OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ"

Transkript

1 OTOPARK YÖNETİMİNDE ENTEGRE TEKNOLOJİK UYGULAMALAR: İSTANBUL ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR* Yrd. Doç. Dr. M. SinanYARDIM** * Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Göztepe İSTANBUL, E-posta: ** Yıldız Teknik Ünv., İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı, E-Posta: ÖZET Park etme gereksinimi ve bunun karşılanması, motorlu taşıtlarla iç içe olan kentsel yapının doğal ve kaçınılamaz bir öğesidir. Park yönetimi ise kentsel otopark sisteminin merkezindeki bir unsurdur [1]. Bu çalışmada, teknolojik çözüm araçlarının otopark yönetimine katkısı, İstanbul deneyimi özelinde, sistematik bir yapı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Otopark yönetiminde teknolojik uygulamalardan beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için yol kenarı ve yol dışı teknolojik otopark öğelerinin entegre olarak tasarlanıp uygulanması önemli bir gerekliliktir. İstanbul genelinde; yol kenarı otoparklarda kişisel cihazların kullanılması (el terminalleri), bilgilendirme hizmetleri (Web, VMS, SMS, vs.), ödeme hizmetleri (SMS, Abone kartları, Kredi Kartları, Nakit, vs.), denetim ve güvenlik hizmetleri (otomatik/mobil denetim, kapalı ve açık kamera ile denetimi, mobil takip hizmetleri ile personel denetimi vs.), kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar (liftler, yarı otomatik otoparklar, tam otomatik otoparklar, dönme dolap tipi uygulamalar vs.) ve geçiş kontrol sistemleri (bariyerli, plaka tanıma sistemi, RFID vs.)bu uygulamalardan bazılarıdır. Bu çalışmada İstanbul genelinde uygulanan teknolojik otopark çözümlerinin; kurulumu, uygulama süreci ve konu hakkındaki deneyimler paylaşılacaktır. Anahtar Sözcükler: İstanbul otopark problemi, Otopark yönetiminde teknolojik çözümler, Park etme teknolojileri. 1. GİRİŞ Türkiye nin 15 milyonluk motorlu taşıt parkının yaklaşık %20 lik dilimini oluşturan İstanbul, bünyesinde yaklaşık 1,85 milyonu otomobil olmak üzere, 2,8 milyon taşıt bulundurmaktadır yılında ülkemizde kişiye düşen araç sayısı yaklaşık 100 iken, 2011 verilerine göre bu değer 202 dir [2]. Artan otomobil sahipliği beraberinde otopark sorununu da getirmektedir. Taşıtların önemli bir kısmının yol kenarına park ediyor olması ise, taşıt trafiği odaklı yükün İstanbul üzerinde ne denli bir baskı oluşturduğunun tipik göstergelerinden biridir. Günümüz şartlarında, özellikle karayolu kapasitelerini artırmanın, iyi ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığı pek çok kesim tarafından anlaşılan bir gerçektir. Artık, çözümlerin odağını her türlü ulaştırma altyapısının en uygun şekilde yönetilmesi oluşturmaktadır [1]. Bu noktada otopark yönetimi ve denetimindeki entegre teknolojik uygulamalar, çözüm sürecine önemli katkılar sağlayacak bir potansiyel taşımaktadır. Günümüzde pek çok metropolde olduğu gibi, İstanbul da ciddi bir otopark 1

2 problemiyle 1 karşı karşıyadır. AVM ler, hastaneler, okullar, resmi kurumlar ve konutların otoparkları hariç İstanbul geneli yol kenarı ve yol dışı (açık, yer altı ve yerüstü kapalı katlı) otopark kapasitesi, 2011 yılı itibariyle 2765 adet otoparkta yaklaşık araçtır. Mevcut otoparkların araçlık bölümünün (31 ilçe ve 463 adet otopark) yani %21 lik diliminin işletmeciliği İSPARK ile sağlanmaktadır. Olması gereken kapasite için, bugün bilimsel ve sağlıklı bir değer bulunmamakla beraber rakamları telaffuz edilmektedir. Bu rakamın yaklaşık 1/5 i kadar ( ) yol kenarı düzenlenmiş otopark alanı olması gerekmektedir 2. İstanbul da gelinen noktada problemlerin sebepleri çok ve çeşitlidir. Ülkemizde 1950 lerde ortaya çıkan kentleşme ve göç olgusunun, plansız bir büyümeyle göğüslenmeye çalışılması, bugünkü kaotik durumu sürekli olarak beslemiştir. Problemlerin sebepleri; kentsel yapı ve planlama, idari, mevzuat, kurumsal ve personel, uygulama ve işletme gibi başlıklarda sıralanabilir. Tüm bu sebeplerin ötesinde, etkin bir otopark yönetiminin öneminin, hem merkezi hem de yerel yönetimlerce, ne yazık ki, çok geç anlaşılmış olması ise, üzerinde durulması gereken temel bir husustur. iyileşmeler sağlarken, diğer taraftan ulaşım planlamalarının etkili araçlarından birini oluşturmaktadır [3]. Otopark yönetimi, park imkânlarının daha verimli kullanımıyla sonuçlanan çeşitli politikalar ve programlara dayanır. Bu açıdan, kentiçi trafik yönetiminin göz ardı edilemez önemli unsurlarından biridir [Şekil 1]. Otopark yönetimi çalışmalarında, mevcut otopark planlama uygulamalarıyla ilgili problemler araştırılmakta, otopark tesislerinin maliyetleri ve geliştirilen yöntemlerle elde edilebilecek gelirler tartışılmakta, özel otopark yönetim stratejileri ve bunların nasıl uygulanabileceği gibi konular açıklanmaktadır. Otopark yönetiminin; tesis maliyet tasarrufu, gelişmiş hizmet kalitesi, daha esnek tesis konumu ve tasarımı, gelir oluşumu, verimli arazi kullanımı, talep yönetimi ve akılcı büyüme (Smart-Growth), yürünebilirliği arttırma, altyapı yönetim maliyetlerini azaltma, su kirliliğini ve küresel ısınma etkilerini düşürme, daha yaşanabilir yerleşim merkezlerinin oluşturulması gibi çeşitli faydaları vardır [4]. Kentiçi ulaştırma sisteminde ortaya çıkan park etme gereksiniminin, planlı ve sistematik bir şekilde yönetilmesi; bir taraftan trafik tıkanıklıklarında gözle görülür 1 Otopark problemi: Taşıt sürücülerinin kent içi ulaşım sisteminde, park yeri ihtiyacının karşılanamaması sonucu ortaya çıkan sirkülasyon problemi ve doğurduğu olumsuz etkiler olarak tanımlanabilir [1]. 2 Bu oran, şehirde yaşayan her 100 kişiye düzenlenmiş bir yol kenarı otopark yeri kabulünden hareket edilerek varılmıştır. Şekil 1: Otopark Yönetiminin Kentiçi Trafik Yönetimindeki Yeri [5]. 2

3 Günümüzde teknolojik gelişmelere paralel olarak, otopark yönetiminde ve denetiminde de teknolojik ve otomasyon uygulamaları önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında; gerekli ve uygun yerlere otopark yaparak yetersiz kapasiteyi artırmak, yol dışı park etmeyi teşvik etmek, park talebini azaltacak stratejileri uygulamak, taşma etkilerini minimize etmek, toplu taşımayı cazip hale getirmek, transfer merkezlerini destekleyen park etdevam et alanlarını yaygınlaştırmak, etkin park tasarımı ve düzenlemeleri yapmak gibi bilinen çözümler üzerinde durmaktan ziyade, teknolojik uygulamalar incelenmiştir. 2. TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİN OTOPARK YÖNETİMİNDE KULLANILMASI Teknolojik çözümler; iletişim, bilgisayar ve elektronik gibi gelişmiş teknolojiler üzerine kurulmuş, gerçek zamanlı ve güncel veri tabanlarını kullanan, ulaştırma konusundaki etkinliği, güven[ir]liği ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla daha çok işletme, denetim ve yönetim problemlerinin çözümüne yönelik olarak hizmet verecek sistemleri içermektedir. Teknolojik çözümlerden oluşturulan tipik bir akıllı ulaşım sistemi; ulaşım koordinasyon merkezi, yolcular, taşıtlar ve ulaşım ağındaki düzenlemelerden oluşan bir sistemler bütünüdür [Şekil 2]. Otopark yönetiminde akıllı ulaşım sisteminden beklenen fayda ve verimi elde edebilmek için, sistemin kent geneline yaygınlaştırılmış bir ağ olarak tasarlanıp, uygulanması önemli bir gerekliliktir. Günümüzde çeşitli ülkelerde yaygın olarak kullanılan teknolojik tabanlı gelişmiş park etme uygulamaları Tablo 1 de verildiği şekilde sınıflandırılabilir. Şekil 2: Tipik Bir Akıllı Ulaşım Sistemi Mimarisi [1]. 3

4 Tablo 1: Dünyadaki-İstanbul daki Teknolojik Otopark Uygulamalarının Durumu. Teknolojik Otopark Uygulamalar İstanbul Uygulamaları / Durumu I- Yol kenarı parkta kişisel cihazların kullanımı (park eden ve park görevlisi tarafından) Kablosuz/Mobil iletişim (WiFi, WiMax ve Cep telefonu) teknolojileri Geliştiriliyor RFID (Radyo frekansı ile tanım[lam]a) sistemleri Geliştiriliyor Çok işlevli parkomatlar Çok işlevli el terminalleri Geliştiriliyor Araç içi parkmetreler (in-car meter) Doluluk sensörlü uygulamalar Bir yada daha fazla sistemin kombinasyonunu içeren hibrid uygulamalar II- Bilgilendirme hizmetleri VMS uygulamaları Web de gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları Geliştiriliyor Web den ya da telefondan e-randevu sistemi SMS/GSM park uygulamaları Geliştiriliyor Navigasyon cihazlarında otopark bilgileri PLC uygulamasıyla mekanik, yarı otomatik ve dönme dolap tip otopark uygulamalarının doluluk oranlarının izlenmesi Üzerinde çalışılıyor III- Ödeme hizmetleri SMS/GSM park uygulamaları Geliştiriliyor Kredi kartı Üzerinde çalışılıyor Ön ödemeli ve sonradan ödemeli akıllı kartlar Üzerinde çalışılıyor Abone kartları Gerçek zamanlı ücretlendirme uygulamaları Üzerinde çalışılıyor IV- Denetim ve güvenlik hizmetleri Yol kenarı otoparkların otomatik/mobil denetimi Üzerinde çalışılıyor Kapalı ve açık otoparkların kamera veya sensörlerle denetimi Geliştiriliyor Mobil takip hizmetleri ile personel denetimi Geliştiriliyor Yangına karşı elektronik yangın ihbar sistemi V- Kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar Liftler Yarı otomatik otoparklar Tam otomatik otoparklar Uygulanması için çalışılıyor. Dönme dolap tipi uygulamalar İç ve dış elektronik yönlendirmeler Kısmen var VI- Geçiş kontrol sistemleri Bariyerli RFID Üzerinde çalışma yapılması düşünülmektedir. Plaka tanıma sistemi Üzerinde çalışma yapılması düşünülmektedir. 4

5 Günümüzde, İstanbul metropoliten alanında, yukarıda tanıtılan teknolojik araçlarından, 15 tanesi uygulanmaya başlanmış, 8 tanesinin üzerinde çalışmalar hâlen devam etmekte, 6 tanesi ise henüz mevcut değildir [Tablo 1, Şekil 3]. Burada yukarıdaki otopark yönetimi araçlarından bazıları ayrıntıya girilmeden tanıtılacaktır. Yol kenarı otoparklarda kişisel cihazların kullanımı: Kablosuz/Mobil iletişim teknolojileriyle, park görevlileri el terminallerini kullanarak GPRS ve WAP üzerinden plaka girmek suretiyle park etmeyi denetlemekte ve otopark ücretini tahsil etmektedirler. Ayrıca, otopark yönetim yazılımı ve terminal SMS/GSM yöntemiyle park edebilmeyi de desteklemektedir [6]. RFID teknolojisi: Radyo dalgaları vasıtasıyla bilginin uzaktan, kablosuz olarak alınması takibi ve ayırt edilmesini içeren bir sistemdir. RFID elektronik etiket, RFID okuyucu ve değerlendirme sistemlerinden oluşan yapının, genel ve caddelere has uygulamaları vardır. Bu teknoloji; açık, kapalı ve yol kenarı park yönetimi uygulamaları dışında, her türlü taşıt takip ve ücretlendirmesi, buna bağlı esnek ve eşzamanlı tarife uygulaması, trafik verisi toplanması, sinyalizasyon kontrolü, ruhsat, sigorta, emisyon takibi gibi konularda da kullanılabilmektedir [6]. OGS ve KGS uygulamaları RF uygulamalara örnektir. Çok işlevli parkomatlar (Pay & display machine): Beyanı esas alan bir yol kenarı park etme aracıdır. Hem nakit ve kredi kartı ile hem de GSM üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Bu sistemler ile park görevlisi/denetmeni sayısı azaltılmakta, güvenlik ve yaygın kullanım artırılmaktadır. Tamamen modüler yapısı ve merkezi arıza tespit sistemi ile donatılmış bulunduğundan, bakım ve onarımı son derece kolay ve hızlıdır [6]. Ancak sokaklara konuşlandırıldığından dolayı vandalizme maruz kalabilmektedir. Çok işlevli el terminalleri: Park etme beyanının hem elektronik hem de görevli esasına göre yapılabileceği otopark yönetim sistemlerine cevap verebilen bir sistemdir. Taşıt, park yerine girdikten sonra görevli tarafından ilgili perona, cihazın tuş takımı ya da sanal klavyesi kullanılarak plaka yazılır ve taşıt sürücüsünün kalmayı düşündüğü süre öğrenilerek ilgili seçenekler sisteme girilir. Bu bilgilerin bir çıktısı/fişi sürücüye verilir. El terminalleri; nakit, akıllı kart, önceden veya sonradan ödeme şeklindeki uygulamaları desteklemektedir [6]. Ayrıca SMS/GSM ve e-randevu sisteminden park eden araçların raporları sistem tarafından ilgili terminallere düşürülebilmektedir. Araç içi parkmetre sistemi: Kişiye özel taşınabilir park metre ve kart olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Taşınabilir park metre, araç içinde muhafaza edilmekte ve sürücüde bulunan bir ön ödemeli akıllı park kartının aktive edilmesini sağlamaktadır. Park etmeyi başlatmak için; parkmetre cihazı on (açık) konumuna alınmakta; sonrasında akıllı kart takılarak aktivasyon yapılmaktadır. Bu cihaz, dışarıdan park kontrol elemanının görebileceği bir şekilde araç içerisinde konumlandırılmaktadır. Örneğin ayna konsoluna takılması gibi. Her bir park etmeden sonra, ücret akıllı kartın hafızasına kaydedilmektedir [6]. Bu uygulamanın kartsız tipleri de mevcuttur. Doluluk sensörlü yol kenarı otopark yönetimi: Yol kenarlarında ve yol dışındaki otoparklarda birim araç başına 5

6 yerleştirilen doluluk sensörlerinin sağladığı bilgilerle otoparklarda park alanı yönetimi, denetimi ve ücretlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu sistem; araç (elektronik etiket/tag), yol (park yerinin belirlenmesi; doluluk sensörleri), yönetim ve bilgi sistemlerinden oluşmaktadır. Bilgilendirme hizmetleri: Değişken mesaj sistemi (VMS-iable Message Signs) uygulamaları, bir merkezdeki otopark otomasyon yönetim sisteminden kentin uygun noktalarında bulunan elektronik değişebilir/değiştirilebilir mesajlı tabelalar aracılığıyla otopark yeri arayan sürücülere, yakın çevredeki otoparklar hakkında dolu/boş bilgisi gösterilmesi suretiyle bilgi verilmesini sağlamaktadır. Gerçek zamanlı ve dinamik yapılı sistemlerdir. Otopark yoğunluk haritaları: Web de kentiçi yol ağının etkin kullanılması için gerçek zamanlı trafik ve otopark doluluk durumunun sunulduğu Yoğunluk Haritaları nda; otopark adres, kapasite, gerçek zamanlı doluluk oranı, ücret ve diğer hizmet bilgileri kamuya sunulmaktadır. e-randevu sistemi: Müşteri memnuniyetine yönelik bir otopark hizmetidir. Otoparklardaki doluluk bilgisi merkez sunucuya gönderilerek, kullanıcıların bu bilgilerden yararlanarak internet yoluyla, önceden park yeri rezervasyonu yapması esasına dayanmaktadır. Kullanıcılara arama trafiğine girmeme ve park taşmasının olumsuz etkilerinden sakınma imkânı vererek, zaman ve iş gücü kaybını önlemeye yardımcı olacak bir hizmettir. Cep telefonları: Cep telefonları otopark uygulamalarında, doluluk oranını öğrenme, randevu alma, park etme süresini belirleme ve ücret ödeme amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistem, GPRS ve WAP tabanlı olabileceği gibi sadece SMS ile de uygulanabilir. SMS-park, ön kayıtlı veya ön kayıtsız olarak kullanılabilmektedir. Navigasyon cihazları: GPS tabanlı navigasyon cihazlarına yüklenen haritalara otopark bilgileri eklenebilmektedir. Bu paketleri kullanan sürücüler, otopark adres ve kapasite bilgilerine erişebilmektedirler. Yakın bir gelecekte anlık doluluk bilgileri de sürücülerle paylaşılabilecek. Ödeme hizmetleri: Yukarıda sunulan teknolojilerin çoğunda, nakit dışındaki ödeme hizmetleri için; cep telefonu, kredi kartı, debit kart, kontür kartlar, abone kartları ve akıllı/kent kartları kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak, çok işlevli entegre akıllı kartların kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Kart türüne göre, ön ödeme, anında ödeme ve sonradan ödeme seçenekleri sunulabilir. Denetim ve güvenlik hizmetleri: Çeşitli uzaktan algılama cihazlarıyla, yol kenarı parkların ve buradaki görevli personelin otomatik/mobil denetimi yapılabilmektedir. Ayrıca kapalı ve açık otoparklarda, giriş ve çıkışlara yerleştirilen kamera ve sensörlerle, gerçek zamanlı denetimler yapmak ta mümkündür. Ayrıca özellikle kapalı, yer altı ve yer üstü katlı otoparklarda yangına karşı elektronik merkezi yangın ihbar sistemi de olması gereken bir sistemdir. Kapasite arttırmaya yönelik uygulamalar: Özellikle uygun yol kenarı ve açık otoparklarda kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak; vale gerektiren liftler ve vale gerektirmeyen yarı otomatik otoparklar ve dönme dolap tipi teknolojik 6

7 otopark çözümleri kullanılabilmektedir. Bu sistemlerin birim araç maliyetleri liftlerde Avro, yarı otomatik otoparklarda Avro ve 8 li dönme dolap tiplerde ise Avro civarındadır. sistemler ile park yerlerine taşınması ve geri getirilmesini sağlayarak kısıtlı alanlarda otopark yapılabilmesini sağlayan, kapasite ve verimliliği arttıran; yazılım, mekanik, elektronik ve kontrol sistemleri ile entegre edilmiş otopark yapıları ve otopark yönetim sistemleridir. Özetle araçların bilgisayar kontrollü yatay ve düşey taşıyıcılar ile insansız olarak taşınması ile park edilmesini sağlayan otopark sistemleridir. Kapasite arttırmaya yönelik kullanılan bir diğer çözüm de otomatik otopark sistemleridir. Bu sistemler; araçların bilgisayar kontrollü, elektro-mekanik RFID Çok İşlevli Parkomat Çok İşlevli El Terminalleri Araç İçi Parkmetre Doluluk Sensörü VMS Uygulaması Şehir Kartları Güvenlik/Denetim Kameraları Park EDS Dönme Dolap Tam Otomatik Otopark Bariyer Liftler Yarı Otomatik Otopark Plaka Tanıma Şekil 3: Teknolojik Otopark Çözümlerinden Bazıları Geçiş kontrol sistemleri: Bariyerli, RFID li ve plaka tanıma sistemi gibi uygulamalarla yaygın olan 7 yürütülebilmektedir. En türü bariyerli geçiş

8 sistemleridir. RFID li ve plaka tanıma sistemli geçiş kontrol sistemleri durmaksızın geçiş sağladıklarından (nonstop) daha kısa sürede otoparka giriş ve çıkış yapılabilmektedir. Ancak her iki sisteminde bazı dezavantajlı yönleri bulunmaktadır. RFID sistemlerinde kullanılan okuyucunun geometrik boyutu önemli bir problem. Bir diğer problem okuyucunun gücünden kaynaklanan manyetik alanın sağlık üzerindeki olumsuz etkisidir. Plaka tanıma sistemlerinden kaynaklanan en önemli dezavantaj ise; gerek plakanın kirliliğinden gerekse yapısallığından ya da otoparka girişte oluşabilecek kuyruklamadan dolayı okunmaması ya da yanlış okunmasıdır. 3. İSTANBUL UYGULAMALARI İstanbul un otopark problemlerinin çözümü için, teknolojik uygulamaların bir kısmı bugün devreye alınmıştır. Bunun için önceki bölümde değinilen teknolojik otopark çözümlerinin uygulanmasına yönelik olarak otopark yönetim ve işletmecilik bileşenleri Tablo 2 de belirtilmiştir. Klasik bir otopark işletmeciği için de temel öğeler olan; taşıt tanıma (taşıt bilgilerinin giriş yapılması), bilet kesme, denetim ve ödeme başlıklarında toplanan bu bileşenler; teknolojik çerçevenin sınırlarını belirleyen iletişim, hedeflenen çözüm, zamanlama ve sıklık türleri alt başlıklarında sınıflandırılmıştır. İstanbul genelinde İSPARK tarafından yürütülen otopark işletmeciliğinde kullanılan; çok işlevli el terminalleri, bariyerler, güvenlik kamera uygulamaları, liftler, yarı otomatik otoparklar, dönme dolap tipi uygulamalar, VMS uygulaması, webde gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları ile ilgili bilgiler de Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 2: Genel Otopark İşletmecilik Modeli Öğeleri [7] İletişim Hedeflenen Çözüm Zamanlama Tanıma Bilet Kesme Denetim Ödeme Yerinde Uzaktan Kişiye özel kimlik (kimlik kartı vb) Kişisel cihazlarla (cep telefonu vb) Taşıta özel kimlik (plakadan) Anlık Yerinde Uzaktan Kimlik esaslı bilet (Tek kimlik-tek bilet) Ödeme esaslı bilet (Tek ödeme-tek bilet) Anlık Üyelik (park etmeden önce) Sıklık Bir defa (tek park) Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Taşıt Park yeri Anlık Bir defa (tek park) Yerinde Uzaktan Nakit Kredi kartı Akıllı kart Faturalandırma ile Ön ödemeli Anında ödemeli Sonradan ödemeli Bir defalık Haftalık Aylık 8

9 Tablo 3: İstanbul daki Bazı Teknolojik Otopark Uygulamalarının Durumu. Teknolojik Otopark Uygulamaları Çok işlevli el terminalleri Bariyerler Güvenlik kameraları Liftler Yarı otomatik otoparklar Dönme dolap tipi uygulamalar VMS uygulaması Web de gerçek zamanlı trafik ve otopark yoğunluk haritaları Açıklamalar MHz kartları okuyabilen, tümleşik olarak GPRS, GSM ve üstü teknolojileri destekleyebilen Pidion Bluebird BIP-1300 marka el terminali ile mali değere sahip fiş kesme uygulamasıyla, 2011 Ağustos ayı sonu itibariyle 28 İlçedeki 312 noktada adet el terminali ile yol kenarı otopark ücreti tahsil edilmektedir. 15 Ekim 2008 ile 30 Ağustos 2011 tarihleri arasında toplam adet işlem yapılmıştır. 42 adet otoparkta, 105 adet bariyer ve 41 adet bilet makinesi bulunmaktadır. 37 otoparkta 335 analog sistemli güvenlik kameraları mevuttur. Ancak 18 otoparkta 291 kameralık IP sistemli kamera uygulamasının ihalesi yapılmıştır. Şu anda uygulama aşamasındadır. Bugün itibarıyla uygun açık ve katlı otoparklarda kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak; vale gerektiren liftler, vale gerektirmeyen yarı otomatik otoparklar ve dönme dolap tipi uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak yapılan uygulamalar ve sistemlerin devinim oranları Tablo 4 de gösterilmiştir. Sırasıyla liftlerde birim araç maliyeti , yarı otomatik otoparklarda ve dönme dolap tiplerde ise Avro aralığındadır. Kullanıcılara Balmumcu Katlı Otoparkındaki doluluk oranlarını eş zamanlı olarak gösteren 2 tam dinamik, 4 trafik ve 2 raket olmak üzere toplam 8 değişken mesajlı tabela kullanılmaktadır. İstanbul da Anadolu ve Avrupa yakasının değişik bölgelerinde VMS konumlandırılması için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. İBB Trafik Kontrol Merkezi aracılığıyla, İSPARK a ait toplam 82 adet açık, 19 adet kapalı ve 233 adet yol kenarı olmak üzere toplam 334 adet otoparkın bilgileri ile 22 adet P+R otoparkları da bu haritaya işlenmiştir. Tablo 4: Teknolojik Otopark Çözümleri. Lokasyonlar Teknolojik otopark çözümü Sistem- Lift/Adet Kapasite\Devinim Cihangir Katlı Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar Araç\0,7 Eminönü Açık (Zindanhan) Mekanik Lift/Duopark araç \1,25 Zindanhan Açık Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar 1 9 Araç\1 Şişli Eser Açık Mekanik Lift/Katopark araç\1,2 Kartal Atatürk Çay Bahçesi Açık Mekanik Lift/Katopark Araç\1,1 Kadıköy Evlendirme Dairesi Açık Mekanik Lift/Katopark Araç\1,3 Mercan Açık Dönme Dolap Sistemi/Polipark 1 8 Araç\2.6 Eminönü Açık Mekanik Lift/ Wöhr-Bahar Araç\ 1.3 Kadıköy Evlendirme Dairesi Açık Dönme Dolap Sistemi/Polipark 1 8 Araç\1.5 Merter Katlı Yarı Otomatik/Wöhr-Bahar Araç\ SONUÇ Otopark yönetiminde gelişmiş teknolojik uygulamalar, kentiçi otopark yönetimi ve işletmeciliğinde büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada tanıtılan ve 6 grup altında sunulan 30 başlık içeriğindeki teknolojik araçlardan, 15 tanesi İstanbul da uygulamaya başlanmış, 8 tanesinin üzerinde çalışmalar devam etmektedir. İstanbul da uygulanan/uygulanacak olan gelişmiş teknolojik otopark yönetim ve denetim çözümleri, aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır. 9

10 Belirli bir otopark kontrol merkezinden gerçek zamanlı ve dinamik olarak yönetilebilmelidir. Sistem, metropoliten alanı temsil etmesi yanında, bölgeler/zonlar bazında da kullanılabilmelidir. Sistemin; kurulum, işletim, bakım ve onarım maliyetleri uygun olmalıdır. Sitem, özel sektör tarafından işletilen otoparklarla da entegre olabilmelidir. Sistemin performansı gerçek zamanlı, dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bazda ölçülebilmeli; otoparklar için kalite endeksi tanımlanabilmelidir. Gerçek zamanlı olarak merkezi bir denetime imkân sağlamalıdır. Tamamen bilgi teknolojilerine açık ve genişletilebilir bir sistem olması yanında, gerektiğinde manüel operasyonlara da izin vermelidir. Özellikle, Web, GSM ve GPS tabanlı uygulama imkânları güçlü ve güncellenebilir olmalıdır. Taşıtların otoparkı kullanma bilgilerini (lokasyon, plaka, model, peron girişçıkış zamanı, gerçek ve beyan edilen kullanım süresi, ücret, ödeme türü vs), park personeli ve merkezi operatör bilgilerini, periyodik olarak işleyip sistemde saklayabilmelidir. Ayrıca hızlı bir istatistiki raporlama arayüzüne de sahip olmalıdır. Nakit ödeme yanında, gelişmiş diğer ödeme araçlarına uygun ve entegre bir yapıda olmalıdır. Güvenli tahsilat takibi; abone, kaçak taşıt, kaçak bilet takibi ve bunların belirli periyotlarda raporlanabilmesine imkan sağlamalıdır. Park süresini geçiren taşıt sürücülerini, sesli ve görüntülü araçlarla uyarabilmelidir. Özel müşteri, özel tarife periyodu ve özel park yeri kiralama operasyonları için esnekliğe sahip olmalıdır. Acil durum planlarına entegre olabilmelidir [1]. Bu gerekliliklerin optimum düzeyde sağlandığı bir otopark yönetim sistemi, İstanbul un kentiçi taşıt trafiği kökenli bir çok probleminin çözüm sürecine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bilinmelidir ki; İstanbul da sürdürülebilir kentiçi ulaşım için, gelişmiş teknoloji ile desteklenmiş otopark yönetimi ve denetimi, bugün artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü teknoloji odaklı düzenlenmiş otoparklar; mobiliteyi kolaylaştırır, ekonomiyi destekler, müşteri memnuniyetini arttırır, ekolojiye katkı sağlar ve yönetimi kolaylaştırır. KAYNAKLAR [1]. M. Sinan YARDIM ve Abdullah DEMİR, İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, İMO, 8. Ulaştırma Kongresi, [2]. Abdullah DEMİR, Güncel ve Gelecekteki Otomobil ve Otopark Trendleri, Uluslararası Otopark Politikaları ve Uygulamaları Sempozyumu, Mayıs 25, [3]. M. OKUBAY, Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, [4]. Todd LITMAN, Parking Management Strategies, Evaluation and Planning, Victoria Transport Policy Institute, [5]. ANONİM, İSBAK VMS Sunumu, İSPARK-Ağustos [6]. Abdullah DEMİR ve Ali ÇAVDAR, Yol Kenarı Park Etme Teknolojileri ve İstanbul Uygulaması, OTEKON Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bil. Kitabı, s , Bursa, [7]. Kadir GURBETCİ, Comprehensive Parking Management Strategy, Viyana&İstanbul Ulaşım Sempozyumu, İBB ve Viyana Belediyesi ortaklığıyla (Bil. Kitabı yok), İstanbul, 07 Mayıs

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI

YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI OTEKON 08 4. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 01 04 Haziran 2008, BURSA YOL KENARI PARK ETME TEKNOLOJİLERİ VE İSTANBUL UYGULAMASI Abdullah DEMİR* Ali ÇAVDAR** *İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Cad.

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ GİRİŞ Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkilemiş, özellikle son yıllarda Akıllı Ulaştırma Sistemleri adı altında bilişime dayalı sistemler geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 1 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 2 3 4 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 5 6 Ahmet DAVUTOĞLU

Detaylı

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması

Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Akıllı Trafik Denetimi ve Yönetimi için RFID ile Elektronik Plaka Uygulaması İstanbul Ticaret Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

WOW Hotels & Convention Center

WOW Hotels & Convention Center WOW Hotels & Convention Center Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.udhb.gov.tr T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı Bildiriler Kitabı Editörler:

Detaylı

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR AUS MİMARİSİ ÖNERİSİ Hasan TUFAN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara Hasan TUFAN tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri

Detaylı

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli *

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * İMO Teknik Dergi, 2010 4995-5022, Yazı 327 Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * Haluk YÜKSEL* Mustafa Sinan YARDIM** Mustafa GÜRSOY*** ÖZ Bu çalışmada, İstanbul un ağır trafik problemi

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1433. KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1433. KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1433 KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Rafet BOZDOĞAN Oylum SEYREK Mehmet ÖZÇELİK Niyazi TIRLI Erdal YALÇINKAYA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı