ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği"

Transkript

1 ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği 1 Aralık 2014 Ankara

2 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği İçerik Erasmus+ Programı Eğitim ve Öğretim; Amaç ve Öncelikler Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Uygunluk Ölçütleri Bütçe Hibe Ölçütleri Proje Başvurusu

3 ERASMUS+ PROGRAMI ANA EYLEM 1 (KA1) BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

4 ERASMUS+ Eğitim, Öğretim ve Gençlik Spor Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylem 2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Ana Eylem 3 Politika Reformlarına Destek Okul Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Yetişkin Eğitimi Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Yüksek Öğrenim Öğrenci ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Gençler ve Gençlik Çalışanları İçin Hareketlilik Projeleri

5 Erasmus+ Eğitim ve Öğretim Erasmus+ Programının Eğitim ve Öğretim Alanındaki Özel Amaçları Temel beceri ve yeterliliklerin işgücü piyasasındaki arz-talep uyumuna ve toplumsal bağların güçlendirilmesine yapacakları katkıya özel bir önem vererek; özellikle öğrenme hareketliliğine daha fazla fırsat sunmak ve eğitim-öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek suretiyle, bu yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek; Özellikle eğitim ve öğretim sağlayıcılar ile diğer paydaşlar arasında artan ulus ötesi işbirliği aracılığıyla, eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları seviyesinde kalitede iyileşmeleri, yenilik mükemmelliğini ve uluslararasılaşmayı teşvik etmek; Özellikle politika alanında daha güçlü işbirliği, Birliğin şeffaflığının daha iyi kullanılması ve tanınma araçları ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılması suretiyle, ulusal seviyedeki politika reformlarını tamamlamak ve eğitim-öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek üzere tasarlanmış olan Avrupa hayat boyu öğrenme alanının oluşmasını teşvik etmek ve bu konudaki bilinci artırmak; Birliğin geniş dil çeşitliliği ile kültürlerarası farkındalığı teşvik etmek ve dillerin öğretimi ve öğrenimi konularında iyileşme sağlamak.

6 Erasmus+ Eğitim ve Öğretim Erasmus+ Programının Eğitim ve Öğretim Alanındaki Öncelikleri Öğrenme çıktılarına dayanarak ve yenilikçi ve öğrenci merkezli pedagojik yaklaşımlar kullanarak uygun değerlendirme ve belgelendirme yöntemlerini geliştirme, eğitim ve öğretimin tüm alanlarında girişimcilik gibi temel ve çapraz becerileri, dijital becerileri ve çok dilliliği geliştirmek; BİT tabanlı öğretme ve değerlendirme uygulamalarını desteklemek ve dijital içerik kullanıcılarının ve üreticilerinin hak ve yükümlülüklerinin saydamlığını teşvik etmek suretiyle eğitim ve öğretim alanlarında öğrenmenin ve açık eğitim kaynaklarına erişimin desteklenmesi aracılığıyla öğretme ve öğrenmede bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) anlayışını güçlendirmek ; Beceri ve yeterliliklerin sınırlar arasında kolayca tanınmasını sağlamak için AB seviyesinde ve ulusal seviyedeki şeffaflık ve tanınma araçları arasında daha güçlü bir bütünlüğü desteklemek; Özellikle ortaklıklar ve maliyet paylaşımı aracılığıyla eğitim ve öğretimde hibe tahsisi ve yatırımın yeni ihtiyaçlara göre ayarlanmasını ve beceri gelişimine yönelik daha iyileştirilmiş hibe tahsisi yaklaşımlarının geliştirilmesini desteklemek; bütün ilgili paydaşların katılımı ile Avrupa seviyesinde ve ulusal seviyede eğitim ve öğretimde etkin ve sürdürülebilir yatırım ile ilgili tartışmaları teşvik etmek;

7 Erasmus+ Eğitim ve Öğretim Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili öncelik: Eğitim ve istihdam arasında ortaklıklar geliştiren projelere (özellikle işletmeler ve sosyal ortaklar), Mesleki eğitim ve öğretim politikalarının ulusal, bölgesel veya yerel ekonomik gelişme stratejileri ile uyumlu hale getirilmesi suretiyle potansiyel büyüme alanlarının ya da beceri konusunda eksiklik yaşanan alanların üzerine odaklanan kısa dönemli orta öğretim sonrası veya yükseköğretim seviyesinde yeterliliklerinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine (EQF) uygun olarak geliştirilmesine öncelik verilecektir;

8 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Öğrenciler, çıraklar, stajyerler, gönüllüler ve gençler ile ilgili olarak beklenen çıktılar: Daha iyi öğrenme performansı; Güçlendirilmiş istihdam edilebilirlik ve kariyerde ilerleme beklentileri; Artırılmış girişim ve girişimcilik ruhu Kişisel gelişimin ve özgüvenin artırılması Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması; Güçlendirilmiş kültürlerarası farkındalık; Aktif toplumsal katılımın artırılması; Avrupa projesine ve AB değerlerine yönelik farkındalığın artırılması; Yurt dışında geçirilen hareketlilik dönemi sonrasında, gelecekteki (örgün/yaygın) eğitim veya öğretimlerde yer almaya yönelik motivasyonun artırılması.

9 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki personel, uzmanlar ve gençlik çalışanları ile ilgili olarak hareketlilik faaliyetlerinin beklenen çıktıları: Mesleki profilleri ile bağlantılı geliştirilmiş yeterlilikler (öğretme, öğretim, gençlik çalışması vb.); Ülkeler arasında eğitim, öğretim veya gençlik konusundaki uygulamaların, politikaların ve sistemlerin daha kapsamlı şekilde anlaşılması; Eğitim kurumlarının modernizasyonu ve uluslararası açılımının getirdiği değişikliklerin yapılması için kapasite artırımı; Sırasıyla örgün, yaygın eğitim ve mesleki eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağlantının artırılmasının öneminin kavranması; Öğrenciler, stajyerler, çıraklar ve okul öğrencileri, yetişkin öğreniciler, gençler ve gönüllülerin lehine yaptıkları çalışmaların kalitesinin artırılması; Sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin öneminin daha iyi anlaşılması; Dezavantajlı kişilerin ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesinin artırılması; Öğrenicilere yönelik hareketlilik faaliyetlerine daha fazla destek ve teşvik verilmesi; Mesleki gelişim ve kariyer gelişimi konusundaki fırsatların artırılması; Yabancı dil yeterliliklerinin geliştirilmesi; Günlük çalışmalarında daha fazla motivasyon ve tatmin.

10 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Katılımcı kuruluşlar açısından beklenen çıktılar: Kurum içerisinde işe bağlılığın yüksek olduğu daha modern, dinamik ve profesyonel bir ortam oluşturma: İyi uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere entegre etmeye hazır hale gelme; Farklı sosyal, eğitimsel alanlarda ve istihdam alanlarında faal olan kuruluşlar ile sinerjilere açık hale gelme; Bireysel ihtiyaçlar ve kurumsal hedefler ile bağlantılı olarak personellerinin mesleki gelişimini stratejik açıdan planlayabilme; Mümkünse, dünyanın her yerinden başarılı üniversite öğrencileri ve akademik personel çekme yeteneğine sahip olma.

11 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Hareketlilik Projelerinin Amaçları Eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetleri, her yaştan insanın aktif olarak işgücü piyasasına ve bütünüyle topluma katılması için gerekli araçların sağlanmasında anahtar bir rol oynamaktadır. Bu eylem altındaki projeler, belirlenen amaçlara yönelik olarak öğrenicileri (öğrenciler, stajyerler, çıraklar, gönüllüler ve gençler) ve personeli (öğretmenler, akademisyenler, eğitmenler, gençlik çalışanları; eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan kurumlarda çalışan insanlar) hedef alan ulus ötesi hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmekte ve aşağıdaki hususları amaçlamaktadır:

12 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Amaçlar Öğrenicilerin kişisel gelişimini ve Avrupa işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğini iyileştirmek amacıyla, yeterliliklerin edinilmesi (bilgi, beceri ve davranış) konularının desteklenmesi; Avrupa çapında eğitim, öğretim ve gençlik faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, bu alanlarda çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi; Özellikle katılımcıların yabancı dil alanındaki yeterliklerinin artırılması; Katılımcıların diğer kültürler ve ülkeler ile ilgili farkındalıklarını ve anlayışlarını artırmak, onlara topluma aktif katılım, Avrupa vatandaşlığı ve kimlik anlayışını geliştirmeleri için uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı sunmak; Avrupa içinde ve dışında bireylerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve programlar sunabilmeleri için eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlara ilgiyi artırmak, bu kuruluşların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek; Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişleri güçlendirmek; Yurtdışı öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak.

13 Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Hareketlilik Projesinin Aşamaları Hazırlık (Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcı seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, yurtdışına çıkmadan önce katılımcıların hazırlanması), Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması Değerlendirme (Faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması) Proje süresi: 1 veya 2 yıl

14 ANA EYLEM 1 (KA1) BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

15 Öğrenici Hareketliliği Mesleki Eğitim Stajı Mesleki lisesi öğrencileri ve çırakların, başka bir ülkedeki bir işyeri veya bir meslek okulunda mesleki eğitim stajı yapmaları (Okulun işletmelerde staj programının olması gerekir.); Faaliyetin kalite seviyesini yüksek tutabilmek için daha önce gönderen ve ev sahibi kurumlar tarafından üzerinde mutabık kalınmış bir kalite çerçevesi içerisinde düzenlenmesi (Öğrenme Anlaşması); Öğrenme çıktılarının kurumsal seviyede resmi olarak tanınıp doğrulanması; Yurt dışındaki hareketlilik döneminin çırağın veya mesleki eğitim öğrencisinin kayıtlı olduğu derse uygunluğunu sağlamak için gereken şekilde ders içeriklerinin eşleştirilmesi; Gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirmek ve işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak için, yeni mezun mesleki lisesi öğrencileri ve çıraklar Hareketlilik faaliyetine katılabilirler.

16 Personel Hareketliliği Mesleki eğitim personeli yurtdışında iki tür faaliyet yapabilir: Yurtdışında Öğretmenlik/Eğitmenlik Mesleki eğitim okullarındaki personelin yurt dışındaki ortak bir meslek okulunda öğretmenlik yapması Mesleki eğitim kurumu dışındaki işletmelerde görevli personel yurt dışındaki bir mesleki eğitim kurumunda öğretmenlik veya eğitmenlik yapabilir. Yurtdışında Personel Eğitimi Bu Faaliyet, mesleki eğitim personelinin yurt dışında bir işletmede ya da diğer herhangi bir mesleki eğitim kurumunda işe yerleştirilmesini veya burada bir işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmesini sağlamak suretiyle mesleki gelişimini desteklemektedir.

17 Personel Hareketliliği Erasmus+ Programı personelin aşağıda belirtilen niteliklere sahip öğrenme hareketliliğini desteklemektedir: - Ortak kurumların stratejik yaklaşımı içerisinde şekillenen (misyonlarını modern hale getirmeyi ve uluslararası hale getirmeyi amaçlayan); - Açıkça belirlenmiş kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap veren; uygun seçim, hazırlık ve izleme tedbirlerine sahip olan; - Katılımcı personelin öğrenme çıktılarının düzgün bir şekilde tanınmasını ve bunların kurum içerisinde yaygınlaştırılarak geniş ölçekte kullanılmasını sağlayan.

18 Katılımcı Kurumlar Başvuran Kurum Gönderen Kurum Aracı Kurum Ev Sahibi Kurum

19 Katılımcı Kurumlar Başvuran Kurum Başvuru yapma, Hibe Sözleşmesi imzalama, Sözleşmeyi yönetme ve raporlama görevlerini yapar. Ulusal konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Koordinatör aynı zamanda katılımcı gönderebilir. Ev Sahibi Kurum Mesleki eğitim öğrenci ve personelini kabul eden ve onlara bir faaliyet programı sunan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden (öğretmenlik/eğitmenlik) faydalanan yurtdışındaki kurum

20 Katılımcı Kurumlar Gönderen Kurum Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Aracı Kurum İş gücü piyasası veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren kurum. Ulusal konsorsiyumun ortağı olduğu halde katılımcı göndermez. Rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

21 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ

22 Genel Uygunluk Ölçütleri Yurtdışı Faaliyetler Mesleki eğitim öğrenicilerinin yurtdışı mesleki eğitim kurumlarındaki stajı Mesleki eğitim öğrenicilerinin yurtdışı firmalardaki stajı Öğretmenlik/eğitmenlik görevlendirmeleri Personelin yurtdışı eğitimi

23 Genel Uygunluk Ölçütleri Uygun Ortak Kurumlar Mesleki eğitim ve öğretim alanında faal olan herhangi bir kamu veya özel kurum (Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu); veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kurum. Üniversiteler Mesleki Eğitim Hareketlilik Projelerinde yer alamazlar. Her bir kurum bir Program Ülkesinde faaliyet gösteriyor olmalıdır.

24 Genel Uygunluk Ölçütleri Kimler başvuru yapabilir? Öğrenici ve personeli yurtdışına gönderecek olan bir mesleki eğitim kurumu Ulusal hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü

25 Genel Uygunluk Ölçütleri Diğer başvuru ölçütleri Bir mesleki eğitim kurumu veya ulusal hareketlilik konsorsiyumu her dönem için bir kez başvuru yapabilir. Bir mesleki eğitim kurumu aynı anda başvuran birden fazla konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir.

26 Genel Uygunluk Ölçütleri Ortak kurumların sayısı Gönderen (mesleki eğitim kurumu) ve ev sahibi olmak üzere farklı Program ülkesinden en az iki kurum Ulusal konsorsiyum halinde başvuru yapılacaksa en az üç mesleki eğitim kurumu projede yer almalıdır. Konsorsiyum koordinatörü mesleki eğitim kurumu ise en az iki mesleki eğitim kurumu asgari şartı sağlamış olur.

27 Genel Uygunluk Ölçütleri Proje konsorsiyum halinde sunuluyorsa; Başvuru formunda Konsorsiyumun seçilmesi Konsorsiyumun tüm üyeleri Türkiye de faaliyet gösteriyor olmalı En az 3 Mesleki Eğitim Kurumu (Başvuru sahibi mesleki eğitim kurumu ise projede en az 2 mesleki eğitim kurumu yer almalıdır.)

28 Hareketlilik Konsorsiyumu Bir Mesleki Eğitim kurumunun tek başına başvuru yapması dışında, bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu da Mesleki Eğitim Hareketlilik projesi için başvuru yapabilir. Hareketlilik konsorsiyumlarının amacı, hareketlilik faaliyetlerinin düzenlenmesini kolaylaştırmak ve her bir gönderen Mesleki Eğitim kurumunun tek başına yapabileceklerine kıyasla daha fazla katma değer sağlamaktır. Ulusal hareketlilik konsorsiyumunun üyelerinin hareketliliğin düzenlenmesine ilişkin hizmetleri derlemesi ya da paylaşması ve temas kişileri ile karşılıklı işbirliği ve paylaşımlar aracılığıyla bu hizmetleri uluslararasılaştırmaları beklenmektedir. Ortak faaliyetler tipik olarak hareketliliğin idari, akdi ve mali yönetimini, katılımcıların ortak seçimini ve/veya hazırlanmasını ve onlara rehberlik yapılmasını ve aynı zamanda, ilgili durumlarda, işletmeler bulmak ve işletmeler ile katılımcıları eşleştirmek için bir merkezi noktayı içermektedir. Hareketlilik konsorsiyumu gelen stajyer ve personel için kolaylaştırıcı olarak da hareket edebilir. Bu görev hareketlilik konsorsiyumu ortaklarının yerleşik olduğu bölgede bir ev sahibi kurum bulmayı ve ihtiyaç durumunda yardım sağlamayı içermektedir.

29 Hareketlilik Konsorsiyumu Konsorsiyum koordinatörü, muhtemelen diğer gönderen kurumlar veya aracı kuruluşlarla birlikte, işletmeler ile olan temasları geliştirme, stajlar için fırsatlar ve personel için de eğitim yerleri bulma, bu faaliyetleri teşvik etme ve bilgi sağlama vb. konularda aktif rol oynamalıdır. Her bir gönderen Mesleki Eğitim kurumu hareketlilik dönemlerinin kalitesinden, içeriklerinden ve tanınmasından sorumludur. Konsorsiyumun her bir üyesi, rol ve sorumlulukları ve idari ve mali düzenlemeleri belirlemek amacıyla konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalamalıdır. Bu anlaşma işbirliği usulleri hazırlık, kalite güvencesi ve hareketlilik dönemlerinin takibi için mekanizmalar gibi konuları düzenleyecektir.

30 Uygunluk Ölçütleri - Öğrenici Hareketliliği Faaliyet süresi 2 haftadan 12 aya Faaliyetin gerçekleşeceği yer Türkiye dışında bir Program Ülkesi (28 AB ülkesi, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya)

31 Uygunluk Ölçütleri - Öğrenici Hareketliliği Uygun katılımcılar Türkiye de ikamet eden; Mesleki eğitim öğrencileri (çalışma temelli eğitimleri olan stajyer öğrenciler) Çıraklar Yurtdışında mesleki eğitim öğrenicilerine refakat edecek kişiler Yeni mezun öğrenci ve çıraklar (Mezunlar mezuniyetlerinden itibaren bir yıl içinde yurtdışı stajlarını tamamlamalıdırlar.)

32 Uygunluk Ölçütleri Personel Hareketliliği Faaliyet süresi 2 günden 2 haftaya (seyahat süresi hariç) Faaliyetin gerçekleşeceği yer Türkiye dışında bir Program Ülkesi (28 AB ülkesi, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya)

33 Uygunluk Ölçütleri Personel Hareketliliği Faaliyet süresi 2 gün - 2 ay (seyahat süresi hariç) Faaliyetin gerçekleşeceği yer Türkiye dışında bir Program Ülkesi (28 AB ülkesi, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya)

34 Uygunluk Ölçütleri Personel Hareketliliği Uygun katılımcılar Gönderen kurumda çalışan mesleki eğitimden sorumlu personel (örn; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevleri olanlar vb.) Mesleki eğitimden sorumlu olmadığı halde resmi veya kamu kurumlarında görev yapan kişiler yurtdışında ancak öğretmenlik veya eğitmenlik yapabilirler.

35 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİLERİ VE PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ BÜTÇE

36 Bütçe Kalemleri Kurumsal Destek Hazırlık (pedagojik, kültürlerarası, dil), Hareketlilik faaliyeti süresince katılımcıların desteklenmesi, öğrenme çıktılarının geçerli hale getirilmesi dahil Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama 100. katılımcıya kadar, her katılımcı için katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200

37 Bütçe Kalemleri Kurumsal destek kaleminin kullanılacağı faaliyet örnekleri: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için özel düzenlemeler.

38 Bütçe Kalemleri Bireysel Destek Katılımcıların yurtdışı faaliyeti sırasında kullanacakları harcırah. Ülke ve süreye göre değişir. Birim maliyet üzerinden hesaplanır. Tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır.

39 Bütçe Kalemleri Seyahat Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan seyahat harcamaları Tutarlar: 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına KM ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcı (distance calculator) kullanılır.

40 Bütçe Kalemleri Özel İhtiyaç Desteği Seyahat ve harcırahla kapsamındaki harcamalar dahil engelli katılımcılar ve refakatçilerle doğrudan ilişkili ek harcamalar Başvuru formunda gerekçelendirilmeli Engelli ve refakatçi katılımcılar için seyahat ve bireysel destek kalemlerinden hibe talep edilmemişse seyahat ve harcırah kapsamındaki harcamalar bu kalemden talep edilmelidir. Uygun harcamaların %100 üne kadar ek katkı Gerçek harcama (Belge karşılığı) Not: Refakatçiler için seyahat ve bireysel destek kalemlerinden hibe talep edilebilmesi için Faaliyet Tablosunda refakatçi sayısının girilmesi gerekir. Ev sahibi kurum başına bir refakatçi talep edilebileceği unutulmamalıdır.

41 Bütçe Kalemleri İstisnai Giderler Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını desteklemeye yönelik harcamalar Bu öğrenicilerin ve refakatçilerinin seyahat ve bireysel destek harcamaları dışındaki harcamaları için Uygun harcamaların %100 üne kadar Başvuru formunda gerekçelendirilmeli Gerçek harcama (Belge karşılığı)

42 Bütçe Kalemleri Özel İhtiyaç Desteği Seyahat ve harcırahla kapsamındaki harcamalar dahil engelli katılımcılar ve refakatçilerle doğrudan ilişkili ek harcamalar Engelli ve refakatçi katılımcılar için seyahat ve bireysel destek kalemlerinden hibe talep edilmemişse seyahat ve harcırah kapsamındaki harcamalar bu kalemden talep edilmelidir. İstisnai Giderler Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını desteklemeye yönelik harcamalar Bu öğrenicilerin ve refakatçilerinin seyahat ve bireysel destek harcamaları dışındaki harcamalar bu kalemden talep edilir. Başvuru formunda gerekçelendirilmeli Uygun harcamaların %100 üne kadar Gerçek harcama (belge karşılığı)

43 Bütçe Kalemleri Dil Desteği Yurtdışı Faaliyete gitmeden önce veya Faaliyet boyunca katılımcıların eğitim almak veya öğrenim görmek için kullanacakları dil bilgilerini iyileştirmek amacıyla sunulan destek Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan altı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe (NL)) dışındaki dilleri kapsar. 1 ay ve üzeri Hareketlilik faaliyetine katılacak öğrenciler için kişi başı 150

44 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİLERİ VE PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ HİBE ÖLÇÜTLERİ

45 Hibe Ölçütleri Uygunluk (en fazla 30 puan) Projenin Tasarım ve Kalitesi (en fazla 40 puan) Etki ve Yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Projenin hibe almaya hak kazanabilmesi için; Her bir ölçüt için maksimum puanın en az yarısını Toplamda en az 60 puan alması gerekir.

46 Uygunluk (En fazla 30 puan) Proje teklifinin, Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle uygunluğu Proje teklifi, Eylem in amaçlarıyla ve Program Rehberi B Bölümünde tanımlanan faaliyet öncelikleriyle uyumludur. Başvuru, açık bir şekilde mesleki eğitim ve öğretim kapsamındadır ve mesleki eğitim öğrenici ve personeline yöneliktir.

47 Uygunluk (En fazla 30 puan) Proje teklifinin, ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu Proje teklifi mesleki eğitim ve öğretim alanındaki ortak kurumların ve katılımcıların açık bir şekilde belirlenmiş ihtiyaçlarını ve amaçlarını ele almaktadır

48 Uygunluk (En fazla 30 puan) Teklifin, katılımcılar açısından yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmek için ne ölçüde uygun olduğu Katılımcıların beklenen öğrenme çıktıları açık bir şekilde belirtilmiş ve bu çıktılar Mesleki eğitim öğrenici veya personelinin belirlenmiş ihtiyaçlarıyla uyumludur. Proje teklifi, mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için mesleki eğitim personeline uygun eğitim fırsatları sağlamaktadır. ve/veya Proje teklifi kişisel gelişim ve istihdamları için bilgi ve beceriler elde etmeleri amacıyla öğrenicilere uygun fırsatlar sağlamaktadır.

49 Uygunluk (En fazla 30 puan) Teklifin, ortak kurumların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini güçlendirmek için ne ölçüde uygun olduğu Proje teklifi, mesleki eğitim ve öğretim alanında kapasitelerini güçlendirme ve uluslararası ortaklarıyla başarılı bir şekilde işbirliği kurabilme konularında katılımcı kurumları açık bir şekilde desteklemektedir.

50 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Proje teklifinin tüm aşamalarının açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi (hareketlilik faaliyetlerinin hazırlanması, uygulanması ve takibi) Teklif, amaçları gerçekleştirmek için projenin tüm aşamalarının uygun bir şekilde tasarlandığını göstermektedir. Faaliyet programı açık, kapsamlı ve gerçekçidir. Proje açık ve iyi planlanmış bir zaman çizelgesi içermektedir. Teklif, projenin gelişimini izlemek ve karşılaşılacak problemleri çözmek için açık bir yöntem, düzenli ve somut faaliyetler ön görmektedir.

51 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Proje hedefleri ve teklif edilen faaliyetler arasında tutarlılık Teklif edilen faaliyetler projenin amaçlarını gerçekleştirmek için uygundur. Teklif edilen faaliyetler projeyle ilgili kurumlar ve katılımcıların belirlenen ihtiyaçlarını ele almak için uygundur. Faaliyetlerin türü, sayısı ve süresi uygun, gerçekçi ve ortak kurumların kapasiteleriyle uyumludur. Proje, yapılacak masrafa değer gözüküyor.

52 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Uygulamaya yönelik düzenlemelerin yönetimi ve destek usullerinin kalitesi Teklif, yüksek kalitede hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirmek için katılımcı kurumlar tarafından yeterli önlemlerin devreye sokulacağı ve uygun kaynakların tahsis edileceğini göstermektedir.

53 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Katılımcılara sunulan hazırlığın kalitesi Teklif, hareketlilik faaliyetine başlamadan önce dil, kültürel ve pedagojik hazırlık dahil, katılımcılara yönelik gerektiği şekilde ve kaliteli bir hazırlık faaliyeti yapılacağını göstermektedir.

54 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Öğrenme çıktılarının tanınması ve onaylanmasına ilişkin düzenlemelerin kalitesinin yanısıra Avrupa şeffaflık ve tanınma araçları kullanımının tutarlılığı Teklif, katılımcıların öğrenme çıktılarının uygun bir şekilde tanınacağını ve onaylanacağını göstermektedir. Varsa, Avrupa tanınma araçları- ECVET veya Europass kullanılacak.

55 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Hareketlilik faaliyetlerine katılımcıları seçmek ve/veya bunları dâhil etmek için kullanılan tedbirlerin yerindeliği Teklif, her bir kurumun hareketlilik faaliyetlerine katılacak öğrenici veya personeli seçiminden kullanacakları kriterleri açıkça tanımlıyor. Kriterler adil ve şeffaftır ve projenin ele aldığı ve hedeflenen öğrenme çıktılarını yüksek düzeyde başarma potansiyeline sahip katılımcıların seçimine imkan veren niteliktedir.

56 Projenin Tasarım ve Kalitesi (En fazla 40 puan) Varsa, katılımcı kurumlar arasında ve diğer ilgili paydaşlarla işbirliği ve iletişimin kalitesi Teklif, ortak kurumlar arasında uygun işbirliği düzenlemelerinin yapıldığını göstermektedir. Teklif, ortak kurumlar arasında uygun iletişim kanallarının olduğunu göstermektedir. Teklif, tüm ortak kurumlar arasında dengeli bir görev ve sorumluluk dağılımının yapıldığını göstermektedir.

57 Etki ve Yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi Teklif, hareketlilik faaliyetleri kapsamındaki öğrenme çıktıları başta olmak üzere proje sonuçlarının ve ortak kurumlar tarafından yapılacak destek faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirmek için yeterli faaliyetleri içermektedir.

58 Etki ve Yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Teklifin, proje döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve ortak kurumlar üzerindeki etkisi Projenin katılımcı kurum ve kişiler üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmektedir. Teklif, projenin tamamlanmasından sonraki süreç dahil olmak üzere projenin etkisini devam ettirmek için alınacak önlemleri tanımlamaktadır. Mesleki eğitim personelinin hareketliliği söz konusu ise; proje, uzun vadeli bir perspektifle gönderen kurumların öğrenicilerine fayda sağlayacaktır.

59 Etki ve Yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Teklifin, yerel, bölgesel, ulusal, seviyelerde ve/veya Avrupa düzeyinde projede doğrudan yer alanların dışındaki ortak kurumlar ve bireyler üzerindeki etkisi Teklifin, doğrudan projede yer alanlar dışındaki kurum ve kişilere fayda sağlaması muhtemeldir. İlgili potansiyel kurum ve kişiler teklifte belirtilmiştir.

60 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİLERİ VE PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURUSU

61 Proje Başvurusu Avrupa Komisyonu Kimlik Tanımlama Sisteminden (ECAS) kullanıcı adı ve şifre alınması ECAS tan alınacak kullanıcı adı ve şifre ile Katılımcı Portalı nda (URF) kurum kaydının yapılarak 9 haneli PIC numarası alınması (PIC numarası olanlar aynı numarayla başvuru yapabilir.) Portal a Tüzel Kişilik Belgesi ve Finansal Tanımlama Formu nun yüklenmesi (Belgeleri daha önce yüklemiş olanlar sadece güncelleme yapar) TURNA dan 2015 Başvuru Formunun indirilmesi (Erasmus+ Programı resmi internet sayfası - Başvuru Formu modeli) Online başvuru (Elden teslim, posta, e-posta veya faks kabul edilmez.) Son başvuru tarihi: 04 Mart 2015, 12:00 (Brüksel saati) Başvuru yöntemi Ulusal Ajans ın internet sitesinde yayınlanacaktır.

62

63

64

65 Dikkat! Proje, mesleki eğitime yönelik olmalı. Katılımcılar, mesleki eğitim öğrenici ve/veya personelinden oluşmalı. Yurtdışı faaliyetler, öğrenicilerin stajı, personel eğitimi, öğretmenlik/eğitmenlik birini veya bir kaçını içermeli. Mesleki eğitim hareketlilik projeleri mesleki eğitim kurumu dışındaki kurumların personel eğitimini kapsamaz. Mesleki eğitim personeli olmayan kişiler yurtdışında sadece öğretmenlik/eğitmenlik yapabilir. Mesleki eğitim personelinin gönderen kurumda çalışıyor olması gerekir. Öğrenicilerin istihdamına katkı sağlayacak projelerin hazırlanması. Proje konusunu belirlerken kapsamlı bir alan araştırması yapılması. Sektör temsilcileriyle görüşüp hangi alanlarda kalifiye elamana ihtiyaç olduğunun tespiti. Bir kurum tek başına başvuru yapıyorsa başvuru yapan mutlaka mesleki eğitim kurumu olmalı. Konsorsiyum halinde başvuru yapılıyorsa projede en az 3 mesleki eğitim kurumu yer almalı (başvuran kurum dahil). Başvuru formunda kurum türünün dikkatli seçilmesi (mesleki eğitim kurumu olup olmadığı)

66

GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Gençlere ve gençlik çalışanlarına yönelik hareketlilik projesi GENÇLERE VE GENÇLİK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki üç faaliyetten birini veya daha fazlasını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes)

ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) ERASMUS YOĞUN PROGRAMLAR (Intensive Programmes) Doç. Dr. Salih ŞAHİN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı slhsahin@gmail.com Page 1 İÇERİK Proje ve AB Projeleri Erasmus

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü o AKTS Nedir? o AKTS Sisteminin Özellikleri o AKTS Kredisi Nedir? o AKTS Notlandırma Sistemi

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI Sektörel Beceri Ortaklıkları

ERASMUS+ PROGRAMI Sektörel Beceri Ortaklıkları ERASMUS+ PROGRAMI Sektörel Beceri Ortaklıkları Tanım Amaçlar Sektörler Faaliyetler Proje Katılımcı Kuruluşları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru Şekli Sunu İçeriği Beceri İhtiyaçları İş Gücü Piyasasının

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Endüstri Mühendisliği'ne Giriş IE 103 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları

Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Sunum Becerileri (ENG 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sunum Becerileri ENG 202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 101, ENG 102,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Persnel eğitim alma hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş ders verme srumluluğu bulunmayanların (araştırma görevlileri/

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DENEME SINAVI A2 BÖLÜMÜ SORULARI Teorik Soru Sayısı: 30 İstenilen Başarı Oranı : % 70 ( 21 Soru ) 1 KONULAR İşe Alım Süreci İşyeri Ziyaretleri Personel İhtiyaç Analizi Meslek

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi

YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER. Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM EKOSİSTEMİMİZDEKİ YAKIN ZAMANDAKİ GELİŞMELER Prof. Dr. Hasan Mandal YÖK Yürütme Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Rekabet odaklı kamu kaynakları Uluslararasılaşma Eğitim-öğretim

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca II BİS312 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI

HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI HAYATBOYU ÖĞRENME / ERASMUS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ ÜÇÜNCÜ (3.) İLANI İLAN TARİHİ: 10/10/2013 BİRİMLERE SON BAŞVURU TARİHİ: 14/02/2014 GENEL HÜKÜMLER: Erasmus öğrenci staj hareketliliği

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA. EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU

TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA. EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU TR 52 BÖLGESİ (KONYA-KARAMAN) 2010-2013 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA EĞİTİM, GENÇLİK ve İSTİHDAM KOMİSYONU RAPORU KONYA-KARAMAN, 20 1 MEVKA EĞİTİM, İSTİHDAM VE GENÇLİK KOMİSYONU SONUÇ RAPORU

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2

1) Öğrenci kendi başına proje yapma becerisini kazanır. 1,3,4 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Projesi BIL401 7 0+4 2 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GİRİŞ Sivil toplumun küresel gündemde giderek artan rolü ile birlikte gönüllü oluşumlar olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) birçok alanda devlet kurumları kadar söz sahibi olduğu görülmektedir. İnsani

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı