CA Process Automation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CA Process Automation"

Transkript

1 CA Process Automation Sözlük Sürüm

2 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır ve CA tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bu Dokümanlar CA'nın önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, devredilemez, çoğaltılamaz, ifşa edilemez, değiştirilemez veya kopyası çıkarılamaz. Bu Dokümanlar gizlidir ve CA nın gizli ve özel bilgilerini içermektedir. Bu Dokümanlar;(i) Dokümanların ilgili olduğu CA yazılımının kullanımıyla ilgili olarak siz ve CA arasında yapılan ayrı bir sözleşme veya (ii) siz ve CA arasındaki ayrı bir gizlilik sözleşmesi altında izin verilmedikçe, tarafınızca ifşa edilemez ya da başka amaçlar doğrultusunda kullanılamaz. Yukarıdaki hükümlere rağmen, Dokümanlarda adı geçen yazılım ürününün/ürünlerinin lisanslı bir kullanıcısıysanız, tüm CA telif hakkı bildirim ve açıklamalarının çoğaltılan her bir kopyaya eklenmesi koşuluyla, ilgili yazılımla bağlantılı olarak siz ve çalışanlarınız tarafından kullanılmak üzere, dahili kullanım için Dokümantasyonun çıktısını alabilir veya makul sayıda kopyasını kullanıma sunabilirsiniz. Dokümanlardan çıktı alma veya kopyalarını kullanıma sunma hakkı, bu yazılıma ait geçerli lisansın geçerli olarak yürürlükte kaldığı süre ile sınırlıdır. Lisansın herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, Dokümanların tüm kopyalarının ve kısmi kopyalarının CA'ya iade edildiğini veya imha edildiğini yazılı olarak CA'ya karşı beyan ve tasdik etmek sizin sorumluluğunuzdadır. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İKMAN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, CA BU DOKÜMANLARI,, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK, VEYA HERHANGİ BİR İHLAL OLMADIĞINA DAİR BİR GARANTİ VERMEDEN OLDUĞU GİBİ SAĞLAMAKTADIR. CA HİÇBİR DURUMDA SİZE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI BU DOKÜMANTASYONUN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN, KAR KAYBI, YATIRIM KAYBI, İŞLERİN/TİCARETİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PEŞTAMALİYE, VERİ KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN OLUŞAN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARAR VEYA KAYIPLARDAN, CA ÖNCEDEN SÖZ KONUSU KAYIP VE ZARARIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. Dokümanlarda atıfta bulunulan tüm yazılımların kullanımı yürürlükte bulunan lisans sözleşmesine tabidir ve söz konusu lisans sözleşmesi hiçbir şekilde bu bildirimin hükümleriyle değişikliğe uğratılmamıştır. Bu Dokümanların üreticisi CA'dır. Sınırlı Haklar ile temin edilir. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanım, kopyalama ve ifşasında FAR Bölüm 12,212, 52, ve 52,227-19(c)(1) - (2) ve DFARS Bölüm 252, (b)(3) hükümleri veya bunların yerine getirilen hükümler esas alınır. Telif Hakkı 2013 CA. Tüm hakları saklıdır. Burada atıfta bulunulan tüm ticari markalar, ticari unvanlar ve logolar ilgili şirketlere aittir.

3 CA'ye Başvurma Çevrimiçi teknik destek almak ve yerlerin, öncelikli hizmet saatlerinin ve telefon numaralarının tam listesini görmek için, adresindeki Teknik Desteğe başvurun.

4

5 İçerik Sözlük 7 İçerik 5

6

7 Sözlük adlandırılmış veri kümesi Adlandırılmış veri kümesi birden çok süreç veya işleç ile paylaşılabilecek verileri tanımlayan ve saklayan bir CA Process Automation otomasyon nesnesidir. Adlandırılmış veri kümeleri kütüphane kapsamına sahip değişkenler tanımlayabilir. Adlandırılmış veri kümelerine, veri kümesi nesnesi de denir. ana bilgisayar grubu aracı bağlayıcı basitleştirilmiş iletişim başlatma isteği formu Ana bilgisayar grubu, ortak bir ana bilgisayar adı desenine sahip veya ortak bir IP adresi alt ağındaki bir uzak ana bilgisayarlar grubudur. Bir ana bilgisayar grubunun geçerli üyeleri, yapılandırılan aracının SSH erişimine sahip olduğu ana bilgisayarlardır. İşleçler, Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN) veya IP adresi ile bir ana bilgisayar grubunun başvurduğu bir uzak ana bilgisayarı hedefleyebilir. Bir aracı, bir işlemde işleçler tarafından hedeflenen ana bilgisayarlara yöneticilerin yüklediği bir CA Process Automation bileşenidir. Yöneticiler aracıları tasarım ortamındaki ana bilgisayarlara ve üretim ortamındaki ana bilgisayarlara yükler. İşleçler tipik olarak bir temas noktası olarak adlandırılan mantıksal bir varlığı hedefler. Bir temas noktası, bir aracının bir ortam ile eşleştirilmesidir. Bir işlemin bir ortamdan diğerine geçişini kolaylaştırmak amacıyla, iki ortamdaki farklı aracıları eşleştirmek için aynı temas noktası adları kullanılır. Uzak bir ana bilgisayarı hedeflemek için aracı ana bilgisayar ile uzak ana bilgisayar arasında bir SSH bağlantısı oluşturmanız gerekir. Bağlayıcı, CA Process Automation ile dış bir yazılım programı arasında entegrasyon sağlayan işleçleri içeren bir işleç kategorisidir. Basitleştirilmiş iletişim Orkestratöre yönelik olarak bir aracı tarafından başlatılan, sürekli bir web yuvası bağlantısı kullanan ve daha sonra Orkestratörün aracıya istekleri göndermek için bu web yuvası bağlantısını kullanabileceği bir iletişimdir. Aracılar için yapılandırılan basitleştirilmiş iletişim, CA Process Automation Sürüm 'da kullanılmaya başlanmıştır. Bunun kullanım dışı iletişimin yerini alması amaçlanmıştır. Başlatma istek formu, bir sürecin yürütme sırasında kullanmasını istediğiniz parametre değerlerini girmenize olanak sağlayan bir otomasyon nesnesidir. Sözlük 7

8 bir süreç şemasındaki bağlantı noktası Bir işlem şemasındaki bir bağlantı noktası, bir bağlantının bağlanabileceği bir işleç simgesi üzerindeki bir konumdur. Bir bağlantı, bir işleç çıkış bağlantı noktasında başlar ve başla bir işleçte son bulur. Tipik olarak, bağlantının bitiş noktası işleme sırasındaki bir sonraki işleçtir. Önceden tanımlı bağlantı noktaları başarılı ve başarısız olabilir. Özel durum işleyicileri tarafından işlenen çıkışlar için özel bağlantı noktaları tanımlayabilirsiniz. Birleşik Hizmet Modeli (USM) Birleşik Hizmet Modeli (USM), tüm bağlayıcılardan verilerin dönüştürüldüğü ortak nesne türleri ve özelliklerinden oluşan bir düzendir. USM düzeni, tüm etki alanı yöneticilerinden gelen verilerin ortak bir arabirimde birebir aynı formatta analiz edilmesini sağlar. BT işlem otomasyonu BT işlem otomasyonu BT organizasyonunuz içinde ve arasında operasyonel işlemlerin otomatikleştirilmesi yeteneğidir. BT işlem otomasyonu, düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerini desteklemek üzere işletme içinde koordinasyonu geliştirir. CA Process Automation sistem işlevleri Sistem işlevleri, özel JavaScript dosyalarında kullanılabilen işlevlerdir. Özel JavaScript dosyaları, bir CA Process Automation sürecindeki bir işleç için yürütme öncesi kodu, yürütme sonrası kodu veya veri kümesi başlatma kodu olarak tasarlanan komut dosyalarını kapsar. Çalışma Zamanı veritabanı Çalışma Zamanı veritabanı tek bir Orkestratör için işlem örneği verilerini saklayan Orkestratöre özel bir veritabanıdır. Veriler çalışmakta olan işlem örnekleri, bitmiş ama henüz arşiv tablosuna taşınmamış örnekler ve arşivlenmiş örnekler için depolanır. Geçerli ve arşivlenmiş verilere İşlemler sekmesinden erişebilirsiniz. Her bir çalışma zamanı kaydı durum, veri kümesi, sahip ve çizelge bilgisini içerir. çizelge nesnesi Bir çizelge iade edilerek etkinleştirildiğinde belirlenen sıklıkla belirli bir işlem veya işleci başlatan bir otomasyon nesnesidir. Takvim ekle ve çıkar'da yapılandırılan tarih ve saatleri kullanan bir çizelge oluşturabilirsiniz. Depo (Kütüphane) veritabanı Depo veritabanı, veya Kütüphane veritabanı, CA Process Automation uygulamasında Kütüphane sekmesindeki klasörlerde oluşturulan otomasyon nesnelerini depolayan bir veritabanıdır. Birden fazla Orkestratör Etki Alanı Orkestratörü'ndeki Depo veritabanını paylaşabilir veya her bir Orkestratör kendi Depo veritabanına sahip olabilir. Depolanan veriler arasında kütüphane araç yapısı, her nesnenin tam tanımı, sahiplik ve sürüm oluşturma bilgileri yer alır. 8 Sözlük

9 dışa aktarma / içe aktarma Dışa/İçe aktarma işlemi nesne tanımlarını Orkestratörler arasında paylaşmanızı sağlar. Bir klasörü iki şekilde dışa aktarabilirsiniz: Nesneleri bir klasör içinde ve klasörü dışa aktararak içe aktarım ortamında nesnelerde değişiklik yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Nesneleri bir klasör içinde ve klasörü bir içerik paketi olarak dışa aktararak içe aktarım ortamında nesnelerde değişiklik yapılamamasını sağlayabilirsiniz. Bir Etki Alanı dahilinde ya da Etki Alanları çapında içe ve dışa aktarım yapabilirsiniz. Parolalar şifrelidir. Farklı Etki Alanlarının farklı şifreleme anahtarları kullanması nedeniyle Etki Alanları çapında içe ve dışa aktarım parolaları kaldırır. İçe ve dışa aktarım işlemini tasarım ortamı Kütüphanesini yedekleme yolu olarak kullanmak için, kök klasörü dışa aktarın ve ardından bunu yedek Etki Alanına içe aktarın. dinamik kullanıcı grubu (CA EEM) Dinamik kullanıcı grubu, bir veya daha fazla ortak özniteliği paylaşan genel kullanıcılardan oluşur. Özel bir dinamik kullanıcı grubu ilkesiyle dinamik bir kullanıcı grubu oluşturulur. Dinamik kullanıcı grubu ilkesinde kaynak adı, dinamik kullanıcı grubunun adıdır. Üyelik, kullanıcı ve grup öznitelikleriyle ilgili yapılandırılmış bir dizi filtreye bağlıdır. dizi Dosya Aktarım işleçleri Dosya işleçleri Dizi, veri tipi ve yapısı bakımından özdeş olan öğelerden oluşan öğelerden oluşan bir veri kümesi türüdür. Ayrı öğelere, bir tamsayı dizini kullanarak (var öğesi = dizi*n+) başvuruda bulunursunuz. Dosya Aktarım işleçleri, FTP protokolü üzerinden dizinleri ve dosyaları yönetir. Dosya işleçleri, CA Process Automation işlemlerindeki dizinleri, dosyaları ve içeriklerini yönetir. EiamAdmin kullanıcı adı (CA EEM) EiamAdmin, Embedded Entitlements Manager (CA EEM) yükleyicisine atanan varsayılan süper kullanıcı adıdır. EiamAdmin kullanıcısı CA EEM içinde, kullanıcı hesapları oluşturma, bir uygulama grubunu genel kullanıcılara atama ve ilkeleri özelleştirme de dahil olmak üzere tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Etki Alanı Etki Alanı Orkestratörü Etki Alanı, belirli bir işletme için CA Process Automation ürünündeki her öğeyi kapsayan yapıdır. Etki Alanı, bir CA Process Automation sisteminin Etki Alanı hiyerarşisinde en üstteki düğüm olarak gösterilir. CA Process Automation öğesini ilk yüklediğinizde, Etki Alanı, Domain Orchestrator'ın bulunduğu Varsayılan Ortam'ı içerir. Domain Orchestrator, CA Process Automation'ın yüklendiği ilk ana bilgisayarda yüklü olan orchestrator'dır. Domain Orchestrator, yansıtma, sinyal ve aracılar ile yapılandırma güncellemeleri gibi benzersiz işlevleri ve diğer orchestrator'ların tüm işlevlerini de gerçekleştirir. Kümelenmiş Etki Alanı Orkestratörü içinde, ilk CA Process Automation yüklemesi Birincil Etki Alanı Orkestratörü'nü oluşturur. Sözlük 9

10 Etki Alanı Yöneticisi etkileşim istek formu FIPS FIPS uyumlu FIPS uyumlu geri dönüşüm kutusu hedef içerik paketi (itpam) Etki Alanı Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak sayesinde, Etki Alanını kilitleyebilir ve Etki Alanına ortamlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca Etki Alanı düzeyinde güvenliği, özellikleri, işleç kategorilerini ve tetikleyicileri yapılandırabilirsiniz. Etkileşim istek formu, çalışma zamanında içerik tasarımcılarının kullanıcı tarafından sağlanan bilgileri yakalamak için kullandığı bir otomasyon nesnesidir. Etkileşim İstek Formu vakası, son kullanıcılar için görevler oluşturmak üzere Kullanıcı Etkileşim İsteği işleciyle kullanılır. FIPS 140-2, Mayıs 2001'de yayınlanan Şifreli Modüller için Güvenlik Gereksinimleri'nin yayın numarasıdır. NIST, U'nun bir aracısıdır. S. Ticaret Bakanlığı FIPS Yayınlarını kullanmaktadır. FIPS federal standardı, hassas fakat sınıflandırılmamış bilgileri koruyan bir güvenlik sistemi içinde kullanılan şifreli modüller için güvenlik gereksinimlerini belirtir. FIPS uyumlu, hassas verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için isteğe bağlı olarak FIPS uyumlu şifreleme kütüphaneleri ve algoritmaları kullanabilen bir ürün için bir tanımlamadır. FIPS uyumlu, yalnızca ruhsatlı bir Şifreleme Modülü Test (CMT) laboratuarı tarafından onaylanmış şifreleme algoritmalarını kullanan bir ürün için bir tanımlamadır. Geri dönüşüm kutusu, Kütüphane Tarayıcısı'ndan sildiğiniz klasör ve nesneler için geçici bir depolama yeridir. Geri dönüşüm kutusunu açtığınızda, seçili klasör veya nesneleri temizleyebilir ya da geri yükleyebilirsiniz. Temizlenen nesneler tamamen kaldırılır; temizlenen bir nesneyi geri yükleyemezsiniz. Silinen bir klasördeki bir nesnenin geri yüklenmesi, hem nesneyi hem de klasör ağacını Kütüphane Tarayıcısı'na geri yükler. Tüm İşleçler için bir yürütme ayarı olan hedef, genellikle işlecin üzerinde çalıştırılacağı temas noktasını belirtir. İşleçler, Tam Nitelikli Etki Alanı Adı (FQDN) veya IP adresi ile bir ana bilgisayar grubunun başvurduğu bir uzak ana bilgisayarı da hedefleyebilir. İçerik paketi, bir işlemin ilk sürümünü ve daha sonraki sürümlerini tasarım ortamından üretim ortamına yayınlamak için kullanılan araçtır. İçerik paketi, bir işlemin belirtilen bir yayın sürümünü ve ilgili otomasyon nesnelerini içeren bir klasördür. Bir klasörün içerik paketi olarak dışa aktarılabilmesi için öncelikle o klasörün ve onun içerdiği her bir nesnenin aynı yayın sürümüyle etiketlenmesi gerekir. Bir içerik paketi içe aktarıldığında, klasör ve onun nesneleri, içe aktarma ortamının Kütüphanesinde görünür. İçe aktarma işlemi nesnelerin tümünü temel alır; nesnelerin temel alınmış sürümleri kullanılabilir, ancak düzenlenemez. Yayın sürümü değerleri değiştirilemez. İçe aktarılan bir içerik paketinin içeriğini İşlemler sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. 10 Sözlük

11 içerik tasarımcısı içerik yöneticisi işleç işleç kategorisi işleç veri kümesi işlem işlem geçmişi raporu işlem izleme işlem veri kümesi İşlem Zamanı Güvenliği İçerik tasarımcısı, bir CA Process Automation rolüdür. İçerik tasarımcıları, otomasyon tasarımı, analizi, yeniden kullanımı, testi, yürütmesi ve bakımı işlerini yapar. İçerik tasarımcıları CA EEM öğesinde Tasarımcılar grubuyla yapılandırılır. İçerik yöneticisi, bir CA Process Automation rolüdür. İçerik yöneticileri, kullanıcıları, grupları ve CA Process Automation içerik erişimine olanak sağlayan ilkeleri tanımlamak için CA EEM kullanır. İçerik yöneticileri CA Process Automation yazılımını yapılandırır ve yönetir. İçerik yöneticileri genellikle PAMAdmins grubu ile tanımlanır. Bir işleç, sürecin gerçekleştirdiği eylemleri hazırlamak üzere bir sürece sürükleyip bırakabileceğiniz yeniden kullanılabilir bir iş birimidir. Bir işleç kategorisi ortak bir yapılandırmaya sahip ilişkili bir dizi işleçten oluşur. Belirli bir işleç kategorisindeki işleçler, içerik tasarımcılarına bağlı bir işlev kümesi sağlamak üzere birlikte gruplanır. CA Process Automation, dış yazılım programlarıyla etkileşmeyen yerleşik işleç kategorileri içerir. İşleç kategorileri; etki alanı, ortam, orkestratör ve aracı seviyelerinde yapılandırılabilir ve etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. İşleç işleç veri kümesi, bir işlecin her bir vakasıyla ilişkili verileri içerir. Bir işleç veri kümesi tipik olarak işlecin hem girdilerinden, hem de çıktılarından oluşur. İşlem, bir uygulamadaki sistemleri otomatikleştiren ve uyum içinde yöneten düzenli bir işleçler sırasıdır. Bir süreç tipik olarak veri kümeleri içerir ve özel durum işlemeyi kapsar. İşlem geçmişi raporu; etki alanı, ortamlar, orchestrator'lar ve aracılar ile klasörler ve otomasyon nesneleri üzerindeki kullanıcı etkinliklerinin bir kaydıdır. Süreç izleyicisi, durum değişiklikleri için izlenebilen otomasyon nesneleriyle geliştirilmiş içeriğin vakalarının bir görüntüsüdür. Vaka, çalışıyor, bekliyor ve tamamlandı durumlarını da içeren çeşitli durumlardaki bir kaynak, veri kümesi veya işlem olabilir. Süreç veri kümesi, bir sürecin her bir vakasıyla ilişkili değişkenleri ve verileri içeren bir veri kümesidir. Süreç veri kümesi tipik olarak sürecin girdi ve çıktılarıyla, süreçteki diğer işleçler arasında sıklıkla paylaşılan diğer verilerden oluşur. İşlem Zamanı Güvenliği, bir sürecin veya alt sürecin, kendisini başlatan kullanıcı altında mı, yoksa süreç sahibinin altında mı çalışacağını belirler. Süreç tasarımı sırasında, özellikler İşlem Zamanı Güvenliği ve Sahip Olarak Çalıştır için ayarlanır. Süreç özelliği ayarlarını, çalışma zamanında İşleç düzeyinde geçersiz kılabilirsiniz. Sözlük 11

12 kesme noktası klasör kullanım dışı iletişim kümeli orkestratör Kütüphane Orkestratör ortam Kesme noktası, kesme noktası ile ayarlanmış işleçlerdeki çalışan bir işlemin yürütmesini duraklatan bir hata ayıklama yardımcısıdır. Kesme noktası, içerik tasarımcılarının son değişikliklerini yapmadan önce doğru davranışı doğrulamak için bir işlemin verilerini ve akışını inceleyebilmesine olanak tanır. Klasör, CA Process Automation kütüphanesi içindeki bir otomasyon nesnesi kapsayıcısıdır. Kütüphane Tarayıcısı'ndan klasörleri arayabilir ve göz atabilirsiniz. Değiştirilebilir nesneleri kopyalamak için bir klasörü bir Orkestratör'den dışa aktarıp bir diğerine içe aktarabilirsiniz. Bir klasörü bir Orkestratör'den bir içerik paketi olarak dışa aktarabilir ve sonra nesnelerin değiştirilemez bir yayın sürümünü kopyalamak için bunu başka birine içe aktarabilirsiniz. Kullanım dışı iletişim bir aracıdan bir Orkestratöre yönelik her bir iletişim için ve bir Orkestratörden bir aracıya yönelik her bir iletişim için ayrı ayrı bağlantıları gerektirir. Kullanım dışı iletişim, varsayılan olarak, bağlantı noktaları 7001 ve 7003'ü kullanır. Kullanım dışı iletişim, CA Process Automation Sürüm 'ın desteklediği tek iletişimdi. CA Process Automation Sürüm 'ye yükseltme yaptığınızda, var olan aracıları basitleştirilmiş iletişimi kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kümeli Orkestratör, tek bir Orkestratör gibi görünen ve çalışan ve paylaşılan bir kütüphaneyi kullanan bir düğüm kümesidir. Bir kümenin düğümleri farklı ana bilgisayarlarda yer alabilir. Bir Orkestratör'e düğüm eklemek, otomasyon kapasitesini artırır ve düğümler arasında hesaplama dengesi sağlar. Bir düğüm kullanım dışı olursa, yüksek kullanılabilirlik sağlamak üzere iş otomatik olarak etkin düğümler arasında yeniden dağıtılır. Kütüphane'de kullanıcılar, otomasyon nesnelerini görüntüler, düzenler ve kaydeder ya da düzenlenecek otomasyon nesneleri bulmak için zengin arama ve filtreleme kullanır. Otomasyon nesneleri klasörler halinde gruplandırılabilir. Klasörler, Kütüphane içinde gezilebilir. Orkestratör, işlemleri yürüten CA Process Automation motor bileşenidir. Etki Alanındaki herhangi bir ortama birden çok Orkestratör ekleyebilirsiniz. Orkestratörler ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik için kümelenebilir. Ortam, organizasyon işlevlerini segmentlere ayırabilen, Etki Alanı'nın mantıksal bir bölümüdür. İşlemlerin geliştirme yaşam döngüsündeki aşamalar için ayrı ortamlar kullanabilirsiniz. Örneğin tasarım için Varsayılan Ortam'ı kullanabilir ve üretim kullanımı için ayrı bir ortam ekleyebilirsiniz. İşlemlerin çalıştığı farklı coğrafi konumlar için ayrı ortamlar kullanabilirsiniz. Yüklemede, CA Process Automation Etki Alanı, Varsayılan Ortam adlı tek bir ortam içerir. 12 Sözlük

13 Ortam İçeriği Yöneticisi Ortam Kullanıcısı Ortam İçeriği Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak ile, Kütüphane Tarayıcısı'nda istediğiniz klasörde istediğiniz nesneyi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, sahip olmadığınız bir işlemde Sahip Olarak Çalıştır'ı seçebilir, işlem zamanı güvenliğini devre dışı bırakabilir ve işlem zamanı güvenliği devre dışıyken nesneleri içe aktarabilirsiniz. Ortam Kullanıcısı erişim haklarıyla ilişkilidir. Sadece bu hak ile, Kütüphane Tarayıcısı'nda sınırlı haklarınız olur. Kütüphane Tarayıcısı'nı açabilirsiniz, ancak klasörleri görüntüleyemez veya yeni nesne oluşturamazsınız. Bu erişim hakkı, klasörlere ve otomasyon nesnelerine erişim hakları için önkoşuldur. Ortam Yapılandırma Yöneticisi Ortam Yapılandırma Yöneticisi erişim haklarıyla ilişkilidir. Bu hak ile, etki alanı düzeyinde yapılandırmaları ortam düzeyinde geçersiz kılabilirsiniz. Özel ortam değişkenleriyle, bir hakkın geçerli olduğu ortamı belirtebilirsiniz. otomasyon nesneleri otomatik kabul deseni özel durum işleyici özel işleç nesnesi özel simge nesnesi Otomasyon nesneleri, içerik tasarımcılarının içerik oluşturmak için kullandıkları CA Process Automation nesneleridir. Otomasyon nesneleri arasında takvim, özel simge, özel işleç, veri kümesi, etkileşim isteği formu, paket, işlem, işlem izleme, kaynaklar, çizelge ve başlatma isteği formu bulunur. Otomatik atama deseni; aracı ana bilgisayarlara otomatik olarak temas noktaları atanmasına olanak sağlayan bir ana bilgisayar adı deseni veya IP adresi desenidir. Temas noktaları oluşturulur ve otomatik atama desenleriyle eşleşen ana bilgisayarlara atanır. Otomatik atama desenleri ortama özgüdür. Ana bilgisayar adı deseni normal bir ifade olarak ifade edilir. IP adresi alt ağ deseni CIDR notasyonu içinde ifade edilir. Ö zel durum işleyici, bir sürecin, beklenen akışta ortaya çıkan özel durumların nasıl işleneceğini tanımlayan parçasıdır. Bir özel durum oluştuğunda, özel durum işleyici özel durumları şu sırayla değerlendirir: Sistem özel durumu, beklenmedik sonuç, işleç durdurma ve zaman aşımı. Değerlendirmeden sonra özel durum işleyici, bulunan özel duruma özgü işleç sırasını çalıştırır. Özel işleç bir CA Process Automation işlecinin özelleştirilmiş bir sürümüdür. İçerik tasarımcıları, işlem tasarımı sırasında alternatif arabirimler ve veri kümeleri sunmak üzere özel işleçler kullanabilir. Ö zel simge, içerik tasarımcılarının bir işleç için grafikler tanımlamak üzere kullandıkları bir otomasyon nesnesidir. Özel nesne, bir temel nesneyle bir değiştiriciden oluşur. İçerik tasarımcıları özel bir nesneyi özel bir işleçle ilişkilendirebilir. İçerik tasarımcıları bir işlemdeki bir işleç için görüntülenen simgeyi özel bir simgeyle değiştirebilir. Sözlük 13

14 paket PAMAdmins PAMUsers proxy temas noktası Raporlama veritabanı Bir paket, daha önce, otomatik bir işlem yayınını derleyen farklı klasörlerdeki nesneleri dışa aktarmak için kullanılmış kullanım dışı bir nesne türüdür. Artık, dışa aktarılacak tüm nesneler aynı klasör de olmalıdır. Klasörü ve içerdiği her bir nesneyi aynı yayın sürümü değeri ile etiketledikten sonra, klasörü bir içerik paketi olarak dışa aktarabilirsiniz. PAMAdmins, CA Process Automation etki alanı içindeki her şey için tam erişim haklarına sahip olan bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar CA Process Automation'daki tüm özellik ve nesnelere erişebilir. PAMUsers, CA Process Automation uygulamasına sınırlı erişim hakları olan CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcısı grubudur. Bu grup uygun şekilde rapor görüntülemek için CA Process Automation öğesine erişen kullanıcılara atanır. Bir proxy temas noktası, Secure Shell (SSH) kullanarak bir aracıyı bir uzak ana bilgisayarla eşleştiren bir temas noktasıdır. Proxy temas noktası, işleçlerin aracı yüklü olmayan bir uzak ana bilgisayarda çalıştırılmasına olanak tanır. Raporlama veritabanı genellikle Etki Alanı'ndaki tüm Orkestratörler arasında paylaşılan Etki Alanı Orkestratör'ü üzerindeki bir veritabanıdır. Raporlama veritabanı işlemler, kaynaklar, çizelgeler ve işlem izlemeleri dahil olmak üzere otomasyon nesne vakaları için geçmiş verileri depolar. Yöneticiler, önceden tanımlanmış rapor tanımlarını ve özel rapor tanımlarını kullanarak bu verilerle Raporlar sekmesinde neredeyse gerçek zamanlı raporlar üretebilirler. Süreç Otomasyonu (CA EEM) Süreç Otomasyonu, CA EEM tarafından CA Process Automation için kullanılan uygulama vakası adıdır. Embedded Entitlements Manager'de CA Process Automation işlevlerine erişmek için, önce, oturum açma ekranını görüntüleyebilmek amacıyla şu URL'yi girin: https://ip_address:5250/spin/eiam/ Daha sonra, uygulama adı olarak Süreç Otomasyonu'nu seçin ve EiamAdmin kullanıcısının parolasını girin. Şerit değiştirme işleyicisi Şerit değiştirme işleyicisi bir süreç tanımının parçasıdır. Şerit değiştirme işleyicisi, yüzme şeritleri arasındaki geçiş sırasında ortaya çıkan süreci belirtir. takvim nesnesi Takvim, tarih kurallarını tanımlayan ve CA Process Automation içinde zamanlamayı tanımlamak üzere çizelge nesneleriyle birlikte kullanılan bir otomasyon nesnesidir. Takvim ayrıca Takvim Denetle işlecinde de kullanılır. 14 Sözlük

15 Tasarımcılar (CA EEM) temas noktası temas noktası grubu Tasarımcılar otomatikleştirilmiş işlemleri ve ilişkili otomasyon nesnelerini tasarlayan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu erişim haklarına sahip, CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar, Kütüphane sekmesindeki çoğu özelliğe ve Tasarımcı sekmesiyle İşlemler sekmesindeki tüm özelliklere erişebilir. Temas noktası, bir veya daha fazla yönetilen kaynağın ortama özgü mantıksal gösterimidir. Yönetilen kaynak, üzerinde bir işlemin işleçlerinin çalıştığı bir aracı veya orchestrator'dır. Bir işleci belirli bir aracıda veya bunun hata denetiminde çalıştırmak için hedefi, bu aracılarla eşleştirilen temas noktası olarak belirtirsiniz. Temas noktası grubu, işlemlerin eşzamanlı olarak çalıştırılacağı iki veya daha fazla temas noktasından meydana gelir. Temas noktası grupları, genellikle işlemleri benzer yapılandırmaya sahip ana bilgisayarlarda çalıştırmak için kullanılır. Temas Noktası Güvenliği Temas Noktası Güvenliği, CA EEM Temas Noktası Güvenliği ilkeleriyle karşılanan bir güvenlik hedefidir. Korumalı temas noktaları genel olarak, hassas ana bilgisayarlarda çalışan veya hassas kaynaklara bağlanan aracılarla ilişkilidir. Bir süreçteki bir işleç tarafından hedef alınan ana bilgisayarlardaki verileri koruma altına alabilirsiniz. İlkeler hassas ana bilgisayarlar üzerinde kimlerin komut dosyası veya program çalıştırabileceğini kısıtlar. temel tetikleyici Temel, bir otomasyon nesnesinin statik sürümüdür. Yani, bir temel sürümde düzenleme yapamaz veya değişiklikleri kaydedemezsiniz. (Temel sürümü yeni bir sürüm olarak kaydedebilir ve ardından yeni sürümü düzenleyebilirsiniz.) Birden fazla temel sürümünüz olabilir, ancak yalnızca bir geçerli sürümünüz olabilir. İçerik paketi olarak dışa aktarmadan önce, içerik tasarımcısı, her nesnenin her yayın sürümünü iade eder ve isteğe bağlı olarak temel alır. Temel alma, her nesnenin yayın sürümünü dışa aktarmada mevcut olduğu haliyle kaydeder. Üretim kullanıcısının herhangi bir nesnenin yayın sürümünü değiştirmesini önlemek için, içe aktarma işleminde her bir nesnenin içe aktarılan sürümü otomatik olarak temel alınır. Tetikleyici, bir dış uygulamanın veya sistemin bir süreç vakasını başlatmak için kullanabileceği bir yoldur. CA Process Automation, Posta tetikleyiciyi, Dosya tetikleyiciyi, SNMP tetikleyiciyi ve Catalyst tetikleyiciyi destekler. UTC (Eşgüdümlü Evrensel Saat) Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) günlük zaman için uluslararası bir standarttır. Saat dilimleri, UTC'den pozitif veya negatif sapmalar olarak ifade edilir. UTC, günde yaklaşık bir nanosaniye sapma derecesinde doğrudur. Ancak, yerini aldığı Greenwich Saati'ne (GMT) yaklaşık olarak eşittir. Sözlük 15

16 uygulama grubu (CA EEM) Uygulama grubu, bir genel kullanıcıya atanabilen, ürüne özgü bir gruptur. PAMAdmins, Tasarımcılar, Üretim Kullanıcıları ve PAMUsers, CA Process Automation için önceden tanımlı standart uygulama gruplarıdır. Kullanıcı tanımlı uygulama grupları uygun erişim ilkelerine eklenmeli ve bunlara uygun eylemler verilmelidir. uzak ana bilgisayar Uzak ana bilgisayar, üzerinde herhangi bir CA Process Automation aracısının yüklü olmadığı, ancak işleçleri çalıştırabilen bir ana bilgisayardır. Aracıdan uzak ana bilgisayara bir SSH bağlantısı kurulur. Uzak ana bilgisayarlar tek tek proxy temas noktalarıyla ve ad ya da IP adresi desen eşleştirme yoluyla ana bilgisayar gruplarıyla eşleştirilir. Üretim Kullanıcıları (CA EEM) Üretim Kullanıcıları bir üretim ortamına aktarılan otomatikleştirilmiş işlemleri kullanan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu erişim haklarına sahip olan, CA EEM içindeki bir uygulama kullanıcı grubudur. Bu gruba dahil olan kullanıcılar İşlemler sekmesindeki özellik ve nesnelerin neredeyse tümüne erişebilir. üretim kullanıcısı ValueMap veri kümeleri veri kümesi nesnesi veritabanları Üretim kullanıcısı, bir CA Process Automation rolüdür. Üretim kullanıcısı, üretim ortamındaki herhangi bir CA Process Automation kullanıcısını içerir. Üretim kullanıcıları süreçleri çalıştırır, belirli süreçlere girdi sağlar, süreçleri izler ve raporları çalıştırır. Üretim kullanıcıları CA EEM öğesinde Üretim Kullanıcıları grubuyla yapılandırılır. ValueMap nesnesi, ilgili değişkenleri içeren karmaşık bir veri kümesi tipidir. ValueMap nesneleri farklı veri türlerinden alanları kapsülleyebilir. Bir ValueMap nesnesinin değerlerine alan adıyla gönderme yaparsınız (var değeri = vmap.alan_adı). Birçok programlama ve komut dosyası dili, CA Technologies ValueMap ile eşdeğer olan bir veri kümesi içerir. Veri kümeleri değişkenleri tanımlar ve CA Process Automation içinde verileri depolar. Üç ana veri kümesi tipi şunlardır: süreç veri kümesi, işleç veri kümesi ve adlandırılmış veri kümesi. Veri kümesi nesnesi birden çok işlem veya işleç ile paylaşılabilecek verileri tanımlayan ve saklayan bir CA Process Automation otomasyon nesnesidir. Veri kümesi nesnesine adlandırılmış veri kümesi de denir. CA Process Automation tarafından kullanılan veritabanları çalışma zamanı (durum) bilgisi için bir veritabanı ve tanımlar için bir veritabanı içerir. Tanımlar, bir içerik tasarımcısı yeni bir süreç, yeni bir kaynak veya yeni bir veri kümesi gibi otomasyon nesneleri tanımladığında oluşturulur. Raporlar da yine başka bir veritabanında saklanır. 16 Sözlük

17 Web hizmetleri yansıtma aralığı yönetilen kaynak yüksek kullanılabilirlik yüzme şeritleri Web hizmetleri, uygulama programlama arabirimleridir (API). Web Hizmetleri yöntemleri, CA Process Automation ürünündeki işlem vakalarını askıya almak, sürdürmek ve durdurmak için dış uygulamalara olanak tanır. Yansıtma aralığı, orchestrator'ların ve aracıların yansıtılan bilgi güncellemeleri için ne sıklıkta Domain Orchestrator ile temasa geçeceklerini belirten bir yapılandırmadır. Yönetilen kaynak, üzerinde bir işlemin işleçlerinin çalıştığı bir aracı veya orchestrator'dır. Yüksek kullanılabilirlik, kümelenmiş bir orchestrator'ın bir veya daha fazla düğümünün arızalanması gibi az görülür bir durumda, işlemenin kesintisiz sürdürüleceğinin güvencesidir. Bir orchestrator kümesi uygulandığında, düğümlerinden biri veya birkaçı kullanılabilir olduğu sürece sistem kullanılabilir olmaya devam eder. Yüzme şeritleri, bir süreç şemasındaki, bir otomatik sürecin işlevsel olarak farklı bölümlerini gösteren dikey ve yatay bölümlerdir. Sözlük 17

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation Üretim Kullanıcısı Kılavuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation İç_rce Yöh_tc]csc Kıf[vuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Sürüm Notları McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 McAfee epolicy Orchestrator ile birlikte kullanım içindir İçindekiler Bu sürüm hakkında Yeni özellikler Geliştirmeler Çözülen sorunlar

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları

Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Varsayılan yerel gruplar Domain Admins grup gibi varsayılan gruplar, Active Directory etki alanı oluştururken otomatik olarak oluşturulan

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 'e erişme...5 Posta kutuları...5

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (sunucu) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...5

Detaylı

Windows Grup İlkesi Düzenleyici

Windows Grup İlkesi Düzenleyici Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim

Detaylı

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir.

Web tabanlı altyapı sayesinde her cihazdan erişilebilir ve düzenlenebilir dokümanlar oluşturulup anında paylaşılabilir. Eğitimde Google Doküman Uygulamaları 1.1 Google Uygulamalarına Giriş Google Doküman uygulamaları, hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler için birçok farklı özellik sağlar. Kelime işleme, elektronik

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu

Kullanıcı Klavuzu www.fonosis.com Kullanıcı Klavuzu Kullanıcı Bakımı Anahtar Kelimeler Kullanıcı oluşturma Kullanıcı görüntüleme, listeleme, Kullanıcı yetkilendirme, ilişkilendirme Uygulama içerisinde dilediğiniz kadar

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Kasım 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

Paylaşmak istediğiniz dosyalarınızı veya klasörlerinizi işaretledikten sonra tıklayarak paylaşımdaki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz dosyalarınızı veya klasörlerinizi işaretledikten sonra tıklayarak paylaşımdaki bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. 3. Doküman Paylaşma Google Drive, dosyaların, klasörlerin ve Google Dokümanların diğer kişilerle istenilen erişim düzeyinde paylaşılmasına olanak tanır. Google Drive'da, dosyaları, dosyaya ait bir bağlantı

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın Giriş Memeo Instant Backup, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Instant Backup, C sürücünüzdeki değerli dosyalarınızı otomatik ve sürekli olarak yedekleyerek verilerinizi korur

Detaylı

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları

Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Scan Station Pro 550 Adminstration & Scan Station Service Araçları Yapılandırma Kılavuzu A-61732_tr 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration İçindekiler Farklılıklar... 1 Yükleme... 2 İş ayarları

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Adım Windows Server 2012'yi Yükleme Bilgisayarınız Windows Server 2012 yüklenmiş olarak teslim edildiyse, 1. Adım'ı atlayabilirsiniz. Yükleme Yönergeleri Yükleme yönergeleri,

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

WOLVOX Veri Transfer. AKINSOFT WOLVOX Veri Transfer Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 19.11.2014 1 1.ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA BİLGİ AKINSOFT Veri Transferi hali hazırda kullanmakta olduğunuz 3. parti yazılımlardan veri almak ve bu

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu

Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu Lisans Serverin Kurulumu ve Konfigürasyonu SSS Teknik Destek Kategori:Allplan->Teknik Destek ve Kurulum->SSS_Allplan_2016_Server_Lisans_Kurulumu Program: Allplan 2016 Tarih: 10.12.2015 Döküman-TN: İnternet:

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme

Veritabanı Tasarımı. Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Veritabanı Tasarımı Kullanıcı Erişimini Kontrol Etme Konular Nesne ayrıcalıkları ve sistem ayrıcalıkları arasındaki farkı karşılaştırma Bir kullanıcının bir veritabanınaerişimini etkinleştirmek için gerekli

Detaylı

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi

Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminde tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri bir Web yazılımı olan Beykent Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden yürütülmektedir. Öğretim Yönetim Sisteminde,

Detaylı

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz.

Yazıcı camından veya otomatik belge besleyicisinden (ADF) taramaları başlatabilirsiniz. Posta kutusunda saklanan tarama dosyalarına erişebilirsiniz. Fiery Remote Scan Fiery Remote Scan, uzak bir bilgisayardan Fiery sunucusu üzerindeki taramayı ve yazıcıyı yönetmenizi sağlar. Fiery Remote Scan'i kullanarak şunları yapabilirsiniz: Yazıcı camından veya

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0 AĞ HİZMETLERİ Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Version 4.0 İSTEMCİ SUNUCU İLİŞKİSİ İnsanlar her gün başkalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için ağ ve İnternet üzerinden sağlanan hizmetleri

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation Kull[nı]ı Ar[yüzü B[şvurusu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com Başlangıç Ayarları www.trippersoft.com Tripper > Kullanıcı Ayarları 1 LOGO Sys de TRİPPER kullanacaklar için birer kullanıcı açıyoruz. (Bu kullanıcıların her biri için LOGO programı içinde SATIŞ ELEMANI

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcı yükleme. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 5 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server

Detaylı

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari

2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari Sohbet Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1

Çevrimiçi baskı 4.0. Baskı 1 Çevrimiçi baskı 4.0 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017

Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 Kullanım Kılavuzu Ekim 2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1... Genel Bilgiler... 3 1.2... Üyelik Ekranı... 3 2 Dil Seçimi... 7 3 Doküman Yükleme Ekranı... 8 3.1... Öğrenci... 8 3.2... Akademisyen... 9 4 Rapor

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

Windows Server 2008 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2008 Active Directory Kurulumu Windows Server 2008 Active Directory Kurulumu Active Directory,kaynaklar (yazıcılar, kullanıcılar, bilgisayarlar ve gruplar gibi) hakkındaki bilgileri saklayan ve bu bilgileri diğer kullanıcı ve bilgisayarların

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation Sürüm Notları Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca sizi

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Güncelleştirilmiş şablonlar Şablonlar, istediğiniz

Detaylı

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu

RightFax'e Tara. Yönetici Kılavuzu RightFax'e Tara Yönetici Kılavuzu Haziran 2017 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Genel Bakış...3 Dağıtıma hazır olma denetim listesi... 4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Uygulamanın yapılandırma sayfasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Sürüm 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Sürüm 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Yayınlanmamış haklar Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunlarınca korunmaktadır. Bu yayının içeriği, Xerox Corporation'ın

Detaylı

Posta Arşivi. Kullanım ve Yardım Rehberi

Posta Arşivi. Kullanım ve Yardım Rehberi Posta Arşivi Kullanım ve Yardım Rehberi 50 GB yüksek kapasiteli disk alanı ile yüzbinlerce iletiyi ve eklerini arşivleyerek, tek noktadan tüm e-posta hesaplarının yazışma trafiğini izleyebilirsiniz. Posta

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

Atıf ve Bibliyografik Yönetim Aracı

Atıf ve Bibliyografik Yönetim Aracı Atıf ve Bibliyografik Yönetim Aracı Menteşe Kütüphanesi Source: flickr/toennessen Managing References 1 Zotero nedir? Zotero ne işe yarar? Zotero nasıl kurulur? Zotero nasıl çalışır? Zotero nun özellikleri

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015 y Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürüm 1.0 Aralık 2015 Bulut Depolama, genel bir terimle "dosya barındırma" hizmeti sunan bir yazılım sistemidir. Bu hizmet sayesinde önemli dosyalarınızı yedekleyebilir veya

Detaylı

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma

iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma iphone veya ipad'inizde Office 365 kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için iphone veya ipad'inizi ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Conficy 2014. Efficy 2014 Kullanıcı Kılavuzu. Oturum Açma. Ana Ekran. Alan Ekleme. Formlar

Conficy 2014. Efficy 2014 Kullanıcı Kılavuzu. Oturum Açma. Ana Ekran. Alan Ekleme. Formlar Conficy 04 Efficy 04 Kullanıcı Kılavuzu Oturum Açma Ana Ekran Alan Ekleme 4 Formlar Oturum açma İnternet tarayıcınızı açınız ve Conficy e ait web adresini tuşlayınız. Bu adresi bilmiyorsanız, Favoriler

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU

ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU ASİSTAN v2 KULLANIM KILAVUZU AÇILIŞ Programa giriş yaptığınızda karşınıza destek sayfamız gelecektir. Buradan program kullanımı ve olası hatalar hakkında bilgiler alabilir, güncellemeler ve gerekli programların

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

Formlar ve Sık Kullanılanlar

Formlar ve Sık Kullanılanlar Formlar ve Sık Kullanılanlar Sürüm 5.1 Yönetici Kılavuzu Temmuz 2016 www.lexmark.com İçerikler 2 İçerikler Değişiklik geçmişi... 3 Genel Bakış...4 Uygulamayı yapılandırma... 5 Yerleşik Web Sunucusu'na

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

AKINSOFT FilterPlus 2

AKINSOFT FilterPlus 2 AKINSOFT FilterPlus 2 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.02 Tarih : 17.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ FilterPlus 2 programı, çocukların internete girişlerini daha güvenli yapmak

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Access 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

GOOGLE DRIVE KULLANIMI Google Drive Kullanmak için öncelikle bir Gmail hesabınız olması ve onunla giriş yapmanız gerekiyor.

GOOGLE DRIVE KULLANIMI Google Drive Kullanmak için öncelikle bir Gmail hesabınız olması ve onunla giriş yapmanız gerekiyor. GOOGLE DRIVE (DÖKÜMANLAR) KULLANIM KILAVUZU Google Drive ın Özellikleri; Doküman oluşturun ve ortak çalışın.google Drive da anında yeni dokümanlar, e-tablolar, sunular,anket ve sınavlar oluşturabilirsiniz.

Detaylı

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi

Şekil 7.14: Makro Kaydet Penceresi 7.2.4. Makrolar Kelime işlemci programında sık kullanılan bir görevi (çok kullanılan düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırma, birden çok komutu birleştirme, iletişim kutusu içinde daha kolay

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x.

Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır.  KURULUM ŞEMASI x.x x.x x.x x. KURULUM ŞEMASI 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x 192.168.x.x ANA BİLGİSAYAR Kurulum; Ana Bilgisayar ve Tahtalara ayrı ayrı yapılmaktadır. KURULUM SİHİRBAZI adresine girerek aktahta_kur.exe dosyasını

Detaylı

1x1 Q-EMPB. Đlk Numune Program Paketi. Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005. Copyright 2009

1x1 Q-EMPB. Đlk Numune Program Paketi. Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005. Copyright 2009 1x1 Q-EMPB Đlk Numune Program Paketi Versiyon: 1 / Temmuz 2009 Doku-Nr.: PD-0005 Copyright 2009 Q-DAS GmbH & Co. KG Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail:

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar SAP Mobile Documents SAP ve Müşteri, belirli SAP ürünlerinin ve hizmetlerinin satın alınmasına ilişkin bir anlaşma ( Anlaşma ) imzalamıştır; bu Anlaşma uyarınca Müşteri, SAP Mobile Documents hizmetini

Detaylı

Logo da Buluta Online Veri Yedekleme

Logo da Buluta Online Veri Yedekleme Logo da Buluta Online Veri Yedekleme 2014 İçindekiler Logo da Buluta Online Veri Yedekleme... 3 Web Portali Kullanım Kılavuzu... 4 Kullanıcı Oluşturma ve Kullanıcı Girişi... 4 Ana Sayfa... 7 Raporlar...

Detaylı

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2

Microsoft Outlook (Sürüm 8.5 ve Üstü) için Cisco ViewMail 2 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook (Sürüm 8. ve Üstü) için Cisco ViewMail Microsoft Outlook için Cisco ViewMail

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci)

Fiery seçenekleri 1.3 yardımı (istemci) 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 29 Ocak 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme...6

Detaylı

CA Process Automation

CA Process Automation CA Process Automation İç_rck T[s[rım]ısı Kıl[vuzu Sürüm 04.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır)

Detaylı