GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BİLGİLER B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR"

Transkript

1 01 GENEL BİLGİLER

2 GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek VİZYONUMUZ İstanbul un Su Medeniyetinden Güç Alarak, Su Yönetiminde İnsanı Ve Çevreyi Esas Alan, Hizmet Kalitesi Yüksek, Sürekli Gelişime Açık Lider Kurum Olmak İLKELERİMİZ» Çevreye ve İnsana Saygı» Gelişime ve Değişime Açıklık» Müşteri Memnuniyeti» Kalite» Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik» Güvenilirlilik» Eşitlik ve Tarafsızlık» Şeffaflık» Dürüstlük» Adalet» Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı» Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik» Katılımcılık» Meslek Etiğine Bağlılık» Halka Yakınlık 14 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yasalarca Verilmiş Yetki ve Sorumluluklar İSKİ nin yetki ve sorumlulukları, kuruluş kanunu olan 2560 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerde düzenlenmiştir. Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme İSKİ yi de ilgilendirmektedir Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7/r maddesine göre, su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun: 2560 sayılı Kanunun 1. maddesinde, İSKİ nin kuruluş amacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek... olarak belirtilmiştir. İSKİ nin faaliyet alanı, coğrafi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin görev alanı ile sınırlı değildir. Şehrin

3 yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediyesi nin sınırları dışında da olsa, İSKİ tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu, ana sistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de İSKİ ye verebilir (2560/, md 1) sayılı kanunda İSKİ nin görev ve yetkileri şöyle sıralanmıştır: İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. Yönetmeliklerde Düzenlenmiş Yetki ve Sorumluluklar Yasalarca belirlenmiş genel çerçeve kapsamında, İSKİ nin faaliyetlerini düzenleyen birçok yönetmelik bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: İSKİ Esas Yönetmeliği, İçmesuyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği, Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, Tarifeler Yönetmeliği, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İSKİ Kanunu nun yanı sıra İSKİ nin yetki ve görevi ile ilgili diğer kanunlar : 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun, 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2876 sayılı Çevre Kanunu 3213 sayılı Maden Kanunu, 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4759 sayılı İller Bankası Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun. 15

4 GENEL BİLGİLER Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik, Tankerlerin ve Satış İstasyonlarının Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik, Disiplin Yönetmeliği, Memur Sicil Yönetmeliği. İSKİ ye görev veren ve ilişkili olan diğer yönetmelikler: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (16 Aralık 2003 R.G. Sayı: 25318), Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14 Mart 2005-R.G. Sayı: 25755), Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilât Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı 26482), Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31 Aralık 2004 R.G.Sayı: 25687), Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik (22 Mart 2007), Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği (21 Haziran 2005 R.G.Sayı: 25852) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği (24 Temmuz 1994 R.G Sayı: 22000), Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Mayıs 2006 R.G. Sayı: 26179), Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik (2 Ekim 2006-Sayı: 26307), Taşınır Mal Yönetmeliği (18 Ocak 2007-Sayı: 26407), Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Ekim 2006-Sayı: 26324), İstanbul İmar Yönetmeliği. C- İDAREYE L ŞK N B LG LER 1- FİZİKSEL YAPI 1.1 ARAÇLAR CİNSLERİNE GÖRE MEVCUT ARAÇ DURUMU ARACIN CİNSİ ADET BİNEK ve JEEP OTO 291 MİNİBÜS 51 KANAL İNCELEME ARACI 1 KAMYONET 121 KAMYON 155 VİNÇLİ KAMYON 9 SEPETLİ KAMYON 2 MOTOSİKLET 4 TREYLER 6 VİDANJÖR 56 KUKA 52 KURTARICI 4 AMBULANS 11 ARAZÖZ 7 KOMBİNE 32 ÇÖP KONTEYNERİ 10 KAYITLI ARAÇ TOPLAMI 812 KAYITLI İŞ MAKİNASI DORSE 11 REMORK 1 KİRALIK ARAÇLAR 384 İŞ MAKİNASI 66 İDAREMİZ GENEL TOPLAMI CİNSLERİNE GÖRE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ ARACIN CİNSİ ADET İŞ MAKİNASI CİNSİ KANAL KAZICI (PALETLİ) 10 KANAL KAZICI (LASTİKLİ) 7 YÜKLEYİCİ (PALETLİ) 3 YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ) 7 BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ) 26 DOZER (PALETLİ) 3 GREYDER (LASTİKLİ) 1 VİNÇ (LASTİKLİ) 9 TOPLAM 66 16

5 MARKALARINA GÖRE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ İŞ MAKİNASININ CİNSİ MARKA ADEDİ KANAL KAZICI (PALETLİ) LİEBHERR 6 SUMİTOMO 4 KANAL KAZICI (LASTİKLİ) LİEBHERR 3 CATERPILLAR 4 YÜKLEYİCİ (PALETLİ) CATERPILLAR 2 LİEBHERR 1 YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ) CATERPILLAR 4 CASE 1 MİNİ YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ) CASE 2 BEKOLU YÜKLEYİCİ (LASTİKLİ) CASE 6 MASSEY FERGUSON 14 FERMEC 6 DOZER (PALETLİ) CATERPILLAR 3 GREYDER (LASTİKLİ) CATERPILLAR 1 VİNÇ (LASTİKLİ) GROVE 1 TADANO 6 PPM 2 TOPLAM 66 MARKALARINA GÖRE ARAÇ DURUMU S.NO ARACIN MARKASI ADEDİ 1 MAN 41 2 MERCEDES BMC 48 4 DODGE FORD 12 6 KARTAL 3 7 RENAULT LADA NİVA 11 9 MOTORSİKLET 4 10 OPEL 5 11 PEUGEOT 2 12 AUDİ 1 TOPLAM

6 GENEL BİLGİLER 1.2 BİNALAR a) Hizmet Binaları İSKİ; Pompa istasyonları, su depoları, su ve atıksu tasfiye tesisleri ve bunların işletilmesi ile ilgili olarak tesis sahasında bulunan hizmet binaları dışında, başta Genel Müdürlük Merkez Binası olarak Kağıthane ilçesinde bulunan yeni binamız ile Aksaray daki eski Genel Müdürlük binası mevcut olup, 25 adet Şube müz bulunmaktadır. Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda iştirakçilerimize hizmet vermiştir. Silivri Eğitim ve Sosyal Tesislerinden; 2008 yılı içerisinde 974 iştirakçimiz istifade etmiştir. HİZMET BİNALARININ DURUMU Avrupa Asya Toplam (Adet) (Adet) Genel Müdürlük Hizmet Binası 2-2 Şube Hizmet Binası TOPLAM 27 b) Mülkiyet Bilgileri Silivri Eğitim ve Sosyal Tesislerinden Görünümler ,7 km Boyacıköy Eğitim ve Sosyal Tesisleri: km ,63 km 2008 yılı içerisinde Boyacıköy Eğitim ve Sosyal Tesislerimize gelen misafirlerimizin talep ve şikâyetlerini tespit etmek ve memnuniyeti en üst seviyeye çıkarabilmek gayesiyle anket düzenlenmiştir. SK rtifak İdaremiz personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, ailece kaynaşmayı temin etmek gayesiyle Boyacıköy Eğitim ve Sosyal Tesisleri faaliyetlerine devam etmektedir SK Mülkiyet Tapu kayıtlarında yapılan düzeltmeler ve güncellemeler neticesinde mülkiyet bilgileri yukarıdaki gibidir. SOSYAL VE KÜLTÜREL AMAÇLI BİNALAR Silivri Eğitim ve Sosyal Tesisleri Silivri Eğitim ve Sosyal Tesisleri; Maliye Bakanlığının Kamu Sosyal DEVRELERİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ İLE TOPLAM İŞTİRAKÇİ SAYISI DEVRE BAŞLAMA TARİHİ İŞTİRAKÇİ SAYISI 1 nci devre 16 Haziran 30 Haziran nci devre 01 Temmuz 15 Temmuz ncü devre 16 Temmuz 30 Temmuz ncü devre 01 Ağustos 15 Ağustos nci devre 16 Ağustos 31 Ağustos ncı devre 01 Eylül 15 Eylül 64 TOPLAM 18 BİTİŞ TARİHİ 974 Boyacıköy Eğitim Sosyal Tesislerinden Görünümler

7 İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesisleri Hacıosman Eğitim ve Sosyal Tesisleri İdaremizde çalışan personel ile emekli olanların, eğitilmesi, bilgi ve verimliliklerinin arttırılması; seminer, konferans, kurs, spor ve oyun faaliyetlerinin düzenlenmesi; çalışanların beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi; kaynaşma, arkadaşlık duyguları ile işgücü veriminin arttırılması, personelin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor yapma alışkanlığı kazandırılması gibi gayelerin temini için; Hacıosman Eğitim ve Sosyal Tesisimiz; Sarıyer Hacıosman yokuşunda bulunan bir tesisimiz olup 13 Temmuz 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Hafta sonları personelimize hizmet vermektedir yılı içerisinde 480 kişi Hacıosman tesissimizden istifade etmiştir. Kültür binası, Misafirhane, Kapalı Yüzme Havuzu, Spor Binası olmak üzere 4 ayrı üniteden oluşan İkitelli Eğitim ve Sosyal Tesislerinde personelimize hizmet vermeye devam edilmiştir. Hacıosman Tesislerinden Görünüm Kültür Binasından Görünüm LOJMANLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI Mülkiyeti idaremize ait olan 583 adet konut bulunmaktadır. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olup, kullanım hakkı protokolle idaremize devredilen 7 adet konut ile beraber idaremiz personelinin kullanımına tahsisli 590 adet konut bulunmakta olup; ilçelere göre dağılımı aşağıda görülmektedir. Konferans Salonundan Görünüm LÇE ADI ADET LÇE ADI ADET Adalar 6 Kağıthane 45 Bakırköy 5 Kartal (Ömerli Soğanlı) 19 Bahçelievler 19 Küçükçekmece (İkitelli) 71 Beşiktaş 24 Maltepe 70 Beyoğlu 9 Pendik (Kurtköy) 70 Beykoz (Elmalı) 8 Sarıyer 8 Çatalca (Terkos) 96 Silivri 2 Hadımköy 45 Şile (Darlık, Ağva) 22 Eyüp 32 Şişli 11 Fatih 3 Üsküdar 17 Kadıköy 1 TOPLAM

8 GENEL BİLGİLER 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1 YÖNETİM ORGANLARI İSKİ Yönetimi 2560 sayılı kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük tür. DENETÇİLER Genel Kurul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görev yapmaktadır. Büyükşehir belediye başkanı meclisin de başkanıdır (5216, Md. 12). İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu nun kendisine vermiş olduğu görevleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul un çalışma usul ve esasları 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre yürütülür (2560, Md. 5; 5216, Md. 12). Genel Kurul un görevleri şunlardır (2560, Md. 6): Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak. Yıllık yatırım programını inceleyerek karara bağlamak Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak. Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek. Mayıs ayı toplantısında, Yönetim Kurulu nun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak. Su satışı ve kullanılmış suların boşlatılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak. İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek. GENEL KURUL YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜRLÜK 10 yıldan fazla süreli veya 10 YTL den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kurulu na izin vermek. Dava değeri 0,1 YTL sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak. Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu na yetki vermek. Yapılan çalışmaların, 2560 sayılı Kanun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak. Yönetim Kurulu nca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın veya Yönetim Kurulu nun Genel Kurul da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. Yönetim Kurulu: İSKİ Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun başkanıdır. Belediye Başkanı nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu nun diğer üç üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi ve İçişleri Bakanı nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu na atanan üyelerin hizmet süresi üç yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilir (2560, Md. 7). Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa, başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda, karşı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu nun görevleri Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (2560, Md. 9). Denetçiler: İSKİ nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür (2560, Md. 10). Genel Müdürlük: Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Hukuk Müşavirleri, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Müdürler ve bunlara bağlı diğer personelden oluşur. Genel Müdür ve Yardımcıları: İSKİ Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 4 ü geçmemek üzere, yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür ün teklifi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcıları nın hizmet alanı ile ilgili konularda yüksek öğrenim görmüş ve en az 10 yıllık uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde, Genel Müdür Yardımcıları, yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdür ün sorumluluğunu kaldırmaz (2560, Md. 11). 2.2 İSKİ HİYERARŞİK YAPILANMASI İSKİ nin örgüt yapısı, hem dikey hem de yatay yönden farklılaşma özellikleri göstermektedir. Dikey farklılaşma, örgütün dikey yönde görev ve yetki farklılaşmasının bir sonucudur. Bir yerel yönetime bağlı kuruluşu olan İSKİ, 7 kademeli bir örgüt yapısına sahiptir. Bu yapıda, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, 4 adet Genel Müdür Yardımcısı, 19 Daire Başkanı, 96 Şube Müdürü, 152 Şef, Memur, 309 Sözleşmeli Personel ve İşçi bulunmaktadır. İSKİ de dikey hiyerarşik kademelerin sayıca fazla olması dolayısıyla, 20

9 dikey farklılaşma düzeyi yüksektir. Bu durumda, kontrol alanı ilkesi ön plana çıkmaktadır. Bilindiği gibi, kontrol alanı ilkesi, bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetip kontrol edeceği birim veya insanların sayısını ifade etmektedir. İSKİ de, bir üste bağlı ast sayısı genel olarak azdır. Bu durum, hiyerarşik olarak çok basamaklı ve dik bir örgüt yapısının oluşmasına yol açmıştır. Yatay farklılaşma, fonksiyonel farklılaşmanın bir sonucudur ve örgütün yatay yönde karmaşıklaşması anlamına gelmektedir. İSKİ de yatay farklılaşma, fonksiyonel örgütlenme ilkesine göre gerçekleşmektedir. Bu tür örgütlenmede, benzer veya aynı türden faaliyetler birlikte gruplandırılmakta, aynı birimin yetkisine bırakılmaktadır. İSKİ Esas Yönetmeliği nin 16. maddesi, İSKİ yi fonksiyonel birimlere ayırmıştır. Fonksiyon esasına dayalı örgütlenmede, İSKİ tarafından yürütülen hizmetler başlıca dört fonksiyonel kümede toplanmıştır: İdari-mali hizmetler, yatırımlar, işletmeler, şebekelermüşteriler. Her bir fonksiyonel hizmet grubu ise Genel Müdür Yardımcılarından birine bağlanmıştır. İSKİ de Daire Başkanları, Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır. Hukuk Müşaviri ile Teftiş Kurulu Başkanı doğrudan Genel Müdür e bağlıdır. Müdürlerin bazıları doğrudan Genel Müdür e, bazıları ilgili Genel Müdür Yardımcısına, bazıları da ilgili Daire Başkanı na bağlı olarak hizmetlerini yürütür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler İSKİ nin örgüt yapısı içinde hiyerarşik kademeler olarak değerlendirilmemiştir. Müdürlükler ve Şeflikler, aynı zamanda daha yüksek seviyede alınan kararların uygulamaya geçirildiği yönetim birimleridir. İSKİ yi oluşturan yönetim organları ve örgüt birimleri, yönetim düzeyleri açısından üç ana gruba ayrılabilir: Stratejik düzeydeki birimler, taktik düzeydeki birimler ve operasyonel düzeydeki birimler. Stratejik Düzey: Yatırım plan ve programının oluşturulması, bütçenin, stratejik planın ve performans programının şekillendirilmesi, hizmet politikalarının belirlenmesi. Taktik Düzey: Stratejik düzey tarafından belirlenen çerçeve içerisinde, hizmetlerin yürütülmesine ilişkin teknik ve taktik faaliyetlerin belirlenmesi ve yürütülmesi. Operasyonel Düzey: Stratejik ve taktik düzey tarafından alınan kararların ve verilen talimatların yerine getirilmesi. Yönetim Kurulu Başkan Genel Müdür Genel Müdür Yard mc lar Daire Başkanlar Müdürler Şefler Memurlar-Sözleşmeli Personel ve şçiler İSKİ de Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, kurumun tepe yönetimini oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile, stratejik nitelikli kararlar bu seviyede alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Daire Başkanları ise genel olarak orta düzey yöneticiler biçiminde nitelenebilir. Bu nedenle, taktik nitelikli kararlar büyük ölçüde bu düzeyde alınmakta ve uygulanması gözetilmektedir. Müdürlükler ve Şeflikler ise ilk kademe yönetim birimleri olarak kabul edilebilir. Operasyonel düzeydeki kararlar bu tür birimlerde alınmakta ve uygulanmaktadır. 21

10 GENEL BİLGİLER 3- BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İSKİ Genel ; bilgi ve teknolojik kaynakları, kurumsal olarak geliştirilen uygulama yazılımları, kullanılan programlar ve gelişim faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır. 3.1 BİLGİ İŞLEM YAZILIM LİSTESİ Kullanılan Programlar Kullanıcı Birimler Programın Kullanıldığı Faaliyetler 1- Mukavele Şube Müdürlükleri 2- Kanal Ruhsat Şube Müdürlükleri Müşterilerin kurumla yaptığı mukavele işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım Bina yapım aşamasında Belediye ve İSKİ de ruhsat işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım 3- Adres Şube Müdürlükleri Tüm programlarda kullanılan İstanbul genelinde adresleme sistemi 4- İş emri Şube Müdürlükleri 5- Telefonla Gelen Arıza Şube Müdürlükleri 6- Sayaç Hareketleri 7- Tahakkuh 8- El Bilgisayarı Tahakkuk Kontrol Şube Müdürlükleri Şube Müdürlükleri -Yönetim Bilgi Sistem Şube Yönetim Bilgi Sistem Şube - Sayaç Okuma Firması Müşteri talepleri veya kurum içi taleplerle kurumun yapmış olduğu işlemlerin yönetimi ve takibinin yapıldığı yazılım modülü Müşterinin telefon ile gelen arıza talepleri ile alakalı idarenin yapmış olduğu işlemlerin yönetimi ve takibinin yapıldığı yazılım modülü Sayaç değişim hareketlerinin takibi ve raporlanmasını sağlayan yazılım modülü Müşterilerin kuruma olan sayaçlarının okunması ve faturalanması işlemlerinin yürütüldüğü yazılım El bilgisayarı ile okunan faturaların sisteme girişi ve takibi için kullanılan yazılım 9- İtiraz Şube Müdürlükleri Müşterilerin kuruma yaptığı itirazların takibinin yapıldığı yazılım 10- Vezne Finansman Şube Müşteri ödemelerinin takibi 11- Banka Yönetim Bilgi Sistem Şube - Bankalar 12- Kaçak su Şube Müdürlükleri Kurum banka ilişkilerlerinin takip edilmesi Kaçaksu kullanımının tespiti için gerekli raporlamaların hazırlanması, tespit edilen kullanımlarda gerekli işlemlerin takibi 13- Senet Şube Müdürlükleri Müşterilerin senetle yaptıkları ödemelerinin takibi 14- Taksit Şube Müdürlükleri 15- Hukuk 16- Kartlı Sayaç 17- e-çözüm Genel Şube Müdürlükleri 1.Hukuk Müşavirliği Şube Müdürlükleri Kartlı Sayaç Firması Müşteri borçlarının taksitlendirilmesi ve bu şekilde yapılan ödemelerinin takibi Müşterinin Hukuk Müşavirliğine sevk edilmesi Kartlı sayaç kullanan müşterilerin ödeme, kontör alım vb. işlemlerinin takibinin yapıldığı yazılım İSKİ web sitesine giren her müşterinin şikayeti 24 saat içinde cevaplanmakta 48 saat içinde çözülmesi 22

11 18- e-tahsilat Genel 19- e-fatura Genel 20- e-itiraz Genel 21- e-bilgi Genel 22- e-arıza Genel 23- e-adres Genel 24- e-fatura hesapla Genel Müşterilerin Kredi kartını kullanarak internet üzerinden tüm borçların ödeyebilmesi Faturaları son ödeme tarihlerinden önce müşterilerin e-posta adreslerine gönderilmesi Müşterilerin internet üzerinden hatalı olduğunu düşündükleri faturalarına itiraz edebilmesi Müşterilerin tüm borçlarını ve son dönem fatura bilgilerini detaylı olarak inceleyebilmesi Müşteriler su arıza, susuzluk, su kirlenmesi, kanal arıza, şebeke faaliyetleri, tanker talebi v.s. gibi konularda istek ve şikayet başvurusu yapabilmesi Müşteriler ilçe, mahalle, sokak adı ile bina numarası seçerek, mukavele no, mukavele, tarihi, adı ve soyadı, adres, İSKİ bina numarası, ev ve işyeri sayısı, sayaç bilgilerini sorgulayabilmesi Müşterilerin son sayaç işaretini girerek tahmini faturasını hesaplayabilmesi 25- e-kaçak su Genel Kaçak su kullananların ihbar edilebilmesi 26- e-mukavele Genel 27- İSKİ WAP Genel 28- Memur Personel İnsan Kaynakları Şube 29- İşçi Personel İnsan Kaynakları Şube 30- Sözleşmeli Personel İnsan Kaynakları Şube 31- Harici Personel İnsan Kaynakları Şube 32- Geçici Personel İnsan Kaynakları Şube 33- Stayjer Personel Eğitim İşler Şube 34- Personel Sorgulamaları Tüm Müdürlükler Müşterilerin internet üzerinden yapmak istedikleri mukavele işlemini seçerek başvuru yapabilmesi Müşterilerin wap uyumlu cep telefonlarından, su faturalarını ödeyebilmesi, su kesintilerinden haberdar olabilmesi, borçlarını sorgulayabilmesi, son ödeme tarihi ile son faturasını öğrenebilmesi, en son tarihli 3 adet duyuruyu okuyabilmesi, İSKİ veznelerine ulaşabilmesi, İSKİ ile anlaşmalı bankaları görebilmesi, konu ve işyeri birim fiyatlarını öğrenebilmesi, Memur personelin bilgilerinin saklanması, özlük bilgilerinin takip edildiği ve gerekli raporların alındığı program İşçi personelin bilgilerinin saklanması, özlük bilgilerinin takip edildiği ve gerekli raporların alındığı program Sözleşmeli personelin bilgilerinin saklanması, özlük bilgilerinin takip edildiği ve gerekli raporların alındığı program İSKİ harici personel programı (Özel firmalar, Peytem, Vakıfbank personel...vb) Geçici personelin bilgilerinin saklanması, özlük bilgilerinin takip edildiği ve gerekli raporların alındığı program Stajyer Personelin bilgilerinin saklanması, özlük bilgilerinin takip edildiği ve gerekli raporların alındığı program Personellerin özetten detaya doğru sorgulanabildiği yöneticilere yönelik hazırlanmış bir program 35- İşçi Puantaj Tüm Müdürlükler İşçi çalışma, mesai v.s. bilgilerinin takip sistemi 36- Kütüphane Eğitim İşleri Şube 37- Servis Sosyal ve İdari İşler Şube 38- Havza Projesi Havza Koruma Şube Basın yayın tarafından yönetilen kurum içi kütüphanelerin indeks ve kullanım bilgilerinin tutulduğu yazılım projesi İSKİ personelinin yararlandığı servislerin personel güzergâh hakediş gibi bilgilerinin düzenlendiği ve raporlandığı bir program Havzalardaki kaçak yapılaşmanın uydu görüntüleri, harita ve arazi tespit tutanakları kullanarak yapılması. Bu hususta gerekli belgelerin ve raporların elektronik ortamda hazırlanması 39- Kreş Eğitim İşleri Şube Çalışan personelin çocuklarının kreş yardım takibi 40- PDKS Tüm Müdürlükler Personel giriş, çıkışlarının takip sistemi 23

12 GENEL BİLGİLER 41- İzin Tüm Müdürlükler 42- İaşe Sosyal ve İdari İşler Şube 43- Nöbet İnsan Kaynakları Şube 44- Evrak Takip Tüm Müdürlükler Personelin izin durumlarının mevzuata uygun takip edildiği ve raporlandığı bir program Personelin yemekhanelerden faydalanması ile alakalı bilgilerin takibi ve yönetimin yapılması Memurların nöbet işlemlerinin düzenlemesi ve takibi için kullanılan yazılım projesi Kurum içersindeki evrak akışını, evrakın tüm yolunu takip ederek düzenleyen bir proje 45- İhale Duyuru İç Satın Alma Şube Müd. İhale bilgilerinin Web de yayınlanması 46- Sosyal Tesisler 47- Misafirhane 48- Anket 49- Randevu Üst Yönetim Sosyal ve İdari İşler Şube Sosyal ve İdari İşler Şube Sosyal ve İdari İşler Şube 50- Bilgi Edinme Basın Yayın Şube 51- Hukuk 1.Hukuk Müşavirliği 52- ATS-Alacak Takip Sistemi 1.Hukuk Müşavirliği Tesislere ait bilgilerin takip sistemi Misafirlerin tesislerdeki konaklama bilgilerine ait sistem İSKİ müşteri memnuniyeti anket formu takip projesi Kişilerin yetki bazında telefon ve randevularını takip edebilecekleri bir randevu sistemi İnternetten başvurulan bilgi edinme formunun değerlendirilmesi ve takibe alınması projesi Kurumun hukuk birimi tarafından yürütülen davaların ve bu davalarla alakalı evrakların takibinin yapıldığı hukuk projesi İSKİ nin gecikmiş alacaklarının tahsiline yönelik yasal işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini, aynı zamanda İSKİ avukatları veya özel avukatlar web ortamında sisteme bağlanarak yetki dahilinde kendilerine atanan icra dosyalarını görmeleri ve borçlular hakkında yaptıkları işlemleri sisteme girmelerine ve yapılan bu işlemler sayesinde Hukuk Müşavirliğinin, alacak takip işlemlerinin çevrimiçi olarak sistemden etkin ve verimli icra takibini sağlayan icra takibi 53- DTS-Dava Takip Sistemi 1.Hukuk Müşavirliği İSKİ Abone Sistemi dışındaki davaların takibi 54- Yaka Kartı İnsan Kaynakları Şube Yaka kartlarının takibi ve basımı için hazırlanmış bir program 55- Ziyaretçi Takip 56- Yemek Koruma ve Güvenlik Şube Sosyal ve İdari İşler Şube İSKİ ziyaretçi giriş noktalarında çalışan ziyaretçileri takip amaçlı program Yemek stoklarının takibi için hazırlanmış bir program 57- Yetki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Formlara ait kullanım yetkilerini belirleyen sistem 58- Basın Kart Gönderme Basın Yayın Şube Kuruma ait aktiviteler, bayram vb özel günlerde kart gönderilecek kişi listelerinin hazırlandığı bir program 59- Sivil Savunma Sivil Savunma Uzmanlığı Tüm tehlike durumları için alınan önlemlere ait takip sistemi 60- Diş Hekimliği Sağlık İşleri Şube Diş Hekimliğine ait hastaların takip sistemi 61- Uzman Tabiplik Sağlık İşleri Şube 62- Lojman Takip 63- Eczane Web Otomasyonu Eczaneler 64- Memur Bordro Ödemeleri 65- İşçi Bordro Ödemeleri Sosyal ve İdari İşler Şube Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube Kurum içi uzaman tabiplik biriminin yaptığı muayene ve tedavi işlemlerinin takip edilmesi Kuruma ait lojmanların ve personelin başvurularının takip edildiği ve lojmanlara öncelikle yerleştirilecek personel cetvellerinin hazırlandığı bir program Personelin ilaç kullanmalarının takip edildiği ve web üzerinden çalışan eczanelerin kullandığı yazılım Memur Personel maaşlarının, ikramiye, emekli kesenekleri v.s takip programı İşçi Personel maaşlarının, ikramiye, toplu sözleşme farklarının, SSK bilgilerinin takip programı 24

13 66- Sözleşmeli Per. Bordro Ödemeleri 67- Stajyer Ödemeleri 68- Eğitim Yardım Ödemeleri 69- Muhtelif Ödemeler Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube Muhasebe Şube -İnsan Kaynakları Şube 70- Hal Tercümesi Tüm Müdürlükler 71- Rehber Tüm Müdürlükler 72- Amortisman ve Yeniden Değerlendirme Muhasebe Şube 73- Akreditif İşlemleri Finansman Şube Sözleşmeli Personel maaşlarının SSK bilgilerinin takip programı Stajyer Personel maaşlarının takip programı İşçi personele ait eğitim yardımlarının takibi 2008 itibariyle 11 adet (Yol, Ölüm v.s. ) çeşitli ödemelerin takibi Kuruma başvuran kişilerin takibi ve değerlendirmesini (CV) sağlayan yazılım projesi Personele ve kurumla ilgili harici kişilere ait telefon bilgilerinin tutulduğu rehber programı Yıllara göre malzemelere uygulanan Amortisman ve yeniden değerlenme işlemlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi Akreditif avans alım ve ödeme işlemlerinin takip edildiği yazılım projesi 74- Avans programı Tüm Müdürlükler Personel avans alım ve ödeme işlemlerinin yapıldığı yazılım projesi 75- Aykome Su Arıtma Daire Başkanlığı İstanbul genelinde yapılan alt yapıların takip edildiği sistem 76- Banka Hesap Hareketleri 77- Banka Mutabakatı Muhasebe Şube - Finansman Şube Muhasebe Şube - Finansman Şube 78- Beyanname Takibi Muhasebe Şube 79- Bütçe Tüm Müdürlükler 80- Cari Tüm Müdürlükler 81- Çek Talimat 82- ÇTV Muhasebe Şube - Finansman Şube Muhasebe Şube Abone İşleri Daire Başkanlığı 83- Dış Satın Alma Programı Dış Satın Alma Şube Kurum banka hesaplarındaki hareketlerin takibini sağlayan yazılım projesi İdare ile Bankalar arasında yapılan muhasebeleştirme işlemi Maliye Bakanlığı Tarih 376 Sıra nolu V.Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince kurumumuza ait vergi beyannamelerinin internet ortamında verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple; Beyannamelere ait listelerin kendi sistemimizde kontrollü olarak tanzim edilebilmesi, girişlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve elektronik ortamda gönderilebilmesini sağlayan projedir. Bilgiler sonunda Maliye Bakanlığının e-beyanname sistemine aktarılır Kurumun bütçesinin birim bütçe taleplerinden başlayarak bütçe belirleme, aktarım ve bütçe kullanım işlemlerinin yürütüldüğü 5018 nolu yasaya uyumlu çalışan bütçe yönetim sistemi Kurumun firmalarla yapmış olduğu işlemlerde tahakkuk eden meblağların ödeme planlarının yapılması ve ödeme işlemlerinin takip edildiği yazılım projesi Ödeme işlemlerinin çek veya banka talimatı ile yapıldığı sistem İdarenin İlçe ve belde belediyeleri adına yaptığı ÇTV tahsilâtların muhasebeleştirilmesi Kurumun yurtdışından yaptığı satın almaların ve ödeme işlemlerinin takip edildiği yazılım projesi 84- Dış Kredi Finansman Şube Dış kredi alım ve ödeme işlemlerinin takip edildiği yazılım projesi 85- Eczane Ödemeleri 86- Elektrik ve Doğalgaz Ödemeleri 87- Emlak Kamulaştırma Ödemeleri Muhasebe Şube - Sağlık İşleri Şube Elektirik Mekanik Daire Başkanlığı - Muhasebe Şube Muhasebe Şube - Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Eczane faturalarının ödeme işlemlerinin yapıldığı proje Topluca alınan Elektrik ve doğalgaz faturalarının İSKİ sistemine otomatik aktarımının yapıldığı, ödeme işlemlerinin takip edildiği ve gerçekleştirildiği yazılım projesi Kurumun yaptığı kamulaştırmaların takip edildiği sistem 25

14 GENEL BİLGİLER 88- Eti Alüminyum Fatura Takibi Su Arıtma Dairesi Başkanlığı 89- Fatura Takip Tüm Müdürlükler 90- Firma Tüm Müdürlükler 91- Genel Muhasebe Tüm Müdürlükler 92- Hastane Ödemeleri Muhasebe Şube - Sağlık İşleri Şube 93- Hesap Planı Muhasebe Şube 94- Kantin Stok Sosyal ve İdari İşler Şube Eti alüminyum dan alınan toplu faturaların ödeme işlemlerinin takip edildiği yazılım projesi Kurumun firmalara çeşitli sebeplerden dolayı kestiği faturaların takibi Kurum içinde hareket gören tüm firmaların bilgilerinin tutulduğu ve ilk girişlerinin yapıldığı sistem Kurumun tüm mali faaliyetlerini yürütüldüğü, Satın alma talebinden ödeme işlemleri neticelenene kadar birçok işlemin elektronik ortamda takip edildiği 5018 nolu yasaya uyumlu çalışan mali takip ve yönetim sistemi Hastanelerden sigorta kurumları üzerinden faydalanan personelin maliyet işlemlerinin takibi Muhasebe hesabında yer alan tüm hesapların girişinin ve takibinin yapıldığı, sistem kontrollerinin sağlanarak eşleşmelerinin takip edildiği sistem Kurum kantininde yapılan satış işlemleri ve stok takibinin yapılması 95- İaşe Ödemeleri Muhasebe Şube - İaşe işlemleri ile mali işler entegresini sağlayan yazılım 96- İç Kredi Sosyal ve İdari İşler Şube 97- İç Satın Alma Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 98- KDV Beyanname Muhasebe Şube 99- KHF Tüm Müdürlükler 100- Kod Girişi Tüm Müdürlükler Yurtiçi bankalardan alınan kredi ve geri ödemelerin takip edildiği yazılım Kurumun yaptığı satın alma ve ihale işlemlerinin mali işlerle entegre yürütülmesini sağlayan yazılım projesi İdarenin kdv-muhtasar beyanname ile alakalı muhasebe işlemlerin muhasebeleştirilmesi Abone sisteminden alınan bilgilerin, güncelleme işlemleri uygulandıktan sonra, muhasebe kayıtlarına kesin hesap faturaları olarak alınması Projelerin Ortak kullandığı kodların tek bir noktadan girilmesini sağlayan yazılım 101- Kurumlar Belediye ve Resmi kurumlarla yapılan işlerin detaylı takibi 102- Kuyu-Tanker Satış İzin Bed yasasına göre Muh. Ent.. Sosyal ve İdari İşler Şube Tüm Müdürlükler 104- Para İade Tüm Müdürlükler 105- Sipariş Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 106- Telefon Fatura Takibi Tüm Müdürlükler Kuyu Tanker suyu işlemlerinin detaylı takibi Projeler arasında entegre çalışmasını sağlayacak yazılımlar Aboneye yapılan para iadelerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla kullanılan yazılım Firmaya gönderilmek üzere ihale sonucundaki sözleşme ekine ilave edilen ürünlerin sipariş listesi Topluca alınan telefon faturalarının İSKİ sistemine otomatik aktarımının yapıldığı, ödeme işlemlerinin takip edildiği ve gerçekleştirildiği yazılım projesi 107- Teminat Muhasebe Şube Yatırılan teminatların takip edildiği yazılım projesi 108- Temsil Giderleri Tüm Müdürlükler Temsil ödeme işlemlerinin otomatik muhasebeleştirilmesi 109- Yatırım 110- Kamulaştırma 111- Emlak takibi 270 adet Yatırımcı Şube Müdürlükleri Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kurumun yaptığı yatırım projelerinin maliyet, yer, plan gibi detaylar bazında takip edilmesini sağlayan yazılım projesi Kurumun yaptığı kamulaştırma projelerinin maliyet, yer, plan gibi detaylar bazında takip edilmesini sağlayan yazılım projesi Kurumun yaptığı emlak alım satıp, kiralama işlemlerinin maliyet, yer, plan gibi detaylar bazında takip edilmesini sağlayan yazılım projesi 26

15 112- Stok programı Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 113- Demirbaş Tüm Müdürlükler 114- Melbusat 115-Şartname Takibi Sosyal ve İdari İşler Şube Şartnameler Şube 116- Teknik Servis Donanım Şube 117- Araç Takip Sistemi Tüm Müdürlükler 118- Vakıf Sular Vakıf Sular Şube 119- Yatırım Kazı Hizmeti Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı 120- Envanter Donanım Şube 121- Atıksu Sistemi Atıksu Kontrol Ruhsat Şube Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı Ambarlardaki malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı, mali işlerle entegre çalışan yazılım projesi Kişilere zimmetlenen malzeme hareketlerinin detaylı takibinin yapıldığı, mali işlerle entegre çalışan yazılım projesi Kişilere verilen sosyal yardımların takibinin yapıldığı yazılım projesi İhale şartnamelerinin tasnif ve düzenlenmesinin yapıldığı yazılım projesi Kurumdaki bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi cihazların envanter, bakım ve sarf malzeme kullanımının takip edildiği yazılım projesi Kurumun sahip olduğu otomobil, kamyon, vidanjör gibi araçların cihazların envanter, bakım ve sarf malzeme kullanımının takip edildiği yazılım projesi İstanbul ili içerisindeki tarihi çeşmelerin envanterinin tutulduğu, harita bazlı çalışan yazılım projesi Kurumun şebeke döşeme vb. nedenlerle yaptığı kazıların takibi Kurumun çok farklı tipteki envanterlerinin kişi bazında takibi ve yönetiminin sağlandığı yazılım projesi Atık su denetim ekiplerinin yönetimini sağlayan yazılım projesi 122- Şebekeler Otomasyonu Şube Müdürlükleri Teknik şebekelerin hazırladığı faaliyet raporu 123- Backup Takip Sistemi Donanım Şube 124- Özel Güvenlik Arşiv Takip 125- SCADA Koruma ve Güvenlik Şube Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı 126-B asın Yayın Arşivi Basın Yayın Şube 127- DVD Görüntüleme Basın Yayın Şube Backup politikasının ve buna uygun kartuş kullanımının takibinin yapıldığı yazılım modülü Özel güvenlik biriminin arşivlerinin takibi ile alakalı bir çalışma Scada raporlarının üretilmesi ve yayılması işleminin otomatikleştirilmesini sağlayan yazılım projesi İSKİ ye ait basında çıkan haber arşivlerinin tutulduğu web uygulaması DVD lerdeki kanal görüntülerinin indekslenmesi ve kurumun her yerinden izlenebilmesi için gerekli altyapının sağlanması 128- Araç Bakım Tüm Müdürlükler İSKİ deki mevcut araç, şoför, km v.s. bilgilerin giriş programı 129- Asfalt Kaplama Plan Proje Daire Başkanlığı 130- Sosyal Tesis 131- Terfi Merkezleri Bakım Onarım 132- Lojman Bakım Onarım Sosyal ve İdari İşler Şube Tesisler ve Bakım Onarım Şube - Tüm Müdürlükler Tesisler ve Bakım Onarım Şube - Tüm Müdürlükler Müteahhit firmaların kazdıkları yollara döktükleri asfalt bilgilerinin girildiği program Sosyal tesislerle ilgili yatak, oda sayısı, kalan müşteriler v.s. tutulduğu web uygulaması Terfi merkezleri ve içerdiği cihazların kayıtlarının tutulduğu, arıza durumlarının ve tamir aşamalarının kaydedildiği program Lojmanlarında yapılan tamir işlemleri, maliyeti kimin karşılayacağı ve ilgili iş emirlerinin oluşturulması ile ilgili program 133- Toplantı Takip Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yapılan toplantılar, alınan karar ve bunların takibine ait program 134- Arıtma Su Arıtma Daire Başkanlığı 135- Kantin Sosyal ve İdari işler Şube 136- Su Kalite Sistemi Laboratuar Şube Müd. Kağıthane ve İkitelli arıtma tesislerinde kullanılan, suya katılan maddeler ve diğer bilgilerin tutulduğu program Kantine alınan gıda maddelerinin ve satışların tutulduğu programı Kaliteli su sağlama amacıyla örnek olarak alınan sularda yapılan analiz sonuçlarının girildiği program 27

16 GENEL BİLGİLER 137- Taşınır İşlemleri Tüm Müdürlükler Stok ve demirbaş programlarının yeni yasaya göre düzenlenen haline ait programlar 138- ISKI PORTAL Tüm Müdürlükler Kurumsal bilgi paylaşım platformu sayesinde personeller elektronik ortamda birçok hizmeti alabilmesi 139- Bentley Micrositation Tüm Müdürlükler ISKABIS uygulamalarının Cad ortamında sunulması 140- Map Guide Tüm Müdürlükler ISKABIS uygulamalarının Web ortamında sunulması 141- Bentley Water Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube İçmesuyu, Atıksuyu ve Yağmursuyu veri girişi 142- Bentley Wastewater Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube İçmesuyu, Atık uyu ve Yağmursuyu veri girişi 143- Descartes Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Ortofotoların düzenlenmesinde 144- Geo Web Publisher Tüm Müdürlükler ISKABIS uygulamalarının Web ortamında sunulması 145- İnrorad Site Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Üç boyutlu harita işlerinde 146- Power Draft Tüm Müdürlükler ISKABIS uygulamalarının Cad ortamında sunulması Abone Sisteminde adet kullanıcı adet form ve 790 adet rapor programı, Kurum içi Sistemin adet kullanıcı adet form adet rapor programı ve adet outlook, adet internet ve adet portal kullanıcısı bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi 50 adet Bentley Micrositation, Map Guide, Bentley Water, Bentley Wastewater, Descartes, Geo Web Publisher, İnrorad Site, Power Draft programları yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi kullanılmaktadır. 3.2 İSKİ BİLGİ İŞLEM ve İNTERNET HİZMETLERİ TUİK Adrese Dayalı nüfus kayıt sistemi ile TC kimlik no entegrasyonu sonucu adet müşterinin adedi entegre edildi. TAHAKKUKUN AYLIK YAPILMASI 2 ayda bir yapılan el bilgisayarı tahakkuk işlemi 2008 yılında ayda bir yapılmaya başlandı. Böylece yılda adet yapılan fatura sayısı ~ adete çıkartılmış hem müşteriye aylık fatura ile ödeme kolaylığı, hem de erken tahsilat sağlandı. 28 GPRS (General Packet Radio Service) Faturası yapılacak abone bilgileri takvim periyotlarında oluşturularak firmalara transfer edilmekte, Firmalar tarafından tahakkuku yapılan fatura bilgileri sisteme geri alınarak kontrol tahakkuk işleminden geçirilmekte mahallinde verilen fatura bilgisi ile kontrol tahakkuk sonrası oluşan tahakkuk bilgisi farklı ise düzeltme faturası basılarak bu fatura firmalar tarafından aboneye teslim edilmekteydi yılında GPRS ile su tüketimi üzerine bilgi üretiminin gerçek zamanlı hale getirilerek okuma hataları engellendi ve kontrol tahakkuk ve düzeltme faturası olmaması nedeniyle işlem hacmi azaltıldı. E-İMZA VE MOBİL İMZA ÇALIŞMASI GSM şirketleri ile görüşülmeye devam edilmektedir. KBS-KENT BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMASI Bilgisayar sistemdeki bina bilgileriyle mahallindeki bilgileri karşılaştırabilmek maksadıyla basılmış olan ve kaçak su ve usulsüz su kullanımının tespitini sağlanması planlanan binalara kimlik numaraları verilerek etiket yapıştırma çalışması 2008 yılında %70 oranında Abone Sistemi ile eşleştirildi.

17 BİLGİ İŞLEM SİSTEM ODASI YERLEŞİMİ YENİDEN DÜZENLENDİ Eski Hali Yeni Hali Yeni Hali Yeni Hali İSKİ NİN YENİ İNTERNET SİTESİ HAZIRLANDI 29

18 GENEL BİLGİLER VERİ AMBARI KARAR DESTEK SİSTEMİ Bu sistemi ile bilgileri, yöntemleri ve karmaşık açılım modellerini, model desteği, bilgi desteği, yazılım desteği, hesaplama desteği ve açılım (analiz) desteği ve benzeri destekleri yönetsel kararlara destek sağlayacak biçimde birbirleriyle ilişkilendiren ve bütünleştiren internet erişimli bilgi sistemi kuruldu. CRM-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Proje kapsamında telefon, faks, iletişim araçları ile gelecek şikâyet, istek ve bilgi taleplerinin kayda alınması, ilgili personele çağrı merkezi mantığı ile dağıtılması, bilgilerin kaydedilmesi ve bu bilgilerin eş zamanlı olarak paylaşılması, gerekli raporların sistem üzerinden kolayca alınabilmesi sağlanacaktır. DOKÜMAN İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Tüm dokümanların organizasyonu, dokümanlara hızlı, kolay, güvenli erişim ve izlenebilir dağıtım, kağıtsız ofis ortamı, bilgi güvenliği, elektronik iş akışı ve onay ile zaman tasarrufu, dokümanlar üzerinde ortak çalışma imkanı sağlanacaktır. BARKODLU AMBAR YÖNETİM SİSTEMİ Barkodlu Ambar Yönetim Sistemi ile karar verme sürecini yönetmek, ambar içindeki tüm hareketleri ve stok durumunu on-line olarak izlemek ve yönetmek ve dağıtım yapmak, bir merkezden yönetilen birden fazla ambarı, ambarların her birinde birden fazla tedarikçinin malları bulunacak şekilde yönetmek, mamül bazında parametrik ve esnek yerleştirmek, otomatik karantina ve yaşlandırma takibi yapmak, yapılan her hareketi kayıt altına almak, hızlı ve doğru envanter sayımı yapmak, çalışanların ve yapılan işlerin istenen zaman aralığındaki bilgilerini raporlar halinde sunmak mümkün olacaktır. FORTIGATE VE NAC ÇALIŞMASI FortiGATE geçiş çalışması ile eski FireWALL üzerindeki tüm kurallar gözden geçirilerek güvenlik riski oluşturabilecek tüm kurallar yeniden belirlendi. Ayrıca SYMANTEC NAC projesi ile isteyen ve ihtiyaç duyan herkesin tam güvenli bir şekilde kuruma dışarıdan erişimi sağlandı. SİSTEM PERFORMANSI İSKİ Birimlerinin verdikleri hizmetleri Kesintisiz, Yüksek performanslı, Abone işlem süresini minimuma indirmek ve vatandaş memnuniyeti için sistem kapasitesinin arttırılması, 6 CPU dan 56 CPU ya % 930 arttırıldı. Girilen içme suyu iş sonu projeleri metrajları: Km Girilen atıksu-yağmursuyu iş sonu projeleri metrajları: Km Kayıt altına alınan endüstriyel tesis: adet Genel Müdürlük binası ve Kağıthane Tesisleri içerisinde bulunan Ambarlar, Otopark, Atölye Alanları ve Giriş kapılarına Kapalı Devre Kamera Sistemi kurularak Merkezi İzleme sistemlerine entegre edildi Yılı içerisinde Yeni kurulan Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Bakırköy, Eyüp, Bahçeköy Şube Müdürlüklerine, Şube Müdürlükleri ve Teknik Şefliklerin Elektronik Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi kapsamında kapalı devre TV sistemi ve seslendirme sistemi kuruldu. Ayrıca Kağıthane, Esenler, Şile Şube Müdürlükleri ve Aksaray Hizmet binasına ek olarak sıramatik sistemleri kuruldu. ALO-185 çağrı merkezi santralı, serverları ve operatörleri Kağıthane den Aksaray ya taşındı. Kağıthane Genel Müdürlük Binası tüm Network odalarının içi ve tüm kablo bağlantıları yenilendi. 35 Bölgede bulunan santrallar birbirine dahili bağlandı, dahiliden direk ve ücretsiz görüşmeleri sağlandı Yılı içerisinde Küçükçekmece Şube nde bulunan elektronik ve haberleşme cihazlarının tamamı bir odada toplanarak yeni bir Sistem Odası kuruldu. İdaremize ait birimler için Türk Telekom da 63 adet data ve G.SHDSL hat, 60 adet nakil, 79 adet hız artırım ve 35 adet iptal sözleşmesi yapıldı adet network, UPS ve kamera güvenlik sistemi ile ilgili bağlantı sağlandı Eski Hali FİBER OPTİK ÇALIŞMASI Birimler arası Fiber Optik bağlantı projesi ile 2 MBit/sn den 1 GBit/sn ye çıkartılarak 500 kat arttırıldı. TAMAMLANAN HATLAR HENÜZ TAMAMLANMAYAN HATLAR 416 Km 136 Km Yeni Hali WEB Sitemizden FAX, VEYA SMS ile bilgi almak isteyen müşterilere fatura, arıza, tebrik bilgileri gönderilmektedir yılında adet cep telefonu kayıtlı müşteriye SMS dönüldü. 30

19 3.3. SAYILARLA BİLGİ İŞLEM CİHAZ ADI 2005 YILI (Adet) 2006 YILI (Adet) 2007 YILI (Adet) 2008 YILI (Adet) BİLGİSAYAR(PC) SERVER YAZICI THIN CLIENT NETWORK BÖLGE UPS SCANNER PLOTTER NOTEBOOK TURNİKE CİHAZ ADI 2005 YILI (Adet) 2006 YILI (Adet) 2007 YILI (Adet) 2008 YILI (Adet) OUTLOOK KULLANICI İNTERNET KULLANICI PORTAL KULLANICI ABONE SİSTEMİ KULLANICI KURUM İÇİ SİSTEMİ KULLANICI ABONE SİSTEMİ PROGRAM ADEDİ ABONE SİSTEMİ RAPOR ADEDİ KURUM İÇİ SİSTEMİ PROGRAM ADEDİ KURUM İÇİ SİSTEMİ RAPOR ADEDİ İNSAN KAYNAKLARI İSKİ de 31/12/2008 tarihi itibariyle istihdam edilen toplam personel sayısı dir.idaremizde görev yapmakta olan Memur personel toplam personelin %27 sini, İşçi personel kişi ile toplam personelin %69 unu, Sözleşmeli personel ise 309 kişi ile toplam personelin %4 ünü oluşturmaktadır. PERSONELİN BAY VE BAYAN DAĞILIMI İdaremizde görev yapan Erkek personel toplam çalışanların %85 ini, Kadın personel ise % 15 ini teşkil etmektedir. İSKİ DE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL İSKİ DE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL Bayan % Memur İşçi Sözleşmeli Toplam Bay %85 İSKİ DE ÇALIŞAN TOPLAM PERSONEL MEMUR PERSONELİN BAY VE BAYAN DAĞILIMI %27 Memur %69 İşçi Bayan % Bay %76 %4 Sözleşmeli 31

20 GENEL BİLGİLER İŞÇİ PERSONELİN BAY VE BAYAN DAĞILIMI MEMUR PERSONELİN YAŞ DURUMU Bayan 527 % Bay % Yaşları Yaşları Yaşları 50 Yaş ve Üstü SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAY VE BAYAN DAĞILIMI İŞÇİ PERSONELİN YAŞ DURUMU Bay 194 % Bayan 115 % Yaşları Yaşları Yaşları Yaş ve Üstü PERSONELİN BAY VE BAYAN YAŞ ORTALAMASI İnsan Kaynakları Şube 2008 Yılı performans hedeflerinden Memur ve Sözleşmeli personelde 40,8 yaş ortalamasının 40 a düşürülmesi hedefine ulaşılmış ve yaş ortalaması 31/12/2008 tarihi itibariyle 36,5 olarak tespit edilmiştir. SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAŞ DURUMU PERSONELİN BAY VE BAYAN YAŞ ORTALAMASI Yaşları Yaşları Yaşları Yaşları EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI Memur İşçi Sözleşmeli İSKİ bünyesinde görev yapan toplam personelin tahsil durumları incelendiğinde %37,94 lük oranla Lise mezunlarının en yüksek paya sahip olduğu gözlenmektedir.yüksek öğrenim mezunlarının toplam personel sayısı içerisindeki payı ise % 29 dur. 32

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013

ABONE YÖNETİM SİSTEMİ MART - 2013 MART - 2013 NESNE PROGRAMLAMA YÜKSEK PERFORMASLI, GÜÇLÜ VERİTABANI SİSTEMİN ALTYAPISI BANKA PTT POS BACKUP/RAPOR SERVER WEB SERVİCES SERVER DATABASE SERVER APPLICATION SERVER TEST DATABASE SERVER TEST

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ

SU VE ATIKSU YÖNETİMİ Çevre Yönetimi 162 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geleceğin İstanbul undaki atıksu, yağmursuyu, dere ıslahı ve içme suyu temini ile ilgili hizmetlerini planlı, verimli ve ekonomik

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon.

İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon. İ S K A B İ S İSKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2007 30 Ekim 02 Kasım 2007 KTÜ Trabzon Sunum Planı 1. 1. İSKİ Hakkında Genel Bilgi 2. 2. İSKABİS Projesi 3. 3. İSKABİS Uygulamaları

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İSKİ. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi. Performans Programı

İSKİ. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi. Performans Programı İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 2013 Performans Programı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kasım 2012 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 OCAK - 2017 DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz, yazılım ve donanım desteğini belediyemiz tüm birimlerine hızlı ve doğru şekilde destek vermektedir. Belediyemiz ve Müdürlüğümüz tarafından 2000 yılında

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı