Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar"

Transkript

1 Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayın Organıdır. Yıl 7 Sayı 63 Eylül 2006 Daha evvel bu sütunlarda defalarca yayınladığımız ve Perpalıların E-5 Karayoluna durak yapılması talepleri konusunda Persiad imza kampanyası başlattı. 15 gün boyunca 8.katta yürütülen etkinlikte 10 bin imza toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na verildi. Devamı sayfa 5 de PERSİAD PROJELERİ Persiad Eğitim Projesi Persiad, Almanya nın önde gelen işadamı birliklerinden BVMW (Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) ile ortak bir eğitim Projesi hazırlayarak Avrupa Birliği ne başvurdu. Proje sonuçlandığında Persiad Avrupa Birliğinden hibe olarak 110 bin Euro alacak. Alınan hibe Perpalıların bilişim, ekonomi gibi konularda eğitimi için harcanacak. Kasım ayında sonuçlanması beklenen proje gerçekleştiğinde Perpa da esnafın ve çalışanların ekonomide daha rantbl olabilmesi için bir çok eğitim projesi faaliyete geçirilecek. Özellikle AB uyum sürecinde karşılaşılan bilişim, ekonomik faaliyetler, ithalat, ihracat, ticari mevzuat gibi konularda Perpalılara seminerler verilecek. KONFERANS Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar Persiad Eylül ayının gelmesi ile beraber Perpalılara faydalı olabilecek çeşitli konularda konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Alman Ekonomisinde Yeni Trendler, Türk Firmaları İçin Olası Fırsatlar konulu konferans 8 Eylül 2006 Cuma günü saat 18:00 de 13. kat Perpa toplantı salonunda yapılacak. 8 Eylül 2006 Cuma günü yapılacak konferansı Persiad ve BVMW ( Almanya Orta Ölçekli işletmeler Birliği) ortak olarak düzenliyor. Konferans tüm Perpalıların katılımına açıktır. Persiad Başkan Yardımcısı Hasan Yıldırım Konferansın Özellikle Almanya ile iş yapan veya yapmayı düşünen Perpa firmaları için yararlı olacağı düşüncesindeyiz dedi. Devamı sayfa 4 de B blok yönetiminden Persiad tahliye Sayfa 2 Nurbal Türk Osmanlı Mutfağı Sayfa 3 Konferans Alman Ekonomisi Sayfa 4 Türk Alman Kobi Eşleştirme Zirvesi Sayfa 4 B Bloka Jeneratör Geliyor Sayfa 5 E-5 e durak istiyoruz Sayfa 5 Tavla Turnuvası Sayfa 5 Persiad dan Kitap Yardımı Sayfa 6 Tuvaletler Niçin Kapatılıyor Sayfa 6

2 2 Aydın Doruk Bir sivil toplum örgütü yokediliyor Bir sivil toplum örgütü yokediliyor. Yıllardır Perpa da Perpa nın gelişimi, tanıtımı için çaba harcayan bir dernek Perpa B Blok yönetimi tarafından özellikle son bir yıldır sistemli bir biçimde yokedilmek isteniyor. Bu dernek PERSİAD, Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği. Özellikle son 5-6 yıldır Perpa nın gelişimi, sorunlarının çözülmesi, Perpa nın dışarda tanıtılması, Perpa da ticari ve sosyal hayatın g e l i ş i m i i ç i n ç a l ı ş a n PERSİAD ın karşı karşıya kaldığı muamele neredeyse tüm gelirlerinin B blok yönetimi tarafından kesilmesi oldu. İşin ilginç tarafı bu gelirlerin tamamını Persiad zaten kendi oluşturmuştu. Neydi bu gelirler: Perpa B Blokun çöpe atılan atık kağıtları değerlendirilerek aylık 900 YTL civarında gelir elde ediliyordu. Bu paranın tamamı Perpa çalışanı olupta çocuğunu okutmakta zorlanan 10 ailenin üniversitede okuyan çocuklarına burs olarak veriliyordu. Bu yıl bu öğrencilere burs veremiyoruz. Kötü mü olurdu, Perpa her yıl ihtiyacı olan 10 öğrenciye burs verip okutsaydı. Onların etrafında bir Perpa sempatisi yaratsaydı. Bu atık kağıtlar 6-7 aydır B Blok yönetimi tarafından nasıl de ğer len dir ili yor m era k ediyorum. T M M O B M a k i n a Müh endi sler i O dası il e görüşülerek Perpalıların ve ç e v r e d e k i m a h a l l e l e r i n yararlanması için Perpa bahçesine eksoz ölçüm istasyonu kurulması sağlandı. Çünkü bu ölçümler için Perpalılar kilometrelerce yol katedip gittikleri yerde kuyrukta bekliyorlardı. Bu istasyondan ticari olarak hiçbir gelir elde etmeyen MMO, Persiad a da 300 Y TL ci v ar ı nd a b ağ ı şt a bulunuyordu. Bu gelir şu anda Perpa yönetimine veriliyor. Çok mu ihtiyacı vardı yönetimin bu gelire? Ne yapılıyordu bununla? Ayda, bir panelin, konferansın zorunlu giderleri karşılanıyordu. Peki şu anda ne oluyor bu gelir? Her ay Perpalıların yararlanacağı Editör panel, seminer, konferans gibi bir şeymi yapıyorsunuz? Yine 8. kat girişinde yer alan ilan panosu doğru dürüst işlemezken, bu yer rantabl hale getirilip ayda YTL civarında gelir elde ediliyordu. Bu gelirde yine derneğin zorunlu giderleri olan personel vb. yerlere harcanıyordu. Çalışmayan bir Persiad Perpa için daha mı faydalı? Yine Persiad kendi bulunduğu yeri ikiye bölerek orada bir işyeri sağlık birimi açılması sağlandı. Bunda amaç Perpa çalışanlarının basit bir çok hastalıkta hastanelerde bekleyip iş kaybına yolaçmamalarıydı. Perpa yönetim çalışanları da dahil olmak üzere Perpa da bir çok işyeri Bu sağlık biriminin üyesi ve hastalandığında ilaç bürosuna kadar getiriliyor. Kötü mü yaptık? Yine bu merkezden aylık 300 YTL civarında alınan bağışların tamamı Perpalıların s o s y a l i h t i y a ç l a r ı n a harcanıyordu. Neydi bunlar? Ücretsiz göz taraması, Hepatit aşıları, grip aşları, ihtiyacı olan çocukların sünnet etttirilmesi, ihtiyacı olan köy okullarına yardım, okuma yazma kursları gibi kalemlere harcanıyordu. Kötü mü yaptık? Peki bu gelirleri ş i m d i, s i z n e r e l e r e harcıyorsunuz? Tüm bunlar yetmiyormuş gibi şimdi B Blok yönetimi Persiad ı şu anda bulunduğu yerden çıkarmak istiyor. Bu yer Perpalılarındır ve Perpa yararına ku lla nıl mal ıd ır. P ers iad olanakları ölçüsünde tüm bunları zaten yapmaya çalışıyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Bu ülkede Perpa diye bir yer olduğunu İstanbul a, Türkiye ye, dünyaya tanıtmasak daha mı hoşunuza giderdi? Şişli de açılan bir yer 2 ayda hırdavatın kendinden alınacağını bütün İstanbul a öğretti. Siz 20 yıldır Perpa nın ne olduğunu kimseye anlatamadınız. Persiad bir nebze bunları çözmeye çalıştı. Kötü mü yaptı? Bütün bunlar bir sivil toplum örgütüne niçin reva görülüyor? O da öbür sayıya. (Çünkü yerimiz bitti) B Blok Yönetiminden Persiad a tahliye yazısı Perpa B Blok yönetimi 27 Temmuz 2006 günü Persiad a noter kanalıyla bir ihtarname göndererek Persiad ın şu anda kullandığı yeri en geç üç gün içinde boşaltması ve geriye dönük olarak 5 yıllık kira ve aidat borçlarını faizleriyle birlikte ödemesi gerektiğini belirttiler. i h t a r n a m e n i n m e v z u u bölümünde, Muhatabın işgali altında bulunan 2510 numaralı bağımsız bölüm en geç günü mesai bitimine kadar TAHLİYE etmesi ve geriye dönük 5 yıl için toplam YTL (Otuzbin Yen Türk Lirası) Ecrimisil bedeli ile YTL genel gider aidat borcunu işlemiş ve işleyecek gecikme faizleriyle birlikte ödemesi, aksi halde hakkında Men i Müdahale ve Alacak davası açılacağı hakkında ihtarnamedir. diyor. İhtarnameye yanıt olarak yine noter kanalıyla Persiad tarafından gönderilen cevabi yazıda: 1- Sayın muhatap ihtarnamenizde Şişli 1. Bölge Tapu Sicil Müdür lüğ ünün 2152 ada, 279 pafta ve 174 parselde kayıtlı bulunan Perpa Ticaret Merkezinde tapuda müşterek yer olarak tadat edilmiş olan 13. Kat 2510 numaralı bağımsız bölümü uzun yıllar dan beri işgal ettiğimizi ve yapılan tüm şifai uyarılara rağmen işgali sona erdirmediğimizi iddia etmektesiniz. Bildiğiniz gibi söz konusu yerde 1995 yılından bu yana yönetiminizin bilgisi ve desteği ile derneğimiz faaliyetini sürdürmektedir. Nitekim Beyoğlu İLETİŞİM MALİYETLERİNİZİ ETKİLEYECEK ÇÖZÜMLER Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. / Kurumsal Satış Kanalı PERPA Tic. Mer. B Blok Kat: 8 No: 909 Şişli - İSTANBUL 25. Noterliğinin tarih ve yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile de bu fiili durum yasallaştırılmıştır. Bu muvafakatname ile anılan yer süresiz olarak derneğimizin kullanımına tahsis edilmiştir. 2-Uygar ülkelerde hiçbir ticari kaygı gütmeden toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri her zaman desteklenmiştir ve desteklenmeye devam etmek t e d i r l e r. D e r n e ğ i m i z i n yönetiminizden bağımsız olarak kendi doğruları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi sizleri niçin rahatsız ettiğini ve bizleri işgalci olarak nitelendirdiğinizi anlayabilmiş değiliz. Bu dernek kimsenin malı değildir. Yönetimler gelip geçicidir. önemli olan bu derneğin faaliyetlerinin toplum yararına olup olmadığıdır. Bizce esas alınması gereken budur. Bu nedenle talebinizin hiç bir hukuki geçerliliği bulunmadığından yerine getirmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Aramızdaki bu olumsuz durumun bir an önce sona erdirilmesini ve çalışmalarımıza destek v ermenizi bekler, çalıımalarınızda başarılar dileriz. Sayg ılarımız la, deniyo r. Haberiniz Var mı? BİZ TELSİM KURUMSAL SATIŞ EKİBİ OLARAK BİLGİ, EĞİTİM VE DENEYİMLERİMİZLE; Tel: (0212) Yıl 7, Sayı 63, Eylül 2006, Ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. Yayın Türü: Yerel Gazete Re k l am v e H ab er i çi n Te l: e -mai l : re kl a m aj a n si a i l.co m İmtiyaz Sahibi: Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği adına, Hasan Yıldırım Perpa, 9 B 510 Şişli - İstanbul Soruml u Ya z ı İş l er i M üdürü : Aydın Doruk Te l: e -ma i l: a ydi ai l.c om Yayın İl etiş im Komites i: Aydın Dor uk, Ha sa n Yıldırı m, Bina li Ke le ş, Ergün Şe ne r İda re Merkezi: Perpa, B 13 No: 2510 Şişli / İstanbul Tel: Fa ks: Ya p ı m: Re k l a m A j a ns ı P e r pa 11B Te l : re kl a m aj an s m ai l.c o m Baskı:Mart Matba ası: Nurtepe Ceylan Sokak NO:24 Kağıtha ne - İstanbul Tel: (0212) Persiad Gündem basın meslek ilkelerine uymay a söz vermiştir. Yazıların ve reklamların sorumluluğu s ahiple ri ne a it ti r. Per si ad Günde m de ki yaz ı la r i zi n a lı nar ak yayı nl anabi li r.

3 35 Yıllık Deneyimle, Hem Sağlık Hem Lezzet Sunuyoruz. Sağlığına, Salatalara ve Zeytinyağlılara Düşkün Olanları, Yeni Standımıza bekliyoruz Perpa 13 B 2274 Tel: Centrex:22274

4 4 Türk Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi F. Almanya Şansölyesi Merkel in Ekim ayında Türkiye ye yapacağı resmi ziyaret esnasında İstanbul da geniş çaplı bir Türk Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi Düzenleniyor 6-7 Ekim 2006 tarihleri arasında Almanya nın önde gelen işadamı birliklerinden BVMW-Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın himayesinde İstanbul da geniş çaplı bir Türk-Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi düzenliyor. Zirve de Almanya da veya Türkiye de iş yapmak isteyen ve ticari ortak arayan şirketlerin eşleştirilmesi ve bu yolla iki ülkede de ekonominin ana motorunu oluşturan KOBİ lerin yurtdışına açılması hedefleniyor. KOBİ lere dönük olarak ilk kez bu kadar geniş katılımla düzenlenecek olan eşleştirme zirvesinin ana teması Sinerji ve Uluslar arası İlişkilerle Büyüme olarak belirlendi. İstanbul Sanayi Odası nda düzenlenen basın toplantısında konuşan ISO Genel Sekreteri Mete Meleksoy üyelerin yüzde 98 iyle çoğunluğunun KOBİ lerden oluştuğunu belirterek, ISO nun bu kesime dönük çalışmalarına değindi. Odanın Türk KOBİ lerinin küresel rekabet ortamında Türkiye pazarında nasıl hayatta kalırım sorusu yerine, dünya pazarlarında nasıl yer edinirim sorusuyla yönlenmesi için çaba gösterdiğini vurguladı. Dünya pazarlarıyla entegrasyonun kaotik bir şekilde değil, AB çerçevesinde net bir konumlandırmayla geliştiğine dikkat çeken Meleksoy bununla bağlantılı olarak Türk-Alman KOBİ Eşleştirme Zirvesi ni KOBİ lere yeni açılımlar sağlayacak bir platform olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Basın toplantısında söz alan BVMW nin örgütlenmeden sorumlu yöneticisi Hans-Werner Czerwinski Türkiye nin son yıllardaki ekonomik performansı ve özellikle AB ile derinleşen ilişkileri nedeniyle giderek artan oranlarda Alman şirketlerinin ilgisini çeken bir ülke haline geldiğini vurguladı. Czerwinski ayrıca Zirve nin organizasyonu kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlara özel teşekkür ederek, Türkiye de karşılaştığı profesyonel işbirliği ortamından büyük memnuniyet duyduğunu ve her bir kuruluşun KOBİ ler için sosyal sorumluluk üstlenerek zirve için seferber olduğunu dile getirdi. Türk-Alman KOBİ Zirvesi nin organizasyonu ve eşgüdümünden sorumlu BVMW Türkiye Temsilcisi Çiğdem Akkaya KOBI lerin genelde büyük firmaların kolaylıkla ulaşabildikleri yurtdışı pazarlarına açılmakta bazı zorlukları olduğunu ve Türk-Alman KOBI Zirvesi konseptinin bu durumu göz önünde bulundurarak yurtdışı pazarlarına açılım için bir platform sunabilecek şekilde hazırlandığını söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nı temsilen basın toplantısına katılan Sanayi Araştırma Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Kanat Bakanımız Sayın Ali Coşkun un himayelerinde 6-7 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenecek olan Türk-Alman KOBİ Zirvesi, ülkemiz ve Almanya için hayati bir önem taşımaktadır. Katılım için detaylı bilgiyi Persiad, numaralı telefondan alabilirsiniz. KONFERANS Alman Ekonomisinde Yeni Trendler Türk Firmaları için Olası Fırsatlar 13. Kat Perpa toplantı s a l o n u n d a y a p ı l a c a k konferansta, Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç ın açılış k o nu ş m a sı n d a n s o n r a BWMW (Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Türkiye Temsilcisi Çiğdem Ak kaya, Al many a i le işbirliğinde BVMW nin rolü konulu bir konuşma yapacak. Çiğdem Akkaya nın sunumundan sonra, BVMW yöneticisi Hans Werner C z e r i n s k i, A l m a n Ekonomisinde Yeni Trendler ve Türk firmaları için yeni fırsatlar konulu bir sunum yapacak. Konferans konusunda detaylı bilgi alabilmek ve rezervasyon için den Persiad ı arayabilirsiniz. Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç, Perpa nın ticari yaşamının gelişmesi için daha B Bloka Jeneratör geliyor Perpa B Blok un jeneratör ihtiyacı nihayet gideriliyor. Perpa B Blok yönetimi tarafından alınan 4 adet 1600 KvA jeneratörler için montaj çalışmaları başladı. Famas plaza Tarafındaki açık o t o p a r k ı n a l t t a r a f ı n a yerleştirilecek jeneratörler için, ö nc e Ç in, Ma c a ri s t an, Makedonya gibi ülkelerin Konsolosluklarıyla konferanslar yaptıklarını belirterek, Bu çalışmalarımız Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer AB ülkeleriyle beraber, Rusya, Arap ülkeleri, Hindistan, ABD, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerle devam edecek dedi. yerin hazırlanması ve inşaat çalışmaları sürüyor. Perpa B Blok yetkililerinden aldğımız bilgilere göre kısa sürede montajı bitirilecek olan jeneratörler çok yakın zamanda B Blok esnafına hizmet vermeye başlayacak. ARAYIN TEKEL ÜRÜNLERİ DÜKKANINIZA GELSİN Tel: *Tekel Ürünleri *Şarküteri ürünleri *Kuruyemiş *Meşrubat *Günlük Gazete *Temizlik Maddeleri Çok uygun fiyatlara, kaliteli temizlik Genel Temizlik Ofis Temizliği Cam Silme İnşaat sonu temizlik ilaçlama EST TEMİZLİK HİZMETLERİ Perpa 7 A 956 Tel: Çalıştığımız firmalardan bazıları Emo Teknik MEP İletişim Poyraz Sitesi İstanbul Teknik BT Telekominikasyon Bagfaş

5 E-5 e durak istiyoruz Perpa ya Bakırköy ve Kadıköy yönünden gelenler E-5 üzerinde durak olmadığı için büyük zorluklar yaşıyorlar. Bakırköy ve Kadıköy yönünden gelenler Okmeydanı ve Mecidiyeköy de inerek tekrar bir otobüse daha biniyorlar. Ayrıca yol üzerinde Okmeydanı hastanesi ve Darülaceze gibi bu durağa çok ihtiyacı olan kurumlar var. Durağın yapılması ile Darülaceze Caddesi üzerindeki trafik azalacak ve Perpa nın otopark sorununada bir nebze çözüm bulunmuş olacak. E-5 karayolunun açık olduğu zamanlarda Bakırköy ve Kadıköy den Perpa ya 15 dakika içinde ulaşılabilecek. Perpa nın ticari yaşamına büyük bir değer katacak olan durak için daha önce Karayolları ve İETT nezdinde girişimlerde bulunan Persiad, E-5 karayolunun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi üzerine konu ile ilgili imza kampanyası başlatılması kararı aldı. Perpalıların ve çevre mahallelerin büyük bir duyarlılık gösterdiği kampanya boyunca 10 bin imza toplanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığına verildi. Dilekçenin verilmesinden kısa bir süre sonra Ulaşım Daire Başkanlığından mühendisler gelerek E-5 üzerinde keşif yaptılar. Durak konusunda dairelerine bugüne kadar bir resmi başvuru olmadığını belirten yetkililer, E-5 in bu bölümüne durak yapılması konusundaki raporlarını Daire başkanlığına sunacaklarını ve çok yakında sonuçlanacağını söylediler. Kampanya hakkında görüştüğümüz Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç, Persiad Perpa nın sorunlarının çözümü ve gelişimi için çalışıyor olmasına rağmen durak konusunda iki blok yönetiminden de ilgi göremediklerini, başkanların imza bile vermediklerini hatta bazı yöneticilerin imza standını bile engellemeye çalıştıklarını söyledi. Alkılıç, Engellemeler bizi yıldıramaz, çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. 5 Tavla Turnuvası Persiad tarafından geleneksel olarak düzenlenen tavla turnuvasının bu yıl üçüncüsü yapıldı. Perpalıların yoğun ilgi gösterdikleri turnuvada üç gün boyunca çekişmeli maçlar yapıldı. Perpa nın usta tavlacılarının buluştuğu turnuvada Özcan Özen birinci, Güray Aloğlu ikinci, Ümit Yılmaz üçüncü oldular. Turnuvada dereceye girenlere Persiad yönetim kurulu tarafından çeşitli ödüller verildi. Turnuva birincisi Özcan Özen e Persiad başkanı Erarslan Alkılıç kaliteli bir tavla hediye etti. Turnuva sonrası küçük bir kokteyl düzenlenerek katılımcılarla koyu bir tavla sohbeti yapıldı. Turnuvanın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle fazla katılım olmadığını belirten Perpalılar, yıl içinde böyle bir turnuvanın terkrar yapılmasını istiyoruz dediler. Turnuva birincisi Özcan Özen e ödülünü Persiad Başkanı Erarslan Alkılıç verdi. Turnuva ikincis Güray Aloğlu na ödülünü Persiad Saymanı Ergün Şener, üçüncü Ümit Yılmaz a Persiad yönetim kurulu üyesi Binali Keleş verdi. Turnuvaya Perpa nın gerçek ustaları katıldı. Katılanlar arasında çok çekişmeli oyunlar oynandı. Perpalılara ulaşmanın en kolay yolu Reklamları Perpa, B Blok K.11 No:2025 Telefon: (0212)

6 6 Çakır Köyü ilköğretim okuluna yardım kampanyamız devam ediyor Nükleere santrale hayır Ç o r u m Ç a k ı r K ö y ü Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu na yardım kampanyamız devam ediyor. Çakır köyü ilköğretim okulunun talebi üzerine yapılan kampanyaya üyelerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar bilgisayar, yazıcı ve çeşitli Tuvaletlerimiz yenilendi ama... PERPA B Blokta sol köşedeki tuvaletler yenilendi. PERPA esnafı bundan çok memnun oldu. Ancak yeni tuvaletler akşam saat da kapatıldığı için birçok kişi bu konuda sorun yaşıyor. PERPA Yönetimi tuvaletleri yeniledi. Yeni yapılan tuvaletlerde modern optik musluklar, kaliteli mermerler, kullanıldı. Temizlik görevlilerinin hassasiyetiyle temiz tutulan tuvaletlere artık her PERPA lı rahatça girebiliyor. Daha önceki tuvaletlere koku ve pislikten kimse girmek istemiyordu. Eskiden iş merkezimize gelen yabancı misafirler tuvalete gittiklerinde tek kelimeyle iğrenç bir manzarayla karşılaşıyor, bu da PERPA açısından çok kötü düşünülmesine yol açıyordu. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini de rahatça yerine getirebilmesi için bazı tuvaletlere ayrıca abdest alma bölümü yapıldı. Yine bazı bölümlere yapılan bulaşık yıkama yerleri de PERPA esnafı için kolaylık getirdi. Esnafımız burada kırtasiye malzemeleri yanısıra, bir çok kitap ta toplandı. kampanya 15 Eylül e kadar devam edecek. Çakır köyü ilköğretim okuluna öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, kitap vb bağışta bulunmak için lütfen den Persiad ı arayınız. bulaşıklarını ayrı bir bölümde, koku, sıkıntı çekmeden rahatça yıkayabiliyor. Yapılan optik musluklarla su tasarrufu yapılıyor. Perpa nın diğer bölümleride ihaleye çıkartılarak yenileniyor. Yapılan çalışmalardan memnun olan Perpalılar tuvaletlerin den sonra kapanmasını anlayamadıklarını bu konuda bir çok sorunlar yaşadıklarını, ve bir çok insanın tuvalet olarak çöp bacalarını kullandıklarını belirtiyorlar. Yönetimden tuvaletlerin saat kısıtlamasının bir an önce kaldırılmasını talep ediyorlar. Ayrıca, Tuvaletlerin modern olması çok güzel ama burada kullanılan sabunun kalitesi standartlara uygunmu, 10 dakika yıkıyoruz elimizden çıkmıyor diyorlar. Persiad ve İstanbul Sinoplu Nükleer Karşıtı Platform tarafından düzenlenen Nükleer Enerji Politikaları konulu panele Perpalılar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı panelde, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ve EMO eski başkanı Elektrik Yüksek Mühendisi Ünal Erdoğan, Türkiye nin enerji politikaları konusunda birer sunum yaptılar. Perpa toplantı salonunda yapılan Panel sonrası Sinop NKP ve Persiad tarafından Ülkemizin enerji politikaları konusundaki çabalarından dolayı Tanay Sıdkı Uyar ve Ünal Erdoğan a birer plaket verildi. Saç Bakımı Cilt Bakımı Ağda ve Parafin Ayak Bakımı 11 B 1959 (Akbank Arkası) Tel: Centrex:

7 Bir yangın ve sonrası... Perpa B blok 8. katta bir giyim mağazasında çıkan yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangın söndürüldü ama Perpa nın ciddi bir yangında ne kadar önemli sorunlar yaşayacağıda görüldü. Birçoğumuzun mühendislik harikası diye övündüğü Perpa da küçük bir yangında bile yüksek katlardakiler boğulma tehlikesi geçirdiler. Çünkü dumanın gideceği yer yoktu. Teknik servisler son anda akıl ederek çatı daki camları sökmek zorunda kaldılar. PERPA B Blok 8. Kat 894 numarada faaliyet gösteren Brigade Sport, giyim mağazasında çıkan yangın, kısa bir sürede Perpa teknik servis personeli ve İstanbul İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülen yangında sadece maddi kayıp meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Güvenlik Personelimiz ve Teknik Servisimizin yangın konusunda eğitimli olmaları PERPA için büyük bir şanstı. Gerçekten de Güvenlik ve Teknik Servis İtfaiyeye çok yardımcı oldular. Olay mahallinde A Blok Başkanı Mehmet Klimalar Perpalıyı bezdiriyor Perpa daki klimalar Perpalıları bunaltıyor. Özellikle 13. katta, klimalar yüzünden dolaşmak çok büyük bir sorun. Dışardaki hava sıcaklığının derece olduğu günlerde bu katlardaki sıcaklık 50 derecelere kadar yükseliyor. Özellikle son yıllarda Çin mallarının pazara girmesiyle klima fiyatları düştü. Bundan dolayı Perpa daki klima sayısı dörde katlandı. Bir çok işyerinde 5-10 tane klima bulunuyor. Dolayısı ile 5000 dükkanın olduğu Perpa da yaz aylarında yaklaşık 10 bin klima çalışıyor. 10 bin klimanın yaydığı sıcaklık ve çeşitli gazlar Perpalıyı bunaltıyor. Gazetemizi arayan bir çok Perpalı, Perpa çalışanları olarak yönetimlerden merkezi bir soğutma konusunda çözüm bulmalarını bekliyoruz. Aksi halde Çalışma şartlarının çok kötü olmasından dolayı Çalışma bakanlığına iki yönetimi dava edeceklerini söylüyorlar. İpekçi, Üst Kurul Müdürü Günal Yalçın, B Blok Genel Müdürü Remzi Yüzbaşıoğlu, Teknik Müdürler, Güvenlik Müdürü ve Güvenlik Amirleri bizzat bulundular. Yangınla beraber açığa çıkan sorunlardan birisi Perpa nın havalandırmasının yetersiz oluşuydu. küçücük bir yangında bile dumanın gidebileceği yer yok. Daha büyük bir sorun yaşanmadan bu konuya bir an önce çözüm bulunmalıdır. Bir diğer sorun da her yerde bulunan yangın musluklarının hortumlarının patlak olmasıydı. Turnuva 1 kasımda 7 Perpa Beşiktaşlılar Derneği nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Perpa Futbol Turnuvası yaz ve ramazan ayı dolayısıyla ertelenerek 1 Kasım 2006 da başlamasına karar verildi. Turnuvaya katılmak ve Derneğimize üye olmak için numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Gulf Agency Denizcilik A.Ş Perpa da Gemicilik hizmetlerinde sektörde en eski ve güçlü kuruluşlar içinde ön sıralarda bulunan LYONEL. A.MAKZUME ile, yine dünyada, deniz taşımacılığı, deniz hizmetleri ve lojistik Alanlarında 200 aşkın büro ve 6000 in üzerindeki personeli ile bu alanda faaliyet gösteren şirketler arasındaki yerini bulan GACWORLD tarafından, Türkiye de hizmet vermek Üzere kurulmuş bulunan GULF AGENCY DENİZCİLİK A.Ş, Perpa da açtığı bürosu ile ( B Blok 1969) Lojistik hizmetlerini değerli Perpa işyeri sahiplerinin yakınına getirmiş bulunmaktadır. Merkezi İskenderun da bulunan Gulf Agency Denizcilik A.Ş nin(gac Lojistik Türkiye) İstanbul daki merkez lojistik bürosu yanında; İzmir, Mersin, Bursa, Antalya, Trabzon ve Ankara da büroları bulunmaktadır. GAC Lojistik-Türkiye, Deniz,Hava ithalat/ihracat ve Uluslararası Kara Taşımacılıkta ki hizmetleri yanında, Konteyner taşımacılığı, Gümrük işleri, Depolama ve Tank Konteyner Taşımacılığında da temsilcisi Olduğu kuruluşun ürünleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. Kuruluş Mart 2006 ayında faaliyete giren 11. kat 1969 nolu bürosunda, Lojistik alanında uzun senelerin Tecrübesine sahip, deneyimli personeli ile Perpa işyeri sahiplerinin, tüm lojistik ihtiyaclarına En kısa sürede ve en uygun şartlarla hizmet vermeyi hedeflediklerini ifade etmektedir.

8

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU

ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU ASANSÖR İSTANBUL 2015 SONUÇ RAPORU Uluslararası ASANSÖR İstanbul Fuarı, 26-29 Mart 2015 tarihlerinde Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği AYSAD ın desteği ile 14. kez kıtaları buluşturdu. 28

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.09.2015 Eylül ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 25 üyeye Kapasite Raporu, 5 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İş-Kur il müdürlü ile KOSKEB ( küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzun yıllardır oda bünyesinde olup konularında oldukça deneyimlidirler. Mimarlar Odası çalışmalarının yalnızca 23. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 16.192 üyesi, 8 temsilciliği, 3 büyükkent bölge temsilciliği ile Mimarlar Odası bünyesindeki en büyük örgüt birimidir. Yaklaşık olarak Mimarlar

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü Çok İyi İyi Normal Kötü Çok Kötü KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI AMACIMIZ : KMTSO da işlem yaptıran üye firmalarımızın Kurumumuz hakkındaki görüş ve düşüncelerini

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI

SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI etkinlikler SEKTÖRDE YATIRIM BÜYÜK ORANDA AZALDI II. Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı- İKLİM 2007 Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi sekretaryalığında yapıldı... II. Ulusal İklimlendirme Kongresi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

BACADER e-bülten NİSAN 2014

BACADER e-bülten NİSAN 2014 BACADER e-bülten NİSAN 2014 011 BACACI SEVİYE 3 VE BACACI SEVİYE 4 EĞİTİMLERİ İSTANBUL DA YAPILDI Baca firmalarının ihtiyacı olan BACACI Seviye 3 ve BACACI Seviye 4 Eğitimleri İstanbul BACADER Ofis'te

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 5 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Nasıl bir İstanbul? Belediyesi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde nasıl bir İstanbul düşlüyorsunuz? Peki; düşlerinizin gerçekleşmesini

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz..

Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. Gücünüzle güçlüyüz, Gücümüzle güç katıyoruz.. 2014 YILINI BÜYÜK ORANDA KURUMSAL ALT ve ÜST YAPI ÇALIŞMALARINA AYIRDIK KURUMSAL ALT YAPI ÇALIŞMALARI İş süreci yönetiminde Dünyaca ünlü firmaların (Mercedes,

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

BAYRAM'DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ

BAYRAM'DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ BAYRAM'DA TERCİH BODRUM VE ROMA. KOCADON: HAZIRIZ Bayram tatili için tatilciler yurt içinde Bodrum u, yurt dışında Roma yı tercih ediyor Ramazan Bayramı nın hafta içine denk gelmesi ve çalışanların yıllık

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa

Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Fabrika Haberleri Çimentaş tan masa tenisi turnuvası Çimentaş Trakya Çimento Fabrikası çalışanlarının motivasyonunu arttırmak için düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası nın üçüncüsü gerçekleştirilmiş, zorlu

Detaylı

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu..

Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014 Yapı ve Restorasyon Fuarı Sonuç Raporu.. Yapex 2014, 22 nci Uluslararası Yapı ve Restorasyon Fuarı, 13-16 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya Expo Center Salonlarında büyük bir ticari başarıyla

Detaylı

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI FTSO Haftalık Haber Bülteni sayı: 46 Tarih: 01.12.2014 FTSO ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Kasım Öğretmenler Gününü Güneşli Köy Okulu öğretmenleri ile kutladı. Fethiye Ticaret

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

ANTALYA İMBAT SOĞUTMA FRESH ANTALYA 2008 FUARINDAYDI

ANTALYA İMBAT SOĞUTMA FRESH ANTALYA 2008 FUARINDAYDI Sayfa 1 12.05. ANTALYA İMBAT SOĞUTMA FRESH ANTALYA FUARINDAYDI Bu yıl Antalya'da düzenlenen footech fuarına katıldık. Yeni çok kompresörlü cihazımızı yurt içi pazarında ilk kez sergiledik. Fuarda yeni

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

21-28 Eylül 2014 PARAGUAY-URUGUAY SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

21-28 Eylül 2014 PARAGUAY-URUGUAY SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 21-28 Eylül 2014 PARAGUAY-URUGUAY SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU TET (Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği) tarafından 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

3 Mayıs 2010, Pazartesi

3 Mayıs 2010, Pazartesi Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlıklarının planlanan şekilde yürüdüğünü belirterek organizasyona en güzel şekilde

Detaylı

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 21-23 KASIM 2013 Erdem ALPTEKİN Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü Uzman Paola YAŞARSOY Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası

Detaylı

81 İl Müdürü Ankara da (1)

81 İl Müdürü Ankara da (1) 81 İl Müdürü Ankara da (1) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -PERSONELİMİZ OLMADAN BİZİM GERÇEK BİR BAŞARIYA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. PERSONELİMİZE DEĞER VERMEMİZ GEREKİYOR -CEZALANDIRMA,

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

"ÇAĞRI MERKEZLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM" KULLANILMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ TEŞVİKLER 3G TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞİYOR

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM KULLANILMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ TEŞVİKLER 3G TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞİYOR "ÇAĞRI MERKEZLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM" KULLANILMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ TEŞVİKLER 3G TEKNOLOJİSİ İLE GERÇEKLEŞİYOR AKBANK ÇAĞRI MERKEZİNE İŞARET DİLİ BİLEN ELEMAN YERLEŞTİRİLDİ İŞİTME ENGELLİLERE GÖRÜNTÜLÜ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı.

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. T.C. Karar Tarihi : 02.09.2013 Karar No : 71 Karar Konusu : Komisyonlara Havale Yazısı. Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ, Semra ULUTAŞ, Murat UĞUR(İzinli), Erdoğan Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 26.08.2013

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

Türk filmleri günü!..

Türk filmleri günü!.. Neşeyle kutladılar Beşiktaş Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte ortaklaşa düzenlenen Meslek Edindirme Kursları'ndan Bilgisayar Kursu öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü neşeyle kutladı,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 580 22/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 63 Sayın Üyemiz, 1. Macaristan 7. Tarım

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 22.10.2014 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı IŞİD TERÖRÜ 2014 yılında; Batı dünyası krizle boğuşurken Kuzey ve Güney den de sıcak çatışma haberleri

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD İş sağlığı ve meslek hastalıkları Uzmanı TC Çalışma ve Sosyal

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

24 27 EKİM 2013 İSTANBUL

24 27 EKİM 2013 İSTANBUL CeBIT BİLİŞİM EURASIA FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 24 27 EKİM 2013 İSTANBUL Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı 1 CeBIT

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye

Ü Y E L E R. Mustafa TİFTİK Muthat GÜNEŞ Fahrettin TOY Ömer SOYLU Belediye Başkanı Üye Üye Üye KARAR NUMARASI : 27 Muthat GÜNEŞ, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Eylül ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 İTO BİLİŞİM Sayı 37 Ekim 2012 Her ayın ilk haftası İTO web sitesinde yayınlanır. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NDA BİLİŞİM UYGULAMALARI 3 SEMİNERİ - 16 EKİM 2012 Ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz.

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Sayın Realistanbul Kat Malikleri 01.12.2011 Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Kat Mülkiyeti Kanunu 73. Maddesi ve Sitemiz Yönetim Planının 30. Maddesi gereği

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM

YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM YENİ DÜNYA YENİ YAŞAM 7-10 Ekim 2009 tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan Bilişim Zirvesi 09 un bu yılki ana teması Yeni Dünya Yeni Yaşam. Bilişim Zirvesi 09

Detaylı

BACADER e-bülten MART 2015 MYK SINAVI YAPILDI

BACADER e-bülten MART 2015 MYK SINAVI YAPILDI BACADER e-bülten MART 2015 DTK DERGİSİ BACADER DEN KÖŞESİNDE SEKTÖRDEN ÇALIŞTAY İZLENİMLERİ.. DTK Dergisi Mart ayı sayısında SEKTÖRDEN ÇALIŞTAY İZLENİMLERİ konulu yazımız yayınlandı. Yayınlanan makalelerimizin

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-5 Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar 5 Yılda Modern Hale Dönüşecek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hedefinin Karabağlar ı

Detaylı

DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) DARICA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

2.8.7. MÜHENDİSLİK ÖYKÜLERİ

2.8.7. MÜHENDİSLİK ÖYKÜLERİ 2.8.7. MÜHENDİSLİK ÖYKÜLERİ ÇORUH HAVZASI HES PROJESİ Mühendislik Geliştirme Eğitimleri 2009 Bahar Dönemi kapsamında Mühendislik Öyküleri 5: Çoruh Havzası HES projeleri sunumu 01 Nisan 2009 Çarşamba günü

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-7. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :6. Syf Son Dakika KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU: Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye tarafından

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :6. Syf Yayın Tarihi :30.052014 Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da bir ilk

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&İsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI U.R ve BÖLGE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU U.R. BAŞKANI Binota Kalyan BANERJEE 2430 GUVARNÖRÜ Nilüfer İsmail KAHYAOĞLU

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı