T B M M Tutanak Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T B M M Tutanak Müdürlüğü"

Transkript

1 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 27 Mayıs Alt Komisyonu 26 Haziran 2012 Açılma Saati: İKİNCİ OTURUM BAŞKAN : Enver YILMAZ (İstanbul) BAŞKAN 1960 darbesi ve 71 muhtırasını inceleyen alt komisyon olarak İstanbul da, Dolmabahçe de bugün ikinci dinleme diyebileceğimiz, fikrine başvuru yapabileceğimiz Sayın Numan Esin i Biga dan davet etmek suretiyle kendileri buraya geldiler. Değerli milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 60 darbesi ve bizim özelimizde 71 muhtırasıyla ilgili sizin bilginize başvuracağız. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisinde dört siyasi parti bir araya gelmek suretiyle Türkiye nin siyasi hayatında, ekonomi hayatında her alanda etki eden darbelerin sebepleri ve sonuçlarına yönelik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon çerçevesinde de biz sizin de aktif olarak 60 darbesi içindeki konumunuz, Millî Birlik Komitesi üyeliği sıfatınız ve o döneme ilişkin yaşadıklarınızı bizlerin de soruları çerçevesinde anlatmanızı istirham edeceğiz. Bu çerçevede biz diğer misafirlerimize de uyguladığımız usul çerçevesinde öncelikle kendinizi kısa bir tanıtmanızı, o döneme ilişkin değerlendirmelerinizi, o döneme ilişkin sıfatınızı, görevinizi izah ederseniz, daha sonra her bir arkadaşımızın konuşmadan edinecekleri soruları ve daha önceden hazırladıkları soruları size tevcih etme imkânları olacaktır. Sayın Esin e biz kısa bir takdim amaçlı sözü verelim. NUMAN ESİN Efendim, ben, Sayın Başkanın ifade buyurdukları gibi Biga lıyım. Biga nın Danışment köyünde dünyaya gelmiş bir köy çocuğuyum. Çocukluğumuz orada geçti, yalın ayak, başı kabak denilir. Şimdi yaşımız seksen dörde dayandı. Bizim yaşadığımız yıllar otuzlu ve kırklı yıllar. Yani Türkiye nin her yönden evrim içerisinde olup da ama büyük sıkıntıları göğüslediği bir dönem. Bizim köyümüz de oldukça varlıklı bir köydü civarında bir nüfusu vardı o vakit. Her türlü ziraat yapılırdı ve her türlü mahsul alınırdı ama mahsul para etmezdi. O İkinci Dünya Harbi nin Türkiye nin kapılarına dayandığı yıllarda Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla köylünün malı daha ekim sırasında ileride eda edilmek üzere taahhüt alınırdı köylülerin, şu kadar yulaf, şu kadar buğday, şu kadar arpa, şu kadar mısır vesaire. Neydi fiyatlar da, 2 kuruş 10 para, 2 kuruş 20, 25 para filan gibi çok düşük

2 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 2 fiyatlarla ve bu malların limana, Kara Biga Limanı na götürülmesi de gene köylüye tahvil edilirdi, yüklenilirdi. Köylü kendi malını oralara taşır, aylarca parasını alamaz, büyük sıkıntı içinde yaşardı. Tabii o yıllar tek parti yılları, Türkiye de ikinci parti yok. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı da var, yok. İşte duyuluyordu Biga da şu ilçe başkanıymış filan. Bizim köyde de köy muhtarı Hakkı vardı, kâtibi Şevket vardı filan, 3-5 kişi ileri gelenleri partinin yetkili şahısları olarak bilinirdi. Bu şartlar altında köylü umutsuz, çocuklarını okula yolluyordu Çok iyi bir ilkokul öğretmenimiz vardı, Arif Meriç Bey. Çocuklar okulda işte bir parça okuma yazma öğrenir, biraz tarih öğrenir, biraz coğrafya öğrenir, biraz matematik öğrenir filan. Üç sınıflıydı okulumuz. Dörde geçtiğimiz sene ben Biga da ninem oturuyordu, ninemin yanına gittim, bir hafta sonra şey başında dördüncü, beşinci sınıflar da köy okullarına açılacak dendi, köye döndük. Dördüncü sınıfın ilk öğrencileri olduk, beşi de o şekilde tamamladık. Tabii çok az sayıda öğrenci okuyabiliyor. İyi öğrencilerdik, cin gibi çocuklardık, çok şeyi kavrıyorduk, tarih bilgimiz bilhassa o devirde gerçekten önemli sayılabilecek her olayı Osmanlı tarihinde, Avrupa tarihinde âdeta biliyorduk. Yani ben o yıllardaki bilgi birikimimi daha sonra okuduğum ortaokul ve lise çağında kullanabilmişimdir, o öğrendiğim şeyleri kullanabilmişimdir. O öğretmenin niteliğiyle beraber, bizim de hevesli ve ümitli gençler olarak hayatımıza bakışı göstermek bakımından bir şey ifade ediyor. Neyse hayat böyle geldi geçti. Benzer hayatı da, daha evvel tanıdığınız için biliyorsunuz, Ahmet Er arkadaşımız, o da Manisa nın Sünnetçiler köyünden, köylü çocuğu olarak o da o şekilde büyüdü. Sonra ben Balıkesir Lisesinde birinci sınıfı okudum, o Edirne Lisesinde okudu. O zamana kadar tanışmadık. Bursa Askeri Lisesinde arkadaş olduk. Gece gündüz beraberiz, koşturuyoruz. Sürekli araştırma içindeyiz. Yani nasıl daha iyisini yaratabilir bu ülke, niye buna mahkum olsun, içinde bulunduğumuz duruma. Fakat bir defa gerçeği arıyoruz. Gerçek ne? Her anlamda gerçek ne? Yani Tanrı bilgisinden bize öğretilen şeyleri ne dereceye kadar doğru olduğuna varıncaya kadar her şeyi sorgulayan bir şeyimiz vardı, yani gelişme tempomuz vardı. Bir de şu var: Bizim gibi bu okullarda okuyan çocuklar için bir de derslerin dışında başka konulara akıl erdirmek yasaktı. Yani biz öyle bir yasakla maluldük. Ben çok iyi bilirim, mesela Türkiye o yıllarda demokrasiye yeni girmişti, bahsettiğim yıllar 40 lı yılların son dönemi, 47 ler filan, 46 lar, o dönemler. Askeri liseler müfettişi bir paşamız geldi. Demokrasi diye bir şeyler söylüyorlar memlekette, demokrasi yoktur askerlikte, diktatörlük vardır arkadaşlar. Nutuk bu. Yani biz askerliği diktatörlük olarak öğrenmek talimatını aldık Sayın Paşamızdan ama dik kafalı çocuklar olarak

3 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 3 da biz ne o talimata ne başka talimata bakmaksızın kendimize göre gerçek nedir, onu arıyoruz. İşte Harbiye ye geldik, Harbiye de aynı şekilde okuduk ettik filan, derken subay çıktık. Seneler geçti piyade atış okuluna gittik, piyade atış okulunda ilginç bir insanla tanıştık, Alpaslan Türkeş. Türkçü, Turancı olduğu söyleniyor. Ben, Turancılık filan gibi düşünce akımlarıyla da daha Balıkesir Lisesinden bilgim var. Balıkesir Lisesinde Orhun diye bir dergi elden ele dolaşırdı. Okuduğum lise. Türkçü bir dergi. Orada 1944 te haklarında takibat açılan bir kısım Türkçü hocaların da bir ikisi oradaydı ama biz onların talebesi olamadık. Biz onları gıyaben tanımış olduk filan. Yani düşünce akımları Türkiye de komünizm, sol düşünce filan da daha sonra biraz peydah oldu ama mesela bizim Biga Ortaokulunda bir öğretmenimiz vardı, ona komünist derlerdi. Adamcağızın neresi komünist onu da bilemezdik. O vakit ekmek şehirlerde karneyle veriliyordu ve şahıs başına da dörtte 1 ekmek veriliyordu, bunlar da doyamıyorlardı anlaşılan. Öğretmen bizden rica etti, dedi ki köyden bize bir çuval buğday getirin de biz onu burada öğütelim edelim filan. Bizim de kendimize yetecek buğdayımız yok, nasıl getirelim. İsmail isminde bir arkadaşım vardı, reddettik biz, getiremeyiz öğretmenim filan dedik. Kızdı bize filan. Yani şunu demek istiyorum: Soldaki adamın ne düşündüğünü ve ne davranış içerisinde olduğunu, sağdaki adamın ne düşündüğünü ve hangi davranış içerisinde olduğunu araştırıyorduk ama doğrusu çözümünü de bulamıyorduk. Bunu işte daha sonra piyade atış okulundayken Türkeş bizim öğretmenimiz, o yüzbaşı, biz de o vakit teğmeniz, o biraz bir şeyler hissettiriyordu, anlatmıyordu da hissettiriyordu. Bazen hafta sonlarında evine gidiyorduk, beş çocuklu bir aile babasıydı. İşte küçük bir oğlu vardı o vakit, diğerleri kız. Saygı duyduğumuz bir insan. Yani onunla bağımız buradan başlıyor lı yıllara doğru gelelim şimdi, bu çocuksu hikâyeleri bir tarafa bırakarak. Türkiye ne oldu da 1960 yılına geldi? Şimdi ben burada kendime göre önemsediğim bazı noktaların altını çizmek istiyorum de Türkiye, yirmi yedi yıllık CHP iktidarının harp yılları da dâhil olmak üzere, halkta yarattığı bıkkınlığı iyi kullanarak ve iyi muhalefet yaparak iyi bir oy kapasitesiyle iktidarı almıştır. İşte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükûmet, Meclis Başkanı vesaire filan teşekkül etmiştir ve 1954 seçimlerine kadar da yaptığı bazı hatalar filan var ama işte Millet Partisinin bir nevi cezalandırılması, Osman Bölükbaşı na oy veriliyor diye Kırşehir in vilayet olmaktan kazaya indirgenmesi filan gibi hakikaten mantık dışı insana aykırı gelen şeyler ama ekonomi iyi olduğu için halk bunlara da pek önem vermiyordu. Ne yapalım, vilayet değilse de kaza oluversin, biz kaza değil miyiz deniliyordu, bakılıyordu olaya. Ama Osman Bölükbaşı bizim

4 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 4 dikkatimizi çekiyor. Büyük bir mücadele adamı, genç bir adam, büyük bir hatip ve dinliyorduk aslında onları seçimlerinden evvel Ankara daki mitinglerine filan uzaktan yakından takip ediyorduk, öğreniyorduk. O esnada Ankara da önemli fikir adamlarıyla da tanışıklığımız oldu. Remzi Oğuz Arık var mesela. Bir devre adını yazmış bir insandır. Biliyorsunuz, Adana taraflarından gelmiş. Daha sonra Köylü Partisini kurmuştur. Onu da Atatürk ün defnedildiği şeyi o idare ediyordu. O vakit orası bir enstitüydü galiba. Orayı o idare ediyordu ya da gelip gidiyordu. Yani o 50 li yılların faaliyetlerini tabii biz asker kişileriz, doğrudan doğruya değil ama dolaylı da olsa takip ediyorduk. Biraz da içimizde o milliyetçilik ateşi bize olayları derinlemesine öğrenmeye meylediyordu. Ben şimdi harp okulunun falan en parlak öğrencilerinden birisiydim, sınıf birincisi filandım ama üstelik bir de gönüllü piyade oldum. Her mesleği almak hakkım varken kalktım piyade oldum. O da çeşitli yorumlara yol açtı. Neyse, hocalar tutuyordu bizi. İşte arkadaşlara konferanslar veriyorduk. Yani o 50 li yılları, 40 lı yılların son bölümüyle birlikte bizden aktif kollayan, takip eden asker kişilerdik. Tabii doğrudan olayların içerisine girmemiz bahis konusu değildi ama bir özgürlük var, o özgürlüğün içerisinde bir fikir hürriyeti var, fikir özgürlüğü var, biz de bakıyorduk, tespit ediyorduk, yazıyorduk, anılarımız vardı o zaman, yazdığımız notlar falan. Bayağı da güzel şeyler yazmışızdır o yıllarda daha sonra elime geçip okuduğum vakit. İşte meslek hayatımızın daha sonraki yıllarında da benzer gelişimler içerisinde olduk, şimdi 60 a doğru yaklaşırken de Türkiye, ben de o vakit harp okulu öğrencisiyim burada, Yıldız da, ne oldu 54 e kadar gayet iyi giden Demokrat Parti İktidarı? Şimdi, 54 seçimlerinden sonra dünya konjonktürlerinde de biraz değişiklik başladı ekonomik anlamda. O yılları arasında zirai ürünler para ediyordu. Harpten çıkmış bir dünyayı beslemek için zirai ürünler iyi para ediyordu. Fakat o 54 yıllarından sonra biraz para etmemeye başladı. Yani bizim tarım ürünleri ihracatından sağladığımız gelir 50 ye göre düştü. Bunlar hep rakamsal olarak ifade edilebilen ve kanıtlanabilen şeyler. Şimdi, Türkiye nin sanayisi yok. Var birtakım sanayi teşebbüsleri CHP devrinden filan ama Demokrat Parti devrinde daha başlanmış sanayi yok, tarımla idare etme politikasını Menderes uygulamıştı. Biraz da tarımdan gelen adam olarak pratiğini de yaptığı için onu uygulamak daha doğru geliyordu ona herhalde ve biz daha evvel kökenlerimizi söylerken pek anlatmadık, biz köylü çocuklarıyız, babalarımız Demokrat Partiyi tutarlardı o yıllarda. Onun için biz de Adnan Bey e falan işte babalarımızın telkiniyle belki, henüz hayattaydılar, önemsiyorduk, faydalı oluyor memlekete filan diye.

5 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 5 Şimdi o yılları arasında Türkiye bir darlık dönemine maruz kaldı. İhracatı para etmez oldu, sanayi ürünleri ithalatı yapılıyor, çimento ithal ediliyor, Türkiye de çimento üretilmiyor o vakit. Çivi ithal ediyor, conta ithal ediyor, her şey, her şey dışarıdan geliyor. Yok Çatıların üzerine kapatılır ya böyle şeyler, onlar çinko, çinko dışarıdan geliyor. Yani metal sanayi ile ilgili hiçbir üretimi olmayan bir geri kalmış ülke. 40 bin köy ve nüfusun yüzde 80 inden fazlası, 86 sı köylerde yaşıyor. Köylerde yol yok. Batı Anadolu köylerinde bizim, Biga da bile doğru dürüst, benim Danişment köyünde, oranın en eski köyü olmasına rağmen Biga nın arasında doğru dürüst köy yolu yoktu ve 15 kilometre yolu biz çocuk bacağımızla üç, üç buçuk saatte koştura koştura gider gelirdik. Öyle büyüdük, öyle yetiştik. Hep gelişmeyi arzu ediyoruz, ihtiras hâlinde bizde var bu ve o 57 seçimlerinde tabii muhalefet de ciddi olarak bunu kullanmasını bildi, Demokrat Partiden de kopmalar başladı, Hürriyet Partisi teşebbüsü oldu Demokrat Partide kopanlar. Daha sonra mesela Cumhuriyet Halk Partisinde önemli mevkilere gelmiş Turan Güneş, o eskiden Demokrat Partisi Milletvekiliydi, Kocaeli Milletvekiliydi ama onlar 57 ye doğru partiden koptular ve kendileri Hürriyet Partisi diye bir parti kurdular. Demokrat Parti kadroları, liderleri bunları seçimlere sokmamak için birtakım yeni şartlar icat etti seçimlere girme hakkını haiz olması için, yeni kurulan partilerin. Tabii teşkilatları yeterli değil, şu, bu filan giremediler seçime. Giremeyince bir kısmı Halk Partisine onların listelerinden bağımsız olarak filan seçildiler ve 57 de yapılan seçimde Demokrat Parti büyük oy kaybetti. Ha ne oluyor? Türk parasının resmî kurdan değeri 2 lira 80 kuruş. Serbest piyasada 20 lira. En uygun fiyat lira. Türkiye nin 500 milyon dolarlık ithalatı var, 300 milyon dolarlık ihracatı var. Yani O dönemde hâlen de gene açığı var Türkiye nin ama cari açık dediğimiz püsküllü bela. O vakit o daha büyük bir problem olarak öne geliyordu çünkü cari açık aşağı yukarı ihracatın hızı hemen hemen yakalayan bir rakam. 300 milyon ihracat, 500 milyon ithalat, 200 milyon dolar cari açığın var. O vakit ithalat da permiyle yapılıyor. Permiyi de bakanlığın mensupları veriyor. Kim kendilerine yakınsa Orada tabii türlü rivayetler de dönüyordu, yani rüşvet vesaire filan diye. Permiyi alan, diyelim ki 1 milyon dolarlık permi aldı. Onunla gidiyor, diyelim Çekoslovakya dan veya Avusturya dan mal ithal ediyor. Yani o dönemde kurulan bir kısım sanayi teşebbüslerini ben şahsen yakından biliyorum. Bunların bir kısmı mesela 100 bin dolarlık mal için 300 bin dolarlık fatura almıştır, böyle şeylerle o kurdukları tesisi bedavaya getirmişlerdir. Yani daha sonra da Türkiye de mesela yapılan teşvik tedbirleriyle sanayi geniş ölçüde destek bulmuştur ama onlar bayağı resmî, herkesin

6 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 6 bildiği biçimde teşebbüslerdir. Onlara da mesela başarıyla uygulayan dönem daha ziyade daha sonraki yıllarda, yani 80 lerden sonraki yıllarda Özal döneminde o plan ve program uygulamalarının başarıyla uygulandığını ve teşvik tedbirlerinin de başarıyla uygulandığı dönem o dönemdir. Ben de o dönemde iş adamı olduğum için onları çok iyi biliyorum. Bu ekonomik analizleri biraz uzattım galiba ama bunu siz biraz da iş adamlığıma vereceksiniz. Çünkü ben çocukluktan beri iş hayatı içinde yaşayan, yoğrulan bir ailenin çocuğuyum. Babam iş adamıydı, dayım iş adamıydı, eniştelerim iş adamıydı filan. İşte biz de onların yanında, çıraklıkta yetiştik. Mesela babam benim elime sepeti verirdi, köylü kadınlarından 30 paraya yumurta toplardım, ben babama 35 paraya satardım, yumurta başına 5 para bana kâr kalırdı falan. Böyle yetiştiğimiz için ekonomik olayları çok iyi kavradığım kanısındayım. Şimdi, Demokrat Partinin zaafa uğraması o dönemde hızlandı. Demokrat Parti bu zaafını giderebilmek için seçim kaybetmeyi de göze alamıyor, bir kısım afaki, böyle tepki uyandıran tedbirlerle, işte o vatan bilmem neleri filan, radyolarda o vakit CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) - Subayların özlük haklarındaki gerileme de buna etki etti miydi? NUMAN ESİN Kesin. Şimdi, subayın o dönemde oy hakkı yok. Bizim oy hakkımız yok. Ben harp akademisinde öğrenciyken burada, İstanbul da Mecidiyeköy de bir evde kiracıydım, bir büyükçe oda, ortasından perdeyle ayrılmış, orayı yatak odası yapmıştık, biz de yeni evliydik daha o sıralarda. Annem de bizimle beraber oturuyor. Yani böyle minicik bir ev. Tabii ısınması filan, sobayla ısınıyor, doğru düzgün şey yok. Yani 100 lira kira veriyorduk, bizim de maaşımız 250 liraydı. Maaşımızın yüzde 40 ını kiraya veriyorduk, geriye artan 154 lira parayla yaşamaya çalışıyorduk. BAŞKAN Numan Bey şöyle yapalım mı? Tabii bu türlü değerlendirmeler epey bir vakit alacak, muhtemelen arkadaşlarımızın sorduğu veya soracağı sorular şu an sizin yapacağınız açıklamaları da geliştirecek. Somutlaştırarak gidelim isterseniz. 27 Mayıs 1960 darbesini siz Millî Birlik Komitesi üyesi olarak ne zaman planladınız, ne zaman yapmaya karar verdiniz? Diğer Millî Birlik Komitesi üyeleriyle darbeden ne kadar süre önce irtibatlıydınız? NUMAN ESİN Şöyle: Biz bir kere bu darbe sözünü kabul etmiyoruz. 27 Mayıs bir fedakârlığın ürünüdür, darbe marbe değildir. Mutlak anlamda kaybı göze alan insanların hareketidir. Siz benimle hâlâ bunu konuşabildiğinize göre üstünden elli sene geçmiş bir meseleyi, biz hayatımızı her türlü riski göğüsleyerek yaşamak durumunda kalmış insanlarız.

7 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 7 Bu çocuk oyuncağı değildir. Ha, ben harp akademisini birincilikle bitiriyorum, İstanbul da Birinci Ordu karargâhında planlama sorumlusuyum, son derece önemli bir görevim var, çünkü ileri strateji programıyla Birinci Ordunun ileri, Trakya hududundan daha ileri safhalarda yerleşmesiyle meşgulüm, onun planlamalarıyla Tümenler yer değiştirecek, 50 kilometre daha batıya gidecek ve Edirne ye kadar gidecek. Öyle bir stratejik uygulamanın içerisindeyim. Sevilen, sayılan bir subayız. İşte çeşitli tatbikatlar oluyor, onları idare ediyoruz filan. Şimdi, Alpaslan Türkeş, bizim piyade okulunda hocamız, daha sonra da akademide, o da yüksek kumanda akademisine gelmişti, buldu beni, ilk ondan duydum ben. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Yıl kaç efendim? NUMAN ESİN 1958 in sonları, 59 un başları, yani o kış dönemi. Dedi ki, böyle böyle, bu memleket kötüye gidiyor, bunu düzeltmek lazım, ekonomisini düzeltmek lazım her şeyden evvel, siyasetini düzeltmek lazım vesaire filan. Yok yok dedi, senin dediğin gibi olmaz o işler. Bizim işimiz değil dedim onlar, biz asker adamlarız. Onu yapacağız, onu yapacağız. O dedi ki, memleketi kurtarmak lazım bunlardan. Bir araya geleceğiz, konuşacağız bunları seninle dedi, daha sonra dedi. Konuşuruz filan dedik. Sonra bir defa daha geldi, gene konuştuk. Ben pek konuya da girmek istemiyorum. Biraz anladım ne demek istediğini. Sonra anlattı bana. Şimdi, kısacası, Türkeş benden sonra başka kime söyledi bilmiyorum, benim en yakın arkadaşım Ahmet Er. O da burada İstanbul da jandarma kumandanı, Mevlanakapı da. Muzaffer Özdağ da akademide ikinci sınıf öğrencisi. Muzaffer de beni daha evvelki yıllardan tanıyor. O da parlak bir öğrenci, çok zeki bir çocuk, vatanperver bir çocuk. Biz üçümüz bir araya geldik ve günlerce bu meseleyi tartıştık. Olurdu, olmazdı, baştan üçümüz de önemsemedik, olmaz böyle şey dedik falan. Fakat giderek de memlekette tansiyon artıyor. Mesela bizim bu işe katılalım dediğimiz yıl, biz 59 un başlarında bize izah edilmişken bu konu, biz 59 un son çeyreğinde, yani ekim ayında filan BAŞKAN - Neye karar verdiniz? NUMAN ESİN Yani biz bu işin içerisinde görev alalım Yani bir değişikliğe ihtiyacı var memleketin, bu değişiklik seçimle filan olmuyor, seçimlere hile karıştırılıyor, türlü türlü oyunlar oluyor Bizi bir de korkutan şuydu: Memlekette bir ikiye bölünme vardı. Gittikçe artan bir ikiye bölünme. Yani köylerde bile neredeyse kahveler ayrılmıştı, Demokrat Partililerin kahvesi,

8 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 8 Halk Partililerin kahvesi. Neredeyse camilerde bile, cami imamları bile böyle birbirlirine yan bakar durumdaydılar. Yani bir bölünme hissediliyordu ve bizi asıl korkutan bu idi. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Numan Bey, yalnız siz mi bunu tartışıyordunuz, yani 3 kişi, Türkeş le birlikte. var NUMAN ESİN Olur mu? Herkes tartışıyor da biz kendimizi anlatıyoruz şimdi. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Şöyle, orayı açıklayalım: Sizin dışınızda da gruplar NUMAN ESİN Var da bizim onlardan haberimiz yok yani. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Siz sonradan Çünkü 57 de var, 55 te var. NUMAN ESİN Var, onlardan bizim haberimiz yok. Biz o yıllarda bu gibi şeylere hiç ses vermedik. Hiç ilgi de duymadık. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Türkeş in haberi var mıydı? NUMAN ESİN Olabilir. Türkeş bize göre daha kıdemli, daha yaşlı büyüğümüz. Ben mesela otuz yaşındayken o herhâlde kırk beş yaşlarında filandı. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Peki, siz o zaman size geldiğinde bilgi, başka yerlerde de bunlar tartışılıyor, biz de bir an evvel örgütlenelim de biz de bunların içerisine girelim ya da bunlara karşı duralım şeklinde bir algıyla mı hareket ettiniz? NUMAN ESİN Şimdi, şöyle: Onu biz açtık. Dedik ki, albayım, siz gelip bize bunları söylüyorsunuz ama yani bu 3 kişiyle 5 kişiyle olacak bir iş değil. Türk ordusu büyük bir ordu. İstanbul da koca Birinci Ordu var, işte İkinci Ordu şurada, Üçüncü Ordu burada, Ankara da Genelkurmay var, Kara Kuvvetleri Komutanı var, Hava Kuvvetleri Komutanı var, Hava Kuvvetleri var filan. Yani bizim burada iki yüzbaşı, üç yüzbaşı bir araya gelip de ihtilal kararı versek ne yazar, ne olur? Ben ordu karargâhında plan subayıyım, Ahmet Er Jandarma subayı, Muzaffer Özdağ da akademide hoca. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - 59 da siz bir araya geldiniz NUMAN ESİN Şimdi bunlar konuşuluyor, biz sormuyoruz da çünkü biz başlangıçta ihtilal taraftarı değildik. Yani biz bu işlere niye bulaşacağız, bulunur bu işlerin çaresi, bu bizim işimiz değil diye bakıyorduk ama bizi asıl korkutan halktaki bölünmeydi. Yani o vatan cephesi politikaları bilmem neleriyle filan daha sonra zaten 59 yıllarında filan siyasi parti hareketleri, İsmet Paşa nın gezileri, engellendi filan, Uşak ta başına taş atıldı, değil mi? Şurada, adamı Topkapı da neredeyse linç edeceklerdi filan. Kayseri de, Malatya da şehrin içine sokmamak için askere talimat vermişlerdi. Orada bir kurmay binbaşı, o tarihte bilmiyoruz biz, Selahattin

9 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 9 Çetiner, o da karşısında eski Cumhurbaşkanı, eski bir generali görünce şey yapamamış, mani olamamış ve refakatine alıp beraber geçmiş köprüyü diye derhâl tutuklattılar, emekli ettiler, hapsettiler. Sonra ben Madrid e sürgüne gittiğim vakit onu orada gördüm, orada tanıştık çünkü ihtilalden sonra biz onu göreve aldık, sonra ateşe olarak Madrid e gitmişti, ben de ondan sonra gitmiş bulundum. Yani orada tanıdım. Pırıl pırıl bir adam. Yani ne yapsaydı? İsmet Paşa gibi tarih taşıyan bir adamı tokatlayarak, iterek kakarak mı yapacaktı, kovalayacaktı yani? Olacak şeyler değil bunlar. Sonra öğrenci hareketleri başladı biliyorsunuz İstanbul da, Ankara da. Bunlarda da üniversite profesörlerine Sıddık Sami Onar ı üniversitenin içinde sürükledi polis filan, işte silah çektiler, 1-2 çocuğu vurdular. Yani bunlar Türkiye de daha evvel olmayan şeyler, ilk defa olan şeyler ve bunların akisleri de çok yüksek oluyor. Bundan sonraki yıllarda, şimdilerde filan da oluyor böyle şeyler ama o kadar etkili olmuyor. Bir de halkın içindeki yokluk, ekonomik yokluk yani, onu ben temelli bir sebep olarak hep görürüm, muhalefeti güçlendirdi o yıllarda. Yani muhalefet cephesi bir seçim olsa idi kesinlikle iktidarı alırdı Demokrat Partinin elinden. Şimdi biz de bunu görüyoruz. Diyoruz ki, ya bırakalım bir seçim olsun. Ne diye? Ama ülkeyi seçime götüreceğine Seçime de götürülmüyor. Şimdi mesela o vakit bir ordinaryüs profesör vardı İstanbul da, Ali Fuat Başgil, onu Köşk e davet etmişler, gitmiş. O Hükûmetin istifa etmesini tavsiye ediyor Celal Bayar a. Celal Bayar olmaz diyor, dereyi geçerken at değiştirilmez filan yani böyle ciddiyeti olmayan şeyler. Yani ülkenin içinde bulunduğu durumu herhâlde kavramamışlardı yani. İktidar hırsı mı yapıyor insanlarda bu gibi şeyleri bilmiyorum. Yani biz ama hep müsait gibi o dönemde bakıyoruz olaya. Daha sonra iş ciddiye binince biz dedik ki bu işi tesadüfe bırakmayalım, şey subaylardık, sayılı insanlardık. Biz mesela İstanbul daki birliklerde hemen hemen bütün sınıf arkadaşlarımızı dolaşarak aldık onları kadromuza, ihtilal kadromuza. Muzaffer Özdağ ı vazifelendirdik. O akademide ikinci sınıf öğrencisiydi, iyi bir öğrenci, sayılan bir çocuk. O da akademi öğrencilerini örgütledi ve Orhan Erkanlı tugayda tank tabur kumandanı, piyade tabur kumandanı da onun arkadaşı, 61 inci Tümende iyi arkadaşlarımız vardı, onları da kazandık, izah ettik, böyle böyle. Adım adım iki üç ayın içerisinde çok hızlı sayılabilecek bir örgütlenme faaliyetiyle biz İstanbul da ihtilali yapabilecek bir güce eriştik. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Öbür gruplardan ayrı olarak mı? NUMAN ESİN Ayrı gayrı değil. Bu şöyle: Ben planlama müsteşarı olduğum için arada bir Ankara ya da gidiyorum. Tabii Türkeş i görüyorum, ondan bilgi alıyorum. Bu arada

10 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 10 Kara Kuvvetlerinde Erkân Şubesi Müdürü Suphi Karaman vardı, onunla tanıştım. Mustafa Kaplan la o dönemde merhabalaşıyordum. İşte diğer arkadaşlarla da başladık tanışmaya filan. Kimlerle tanıştık hatırlamıyorum ama ileri gelen kimselerle bir bir vesilelerle bir araya geldik. Kadir Kaplan la mesela görüştüm. Onunla da gittiğimde, o bana şöyle demişti, benim kitapta da var: Ya İsmet İnönü herhâlde bu işi kabul eder. Ben anlayamadım, ne demek İsmet İnönü bu işi kabul eder. Yani ihtilale karşı mı çıkan anlamında filan. Soramadım da öyle kaldı soru işareti kafamda. Yıllar geçtikten sonra sormaya lüzum kalmadı zaten. Yani İsmet Paşa nın o dönemde söylediği sözler de önemli. Ne diyor? Mesela Güney Kore de diktatörlüğe temayüz eden başkan, o savaştan sonra o esnada parlamış, onu ordu devirdi. Syngman Rhee yi ordu devirdi. Yani Türkiye de Türk halkı Kore halkından daha mı şey kalacaktı diye bir sözü oldu. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - İsmet İnönü nün mü? NUMAN ESİN İsmet İnönü nün sözü oldu. Bu pek geçmez şeylerde, ben gayet iyi biliyorum. Ondan sonra işte ona tecavüzler, saldıralar vesaireler oluyor, tabii adamın tepesi atıyor, tahmin ediyorum ordudaki gelişmeler hakkında ona bilgi veren kimseler vardı o sıralarda Ankara da ama bizden kimsenin bilgi verdiği filan yoktu. Yani o bir nevi ihtilale davetiye tarzında değilse de ona göre yorumlanabilecek sözleri oluyordu İsmet Paşa nın. Bu bölünmeyi artırıyordu, hızla bölünmeyi artırıyordu. Biz iç harpten korkmaya başladık. Şimdi bu konuya dikkatinizi çekmek için biraz işlemek istiyorum. Ben halktaki bu bölünme, karşılıklı atışmalar, küfretmeler, dövüşler, sövüşler, köylerde, kasabalarda aldı yürüdü, kız alıp verme bile yok. O bilmem ne partisinden, bu bilmem gâvur partisi, Halk Parti gâvur partisi. Dünkü gâvurlar bugün bilmem ne mi oldu? ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) - Türkiye yi kurtardı. NUMAN ESİN Onu unutmuş millet canım, o günlük yaşıyor. Millet günlük yaşıyor. Ben şimdi İspanya ya sürgüne gittiğim vakit, İspanya 1936 ile 39 yılları arasında üç yıl iç harbi yaşamış bir ülke. Dikkatinizi rica edeceğim, üç harbi yaşamış bir ülke. İç harbin sebebi de ne biliyor musunuz, yine politik kavgalar. Cumhuriyetçilerle kralcılar arasında kavga, iktidar kavgaları. İktidar kavgaları dövüşmeyi, sövüşmeyi, katletmeleri, vesaireye falan ulaşmış, sonra ordu ayaklanmış orada, Fas taki İspanyol ordusu ayaklanmış, başına Franco filan geçmişler. Üç yıl devam eden bir iç savaş, iç savaşın sonunda Franco galip geldi ve diktatör oldu bu sefer de. Ne demokrasi kaldı ne bir şey. Şimdi Franco nun henüz diktatörlüğünün devam ettiği o yıllarda İspanya neydi? İspanya fakir bir ülkeydi. Harpte sakat

11 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 11 kalmış olanlar, ya çolak, ya topal, bacaksız, onlar gece nöbetçisi olarak sokaklarda bekleşirlerdi o vakit. Öyle gece nöbetçileri vardı. Madrid güzel bir şehir fakat o iç harbin sefaletini hâlâ yaşıyordu, ben oraya 60 yılında gitmiş olmama rağmen. Yani 36, 39 dan, yirmi bir sene geçmiş olmasına rağmen hâlâ o iç harbin korkusu anlatılıyordu. Toledo ya gittik, mesela Toledo da o harp okulunu tecrit etmişler cumhuriyetçiler ve bütün harp okulu talebelerini imha etmişler, yok etmişler. Şimdi, İspanyol insanıyla görüşüyorsun, konuşuyorsun, sevgi dolu insanlar. Kadınlar öyle, erkekler öyle, sevecen, Akdeniz halkı. Bizim gibi. Yani onlarla arkadaş olmak, dost olmak, kısa zamanda İspanyolcayı öğrenmek filan benim için çok kolay oldu. Derken oradan Portekiz e gittim. Portekiz de de bizim Mustafa Kaplan orada, Lizbon daydı. Gidip geliyorduk zaten. Gittim, orada da Salazar iktidarı var. Bizim gittiğimiz yıllarda. Diktatör Salazar. Bir ekonomi profesörü. Ordu ayaklanmış, onu getirmiş. Şimdi bu ülkeler, İspanyollar, Portekizler, yalnız kendi has toprakları içerisinde kalan ülkeler değil, onların sömürgeleri de var o tarihlerde. Latin Amerika memleketlerinde, Latin Amerika nın kökü hep İspanyolca konuşurlar, daha sonra gittim oraları da gezdim. İspanya dan gitme adamlar. Afrika da da öyle mesela. İspanyol Fas ı, Fas çok enteresan bir yerdir, gidip görmeye değer. Bu Komisyonun yurt dışı tetkikleri filan da tavsiye ediliyor ya, yani giderseniz bu ülkeleri inceleyin. Bu ülkelerin yılları arasındaki 1974 te Portekiz de Karanfil hareketi oldu, ordu hareketi. Öyle değişti iktidar te, dikkat edin. Yahu Fransa da De Gaulle, askerin ayaklanmasıyla Cezayir meselesinden dolayı 1958 de iktidara getirildi. BAŞKAN Sayın Esin, özür dilerim, çok affınıza sığınıyorum, beni bağışlayın, yani siz bu darbe dönemini veya sizin ifadenizle ihtilal dönemini konuşuyoruz, sizler bu darbeye nasıl girdiniz, bu ihtilale nasıl girdiniz, buradan başlarsak daha güzel olacak, daha doğru olacak efendim. Bizi bağışlayın NUMAN ESİN Konu birden açılınca ben onu da izah edeyim dedim ama şunu da dikkate alın yani, lerde Fransa da bile Bugün hâlâ Fransa daki anayasa De Gaulle anayasasıdır. O tarihte yapılmış anayasadır. Şimdi, bunlar darbedir, ihtilaldir, bilmem nedir, ne olursa olsun, ama bunlar her devrin kendi şartları içerisinde görülmek iktiza eder. Bunları toptan darbeler dönemi falan diye böyle hükümlere varmak kesin olarak yanlıştır. Şimdi ben biraz da sosyoloji bilen bir adam olarak anlatıyorum. Çünkü ben sosyoloji tahsili de yaptım, hukuk tahsili de yaptım,

12 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 12 felsefe tahsili de yaptım. Boş durmayan bir adamım. İspanya da İspanyolca da öğrendim, Fransızcamı da geliştirdim, İtalyanca da öğrendim. İngilizcem vardı biraz zaten. Zaten çok okuyan bir adamım, hâlâ öyle. Bu yaşıma geldim ama elimden kitap düşmez, her gün uğraşır dururum. Konudan konuya geçiyoruz. Şimdi, Ankara daki arkadaşları, gittim geldim, o sıralarda başladım onlarla da tanışmaya, işte Suphi Karaman dan bahsettim, Kadir Kaplan dan bahsettim filan, onları görmeye başladım, onlar da bizi tanıyorlar, Orhan Kabibay la tanıştım, Orhan Erkanlı yla tanıştım. Yani 38 kişilik komitenin aşağı yukarı yarısından çoğunu tanımak fırsatı oldu benim için. İhtilale İstanbul da girdiğimiz vakit Ankara da da bir gücün bu işi başaracağı noktasında kanaat sahibiydim. Bir önemli nokta daha var, İstanbul da oynanan bir harp oyununda o vakit Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Gürsel oyunlara katıldı ve harp oyununun üçüncü günü Ankara dan haber aldı, Sivaslarda, şurada, burada hadiseler olmuş bilmem ne filan, Genelkurmay Başkanı gel buraya filan demiş çağırmış. O da gidiyorum ama aklım burada takılı kalacak, arkadaşlar bu böyle devam etmez dedi, Cemal Gürsel. Bu böyle devam etmez, bu memleket sahipsiz bırakılmaz dedi. Bizzat onun sözleri bunlar. Ben de o paneli idare eden genç bir yüzbaşıyım, yani stratejisini ben kurmuşum. Ondan sonra, demek ki Cemal Paşa da bu işin içinde Duyuyorduk zaten de yani bizzat onun ağzından işitmek çok enteresandı. Biz tabii çektik onu kendimize yorumladık, dedik ki Kara Kuvvetleri Komutanı Paşamız da bu işin içinde, demek ki bir müdahale olursa bizim gibi 3-5 yüzbaşıyla bu işin olması mümkün değil, kim dinler, koca ordu yüzbaşıyı dinler mi? Ne olursan ol paşayı beklerler çünkü orduların alışkanlığı odur, Silahlı Kuvvetlerin alışkanlığı, rütbelerle beraber Silahlı Kuvvetler etkin olur. Bizler realist insanlarız, Cemal Paşa nın da bu işin içinde olduğunu görünce daha bir inandık, daha bir ısındık. Hadiselerin zor yerini atlattık. İstanbul daki diğer arkadaşları da teşkilatlandırdık. Bu üniversite hadiseleri de zaten günden güne hızlandırdı gelişmeleri, o esnada sıkıyönetim ilan edildi. Şimdi, sıkıyönetim ilan edildi ama sıkıyönetimin başında biz varız, ordu karargâhında ben ve 1-2 subay arkadaşımız vardı. Orhan Erkanlı tank taburuyla, diğer arkadaş da piyade taburuyla Birinci Tümende Şefik Soyuyüce var, Mehmet Özgüneş var, Ahmet Yıldız geldi İkinci Kolordudan, yani sıkıyönetim karargâhı ihtilal subayları tarafından kuruldu. Onun için aramızda artık daha sık görüşmeler başladı. Yani o Nisan olayları ihtilale davetiye çıkarmaktır. O da bir hata mesela. Yani

13 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 13 bilinçli hareket edilse bir sıkıyönetime gidilmezdi ülkede. Sıkıyönetime neyle gidiyorsun, hang kuvvetle? Sana tabi kalacak bir kuvvet mi, yoksa senin üzerinden geçecek bir kuvvet mi? Kısacası Demokrat Parti son derece tecrübesiz, son derece bilinçsiz hareket etti. Bu da o dönemde Genelkurmay Başkanının da SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Samet Kuşçu olayı daha önce olmuştu NUMAN ESİN O daha evvel. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Binlerce subay emekliye ayrıldı. NUMAN ESİN Hayır, Samet olayında emekli SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Hayır, orada emekliye ayırdı Menderes. NUMAN ESİN Orada fazla sayıda emekli yok. Menderes zaten kendisine karşı bir ihtilal yapılacağına inanmamış. Hayat boyu öyle geçirmiş bir adam. Yani ben bu kadar hizmet ediyorum, bu halk bana niye, bu ordu bana niye karşı geldi? Bu Mehmetçik mi bana silah çekecek? İnanamıyor adam. Üniversite öğrencileri neredeyse yakasına yapışıyor, o 555 K hareketlenmesi var ya, o meydanda onların arasına düşüyor, orada bile tam bilinçlenmiş, şuurlanmış değil, Celal Bayar orada işin ciddiyetini ama o da sıkıyönetimle bu işi hâllederiz diye düşünüyor. Aslında onların o dönemde biraz tehlikeyi bilen adamlar olarak bilseler idi sıkıyönetime filan gitmeden bir uzlaşma hareketine girmeleri lazımdı. Kiminle? Cumhuriyet Halk Partisiyle bir uzlaşmaya girecek. Üniversite hocalarını davet edecekler, üst makam sahibi kimseler olarak, onların uğradığı bu sıkıntıları telafi edecek tedbirler alacaklar falan. Hiç değilse Ali Fuat Başgil, onlara yakın bir ordinaryüs profesör, o tavsiye ediyor Celal Bayar a, bırakın bu işleri diyor. Partinin içinde de ciddi bir muhalefet var. Partinin içinde ne bileyim mesela Sıtkı Yırcalı nın etrafında ciddi grup var. Hatta Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes bile karşı. Fahri Özdilek le konuşuldu, bizim arkadaşlar, tabii ben Fahri Özdilek in emrindeyim ama genç bir yüzbaşıyım, nasıl gideceğim de koskoca orgeneralle konuşacağım. Onun yanında vaktiyle çalışmış bulunan Ankara dan bir arkadaşımız gelmişti, o geldi, o konuştu, o söylüyor, diyor ki, ya Millî Savunma Bakanı filan, Ethem Bey bana dedi ki bu iş böyle gitmez paşam, biz bu işi hâlledeceğiz, siz birazcık daha destek olmaya devam edin, biz parti içinde bu işi hâlledeceğiz. Onları da bekledik biz, halletsinler, malletsinler. Hiç, ne hâlledildi ne bir şey. Yani biz hayati tehlikeyi göze aldık, ihtilale katıldık, hâlâ elli yıldır bunun hesabıyla meşgulüz. Ondan sonra ne oldu, ihtilal komitesi nasıl teşekkül etti? Biz İstanbul dan ileri gelen arkadaşlar bir uçağa bindik gittik. 6-7 kişi Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Mucip Ataklı,

14 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 14 Numan Esin, Suphi Gürsoytrak, galiba o kadar, gittik, Ankara daki arkadaşlarla görüşmelere başladık, oradaki arkadaşları toplantıya davet ettik, başıbozukluk orada hâkim. Türkeş gitmiş, Başbakanlık Müsteşarlığına oturmuş ama henüz bir otoritesi yok ve onu kıskanan, kabul etmeyen arkadaşlar var. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Cemal Madanoğyu yla tanışıyor muydunuz? NUMAN ESİN Tanışmıyoruz, o zamana kadar daha bilmiyoruz. Ama ben Madanoğlu nun lafını işittim, bir de ihtilal gecesi ben ordu karargâhındayım, onlar Ankara dan telefon ettiler. Baktım, Madanoğlu. Buyurun Paşam Beni Fahri Paşa ile görüştürür müsün dedi, olur Paşam bağlayayım dedim. Fahri Özdilek e bağladım. İki paşayı görüştürdüm. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Darbe yapmanızın gerekçesi sadece şu muydu efendim: Kutuplaşma vardı, bu kutuplaşmayı giderelim. NUMAN ESİN Ordu içinde de bölünme başladı, halkta bölünme başladı, iktidarın gücü paralize olmaya başladı. Yani Türkiye gidiyor, gidiyor. Biz de yani idealist insanlarız, genç insanlarız, daha evvel de bize açıklanmış konu, bu işin çaresi ancak bir ihtilalle, devrimle bu işin içinden mümkün. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Yani tek gerekçe bu muydu efendim? NUMAN ESİN Daha ne gerekçe olsun. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Başka gerekçe yoktu. NUMAN ESİN Olur mu canım, var tabii, tonla gerekçe var da, halkın çektiği sıkıntılar, ekonomik zorluklar, bilmem neler filan hepimizin Demin soruyordu bir arkadaş, subayların geçim seviyesi neydi filan diye. Yani onu başat bir soru gibi düşünmeyin ama o da müessirdi. Ben 254 lira para alıyorum, 100 lira kira veriyorum, oy hakkım yok, memlekette neyin nereye gideceğine dair bana soran yok ama iş zora gelince gel bakalım diye SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) - Genelkurmay Başkanlarınız görüşmüyor muydu bunlarla veya Millî Savunma Bakanlarınız bunlarla görüşmüyorlar mıydı? NUMAN ESİN Ne Millî Savunma Bakanı ne Genelkurmay Başkanı benim muhataplığım yok. Ben neticede bir genç subayım ama Ankara daki arkadaşların gayet tabii olmuştur. Madanoğlu ile görüşmem bile o geceki telefondan ibaret. Sonra Ankara ya gidince kendisini gördüm. CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Dış etkenler bu süreçte etkin oldu mu?

15 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 15 NUMAN ESİN Bu soru hep akla gelir, bizim de aklımıza gelmiştir. Bizim hiçbir temasımız yok Amerikalılarla. Hatta söz açılmışken cevap vereyim, biz Amerikalıları filan Türk ordusu içerisinde BAŞKAN Bizim derken şahsınızın mı yoksa heyet olarak Millî Birlik Komitesinin mi? NUMAN ESİN Evet evet, biz gençler, biz gençler Amerikalıların Türk ordusunun içinde bu kadar mesafe almasından hoşlanmıyorduk. Mesela birliklerde bir astsubay gelir koskoca tugay komutanının yanında onlar yer içer, kalkar gider gelir, Amerikalı astsubay filan Yani ondan sonra özel görev kuvvetleri hikâyesi onlarla başlamıştır Türk ordusu içerisinde. Özel görev kuvveti hikâyesi CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Kontrgerilla NUMAN ESİN Onlar başlamıştır. İşte bazı subayları komanda kursundan falan geçirmek suretiyle. Bunların hepsini İtalya da da yaptılar işte. Gladio diyorlar ya onlar. Ha onları bizde de yaptılar. Ben bunların gücünü 12 Martta bizzat yaşayarak öğrendim. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ziverbey de yaşadınız NUMAN ESİN Öyle öğrendim. Özel harekâtçıların ne kadar Türkiye de etkili olduklarını. Bizim 27 Mayısta ne ölçüde etkili olduklarına dair benim doğrudan hiçbir bilgim yok. Ha bizim arkadaşların içerisinden temasta olanlar var mıydı? Ama bize söyleyen yoktu. Ama ben yine şunu söylüyorum: Bizim hareketimizin içinde Amerikalıların uzun boylu etkinliği olmamıştır. Yani Amerikalılar bize yön verdi de bu ihtilal öyle oldu diye sorulursa soru, hayır. Bu ihtilal Türkiye nin kendi şartlarından patlamıştır. CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) Cemal Gürsel dışında generallerden etkili olan oldu mu? NUMAN ESİN Madanoğlu oldu. Madanoğlu şöyle Ben daha sonra tanıdım Madanoğlu nu. Bir de Harp Okulu Komutanı olan Sıtkı Ulay var. Ankara da bu iki general, ihtilalde bunlar etkili oldular. Tabii Sıtkı Ulay Harp Okulu Komutanı. ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) Sıtkı Ulay 9 subay olayında da var. NUMAN ESİN 9 Subay olanlardan doğrudan bizimle beraber olan kimse yok ama onlar bizim hareketi hemen benimsediler ve her yerde bize arka çıktılar. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ama sizden önce bu Sıtkı Ulay NUMAN ESİN 1957 de o.

16 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 16 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Siz sonradan eklemlenmişsiniz, öyle görünüyor. NUMAN ESİN Ama bakın şimdi, o 9 subay olayında adı çıkan insanların 27 Mayısa aslında ciddi bir payları yok onların. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Efendim, darbe yapmasaydınız da ve ihtilal yapmasaydınız NUMAN ESİN İhtilal deyin şuna. Darbe lafını sevmiyorum. Ya Millî Birlik hareketi diyeceksiniz, ya 27 Mayıs ihtilali. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Takdir tabii sizindir, siz bu şekilde hitap edebilirsiniz, yani ihtilal diyebilirsiniz, buna bir 27 Mayıs hareketi diyebilirsiniz, Millî Birlik Komitesi hareketi diyebilirsiniz ama toplumdaki veya tarihçilerdeki algı ise bir darbe olarak algılanıyor. İhtilal veya darbe, siz bunu yapmamış olsaydınız da erken seçim olsaydı veya normal seçime kadar bekleseydiniz, 27 Mayıs 1960, 61 de seçim olacak, 57 de seçim olmuş. Her dört yılda bir seçim yapılıyor Türkiye de, beklemiş olsaydınız, İnönü birincilikle kazanmış olsaydı, ki İnönü oylarını yükseltiyordu, ne olurdu Türkiye de? NUMAN ESİN Şimdi, benim gördüğüm, bu söylediğiniz ihtimali biz çok düşündük. Hatta seçim kararı alsınlar da biz de bu işlere bulaşmayalım diye çok beklemişizdir. Yani 27 Mayıstan beş gün evvel, bir hafta evvel artık biz kıtalarla sokağa döküldükten sonra geriye dönemezdik de ama durdururduk gene de, yani üç beş gün evveline bile, seçim yapılacağı kararını Demokrat Parti alıp Meclisten bunu geçirseydi ihtilal olmazdı. Bu benim yüzde yüz, kesin inancım. Kesin olmazdı ihtilal. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Efendim, şöyle, beni bağışlayın: Menderes le bir görüşme, madem devleti yönetmeye, Türkiye yi yönetmeye talip olmuşsunuz ve bunun için de bir ihtilal, darbe girişiminde bulunuyorsunuz, hükûmetle görüşmeyi niçin düşünmediniz? NUMAN ESİN Şimdi, hükûmetle kim görüşecek? SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Genelkurmay Başkanınız görüşecek, Millî Savunma Bakanınız görüşecek, Cemal Madanoğlu görüşecek, Sıtkı Ulay görüşecek veyahut da işte Cemal Gürsel görüşecek. Yani siz genç subaylarsınız, sizler yüzbaşısınız, binbaşısınız. NUMAN ESİN Hayır, bir de bizi muhatap almazlar yahu! Muhbir gibi oluruz bir de. Yani biz gideceğiz, Yüzbaşı Esin veya Üsteğmen Özdağ gidecek diyecek ki mesela - Yani erken seçime gitme konusunda Türkiye erken seçime gitseydi diyorsunuz, biz darbe yapmayacaktık diyorsunuz veyahut da normal seçim olsun diyerek biz Menderes ten bir seçim kararı çıkmasını bekledik, beş gün, altı gün öncesinden bekledik diyorsunuz, yani

17 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 17 bunu birileri vasıtasıyla görüşmüş olsaydınız veya İnönü yle görüşenler var. Ordu içerisinde İnönü ile görüşenler yok muydu? NUMAN ESİN Şöyle olur: Bizim görüşme şansımız yok da. Biz takip ediyorduk, mesela üniversitede Ali Fuat Başgil in gidip bunlarla, ki onlar davet ediyorlar Ali Fuat Başgil i, değer verdikleri bir insan. İstanbul Üniversitesinde böyle hadiseler olunca, kendilerine yakın bir zat, daha sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı filan olma durumu da oldu. Şey yapmadılar, onu dinlemediler. Şimdi tam tersine, mesela Celal Bayar o vakit kendi Millî Savunma Bakanının dinlemiyor ya! Ne olur bilmem ne, at değiştirilmez, mat değiştirilmez. Millî Savunma Bakanı söylüyor, diyor Sayın Başkanım şöyle yapalım, böyle yapalım Millî Savunma Bakanı Öyle, Menderes in kardeşi, amcaoğlu veya öyle biliniyor toplumda. O adam, Ethem Menderes karşı. Yani Türkiye nin bir çıkmaza gittiğini Demokrat Parti de görüyor. Ülke bir çıkmazın içinde, bu işin ne olacaksa çaresini biz bulmalıyız diyor ama Menderes de, Bayar da dikine, tersine politikalarla götürüyorlar, hepimizi de bu olaylara SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Affedersiniz, darbe yapmadan önce Demokrat Partiye ne yapmayı düşünüyordunuz? Kendi aranızda konuşmuşunuzdur mutlaka. NUMAN ESİN Biz ne yapacaktık mı? Bizim kendi ekibimiz SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ekibiniz kimlerdi efendim? NUMAN ESİN Ekibimiz işte Muzaffer Özdağ, Ahmet Er. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Alpaslan Türkeş NUMAN ESİN Alpaslan Türkeş, Mehmet Özgüneş, Mustafa Kaptan, Rıfat Baykal, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı filan. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Dündar Seyhan var mı? NUMAN ESİN Dündar Seyhan yok. Dündar Seyhan ihtilalden sonra geldi zaten, ihtimalde bir rolü de yok onun. Amerika da ateşe militerdi Dündar Seyhan. Dündar Taşer i mi sormak istediniz? AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Dündar Taşer ekibinizde miydi? NUMAN ESİN Dündar Taşer bizim ekibimizdeydi, 14 lerden. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Ne yapmayı düşünüyordunuz bu ekip? NUMAN ESİN Yani şimdi bu ekip iç harp korkusundan iktidar olduğu vakit mesela önümüze gelen formül şu: Ordu artı CHP. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Kim getirdi efendim. NUMAN ESİN Halk Partisi taraftarları.

18 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 18 Metin Toker, İnönü nün damadı. Akis dergisinde hep bunları işliyor o vakit. Ben şimdi 9 Eylülde İzmir de konuşma yaptım halka o vakit, ordu milletin yarısına dost yarısına düşman olamaz. Ordu bütün milletin dostu, bütün milletin sevgilisidir. Öyle olmak mecburiyetindedir. Yani biz birleştirici olmak durumundayız. Ne Halk Partisi ne Demokrat Parti ne Millet Partisi. Hepsi var. Hepsi olacak. Ordunun etkinliğiyle bir araya gelerek bu işe bir çözüm bulunacak. Yoksa ben CHP Ordu, yani ben CHP yi iktidara getirmek için ihtilal yapacağım, sonra o CHP memlekete hizmet edecek! Bir diktatörlük olur, tekrar bir CHP diktatörlüğü olurdu. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Ahmet Er şöyle dedi efendim bize: Biz darbe yapmayı düşünmüyorduk. Birileri darbe için yola çıkmışlardı, Menderes i ve arkadaşlarını alaşağı edeceklerdi, daha büyük savaşlar olacaktı Türkiye de, daha büyük kavgalar ve kargaşalar olacaktı, biz bu büyük kavgayı, büyük kargaşayı engellemek adına son dakikada darbe veya sizin ifadenizle ihtilalin üzerine atladık. dedi. NUMAN ESİN Çok doğru. Ahmet Er in söylediği çok doğru ama bunu şöyle ben ifade edeyim isterseniz: Yani bu bizim son ana kadar bekleyerek bulduğumuz bir çözüm değil. Yani hadiseleri yaşayan insanlar olarak biz gidişattan korkmaya başladık. Yani bu iş kötüye gidiyor. Bu iş Halk Partisinin eline geçer de tek taraflı Ankara da bazı arkadaşların CHP ile temas hâlinde olduklarını bize söyleyenler oldu. Ekrem Acuner vardı, onun ekibi. Bayağı güçlü bir ekip. Bunlar CHP ile temas hâlinde. Sami biraz temas hâlinde. Biraz temas hâlinde olmalarının fazla mahzuru olmayabilirdi ama yani onların da bu tehlikeyi idrak etmesi lazım. Yani ordu, CHP yi iktidara getirmek için ihtilal yaparsa ülkeyi sonra nasıl derleyecek toparlayacak, nasıl kendisini saydıracak bu ordu. Biz onun için ne CHP ne şu ne bu! Ordu, doğrudan milletle temas hâlinde olarak bir geçiş döneminde yapılacak yeni anayasayla bir barış dönemi tesis etmek, bizim planımız o idi. Başından sonuna kadar. İşte benim İzmir konuşmam, daha sonra bütün arkadaşlarım, Mustafa Kaptan ın yaptığı konuşmalar, ben bu konuşmayı Çanakkale de yaptım, Balıkesir de yaptım, Bursa da yaptım. Hatta Bursa da Celal Bayar ın köyüne gittim, Umurbey de konuşma yaptım ben. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) İhtilalden sonra değil mi? NUMAN ESİN İhtilalden sonra. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Menderes ve arkadaşlarını sürgüne mi göndermeyi düşünüyordunuz? NUMAN ESİN Bizim düşüncemiz o idi. O da şöyle

19 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 19 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) İnönü ile ilgili bir düşünceniz var mıydı? İnönü yle, CHP yle ilgili bir düşünceniz var mıydı? NUMAN ESİN Hayır, CHP ile herhangi bir temasımız yoktu, öyle bir düşüncemiz yoktu. İnönü yü yok, yollayamayız. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) İnönü yöneten pozisyonda değil ki. NUMAN ESİN Orada evinde otur diyecektik ona. Diğerlerini şey CENGİZ YAVİLİOĞLU (Erzurum) - Menderes in asılmasını engellemek için uğraştığınıza dair de bir şey var. Sayın Ahmet Er öyle söylemişti. NUMAN ESİN Çok doğru, tabii. Şimdi mesela o vakit bizim fikrimiz, Türkeş tabii o işin başında, akıllı bir adam Türkeş, hepimizden de daha tecrübeli. Yahu adam asmakla filan memlekete hizmet edilmez. Bu işe bir çözüm bulalım, nasıl bulalım? Gidiyor, o vakit Dışişleri Bakanı ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) Selim Sarper NUMAN ESİN Evet. Ona talimat veriyor, diyor ki git İsviçre Büyükelçisiyle görüş, biz Türkiye de devlet adamlarından kişiyi İsviçre ye göndereceğiz. Bunu evvela Cemal Paşa ya söylüyorduk, onun da aklı yatıyordu, Cemal Paşa nın. Diyor ki, ya ne uğraşacağız adamlarla, yollayalım, yurt dışında Çünkü merhabası var onun, bizim merhabamız yok, onlarla, büyüklerle hiç görüşmüyoruz ama onlar Kara Kuvvetleri Komutanı olarak arada sırada hiç değilse SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Şu açıdan sordum efendim: Yani siz Menderes ve arkadaşlarını sürgüne göndereceksiniz yurt dışına. NUMAN ESİN O kadar. Sürgün dediğim de SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Demokrat Partiyi kapatıyorsunuz NUMAN ESİN Darbeden sonra oluyor. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Böyle düşünüyorsunuz ama, darbeden önce de bunu düşünüyorsunuz. NUMAN ESİN Darbeden önce böyle düşünüyoruz. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Cumhuriyet Halk Partisini yapacaksınız? Bir partiyi kapatıp elemanlarını sürgüne gönderiyorsunuz, öyle bir şey düşünmediniz mi? NUMAN ESİN Şimdi, parti olarak düşünmüyorum, orada hükûmet olarak düşünüyordum. Nitekim o partinin geri kalanlarından, işte Sıtkı Yırcalı vesaire filan, onlar pekâlâ partiyi ayağa kaldırırlar, düzeltirler, birkaç sene sonra diğerleri de

20 Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 20 SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Ben hatıralarınızı daha önce okumuştum NUMAN ESİN Onlar yapılabilseydi çok daha sakin gidecekti bu ihtilal. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Kitabınızı okumuştum, aynısını söylediniz. Bir kardeş kavgasını önlemek, kutuplaşmayı önlemek adına biz darbeye girdik diye. Darbeden sonra kendi aranızda birçok gruplara ayrıldınız. Daha önce de zaten ordu içerisinde birkaç grup vardı ihtilali yapmak, darbeyi yapmak adıyla. Sizler de daha sonra kendi aranızda anlaşamadınız ve sizlere karşı 14 ler diyerek bir tasfiye hareketi yapıldı. Yani darbelerin de çözüm olmadığını anladınız mı o zaman? NUMAN ESİN Anlamaz olur muyuz? Zaten anlamasanız bile anlattılar. SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) Kamplaşmalar, o 14 ler sürgünü, niye sürgün edildiniz? NUMAN ESİN Şimdi baktılar gördüler ki biz söz dinlemeyen çocuklarız onların gözünde. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Şimdi benim öğrenmek istediğim önemli bir şey var, zaten hatıralarınızda ciddi bir şekilde okudum, bir taraftan ortada bir kaynama var, bir taraftan üniversitelerde gençler kaynıyor, bir taraftan gazeteciler problemi var, bir taraftan profesörler hareket hâlinde, bunların arasında bir ilişki yok muydu? Yani orduda cunta veya işte bir araya gelip bu kötü gidişi tersine çevirecek diyenler aynı zamanda gençleri, aynı zamanda üniversitedeki profesörlerle, aynı zamanda gazetecilerle bir ilişkisi var mıydı? NUMAN ESİN Hayır hayır. Bakın, 27 Mayısın daha sonraki ihtilallerden temel farkı budur. 27 Mayısta biz, hemen hemen bütün arkadaşlar kesinlikle sivillerle bir araya gelip bu meseleleri müzakere etmemişizdir. Çünkü kime söylesen o orada kalmaz, yayılır gider. Çocuk oyuncağı değil yaptığımız, o işin bilincindeydik, kelle koltukta bu işlerin içerisine giriyorsun, muvaffak olamazsan gidecek. Asıp şey yapmazlar, hemen kurşuna diziverirler, ondan ibaret iş. Başarının sırrı o, kurşuna dizileceğini bilerek kendinden bile saklıyorsun birçok şeyleri. Başka türlü başarılı olamazsın ki. Onun için bizim sivillerle aslında doğrudan bir temasımız hiç olmamıştı. Milliyetçi liderlerle Mesela biz milliyetçi çocuklardık ama onlarla da hiçbir zaman olmamıştır. Mesela ihtilalden sonra İsmet Tümtürk, belki siz tanıyacaksınız, bana tan etmiştir, hiç bize haber vermediniz Sana niye haber vereceğim kardeşim, senin yapacağın bir şey yok ki. Sen tabancayı alıp da benim yanıma mı geleceksin? Senin yapacağın bir iş yok. Çocuk oyuncağı değil ki bu yaptığımız iş. AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) Yani konuşmalarınızdan sonuç olarak sanki İsmet Paşa nın darbeyi yönettiği gibi bir şey çıkıyor.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI...

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... Gazeteci Can Ataklı darbe gecesini aydınlatmaya kararlı. Ataklı yine flaş değerlendirmelerde bulundu. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı'

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

Menümüzü incelediniz mi?

Menümüzü incelediniz mi? by elemeği Menümüzü incelediniz mi? Yılmaz Usta nın hikayesini duydunuz mu? Niçin Nevale? Yılmaz Usta nın hikayesi Bir insan pasta ustası olmaya nasıl karar verir? Yani 1972 yılında Kastamonu da doğduğunuzu

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!

Gülmüştü çocuk: Beni de yaz öyleyse. Yaz ki, kaybolmayayım! Ben babamı yazmamıştım, kayboldu! Kaybolmasınlar Diye Mesleğini sorduklarında ne diyeceğini bilemezdi, gülümserdi mahçup; utanırdı ben şairim, yazarım, demeye. Bir şeyler mırıldanırdı, yalan söylememeye çalışarak, bu kez de yüzü kızarırdı,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ 31 Ağustos 2015 Pazartesi 10:13 İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. RÖPORTAJ:

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 168 SAYGI VE HÜRMET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 18 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar?

SORU-Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda okudunuz bugüne kadar? CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ FURKAN AKYÜZ KİŞİSEL GELİŞİMİ ÖNEMSEYEREK KİŞİSEL GELİŞİM DERGİ VE KİTAPLARI OKUYARAK ÖZGÜVEN SORUNUMU AŞTIM VE ÖNYARGILARIMDAN

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI

AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI AK PARTİ YE RAKİP ÇIKTI Merkez Parti (MEP) Kurucularından Kahramanmaraşlı Hasan Bayramoğlu, partinin kuruluş amacı ve yürüteceği politikalar hakkında bilgi verdi. Kentin tanınmış simalarından Hasan Bayramoğlu,

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE DAHA AZ SORUN YAŞIYOR! - Genç Gelişim Kişisel Gelişim İŞİTME ENGELLİ GÜL USTABAŞ GENÇ İŞİTME ENGELLİLER NORMAL OKULLARDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE TABİ OLMALI. İŞİTME ENGELLİLERDE EVLİLİKTE NORMAL İNSANLAR GİBİ HATTA ONLARDAN DAHA AZ SORUN YAŞIYOR SORU-- Kısaca

Detaylı

TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK İN ANAYASA DİLİ SEMPOZYUMU KONUŞMA METNİ

TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK İN ANAYASA DİLİ SEMPOZYUMU KONUŞMA METNİ TBMM BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK İN ANAYASA DİLİ SEMPOZYUMU KONUŞMA METNİ Değerli misafirler, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evvela bu toplantıyı tertip edenlere hassaten teşekkür ediyorum. 19 Ekim den bugüne

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı

Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Yenilenen Geçici Hayvan Bakım Merkezi açıldı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları tamamlanarak dünya standartlarında bir tesis haline getirilen Bodrum Belediyesi

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR!

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! 11.11.2014 Salı İzmir Basın Gündemi O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! Kazım Erkmen Daha dün gibi hatırlıyorum, İzmirlilerin Yeşilyurt Devlet Hastanesi diye bildikleri o Hatay daki hastanenin Başhekimliği ne

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL ÜN 2008 YILI TÜBİTAK BİLİM, HİZMET, TEŞVİK ÖDÜLLERİ ve TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ TÖRENİ KONUŞMA METNİ 23 ARALIK 2008 "Değerli Konuklar, Değerli Misafirler, Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz.

Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize konser düzenledik. Huzurevi ziyaretlerimiz ara sıra oluyor,gönül Köprüsü diye bir proje de yer alıyoruz. Hitit Üniversitesi Aktif Yaşam Kulübü olarak,engelli kardeşlerimize farklı eğlenceler düzenledik. Farkındalık programları yaptık, 2 yılda 5 okula kitap yardımında bulunduk. Sevgi evlerinde kalan kardeşlerimize

Detaylı

Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı

Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı Kahramanmaraş Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı Açıldı Kahramanmaraş Tekstilde Dünya Markasıdır Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Tekstilde sadece Türkiye de değil

Detaylı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu Sandık Sonrası Araştırması 19 NİSAN 2017 NOT: BU DOSYADA İLETİLEN VERİLER GÖRSELLEŞTİRİLİRKEN SLİDE DA BELİRTİLEN LOGO, ÖRNEKLEM BİLGİSİ (N=) VE IPSOS SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına 23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına Bodrum da 3 yıl önce kaptanlığa başlayan Gül Yavuz, 23 yıl yazılım sektöründe çalıştıktan sonra nasıl yat kaptanı olduğunu ve denizlerde kadın kaptan olmanın

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Mayıs 2010 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Eğitim, Hayatboyu Öğrenme ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri

Detaylı

Necdet Özel: Milletten Özür Dilememiz Gerekiyor

Necdet Özel: Milletten Özür Dilememiz Gerekiyor Necdet Özel: Milletten Özür Dilememiz Gerekiyor Necdet Özel, görev yaptığı dönemde en fazla Gülen örgütü mensubu subayın generalliği yükseldiği dönemin genelkurmay başkanı... 12.08.2016 / 10:27 Eski Genelkurmay

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım

Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa

Detaylı

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek 1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek İngilizce öğrenilememesinin ilk ve en büyük sebeplerinden birisi, İngilizce öğrenmeyi ders çalışmak olarak görmek. Çoğu zaman İngilizce iş hayatında başarılı

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü

Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü On5yirmi5.com Yüz Nakli Doktorları Birbirine Düşürdü İki kol ve iki bacak nakli yaptığı Sevket Çavdır hayatını kaybedince suçlanan Doç. Dr. Nasır, o günü anlattı. Yayın Tarihi : 29 Mart 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67)

KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA. ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya... (Özgün s.67) KOCAER 1 Tuğba KOCAER 20902063 KOKULU, KIRIK BİR GERÇEĞİN KIYISINDA... Hepsi için teşekkür ederim hanımefendi. Benden korkmadığınız için de. Biz ölüler genelde alışık değiliz korkulmamaya, unutulmamaya...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin

AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin AKDENİZ İN KUCAĞINDAKİ TARİH ;MAMURE Kapıdaki gişeye yaklaşıp kaleye girmek için ücret ödemek istedim. O sırada gişede oturan hanım görevlinin elindeki Posta Gazetesi ne takıldı gözüm.görevli hanımın gözü

Detaylı

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı.

ÇAYLAK. Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. ÇAYLAK Çevresinde güzel bahçeleri olan bir villaydı. Alt katta genel tıbbi muayene ve müdahaleleri yapılıyordu. Bekleme salonu ve küçük bir de laboratuar vardı. Orta katta diş kliniği ve ikinci bir muayene

Detaylı

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ

EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ EDEBİYATIN İZİ 86. İZMİR ENTERNESYONAL FUARI NA DÜŞTÜ Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve Melih Güneş konuklarla sohbet etti 86. İzmir Enternasyonal Fuarı nda bu yıl ilk

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki

Şimdi olayı şöyle düşünün. Temel ile Dursun iddiaya giriyor. Temel diyor ki Bildiğiniz üzere Deutsche bank'ın arzı ile varantlar İMKB'de işlem görmeye başladı. Bu konuda çok soru gelmiş. Basit bir şekilde ne olduğunu açıklamak da bize farz oldu. Fakat hemen şunu belirteyim ki;

Detaylı