İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kimler İçin? 1 Temel Kavramlar 5 ios İşletim Sistemi 5 ios Kısaltması Nereden Geliyor? 6 ios İşletim Sisteminin Katmanları 7 1. Çekirdek İşletim Sistemi Katmanı (Core OS) 7 Security Framework 7 Accelerate Framework 8 External Accessory Framework 8 LibSystem Kütüphanesi 8 2. Çekirdek Hizmetler Katmanı (Core Services) 8 3. Medya Hizmetleri Katmanı (Media Services) 12 ios Yazılım Geliştirme Kiti Araçları Xcode Entegre Geliştirme Ortamı (Xcode IDE) ios Simulator Interface Builder Instruments Apple LLVM Derleyicisi 20 2 IOS İŞLETİM SİSTEMİ 21 ios İşletim Sisteminin Tarihçesi 21 ios Kullanan Cihazlar ve Farkları 22 ios İşletim Sisteminin Sürümleri 25 iphone OS iphone OS iphone OS ios 4 ve Multitaskıng Kavramı 25 Multitasking 26 ios 5 ve Getirdiği Yenilikler 26 ios 6 ve Getirdiği Yenilikler 27 ios 7 ve Getirdiği Yenilikler 27 ios 8 SDK ve Getirdiği Yenilikler 27 Bundan Sonrası 28

2 VIII SWIFT VE OBJECTIVE-C İLE UYGULAMALI ios SDK 3 GELİŞTİRME ORTAMLARININ KURULUMU 29 ios SDK ve Geliştirme Ortamlarının İndirilmesi 29 Mac OS X AppStore Uygulaması 29 Aracılığıyla Xcode un Son Stabil Sürümünü İndirmek 29 ios SDK ve Geliştirme Ortamlarının Kurulumu 30 İlk Objective C Programımız 32 Apple Firmasının Geliştiriciler İçin Kullanıma Sunduğu Sitesine Kaydolmak 37 ios Developer Program a Yıllık $99 Karşılığında Üye Olmak 38 4 OBJECTIVE-C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ 41 Giriş 41 Objective-C Dilinin Tarihçesi 41 Objective-C Dilinin Özellikleri 43 Objective-C = (ANSI C + SmallTalk) 43 Objective-C Programlama Ortamının Bileşenleri 44 Objective-C Diliyle C Tabanlı Diğer Programlama Dillerinin Karşılaştırılması 45 C ve Objective-C 45 Objective-C ile C Progmlama Diline Yapılan Eklentiler 46 Yeni Ön İşlemci (Preprocessor) Direktifleri 46 Sade Eklentiler 47 SmallTalk Söz Dizimi 48 Mesaj Kavramı 48 Runtime 49 Karakter Katarlarının Ele Alınış Biçimi ve NSString Sınıfı 50 NSLog 50 Yeni Anahtar Kelimeler 53 #import 53 id 54 BOOL Veri Tipi 55 nil 56 SEL 57 Özel Nümerik Veri Tipleri 57 NSInteger 58 NSUInteger 58 CGFloat 58 Objective-C Anahtar Kelimeleri 59

3 İÇİNDEKİLER IX Sınıf, Nesne, Kategori ve Protokol Tanımlarken Kullanılan Direktifler 59 Encapsulation (Sarmalama) için Kullanılan Anahtar Kelimeler 60 Protokol (Protocol) Tanımına Özel Anahtar Kelimeler 62 Kategori (Category) Tanımına Özel Anahtar Kelimeler 62 Dille İlgili Diğer Anahtar Kelimeler 62 Metot ve Fonksiyon Kavramları Üzerine 64 Üye Değişkeni Kavramı Üzerine 64 Objective-C Uygulamalarının Genel Yapısı 65 Sınıf ve Nesne Kavramı 76 Özet 77 Bundan Sonrası 78 5 OBJECTIVE-C DİLİNDE NESNE, SINIF, METOT VE KALITIM KAVRAMLARI 79 Nesne(Object) Kavramı 79 Sınıf (Class) Kavramı 82 Sınıf ve Nesne Arasındaki İlişki 83 Örnek Bir Sınıf Tasarımı ve Bu Sınıftan Oluşturulan Nesnelerin Kullanımı 86 Arayüz ve İmplementasyon Dosyaları 89 Arayüz (Interface) Dosyasının Yapısı Anahtar Kelimesi 89 NSObject Sınıfı ve Kök (Root) Sınıflar 90 Üye Değişkenler 92 Objective-C de Metotlar (Fonksiyonlar) 93 Sınıf Metotları ve Nesne (Instance) Metotları 94 Objective-C Sınıflarında Bulunan Metotların Genel Sözdizimi Hiç Parametre Almayan Metotlar Tek Parametre Alan Metotlar Birden Fazla Parametre Alan Metotlar 98 Uygulama (Implementatıon) Dosyasının Yapısı 100 self Anahtar Kelimesi 105 alloc Metodu 106 Kendi Değer Atayıcı Metotlarımızı Tasarlamak (Designated Initializers) 108 Kalıtım Kavramı 110 Ogrenci Sınıfının Arayüz Dosyası (Ogrenci.h) 112 Ogrenci Sınıfının Uygulama (Implementation) Dosyası (Ogrenci.m) 114 Personel Sınıfının Arayüz Dosyası (Personel.h) 117

4 X SWIFT VE OBJECTIVE-C İLE UYGULAMALI ios SDK Personel Sınıfının Uygulama (Implementation) Dosyası (Personel.m) 118 Uygulama Dosyası (main.m) 120 Metot Geçersiz Kılma (Overrıde) İşlemi 125 Metotların Aşırı Yüklenmesi 126 Bundan Sonrası HAFIZA YÖNETİMİ VE BİLMEMİZ GEREKEN DİĞER ÖNEMLİ KAVRAMLAR 127 Primitif Değişkenler ile Nesne Değişkenlerin Bellekteki Görünümü 127 Hafıza Yönetimi Yöntemleri 131 Hafızanın Elle Yönetilmesi (Manual Memory Management) ve Referans Sayma 132 (Reference Counting) Yöntemi 132 Referans Sayma Yöntemi 133 Ownership (Sahiplik) Kavramı 135 Elverişli Metotlar (Convenience Methods) 136 Bir Metottan Nesne Döndürmek 137 AutoRelease Mesajı 140 İleride Otomatik Olarak Silinecek Nesneler 141 Havuzu (Autorelease Pool) Direktifi 141 İç İçe Havuzlar (Nested Autorelease Pools) 142 Havuz Tanımlamadan autorelease Çağırmak 142 Retain Mesajı ve RetainCount Kavramı 142 Retain Mesajı 142 RetainCount 143 Nesneleri Kopyalamak 145 copy Metodunun Kullanımı 148 MutableCopy Metodu 151 Elle Hafıza Yönetiminde Dikkat Edilmesi 152 Gereken Önemli Noktalar 152 Dengesiz Retain Release Çağrıları 152 Retain Döngüsü 153 Garbage Collection (Çöp Toplayıcı) 153 Memory Leak (Hafıza Sızıntısı) Kavramı 155 Automatic Reference Counting (Otomatik Referans Sayma) 156 Bundan Sonrası 161

5 İÇİNDEKİLER XI 7 SWIFT PROGRAMLAMA DİLİ 163 Swıft Programlama Dili nin Özellikleri 164 Swift Programlama Dili İçin Minimum Gereksinimler 165 İlk Swift Projemiz 165 Değişken Tanımlama 168 Temel Veri Tipleri 169 Sabit Değişkenler 170 Program Akışı 171 Konsola Yazdırma 171 Tip Metotları veya Bilinen Adıyla Sınıf Metotları (Type Methods) 174 Metotların Dönüş Tipleri 175 Tip Metotlarının Çağrılması 176 Bundan Sonrası SWIFT PROGRAMLAMA DILI, KONTROL YAPILARI, DÖNGÜLER, DIZILER VE VERI YAPILARI (KOLLEKSIYONLAR) 177 Kontrol Yapıları 177 If Yapısı 177 If-else yapısı 178 else-if yapısı 178 switch-case Deyimi 179 switch-case ile Belirli Değer 180 Aralıklarına Göre Aksiyon Almak 180 Aralık Operatörü (Range Operator) 180 Tam Kapalı Aralık Operatörü - Closed Range Operator (... ) 180 Yarı Kapalı Aralık Operatörü - Half Closed Range Operator (..< ) 180 Döngüler 182 For Döngüleri 183 For.. in.. Yapısı 183 Geleneksel For Döngü Yapısı 185 While Döngüsü 185 Diziler 186 Diziye Eleman Ekleme 187 Araya Eleman Ekleme 187 Dizi Elemanlarına Erişim 188 Diziden Eleman Çıkarma 188

6 XII SWIFT VE OBJECTIVE-C İLE UYGULAMALI ios SDK Diziden Belirli Bir İndisteki Elemanı Çıkarma 189 Dizi Elemanlarına For Döngüsüyle Erişim 189 Dizilerin Tipini Belirlemek 190 Diziye Boş Değer Atamak (Diziyi İlk Kullanıma Hazırlamak) 191 Sözlük Yapısı (Dictionary) 191 Sözlüklerin Tanımlanması 192 Sözlüğe Eleman Eklenmesi 192 Belirli Bir Anahtar Değerine Sahip Elemana Erişim 192 Sözlüklere Tanımlama Esnasında Değer Atama 193 Sözlükten Belirli Bir Elemanın Çıkarılması 193 Sözlükteki Belirli Bir Elemanın Değerinin Güncellenmesi 194 Sözlükteki Elemanlara Döngüler 194 Yardımıyla Ulaşmak 194 Bundan Sonrası IOS PROGRAMLAMA TEMELLERI VE XCODE GELIŞTIRME ORTAMI YAPILARI 195 Giriş 195 XCode ile Objective-C Tabanlı ios Projesi Örneği 196 Adım 1: Projenin Oluşturulması 196 XCode Geliştirme Ortamının Ana Bileşenleri 200 Adım 2: Projenin Arayüzünün Tasarlanması 205 Adım 3: Projenin Arayüz Bileşenlerinin Proje Koduna Bağlanması 216 MVC (Model View Controller) Mimarisi 216 Model Katmanı 216 View(Görüntü Katmanı) 217 Controller Katmanı 217 Tasarladığımız Ekran için Controller Sınıfının Oluşturulması 218 IBOutlet Kavramı 223 TextFıeld(UITextFıeld) Bileşenleri için Bağlantı Oluşturulması 224 Label (UILabel) Bileşeni için Bağlantı Oluşturulması 227 Adım 4: Projenin Kodlanması 231 Tasarladığımız Ekran için Model Sınıfının Oluşturulması 231 Adım 5: Projenin Derlenip Çalıştırılması ve Gerekiyorsa Debug (hata ayıklama) Sürecine Alınması 236 Bundan Sonrası 236

7 İÇİNDEKİLER XIII 10 SWIFT OBEB OKEK UYGULAMASI YAPILARI 239 Giriş 239 XCode ile Swift Tabanlı ios Projesi Örneği 239 Adım 1: Projenin Oluşturulması 240 Adım 2: Projenin Arayüzünün Tasarlanması 240 Adım 3: Projenin Arayüz Bileşenlerinin Proje Koduna Bağlanması 241 Adım 4: Projenin Kodlanması 245 Adım 5: Projenin Derlenip Çalıştırılması ve Gerekiyorsa Debug (hata ayıklama) Sürecine Alınması 250 Swift Programlama Dilinde Optional(Seçime Bağlı) Değişken Kavramı 250 İsteğe Bağlı Değişkenler Hakkında Kurallar 252 Neden IBOutlet Değişkenlerinin Sonunda! İşareti Var? 253 Bundan Sonrası EKRANLAR ARASI GEÇİŞ YAPILARI 255 Giriş 255 XCode ile Swift Tabanlı ios Projesi Örneği 255 Delegasyon Kavramı 270 Bundan Sonrası TEMEL DOSYA IŞLEMLERI VE UITABLEVIEW KONTROLÜ ILE TEKRARLI VERILERIN GÖSTERILMESI YAPILARI 275 Giriş 275 Bölümde Geliştireceğimiz Uygulama Hakkında Bilgi 277 Uygulamanın İçindeki Dosyalar 279 Uygulamanın Arayüzünün Tasarlanması 280 Arayüz Bileşenlerinin Controller Sınıflarıyla Bağlanması 287 Film Sınıfının Modellenmesi 288 Filmler.plist Dosyasının Oluşturulması ve İçeriği 289 Plist Dosyasına Okuma ve Yazma 292 Controller Sınıflarını İçerikleri 294 Bundan Sonrası SQLITE İLE VERİTABANI İŞLEMLERİ 305 Giriş 305 SQLite Veritabanı Hakkında Bilgi 306 Fimler.db İsimli SQLite Veritabanının Oluşturulması 307

8 XIV SWIFT VE OBJECTIVE-C İLE UYGULAMALI ios SDK Film Tablosuna Başlangıç Verisinin Yüklenmesi 310 Filmler.db isimli SQLite Veritabanı Dosyasının Projeye Eklenmesi 312 Filmler.db isimli SQLite Dosyasına Erişim için Gerekli Hazırlıklar 313 Adım 1: SQLite C Kütüphanesinin Projeye Eklenmesi 313 Adım 2: SQLiteDB isimli Swift Kütüphanesinin Projeye Dahil Edilmesi 314 Adım 3: Swift ile C de Yazılmış Ana Kütüphanenin Bağlanması ve Swift Kodu İçerisinde Objective-C Kütüphanesinin Çağrılması 315 Swıft İçerisinden Veritabanına Erişim 317 filmlerilistele Metodu 319 filmlerilistele Metodunun FilmListesiVC.swift İçinde Kullanımı 320 filmekle metodu 321 filmekle Metodunun FilmEkleVC.swift İçinde Kullanımı 321 filmsil metodu 322 filmsil Metodunun FilmDetayVC.swift İçinde Kullanımı 323 Film.swift Dosyasında Yapılan Güncelleme 324 Uygulamanın Çalışması 324 Filmler.db İsimli Veritabanı Dosyasının Uygulama İçerisindeki Yeri 325 Bundan Sonrası SWIFT İLE VİDEO OYNATMAK VE IPAD İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRMEK 327 Giriş 327 İlk Uygulama: UIWebView Bileşeni İçerisinde Video Oynatma 329 İkinci Uygulama: MediaPlayer.framework Kullanarak Video Oynatma 334 Bundan Sonrası SWIFT ILE SES OYNATMAK VE OTOMATIK KONUMLANDIRMA (AUTO LAYOUT) ÖZELLIĞI 341 Giriş 341 Ses Uygulaması 341 Bundan Sonrası 353

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı :63499644.609 Konu :Yazılım Geliştirme Standartları 09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA Tüm profesyonel alanlarda olduğu gibi yazılım geliştirme süreçlerinde ortak

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL BPR101 Matematik BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Kümeler ve sayılar. Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ-I (TDB 101) Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

C # www.bilisimogretmeni.com

C # www.bilisimogretmeni.com C # 1 Neler Öğreneceğiz Nesneye yönelik programla nedir? (Metot nedir?, sınıf nedir?, nesne nedir?, nesneler nasıl tü retilir?...) Nesneye yönelik programlamanın üstünlükleri?.net teknolojisi nedir? Neleri

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu

1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) N.Ö.Ders Kodu NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL)

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ders Ġçeriği A- BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts T.Kredi Saat Türü BPR-101 Programlama Temelleri 3 1

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

PHP ye Giriş. Hidayet Doğan

PHP ye Giriş. Hidayet Doğan PHP ye Giriş Hidayet Doğan Türkiye PHP Grubu hdogan@hido.net Özet: PHP genellikle web programlama için kullanılan ve dünyada geniş bir kullanıma sahip, P dilleri ailesinden bir betik dilidir. Derleyicisi

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 1. ASPState e Giriş a. ASPState Nedir? b. Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor? c. Çözümleri Nelerdir? 2. Özellikler a. Güvenlik

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28

İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19. Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 ix 1 İlk Konsol Uygulamamız 2 İlk Windows Uygulamamız 9.Net Framework Yapısı 18 Neler Öğrendik 19 23 Veri Tipleri 24 Tanımlı Veri Tipleri 27 Basit Tipler 28 Kayan Nokta Tipleri 30 Sayısal Veri Tipi Dönüşümleri

Detaylı

MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework

MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework MapCodeX GIS Platform MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework Kodlama standartları, tasarım lkeler, paketler, açıklamalar *Yazılım Geliştiriciler İçin v.5 Kısım 1 GİRİŞ Günümüzde web teknolojilerinde gelinen

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı