ThyssenKrupp Steel Europe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ThyssenKrupp Steel Europe"

Transkript

1 Komşularımız İçin Bilgiler ThyssenKrupp Steel Europe AG nin Duisburg-Nord işletme bölümünün komşularının ve halkın Arıza Durumu Yönetmeliği 11. maddesi uyarınca bilgilendirilmesi ThyssenKrupp Steel Europe

2 2

3 Bu güvenlik bilgilerinin amacı 3 ThyssenKrupp Steel Europe AG nin değerli komşuları, Arıza Durumu Yönetmeliği ne tabi olan maddelerle çalışılan işletme bölümlerinin (fabrikaların) işleticisi olarak, siz komşularımıza, bir olay durumunda (örneğin büyük yangınlar ve patlamalar gibi) söz konusu olabilecek, tehlike türleri, alınan güvenlik önlemleri ve arıza durumunda doğru davranış kuralları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Duisburg- Nord işletme bölümümüz; Hamborn, Bruckhausen, Beeckerwerth ve Schwelgern fabrikaları ve Ruhrort enerji santrali ile Arıza Durumu Yönetmeliği nin uygulama alanına girdiğinden, yasal bilgilendirme yükümlülüğümüzü bu bilgilendirme formu aracılığıyla yerine getiriyoruz. İşletme bölümümüzde Arıza Durumu Yönetmeliği nin uygulama alanına giren maddeler hakkında yetkili resmi makamlara bilgi verilmiştir. Üretim süreçlerinde güvenlik ThyssenKrupp Steel Europe AG de uzun bir geleneğe sahip olup en birinci öncelik niteliğindedir. Eğer tüm alınan önlemlere rağmen bir olay meydana gelecek olursa, nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmeniz için bu formdaki bilgileri okuyabilirsiniz. Lütfen bu bilgilendirme formunu güvenlik tedbirlerimizin bir parçası olarak değerlendiriniz. Burada size sadece yasal olarak şart koşulan konular hakkında bilgi vermekle kalmıyor, ayrıca genel konulara ilişkin bilgileri ve önemli telefon numaralarını aktarıyoruz. Küçük bir bilgi edinme kaynağı olarak kullanabileceğiniz bu bilgilendirme formunu her zaman erişebileceğiniz bir yerde saklamanızı öneriyoruz. ThyssenKrupp Steel Europe AG Edwin Eichler Yönetim Kurulu Başkanı

4 4 Hamborn, Bruckhausen, Beeckerwerth, Schwelgern fabrikaları ve Ruhrort enerji santralinin başlıca üretim tesisleri

5 İşletme bölümünde gerçekleşen işlemlere ilişkin açıklamalar 5 Duisburg-Nord işletme bölümü yandaki resimde gösterilmiştir. İşletme bölümü, Arıza Durumu Yönetmeliği nin 7. maddesi 1. paragrafı gereğince yetkili olan resmi daireye bildirilmiştir. Arıza Durumu Yönetmeliği nin 9. maddesi 1. paragrafı gereğince güvenlik raporu resmi daireye ibraz edilmiştir. Aşağıda, hammaddelerin teslimatından yüzeyi işlenmiş ince sac elde edilinceye kadar gerçekleşen üretim süreçleri kısaca açıklanmıştır. Burada özellikle Arıza Durumu Yönetmeliği bakımından önem taşıyan maddelerin (maddelerin açıklandığı tablo) oluşumu ve kullanımı ile ilgili konulara değinilmiştir. Hammaddelerin Teslimatı Demir çelik üretimi için gerekli olan hammaddeler (başlıca demir cevheri, kömür ve kok kömürü) gemi veya trenle temin edilir. Üretim prosesi için gerekli olan diğer maddeler (örneğin yüzey kaplama işleminde kullanılan boyalar ve işleme kimyasalları) ise kamyonlarla fabrikaya getirilir. Fabrika alanı üzerinde bulunan Schwelgern gazhanesinde (Kokerei) elde edilen oksijen, doğalgaz ve kok fırın gazı boru hatları yoluyla taşınır. Sinter Tesisi Sinter tesisi, ince cevherin parça haline getirilmesine yarayan tesistir. Yüksek fırın prosesinde, oluşan tepkime gazlarının dışarıya çıkarılabilmesi için kullanılan malzemelerin belli bir asgari tane büyüklüğüne sahip olması gereklidir. Sinterleme prosesi, yavaş hareket eden bir bant üzerinde gerçekleşir. Bu bantın üzerine, özel bir formüle göre hazırlanmış olan ve ince cevher, öğütülmüş kok kömürü ve başka yardımcı malzemelerden oluşan bir karışım beslenir. Bu karışımın yüzeyi ateşleme brülörleri yardımıyla ateşlenir. Bandın altında bulunan emiş fanları, düşme kanalına doğru yavaş yavaş ilerleyen bandın içinden havayı çekerler. Bu işlem sırasında kok kömürü yanar. Küçük demir cevheri parçacıkları, sinter tabakasında oluşan yüksek sıcaklıklar eriyerek birleşir ve daha büyük parçalar (birimler) oluşur. Böylece oluşan sinter, sonraki tesislerde (soğutma, kırma, eleme) hazırlanır ve yüksek fırın prosesinde kullanılacak malzeme haline gelir.

6 6 Yüksek Fırınlar Yüksek fırında, demir içeren proses malzemeleri kok kömürü yardımıyla eritilerek sıvı ham demir haline getirilir. Bu işlem, 1000 dereceyi aşan sıcaklıklarda ve aynı zamanda tepkime sahasının içine sıcak hava (yakl dereceye ısıtılmış hava) üflenerek gerçekleşir. Bu işlemde, yüksek fırının alt bölümünden çıkarılan sıvı demirin yanı sıra yüksek fırın gazı oluşur. Söz konusu gaz yüksek fırından çekilir, sonra soğutulur, temizlenir ve fabrikanın diğer tesislerinde ve enerji santrallerinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Çelik Tesisleri Yüksek fırında elde edilen sıvı ham demir çelik tesisinde karbondan arıtılarak ham çeliğe dönüştürülür. Sıvı demirdeki karbon, oksijen üfleme yöntemi uygulanarak sıvı demirden çıkarılır. Oksijen üfleme yönteminde, bir konvertör (özel bir hazne) içinde bulunan sıvı demirin üzerine yüksek basınçla (yakl. 20 bar) oksijen üflenir. Bu proseste bol enerji içeren yanıcı bir gaz (konvertör gazı) oluşur. Konvertör gazı da aynı kok gazı ve yüksek fırın gazı gibi enerji kaynağı olarak kullanılır. Çelik, ince alaşım işleminden geçirildikten sonra kontinü döküm yöntemi ile dökülerek kütükler (yakl. 20 cm kalın, yakl. 1,5 m geniş çelik bloklar) halinde üretilir. Sıcak ve Soğuk Haddeleme Tesisleri Çelik tesislerinin kontinü döküm hatlarında üretilen kütükler önce sıcak haddeleme tesisinde ısıtılır ve haddelenerek 1,5 mm kalınlığa kadar inceltilir ve sonra bobin halinde sarılır. Soğuk haddeleme tesislerinde tekrar gerçekleştirilen kalınlık azaltma işleminde müşterinin istediği nihai malzeme kalınlığı elde edilir. Sonraki işlem, sağlamlığının oluşturulması için malzemenin havasız ortamda (korozyonun önlenmesi için) koruyucu gaz atmosferi içinde tavlandığı ısıl işlemdir. Oksijen atomlarının bağlanmasını sağlamak için bu koruyucu gaz atmosferine hidrojen verilir. Yüzey İşleme Tesisleri Yüzeye uygulanan tüm işlemler, malzemenin korozyona karşı korunması içindir. Müşterilerin çoğu (örneğin otomobil endüstrisi) galvanizli malzeme talep etmektedir. Çelik sac, diğer kullanım amaçları için boya ve plastikle kaplanır. Enerji Santralleri Hamborn ve Ruhrort enerji santrallerinde, fabrikada ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi demir çelik fabrikası gazlarından (yüksek fırın gazı ve kok gazı) ve doğalgazdan üretilir.

7 Maddelerin Açıklanması 7 Aşağıdaki liste, Arıza Durumu Yönetmeliği ne tabi olan işletme bölümümüzde mevcut olan başlıca maddeler ve madde grupları hakkında size bir genel bakış sunar. Maddenin adı Tehlike sembolü Özellikleri Olası etkileri Solunması durumunda sağlığın olumsuz etkilendiğine dair ilk belirtiler Kok gazı Yanıcı, Yangın tehlikesi, Baş dönmesi, havadan daha hava ile birlikte mide bulantısı hafif, zehirli patlayabilir Yüksek Yanıcı, Yangın tehlikesi, Baş dönmesi, fırın gazı hava ile aynı hava ile birlikte mide bulantısı ağırlıkta, zehirli patlayabilir Konvertör Yanıcı, Yangın tehlikesi, Baş dönmesi, gazı hava ile aynı hava ile birlikte mide bulantısı ağırlıkta, zehirli patlayabilir Oksijen Yangını teşvik Yangınları çok etkili edici şekilde destekler, başka maddelerle şiddetli tepkimeye girebilir Hidrojen Yanıcı, Yangın tehlikesi, havadan daha hava ile birlikte hafif patlayabilir Boyalar ve Yanıcı, Yangın tehlikesi, Baş dönmesi, çözücü sağlığa zararlı hava ile birlikte mide bulantısı maddeler patlayabilir Diğer yanıcı Yanıcı Yangın tehlikesi, Baş dönmesi, gazlar hava ile birlikte mide bulantısı patlayabilir Çinko Çevre için Su organizmaları elektrolit tehlikeli, için çok, zehirlidir tahriş edici Çok yüksek konsantrasyonlarda solunmaya devam edilmesi durumunda mide bulantısına sebep olabilir Çok yüksek konsantrasyonlarda solunmaya devam edilmesi durumunda mide bulantısına sebep olabilir

8 8 Olası arıza durumu etkileri ve buna karşı alınan önlemler Bir olayın hangi etkileri olabilir? ThyssenKrupp Steel Europe AG, ciddi arıza durumlarını önlemek için gereken tüm koruma tedbirlerini almıştır. Eğer aldığımız kapsamlı güvenlik önlemlerine rağmen bir ciddi arıza durumu meydana gelirse, bu durum işletme bölümümüzün (fabrikamızın) dışında da kısa süreli bir etkiye (yangın kokusu, gaz kokusu, zararlı madde bulutları) yol açabilir. Söz konusu durumun yangın veya maddelerin yayılması olmasına bağlı olarak, insanların, hayvanların ve bitkilerin olumsuz etkilenmesi; havanın, toprağın ve su kaynaklarının kirlenmesi söz konusu olabilir. Bir patlama durumunda maddi hasarlar oluşabilir. Bir arıza durumunun etkilerini sınırlamak içn ne yapılıyor? Avrupa nın lider yassı çelik üreticilerinden biri olan ThyssenKrupp Steel Europe sürekli olarak yeni tesis yatırımı yapmakta ve mevcut ünitelerini modernleştirmektedir. Böylece, tüm işletmelerin en güncel güvenlik teknolojisine sahip olması garantilenmektedir. Ciddi bir arızaya dönüşebilecek olaylar için alarm planları ve tehlikeleri önleme planları mevcuttur. Bu planlar düzenli olarak güncellenmekte ve tehlikelerin önlenmesi için yetkili olan resmi makamlarla (itfaiye, polis, sivil savunma) birlikte uyumlu hale getirilmektedir. ThyssenKrupp Steel Europe, güçlü ve iyi bir eğitime ve ekipmana sahip olan bir fabrika itfaiyesine sahiptir. Fabrika itfaiyesi, Duisburg İtfaiyesi ile doğrudan irtibat halindedir. ThyssenKrupp Steel Europe AG, bir olay meydana geldiğinde derhal yetkili resmi makamlara bilgi verir. Resmi makamlar, ThyssenKrupp Steel Europe AG nin yetkili mercileri ile birlikte çalışarak, komşuların uyarılması ve olası etkilerin sınırlanması için gereken tüm önlemlerin alınması için gerekli talimatları verir.

9 Komşular için davranış kuralları 9 Lütfen okuyun, ayırın ve elinizin altında bulundurun 1. Alarm verme/alarmı sonlandırma Umumi siren sinyalleri* - Uyarı: 1 dakika boyunca yükselen ve alçalan siren sesi - Alarmı sonlandırma: 1 dakika boyunca sürekli ses Hoparlör anonsları Radyo ve televizyon anonsları 2. Güvenlik uyarıları Herhangi bir olay halinde, aşağıda belirtilen önlemler faydalı olabilir. Bu konuda, yukarıda açıklanan alarm yollarından biriyle de bu önlemler sizden istenebilir: Kaza yerinden uzak durun Bina içine girin Çocuklara ve yardıma muhtaç kişilere yardım edin Çocukları okulda ya da anaokulunda bırakın Komşulara seslenerek haber verin Yayaları içeri alın Kapı ve pencereleri kapatın Klima ve havalandırma sistemini kapatın Otomobildeki havalandırma sistemini kapatın Sağlık sorunları yaşandığında bir doktora danışın 3. Bilgi Güncel bilgiler için lütfen radyo ve televizyonu açın: Radyo Anten Kablo - WDR 2: UKW 99,2 MHz UKW 101,05 MHz - Radio Duisburg: UKW 92,2 MHz UKW 101,75 MHz Hoparlör anonslarını dikkate alın İtfaiye veya polisi arayarak telefon hatlarını lütfen bloke etmeyin. Sadece çok acil durumlarda telefonla yardım isteyin. Herkesçe bilinen acil çağrı hatlarını arayın: Polis: 110 İtfaiye/Ambulans: 112 Bilgi hattı: ThyssenKrupp Steel Europe bilgi hattı: 0800/ Ínternet: 4. Ulaşım yollarını kapatmayın Acil yardım ve kurtarma ekiplerinin talimatlarına uyun Görev araçlarının ulaşım yollarını kapatmayın * Bilgi: Duisburg Belediyesi'nin umumi sirenleri tahminen 2012 yılı içinde hizmete girecektir. Duisburg Belediyesi bu konuda vatandaşlarımıza ek bilgiler verecektir.

10 10 Bu broşürle ilgili sorularınız var mı? Lütfen telefonla veya yazılı olarak bize ulaşın: ThyssenKrupp Steel Europe AG Direktionsbereich Umwelt- und Klimaschutz (Çevre ve İklim Koruma Departmanı) Arıza durumu yetkilisi Kaiser-Wilhelm-Str Duisburg Telefon: 0800/ E-Posta: Bu broşürü aşağıda belirtilen internet sitesinde de bulabilirsiniz: Broşürü buradan İngilizce ve Türkçe olarak temin edebilirsiniz. (Dikkatinize: Çevre ve İklim Koruma Departmanı kamuyu bilgilendirmek amacıyla Arıza Durumu Yönetmeliği kapsamında görev yapan birimdir.) Revizyon tarihi: Ekim 2011

11 Wichtige allgemeine Telefonnummern 11

12 Not: Bu broşürü internette aşağıda belirtilen adreste de bulabilirsiniz: Broşür bu adreste, İngilizce ve Türkçe dillerinde de temin edilebilir. ThyssenKrupp Steel Europe AG Kaiser-Wilhelm Straße 100, Duisburg Posta adresi: ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir!

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! Sizin için de önemlidir; İşiniz için de Risk değerlendirme esasları 2 RISK DEĞERLENDIRME ESASLARI I TEMEL BILGILER & RİSK DEĞERLENDİRMESİ - GENEL TEMEL BILGILER

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ SİTESİ ACİL DURUM PLANI S. ERUYAN MERCAN SİTESİ İŞLETME MÜDÜRÜ OCAK 2013 ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI A-AMAÇ Bu plan; İşletmemizde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Yangın MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yangın Not: Sunumun bazı kısımları güncel değildir. Derste güncel ifadelerle anlatılmıştır. Bu sunum Kimya Öğretmeni Elif Hanım tarafından

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri

1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri 1 Yanma ve yangının tanımı, nedenleri Yanma, bir maddenin oksijenle tepkimesidir. Dolayısı ile bir kimyasal olaydır. Örneğin, C + O₂ CO₂ ΔH = - 394 kj Karbo Oksijen Karbondioksit gibi. Bunun için genellikle

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (SPG) VE AKARYAKIT DOLUM TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI 523EO0117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL GAZLAR ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O.

Condens 2500 W WBC 24-1 DC. Yoğuşmalı kombi. Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu 6 720 810 866 (2014/04) TR 6 720 806 464-00.1O. mode reset press 5s ok 6 720 806 464-00.1O Yoğuşmalı kombi Condens 2500 W WBC 24-1 DC Kullanıcılara Yönelik Kullanma Kılavuzu TR 2 İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Açıklamaları ve Emniyetle İlgili Bilgiler............

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği* (*21/02/2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı

Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Tüm ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm ortağı Hakkımızda IPS PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2010 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile birçok yerli ve yabancı firma için danışmanlık ve temsilcilik

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı

Acil durumlarda tedbir

Acil durumlarda tedbir Önemli telefon numaraları Önemli telefon numaraları Polis 110 Acil durumlarda tedbir Acil durumlarda koruyucu tedbirler ve kendi kendine yardım İtfaiye 112 Acil tıbbi yardım Kurtarma servisi Zehirlenmeler

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı