang kuvvetle? Sana tabi kalacak bir kuvvet mi, yoksa senin üzerinden geçecek bir kuvvet mi? Kısacası Demokrat Parti son derece tecrübesiz, son derece bilinçsiz hareket etti. Bu da o dönemde Genelkurmay Başkanının da SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Samet Kuşçu olayı daha önce olmuştu NUMAN ESİN O daha evvel. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Binlerce subay emekliye ayrıldı. NUMAN ESİN Hayır, Samet olayında emekli SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Hayır, orada emekliye ayırdı Menderes. NUMAN ESİN Orada fazla sayıda emekli yok. Menderes zaten kendisine karşı bir ihtilal yapılacağına inanmamış. Hayat boyu öyle geçirmiş bir adam. Yani ben bu kadar hizmet ediyorum, bu halk bana niye, bu ordu bana niye karşı geldi? Bu Mehmetçik mi bana silah çekecek? İnanamıyor adam. Üniversite öğrencileri neredeyse yakasına yapışıyor, o 555 K hareketlenmesi var ya, o meydanda onların arasına düşüyor, orada bile tam bilinçlenmiş, şuurlanmış değil, Celal Bayar orada işin ciddiyetini ama o da sıkıyönetimle bu işi hâllederiz diye düşünüyor. Aslında onların o dönemde biraz tehlikeyi bilen adamlar olarak bilseler idi sıkıyönetime filan gitmeden bir uzlaşma hareketine girmeleri lazımdı. Kiminle? Cumhuriyet Halk Partisiyle bir uzlaşmaya girecek. Üniversite hocalarını davet edecekler, üst makam sahibi kimseler olarak, onların uğradığı bu sıkıntıları telafi edecek tedbirler alacaklar falan. Hiç değilse Ali Fuat Başgil, onlara yakın bir ordinaryüs profesör, o tavsiye ediyor Celal Bayar a, bırakın bu işleri diyor. Partinin içinde de ciddi bir muhalefet var. Partinin içinde ne bileyim mesela Sıtkı Yırcalı nın etrafında ciddi grup var. Hatta Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes bile karşı. Fahri Özdilek le konuşuldu, bizim arkadaşlar, tabii ben Fahri Özdilek in emrindeyim ama genç bir yüzbaşıyım, nasıl gideceğim de koskoca orgeneralle konuşacağım. Onun yanında vaktiyle çalışmış bulunan Ankara dan bir arkadaşımız gelmişti, o geldi, o konuştu, o söylüyor, diyor ki, ya Millî Savunma Bakanı filan, Ethem Bey bana dedi ki bu iş böyle gitmez paşam, biz bu işi hâlledeceğiz, siz birazcık daha destek olmaya devam edin, biz parti içinde bu işi hâlledeceğiz. Onları da bekledik biz, halletsinler, malletsinler. Hiç, ne hâlledildi ne bir şey. Yani biz hayati tehlikeyi göze aldık, ihtilale katıldık, hâlâ elli yıldır bunun hesabıyla meşgulüz. Ondan sonra ne oldu, ihtilal komitesi nasıl teşekkül etti? Biz İstanbul dan ileri gelen arkadaşlar bir uçağa bindik gittik. 6-7 kişi Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Mucip Ataklı,

14 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 14 Numan Esin, Suphi Gürsoytrak, galiba o kadar, gittik, Ankara daki arkadaşlarla görüşmelere başladık, oradaki arkadaşları toplantıya davet ettik, başıbozukluk orada hâkim. Türkeş gitmiş, Başbakanlık Müsteşarlığına oturmuş ama henüz bir otoritesi yok ve onu kıskanan, kabul etmeyen arkadaşlar var. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Cemal Madanoğyu yla tanışıyor muydunuz? NUMAN ESİN Tanışmıyoruz, o zamana kadar daha bilmiyoruz. Ama ben Madanoğlu nun lafını işittim, bir de ihtilal gecesi ben ordu karargâhındayım, onlar Ankara dan telefon ettiler. Baktım, Madanoğlu. Buyurun Paşam Beni Fahri Paşa ile görüştürür müsün dedi, olur Paşam bağlayayım dedim. Fahri Özdilek e bağladım. İki paşayı görüştürdüm. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Darbe yapmanızın gerekçesi sadece şu muydu efendim: Kutuplaşma vardı, bu kutuplaşmayı giderelim. NUMAN ESİN Ordu içinde de bölünme başladı, halkta bölünme başladı, iktidarın gücü paralize olmaya başladı. Yani Türkiye gidiyor, gidiyor. Biz de yani idealist insanlarız, genç insanlarız, daha evvel de bize açıklanmış konu, bu işin çaresi ancak bir ihtilalle, devrimle bu işin içinden mümkün. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Yani tek gerekçe bu muydu efendim? NUMAN ESİN Daha ne gerekçe olsun. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Başka gerekçe yoktu. NUMAN ESİN Olur mu canım, var tabii, tonla gerekçe var da, halkın çektiği sıkıntılar, ekonomik zorluklar, bilmem neler filan hepimizin Demin soruyordu bir arkadaş, subayların geçim seviyesi neydi filan diye. Yani onu başat bir soru gibi düşünmeyin ama o da müessirdi. Ben 254 lira para alıyorum, 100 lira kira veriyorum, oy hakkım yok, memlekette neyin nereye gideceğine dair bana soran yok ama iş zora gelince gel bakalım diye SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Genelkurmay Başkanlarınız görüşmüyor muydu bunlarla veya Millî Savunma Bakanlarınız bunlarla görüşmüyorlar mıydı? NUMAN ESİN Ne Millî Savunma Bakanı ne Genelkurmay Başkanı benim muhataplığım yok. Ben neticede bir genç subayım ama Ankara daki arkadaşların gayet tabii olmuştur. Madanoğlu ile görüşmem bile o geceki telefondan ibaret. Sonra Ankara ya gidince kendisini gördüm. CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Dış etkenler bu süreçte etkin oldu mu?

15 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 15 NUMAN ESİN Bu soru hep akla gelir, bizim de aklımıza gelmiştir. Bizim hiçbir temasımız yok Amerikalılarla. Hatta söz açılmışken cevap vereyim, biz Amerikalıları filan Türk ordusu içerisinde BAŞKAN Bizim derken şahsınızın mı yoksa heyet olarak Millî Birlik Komitesinin mi? NUMAN ESİN Evet evet, biz gençler, biz gençler Amerikalıların Türk ordusunun içinde bu kadar mesafe almasından hoşlanmıyorduk. Mesela birliklerde bir astsubay gelir koskoca tugay komutanının yanında onlar yer içer, kalkar gider gelir, Amerikalı astsubay filan Yani ondan sonra özel görev kuvvetleri hikâyesi onlarla başlamıştır Türk ordusu içerisinde. Özel görev kuvveti hikâyesi CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Kontrgerilla NUMAN ESİN Onlar başlamıştır. İşte bazı subayları komanda kursundan falan geçirmek suretiyle. Bunların hepsini İtalya da da yaptılar işte. Gladio diyorlar ya onlar. Ha onları bizde de yaptılar. Ben bunların gücünü 12 Martta bizzat yaşayarak öğrendim. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ziverbey de yaşadınız NUMAN ESİN Öyle öğrendim. Özel harekâtçıların ne kadar Türkiye de etkili olduklarını. Bizim 27 Mayısta ne ölçüde etkili olduklarına dair benim doğrudan hiçbir bilgim yok. Ha bizim arkadaşların içerisinden temasta olanlar var mıydı? Ama bize söyleyen yoktu. Ama ben yine şunu söylüyorum: Bizim hareketimizin içinde Amerikalıların uzun boylu etkinliği olmamıştır. Yani Amerikalılar bize yön verdi de bu ihtilal öyle oldu diye sorulursa soru, hayır. Bu ihtilal Türkiye nin kendi şartlarından patlamıştır. CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Cemal Gürsel dışında generallerden etkili olan oldu mu? NUMAN ESİN Madanoğlu oldu. Madanoğlu şöyle Ben daha sonra tanıdım Madanoğlu nu. Bir de Harp Okulu Komutanı olan Sıtkı Ulay var. Ankara da bu iki general, ihtilalde bunlar etkili oldular. Tabii Sıtkı Ulay Harp Okulu Komutanı. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) Sıtkı Ulay 9 subay olayında da var. NUMAN ESİN 9 Subay olanlardan doğrudan bizimle beraber olan kimse yok ama onlar bizim hareketi hemen benimsediler ve her yerde bize arka çıktılar. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ama sizden önce bu Sıtkı Ulay NUMAN ESİN 1957 de o.

16 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 16 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Siz sonradan eklemlenmişsiniz, öyle görünüyor. NUMAN ESİN Ama bakın şimdi, o 9 subay olayında adı çıkan insanların 27 Mayısa aslında ciddi bir payları yok onların. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Efendim, darbe yapmasaydınız da ve ihtilal yapmasaydınız NUMAN ESİN İhtilal deyin şuna. Darbe lafını sevmiyorum. Ya Millî Birlik hareketi diyeceksiniz, ya 27 Mayıs ihtilali. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Takdir tabii sizindir, siz bu şekilde hitap edebilirsiniz, yani ihtilal diyebilirsiniz, buna bir 27 Mayıs hareketi diyebilirsiniz, Millî Birlik Komitesi hareketi diyebilirsiniz ama toplumdaki veya tarihçilerdeki algı ise bir darbe olarak algılanıyor. İhtilal veya darbe, siz bunu yapmamış olsaydınız da erken seçim olsaydı veya normal seçime kadar bekleseydiniz, 27 Mayıs 1960, 61 de seçim olacak, 57 de seçim olmuş. Her dört yılda bir seçim yapılıyor Türkiye de, beklemiş olsaydınız, İnönü birincilikle kazanmış olsaydı, ki İnönü oylarını yükseltiyordu, ne olurdu Türkiye de? NUMAN ESİN Şimdi, benim gördüğüm, bu söylediğiniz ihtimali biz çok düşündük. Hatta seçim kararı alsınlar da biz de bu işlere bulaşmayalım diye çok beklemişizdir. Yani 27 Mayıstan beş gün evvel, bir hafta evvel artık biz kıtalarla sokağa döküldükten sonra geriye dönemezdik de ama durdururduk gene de, yani üç beş gün evveline bile, seçim yapılacağı kararını Demokrat Parti alıp Meclisten bunu geçirseydi ihtilal olmazdı. Bu benim yüzde yüz, kesin inancım. Kesin olmazdı ihtilal. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Efendim, şöyle, beni bağışlayın: Menderes le bir görüşme, madem devleti yönetmeye, Türkiye yi yönetmeye talip olmuşsunuz ve bunun için de bir ihtilal, darbe girişiminde bulunuyorsunuz, hükûmetle görüşmeyi niçin düşünmediniz? NUMAN ESİN Şimdi, hükûmetle kim görüşecek? SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Genelkurmay Başkanınız görüşecek, Millî Savunma Bakanınız görüşecek, Cemal Madanoğlu görüşecek, Sıtkı Ulay görüşecek veyahut da işte Cemal Gürsel görüşecek. Yani siz genç subaylarsınız, sizler yüzbaşısınız, binbaşısınız. NUMAN ESİN Hayır, bir de bizi muhatap almazlar yahu! Muhbir gibi oluruz bir de. Yani biz gideceğiz, Yüzbaşı Esin veya Üsteğmen Özdağ gidecek diyecek ki mesela - Yani erken seçime gitme konusunda Türkiye erken seçime gitseydi diyorsunuz, biz darbe yapmayacaktık diyorsunuz veyahut da normal seçim olsun diyerek biz Menderes ten bir seçim kararı çıkmasını bekledik, beş gün, altı gün öncesinden bekledik diyorsunuz, yani

17 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 17 bunu birileri vasıtasıyla görüşmüş olsaydınız veya İnönü yle görüşenler var. Ordu içerisinde İnönü ile görüşenler yok muydu? NUMAN ESİN Şöyle olur: Bizim görüşme şansımız yok da. Biz takip ediyorduk, mesela üniversitede Ali Fuat Başgil in gidip bunlarla, ki onlar davet ediyorlar Ali Fuat Başgil i, değer verdikleri bir insan. İstanbul Üniversitesinde böyle hadiseler olunca, kendilerine yakın bir zat, daha sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı filan olma durumu da oldu. Şey yapmadılar, onu dinlemediler. Şimdi tam tersine, mesela Celal Bayar o vakit kendi Millî Savunma Bakanının dinlemiyor ya! Ne olur bilmem ne, at değiştirilmez, mat değiştirilmez. Millî Savunma Bakanı söylüyor, diyor Sayın Başkanım şöyle yapalım, böyle yapalım Millî Savunma Bakanı Öyle, Menderes in kardeşi, amcaoğlu veya öyle biliniyor toplumda. O adam, Ethem Menderes karşı. Yani Türkiye nin bir çıkmaza gittiğini Demokrat Parti de görüyor. Ülke bir çıkmazın içinde, bu işin ne olacaksa çaresini biz bulmalıyız diyor ama Menderes de, Bayar da dikine, tersine politikalarla götürüyorlar, hepimizi de bu olaylara SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Affedersiniz, darbe yapmadan önce Demokrat Partiye ne yapmayı düşünüyordunuz? Kendi aranızda konuşmuşunuzdur mutlaka. NUMAN ESİN Biz ne yapacaktık mı? Bizim kendi ekibimiz SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ekibiniz kimlerdi efendim? NUMAN ESİN Ekibimiz işte Muzaffer Özdağ, Ahmet Er. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Alpaslan Türkeş NUMAN ESİN Alpaslan Türkeş, Mehmet Özgüneş, Mustafa Kaptan, Rıfat Baykal, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı filan. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Dündar Seyhan var mı? NUMAN ESİN Dündar Seyhan yok. Dündar Seyhan ihtilalden sonra geldi zaten, ihtimalde bir rolü de yok onun. Amerika da ateşe militerdi Dündar Seyhan. Dündar Taşer i mi sormak istediniz? AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Dündar Taşer ekibinizde miydi? NUMAN ESİN Dündar Taşer bizim ekibimizdeydi, 14 lerden. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Ne yapmayı düşünüyordunuz bu ekip? NUMAN ESİN Yani şimdi bu ekip iç harp korkusundan iktidar olduğu vakit mesela önümüze gelen formül şu: Ordu artı CHP. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Kim getirdi efendim. NUMAN ESİN Halk Partisi taraftarları.

18 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 18 Metin Toker, İnönü nün damadı. Akis dergisinde hep bunları işliyor o vakit. Ben şimdi 9 Eylülde İzmir de konuşma yaptım halka o vakit, ordu milletin yarısına dost yarısına düşman olamaz. Ordu bütün milletin dostu, bütün milletin sevgilisidir. Öyle olmak mecburiyetindedir. Yani biz birleştirici olmak durumundayız. Ne Halk Partisi ne Demokrat Parti ne Millet Partisi. Hepsi var. Hepsi olacak. Ordunun etkinliğiyle bir araya gelerek bu işe bir çözüm bulunacak. Yoksa ben CHP Ordu, yani ben CHP yi iktidara getirmek için ihtilal yapacağım, sonra o CHP memlekete hizmet edecek! Bir diktatörlük olur, tekrar bir CHP diktatörlüğü olurdu. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Ahmet Er şöyle dedi efendim bize: Biz darbe yapmayı düşünmüyorduk. Birileri darbe için yola çıkmışlardı, Menderes i ve arkadaşlarını alaşağı edeceklerdi, daha büyük savaşlar olacaktı Türkiye de, daha büyük kavgalar ve kargaşalar olacaktı, biz bu büyük kavgayı, büyük kargaşayı engellemek adına son dakikada darbe veya sizin ifadenizle ihtilalin üzerine atladık. dedi. NUMAN ESİN Çok doğru. Ahmet Er in söylediği çok doğru ama bunu şöyle ben ifade edeyim isterseniz: Yani bu bizim son ana kadar bekleyerek bulduğumuz bir çözüm değil. Yani hadiseleri yaşayan insanlar olarak biz gidişattan korkmaya başladık. Yani bu iş kötüye gidiyor. Bu iş Halk Partisinin eline geçer de tek taraflı Ankara da bazı arkadaşların CHP ile temas hâlinde olduklarını bize söyleyenler oldu. Ekrem Acuner vardı, onun ekibi. Bayağı güçlü bir ekip. Bunlar CHP ile temas hâlinde. Sami biraz temas hâlinde. Biraz temas hâlinde olmalarının fazla mahzuru olmayabilirdi ama yani onların da bu tehlikeyi idrak etmesi lazım. Yani ordu, CHP yi iktidara getirmek için ihtilal yaparsa ülkeyi sonra nasıl derleyecek toparlayacak, nasıl kendisini saydıracak bu ordu. Biz onun için ne CHP ne şu ne bu! Ordu, doğrudan milletle temas hâlinde olarak bir geçiş döneminde yapılacak yeni anayasayla bir barış dönemi tesis etmek, bizim planımız o idi. Başından sonuna kadar. İşte benim İzmir konuşmam, daha sonra bütün arkadaşlarım, Mustafa Kaptan ın yaptığı konuşmalar, ben bu konuşmayı Çanakkale de yaptım, Balıkesir de yaptım, Bursa da yaptım. Hatta Bursa da Celal Bayar ın köyüne gittim, Umurbey de konuşma yaptım ben. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) İhtilalden sonra değil mi? NUMAN ESİN İhtilalden sonra. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Menderes ve arkadaşlarını sürgüne mi göndermeyi düşünüyordunuz? NUMAN ESİN Bizim düşüncemiz o idi. O da şöyle

19 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 19 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) İnönü ile ilgili bir düşünceniz var mıydı? İnönü yle, CHP yle ilgili bir düşünceniz var mıydı? NUMAN ESİN Hayır, CHP ile herhangi bir temasımız yoktu, öyle bir düşüncemiz yoktu. İnönü yü yok, yollayamayız. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) İnönü yöneten pozisyonda değil ki. NUMAN ESİN Orada evinde otur diyecektik ona. Diğerlerini şey CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) - Menderes in asılmasını engellemek için uğraştığınıza dair de bir şey var. Sayın Ahmet Er öyle söylemişti. NUMAN ESİN Çok doğru, tabii. Şimdi mesela o vakit bizim fikrimiz, Türkeş tabii o işin başında, akıllı bir adam Türkeş, hepimizden de daha tecrübeli. Yahu adam asmakla filan memlekete hizmet edilmez. Bu işe bir çözüm bulalım, nasıl bulalım? Gidiyor, o vakit Dışişleri Bakanı ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) Selim Sarper NUMAN ESİN Evet. Ona talimat veriyor, diyor ki git İsviçre Büyükelçisiyle görüş, biz Türkiye de devlet adamlarından kişiyi İsviçre ye göndereceğiz. Bunu evvela Cemal Paşa ya söylüyorduk, onun da aklı yatıyordu, Cemal Paşa nın. Diyor ki, ya ne uğraşacağız adamlarla, yollayalım, yurt dışında Çünkü merhabası var onun, bizim merhabamız yok, onlarla, büyüklerle hiç görüşmüyoruz ama onlar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak arada sırada hiç değilse SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Şu açıdan sordum efendim: Yani siz Menderes ve arkadaşlarını sürgüne göndereceksiniz yurt dışına. NUMAN ESİN O kadar. Sürgün dediğim de SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Demokrat Partiyi kapatıyorsunuz NUMAN ESİN Darbeden sonra oluyor. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Böyle düşünüyorsunuz ama, darbeden önce de bunu düşünüyorsunuz. NUMAN ESİN Darbeden önce böyle düşünüyoruz. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Cumhuriyet Halk Partisini yapacaksınız? Bir partiyi kapatıp elemanlarını sürgüne gönderiyorsunuz, öyle bir şey düşünmediniz mi? NUMAN ESİN Şimdi, parti olarak düşünmüyorum, orada hükûmet olarak düşünüyordum. Nitekim o partinin geri kalanlarından, işte Sıtkı Yırcalı vesaire filan, onlar pekâlâ partiyi ayağa kaldırırlar, düzeltirler, birkaç sene sonra diğerleri de

20 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 20 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ben hatıralarınızı daha önce okumuştum NUMAN ESİN Onlar yapılabilseydi çok daha sakin gidecekti bu ihtilal. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Kitabınızı okumuştum, aynısını söylediniz. Bir kardeş kavgasını önlemek, kutuplaşmayı önlemek adına biz darbeye girdik diye. Darbeden sonra kendi aranızda birçok gruplara ayrıldınız. Daha önce de zaten ordu içerisinde birkaç grup vardı ihtilali yapmak, darbeyi yapmak adıyla. Sizler de daha sonra kendi aranızda anlaşamadınız ve sizlere karşı 14 ler diyerek bir tasfiye hareketi yapıldı. Yani darbelerin de çözüm olmadığını anladınız mı o zaman? NUMAN ESİN Anlamaz olur muyuz? Zaten anlamasanız bile anlattılar. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Kamplaşmalar, o 14 ler sürgünü, niye sürgün edildiniz? NUMAN ESİN Şimdi baktılar gördüler ki biz söz dinlemeyen çocuklarız onların gözünde. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Şimdi benim öğrenmek istediğim önemli bir şey var, zaten hatıralarınızda ciddi bir şekilde okudum, bir taraftan ortada bir kaynama var, bir taraftan üniversitelerde gençler kaynıyor, bir taraftan gazeteciler problemi var, bir taraftan profesörler hareket hâlinde, bunların arasında bir ilişki yok muydu? Yani orduda cunta veya işte bir araya gelip bu kötü gidişi tersine çevirecek diyenler aynı zamanda gençleri, aynı zamanda üniversitedeki profesörlerle, aynı zamanda gazetecilerle bir ilişkisi var mıydı? NUMAN ESİN Hayır hayır. Bakın, 27 Mayısın daha sonraki ihtilallerden temel farkı budur. 27 Mayısta biz, hemen hemen bütün arkadaşlar kesinlikle sivillerle bir araya gelip bu meseleleri müzakere etmemişizdir. Çünkü kime söylesen o orada kalmaz, yayılır gider. Çocuk oyuncağı değil yaptığımız, o işin bilincindeydik, kelle koltukta bu işlerin içerisine giriyorsun, muvaffak olamazsan gidecek. Asıp şey yapmazlar, hemen kurşuna diziverirler, ondan ibaret iş. Başarının sırrı o, kurşuna dizileceğini bilerek kendinden bile saklıyorsun birçok şeyleri. Başka türlü başarılı olamazsın ki. Onun için bizim sivillerle aslında doğrudan bir temasımız hiç olmamıştı. Milliyetçi liderlerle Mesela biz milliyetçi çocuklardık ama onlarla da hiçbir zaman olmamıştır. Mesela ihtilalden sonra İsmet Tümtürk, belki siz tanıyacaksınız, bana tan etmiştir, hiç bize haber vermediniz Sana niye haber vereceğim kardeşim, senin yapacağın bir şey yok ki. Sen tabancayı alıp da benim yanıma mı geleceksin? Senin yapacağın bir iş yok. Çocuk oyuncağı değil ki bu yaptığımız iş. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Yani konuşmalarınızdan sonuç olarak sanki İsmet Paşa nın darbeyi yönettiği gibi bir şey çıkıyor.

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 BİRİNCİ OTURUM 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 11.30 BAŞKAN : Enver YILMAZ -----0----- BAŞKAN Bizler Komisyon üyeleri olarak, Darbeleri

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : Darbe(28 Şubat) Giriş :18.30 Tarih : 12/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 12 Ekim 2012 Cuma BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: 10.05 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) -----0----- BAŞKAN Oturumu açıyorum.

Detaylı

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç :

05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi. Tayyar Altıkulaç : 05-06-05 haber türk basın kulübü deşifresi Tayyar Altıkulaç : Veto edilen Kur an kursu yasası hakkında sormak istiyorum, eski diyanet işleri başkanı olmanız nedeniyle meb komisyonunun başkanı olmanız çok

Detaylı

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

Genç Kemalistler Marşı Cumhuriyet gençleri, devrimlerin bekçisi, Kemalist ilkelerin değişmez nöbetçisi Bu yurdun ve ulusun en sadık hizmetçisi

Genç Kemalistler Marşı Cumhuriyet gençleri, devrimlerin bekçisi, Kemalist ilkelerin değişmez nöbetçisi Bu yurdun ve ulusun en sadık hizmetçisi Dikkat! Değerli okuyucular, Kitapların tüm telif hakları Talat Turhan'a ait olup izinsiz çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, başka sitelerde kullanılamaz. Copyright 2008 Talat Turhan Sunuş Atatürkçü ve ilerici

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :40 CELSE TARĐHĐ :15.02.2010 BAŞKAN :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298 ÜYE :HÜSNÜ ÇALMUK 32346 ÜYE

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 35 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 41 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı

A dan Z ye RECEPLAROUSE

A dan Z ye RECEPLAROUSE A dan Z ye RECEPLAROUSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı A dan Z ye RECEPLAROUSSE Cumhuriyet Halk Partisi İletişim, Tanıtım ve Medya

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz.

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. BOZKIRDAKİ FENER BOZKIRDAKİ FENER Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları Faik Birol EDİTÖRLER: Tülay Birol / Şemsinur Altun / Z. Gökçe Birol Mazaka Yayıncılık / Bora Çelik ISBN: 978-9944-5826-6-7 BASIM TARİHİ:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği

Sayı: Yaz 11/13. Bağımsızlık Şenliği Sayı: Yaz 11/13 Bağımsızlık Şenliği 16-19 Mayıs ta Bağımsızlık İçin İlk Adım coşkusu ı sardı Genç Cumhuriyet in mirası; önce eğitim Teoman Özalp: Atatürk le Dolmabahçe de 10 yıl Bir semt: Bebek Benim ım:

Detaylı

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar

Benim için geldiklerinde, sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Martin Niemöller 1. Dokunan Yanar Önsöz Ahmet Şık ın yazdığı ve çalışma başlığı İmamın Ordusu olan kitabı şu anda Dokunan Yanar başlığıyla ekranlarımızda Kitabın sahte kopyalarının elektronik ortamlarda dolaştığı şu günlerde, okurların

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİ 25.11.2010 tarihinde Atılım Üniversitesi nde gerçekleştirilen Türkiye de Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi konulu konferans metnidir. Konuşmacılar: Prof. Dr.

Detaylı

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN

pecya AKİS Cemâl Gürsel Haftalık Aktüalite Mecmuası İstanbul Bürosu Kurtul * ALTUĞ Karikatür : TURHAN AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 6, Cilt; XIX, Sayı: 331 Yazı İşleri Rüzgarlı Sokak Ovehan Kat 3 Daire 7 Tel: 11 89 92 P. K. 582 - Ankara * İdare : Denizciler Caddesi 23/B Rüzgarlı Matbaa Tel: 11

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :17 CELSE TARİHİ :19.11.2009 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYİN ÖZESE 28298

Detaylı

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!!

KİTABIN İLGİLİ BÖLÜMÜNE NURETTİN VEREN OLAYINI DA EKLERSEK FENA OLMAZ UNUTMA!!!! NOTLAR: BURADAN İTİBAREN EMİN ARSLAN OLAYI ARDINDAN MUSTAFA GÜLCÜ VE CELAL UZUNKAYA İLE FARUK ÜNSEL ANLATILACAK. ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN ÖZDEMİR VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ EMNİYET AMİRİ ÖMER ZEREN İN OLAYININ

Detaylı

Esra-www.cepforum.com

Esra-www.cepforum.com Esra-www.cepforum.com SONER YALÇIN Binbaşı Ersever'in İtirafları ÖNSÖZ Kontrgerilla konusundaki teorileri ve ülkemizde yirmi küsur yıldır süren tartışmaları ilgilenen herkes az çok biliyor. Bana gelince,

Detaylı

SONER YALÇIN Binbaşı Ersever'in İtirafları Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Uygulama Ltd. Şti.'nindir. Birinci Basım: Ocak 1994 İkinci Basım: Şubat 1994 Üçüncü Basım: Şubat 1994 Dördüncü

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. ĐSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESĐ ( CMK 250 MADDESĐ ĐLE YETKĐLĐ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2009/191 CELSE NO :30 CELSE TARĐHĐ :12.01.2010 BAŞKAN :KÖKSAL ŞENGÜN 20909 ÜYE :HASAN HÜSEYĐN ÖZESE 28298

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı