CA Process Automation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CA Process Automation"

Transkript

1 CA Process Automation Sözlük Sürüm

2 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır ve CA tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bu Dokümanlar CA'nın önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, ifşa edilemez, değiştirilemez veya kopyası çıkarılamaz. Bu Dokümanlar gizlidir ve CA nın gizli ve özel bilgilerini içermektedir. Bu Dokümanlar;(i) Dokümanların ilgili olduğu CA yazılımının kullanımıyla ilgili olarak siz ve CA arasında yapılan ayrı bir sözleşme veya (ii) siz ve CA arasındaki ayrı bir gizlilik sözleşmesi altında izin verilmedikçe, tarafınızca ifşa edilemez ya da başka amaçlar doğrultusunda kullanılamaz. Yukarıdaki hükümlere rağmen, Dokümanlarda adı geçen yazılım ürününün/ürünlerinin lisanslı bir kullanıcısıysanız, tüm CA telif hakkı bildirim ve açıklamalarının çoğaltılan her bir kopyaya eklenmesi koşuluyla, ilgili yazılımla bağlantılı olarak siz ve çalışanlarınız tarafından kullanılmak üzere, dahili kullanım için Dokümantasyonun çıktısını alabilir veya makul sayıda kopyasını kullanıma sunabilirsiniz. Dokümanlardan çıktı alma veya kopyalarını kullanıma sunma hakkı, bu yazılıma ait geçerli lisansın geçerli olarak yürürlükte kaldığı süre ile sınırlıdır. Lisansın herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, Dokümanların tüm kopyalarının ve kısmi kopyalarının CA'ya iade edildiğini veya imha edildiğini yazılı olarak CA'ya karşı beyan ve tasdik etmek sizin sorumluluğunuzdadır. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İKMAN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CA BU DOKÜMANLARI,, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA HERHANGİ BİR İHLAL OLMADIĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEDEN OLDUĞU GİBİ SAĞLAMAKTADIR. CA HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BU DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN, KAR KAYBI, YATIRIM KAYBI, İŞLERİN/TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PEŞTAMALİYE, VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN OLUŞAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIPLARDAN, CA ÖNCEDEN SÖZ KONUSU KAYIP VE ZARARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. Dokümanlarda atıfta bulunulan tüm yazılımların kullanımı yürürlükte bulunan lisans sözleşmesine tabidir ve söz konusu lisans sözleşmesi hiçbir şekilde bu bildirimin hükümleriyle değişikliğe uğratılmamıştır. Bu Dokümanların üreticisi CA'dır. Sınırlı Haklar ile temin edilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama ve ifşasında FAR Bölüm 12,212, 52, ve 52,227-19(c)(1) - (2) ve DFARS Bölüm 252, (b)(3) hükümleri veya bunların yerine getirilen hükümler esas alınır. Telif Hakkı 2013 CA. Tüm hakları saklıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ticari markalar, ticari unvanlar ve logolar ilgili şirketlere aittir.

3 CA'ye Başvurma Çevrimiçi teknik destek almak ve yerlerin, öncelikli hizmet saatlerinin ve telefon numaralarının tam listesini görmek için, adresindeki Teknik Desteğe başvurun.

4

5 İçerik Sözlük 7 İçerik 5

6

7 Sözlük adlandırılmış veri kümesi Adlandırılmış veri kümesi birden çok süreç veya işleç ile paylaşılabilecek verileri tanımlayan ve saklayan bir CA Process Automation otomasyon nesnesidir. Adlandırılmış veri kümeleri kütüphane kapsamına sahip değişkenler tanımlayabilir. Adlandırılmış veri kümelerine, veri kümesi nesnesi de denir. ana bilgisayar grubu aracı bağlayıcı basitleştirilmiş iletişim başlatma isteği formu Ana bilgisayar grubu, ortak bir ana bilgisayar adı desenine sahip veya ortak bir IP adresi alt ağındaki bir uzak ana bilgisayarlar grubudur. Bir ana bilgisayar grubunun geçerli üyeleri, yapılandırılan aracının SSH erişimine sahip olduğu ana bilgisayarlardır. İşleçler, Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN) veya IP adresi ile bir ana bilgisayar grubunun başvurduğu bir uzak ana bilgisayarı hedefleyebilir. Bir aracı, bir işlemde işleçler tarafından hedeflenen ana bilgisayarlara yöneticilerin yüklediği bir CA Process Automation bileşenidir. Yöneticiler aracıları tasarım ortamındaki ana bilgisayarlara ve üretim ortamındaki ana bilgisayarlara yükler. İşleçler tipik olarak bir temas noktası olarak adlandırılan mantıksal bir varlığı hedefler. Bir temas noktası, bir aracının bir ortam ile eşleştirilmesidir. Bir işlemin bir ortamdan diğerine geçişini kolaylaştırmak amacıyla, iki ortamdaki farklı aracıları eşleştirmek için aynı temas noktası adları kullanılır. Uzak bir ana bilgisayarı hedeflemek için aracı ana bilgisayar ile uzak ana bilgisayar arasında bir SSH bağlantısı oluşturmanız gerekir. Bağlayıcı, CA Process Automation ile dış bir yazılım programı arasında entegrasyon sağlayan işleçleri içeren bir işleç kategorisidir. Basitleştirilmiş iletişim Orkestratöre yönelik olarak bir aracı tarafından başlatılan, sürekli bir web yuvası bağlantısı kullanan ve daha sonra Orkestratörün aracıya istekleri göndermek için bu web yuvası bağlantısını kullanabileceği bir iletişimdir. Aracılar için yapılandırılan basitleştirilmiş iletişim, CA Process Automation Sürüm 'da kullanılmaya başlanmıştır. Bunun kullanım dışı iletişimin yerini alması amaçlanmıştır. Başlatma istek formu, bir sürecin yürütme sırasında kullanmasını istediğiniz parametre değerlerini girmenize olanak sağlayan bir otomasyon nesnesidir. Sözlük 7

8 bir süreç şemasındaki bağlantı noktası Bir işlem şemasındaki bir bağlantı noktası, bir bağlantının bağlanabileceği bir işleç simgesi üzerindeki bir konumdur. Bir bağlantı, bir işleç çıkış bağlantı noktasında başlar ve başla bir işleçte son bulur. Tipik olarak, bağlantının bitiş noktası işleme sırasındaki bir sonraki işleçtir. Önceden tanımlı bağlantı noktaları başarılı ve başarısız olabilir. Özel durum işleyicileri tarafından işlenen çıkışlar için özel bağlantı noktaları tanımlayabilirsiniz. Birleşik Hizmet Modeli (USM) Birleşik Hizmet Modeli (USM), tüm bağlayıcılardan verilerin dönüştürüldüğü ortak nesne türleri ve özelliklerinden oluşan bir düzendir. USM düzeni, tüm etki alanı yöneticilerinden gelen verilerin ortak bir arabirimde birebir aynı formatta analiz edilmesini sağlar. BT işlem otomasyonu BT işlem otomasyonu BT organizasyonunuz içinde ve arasında operasyonel işlemlerin otomatikleştirilmesi yeteneğidir. BT işlem otomasyonu, düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerini desteklemek üzere işletme içinde koordinasyonu geliştirir. CA Process Automation sistem işlevleri Sistem işlevleri, özel JavaScript dosyalarında kullanılabilen işlevlerdir. Özel JavaScript dosyaları, bir CA Process Automation sürecindeki bir işleç için yürütme öncesi kodu, yürütme sonrası kodu veya veri kümesi başlatma kodu olarak tasarlanan komut dosyalarını kapsar. Çalışma Zamanı veritabanı Çalışma Zamanı veritabanı tek bir Orkestratör için işlem örneği verilerini saklayan Orkestratöre özel bir veritabanıdır. Veriler çalışmakta olan işlem örnekleri, bitmiş ama henüz arşiv tablosuna taşınmamış örnekler ve arşivlenmiş örnekler için depolanır. Geçerli ve arşivlenmiş verilere İşlemler sekmesinden erişebilirsiniz. Her bir çalışma zamanı kaydı durum, veri kümesi, sahip ve çizelge bilgisini içerir. çizelge nesnesi Bir çizelge iade edilerek etkinleştirildiğinde belirlenen sıklıkla belirli bir işlem veya işleci başlatan bir otomasyon nesnesidir. Takvim ekle ve çıkar'da yapılandırılan tarih ve saatleri kullanan bir çizelge oluşturabilirsiniz. Depo (Kütüphane) veritabanı Depo veritabanı, veya Kütüphane veritabanı, CA Process Automation uygulamasında Kütüphane sekmesindeki klasörlerde oluşturulan otomasyon nesnelerini depolayan bir veritabanıdır. Birden fazla Orkestratör Etki Alanı Orkestratörü'ndeki Depo veritabanını paylaşabilir veya her bir Orkestratör kendi Depo veritabanına sahip olabilir. Depolanan veriler arasında kütüphane araç yapısı, her nesnenin tam tanımı, sahiplik ve sürüm oluşturma bilgileri yer alır. 8 Sözlük

9 dışa aktarma / içe aktarma Dışa/İçe aktarma işlemi nesne tanımlarını Orkestratörler arasında paylaşmanızı sağlar. Bir klasörü iki şekilde dışa aktarabilirsiniz: Nesneleri bir klasör içinde ve klasörü dışa aktararak içe aktarım ortamında nesnelerde değişiklik yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Nesneleri bir klasör içinde ve klasörü bir içerik paketi olarak dışa aktararak içe aktarım ortamında nesnelerde değişiklik yapılamamasını sağlayabilirsiniz. Bir Etki Alanı dahilinde ya da Etki Alanları çapında içe ve dışa aktarım yapabilirsiniz. Parolalar şifrelidir. Farklı Etki Alanlarının farklı şifreleme anahtarları kullanması nedeniyle Etki Alanları çapında içe ve dışa aktarım parolaları kaldırır. İçe ve dışa aktarım işlemini tasarım ortamı Kütüphanesini yedekleme yolu olarak kullanmak için, kök klasörü dışa aktarın ve ardından bunu yedek Etki Alanına içe aktarın. dinamik kullanıcı grubu (CA EEM) Dinamik kullanıcı grubu, bir veya daha fazla ortak özniteliği paylaşan genel kullanıcılardan oluşur. Özel bir dinamik kullanıcı grubu ilkesiyle dinamik bir kullanıcı grubu oluşturulur. Dinamik kullanıcı grubu ilkesinde kaynak adı, dinamik kullanıcı grubunun adıdır. Üyelik, kullanıcı ve grup öznitelikleriyle ilgili yapılandırılmış bir dizi filtreye bağlıdır. dizi Dosya Aktarım işleçleri Dosya işleçleri Dizi, veri tipi ve yapısı bakımından özdeş olan öğelerden oluşan öğelerden oluşan bir veri kümesi türüdür. Ayrı öğelere, bir tamsayı dizini kullanarak (var öğesi = dizi*n+) başvuruda bulunursunuz. Dosya Aktarım işleçleri, FTP protokolü üzerinden dizinleri ve dosyaları yönetir. Dosya işleçleri, CA Process Automation işlemlerindeki dizinleri, dosyaları ve içeriklerini yönetir. EiamAdmin kullanıcı adı (CA EEM) EiamAdmin, Embedded Entitlements Manager (CA EEM) yükleyicisine atanan varsayılan süper kullanıcı adıdır. EiamAdmin kullanıcısı CA EEM içinde, kullanıcı hesapları oluşturma, bir uygulama grubunu genel kullanıcılara atama ve ilkeleri özelleştirme de dahil olmak üzere tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Etki Alanı Etki Alanı Orkestratörü Etki Alanı, belirli bir işletme için CA Process Automation ürünündeki her öğeyi kapsayan yapıdır. Etki Alanı, bir CA Process Automation sisteminin Etki Alanı hiyerarşisinde en üstteki düğüm olarak gösterilir. CA Process Automation öğesini ilk yüklediğinizde, Etki Alanı, Domain Orchestrator'ın bulunduğu Varsayılan Ortam'ı içerir. Domain Orchestrator, CA Process Automation'ın yüklendiği ilk ana bilgisayarda yüklü olan orchestrator'dır. Domain Orchestrator, yansıtma, sinyal ve aracılar ile yapılandırma güncellemeleri gibi benzersiz işlevleri ve diğer orchestrator'ların tüm işlevlerini de gerçekleştirir. Kümelenmiş Etki Alanı Orkestratörü içinde, ilk CA Process Automation yüklemesi Birincil Etki Alanı Orkestratörü'nü oluşturur. Sözlük 9

10 Etki Alanı Yöneticisi etkileşim istek formu FIPS FIPS uyumlu FIPS uyumlu geri dönüşüm kutusu hedef içerik paketi (itpam) Etki Alanı Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak sayesinde, Etki Alanını kilitleyebilir ve Etki Alanına ortamlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca Etki Alanı düzeyinde güvenliği, özellikleri, işleç kategorilerini ve tetikleyicileri yapılandırabilirsiniz. Etkileşim istek formu, çalışma zamanında içerik tasarımcılarının kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri yakalamak için kullandığı bir otomasyon nesnesidir. Etkileşim İstek Formu vakası, son kullanıcılar için görevler oluşturmak üzere Kullanıcı Etkileşim İsteği işleciyle kullanılır. FIPS 140-2, Mayıs 2001'de yayınlanan Şifreli Modüller için Güvenlik Gereksinimleri'nin yayın numarasıdır. NIST, U'nun bir aracısıdır. S. Ticaret Bakanlığı FIPS Yayınlarını kullanmaktadır. FIPS federal standardı, hassas fakat sınıflandırılmamış bilgileri koruyan bir güvenlik sistemi içinde kullanılan şifreli modüller için güvenlik gereksinimlerini belirtir. FIPS uyumlu, hassas verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için isteğe bağlı olarak FIPS uyumlu şifreleme kütüphaneleri ve algoritmaları kullanabilen bir ürün için bir tanımlamadır. FIPS uyumlu, yalnızca ruhsatlı bir Şifreleme Modülü Test (CMT) laboratuarı tarafından onaylanmış şifreleme algoritmalarını kullanan bir ürün için bir tanımlamadır. Geri dönüşüm kutusu, Kütüphane Tarayıcısı'ndan sildiğiniz klasör ve nesneler için geçici bir depolama yeridir. Geri dönüşüm kutusunu açtığınızda, seçili klasör veya nesneleri temizleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz. Temizlenen nesneler tamamen kaldırılır; temizlenen bir nesneyi geri yükleyemezsiniz. Silinen bir klasördeki bir nesnenin geri yüklenmesi, hem nesneyi hem de klasör ağacını Kütüphane Tarayıcısı'na geri yükler. Tüm İşleçler için bir yürütme ayarı olan hedef, genellikle işlecin üzerinde çalıştırılacağı temas noktasını belirtir. İşleçler, Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN) veya IP adresi ile bir ana bilgisayar grubunun başvurduğu bir uzak ana bilgisayarı da hedefleyebilir. İçerik paketi, bir işlemin ilk sürümünü ve daha sonraki sürümlerini tasarım ortamından üretim ortamına yayınlamak için kullanılan araçtır. İçerik paketi, bir işlemin belirtilen bir yayın sürümünü ve ilgili otomasyon nesnelerini içeren bir klasördür. Bir klasörün içerik paketi olarak dışa aktarılabilmesi için öncelikle o klasörün ve onun içerdiği her bir nesnenin aynı yayın sürümüyle etiketlenmesi gerekir. Bir içerik paketi içe aktarıldığında, klasör ve onun nesneleri, içe aktarma ortamının Kütüphanesinde görünür. İçe aktarma işlemi nesnelerin tümünü temel alır; nesnelerin temel alınmış sürümleri kullanılabilir, ancak düzenlenemez. Yayın sürümü değerleri değiştirilemez. İçe aktarılan bir içerik paketinin içeriğini İşlemler sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. 10 Sözlük

11 içerik tasarımcısı içerik yöneticisi işleç işleç kategorisi işleç veri kümesi işlem işlem geçmişi raporu işlem izleme işlem veri kümesi İşlem Zamanı Güvenliği İçerik tasarımcısı, bir CA Process Automation rolüdür. İçerik tasarımcıları, otomasyon tasarımı, analizi, yeniden kullanımı, testi, yürütmesi ve bakımı işlerini yapar. İçerik tasarımcıları CA EEM öğesinde Tasarımcılar grubuyla yapılandırılır. İçerik yöneticisi, bir CA Process Automation rolüdür. İçerik yöneticileri, kullanıcıları, grupları ve CA Process Automation içerik erişimine olanak sağlayan ilkeleri tanımlamak için CA EEM kullanır. İçerik yöneticileri CA Process Automation yazılımını yapılandırır ve yönetir. İçerik yöneticileri genellikle PAMAdmins grubu ile tanımlanır. Bir işleç, sürecin gerçekleştirdiği eylemleri hazırlamak üzere bir sürece sürükleyip bırakabileceğiniz yeniden kullanılabilir bir iş birimidir. Bir işleç kategorisi ortak bir yapılandırmaya sahip ilişkili bir dizi işleçten oluşur. Belirli bir işleç kategorisindeki işleçler, içerik tasarımcılarına bağlı bir işlev kümesi sağlamak üzere birlikte gruplanır. CA Process Automation, dış yazılım programlarıyla etkileşmeyen yerleşik işleç kategorileri içerir. İşleç kategorileri; etki alanı, ortam, orkestratör ve aracı seviyelerinde yapılandırılabilir ve etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İşleç işleç veri kümesi, bir işlecin her bir vakasıyla ilişkili verileri içerir. Bir işleç veri kümesi tipik olarak işlecin hem girdilerinden, hem de çıktılarından oluşur. İşlem, bir uygulamadaki sistemleri otomatikleştiren ve uyum içinde yöneten düzenli bir işleçler sırasıdır. Bir süreç tipik olarak veri kümeleri içerir ve özel durum işlemeyi kapsar. İşlem geçmişi raporu; etki alanı, ortamlar, orchestrator'lar ve aracılar ile klasörler ve otomasyon nesneleri üzerindeki kullanıcı etkinliklerinin bir kaydıdır. Süreç izleyicisi, durum değişiklikleri için izlenebilen otomasyon nesneleriyle geliştirilmiş içeriğin vakalarının bir görüntüsüdür. Vaka, çalışıyor, bekliyor ve tamamlandı durumlarını da içeren çeşitli durumlardaki bir kaynak, veri kümesi veya işlem olabilir. Süreç veri kümesi, bir sürecin her bir vakasıyla ilişkili değişkenleri ve verileri içeren bir veri kümesidir. Süreç veri kümesi tipik olarak sürecin girdi ve çıktılarıyla, süreçteki diğer işleçler arasında sıklıkla paylaşılan diğer verilerden oluşur. İşlem Zamanı Güvenliği, bir sürecin veya alt sürecin, kendisini başlatan kullanıcı altında mı, yoksa süreç sahibinin altında mı çalışacağını belirler. Süreç tasarımı sırasında, özellikler İşlem Zamanı Güvenliği ve Sahip Olarak Çalıştır için ayarlanır. Süreç özelliği ayarlarını, çalışma zamanında İşleç düzeyinde geçersiz kılabilirsiniz. Sözlük 11

12 kesme noktası klasör kullanım dışı iletişim kümeli orkestratör Kütüphane Orkestratör ortam Kesme noktası, kesme noktası ile ayarlanmış işleçlerdeki çalışan bir işlemin yürütmesini duraklatan bir hata ayıklama yardımcısıdır. Kesme noktası, içerik tasarımcılarının son değişikliklerini yapmadan önce doğru davranışı doğrulamak için bir işlemin verilerini ve akışını inceleyebilmesine olanak tanır. Klasör, CA Process Automation kütüphanesi içindeki bir otomasyon nesnesi kapsayıcısıdır. Kütüphane Tarayıcısı'ndan klasörleri arayabilir ve göz atabilirsiniz. Değiştirilebilir nesneleri kopyalamak için bir klasörü bir Orkestratör'den dışa aktarıp bir diğerine içe aktarabilirsiniz. Bir klasörü bir Orkestratör'den bir içerik paketi olarak dışa aktarabilir ve sonra nesnelerin değiştirilemez bir yayın sürümünü kopyalamak için bunu başka birine içe aktarabilirsiniz. Kullanım dışı iletişim bir aracıdan bir Orkestratöre yönelik her bir iletişim için ve bir Orkestratörden bir aracıya yönelik her bir iletişim için ayrı ayrı bağlantıları gerektirir. Kullanım dışı iletişim, varsayılan olarak, bağlantı noktaları 7001 ve 7003'ü kullanır. Kullanım dışı iletişim, CA Process Automation Sürüm 'ın desteklediği tek iletişimdi. CA Process Automation Sürüm 'ye yükseltme yaptığınızda, var olan aracıları basitleştirilmiş iletişimi kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kümeli Orkestratör, tek bir Orkestratör gibi görünen ve çalışan ve paylaşılan bir kütüphaneyi kullanan bir düğüm kümesidir. Bir kümenin düğümleri farklı ana bilgisayarlarda yer alabilir. Bir Orkestratör'e düğüm eklemek, otomasyon kapasitesini artırır ve düğümler arasında hesaplama dengesi sağlar. Bir düğüm kullanım dışı olursa, yüksek kullanılabilirlik sağlamak üzere iş otomatik olarak etkin düğümler arasında yeniden dağıtılır. Kütüphane'de kullanıcılar, otomasyon nesnelerini görüntüler, düzenler ve kaydeder ya da düzenlenecek otomasyon nesneleri bulmak için zengin arama ve filtreleme kullanır. Otomasyon nesneleri klasörler halinde gruplandırılabilir. Klasörler, Kütüphane içinde gezilebilir. Orkestratör, işlemleri yürüten CA Process Automation motor bileşenidir. Etki Alanındaki herhangi bir ortama birden çok Orkestratör ekleyebilirsiniz. Orkestratörler ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik için kümelenebilir. Ortam, organizasyon işlevlerini segmentlere ayırabilen, Etki Alanı'nın mantıksal bir bölümüdür. İşlemlerin geliştirme yaşam döngüsündeki aşamalar için ayrı ortamlar kullanabilirsiniz. Örneğin tasarım için Varsayılan Ortam'ı kullanabilir ve üretim kullanımı için ayrı bir ortam ekleyebilirsiniz. İşlemlerin çalıştığı farklı coğrafi konumlar için ayrı ortamlar kullanabilirsiniz. Yüklemede, CA Process Automation Etki Alanı, Varsayılan Ortam adlı tek bir ortam içerir. 12 Sözlük

13 Ortam İçeriği Yöneticisi Ortam Kullanıcısı Ortam İçeriği Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak ile, Kütüphane Tarayıcısı'nda istediğiniz klasörde istediğiniz nesneyi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sahip olmadığınız bir işlemde Sahip Olarak Çalıştır'ı seçebilir, işlem zamanı güvenliğini devre dışı bırakabilir ve işlem zamanı güvenliği devre dışıyken nesneleri içe aktarabilirsiniz. Ortam Kullanıcısı erişim haklarıyla ilişkilidir. Sadece bu hak ile, Kütüphane Tarayıcısı'nda sınırlı haklarınız olur. Kütüphane Tarayıcısı'nı açabilirsiniz, ancak klasörleri görüntüleyemez veya yeni nesne oluşturamazsınız. Bu erişim hakkı, klasörlere ve otomasyon nesnelerine erişim hakları için önkoşuldur. Ortam Yapılandırma Yöneticisi Ortam Yapılandırma Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak ile, etki alanı düzeyinde yapılandırmaları ortam düzeyinde geçersiz kılabilirsiniz. Özel ortam değişkenleriyle, bir hakkın geçerli olduğu ortamı belirtebilirsiniz. otomasyon nesneleri otomatik kabul deseni özel durum işleyici özel işleç nesnesi özel simge nesnesi Otomasyon nesneleri, içerik tasarımcılarının içerik oluşturmak için kullandıkları CA Process Automation nesneleridir. Otomasyon nesneleri arasında takvim, özel simge, özel işleç, veri kümesi, etkileşim isteği formu, paket, işlem, işlem izleme, kaynaklar, çizelge ve başlatma isteği formu bulunur. Otomatik atama deseni; aracı ana bilgisayarlara otomatik olarak temas noktaları atanmasına olanak sağlayan bir ana bilgisayar adı deseni veya IP adresi desenidir. Temas noktaları oluşturulur ve otomatik atama desenleriyle eşleşen ana bilgisayarlara atanır. Otomatik atama desenleri ortama özgüdür. Ana bilgisayar adı deseni normal bir ifade olarak ifade edilir. IP adresi alt ağ deseni CIDR notasyonu içinde ifade edilir. Ö zel durum işleyici, bir sürecin, beklenen akışta ortaya çıkan özel durumların nasıl işleneceğini tanımlayan parçasıdır. Bir özel durum oluştuğunda, özel durum işleyici özel durumları şu sırayla değerlendirir: Sistem özel durumu, beklenmedik sonuç, işleç durdurma ve zaman aşımı. Değerlendirmeden sonra özel durum işleyici, bulunan özel duruma özgü işleç sırasını çalıştırır. Özel işleç bir CA Process Automation işlecinin özelleştirilmiş bir sürümüdür. İçerik tasarımcıları, işlem tasarımı sırasında alternatif arabirimler ve veri kümeleri sunmak üzere özel işleçler kullanabilir. Ö zel simge, içerik tasarımcılarının bir işleç için grafikler tanımlamak üzere kullandıkları bir otomasyon nesnesidir. Özel nesne, bir temel nesneyle bir değiştiriciden oluşur. İçerik tasarımcıları özel bir nesneyi özel bir işleçle ilişkilendirebilir. İçerik tasarımcıları bir işlemdeki bir işleç için görüntülenen simgeyi özel bir simgeyle değiştirebilir. Sözlük 13

14 paket PAMAdmins PAMUsers proxy temas noktası Raporlama veritabanı Bir paket, daha önce, otomatik bir işlem yayınını derleyen farklı klasörlerdeki nesneleri dışa aktarmak için kullanılmış kullanım dışı bir nesne türüdür. Artık, dışa aktarılacak tüm nesneler aynı klasör de olmalıdır. Klasörü ve içerdiği her bir nesneyi aynı yayın sürümü değeri ile etiketledikten sonra, klasörü bir içerik paketi olarak dışa aktarabilirsiniz. PAMAdmins, CA Process Automation etki alanı içindeki her şey için tam erişim haklarına sahip olan bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar CA Process Automation'daki tüm özellik ve nesnelere erişebilir. PAMUsers, CA Process Automation uygulamasına sınırlı erişim hakları olan CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcısı grubudur. Bu grup uygun şekilde rapor görüntülemek için CA Process Automation öğesine erişen kullanıcılara atanır. Bir proxy temas noktası, Secure Shell (SSH) kullanarak bir aracıyı bir uzak ana bilgisayarla eşleştiren bir temas noktasıdır. Proxy temas noktası, işleçlerin aracı yüklü olmayan bir uzak ana bilgisayarda çalıştırılmasına olanak tanır. Raporlama veritabanı genellikle Etki Alanı'ndaki tüm Orkestratörler arasında paylaşılan Etki Alanı Orkestratör'ü üzerindeki bir veritabanıdır. Raporlama veritabanı işlemler, kaynaklar, çizelgeler ve işlem izlemeleri dahil olmak üzere otomasyon nesne vakaları için geçmiş verileri depolar. Yöneticiler, önceden tanımlanmış rapor tanımlarını ve özel rapor tanımlarını kullanarak bu verilerle Raporlar sekmesinde neredeyse gerçek zamanlı raporlar üretebilirler. Süreç Otomasyonu (CA EEM) Süreç Otomasyonu, CA EEM tarafından CA Process Automation için kullanılan uygulama vakası adıdır. Embedded Entitlements Manager'de CA Process Automation işlevlerine erişmek için, önce, oturum açma ekranını görüntüleyebilmek amacıyla şu URL'yi girin: https://ip_address:5250/spin/eiam/ Daha sonra, uygulama adı olarak Süreç Otomasyonu'nu seçin ve EiamAdmin kullanıcısının parolasını girin. Şerit değiştirme işleyicisi Şerit değiştirme işleyicisi bir süreç tanımının parçasıdır. Şerit değiştirme işleyicisi, yüzme şeritleri arasındaki geçiş sırasında ortaya çıkan süreci belirtir. takvim nesnesi Takvim, tarih kurallarını tanımlayan ve CA Process Automation içinde zamanlamayı tanımlamak üzere çizelge nesneleriyle birlikte kullanılan bir otomasyon nesnesidir. Takvim ayrıca Takvim Denetle işlecinde de kullanılır. 14 Sözlük

15 Tasarımcılar (CA EEM) temas noktası temas noktası grubu Tasarımcılar otomatikleştirilmiş işlemleri ve ilişkili otomasyon nesnelerini tasarlayan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu erişim haklarına sahip, CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar, Kütüphane sekmesindeki çoğu özelliğe ve Tasarımcı sekmesiyle İşlemler sekmesindeki tüm özelliklere erişebilir. Temas noktası, bir veya daha fazla yönetilen kaynağın ortama özgü mantıksal gösterimidir. Yönetilen kaynak, üzerinde bir işlemin işleçlerinin çalıştığı bir aracı veya orchestrator'dır. Bir işleci belirli bir aracıda veya bunun hata denetiminde çalıştırmak için hedefi, bu aracılarla eşleştirilen temas noktası olarak belirtirsiniz. Temas noktası grubu, işlemlerin eşzamanlı olarak çalıştırılacağı iki veya daha fazla temas noktasından meydana gelir. Temas noktası grupları, genellikle işlemleri benzer yapılandırmaya sahip ana bilgisayarlarda çalıştırmak için kullanılır. Temas Noktası Güvenliği Temas Noktası Güvenliği, CA EEM Temas Noktası Güvenliği ilkeleriyle karşılanan bir güvenlik hedefidir. Korumalı temas noktaları genel olarak, hassas ana bilgisayarlarda çalışan veya hassas kaynaklara bağlanan aracılarla ilişkilidir. Bir süreçteki bir işleç tarafından hedef alınan ana bilgisayarlardaki verileri koruma altına alabilirsiniz. İlkeler hassas ana bilgisayarlar üzerinde kimlerin komut dosyası veya program çalıştırabileceğini kısıtlar. temel tetikleyici Temel, bir otomasyon nesnesinin statik sürümüdür. Yani, bir temel sürümde düzenleme yapamaz veya değişiklikleri kaydedemezsiniz. (Temel sürümü yeni bir sürüm olarak kaydedebilir ve ardından yeni sürümü düzenleyebilirsiniz.) Birden fazla temel sürümünüz olabilir, ancak yalnızca bir geçerli sürümünüz olabilir. İçerik paketi olarak dışa aktarmadan önce, içerik tasarımcısı, her nesnenin her yayın sürümünü iade eder ve isteğe bağlı olarak temel alır. Temel alma, her nesnenin yayın sürümünü dışa aktarmada mevcut olduğu haliyle kaydeder. Üretim kullanıcısının herhangi bir nesnenin yayın sürümünü değiştirmesini önlemek için, içe aktarma işleminde her bir nesnenin içe aktarılan sürümü otomatik olarak temel alınır. Tetikleyici, bir dış uygulamanın veya sistemin bir süreç vakasını başlatmak için kullanabileceği bir yoldur. CA Process Automation, Posta tetikleyiciyi, Dosya tetikleyiciyi, SNMP tetikleyiciyi ve Catalyst tetikleyiciyi destekler. UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) günlük zaman için uluslararası bir standarttır. Saat dilimleri, UTC'den pozitif veya negatif sapmalar olarak ifade edilir. UTC, günde yaklaşık bir nanosaniye sapma derecesinde doğrudur. Ancak, yerini aldığı Greenwich Saati'ne (GMT) yaklaşık olarak eşittir. Sözlük 15

16 uygulama grubu (CA EEM) Uygulama grubu, bir genel kullanıcıya atanabilen, ürüne özgü bir gruptur. PAMAdmins, Tasarımcılar, Üretim Kullanıcıları ve PAMUsers, CA Process Automation için önceden tanımlı standart uygulama gruplarıdır. Kullanıcı tanımlı uygulama grupları uygun erişim ilkelerine eklenmeli ve bunlara uygun eylemler verilmelidir. uzak ana bilgisayar Uzak ana bilgisayar, üzerinde herhangi bir CA Process Automation aracısının yüklü olmadığı, ancak işleçleri çalıştırabilen bir ana bilgisayardır. Aracıdan uzak ana bilgisayara bir SSH bağlantısı kurulur. Uzak ana bilgisayarlar tek tek proxy temas noktalarıyla ve ad ya da IP adresi desen eşleştirme yoluyla ana bilgisayar gruplarıyla eşleştirilir. Üretim Kullanıcıları (CA EEM) Üretim Kullanıcıları bir üretim ortamına aktarılan otomatikleştirilmiş işlemleri kullanan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu erişim haklarına sahip olan, CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar İşlemler sekmesindeki özellik ve nesnelerin neredeyse tümüne erişebilir. üretim kullanıcısı ValueMap veri kümeleri veri kümesi nesnesi veritabanları Üretim kullanıcısı, bir CA Process Automation rolüdür. Üretim kullanıcısı, üretim ortamındaki herhangi bir CA Process Automation kullanıcısını içerir. Üretim kullanıcıları süreçleri çalıştırır, belirli süreçlere girdi sağlar, süreçleri izler ve raporları çalıştırır. Üretim kullanıcıları CA EEM öğesinde Üretim Kullanıcıları grubuyla yapılandırılır. ValueMap nesnesi, ilgili değişkenleri içeren karmaşık bir veri kümesi tipidir. ValueMap nesneleri farklı veri türlerinden alanları kapsülleyebilir. Bir ValueMap nesnesinin değerlerine alan adıyla gönderme yaparsınız (var değeri = vmap.alan_adı). Birçok programlama ve komut dosyası dili, CA Technologies ValueMap ile eşdeğer olan bir veri kümesi içerir. Veri kümeleri değişkenleri tanımlar ve CA Process Automation içinde verileri depolar. Üç ana veri kümesi tipi şunlardır: süreç veri kümesi, işleç veri kümesi ve adlandırılmış veri kümesi. Veri kümesi nesnesi birden çok işlem veya işleç ile paylaşılabilecek verileri tanımlayan ve saklayan bir CA Process Automation otomasyon nesnesidir. Veri kümesi nesnesine adlandırılmış veri kümesi de denir. CA Process Automation tarafından kullanılan veritabanları çalışma zamanı (durum) bilgisi için bir veritabanı ve tanımlar için bir veritabanı içerir. Tanımlar, bir içerik tasarımcısı yeni bir süreç, yeni bir kaynak veya yeni bir veri kümesi gibi otomasyon nesneleri tanımladığında oluşturulur. Raporlar da yine başka bir veritabanında saklanır. 16 Sözlük

17 Web hizmetleri yansıtma aralığı yönetilen kaynak yüksek kullanılabilirlik yüzme şeritleri Web hizmetleri, uygulama programlama arabirimleridir (API). Web Hizmetleri yöntemleri, CA Process Automation ürünündeki işlem vakalarını askıya almak, sürdürmek ve durdurmak için dış uygulamalara olanak tanır. Yansıtma aralığı, orchestrator'ların ve aracıların yansıtılan bilgi güncellemeleri için ne sıklıkta Domain Orchestrator ile temasa geçeceklerini belirten bir yapılandırmadır. Yönetilen kaynak, üzerinde bir işlemin işleçlerinin çalıştığı bir aracı veya orchestrator'dır. Yüksek kullanılabilirlik, kümelenmiş bir orchestrator'ın bir veya daha fazla düğümünün arızalanması gibi az görülür bir durumda, işlemenin kesintisiz sürdürüleceğinin güvencesidir. Bir orchestrator kümesi uygulandığında, düğümlerinden biri veya birkaçı kullanılabilir olduğu sürece sistem kullanılabilir olmaya devam eder. Yüzme şeritleri, bir süreç şemasındaki, bir otomatik sürecin işlevsel olarak farklı bölümlerini gösteren dikey ve yatay bölümlerdir. Sözlük 17

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation İç_rce Yöh_tc]csc Kıf[vuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation Üretim Kullanıcısı Kılavuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation İç_rck T[s[rım]ısı Kıl[vuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation Web Hizmetleri API Başvurusu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00 CA Clarity PPM Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

CA Clarity PPM. Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu. Sürüm 14.2.00

CA Clarity PPM. Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu. Sürüm 14.2.00 CA Clarity PPM Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu Sürüm 14.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Cl[rcty PPM. Fcn[ns[l Yön_tcm Kull[nım Kıl[vuzu. Sürüm 14.1.00

CA Cl[rcty PPM. Fcn[ns[l Yön_tcm Kull[nım Kıl[vuzu. Sürüm 14.1.00 CA Cl[rcty PPM Fcn[ns[l Yön_tcm Kull[nım Kıl[vuzu Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Cf[rcty PPM. T_g_f Kuff[hıg Kıf[vuzu. Sürüg 13.2.00

CA Cf[rcty PPM. T_g_f Kuff[hıg Kıf[vuzu. Sürüg 13.2.00 CA Cf[rcty PPM T_g_f Kuff[hıg Kıf[vuzu Sürüg 13.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi

Detaylı

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 13.3.00

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 13.3.00 CA Cf[rcty PPM Sürüg Nitf[rı - On Premise Sürüg 13.3.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 14.2.00

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 14.2.00 CA Cf[rcty PPM Sürüg Nitf[rı - On Premise Sürüg 14.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 13.2.00

CA Cf[rcty PPM. Sürüg Nitf[rı - On Premise. Sürüg 13.2.00 CA Cf[rcty PPM Sürüg Nitf[rı - On Premise Sürüg 13.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2013 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Detaylı

CA Cl[rcty PPM. Sürüm Notl[rı - On Premise. Sürüm 14.1.00

CA Cl[rcty PPM. Sürüm Notl[rı - On Premise. Sürüm 14.1.00 CA Cl[rcty PPM Sürüm Notl[rı - On Premise Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Yükleme Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com TİCARİ

Detaylı

Yükleme Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Yükleme Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Yükleme Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı

Yükleme Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı Yükleme Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2013 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee Agent 5.0.0

Ürün Kılavuzu. McAfee Agent 5.0.0 Ürün Kılavuzu McAfee Agent 5.0.0 TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE, epolicy Orchestrator,

Detaylı

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee SaaS Endpoint Protection (Ekim 2012 sürümü)

Ürün Kılavuzu. McAfee SaaS Endpoint Protection (Ekim 2012 sürümü) Ürün Kılavuzu McAfee SaaS Endpoint Protection (Ekim 2012 sürümü) TELİF HAKKI Copyright 2012 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme

Kullanım Kılavuzu. Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme Tümleşik bileşenler: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Kişisel Güvenlik Duvarı ESET İstenmeyen Postaları Engelleme Yeni nesil NOD32 teknolojisi Kullanım Kılavuzu dijital dünyalarınızı koruyoruz

Detaylı

ESET ENDPOINT SECURITY Android için

ESET ENDPOINT SECURITY Android için ESET ENDPOINT SECURITY Android için Kullanıcı Kılavuzu (ürün sürümü 2,0 ve üzeri için hazırlanmıştır) Bu belgenin en son sürümünü indirmek için burayı tıklatın ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol. s r.o.

Detaylı

Avira Internet Security Kullanıcı Kılavuzu

Avira Internet Security Kullanıcı Kılavuzu Avira Internet Security Kullanıcı Kılavuzu Giriş Ticari Markalar ve Telif Hakkı Ticari Markalar Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm marka ve

Detaylı

AVG 9 Anti-Virus plus Firewall

AVG 9 Anti-Virus plus Firewall AVG 9 Anti-Virus plus Firewall Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 90.6 (14.9.2009) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerine aittir. Bu

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu. Securing Your Journey to the Cloud. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Yükleme ve Yükseltme Kılavuzu Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada

Detaylı

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Ürün Kılavuzu Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz geri dönüşümlü

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Kullanım Kılavuzu. (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Kullanım Kılavuzu (ürün sürümü 4.2 veya daha üstüne yöneliktir) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 İçindekiler 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Yenilikler... 4 1.2 Sistem gereksinimleri...

Detaylı