ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ"

Transkript

1 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 33 Частина 2 (Українсько-турецькі культурні взаємини)

2 У збірнику містяться уміщено статті, присвячені вивченню самобутньої народної культури гагаузів у її еволюції, традиційній специфіці. Пропонуються праці викладачів, аспірантів з дослідження гагаузької мови та проблем поетики гагаузької літератури. Збірник наукових праць висвітлює питання українськотурецьких культурних взаємин. Компаративні порівняльні дослідження проводяться на матеріалі фольклорних репертуарів трьох народів, традиційних ідей та образної системи. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Г.Ф. Семенюк, д-р філол.наук, проф.; О.С. Снитко, д-р філол. наук, проф.; О.П.Івановська, д-р філол.наук, проф.; Л.М. Копаниця, д-р філол. наук, проф.; Ю.І. Ковалів, д-р філол. наук, проф.; Л.В. Наумовска, канд. філол. наук; І.Ю. Насраттиноглу, д-р філол. наук, проф.; А.Л. Озкан, д-р філол. наук, проф.; Г.Айян д-р філол. наук, проф.; Ф. Акпинарли, д-р філол. наук; В.М. Підвойний канд. філол. наук; Ф.І. Арнаут канд. філол. наук; О. Дермеджі, канд. філол. наук; О. Кулаксіз Адреса редколегії 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології; (38044) , Рекомендовано Зареєстровано Засновник та видавець Відповідальний за випуск Вченою радою Інституту філології (протокол 5) Постановою президії ВАК України протокол 1-05/7 від Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК 1103 від Ф.І. Арнаут канд. філол. наук Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи та дискети не повертаються. ВИДАННЯ ЗДІЙСНЕНЕ ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТУРЕЦЬКОГО УПРАВЛІННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ (TIKA) ТА ЗАВДЯКИ СПІЛЬНІЙ РОБОТІ КООРДИНАЦІЙНОГО ОФІСУ ТІКА В УКРАЇНІ-КРИМУ ТА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009

3 ЗМІСТ ФОЛЬКЛОРИСТИКА Олена Івановська Традициї фольклористичної наукової школи Шевченкового університету...9 Ірина Покровська Cпецифіка турецьких народних прикмет (на матеріалів прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби)...14 Севім Пілічкова Наративна специфіка етнічного гумору...17 Оксана Монастирьска-Терещенко Мовно-культурні ареали в тюркскому та слов'янському фольклорі...22 Любов Копаниця Механізми варіювання та імпровізації у фольклорі...31 Айґюль Айкут Дослідження символів у тюркському шаманізмі...46 Любов Копаниця, Федора Арнаут Художній простір народної поезії: жанрові ракурси...51 КУЛЬТУРА. ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО Фатма Імрен Барутчу Спільні елементи тюркського одягу сая і ґьогнек та гагаузького національного строю...63 Х. Феріха Акпинарли Тюркські ремесла кримських караїмів...73 Бенгютай Хайирсевер Етнологічна специфіка традиційної ляльки соганли...84 Філіз Нурхан Ольмез, Хаджер Буксур Ткане полотно селища сачикара району Кадинхан...90 Серап Юнал Гончарство у тюркській культурі Несрін Каджар Дослідження різновидів та особливостей головних уборів в регіоні денізлі

4 Багріє Ялчинкая Роль шкільної форми в історичному розвитку культури одягу (Загальноосвітня державна школа) Мегмед Алі Ероглу Культура тюркського одягу. Тюркський національний стрій балканських держав Філіз Нурхан Ольмез, Гюльфізар Чайли Система цехів у килимарстві Зеррін Картал Зооморфні символи в тюркському мистецтві Гюльчін Устюн Дослідження традиційного одягу кавказьких тюркських племен Медіха Гюлер Серпіль Менгюш Дивовижний мозаїчний вітраж зі скла Ебру Альпарслан Техніка мурасса в османській ювелірній справі Хюлья Серпіль Ортач Особливості кольорової гами та мотивів однотонних тканин кіркітлі області Мерсін Фатманур Башаран, Х. Феріха Акпинарли Кримські "кіпрські" тканини МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Володимир Підвойний Турецько-українські літературні зв'язки Омер Дерменджі Національна і державна освіта тюркомовних народів України в аспекті політичного міфу приналежності Криму Ремзіє Берберова Моделі утворення складених слів у кримськотатарській мові Ганна Полканова Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури ІСТОРІЯ Агмед Алі Байхан Історія тюркських переказів Криму

5 Наталя Будник Антропоніми кримських караїмів на надгробках пам'ятників цвинтаря Балта Тіймез Нурі Костюклу Народні наративи про турецьких військовополонених Першої Світової Війни на теренах України та Росії Мехмет Інбаші Відгомін історичних подій про взяття Кам'янця-Подільского у тюркських легендарних наративах ( ) Жангожа Рустем Наїльули Загальнотюркська ідентичність: міф чи реальність?

6 İÇİNDEKİLER FOLKLOR Olena İvanovska Şevçenko üniversitesinde folkloristik bilimsel okul gelenekleri... 9 İrina Pokrovskaya Türk halk inanışların özellikleri (gün, hafta ve zamanla ilgili örnekler üzerine) Sevim Piliçkova Etnik mizahın farklı fonksyonları Oksana Monastırlı-Tışçenko Türk ve slav folklorunda kültür sınırları Lübov Kapanıtsya Folklordakı değişim ve doğaçlama mekanizmaları Aygül Aykut Türk şamanizminde hayvan-ata sembolizmi üzerine bir inceleme Lübov Kapanıtsya, Fedora Arnaut Halk şiirindeki edebi açılım: türler GENEL KÜLTÜR. EL SANATLARI İmren F. Barutçu Geçmişten günümüze ulaşmış saya ve göğneklerde rastlanan özelliklerin, Ukrayna geleneksel giysileri ile karşılaştırılması H.Feriha Akpınarlı Kırım karay el sanatları Bengütay Hayırsever Soğanlı bez bebeklerinin tanıtımı ve turizm açısından önemi Filiz Nurhan Ölmez Konya kadınhanı ilçesi saçıkara köyü düz dokumaları Serap Ünal Türk kültüründe çömlekçilik sanatı Nesrin Kacar Tarihsel süreçte denizli ili ve ilçelerinde kadın başörtü (baş giyimi) çeşitleri ve kullanım şekillerinin incelenmesi

7 Bahriye Yalçınkaya Giyim kuşam kültüründe (milli eğitim okullarında) okul önlüklerinin tarihsel yolculuğu Mehmet Ali Eroğlu Türk giyim kültürü ve Balkanlardaki izleri Gülfizar Çaylı, Filiz Nurhan Ölmez El dokuması halıcılıkta atölye sistemi Zerrin Kartal Türk sanatında geyik, boğa, inek, öküz, koyun, keçi, figürlerinin sembolizmi Gülçin Üstün Kafkasyada yaşayan Türk boylarının geleneksel giyimlerinin incelenmesi Mediha Güler, Serpil Mengüş Camlarla ışığın birleşiminden doğan mucize mozaik vitray Ebru Alparslan Osmanlı kuyumculuğunda "murassa" tekniği Hülya Serpil Ortaç, Gülfizar Çaylı Mersin Kirkitli düz dokumalarının renk ve motif özellikleri Fatma Nur Başaran, H.Feriha Akpınarlı Kırım Kıbrıs (qıbrız) dokumaları DİL VE EDEBİYAT Volodimir Pidvoynıy Türkiye-Ukrayna edebi ilişkileri Ömer Dermenci Ukraynadakı Türk halkların milli ve devlet eğitim sistemindeki yeri ve Kırım hakkında siyasi yaklaşım oluşumu Remziye Berberova Kırım Tatar dilindeki terkip sözlerin kuruluş modellerı Anna Polkanova Ortak Türk kültürünün bir parçası olan kırım karayların desenleri TARİH Ahmet Ali Bayhan Kırım'daki bazı tarihi Türk eserleri üzerine

8 Natalya Budnik Balta tiymez mezar taşlarındakı Kırım Karay antroponimleri. Ortak türk paralleleri Nuri Köstüklü Dünya savaşında Rusya'nın Ukrayna ve diğer bölgelerindeki türk savaş esirlerine dair bazı tespitler Mehmet İnbaşı Kamaniçe'de Türk idaresi ( ) Rüstem Nailuli Canhoca Ortak Türk varlığı modeli mit mi, yoksa gerçek mi?

9 ФОЛЬКЛОРИСТИКА Олена Івановська, д-р філол. наук, проф. (Україна) ТРАДИЦИЇ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ШЕВЧЕНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ У Шевченковому університеті, який має 175-річну історію, великі наукові та культурні традиції. Цей навчальний заклад дав вітчизняній та світовій спільноті багатьох учених, чия праця є зразком служіння гуманістичним ідеалам людства. В усі часи наукова інтелігенція, фактично українська національна еліта, в авангарді якої були викладачі, студенти та випускники Київського університету, очолювала державотворчі процеси, відстоювала право українства на самовизначення й на право вивчати історію та культуру свого народу. Духовним осердям кожного народу є фольклор. Саме він доніс нам прадавню інформацію про моральні, етичні, релігійні, соціально-регулюючі, естетичні цінності та пріоритети наших пращурів. У ньому збереглася душа нашого народу його мова. Тому розвиток фольклористики як науки про народну творчість було питанням не лише науковим, а й ідеологічним, патріотичним, державницьким. Фольклористична школа в Київському університеті фактично заснована основоположником української фольклористики, збирачем і дослідником української народної творчості, видавцем перших збірок українських народних пісень та народної обрядовості Михайлом Олександровичем Максимовичем першим ректором університету Святого Володимира. Саме його науковий авторитет, збірки "Малорусские народные песни" (1827), "Дни и месяцы украинского селянина" тощо не лише принесли йому європейське визнання, а й спонукали університетське студентство до активних пошуків та пропаганди творів фольклору, історичного епосу, пов'язаного із найяскравішими сторінками національного визволення, створення у ХІХ ст. українських шкіл для молоді та старшого загалу, а пізніше об'єднатися під егідою П.П.Чубинського у Південно-Західний відділ Російського Географічного товариства. Започаткований М.О.Максимовичем науково-пошуковий пропагандистський та науковотеоретичний рух у галузі фольклористики, етнології та народознавства у стінах Київського університету розвивався майже неперервно, хоч постійно переслідувався імперсько-шовіністичними силами. Наприклад, у 40-х рр. членам Кирило-Мефодіївського братства О.Марковичу, П.Кулішу, М.Костомарову та ін. в одному із пунктів звинувачення за політичну діяльність "приписувалася" пропаганда українського історичного епосу пісень, дум та інших жанрів. А усі ці постаті в історії української науки відомі як збирачі і теоретики української народної 9

10 творчості. Зокрема, О.Марковичу належать записи понад 50 тисяч українських паремій, народних пісень, казок; П.Кулішеві, видавцю "Записок о Южной Руси", публікації народної прози, дум, легенд з Руських літописів перші спостереження за індивідуальним стилем оповідачів народної прози; М.Костомарову, автору одного з перших досліджень "Слов'янської міфології", нових вагомих наукових гіпотез в галузі генези художнього мислення. З історією фольклористики, що розвивалася у Київському університеті з часу його створення, пов'язана наукова діяльність Панаса Мирного (збирача українських народних казок), О.Метлинського укладача збірки українських народних пісень "Малорусские народные песни" (1856) та одного з найвидатніших учених Європи М.Драгоманова автора порівняльно-історичних, психологічних, соціологічних праць, почасти зібраних у багатотомному виданні М.Павлика "Розвідки про українську народну словесність та письменство", дослідження "Політичні пісні українського народу", основоположника (разом з В.Антоновичем) вчення про жанр української історичної пісні та ґрунтовних видань "Исторические песни малорусского народа"(т.1, 1874; т.2, 1875) та "Малорусские народные предания" (1877). Традиції наукового дослідження історичного епосу та народної лірики започатковані попередниками студентами і викладачами університету, продовжувалися такими видатними ученими і діячами культури, як В.Антонович, П.Житецький, М.Грушевський, К.Грушевська, М.Старицький, М.Лисенко, Я.Савченко, В.Клінгер, С.Єфремов, Д.Чижевський, Т.Рильський та інші. Одним із важливих напрямів у фольклористиці є дослідження фольклорно-літературних зв'язків, започатковане М.Максимовичем у 30-х р.р. ХІХ ст. Воно особливо активізувалося наприкінці ХІХ століття та було провідною проблемою до 80-тих рр. ХХ століття. Праці В.Перетца, Андріанової-Перетц, Д.Чижевського, С.Єфремова, Г.Сидоренко, М.Грицая (автора численних праць в галузі вивчення фольклорно-літературних взаємин давнього періоду ХІХ ст. - ХХІ ст.), В.Бойка, О.Таланчук, Л.Копаниці, С.Росовецького та багатьох інших. Із утвердженням незалежності України інтерес до національних культурних надбань її народу зріс. Проте для подолання бюрократії та "совєцького" спротиву українському було докладено надзвичайних зусиль професором Дунаєвською Лідією Францівною засновнику кафедри фольклористики в Національному університеті імені Тараса Шевченка. Завдяки їй вже 1992 році в Україні було створено колектив ентузіастів-філологів, які почували науковий інтерес до народної творчості та виявили готовність розробляти по суті цілинну царину, 10

11 готувати навчально-методичну базу освітнього процесу підготовки студентів-фольклористів, філологів. У 1993 р. було відкрито відділення фольклористики, з 2001 р. музичної фольклористики, на яких вивчаються важливі історичні, теоретичні проблеми в галузі науки про народну творчість, народної культури загалом. Під керівництвом професора Дунаєвської Л.Ф. створені навчальні спеціальні курси, головним завданням яких стала підготовка нового покоління фольклористів, знавців як української, так і світової народної культури, дослідників важливих теоретичних проблем, пов'язаних з поетикою фольклорних жанрів, із еволюційними процесами у фольклорі та в інших формах мистецтва, з вивченням особливостей народної педагогіки, звичаєвого права, етнопсихології, світової та української міфології, героїчного епосу народів світу, народної музики і виконавства, народного театру, малярства, декоративно-ужиткового мистецтва. Отже, основними напрямами діяльності кафедри фольклористики, очолюваної Л.Ф.Дунаєвською стають викладацька, наукова і практична робота (збирання зразків фольклору в Україні та поза її межами), вивчення специфіки фольклорних впливів на професійне (літературне, музичне, малярське) мистецтво, на сучасні інформаційні технології тощо. Пріоритетними жанрами стає народна проза (легенда, казка, замовляння, повір'я, прикмети, загадки тощо), народна пісенність (календарно-обрядова, родинно-обрядова, лірична пісня), історичний епос (історичні думи і пісні, героїчний епос народів світу), фольклорнолітературні та фольклорно-музичні і художні зв'язки. У контексті цих проблем з 1992 року видаються програми та науково-методичні розробки усіх курсів з фольклору, які викладаються на спеціальностях з філології (український, російський, слов'янський фольклор, джерелознавство, етнографія та етнологія, етнопедагогіка, етнопсихологія, звичаєве право, теорія фольклору, міфологія, героїчний епос, фольклорна й історична антропологія, декоративно-ужиткове мистецтво, народне художнє мистецтво, народна музика, музичне джерелознавство, хорове диригування, народний вокал тощо). Виданий посібник "Звичаєве право" (2002), "Пісенні жанри українського фольклору" (2004), "Вербальна магія українців"(1998), "Українська народна проза" (1998), "Поетика фольклорного тексту" (2002), "Сутність міфу та його функції" (2003), посібник з українознавства для студентів-іноземців, матеріали про життя і творчість П.Житецького та П.Мартиновича до курсу "Історія української фольклористики" (2003), "Фольклор і література. Курс лекцій для магістрів-філологів" (2005) " Український героїчні думи. Практикум для студентів-фольклористів." (2005), "Український фольклор у подано підручник "Українська народна поетична творчість. Жанрологія". 11

12 З 1992 року членами кафедри публікуються монографії з досліджуваних проблем: "Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій" (1997; вид. 2-е, 2000), "Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення" (1998), "Персонажна система української народної міфологічної прози. Аспекти поетики" (2000), "Думна героїка. Канон. Література. Онтологія спадкоємності" (2001), "Спадкоємні зв'язки національних словесних культур" (1997), "Фольклорно-літературні зв'язки: Компаративний аспект" (2001), "Очерки истории отечественного менеджмента (Х нач. XVII в.)" (2002). Кафедра фольклористики стає одним із найперших в Україні осередків, де готують майбутніх фольклористів, народознавців, а також етномузикознавців. Професор Дунаєвська Л.Ф. услід за цим сприяє створенню відділення фольклористики у Львівському, з 2005р. у Луганському університетах, у консерваторіях та університетах культури. Об'єктивна передумова створення кафедр та центрів потреба у відродженні національної культури незалежної України, збереженні і вивченні духовного багатства, накопиченого українським народом упродовж тисячоліть. При кафедрі утворено також студію вокального співу, хореографічний колектив, ансамбль народного співу "Роксоланія", який 2009 році підтвердив звання Народного. Студенти постійно займаються популяризацією народної культури, виступаючи перед студентами КНУ, беручи участь у міських концертах, та виїжджають на фестивалі закордон. "Роксоланiя" стала призером традицiйного Європейського фольклорного фестивалю пiд егiдою ЮНЕСКО у м.миява (Словакiя) i Стражнiце (Чехiя) (у червнi 2005): у Травнi 2006 р. стала лауреатом першої премiї на Мiжнародному фольклорному фестивалi,,красная горка" у м. Брянську (Росiя), а також володарем призу за сольне виконання народної пiснi стала аспiрантка кафедри О.Цибульська. Ансамбль "Роксоланія" брав участь в четвертому Всеросійському фестивалі-конкурсі імені О.Кошиця хорових народних колективів і вокальних ансамблів, де отримав перше місце. Керує студентським колективом професор Павленко Іван Якимович. Хореографічну підготовку забезпечує Лещинська Наталя. Аспіранти кафедри Цибульська Олена, Щокіна Мирослава та Хоменко Наталя активно допомагають в організації та проведенні репетиційного процесу. Упродовж двох років ( ) наші студенти мають за честь представляти Україну на Міжнародних фестивалях народної творчості в Туреччині (Селіфки, Газіантеп), які справили велике враження і на студентську молодь, і на викладачів, котрі брали участь в науковій дискусії: "україно-турецькі культурні взаємини". Наші студенти мали можливість зануритися не лише в феєрію фольклорного свята, 12

13 продемонструвати свої таланти, представити Україну та її народну творчість, а й пізнати інший світ, проти якого, можливо, мали, певну упередженість, сформовану ще думним епосом. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог та Болонського процесу. Саме в цьому контексті є актуальним співробітництво кафедри фольклористики з іноземними вищими навчальними закладами (Альбертський, Варшавський, Гданський, Краківський, Корсиканський, Люблінський, Пекінський, Сіднейський, Московський, Мурманський університети). На кафедрі фольклористики успішно навчаються громадяни інших держав Хамед Гафарісараві (Іран); Хіросі Катаока захистив кандидатську дисертацію "Культ предків в українському та японському фольклорі" (2006р.) Міжнародні зв'язки з фольклористичними осередками це шлях до подолання наукової відособленості, спосіб обміну досвідом, можливість популяризації національних традицій та живлення культурними та науковими надбаннями інших народів. Тому і студентство, і професорськовикладацький склад кафедри фольклористики є зацікавленою стороною. Саме тісна співпраця з кафедрою тюркології, "Союзом гагаузів України" (Тудора Арнаут) та з високодостойним професором Ірфаном Юнвером Насраттиноглу (Туреччина) надихнула нас запровадити вивчення турецької мови як іноземної, бо комунікативна здатність українського студента-фольклориста розкриє горизонти адекватного сприйняття турецької культури, фольклору. А ще знання турецької мови дасть можливість по-новому прочитати, декодувати й український народнопоетичний текст, який рясніє лексикою тюркського походження. Особистий контакт, спілкування з носієм мови та культурної традиції, занурення в етнографічну ситуацію є найефективнішим шляхом осягнення комплексу традиційних ідей, яким є фольклор. І насамкінець хочеться сказати. Процеси глобалізації є неминучими, проте ми спільно маємо дбати про те, щоб ті національні духовні скарби, які є осердям кожного народу і які роблять нас унікальними, а значить цікавими, не розчинились метеоритним дощем у космічній безодні, не канули в Лєту, перетворивши наших нащадків на індивідуумів "без роду, без племені". Ми маємо розумно використовувати можливості сьогодення: налагоджувати наукові, культурні, освітні контакти, щоб пізнати інших, щоб пізнати себе. Тож від щирого серця вітаємо усіх учасників симпозіуму, бажаємо творчого настрою та цікавості, гарних знайомств і майбутніх зустрічей. Ласкаво просимо приїздити до нашої гостинної України! 13

14 Ірина Покровська, канд. філол. наук (Україна) CПЕЦИФІКА ТУРЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ (на матеріалів прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби) Прикмети складають величезний пласт фольклору та усної народної творчості турків. Для детального вивчення прикмет цього етносу ми звертаємося до прадавніх політеїстичних релігій племен, що проживали на території Туреччини в прадавні часи, та до монотеїстичної релігії ісламу, яка досить сильно виплинула на свідомість сучасних турків. Турецькі прикмети мають неповторний колорит та дають змогу глибоко осягнути і зрозуміти турецьку культуру і побут. Турецькі фольклористи розрізняють два основних види народних прикмет. До першого з них належать вірування, пов'язані з конкретними явищами (somut varlıklarla ilgili), до іншого вірування пов'язані з абстрактними явищами (soyut varlıklarla ilgili). До прикмет, що пов'язані з конкретними явищами, належать прикмети, спрямовані на конкретні явища життя: будівництво житла, одруження, стосунками з сусідами тощо. У зв'язку з тим, що в рамках даного дослідженя неможливо осягнути весь масив турецьких прикмет, ми зосереджуємо нашу увагу на прикметах, пов'язаних з днями тижня та частинами доби. Актуальність даного дослідження обумовлена науковою потребою вивчення прикмет одного з різновидів турецького фольклору, який не був досліджений українськими науковцями. Частково цей факт можна пояснити теоретичними неузгодженостями у світовій фольклористиці, яка не виробила єдиного загальноприйнятного погляду на цей феномен усної народної творчості, зараховуючи його до явищ, що охоплюються узагальнюючим терміном "superstitions" (забобони). Вивчення турецьких прикмет є особливо важливим з точки зору вивчення мислення та картини світу турецького народу. Новизна дослідження полягає в тому, що вивчення турецьких прикмет, пов'язаних з днями тижня та частинами доби, вперше здійснюється в рамках вивчення тюркської фольклористики в Україні. Наводиться переклад прикмет з турецької мови на українську, а також подекуди проводиться їх порівняння з прикметами інших народів (як українців, так і тюрків). Об'єктом даного дослідження є турецькі прикмети, що стосуються днів тижня та частин доби, вибрані із збірок турецьких народих прикмет та отримані шляхом анкетування від носіїв турецької мови, які проживають в центральних районах Туреччини. Метою дослідження є вивчення та систематизація турецьких прикмет з зазаченим вище часовим діапазоном (дні тижні та частини доби). 14

15 Завдання даної розробки полягають у детальному семантичному аналізі турецьких народних прикмет, їх порівнянні з прикметами інших етносів, встановленні характерних рис для картини світу турків. У Туреччині, на території якої вже протягом багатьох століть проживають мусульмани, величезна кількість прикмет пов'язана з п'ятницею. П'ятниця це священний день тижня для мусульман. Всевишній Аллах в Корані говорить "Коли вас кличуть на колективну молитву в пятницю, спонукайтесь до спогадів Аллаха (до проповіді та намазу), полишивши торгові справи, це краще для вас, якщо тільки ви збагнете". В хадисе також зазначено: "Субота дарована іудеям, неділя християнам, а пятниця мусульманам"(http://islam.ru/lib/bairams/djuma/). Мусульманська релігія накладає заборону на ведення господарства у п'ятницю, що і відображається у прикметах: Cuma günü evdeki çöpler dışarı atılmaz У п'ятницю не викидають сміття з дому. Cuma günü toz dışarı atılmaz У п'ятницю не витрушують пил. Cuma günü örgü örülmez, insan kısmetini yitirir У п'ятницю не можна в'язати, бо буде нещастя. У п'ятницю не можна працювати, а особливо строго ця заборона накладається на момент призиву до молитви: Сuma günü salâ ezan arasında is yapılmaz У пятницю під час призиву до молитви (езану) не можна працювати. П'ятниця це день відпочинку та служіння Аллаху, і в цей день не слід займатися іншими "дріб'язковими" справами: Cuma akşamı tırnak kesilmez, insan gözden düşer В пятницю ввечері не можна зрізати нігті, бо це може спричитини смерть. За іншим повір'ям вважається, що не можна зрізати нігті вночі: Gece tırnak kesilmez ömrün kısa olur Хто зрізає нігті вночі, у того короткий вік. Yeni doğan bebek Cuma günü yıkanmaz Новонароджену дитину не можна купати в п'ятницю. Зустрічають прикмети про заборону працювати в суботу та вівторок. Yedi hafta boyunca Cumartesi günleri çamaşı yıkayanın evinden cenaze çıkar У того, хто пере білизну протягом семи субот, в будинку з'явиться покійник. За іншим народним повір'ям у вівторок не можна прати: Salı günü çamaşır yıkanmaz, yıkanan çamaşırı giyen onu üstünde kirletemeden ölür У вівторок білизна не переться, а той, хто одягне випрану в цей день білизну, помре, не забруднивши її. Прикмета Cumartesi ve Salı çamaşır yıkanmaz У суботу та вівторок не перуть білизну об'єднує дві зазначені вище прикмети і акумулює в собі накопичені народом протягом століть повір'я. 15

16 Субота, як ми вже зазначали вище, це священний день іудеїв. За їхньою релігією, Господь, що створив Землю на сьомий день, який був Суботою, відпочивав. Через це євреї вважають цей день священним, в цей день забороняється їм будь-що робити. Можливо, відголоски цього вірування і лежать в основі вказаних вище прикмет. За народними віруваннями турків вівторок це складний та нещасливий день. У багатьох же народів цей день вважався легким, удачливим, веселим та щасливим. Порівняймо турецьку прикмету Salı günü yolculuk iyi değildir У вівторок краще не розпочинати подорож та гагаузьку прикмету Salı günü yolculuk yapılır ve uüurlu sayılır У вівторок слід вирішувати в дорогу, бо вона принесе удачу. У турків існує прикмета Salı ve Cuma günleri kuluçka oturtulmaz У вівторок та п'ятницю не саджають квочку (порів. гагауз. Çarşamba ve Cuma günü kuluçka oturtulmaz У середу та пятницю не саджають квочку), яка перекликається з українським віруванням: " на Полтавщині цього дня все ж побоювались саджати квочку, бо не всі курчата вилупляться" (http://library.sokal.lviv.ua). Важливе місце у турків займають прикмети, що стосуються різних частин доби. Найбільше прикмет, а відповідно і заборон стосується ночі. Geceleri aynaya bakılmaz Вночі не дивляться в люстерко. Gece örümcek almak günah sayılır Вночі "знімати" павуків гріх або İkindiden sonra örümcek alınmaz У другій половині дня павуків "не знімають". Gece sakiz çiğnenmez, çiğneyenler için ölü eti yiyor denir Вночі не жують жувальну гумку, а про тих, хто жує, кажуть, що він їсть м'ясо мертвеця. Gece yızldızları saymak iyi değildir denir Вночі рахувати зорі вважається поганою прикметою. Gece çamaşır yıkanan yerden geçilmez, çamaşır sularının üzerine basılmaz Вночі не ходять по місцях, де переться білизна, а також не наступають на воду від білизни. Самим сприятливим часом для виконання всіх робіт вважався ранок, підтвердження чого є не лише вказані вище прикмети, повязані із нічними заборонами, а і прикмети-забобони, що стосуються другої половини дня (тур. ikindi) та вечора (тур. akşam): İkindiden sonra el işi yapılmaz У другій половині дні не займаються ручними ремеслами.ikindiden sonra bebek çamaşırı güneşe asılmaz У другій половині дня не вивішують на сонце білизну немовляти.ikindiden sonra hiç bir yere kül atılmaz У другій половині дня попіл не виноситься. Характерними для турків, як і для багатьох інших народів, є вірування в те, що не слід нічого віддавати з дому, особливо ввечері чи вночі. Наприклад: 16

17 Gece acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez Вночі гірке (перець, цибуля, часник) не виносять з будинку. Yoğurt, süt, peynir gece dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür veya yeşil bir dal konularak verilir Вночі йогурт, молоко, сир не виносять з дому. А якщо потрібно винести, то на них зверху кладуть вугілля або зелену гілочку. Gece evden eve tuz verilmez Вночі сіль не віддають з одного будинку в інший.(http://forum.donanimhaber.com). Отже, турецькі народні прикмети, у яких чітко прослідковується взаємозвязок між мусульманською релігією та язичницькими віруваннями, незважаючи на давнину їх виникнення займають важливе місце у свідомості турецького етносу. Перспектива подальшого вивчення турецьких прикмет полягає у дослідженні вірувань турецького народу, повязаних з іншими сферами життя та побуту (житлом, дітьми, тваринами тощо). Література: Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. К., Історія української культури/ За ред. І.Крип'якевича. К., Воско Г. Українське язичництво. К., Eyüboğlu I.Z. Bütün yönleri ile Anadolu inançları. Ankara: Koza yayınları, Kalafat Y. Balkanlardan Uluğ Türkistana Türk halk inançları. Ankara: Türk tarih kurumu basımevi, Saim S. 101 Türk efsanesi. Ankara: Akçağ, Şükrü E. Halk edebiyatı Araştırmaları. Ankara: Akçağ, Севім Пілічкова д-р філол. наук, проф. / Prof. Dr. Sevim Piliçkova (Македонія) НАРАТИВНА СПЕЦИФІКА ЕТНІЧНОГО ГУМОРУ ETNIK MIZAHIN FARKLI FONKSYONLARI Доповідь підкріплюється польовими матеріалами завдяки проведеному тривалому польовому науковому дослідженню в різних регіонах Македонії протягом 25 років. Дослідженням польового матеріалу було охоплено практично усі регіони країни, в тому числі проінтерв'юйовано відомих македонських оповідачів та зібрано численну кількість зразків усної народної творчості, створено базу даних (за можливості двома мовами), хоча не завжди респонденти однаково успішно могли передавати свої оповіді обома мовами. На вечорах народних оповідачів, у яких нам як дослідниці довелося брати участь, були присутні і турецькі, і македонські майстри слова. Згідно з даними, отриманими за цей час, в Македонії можна виділити засвідчені під час запису (насамперед анекдотів) такі особливості: це оповідачі, здатні передавати специфічні риси етнічного гумору. Вони надзвичайно успішно та професійно передають стилістику оповіді чи анекдоту з позитивними або негативними етнічними стереотипами. При цьому причиною успішності в подібній стилістиці може бути їхнє етнічне середовище або індивідуальні навички. 17

18 У процесі особистого контакту та аналізу продукованих цими майстрами текстів засвідчено, що найуспішніші оповідачі вміють дотриматися тієї надзвичайно хисткої межі оповіді, за котрою етнічний гумор дуже легко може перетворитися на етнічну агресію. Ми були свідками того, як на вечорах декламації подібних гумористичних творів більшість таких із яскраво вираженою етнічною складовою могли бути переадресованими від однієї етнічної групи до іншої. Ми спостерігали, як оповідачі використовують при цьому різні стилістичнохудожні засоби та механізми, найуспішнішим з котрих є, зокрема, наслідування певного етнічного діалекту чи то місцевої говірки. Висновок: для контролю етнічної агресії в гумористичній / анекдотичній оповідці провідну роль відіграє спосіб передачі суті жарту. Такою майстерністю зберегти неагресивну стилістику в оповіданні володіють лише найліпші оповідачігумористи, що запобігають появі надмірної офензиви стосовно того або іншого етносу. За нашими спостереженнями, одним із таких критеріїв є і кількість представників іншого етносу, присутніх на тому або іншому зібранні. 25 yıllık saha araştırmalarımız sonucu, Makedonya'da Türk halkının yaşadığı bölgelerde zengin kaynak malzemeleri derledik. Bu malzemeler Üsküp "Marko Çepenkov" Folkor Enstitüsü'nün Arşivinde bulunuyor. Araştırılan malzemelerin en büyük bölümü uzmansal ve bilimsel açıdan incenlenmiştir (deşifre edilip sınıflandırılmış ve Türkçe'den Makedonca'ya çevirisi yapılmıştır) bir bölümü ise yayımlanmıştır. Fıkra derlemesinin gerçekçeştirilmesini de, 25 yıllık bir dönem içinde Ülkenin her yanında yapılan araştırmalarından elde edilen kaynaksal malzemeler sağlamıştır. Araştırmalar Makedonya Cumhuriyeti'nin hemen bütün bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Bu arada, TÜrk ve Makedon tanınmış hikyecileri ile de görüşülmüştür ve çok sayıda halk eserleri toplanmıştır. Bunların varlığı ile çağdaş şartlar açısından bilinçlenmiş sağlanmıştır ve kaynaksal eserler iki dilde kaydedilmeye çalışılmıştır. Bu ancak, hikayelerini her iki dilde başarıyla anlatabilen hikayecilerle çalışılan olaylarda gerçekleştirilebilmiştir. Araştırmacı olarak katıldığımız hikaye toplantılarında, Türk hikaye anlatıcıları olduğu gibi, Makedon halk hikayecileri de katılmaktadırlar. Özellikle bu gibi fıkraların bu şekilde kaydedilmesi sırasında, iki şakacı hakkındaki (Nasraddin Hoca ve Itar Peyo) hikayelerin anlatımında çok ilginç durumlar yaşanmıştır. Daha ilk fıkralar anlatılırken, dinleyiciler başta bir veya öbür mizah kahramanından yana taraf tutmaktaydılar. Bu arada her iki taraf da neden taraf tuttuklarını açıklamaya çalışıyor, hikayecileri de, bir veya öteki mizah kahramanın kişilik üstünlüğünü sağlaya en iyi örneklerini sunmaya körüklüyorlardı. Aslında, aynı motiflerin farklı varyantları anlatılmaktaydı. Ancak, bu derlemenin ön kısmında belirtilen içerikteki eylemin değişmesi de vurgulanmaktaydı. Bu gibi anlatım faaliyetlerinde başarılı olarak kendini gösteren bazı hikayecilerin ismi özellikle ayrı gruplanmıştır. Bunlar, 18

19 hakikaten çok başarılı anlatımları ile bunu haketmişlerdir ve bu dalda bir bakıma uzman sayılmaktadırlar. Bunlar ayrıca, etnik mizahın farklı fonksiyonlarını özel bir şekilde anlatmak yeteneğine sahip olan hikayeciler olarak da bilinmektedirler. Bu gibi anlatım eylemini gerçekleştirmekte hakiki profesyoneller olarak, pozetif veya negatif etnik stereotipleri ile ilgili hikaye-fıkra anlatımını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bunların bu başarılı anlatım tarzı, gerek etnik ortamlarına ait olsun, gerek kendi ortamlarına ait olsun aynı şekilde geçerli olmaktadır. Kendileriyle doğrudan yapılan temaslarda ve onların sözlü anlatımlarındaki metinlerin analizinde de aralarında eniyi olanların, mizahı çok kolay bir şekilde saldırıya çevirecek olan o hasas çizgiyi başarılı bir şekilde kontrol edebildiklikleri görülmüştür. Kendileriyle direkt olarak kurulmuş olan temaslarda bunun sebeblerini açıklayan bazı olgular saptanmıştır. Hafif mizahın açık bir saldırıya geçmesi olasıllığı, belirli bir fıkranın mizahı anlatımı sırasında, hikayenin farklı etnik mensubiyetinden olanlara atfedilmesi sırasında, oldukça büyüktür. Bu durumlar çok çabuk ortak eğlence anları, hoşnutsuzluk ve birbirini çekememezliğe dönüşmekte ve hatta düşmanlık tepkilerinin gösterilmesine yol açmaktadır. Böyle bir nahoş durumum atlatılmasını, sadece sunulan motifin bütünlüğünü iyi bilen ve etnik bakımından yönlendirilmiş olan fıkraların anlatımı sırasında çeşitli tepkilerin beliriverebileceğini iyi bilen uzman ve tecrübeli hikayeciler başarmaktadır. Her zaman bunun bilincinde olan bu hikayeciler, bu halk düzyazı eserleriyle nasıl hile (manipülasyon) yapacaklarını bilmektedirler. Her iki milliyet mensupların katıldığı hikaye-fıkra anlatım toplantılarında, etnik özellikli eserlerin çoğunun, mizah odağının kolayca değiştirildiğinin ve farklı milliyetlerden olan bir gruptan diğer gruba çok kolayca geçirildiğinin tanığı olunmaktadır. Bu gibi eserleri anlatırken, hikayecilerin daha başarılı olabilmeleri için, türlü anlatım araçları ve mekanizmaları kullandıklarını da görülmektedir. En çok kullanılan araçlardan biri, fıkra hangi millete yönelik olacaksa, o milletin şivesini (vurgusunu) taklit etmektir. Hikayecinin bu aracı kullanmasının esas nedeni, hikaye hangi millet mensuplarına yönelik ise onların ve dinleyecilerin dikkatlerini çekmektir. Ama, bunun başarılması için hikayecinin, hikaye dinlemeye katılanların tümünü tanımasına bağlıdır. Sadece bu gibi durumlarda, dinleyiciler somut bir fıkradaki mizahın hangi millete yönelik olduğunu önceden bilmelerine gerek duyulmaz. Uzun yıllardan beri Makedonya'nın her yanında yapılmış olan araştırmalardan elde edilen verilere göre de sonuç: Hikayelerin, dinleyicilerin belirli bir millet hakkındaki betimlemelerine daha uygun olması durumlarında beklenen efektin de o denli daha başarılı olacağıdır. Yani, bu başarı hikayecinin kullandığı anlatım araçlarına bağlıdır. Eğer, hikayecinin kullandığı araçlar yanlış ise, veya başarısız bir şekilde 19

20 sergilendiyse o zaman bir fıkranın mizahının odaklanması dinyeyiciler arasında netliğe kavuşmamaktadır. Bu gibi başarısızlık, dinleyicilerde bir nahoş mizah tepkisi yaratmaktadır. Etnik bakımından yönlendirilmiş mizahlı fıkralardaki saldırının kontrol edilmesi hususunda çok önemli olan unsurlardan biri, hikayedeki şakanın özel biçimde aktarılmasıdır. Bu gibi durumlarda sadece yetenekli hikayecilerin anlatım tarzı ile (büyük ölçüde saldırı havası yaratan fıkra şakası anlatılırken) bu saldırı başarılı şekilde kontrol edilmekte ve bir millete karşı aşırı bir şekilde yönlendirme yapılması önlenmektedir. Gözlemlere göre, saldırının seviyesini belirtme kriterileri arasında, dinleyiciler arasındaki belirli bir millet mensuplarının sayısı da bulunmaktadır. Hikayecinin fıkrasındaki bir millet mensubunu mizah konusu olup olmayacağı, dinleyiciler arasındaki bir minlet mensuplarının sayısına bağlıdır. Örneğin, bir anlatım toplantısında belirli bir milletin mensuplarından sadece bir veya iki kişi varsa, bu sefer hikayeci o millete ait daha fazla fıkra anlatmaktadır. Yani, dinleyiciler arasında bir milletin mensupları çoğunluktaysa, bu sefer hikayeci çoğunlukta olan millet mensuplarına ilişkin daha az sayıda fıkra anlatmaktadır. Hikayecinin dinleyiciler arasında somut kişinin (belirli bir millet mensubunun) kendi milletine ait fıkrayı doğru ve küsmeden kabul edip etmeyeceğini bilmediği durumlarda ise, hikayeci bunu tespit etme maksadıyla bir hazırlık yapmaktadır. Bu amaçla kullanılan araçlardan biri, hikayecinin önce kendisinin de mensubu olduğu millete ait bir şakayı içeren fıkrayı anlatmasıdır. Bu, hikayeciye bir diğer millete yönelik fıkrayı anlatmakta teredüt ettiği durumlarda hafifletici bir durum olarak nitelendirilmektedir. Hikayecinin fıkrayı önce kendisi veya ailesinin fertlerine yönelik şekilde anlatması, kullanılan bu mekanizma anlatım tarzında olağanüstü bir önem taşımaktadır. Demek oluyor ki, bu mekanizma fıkra dinleme toplantısında hikayecinin de mensubu olan milletin en az olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Kendi kendini küçük düşürme aslında, hikayecinin dinleyicilere, fıkradaki şaka konusu olan millete özdeşleştiğini göstermektedir. Hikayeci bu mekanizmayı kullandıktan ve kendi milletinin mensubu olan stereotiple tanıştıktan sonra, hikayeci başka millet mensuplarına yönelik olan fıkraların anlatma zamanının gelip gelmediğini değerlendirir. Bu gibi yöntemlerin fıkra anlatma toplantılarında nedenli tutulduğunu, bizzat buna benzer toplantılara katılarak görebilmek mümkün olmuştur. Yapılan araştırmalardan edinilen tecrübeye göre, bu gibi hikaye anlatma toplantılarında kullanılan bu mekanizma iki veya fazla millet mensubunu birbirine yaklaştırma amacını taşımaktadır. Bu, hikaye anlatma toplantılarında çok başarılı bir şekilde gerçekleştirlmektedir, çünkü bu toplantılarda hiçbir millet grubu ayrılmaksızın, fıkraların saldırgan özelliği etkisi içinde kalmaktadır. Bu durumun esas sebebleri ise şimdiye kadar elde 20

МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER

МАТЕРІАЛИ / BİLDİRİLER Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології кафедра тюркології і кафедра фольклористики Інститут фольклорних досліджень Туреччини ВГО "Союз гагаузів України" Кiev Milli

Detaylı

ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ

ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЛІТЕРАТУРА ФОЛЬКЛОР ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИ Випуск 33 Частина 1 (Гагаузька культура) У збірнику містяться уміщено статті, присвячені вивченню самобутньої

Detaylı

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО "Затверджую" Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) " " 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО

Detaylı

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології

Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Інститут іноземної філології Кафедра перекладознавства Оніщенко Ю.О. Тестові завдання для контролю рівня знань з практичного курсу

Detaylı

THE SIGNS OF DECONSTRUCTIVE READING OF DERRIDA IN MEVLANA S ENGLISH TRANSLATIONS AND GESTALT THEORY

THE SIGNS OF DECONSTRUCTIVE READING OF DERRIDA IN MEVLANA S ENGLISH TRANSLATIONS AND GESTALT THEORY Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 26 (65), 2. 2013 г. С. 289 296. THE SIGNS OF DECONSTRUCTIVE READING OF DERRIDA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

FRANSIZCA ALINTILARIN, TÜRKÇE YAPIM EKLERI AÇISINDAN MORFOLOJIK DURUMLARI:

FRANSIZCA ALINTILARIN, TÜRKÇE YAPIM EKLERI AÇISINDAN MORFOLOJIK DURUMLARI: Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 27 (66). 3. 2014 г. С. 106 114. УДК 811.512.1 FRANSIZCA ALINTILARIN, TÜRKÇE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI

Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Bu proje AB tarafından desteklenmektedir. Diyalog İçin Halk Bilimi Projesi Ankara Etkinlik Haftası Çerçevesinde BALKANLAR VE TÜRKİYEDE HALK KÜLTÜRÜ KONFERANSI Türkiye & AB Sivil Toplum Diyaloğu II Kültür

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yuliya Biletska. Tel: 0(370) 4333198, Dahili 2872. yuliyabiletska@karabuk.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Yuliya Biletska. Tel: 0(370) 4333198, Dahili 2872. yuliyabiletska@karabuk.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Yuliya Biletska Tel: 0(370) 4333198, Dahili 2872 yuliyabiletska@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, oda 504 ÖĞRENIM: Doktora 2008-2011, Siyasal Bilimler

Detaylı

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu.

- Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Yüzyıllar sonra ortaya çıktı - Nasreddin Hoca'nın mezarı Eskişehir Sivrihisar'da bulundu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof.Dr.Erol Altınsapan, Sivrihisar ilçesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Zeki Akçam 2. DoğumTarihi :14.07.1979 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam ediyor) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Doğu Akdeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TARİHİ COĞRAFİ FİN KURAMI UYGULAMALARI DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Axel Olrik in Epik Yasaları Anti Aarne nin Masal Tipleri Kataloğu Stith Thompson un Halk

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

1973 (PHD) Turkish Folklore ( Elazıg Folktales) Faculty of Letters and Science, Atatürk Üniversity, Erzurum

1973 (PHD) Turkish Folklore ( Elazıg Folktales) Faculty of Letters and Science, Atatürk Üniversity, Erzurum Umay Türkeş- Günay Education 1987 (Prof.) Turkish Literature to Turkish Language and Literature, Education Faculty of Gazi University 1980 Associated Professor(Doç) Faculty of Letters, Hacettepe University.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı)

Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum Havalimanı) Millî Folklor, 2009, Y l 21, Say 84 Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu 22 Kasım 2005 Türkoloji Günleri nde Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile (2 Ağustos 2008 Erzurum

Detaylı

Vizioni M in hedefleri şunlardır:

Vizioni M in hedefleri şunlardır: Kültür Derneği Vizioni M " - Üsküp 1 Tacettin ŞHABANİ Kültür Derneği Vizioni M - genç entellektüeller tarfafınca kar amacı güdmeyen, kültür sivil toplum kuruluşu olarak, Makedonya halkının maneviyatına

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı GRAFİK TASARIM VE MASAÜSTÜ YAYINCILIK Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI AYLIK BÜLTEN OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Serbest ve yönergeye uygun çizgi çalışmaları yaptık. 8 rakamı ile büyük ve küçük Ö harflerini boyadık ve yazdık. Altında-Arasında-Üstünde, Baş- Son kavramlarını

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Vissarion Grigoryeviç Belinski'nin eleştirisinde Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in yeri (Ayşe Pamir Dietrich ) 1987

ÖZGEÇMİŞ. Vissarion Grigoryeviç Belinski'nin eleştirisinde Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in yeri (Ayşe Pamir Dietrich ) 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Altan AYKUT 2. Doğum Tarihi: 24.10.1942 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Öğrenim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rus Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi DTCF 1965

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans

ÜNİTE TÜRK DİLİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II. Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans HEDEFLER İÇİNDEKİLER SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ II Seminer Kongre Sempozyum Forum Telekonferans TÜRK DİLİ II Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Topluluk karşısında yapılan konuşma türlerini bilecek, Sözlü anlatım

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TURKIC LANGUAGES AS A LINGUA-FRANCALİNGUA-FRANCA OLARAK TÜRKÇE

TURKIC LANGUAGES AS A LINGUA-FRANCALİNGUA-FRANCA OLARAK TÜRKÇE Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 26 (65). 1, ч. 1. 2013 г. С. 331 338. УДК 811. 512. 161 TURKIC LANGUAGES AS

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK ETKİNLİKLERİ

OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK ETKİNLİKLERİ OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK ETKİNLİKLERİ Çocukların daha bilinçli eğitilmeleri, yeteneklerinin ortaya çıkartılması, zeka düzeylerinin saptanması gibi belli başlı amaçları olan ana okullarının yararları kuşkusuz

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : FATMA ŞAHAP BRANŞ

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

YAŞAR KEMAL İN İNCE MEMED ROMANINDA KONUŞMA DİLİ YAPISININ (SÖYLEM DİLBİLİMİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ)

YAŞAR KEMAL İN İNCE MEMED ROMANINDA KONUŞMA DİLİ YAPISININ (SÖYLEM DİLBİLİMİ IŞIĞINDA İNCELENMESİ) Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). 3, ч. 1. 2012 г. С. 247-253. УДК 811.512.161+367 YAŞAR KEMAL İN İNCE

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ

1. YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL/GÜZ DERS BİLGİ FORMU Ahşap İşleri I DERS KODU GES 109 1. Yarıyıl / Güz Dönemi (Proje, 2 14 28 Geleneksel sanatlar arasında yer alan Ahşap sanatlarının tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama.

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama. Öğrenme Çıktıları GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Çocuk Edebiyatı Dersin Kodu OKÖ 204 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF

KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF KİM OLDUĞUMUZ TEMASI BİLGİ OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI 1.SINIF 1. Bir hikaye veya masalda geçen karakterleri öğrenir. 2.Tahminde bulunur. 3.Dinleme alışkanlığı kazanır. 4.Dinlediği hikaye/masalın özelliklerini

Detaylı

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ

ÖZEL ALEV LİSESİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV TARİHLERİ 01 / 01 ÖĞRETİM YILI. DÖNEM HAZIRLIK SINIFI SINAV LERİ 19.0.01 Salı ALMANCA.. 0.0.01 Çarşamba 1.0.01 Perşembe TÜRKÇE 7.0.01 Çarşamba İNGİLİZCE.. 19.0.01 Cuma ALMANCA...0.01 Perşembe TÜRKÇE 6.0.01 Cuma

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006. Doktora Türk Halk Bilimi Ege Üniversitesi 12/2012 1. Adı Soyadı: Şerife Seher EROL 2. Doğum Tarihi: 05.05.1983, Silifke, MERSİN 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ege Üniversitesi 06/2006

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Bilgilerinizi ve Borsanızca görevlendirilecek temsilcinizin iletişim bilgilerinin Birliğimize iletilmesini rica ederim.

Tarih Sayı Konu. Bilgilerinizi ve Borsanızca görevlendirilecek temsilcinizin iletişim bilgilerinin Birliğimize iletilmesini rica ederim. L ANKARA TİcARET BORSASı GENEL SEKRETERLİÖİNE MACUN MAH. ı7ı.sokak NO:4 YENİMAHALLE ANKARA Tarih Sayı Konu 31.01.2014 04ı ıı 17. TKG Programı TOBB TÜRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi 23C~ Balkanlar, Doğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU. www.pariltiyayincilik.com

ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI PARILTI YAYINCILIK YAYIN KATALOĞU. www.pariltiyayincilik.com ÇOCUK YAYINCILIĞININ PARLAYAN YILDIZI YAYINCILIK 2 15 YAYIN KATALOĞU www.pariltiyayincilik.com 1 KÜÇÜK PRENS İçindekiler Çocukların Parlayan Yıldızı! 3 4-5 6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1. Derece Bölüm Üniversite Yıl

EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1. Derece Bölüm Üniversite Yıl EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1 1. Adı Soyadı : Yakup CİVELEK 2. Doğum Tarihi : 20 08 1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi İlahiyat 1984 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Millî Eğitim Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları Ödül Yönergesi. İlgi de kayıtlı Millî Eğitim Bakanlığı TKY Uygulamaları Ödül Yönergesi çerçevesinde Yılın Kaliteli

Detaylı

: Prof.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN HELVACI 01/08/1962. Buca Eğitim Fakültesi. Buca Eğitim Fakültesi

: Prof.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN HELVACI 01/08/1962. Buca Eğitim Fakültesi. Buca Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ş.Bozkaplan 1 / 6 22/12/2009 1022 Adı Soyadı Prof.Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim HELVACI 01/08/1962 Profesör

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) İhtisas Komitesi Prof. Dr. Öcal OĞUZ Komite Başkanı Komite Üyeleri Komite Başkanı: Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Başkan

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

İÖP307 Sınıf Yönetimi

İÖP307 Sınıf Yönetimi İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I.ŞUBE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Pazartesi / I. Sınıf Pazartesi / II. Sınıf Pazartesi / III. Sınıf Pazartesi / IV. Sınıf İÖP401 Okul

Detaylı

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar

1. Evrak Listesi 2. Vize Formu. Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1. Evrak Listesi 2. Vize Formu Belarus Vizesi Gerekli Evraklar 1-) BELARUS İÇİN GEREKLİ EVRAK BİLGİSİ 2 ADET ARKA FONU BEYAZ VESİKALIK RESİM VEDE GEÇERLİLİK SÜRESİ OLAN PASAPORT Uzun süreli vize istendiği

Detaylı

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ

GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR. Fotoğraf YARIŞMA ŞARTNAMESİ FAALİYET TAKVİMİ GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR Fotoğraf YARIŞMANIN ADI: GİRESUN UN EVLERİ YARIŞMANIN TÜRÜ: Fotoğraf YARIŞMANIN KONUSU: Geleneksel Giresun un Evlerini Fotoğraflamak. YARIŞMANIN AMACI: Giresun un doğal güzelliklerine

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Ekrem İMAMOĞLU Belediye Başkanı

Ekrem İMAMOĞLU Belediye Başkanı MEDYA SPONSORU Dostlarım, Tüm Dünyaya yaymak istediğimiz bir enerji, anlatmak istediğimiz bir mesaj var. Bu; barışın, sevginin, kardeşliğin ve birliğin mesajı. Tüm insanlık için niyetimiz çok net. Barış

Detaylı

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ 6.1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ PROF. DR. ALİ DUYMAZ 1. Adı Soyadı Ali DUYMAZ İletişim Bilgileri Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Adres Çağış Yerleşkesi BALIKESİR Telefon 02666121000/1419 Mail

Detaylı

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU

KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU KAZAKİSTAN ISSA-TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM GÜNLERİ RAPORU ALMATI (20-23 KASIM 2015) 20 Kasım 2015 Cuma: İlk gün konu ile ilgili öğrenci haricinde konunun ilgililerinin katıldığı bir panel düzenlendi.

Detaylı

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN I. Sınıf Örgün 14 Nisan 2014 Pazartesi TAR 1030 Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi B460 - B359 09:00 Doç.Dr. Melih TINAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ 16 Nisan 2014 Çarşamba TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi B356 -B357

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi

2. Ekolojik yapı uygulama atölyesi 5-12 Temmuz 2015 Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü ada art art & culture içerik Asırlar boyu göç toprakları olmuş bereketli Anadolu coğrafyasında hem yerine aitliğin hem de yerine ait yapının bir

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. YAZILI PUAN. 1. Soru 2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ 2014 LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ Adaylar LYS-3 de Türk Dili Edebiyatı ile Coğrafya-1 testlerinden sınava girecekler. Özellikle eşit ağırlık ve sözel alanda tercih yapacak adaylar için her iki

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL DENİZATI ANAOKULU DERS PROGRAMI

ÖZEL DENİZATI ANAOKULU DERS PROGRAMI ADI: DENİZYILDIZLARI ÖĞRETMENİ: HACER ÇOBAN- SELİN KOÇ tesi ALMANCA İNGİLİZCE Salı DRAMA ALMANCA Çarşamba İNGİLİZCE BEDEN E. MÜZİK Perşembe SATRANÇ ALMANCA DRAMA Cuma İNGİLİZCE ALMANCA ETKİNLİKLERİ İÇİNDE

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

HABERLER. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 26. Sayı

HABERLER. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi 26. Sayı HABERLER MAKEDONYA DA TÜRKÇE EĞİTİM 6 YAŞINDA Makedonya nın Batısında yer alan Kırçova şehrinde Türkçe Eğitimin 6. Yılı münasebetiyle bir tören düzenlendi. TİKA tarafından organize edilen ve Makedonya

Detaylı

11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Halkbiliminin İçeriği Halkbiliminin diğer bilimlerle ilişkisi Halkbiliminin sınıflandırılması DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 Halkbiliminin İçeriği Prof. Dr. Dursun

Detaylı

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi

Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Eğitimi Kullanıcı Dostu Arayüzler Oluşturun www.userspots.com 1 Kullanılabilirlik Eğitimi Nedir? Kullanıcı Deneyimi Eğitimleriyle tasarım süreçlerinize

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı