T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Teknoloji Fakültesinin öz görevleri içerisinde mühendislik mesleğini tercih eden bireylere Çağdaş, yenilikçi ve mühendislik alanlarında öncü ve aktif rol oynayabilecek ve araştırmacı mühendislik öz verisini geliştirmek, çözümler üreten öğrenime dayalı bilimsel düşünme alışkanlığı edinmiş mühendisler yetiştirmektir. Ülkemizde, sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde tercih edilen mühendisler yetiştirmek, değişen dünya ve teknolojilerine uyum sağlamak için bilime dayalı araştırmalar, incelemeler, çözüm üretici teknikler geliştirmek için tüm gücümüzle çalışmak hedeflerimizdendir. Açıkladığımız hedeflerden hareketle, tarihi itibariyle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümleri açılarak, eğitim öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilimsel Hazırlık Sınıfı na 27, 1 inci sınıfa 18 öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrenci ile eğitim öğretime devam edilmekte olup, eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği II. Öğretimi ile Makine Mühendisliği bölümüne öğrenci alımı teklif dosyası hazırlanarak Üniversitemiz Senatosunca kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına değerlendirilmek üzere sunulmuştur. Akademik ve idari anlamda altyapı çalışmalarımız süratle devam etmektedir. Kurumlar, faaliyetlerini planladıkları, uyguladıkları ve uygulama sonuçlarını değerlendirdikleri takdirde neyi, ne zaman ve nasıl yaptıklarını görebilirler. Aynı şekilde gelecekte ne yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını, ne tür yöntemler izleyeceklerini ve ulaşmak istedikleri sonucu öngörmeleri gerekir. Geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğin öngörülmesi şeklinde karşımıza çıkan bu süreç planlama sürecidir. Her kurumun ve kurum bünyesinde her birimin bu süreci işletmesi zorunlu hale gelmiştir. Saydam, hesap verme sorumluluğunun bilincinde, özverili, çalışkan bir kadroyla Amasya Üniversitesine eğitimiyle katkı sunma hedefiyle Dekanlığımız 2012 Faaliyet Raporu, aşağıda sunulmuştur. Raporun kullanıcılarına faydalı olması dileğiyle. Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V.

4 I- GENEL BİLGİLER A - MİSYON ve VİZYON Misyonumuz; Endüstriye hem teorik, hem de uygulama becerisi yüksek olan mühendisler yetiştirmek ve örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın bir fakülte olmaktır. Vizyonumuz; Günümüz dünyasının 21 inci yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda ülkemize bilgi ve teknoloji alanında faydalı, üstün nitelikli mühendisler yetiştirmektir. B - YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Fakültemiz organları Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Dekan; 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, kurulların kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamaktan, 2- Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermekten, 3- Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmekten, 4- Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmaktan, 5- Fakülte birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaktan, 6- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktan sorumludur. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

5 Fakülte Kurulu; Fakülte Kurulumuz tarihinde 2012/01 sayılı toplantısını yaparak Fakülte Kurulu oluşturulmuştur eğitim-öğretim yılında 4 defa toplanarak 7 adet karar almıştır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapmaktadır. 1- Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2- Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3- Üniversitemiz Senatosuna senato temsilcisi seçmek. 4- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: Fakültemiz Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulunun tarih ve 2012/02 sayılı kararı üzerine Fakülte Yönetim Kurulu üyelerini seçmiş olup, 2012 eğitim-öğretim yılında 9 defa toplanarak 32 adet karar almıştır. Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1- Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2- Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3- Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4- Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5- Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Sekreteri Fakülte idari teşkilatının amiridir ve bu teşkilatın çalışmasından dekana karşı sorumludur. Fakülte Sekreteri, kendisine bağlı birimler aracılığı ile dekanlık idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. Fakültemizde toplam idari iş ve işlemleri esnasında toplam 529 adet gelen evrak, 539 adet giden evrak, 338 adet evrak zimmet işlemi gerçekleşmiş olup kayıt altına alınarak ilgili kayıt defterleri incelenip kontrol edilerek kapatılmıştır.

6 MALİ YETKİ VE SORUMLULUKLAR HARCAMA YETKİLİSİ Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ Türkay ÇELİK Fakülte Sekreter V. TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ Muammer GÖKÇE Bilgisayar İşletmeni Tabloda verilen personel fakültemiz bütçesinin en ekonomik verimli ve ihtiyaçlara göre kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kullanılmasını, işlemlerin ve ödemelerin süresi içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamakla sorumludurlar. Ayrıca taşınır mal işlemlerinin ilgili yönetmeliğe göre yapılması ve yürütülmesini sağlamakla sorumludurlar. C ) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Fakültemiz, Amasya Şeyhcui Mahallesi, Yağmur Köyü yolu üzeri yerleşkesinde kurulmuş olup m 2 kapalı alan içerisinde hizmet vermektedir. Eğitim Alanları, Derslikler ve Amfiler Fakültemiz yönetim kurulu, fakülte kurulu, idari ve akademik toplantıların yapılması amacıyla, toplantı masası, koltuklar, bilgisayar, projeksiyon cihazı, arşiv dolabı, dinlenme bölümüne koltuk ve sehpaları temin edilerek kullanıma sunulmuştur mali yılı içerisinde yine fakültemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemi içerisinde faydalanabilmeleri için gerekli olan kütüphane faaliyete geçirilerek alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup, 24 bilgisayarla online erişim imkanı sunulmakla birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı aracılığı ile kütüphanemizde kullanılmak üzere yaklaşık 607 adet teknik bölümlere ait kitap alımına gidilmiş, 2013 yılı içerisinde taşınır kayıt kontrol sistemi yolu ile fakültemiz ve diğer akademik birim öğrencilerimizi ile akademik ve idari personelimizin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulan kitaplar temin edilmeye devam edilecektir mali yılı içerisinde öğrencilerimizin faydalanacağı Bilgisayar Laboratuarı gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve tam donanımlı bir şekilde 35 adet bilgisayar, bir adet projeksiyon cihazı ve ekipmanları faaliyete geçirilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuarı alt yapı çalışmaları, ekipman ve donanımları 2012 mali yılı içerisinde alım süreci başlatılmış, bu süreç içersinde Güç & Harmonik Analizörü cihazı alınmış, diğer laboratuar malzemelerinin ise alımına devam edilmektedir.

7 Eğitim Alanı ve Derslikler EĞİTİM ALANI Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi AMFİ 5 DERSLİK 23 LABBORATUAR. 9 ATÖLYE 11 TOPLAM 48 Konferans -Toplantı Salon - Kütüphane Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi TOPLANTI SALONU 1 KONFERANS SALONU 1 KÜTÜPHANE 1 TOPLAM 2 1 Kantinler ve Kafeteryalar Kafeterya Sayısı: 1 Adet Kafeterya Alanı: 120 m 2 Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 4 Adet Arşiv Alanı : 200 m 2

8 Yönetim Birimi Hizmet Alanları Oda Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m 2 ) DEKAN DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ DEKAN SEKRETERİ TOPLAM Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Oda Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m 2 ) BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM. BŞK. SEKRETER ÖĞRETİM. ÜYESİ ÇALIŞMA İDARİ PERSONEL TOPLAM

9 2) Örgüt Yapısı T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ TEŞKİLAT YAPISI

10 A BÖLÜM BAŞKANLIKLARI Aşağıdaki bölümler açılmış olup eğitim-öğretim yılında Elektrik- Elektronik Mühendisliğine öğrenci alınarak eğitim-öğretim hayatına başlanmakla birlikte, eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği II. Öğretim ile Makine Mühendisliği Bölümüne öğrenci alınması ile ilgili teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. BÖLÜMÜN ADI Otomotiv Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. Metin YAVUZ Yrd. Doç. Dr. Canan ORAL Yrd. Doç. Dr. Ünal KURT Yrd. Doç. Dr. M. Burak BİLGİN Yrd. Doç. Dr. Engin Ufuk ERGÜL 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Masa Üstü Bilgisayar Bilgisayar Yazıcısı Projeksiyon Fotokopi Makinesi Fax Baskı Makinesi Telefon Makinesi Buzdolabı 4-4 Fotoğraf Makinesi Güvenlik Kamerası Televizyon Tarayıcı Müzik Seti

11 4) İnsan Kaynakları Fakültemiz çalışanlarına ilişkin sayısal veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. AKADEMİK PERSONEL GÖREV ÜNVANI PERSONEL SAYISI TOPLAM Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 1 (*) TOPLAM (*) Kadrosu Ondokuz Mayıs Üniversitesindedir mali yılı içerisinde fakültemiz öğretim üyelerinden yurt içi ve yurt dışı seminer, bilgi şöleni ve toplantılara katılan personele ait ilgili çizelge aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yurt İçi ve Yırt Dışı Görev Çizelgesi S. Görevli Olduğu Gittiği Adı Soyadı N Tarih Yer Konusu 1 Prof.Dr. Metin YAVUZ 1-2 Kasım 2012 Isparta Geleceğin Mühendislik Eğitimi ve Sanayi Üniversite İşbirliği Sempozyumu Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT 4-8 Haziran 2012 Romanya ERASMUS Programı 4 Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT Ekim 2012 Almanya Hayat Boyu Öğrenme Programı 2 Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT 1-2 Kasım 2012 Isparta Geleceğin Mühendislik Eğitimi Sanayi Üniversite İşbirliği Sempozyumu 3 Yrd.Doç.Dr.M.Burak Geleceğin Mühendislik Eğitimi Sanayi 1-2 Kasım 2012 Isparta BİLGİN Üniversite İşbirliği Sempozyumu Yrd.Doç.Dr.M.Burak BİLGİN Mayıs 2012 Ankara ICWET12 Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi 5 Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT 29 Kasım- Bursa Yeni Tek Fazlı Motor Tasarımı 1 Aralık Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT 10 Aralık 2012 Ankara EEEAG-Bilişim 2 Paneli 7 Yrd.Doç. Dr.Ünal KURT 6-8 Aralık 2012 İstanbul Türkiye İnovasyon Haftası 8 Arş. Gör. Merve ŞEN 11 Ekim 2012 Ankara Alçak Frekans Elektromanyetik Uygulamalar. 9 Arş.Gör.Umut ÇALIŞKAN 6-8 Aralık 2012 İstanbul Türkiye İnovasyon Haftası

12 İDARİ PERSONEL GÖREV ÜNVANI PERSONEL SAYISI TOPLAM Fakülte Sekreter V. 1 1 Şef - - Bilgisayar İşletmeni 2 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni - - Memur 2 2 Sekreter - - Teknisyen 1 1 Tekniker - - Yardımcı Hizmetler (4/C) 2 2 TOPLAM 8 8 Yurt İçi ve Yurt Dışı Görev Çizelgesi S. Görevli Olduğu Gittiği Adı Soyadı N Tarih Yer Konusu 1 Kemalettin UYANMAZ Kasım 2012 Antalya Kamu Personeli İnsan Kaynakları. 2 Muammer GÖKÇE Kasım 2012 Antalya Kamu İhale Mevzuatı. MEVCUT ÖĞRENCİ SAYILARI BÖLÜM / PROGRAM HAZIRLIK I.SINIF II. SINIF III. SINIF IV. SINIF TOPLAM K E T K E T K E T K E T K E T K E T Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bilimsel Hazırlık GENEL TOPLAM

13 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne yerleşen öğrencilerle ilgili tablo aşağıda gösterilmiştir. ÖSYM CE YERLEŞTİRİLEN KAYIT YAPTIRAN KAYIT YAPTIRMAYAN KAYIT DONDURAN KAYIT SİLDİREN EK KONTENJANLA GELEN TOPLAM ) Sunulan Hizmetler Fakültemiz eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilimsel Hazırlık Sınıfına 27, 1.sınıfına 18 olmak üzere toplam 45 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Bu bölümün II. öğretimine ve Makine Mühendisliği bölümüne eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmasına ilişkin gerekli çalışmalar tamamlanarak üniversitemiz senatosuna sunulmuştur. Akademik ve idari anlamda altyapı çalışmaları devam etmektedir. Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar öğretim elemanları çalışma odaları fakültemiz binasında olup, Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ve Meslek Yüksekokulu Teknik programlar ikinci öğretim öğrencilerine (4 program ) fakültemiz binasında eğitim - öğretim hizmeti verilmektedir. Fakültemiz Teknik Servisinin 2012 Faaliyetleri: Jeneratörlerin devreye alınması Trafo takılması. Kompanzasyon sistemi devreye alınması. Çevre aydınlatma sistemi devreye alınması. A blok ve D bloktaki hidrofor ve yangın sistemleri devreye alınması. Isınma sistemleri Bakım ve Onarımı. A blokta bulunan içme suyu havuzu temizlenmesi. A blok sistem odasına telefon santrali kurulması (Telekom ile). Sistem odasına ses için yalıtım yaptırılması. A blok 101 nolu odaya 28 kişilik bilgisayar laboratuarı kurulması. A blok 1. Kat kütüphaneye 24 adet bilgisayar için internet hattı ve enerji hattı çekimi. B blok sınıflarına 6 adet projeksiyon cihazının takılması. A blok 5. kata toplantı salonu için projeksiyon cihazının takılması. Yemekhanede bulunan aspiratör sisteminin devreye alınması. Konferans salonu ses ve ışık sisteminin devreye alınması. A blok 2. Kattaki toplantı salonu için projeksiyon cihazının takılması. A blok 2. Katta Eduroam için uzaktan bağlantı cihazının (modem) takılması.

14 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Fakültemiz harcama kalemlerine göre satın alma, ihale, muayene ve kabul komisyon üyelikleri gibi karar alma süreçlerine uygun olarak gerekli komisyonlar oluşturulmuş olup, birim içi kontrol faaliyetleri birim yöneticileri tarafından yürütülmektedir. II- AMAÇ VE HEDEFLER A ) İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ En kısa sürede akademik ve idari anlamda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, eğitim-öğretim yılında diğer açık bulunan bölümlerimize öğrenci almak ve Amasya Üniversitesi nin Vizyonu na katkı sağlamak. B) TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER Karar alma ve uygulamada, çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi, Fakültemizce yürütülen faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yerine getirilmesinin sağlanması, İnsani ilişkileri öne çıkarmak, Zamanı iyi kullanarak kaliteli hizmet vermek, Etik anlayışa sahip olmak, Teknolojik gelişime açık olmak, Kaynakları israf etmeden etkili kullanmak, Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılmasını sağlayacak ortamların oluşturulması, Öğrenci merkezli anlayışın hâkim kılınması, devamlı gelişmeye yönelik sistemin işlemesi, bu alanda idari personelin yeni bilgi ve becerilerle donatılması.

15 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Mali Bilgiler Fakültemiz Bütçesini, Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından her yıl ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Bu ödeneklerin bütçe tertipleri ve 2012 mali yılı ödenekleri aşağıda çıkartılmıştır. Giderin Tertibi Giderin Kaleminin Adı 2012 Mali Yılı Ayrılan (TL) Personel Giderleri , Sosyal Güvenlik Giderleri , Tüketim Mal Malzeme Hizm.Al , Yolluklar , Hizmet Alımları 9.500, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri ,00 1- Bütçe Uygulama Sonuçları TOPLAM ,00 Giderin Tertibi 2012 Yılında Harcanan (TL) 2012 Yılında Kalan (TL) ,16 807, ,01 946, , , , , , , , ,80 TOPLAM , ,93 2- Bütçe Uygulama Sonuçları 2012 mali yılı toplam ödenek miktarı ,00 TL olup belirtilen kalemlerde yapılan harcamalar toplam ,07 TL olmuştur. Bu sonuca göre ödenek kullanımı % 95 oranında gerçekleştirilmiştir.

16 3- Mali Denetim Sonuçları Fakültemizin Mali Denetimi sırasıyla; Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi ve Strateji Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Alımlarda ise Muayene ve Kabul Komisyonunca kontroller yapılmaktadır. B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Amasya sanayi ve iş adamlarıyla birlikte toplantı ve görüşmeler yapılmış. Bölgenin ihtiyacı da göz önünde bulundurularak üniversitemiz ve YÖK le iş birliği içerisinde 2011 yılında aşağıdaki bölümler açılarak Elektrik-Elektronik Mühendisliğine öğrenci alımı gerçekleşmiş olmakla beraber Elektrik-Elektronik Mühendisli Bölümü II. öğretimine ve Makine Mühendisliği I. öğretimine öğrenci alımı için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Üniversitemizin döner sermaye işletmesine bağlı olarak çalışmak üzere fakültemizde bir alt birim kurulması ile ilgili olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak 2012/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile döner sermaye kurulmasına ilişkin karar almış; alınan karar rektörlük makamına onaya sunulmuştur. 2- Performans Sonuçları Tablosu Akademik Personel ihtiyacının temini anlamında (Yardımcı Doçent, Uzman, Araştırma Görevlisi, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi) üniversitemiz nezdinde YÖK le işbirliği içerisinde akademik kadro tahsisi yapılmış olup, sonucunda; Çeşitli tarihlerde yardımcı doçent alımı için ilana çıkılmış, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 3 adet yardımcı doçent alımı gerçekleştirilmiştir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne iki, Makine Mühendisliği Bölümüne bir, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne bir, Mekatronik Mühendisliği Bölümüne bir, Otomotiv Mühendisliği Bölümüne bir adet olmak üzere toplam 6 adet yardımcı doçent alımı amacı ile defaten ilana çıkılmış olup, makine mühendisliğindeki yardımcı doçent ilanına başvuran Dr. Uğur ÖZDEMİR in atama işlemleri devam etmektedir.

17 ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi alınması için kadro tahsisi yapılmış olup Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 4, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1, Makine Mühendisliği Bölümüne 2, Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 3, Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 1 adet toplam 11 adet araştırma görevlisi atanarak göreve başlamıştır. Aynı zamanda, 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine göre Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 1, Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 1, Makine Mühendisliği Bölümüne 1 toplam 3 adet araştırma görevlisi atanarak genel toplamda 14 araştırma görevlisi göreve başlamıştır. Fakültemiz hizmet binasının kullanıma ve eğitim-öğretime hazır duruma getirilebilmesi için 2012 yılı içerisinde; - Üst yönetim akademik ve idari personel ihtiyacı belirli bir düzeyde sağlanmış olup, personel ihtiyacı temin çalışmaları devam etmektedir. - Binamızın hizmet vereceği tüm birimler (telefon, internet, elektrik, su, kanalizasyon, ısıtma-soğutma cihazları, güvenlik sistemleri vb) gözden geçirilerek üniversitemiz birimleri ile iş birliği içerisinde faaliyete geçirilmiş, çevre düzenlemesi büyük ölçüde tamamlanmış olup, bazı çalışmalar ise halen devam etmektedir. - Amfi ve dersliklerin tefrişatı (masa, sıra, perde, askılık, yazı tahtaları vb) yapılmış, ayrıca bir kısmına projeksiyon cihazı takılmıştır. - Yönetim, akademik ve idari personelden mevcut olanlara ait odaların her türlü tefrişatı (masa, sandalye, telefon, perde, askılık, internet, bilgisayar, yazıcı, dolap, fax vb) tamamlanmıştır. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER Yönetimin deneyimli ve yetişmiş kişilerden oluşması, Personelin kuruma olan bağlılığının bireysel çabalarıyla kendini geliştirmeye yönlendirmesi, Fakültemizin teknolojik gelişmelere açık olması talep ve isteklerin kısa sürede sonuçlanması. Kısa bir süre içerisinde hızla akademik ve idari personel ihtiyacını tedarik etme yoluna girerek belirli bir ölçüde yol alması ve devamı için büyük bir azim, gayret ve heyecanla çalışmalarımızın devam etmesi.

18 B) ZAYIFLIKLAR Yeni bir fakülte olunması nedeniyle ihtiyaç duyulan akademik ve idari personel eksikliği, Eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerimiz için gerekli olan teknik donanım ve laboratuar malzemelerinin eksikliği. Fakültemiz yerleşkesi içerisinde fakültemize ait yeterli düzeyde açık alan ve spor sahalarının olmaması Fakülte binasının temel hizmet birimlerinde Elektrik-Elektronik cihaz ve aletlerin çokluğu (Isınma-soğutma sitemleri, güvenlik-haberleşme sistemleri, elektrik-internet Bilgisayar sistemleri, jeneratör, asansör vb) ayrıca detaylarındaki yoğunluk sebebiyle bunu karşılayacak gerekli teknik personel eksikliği. C) DEĞERLENDİRME - Fakültemiz yeni açılmış olmasına rağmen hizmet binamız içerisinde hızla düzenli bir şekilde yerleşilerek eğitim-öğretime başlanmış olup, birçok sıkıntısını aşarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesi I. sınıf öğrencileri de fakültemizde eğitim ve öğretimlerini devam ettirmektedirler mali yılı toplam ödenek miktarı ,00 TL olup belirtilen kalemlerde yapılan harcamalar toplam ,07 TL olmuştur. Bu sonuca göre ödenek kullanımı % 95 oranında gerçekleştirilmiştir. Bütçe kullanma performansının iyi olduğunu değerlendirilmektedir. - Öğretim üyesi temin etme performansımız yetersiz gözükmektedir. Bizim bölümlerimiz mühendisliğin temel bölümleridir. Son yıllarda gerek devlet üniversitelerinde gerekse vakıf üniversitelerinde çok sayıda mühendislik fakültesi açılarak yeni istihdam yaratılmış olup yeterli sayıda doktora yapmış eleman yoktur. -Bir taraftan öğretim üyesi temini çalışmaları devam ederken bir taraftan da ÖYP araştırma görevlilerine öncelik vererek öğretim üyesi ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır.

19 - Fakültemiz fiziki alanı mevcut 5 bölüm için yeterli düzeydedir. Ancak laboratuar ve atölyelerin alet, makine, teçhizat vb. eksiklikleri bulunmaktadır. - Hizmet içi eğitim yeterli seviyede değildir. - Akademik, idari ve öğrencilere yönelik kişisel gelişimleri artırıcı, kültürel ve bilimsel etkinlikler yeter seviyede değildir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER - Fakültemizin fiziki alanı mevcut beş (5) bölüm için yeterli düzeydedir. Ancak laboratuar ve atölyelerin, alet, makine, teçhizat vb. eksikliklerinin kısa sürede giderilmesi gerekmektedir. - Fakültemizin hızla gelişebilmesi için akademik ve idari personel ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Öğretim üyesi temini için girişimlere devam edilerek gelişmiş üniversitelerle işbirliği arttırılmalıdır. - Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılması kapsamında müfredata tamamen sanayiciler tarafından yürütülecek Üniversite-Sanayi işbirliği dersi konmuştur. Öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak ve patent konusunda altyapı oluşturmak için müfredata TRIZ ve I TRIZ dersleri konmuştur. Yine Üniversite-Sanayi işbirliğinin arttırılması maksadıyla sanayi kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanarak seminer programları planlanacaktır. - Üniversite döner sermaye işletmesi ile fakülte döner sermaye biriminin ortak çalışmalarını tamamlanması faaliyetlerine hız verilmelidir. - Hizmet içi eğitimin üniversitede müştereken verilmesi ve bunun düzenli periyotlarla tekrarlanması sağlanmalıdır. - Akademik, idari ve öğrencilere yönelik kişisel gelişimlerini artırıcı, kültürel ve bilimsel etkinlikler artırılmalıdır.

20 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 25/ Prof. Dr. Metin YAVUZ Dekan V.

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı