ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI. 30 N san 2014 Ankara"

Transkript

1 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI 30 N san 2014 Ankara

2 Düzenleyen Kuruluşlar * Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ * Ankara Sağlık Tur zm Derneğ Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar * Ankara Val l ğ * Ankara Büyükşeh r Beled ye Başkanlığı * Ankara Kalkınma Ajansı * Ankara T caret Odası * Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü * Ankara Sağlık İl Müdürlüğü * Ankara Ün vers tes Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez (YAŞAM) * TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı Düzenleme Kurulu * M. Hamd ŞENGEL (Başbakanlık Müşav r ) * Doğan ACAR (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürü) * Seracedd n ÇOM (Ankara Sağlık İl Müdürü) * Mehmet Al DOĞAN (Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ Başkanı) * Dr. Fat h SOMUNCU (Ankara Sağlık Tur zm Derneğ Başkanı) * Prof.Dr.Em ne ÖZMETE(A.Ü Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Md.) * Ercan DURMUŞ (TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı) * Yunus GÜRKAN (Türk ye Sağlık Tur zm n Gel şt rme Konsey Yönet m Kurulu üyes ) * Yürütme Kurulu * Mehmet Al DOĞAN (Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ Başkanı) * Dr. Fat h SOMUNCU (Ankara Sağlık Tur zm Derneğ Başkanı) * Kudret CABILAR (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü/ Şube Müdürü) * Hat ce ŞAHBAZ (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü/Uzman) * Hülya ALİŞİROĞLU (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü / Araştırmacı) * Ayhan ÇİĞDEM (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü / Tur zm Araştırmacısı) * Gülcan UÇAR (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü / Tur zm Araştırmacısı) * El f ÖZKAN (Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü / Şeh r Plancısı) * Nesr n AKAN (Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ ) * Görkem ULUAR (Ankara Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ )

3 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI Genel Moderatör: Prof. Dr. Em ne ÖZMETE (Ankara Ün vers tes Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez (YAŞAM) Müdürü) ÇALIŞTAY KONULARI I.Konu: TANITMA VE PAZARLAMA Moderatör: Yunus GÜRKAN Pazarlama ve tanıtma araçları neler olmalıdır? Pazarlama ve tanıtma ç n sorumlu sektörler nelerd r? Bu sektörlere tanıtma ve pazarlama açısından düşen görev ve sorumluluklar nelerd r? 4.Ankara'nın sağlık tur zm le lg l tanıtma ve pazarlama açısından öne çıkab lecek, marka olab lecek unsurları nelerd r? Ankara'nın sağlık tur zm tanıtımı ve pazarlaması ç n ac l olarak yapması gereken eylemler neler olab l r? II.Konu: ACENTALAR VE ARACI KURULUŞLAR Moderatör: Ercan DURMUŞ Ankara'nın sağlık tur zm nde marka olab lmes ç n acentalar ve aracı kuruluşların görev ve sorumlulukları nelerd r? Acenteler ve aracı kuruluşların şb rl ğ yapması gereken durumlarda kolaylaştırıcı faktörler neler olab l r? Ulusal ve uluslararası let ş m ağı nasıl gerçekleşt r leb l n r? III.Konu: HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUŞLARININ NİTELİĞİ Moderatör: Dr. Sem h BAYKARA Ankara'da sağlık tur zm kuruluşlarının kal te standartları nasıl gel şt r leb l r? Sağlık tur zm alanında n tel kl personel yet şt rmek ve st hdam etmek ç n ht yaca yönel k neler yapılmalıdır? Ankara'da sağlık tur zm nde h zmet kal tes n artırmak ç n yapılacak eylemler nelerd r? 4. Bu konularda tüzel k ş, kurum ve kuruluşlar arası şb rl ğ nasıl sağlanab l r? IV.Konu: YAŞ VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ Moderatör: Turab ÇELEBİ Ankara'da yaş ve engell tur zm ç n fırsatlar nelerd r? Ankara'da yaş ve engell tur zm ç n tehd tler nelerd r? Ankara'da yaş ve engell tur zm başarılab l r m? 4. Yaşlı ve engell tur zm ç n yapılandırılan kuruluşlarda z n ve ruhsat açısından b r fik r b rl ğ ve kurumlar arası şb rl ğ nasıl sağlanab l r? V.Konu: ANKARA'DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR SORUMLULUKLARI Moderatör: M.Hamd ŞENGEL Ankara'da sağlık tur zm koşullarının y leşt r lmes ç n devlet n görev ve sorumlulukları nelerd r? Ankara'da sağlık tur zm koşullarının y leşt r lmes ç n özel sektörün görev ve sorumlulukları nelerd r? Bu konuda devlet ve özel sektör arasında nasıl b r şb rl ğ ne g d leb l r?

4 VI. Konu: ANKARA'NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI Moderatör: Doç.Dr. Güray SOYDAN Ankara sağlık tur zm konusunda Dünya'da ve Türk ye'de nerede? Ankara'nın sağlık tur zm konusunda fırsatları nelerd r? Ankara'nın sağlık tur zm konusunda tehd tler nelerd r? 4.Ankara sağlık tur zm konusunda marka olab l r m? Ankara'nın sağlık tur zm yol har tası ne olmalıdır? VII. Konu: MEDİKAL SAĞLIK TURİZMİ Moderatör: Yard. Doç.Dr. Gökhan OSMANOĞLU Ankara'da med kal tur zm ç n fırsatlar nelerd r? Ankara'da med kal tur zm ç n tehd tler nelerd r? Ankara'da med kal tur zm ç n ne kadar yol aldı, başka neler yapılab l r? VIII.Konu: TERMAL SAĞLIK TURİZMİ Moderatör: Mehmet Al DOĞAN Ankara'da termal tur zm ç n fırsatlar nelerd r? Ankara'da termal tur zm ç n tehd tler nelerd r? Ankara'da termal tur zm ç n ne kadar yol aldı, başka neler yapılab l r? 4.Ankara'da termal tur zmde h zmet kal tes nasıl artırılab l r? IX. Konu: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE İŞBİRLİĞİ Moderatör: Nec p ÖZKAN Ankara'da öğren m gören uluslararası öğrenc ler n sağlık tur zm n n gel şt r lmes ne katkıları neler olab l r? Yabancı sağlık tur stler n n sayısının artırılması ç n uluslararası öğrenc ler le nasıl şb rl ğ yapılab l r?

5 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ EYLEM PLANI I.Konu: TANITMA VE PAZARLAMA * Ankara'nın sağlık tur zm alanında tanıtma ve pazarlamasının sağlanması ç n nternet n etk l b r şek lde kullanılması; çoklu d l seçenekler ne (Almanca, İng l zce, Rusça, Arapça, Ç nce, Japonca g b.) sah p Ankara Sağlık Tur zm Portalı'nın açılması; bu portalda Ankara'dak sağlık h zmetler ne, tedav ve tur zm olanaklarına, kuruluşların ve doktorların sağlık h zmetler ndek başarı öyküler ne, görüş ve değerlend rmeler çeren anketlere yer ver lmes ; devlet kurumları web s teler nden bu portala l nk ver lmes, bu konudak uluslararası portallar le bağlantının sağlanması; uluslararası portallarda Ankara'da sağlık tur zm alanında etk l olan kuruluşların yer almasının sağlanması. * Sosyal medyanın Ankara'nın sağlık tur zm pazarlamasında etk l b r şek lde kullanılması * Yazılı ve görsel medyadan yararlanılması (broşürler, k taplar vb.), yurt ç nde yayınlanan gazeteler n bölge ekler nde Ankara'nın sağlık tur zm olanaklarının tanıtılması; bunların yapılması ç n let ş m koord natörlüğünü yürütecek b r b r m n/ merc n n bel rlenmes * Telev zyon kanallarında ve fuarlarda göster lecek kısa tanıtım filmler n n yapılması; telev zyon d z ler nde Ankara'nın sağlık tur zm olanaklarını yansıtan görüntüler n yer almasının sağlanması; bunlar ç n Ekonom Bakanlığı'nın destekler nden yararlanılmasının sağlanması * Ankara Val l ğ, Ankara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Tur zm Bakanlığı ve Ekonom Bakanlığı'nın desteğ le Ankara'nın yurtdışında tanıtımının sağlanması * Ankara'da sağlık tur zm n tanıtır ve pazarlarken b r yarışma le bel rlenecek logo tasarımı ve slogan desteğ n n gerçekleşmes ; böylece marka olma yolunda öneml adımın atılmasının sağlanması * Ankara'da dünya çapında marka olmuş s mler n ve grupların katılacağı uluslararası konferanslar, sempozyumlar, kongreler ve sem nerler g b büyük organ zasyonların sayısını artırmak ç n desteklenmes * Yurt dışında yapılan gen ş katılımlı organ zasyonlarda Ankara'da sağlık tur zm n tanıtacak olanakların artırılması * Tanıtma ve pazarlama ç n ulaşım olanaklarının artırılması, kamu sektörü, med kal özel sektörler (OSB dek med kal malzeme ve ek pman üreten firmalar, hastaneler vb.), tur zm ve b l ş m sektörler n n proje ek pler oluşturarak ya da fon sağlayarak tanıtma ve pazarlamada sorumluluk ve görev almasının sağlanması * Ankara'nın çok sayıda akred te sağlık kuruluşları, jeotermal zeng nl ğ le m nerall suları ve d ğer tur zm çeş tler n n tanıtılmasıyla pazarlanmasının sağlanması

6 II.Konu: ACENTALAR VE ARACI KURULUŞLAR * Acentaların ve aracı kuruluşların uluslararası ve ülkem zde bölgeler arası düzeyde kültürler arasında let ş m ve d yalog sağlaması; Ankara'nın sağlık tur zm nde neden terc h ed leb leceğ n n k ş ya da kuruluşlara anlatılması * Acentaların ve aracı kuruluşların güven l r olması ve kurumsallaşmış olarak h zmet vermes * Sağlık tur zm ht yacı olan tur stler n/hastaların doğru yönlend r lmes ve b lg lend r lmes * Yalnızca acentaların ve aracı kuruluşların değ l sağlık tur zm h zmet veren kuruluşlarda ve tıp h zmetler nde bu alanda eğ t m almış, yabancı d l b len n tel kl personelle çalışması * Sağlık Bakanlığı'nın güven l r olmayan ve kal tel h zmet vermeyen tüzel k ş, kurum ve kuruluşlara karşı hasta haklarını koruması * Yurt dışından gelecek sağlık tur st /hastalarına bürokrat k destek ve v ze kolaylığının sağlanması, * Acenta ve aracı kuruluşlar arasında hastaların gerekl h zmet alab lmes ç n yazışmaların yapılması ve let ş m hızının sağlanması, * Acentalara yurtdışında Ankara'yı tanıtmak amaçlı projeler nde ve tur zm fuarlarında açılacak Ankara stantları ç n Val l k, Beled ye ve STK'lar tarafından madd destek sağlanması ve b rl kte tanıtımın yapılması.

7 III.Konu: HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUŞLARININ NİTELİĞİ * Uluslararası akred tasyonun hem med kal tur zm hem de termal tur zm şletmeler ç n öneml olduğunun b l nmes ; uluslararası akred tasyon kuruluşları le şb rl ğ yapılması * Termal şletmeler n uluslararası akred tasyon belges alab lmes ç n b lg lend rme ve farkındalık sağlanması ve d ğer şartların oluşturulması * Kültür ve Tur zm Bakanlığı'nın termal tur zm şletmeler ç n bel rled kler standartlarının ht yaca göre yen den bel rlenmes * Sağlık ve tur zm ayrı b l m dalları olup, ayrı eğ t m gerekt rd ğ nden sağlık alanında sağlık tur zm tur zm alanında se sağlık konusunda b lg lend r c derslere yer ver lmes * Ara eleman ht yacını karşılamak ç n sağlık ve tur zm komb nasyonunu çeren sert fika programlarının gel şt r lmes * Sağlık tur zm alanında Meslek Yeterl l k Kurumu tarafından meslek standartlarının bel rlenmes * Sağlık kuruluşlarının ç nde uluslararası h zmet kal tes n sunab lecek sev yede h zmet ç eğ t m verecek b r departmanın oluşturulması * Bu konularda Kültür ve Tur zm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı, Yerel Yönet mler ve Ün vers teler n şb rl ğ ç nde hareket etmes n n sağlanması * Özel hastaneler n gerekt ğ nde ün vers te ve yetk n kamu hastaneler arasında h zmet n bütünlüğünü sağlayıcı şb rl ğ n n gel şt r lmes * Yurtdışından hasta sevkedecek hek mler n, talep ett ğ eğ t m ve loj st k h zmet desteğ n vereb lecek kurumlar ve ün vers telerle şb rl ğ n n sağlanması

8 IV.Konu: YAŞ VE ENGELLİ SAĞLIK TURİZMİ * Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan Sağlıklı Kent ve Yaşlı Dostu Kent Programlarının uygulanması ve bu ağlara Ankara'nın katılması * Yurtdışından çeş tl ülkelerden gelen yaşlı ve engell ler n v ze sorunlarının çözülmes, poz t f ayrımcılık sağlanması * Toplumda yaşlı ve engell tur zm le lg l farkındalık yaratılması; bu konuda eğ t m ve çeş tl etk nl kler yapılması ve yatırımcıların teşv k ed lmes * Yurt dışından gelen yaşlı ve engell lere öncel kl olarak sağlık h zmet verecek standartları taşıyan kuruluşların sayısının artırılması ve yasal düzenlemeler n yapılması * Ankara'da engell ler ve yaşlılar ç n kentsel açıdan fiz k ve ergonom k düzenlemeler n eks kl ğ n n g der lmes * Hava k rl l ğ, aşırı betonlaşma ve yeş l alanın azalması g b kentsel dezavantajların önüne geçeb lecek düzenlemeler n yapılması * Yaşlı ve engell bakımı ç n eğ t ml eleman eks kl ğ n n g der lmes ; ün vers teler le şb rl ğ yapılarak sert fika programlarının gerçekleşt r lmes * Yaşlılara ve engell lere daha fazla saygı ve eş t muamelen n yapılması Yaşlı bakımı ve tur zm n n b rarada yapılab lmes ve eğ t m ver lmes konusunda kurumlar arası eşgüdümün sağlanması * Yaşlılar ve engell ler ç n gel r düzeyler ne göre tes sler n yapılması ve bu konudak yatırımların teşv k ed lmes * Yaşlı ve engell tur zm yapan seyahat acentalarının eks kl ğ n n g der lmes * Sağlık tur zm kuruluş ve tes sler n engell ve yaşlıların z yaret ne uygun şek lde fiz k ve ergonom k yapıya kavuşturulması; kuruluşlarda akt f yaşlanma programlarının başlatılması * Yasal düzenlemeler le Yaş ve engell sağlık tur zm alanında dünya standartlarında kuruluşların sayısının artırılması * Ankara yaş ve engell sağlık tur zm nde kısa, orta ve uzun vadel planlar yaparak hedefe ulaşılması * Organ ze Sağlık Bölgeler nde kümelenme yatırımlarının yapılması * Dünya Tur zm Örgütünün çalışmalarından yararlanarak Sağlık Bakanlığı le Kültür ve Tur zm Bakanlığı'nın Yaş ve Engell tur stler n kalab leceğ tes sler ve ortak standartları b rl kte yapab lmes ç n; Ün vers teler, Özel Sektör Kuruluşları ve S v l Toplum Kuruluşlarının ortak çalışma yapması

9 V.Konu: ANKARA'DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR SORUMLULUKLARI * l Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Tur zm Müdürlüğü, Ankara Büyükşeh r Beled yes, Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü, Sağlık ve Tur zm sektörü le lg l STK'ların şb rl ğ le Ankara'nın sağlık tur zm envanter n n çıkarılması * THY Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Tur zm Bakanlığı, Ekonom Bakanlığı, Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı şb rl ğ le uluslararası d rek uçuş sorununun g der lmes ; Ankara Esenboğa Haval manında daha çok uluslararası aktarmaların gerçekleşmes * Ankara Val l ğ 'nde Val Yardımcılarından b r n n başkanlığında tüm paydaşları kapsayacak Ankara Sağlık Tur zm Koord nasyon Merkez n n kurulması, Ankara'da sağlık tur zm n n gel şmes ç n gerekl tüm eylemler n ve d ğer kuruluşlar le şb rl ğ n n ve kurumlar arasındak koord nasyonun bu merkezden sağlanması * Sağlık tur zm le lg l mevzuatların AB standartlarına uyacak şek lde rev ze ed lmes * Sağlık tur zm alanları bel rlen p bu alanlarda yatırım yapan g r ş mc lere kamu araz ler nde yatırım yapanlarla aynı teşv kler ver lmes * S gorta h zmet sunan kuruluşların, sağlık tur zm ç n gelen tur stlere Ankara'da kal tel sağlık tur zm h zmet ver ld ğ ne l şk n b lg lend rme çalışmalarını yapması ç n koord ne ed lmes * Sağlık tur zm h zmet sunan kuruluşların kal te belges almaları yönünde teşv k ed lmes * TÜRSAB çerçeves nde bulunan mevcut acentaların, Sağlık Bakanlığı onayıyla sağlık tur zm ne göre yen den yapılandırılması * Tedav amaçlı gelenler n konaklama olanaklarının kolaylaştırılması ve düzenlenmes

10 VI. Konu: ANKARA'NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI * Ankara'da engels z b r haval manı şletmes n n bulunması, yet şm ş akadem k hek m ve personel n kurumlarda yer alması, Türk ye'n n önde gelen Ün vers te ve Ün vers te hastaneler n n Ankara'da olması, b l msel açıdan tıptak yen l k ve teknoloj ler n bu hastanelerde kullanılması g b fırsatların Ankara'nın sağlıkta referans merkez olarak öne çıkarılması ç n değerlend r lmes * Ankara'ya d rekt dış hat uçuşlarının az olması, konaklama konusunda sağlık tur zm ne hazırlıksız olunması, hasta transfer konusundak mevzuat eks kl ğ, kurumlar arasındak koord nasyon eks kl ğ g b dezavantajların g der lmes ne yönel k çalışmaların ac l olarak başlatılması * Ankara'da Ün vers teler, kamu ve özel sektör şb rl ğ le ulusal ve uluslararası düzeyde d s pl nler arası sağlık tur zm toplantılarının düzenlenmes. * Farklı meslek gruplarına h tap eden sağlık tur zm eğ t m programlarının gel şt r lmes ve akred tasyon merkezler n n oluşturulması; genç nüfusu fazla olan b r şeh r olarak Ankara'da sağlık tur zm sektörünün b r st hdam alanı olarak değerlend r lmes * Ankara Kalkınma Ajansından, Esenboğa ve HAVAŞ g b uluslararası z yaretç ler n lk uğradıkları yerlerde Ankara'nın sağlıktak önem açısından tanıtım yapılması konusunda broşürler ve poster basımları konusunda destek alınması; havaalanı g b uluslararası geç şler n olduğu noktalarda Ankara sağlık tur zm n tanıtan kısa filmler n göster lmes * THY'n n Ankara le Azerbaycan, Kuzey Afr ka, Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkeler arasında d rekt uçuşu sağlanması konusunda öner ler yapılması

11 VII. Konu: MEDİKAL SAĞLIK TURİZMİ * Termal kaynaklara sah p olması, tüm hastaneler n çevreler nde oteller n bulunması, med kal olmayan h zmetler n düşük mal yetl oluşu, resm kurum ve kuruluşlara ulaşma kolaylığı, Ankara'da kontrol/denet m mekan zmasının daha gel şm ş olması g b fırsatların değerlend r lmes * F yatların düşüklüğü neden yle hasta memnun yet n n yükselmes, yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenc sayısının çok oluşu g b avantajların d kkate alınmsı * Ankara'da sağlık tur zm sektöründe yardımlaşma hak md r. Bunun yer ne h zmet kal tes n artıracak yönde rekabet n oluşturulması * Başkent olmanın marka olduğu düşünces nden uzaklaşarak Ankara'da med kal sağlık tur zm n n gel şt r lmes ç n ht yaç duyulan eylemler n yapılması * Ankara'da med kal tur zm h zmetler nde fiyatlar arasında b r standard zasyonun olmaması, Ankara'da med kal tur zm h zmetler le konaklama ve yemek g b h zmetler paket olarak sunab lecek kuruluşların olmaması, sorunların çözümünde gerçek muhattapların bulunamaması g b dezavantajların g der lmes * Med kal tur zmde taban ve tavan fiyatların bel rlenmes, aracılara ver lecek kom syon oranlarının sab tlenmes * Med kal tur zmde hastaların/tur stler n KDV ödemek stememes neden yle verg nd r m n n sağlanması * Med kal tur zmde kl n k otel uygulamalarına geç lmes * Ankara'dak med kal tur zm kuruluşlarının kend ler n yurtdışında daha y pazarlaması, yurtdışından medya, STK'lar davet ed lerek hastaneler n gezd r lmes, tanıtılması * Sağlık kolejler nden mezun olan öğrenc ler n hem sağlık eğ t m hem de d l eğ t m almaları neden yle med kal tur zme daha fazla katkıda bulunmalarının sağlanması, meslek odalarının bu konularda b lg lend r lmes * Med kal onkoloj de kalacak hastalar ç n devlet tarafından makul fiyatlarda kampüsler n yapılması * Acenta ve aracı kuruluşların web s teler nde güvenl sert fikalandırma şaret le standartın sağlanması, aracı kurum yönetmel ğ n n çıkarılması, aracı kuruluşların sağlık tur zm dışında tar h ve kültürel faal yetler n düzenlenmes n de üstlenmes, bu konuda hasta/tur st ç n paket program hazırlaması * Tercümanlık şler ne c dd yet kazandırılması, sağlık kuruluşlarının bunları denetlemes

12 VIII. Konu : TERMAL SAĞLIK TURİZMİ * Termal tur zm le lg l olarak Ankara'nın jeotermal kaynaklar açısından zeng n olması, Büyükelç l kler n Ankara'da oluşu ve termal tur zm le lg l tanıtımda etk l olmaları, b rden fazla lçede termal kaynakların yaygın olması, termal parametreler n (konaklama, ulaşım-hava, kara ve raylı s stemler- let ş m kolaylığı) yanısıra tar h ve kültürel zeng nl kler n olması, termal merkezler n n marka b l nc n n yüksek olması, nüfusun yoğun olması ve termal taleb n n yüksek olması, termal sağlık tur zm ç n uygun kl m şartları, Ün vers teler şehr olması, 1 m lyondan fazla yaş grubunun olması, Termal sularının çeş tl l ğ ve kal tes -çeş tl uygulamalara uygun olması, Termal Tur zm n n d ğer tur zm çeş tler yle entegrasyonun kolay oluşu ve 12 aya yayılma mkânının olması g b fırsatların termal tur zm n gel şt r lmes ç n değerlend r lmes * Altyapı yeters zl ğ, mevzuat yeters zl ğ ve bakanlıklar arası mevzuatta uyumsuzluk, aşırı bürokras, tanıtım yeters zl ğ, n tel kl eleman yeters zl ğ (İşletmen n personel yönet m ), termal kaynakların amaç ve tekn ğ ne uygun kullanılmaması, termal su tem n ve kullanım mal yetler n n yüksek olması, termal su abonel k bedel n n yüksek olması, termal sudak kamu katkı payının yüksek olması g b dezavantajların ortadan kaldırılması ç n ac l çözümler üret lmes * Ankara'da Termal Sağlık Serbest Bölges n n kurulması * Ankara'da kal tel h zmet veren termal tes s sayısının ve yatak kapas tes n n artırılması (İşletme belgel, Beled ye belgel ve yatırım belgel tes s olmak üzere Ankara'da termal tes s sayısı yeters zd r.) * Tes slerle lg l uzmanlık alanına göre akred tasyon oluşturulması, teşv kler n sağlanması * Termal tes s yakınlarında rekreasyon alanlarının yaratılması, Beled yelerce tur zm ve çevre düzen planlarının amacına uygun yen den gözden geç r lmes. * Termal tur zm n SGK mevzuatında yer alması ve desteklenmes * Termal su rezervler n n tesp t ve kullanıma sunulması ç n yatırım yapılması * Ankara Büyükşeh r Beled yes 'n n Ankara Termal Tur zm n gel şmes ç n altyapı gel şt rme ve çevre düzenlemes desteğ vermes * Termal tes slerde gençler n ve çocukların da vak t geç receğ özel mekanların yaratılması * Ses, hava ve görüntü k rl l ğ n önlemek ç n tedb rler alınması, çevre kal tes açısından yaşanab l r b r kent olması ç n çalışmalar yapılması * Termal tes slerde geleneksel termal kullanımdan, b l msel termal kullanıma geç lmes, tes sler n kl n klerle desteklenmes * Termal tes sler n engell ve yaş gruplarının da yaşamını sürdüreceğ şek lde planlanması * Termal Tur zm n konaklama süres n uzatmak ç n d ğer tur zm alanları le desteklenerek zeng nleşt r lmes

13 IX. Konu: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İLE İŞBİRLİĞİ * Ankara'da sağlık tur zm n gel şt rmek ç n öğren m gören uluslararası öğrenc ler n sorunlarını ortaya koymasının ve öner lerde bulunmasının sağlanması * Bu yabancı öğrenc ler n kend ülke vatandaşlarına Ankara'nın sağlık tur zm n tanıtmada rol almaları desteklenerek, Ankara'dak ün vers teler n akadem k kadrolarının kal tes n ve Ankara'nın güvenl ğ yakın çevrelerden başlayarak tanıtmalarının sağlanması * Uluslararası öğrenc ler n Ankara'ya gelen hastalara tercümanlık ve rehberl k yapmalarının desteklenmes * Kend ülkes ndek sağlık sektörünün araştırılması ve sağlık tur zm n n tanıtılması. * Uygun fiyat pol t kasının olmaması, Ankara'nın az tanınır olması, tur zm ve tanıtım ofisler n n azlığı ve yönlend rme levhalarının yeters zl ğ, Ankara'ya d rekt uçuşlarının azlığı, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerde muhatap ofisler n n azlığı, aracı k ş ler n (tercüman ve rehberler n) azlığı, denet m ve tak b n azlığı g b dezavantajların ortadan kaldırılması ç n gereken düzenlemeler n yapılması

14 İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR: Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanlığı Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Ekonom Bakanlığı Enerj Bakanlığı İç şler Bakanlığı Kültür ve Tur zm Bakanlığı Mal ye Bakanlığı M ll Eğ t m Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Ulaştırma, Den zc l k ve Haberleşme Bakanlığı Ankara Val l ğ Ankara Büyükşeh r Beled yes Ün vers teler İlçe Beled yeler Meslek Odaları S v l Toplum Kuruluşları Özel Sektör (Sağlık Tur zm Yatırımcıları vb.)

15 ANKARA SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI KATILIMCILAR GENEL MODERATÖR: Prof.Dr. Em ne ÖZMETE Ankara Ün vers tes Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez (YAŞAM) Müdürü GRUP Konu: Moderatör: TANITMA VE PAZARLAMA Yunus GÜRKAN Yunus GÜRKAN Sefa YILMAZ Göksel ŞENGÖR 4. Na le MAMEDOVA Suat ORAL Ber l TOKER Hülya ALİŞİROĞLU Özlem OKUYAN S bel GÜVEN 10. Ç ğdem ÇİPLİ 1 Abdullah AHMED 1 Gökhan CANLI 1 Pınar YAVUZ 14. Hürr yet ERSOY GRUP Konu: Moderatör: Türk ye Sağlık Tur zm n Gel şt rme Konsey Yön. Kur. Üyes ATO - Projeler ve AB Müdürlüğü ATO - Kom syonlar Müdürlüğü TOBB ETÜ Hastanes Atlı Otel Atlı Otel Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü Başkent Ün vers tes Hastaneler Ankara Tur st Rehberler Odası Başkanı ( ANRO ) Med cana Internat onal Ankara Hastanes Lokman Hek m Hastanes Ankara Kalkınma Ajansı PIYA Sağlık Tur zm Danışmanlığı Başbakanlık ACENTALAR VE ARACI KURULUŞLAR Ercan DURMUŞ Ercan DURMUŞ Aydın BAYRAKTAR Mustafa KARAKÖSE 4 Özcan METİN Abdul Rah m Masum Al ÖNDER Kemal ÖZLÜ Işın BAYRAKTAR Erkan BAYRAKTAR TÜRSAB - Orta Anadalu Bölgesel YK Başkanı Özel Koru Hastanes Anatol a Doctors Group Kubaba Seyahat Acentası Med Tour Travel Alsero Tur zm M das Otel S m Tur Özel Akay Hastanes Özel Akay Hastanes GRUP Konu: HİZMET KALİTESİ, NİTELİKLİ PERSONEL, SAĞLIK TURİZMİ KURULUŞLARININ NİTELİĞİ Moderatör: Dr. Sem h BAYKARA Sem h BAYKARA Mehmet TEMİZEL Gonca GÜZEL 4. Al Cenk YORULMAZ Alper ULUCA Hakan TARHAN Ç çek MAYDA Aytek n İŞÇİ Nurett n TÜRK Ankara Güven Hastanes H t t Ayaş Sağlık Termal A.Ş. Genel Müdürü Atılım Ün. İşletme Fak. Tur zm ve Otel İşletmec l ğ Bölüm Başkanı Doktorun Otel Genel Müdürü - Haymana Acıbadem Sağlık Grubu Ankara T caret Odası Class Otel Genel Müdürü Sürmel Otel Genel Müdürü Hotel İçkale Genel Müdürü

16 4. GRUP Konu: Moderatör : YAŞ VE ENGELLİ TURİZMİ Turab ÇELEBİ Turab ÇELEBİ Doç. Dr. Hasan ACAR Dr. Üm t ATEŞKAN 4. Dr. Al SEVER Gülgen DURAL İ. Ethem KAYAM Lütfü METİN Dr. Erkal BAYTOK Dr. Kemal AYDIN 10. Emel PEKÇETİN 1 Buket ATAY 1 Doç. Dr. Sevg ARAS GRUP Konu: Moderatör: ANKARA'DA SAĞLIK TURİZMİNDE DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR M. Hamd ŞENGEL M. Hamd ŞENGEL İbrah m ERKAN Selçuk Naz ll 4. Hat ce ŞAHBAZ Dr. Al can DİLAVER Sultan AÇIKALIN Fat h DEMİR İhsan ŞAHİN Mahmut YAZICI 10. Oğuzhan KAYA 1 Defne DOĞAN GRUP Konu : Moderatör: Doğan Termal A.Ş. Türk ye Ana-Çocuk Sağlığı ve A le Planlaması Vakfı ( TAÇSAV ) Sağlık Bakanlığı - Sağlık H zmetler Gen. Md. H t t Ayaş Termal Türk ye Güçsüzler ve K mses zler Vakfı Genel Başkanı Türk ye Güçsüzler ve K mses zler Vakfı Kubaba Tur zm Seyahat Acentası Kuantum Tur zm Dünya Yaşlanma Konsey A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı - Engell ve Yaşlı H zmetler Genel Müdürlüğü, Uzm. F zyoterap st A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı - Engell ve Yaşlı H zmetler Genel Müdürlüğü Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Ger atr B l m Dalı Türk ye Sağlık Tur zm Konsey Danışma Kurulu Başkanı Ankara Kalkınma Ajansı Uluslararası Skal Dernekler Federasyonu Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ankara İl. Sağ. Müd. Sağlık Tur zm B r m Am r ATO Projeler ve AB Md. Yrd. ATO Sağlık İht sas Kom syonu Başkanı Barcelo Ankara Altınel Türk ye Kamu Hastaneler Kurumu Ankara H lton SA Spa Müdürü ANKARA'NIN SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLMASI Doç. Dr. Güray SOYDAN Nuray DEMİRER Doç.Dr. Güray SOYDAN Ahmet KARAGÖZ 4. M ne YAVUZCAN CELİLOĞLU Yasem n BÖLGEN Sadık ALTIPARMAK Gürer BUDAK Ayse COLLİNS Pınar PEKBAŞ 10. Alp KARAYALÇIN 1 Genco ÇETİNKANAT Ankara Esenboğa TAV Genel Müdürü Hacettepe Ün vers teler Hastanes Hacettepe Ün vers teler Hastanes Sağlık Yönet m T.O.B.B E.T.Ü Hastanes Türk Hava Yolları Uluslararası SKAL Ankara Kulübü Başkanı ANGİAD ( Ankara Genç İş Adamları Derneğ ) B lkent Ün vers tes - Uygulama Tek. ve İşlet. Yüksek Okulu TÜRSAB - Türk ye Sağlık Vakfı Ankara Esenboğa TAV Genel Müdürlüğü Güven Hastanes

17 GRUP Konu: Moderatör: MEDİKAL TURİZM Doç. Dr. Gökhan OSMANOĞLU Dr. Gökhan OSMANLOĞLU Leyla ATAOĞLU Dr. Ceng z ÇAVUŞOĞLU 4. Cuma KILIÇ Senanur BAŞKURT Muhammet Sey t PEHLİVAN Tuğba ARIZ Dr. Suzan ÇAVUŞOĞLU Dr. Yahya Cem ERBAŞ 10. Mete ALDAN 1 Elena ULUSOY 1 Selda BAŞAR GRUP Konu: Moderatör: Lokman HEKİM Sağlık Grubu Acıbadem Sağlık Grubu Memor al Ankara Hastanes Turgut Özal Ün vers tes Hastanes Koru Hastanes Ankara Kalkınma Ajansı Lokman HEKİM Sağlık Grubu Internat onal Pate nts Center Consultent B lg Hastanes B lg Hastanes Bayındır Sağlık Grubu Ger atr F zyoterap stler Derneğ TERMAL TURİZM Mehmet Al DOĞAN Hava YILDIRIM Adnan MAVİ Muzaffer YALÇIN 4 Mehmet Al DOĞAN Hüsey n SAĞLAM Yılmaz ÖZDOĞAN E. Buket FİDANOĞLU Dr. Toros ÖZBEK Hasan Fehm YILMAZ 10. Gültek n BAKIRÖZÜ 1 Mehmet BAKIRCI Güdül Beled ye Başkanı Güdül Beled ye Mecl s Üyes Güdül Beled ye Mecl s Üyes Termal Tur zm Yatırımcılar ve İşletmec ler Derneğ Ş fa Hayatsuyu Termal Otel Hotel Ab-ı Hayat - Kızılcahamam Termal Sağlık Tur zm Derneğ Jeotermal Kaynaklı Beled yeler B rl ğ Başak Termal Otel- Kızılcahamam Türk ye Emekl ler Derneğ Ankara Şubes Ankara Kültür ve Tur zm İl Müdürlüğü - Uzman GRUP Konu: ANKARA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİLER İLE İŞBİRLİĞİ Moderatör: Nec p ÖZKAN Nec p ÖZKAN Morena XHİDOLE Shenaj RAMADUNİ 4. Margaret TULESSİN Sab ha PALA Fatma SADAKAT Fatm ra REDZEPİ Elv re M MAFANDALA Mal k KARADİREK 10. Muhammed DURMUŞ 1 R yad KÖMÜRCÜ M ll Eğ t m Bakanlığı Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Hacettepe Ün vers tes Eczacılık - Koru Hastanes Gaz Ün vers tes Tıp Fakültes Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Gaz Ün vers tes Eczacılık Fakültes Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Ankara Ün vers tes Tıp Fakültes Ankara Ün vers tes D ş Hek ml ğ Fakültes

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017 BATIOYO OCAK HAZİRAN 2017 MÜDÜRÜN MESAJI Doç. Dr. Umut BALCI BATIOYO Müdür V. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BATIOYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği,

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI

TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI TÜRKĐYEDE TERMAL TURĐZMĐ GELĐŞTĐRME ÇALIŞMALARI 1.Uluslar arası Sağlık k Turizmi Kongresi ANTALYA Yatırım m ve Đşletmeler Genel MüdürlM rlüğü KÜLTÜR R VE TURĐZM BAKANLIĞI Termal Turizm Şubesi Türkiye

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Güçlü bir ekonominin temelinde güven ve istikrar kavramı vardır... M.

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 TABAN PUANLARI LİSANS BÖLÜMLERİ BÖLÜM ADI BURS TÜRÜ PUAN TÜRÜ KONTENJAN TABAN PUAN TABAN SIRA Gastronom ve Mutfak Sanatları ÖSYM %100 YGS-4 5 368,40469 97595

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI AKREDİTASYON DENETİMİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADI zunköprü T caret Borsası, Uakred tasyon denet m nden başarıyla geçerek, üyeler ne beş yıldızlı h zmet vermeye

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. FAALİYET RAPORU ŞABLONU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER l GENEL BİLGİLER A M syon ve V zyon B Yetk,Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İl şk n B lg ler 1-

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 1 / 6 13.11.2015 13:46 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmel ğ n amacı, Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Müdürlüğünün kuruluş,görev, yetk ve sorumlulukları

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ RAFET SEZEN BORSAMIZI ZİYARET ETTİ k Part Ed rne M lletvek l ARafet Sezen, Ak Part İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, Ak Part Beled ye Mecl s Üyeler ve İlçe

Detaylı

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT

Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT Harun Hakan BAfi FUTBOL LE LG L MEVZUAT STANBUL - 2010 Yay n No : 2325 Hukuk Dizisi : 1102 1. Bask May s 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-246 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ www.glk.com.tr GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ S kar a d u m şo u ü k y ' n e l e l r n ek l cı ed ğer e l re m a m ka ı ey l ı m ş ı. G nüm z t k o n ü m a l r nı u l nar k t sar a ı ı e u

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE ENDÜSTR MESLEK L SES YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR

AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE ENDÜSTR MESLEK L SES YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR L SE REFERANS NO Proje ad : Okulun ad : Okulun bulundu u il AL001 GÜVENL GEÇ TLER AMASYA TEKN K VE AL002 YE LIRMAKTAN ELEKTR K AKIYOR AMASYA TEKN K VE AL003 B S KLETLE TELEFON ARJI AMASYA MERKEZ T CARET

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUMA VE ÇAĞDAŞ EMEĞİ YAŞATMA EVİ AÇILIŞINA KATILDIK zunköprü Beled yes ve Trakya Kalkın- Uma Ajansı desteğ le lçem zde bulunan esk Askerl k Şube B nası restore

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

Construction Machinery Exhibition

Construction Machinery Exhibition Construction Machinery Exhibition Uluslararası İş ve İnşaat Makineleri Fuarı 04-08 Ekim 2017 Anfaş Expo Center Antalya - Türkiye Conctruct on Concrete Asphalt M n ng Tunnel Transport 22 Ülke 400 Alıcı

Detaylı