ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ"

Transkript

1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 33 Частина 2 (Українсько-турецькі культурні взаємини)

2 У збірнику містяться уміщено статті, присвячені вивченню самобутньої народної культури гагаузів у її еволюції, традиційній специфіці. Пропонуються праці викладачів, аспірантів з дослідження гагаузької мови та проблем поетики гагаузької літератури. Збірник наукових праць висвітлює питання українськотурецьких культурних взаємин. Компаративні порівняльні дослідження проводяться на матеріалі фольклорних репертуарів трьох народів, традиційних ідей та образної системи. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Г.Ф. Семенюк, д-р філол.наук, проф.; О.С. Снитко, д-р філол. наук, проф.; О.П.Івановська, д-р філол.наук, проф.; Л.М. Копаниця, д-р філол. наук, проф.; Ю.І. Ковалів, д-р філол. наук, проф.; Л.В. Наумовска, канд. філол. наук; І.Ю. Насраттиноглу, д-р філол. наук, проф.; А.Л. Озкан, д-р філол. наук, проф.; Г.Айян д-р філол. наук, проф.; Ф. Акпинарли, д-р філол. наук; В.М. Підвойний канд. філол. наук; Ф.І. Арнаут канд. філол. наук; О. Дермеджі, канд. філол. наук; О. Кулаксіз Адреса редколегії 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології; (38044) , Рекомендовано Зареєстровано Засновник та видавець Відповідальний за випуск Вченою радою Інституту філології (протокол 5) Постановою президії ВАК України протокол 1-05/7 від Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК 1103 від Ф.І. Арнаут канд. філол. наук Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи та дискети не повертаються. ВИДАННЯ ЗДІЙСНЕНЕ ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТУРЕЦЬКОГО УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ (TIKA) ТА ЗАВДЯКИ СПІЛЬНІЙ РОБОТІ КООРДИНАЦІЙНОГО ОФІСУ ТІКА В УКРАЇНІ-КРИМУ ТА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009

3 ЗМІСТ ФОЛЬКЛОРИСТИКА Олена Івановська Традициї фольклористичної наукової школи Шевченкового університету...9 Ірина Покровська Cпецифіка турецьких народних прикмет (на матеріалів прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби)...14 Севім Пілічкова Наративна специфіка етнічного гумору...17 Оксана Монастирьска-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркскому та слов'янському фольклорі...22 Любов Копаниця Механізми варіювання та імпровізації у фольклорі...31 Айґюль Айкут Дослідження символів у тюркському шаманізмі...46 Любов Копаниця, Федора Арнаут Художній простір народної поезії: жанрові ракурси...51 КУЛЬТУРА. ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО Фатма Імрен Барутчу Спільні елементи тюркського одягу сая і ґьогнек та гагаузького національного строю...63 Х. Феріха Акпинарли Тюркські ремесла кримських караїмів...73 Бенгютай Хайирсевер Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли...84 Філіз Нурхан Ольмез, Хаджер Буксур Ткане полотно селища сачикара району Кадинхан...90 Серап Юнал Гончарство у тюркській культурі Несрін Каджар Дослідження різновидів та особливостей головних уборів в регіоні денізлі

4 Багріє Ялчинкая Роль шкільної форми в історичному розвитку культури одягу (Загальноосвітня державна школа) Мегмед Алі Ероглу Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав Філіз Нурхан Ольмез, Гюльфізар Чайли Система цехів у килимарстві Зеррін Картал Зооморфні символи в тюркському мистецтві Гюльчін Устюн Дослідження традиційного одягу кавказьких тюркських племен Медіха Гюлер Серпіль Менгюш Дивовижний мозаїчний вітраж зі скла Ебру Альпарслан Техніка мурасса в османській ювелірній справі Хюлья Серпіль Ортач Особливості кольорової гами та мотивів однотонних тканин кіркітлі області Мерсін Фатманур Башаран, Х. Феріха Акпинарли Кримські "кіпрські" тканини МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Володимир Підвойний Турецько-українські літературні зв'язки Омер Дерменджі Національна і державна освіта тюркомовних народів України в аспекті політичного міфу приналежності Криму Ремзіє Берберова Моделі утворення складених слів у кримськотатарській мові Ганна Полканова Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури ІСТОРІЯ Агмед Алі Байхан Історія тюркських переказів Криму

5 Наталя Будник Антропоніми кримських караїмів на надгробках пам'ятників цвинтаря Балта Тіймез Нурі Костюклу Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової Війни на теренах України та Росії Мехмет Інбаші Відгомін історичних подій про взяття Кам'янця-Подільского у тюркських легендарних наративах ( ) Жангожа Рустем Наїльули Загальнотюркська ідентичність: міф чи реальність?

6 İÇİNDEKİLER FOLKLOR Olena İvanovska Şevçenko üniversitesinde folkloristik bilimsel okul gelenekleri... 9 İrina Pokrovskaya Türk halk inanışların özellikleri (gün, hafta ve zamanla ilgili örnekler üzerine) Sevim Piliçkova Etnik mizahın farklı fonksyonları Oksana Monastırlı-Tışçenko Türk ve slav folklorunda kültür sınırları Lübov Kapanıtsya Folklordakı değişim ve doğaçlama mekanizmaları Aygül Aykut Türk şamanizminde hayvan-ata sembolizmi üzerine bir inceleme Lübov Kapanıtsya, Fedora Arnaut Halk şiirindeki edebi açılım: türler GENEL KÜLTÜR. EL SANATLARI İmren F. Barutçu Geçmişten günümüze ulaşmış saya ve göğneklerde rastlanan özelliklerin, Ukrayna geleneksel giysileri ile karşılaştırılması H.Feriha Akpınarlı Kırım karay el sanatları Bengütay Hayırsever Soğanlı bez bebeklerinin tanıtımı ve turizm açısından önemi Filiz Nurhan Ölmez Konya kadınhanı ilçesi saçıkara köyü düz dokumaları Serap Ünal Türk kültüründe çömlekçilik sanatı Nesrin Kacar Tarihsel süreçte denizli ili ve ilçelerinde kadın başörtü (baş giyimi) çeşitleri ve kullanım şekillerinin incelenmesi

7 Bahriye Yalçınkaya Giyim kuşam kültüründe (milli eğitim okullarında) okul önlüklerinin tarihsel yolculuğu Mehmet Ali Eroğlu Türk giyim kültürü ve Balkanlardaki izleri Gülfizar Çaylı, Filiz Nurhan Ölmez El dokuması halıcılıkta atölye sistemi Zerrin Kartal Türk sanatında geyik, boğa, inek, öküz, koyun, keçi, figürlerinin sembolizmi Gülçin Üstün Kafkasyada yaşayan Türk boylarının geleneksel giyimlerinin incelenmesi Mediha Güler, Serpil Mengüş Camlarla ışığın birleşiminden doğan mucize mozaik vitray Ebru Alparslan Osmanlı kuyumculuğunda "murassa" tekniği Hülya Serpil Ortaç, Gülfizar Çaylı Mersin Kirkitli düz dokumalarının renk ve motif özellikleri Fatma Nur Başaran, H.Feriha Akpınarlı Kırım Kıbrıs (qıbrız) dokumaları DİL VE EDEBİYAT Volodimir Pidvoynıy Türkiye-Ukrayna edebi ilişkileri Ömer Dermenci Ukraynadakı Türk halkların milli ve devlet eğitim sistemindeki yeri ve Kırım hakkında siyasi yaklaşım oluşumu Remziye Berberova Kırım Tatar dilindeki terkip sözlerin kuruluş modellerı Anna Polkanova Ortak Türk kültürünün bir parçası olan kırım karayların desenleri TARİH Ahmet Ali Bayhan Kırım'daki bazı tarihi Türk eserleri üzerine

8 Natalya Budnik Balta tiymez mezar taşlarındakı Kırım Karay antroponimleri. Ortak türk paralleleri Nuri Köstüklü Dünya savaşında Rusya'nın Ukrayna ve diğer bölgelerindeki türk savaş esirlerine dair bazı tespitler Mehmet İnbaşı Kamaniçe'de Türk idaresi ( ) Rüstem Nailuli Canhoca Ortak Türk varlığı modeli mit mi, yoksa gerçek mi?

9 ФОЛЬКЛОРИСТИКА Олена Івановська, д-р філол. наук, проф. (Україна) ТРАДИЦИЇ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ШЕВЧЕНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ У Шевченковому університеті, який має 175-річну історію, великі наукові та культурні традиції. Цей навчальний заклад дав вітчизняній та світовій спільноті багатьох учених, чия праця є зразком служіння гуманістичним ідеалам людства. В усі часи наукова інтелігенція, фактично українська національна еліта, в авангарді якої були викладачі, студенти та випускники Київського університету, очолювала державотворчі процеси, відстоювала право українства на самовизначення й на право вивчати історію та культуру свого народу. Духовним осердям кожного народу є фольклор. Саме він доніс нам прадавню інформацію про моральні, етичні, релігійні, соціально-регулюючі, естетичні цінності та пріоритети наших пращурів. У ньому збереглася душа нашого народу його мова. Тому розвиток фольклористики як науки про народну творчість було питанням не лише науковим, а й ідеологічним, патріотичним, державницьким. Фольклористична школа в Київському університеті фактично заснована основоположником української фольклористики, збирачем і дослідником української народної творчості, видавцем перших збірок українських народних пісень та народної обрядовості Михайлом Олександровичем Максимовичем першим ректором університету Святого Володимира. Саме його науковий авторитет, збірки "Малорусские народные песни" (1827), "Дни и месяцы украинского селянина" тощо не лише принесли йому європейське визнання, а й спонукали університетське студентство до активних пошуків та пропаганди творів фольклору, історичного епосу, пов'язаного із найяскравішими сторінками національного визволення, створення у ХІХ ст. українських шкіл для молоді та старшого загалу, а пізніше об'єднатися під егідою П.П.Чубинського у Південно-Західний відділ Російського Географічного товариства. Започаткований М.О.Максимовичем науково-пошуковий пропагандистський та науковотеоретичний рух у галузі фольклористики, етнології та народознавства у стінах Київського університету розвивався майже неперервно, хоч постійно переслідувався імперсько-шовіністичними силами. Наприклад, у 40-х рр. членам Кирило-Мефодіївського братства О.Марковичу, П.Кулішу, М.Костомарову та ін. в одному із пунктів звинувачення за політичну діяльність "приписувалася" пропаганда українського історичного епосу пісень, дум та інших жанрів. А усі ці постаті в історії української науки відомі як збирачі і теоретики української народної 9

10 творчості. Зокрема, О.Марковичу належать записи понад 50 тисяч українських паремій, народних пісень, казок; П.Кулішеві, видавцю "Записок о Южной Руси", публікації народної прози, дум, легенд з Руських літописів перші спостереження за індивідуальним стилем оповідачів народної прози; М.Костомарову, автору одного з перших досліджень "Слов'янської міфології", нових вагомих наукових гіпотез в галузі генези художнього мислення. З історією фольклористики, що розвивалася у Київському університеті з часу його створення, пов'язана наукова діяльність Панаса Мирного (збирача українських народних казок), О.Метлинського укладача збірки українських народних пісень "Малорусские народные песни" (1856) та одного з найвидатніших учених Європи М.Драгоманова автора порівняльно-історичних, психологічних, соціологічних праць, почасти зібраних у багатотомному виданні М.Павлика "Розвідки про українську народну словесність та письменство", дослідження "Політичні пісні українського народу", основоположника (разом з В.Антоновичем) вчення про жанр української історичної пісні та ґрунтовних видань "Исторические песни малорусского народа"(т.1, 1874; т.2, 1875) та "Малорусские народные предания" (1877). Традиції наукового дослідження історичного епосу та народної лірики започатковані попередниками студентами і викладачами університету, продовжувалися такими видатними ученими і діячами культури, як В.Антонович, П.Житецький, М.Грушевський, К.Грушевська, М.Старицький, М.Лисенко, Я.Савченко, В.Клінгер, С.Єфремов, Д.Чижевський, Т.Рильський та інші. Одним із важливих напрямів у фольклористиці є дослідження фольклорно-літературних зв'язків, започатковане М.Максимовичем у 30-х р.р. ХІХ ст. Воно особливо активізувалося наприкінці ХІХ століття та було провідною проблемою до 80-тих рр. ХХ століття. Праці В.Перетца, Андріанової-Перетц, Д.Чижевського, С.Єфремова, Г.Сидоренко, М.Грицая (автора численних праць в галузі вивчення фольклорно-літературних взаємин давнього періоду ХІХ ст. - ХХІ ст.), В.Бойка, О.Таланчук, Л.Копаниці, С.Росовецького та багатьох інших. Із утвердженням незалежності України інтерес до національних культурних надбань її народу зріс. Проте для подолання бюрократії та "совєцького" спротиву українському було докладено надзвичайних зусиль професором Дунаєвською Лідією Францівною засновнику кафедри фольклористики в Національному університеті імені Тараса Шевченка. Завдяки їй вже 1992 році в Україні було створено колектив ентузіастів-філологів, які почували науковий інтерес до народної творчості та виявили готовність розробляти по суті цілинну царину, 10

11 готувати навчально-методичну базу освітнього процесу підготовки студентів-фольклористів, філологів. У 1993 р. було відкрито відділення фольклористики, з 2001 р. музичної фольклористики, на яких вивчаються важливі історичні, теоретичні проблеми в галузі науки про народну творчість, народної культури загалом. Під керівництвом професора Дунаєвської Л.Ф. створені навчальні спеціальні курси, головним завданням яких стала підготовка нового покоління фольклористів, знавців як української, так і світової народної культури, дослідників важливих теоретичних проблем, пов'язаних з поетикою фольклорних жанрів, із еволюційними процесами у фольклорі та в інших формах мистецтва, з вивченням особливостей народної педагогіки, звичаєвого права, етнопсихології, світової та української міфології, героїчного епосу народів світу, народної музики і виконавства, народного театру, малярства, декоративно-ужиткового мистецтва. Отже, основними напрямами діяльності кафедри фольклористики, очолюваної Л.Ф.Дунаєвською стають викладацька, наукова і практична робота (збирання зразків фольклору в Україні та поза її межами), вивчення специфіки фольклорних впливів на професійне (літературне, музичне, малярське) мистецтво, на сучасні інформаційні технології тощо. Пріоритетними жанрами стає народна проза (легенда, казка, замовляння, повір'я, прикмети, загадки тощо), народна пісенність (календарно-обрядова, родинно-обрядова, лірична пісня), історичний епос (історичні думи і пісні, героїчний епос народів світу), фольклорнолітературні та фольклорно-музичні і художні зв'язки. У контексті цих проблем з 1992 року видаються програми та науково-методичні розробки усіх курсів з фольклору, які викладаються на спеціальностях з філології (український, російський, слов'янський фольклор, джерелознавство, етнографія та етнологія, етнопедагогіка, етнопсихологія, звичаєве право, теорія фольклору, міфологія, героїчний епос, фольклорна й історична антропологія, декоративно-ужиткове мистецтво, народне художнє мистецтво, народна музика, музичне джерелознавство, хорове диригування, народний вокал тощо). Виданий посібник "Звичаєве право" (2002), "Пісенні жанри українського фольклору" (2004), "Вербальна магія українців"(1998), "Українська народна проза" (1998), "Поетика фольклорного тексту" (2002), "Сутність міфу та його функції" (2003), посібник з українознавства для студентів-іноземців, матеріали про життя і творчість П.Житецького та П.Мартиновича до курсу "Історія української фольклористики" (2003), "Фольклор і література. Курс лекцій для магістрів-філологів" (2005) " Український героїчні думи. Практикум для студентів-фольклористів." (2005), "Український фольклор у подано підручник "Українська народна поетична творчість. Жанрологія". 11

12 З 1992 року членами кафедри публікуються монографії з досліджуваних проблем: "Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій" (1997; вид. 2-е, 2000), "Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення" (1998), "Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти поетики" (2000), "Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадкоємності" (2001), "Спадкоємні зв'язки національних словесних культур" (1997), "Фольклорно-літературні зв'язки: Компаративний аспект" (2001), "Очерки истории отечественного менеджмента (Х нач. XVII в.)" (2002). Кафедра фольклористики стає одним із найперших в Україні осередків, де готують майбутніх фольклористів, народознавців, а також етномузикознавців. Професор Дунаєвська Л.Ф. услід за цим сприяє створенню відділення фольклористики у Львівському, з 2005р. у Луганському університетах, у консерваторіях та університетах культури. Об'єктивна передумова створення кафедр та центрів потреба у відродженні національної культури незалежної України, збереженні і вивченні духовного багатства, накопиченого українським народом упродовж тисячоліть. При кафедрі утворено також студію вокального співу, хореографічний колектив, ансамбль народного співу "Роксоланія", який 2009 році підтвердив звання Народного. Студенти постійно займаються популяризацією народної культури, виступаючи перед студентами КНУ, беручи участь у міських концертах, та виїжджають на фестивалі закордон. "Роксоланiя" стала призером традицiйного Європейського фольклорного фестивалю пiд егiдою ЮНЕСКО у м.миява (Словакiя) i Стражнiце (Чехiя) (у червнi 2005): у Травнi 2006 р. стала лауреатом першої премiї на Мiжнародному фольклорному фестивалi,,красная горка" у м. Брянську (Росiя), а також володарем призу за сольне виконання народної пiснi стала аспiрантка кафедри О.Цибульська. Ансамбль "Роксоланія" брав участь в четвертому Всеросійському фестивалі-конкурсі імені О.Кошиця хорових народних колективів і вокальних ансамблів, де отримав перше місце. Керує студентським колективом професор Павленко Іван Якимович. Хореографічну підготовку забезпечує Лещинська Наталя. Аспіранти кафедри Цибульська Олена, Щокіна Мирослава та Хоменко Наталя активно допомагають в організації та проведенні репетиційного процесу. Упродовж двох років ( ) наші студенти мають за честь представляти Україну на Міжнародних фестивалях народної творчості в Туреччині (Селіфки, Газіантеп), які справили велике враження і на студентську молодь, і на викладачів, котрі брали участь в науковій дискусії: "україно-турецькі культурні взаємини". Наші студенти мали можливість зануритися не лише в феєрію фольклорного свята, 12

13 продемонструвати свої таланти, представити Україну та її народну творчість, а й пізнати інший світ, проти якого, можливо, мали, певну упередженість, сформовану ще думним епосом. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог та Болонського процесу. Саме в цьому контексті є актуальним співробітництво кафедри фольклористики з іноземними вищими навчальними закладами (Альбертський, Варшавський, Гданський, Краківський, Корсиканський, Люблінський, Пекінський, Сіднейський, Московський, Мурманський університети). На кафедрі фольклористики успішно навчаються громадяни інших держав Хамед Гафарісараві (Іран); Хіросі Катаока захистив кандидатську дисертацію "Культ предків в українському та японському фольклорі" (2006р.) Міжнародні зв'язки з фольклористичними осередками це шлях до подолання наукової відособленості, спосіб обміну досвідом, можливість популяризації національних традицій та живлення культурними та науковими надбаннями інших народів. Тому і студентство, і професорськовикладацький склад кафедри фольклористики є зацікавленою стороною. Саме тісна співпраця з кафедрою тюркології, "Союзом гагаузів України" (Тудора Арнаут) та з високодостойним професором Ірфаном Юнвером Насраттиноглу (Туреччина) надихнула нас запровадити вивчення турецької мови як іноземної, бо комунікативна здатність українського студента-фольклориста розкриє горизонти адекватного сприйняття турецької культури, фольклору. А ще знання турецької мови дасть можливість по-новому прочитати, декодувати й український народнопоетичний текст, який рясніє лексикою тюркського походження. Особистий контакт, спілкування з носієм мови та культурної традиції, занурення в етнографічну ситуацію є найефективнішим шляхом осягнення комплексу традиційних ідей, яким є фольклор. І насамкінець хочеться сказати. Процеси глобалізації є неминучими, проте ми спільно маємо дбати про те, щоб ті національні духовні скарби, які є осердям кожного народу і які роблять нас унікальними, а значить цікавими, не розчинились метеоритним дощем у космічній безодні, не канули в Лєту, перетворивши наших нащадків на індивідуумів "без роду, без племені". Ми маємо розумно використовувати можливості сьогодення: налагоджувати наукові, культурні, освітні контакти, щоб пізнати інших, щоб пізнати себе. Тож від щирого серця вітаємо усіх учасників симпозіуму, бажаємо творчого настрою та цікавості, гарних знайомств і майбутніх зустрічей. Ласкаво просимо приїздити до нашої гостинної України! 13

14 Ірина Покровська, канд. філол. наук (Україна) CПЕЦИФІКА ТУРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ (на матеріалів прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби) Прикмети складають величезний пласт фольклору та усної народної творчості турків. Для детального вивчення прикмет цього етносу ми звертаємося до прадавніх політеїстичних релігій племен, що проживали на території Туреччини в прадавні часи, та до монотеїстичної релігії ісламу, яка досить сильно виплинула на свідомість сучасних турків. Турецькі прикмети мають неповторний колорит та дають змогу глибоко осягнути і зрозуміти турецьку культуру і побут. Турецькі фольклористи розрізняють два основних види народних прикмет. До першого з них належать вірування, пов'язані з конкретними явищами (somut varlıklarla ilgili), до іншого вірування пов'язані з абстрактними явищами (soyut varlıklarla ilgili). До прикмет, що пов'язані з конкретними явищами, належать прикмети, спрямовані на конкретні явища життя: будівництво житла, одруження, стосунками з сусідами тощо. У зв'язку з тим, що в рамках даного дослідженя неможливо осягнути весь масив турецьких прикмет, ми зосереджуємо нашу увагу на прикметах, пов'язаних з днями тижня та частинами доби. Актуальність даного дослідження обумовлена науковою потребою вивчення прикмет одного з різновидів турецького фольклору, який не був досліджений українськими науковцями. Частково цей факт можна пояснити теоретичними неузгодженостями у світовій фольклористиці, яка не виробила єдиного загальноприйнятного погляду на цей феномен усної народної творчості, зараховуючи його до явищ, що охоплюються узагальнюючим терміном "superstitions" (забобони). Вивчення турецьких прикмет є особливо важливим з точки зору вивчення мислення та картини світу турецького народу. Новизна дослідження полягає в тому, що вивчення турецьких прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби, вперше здійснюється в рамках вивчення тюркської фольклористики в Україні. Наводиться переклад прикмет з турецької мови на українську, а також подекуди проводиться їх порівняння з прикметами інших народів (як українців, так і тюрків). Об'єктом даного дослідження є турецькі прикмети, що стосуються днів тижня та частин доби, вибрані із збірок турецьких народих прикмет та отримані шляхом анкетування від носіїв турецької мови, які проживають в центральних районах Туреччини. Метою дослідження є вивчення та систематизація турецьких прикмет з зазаченим вище часовим діапазоном (дні тижні та частини доби). 14

15 Завдання даної розробки полягають у детальному семантичному аналізі турецьких народних прикмет, їх порівнянні з прикметами інших етносів, встановленні характерних рис для картини світу турків. У Туреччині, на території якої вже протягом багатьох століть проживають мусульмани, величезна кількість прикмет пов'язана з п'ятницею. П'ятниця це священний день тижня для мусульман. Всевишній Аллах в Корані говорить "Коли вас кличуть на колективну молитву в пятницю, спонукайтесь до спогадів Аллаха (до проповіді та намазу), полишивши торгові справи, це краще для вас, якщо тільки ви збагнете". В хадисе також зазначено: "Субота дарована іудеям, неділя християнам, а пятниця мусульманам"(http://islam.ru/lib/bairams/djuma/). Мусульманська релігія накладає заборону на ведення господарства у п'ятницю, що і відображається у прикметах: Cuma günü evdeki çöpler dışarı atılmaz У п'ятницю не викидають сміття з дому. Cuma günü toz dışarı atılmaz У п'ятницю не витрушують пил. Cuma günü örgü örülmez, insan kısmetini yitirir У п'ятницю не можна в'язати, бо буде нещастя. У п'ятницю не можна працювати, а особливо строго ця заборона накладається на момент призиву до молитви: Сuma günü salâ ezan arasında is yapılmaz У пятницю під час призиву до молитви (езану) не можна працювати. П'ятниця це день відпочинку та служіння Аллаху, і в цей день не слід займатися іншими "дріб'язковими" справами: Cuma akşamı tırnak kesilmez, insan gözden düşer В пятницю ввечері не можна зрізати нігті, бо це може спричитини смерть. За іншим повір'ям вважається, що не можна зрізати нігті вночі: Gece tırnak kesilmez ömrün kısa olur Хто зрізає нігті вночі, у того короткий вік. Yeni doğan bebek Cuma günü yıkanmaz Новонароджену дитину не можна купати в п'ятницю. Зустрічають прикмети про заборону працювати в суботу та вівторок. Yedi hafta boyunca Cumartesi günleri çamaşı yıkayanın evinden cenaze çıkar У того, хто пере білизну протягом семи субот, в будинку з'явиться покійник. За іншим народним повір'ям у вівторок не можна прати: Salı günü çamaşır yıkanmaz, yıkanan çamaşırı giyen onu üstünde kirletemeden ölür У вівторок білизна не переться, а той, хто одягне випрану в цей день білизну, помре, не забруднивши її. Прикмета Cumartesi ve Salı çamaşır yıkanmaz У суботу та вівторок не перуть білизну об'єднує дві зазначені вище прикмети і акумулює в собі накопичені народом протягом століть повір'я. 15

16 Субота, як ми вже зазначали вище, це священний день іудеїв. За їхньою релігією, Господь, що створив Землю на сьомий день, який був Суботою, відпочивав. Через це євреї вважають цей день священним, в цей день забороняється їм будь-що робити. Можливо, відголоски цього вірування і лежать в основі вказаних вище прикмет. За народними віруваннями турків вівторок це складний та нещасливий день. У багатьох же народів цей день вважався легким, удачливим, веселим та щасливим. Порівняймо турецьку прикмету Salı günü yolculuk iyi değildir У вівторок краще не розпочинати подорож та гагаузьку прикмету Salı günü yolculuk yapılır ve uüurlu sayılır У вівторок слід вирішувати в дорогу, бо вона принесе удачу. У турків існує прикмета Salı ve Cuma günleri kuluçka oturtulmaz У вівторок та п'ятницю не саджають квочку (порів. гагауз. Çarşamba ve Cuma günü kuluçka oturtulmaz У середу та пятницю не саджають квочку), яка перекликається з українським віруванням: " на Полтавщині цього дня все ж побоювались саджати квочку, бо не всі курчата вилупляться" (http://library.sokal.lviv.ua). Важливе місце у турків займають прикмети, що стосуються різних частин доби. Найбільше прикмет, а відповідно і заборон стосується ночі. Geceleri aynaya bakılmaz Вночі не дивляться в люстерко. Gece örümcek almak günah sayılır Вночі "знімати" павуків гріх або İkindiden sonra örümcek alınmaz У другій половині дня павуків "не знімають". Gece sakiz çiğnenmez, çiğneyenler için ölü eti yiyor denir Вночі не жують жувальну гумку, а про тих, хто жує, кажуть, що він їсть м'ясо мертвеця. Gece yızldızları saymak iyi değildir denir Вночі рахувати зорі вважається поганою прикметою. Gece çamaşır yıkanan yerden geçilmez, çamaşır sularının üzerine basılmaz Вночі не ходять по місцях, де переться білизна, а також не наступають на воду від білизни. Самим сприятливим часом для виконання всіх робіт вважався ранок, підтвердження чого є не лише вказані вище прикмети, повязані із нічними заборонами, а і прикмети-забобони, що стосуються другої половини дня (тур. ikindi) та вечора (тур. akşam): İkindiden sonra el işi yapılmaz У другій половині дні не займаються ручними ремеслами.ikindiden sonra bebek çamaşırı güneşe asılmaz У другій половині дня не вивішують на сонце білизну немовляти.ikindiden sonra hiç bir yere kül atılmaz У другій половині дня попіл не виноситься. Характерними для турків, як і для багатьох інших народів, є вірування в те, що не слід нічого віддавати з дому, особливо ввечері чи вночі. Наприклад: 16

17 Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez Вночі гірке (перець, цибуля, часник) не виносять з будинку. Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür veya yeşil bir dal konularak verilir Вночі йогурт, молоко, сир не виносять з дому. А якщо потрібно винести, то на них зверху кладуть вугілля або зелену гілочку. Gece evden eve tuz verilmez Вночі сіль не віддають з одного будинку в інший.(http://forum.donanimhaber.com). Отже, турецькі народні прикмети, у яких чітко прослідковується взаємозвязок між мусульманською релігією та язичницькими віруваннями, незважаючи на давнину їх виникнення займають важливе місце у свідомості турецького етносу. Перспектива подальшого вивчення турецьких прикмет полягає у дослідженні вірувань турецького народу, повязаних з іншими сферами життя та побуту (житлом, дітьми, тваринами тощо). Література: Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. К., Історія української культури/ За ред. І.Крип'якевича. К., Воско Г. Українське язичництво. К., Eyüboğlu I.Z. Bütün yönleri ile Anadolu inançları. Ankara: Koza yayınları, Kalafat Y. Balkanlardan Uluğ Türkistana Türk halk inançları. Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, Saim S. 101 Türk efsanesi. Ankara: Akçağ, Şükrü E. Halk edebiyatı Araştırmaları. Ankara: Akçağ, Севім Пілічкова д-р філол. наук, проф. / Prof. Dr. Sevim Piliçkova (Македонія) НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА ЕТНІЧНОГО ГУМОРУ ETNIK MIZAHIN FARKLI FONKSYONLARI Доповідь підкріплюється польовими матеріалами завдяки проведеному тривалому польовому науковому дослідженню в різних регіонах Македонії протягом 25 років. Дослідженням польового матеріалу було охоплено практично усі регіони країни, в тому числі проінтерв'юйовано відомих македонських оповідачів та зібрано численну кількість зразків усної народної творчості, створено базу даних (за можливості двома мовами), хоча не завжди респонденти однаково успішно могли передавати свої оповіді обома мовами. На вечорах народних оповідачів, у яких нам як дослідниці довелося брати участь, були присутні і турецькі, і македонські майстри слова. Згідно з даними, отриманими за цей час, в Македонії можна виділити засвідчені під час запису (насамперед анекдотів) такі особливості: це оповідачі, здатні передавати специфічні риси етнічного гумору. Вони надзвичайно успішно та професійно передають стилістику оповіді чи анекдоту з позитивними або негативними етнічними стереотипами. При цьому причиною успішності в подібній стилістиці може бути їхнє етнічне середовище або індивідуальні навички. 17

18 У процесі особистого контакту та аналізу продукованих цими майстрами текстів засвідчено, що найуспішніші оповідачі вміють дотриматися тієї надзвичайно хисткої межі оповіді, за котрою етнічний гумор дуже легко може перетворитися на етнічну агресію. Ми були свідками того, як на вечорах декламації подібних гумористичних творів більшість таких із яскраво вираженою етнічною складовою могли бути переадресованими від однієї етнічної групи до іншої. Ми спостерігали, як оповідачі використовують при цьому різні стилістичнохудожні засоби та механізми, найуспішнішим з котрих є, зокрема, наслідування певного етнічного діалекту чи то місцевої говірки. Висновок: для контролю етнічної агресії в гумористичній / анекдотичній оповідці провідну роль відіграє спосіб передачі суті жарту. Такою майстерністю зберегти неагресивну стилістику в оповіданні володіють лише найліпші оповідачігумористи, що запобігають появі надмірної офензиви стосовно того або іншого етносу. За нашими спостереженнями, одним із таких критеріїв є і кількість представників іншого етносу, присутніх на тому або іншому зібранні. 25 yıllık saha araştırmalarımız sonucu, Makedonya'da Türk halkının yaşadığı bölgelerde zengin kaynak malzemeleri derledik. Bu malzemeler Üsküp "Marko Çepenkov" Folkor Enstitüsü'nün Arşivinde bulunuyor. Araştırılan malzemelerin en büyük bölümü uzmansal ve bilimsel açıdan incenlenmiştir (deşifre edilip sınıflandırılmış ve Türkçe'den Makedonca'ya çevirisi yapılmıştır) bir bölümü ise yayımlanmıştır. Fıkra derlemesinin gerçekçeştirilmesini de, 25 yıllık bir dönem içinde Ülkenin her yanında yapılan araştırmalarından elde edilen kaynaksal malzemeler sağlamıştır. Araştırmalar Makedonya Cumhuriyeti'nin hemen bütün bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu arada, TÜrk ve Makedon tanınmış hikyecileri ile de görüşülmüştür ve çok sayıda halk eserleri toplanmıştır. Bunların varlığı ile çağdaş şartlar açısından bilinçlenmiş sağlanmıştır ve kaynaksal eserler iki dilde kaydedilmeye çalışılmıştır. Bu ancak, hikayelerini her iki dilde başarıyla anlatabilen hikayecilerle çalışılan olaylarda gerçekleştirilebilmiştir. Araştırmacı olarak katıldığımız hikaye toplantılarında, Türk hikaye anlatıcıları olduğu gibi, Makedon halk hikayecileri de katılmaktadırlar. Özellikle bu gibi fıkraların bu şekilde kaydedilmesi sırasında, iki şakacı hakkındaki (Nasraddin Hoca ve Itar Peyo) hikayelerin anlatımında çok ilginç durumlar yaşanmıştır. Daha ilk fıkralar anlatılırken, dinleyiciler başta bir veya öbür mizah kahramanından yana taraf tutmaktaydılar. Bu arada her iki taraf da neden taraf tuttuklarını açıklamaya çalışıyor, hikayecileri de, bir veya öteki mizah kahramanın kişilik üstünlüğünü sağlaya en iyi örneklerini sunmaya körüklüyorlardı. Aslında, aynı motiflerin farklı varyantları anlatılmaktaydı. Ancak, bu derlemenin ön kısmında belirtilen içerikteki eylemin değişmesi de vurgulanmaktaydı. Bu gibi anlatım faaliyetlerinde başarılı olarak kendini gösteren bazı hikayecilerin ismi özellikle ayrı gruplanmıştır. Bunlar, 18

19 hakikaten çok başarılı anlatımları ile bunu haketmişlerdir ve bu dalda bir bakıma uzman sayılmaktadırlar. Bunlar ayrıca, etnik mizahın farklı fonksiyonlarını özel bir şekilde anlatmak yeteneğine sahip olan hikayeciler olarak da bilinmektedirler. Bu gibi anlatım eylemini gerçekleştirmekte hakiki profesyoneller olarak, pozetif veya negatif etnik stereotipleri ile ilgili hikaye-fıkra anlatımını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bunların bu başarılı anlatım tarzı, gerek etnik ortamlarına ait olsun, gerek kendi ortamlarına ait olsun aynı şekilde geçerli olmaktadır. Kendileriyle doğrudan yapılan temaslarda ve onların sözlü anlatımlarındaki metinlerin analizinde de aralarında eniyi olanların, mizahı çok kolay bir şekilde saldırıya çevirecek olan o hasas çizgiyi başarılı bir şekilde kontrol edebildiklikleri görülmüştür. Kendileriyle direkt olarak kurulmuş olan temaslarda bunun sebeblerini açıklayan bazı olgular saptanmıştır. Hafif mizahın açık bir saldırıya geçmesi olasıllığı, belirli bir fıkranın mizahı anlatımı sırasında, hikayenin farklı etnik mensubiyetinden olanlara atfedilmesi sırasında, oldukça büyüktür. Bu durumlar çok çabuk ortak eğlence anları, hoşnutsuzluk ve birbirini çekememezliğe dönüşmekte ve hatta düşmanlık tepkilerinin gösterilmesine yol açmaktadır. Böyle bir nahoş durumum atlatılmasını, sadece sunulan motifin bütünlüğünü iyi bilen ve etnik bakımından yönlendirilmiş olan fıkraların anlatımı sırasında çeşitli tepkilerin beliriverebileceğini iyi bilen uzman ve tecrübeli hikayeciler başarmaktadır. Her zaman bunun bilincinde olan bu hikayeciler, bu halk düzyazı eserleriyle nasıl hile (manipülasyon) yapacaklarını bilmektedirler. Her iki milliyet mensupların katıldığı hikaye-fıkra anlatım toplantılarında, etnik özellikli eserlerin çoğunun, mizah odağının kolayca değiştirildiğinin ve farklı milliyetlerden olan bir gruptan diğer gruba çok kolayca geçirildiğinin tanığı olunmaktadır. Bu gibi eserleri anlatırken, hikayecilerin daha başarılı olabilmeleri için, türlü anlatım araçları ve mekanizmaları kullandıklarını da görülmektedir. En çok kullanılan araçlardan biri, fıkra hangi millete yönelik olacaksa, o milletin şivesini (vurgusunu) taklit etmektir. Hikayecinin bu aracı kullanmasının esas nedeni, hikaye hangi millet mensuplarına yönelik ise onların ve dinleyecilerin dikkatlerini çekmektir. Ama, bunun başarılması için hikayecinin, hikaye dinlemeye katılanların tümünü tanımasına bağlıdır. Sadece bu gibi durumlarda, dinleyiciler somut bir fıkradaki mizahın hangi millete yönelik olduğunu önceden bilmelerine gerek duyulmaz. Uzun yıllardan beri Makedonya'nın her yanında yapılmış olan araştırmalardan elde edilen verilere göre de sonuç: Hikayelerin, dinleyicilerin belirli bir millet hakkındaki betimlemelerine daha uygun olması durumlarında beklenen efektin de o denli daha başarılı olacağıdır. Yani, bu başarı hikayecinin kullandığı anlatım araçlarına bağlıdır. Eğer, hikayecinin kullandığı araçlar yanlış ise, veya başarısız bir şekilde 19

20 sergilendiyse o zaman bir fıkranın mizahının odaklanması dinyeyiciler arasında netliğe kavuşmamaktadır. Bu gibi başarısızlık, dinleyicilerde bir nahoş mizah tepkisi yaratmaktadır. Etnik bakımından yönlendirilmiş mizahlı fıkralardaki saldırının kontrol edilmesi hususunda çok önemli olan unsurlardan biri, hikayedeki şakanın özel biçimde aktarılmasıdır. Bu gibi durumlarda sadece yetenekli hikayecilerin anlatım tarzı ile (büyük ölçüde saldırı havası yaratan fıkra şakası anlatılırken) bu saldırı başarılı şekilde kontrol edilmekte ve bir millete karşı aşırı bir şekilde yönlendirme yapılması önlenmektedir. Gözlemlere göre, saldırının seviyesini belirtme kriterileri arasında, dinleyiciler arasındaki belirli bir millet mensuplarının sayısı da bulunmaktadır. Hikayecinin fıkrasındaki bir millet mensubunu mizah konusu olup olmayacağı, dinleyiciler arasındaki bir minlet mensuplarının sayısına bağlıdır. Örneğin, bir anlatım toplantısında belirli bir milletin mensuplarından sadece bir veya iki kişi varsa, bu sefer hikayeci o millete ait daha fazla fıkra anlatmaktadır. Yani, dinleyiciler arasında bir milletin mensupları çoğunluktaysa, bu sefer hikayeci çoğunlukta olan millet mensuplarına ilişkin daha az sayıda fıkra anlatmaktadır. Hikayecinin dinleyiciler arasında somut kişinin (belirli bir millet mensubunun) kendi milletine ait fıkrayı doğru ve küsmeden kabul edip etmeyeceğini bilmediği durumlarda ise, hikayeci bunu tespit etme maksadıyla bir hazırlık yapmaktadır. Bu amaçla kullanılan araçlardan biri, hikayecinin önce kendisinin de mensubu olduğu millete ait bir şakayı içeren fıkrayı anlatmasıdır. Bu, hikayeciye bir diğer millete yönelik fıkrayı anlatmakta teredüt ettiği durumlarda hafifletici bir durum olarak nitelendirilmektedir. Hikayecinin fıkrayı önce kendisi veya ailesinin fertlerine yönelik şekilde anlatması, kullanılan bu mekanizma anlatım tarzında olağanüstü bir önem taşımaktadır. Demek oluyor ki, bu mekanizma fıkra dinleme toplantısında hikayecinin de mensubu olan milletin en az olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Kendi kendini küçük düşürme aslında, hikayecinin dinleyicilere, fıkradaki şaka konusu olan millete özdeşleştiğini göstermektedir. Hikayeci bu mekanizmayı kullandıktan ve kendi milletinin mensubu olan stereotiple tanıştıktan sonra, hikayeci başka millet mensuplarına yönelik olan fıkraların anlatma zamanının gelip gelmediğini değerlendirir. Bu gibi yöntemlerin fıkra anlatma toplantılarında nedenli tutulduğunu, bizzat buna benzer toplantılara katılarak görebilmek mümkün olmuştur. Yapılan araştırmalardan edinilen tecrübeye göre, bu gibi hikaye anlatma toplantılarında kullanılan bu mekanizma iki veya fazla millet mensubunu birbirine yaklaştırma amacını taşımaktadır. Bu, hikaye anlatma toplantılarında çok başarılı bir şekilde gerçekleştirlmektedir, çünkü bu toplantılarda hiçbir millet grubu ayrılmaksızın, fıkraların saldırgan özelliği etkisi içinde kalmaktadır. Bu durumun esas sebebleri ise şimdiye kadar elde 20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО "Затверджую" Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) " " 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ

DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİ: FOLKLOR ÜRÜNLERİNİN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE YERİ VE İŞLEVİ The Relationship between Language and Culture: The Function and Place of Folk Materials in Teaching Turkish

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİNDEKİ SORUNLARA BATI ÜNİVERSİTELERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Menderes COŞKUN* Özet Bu çalışmada üniversitelerdeki edebiyat eğitim ve öğretiminden iyi bir sonuç elde etmek

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Detaylı

The Usage of Historical Language of History Teachers

The Usage of Historical Language of History Teachers 184 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 184-211 TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL DİL KULLANIMI 1 The Usage of Historical Language of History Teachers Erhan METİN 2 Özet Bu

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

NASREDDİN HOCA YLA İLGİLİ BAZI ANLATMALARDA MİTOLOJİK UNSURLAR

NASREDDİN HOCA YLA İLGİLİ BAZI ANLATMALARDA MİTOLOJİK UNSURLAR NASREDDİN HOCA YLA İLGİLİ BAZI ANLATMALARDA MİTOLOJİK UNSURLAR Yard. Doç. Dr. Faruk ÇOLAK ÖZ: Şimdiye kadar Nasreddin Hoca fıkralarına çok çeşitli açılardan bakılmış, ancak Hoca nın mitolojiyle ilgisinin

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı GAGAUZ TÜRKLERİNDE DOĞUM, EVLENME VE ÖLÜM ÂDETLERİ DOKTORA TEZİ Valentina PERÇEMLİ (Tezi

Detaylı

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN

ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI. Prof. Dr. Erman ARTUN 1 ORTAK TÜRK KÜLTÜRÜ ÜRÜNLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATINA KATKILARI Prof. Dr. Erman ARTUN Çocuk edebiyatı, 2-14 yaşlar arasının gereksinimlerini karşılayan bir edebiyattır. Çocuk edebiyatı çocukluk çağında bulunan

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

KÜrt öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek Modeller. Mehmet Şerif Derince

KÜrt öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek Modeller. Mehmet Şerif Derince Anadili Temelli Çokdilli ve Çokdiyalektli DİNAMİK Eğitim: KÜrt öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek Modeller Mehmet Şerif Derince Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) 2012 Türkçe-1+2.indd

Detaylı