GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci"

Transkript

1 GENEL İŞLER F Mevzuat İşleri İK Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler İK Tüzükler İS Tüzük Taslaklarına verilen görüşler İK Yönetmelikler İS Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler İK Tebliğler İK Genelgeler İS İç Genelgeler İS Dış Genelgeler İK Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler F Olurlar, Onaylar F Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller İK Anlaşmalar İK Sözleşmeler İK Protokoller F Faaliyet Raporları İK Haftalık faaliyet raporları İK Aylık faaliyet raporları İK Yıllık faaliyet raporları İK Düzenli olmayan faaliyet raporları İK Kurum dışı faaliyet raporları F Brifingler ve Bilgi Notları İK Brifingler İK Bilgi Notları F İstatistiki bilgiler F Çalışma planı ve programları İK Hükümet programları İK Kalkınma planları İK Yıllık Programlar İK İcra planları İK Birimlerin yapacakları iş planı ve programları F Toplantılar İK Genel Kurul Toplantıları İS Davetler ve verilen cevaplar İS Gündem İS Toplantı kararları İS Toplantı zabıtları Sayfa 1

2 İK Yönetim Kurulu Toplantıları İS Gündem İS Çağrılar İS Kararlar İS Tutanaklar F Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar İK Kongreler İK Konferanslar İK Şuralar İK Sempozyumlar F Kalite Yönetim Sistemi İK Kalite El Kitabı İK Prosedürler İK Prosesler İK Talimatlar İK Formlar İK Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri İK İç tetkik faaliyetleri İK İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler İK Bireysel Öneriler F İlgili Kurum ve Kuruluşlara Göre Açılan Dosyalar İK Cumhurbaşkanlığı İK Cumhuriyet Meclisi İK Başbakanlık İS Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları İK Bakanlıklar İS Bakanlıklara Bağlı ve İlgili Kuruluşları İK Sayıştay İK Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombutsman) İK Yargı Organları İK Kurullar İK GKK ve Askeri Birlikler İK Tüzel Kişiler İK Özel Şahıslar ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON F Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri F Teşkilatlanma İşleri İK Reorganizasyon çalışmaları İS Yeni Birimlerin Kurulması İS Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi İK Yetki Değişikliği Sayfa 2

3 İK Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme İK Teşkilat Şemaları ve kadrolar İK Yerleşim Çalışmaları İK Kurum Tarihçeleri F Plan ve Program İşleri İK Beş yıllık kalkınma planları İK İcra Planları İK Master Planları İK İş Planları İS Yıllık İş Planları İS İlave İş Planları İS İş Planlarının izlenmesi F Yatırım programları İK Yatırım Programı Çalışmaları İK İcra Planı Tedbir İzleme İK Yatırım ve Finansman Programları İK Yatırım Revizyonları İK İdame Yatırım Revizyonları İK Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları İK Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları F Proje İşleri İK Yatırım Programına Alınma İşleri İK Proje onay İşleri İK Proje Tadilatları İK İhale leri İK Şartnameler İK İlanlar İK Teklifler ve değerlendirmeler İK Sözleşmeler ve protokoller İK Kontrol İşleri İK Ödeme İşleri İK Geçici ve Kesin kabuller F Araştırma ve Geliştirme İşleri İK Yurt İçi Araştırmaları İK Yurt dışı Araştırmaları İK Teknik araştırma geliştirme çalışmaları İK Uygulama çalışmaları İK Test çalışmaları İK Sistem Geliştirme Çalışmaları F Standardizasyon Çalışmaları İK Formların Standardizasyonu Sayfa 3

4 İS Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları İS Yeni Form Talepleri ve İptaller F Norm Kadro Çalışmaları İK Görev/İş Tanımları İK Norm Kadro Pozisyonları İK Norm Kadro Revize Çalışmaları F İş Analizi 01 İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri F Koordinasyon İşleri F Soru Önergeleri F Çevre (ÇED) leri İK Çevre Eğitimi İK Çevre Koruma F Araştırma, Planlama ve Koordinasyonla ilgili Diğer İşler BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER F Basınla ve Halkla İlişkiler İK Basınla İlişkiler İS Basın toplantıları İS Basına verilen demeçler İS Tekzipler İS Basında yer alan haberler İS Günlük basın özetleri İK Halkla İlişkiler İS Vatandaşların talepleri İS Vatandaşların Şikayetler İS Görüş ve teklifler İK Bilgi ve belge talepleri HUKUK İŞLERİ F Hukuk İşleri İK Dava Dosyaları İS Adli Davalar İS İdari Davalar İS İcra Davaları İS Ceza Davaları İS Vergi Davaları İS Temyiz leri İK İcra Takipleri İS İlamlı İcra Takipleri İS İlamsız İcra Takipleri Sayfa 4

5 İK Haciz leri İS Haciz konulması İS Haciz lerinin Kaldırılması İK İhtiyati Tedbir Uygulamaları İS İhtiyati Tedbirin Kaldırılması İK Tebligatlar İK Vekaletnameler, Azilnameler İS Vekaletnameler İS Azilnameler İK Hukuki ve İstişari Görüşler İS Yargıtay Kararları İS Hukuki Görüşler İK Soruşturmalarla İlgili Yazılar İS Adli soruşturmalar İS İdari soruşturmalar İK Hukukla ilgili Diğer İşler TEFTİŞ İŞLERİ F Teftiş İşleri İK Teftiş Programları İK Görev Emirleri İK Denetim Raporları İS Yüksek Denetleme Kurulu Raporları İS Komisyon Raporları İS Kuruluşun Cevabi Raporları İK İnceleme İşleri İS Ön İnceleme Raporları İS İnceleme Raporları İK Soruşturma İşleri İS Disiplin Soruşturma İşleri İK Araştırma İşleri İK İhbar,Şikayet ve Suç Duyuruları İK Teftişle İlgili Diğer İşler BİLGİ İŞLEM İŞLERİ F Bilgi İşleri İK Kurulum leri İK Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları İS Analiz ve Tasarım çalışmaları İS Kodlama çalışmaları İK İşletim Planlama ve Değerlendirme Sayfa 5

6 İS Değişiklik Yönetimi İS Güvenlik Yönetimi İS Kaynak Yönetimi İS Konfigürasyon Yönetimi İS Olağanüstü Durum Yönetimi İS Problem Yönetimi İK Hatlar İS ADSL İS İnternet İS Fiber optik İS Data hattı İK Sistem ile ilgili talepler İS Yazılım talepleri İS Ağ bağlantısı İS Veri tabanı İS Hat kiralama İK Hizmet-Bakım İşleri İS Sözleşmeler İS Teknisyenlik Hizmetleri İS Veri tabanı bakımı İS Sunucu sistemleri Bakımı İS İnternet bağlantısı hizmeti İS Sistem odası bakımı İS Yazılım Bakımı İS Bilgisayar ve donanımlarının bakımı İK Arızalar İS Network Arızaları İS Server Arızaları İS Bilgisayar Arızaları İK Veri giriş ve işleme işleri İS Veri kayıt işlemleri İS Düzeltme işlemleri İS Silme işlemleri İK Abonelik İS Özel Yazılımlar İK e-uygulamalar İS e-devlet İS e-imza İS e-ticaret İK Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sayfa 6

7 İK Firmalarla İlgili ler İK Bilgi le İlgili Diğer İşler DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARI F Dış İlişkiler İK Uluslararası Hukuk İS Mevzuatın Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları İK Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler İS Anlaşmalar İS Sözleşmeler İS Protokoller İS Kararlar İK Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları İS İdari Durum İS Siyasi Durum İS Nüfus/Etnik Durum İS Askeri Durum İS Ekonomik Durum İS Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum İK Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler İS İdari İlişkiler İS Siyasi İlişkiler İS Teknik İşbirliği İS Askeri İlişkiler İS Kültürel İlişkiler İS Ekonomik İlişkiler İS Ticari İlişkiler İS Tarımsal İlişkiler İS Bayındırlık İşleri İS Sosyal Güvenlik İS Ulaşım ve Taşımacılık İS Telekomünikasyon İS Enerji İS Madencilik İS Sağlık ve Çevre İK Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler İK Ülkeler Arası Sorunlar İS Sınır Sorunları İS Mülteci Sorunları İS Yabancı Düşmanlığı İS İşçi Sorunları İK Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler İS Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler Sayfa 7

8 İS Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri İK Yardımlar İS Nakdi Yardımlar İS Ayni Yardımlar İK Uluslar Arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri İS Politikalar İS Mevzuat ve Üyelik leri İS Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları İS Yönetim Kurulu Toplantıları İS Komiteler, Komite Çalışmaları İS Projeler İS İşbirliği Faaliyetleri İS Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler İS İrtibat Büroları İS Bilgi ve Belge Talepleri İS Başvuru ve Şikayetler İK Konsolosluk leri İS Nüfus leri İS Evlenme leri İS Askerlik leri İS Adli ve Cezai Yardım leri İS Noterlik leri İS Ölüm leri İS Vatandaşlık leri İS Vize leri İS Göç İşleri F Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler İK Genişleme İS Katılım Ortaklığı-Ulusal Program İK Avrupa Parlamentosu İS Kıbrıs İle İlgili Kararlar İK Soru Önergeleri İK Kıbrıs-AB Arasındaki Toplantılar İS Ortaklık Konseyi İS Komiteler, Komite Çalışmaları İK AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları İS Mevzuat Uyum Çalışmaları İS Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları İS İdari Sayfa 8

9 İS Hukuk İS Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program İS Tarım ve Hayvancılık İS Ulaştırma ve Enerji İS Sanayi ve KOBİ'ler İS Çevre, Sağlık ve Turizm İS Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar İS Adalet ve İçişleri İS Sosyal Konular ve İstihdam İS Serbest Dolaşım İK AB Programları İS Programlara Katılım İS Başvurular ve Müzakere Süreci İK Kıbrıs-AB İşbirliği ve Projeler İK Kıbrıs'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri İS Üye Ülkelerle İlişkiler İS Aday Ülkelerle İlişkiler İK Dış İlişkilerle İlgili Diğer İşler EMLAK VE İNŞAAT İŞLERİ F Emlak ve İnşaat İşleri İK Kamulaştırma İşleri İS Kamulaştırma Bedelleri İS Sorunlar İK Tapu ve Kadastro İşleri İS Kadastro Çalışmaları İK Tapu İşleri İS Tapu Kayıtlarının Tespiti İS Tapu Tescil leri İK İmar İşleri İK İnşaat İşleri İS Etüd-Proje İşleri İS Keşif İşleri İK Şartnameler İS Teknik Şartnameler İS İdari Şartnameler Şartnameler İK İhale İşleri İS İlanlar İS Teklifler ve değerlendirmeleri İS Sözleşmeler ve protokoller Sayfa 9

10 İK İnşaat Uygulama ve kontrol işleri İS İnşaat Uygulama işleri İS Kontrol İşleri İK Tetkik İşleri İK Hakedişler ve Ödemeler İK Geçici ve Kesin kabuller İK Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLERİ F Eğitim İşleri İK Kuruma Bağlı Okullar İS Öğrenci İşleri İS İdareci ve Öğretmen İşleri İS Öğretmenler Kurulu ve Kararları İS Rehberlik ve Eğitici Kollar İS Ders Müfredat Programları İS Öğrenci Devam Cetvelleri İS Çıkış Belgeleri ve Diplomalar İS Öğrenci Stajları İS Çalışma Raporları İS Öğrenci İstatistikleri İS Öğrenci Sicilleri İS Diploma Defterleri İS Sınıf Geçme Defterleri İS Staj Raporları İS Disiplin Kurulu Kararları İS Ödüller İK Burs İşleri İS Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular İS Başvurular ve Değerlendirme leri İS Burs Ödemeleri İS Dava, İcra ve Tahsil-Takip leri İS Bursluların Atama leri İK Staj İşleri İS Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan leri İS Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri İS Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri İK Hizmetiçi Eğitim İS Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri İS Eğitim Planları İS Eğitim programları İS Katılım Listeleri İS Sınav ve sonuçları Sayfa 10

11 İS Diploma ve Belgeler İK Kurslar İS Mesleki Geliştirme Kursları İS Yabancı Dil Kursları İS Yurtdışı Kursları İS Yabancı Uyrukluların Eğitimi İK Seminerler İK Eğitim Tesisleri İK Eğitim Araçları İS İhtiyaçların Tespiti İS Üretimi İS Bakımı İS Dağıtımı İK Eğitimle İlgili Diğer İşler İDARİ İŞLER F İdari İşler İK Araç ve Taşıma İşleri İS Plaka işleri İS Araç Muayene İşleri İS Akaryakıt İşleri İS Araç Tamir ve bakım İşleri İS Araç kaza işleri İS Araçların hurdaya ayrılması İS Sevk ve Kontrol İşleri İS Araç talepleri İS Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi İS Araçların kurum ve şahıslara tahsisi İS Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler İK Ulaştırma işleri İS Servis araçları İS Malzeme ve eşya nakli İK Resmi Mühürler İS Resmi mühür yaptırılması İS Resmi mühür teslimi İS Resmi mühür kayıp işleri İS Kaşe ve levha yaptırılması İK Evrak ve Dosyalama leri İS Genel evrak işleri İS PTT veya kurye işleri Sayfa 11

12 İS Yanlış Gelen Evrakların İadesi İS Dosyalama ve Kodlama leri İK Arşiv leri İS Birim ve Kurum Arşivi Devir leri İS Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili ler İS İmha leri İS Arşivlerden Yararlanma İK Kütüphane İşleri İS Satın alma işleri İS Ödünç verme leri İK Bakım-Onarım İşleri İS Elektrik İS Mekanik İS Bina ve Tesisler İK Temizlik İşleri İS Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler İS Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin ler ve Kontrolü İK Ambar ve Depo İşleri İS Malzeme İstek Fişleri İS Mal Tespit İşleri İS Ayniyat Tesellüm Makbuzları İS Demirbaş Kayıt İşleri İS Demirbaş Düşüm leri İK Sigorta İşleri İS Taşıma Sigortası İS Dahili Fon Hasar Sigortası İS Mali Mesuliyet Sigortası İS Dahili Fon Risk Sigortası İK Haberleşme İşleri İS Direkt Telefonlar İS GSM Hattı İS Mobil Telefon İS Abonelik leri İS Telefon Bağlanması Talepleri İS Telefon Tahsis ve Olurları İS Telefon Fatura ve Ödemeleri İS Telefon Kullanım Kontör leri İS Teleks Hattı İS Faks Sayfa 12

13 İK Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri İK İdari İşlerle İlgili Diğer İşler KÜLTÜR, TANITIM VE YAYIN İŞLERİ F Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri İK Kültürel İşler İS Fuarlar İS Sergiler İS Tur ve Geziler İS Yarışmalar İS Gösteri ve Konserler İS Milli Günler ve Festivaller İK Tanıtım İşleri İS Ses ve görüntü malzemeleri İS Hazırlanması İS Montaj ve çoğaltılması İS Dağıtım işleri İK Reklam ve İlan İşleri İS Reklam İşleri İS İlan İşleri İK Yayın İşleri İS Basılması teklif edilen yayınlar İS Yayın kurulu Toplantısı-Kararları İS Yayın Hazırlık İşleri İK Basım İşleri İS Kitap İS Dergi İS Broşür İS Matbu evrak İS Takvim ve Ajanda İK Depolama ve Dağıtım İşleri İS Yayın talepleri İS Kitap Yardımları İS Depolama İK Yayın Satış leri İK Kültür, Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler MALİ İŞLER F Mali İşler İK Bütçe İşleri İS Bütçe hazırlık çalışmaları Sayfa 13

14 İS Bütçe görüşmeleri İS Bütçe Yasaları ve emirleri İS Revize Bütçe İK Bütçe Tahsisatı İS Ödenek İstekleri İS Harcamaları serbest bırakma İS Ek ödenekler İS Avanslar, krediler, mahsuplar İS Ödeme emirleri İS Aktarmalar, Tenkisler İK Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri İS Kesin hesap ve aylık mizanlar İS Mizan Kontrol ve Füzyon leri İS Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları İS Tablolar İK Bütçe dönem gerçekleştirme raporları İK Sayıştay Sorguları İK Emanet işleri İS Zimmetler İS İcra borçları İS Teminat ve emanetler İK Yasal Yükümlülük İşleri İS Gelir Vergisi İS Kurumlar Vergisi İS Katma Değer Vergisi İS Geçici Vergi İS Damga Vergisi İS Emlak Vergisi İS Çevre Temizlik Vergisi İS İlan ve Reklam Vergisi İS Motorlu Taşıtlar Vergisi İS Çeşitli Harçlar İS Çeşitli Fon ve Aidatlar İK Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri İS Bordro tahakkuk İşleri İS Sosyal Ödemeler İS Tasarruf ile ilgili işlemler İS Harcırah İşleri İS Yurtiçi Harcırah İşleri İS Yurtdışı Harcırah İşleri Sayfa 14

15 İS Kıdem Tazminatları İS Kıdem İntibak leri İS Yabancı Dil Tazminatı İS Ek Ödemeler İS Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları İS Fazla mesai İS Ek göstergeler İS Vergi iadesi İS Emekli Sandığı Ödemeleri İS S.S.K Prim Ödemeleri İS Özel Kesintiler İS İcra İS Sendika Aidat Kesintileri İS Yemek Kesintisi İS Bağış Kesintileri İS Kömür Kesintisi İS Yaşam Sigortası İS İşsizlik Sigortası İS Sağlık Ödemeleri İS Hastahanelere Yapılan Ödemeler İS Eczanelere Yapılan Ödemeler İK Banka leri İS Ödeme Talimatları İS Repo ve Faiz leri İS Kambiyo leri İS Tahsilatlar İS Mutabakatlar İK Kıymetli Evrak leri İS Teminat Mektupları İS Mukaveleler İS Çek İS Damga Pulu İS Faturalar İS Garanti Kartları İK Finansman ve Fon Yönetimi İşleri İS Finansman Programları İS Gelir Gider İS Kar Tevzii İS Sermaye İK Akreditif İşleri İK Kredi leri Sayfa 15

16 İS Dış Kredi Kullanımları İS Dış Kredi Kur Farkı İS Dış Kredi Ödemeleri İS Gecikme Faizleri İS Hazineye Borçlar İS İkraz Anlaşmaları İK Sabit Kıymetlerin Takibi İK Borç ve Alacak leri İS Kuruluşun Borç ve Alacakları İS Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları İK Mali Konularda Diğer İşler ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ F Özel Kalem ve Protokol İşleri İK Makamın konuşma ve açıklamaları İK Randevu talepleri İK Geziler ve Ziyaretler İS Gezi Programları İS Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler İS Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler İK Günlük programlar İK Mesajlar İK Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler İS Özel mektuplar ve verilen cevaplar İS Davetiyeler ve verilen cevaplar İS Telgraflar ve verilen cevaplar İS Fakslar ve verilen cevaplar İS Tebrikler İK Protokol İşleri İK Resepsiyonlar İK Rezervasyonlar İK Törenler İS Anma Törenleri İS Karşılama Törenleri İS Milli Günler ve Resepsiyonlar İS Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri İK Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler PERSONEL İŞLERİ F Personel İşleri İK İş İstekleri İK Personel Alımı Sayfa 16

17 İS Personel Talepleri İS Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri İS Sınavlar İK Atama İşleri İS Naklen Atamalar İS Görevde Yükselme Suretiyle Atama İS İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili ler İS Terfian Atamalar İS Öğrenim Değerlendirilmesi İS Asalet Tasdiki leri İK Görevlendirmeler İS Kurum İçi Görevlendirme leri İS Yurtiçi Görevlendirme leri İS Yurtdışı Görevlendirme leri İK İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme İS İstifa İS Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar İS İşe Son Verme leri İK İzin İşleri İS Yıllık İzinler İS Sağlık İzinleri İS Doğum İzinleri İS Mazeret İzinleri İS Ücretsiz İzinler İS Yurtdışı İzinler İK Kadro İşleri İS Kadro Teklifleri İS Kadro İptal ve İhdası İle İlgili ler İS Kadro Tenkis-Tahsis leri İK Terfi ve İntibak leri İS Terfi İşleri İS İntibak İşleri İS Kademe İlerleme İşleri İK Performans Değerlendirme ve Sicil İşleri İS Güvenlik Soruşturması İle İlgili ler İS Sicil Raporları İle İlgili ler İS Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi leri İS Sicil Dosyası Devir Teslim leri Sayfa 17

18 İK Mal Bildirimi ile ilgili ler İK Mükafatlar ve Cezalar İS Ödül İşleri İS Disiplin Kurulları İle İlgili ler İS Disiplin Cezaları İle İlgili ler İS Disiplin cezalarının affı İK Emeklilik leri İS Emekliye ayrılma İS Hizmet İlgili ler İS Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili ler İK Pasaport leri İS Diplomatik Pasaportlar İS Hususi (Yeşil) Pasaport Talepleri İS Pasaport leri İK Vekalet leri İS İmza Yetkisi Verilmesi,Kaldırılması İS İmza Sirküleri ile İlgili ler İK Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler İS Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı İS Engelli Eleman İstihdamı İS Lağvedilen Kuruluş Personeli İK Sendikalarla İlgili İşler İS İşveren Sendikaları İS Memur Sendikaları İS İşçi Sendikaları İS Sendika Temsilcilikleri İS Sendika İzin leri İK Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri İS Teklif, Karşı Teklif, Müzakereler İS Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel İS Uyuşmazlık ve Kurullar İK Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler İS İşe Giriş Bildirgeleri İS Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri İK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İS İş Güvenliği Sayfa 18

19 İS İşçi Sağlığı İS Meslek Hastalıkları İS İş Kazaları İK İşçilerle İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Bilgiler İS İşçi Bildirim Listeleri İK İşçi puantaj cetvelleri İK Personelle İlgili Diğer İşler SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ F Satınalma ve Satış İşleri İK Şartnameler İS Teknik Şartnameler İS İdari Şartnameler İK Satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları İS Görüşme Tutanakları İS Komisyon Kararları İS Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları İK Üretime Yönelik Alımlar İS Hammadde Alımları İS Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları İK Demirbaş alımları İS Protokollü demirbaş malzeme alımları İS Taşıt ve iş makinası alımları İS Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.) İS Büro malzemeleri alımı İS Yedek parca alımları İK Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi İS Bina ve arsa alımı İS Bina tefrişi İS Kiralama İS Satış İS Bina tahsisleri İS Su tesisatı İS Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı İK Sarf malzemesi alımları İS Protokol sarf malzeme alımları İS Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları İS Gazete, dergi, kitap alımları İS Kırtasiye alımı İS Yiyecek alımı Sayfa 19

20 İS Giyecek alımı İK Hizmet Alımları İK Müşteri İlişkileri İS Bayiler İS Acentalar İK Fiatların belirlenmesi-tarifeler İK Satış Talepleri ve Teyitleri İS Aylık Talepler İS 3 Aylık Talepler İK Ürün satışları İS Yurt dışı satışlar İS Direkt satışlar İS İhracat Sevkiyatları İS İhraç kayıtlı satışlar İS DİİB kapsamında satışlar İS Yurt içi satışlar İS Kontratlı satışlar İS Cari satışlar İS İhaleli Satışlar İS Elektronik ticaret şeklinde satışlar İK Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları İS İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı İS Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı İK Gümrük leri İK Akreditif leri İK Ticari Belgeler İS İrsaliyeler İS Satış Fişleri İS Faturalar İS Yükleme Talimatları İK Stok Kontrol leri İS Malzeme stoklama leri İS Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi leri İS Malzeme giriş işlemleri İS Malzeme çıkış işlemleri İS Malzeme Transfer leri İS Malzeme geri verme leri İS Tutanaklar İS Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi leri Sayfa 20

21 İK Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler SİVİL SAVUNMA İŞLERİ F Sivil Savunma İşleri İK Milli Alarm Sistemi leri İS Alarm Muhtırası İS Alarm İş Takvimi İS Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri İK Lojistik Seferberlik leri İS Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı İS Özel Planlar İS Detay Planları İS Savaş Görev Planları İS Savaş Hasarı Onarım Planları İS Araç Seferberliği leri İS Mal ve Hizmet Seferberliği İS Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları İS Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı İS Haritalar İS Denetlemeler İS G.G.K.Harekat Kontroluna Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları İS G.G.K. Lojistik Seferberlik Dosyası İK Personel Seferberlik leri İS Sevk Tehir leri İS Personel Kadro Erteleme İşleri İS Yasal Yaş Sınırları İS Sefer Görev Emirleri İS İnsan Gücü Planlaması İS Bedelli Askerlik İS Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları İK Koruyucu Güvenlik İşleri İS Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları İS Sabotajlara Karşı Koruma Planları İS Nöbetçi Memurluğu leri İS Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları İS Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili ler İS Mülteciler İS Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve ler İS İstihbarat ve Kaçakçılık İS Kaza Raporları İS Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar İS Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İS Güvenlik Soruşturmaları Sayfa 21

22 İS Fiziki Emniyet Tedbirleri İK Sivil Savunma Hizmetleri İS Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve ler İS Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi İS Sığınaklara Ait İş ve ler İS Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve ler İS Sivil Savunma Tatbikatları İS Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve ler İS Yangından Korunmaya Yönelik İş ve ler İS Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve ler İS Adres Bilgi Formları İS Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve leri İS Avcı Birliklerine Ait İş ve ler İK Tatbikatlar İS Milli Tatbikatlar İK Özel Güvenlik Teşkilatı İS Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri İS Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi İK Sivil Savunma İle İlgili Diğer İşler SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK İŞLERİ F Sosyal İşler ve Sağlık İşleri İK Sosyal İşler İS Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları İS Kreş ve gündüz bakımevi İS Misafirhaneler İS Kamplar İS Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.) İS Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi İS Sportif faaliyetler İK Lojman İşleri İS Lojman talepleri İS Lojman tahsisi İS Lojmandan çıkarma İS Lojman kira bedelleri İK Kampanyalar İS Yardım Kampanyaları İK Sosyal Yardımlar İS Giyim Yardımı İS Kredili Kömür Sayfa 22

23 İK Sağlık işleri İS Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar İS Eczanelerle anlaşmalar İS Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri İS Tedavi Tarife Sözleşmeleri İS Yurtiçi tedavi işlemleri İS Yurt dışı tedavi işlemleri İS Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri İS İlaçlar İS Sağlık Karneleri leri İS Vizite Kağıdı leri İK Sağlık ve Sosyal Konularda Diğer İşler Sayfa 23

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB

. 202.01. 951.01.07 2547/54 409.04. 202.02. 202.02.01. 202.02.02 - A -. 745.01.02 AB 742 AB 744. 743.07. 748.01 AB İNDEKS 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde. 202.02.02 - A -

Detaylı

Standart Dosya Planı Dizini

Standart Dosya Planı Dizini Standart Dosya Planı Dizini 1416 ya Göre. 202.01 24 saat Süreli Çalışma Planları. 951.01.07 2547/54 Gereği Bir Programa Yerleştirilemeyen. 409.04 2547 ye Göre. 202.02 33 üncü Madde. 202.02.01 35 inci Madde.

Detaylı

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR 100-599 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 600-679 DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

GENEL İŞLER. Saklama süresi. Ana Dosya

GENEL İŞLER. Saklama süresi. Ana Dosya na osya 1. lt konu 2. lt konu 3. lt konu Saklama süresi İstanbul rel Üniversitesi Saklama Süreli Standart osya Planı GENEL İŞLER 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04

Detaylı

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU 200 1 Mevzuat İşleri 010 200 2 Kanunlar 010.01 E 200 4 Tüzükler 010.02 E 200 6 Yönetmelikler 010.03 E 200 8 Yönergeler 010.04 E 200 9 Tebliğler 010.05 E 200 10 Genelgeler

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI (Doküman No: BBYAS-İK-09)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI (Doküman No: BBYAS-İK-09) ı YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLRI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLRI SKLM SÜRELİ STNRT OSY PLNI (oküman No: YS-İK-09) Revizyon Yılı 2009 Saklama Saklama süres Kodu na dosya. lt Konu 2. lt Konu 3. lt Konu GENEL İŞLER

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 1 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar.3-4 Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar..5-11 Standart Dosya Planı Konu Grupları.12 Standart Dosya Planı..13-57 Konu

Detaylı

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Toplu İş Sözleşmeleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili sendikalarla yapılan yazışmalar, bir arada

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

Genelge No: 1723 2012/1

Genelge No: 1723 2012/1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No: 1723 2012/1 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Kuruluş ve Görev

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKĐLATI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Şube Müdürlükleri Kuruluş amacı MADDE 1- (1) Kanun, kararname, yönetmelik, yönerge ve diğer yasal düzenlemeler ile iç mevzuat

Detaylı