Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme. Toplantısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme. Toplantısı"

Transkript

1 Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti caret A.Ş. ATIK YÖNETİMİ PANELİ SUNUMU LERIMAN Bilgilendirme REW 7. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı 20 Ekim 2008 Nurdan Kabacıoğlu (Çevre Toplantısı Mühendisi) 11 Haziran 2011

2 1999 yılında Arçelik A.Ş. ile LG Electronics in %50-50 ortaklığıyla kurulan Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye nin İlk ve En Büyük Entegre Klima Fabrikasıdır. 2 milyon adet /yıl (2 vardiya) ev tipi klima üretim kapasitesi ile Yakın Doğu ve Avrupa nın En Büyük Klima Üretim Tesisidir Yurtiçi montaj pazar payı %51, yılında 50 nin üzerinde ülkeye ihracat Faaliyet Alanı: Ev Tipi ve Ticari Tip Klima Üretimi Vizyon: İklimlendirme alanında ilk tercih olmak Misyon: Koç Holding ve LGE ortak stratejileri ile; -Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan -Teknolojik ve rekabetçi -Çevre dostu iklimlendirme çözümleri geliştirmek ve üretmek

3 Çevre Mevzuatındaki Gelişmeler? Sürecin Gelişimi; Avrupa Birliği Müktesebatı na uyum çalışmaları kapsamında 2006 yılında Çevre Faslı ile ilgili çalışmalara başlanmış, Çevre Faslı nın 2009 yılında Brüksel de gerçekleştirilen Hükümetler arası Katılım Konferansı nda resmen müzakereye açılmasının akabinde çevre ile ilgili düzenleme / uyumlaştırma çalışmaları hız kazanmıştır. AB Çevre Mevzuatı uyum süreci kapsamında 2007 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Çevre Uyum Stratejisi oluşturulmuştur tarih aralığındaki yatırım ihtiyacı 58 milyar Euro olarak öngörülmektedir. Uyum sürecinin en önemli çıktısı; çevre dostu ürün üretilmesinde temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, üretimde verimliliğin arttırılması olacaktır.

4 Çevre Mevzuatındaki Gelişmeler? Genel Değerlendirme; Çevre Mevzuatı (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Karar, Genelge vb.) sanayicinin el kitabı niteliğinde olduğu için, mevzuattaki gelişmeler; çevre dostu ürün ve temiz üretim sürecinde sanayiciye yön göstermesi, ihtiyacı karşılayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Yönetmelik ve tebliğlerdeki uygulama sistemleri, yükümlülük tarihleri, mevcut koşulların doğru analizinin ardından belirlenmelidir. Aksi takdirde ertelemeler yapılmakta değişiklik yönetmelikleri yayımlanmaktadır. Mevcut bir yönetmelik üzerinde sıklıkla değişiklikler yapılması, karmaşa ve takip zorluğu yaratmaktadır. Yönetmelikler ve tebliğler taslak halindeyken ya da revizyon öncesi ilgili taraflardan görüş toplanması; toplanan görüşlerin mevzuata aktarımı ölçüsünde yararlı olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile sanayi temsilcilerinin bir araya gelebildiği seminerlerin & toplantıların düzenlenmesi taraflar arası paylaşımın arttırılarak iletişimin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Daha sık bir araya gelinmesi yararlı olacaktır.

5 Çevre Mevzuatına Genel Bakış Çevre Kanunu Yönetmelikler Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Bazı Tehlikeli Maddelerin Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik vb. Tebliğ & Genelgeler Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı hk. Genelge Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair DışTicarette Standardizasyon Tebliği İthal Edilecek OTİM ile İlgili Olarak Uyulması Zorunlu Kurallar Genelgesi Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği vb. Çevre Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yürürlükteki Yönetmeliklerin yaklaşık 40 tanesi direkt sanayici uygulamalarına yöneliktir.

6 Mevzuat Uygulamalarının Değerlendirilmesi

7 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ( tarih ve sayılı rev.) AB Atık Çerçeve Direkifi (2008/98/EC) 2008 yılında revize edilmiştir. (2006/12/EC) sayılı Direktif baz alınarak hazırlanan AYGEİY ancak bizde henüz güncellenmemiş olup revizyon çalışmaları devam etmektedir. Atık Listesinde 839 Atık vardır. 232 tanesi kesinlikle tehlikeli, 261 tanesi kesinlikle tehlikesiz atıktır. 346 tanesi ise muallaklı atıktır. Atık kodları belirlenirken bazı durumlarda karışıklık yaşanmaktadır. Örneğin; tüplü bilgisayar monitörü Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları başlığı altında kodu ile mi yoksa Ayrı Toplanan Fraksiyonlar başlığı altında kodu ile mi isimlendirilmelidir? Sanayiciler aynı tür atık için farklı kodları kullanabilmektedir.

8 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelik (Taslak) AB de WEEE Direktifi yeniden yazım çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup, 2011 Haziran ayında yayımlanması, 6 aylık uyum periyodunun ardından 2012 başında yürürlüğe girmesi, tam uyum 2018 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. (Kaynak: M. Şükran Arcan / ÇOB / ) Yönetmelik Taslağı Madde 9 da; üreticilerden bütün AEEE yönetim giderlerin karşılanacağına dair taahhüt vermeleri istenmektedir ancak maliyetler sadece üreticiler tarafından karşılanmamalı, devlet destek vermelidir. Atıkların toplama merkezlerine getirilmeleri belediyelerin sorumluluğunda olmalı, üretici sorumluluğunun toplama noktalarının akabindeki süreçte başlaması gerekmektedir. Kaynak: Tıbbi ve Özel Atıkların Yönetimi Sunumu/ ÇOB Kemal Kurusakız ( ) Bahsekonu toplama hedefleri; ülkenin mevcut durumunun analizinden sonra belirlenmeli, altyapının (toplama merkezleri, lisanslı işletmeler vb.) hazırlanmasının akabinde uygulamaya geçilmelidir. Toplanan AEEE ler 13 tesiste elle veya mekanik olarak demir, bakır, plastik, elektronik komponent vb. olarak ayrıştırılmakta, elektronik kart vb.geri kazanım için ihraç edilmektedir.

9 Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ( tarih ve sayılı) Madde 8 - (1) Tehlikesiz ve inert atık üreticisi; d) Bu Tebliğin Ek-1 inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak, onaylı çıktısı ile birlikte il çevre ve orman müdürlüğüne göndermekle ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak yükümlüdür. Değişiklik Tehlikesiz Atık Beyanları İle İlgili Açıklama (Ocak 18, 2011) Söz konusu atık beyan sistemi elektronik olarak tamamlanıncaya kadar Ek-1 beyan formu atık üreticileri tarafından yazılı olarak doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine göndermeleri yeterli görülmektedir. Değişiklik ( tarihinde tarafımızca gönderilmiştir) Tehlikesiz Atık Beyanları İle İlgili Önemli Duyuru (Ocak 31, 2011) Tehlikesiz atıkların çok çeşitli olması ve üreticilerin bu çeşitli tehlikesiz atıklarını gönderecekleri lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin oluşmasının belirli bir zaman alacağı görülmüş olup, bu durum atık beyanları ile ilgili birçok sektörde sorun oluşturmuştur. Bu bağlamda mezkur tebliğde ocak ayı sonuna kadar bildirilmesi gereken bir önceki yıla ait atık beyanı bildirimi yıl sonuna kadar yapılabilecektir. Değişiklik Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 12 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulmuştur ( Mayıs 05, 2011) Yönetmeliğin yayımlanmasının üzerinden 1 yıl geçmeden 3 kez uygulama değişikliği yapılmıştır. Tebliğin Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımına İlişkin Tebliğ adı altında revize versiyonu yayımlanacaktır.

10 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Madde 5 - Ambalaj atığı üreticileri; ilgili oldukları belediyeler tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulan ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda belirlenen toplama sistemine uygun olarak biriktirmek ve bedelsiz olarak belediyenin sistemine vermekle yükümlüdürler. Çelişki Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) Madde (5) Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kağıt, karton, kompozit ve benzeri ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve OSB'ye vermekle yükümlüdür. OSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir. Yaşadığı ığımız süreç; Belediye nin Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı nın Onaylanması Sanayiciye tebligat Belediyenin anlaşmalı firması ile sözleşme yapılması Yönetmelik revizyon aşamasındadır, revizyon taslağında bedelsiz verme yükümlüğü yer almaması sanayici açısından olumlu bir gelişmedir.

11 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Koç Topluluğu nun çevreye verdiği önem çerçevesinde; üretim harici ambalaj atıklarının her şirket tarafından ayrıştırılarak toplanması, geri dönüşümünün sağlanması, çalışanlarımızın ve daha sonra da toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Atıklarımıza Değer Katıyoruz Projesi 2010 yılsonu itibarıyla başlatılmıştır. Geri dönüşüme gönderilen ambalaj atıklarının kayıt altına alınarak sertikalandırılması için adresinde yer alan Recycling Offset Credits (ROCs) sistemine veri girişi hazırlıkları yapılmaktadır.

12 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve sayılı rev.) Madde 9 - Atık üreticisi; g) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmakla yükümlüdür. TAB Sistemine veri girişleri yapılmaktadır. MoTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) Kaynak: 2003 ten Bu Güne Atık Yönetimi Sunumu ÇOB Ah met Mahir Erdem ( ) MoTAT Projesi tehlikeli atıkların nakliyesinin online olarak izlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu proje ile tehlikeli atık taşıyan araçlara cihaz takılacak, nakliye esnasında izlenen güzergah Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) ekranında açılacak ayrı bir modül üzerinden taraflarca görüntülenebilecektir. Sistem 2012 de devreye alınacaktır (Kaynak: ÇOB / Ahmet Varır / Atık Yönetimi Sempozyumu / Nisan 11).

13 Tehlikeli Maddelerin Kalıntılarını İçeren Ya da Tehlikeli Maddelerle Kontamine Olmuş Ambalaj Atıklarının Yönetimine İlişkin Duyuru ( / ) Firmalarca tedarik edilen kimyasallara ait IBC tankları, plastik varil ve bidonların Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda tesis içerisinde temizlenmesi ve uygun arıtma tesisi bulunması şartıyla üretici firmalara iade edilerek aynı amaçla tekrar kullanılması uygun görülmektedir. ( ) IBC tankların ve plastik bidonların üretici firmalara iade edilebilmesi için; üretici firmanın, Tanker Temizleme Tesisleri Tebliğinde belirtilen şartları sağladığını nasıl belgelenmektedir? Üretici firmaya iade etme durumunda ulusal atık taşıma formu doldurulacak mıdır?

14 Atık Taşı şıma Tebliği Taslağı (5 Haziran 2011 / ) Madde 5- (1) Bu tebliğ kapsamında belirtilen atıkları taşımak isteyen firma ve araçlar için aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur. g) Kontamine ambalaj atıklarının aynı amaçla ve aynı üretici/ithalatçı tarafından tekrar kullanımı amacıyla toplanarak taşınması üretici/ithalatçı sorumluluğunda olup, bu atıklar atık minimizasyonu olarak değerlendirilerek MoTAT kapsamında değildir. Ancak üreticiler, bu atıkları taşımak amacıyla kullanacakları araçları bulundukları ilin il çevre ve orman müdürlüklerine taşıma öncesinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Atığın taşınmasını müteakip ise sevk irsaliyesi ve kantar fişinin bir örneği üretici tarafından bulunduğu ilin il çevre ve orman müdürlüğüne gönderilir. Atık üreticisi tarafından mı yoksa ürünü üreten tarafından mı gönderilecektir? Ayrıca, söz konusu üretici/ithalatçı firmalar bu konudaki faaliyetlerine ilişkin bilgileri Atık Beyan Sistemi aracılığı ile beyan etmekle yükümlüdür. h) Kontamine ambalaj atıklarının farklı kullanım amacıyla toplanması ve taşınması halinde bu maddenin (f) fıkrası hükümleri uygulanmaz.

15 2009 Yılı Kota Hedeflerinin Tutturulamaması; 2008 yılında ithalat yapan 229 firma tarafından 9051 ton pil piyasaya sürüldüğü ve buna karşılık 2009 kotasının 3800 ton olarak hesaplandığı anacak yaklaşık % 40 olan kota oranının % 8.5 unun tutturulabildiği (325 ton) belirtilmiş ve pil ithalatçılarından açıklama istenmiştir.

16 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) 2006/66/EC Batteries Directive e göre Avrupa Birliği üyelerinin toplama hedefi 2012 yılında %25 ve sonrasında 2016 yılında %45 tir. Ancak 2004 yılında yayınlanan APAK Yönetmeliğinin 5.yılında toplama kotası 1.Grup için %40, 2.Grup için %80 dir. Madde 28 - Kota uygulamasına tabi üreticilerin, bu Yönetmeliğin 25. maddesinde belirtilen hedefleri sağlayamamaları durumunda, takip eden ilk yılda normal toplama hedeflerine ilaveten eksik kalan oranları % 10 fazlasıyla geri toplamaları zorunludur. Bu yılda da öngörülen hedeflere ulaşılamadığı taktirde zorunlu depozito uygulamasına geçilerek, bu Yönetmeliğin 35. maddesinin hükmü uygulanır Yönetmelik revize edilene dek uygulama nasıl olacaktır Miktar (Ton) Taslak Yönetmelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe giriş için planlanan tarih (yıl/çeyrek) 2013/IV Uyumlaştırılacak Direktif 2006/66/EC

17 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( tarih ve 27537sayılı rev.) Madde 9 - (1) Atık yağ üreticileri, EK-2 de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak takip eden bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ne göndermekle, Atık Yağ Beyan Formu TAB Sistemi Yağ kullanım ve atık yağ gönderim miktarları mevcut durumda TAB Sistemine girilmektedir. Ayrıca Beyan Formu gönderilmesine gerek kalmayacak şekilde sistem entegrasyonu yapılması? ç) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla yükümlüdür. Atık yağların geri kazanımı için verilen fiyat teklifleri arasındaki ciddi farklılıklar, firmaların yağı kullanım amaçları konusunda şüphe uyandırabilmektedir.

18 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( tarih sayılı rev.) tarih sayılı SKHKKY Madde 35, 30 Mart 2010 tarihli revizyonla yürürlükten kaldırılmıştır. Sera gazlarının azaltılması Madde 35 - (1) İşletme sahipleri/işletmeciler tesislerinde üretimden, yakıt tüketiminden ve yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarının (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4, Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar HFCs, Perfloro karbonlar - PFCs, Kükürt hegzaflorid SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlarını (ton/yıl-ton/ay) belirlemek ve alınan sera gazlarını azaltma önlemlerini açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ve enerji verimliliği mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler emisyon izin dosyasında ayrı bir bölüm olarak verilmelidir. Bilgilerin bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunluluğundan bağımsız olarak her yıl Bakanlığa gönderilmesi zorunludur tarih ve sayılılı R.G. de Sera Gazı Emisyon Azaltımı Sağlayan Projelere İlişkin Sicil İşlemleri Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğin amacı; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılması, sınırlandırılması ve yutak alanların artırılması için yürütülen projelerin kayıt altına alınmasına (Sera Gazı Azaltım Proje Sicili) ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (Gönüllü Karbon Piyasası Karbon Sicil İşlemleri) Sera gazı miktarlarını belirleme, doğrulama ve azaltma ile ilgili yükümlülük?

19 Arçelik-LG Sera Gazı Hesaplamaları (1. Aşama) Sera gazı hesaplamalarına 2009 yılı itibarıyla IPCC Guidelines ana referans alınarak başlanmıştır. Toplam sera gazı emisyonu doğrudan (yakma + araç + klima gazı) ile enerji dolaylı sera gazlarının hesaplanmasıyla elde edilmektedir.

20 Arçelik-LG Sera Gazı Hesaplamaları (2. Aşama) Sera gazı hesaplamalarının excel üzerinden takibinin ve raporlanmasının zorluğu nedeniyle KOÇ Holding şirketleri genelinde SAP nin Carbon Impact Modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. Mart 2011 itibarıyla veri girişi çalışmaları başlatılmıştır. Sera gazı hesaplamalarının en doğru şekilde yapılması ve raporlanabilir hale getirilebilmesi amacıyla; ISO GHG (Green House Gas) Accounting and Verification Standardı sertifikasyonu için tarafımızca hazırlık yapılmaktadır.

21 Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) / Gün Işığı Uygulaması Örneği Projenin amacı; üretim alanlarındaki aydınlatma ihtiyacının bir bölümünün doğal gün ışığından karşılanarak elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. 43 adet Suntracker Uygulaması Yıllık kwh lık enerji tasarrufu

22 Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2011 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi Analizler için asgari fiyat tarifesinin belirlenmesi laboratuvarlar arasındaki fiyat farklılıklarını büyük ölçüde kaldırmış ancak analiz ücretlerini ciddi oranda arttırmıştır. Dikkat edilmesi gereken noktalar; Emisyon ölçümlerinde, aşağıdaki kaynak = baca sayısı aralığına uygun gelen indirimler yapılabilir: Örn; Kaynak Sayısı:31-60 toplam fiyat üzerinden % tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Tablo 1- Debiye Göre Numune Alma Sıklığında belirtildiği üzere iç izleme amacıyla, haftada iki ve/veya onbeş günde bir alınan numune alma sıklığına sahip işletmeler ile yapılan sözleşmelerde bu miktarların en çok % 20 altına düşülebilir.

23 Nihai Değerlendirme ; Çevre Mevzuatı sanayicinin el kitabı niteliğinde olduğu için, mevzuattaki gelişmeler sanayiciye yön göstermesi, ihtiyacı karşılayabilmesi açısından oldukça önemlidir. Yönetmelik ve tebliğlerdeki uygulama sistemleri, yükümlülük tarihleri, mevcut koşulların doğru analizinin ardından belirlenmelidir. Mevcut bir yönetmelik üzerinde sıklıkla değişiklikler yapılması, karmaşa ve takip zorluğu yaratmaktadır. Yönetmelikler ve tebliğler taslak halindeyken ya da revizyon öncesi ilgili taraflardan görüş toplanması; toplanan görüşlerin mevzuata aktarımı ölçüsünde yararlı olmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile sanayi temsilcilerinin bir araya gelebildiği seminerlerin & toplantıların düzenlenmesi taraflar arası paylaşımın arttırılarak iletişimin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Daha sık bir araya gelinmesi yararlı olacaktır.

24 Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ti SAYGILARIMIZLA, İletişim; caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Nurdan Kabacıoğlu (Çevre Mühendisi) Teknik Destek Takımı Tel: Toplantısı 20 Ekim 2008

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı

caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme Toplantısı Arçelik-LG Klima Sanayi Klima ve Ticaret Sanayi A.Ş. ve Ti Sanayici Gözüyle Mevzuat Uygulamaları caret A.Ş. LERIMAN Bilgilendirme 20 Ekim 2008 Toplantısı KalDer Yeni Çevre Yönetmelikleri Neler Getirdi?

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) Mobil Atık Takip Sistemi- (MoTAT) Kütle Denge Sistemi (KDS) Arzu NURAY Atık Yönetimi Karar Destek Şube Müdürlüğü Şube Müdürü V. Bizim Görev ve Sorumluluklarımız Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 27 Şubat 2009 TS/SHT/2009-010

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK

14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK 14 Mart 2005 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 25755 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (04.09.2009 TARİH VE 27339 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ DEĞİŞİKLİK İLE BİRLİKTE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK TAŞIMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 05/07/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi

Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi Türkiye de Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Politikaları ve Entegre Ürün Yönetimi REW İstanbul 2011, 7. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı 10 Haziran 2011, TÜYAP Kongre

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı