GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL İŞLER. Faaliyet. Kalemi AÇIKLAMA. İşlem. İşlem Süreci"

Transkript

1 GENEL İŞLER F Mevzuat İşleri İK Yasalar İS Yasa Tasarı ve Önerilerine verilen görüşler İK Tüzükler İS Tüzük Taslaklarına verilen görüşler İK Yönetmelikler İS Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler İK Tebliğler İK Genelgeler İS İç Genelgeler İS Dış Genelgeler İK Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler F Olurlar, Onaylar F Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller İK Anlaşmalar İK Sözleşmeler İK Protokoller F Faaliyet Raporları İK Haftalık faaliyet raporları İK Aylık faaliyet raporları İK Yıllık faaliyet raporları İK Düzenli olmayan faaliyet raporları İK Kurum dışı faaliyet raporları F Brifingler ve Bilgi Notları İK Brifingler İK Bilgi Notları F İstatistiki bilgiler F Çalışma planı ve programları İK Hükümet programları İK Kalkınma planları İK Yıllık Programlar İK İcra planları İK Birimlerin yapacakları iş planı ve programları F Toplantılar İK Genel Kurul Toplantıları İS Davetler ve verilen cevaplar İS Gündem İS Toplantı kararları İS Toplantı zabıtları Sayfa 1

2 İK Yönetim Kurulu Toplantıları İS Gündem İS Çağrılar İS Kararlar İS Tutanaklar F Kongre, Konferans, Şura ve Sempozyumlar İK Kongreler İK Konferanslar İK Şuralar İK Sempozyumlar F Kalite Yönetim Sistemi İK Kalite El Kitabı İK Prosedürler İK Prosesler İK Talimatlar İK Formlar İK Kalite ile ilgili eğitim faaliyetleri İK İç tetkik faaliyetleri İK İzleme, önleyici ve düzeltici faaliyetler İK Bireysel Öneriler F İlgili Kurum ve Kuruluşlara Göre Açılan Dosyalar İK Cumhurbaşkanlığı İK Cumhuriyet Meclisi İK Başbakanlık İS Başbakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşları İK Bakanlıklar İS Bakanlıklara Bağlı ve İlgili Kuruluşları İK Sayıştay İK Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombutsman) İK Yargı Organları İK Kurullar İK GKK ve Askeri Birlikler İK Tüzel Kişiler İK Özel Şahıslar ARAŞTIRMA - PLANLAMA VE KOORDİNASYON F Araştırma-Planlama ve Koordinasyon İşleri F Teşkilatlanma İşleri İK Reorganizasyon çalışmaları İS Yeni Birimlerin Kurulması İS Birimlerin Nakli ve birleştirilmesi İK Yetki Değişikliği Sayfa 2

3 İK Yönetimi geliştirme ve yeniden düzenleme İK Teşkilat Şemaları ve kadrolar İK Yerleşim Çalışmaları İK Kurum Tarihçeleri F Plan ve Program İşleri İK Beş yıllık kalkınma planları İK İcra Planları İK Master Planları İK İş Planları İS Yıllık İş Planları İS İlave İş Planları İS İş Planlarının izlenmesi F Yatırım programları İK Yatırım Programı Çalışmaları İK İcra Planı Tedbir İzleme İK Yatırım ve Finansman Programları İK Yatırım Revizyonları İK İdame Yatırım Revizyonları İK Dönem Sonu Yatırım Gerçekleştirme Raporları İK Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Plan Çalışmaları F Proje İşleri İK Yatırım Programına Alınma İşleri İK Proje onay İşleri İK Proje Tadilatları İK İhale leri İK Şartnameler İK İlanlar İK Teklifler ve değerlendirmeler İK Sözleşmeler ve protokoller İK Kontrol İşleri İK Ödeme İşleri İK Geçici ve Kesin kabuller F Araştırma ve Geliştirme İşleri İK Yurt İçi Araştırmaları İK Yurt dışı Araştırmaları İK Teknik araştırma geliştirme çalışmaları İK Uygulama çalışmaları İK Test çalışmaları İK Sistem Geliştirme Çalışmaları F Standardizasyon Çalışmaları İK Formların Standardizasyonu Sayfa 3

4 İS Form Geliştirme ve Güncelleştirme Çalışmaları İS Yeni Form Talepleri ve İptaller F Norm Kadro Çalışmaları İK Görev/İş Tanımları İK Norm Kadro Pozisyonları İK Norm Kadro Revize Çalışmaları F İş Analizi 01 İş Ölçümleri ve değerlendirmeleri F Koordinasyon İşleri F Soru Önergeleri F Çevre (ÇED) leri İK Çevre Eğitimi İK Çevre Koruma F Araştırma, Planlama ve Koordinasyonla ilgili Diğer İşler BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER F Basınla ve Halkla İlişkiler İK Basınla İlişkiler İS Basın toplantıları İS Basına verilen demeçler İS Tekzipler İS Basında yer alan haberler İS Günlük basın özetleri İK Halkla İlişkiler İS Vatandaşların talepleri İS Vatandaşların Şikayetler İS Görüş ve teklifler İK Bilgi ve belge talepleri HUKUK İŞLERİ F Hukuk İşleri İK Dava Dosyaları İS Adli Davalar İS İdari Davalar İS İcra Davaları İS Ceza Davaları İS Vergi Davaları İS Temyiz leri İK İcra Takipleri İS İlamlı İcra Takipleri İS İlamsız İcra Takipleri Sayfa 4

5 İK Haciz leri İS Haciz konulması İS Haciz lerinin Kaldırılması İK İhtiyati Tedbir Uygulamaları İS İhtiyati Tedbirin Kaldırılması İK Tebligatlar İK Vekaletnameler, Azilnameler İS Vekaletnameler İS Azilnameler İK Hukuki ve İstişari Görüşler İS Yargıtay Kararları İS Hukuki Görüşler İK Soruşturmalarla İlgili Yazılar İS Adli soruşturmalar İS İdari soruşturmalar İK Hukukla ilgili Diğer İşler TEFTİŞ İŞLERİ F Teftiş İşleri İK Teftiş Programları İK Görev Emirleri İK Denetim Raporları İS Yüksek Denetleme Kurulu Raporları İS Komisyon Raporları İS Kuruluşun Cevabi Raporları İK İnceleme İşleri İS Ön İnceleme Raporları İS İnceleme Raporları İK Soruşturma İşleri İS Disiplin Soruşturma İşleri İK Araştırma İşleri İK İhbar,Şikayet ve Suç Duyuruları İK Teftişle İlgili Diğer İşler BİLGİ İŞLEM İŞLERİ F Bilgi İşleri İK Kurulum leri İK Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları İS Analiz ve Tasarım çalışmaları İS Kodlama çalışmaları İK İşletim Planlama ve Değerlendirme Sayfa 5

6 İS Değişiklik Yönetimi İS Güvenlik Yönetimi İS Kaynak Yönetimi İS Konfigürasyon Yönetimi İS Olağanüstü Durum Yönetimi İS Problem Yönetimi İK Hatlar İS ADSL İS İnternet İS Fiber optik İS Data hattı İK Sistem ile ilgili talepler İS Yazılım talepleri İS Ağ bağlantısı İS Veri tabanı İS Hat kiralama İK Hizmet-Bakım İşleri İS Sözleşmeler İS Teknisyenlik Hizmetleri İS Veri tabanı bakımı İS Sunucu sistemleri Bakımı İS İnternet bağlantısı hizmeti İS Sistem odası bakımı İS Yazılım Bakımı İS Bilgisayar ve donanımlarının bakımı İK Arızalar İS Network Arızaları İS Server Arızaları İS Bilgisayar Arızaları İK Veri giriş ve işleme işleri İS Veri kayıt işlemleri İS Düzeltme işlemleri İS Silme işlemleri İK Abonelik İS Özel Yazılımlar İK e-uygulamalar İS e-devlet İS e-imza İS e-ticaret İK Bilgi Sistemleri ile İlgili Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sayfa 6

7 İK Firmalarla İlgili ler İK Bilgi le İlgili Diğer İşler DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KONULARI F Dış İlişkiler İK Uluslararası Hukuk İS Mevzuatın Uluslararası Hukuka Uyum Çalışmaları İK Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler İS Anlaşmalar İS Sözleşmeler İS Protokoller İS Kararlar İK Ülkeler Hakkında Genel Bilgi Dosyaları İS İdari Durum İS Siyasi Durum İS Nüfus/Etnik Durum İS Askeri Durum İS Ekonomik Durum İS Eğitim, Bilim,Sosyal, Kültürel, Spor, Turizm vb. Durum İK Ülkelerle İkili ve Çok Taraflı İlişkiler İS İdari İlişkiler İS Siyasi İlişkiler İS Teknik İşbirliği İS Askeri İlişkiler İS Kültürel İlişkiler İS Ekonomik İlişkiler İS Ticari İlişkiler İS Tarımsal İlişkiler İS Bayındırlık İşleri İS Sosyal Güvenlik İS Ulaşım ve Taşımacılık İS Telekomünikasyon İS Enerji İS Madencilik İS Sağlık ve Çevre İK Türk ve Müslüman Topluluklarla İlişkiler İK Ülkeler Arası Sorunlar İS Sınır Sorunları İS Mülteci Sorunları İS Yabancı Düşmanlığı İS İşçi Sorunları İK Ülkeler arası Temas ve Ziyaretler İS Yurtdışına yapılan temas ve ziyaretler Sayfa 7

8 İS Yabancı heyetlerin temas ve ziyaretleri İK Yardımlar İS Nakdi Yardımlar İS Ayni Yardımlar İK Uluslar Arası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri İS Politikalar İS Mevzuat ve Üyelik leri İS Genel Kurul çalışmaları ve toplantıları İS Yönetim Kurulu Toplantıları İS Komiteler, Komite Çalışmaları İS Projeler İS İşbirliği Faaliyetleri İS Rapor, inceleme, Anket ve İstatistikler İS İrtibat Büroları İS Bilgi ve Belge Talepleri İS Başvuru ve Şikayetler İK Konsolosluk leri İS Nüfus leri İS Evlenme leri İS Askerlik leri İS Adli ve Cezai Yardım leri İS Noterlik leri İS Ölüm leri İS Vatandaşlık leri İS Vize leri İS Göç İşleri F Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler İK Genişleme İS Katılım Ortaklığı-Ulusal Program İK Avrupa Parlamentosu İS Kıbrıs İle İlgili Kararlar İK Soru Önergeleri İK Kıbrıs-AB Arasındaki Toplantılar İS Ortaklık Konseyi İS Komiteler, Komite Çalışmaları İK AB Politikaları ve Uyum Çalışmaları İS Mevzuat Uyum Çalışmaları İS Siyasi Kriterler ve Reform Çalışmaları İS İdari Sayfa 8

9 İS Hukuk İS Ekonomik, Katılım öncesi Ekonomik Program İS Tarım ve Hayvancılık İS Ulaştırma ve Enerji İS Sanayi ve KOBİ'ler İS Çevre, Sağlık ve Turizm İS Eğitim, Bilim, Araştırma, Kültür ve Görsel Politikalar İS Adalet ve İçişleri İS Sosyal Konular ve İstihdam İS Serbest Dolaşım İK AB Programları İS Programlara Katılım İS Başvurular ve Müzakere Süreci İK Kıbrıs-AB İşbirliği ve Projeler İK Kıbrıs'nin AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İlişkileri İS Üye Ülkelerle İlişkiler İS Aday Ülkelerle İlişkiler İK Dış İlişkilerle İlgili Diğer İşler EMLAK VE İNŞAAT İŞLERİ F Emlak ve İnşaat İşleri İK Kamulaştırma İşleri İS Kamulaştırma Bedelleri İS Sorunlar İK Tapu ve Kadastro İşleri İS Kadastro Çalışmaları İK Tapu İşleri İS Tapu Kayıtlarının Tespiti İS Tapu Tescil leri İK İmar İşleri İK İnşaat İşleri İS Etüd-Proje İşleri İS Keşif İşleri İK Şartnameler İS Teknik Şartnameler İS İdari Şartnameler Şartnameler İK İhale İşleri İS İlanlar İS Teklifler ve değerlendirmeleri İS Sözleşmeler ve protokoller Sayfa 9

10 İK İnşaat Uygulama ve kontrol işleri İS İnşaat Uygulama işleri İS Kontrol İşleri İK Tetkik İşleri İK Hakedişler ve Ödemeler İK Geçici ve Kesin kabuller İK Emlak ve İnşaatla ilgili Diğer İşler HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLERİ F Eğitim İşleri İK Kuruma Bağlı Okullar İS Öğrenci İşleri İS İdareci ve Öğretmen İşleri İS Öğretmenler Kurulu ve Kararları İS Rehberlik ve Eğitici Kollar İS Ders Müfredat Programları İS Öğrenci Devam Cetvelleri İS Çıkış Belgeleri ve Diplomalar İS Öğrenci Stajları İS Çalışma Raporları İS Öğrenci İstatistikleri İS Öğrenci Sicilleri İS Diploma Defterleri İS Sınıf Geçme Defterleri İS Staj Raporları İS Disiplin Kurulu Kararları İS Ödüller İK Burs İşleri İS Burs Kontenjan Talebi ve Duyurular İS Başvurular ve Değerlendirme leri İS Burs Ödemeleri İS Dava, İcra ve Tahsil-Takip leri İS Bursluların Atama leri İK Staj İşleri İS Yüksek Öğrenim Kurumlarıyla İlgili Kontenjan leri İS Yüksekokul Öğrencilerinin Staj İşleri İS Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İşleri İK Hizmetiçi Eğitim İS Birimlerin hizmetiçi eğitim programı teklifleri İS Eğitim Planları İS Eğitim programları İS Katılım Listeleri İS Sınav ve sonuçları Sayfa 10

11 İS Diploma ve Belgeler İK Kurslar İS Mesleki Geliştirme Kursları İS Yabancı Dil Kursları İS Yurtdışı Kursları İS Yabancı Uyrukluların Eğitimi İK Seminerler İK Eğitim Tesisleri İK Eğitim Araçları İS İhtiyaçların Tespiti İS Üretimi İS Bakımı İS Dağıtımı İK Eğitimle İlgili Diğer İşler İDARİ İŞLER F İdari İşler İK Araç ve Taşıma İşleri İS Plaka işleri İS Araç Muayene İşleri İS Akaryakıt İşleri İS Araç Tamir ve bakım İşleri İS Araç kaza işleri İS Araçların hurdaya ayrılması İS Sevk ve Kontrol İşleri İS Araç talepleri İS Şoförlerin Görev Dağılımı ve Takibi İS Araçların kurum ve şahıslara tahsisi İS Hizmet Araçlarının Kiralanması ile İlgili İşler İK Ulaştırma işleri İS Servis araçları İS Malzeme ve eşya nakli İK Resmi Mühürler İS Resmi mühür yaptırılması İS Resmi mühür teslimi İS Resmi mühür kayıp işleri İS Kaşe ve levha yaptırılması İK Evrak ve Dosyalama leri İS Genel evrak işleri İS PTT veya kurye işleri Sayfa 11

12 İS Yanlış Gelen Evrakların İadesi İS Dosyalama ve Kodlama leri İK Arşiv leri İS Birim ve Kurum Arşivi Devir leri İS Ayıklama ve İmha Komisyonları ile İlgili ler İS İmha leri İS Arşivlerden Yararlanma İK Kütüphane İşleri İS Satın alma işleri İS Ödünç verme leri İK Bakım-Onarım İşleri İS Elektrik İS Mekanik İS Bina ve Tesisler İK Temizlik İşleri İS Temizliğe İlişkin İhale Yöntemi ile Yapılan İşler İS Temizlik Şirketi ve Şirket Çalışanlarına İlişkin ler ve Kontrolü İK Ambar ve Depo İşleri İS Malzeme İstek Fişleri İS Mal Tespit İşleri İS Ayniyat Tesellüm Makbuzları İS Demirbaş Kayıt İşleri İS Demirbaş Düşüm leri İK Sigorta İşleri İS Taşıma Sigortası İS Dahili Fon Hasar Sigortası İS Mali Mesuliyet Sigortası İS Dahili Fon Risk Sigortası İK Haberleşme İşleri İS Direkt Telefonlar İS GSM Hattı İS Mobil Telefon İS Abonelik leri İS Telefon Bağlanması Talepleri İS Telefon Tahsis ve Olurları İS Telefon Fatura ve Ödemeleri İS Telefon Kullanım Kontör leri İS Teleks Hattı İS Faks Sayfa 12

13 İK Çevre Düzenleme ve Koruma İşleri İK İdari İşlerle İlgili Diğer İşler KÜLTÜR, TANITIM VE YAYIN İŞLERİ F Kültür, Tanıtım ve Yayın İşleri İK Kültürel İşler İS Fuarlar İS Sergiler İS Tur ve Geziler İS Yarışmalar İS Gösteri ve Konserler İS Milli Günler ve Festivaller İK Tanıtım İşleri İS Ses ve görüntü malzemeleri İS Hazırlanması İS Montaj ve çoğaltılması İS Dağıtım işleri İK Reklam ve İlan İşleri İS Reklam İşleri İS İlan İşleri İK Yayın İşleri İS Basılması teklif edilen yayınlar İS Yayın kurulu Toplantısı-Kararları İS Yayın Hazırlık İşleri İK Basım İşleri İS Kitap İS Dergi İS Broşür İS Matbu evrak İS Takvim ve Ajanda İK Depolama ve Dağıtım İşleri İS Yayın talepleri İS Kitap Yardımları İS Depolama İK Yayın Satış leri İK Kültür, Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler MALİ İŞLER F Mali İşler İK Bütçe İşleri İS Bütçe hazırlık çalışmaları Sayfa 13

14 İS Bütçe görüşmeleri İS Bütçe Yasaları ve emirleri İS Revize Bütçe İK Bütçe Tahsisatı İS Ödenek İstekleri İS Harcamaları serbest bırakma İS Ek ödenekler İS Avanslar, krediler, mahsuplar İS Ödeme emirleri İS Aktarmalar, Tenkisler İK Kesin Hesap, Bilanço ve Mizan İşleri İS Kesin hesap ve aylık mizanlar İS Mizan Kontrol ve Füzyon leri İS Bilançolar ve Bilanço Çalışmaları İS Tablolar İK Bütçe dönem gerçekleştirme raporları İK Sayıştay Sorguları İK Emanet işleri İS Zimmetler İS İcra borçları İS Teminat ve emanetler İK Yasal Yükümlülük İşleri İS Gelir Vergisi İS Kurumlar Vergisi İS Katma Değer Vergisi İS Geçici Vergi İS Damga Vergisi İS Emlak Vergisi İS Çevre Temizlik Vergisi İS İlan ve Reklam Vergisi İS Motorlu Taşıtlar Vergisi İS Çeşitli Harçlar İS Çeşitli Fon ve Aidatlar İK Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri İS Bordro tahakkuk İşleri İS Sosyal Ödemeler İS Tasarruf ile ilgili işlemler İS Harcırah İşleri İS Yurtiçi Harcırah İşleri İS Yurtdışı Harcırah İşleri Sayfa 14

15 İS Kıdem Tazminatları İS Kıdem İntibak leri İS Yabancı Dil Tazminatı İS Ek Ödemeler İS Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları İS Fazla mesai İS Ek göstergeler İS Vergi iadesi İS Emekli Sandığı Ödemeleri İS S.S.K Prim Ödemeleri İS Özel Kesintiler İS İcra İS Sendika Aidat Kesintileri İS Yemek Kesintisi İS Bağış Kesintileri İS Kömür Kesintisi İS Yaşam Sigortası İS İşsizlik Sigortası İS Sağlık Ödemeleri İS Hastahanelere Yapılan Ödemeler İS Eczanelere Yapılan Ödemeler İK Banka leri İS Ödeme Talimatları İS Repo ve Faiz leri İS Kambiyo leri İS Tahsilatlar İS Mutabakatlar İK Kıymetli Evrak leri İS Teminat Mektupları İS Mukaveleler İS Çek İS Damga Pulu İS Faturalar İS Garanti Kartları İK Finansman ve Fon Yönetimi İşleri İS Finansman Programları İS Gelir Gider İS Kar Tevzii İS Sermaye İK Akreditif İşleri İK Kredi leri Sayfa 15

16 İS Dış Kredi Kullanımları İS Dış Kredi Kur Farkı İS Dış Kredi Ödemeleri İS Gecikme Faizleri İS Hazineye Borçlar İS İkraz Anlaşmaları İK Sabit Kıymetlerin Takibi İK Borç ve Alacak leri İS Kuruluşun Borç ve Alacakları İS Gerçek ve Tüzel Kişilerin Borç ve Alacakları İK Mali Konularda Diğer İşler ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ F Özel Kalem ve Protokol İşleri İK Makamın konuşma ve açıklamaları İK Randevu talepleri İK Geziler ve Ziyaretler İS Gezi Programları İS Yurt İçi Gezi ve Ziyaretler İS Yurt Dışı Gezi ve Ziyaretler İK Günlük programlar İK Mesajlar İK Özel mektup, davetiye, telgraf, faks ve tebrikler İS Özel mektuplar ve verilen cevaplar İS Davetiyeler ve verilen cevaplar İS Telgraflar ve verilen cevaplar İS Fakslar ve verilen cevaplar İS Tebrikler İK Protokol İşleri İK Resepsiyonlar İK Rezervasyonlar İK Törenler İS Anma Törenleri İS Karşılama Törenleri İS Milli Günler ve Resepsiyonlar İS Temel Atma ve Tesis Açma Törenleri İK Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler PERSONEL İŞLERİ F Personel İşleri İK İş İstekleri İK Personel Alımı Sayfa 16

17 İS Personel Talepleri İS Personel Alımı ile İlgili İzin İşleri İS Sınavlar İK Atama İşleri İS Naklen Atamalar İS Görevde Yükselme Suretiyle Atama İS İşçi Atama ve Görevlendirme ile İlgili ler İS Terfian Atamalar İS Öğrenim Değerlendirilmesi İS Asalet Tasdiki leri İK Görevlendirmeler İS Kurum İçi Görevlendirme leri İS Yurtiçi Görevlendirme leri İS Yurtdışı Görevlendirme leri İK İşten Ayrılma, İstifa ve İşe Son Verme İS İstifa İS Seçimler Nedeniyle İşten Ayrılmalar İS İşe Son Verme leri İK İzin İşleri İS Yıllık İzinler İS Sağlık İzinleri İS Doğum İzinleri İS Mazeret İzinleri İS Ücretsiz İzinler İS Yurtdışı İzinler İK Kadro İşleri İS Kadro Teklifleri İS Kadro İptal ve İhdası İle İlgili ler İS Kadro Tenkis-Tahsis leri İK Terfi ve İntibak leri İS Terfi İşleri İS İntibak İşleri İS Kademe İlerleme İşleri İK Performans Değerlendirme ve Sicil İşleri İS Güvenlik Soruşturması İle İlgili ler İS Sicil Raporları İle İlgili ler İS Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi leri İS Sicil Dosyası Devir Teslim leri Sayfa 17

18 İK Mal Bildirimi ile ilgili ler İK Mükafatlar ve Cezalar İS Ödül İşleri İS Disiplin Kurulları İle İlgili ler İS Disiplin Cezaları İle İlgili ler İS Disiplin cezalarının affı İK Emeklilik leri İS Emekliye ayrılma İS Hizmet İlgili ler İS Hizmet Belgesi Gönderilmesi ile İlgili ler İK Pasaport leri İS Diplomatik Pasaportlar İS Hususi (Yeşil) Pasaport Talepleri İS Pasaport leri İK Vekalet leri İS İmza Yetkisi Verilmesi,Kaldırılması İS İmza Sirküleri ile İlgili ler İK Özellikli Elemanların İstihdamı ile İlgili İşler İS Yabancı Uyruklu Eleman İstihdamı İS Engelli Eleman İstihdamı İS Lağvedilen Kuruluş Personeli İK Sendikalarla İlgili İşler İS İşveren Sendikaları İS Memur Sendikaları İS İşçi Sendikaları İS Sendika Temsilcilikleri İS Sendika İzin leri İK Toplu Sözleşme ve Uygulama İşleri İS Teklif, Karşı Teklif, Müzakereler İS Grev Kapsamı Dışında Kalacak Personel İS Uyuşmazlık ve Kurullar İK Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler İS İşe Giriş Bildirgeleri İS Sigorta Primleri Aylık Bildirgeleri İK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İS İş Güvenliği Sayfa 18

19 İS İşçi Sağlığı İS Meslek Hastalıkları İS İş Kazaları İK İşçilerle İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Bilgiler İS İşçi Bildirim Listeleri İK İşçi puantaj cetvelleri İK Personelle İlgili Diğer İşler SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ F Satınalma ve Satış İşleri İK Şartnameler İS Teknik Şartnameler İS İdari Şartnameler İK Satınalma Komisyon Tutanak ve Kararları İS Görüşme Tutanakları İS Komisyon Kararları İS Muayene ve Kabul Komisyonu Kararları İK Üretime Yönelik Alımlar İS Hammadde Alımları İS Yardımcı Malzeme ve Ambalaj Malzeme alımları İK Demirbaş alımları İS Protokollü demirbaş malzeme alımları İS Taşıt ve iş makinası alımları İS Büro makinası alımları (fotokopi,teleks,faks,bilgisayar vb.) İS Büro malzemeleri alımı İS Yedek parca alımları İK Gayrimenkul alımı, kiralanması ve işletilmesi İS Bina ve arsa alımı İS Bina tefrişi İS Kiralama İS Satış İS Bina tahsisleri İS Su tesisatı İS Elektrik, Doğalgaz, kalorifer tesisatı İK Sarf malzemesi alımları İS Protokol sarf malzeme alımları İS Akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su vb. alımları İS Gazete, dergi, kitap alımları İS Kırtasiye alımı İS Yiyecek alımı Sayfa 19

20 İS Giyecek alımı İK Hizmet Alımları İK Müşteri İlişkileri İS Bayiler İS Acentalar İK Fiatların belirlenmesi-tarifeler İK Satış Talepleri ve Teyitleri İS Aylık Talepler İS 3 Aylık Talepler İK Ürün satışları İS Yurt dışı satışlar İS Direkt satışlar İS İhracat Sevkiyatları İS İhraç kayıtlı satışlar İS DİİB kapsamında satışlar İS Yurt içi satışlar İS Kontratlı satışlar İS Cari satışlar İS İhaleli Satışlar İS Elektronik ticaret şeklinde satışlar İK Hurda ve İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışları İS İhtiyaç Fazlası Malzeme Satışı İS Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Malzeme Satışı İK Gümrük leri İK Akreditif leri İK Ticari Belgeler İS İrsaliyeler İS Satış Fişleri İS Faturalar İS Yükleme Talimatları İK Stok Kontrol leri İS Malzeme stoklama leri İS Malzeme Hareketlerinin İzlenmesi leri İS Malzeme giriş işlemleri İS Malzeme çıkış işlemleri İS Malzeme Transfer leri İS Malzeme geri verme leri İS Tutanaklar İS Malzemelerin Kayıttan Düşülmesi leri Sayfa 20

21 İK Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler SİVİL SAVUNMA İŞLERİ F Sivil Savunma İşleri İK Milli Alarm Sistemi leri İS Alarm Muhtırası İS Alarm İş Takvimi İS Alarm Kod Kelimeleri / Güvenlik Şifreleri İK Lojistik Seferberlik leri İS Topyekün Savunma Sivil Hizmetler Genel Planı İS Özel Planlar İS Detay Planları İS Savaş Görev Planları İS Savaş Hasarı Onarım Planları İS Araç Seferberliği leri İS Mal ve Hizmet Seferberliği İS Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları İS Ekonomik/Stratejik Tahrip Hedefleri Planı İS Haritalar İS Denetlemeler İS G.G.K.Harekat Kontroluna Girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları İS G.G.K. Lojistik Seferberlik Dosyası İK Personel Seferberlik leri İS Sevk Tehir leri İS Personel Kadro Erteleme İşleri İS Yasal Yaş Sınırları İS Sefer Görev Emirleri İS İnsan Gücü Planlaması İS Bedelli Askerlik İS Kadro Erteleme Denetleme Sonuç Raporları İK Koruyucu Güvenlik İşleri İS Koruyucu Güvenlik Özel Talimatları İS Sabotajlara Karşı Koruma Planları İS Nöbetçi Memurluğu leri İS Koruyucu Güvenlik Denetlemeleri Sonuç Raporları İS Yabancı Uyruklu Personel İle İlgili ler İS Mülteciler İS Özel Güvenlik Bölgelerine Ait İş ve ler İS İstihbarat ve Kaçakçılık İS Kaza Raporları İS Hassas İl ve İlçelere Ait Raporlar İS Patlayıcı Maddeler ve Ateşli Silahlar İS Güvenlik Soruşturmaları Sayfa 21

22 İS Fiziki Emniyet Tedbirleri İK Sivil Savunma Hizmetleri İS Sivil Savunma Planlarına Ait İş ve ler İS Servislerin Kuruluşu ve Personelin Eğitimi İS Sığınaklara Ait İş ve ler İS Sivil Savunma Araç ve Gereçlerine Ait İş ve ler İS Sivil Savunma Tatbikatları İS Tahliye ve Seyrekleştirme İle İlgili İş ve ler İS Yangından Korunmaya Yönelik İş ve ler İS Yangın Söndürme Cihazlarına Ait İş ve ler İS Adres Bilgi Formları İS Milli Müdafaa Mükellefiyeti İş ve leri İS Avcı Birliklerine Ait İş ve ler İK Tatbikatlar İS Milli Tatbikatlar İK Özel Güvenlik Teşkilatı İS Koruma ve Güvenlik Görevlileri Nöbet Hizmetleri İS Koruma ve Güvenlik Personel Eğitimi İK Sivil Savunma İle İlgili Diğer İşler SOSYAL İŞLER VE SAĞLIK İŞLERİ F Sosyal İşler ve Sağlık İşleri İK Sosyal İşler İS Yemekhane, Kafeterya ve çay ocakları İS Kreş ve gündüz bakımevi İS Misafirhaneler İS Kamplar İS Temsili ağırlamalar (yemek, araç vb.) İS Sosyal tesisler ve giriş kartı verilmesi İS Sportif faaliyetler İK Lojman İşleri İS Lojman talepleri İS Lojman tahsisi İS Lojmandan çıkarma İS Lojman kira bedelleri İK Kampanyalar İS Yardım Kampanyaları İK Sosyal Yardımlar İS Giyim Yardımı İS Kredili Kömür Sayfa 22

23 İK Sağlık işleri İS Sağlık Kuruluşları ile Anlaşmalar İS Eczanelerle anlaşmalar İS Özel Ambulans ve Cenaze Şirketleri İS Tedavi Tarife Sözleşmeleri İS Yurtiçi tedavi işlemleri İS Yurt dışı tedavi işlemleri İS Tıbbi Malzeme ve ilaçların Stok Takipleri İS İlaçlar İS Sağlık Karneleri leri İS Vizite Kağıdı leri İK Sağlık ve Sosyal Konularda Diğer İşler Sayfa 23

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER

Ana Dosya. Saklama Kodu GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik Tasarılarına verilen görüşler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER

T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI GENEL İŞLER T.C BAŞBAKANLIK STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 3 DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 600-699 4 YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 , Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 000 Genel 010 Mevzuat 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 020 Olurlar, Onaylar 020 Kodu sadece dosya adı olarak kullanılacaktır.

Detaylı

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ..

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. 04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı

Detaylı

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI

BİRİMLER PERŞEMBE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. DUYURU l6.05.1999 tarih ve l98l6 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ GENEL İŞLER Revizyon Tarihi Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat İşleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ ANA KONU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOSYALAMA SİSTEMİ Revizyon Tarihi GENEL ĠġLER Revizyon No Genel Sayfa No 000 0 0 0 1 2 4 5 0 1 Genel Mevzuat ĠĢleri Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı Ana Dosya 1. Alt Konu Konu2. Alt 3. Alt Konu Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı 100 TASARRUFİ KARARLAR 01 Red Kararları 02 Tescil Kararları (7044 Sayılı Kanun) İşler 101 ESKİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE MAHKEME

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması

ULUBEY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilat Şeması 1 A) TEMEL EĞİTİM B) ORTAÖĞRETİM C) MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Ç) DİN ÖĞRETİMİ D) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ E) HAYAT BOYU ÖĞRENME F) ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI G) BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 02 Gelen Evrakların EBYS sistemi kayıdı, İlgili Birimlere Havalesinin Yapılması. Kişi ve Kurumlara Giden Evrakların EBYS işlemlerinin tamamlanması, gönderilmesi/posta Resmi Yazının Aslı ve Zimmet Defteri

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No (En Geç) 1 Mevzuat işleri Dilekçe 3gün 2 Prosedürler/takip

Detaylı

Sınav programları, ders programları

Sınav programları, ders programları FAKÜLTELER / ÖĞRENCİ İŞLERİ Üniversite senato ve yönetim kurulu kararları Senato kararları 2000 Devlet Arşivlerine Devredilir. Fakülte, Enstitü Kurulu Karar ve ekleri Fakülte kurul kararları Devlet Arşivlerine

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN DİĞER (ÖZEL SEK. VB.) BELGELER İÇ 1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Yapılan İşler Personel Maaş İşleri ve sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik primi onaylama 25477 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun, 4857 Sayılı İş KHK 'de çalışanlar Nakil

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KONTROL LİSTESİ (CHECKLIST) Aylıklar - Aylık Bordrosu ve Personel Bildirimi (ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesinde) - İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ

01/10/ /10/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ

01/06/ /06/2014 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ

01/04/ /04/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ

01/01/ /01/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 DENETİM GÖREVLERİ YILLAR Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler Denetim Ölçeği Risk Düzeyi 2014 2015 2016 Çocuk Evleri Süreci 31.01

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı PERSONEL > Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı idari teşkilatında bulunan Akademik Personel Şube Müdürlüğü'nün başlıca

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1-Dekont 1 Gelirlerin Tahakkuk,Takip ve Tahsilatının Yapılması 2-İlgili Birimin Yazısı 3-AFP 1-İlgili Birimin Yazısı 2 Gelirlerden red ve iade işlemlerinin Yapılması 2-Alacaklının Dilekçesi 3-Dekont, Harcama

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı