ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK- 30 EYLÜL 2007 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

2 Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Şekerbank T.A.Ş. ve Mali Ortaklıkları nın ( Grup ) 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu sınırlı denetime tabi tutmuş bulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Banka yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. Sınırlı denetim, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan hesap ve kayıt düzeni ile muhasebe ve bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlı denetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlı bir güvence verecek şekilde planlanmasını ve yapılmasını öngörür. Sınırlı denetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanması ile sınırlı olduğundan, tam kapsamlı denetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. Gerçekleştirmiş olduğumuz sınırlı denetim sonucunda, ilişikteki konsolide finansal tabloların, Grubun 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 38 inci maddeleri gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU İstanbul, 7 Aralık 2007 Özlem Gören Güçdemir, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi

3 ŞEKERBANK T.A.Ş. NİN 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Cad. No:171 Metrocity Kat:11 1. Levent İstanbul Bankanın Telefon ve Faks Numaraları : (212) (212) Bankanın İnternet Sayfası Adresi : İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre hazırlanan dokuz aylık konsolide finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır. ANA ORTAKLIK BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI ANA ORTAKLIK BANKANIN KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR KONSOLİDASYON KAPSAMINDAKİ GRUBUN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA SINIRLI DENETİM RAPORU Bu dokuz aylık konsolide finansal rapor çerçevesinde finansal tabloları konsolide edilen bağlı ortaklıklarımız, iştiraklerimiz ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız aşağıdadır. Bağlı Ortaklıklar Şekerbank Kıbrıs LTD. Şekerbank Off-shore Şeker Factoring Hizmetleri A.Ş. Şeker Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. İştirakler Çalık-Şeker Konsorsiyum A.Ş. Bu raporda yer alan konsolide dokuz aylık finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Yeni Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur. İstanbul, 7 Aralık 2007 Erdal ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri GÖKTAN Genel Müdür Halil Can YEŞİLADA Denetim Komitesi Başkanı Mesut ÖZDİNÇ Genel Müdür Yardımcısı İrem SOYDAN Mali Kontrol ve Muhasebe Birim Müdürü Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler Ad-Soyadı/Unvan : H. Cenk EYNEHAN / Yatırımcı İlişkileri ve İştirakler Müdürü Tel No : (212) Faks No : (212)

4 1 OCAK 30 EYLÜL 2007 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Ana ortaklık bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Ana ortaklık bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 III. Ana ortaklık bankanın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ilişkin açıklama 2 IV. Ana ortaklık bankada nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 2 V. Ana ortaklık bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarına ilişkin özet bilgi 2 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço 3 II. Konsolide nazım hesaplar tablosu 5 III. Konsolide gelir tablosu 6 IV. Konsolide özkaynak değişim tablosu 7 V. Konsolide nakit akış tablosu 8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikaları I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 9 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 11 III. Konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgilerin sunumu 11 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 12 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 12 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 12 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklama ve dipnotlar 12 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 15 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 15 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 15 XI. Satış amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin açıklamalar 15 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 16 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 16 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 17 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 17 XVI. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 17 XVII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 18 XVIII. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 18 XIX. Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar 19 XX. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 19 XXI. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 19 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar 19 XXIII. Diğer hususlara ilişkin açıklamalar 19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Konsolide Bazda Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler I. Konsolide sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 20 II. Konsolide piyasa riskine ilişkin açıklamalar 23 III. Konsolide kur riskine ilişkin açıklamalar 24 IV. Konsolide faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 26 V. Konsolide likidite riskine ilişkin açıklamalar 29 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Konsolide bilançonun aktif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 31 II. Konsolide bilançonun pasif hesaplarına ilişkin açıklama ve dipnotlar 46 III. Konsolide nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 53 IV. Konsolide gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 55 V. Bankanın dahil olduğu risk grubuna ilişkin açıklamalar 60 ALTINCI BÖLÜM Sınırlı Denetim Raporu I. Sınırlı denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 62 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 62

5 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. Ana Ortaklık Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Banka nın Tarihçesi 1953 yılında 14 ortaklı bir Türk bankası olarak Eskişehir de faaliyetlerine başlayan Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi, 1956 yılında Şekerbank T.A.Ş. adını alarak merkezini Ankara ya nakletmiştir. Banka 1996 yılında %15 hissesini halka açmış olup, bugün hisselerinin %30.75 lik kısmı halka arz edilmiş durumdadır. Banka nın ana hissedarı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, üyelerine ek sosyal imkanlar ve emeklilik güvenceleri sağlamaktadır. Şekerbank T.A.Ş. nin finans, ticaret, turizm, şeker sanayi, yem sanayi, madencilik alanlarında çeşitli iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır. II. Ana Ortaklık Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek Başına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler ile Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama Pay Tutarı Pay Oranı (%) Ödenmiş Sermaye Ödenmemiş Sermaye Kişi ve Kuruluşun Adı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 135, ,915 - TuranAlem Securities JSC 135, ,915 Halka Arz 123, ,002 - Diğer 5, ,168 - Toplam 400, ,000 - Şekerbank T.A.Ş.'nin ana hissedarları olan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu 24,438,773 adet (% ) ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı'nın sahip olduğu 18,034,612 adet (% ) olmak üzere Şekerbank T.A.Ş.'nin sermayesinde toplam 42,473,385 adet (% oranındaki) pay İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda 424,733,850 YTL bedelle TuranAlem Securities JSC ye 15 Mart 2007 tarihi itibariyle devredilmiştir. Satış bedeli nakden ve peşin olarak 15 Mart 2007 tarihinde tahsil edilmiştir. Ana Ortaklık Banka yönetim kurulunun 10 Nisan 2007 tarih ve 289 sayılı kararı ile, Ana Ortaklık Banka nın ödenmiş sermayesinin 125,000 Bin YTL den 400,000 Bin YTL ye 275,000 Bin YTL nakden artırılmasına karar verilmiştir. 29 Ağustos Eylül 2007 tarihleri arasında İMKB Rüçhan Pazarında 275,000 adet nominal değerli hisse için rüçhan hakları kullanılmış olup, bu sürenin sonunda rüçhan hakkı kullanılmayan 1,556, YTL nominal bedelli hisse senedi 19 Eylül Eylül 2007 tarihleri arasında İMKB Birincil Piyasada satışa sunulmuştur. Rüçhan haklarının tümünün kullanımının ardından 24 Eylül 2007 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka nın sermayesi 275,000 Bin YTL tutarında nakden artmıştır. Ana Ortaklık Banka nın sermaye artışı, 21 Kasım 2007 tarih ve 6941 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret Sicili ne tescil edilmiştir. 1

6 BİRİNCİ BÖLÜM (devamı) GENEL BİLGİLER (devamı) III. Ana Ortaklık Banka nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Banka da Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Ünvanı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyeleri Denetçiler Genel Müdür Yardımcıları Teftiş Kurulu Başkanı İsmi Erdal Arslan Dr.Hasan Basri Göktan Dr.Hasan Basri Göktan Yerkin Tatishev Erdal Batmaz Emin Erdem Halil Can Yeşilada Kairat Bektanov Murat Yuldashev Saduakas Mameshtegi Tatiana Alekseevna Filippova Khosrow Kashani Zamani M. Cahit Başer Kuat Seksenalınov Mehmet Ünal Abdullah Yücel Akbulut Çetin Aydın Murat Ishmuhamedov Ramazan Karademir Orhan Karakaş Salih Zeki Önder Abdurrahman Özciğer Mesut Özdinç Hüseyin Serdar Ömer Faruk Türkmen Tanol Türkoğlu Meriç Uluşahin Zafer Ersan Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani halka arzdan 100,000 YTL nominal tutarda (% 0.03) hisseye sahiptir. IV. Ana Ortaklık Banka da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar Ad Soyad/Ticari Unvanı 2 Pay Tutarları Bin YTL Pay Oranları Ödenmiş Paylar Bin YTL Ödenmemiş Paylar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 135, ,915 - TuranAlem Securities JSC 135, ,915 - V. Ana Ortaklık Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanları Ana Ortaklık Banka nın faaliyet alanı her türlü nakdi ve gayrinakdi Türk Lirası ve döviz üzerinden krediler açmak, sermaye piyasası işlemlerini yapmak, TL ve YP mevduat toplamak ve diğer bankacılık hizmetlerini yapmaktır. 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka nın yurt içinde 230 şubesi ve yurt dışında 1 temsilciliği bulunmaktadır (31 Aralık 2006: 209 yurtiçi, 1 yurtdışı temsilcilik).

7 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARI I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar 1. Mali Tabloların Sunumu Bankalar, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 37. maddesi uyarınca, kuruluş birliklerinin ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun görüşü alınmak suretiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından uluslararası standartlar esas alınarak belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek; finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır. Bankalar, şubeleri, yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap mutabakatı sağlamadan kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtlarını ve bilançolarını kapatamazlar. Ana Ortaklık Banka, yasal kayıtlarını, konsolide finansal tablolarını ve konsolide finansal tablolarına baz teşkil eden dokümanlarını Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları BDDK tarafından 8 Kasım 2006 tarihinde yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ, Türkiye Muhasebe Standartları ve BDDK nın ilgili yönetmelik, tebliğ ve kararnamelerinde belirtildiği şekilde uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları dipnotlarda detaylı olarak açıklanmaktadır. Konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir Uygulanan Muhasebe İlkeleri Geçmiş dönem finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe ilkeleri ve değerleme yöntemleri, aşağıda açıklandığı üzere, 16 Ocak 2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun 1 sıra Nolu Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak muhasebeleştirilmesi esasına dayanarak yeniden düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerin 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolarına etkisi aşağıda özetlenmektedir. 30 Eylül Aralık 2005 Dönem Karı Geçmiş Yıllar Geçmiş Yıllar Dönem Karı Karı /(Zararı) Karı /(Zararı) Geçmiş Dönemlerde Raporlanan 10,317 (2,680) 39,578 (4,221) Çalışanlara Sağlanan Faydalar (253) (4,890) (13,474) 8,584 Kazanılmamış Gelirler 426 (402) 47 (449) Genel Karşılık (48) (207) 718 (925) Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Karşılıklar - 2,000 2,000 - Sabit Kıymetler (613) (84) 2003 Kar Dağıtımı Endeksleme Farkı - 5,730-5,730 Yabancı Para Bağlı Ortaklık ve İştirakler (*) (576) 3,544 (130) 3,674 Ertelenmiş Vergi (6,329) 6,959 7,007 (48) Diğer 390 (171) (241) 180 Düzeltilerek Raporlanan 3,314 10,489 36,195 12,441 (*) Ana Ortaklık Banka yabancı para cinsinden iştirakini BDDK nın 2007/2 sayılı genelgesi uyarınca mali tablolarında tarihi maliyet üzerinden göstermek için önceki dönem mali tablolarını yeniden düzenlemiştir. 9

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) I. Sunum Esaslarına İlişkin Açıklamalar (devamı) 2. Muhasebe Esasları Ekte sunulan konsolide finansal tablolar Ana Ortaklık Banka nın yasal kayıtları esas alınarak düzenlenmektedir. Ana Ortaklık Banka, Vergi Usul Kanunu nda değişiklik yapan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon muhasebesi düzeltmelerini 31 Aralık 2004 tarihine kadar yasal kayıtlarına yansıtmıştır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ise finansal tablolar sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi hariç tarihi maliyet ilkesi ve yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, gerçek durumu göstermek amacıyla 31 Aralık 2004 tarihine kadar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı nın (TMS 29) belirtildiği gibi yapılan enflasyon muhasebesi düzeltme ve sınıflamalarını içermektedir Enflasyon Muhasebesi TMS 29 gereği yüksek enflasyon dönemlerinde, konsolide finansal tablolar, paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre düzenlenir. Buna göre, paranın satın alma gücündeki değişikliklerin finansal tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla 31 Aralık 2004 tarihine kadar düzenlenmiş olan konsolide finansal tablolar paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden ifade edilmiştir. TMS 29, enflasyona ilişkin göstergelerin ortadan kalkması durumunda işletmelerin finansal tablolarını TMS 29 standardı hükümlerine göre hazırlama zorunluluğunun ortadan kalkacağı ve yüksek enflasyon döneminin sona ermesi nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin olarak BDDK nın 28 Nisan 2005 tarih ve 2 numaralı genelgesinde yüksek enflasyon döneminin aşağıda detayları verilen başlıca göstergelerine bakılarak gerekli özelliklerin büyük ölçüde ortadan kalktığı kanaatine varıldığı belirtilmektedir. Bu sebeple, BDDK nın 21 Nisan 2005 tarih ve 1623 sayılı kararı uyarınca, enflasyon muhasebesi uygulamasına 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren son verilmesine karar verilmiştir. Konuya ilişkin başlıca göstergeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; a) Ocak 2005 dönemi itibariyle bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para mevduatın azalan bir seyir göstermesi; b) Ocak 2005 dönemi itibariyle bankacılık sektörü verilerinde Yeni Türk Lirası kredilerin toplam kredilerin içinde çoğunluğu teşkil etmesi ve yabancı para kredilerin azalan bir seyir göstermesi; c) Kısa vadeli işlemlerde genellikle fiyatların vade farkı konulmadan belirlenmesi; d) Nakit karşılığı Devlet İç Borçlanma Senetleri ihracının fiyat endeksine bağlı olarak yapılmaması; e) Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü ( DİE ) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ( TEFE ) artış oranlarının belirli sınırlar altına düşmüş olması Konsolide Finansal Tablolar Hazırlanırken Farklı Muhasebe Politikaları Uygulanan Kalemler Konsolide finansal tablolar hazırlanırken farklı muhasebe politikası uygulanan kalem bulunmamaktadır. 10

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden İşlemlere İlişkin Açıklamalar Ana Ortaklık Banka, Bankacılığın her alanında faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamaktadır. Ana Ortaklık Banka, finansal araçlara ilişkin stratejilerini kaynak yapısına bağlı olarak yönlendirmektedir. Kaynak yapısı ağırlıklı olarak mevduattan oluşmaktadır. Yatırım araçları genellikle likit enstrümanlardan seçilmektedir. Yükümlülükleri karşılayacak likidite sağlanmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka nın aktif ve özkaynak yapısı yükümlülüklerini karşılayacak düzeydedir. Ana Ortaklık Banka dalgalı kur rejiminin yarattığı risklerden dolayı uzun süreli yüksek tutarlı döviz pozisyonları taşımak yerine kısa vadeli stratejilerle piyasa hareketlerine uyumlu poziyon yönetimi yaparak riski kontrol etmektedir. Müşteri işlemlerinden kaynaklanan kur riski doğduğunda Ana Ortaklık Banka karşı işlemler yapma yoluna giderek pozisyonunu kapatmaya çalışmaktadır. Bilanço kalemlerinin vade yapısı, yeniden fiyatlama dönemleri ve faiz oranları dikkate alınarak getiri ve risk analizleri yapılmakta ve gerekli yatırım kararları verilmektedir. Bütçe içerisinde vade bazında limitler konulmuş ve aktif kalemlerin dağılımı belirlenmiştir. Ana Ortaklık Banka bilanço dışı vadeli işlemleri, Ana Ortaklık Banka nın toplam döviz ve faiz pozisyonuna dahil edilerek yönetilmektedir. Müşterilerin yapacağı vadeli işlemler önceden müşteri bazında belirlenmiş kredi ve risk limitleri dahilinde yapılır. Yapılan vadeli işlemlerde özellikle bilanço dışı işlemlerin ağırlığını oluşturan döviz swapları, Ana Ortaklık Banka nın döviz nakit akımının kur riski oluşturmadan yönetilmesi amacıyla yapılmaktadır. Ana Ortaklık Banka, mevduatın kısa vadesinden kaynaklanan risklerden korunmak için daha uzun vadeli kaynaklara yönelmekte, aktifinde ise değişken faizli kalemlerin oranını arttırmaya özen göstermektedir. III. Konsolide Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgilerin Sunumu Bağlı ortaklıklar, sermayesi veya yönetimi doğrudan veya dolaylı olarak Ana Ortaklık Banka tarafından kontrol edilen, ana faaliyet konusu para ve sermaye piyasaları olan ve bu konulardaki özel kanunlara göre izin ve ruhsat ile faaliyet gösteren, yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır. Konsolidasyon kapsamına alınan mali kuruluşlar için tam konsolidasyon yöntemi uygulanmıştır. Çalık-Şeker Konsorsiyum A.Ş., özkaynak yöntemi ile ekli konsolide mali tablolara dahil edilmiştir. Tam konsolidasyon yöntemine göre, bağlı ortaklıkların aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı kalemlerinin tamamı Ana Ortaklık Banka nın aktif, pasif, gelir, gider ve bilanço dışı kalemleri ile birleştirilmiştir. Grubun her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir bağlı ortaklığın sermayesinin Gruba ait olan kısmı netleştirilmiştir. Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklar arasındaki işlemlerden kaynaklanan bakiyeler ile gelir ve giderler karşılıklı olarak mahsup edilmiştir. Konsolide edilmiş bağlı ortaklıkların net geliri içindeki azınlık hakları, Gruba ait net gelirin hesaplanabilmesini teminen belirlenmiş ve bağlı ortaklığın net gelirinden düşülmüştür. Azınlık hakları, konsolide edilmiş bilançoda, borçlardan ve Gruba dahil hissedarların paylarından ayrı olarak gösterilmektedir. Grubun gelirleri içinde de azınlık hakları ayrı olarak gösterilmektedir. Bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka dan farklı olduğu durumlarda, muhasebe politikaları Ana Ortaklık Banka ile uyumlu hale getirilmiştir. Ana Ortaklık ve bağlı ortaklık arasındaki işlemler ve bakiyeler karşılıklı netleştirilmiştir. 11

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) IV. Vadeli İşlem Opsiyon Sözleşmeleri ile Türev Ürünlere İlişkin Açıklamalar Ana Ortaklık Banka nın türev işlemleri yabancı para swap, faiz swap ve vadeli alım satım sözleşmelerinden meydana gelmektedir. Vadeli döviz alım satım sözleşmeleri ile swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde, söz konusu işlemler ilgili sözleşme kurlarının bilanço tarihine iskonto edilerek indirgenmiş değerleri ve dönem sonu Ana Ortaklık Banka gişe döviz alış kurları karşılaştırılarak değerlendirilmekte, alım satım arasındaki farklardan ortaya çıkan kur farkı reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Faiz swap işlemlerinin rayiç değerinin tespitinde swap işleminin dönem başı ve ilk faiz yenileme süresi arasındaki faiz oranları dikkate alınarak hesaplanan iskonto edilmiş değerleri kullanılmaktadır. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma sağlamakla birlikte, bu işlemler finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) kapsamında alım satım amaçlı olarak muhasebeleştirilir ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya kayıp kar zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Bu araçlara ilişkin gerçeğe uygun değerdeki değişimlerden oluşan realize olmamış kayıp veya kazançlar mevcut vergi mevzuatı çerçevesinde kanunen kabul edilmeyen gelir ya da gider olarak değerlendirilir. V. Faiz Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar Faiz gelirleri ve giderleri gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara yansıtılmakta olup, mevcut anapara tutarı göz önünde bulundurularak etkin faiz (finansal varlığın ya da yükümlülüğün gelecekteki nakit akımlarını bugünkü net defter değerine eşitleyen oran) yöntemi ile tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. VI. VII. İlgili mevzuat gereğince donuk alacak haline gelmiş kredilerin ve diğer alacakların faiz tahakkuk ve reeskontları iptal edilmekte ve söz konusu tutarlar tahsil edilene kadar faiz gelirleri dışında tutulmaktadır. Ücret ve Komisyon Gelir ve Giderlerine İlişkin Açıklamalar Herhangi bir vadeli işleme ilişkin olarak tahsil edilen/ödenen ücret ve komisyon gelir/giderleri tahakkuk esasına göre, diğer ücret ve komisyon gelir/giderleri ise tahsilat esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan oluşmaktadır. Finansal araçlar Grubun ticari aktivite ve faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Grubun aldığı toplam riskin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Mali enstrümanlar Grubun likidite, kredi ve piyasa risklerini her açıdan etkilemektedir. Ana Ortaklık Banka, bu enstrümanların alım ve satımını müşterileri adına ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır. Finansal varlıklar, temelde Grubun ticari faaliyet ve operasyonlarını meydana getirmektedir. Bu araçlar mali tablolardaki likiditeyi, kredi ve faiz riskini ortaya çıkarma, etkileme ve azaltabilme özelliğine sahiptir. Finansal araçlarını normal yoldan alım satımı teslim tarihi ( settlement date ) esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Teslim tarihi, bir varlığın Gruba teslim edildiği veya Grup tarafından teslim edildiği tarihtir. Teslim tarihi muhasebesi, (a) varlığın işletme tarafından elde edildiği tarihte muhasebeleştirilmesini, ve (b) varlığın işletme tarafından teslim edildiği tarih itibariyle bilanço dışı bırakılmasını ve yine aynı tarih itibariyle elden çıkarma kazanç ya da kaybının muhasebeleştirilmesini gerektirir. Teslim tarihi muhasebesinin uygulanması durumunda, işletme, teslim aldığı varlıklarda olduğu gibi, ticari işlem tarihi ve teslim tarihi arasındaki dönem boyunca varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişimleri muhasebeleştirir. Normal yoldan alım veya satım, bir finansal varlığın, genellikle yasal düzenlemeler veya ilgili piyasa teamülleri çerçevesinde belirlenen bir süre içerisinde teslimini gerektiren bir sözleşme çerçevesinde satın alınması veya satılmasıdır. İşlem tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre içerisinde elde edilecek olan bir varlığın gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler, satın alınan aktifler ile aynı şekilde muhasebeleştirilir. Gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler, maliyet bedeli veya itfa edilmiş maliyetinden gösterilen varlıklar için muhasebeleştirilmez; gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, kar ya da zararda; satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp ise özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 12

11 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar (devamı) Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiştir. Nakit Değerler, Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerleridir. Menkul Değerler Grup bilançosunda menkul değerler 3 ana başlık altında toplanmıştır: Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Alım satım amaçlı finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlamak amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınırlar. İlgili kıymetin elde edilmesine ilişkin işlem maliyetleri elde etme maliyetine dahil edilir. Söz konusu menkul değerlerin maliyet değerleri ile piyasa değeri arasında oluşan pozitif fark faiz ve gelir reeskontu olarak, negatif fark ise Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı hesabı altında muhasebeleştirilir. Ana Ortaklık Banka, alım satım amaçlı menkul değerler portföylerinde bulunan üç adet devlet tahvilini piyasada likidite daralması olduğu ve fiyat oluşum aralığının çok açıldığı değerlendirmesi sonucunda, 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle piyasa fiyatı yerine iç verim yöntemi kullanarak değerlemiştir. Söz konusu kağıtlar piyasa fiyatına göre değerlenseydi faiz gelirleri 304 Bin YTL daha fazla olarak mali tablolara yansıyacaktı. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar; vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve banka kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılanlardan alım-satım ya da kısa vadede satılma amacıyla elde tutulanlar dışında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar; krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacaklar ve alım-satım amaçlılar dışında kalan finansal varlıkları ifade etmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve krediler ve alacaklar maliyet değerleri ile kayıtlara alınmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır. Ana Ortaklık Banka tarafından vadeye kadar elde tutulmak amacıyla edinilen ve bu şekilde sınıflandırılan ancak sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulmayacak finansal varlıklar bulunmamaktadır. 13

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) VII. Finansal Varlıklara İlişkin Açıklamalar ve Dipnotlar (devamı) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (devamı) İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmakta ve rayiç değerdeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkullerin iskonto edilmiş değeri ile rayiç değeri arasındaki farkı ifade eden gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde Menkul Değerler Değer Artış Fonu hesabı altında gösterilmektedir. Aktif piyasalarda işlem gören borçlanma senetlerinin rayiç değeri borsa fiyatına, borsa fiyatının bulunmaması halinde ise Resmi Gazete fiyatına göre belirlenmiştir. Aktif bir piyasada bir fiyatın bulunmadığı durumlarda, rayiç değerin tespitinde TMS de belirtilen diğer yöntemler kullanılmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar işlem tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Ana Ortaklık Banka, satılmaya hazır menkul değerler portföyünde bulunan üç adet devlet tahvilini piyasada likidite daralması olduğu ve fiyat oluşum aralığının çok açıldığı değerlendirmesi sonucunda, 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle piyasa fiyatı yerine iç verim yöntemi kullanarak değerlemiştir. Söz konusu kağıtlar piyasa fiyatına göre değerlenseydi menkul değerler değer artış fonu 1,926 Bin YTL daha fazla olarak mali tablolara yansıyacaktı. Krediler Ana Ortaklık Banka, krediler ve alacakların ilk kaydını elde etme maliyeti ile yapmakta, kayda alınmayı izleyen dönemlerde TMS ye uygun olarak etkin faiz oranı yöntemi kullanarak iskonto edilmiş değerleri üzerinden muhasebeleştirmektedir. Nakdi krediler içerisinde izlenen bireysel ve kurumsal krediler içeriklerine göre, Tek Düzen Hesap Planı (THP) ve İzahnamesinde belirtilen hesaplarda orijinal bakiyelerine göre muhasebeleştirilmektedir. Dövize endeksli bireysel ve ticari krediler, açılış tarihindeki kurdan Yeni Türk Lirası na çevrilerek Türk Parası ( TP ) hesaplarda izlenmektedir. Geri ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır. 26 Ocak 2007 tarihi itibariyle Tek Düzen Hesap Planında yapılan değişiklik uyarınca, dövize endeksli kredilerin anapara net kur farkı gelirleri kambiyo işlem kar/zararının içerisinde gösterilmiştir. 30 Eylül 2006 gelir tablosu bu değişikliğe göre yeniden sınıflanmıştır. Sorunlu hale gelmiş olarak kabul edilen krediler, 1 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik de yer alan esaslar çerçevesinde sınıflandırılmakta ve buna göre özel karşılıklar ayrılmaktadır. Özel karşılıklar 820- Provizyonlar / Tasfiye Olunacak Alacaklar (Tahsili Şüpheli Alacaklar dahil) ile Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar Provizyonu Türk Parası Hesabı na aktarılmaktadır. Yapılan kısmi tahsilatlar, alacağa ilişkin karşılık ayrılan yıl içerisinde gerçekleştirildiklerinde, karşılık işleminin kısmen iptali yoluna gidilmekte, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş ise Geçmiş Yıllar Giderlerine Ait Tahsilatlar hesabında izlenmektedir. Ana Ortaklık Banka, 31 Mart 2007 tarihinden itibaren, takibe intikal tarihi üzerinden 1,5 yıl geçmiş olan ve tamamına karşılık ayrılan takipteki kredilerini muhasebe politikası olarak aktiften silmeye başlamış 31 Mart 2007 itibariyle 156,494 Bin YTL tutarındaki donuk alacaklarını ve bunlar için ayırdığı 156,494 Bin YTL tutarındaki karşılıkları, aktiften silerek nazım hesaplarda takip etmeye başlamıştır. 14

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) VIII. IX. Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Açıklamalar Grup, her bilanço döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Grup ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder. Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın ( zarar/kayıp olayı ) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması muhtemel kayıplar, olasılığın yüksekliğine bakılmaksızın muhasebeleştirilmezler. Finansal Araçların Netleştirilmesine İlişkin Açıklamalar Finansal varlıklar ve borçlar, Grubun netleştirmeye yönelik kanuni bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasif net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyeti olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi veya ödemesi halinde bu finansal varlıklar ve borçlar bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. X. Satış ve Geri Alış Anlaşmaları ve Menkul Değerlerin Ödünç Verilmesi İşlemlerine İlişkin Açıklamalar Tekrar geri alımları öngören anlaşmalar çerçevesinde satılan menkul değerler ("repo") karşılığında Ana Ortaklık Banka nın sağladığı fonlar yasal kayıtlarda 332 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-TP ve 333 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar-YP hesaplarında izlenmektedir. Grubun repo işlemleri kısa vadeli olup devlet tahvili ve hazine bonolarından oluşmaktadır. Repoya konu menkul kıymetler, finansal araçların sınıflandırılmasına paralel olarak, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan, satılmaya hazır veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılır. Repo konusu menkul değerlere ait gelirler faiz gelirleri içerisinde, repo anlaşmaları çerçevesinde ödenen giderler ise faiz giderleri hesaplarında muhasebeleştirilmektedir. XI. Ters repo karşılığı verilen fonlar bilançonun aktifinde Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar hesabında takip edilmektedir. Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar; defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden düşük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur ve bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur. Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez. 15

14 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) XI. XII. Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar (devamı) Ana Ortaklık Banka nın aktifinde alacaklarından dolayı edindiği duran varlıklar bulunmakla beraber, bankacılık mevzuatında yer alan düzenlemeler gereği edinildikleri tarihten itibaren 1 yıl süre içerisinde elden çıkarılamamış olması veya bu süre içinde elden çıkarılacağına ilişkin somut bir planın olmaması nedeniyle söz konusu varlıklar amortismana tabi tutulmaktadır. Bu sebeple satış amaçlı duran varlıklar yerine maddi duran varlıklar içerisinde sınıflandırılmaktadır. Durdurulan bir faaliyet, bir bankanın elden çıkarılan veya satış amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan bir bölümüdür. Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar Bağlı ortaklık veya müşterek olarak kontrol edilen işletme alımı sonucu ortaya çıkmış olan şerefiye, alım satım bedelinin, bağlı ortaklığın veya müşterek olarak kontrol edilen işletmenin satın alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmını temsil eder. Şerefiye maliyet değeri ile bir varlık olarak kayda alınır ve daha sonra maliyetten birikmiş değer düşüklükleri çıkartılarak hesaplanır. Değer düşüklüğü testinde, şerefiye, Grubun birleşmenin sinerjilerinden yararlanacak olan her bir nakit üreten birimine tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edilmiş olduğu nakit üreten birimlerde değer düşüklüğünün olup olmadığını kontrol etmek amacıyla her yıl ya da değer düşüklüğü belirtileri olduğu durumlarda daha sıklıkta değer düşüklüğü testi uygulanır. Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarının defter değerinden az olduğu durumlarda, değer düşüklüğü ilk olarak nakit üreten birime tahsis edilen şerefiyenin defter değerini azaltmak için kullanılır ve daha sonra bir oran dahilinde diğer varlıkların defter değerini azaltmak için kullanılır. Şerefiye için ayrılmış değer düşüş karşılığı daha sonraki dönemlerde ters çevrilmez. Bir bağlı ortaklık veya müşterek yönetime tabi bir teşebbüsün elden çıkarılması durumunda ilgili şerefiye tutarı, elden çıkarmaya ilişkin olarak hesaplanan kar/zarar ın içine dahil edilir. Maddi olmayan duran varlıklar, satın alım maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer düşüşleri ayrılmış olarak gösterilir. Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden geçirilir. Maddi olmayan duran varlıklar ana olarak haklardan oluşur ve doğrusal amortisman metoduna göre 4 yılda itfa edilmektedir. XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi sureti ile bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarlar üzerinden değerlenmiştir. Sabit kıymetler, normal amortisman yöntemi uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulmakta olup, Vergi Usul Kanunu 333, 339 ve 365 sayılı tebliğ emirleri doğrultusunda faydalı ömürleri tespit edilmektedir. Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Ana Ortaklık Banka nın gayrimenkullerinin net defter değerleri 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle; bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından yapılan güncel ekspertiz değerleri ile karşılaştırılmış ve gerekli değer düşüklüğü karşılıkları ayrılmıştır. 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Ana Ortaklık Banka muhasebe politikasında değişikliğe giderek maddi duran varlıkları içinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinde; (TMS 16) Maddi Duran Varlıklara İlişkin Standart kapsamında yeniden değerleme metodunu benimsemiştir. Bağımsız bir ekspertiz şirketi tarafından yapılan 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle yapılan ekspertiz değerleri finansal tablolara yansıtılmıştır. Ekspertiz değerine getirmenin etkisi 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle brüt 37,346 Bin YTL (ertelenmiş vergi sonrası net 29,877 Bin YTL) dir. (31 Aralık 2006 Brüt: 37,419 Bin YTL; ertelenmiş vergi sonrası net 29,935 Bin YTL). 30 Eylül 2007 itibarı ile grubun diğer şirketlerine ait gayrimenkullerin net defter değeri 1,564 Bin YTL dir. 16

15 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI(devamı) XIII. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Açıklamalar (devamı) Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç veya kayıplar ilgili dönemin kar zarar hesaplarına aktarılmaktadır. Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. XIV. XV. XVI. Kiralama İşlemlerine İlişkin Açıklamalar Kiralayan Durumunda Grup Finansal kiralama kontratından doğan alacaklar, Grubun finansal kiralama konusu net yatırımları tutarında kiracıdan alacak kaydedilir. Kira ödemeleri, ana para ve faiz olarak bölüştürülür. Finansal kiralamadan elde edilen faiz geliri, Grubun finansal kiralama konusu net yatırımlarından sabit dönemsel bir getiri yansıtması için muhasebe dönemlerine bölüştürülür. Kiracı Durumunda Grup Finansal kiralama yoluyla edinilen aktifler, rayiç bedelleri veya kira ödemelerinin iskonto edilmiş değerlerinin, düşük olanı üzerinden aktifleştirilmekte, kira bedelleri toplamı pasifte yükümlülük olarak kaydedilirken içerdikleri faiz tutarları ertelenmiş faiz tutarı olarak muhasebeleştirilmektedir. Kiralama konusu varlıklar sabit kıymetler (menkuller) hesabının altında izlenmekte ve normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar ve Koşullu Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Ana Ortaklık Banka yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar Türkiye de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup istifa ya da kötü hal dışında görevine son verdiği veya emeklilik hakkı kazanan personeline beher çalışma yılı için 30 günlük ücret üzerinden kıdem ve beher çalışma yılı üzerinden hesaplanacak ihbar süresi için ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. 19 Sayılı Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na göre bir yıllık çalışma hizmetini tamamlayan ve emeklilik sebebiyle çalışma süresi biten veya kendi isteğiyle ayrılma veya çıkarılma durumları haricinde kalan diğer sebepler için çalışanlar için toplam fayda hesaplanmaktadır. Türkiye de herhangi bir fon ayırma yükümlülüğü bulunmadığı için bu fayda planları için bir fon oluşturulmamıştır. Çalışanların cari veya önceki dönemlerde yerine getirmiş oldukları hizmetlerin maliyeti tanımlanmış fayda planı çerçevesinde bağımsız aktüerler tarafından yıllık olarak öngörülen yükümlülük yöntemiyle hesaplanmaktadır. Bütün aktüeryal kazanç ve zararlar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. Yükümlülüğün belirlenmesinde Grup bağımsız aktüerlerden yararlanmakta, iskonto oranı, çalışan devir hızı ve gelecekteki maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. 30 Eylül 2007 itibariyle çalışan hakları yükümlülüğü 17,973 Bin YTL olup 15,239 Bin YTL si kıdem tazminatı karşılığı, 2,734 Bin YTL si ise izin karşılığından oluşmaktadır (31 Aralık 2006: 13,031 Bin YTL kıdem tazminatı karşılığı, 702 Bin YTL izin karşılığı). Ana Ortaklık Banka çalışanlarının üyesi bulunduğu Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun (SSK) geçici 20.maddesine göre kurulmuştur. SSK Kanunu kapsamında kurulmuş olan Banka sandıklarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun geçici 23. maddesi ile kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SSK ya devredilmesi öngörülmüş, bu kapsamda 30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla devre ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna karşılık, devre ilişkin ilgili kanun maddesi Cumhurbaşkanı tarafından 2 Kasım 2005 tarihinde yapılan başvuruya istinaden Anayasa Mahkemesi nin 31 Mart 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 22 Mart 2007 tarih ve E.2005/39, K.2007/33 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve yürürlüğü kararın yayım tarihinden itibaren durdurulmuştur. 17

16 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI(devamı) XVI. Çalışanların Haklarına İlişkin Yükümlülüklere İlişkin Açıklamalar (devamı) Öte yandan, sandıkların devrine ilişkin yukarıda belirtilen 30 Kasım 2006 tarih ve 2006/11345 sayılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan esaslar çerçevesinde %10.24 teknik faiz oranı kullanılarak 31 Aralık 2006 itibariyle Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı için aktüer denetlemesi yapılmış ve teknik bilanço raporunda fiili veya teknik açık bulunmaması sebebiyle, 30 Eylül 2007 tarihli finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. BDDK, Bankacılık Kanunu nun banka sandıklarının SSK ya devrini öngören geçici 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının iptal edilmesinin hali hazırda uygulanmakta olan ve yukarıda açıklanan ölçüm ve yöntemlerini değiştirmeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. XVII. Vergi Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar Kurumlar Vergisi Kanunu nun 4369 sayılı kanunla değişen 25. maddesi uyarınca kurumlar vergisi oranı, 2006 gelirleri için % 20 üzerinden hesaplanmıştır. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 (2006: %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Vergi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, kanunen kabul edilmeyen giderler ilave ve indirim konusu değerler düşüldüğünde vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa konsolide finansal tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz. Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte, ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir. XVIII. Borçlanmalara İlişkin İlave Açıklamalar Alım satım amaçlı finansal yükümlülükler olarak tanımlanan ve rayiç değer üzerinden yansıtılan türev finansal araçlara ilişkin yükümlülükler hariç, finansal yükümlülükler işlem maliyetleri dahil elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınmakta ve izleyen dönemlerde etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite, faiz oranı ve yabancı para kur riskine karşı genel anlamlı korunma teknikleri uygulanmaktadır. Ancak bunlar muhasebeleştirme açısından 39 Nolu Türkiye Muhasebe Standartı kapsamında riskten korunma işlemleri olarak tanımlanmamaktadır. Grup tarafından hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir. Grubun kendisinin ihraç ettiği borçlanmayı temsil eden araçları bulunmamaktadır. 18

17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (devamı) MUHASEBE POLİTİKALARI(devamı) XIX. Hisse Senetleri ve İhracına İlişkin Açıklamalar Cari dönemde Ana Ortaklık Banka tarafından 275,000 Bin YTL tutarında hisse senedi ihracı işlemi gerçekleşmiştir. Bu rapor tarihi itibariyle, bilanço tarihinden sonra ilan edilen hisse senetleriyle ilgili kar payları bulunmamaktadır. XX. Aval ve Kabullere İlişkin Açıklamalar Grup, aval ve kabullerini, müşterilerin ödemeleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirmekte olup, bilanço dışı yükümlülükleri içerisinde göstermektedir. XXI. Devlet Teşviklerine İlişkin Açıklamalar Grubun bilanço tarihi itibariyle yararlanmış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır. XXII. Raporlamanın Bölümlemeye Göre Yapılmasına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Grup, misyonu gereği, ağırlıklı olarak kurumsal ve bireysel bankacılık, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Bireysel Kurumsal Diğer Toplam Net faiz Gelirleri (92,864) 402, ,746 Net ücret ve komisyon geliri ve diğer faaliyet gelirleri 21,230 80, , ,316 Ticari kar/zarar - (63,846) 65,970 2,124 Temettü gelirleri Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı - - (135,163) (135,163) Diğer faaliyet giderleri - - (250,823) (250,823) Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklardan kar/zarar - - (33) (33) Vergi öncesi kar (71,634) 419,065 (210,925) 136,506 Vergi karşılığı - - (20,671) (20,671) Net dönem karı ,835 XXIII. Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar BDDK nın 2007/2 sayılı genelgesi uyarınca yabancı para cinsinden iştirakin tarihi maliyete göre düzenlenmesine istinaden TMS 8 uyarınca önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlemiş, ancak önceki dönem dipnotlarında Banka tarafından herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 19

18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart oranı % olarak gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2006: % 14.42) Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart oranının hesaplanması ile ilgili olarak, risk ağırlıklı varlıklar, yükümlülükler, gayri nakdi krediler; rasyoda belirtilen teminat gruplarına göre sınıflandırılarak ilgili risk grubunda değerlendirilmektedir. Risk Ağırlıkları Banka Konsolide 0% 20% 50% 100% 0% 20% 50% 100% Kredi Riskine Esas Tutar Bilanço Kalemleri (Net) 1,510,926 97,002 1,178,439 2,494,939 1,531,540 97,961 1,178,439 2,633,293 Nakit Değerler 49, , Vadesi Gelmiş Menkul Değerler T. C. Merkez Bankası 213, , Yurt İçi, Yurt dışı Bankalar, Merkez ve Şubeler - 96, , Para Piyasalarından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar 135, , Krediler 45,947-1,160,644 2,045,365 45,947-1,160,644 2,237,354 Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) ,749 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Satılmaya Hazır Menkul Değerler 894, , Vadeye Kadar Elde Tutul Menkul Değer 79, , Aktiflerimizin Vadeli Satışından Alacaklar , ,104 Muhtelif Alacaklar , ,500 Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları 52, ,795 49,969 53, ,795 51,138 İştirak. Bağlı Ortak. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (Net) , ,765 Maddi Duran Varlıklar , ,400 Diğer Aktifler 39, ,214 40, ,283 Nazım Kalemler 26, ,446 67, ,685 27, ,599 67, ,455 Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler 26, ,104 67, ,516 27, ,257 67, ,455 Türev Finansal Araçlar - 9, , Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar 1,537,796 1,087,448 1,245,503 2,867,624 1,558,651 1,073,560 1,245,512 3,012,748 Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Özet Bilgi Cari Dönem Önceki Dönem Banka Konsolide Banka Konsolide Kredi Riskine Esas Tutar (KRET) 3,707,865 3,850,216 2,473,703 2,655,054 Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET) 97, ,975 34,213 52,513 Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) (*) 709, , Özkaynak 822, , , ,508 Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) * (*) Temel gösterge yöntemine göre hesaplanmıştır. 20

19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı) KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı) I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı) 21 Banka Konsolide Banka Konsolide Önceki Dönem (**) Önceki Dönem (**) Cari Dönem Cari Dönem ANA SERMAYE Ödenmiş Sermaye 400, , , ,401 Nominal Sermaye 400, , , ,401 Sermaye Taahhütleri (-) Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 59,300 59,300 59,300 59,300 Hisse Senedi İhraç Primleri 5,177 6,323-1,157 Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedekler 24,028-23,459 25,788 I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) 9,624-9,055 11,384 II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) 14,404-14,404 14,404 Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 191, , , ,406 Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe 190, , , ,783 Dağıtılmamış Karlar Birikmiş Zararlar Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - (4,050) (3,300) (3,377) Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı Kar 108, ,835 77,369 33,431 Net Dönem Karı 108, ,835 52,001 43,557 Geçmiş Yıllan Karı ,368 (10,125) Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25 ine Kadar Olan Kısmı Sermayeye Eklenecek İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15 ine Kadar Olan Kısmı Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-) Net Dönem Zararı Geçmiş Yıllar Zararı Özel Maliyet Bedelleri (-) 4,720 4,823 3,005 3,097 Peşin Ödenmiş Giderler (-) 2,395 5, ,519 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) 9,070 9,142 5,645 6,376 Ana Sermayenin %10 unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-) Kanunun 56 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-) Ana Sermaye Toplamı 788, , , ,151 KATKI SERMAYE Genel Karşılıklar 31,882 32,168 17,103 17,351 Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i 13,445 13,445 13,471 13,471 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Bedelsiz Hisseleri Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı İkincil Sermaye Benzeri Borçlar Menkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45 i 5,424 4,809 3,407 3,053 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 4,796 4,809 3,092 3,053 Sermaye Yedeklerinin, Kar Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı Hariç) Katkı Sermaye Toplamı 50,751 50,422 33,981 33,875 ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE SERMAYE 839, , , ,026

20 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (devamı) KONSOLİDE BAZDA MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER (devamı) I. Konsolide Sermaye Yeterliliği Standart Oranına İlişkin Açıklama ve Dipnotlar (devamı) SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER 16,185 30,474 13,628 27,518 Konsolidasyon Dışı Bırakılmış Bankalar ve Finansal Kuruluşlardaki Ortaklık Payları Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler İle Bunlardan Satın Alınan Birincil Veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları Özsermaye Yöntemi Uygulanmış Ancak Aktif ve Pasifleri Konsolide Edilmemiş Bankalar ve Finansal Kuruluşlara İlişkin Ortaklık Payları - 11,273-11,307 Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri (*) - - 4,219 4,219 Diğer TOPLAM ÖZKAYNAK 822, , , ,508 (*)30 Eylül 2007 itibariyle Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklardan Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin geçiçi birinci maddesine göre elden çıkarılacak gayrimenkuller yönetmelikteki tarihlerden itibaren edinilmiş sayılarak sermayeden indirilen değerler arasına eklenmemiştir. (**) Banka Üçüncü Bölüm XXII. Dipnotta detaylı açıklandığı üzere önceki dönem dipnotlarında herhangi bir değişiklik yapmamıştır. 22

Şekerbank T.A.Ş. 2008 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu

Şekerbank T.A.Ş. 2008 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu 2008 Yılı 1. Çeyrek Faaliyet Raporu ŞEKERBANK 2008 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri İhtiva Eden Bankanın

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren üç aylık dönem Sona eren altı aylık dönem m. 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 30 Haziran 2012 30 Haziran 2011 Faiz

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ŞEKERBANK T.A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

Şekerbank T.A.Ş. 2008 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

Şekerbank T.A.Ş. 2008 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu Şekerbank T.A.Ş. 2008 Yılı 3. Çeyrek Faaliyet Raporu 1 ŞEKERBANK 2008 YILI 3. ÇEYREK FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Banka nın Kuruluş Tarihi, Başlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen Değişiklikleri

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Faaliyet Raporu 07 Mayıs 2010 Bu rapor 1 sayfa sınırlı bağımsız denetim raporu, 44 sayfa finansal tablo ve dipnotlar ile banka yönetim kurulu başkanı

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ŞEKERBANK T.A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul ŞEKERBANK T.A.Ş. 1 OCAK-31

Detaylı

OYAK BANK A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI

OYAK BANK A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Oyak Bank A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul OYAK BANK

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/226-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Finansal Kiralama, Faktoring Ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor

I. Sınırlı bağımsız denetim raporu. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor I. Sınırlı bağımsız denetim raporu II. Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal rapor İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler Sayfa No I. Bankanın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI

Detaylı