Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar"

Transkript

1 Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 7 Sayı 63 Eylül 2006 Daha evvel bu sütunlarda defalarca yayınladığımız ve Perpalıların E-5 Karayoluna durak yapılması talepleri konusunda Persiad imza kampanyası başlattı. 15 gün boyunca 8.katta yürütülen etkinlikte 10 bin imza toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na verildi. Devamı sayfa 5 de PERSİAD PROJELERİ Persiad Eğitim Projesi Persiad, Almanya nın önde gelen işadamı birliklerinden BVMW (Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) ile ortak bir eğitim Projesi hazırlayarak Avrupa Birliği ne başvurdu. Proje sonuçlandığında Persiad Avrupa Birliğinden hibe olarak 110 bin Euro alacak. Alınan hibe Perpalıların bilişim, ekonomi gibi konularda eğitimi için harcanacak. Kasım ayında sonuçlanması beklenen proje gerçekleştiğinde Perpa da esnafın ve çalışanların ekonomide daha rantbl olabilmesi için bir çok eğitim projesi faaliyete geçirilecek. Özellikle AB uyum sürecinde karşılaşılan bilişim, ekonomik faaliyetler, ithalat, ihracat, ticari mevzuat gibi konularda Perpalılara seminerler verilecek. KONFERANS Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar Persiad Eylül ayının gelmesi ile beraber Perpalılara faydalı olabilecek çeşitli konularda konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Alman Ekonomisinde Yeni Trendler, Türk Firmaları İçin Olası Fırsatlar konulu konferans 8 Eylül 2006 Cuma günü saat 18:00 de 13. kat Perpa toplantı salonunda yapılacak. 8 Eylül 2006 Cuma günü yapılacak konferansı Persiad ve BVMW ( Almanya Orta Ölçekli işletmeler Birliği) ortak olarak düzenliyor. Konferans tüm Perpalıların katılımına açıktır. Persiad Başkan Yardımcısı Hasan Yıldırım Konferansın Özellikle Almanya ile iş yapan veya yapmayı düşünen Perpa firmaları için yararlı olacağı düşüncesindeyiz dedi. Devamı sayfa 4 de B blok yönetiminden Persiad tahliye Sayfa 2 Nurbal Türk Osmanlı Mutfağı Sayfa 3 Konferans Alman Ekonomisi Sayfa 4 Türk Alman Kobi Eşleştirme Zirvesi Sayfa 4 B Bloka Jeneratör Geliyor Sayfa 5 E-5 e durak istiyoruz Sayfa 5 Tavla Turnuvası Sayfa 5 Persiad dan Kitap Yardımı Sayfa 6 Tuvaletler Niçin Kapatılıyor Sayfa 6

2 2 Aydın Doruk Bir sivil toplum örgütü yokediliyor Bir sivil toplum örgütü yokediliyor. Yıllardır Perpa da Perpa nın gelişimi, tanıtımı için çaba harcayan bir dernek Perpa B Blok yönetimi tarafından özellikle son bir yıldır sistemli bir biçimde yokedilmek isteniyor. Bu dernek PERSİAD, Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği. Özellikle son 5-6 yıldır Perpa nın gelişimi, sorunlarının çözülmesi, Perpa nın dışarda tanıtılması, Perpa da ticari ve sosyal hayatın g e l i ş i m i i ç i n ç a l ı ş a n PERSİAD ın karşı karşıya kaldığı muamele neredeyse tüm gelirlerinin B blok yönetimi tarafından kesilmesi oldu. İşin ilginç tarafı bu gelirlerin tamamını Persiad zaten kendi oluşturmuştu. Neydi bu gelirler: Perpa B Blokun çöpe atılan atık kağıtları değerlendirilerek aylık 900 YTL civarında gelir elde ediliyordu. Bu paranın tamamı Perpa çalışanı olupta çocuğunu okutmakta zorlanan 10 ailenin üniversitede okuyan çocuklarına burs olarak veriliyordu. Bu yıl bu öğrencilere burs veremiyoruz. Kötü mü olurdu, Perpa her yıl ihtiyacı olan 10 öğrenciye burs verip okutsaydı. Onların etrafında bir Perpa sempatisi yaratsaydı. Bu atık kağıtlar 6-7 aydır B Blok yönetimi tarafından nasıl de ğer len dir ili yor m era k ediyorum. T M M O B M a k i n a Müh endi sler i O dası il e görüşülerek Perpalıların ve ç e v r e d e k i m a h a l l e l e r i n yararlanması için Perpa bahçesine eksoz ölçüm istasyonu kurulması sağlandı. Çünkü bu ölçümler için Perpalılar kilometrelerce yol katedip gittikleri yerde kuyrukta bekliyorlardı. Bu istasyondan ticari olarak hiçbir gelir elde etmeyen MMO, Persiad a da 300 Y TL ci v ar ı nd a b ağ ı şt a bulunuyordu. Bu gelir şu anda Perpa yönetimine veriliyor. Çok mu ihtiyacı vardı yönetimin bu gelire? Ne yapılıyordu bununla? Ayda, bir panelin, konferansın zorunlu giderleri karşılanıyordu. Peki şu anda ne oluyor bu gelir? Her ay Perpalıların yararlanacağı Editör panel, seminer, konferans gibi bir şeymi yapıyorsunuz? Yine 8. kat girişinde yer alan ilan panosu doğru dürüst işlemezken, bu yer rantabl hale getirilip ayda YTL civarında gelir elde ediliyordu. Bu gelirde yine derneğin zorunlu giderleri olan personel vb. yerlere harcanıyordu. Çalışmayan bir Persiad Perpa için daha mı faydalı? Yine Persiad kendi bulunduğu yeri ikiye bölerek orada bir işyeri sağlık birimi açılması sağlandı. Bunda amaç Perpa çalışanlarının basit bir çok hastalıkta hastanelerde bekleyip iş kaybına yolaçmamalarıydı. Perpa yönetim çalışanları da dahil olmak üzere Perpa da bir çok işyeri Bu sağlık biriminin üyesi ve hastalandığında ilaç bürosuna kadar getiriliyor. Kötü mü yaptık? Yine bu merkezden aylık 300 YTL civarında alınan bağışların tamamı Perpalıların s o s y a l i h t i y a ç l a r ı n a harcanıyordu. Neydi bunlar? Ücretsiz göz taraması, Hepatit aşıları, grip aşları, ihtiyacı olan çocukların sünnet etttirilmesi, ihtiyacı olan köy okullarına yardım, okuma yazma kursları gibi kalemlere harcanıyordu. Kötü mü yaptık? Peki bu gelirleri ş i m d i, s i z n e r e l e r e harcıyorsunuz? Tüm bunlar yetmiyormuş gibi şimdi B Blok yönetimi Persiad ı şu anda bulunduğu yerden çıkarmak istiyor. Bu yer Perpalılarındır ve Perpa yararına ku lla nıl mal ıd ır. P ers iad olanakları ölçüsünde tüm bunları zaten yapmaya çalışıyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bu ülkede Perpa diye bir yer olduğunu İstanbul a, Türkiye ye, dünyaya tanıtmasak daha mı hoşunuza giderdi? Şişli de açılan bir yer 2 ayda hırdavatın kendinden alınacağını bütün İstanbul a öğretti. Siz 20 yıldır Perpa nın ne olduğunu kimseye anlatamadınız. Persiad bir nebze bunları çözmeye çalıştı. Kötü mü yaptı? Bütün bunlar bir sivil toplum örgütüne niçin reva görülüyor? O da öbür sayıya. (Çünkü yerimiz bitti) B Blok Yönetiminden Persiad a tahliye yazısı Perpa B Blok yönetimi 27 Temmuz 2006 günü Persiad a noter kanalıyla bir ihtarname göndererek Persiad ın şu anda kullandığı yeri en geç üç gün içinde boşaltması ve geriye dönük olarak 5 yıllık kira ve aidat borçlarını faizleriyle birlikte ödemesi gerektiğini belirttiler. i h t a r n a m e n i n m e v z u u bölümünde, Muhatabın işgali altında bulunan 2510 numaralı bağımsız bölüm en geç günü mesai bitimine kadar TAHLİYE etmesi ve geriye dönük 5 yıl için toplam YTL (Otuzbin Yen Türk Lirası) Ecrimisil bedeli ile YTL genel gider aidat borcunu işlemiş ve işleyecek gecikme faizleriyle birlikte ödemesi, aksi halde hakkında Men i Müdahale ve Alacak davası açılacağı hakkında ihtarnamedir. diyor. İhtarnameye yanıt olarak yine noter kanalıyla Persiad tarafından gönderilen cevabi yazıda: 1- Sayın muhatap ihtarnamenizde Şişli 1. Bölge Tapu Sicil Müdür lüğ ünün 2152 ada, 279 pafta ve 174 parselde kayıtlı bulunan Perpa Ticaret Merkezinde tapuda müşterek yer olarak tadat edilmiş olan 13. Kat 2510 numaralı bağımsız bölümü uzun yıllar dan beri işgal ettiğimizi ve yapılan tüm şifai uyarılara rağmen işgali sona erdirmediğimizi iddia etmektesiniz. Bildiğiniz gibi söz konusu yerde 1995 yılından bu yana yönetiminizin bilgisi ve desteği ile derneğimiz faaliyetini sürdürmektedir. Nitekim Beyoğlu İLETİŞİM MALİYETLERİNİZİ ETKİLEYECEK ÇÖZÜMLER Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. / Kurumsal Satış Kanalı PERPA Tic. Mer. B Blok Kat: 8 No: 909 Şişli - İSTANBUL 25. Noterliğinin tarih ve yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile de bu fiili durum yasallaştırılmıştır. Bu muvafakatname ile anılan yer süresiz olarak derneğimizin kullanımına tahsis edilmiştir. 2-Uygar ülkelerde hiçbir ticari kaygı gütmeden toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri her zaman desteklenmiştir ve desteklenmeye devam etmek t e d i r l e r. D e r n e ğ i m i z i n yönetiminizden bağımsız olarak kendi doğruları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi sizleri niçin rahatsız ettiğini ve bizleri işgalci olarak nitelendirdiğinizi anlayabilmiş değiliz. Bu dernek kimsenin malı değildir. Yönetimler gelip geçicidir. önemli olan bu derneğin faaliyetlerinin toplum yararına olup olmadığıdır. Bizce esas alınması gereken budur. Bu nedenle talebinizin hiç bir hukuki geçerliliği bulunmadığından yerine getirmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Aramızdaki bu olumsuz durumun bir an önce sona erdirilmesini ve çalışmalarımıza destek v ermenizi bekler, çalıımalarınızda başarılar dileriz. Sayg ılarımız la, deniyo r. Haberiniz Var mı? BİZ TELSİM KURUMSAL SATIŞ EKİBİ OLARAK BİLGİ, EĞİTİM VE DENEYİMLERİMİZLE; Tel: (0212) Yıl 7, Sayı 63, Eylül 2006, Ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. Yayın Türü: Yerel Gazete Re k l am v e H ab er i çi n Te l: e -mai l : re kl a m aj a n si a i l.co m İmtiyaz Sahibi: Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği adına, Hasan Yıldırım Perpa, 9 B 510 Şişli - İstanbul Soruml u Ya z ı İş l er i M üdürü : Aydın Doruk Te l: e -ma i l: a ydi ai l.c om Yayın İl etiş im Komites i: Aydın Dor uk, Ha sa n Yıldırı m, Bina li Ke le ş, Ergün Şe ne r İda re Merkezi: Perpa, B 13 No: 2510 Şişli / İstanbul Tel: Fa ks: Ya p ı m: Re k l a m A j a ns ı P e r pa 11B Te l : re kl a m aj an s m ai l.c o m Baskı:Mart Matba ası: Nurtepe Ceylan Sokak NO:24 Kağıtha ne - İstanbul Tel: (0212) Persiad Gündem basın meslek ilkelerine uymay a söz vermiştir. Yazıların ve reklamların sorumluluğu s ahiple ri ne a it ti r. Per si ad Günde m de ki yaz ı la r i zi n a lı nar ak yayı nl anabi li r.

3 35 Yıllık Deneyimle, Hem Sağlık Hem Lezzet Sunuyoruz. Sağlığına, Salatalara ve Zeytinyağlılara Düşkün Olanları, Yeni Standımıza bekliyoruz Perpa 13 B 2274 Tel: Centrex:22274

4 4 Türk Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi F. Almanya Şansölyesi Merkel in Ekim ayında Türkiye ye yapacağı resmi ziyaret esnasında İstanbul da geniş çaplı bir Türk Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi Düzenleniyor 6-7 Ekim 2006 tarihleri arasında Almanya nın önde gelen işadamı birliklerinden BVMW-Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın himayesinde İstanbul da geniş çaplı bir Türk-Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi düzenliyor. Zirve de Almanya da veya Türkiye de iş yapmak isteyen ve ticari ortak arayan şirketlerin eşleştirilmesi ve bu yolla iki ülkede de ekonominin ana motorunu oluşturan KOBİ lerin yurtdışına açılması hedefleniyor. KOBİ lere dönük olarak ilk kez bu kadar geniş katılımla düzenlenecek olan eşleştirme zirvesinin ana teması Sinerji ve Uluslar arası İlişkilerle Büyüme olarak belirlendi. İstanbul Sanayi Odası nda düzenlenen basın toplantısında konuşan ISO Genel Sekreteri Mete Meleksoy üyelerin yüzde 98 iyle çoğunluğunun KOBİ lerden oluştuğunu belirterek, ISO nun bu kesime dönük çalışmalarına değindi. Odanın Türk KOBİ lerinin küresel rekabet ortamında Türkiye pazarında nasıl hayatta kalırım sorusu yerine, dünya pazarlarında nasıl yer edinirim sorusuyla yönlenmesi için çaba gösterdiğini vurguladı. Dünya pazarlarıyla entegrasyonun kaotik bir şekilde değil, AB çerçevesinde net bir konumlandırmayla geliştiğine dikkat çeken Meleksoy bununla bağlantılı olarak Türk-Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi ni KOBİ lere yeni açılımlar sağlayacak bir platform olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Basın toplantısında söz alan BVMW nin örgütlenmeden sorumlu yöneticisi Hans-Werner Czerwinski Türkiye nin son yıllardaki ekonomik performansı ve özellikle AB ile derinleşen ilişkileri nedeniyle giderek artan oranlarda Alman şirketlerinin ilgisini çeken bir ülke haline geldiğini vurguladı. Czerwinski ayrıca Zirve nin organizasyonu kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlara özel teşekkür ederek, Türkiye de karşılaştığı profesyonel işbirliği ortamından büyük memnuniyet duyduğunu ve her bir kuruluşun KOBİ ler için sosyal sorumluluk üstlenerek zirve için seferber olduğunu dile getirdi. Türk-Alman KOBİ Zirvesi nin organizasyonu ve eşgüdümünden sorumlu BVMW Türkiye Temsilcisi Çiğdem Akkaya KOBI lerin genelde büyük firmaların kolaylıkla ulaşabildikleri yurtdışı pazarlarına açılmakta bazı zorlukları olduğunu ve Türk-Alman KOBI Zirvesi konseptinin bu durumu göz önünde bulundurarak yurtdışı pazarlarına açılım için bir platform sunabilecek şekilde hazırlandığını söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen basın toplantısına katılan Sanayi Araştırma Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Kanat Bakanımız Sayın Ali Coşkun un himayelerinde 6-7 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk-Alman KOBİ Zirvesi, ülkemiz ve Almanya için hayati bir önem taşımaktadır. Katılım için detaylı bilgiyi Persiad, numaralı telefondan alabilirsiniz. KONFERANS Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar 13. Kat Perpa toplantı s a l o n u n d a y a p ı l a c a k konferansta, Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç ın açılış k o nu ş m a sı n d a n s o n r a BWMW (Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Türkiye Temsilcisi Çiğdem Ak kaya, Al many a i le işbirliğinde BVMW nin rolü konulu bir konuşma yapacak. Çiğdem Akkaya nın sunumundan sonra, BVMW yöneticisi Hans Werner C z e r i n s k i, A l m a n Ekonomisinde Yeni Trendler ve Türk firmaları için yeni fırsatlar konulu bir sunum yapacak. Konferans konusunda detaylı bilgi alabilmek ve rezervasyon için den Persiad ı arayabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç, Perpa nın ticari yaşamının gelişmesi için daha B Bloka Jeneratör geliyor Perpa B Blok un jeneratör ihtiyacı nihayet gideriliyor. Perpa B Blok yönetimi tarafından alınan 4 adet 1600 KvA jeneratörler için montaj çalışmaları başladı. Famas plaza Tarafındaki açık o t o p a r k ı n a l t t a r a f ı n a yerleştirilecek jeneratörler için, ö nc e Ç in, Ma c a ri s t an, Makedonya gibi ülkelerin Konsolosluklarıyla konferanslar yaptıklarını belirterek, Bu çalışmalarımız Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer AB ülkeleriyle beraber, Rusya, Arap ülkeleri, Hindistan, ABD, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerle devam edecek dedi. yerin hazırlanması ve inşaat çalışmaları sürüyor. Perpa B Blok yetkililerinden aldğımız bilgilere göre kısa sürede montajı bitirilecek olan jeneratörler çok yakın zamanda B Blok esnafına hizmet vermeye başlayacak. ARAYIN TEKEL ÜRÜNLERİ DÜKKANINIZA GELSİN Tel: *Tekel Ürünleri *Şarküteri ürünleri *Kuruyemiş *Meşrubat *Günlük Gazete *Temizlik Maddeleri Çok uygun fiyatlara, kaliteli temizlik Genel Temizlik Ofis Temizliği Cam Silme İnşaat sonu temizlik ilaçlama EST TEMİZLİK HİZMETLERİ Perpa 7 A 956 Tel: Çalıştığımız firmalardan bazıları Emo Teknik MEP İletişim Poyraz Sitesi İstanbul Teknik BT Telekominikasyon Bagfaş

5 E-5 e durak istiyoruz Perpa ya Bakırköy ve Kadıköy yönünden gelenler E-5 üzerinde durak olmadığı için büyük zorluklar yaşıyorlar. Bakırköy ve Kadıköy yönünden gelenler Okmeydanı ve Mecidiyeköy de inerek tekrar bir otobüse daha biniyorlar. Ayrıca yol üzerinde Okmeydanı hastanesi ve Darülaceze gibi bu durağa çok ihtiyacı olan kurumlar var. Durağın yapılması ile Darülaceze Caddesi üzerindeki trafik azalacak ve Perpa nın otopark sorununada bir nebze çözüm bulunmuş olacak. E-5 karayolunun açık olduğu zamanlarda Bakırköy ve Kadıköy den Perpa ya 15 dakika içinde ulaşılabilecek. Perpa nın ticari yaşamına büyük bir değer katacak olan durak için daha önce Karayolları ve İETT nezdinde girişimlerde bulunan Persiad, E-5 karayolunun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi üzerine konu ile ilgili imza kampanyası başlatılması kararı aldı. Perpalıların ve çevre mahallelerin büyük bir duyarlılık gösterdiği kampanya boyunca 10 bin imza toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığına verildi. Dilekçenin verilmesinden kısa bir süre sonra Ulaşım Daire Başkanlığından mühendisler gelerek E-5 üzerinde keşif yaptılar. Durak konusunda dairelerine bugüne kadar bir resmi başvuru olmadığını belirten yetkililer, E-5 in bu bölümüne durak yapılması konusundaki raporlarını Daire başkanlığına sunacaklarını ve çok yakında sonuçlanacağını söylediler. Kampanya hakkında görüştüğümüz Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç, Persiad Perpa nın sorunlarının çözümü ve gelişimi için çalışıyor olmasına rağmen durak konusunda iki blok yönetiminden de ilgi göremediklerini, başkanların imza bile vermediklerini hatta bazı yöneticilerin imza standını bile engellemeye çalıştıklarını söyledi. Alkılıç, Engellemeler bizi yıldıramaz, çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. 5 Tavla Turnuvası Persiad tarafından geleneksel olarak düzenlenen tavla turnuvasının bu yıl üçüncüsü yapıldı. Perpalıların yoğun ilgi gösterdikleri turnuvada üç gün boyunca çekişmeli maçlar yapıldı. Perpa nın usta tavlacılarının buluştuğu turnuvada Özcan Özen birinci, Güray Aloğlu ikinci, Ümit Yılmaz üçüncü oldular. Turnuvada dereceye girenlere Persiad yönetim kurulu tarafından çeşitli ödüller verildi. Turnuva birincisi Özcan Özen e Persiad başkanı Erarslan Alkılıç kaliteli bir tavla hediye etti. Turnuva sonrası küçük bir kokteyl düzenlenerek katılımcılarla koyu bir tavla sohbeti yapıldı. Turnuvanın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle fazla katılım olmadığını belirten Perpalılar, yıl içinde böyle bir turnuvanın terkrar yapılmasını istiyoruz dediler. Turnuva birincisi Özcan Özen e ödülünü Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç verdi. Turnuva ikincis Güray Aloğlu na ödülünü Persiad Saymanı Ergün Şener, üçüncü Ümit Yılmaz a Persiad yönetim kurulu üyesi Binali Keleş verdi. Turnuvaya Perpa nın gerçek ustaları katıldı. Katılanlar arasında çok çekişmeli oyunlar oynandı. Perpalılara ulaşmanın en kolay yolu Reklamları Perpa, B Blok K.11 No:2025 Telefon: (0212)

6 6 Çakır Köyü ilköğretim okuluna yardım kampanyamız devam ediyor Nükleere santrale hayır Ç o r u m Ç a k ı r K ö y ü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu na yardım kampanyamız devam ediyor. Çakır köyü ilköğretim okulunun talebi üzerine yapılan kampanyaya üyelerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar bilgisayar, yazıcı ve çeşitli Tuvaletlerimiz yenilendi ama... PERPA B Blokta sol köşedeki tuvaletler yenilendi. PERPA esnafı bundan çok memnun oldu. Ancak yeni tuvaletler akşam saat da kapatıldığı için birçok kişi bu konuda sorun yaşıyor. PERPA Yönetimi tuvaletleri yeniledi. Yeni yapılan tuvaletlerde modern optik musluklar, kaliteli mermerler, kullanıldı. Temizlik görevlilerinin hassasiyetiyle temiz tutulan tuvaletlere artık her PERPA lı rahatça girebiliyor. Daha önceki tuvaletlere koku ve pislikten kimse girmek istemiyordu. Eskiden iş merkezimize gelen yabancı misafirler tuvalete gittiklerinde tek kelimeyle iğrenç bir manzarayla karşılaşıyor, bu da PERPA açısından çok kötü düşünülmesine yol açıyordu. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini de rahatça yerine getirebilmesi için bazı tuvaletlere ayrıca abdest alma bölümü yapıldı. Yine bazı bölümlere yapılan bulaşık yıkama yerleri de PERPA esnafı için kolaylık getirdi. Esnafımız burada kırtasiye malzemeleri yanısıra, bir çok kitap ta toplandı. kampanya 15 Eylül e kadar devam edecek. Çakır köyü ilköğretim okuluna öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, kitap vb bağışta bulunmak için lütfen den Persiad ı arayınız. bulaşıklarını ayrı bir bölümde, koku, sıkıntı çekmeden rahatça yıkayabiliyor. Yapılan optik musluklarla su tasarrufu yapılıyor. Perpa nın diğer bölümleride ihaleye çıkartılarak yenileniyor. Yapılan çalışmalardan memnun olan Perpalılar tuvaletlerin den sonra kapanmasını anlayamadıklarını bu konuda bir çok sorunlar yaşadıklarını, ve bir çok insanın tuvalet olarak çöp bacalarını kullandıklarını belirtiyorlar. Yönetimden tuvaletlerin saat kısıtlamasının bir an önce kaldırılmasını talep ediyorlar. Ayrıca, Tuvaletlerin modern olması çok güzel ama burada kullanılan sabunun kalitesi standartlara uygunmu, 10 dakika yıkıyoruz elimizden çıkmıyor diyorlar. Persiad ve İstanbul Sinoplu Nükleer Karşıtı Platform tarafından düzenlenen Nükleer Enerji Politikaları konulu panele Perpalılar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı panelde, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ve EMO eski başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi Ünal Erdoğan, Türkiye nin enerji politikaları konusunda birer sunum yaptılar. Perpa toplantı salonunda yapılan Panel sonrası Sinop NKP ve Persiad tarafından Ülkemizin enerji politikaları konusundaki çabalarından dolayı Tanay Sıdkı Uyar ve Ünal Erdoğan a birer plaket verildi. Saç Bakımı Cilt Bakımı Ağda ve Parafin Ayak Bakımı 11 B 1959 (Akbank Arkası) Tel: Centrex:

7 Bir yangın ve sonrası... Perpa B blok 8. katta bir giyim mağazasında çıkan yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangın söndürüldü ama Perpa nın ciddi bir yangında ne kadar önemli sorunlar yaşayacağıda görüldü. Birçoğumuzun mühendislik harikası diye övündüğü Perpa da küçük bir yangında bile yüksek katlardakiler boğulma tehlikesi geçirdiler. Çünkü dumanın gideceği yer yoktu. Teknik servisler son anda akıl ederek çatı daki camları sökmek zorunda kaldılar. PERPA B Blok 8. Kat 894 numarada faaliyet gösteren Brigade Sport, giyim mağazasında çıkan yangın, kısa bir sürede Perpa teknik servis personeli ve İstanbul İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülen yangında sadece maddi kayıp meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik Personelimiz ve Teknik Servisimizin yangın konusunda eğitimli olmaları PERPA için büyük bir şanstı. Gerçekten de Güvenlik ve Teknik Servis İtfaiyeye çok yardımcı oldular. Olay mahallinde A Blok Başkanı Mehmet Klimalar Perpalıyı bezdiriyor Perpa daki klimalar Perpalıları bunaltıyor. Özellikle 13. katta, klimalar yüzünden dolaşmak çok büyük bir sorun. Dışardaki hava sıcaklığının derece olduğu günlerde bu katlardaki sıcaklık 50 derecelere kadar yükseliyor. Özellikle son yıllarda Çin mallarının pazara girmesiyle klima fiyatları düştü. Bundan dolayı Perpa daki klima sayısı dörde katlandı. Bir çok işyerinde 5-10 tane klima bulunuyor. Dolayısı ile 5000 dükkanın olduğu Perpa da yaz aylarında yaklaşık 10 bin klima çalışıyor. 10 bin klimanın yaydığı sıcaklık ve çeşitli gazlar Perpalıyı bunaltıyor. Gazetemizi arayan bir çok Perpalı, Perpa çalışanları olarak yönetimlerden merkezi bir soğutma konusunda çözüm bulmalarını bekliyoruz. Aksi halde Çalışma şartlarının çok kötü olmasından dolayı Çalışma bakanlığına iki yönetimi dava edeceklerini söylüyorlar. İpekçi, Üst Kurul Müdürü Günal Yalçın, B Blok Genel Müdürü Remzi Yüzbaşıoğlu, Teknik Müdürler, Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amirleri bizzat bulundular. Yangınla beraber açığa çıkan sorunlardan birisi Perpa nın havalandırmasının yetersiz oluşuydu. küçücük bir yangında bile dumanın gidebileceği yer yok. Daha büyük bir sorun yaşanmadan bu konuya bir an önce çözüm bulunmalıdır. Bir diğer sorun da her yerde bulunan yangın musluklarının hortumlarının patlak olmasıydı. Turnuva 1 kasımda 7 Perpa Beşiktaşlılar Derneği nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Perpa Futbol Turnuvası yaz ve ramazan ayı dolayısıyla ertelenerek 1 Kasım 2006 da başlamasına karar verildi. Turnuvaya katılmak ve Derneğimize üye olmak için numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Gulf Agency Denizcilik A.Ş Perpa da Gemicilik hizmetlerinde sektörde en eski ve güçlü kuruluşlar içinde ön sıralarda bulunan LYONEL. A.MAKZUME ile, yine dünyada, deniz taşımacılığı, deniz hizmetleri ve lojistik Alanlarında 200 aşkın büro ve 6000 in üzerindeki personeli ile bu alanda faaliyet gösteren şirketler arasındaki yerini bulan GACWORLD tarafından, Türkiye de hizmet vermek Üzere kurulmuş bulunan GULF AGENCY DENİZCİLİK A.Ş, Perpa da açtığı bürosu ile ( B Blok 1969) Lojistik hizmetlerini değerli Perpa işyeri sahiplerinin yakınına getirmiş bulunmaktadır. Merkezi İskenderun da bulunan Gulf Agency Denizcilik A.Ş nin(gac Lojistik Türkiye) İstanbul daki merkez lojistik bürosu yanında; İzmir, Mersin, Bursa, Antalya, Trabzon ve Ankara da büroları bulunmaktadır. GAC Lojistik-Türkiye, Deniz,Hava ithalat/ihracat ve Uluslararası Kara Taşımacılıkta ki hizmetleri yanında, Konteyner taşımacılığı, Gümrük işleri, Depolama ve Tank Konteyner Taşımacılığında da temsilcisi Olduğu kuruluşun ürünleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. Kuruluş Mart 2006 ayında faaliyete giren 11. kat 1969 nolu bürosunda, Lojistik alanında uzun senelerin Tecrübesine sahip, deneyimli personeli ile Perpa işyeri sahiplerinin, tüm lojistik ihtiyaclarına En kısa sürede ve en uygun şartlarla hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etmektedir.

8

Seçimin nabzı Perpa da attı

Seçimin nabzı Perpa da attı www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 10 Sayı 74 Mayıs 2009 www.persiad.org Seçimin nabzı Perpa da attı 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri öncesi

Detaylı

Jordan Panev Perpa daydı

Jordan Panev Perpa daydı Makedonya Başkonsolosu Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 54 Ekim 2004 Jordan Panev Perpa daydı Perpa çok büyük bir ekenomik potansiyeli bünyesinde bulunduran bir ticaret

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti OCAK 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti Adana OSB ye Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Sütcü den, bankalara pozitif ayrımcılık

Detaylı

KOSGEB KOBİ lerin yanında

KOSGEB KOBİ lerin yanında 20.yıl Promosyon www.promoturk.com 2015/11 KAMUDA PLAKET VERİLMESİ YASAKLANDI Türkiye, Avrupa nın Asya ya açılan kapısı 18 KOSGEB KOBİ lerin yanında 36 PSI Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Michael Freter

Detaylı

SAYI: 21 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010

SAYI: 21 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 SAYI: 21 G E B Z E O R G A N İ Z E S A N A Y İ B Ö L G E S İ S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ AYGAZ A.Ş. SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Detaylı

Floradan ekonomiye geçiş

Floradan ekonomiye geçiş TTSO 2011 Faaliyetleri Basın Toplantısı 10-11 de Yıl: 20 Sayı: 233 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı www.ttso.org.tr Ortak Akıl Toplantısı 2-3-4-5-8-9 da 2012 de firmalar kazanç için iç pazarı

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Perpa kongresi yapıldı

Perpa kongresi yapıldı www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 10 Sayı 75 Ekim 2009 www.perpagazetesi.net Perpa kongresi yapıldı Perpa Ticaret Merkezi B Blok genel

Detaylı

Perpa A blok ta seçim var

Perpa A blok ta seçim var www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 9 Sayı 70 Ocak 2008 www.persiad.org Perpa A blok ta seçim var Perpa A blok Genel kurulu 17 Ocak 2008

Detaylı

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

Yargı kararı mı? O da ne?

Yargı kararı mı? O da ne? Aralık 2010 TUS yerleştirmeleri bir buçuk yıl sonra yenilendi TUS kaosu Skandallar şampiyonu ÖSYM, son olarak 2010 TUS un yarattığı mağduriyetlerle gündemde. Hatalı soruların iptali Danıştay tarafından

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

BAŞYAZI 2 VİTRİN DEN 4 PALANDÖKEN 6 BAŞBAKAN ERDOĞAN LA YURT DIŞI SEYAHATLERİNE KATILDI

BAŞYAZI 2 VİTRİN DEN 4 PALANDÖKEN 6 BAŞBAKAN ERDOĞAN LA YURT DIŞI SEYAHATLERİNE KATILDI İ Ç İ N D E K İ L E R KÜNYE TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU AYLIK YAYIN ORGANI İMTİYAZ SAHİBİ: TESK OTEL (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) adına Genel Başkan Bendevi PALANDÖKEN

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Perpa da kongre mevsimi

Perpa da kongre mevsimi PERPA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ PERSİAD 1993 www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 80 Ağustos 2010 www.perpagazetesi.net

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 76 Ocak 2010 www.perpagazetesi.net

Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 76 Ocak 2010 www.perpagazetesi.net www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 76 Ocak 2010 www.perpagazetesi.net Merhaba 2010 Zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Perpa

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 3 Sayı : 34 01 Kasım - 01 Aralık 2014 nın yayın organıdır Denizcilik ve Sanayi Biter Sahte İş Müfettişlerine Dikkat İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan açıklamada işverenlere uyarıda

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ağustos 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun!

Di ya log. izocam. Yalıtın, yangının zararından korunun! Di ya log izocam Ekim Kasım Aralık 2011 Yalıtın, yangının zararından korunun! Yalıtım yangının daha kolay ve hızlı söndürülmesini sağlar, İzocam 12. Yalıtım Yarışması başladı, Yangının yayılmasını yalıtım

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da

Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004. B Blok Genel Kurulu 27 Haziran da Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 5 Sayı 51 Haziran 2004 Bu hurdalar kimin? Perpa da otopark ların yetersizliğinin ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu bilmeyen yok. Perpa da esnaflık

Detaylı

28 Kasım 2012 tarihinde Çukurova toplantısı yapıldı. aldığı vurgulandı. SAYFA 7

28 Kasım 2012 tarihinde Çukurova toplantısı yapıldı. aldığı vurgulandı. SAYFA 7 UD-1:Layout 1 29/12/2012 15:24 Page 1 Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluşu yeni Y l: 12 Say : 602 P.P- ST-AV.YAK-P M-222 dünyas www.tofed.org.tr Sektörün Sesi 31 Aralık 2012 Pazartesi 10 KR TOFED

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz

Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz NİSAN 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S Gümrüğü sanayicinin ayağına getireceğiz AK Parti Adana İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı; Değişen ve gelişen Türkiye de OSB ler önemli

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Odamız tarafından Konya ya kazandırılan Anadolu nun en büyük fuar merkezinin resmi açılışını Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın

Detaylı