OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ"

Transkript

1 OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR* Yrd. Doç. Dr. M. SinanYARDIM** * Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe İSTANBUL, E-posta: ** Yıldız Teknik Ünv., İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, E-Posta: ÖZET Park etme gereksinimi ve bunun karşılanması, motorlu taşıtlarla iç içe olan kentsel yapının doğal ve kaçınılamaz bir öğesidir. Park yönetimi ise kentsel otopark sisteminin merkezindeki bir unsurdur [1]. Bu çalışmada, teknolojik çözüm araçlarının otopark yönetimine katkısı, İstanbul deneyimi özelinde, sistematik bir yapı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Otopark yönetiminde teknolojik uygulamalardan beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için yol kenarı ve yol dışı teknolojik otopark öğelerinin entegre olarak tasarlanıp uygulanması önemli bir gerekliliktir. İstanbul genelinde; yol kenarı otoparklarda kişisel cihazların kullanılması (el terminalleri), bilgilendirme hizmetleri (Web, VMS, SMS, vs.), ödeme hizmetleri (SMS, Abone kartları, Kredi Kartları, Nakit, vs.), denetim ve güvenlik hizmetleri (otomatik/mobil denetim, kapalı ve açık kamera ile denetimi, mobil takip hizmetleri ile personel denetimi vs.), kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar (liftler, yarı otomatik otoparklar, tam otomatik otoparklar, dönme dolap tipi uygulamalar vs.) ve geçiş kontrol sistemleri (bariyerli, plaka tanıma sistemi, RFID vs.)bu uygulamalardan bazılarıdır. Bu çalışmada İstanbul genelinde uygulanan teknolojik otopark çözümlerinin; kurulumu, uygulama süreci ve konu hakkındaki deneyimler paylaşılacaktır. Anahtar Sözcükler: İstanbul otopark problemi, Otopark yönetiminde teknolojik çözümler, Park etme teknolojileri. 1. GİRİŞ Türkiye nin 15 milyonluk motorlu taşıt parkının yaklaşık %20 lik dilimini oluşturan İstanbul, bünyesinde yaklaşık 1,85 milyonu otomobil olmak üzere, 2,8 milyon taşıt bulundurmaktadır yılında ülkemizde kişiye düşen araç sayısı yaklaşık 100 iken, 2011 verilerine göre bu değer 202 dir [2]. Artan otomobil sahipliği beraberinde otopark sorununu da getirmektedir. Taşıtların önemli bir kısmının yol kenarına park ediyor olması ise, taşıt trafiği odaklı yükün İstanbul üzerinde ne denli bir baskı oluşturduğunun tipik göstergelerinden biridir. Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır [1]. Bu noktada otopark yönetimi ve denetimindeki entegre teknolojik uygulamalar, çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyel taşımaktadır. Günümüzde pek çok metropolde olduğu gibi, İstanbul da ciddi bir otopark 1

2 problemiyle 1 karşı karşıyadır. AVM ler, hastaneler, okullar, resmi kurumlar ve konutların otoparkları hariç İstanbul geneli yol kenarı ve yol dışı (açık, yer altı ve yerüstü kapalı katlı) otopark kapasitesi, 2011 yılı itibariyle 2765 adet otoparkta yaklaşık araçtır. Mevcut otoparkların araçlık bölümünün (31 ilçe ve 463 adet otopark) yani %21 lik diliminin işletmeciliği İSPARK ile sağlanmaktadır. Olması gereken kapasite için, bugün bilimsel ve sağlıklı bir değer bulunmamakla beraber rakamları telaffuz edilmektedir. Bu rakamın yaklaşık 1/5 i kadar ( ) yol kenarı düzenlenmiş otopark alanı olması gerekmektedir 2. İstanbul da gelinen noktada problemlerin sebepleri çok ve çeşitlidir. Ülkemizde 1950 lerde ortaya çıkan kentleşme ve göç olgusunun, plansız bir büyümeyle göğüslenmeye çalışılması, bugünkü kaotik durumu sürekli olarak beslemiştir. Problemlerin sebepleri; kentsel yapı ve planlama, idari, mevzuat, kurumsal ve personel, uygulama ve işletme gibi başlıklarda sıralanabilir. Tüm bu sebeplerin ötesinde, etkin bir otopark yönetiminin öneminin, hem merkezi hem de yerel yönetimlerce, ne yazık ki, çok geç anlaşılmış olması ise, üzerinde durulması gereken temel bir husustur. iyileşmeler sağlarken, diğer taraftan ulaşım planlamalarının etkili araçlarından birini oluşturmaktadır [3]. Otopark yönetimi, park imkânlarının daha verimli kullanımıyla sonuçlanan çeşitli politikalar ve programlara dayanır. Bu açıdan, kentiçi trafik yönetiminin göz ardı edilemez önemli unsurlarından biridir [Şekil 1]. Otopark yönetimi çalışmalarında, mevcut otopark planlama uygulamalarıyla ilgili problemler araştırılmakta, otopark tesislerinin maliyetleri ve geliştirilen yöntemlerle elde edilebilecek gelirler tartışılmakta, özel otopark yönetim stratejileri ve bunların nasıl uygulanabileceği gibi konular açıklanmaktadır. Otopark yönetiminin; tesis maliyet tasarrufu, gelişmiş hizmet kalitesi, daha esnek tesis konumu ve tasarımı, gelir oluşumu, verimli arazi kullanımı, talep yönetimi ve akılcı büyüme (Smart-Growth), yürünebilirliği arttırma, altyapı yönetim maliyetlerini azaltma, su kirliliğini ve küresel ısınma etkilerini düşürme, daha yaşanabilir yerleşim merkezlerinin oluşturulması gibi çeşitli faydaları vardır [4]. Kentiçi ulaştırma sisteminde ortaya çıkan park etme gereksiniminin, planlı ve sistematik bir şekilde yönetilmesi; bir taraftan trafik tıkanıklıklarında gözle görülür 1 Otopark problemi: Taşıt sürücülerinin kent içi ulaşım sisteminde, park yeri ihtiyacının karşılanamaması sonucu ortaya çıkan sirkülasyon problemi ve doğurduğu olumsuz etkiler olarak tanımlanabilir [1]. 2 Bu oran, şehirde yaşayan her 100 kişiye düzenlenmiş bir yol kenarı otopark yeri kabulünden hareket edilerek varılmıştır. Şekil 1: Otopark Yönetiminin Kentiçi Trafik Yönetimindeki Yeri [5]. 2

3 Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak, otopark yönetiminde ve denetiminde de teknolojik ve otomasyon uygulamaları önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında; gerekli ve uygun yerlere otopark yaparak yetersiz kapasiteyi artırmak, yol dışı park etmeyi teşvik etmek, park talebini azaltacak stratejileri uygulamak, taşma etkilerini minimize etmek, toplu taşımayı cazip hale getirmek, transfer merkezlerini destekleyen park etdevam et alanlarını yaygınlaştırmak, etkin park tasarımı ve düzenlemeleri yapmak gibi bilinen çözümler üzerinde durmaktan ziyade, teknolojik uygulamalar incelenmiştir. 2. TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİN OTOPARK YÖNETİMİNDE KULLANILMASI Teknolojik çözümler; iletişim, bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güven[ir]liği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok işletme, denetim ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik olarak hizmet verecek sistemleri içermektedir. Teknolojik çözümlerden oluşturulan tipik bir akıllı ulaşım sistemi; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür [Şekil 2]. Otopark yönetiminde akıllı ulaşım sisteminden beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp, uygulanması önemli bir gerekliliktir. Günümüzde çeşitli ülkelerde yaygın olarak kullanılan teknolojik tabanlı gelişmiş park etme uygulamaları Tablo 1 de verildiği şekilde sınıflandırılabilir. Şekil 2: Tipik Bir Akıllı Ulaşım Sistemi Mimarisi [1]. 3

4 Tablo 1: Dünyadaki-İstanbul daki Teknolojik Otopark Uygulamalarının Durumu. Teknolojik Otopark Uygulamalar İstanbul Uygulamaları / Durumu I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisi tarafından) Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri Geliştiriliyor RFID (Radyo frekansı ile tanım[lam]a) sistemleri Geliştiriliyor Çok işlevli parkomatlar Çok işlevli el terminalleri Geliştiriliyor Araç içi parkmetreler (in-car meter) Doluluk sensörlü uygulamalar Bir yada daha fazla sistemin kombinasyonunu içeren hibrid uygulamalar II- Bilgilendirme hizmetleri VMS uygulamaları Web de gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları Geliştiriliyor Web den ya da telefondan e-randevu sistemi SMS/GSM park uygulamaları Geliştiriliyor Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri PLC uygulamasıyla mekanik, yarı otomatik ve dönme dolap tip otopark uygulamalarının doluluk oranlarının izlenmesi Üzerinde çalışılıyor III- Ödeme hizmetleri SMS/GSM park uygulamaları Geliştiriliyor Kredi kartı Üzerinde çalışılıyor Ön ödemeli ve sonradan ödemeli akıllı kartlar Üzerinde çalışılıyor Abone kartları Gerçek zamanlı ücretlendirme uygulamaları Üzerinde çalışılıyor IV- Denetim ve güvenlik hizmetleri Yol kenarı otoparkların otomatik/mobil denetimi Üzerinde çalışılıyor Kapalı ve açık otoparkların kamera veya sensörlerle denetimi Geliştiriliyor Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Geliştiriliyor Yangına karşı elektronik yangın ihbar sistemi V- Kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar Liftler Yarı otomatik otoparklar Tam otomatik otoparklar Uygulanması için çalışılıyor. Dönme dolap tipi uygulamalar İç ve dış elektronik yönlendirmeler Kısmen var VI- Geçiş kontrol sistemleri Bariyerli RFID Üzerinde çalışma yapılması düşünülmektedir. Plaka tanıma sistemi Üzerinde çalışma yapılması düşünülmektedir. 4

5 Günümüzde, İstanbul metropoliten alanında, yukarıda tanıtılan teknolojik araçlarından, 15 tanesi uygulanmaya başlanmış, 8 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 6 tanesi ise henüz mevcut değildir [Tablo 1, Şekil 3]. Burada yukarıdaki otopark yönetimi araçlarından bazıları ayrıntıya girilmeden tanıtılacaktır. Yol kenarı otoparklarda kişisel cihazların kullanımı: Kablosuz/Mobil iletişim teknolojileriyle, park görevlileri el terminallerini kullanarak GPRS ve WAP üzerinden plaka girmek suretiyle park etmeyi denetlemekte ve otopark ücretini tahsil etmektedirler. Ayrıca, otopark yönetim yazılımı ve terminal SMS/GSM yöntemiyle park edebilmeyi de desteklemektedir [6]. RFID teknolojisi: Radyo dalgaları vasıtasıyla bilginin uzaktan, kablosuz olarak alınması takibi ve ayırt edilmesini içeren bir sistemdir. RFID elektronik etiket, RFID okuyucu ve değerlendirme sistemlerinden oluşan yapının, genel ve caddelere has uygulamaları vardır. Bu teknoloji; açık, kapalı ve yol kenarı park yönetimi uygulamaları dışında, her türlü taşıt takip ve ücretlendirmesi, buna bağlı esnek ve eşzamanlı tarife uygulaması, trafik verisi toplanması, sinyalizasyon kontrolü, ruhsat, sigorta, emisyon takibi gibi konularda da kullanılabilmektedir [6]. OGS ve KGS uygulamaları RF uygulamalara örnektir. Çok işlevli parkomatlar (Pay & display machine): Beyanı esas alan bir yol kenarı park etme aracıdır. Hem nakit ve kredi kartı ile hem de GSM üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Bu sistemler ile park görevlisi/denetmeni sayısı azaltılmakta, güvenlik ve yaygın kullanım artırılmaktadır. Tamamen modüler yapısı ve merkezi arıza tespit sistemi ile donatılmış bulunduğundan, bakım ve onarımı son derece kolay ve hızlıdır [6]. Ancak sokaklara konuşlandırıldığından dolayı vandalizme maruz kalabilmektedir. Çok işlevli el terminalleri: Park etme beyanının hem elektronik hem de görevli esasına göre yapılabileceği otopark yönetim sistemlerine cevap verebilen bir sistemdir. Taşıt, park yerine girdikten sonra görevli tarafından ilgili perona, cihazın tuş takımı ya da sanal klavyesi kullanılarak plaka yazılır ve taşıt sürücüsünün kalmayı düşündüğü süre öğrenilerek ilgili seçenekler sisteme girilir. Bu bilgilerin bir çıktısı/fişi sürücüye verilir. El terminalleri; nakit, akıllı kart, önceden veya sonradan ödeme şeklindeki uygulamaları desteklemektedir [6]. Ayrıca SMS/GSM ve e-randevu sisteminden park eden araçların raporları sistem tarafından ilgili terminallere düşürülebilmektedir. Araç içi parkmetre sistemi: Kişiye özel taşınabilir park metre ve kart olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Taşınabilir park metre, araç içinde muhafaza edilmekte ve sürücüde bulunan bir ön ödemeli akıllı park kartının aktive edilmesini sağlamaktadır. Park etmeyi başlatmak için; parkmetre cihazı on (açık) konumuna alınmakta; sonrasında akıllı kart takılarak aktivasyon yapılmaktadır. Bu cihaz, dışarıdan park kontrol elemanının görebileceği bir şekilde araç içerisinde konumlandırılmaktadır. Örneğin ayna konsoluna takılması gibi. Her bir park etmeden sonra, ücret akıllı kartın hafızasına kaydedilmektedir [6]. Bu uygulamanın kartsız tipleri de mevcuttur. Doluluk sensörlü yol kenarı otopark yönetimi: Yol kenarlarında ve yol dışındaki otoparklarda birim araç başına 5

6 yerleştirilen doluluk sensörlerinin sağladığı bilgilerle otoparklarda park alanı yönetimi, denetimi ve ücretlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu sistem; araç (elektronik etiket/tag), yol (park yerinin belirlenmesi; doluluk sensörleri), yönetim ve bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. Bilgilendirme hizmetleri: Değişken mesaj sistemi (VMS-iable Message Signs) uygulamaları, bir merkezdeki otopark otomasyon yönetim sisteminden kentin uygun noktalarında bulunan elektronik değişebilir/değiştirilebilir mesajlı tabelalar aracılığıyla otopark yeri arayan sürücülere, yakın çevredeki otoparklar hakkında dolu/boş bilgisi gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesini sağlamaktadır. Gerçek zamanlı ve dinamik yapılı sistemlerdir. Otopark yoğunluk haritaları: Web de kentiçi yol ağının etkin kullanılması için gerçek zamanlı trafik ve otopark doluluk durumunun sunulduğu Yoğunluk Haritaları nda; otopark adres, kapasite, gerçek zamanlı doluluk oranı, ücret ve diğer hizmet bilgileri kamuya sunulmaktadır. e-randevu sistemi: Müşteri memnuniyetine yönelik bir otopark hizmetidir. Otoparklardaki doluluk bilgisi merkez sunucuya gönderilerek, kullanıcıların bu bilgilerden yararlanarak internet yoluyla, önceden park yeri rezervasyonu yapması esasına dayanmaktadır. Kullanıcılara arama trafiğine girmeme ve park taşmasının olumsuz etkilerinden sakınma imkânı vererek, zaman ve iş gücü kaybını önlemeye yardımcı olacak bir hizmettir. Cep telefonları: Cep telefonları otopark uygulamalarında, doluluk oranını öğrenme, randevu alma, park etme süresini belirleme ve ücret ödeme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistem, GPRS ve WAP tabanlı olabileceği gibi sadece SMS ile de uygulanabilir. SMS-park, ön kayıtlı veya ön kayıtsız olarak kullanılabilmektedir. Navigasyon cihazları: GPS tabanlı navigasyon cihazlarına yüklenen haritalara otopark bilgileri eklenebilmektedir. Bu paketleri kullanan sürücüler, otopark adres ve kapasite bilgilerine erişebilmektedirler. Yakın bir gelecekte anlık doluluk bilgileri de sürücülerle paylaşılabilecek. Ödeme hizmetleri: Yukarıda sunulan teknolojilerin çoğunda, nakit dışındaki ödeme hizmetleri için; cep telefonu, kredi kartı, debit kart, kontür kartlar, abone kartları ve akıllı/kent kartları kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak, çok işlevli entegre akıllı kartların kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Kart türüne göre, ön ödeme, anında ödeme ve sonradan ödeme seçenekleri sunulabilir. Denetim ve güvenlik hizmetleri: Çeşitli uzaktan algılama cihazlarıyla, yol kenarı parkların ve buradaki görevli personelin otomatik/mobil denetimi yapılabilmektedir. Ayrıca kapalı ve açık otoparklarda, giriş ve çıkışlara yerleştirilen kamera ve sensörlerle, gerçek zamanlı denetimler yapmak ta mümkündür. Ayrıca özellikle kapalı, yer altı ve yer üstü katlı otoparklarda yangına karşı elektronik merkezi yangın ihbar sistemi de olması gereken bir sistemdir. Kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar: Özellikle uygun yol kenarı ve açık otoparklarda kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak; vale gerektiren liftler ve vale gerektirmeyen yarı otomatik otoparklar ve dönme dolap tipi teknolojik 6

7 otopark çözümleri kullanılabilmektedir. Bu sistemlerin birim araç maliyetleri liftlerde Avro, yarı otomatik otoparklarda Avro ve 8 li dönme dolap tiplerde ise Avro civarındadır. sistemler ile park yerlerine taşınması ve geri getirilmesini sağlayarak kısıtlı alanlarda otopark yapılabilmesini sağlayan, kapasite ve verimliliği arttıran; yazılım, mekanik, elektronik ve kontrol sistemleri ile entegre edilmiş otopark yapıları ve otopark yönetim sistemleridir. Özetle araçların bilgisayar kontrollü yatay ve düşey taşıyıcılar ile insansız olarak taşınması ile park edilmesini sağlayan otopark sistemleridir. Kapasite arttırmaya yönelik kullanılan bir diğer çözüm de otomatik otopark sistemleridir. Bu sistemler; araçların bilgisayar kontrollü, elektro-mekanik RFID Çok İşlevli Parkomat Çok İşlevli El Terminalleri Araç İçi Parkmetre Doluluk Sensörü VMS Uygulaması Şehir Kartları Güvenlik/Denetim Kameraları Park EDS Dönme Dolap Tam Otomatik Otopark Bariyer Liftler Yarı Otomatik Otopark Plaka Tanıma Şekil 3: Teknolojik Otopark Çözümlerinden Bazıları Geçiş kontrol sistemleri: Bariyerli, RFID li ve plaka tanıma sistemi gibi uygulamalarla yaygın olan 7 yürütülebilmektedir. En türü bariyerli geçiş

8 sistemleridir. RFID li ve plaka tanıma sistemli geçiş kontrol sistemleri durmaksızın geçiş sağladıklarından (nonstop) daha kısa sürede otoparka giriş ve çıkış yapılabilmektedir. Ancak her iki sisteminde bazı dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. RFID sistemlerinde kullanılan okuyucunun geometrik boyutu önemli bir problem. Bir diğer problem okuyucunun gücünden kaynaklanan manyetik alanın sağlık üzerindeki olumsuz etkisidir. Plaka tanıma sistemlerinden kaynaklanan en önemli dezavantaj ise; gerek plakanın kirliliğinden gerekse yapısallığından ya da otoparka girişte oluşabilecek kuyruklamadan dolayı okunmaması ya da yanlış okunmasıdır. 3. İSTANBUL UYGULAMALARI İstanbul un otopark problemlerinin çözümü için, teknolojik uygulamaların bir kısmı bugün devreye alınmıştır. Bunun için önceki bölümde değinilen teknolojik otopark çözümlerinin uygulanmasına yönelik olarak otopark yönetim ve işletmecilik bileşenleri Tablo 2 de belirtilmiştir. Klasik bir otopark işletmeciği için de temel öğeler olan; taşıt tanıma (taşıt bilgilerinin giriş yapılması), bilet kesme, denetim ve ödeme başlıklarında toplanan bu bileşenler; teknolojik çerçevenin sınırlarını belirleyen iletişim, hedeflenen çözüm, zamanlama ve sıklık türleri alt başlıklarında sınıflandırılmıştır. İstanbul genelinde İSPARK tarafından yürütülen otopark işletmeciliğinde kullanılan; çok işlevli el terminalleri, bariyerler, güvenlik kamera uygulamaları, liftler, yarı otomatik otoparklar, dönme dolap tipi uygulamalar, VMS uygulaması, webde gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları ile ilgili bilgiler de Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 2: Genel Otopark İşletmecilik Modeli Öğeleri [7] İletişim Hedeflenen Çözüm Zamanlama Tanıma Bilet Kesme Denetim Ödeme Yerinde Uzaktan Kişiye özel kimlik (kimlik kartı vb) Kişisel cihazlarla (cep telefonu vb) Taşıta özel kimlik (plakadan) Anlık Yerinde Uzaktan Kimlik esaslı bilet (Tek kimlik-tek bilet) Ödeme esaslı bilet (Tek ödeme-tek bilet) Anlık Üyelik (park etmeden önce) Sıklık Bir defa (tek park) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Taşıt Park yeri Anlık Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Nakit Kredi kartı Akıllı kart Faturalandırma ile Ön ödemeli Anında ödemeli Sonradan ödemeli Bir defalık Haftalık Aylık 8

9 Tablo 3: İstanbul daki Bazı Teknolojik Otopark Uygulamalarının Durumu. Teknolojik Otopark Uygulamaları Çok işlevli el terminalleri Bariyerler Güvenlik kameraları Liftler Yarı otomatik otoparklar Dönme dolap tipi uygulamalar VMS uygulaması Web de gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları Açıklamalar MHz kartları okuyabilen, tümleşik olarak GPRS, GSM ve üstü teknolojileri destekleyebilen Pidion Bluebird BIP-1300 marka el terminali ile mali değere sahip fiş kesme uygulamasıyla, 2011 Ağustos ayı sonu itibariyle 28 İlçedeki 312 noktada adet el terminali ile yol kenarı otopark ücreti tahsil edilmektedir. 15 Ekim 2008 ile 30 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam adet işlem yapılmıştır. 42 adet otoparkta, 105 adet bariyer ve 41 adet bilet makinesi bulunmaktadır. 37 otoparkta 335 analog sistemli güvenlik kameraları mevuttur. Ancak 18 otoparkta 291 kameralık IP sistemli kamera uygulamasının ihalesi yapılmıştır. Şu anda uygulama aşamasındadır. Bugün itibarıyla uygun açık ve katlı otoparklarda kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak; vale gerektiren liftler, vale gerektirmeyen yarı otomatik otoparklar ve dönme dolap tipi uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak yapılan uygulamalar ve sistemlerin devinim oranları Tablo 4 de gösterilmiştir. Sırasıyla liftlerde birim araç maliyeti , yarı otomatik otoparklarda ve dönme dolap tiplerde ise Avro aralığındadır. Kullanıcılara Balmumcu Katlı Otoparkındaki doluluk oranlarını eş zamanlı olarak gösteren 2 tam dinamik, 4 trafik ve 2 raket olmak üzere toplam 8 değişken mesajlı tabela kullanılmaktadır. İstanbul da Anadolu ve Avrupa yakasının değişik bölgelerinde VMS konumlandırılması için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. İBB Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla, İSPARK a ait toplam 82 adet açık, 19 adet kapalı ve 233 adet yol kenarı olmak üzere toplam 334 adet otoparkın bilgileri ile 22 adet P+R otoparkları da bu haritaya işlenmiştir. Tablo 4: Teknolojik Otopark Çözümleri. Lokasyonlar Teknolojik otopark çözümü Sistem- Lift/Adet Kapasite\Devinim Cihangir Katlı Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar Araç\0,7 Eminönü Açık (Zindanhan) Mekanik Lift/Duopark araç \1,25 Zindanhan Açık Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar 1 9 Araç\1 Şişli Eser Açık Mekanik Lift/Katopark araç\1,2 Kartal Atatürk Çay Bahçesi Açık Mekanik Lift/Katopark Araç\1,1 Kadıköy Evlendirme Dairesi Açık Mekanik Lift/Katopark Araç\1,3 Mercan Açık Dönme Dolap Sistemi/Polipark 1 8 Araç\2.6 Eminönü Açık Mekanik Lift/ Wöhr-Bahar Araç\ 1.3 Kadıköy Evlendirme Dairesi Açık Dönme Dolap Sistemi/Polipark 1 8 Araç\1.5 Merter Katlı Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar Araç\ SONUÇ Otopark yönetiminde gelişmiş teknolojik uygulamalar, kentiçi otopark yönetimi ve işletmeciliğinde büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada tanıtılan ve 6 grup altında sunulan 30 başlık içeriğindeki teknolojik araçlardan, 15 tanesi İstanbul da uygulamaya başlanmış, 8 tanesinin üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İstanbul da uygulanan/uygulanacak olan gelişmiş teknolojik otopark yönetim ve denetim çözümleri, aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır. 9

10 Belirli bir otopark kontrol merkezinden gerçek zamanlı ve dinamik olarak yönetilebilmelidir. Sistem, metropoliten alanı temsil etmesi yanında, bölgeler/zonlar bazında da kullanılabilmelidir. Sistemin; kurulum, işletim, bakım ve onarım maliyetleri uygun olmalıdır. Sitem, özel sektör tarafından işletilen otoparklarla da entegre olabilmelidir. Sistemin performansı gerçek zamanlı, dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülebilmeli; otoparklar için kalite endeksi tanımlanabilmelidir. Gerçek zamanlı olarak merkezi bir denetime imkân sağlamalıdır. Tamamen bilgi teknolojilerine açık ve genişletilebilir bir sistem olması yanında, gerektiğinde manüel operasyonlara da izin vermelidir. Özellikle, Web, GSM ve GPS tabanlı uygulama imkânları güçlü ve güncellenebilir olmalıdır. Taşıtların otoparkı kullanma bilgilerini (lokasyon, plaka, model, peron girişçıkış zamanı, gerçek ve beyan edilen kullanım süresi, ücret, ödeme türü vs), park personeli ve merkezi operatör bilgilerini, periyodik olarak işleyip sistemde saklayabilmelidir. Ayrıca hızlı bir istatistiki raporlama arayüzüne de sahip olmalıdır. Nakit ödeme yanında, gelişmiş diğer ödeme araçlarına uygun ve entegre bir yapıda olmalıdır. Güvenli tahsilat takibi; abone, kaçak taşıt, kaçak bilet takibi ve bunların belirli periyotlarda raporlanabilmesine imkan sağlamalıdır. Park süresini geçiren taşıt sürücülerini, sesli ve görüntülü araçlarla uyarabilmelidir. Özel müşteri, özel tarife periyodu ve özel park yeri kiralama operasyonları için esnekliğe sahip olmalıdır. Acil durum planlarına entegre olabilmelidir [1]. Bu gerekliliklerin optimum düzeyde sağlandığı bir otopark yönetim sistemi, İstanbul un kentiçi taşıt trafiği kökenli bir çok probleminin çözüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinmelidir ki; İstanbul da sürdürülebilir kentiçi ulaşım için, gelişmiş teknoloji ile desteklenmiş otopark yönetimi ve denetimi, bugün artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü teknoloji odaklı düzenlenmiş otoparklar; mobiliteyi kolaylaştırır, ekonomiyi destekler, müşteri memnuniyetini arttırır, ekolojiye katkı sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. KAYNAKLAR [1]. M. Sinan YARDIM ve Abdullah DEMİR, İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, İMO, 8. Ulaştırma Kongresi, [2]. Abdullah DEMİR, Güncel ve Gelecekteki Otomobil ve Otopark Trendleri, Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, Mayıs 25, [3]. M. OKUBAY, Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, [4]. Todd LITMAN, Parking Management Strategies, Evaluation and Planning, Victoria Transport Policy Institute, [5]. ANONİM, İSBAK VMS Sunumu, İSPARK-Ağustos [6]. Abdullah DEMİR ve Ali ÇAVDAR, Yol Kenarı Park Etme Teknolojileri ve İstanbul Uygulaması, OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bil. Kitabı, s , Bursa, [7]. Kadir GURBETCİ, Comprehensive Parking Management Strategy, Viyana&İstanbul Ulaşım Sempozyumu, İBB ve Viyana Belediyesi ortaklığıyla (Bil. Kitabı yok), İstanbul, 07 Mayıs

İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı

İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı Dr. Mustafa Sinan Yardım YTÜ İnşaat Müh. Böl., Davutpaşa Yerleşimi, 34210 Esenler, İstanbul Tel: (0212) 383 51 83 yardim@yildiz.edu.tr

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri

Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri Nedap OGS Sistemleri Türkiye Genel Distribütörü Atitek Elektronik LTD. UHF Temelli OGS Sistemleri COPYRIGHT Bu doküman ve içindeki bilgiler Atitek Elektronik Sistemleri ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

Detaylı

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi...

Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... Akbil den İstanbulkart a Elektronik Ücret Toplama Sistemi... 1987 yılından beri, şehir insanının hayatını kolaylaştıran çözümler üretiyoruz. Nitelikli insan gücümüz ve tecrübemizle elektronik ücret toplama

Detaylı

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ

(PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ (PLAKA TANIMA TAŞIT TANIMA) OTOYOL İHLAL VE OTOPARK SİSTEMLERİ HDH Plaka Tanıma Sistemi HDH Plaka Tanıma Sistemi, kameralardan alınan araç görüntülerinin üzerindeki plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka

Detaylı

Akilli Pedestal Sistemleri

Akilli Pedestal Sistemleri Akilli Pedestal Sistemleri MEKANO, uzaktan hareket kontrolü, otomasyon uzerine bugüne kadar birçok büyük projeye imza atarak ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır. Kuruluşumuz, uluslararası tecrübeye

Detaylı

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI OTEKON 08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 01 04 Haziran 2008, BURSA YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI Abdullah DEMİR* Ali ÇAVDAR** *İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad.

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. i-sign İçerik Yönetim Yazılımı İçerik yönetim yazılımı LCD ve LED tabanlı bilgilendirme sistemlerinde ekranlarda

Detaylı

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/

YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri. http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ YEŞİL FİLO Filo Yönetim Sistemleri http://www.yesilfilo.com/ http://www.yesilgps.com/ http://www.8gdop.com/ HAKKIMIZDA; Araç Filo Yönetim sektöründe hizmet veren Yeşil Filo Yönetim Hizmetleri,eşsiz filo

Detaylı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Kent ve Ulaşım Ulaşım bir türetilmiş taleptir bir amaç için

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması 2012 Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması Mehmet Akif LEVENT Istanbul Büyükşehir Belediyesi 24.11.2012 İçindekiler İçindekiler... 1 Elektrikli Araçların Başkenti Oslo... 2

Detaylı

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti

Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti Social Media Hızlı ve Güvenli Vale Hizmeti!!! ValeApp Vale işletmeleri ve mobil kullanıcılar için geliştirilmiş araç park etme, çağırma ve ödeme süreçlerini hızlı ve güvenli

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

YÖNETİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ PEYZAJ HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ TEKNOLOJİK HİZMETLER BAŞKANIN MESAJI Uzun yılların vermiş olduğu deneyimimizi insanı merkeze alan, sürdürülebilir

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile... CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale gelir, Araçların kavşaklarda

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU ATIK YÖNETİMİ SUNUMU BAŞAKŞEHİR İstanbul un yeni ilçelerinden Başakşehir 2008 yılında Küçükçekmece ve Esenler den ayrılan mahalleler ile Bahçeşehir Belde Belediyesi nin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Başakşehir

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Profesyonel Haberleşme Çözümleri.

Profesyonel Haberleşme Çözümleri. Profesyonel Haberleşme Çözümleri www.aselsan.com.tr Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Çözümleri ASELSAN ın Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Sistem Çözümleri, normal, kriz veya afet durumlarında,

Detaylı

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ

YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM FİLO YÖNETİMİ ARAÇ İZLEME SİSTEMLERİ YÖNTEM M2M ÇÖZÜMLERİ Makineler arası iletişim olarak değerlendirebileceğimiz Yöntem M2M çözümleri sayesinde, sahada bulunan her tür makineden dilediğiniz veriler

Detaylı

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir.

Sistem kullanıcısına hangi geçiş noktalarında hangi zaman aralıklarında geçebileceği gibi yetki atamaları tanımlanabilir. n Tanımı : Sistem kampus kart sistemine kayıtlı mifare teknolojisine sahip akıllı kartların, belirlenen geçiş noktalarında kullanıcı yetkisi dahilinde okuyucular vasıtası ile kullanılmasını ve bu noktalarda

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO

Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO Sağlıkta RFID Akın Altunbaş CEO İçerik 01 02 03 04 05 06 07 08 Giriş Sağlık Sektörü için RFID Teknolojisi Sağlık Sektörü için RFID Çözümleri RFID nin Faydaları Uygulamanın Sorunları ve Engelleri Önerilen

Detaylı

Elektronik Denetleme Sistemleri

Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Ülkemizde hızla artan araç sahipliliği ve bunun bir sonucu olarak artış gösteren trafik kazaları, trafik denetiminde elektronik sistemlerin

Detaylı

İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu

İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu İNTEK OTOGAR Otogar Yönetim Otomasyonu Her türlü kontrollü ve hızlı araç geçiş sistemini(kartli GEÇİŞ, OGS, HGS v.b) destekleyen otomasyonumuz, otogar işletmelerinin iş süreçlerinin tam bir verimlilik

Detaylı

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr

Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr Erkut KIRMIZIOĞLU Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı erkut.kirmizioglu@sanayi.gov.tr SUNUM PLANI GİRİŞ AKILLI ŞEBEKE İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI BİLEŞENLERİ İLERİ ÖLÇÜM ALTYAPISI FAYDALARI

Detaylı

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr MOBİL DEVLET DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr TAŞINABİLİR (MOBİL) TEKNOLOJİLER MOBİL DEVLET NEDİR? Kamusal bilgi ve hizmetlerin sunulmasında mobil teknolojilerden yararlanılmasıdır

Detaylı

Şehir KART Çözümleri

Şehir KART Çözümleri Şehir KART Çözümleri ŞEHİR KART HİZMETLERİ Amaç; Belediyenin Hizmet Alanı içerisindeki tahsilat ve ödeme noktalarına, Perakende hizmetlerinin alındığı Alışveriş yerlerine, ŞEHİR KART larını kullanan kentlilere

Detaylı

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi

Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi 444 0 262 www.kocsistem.com.tr Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Nesnelerin İnterneti Çözüm Ailesi KoçSistem Uzaktan Varlık Yönetim Sistemi Sitelink, uzaktaki kritik lokasyonlarınızı tek noktadan izlemek

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Kurumsal & Biz Kimiz?

Kurumsal & Biz Kimiz? Kurumsal & Biz Kimiz? Hakkımızda TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLARI MÜŞTERİLERİNİN İŞ VERİMLERİNİ ARTIRMALARINA HİZMET EDECEK BİÇİMDE YORUMLAYAN OPAK AİLESİ HER SEKTÖR VE ÖLÇEKTEN ŞİRKETE ÇÖZÜM SUNUYOR. Şirketleri

Detaylı

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi

Before the light. www.logiba.com. AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Before the light www.logiba.com AKILLI ŞEHiR AYDINLATMA SiSTEMi Sanayi Siteleri Depolar Otopark Alanları Alışveriş Merkezleri Hayat ışığın kontrolünde, ışık ise sizin... Sokak Aydınlatmaları Park ve Bahçeler

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar

İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize sınırsız fırsatlar sunar İşletmenize Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki insanların verimliliğini arttıracak yeni perspektifler sağlayarak onların tüm potansiyellerini kullanmalarına imkan

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ www.voltrun.com ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI VE İSTASYON AĞ ÇÖZÜMLERİ Commercial Hızlı Şarj Edebilme Voltrun Commercial, hızlı şarj edebilme kapasitesi ile uzun mesafeli kesintisiz yolculuk sağlar.

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series

Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series Konut güvenliği çözümleri Konut projeleri için Easy Series 2 Easy Series Güvenlik Paneli Kolay ve güvenilir koruma sağlar Konut projelerinize değer katın Prestijli apartman blokları, yüksek binalar ve

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz)

Eresense Elektronik Şirket Sunumu. (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) Eresense Elektronik Şirket Sunumu (www.eresense.com sitesinden daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz) 11.02.2013 1 Hakkımızda Eresense Elektronik, Istanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde 2009

Detaylı

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR MSM-211-2 www.minovateknoloji.com ULAŞIM ÇÖZÜMÜ Araç Validatörleri Temassız kartlı, Geniş Renkli TFT LCD Grafik Ekran (800*480, 7 inch) Tam online, GPRS/Egde Gerçek

Detaylı

Araç Takip Sistemi DIT Paket

Araç Takip Sistemi DIT Paket Araç Takip Sistemi DIT Paket FiloWay Araç Takip Sistemleri, sürekli gelişen teknolojiyi, rekabetçi fiyat ve eksiksiz destek hizmeti ile sunmaktadır. FiloWay in sunduğu en önemli maliyet avantajı entegre

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik.

2006 yılında Türksat A.Ş. nin çağrı merkezini kurup, 5 yıl süreyle işlettik. Biz Kimiz Faaliyetlerimize 2002 yılında çok şubeli şirketlerin merkez ve şubeleri arasındaki telefon görüşmelerinin ücretsiz yapmasını sağlayan altyapı projeleri gerçekleştirerek başladık. Süreç içerisinde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı

Bina Teknolojileri. Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Bina Teknolojileri Sintony 60: Güvenlik tasarım ile tanıştı Yaşam kalitesi İhtiyaçlarımı karşılayacak, evimin tasarımıyla uyumlu, kullanımı kolay ve güvenli bir çözüm istiyorum. İhtiyaç Evinizde yüksek

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi

Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi Çağrı Alın Çağrı Yapın Yeni nesil iletişimde kaliteli çözümünüz: PbxMaster Ip Santral Sistemi PbxMaster, yazılım tabanlı olarak SAZAK Telekom tarafından geliştirilmiş yeni nesil santral sistemidir. PbxMaster

Detaylı

Kurum içerisinde istenilen bölgelere giriş-çıkış denetimiyle güvenlik sağlanmakta, üye ve personel devam kontrolü yapılmaktadır.

Kurum içerisinde istenilen bölgelere giriş-çıkış denetimiyle güvenlik sağlanmakta, üye ve personel devam kontrolü yapılmaktadır. SmartCAMPUS Kampüs Yönetim Sistemi, Akıllı Kart çözümleri üye memnuniyetini ve kurum içerisindeki idari verimliliği artırarak, kurum yönetimlerine etkin geri dönüş ve kontrol olanağı sağlamaktadır. Elektronik

Detaylı

Multicar ile şirketinize hız ve avantaj katın.

Multicar ile şirketinize hız ve avantaj katın. ulticar ulticar Multicar ile şirketinize hız ve avantaj katın. Kurumsal araç ve filo kiralama hizmetlerinde anahtar teslim rahatlık sunan Multicar ile detaylarla yorulmayın, finansal ve operasyonel avantajlardan

Detaylı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bir kuruluşudur 1/32 Organizasyon YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU DİREKTÖRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR BİLİM VE TEKNOLOJİ DANIŞMA KURULU STRATEJİ

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri

Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri MOBİL PAZARLAMA Dünya da ve Türkiye de Mobil in Yeri Dünyada 1,5 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Türkiye de kadınların %44 ü, erkeklerin %56 sı akıllı telefon kullanıyor. Cep telefonu kullanıcılarının

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Lokasyon Genel Teklifi

Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Lokasyon Genel Teklifi Mobil Pazarlama İzinli Veritabanı ve Hedefli Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ BİLECİK ÜNİVERSİTESİ IP TELEFON SİSTEMİ Bilecik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 12.01.2012 Neden IP Telefon (1/9) 2 Önceki santral hurdadan hibe idi 15 sene öncesinin teknolojisi. Maksimum

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ KULLANIMI ve ULAŞIM 3. Ders KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI 4.

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

UniTravel Sistem Yapısı

UniTravel Sistem Yapısı UniTravel Sistem Yapısı 1. UniTravel Sistemi 2. Müşteriler 3. Tedarikçiler Modüller 1. Web Sitesi 2. Satış ve Tedarik Modülleri 2.1. Uçak Modülü 2.2. Otel Modülü 2.3. Tur Modülü 2.4. Transfer Modülü 2.5.

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

E-Devlet Kapısı Uygulamaları

E-Devlet Kapısı Uygulamaları E-Devlet Kapısı Uygulamaları SUNUM İÇERİĞİ Belediyemizin Sunduğu Hizmetler E-Devlet ve E-Devlet Kapısı Nedir? Yapmış Olduğumuz E-Devlet Projeleri E-Devlet Kapısından Sağlanan Kazanımlar Yapmayı Planladığımız

Detaylı

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi

Polytex Tekstil Yönetim Sistemi Polytex Tekstil Yönetim Sistemi MEDİKUS MEDİKUS Ltd. Şti. Profesyonel Hastane Çözümleri Cinnah Cad. Farabi Sok. No:30/1, 06690 Ankara, Türkiye Tel. +90 (312) 428 83 40 Faks. +90 (312) 428 83 42 medikus@medikus.com.tr

Detaylı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.tpark.com.tr --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS

AR-GE ÜRETİM YAZILIM HİZMET TEKNİK SERVİS AR-GE ÜRETİM Mobiltrust, Mobil takip ve uzaktan veri iletim sistemleri konularında son derece güçlü elektronik tasarım, yazılım ve üretim geliştirme yeteneklerine sahip, sektöründe güvenilir ve öncü bir

Detaylı

ANKARA DA AKILLI ULAŞIM EGO Genel Müdürlüğü. 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ANKARA DA AKILLI ULAŞIM EGO Genel Müdürlüğü. 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2014 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ABB TRAFİK ABB TRAFİK (WEB) TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI www.ego.gov.tr/trafik Ankara trafik yoğunluğu haritasına kavuştu. Trafik yoğunluğu haritasıyla herkes Ankara il

Detaylı

SİGMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT EĞİTİM SANAYİ TİCARET A.Ş

SİGMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT EĞİTİM SANAYİ TİCARET A.Ş SİGMA MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK SAVUNMA SİSTEMLERİ BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT EĞİTİM SANAYİ TİCARET A.Ş Firmamız, 2015 yılında kurulmuş olup Savunma Sanayi, Bilişim ve İnşaat Sektöründe faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi

Yönlü Sayaçlar. uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Yenilikçi, Esnek ve Çok Yönlü Sayaçlar Bütün uygulamalar için tüketim verilerinin elde edilmesi Siemens ten güvenilir, esnek, emniyetli sayaçlar Tasarruf etmek isteyenlerin, tüketim verileri hakkında etkin

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı

entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı W Ağustos 2013 entbus pro web tabanlı enerji izleme yazılımı entbus pro kompanzasyon ve enerji kalitesini analiz etmeyi sağlayan bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. İşletmelerde yer alan enerji ölçüm cihazlarını

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik ve Bilgi Sistemleri ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Fiziksel Dağıtımdan Tedarik Zincirine u Mallar, Hizmetler ve Bilgilerin Akışı u Tedarik Zincirinde Bilgi: Bilinirlik ve Görünürlük u Satış Noktası

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı