Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır"

Transkript

1 Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır 2014 / Yıl 1, Tanıtım Sayısı Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Pratik Bilgiler Derneğimiz Yönetim Kurulunca gerçekleştirilen Toplantı, Eğitim ve Ziyaretler

2 2014 / Yıl 1, Tanıtım Sayıısı başkanın mesajı 04 Başkanın Mesajı Ümmet ATAY makaleler 05 Kamu İhale Kanununda Değişiklik: İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Selma SEZEN Mali Hizmetler Uzmanı mevzuat 08 Kamu Görevlilerinin Karşı karşıya Oldukları Etik kurallar Ahmet İLHAN Mali Hizmetler Uzmanı Sayılı kanunda düzenlemeler Sayıştay Başkanlığından Yönetmelik Mali Takvim Sahibi Mahuzder adına Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet ATAY Hazırlayanlar Ahmet İLHAN Bahri AKGÜL Müjgan ÖZBEK Selma SEZEN Cem TOZ Grafik Tasarım Murat YERALTI Görüş öneri ve katılımlarınız için Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

3 İçindekiler dernek yönetimi ve faaliyetleri 14 Yönetim ve Denetim Kurulları Ziyaretler Toplantı ve Eğitimler Etkinlikler duyurular 26 Kitap yazımı pratik bilgiler 27 Vergi Oranları Bütçe Kanunu Cetvelleri Parasal Sınırlar ve Oranlar

4 Başkanın Mesajı Ümmet ATAY Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Merhaba Sevgili Okuyucularımız, Mali Hizmetler Bülteni elinizdeki ilk sayısı ile yayın hayatına başlamıştır. Bülteni sizlere ulaştırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üçer aylık periyodlar halinde çıkarmayı planladığımız Bülten ile ülkemizde etkin bir mali yapı oluşmasına katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Kamu mali yönetim sistemi içerisinde görev alan kamu görevlilerini değişikliklerden, yeniliklerden haberdar etmek istiyoruz. Yeni yayınımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu vesile ile tüm okuyucularımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile sağlıcakla kalın.

5 Selma SEZEN / Mali Hizmetler Uzmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu İhale Kanununda Değişiklik: İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama * Kamu İhale Kanununda, İdarelerce veya Mahkeme Kararıyla Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklamayla ilgili yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. ÖZET 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun ihaleye katılamayacak olanlar başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenlemeye göre 4734 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu kanuna göre gerçekleştirilen ihalelere katılamamaktadır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6359 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu nun 11 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve birinci fıkranın (a) bendine olarak kelimesinden sonra gelmek üzere idarelerce veya mahkeme kararıyla ibaresi eklenmiştir. Yapılan değişiklik ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama, ilgili hakkında verilmiş idari bir işlem veya mahkeme kararının bulunması koşuluna bağlanmıştır. 1.GİRİŞ Kamu ihale Kanunu nun 11 inci maddesinde, 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihale- Sayfa 5 lere katılamayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 17 nci maddesinde ise 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan isteklinin eyleminin yasak fiil ve davranış olarak değerlendirileceği belirtilmiş ve ihaleye katılmaları durumunda ise Kanunun dördüncü kısmındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Daha açık bir ifadeyle 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak teminatlarının gelir kaydedilecek ve bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir. İhalelere katılma engeli Kamu İhale Kanunu nun 11, 58 ve 59 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre, İdari kararla yasaklanmış olanlar Mahkeme kararıyla yasaklanmış olanlar Haklarında kamu davası açılanlar Diğer kanunlara göre ihaleye katılamayacak olanlar 6359 sayılı Kanunla yasaklama ile ilgili hükümlerde önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler makalemizin konusunu oluşturmaktadır. 2. İDARİ KARARLA YASAKLANMIŞ OLANLAR Kamu İhale Kanunu nun 58 inci maddesine göre katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilmektedir. 17 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil ve davranışın özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmektedir. İhale sırasında veya sonrasında yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmedikleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmemektedir. İdarelerce yapılan yasaklamalar Resmi Gazetede ilan edilen yasaklılık halidir ve bu yasaklılık yayım tarihinden itibaren geçerlik kazanır. İdarelerce hakkında yasaklama kararı verilmiş kişinin yasaklılık kararı Resmi Gazetede yayımlanana kadar kişi başka idarelerin ihalelerine teklif vermiş ise ve ihalenin herhangi bir aşamasında yasaklama kararı Resmi Gazetede yayımlanmış ise isteklinin iyi niyeti korunmakta, geçici teminatı gelir yazılmadan istekli ihale dışı bırakılmaktadır. 3. MAHKEME KARARIYLA YASAK- LANMIŞ OLANLAR Kamu İhale Kanunu nun 59 uncu maddesine göre taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan

6 sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ise mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu madde hükümlerine göre mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 4. HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLAR Kamu İhale Kanunu nun 59 uncu maddesine göre taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ise mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu madde hükümlerine göre mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. 5. DİĞER KANUNLARA GÖRE İHA- LEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Kamu İhale Kanunu nun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacak olanlar düzenlenirken (a) bendinde Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ifadesine yer verildiği görülmektedir. Kanunda bahsi geçen ve ihalelere katılma yasağı getiren diğer kanunlardan belli başlı olanları şunlardır: sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu sayılı Devlet Memurları Kanunu 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun sayılı Türk Ceza Kanunu sayılı Belediye Kanunu sayılı İl Özel İdaresi Kanunu Makalemizin konusunu oluşturan değişiklikten önceki duruma göre; Yukarda yer verilen Kanunların ihaleye katılma yasağı getiren hükümlerine rağmen ihaleye katılan istekliler, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasına göre ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun teklifleri değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir. 6. DEĞİŞİKLİĞİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi incelendiğinde; İlgili hakkında idari bir işlem ile yasaklama kararı verilmesi halinde, bu karar Resmi Gazetede yayımlanarak aleni kılınmakta, mahkeme kararı ile yasaklama kararı verilmesi halinde ise bu durumda olanlar Kamu İhale Kurumu tarafından tutulan yasaklılar listesine işlenmekte ve tüm idarelerin hakkında yasaklama kararı verilenleri takip etmesine imkân tanınmaktadır. Buna karşılık özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihaleye katılamayacak olanlara ilişkin herhangi bir listeleme yapılmadığından bu durumun takibi hem istekliler hem de idareler açısından sorunlara yol açmaktadır. Diğer taraftan hakkında kamu davası açılanlar yargılama devam ettiği sürece 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamadığı gibi haklarında yasaklama kararı verilenlerin şahıs şirketi olması halinde şirket or- Sayfa 6

7 taklarının tamamı, sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar, ayrıca bu kişilerin şahıs şirketine ortak olmaları halinde şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketine ortak olmaları halinde sermayenin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilmektedir. Daha açık bir ifadeyle açıldığı tarih itibariyle ihaleye katılımda yasaklılık hali oluşturan kamu davası isteklinin tüm pay sahiplerini temyiz aşaması da dahil olmak üzere yargılama sonuna kadar etkisi altında tutmaktadır. Bu durum hakkaniyete ve adalete aykırı sonuçlar doğuracak bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Örneğin ihaleye teklif veren isteklinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı ile ihaleye vekâleten teklif veren kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarihinde hakkında kamu davası açıldığı ve tarihi itibariyle davanın hala devam ettiği Kamu İhale Kurulu nun Uyuşmazlık Kararında görülmektedir. 1 Bir başka uyuşmazlık kararında özetle, tarihinde yapılan ihaleye teklif veren bir istekli ihaleden önce hakkında kamu davası açıldığı için geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmış ancak Kamu İhale Kurumu yapılan şikayeti değerlendirmiş ve tarihinde beraat ettiği ancak beraat kararının temyiz aşamasında olması sebebiyle kesinleşmiş bir yargı kararının olmadığı göz önünde bulundurularak isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığına karar vermiştir. 2 Uygulamada karşılaşılan bir başka sorun da yasaklanacağını öğrenen firmaların bu durumdan kurtulmak amacıyla uyguladıkları stratejilerdir. 3 Şöyle ki; Kamu İhale Genel Tebliği nin maddesinde Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı hakkında kamu davası açılanların, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacağı ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklar belirlenirken kamu davasının açıldığı tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Ancak kamu davası açılmasına sebep olan fiil ve davranışın işlendiği tarihteki ortaklık yapısı yerine kamu davasının açıldığı tarihteki ortaklık yapısı dikkate alındığından kamu davası açılıncaya kadar kişiler ortaklık yapısını değiştirmiş Kanunun 59 uncu maddesindeki yaptırım etkisiz hale gelmiştir. Hakim kararı aranmaksızın dava açıldığı tarihten itibaren ihaleye katılma engeli doğduğundan, hakkında kamu davası açılmış olan isteklinin yargılama sonunda beraat etme olasılığı olduğundan, istekli hakkında kamu davası açılmış olması kesin hüküm ifade eden bir yargı kararı sayılmadığından, yargılama süresinin uzunluğu istekli ve idare nezdinde sorunlara yol açtığından Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapma ihtiyacı doğmuştur. Esas itibariyle 6359 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin amacı bir ölçüde bu sorunları çözmeye yöneliktir. Böylece idari kararlara dayalı ilan edilen yasaklılık ile mahkeme kararlarıyla hukukiyet kazanan ve Kamu İhale Kurumunun yasaklılık siciline girenler haricindeki yasaklılık halleri (kamu davası ve diğer kanunlardan doğan yasaklılık) geçici teminatın gelir yazılması ve yasaklama yaptırımlarının dışında bırakılmıştır. 1 GÖK, Yaşar Açıklamalı Kamu İhale Kanunu /UM.Z-1728 sayılı Uyuşmazlık Kararı 3 GÜNDÜZ, Ferhat Mali Hukuk Dergisi sayı SONUÇ Sonuç olarak, 6359 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak hakkında idari bir kararla veya mahkeme kararıyla verilmiş bir yasaklama bulunmayan ancak, başka kanunlarla veya hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olanların ihaleye katılmaları halinde bu kişiler ihale dışı bırakılacak ancak ihaleye teklif vermiş olmaları nedeniyle haklarında yasaklama kararı verilmeyecek ve geçici teminatları gelir yazılmayacaktır. Hakkında idari bir kararla veya mahkeme kararıyla verilmiş bir yasaklama bulunmayan ancak, başka kanunlarla veya hakkında kamu davası açılmış olması nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olanların ihaleye katılmaları halinde; bu kişiler ihale dışı b ı r a k ı l a c a k haklarında a n c a k yasaklama kararı verilmeyecek ve geçici teminatları gelir yazılmayacaktır. * "Mali hukuk" dergisinin mart-nisan 2013 sayısında yayımlanmıştır. Sayfa 7

8 Ahmet İLHAN / Mali Hizmetler Uzmanı Maliye Bakanlığı Kamu Görevlilerinin Karşı Karşıya Oldukları Etik Kurallar Etik kelimesi sözlükte; Töre bilimi, Bir meslek gurubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü ve ahlaki, ahlakla ilgili anlamlarına gelmektedir. Etik kelimesinin kökeni Latince ahlak kelimesi olmasına mukabil Yunanca kökenli ve karakter, prensip, insan davranışı anlamına gelen Ethikos'dan gelir. Kişisel etikle ahlak bir ölçüde aynı olup bireyin toplumdaki hareketlerinden beklenen, başkalarının haklarına saygı, dürüstlük, güvenirlilik, kanun ve nizamlara saygı, iyilik yapma ve etrafına zarar vermemek gibi kavramları içerir. Kurumsal olarak Etiğe baktığımızda ise kişilerin mensubu oldukları kurumun veya meslek dallarının da kurallarına uymak zorunda olduklarını görüyoruz. Bunlar da tarafsızlık, açıklık, mahremiyet, çıkar çelişkisi gibi kavramları içeriyor. İnsanoğlu asırlar boyu yaşamın ahlaki boyutunu içeren, yani insan yaşamındaki ilkeler, değerler ve yargıları inceleyen Etik konusunu incelemiştir. Etik anlayışının tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünyanın farklı yerlerinde birçok farklı toplulukta eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu bilinmektedir. Etik anlayışları, ortaya çıktıkları çağ ve bölgenin kültür ve toplumsal yapısıyla yakından ilişkilidir. Tarih boyunca çeşitli topluluklar ve meslek gurupları evrensel etik kurallarını kendilerine uyarlamışlar ve bu kurallara uymaya riayet etmişlerdir. Bazı topluluk ve meslek guruplarının etik kurallarını örnek verecek olursak; Tıpta, "Hipokrat yemini" dünyanın neresinde olursa olsun tüm doktorların ezberleyerek uymaları gereken bir etik kurallar dizisidir. Tüm doktorların buna uyup uymadıklarını bilemeyiz ancak bütün dünya için geçerli olan ve bütün dünyada tıp mezunlarının ettiği bir yemindir. Yine gazetecilerin, muhasebecilerin, mühendislerin. vb. meslek gruplarının belirlemiş oldukları ve üyelerinin uymasını zorunlu kıldıkları etik kuralları vardır. Türk tarihinden de bir örnek verecek olursak, Selçuklu Türklerinde, dinî ve millî birliğin muhafazasında, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören içtimaî (sosyal) bir teşkilat olan Ahilik Teşkilatı, aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren günümüzde hala geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile bir çok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir ahlaki (etik) kurallar bütünüdür. Etik kelimesinin anlamını ve bazı uygulama örneklerini yukarıda anlatmaya çalıştık, Etik kurallarının Türk kamu yönetimindeki yeri ve kamu görevlilerinin karşı karşıya olduğu etik kuralları da ele alacak olursak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar bölümü ile Yasaklar bölümünde kamu görevlilerinin etik açıdan uyması gerekenler Sadakat Tarafsızlık ve devlete bağlılık Davranış ve işbirliği Yurt dışında davranış Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Kişisel sorumluluk ve zarar Kişilerin uğradıkları zararlar Mal bildirimi Basına bilgi veya demeç verme Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Grev yasağı Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı Gizli bilgileri açıklama yasağı maddelerinde anlatılmış olup ayrıca disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller maddesinde de kurallara uymayanlara verilecek disiplin cezaları sayılmıştır sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununda Kamu görevlilerinin mal bildiriminde bulunmaları, bildirimlerin yenilenmesi, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulü düzenlenmiştir li yıllardan sonra dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel değişim, kamuoyunun eleştirisine açıklık ve değişim talebi, hızlı ve etkili iletişim olanakları ile sivil toplumun gelişimi; toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa Sayfa 8

9 önem veren, açıklık, saydamlık, hesap verebilirlik, tarafsızlık, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine bağlı yeni bir kamu hizmeti anlayışının doğmasına yol açmıştır. Yeni kamu hizmeti anlayışında, yönetimi, organizasyonları ve bireyleri yönlendiren temel ilkeler olan etik değerlere büyük önem verilmekte, bu değerlere bağlı bir yönetimin yolsuzlukları önlemede, kaliteli kamu hizmeti sunmada ve kamu yönetimine ve kurumlarına güveni sağlamada daha etkin ve başarılı olacağı kabul edilmektedir. Ülkemizde de, kamu görevlilerinin uyacakları meslekî ve etik ilke ve kuralları belirlemek, bunların uygulanmasını gözetmek, kamu görevlilerinin görevlerini eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak yapmalarını sağlamak ve etik kültürü ülkemizde benimsetmek ve yerleştirmek amacıyla, 5176 sayılı Kanunla Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuş ve tarih ve 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Başkanlık ve Üyeliklerine atama yapılan Kurul çalışmalarına başlamıştır. Kurulun görev alanı içerisinde, genel bütçeye dahil idareler, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personel bulunmakta, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler kapsam dışında yer almaktadır. Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görevli personel, seçilerek ya da atanarak getirildikleri görevleri güven verici bir şekilde, hukuka uygunluk, adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek zorunda olmanın yanı sıra etik davranış ilkelerine uygun davranma sorumluluğuyla da bağlı olacaktır sayılı Kanunun 3. maddesine göre Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla resen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak, Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan başvuru konusu ile ilgili olarak bilgi ve belge istemek, ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak, Gerektiğinde mal bildirimlerini incelemek (Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kişi ve kuruluşlar -bankalar ve özel finans kurumları dahil- talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.), Hediye alma yasağının kapsamını belirleme ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemek, görev ve yetkilerine sahip bulunmaktadır. Kurul, vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil kamu hizmeti sunulmasında büyük önem taşıyan etik davranış ilkelerinin, kamu yönetimi, iş dünyası ve toplumsal yapıda benimsenmesi ve ülkemizde etik kültürün yerleşmesi amacıyla çalışmalarda bulunacaktır. Kurul çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir. 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir sayılı kanuna ve hazırlanan yönetmeliğe göre 2005 yılında tüm kamu görevlilerine Kamudaki etik kuralları anlatılmış ve kamuda bu kuralları yerleştirmek için tüm kamu görevlilerine Etik Sözleşmesi imzalatılmıştır. Mevzuatı: Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu sayılı Devlet memurları Kanununun Ödev ve Sorumluluklar ve Yasaklar Bölümleri ile Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller maddesi, kısmı 4-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5-Kamu Etik Sözleşmesi 6-Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları Sayfa 9

10 Mevzuat 5018 Sayılı kanunda düzenlemeler Sayıştay Başkanlığından Yönetmelik Mali Takvim Ocak -Şubat -Mart

11 30 Kasım 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Beşinci Fıkrası Kapsamındaki Sertifika Eğitimleri Ve Sınavlarına İlişkin Esas Ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar'la 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki iç denetçi adaylarına yönelik düzenlenecek sertifika eğitimleri ve sertifika sınavlarına ilişkin işlemleri düzenlenmiştir. Esaslara ulaşmak için linki tıklayınız. h t t p : / / w w w. r e s m i g a z e t e. g o v. t r / eskiler/2013/11/ htm Yönetmelik Sayıştay Başkanlığından KAMU İDARESİ HESAPLARININ SA- YIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİ- LERİNİN BİLDİRİLMESİ HAKKINDA USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR MADDE 1 17/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 1 (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerine ilişkin olarak bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan dönem başında verilecek bilgilerin tamamını; aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan birleştirilmiş veriler defterini, hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden, bütçe giderleri ve ödenekler tablosu ve taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetvelini Sayıştay a gönderirler. Bu idareler, Merkezi Yönetim Bütçesinden kullandığı kaynaklar dışındaki döner sermaye, fon, özel hesap, sosyal tesis, misafirhane, kamp gibi kaynaklarına ilişkin defter, mali tablo, belge ve bilgileri bu Usul ve Esaslara göre göndermeye devam ederler. (2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2013, 2014 ve 2015 mali yılları işlemlerinin tamamını kapsayan ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde sayılan aylık olarak verilecek defter ve mali tablolardan aylık mizan; hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgelerden geçici ve kesin mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, gelir bütçesi ve bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu, Sayıştayca talep edilmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından konsolide olarak gönderilir. MADDE 2 Aynı Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinden İstenecek Veriler başlığı Ek: 1 Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarından İstenecek Veriler olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Usul ve Esaslar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür Sayfa 11

12 Mali Takvim Ocak 2014 Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibarıyla dağılımı yılın bitimini takip eden on beş gün içinde kamuoyuna açıklanır. Bakanlar, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda kamuoyunu bilgilendirir. Maliye Bakanlığı (Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü) gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeleri, amaçları, stratejileri ve taahhütleri kamuoyuna duyurur. Kalkınma Bakanlığınca kamu yatırım programı hazırlanır ve merkezi yönetim bütçe kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından, ayrıntılı harcama programı hazırlanır ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir. Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programını (AFP) hazırlar, üst yöneticilerine onaylatır ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ayrıntılı finansman programını (AFP) düzenler ve bilgi için Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarlarının belirlenmesine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) ilgili kanunlarında ödenmesi öngörülen ek ödeme ve fazla mesai ücretlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenir. Bakanlar Kurulu Kararıyla 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara anılan Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak ilave tediyelerin ödeme zamanları tespit edilir. Bakanlar Kurulu Kararıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile yurtdışı gündelikleri tespit edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e- bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Sayfa 12

13 Cilt 1, Sayı sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri, geçici iş pozisyon cetvellerini vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Maliye Bakanlığı (BÜMKO) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bir önceki yılda Başbakan oluru ile iptal edilen boş sürekli işçi kadrolarını ilgili kurumlara bildirir. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (Muhasebat Genel Müdürlüğü) parasal sınırlar ve oranlar hakkında genel tebliğ yayımlanır. Sözkonusu genel tebliğde, merkezî yönetim muhasebe yönetmeliğine tabi işlemlerdeki parasal sınırlara, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmelerine, taşınırların kayıtlardan çıkarılmasına, muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine, kişi borçlarının silinmesine, ön ödeme usul ve esaslarına ilişkin hususlar yer alır. Kamu idarelerince bir önceki yılın yatırım uygulama raporu hazırlanır ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerince mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilmemiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılır. Kamu idareleri, performans programlarını Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. KİT lerde çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu kararı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan kamu idarelerinin şubat ayında yapacakları harcamalara ilişkin esaslar hakkında genelge yayımlanır. Şubat 2014 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programının uygulanmasına ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Kamu idareleri, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere bir önceki yıl yapılan yardımları şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) kamu sosyal tesislerine ilişkin tebliğ yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayımlanır. Kamu idarelerince yeni sözleşmeli personel izin ve vize talepleri Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilir. Mart 2014 Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) bütçe işlemlerine ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) yurtdışı kadrolara sürekli görevle atanan bazı personele yapılacak kira katkısı uygulamasına ilişkin genel yazı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) mevzuat gereği bazı memurlara verilecek giyecek eşyalarının azami birim fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin genel yazı yayımlanır. Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) seyyar görev tazminatı vizeleri yapılır. M a l i y e B a k a n l ı ğ ı n c a (BÜMKO) özel harekat ve operasyon tazminatı ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yayımlanır. Kamu idarelerinin harcama birimleri faaliyet raporunu hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir. Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu yayımlanır. Kamu idareleri, bir önceki yıla ait kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderir. Sayıştay tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bir yıla ait mali istatistikleri değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) mart ayı içinde gönderilir. Sayfa 13

14 Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri Yönetim ve Denetim Kurulları Ziyaretler Toplantı ve Eğitimler Etkinlikler

15 Sayfa 15

16 Yönetim ve Denetim Kurulları Derneğimiz yeni yönetim ve denetim kurulları 2013 Mayıs Ayında faaliyetlerine başlamıştır tarihinde Dernek merkezinde 4 üncü ve 5 inci Yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek devir teslim işlemleri yapılmıştır. 5. Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Atay tarafından 4. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ateş'e ve onun nezdinde tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına ve kendilerinden önce yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev alan herkese derneğe ve mesleğe olan katkılarından dolayı teşekkür edilmiştir. Yavuz Ateş tarafından da yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar dilenmiş, kendisine ihtiyaç duyulduğu her zaman göreve hazır olduğunu ifade etmişlerdir. Sayfa 16

17 Cilt 1, Sayı 1 Derneğimiz Genel Sekreterlik Görevini Bahri Akgül devralmıştır. Derneğimiz Denetim Kurulu Üyeliği Görevini Sevgi Tanrıverdi devralmıştır. Sayfa 17

18 ziyaretler D erneğim iz yeni TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN' ı ziyaret Kamu Kurum yöneticilerini ve meslektaşlarımızı ziyaret kapsamında tarihinde TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette; -Mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile ilgili hususlar, -Derneğimizin ev sahipliği yapmayı düşündüğü Stratej Geliştirme Başkanları toplantısına ilişkin hususlar, -Derneğimiz ile TBMM Strateji geliştirme Başkanlığı arasında işbirliği ile yapılabilecek faaliyetler konuşulmuştur. Ayrıca Derneğimiz bünyesinde oluşturulacak İstişare Kuruluna üyelik daveti Sayın Naim ÇOBAN' a iletilmiş olup olumlu yanıt alınmıştır. Toplantı Sonrası TBMM de görev yapan Meslektaşlarımızla da bir araya gelinmiş ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ ziyareti tarihinde Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Muhsin SEZGİ Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette mesleğimizle ilgili hususlar dile getirilmiş ve kamu mali yapısına yapılabilecek katkılar konuşulmuştur. ayrıca Başbakanlıkta görev yapan uzman arkadaşlarla görüşülmüştür. Sayfa 18

19 Cilt 1, Sayı 1 İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın İsmail USTAOĞLU ziyareti tarihinde İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın İsmail USTAOĞLU Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette Sayın USTAOĞ- LU' na yeni görevinde başarılar dilenmiş. Strateji Geliştirme Birimleri ve mesleğimizle ilgili hususlar konuşulmuş, ayrıca ilgili kurumda görev yapan meslektaşlarımızla görüşülmüştür. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Akın ÇAKIN ziyareti tarihinde Strateji Geliştirme Başkanları ve Meslek Mensuplarının kurumlarında ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Akın ÇAKIN ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sitemi, Strateji Geliştirme Birimleri ve Mali Hizmetler Uzmanlığı hakkında konuşulmuştur. Sonrasında Adalet Bakanlığındaki meslek mensupları ile görüşülmüş, kendilerinin Derneğimiz faaliyetleri hakkında dilek, eleştiri ve önerileri alınmıştır. YÖK Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Abdullah UZ ziyareti tarihinde Strateji Geliştirme Başkanları ve Meslek Mensuplarının kurumlarında ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sayın Abdullah UZ ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sistemi, Strateji Geliştirme Birimleri ve Mali Hizmetler Uzmanlığı hakkında konuşulmuştur. Sonrasında YÖK Başkanlığındaki meslek mensupları ile görüşülmüş, kendilerinin Derneğimiz faaliyetleri hakkında dilek, eleştiri ve önerileri alınmıştır. Sayfa 19

20 Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN ziyareti tarihinde, Strateji Geliştirme Başkanları ve Meslek Mensuplarının kurumlarında ziyaret edilmesi faaliyeti kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut EVKURAN Yönetim Kurulumuzu temsilen bir ekip tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında Kamu Mali Yönetim Sitemi, Strateji Geliştirme Birimleri, Mali Hizmetler Uzmanlığı konuşulmuştur. Sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığındaki meslektaşlarımız ile görüşülmüş, kendilerine Derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş, meslektaşlarımızın faaliyetlerimiz hakkında dilek, eleştiri ve önerileri alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Sadi KIZIK ziyareti 11 Eylül 2013 Dernek Yönetim Kurulumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına vekaleten atanan Meslektaşımız ve Dernek üyemiz Sayın Sadi KIZIK beye Makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. Ayrıca yine aynı Bakanlıkta Daire Başkanlığına vekaleten atanan meslektaşımız ve dernek üyemiz Sayın Engin SERT bey ile diğer meslektaşlarımız ve mesleğe son alımda yeni atanan 5 Uzman Yardımcısı arkadaşımıza ziyarette bulunulmuştur. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertan ERÜZ ziyareti tarihinde Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertan ERÜZ Dernek Yönetim Kurulu üyelerince makamında ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette Sayın ERÜZ' e yeni görevinde başarılar dilenmiş. Strateji Geliştirme Birimleri, Derneğimiz ve Mesleğimizle ilgili hususlar konuşulmuş, yapılacak ve planlanan faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca Maliye Bakanlığında görev yapan meslektaşlarımızla bir araya gelinerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Sayfa 20

21 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Veysel ERDEL ziyareti tarihinde Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan bir grup, Yönetim Kurulumuzun hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere, kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına atanan Sayın Veysel ERDEL i ziyaret etmiştir. Başkanımıza Mali Hizmetler Uzmanlığı, Derneğimiz faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiş ve fikir alışverişinde bulunulmuştur. Başkanımızın ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan meslektaşlarımız ziyaret edilmiş, meslektaşlarımızın Derneğimiz faaliyetleri hakkındaki düşünce, dilek ve önerileri alınmıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan ÖZABA ziyareti Dernek Yönetim Kurulumuz, 09 Ocak 2014 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan ÖZABA ' ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur. Merkezi Uyumlaştırmadan sorumlu sayın ÖZABA ya Mesleğimiz ile ilgili sorunlar ve taleplerimiz iletilmiş olup ziyarette Mesleğimiz ve Strateji Geliştirme Birimlerinin görev ve fonksiyonlarına ilişkin yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Kamu İç Denetçiler Derneği ziyareti Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulan bir ekip tarihinde Kamu İç Denetçiler Derneğini ziyaret etmiştir. Kamu İç Denetçiler Derneğinin yeni oluşturulan yönetim kuruluna başarılar dilenmiştir. Görüşmede her iki dernek yöneticileri tarafından çeşitli alanlarda işbirliği yapılabileceği ve ortak çalışmalar yapılabilecek alanların tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Sayfa 21

22 18. İstişare Toplantısı Kamu Strateji Platformu Toplantısı Derneğimiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi. Hazırlayan Müjgan ÖZBEK / Mali Hizmetler Uzmanı Gıda Tarım ve Hayv. Bakanlığı Kamu Strateji Platformu 18 inci istişare toplantısı 05 Aralık 2013 tarihinde Derneğimizin ev sahipliğinde Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Eğitim Tesislerinde yapılmıştır. Kamu Strateji Platformu, kuruluş merkezleri Ankara da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Strateji geliştirme birim yöneticilerinden, Merkezi Uyumlaştırma Birimi, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığının ilgili birim yöneticilerinden oluşan bir platform olup, Derneğimiz de bu platformun üyesi tek sivil toplum kuruluşudur. Söz konusu toplantıya Ankara da bulunan Devlet üniversitelerinin hepsinin strateji geliştirme daire başkanları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin strateji geliştirme/mali hizmetler birimi yöneticileri ve Kamu İç Denetçiler Derneği yöneticileri Derneğimizce davet edilmiştir. Toplantıda Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin ve bunun yanı sıra Derneğimizin faaliyetleri, Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğinin sorunları yoğunluklu olarak konuşulmuş, çözüm önerileri geliştirilmiştir. Derneğimiz tarafından yapılan sunumda; Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği ve Mali Hizmetler Uzmanları Derneği ile faaliyetleri hakkında genel bilgi verildikten sonra kamu mali yönetim reformunun aktörleri ve sorumlulukları ile reformun kurumsal aracı olan strateji geliştirme birimleri tüm yönleriyle ele alınarak, strateji geliştirme birimlerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Bahsi geçen sorunlar ve çözüm önerileri özet olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun tam olarak algılanamadığı ve farkındalık oluşturamadığı düşünüldüğünden; mevzuat değişikliği yapılarak sadece mali bir kanun olarak algılanmasının önüne geçilebileceği, eğitimler ve rehberlik hizmetleri ile farkındalık sağlanabileceği, bu alanda faaliyet gösteren STK lar ile iş birliği yapılabileceği, Strateji Geliştirme Birimlerinin her bir kamu idaresinde farklı teşkilatlanmış olduğu ve Yönetmelikte belirlenen alt birimlerin teşkilat yapısında yer alma- Sayfa 22

23 dığı tespit edildiğinden; Başbakanlık nezdinde farkındalık oluşturacak girişimlerde bulunulması ve ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerle örgütlenme yapısının netleştirilmesi gerektiği, Üst yöneticiler tarafından kamu mali yönetim anlayışının yeteri kadar sahiplenilmediği ve bu nedenle yapılan çalışmaların formalitenin yerine getirilmesi olarak görüldüğü anlaşıldığından; Maliye Bakanlığı Müsteşarı öncülüğünde diğer üst yöneticilere kanunun amaç ve hedeflerinin net bir şekilde anlatılması ve sürece daha fazla katkı vermeleri konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması gerektiği, Strateji Geliştirme Birimlerinin idari kapasitelerinin yetersiz olduğu görüldüğünden; beşeri kaynak yönetimi stratejisi geliştirilmesi ve 666 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesi sonucunda Mali Hizmetler Uzmanlarının hem kendi içlerinde oluşan ücret farklılaştırmasının, hem de kamuda yer alan ve benzer görevleri yürüttükleri diğer uzmanlıklarla özlük hakları yönünden oluşturulan adaletsizliğin giderilmesi gerektiği, Merkezi Uyumlaştırma Biriminin personel, fiziki mekan, fonksiyon ve idari teşkilatının yetersiz olması ve kamu kurumlarına yeterli desteği sağlayamaması nedenleriyle; yapısının yeniden gözden geçirilmesi, eksiklikler giderilerek kamu kurumlarına daha fazla rehberlik hizmeti sunan fonksiyonel bir birim haline getirilmesi ve eğitimlerin bir politika dahilinde yönetilmesi gerektiği, Kamu idarelerinde uygulama birliğinin sağlanamadığı anlaşıldığından; Kamu Strateji Platformu, Mali Hizmetler Uzmanları Derneği, Kamu İç Denetçiler Derneği ve bu alanda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile çalışma gruplarının oluşturulmasının ve ulusal/uluslararası iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasının yararlı olacağı, Sayfa 23 Kanunda tesis edilen hesap verme mekanizmalarının etkin bir şekilde işletilememesi nedeniyle; hesap verme mekanizmalarına ilişkin enstrumanların gözden geçirilerek etkinliğinin artırılması, Plan Bütçe Alt Komisyonu kurularak Faaliyet Raporları ile Kesin Hesapların daha detaylı incelenmesinin sağlanması, kamuoyu denetimi için yeni enstrümanlar geliştirilmesi gibi alternatif çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiği, Stratejik plan ve performans programlarının bütçe ile bağlantısının kurulamamış olması nedeniyle; kurum bütçeleri ve performans programları hazırlanırken stratejik planların dikkate alınması gerektiği, şeklinde ifade edilmiştir. Derneğin sunumunun ardından; katılımcılar tarafından Derneğimizin faaliyetleri hakkında olumlu ve teşvik edici görüşler dile getirilmiştir. Mali Hizmetler Uzmanlığı ve meslek olarak yaşanan sorunlar da katılımcılar tarafından ve sorunların çözümü için girişimde bulunulması gerektiği dile getirilmiş ve destek olacakları belirtilmiştir. Kamu mali yönetim sisteminde ve strateji geliştirme birimlerinde yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşler de ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Platform üyelerince toplantı sırasında dile getirilen ve toplantı sonrasında yapılacak çalışmalar neticesinde tespit edilecek sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir eylem planı hazırlanması fikri kabul edilmiştir. Söz konusu karara istinaden Derneğimizce eylem planı taslağı hazırlanmış olup, Kamu Strateji Platformu yetkilisi ile paylaşılmıştır. Eylem planının kesinleşmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak ve eylemlerin yerine getirilmesi çalışmaları Platform ile birlikte yürütülecektir. Kamu Kurumları Strateji Geliştirme Başkanları Aylık İstişare Toplantısı" hakkında Meclis Haber sitesinde yayımlanan haber. h t t p : / / w w w. m e c l i s h a b e r. g o v. t r / d e v e l o p / o w a / haber_portal.aciklama?p1=126960

24 Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Hizmet İçi Eğitimi 2013 sınavı ile kamu kurumlarına yerleştirilen 360 Mali Hizmetler Uzman yardımcısı için Derneğimizce Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya/Belekte gerçekleştirilen 60 saatlik eğitim tamamlandı. Eğitimde aşağıdaki konulara yer verilmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar- Taşınır Mal Yönetmeliği- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (SIRA No: 1 ve 2)- Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması, Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği- İç Kontrol ve Ön Malı Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği- Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Stratejik Planlama Kılavuzu- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik- Performans Programı Hazırlama Rehberi- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik- Genel Değerlendirme Soru-Cevap Sayfa 24

25 360 Mali Hizmetler Uzman yardımcısı için Derneğimizce Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya/Belekte gerçekleştirilen eğitimin sonunda sertifikalarını alan uzman yardımcılarımız. Sayfa 25

26 duyurular Kitap ve Makale Yazımı 5018 Sayılı Kanunun 10 yıldır yürürlükte olmasına rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı, bahsedilen yönetim enstrümanlarının uygulanması sürecinde kamu idarelerinde bir uygulama birliği sağlanamadığı, etkin bir hesap verme mekanizması tesis edilemediği düşünülmektedir. Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni bir kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmış ve neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konularak Kamu yönetiminin mali boyutunu kökten değiştirecek şekilde yeni bir mali yönetim tarzı benimsenmiştir. Anılan kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji geliştirme/mali hizmetler birimleri kurulmuş, Stratejik planlama, performans programı, faaliyet raporu gibi yeni yönetim enstrümanları, üst yönetici, iç denetçi, mali hizmetler uzmanı gibi yeni görevliler, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkili, ekonomik, verimli kaynak yönetimi gibi yeni kavramlar kamu mali yapımızdaki yerini almıştır. Yönetim Kurulumuzca, mali mevzuatın ilgililerce anlaşılamadığı düşünülen alanlarının anlaşılır kılınması, yanlış anlaşıldığı düşünülen bölümlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasını sağlamak adına Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine önemli görevler düştüğü düşünülmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca, makale, kitap yazmak suretiyle Ülkemizde etkin bir kamu mali yönetimi oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen Derneğimiz Üyelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda makale, kitap hazırlayan veya hazırlamayı düşünen üyelerimizin Derneğimizle ( F a a l i y e t K o o r d i n a t ö r ü S e l m a S E - ZEN irtibat kurmalarını rica ediyoruz. Yönetim Kurulu Sayfa 26

27 Pratik Bilgiler Hazırlayan Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi 2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi Oran TL'ye kadar 15% TL nin TL si için TL, fazlası 20% TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası 27% 35% 2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi Oran TL'ye kadar 15% TL nin TL si için TL, fazlası 20% TL nin TL si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası TL den fazlasının TL si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası 27% 35% Sayfa 27

28 Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Beyannamenin Adı Beyan Verme Süresi Ödeme Süresi Açıklama MUHTASAR BEYANNAME (Aylık Olanlar) Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde K.D.V. BEYANNAMESİ (Aylık Olanlar) Takip Eden Ayın 24.Günü Akşamına Kadar Beyanname Verecekleri Ayın 26 sı Akşamına Kadar 5616 S.K. 10.Madde DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ Ertesi Ayın 23. Günü Akşamına Kadar Ertesi Ayın 26 ıncı Günü Akşamına Kadar 5615 S.K. 10.Madde (Vuk 371 Genel Tebliği) Gecikme Zammı Oranları Uygulama Tarihleri Uygulandığı Dönem Oranlar Tarihinden İtibaren Tüm Aylar için Aylık 1,40% Fiş Düzenleme Sınırı (2014) Fatura Verme Mecburiyeti ( Arası) 800,-TL Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları Yılı Miktarı (TL) Dayanağı Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Seri No.lu G.V.Genel Tebliği Sayfa 28

29 I. Akitlerle ilgili kağıtlar 2. Ticari belgeler: A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 14,40 TL 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: (Binde 1,89) ba) Bilançolar 31,80 TL 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) bb) Gelir tabloları 15,40 TL 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) bc) İşletme hesabı özetleri 15,40 TL 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) c) Barnameler 1,60 TL (Binde 1,89) d) Tasdikli manifesto nüshaları 6,40 TL e) Ordinolar 0,60 TL B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 6,40 TL 1. Tahkimnameler 41,20 TL IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 2. Sulhnameler 41,20 TL 1. Makbuzlar: 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: 231,10 TL a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 41,20 TL 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (Binde 5,69) a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için b) Vergi beyannameleri: (Binde 9,48) (Binde 7,59) (Binde 7,59) (Binde 7,59) 0,60 TL 1. Ticari ve mütedavil senetler: ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri 41,20 TL a) Emtia senetleri: bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 55,00 TL aa) Makbuz senedi (Resepise) 14,40 TL bc) Katma değer vergisi beyannameleri 27,20 TL ab) Rehin senedi (Varant) 8,50 TL bd) Muhtasar beyannameler 27,20 TL ac) İyda senedi Damga Vergisi Oranları 1,60 TL be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 27,20 TL ad) Taşıma senedi 0,60 TL c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler 55,00 TL b) Konşimentolar 8,50 TL d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 20,30 TL c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48) e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 20,30 TL d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48) f) (Ek:5838/15 md.)(yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. 32,30 TL 0,60 TL Sayfa 29

30 Cilt 1, Sayı 1 İ - CETVELİ ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL I.PARASAL SINIRLAR Kanun No: Kanunun Adı Madde Fıkra Parasal Sınır (TL) a) 2886 Devlet İhale Kanunu a) Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde b) Diğer ilçelerde a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde ç) Diğer ilçelerde Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. b) 2942 Kamulaştırma Kanunu c) 3082 ç) 5018 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; b) c) ç) 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde Diğer ilçelerde 560 Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara d) Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere e) Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için g) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için ğ) h) ı) Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere; Sayfa 30

31 - Askeri daire mutemetlerine Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine Dış Temsilciliklere i) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin; - Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine Merkez dışındaki birim mutemetlerine j) Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine k) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar, l) Yargılama Giderleri m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için) n) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için - Büyükşehir belediye sınırları içinde Diğer il ve ilçelerde (a) bendi için (b) bendi için 15 d) 5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 7 1 Kurumun hak ve alacaklarınının terkini 390 II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI SINIRLARI K.H.K No: Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı Madde Fıkra Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 5 Ek Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir adet atama izninin en az adedi, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Sayfa 31

32 Cilt 1, Sayı 1 H CETVELİ 10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI GÜNDELİK MİKTARI (TL) a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 53,50 I Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) A b Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 48,50 B Memur ve Hizmetlilerden; GÜNDELİK MİKTARI (TL) a Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 40,50 b Ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 37,50 c Ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 35,00 d Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00 e Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00 (1) * 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır. II Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) GÜNDELİK MİKTARI (TL) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel a Kadro derecesi 1-4 olanlar 12,00 b Kadro derecesi 5-15 olanlar 11,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. Sayfa 32

33 E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Kurumların üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin, Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin yüzde 60 ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere; a) Menkul mal alımlarında Türk Lirasını, b) Gayrimaddi hak alımlarında Türk Lirasını, c) Menkul malların bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında Türk Lirasını, aşan tutarlar (03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenemez. (06) Sermaye Giderleri ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır. İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır. Sayfa 33

34 Cilt 1, Sayı 1 TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 1. Kasa işlemleri: 1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı; Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde, (TL) Diğer muhasebe birimlerinde, Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölgeaskerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; Vergi dairelerinde, T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde, Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç), Banka işlemleri: Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre bankaya önceden haber verilmesi gereken tutar, Kaybedilen alındılar için ilân: İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır, B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri: 1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, 1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler: Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Sayfa 34

35 C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar) 1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için) 1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine iadesine ilişkin işlemlerde (TL) Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak uygulanır. 3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler. Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI 1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler, 1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3 kat olarak uygulanır. Sayfa 35

36 Cilt 1, Sayı 1 TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI 1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için: (TL) 1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu i geçen ilçelerde Diğer ilçelerde Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere Mahkeme harç ve giderleri 5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için Diğer il ve ilçeler için Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Yargılama Giderleri Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için Büyükşehir belediye sınırları içinde Diğer il ve ilçelerde B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI 1. Yükseköğretim Kurumları için: (TL) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için Diğer birimleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine 5.1. Kuruluş merkezinde Merkez dışındaki birimlerde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine 6.1. Kuruluş merkezlerinde Merkez dışındaki birimlerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI (TL) 1. Merkezde İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde Diğer illerde Sayfa 36

37 Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI (TL) 1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için 2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere 3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere 4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI 1.Milli Savunma Bakanlığı: 1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.) (TL) Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.) Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile ilgili Askeri Hastane Baştabiplikleri Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için) Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere 2. Jandarma Genel Komutanlığı: 2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst birlikler Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç) İl jandarma komutanlıkları dan az ilçesi olan illerde ve daha fazla ilçesi olan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığı: 3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları 4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nda dağıtım ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere Sayfa 37

38 Cilt 1, Sayı 1 TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR 1. Merkezde: 1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar 2. Kara Kuvvetlerinde: 2.1. Ordu Komutanlıkları 2.2. Kolordu Komutanlıkları 2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve Kurum Harcama Yetkilileri 2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı 2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı 2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı 2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları 2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri 3. Deniz Kuvvetlerinde: 3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları 3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum Amirlikleri 3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları 3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı 3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri 3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı 4. Hava Kuvvetlerinde: ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları 4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum Amirlikleri 4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı 4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları 4.5. Üs Komutanlıkları 4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı 5. Diğerlerinde: 5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri Sayfa 38

39 TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan; TL Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar 2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar TABLO V KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.) 1.1/1/2014 tarihinden itibaren : 1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 1.2. Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 2. 1/1/ /12/2013 dönemi için 2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 2.2. Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) 3. 1/1/ /12/2012 dönemi için 3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse, 3.2. Temerrüt faiz oranı Sözleşme ile tespit edilmemişse Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) Yıllık Oran (%) 9,00 9,00 11,75 9,00 9,00 13,75 9,00 9,00 17,75 TABLO VI ALINDI BİRİM FİYATLARI Örnek No Belgenin adı Ölçü Birimi Birim Fiyatı (TL) 6 Alındı Belgesi (Manuel) Cilt 11,5 Alındı Belgesi (Otokopili) Takım 0, Mahsup Alındısı Tahsildar Alındısı Cilt Cilt 14,5 14,5 12 Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Cilt 14,5 Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı Takım 0, Teslimat Müzekkeresi Gönderme Emri Döviz Gönderme Emri Cilt Cilt Cilt 19 14,5 14,5 Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki tek bir alındıyı ifade etmektedir. Sayfa 39

40 Cilt 1, Sayı 1 Tanıtım Kitabın Adı Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı Yazar Dr. Kenan GÖÇER Mali Hizmetler Uzmanı Yayınevi Ekin Yayın Yeri ve Tarihi Bursa / 1 Ağustos 2013 Konu Yerel yönetimler maliyesi açıklamalı mevzuatı Kitabın Adı Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Yazar S. Bahadır KADRON / Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ayşe YILDIZ ÖZKURT /Mali Hizmetler Uzmanı Yayınevi Birleşik Matbaacılık Yayın Yeri ve Tarihi Ankara / 2009 Konu Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Sayfa 40

41 Fax : Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara 0 (312) MAHUZDER Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız Ankara/Kızılay Şubesi I BAN NO. TR Hesap No Ankara/Yenişehir Şubesi IBAN NO. TR Hesap No Ankara/Başkent Şubesi IBAN NO. TR Şube Kodu 0330 Hesap No Ankara/Beşevler Şubesi IBAN NO. TR Şube Kodu 799 Hesap No Sayfa 41

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi?

İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? İhalelere Girmekten Yasaklı Olan Veya Hakkında Kamu Davası Açılmış Olanlar Alt Yüklenici Olabilir Mi? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/023 Gündem No : 55 Karar Tarihi : 08.04.2015 Karar No :

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

SİRKÜLER ( 2012 / 02 )

SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) Konu: SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) 1) 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliği. 2) 2012 Yılı maktu harç tutarları ve hadleri hakkında genel tebliği. 3) Konsolosluk harçları hakkında genel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GİRİŞ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu

GİRİŞ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 1 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU... 2 III- 2015 YILI FAALİYETLERİ... 2 a) Eğitim... 2 b) Etkinlik... 2 c) Hediye ve Bağışlar... 3 ç) İnceleme... 3 IV- SONUÇ... 3 ETİK KOMİSYONU İLETİŞİM

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI AYA GÖRE YILIN ARALIK AYINA GÖRE 2009 YILI ÜFE YILIN AYNI AYINA GÖRE 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ORANLARI GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 0,23 0,23 7,9 12,81 156,65 ŞUBAT 1,17 1,4 6,43 12,63 158,48 MART

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 08 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * Damga Vergisi Kanunu değişti, pul yapıştırma kalktı.. DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Pul Yapıştırılması Suretiyle Ödeme Kaldırıldı:

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORMAN VE SU İİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI Hakkında ihalelere girmekten yasaklılık kararı olan ve şirketi temsile yetkili olan kişi, şirket hisselerinin yarısından azına ortak olması halinde ihaleye teklif verilebilir mi? KAMU İHALE KURUL KARARI

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı