RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi"

Transkript

1 İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya

2 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

3 BCR-ABL ile Aktifleşen Sinyal Basamakları KML Patogenezinden Sorumlu Tutulan Mekanizmalar Deininger MWN, Goldman JM, JV Melo. Blood. 2000;96:

4 BCR-ABL ve İnhibisyonu BCR-ABL Sinyal ileti yollarında regülasyonu bozar Anormal hücre döngüsü Apoptozis inhibisyonu Hücre proliferasyonunda artışa neden olur Potensiyel Mitojenik BCR-ABL Sinyal Yolları BCR-ABL inhibitörleri öncü hücrelerde proliferasyon sinyalini bloke eder ve apoptozisi indükler Çekirdek 1. Peggs K, Mackinnon S. N Engl J Med. 2003;348: DeAngelo DJ, Ritz J. Clin Cancer Res. 2004;10: Deininger MWN, Goldman JM, Melo JV. Blood. 2000;96:

5 KML de SRC Aktivitesi Hücre zarı Sinyal Basamaklarında SRC Aktivitesi Kanser hücresinin çoğalmasına ve varlığını sürdürmesine yol açar Çekirdek Kanser Hücresinin Çoğalması ve Sağkalımı SRC inhibitörleri öncü hücrelerde Proliferasyon sinyalini bloke eder ve Apoptozisi indükler 1. Banerji L, Sattler M. Expert Opin Ther Targets. 2004;8: Rane SG, Reddy EP. Oncogene. 2002;21:

6 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

7 IM: Yanıt Takibi Tam kan sayımı (Hematolojik yanıt takibi)= Tam HR alınana kadar 2 haftada bir ondan sonra 3 ayda bir Kİ konvansiyonel sitogenetik incelemesi (sitogenetik yanıt takibi): Tedaviden önce Tam CyR elde edilene kadar en az 6 ayda bir ve ondan sonra yılda bir Moleküler analiz (moleküler yanıt takibi)= Periferal kan hücrelerinden RQ-PCR ile 3 aylık k düzenli d aralıklarla klarla, RQ-PCR negatif olsa bile yapılması önerilmekte Mutasyon analiz = Hematolojik yanıt kaybı veya yokluğunda yapılmalı Suboptimal sitogenetik / moleküler yanıtlarda yapılmalı BCR/ABL transkriptinde 3-log azalma sağlanamaz ise yada BCR/ABL transkript düzeylerinde 1-2 kat artış olursa yapılmalı Yeni tanı olgularda mutasyon taraması rutin önerilmemekte Baccarani,Blood 2006

8 Hematolojik Yanıt Tanımları Tam hematolojik yanıt: WBC <10 x 10 9 /L hücre Trombositler <450 x 10 9 /L Erken hücre yok (örn., miyelositler, promiyelositler, blastlar) Hastalık semptomları/bulguları yok Palpe edilebilir splenomegali yok Kısmi hematolojik yanıt: Aşağıdaki istisnalar dışında hematolojik yanıt ile aynı: Erken hücrelerin varlığı Trombosit sayısı tedavi öncesinin <%50 si ancak >450 x 10 9 /L Splenomegali var ancak tedavi öncesine göre boyutu <%50 si National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, 2008.

9 SitogenetikYanıt Tanımları * Majör sitogenetik yanıt = tam sitogenetik yanıtı ve kısmi yanıtı içerir. 1. Rosti G, Testoni N, Martinelli G, Baccarani M. Semin Hematol. 2003;40(suppl 2): National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, 2008.

10 Moleküler Yanıt Tanımları Moleküler Yanıt Tanımları Tam moleküler yanıt= Ölçülemeyecek kadar düşük BCR-ABL transkript düzeyleri Majör moleküler yanıt= BCR-ABL transkript düzeylerinde 3-log azalma veya BCR- ABL/ABL oranı <%0.1 Moleküler nüks= Tam sitogenetik yanıt verenlerde en az 1 log BCR/ABL transkript düzeyinde artış 1. National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

11 İmatinib Tedavisi Hedefleri Hedef Yetersiz Yanıtsız 3.Ay Tam HY < Tam HY =Kısmi HY Hiç HY 6.Ay 12.Ay 18.Ay Herhangi bir zaman Kısmi SY =%1-34 Tam SY =%0 Major MY =3 log azalma < Kısmi HY =%35-94 < Tam SY =Kısmi SY= %1-34 < Major MY =Tam SY=%0 < Tam HY Hiç SY =%95 ve üzeri < Kısmi SY =minör= %35-94 < Tam SY =Kısmi SY= %1-34 Tam HY kaybı Tam SY kaybı Yanıt Ek sitogenetik Normal genetik Major MY kaybı Mutasyon Mutasyon Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

12 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

13 Hastalık Evresine Göre İmatinib Direnci İnsidansı Genel Direnç Hastalık Evresi Yükseldikçe Artar İmatinib Direnci (%) Kronik Faz (400 mg) (n=139) Akselere Faz ( mg) (n=80) Miyeloid Blast Krizi ( mg) (n=76) Lahaye T, Riehm B, Berger U, et al. Cancer. 2005;103:

14 KML - EVRELERE GÖRE İLK 3 YILDA IMATINIB DİRENCİ SIKLIĞI % PRİMER DİRENÇ RÖLAPS VE İLERLEME ERKEN KRONİK FAZ 4 GEÇ KRONİK FAZ AKSELERE FAZ (600 mg/g) BLASTİK FAZ (600 mg/g) Hochhaus and La Rosée Leukemia. 2004

15 Tedavi Süresine Göre İmatinib Direncinin İnsidansı Dört Yıllık Tedaviden Sonra İmatinib Direnci İnsidansında Artış İmatinib Tedavisine Dirençli Hastalar ( %) İmatinib Tedavisi <4 Yıl (n=100) İmatinib Tedavisi >4 Yıl (n=44) 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102:

16 İMATİNİB DİRENCİ : TANIMI I. PRİMER DİRENÇ İmatinib e tedaviye başladıktan sonra yanıt vermeyen (refrakter) ve hiç hematolojik yanıt elde edilemeyen II. SEKONDER DİRENÇ İmatinib ile tedaviye başladıktan sonra yanıt veren ancak ilk yanıt sonrası dirençli olan hastalar Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

17 İMATİNİB DİRENCİ : TANIMI Hematolojik direnç= KF hastada hematolojik yanıtın elde edilememesi Tam HR ardından AF veya BF dönüşüm Dönüşüm olmaksızın tam HR kaybı AF daki hastanın KF a geçememesi Blastik krizde ve ALL de kısmi yanıt Sitogenetik direnç= Major CyR ya da tam CyR eksikliği veya kaybı Moleküler direnç= Tam moleküler yanıt eksikliği veya kaybı (BCR-ABL düzeylerinde 1 log artış) 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

18 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI - FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

19 İmatinib direnci IM direnç= Multifaktöryel A. Karaciğerde sitokrom P450 enzimi aşırı üretimi B. Karaciğerde alfa-1 asit glikoprotein (AGP) aşırı üretimi C. OCT-1 proteinin miktar ve fonksiyonunda değişiklik D. MDR1 aşırı ekspresyonu E. BCR/ABL gen amplifikasyonu (aşırı ekspresyonu) F. BCR/ABL gen mutasyonu G. Yeni genetik değişiklikler (klonal evoluasyon) H. Ek onkojenik yolaklar I. Diğer Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

20 İmatinib Direncinin Bilinen Mekanizmaları 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Weisberg E, Griffin JD. Blood. 2000;95: Donato NJ, Wu JY, Stapley J, et al. Blood. 2003;101:

21 İMATİNİB DİRENCİNİN NEDENLERİ von Bubnoff et al. Leukemia. 2003;17:829.

22 İM direnç mekanizmaları BCR/ABL bağımsız = TK inhibe edilebilir ancak hastalık devam eder (yeni nesil TKİ işe yaramaz) Taşıyıcı proteinler (OCT 1, MDR 1) Farmakolojik Bariyerler (CYP3A 4/5 indükleyiciler) NF-kappa B, SHP-1 P53, RB, P16 mutasyonları EVI ve myc aşırı ekspresyonu Kromozomal değişiklikler Ek Ph kromozomu kazanımı Src ilişkili Lyn/Hck kinazların aşırı ekspresyonu BCR/ABL bağımlı = TK inhibe edilemez (daha etkin olan yeni nesil TKİ ile yanıt alınabilir) Bcr/Abl kinaz bölge mutasyonları: kazanılmış en yaygın direnç mekanizması (%50-60) Bcr/Abl aşırı ekspresyonu LeCoutre Blood 2000 ; 95: 1758 Weisberg Blood 2000 ;95: 3498 Mahon Blood 2000 ; 96: 1070 JNCI 2000 ;92:1641 Vigneri Nature Medicine 2001; 7: 228

23 BCR-ABL Kinaz Mutasyonları En sık görülen direnç mekanizması BCR/ABL kinaz domaininde ilacın bağlandığı kinaz domainde Genellikle tek nokta mutasyonu saptanır Nadiren birden fazla Kritik temas noktalarını bozarak IM bağlanmasını engeller İM kullanmadan önce olabilir veya IM altında da gelişebilir Günümüzde 40 ın üzerinde mutasyon tanımlanmış Mutasyonların saptanması, risk sınıflamasında tedavi stratejilerini belirlemede yardımcı olacaktır ABL de Nokta Mutasyonları 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Shah N, Tran C, Lee FY, et al. Science. 2004;305:

24 ABL- KİNAZ Domain ABL KİNAZ DOMAIN MUTASYONUN ETKİSİ İMATİNİB Bcr-Abl SİNYAL KML KİNAZ DOMAIN Mutasyonu İMATİNİB Bcr-Abl SİNYALPROLİFERASYON KML

25 BCR-ABL Kinaz Mutasyonları Mutasyonlar 4 bölgede toplanır: 1. P-loop= fosfat bağlamadan sorumlu bölge V289, G250E, E255K, Q252H 2. Aktif bölge= IM bağlanma bölgesinde= V289A, T315I, F317L Doğrudan H bağı ile etkileşen= T315I Van der Waals etkileşimleri= V289, T315I, F IM bağlanma bölgesinden uzakta amino asitleri içeren mutasyonlar M315, E355, F486S Enzimin C terminal lobunda E, F ve I heliksleri arasında bir hidrofobik yama oluşturur ve tirozin kinaz ailesi arasında yüksek oranda korunur 4. Aktivasyon bölgesi Esnek sekansın bağlanma bölgesine yakındır Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

26 1. Hochhaus A, La Rosée P. Leukemia. 2004: Burgess MR, Skaggs BJ, Shah NP, Lee FY, Sawyers CL. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102: von Bubnoff N, Veach DR, van der Kuip H, et al. Blood. 2005;105: Branford S, Rudzki Z, Parkinson I, et al. Blood. 2004;104: Al-Ali HK, Heinrich HC, Lange T, et al. Hematol J. 2004;5: Yin CC, Luthra R, Galbincea J, Cortes J, Jones D. Presented at: 2005 US and Canadian Academy of Pathology Annual Meeting; February 26-March 4, 2005;San Antonio, Tex. Abstract 1196.

27

28 İmatinib direnci: Mutasyon Mutasyon ile Direnç ilişkisi Dirençli olgularda mutasyon %40-90 Mutasyon sıklığı ile evre ilişkisi Erken KF= mutasyonlar nadir AF/BF = mutasyon daha fazla Mutasyon ile klinik seyir ilişkisi P-loop mutasyonlarında klinik seyri daha kötü P-loop mutasyonlarında sağkalımı daha kısa F359V mutasyonunda hematolojik ve sitogenetik yanıt yok Bazı mutasyonlarda BF dönüşüm riski yüksek Y253F > E255K > T315I > WT > H369P > M351T Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

29 İmatinib direnci: Mutasyon Mutasyonlar klinik ile birlikte değerlendirilmeli Tüm mutasyonlar aynı klinik ve biyokimyasal özellik göstermez Bazı mutasyonlar fonksiyonel olmayabilir T315I ve p-loop mutasyonu büyük oranda dirence neden olur T315I mutasyonu= T315I mutasyonu yüksek affinitede IM bağlanması için gerekli H bağını ortadan kaldırır ve ATP bağlanma bölgesinde değişikliğe neden olur Klinik gözlenen mutasyonların %15-20 sini oluşturur IM doz artırılması faydalı değildir Dasatinib /nilotinib / Bosutunib gibi yeni nesil TKİ de etkili değildir Diğer mutasyonlar: IM doz artımı (600/800 mg) ve/veya Dasatinib/Nilotinib/Bosutunib gibi yeni nesil TKİ faydalı olabilir Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

30 MUTASYON BÖLGESİNE GÖRE SAĞKALIM Soverini, 2005

31 BCR-ABL Geninin Aşırı Ekspresyonu/Amplifikasyonu Aşırı ekspresyona neden olan mekanizma BCR/ABL geninin aşırı amplifikasyonudur İmatinibe Dirençli Hücrelerde Gözlenen Klinik Bulgular: BCR-ABL transgen amplifikasyonunda >5 kat artış BCR-ABL mrna düzeylerinde yaklaşık 20 kat artış BCR-ABL protein düzeylerinde artış IM 2 ay veya daha uzun süre kesildiğinde dirençli hücreler yeniden İM e duyarlılık kazanır ancak bu özelliğin klinik kanıtı henüz elde edilememiştir 1. Weisberg E, Griffin JD. Blood. 2000;95:

32 IM direnci= ilave kr anormallikleri İlave kromozomal anormallikleri: Direnç gelişimine neden olur Progresyona neden olur KF = nadir AF/BF = Daha sık Daha kötü klinik seyir Yanıt oranları azalmakta, nüks artmakta ve sağkalım kısalmakta CyR oranı= düşük Hematolojik relaps oranı= Yüksek (>%50) OS oranı= düşük (2 yıllık <%75) Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

33 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

34

35 İMATİNİB DİRENCİ NASIL ÖNLENEBİLİR 300 mg / gün den AZ DOZLARI KULLANMA HASTANIN İLACI UYGUN DOZDA ALDIĞINA EMİN OL FARMAKOLOJİK ETKİLEŞİMLERİ KONTROL ET İMATİNİB İ KES ALTERNATİF YENİ TK İNHİBİTÖRÜ BAŞLANABİLİR (DASATINIB, NİLOTİNİB gibi)

36 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

37 İMATİNİB DİRENCİ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR? Doz artımı ( mg) IM ara verme Yeni tirozin kinaz inhibitörleri Dasatinib, Nilotinib, Bosutunib ve diğerleri T315I mutasyonunda etkin değiller Kombinasyon tedavileri İlk sıra kombinasyon tedavileri IM + ARA-C IM + INF-alfa İkinci sıra kombinasyon tedavileri IM + FTI (Tipifarnib/Lonafarnib) FTI= T315I mutasyonuna etkin gibi gözükmekte IM + Desitabine IM + HDI Non-tirozin kinaz inhibitörleri Homoharringtonin Allo-KHT

38 Dirençte tedavi: Doz artımı KF- KML hastalarında doz 2 katına çıkılması ( mg/gün) ile; Tam hematolojik yanıt= %65 Tam sitogenetik yanıt = %56 Akselere/blastik faz KML hastalarında doz 2 katına çıkılması ( mg/gün) ile; Hematolojik ve sitogenetik yanıt oranı artmakta PFS oranı artmakta Yanıtlar sürdürülebilir olmamakta Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

39 Dirençte tedavi: Ara verme IM tamamen kesilmesi veya geçici ara verilmesi direncin bazı örneklerinde düşünülebilir IM tedavisinin kesilmesinin Y253H (p-loop) mutasyonu taşıyan hücrelerin bir klonunu önemli oranda azaltmakta E255K veya Y253F ve kötü prognozu gösteren p-loop mutasyonları gibi IM bağlanmasını bozan mutasyonlarda; IM kesilmesi veya ara verilmesi önemli Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

40 Dirençte tedavi: Abl-Kinaz İnhibitörleri Bcr-Abl Imatinib ATP-binding Abl & Src Dasatinib (BMS ) Non ATP-binding (T315I- spesifik ) MK457 Nilotinib (AMN 107) Bosutunib (SKI 606) AT 9283 INNO 406 KW 2449

41 Direnç tedavi: DASATİNİB Potent, Oral, Multi-Target Kinaz İnhibitörü Çift kinaz (Scr/ABL kinaz) inhibitörü Bcr/Abl TK inhitörü Src / Lyn kinaz inhibitörü Ayrıca; C-Kit, PDGFR, Ephrin-A Reseptör Kinazı inhibe eder IM göre dirençli mutasyonlara kat daha etkindir İM den farklı: Yapısal olarak IM den farklı Tiyazolkarboksamid ABL kinaz bölgesi aktif (açık) konformasyonda iken kinaz bölgesine bağlanır Src ailesi kinazları da inhibe eder İmatinib e kıyasla 300-misli daha kuvvetli T315I hariç, tüm İmatinib-dirençli kinaz domain lere etkili Oral : 140 mg/ gün (2x 70 mg/gün) Shah, ASCO 2005; O Hare, Cancer Res. (65): 4500; Shah et al, Science, 2004

42 Dirençte tedavi: Dasatinib Faz n Hematolojik yanıt % Sitogenetik yanıt % Toplam Tam Toplam Tam Kr Direnç Akselere Blastik Shah NP, et al. Overriding IM resistance with a novel ABL kinase inhibitor. Science 2004;305:

43 Dirençte tedavi: Dasatinib Total Dirençli İntolere n Tam HR %90 %87 %97 Sitogenetik Major %52 %39 %80 Tam %39 %28 %64 Kısmi %13 %12 %15 Minör %4 %5 %2 Minimal %9 %12 %2 Hochhaus A, et al. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic-phase CML after failure of IM therapy. Blood 2007;109 (6):

44 IM Dirençli KF : Dasatinib Baccarani. Blood 2006; 108: abst 164

45 IM Dirençli KF: Dasatinib Major CyR süresi Progresyonsuz oran N Progres (n) Intolerant 79 1 Dirençli Total Ay Baccarani. Blood 2006; 108: abst 164

46 IM Dirençli KF : Dasatinib Toplam sağkalım Canlı oranı N Ölüm (n) Intolerant 99 0 Dirençli Total Ay Baccarani. Blood 2006;108: abst 164

47 IM Dirençli AF : Dasatinib Hematolojik ve Sitogenetik yanıt (N=174) Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt NEL Tam CyR MinCyR Tam HR Kısmi CyR % Toplam Intolere Dirençli Toplam NEL; No evidence of leukemia Cortes. Blood 2006;108: abst 2160

48 IM Dirençli AF: Dasatinib Toplam Sağkalım (N=174) Canlı oran N Ölüm No KHT Önce KHT 23 4 Toplam Ay Median OS ulaşılmadı 12-aylık OS: önce KHT 86%, no KHT 82%, Total 82% Cortes. Blood 2006;108: abst 2160

49 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Çalışma dizaynı Uluslararası, randomize, açık etiketli, faz II Randomizasyon (2:1) Imatinib-dirençli KF-KML Dasatinib 2x 70 mg (N=101) ( mg/gün) Imatinib 800 mg (N=49) 12-hafta sitogenetik değerlendirme Tedaviye devam veya çapraz geçiş progresyon Major CyR yokluğu intolerans Median takip: 15 ay (aralık: 1 21) Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

50 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Hematolojik Yanıt: %92 vs %82 Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

51 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Alt Gruplara göre Major Sitogenetik yanıt Dasatinib Imatinib % mg 600 mg Evet Hayır Önceki imatinib dozu Önceki CyR 7 Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

52 Dasatinib Dozu ve Optimizasyonu KF-KML: Çalışma dizaynı Uluslararası, randomize, 139 merkez, açık etiketli, faz III 670 randomize Imatinibdirençli veya -intolerant KF-KML 100 mg 140 mg 662 tedavi edilen 100 mg x1 (n=166) 50 mg x2 (n=166) 140 mgx1 (n=163) 70 mg x2 (n=167) Zaman: Temmuz 2005 Mart Total 662 hasta Minimum takip: 6 ay Median tedavi süresi : 8 ay (<1 15 ay) Hochhaus. Blood 2006; 108:abst 166

53 Dasatinib Dozu ve Optimizasyonu KF-KML: Hematolojik ve Sitogenetik Yanıt Hochhaus. Blood 2006;108: abst 166

54 IM Dirençli olgular: Dasatinib vs Allo-KHT mg IM direçli olgularda yapılan randomize çalışma 70 mg günde 2 kez dasatinib/tki vs Allo- KHT 2-yıllık sağkalım Dasatinib/TKİ = %100 Allo-KHT = %72 Kantarjian H, et al. Outcome of pts with ph+ CML post IM failure. Cancer 2007;109:

55 SSS tutulumu Dasatinib tercih sebebi Blood 2009

56 Direnç tedavi: NİLOTİNİB IM in yapısal derivesi olan bir aminoprimidin IM gibi Bcr-Abl e inaktif konformasyonda bağlanır IM e göre Bcr-Abl i misli daha kuvvetle inhibe eder PDGFR ve C-Kit i inhibe eder Dasatinib den farklı olarak SRC kinazları inhibe edemez T315I Mutasyonuna etkili değil 32/33 farklı İM dirençli BCR-ABL mutasyonu eksprese eden hücrelerin çoğalmasını ve büyümesini inhibe ettiği gösterilmiştir (T315I hariç) Oral: 2x400 mg/gün Weisberg, Cancer Cell 2005; 7:129. Golemovic, Clinical Cancer Research 2005; 11:4941. O Hare, Cancer Research 2005; 65:4500.

57 Direnç tedavi: Nilotinib Faz II KML-KF Yanıt (N = 279) Le Coutre. Blood 2006;108:abst 165

58 Direnç tedavi: NİLOTİNİB Faz n Hematolojik yanıt % Sitogenetik yanıt % Toplam Tam Toplam Tam Kronik Akselere Blastik NA ASCO 2007

59 Direnç tedavi: NİLOTİNİB Faz n Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt Tam Toplam Tam KF 15 %80 %40 %13 AF 50 %51 %38 %14 BF-M 24 %17 %25 %8 BF-L 9 %11 %22 %22 ALL 10 %10 %0 %0 T315I yanıt yok Kantarjian H, et al. AMN 107, a novel aminopyrimidine inhibitor of Bcr-Abl, has significant.. activity in IM resistant Bcr-Abl positive CML. J Clin Oncol 2005;23(16):195

60 Direnç tedavi: Nilotinib KML-AF (N=64) Kantarjian. Blood 2006;108:abst 2169

61 Direnç tedavi: Nilotinib KML-AF Sağkalım 69% % Canlı Tedavi Ay Kantarjian. Blood 2006;108:abst 2169

62 Direnç tedavi: BOSUTINIB Oral, mg/gün Dual Src / Abl inhibitörü Imatinib e kıyasla misli daha potent C-Kit ve PDGFR ı minimal inhibe ediyor IM-resistant Bcr-Abl mutantlarına etkili (T315I hariç) Faz I / II çalışmada 69 hastada (IM cevapsız) Tam HR = %84 Major CyR =%52 Tam CyR = %33 Boschelli et al. J Med Chem 2005; 48: Golas et al. Cancer Res 2003; 63: Puttini et al. Cancer Res 2006; 66: Cortes. Blood 2006;108: abst 168

63 Direnç tedavi: MK-0457 Yeni bir TK inhibitörü Aurora kinaz inhibitörü TI315 I ve Jak-2 karşı aktif T315I Bcr-Abl mutasyonu dahil mutasyonlarda etkili gözükmekte Olgu sunumu: dirençli 3 hasta: hepsinde tam HR elde edilmiş Çalışma: Dirençli 15 hasta (11; T315I) (8-32 mg/m2/saat x 5 gün) T315I mutasyon olan 11 hasta: Yanıt= 5/11 hasta (%45) 1 tam CyR 2 kısmi CyR 1 minor CyR 1 HR Giles FJ, et al. MK-0457, a novel TK inhibitor, is active in pts with CML or ALL with T315I Bcr-Abl mutation. Blood 2007;109 (2): Giles FJ. Blood 2006;108: abst 163

64 Direnç tedavi: Desitabine Toplam doz Faz n Hematolojik Yanıt (%) Sitogenetik Yanıt (%) mg/m2 (INF ile sonuç alınamamış olgular; IM denenmemiş) Kronik 8 %63 Akselere 51 %55 %14 Blastik 64 %28 %8 150 mg/m2 (IM ile sonuç alınamamış olgular) Kronik 12 %83 %58 Akselere 17 %59 %41 Blastik 6 %50 %33 15 mg/m2-10 gün (IM ile sonuç alınamamış olgular) 35 %66 %46

65 Direnç tedavi: Farnesil transferaz İnh Ajanlar Faz n Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt Tipifarnib Kronik 10 %60 %30 Akselere 6 %17 %17 Blastik Tipifarnib Blastik 2 %100 NA Lonafarnib Kronik 6 %17 0 Akselere 7 %14 0 Tipifarnib+IM Kronik 23 %64 %35 Akselere/blastik 13 %33 %9 Lonafarnib+IM Kronik 9 %33 %11 Akselere 10 %30 %10 Blastik 3 %33 0

66 Direnç tedavi: Homoharringtonin n Hematolojik Sitogenetik Moleküler Yanıt Yanıt Yanıt INF Dirençli IM Dirençli %67 Tam HY %33 SY 10 %100 %20 Tam SY %50 major MY 5 %100 %60 SY %20 Tam %40 Kısmi Quintas-Cardama A et al. Homoharringtonin for treatment of CML. Expert Opin Pharmacother 2008;9(6):

67 Direnç tedavi: ALLO-KHT IM direçli BCR-ABL kinaz mutasyonlu 10 olgu 3 KF, 4 AF, 2 BF, 1 ALL 9 farklı TK mutasyonu 2 T351I KHT programı ve morbiditesi Hazırlama rejimi: 7 ablatif, 3 nonmyeloablatif TRM= 0 Yanıt Tam MR= 7, major MR=2, yanıtsız=1 3 hasta relaps nedeniyle exitus (Q252H, E255K ve T315I) Median 19 ayda 7 hasta canlı (6 tam MR) Sonuç Bcr-Abl TK mutasyonu olan IM dirençli olgularda Allo-KHT önemli bir kurtarma tedavi seçeneği Hehlmann R, et al. Randomized comparison of primary allogeneic stem cell transplantation and best avalable drug treatment in CML. Blood 2006: 108;427

68 KML Tedavisi Imatinib (HD?) Yeni TKI CyR yanıt 6.ayda Major CyR -12.ayda Devam Immunoterapi Harvest KH; PCR(-)? Evet Hayır <3-log Bcr-Abl -12.ayda 1-log Bcr-Abl Immunoterapi KHT adayı? Evet Hayır AlloKHT Başarısız Yeni TKI Diğer: HHT, DAC, FTIs, 17AAG Çok genç NMAKHT ve diğer KHT Kombinasyonlar

69 Imatinib 400mg Major CyR -12.ayda Kısmi CyR 2008 KML-KF tedavi planı Imatinib Başarısız Yüksek doz IM 3-6 ay Tam CyR yok Tam HR 3. ayda yok Minor CyR 6. ayda yok Tam CyR Tam MR Major MR Moleküler yanıt 18 ay BCR-ABL/ABL > % ve Transkript düzeyi QPCR 3-6 ay Mutation + Mutation - Major CyR 12. ayda yok Tam HR/CyR kaybı Transformasyon NTKI AlloKHT Yüksek doz IM AlloKHT T315I Aurora Kinaz Y253H E255VK F317L NTKI AlloKHT Diğer Y doz IM NTKI AlloKHT YD IM NTKI Aşı

70 Tanı: KF KML KHT adayı Tanı: KF - KML KHT adayı olmayan 3. ay: HR yok veya hematolojik relaps 6. ay: CyR yok veya CyR relaps NCCN rehberi Imatinib 400 mg veya yüksek doz veya KHT veya Klinik çalışma Imatinib 400mg veya Yüksek doz imatinib Dasatinib veya Nilotinib veya KHT veya Klinik çalışma Dasatinib veya Nilotinib veya Yüksek doz imatinib veya KHT veya Klinik çalışma

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK MİYELOİD

Detaylı

Kronik Miyelositer Lösemi

Kronik Miyelositer Lösemi Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr Adalet Meral Güneş Uludağ Üniv.TıpFak. Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Görülme Sıklığı Yıllık insidans ;

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler

KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler KHDAK da Güncel Hedef Tedaviler Prof.Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul William, WN et al. Nature Reviews, 2009 a Güncel Hedef Tedaviler EGFR İnhibitörleri EGFR: transmembran

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi

Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 63-66, 2004 ORİJİNAL YAZI Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi Tülay ÖZÇELİK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji

Detaylı

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları TEMEL TIP BİLİMLERİ/BASIC SCIENCES Davetli Derleme / Invited Paper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000813 İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri

KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri Kronik Miyeloid Lösemi (KML) yönetimine yönelik European LeukemiaNet tavsiyelerinin (2013) hasta dostu bir özeti Yayınlayan: İçindekiler Çalışma grubundan önsöz...

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir ve Telaprevir Kombinasyonlarının Kontrendikasyonları Peg-IFN+RBV tedaivinin kontrendikasyonları,

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ

MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ MESANE TÜMÖRLERİNİN DOĞAL SEYRİ ve MOLEKÜLER PROGNOSTİK FAKTÖRLER Prof. Dr. Levent Türkeri Üroloji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesane Tümörü (Transizyonel Hücreli Karsinom) Yüzeyel

Detaylı

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ

BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ BCC DE GÜNCEL Prof. Dr. Kamer GÜNDÜZ Celal Bayar Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı-MANİSA Bazal Hücreli Kanser (BCC) 1827 - Arthur Jacob En sık rastlanan deri kanseri (%70-80) Açık

Detaylı

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Ajlan Tükün 5 Ekim 2013 Myeloproliferatif Hastalıklar (MPDs) Klonal myeloid hastalık grubu Bir hematopoetik kök hücrede genetik değişiklik Periferik kanda WBC,

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD

SİNYAL İLETİMİ ve KANSER. Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD SİNYAL İLETİMİ ve KANSER Dr. Lale Doğan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji ABD Reseptör Tirozin Kinaz (RTK)= Protein Tirozin Kinaz RTK lar hücre membranında yerleşim gösterir. İnsan

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırma Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS DIAGNOSED CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Ayşegül KARAMAN 1, Şerife SOLMAZ MEDENİ

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU

KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU KRONĐK MĐYELOPROLĐFERATĐF HASTALIKLARDA TANI VE TEDAVĐ KILAVUZU Kronik Miyeloid Lösemi (KML) (1.Versiyon/Mayıs 2010) Miyeloid öncül hücrelerin anormal klonal çoğalması ile karakterize bir kök hücre hastalığı

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir/Peg-IFN/RBV ve Telaprevir/Peg- IFN/RBV Kombinasyon Tedavilerinin Benzer Kontrendikasyonları Vardır Hem boseprevir hem de telaprevir

Detaylı

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test

En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test En Etkili Kemoterapi İlacı Seçimine Yardımcı Olan Moleküler Genetik Test Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS), İmmünHistoKimya (IHC) ile Hastanızın Kanser Tipinin ve Kemoterapi İlacının Belirlenmesi Kanser Tanı

Detaylı

MELANOMDA GÜNCEL TEDAVİ PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BURSA

MELANOMDA GÜNCEL TEDAVİ PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BURSA MELANOMDA GÜNCEL TEDAVİ PROF.DR.EMEL BÜLBÜL BAŞKAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BURSA MELANOM TEDAVİSİNDE ADIM TAŞLARI 1800-1950: Melanomun erken dönemi Hastalığın keşfi ve cerrahi tedavi prensiplerinin

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD

ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD ANTİFUNGAL DİRENÇ MEKANİZMALARI ve DUYARLILIK TESTLERİ Nilgün ÇERİKÇİOĞLU 2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD İn Vitro Duyarlılık Test Sonuçları Duyarlı (MİK) Doza bağımlı duyarlı

Detaylı

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır.

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.10.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik Miyelojenöz Lösemi (KML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan Yoğun kemoterapi protokolleri ve kan ürünleri transfüzyonları, antibiyotik tedavisi gibi destek tedavilerinin artışı ile akut lenfoblastik lösemili (ALL)

Detaylı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı Phospha'dilinositol 3-kinaz/protein kinaz B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) Normal hücresel fonksiyonların yerine ge'rilebilmesi için gerekli olan

Detaylı

JAK STAT Sinyal Yolağı

JAK STAT Sinyal Yolağı The Janus kinase/signal transducers and ac4vators of transcrip4on (JAK/STAT) JAK/STAT sinyal yolu sitokinler tara>ndan ak4fleş4rilir. ü Hücre farklılaşması ü Hücre çoğalması ü Hücre göçü ü Apoptoz gibi

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum. DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ HPV Moleküler Tanısında Güncel Durum DNA bazlı Testler KORAY ERGÜNAY Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Viroloji Ünitesi HPV tanısı... Sitolojik/Patolojik

Detaylı

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Planı Prostat Kanseri İnsidans ve Mortalite Hormon Duyarlı Metastatik Prostat

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Onkolojide Sık Kullanılan Terimler Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Kanser Hücrelerin aşırı kontrolsüz üretiminin, bu üretime uygun hücre kaybıyla dengelenemediği, giderek artan hücre kütlelerinin birikimi..

Detaylı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı

Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Anti-anjiojenik ajanların klinik kullanımı Doç. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Plan Küçük molekül vs antikor Kirli vs temiz ilaç Kolorektal kanser Akciğer kanseri Renal hücreli

Detaylı

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2016 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2016 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK MYELOİD LÖSEMİ

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Tartışma. Dr.Ali Arıcan

Tartışma. Dr.Ali Arıcan MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META-ANALİZ Tartışma Dr.Ali Arıcan 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 22.Mart.2014 Antalya Mide Kanserinde P53 Ekspresyonunun Prognostik Önemi: Meta-analiz

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi Ph (+) ALL: Öykü FM Testis muayenesi (T ALL) CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) Göğüs BT (T ALL) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri KİA: sitokimya (PAS; MPO; SBB) KİA: karyotip

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR?

YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? Doç. Dr. Saadettin KILIÇKAP 23.02.2013 Adana İPİLİMUMAB İPİLİMUMAB Anti- CTLA4 Tamamen insan kaynaklı Rekombinant IgG1 antikorudur İPİLİMUMAB Klinik çalışmalarda

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış. Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD

Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış. Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD Sıvı bazlı (Hematopatoloji) FISH uygulaması değerlendirmelerine temel bakış Prof Dr Melek Ergin Çukurova Üni Tıp Fak Patoloji AD Metafaz fazında hücrelere uygulanan sitogenetik analiz altın standarttır

Detaylı

Mycobacterium tuberculosis te Dışa Atım Pompaları

Mycobacterium tuberculosis te Dışa Atım Pompaları Mycobacterium tuberculosis te Dışa Atım Pompaları 1 Dışa atım (efflux)..transporter Geniş substrat özgüllüğü (polispesifik) Doğal fonksiyonları 2 3 ABC (ATP-binding cassette) Sekonder MFS (major facilitator

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik İmmünohistokimyanın Karşılaştırılması Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarının EGFR Mutasyon Analizinde Real-Time PCR Yöntemi ile Mutasyona Spesifik nın Karşılaştırılması Dr.M.Çisel Aydın, Doç.Dr.Sevgen Önder, Prof.Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe

Detaylı

Melanomda hedefe yönelik tedavi. Prof.Dr.Emel BÜLBÜL BAŞKAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

Melanomda hedefe yönelik tedavi. Prof.Dr.Emel BÜLBÜL BAŞKAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Melanomda hedefe yönelik tedavi Prof.Dr.Emel BÜLBÜL BAŞKAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Sunum planı Melanom tedavisinin geçmişi Gen hedefli tedavi İmmunoterapi Kombinasyon tedavileri 1800-1950:

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

GİST TEDAVİSİNDE ÇOKLU HEDEFE YÖNELİK AJANLARIN ROLÜ

GİST TEDAVİSİNDE ÇOKLU HEDEFE YÖNELİK AJANLARIN ROLÜ GİST TEDAVİSİNDE ÇOKLU HEDEFE YÖNELİK AJANLARIN ROLÜ Dr. Sevil BAVBEK İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü İ.T.F. İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD BİR GİST MASALI 279:577-580, 1998 GİST TANIM Mezenkimal tümör GI

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ. Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı MALİGN MELANOM TEDAVİ SEÇİMİNDE MOLEKÜLER PATOLOJİ Ebru Serinsöz, MD, PhD Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Malign Melanom (MM) Moleküler Çağ öncesi MM Moleküler Çağ da MM Moleküler

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. Sürüm Ekim

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU. Sürüm Ekim KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLER TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Sürüm 1.03 - Ekim 2016 www.thd.org.tr ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2016 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE KRONİK MYELOPROLİFERATİF

Detaylı

PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ. Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET

PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ. Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET Philadelphia kromozom pozitif akut lenfoblastik lösemi ( Ph + ALL), erişkin ALL nin genetik

Detaylı

Biyolojik İmmünojenitesi

Biyolojik İmmünojenitesi Biyolojik İmmünojenitesi Doç.Dr.Savaş Yaylı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD, Trabzon III.Dermatoonkoloji Günleri, Bakü, 05.09.2014 İmmünojenite: Sunu planı &

Detaylı

HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum

HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum HIV: ALGORİTMALAR VE DİRENÇ: HIV Anti-Retro Viral Direnç: Ülkemizdeki Son Durum Prof. Dr. Kenan Midilli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı DSÖ: HIV in ilaç

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü Dr. Ayhan SUCAK www.tmftpkongre2012 Tekrarlayan gebelik kaybı TANIM European Society for Human Reproduction and Embryology 20 haftalık amenoreden

Detaylı

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI. Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE BİREYSEL TIP UYGULAMALARI Doç. Dr. Yasemin BASKIN Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD Kanser Önemli Bir Sağlık Sorunudur Kanser milyonları etkileyen,

Detaylı

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition

Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition Docosahexaenoic Acid Induces Cell Death in Human Non- Small Cell Lung Cancer Cells by Repressing mtor via AMPK Activation and PI3K/Akt Inhibition DUYGU PELİSTER - 20130701008 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

* Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde

* Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ TEST LİSTESİ * Merkezimiz hafta içi ve cumartesi günleri saat 8. 30-19. 00 saatleri arasında hizmet vermektedir. * Listede yeralan tüm testler merkezimizde yapılmakta olup

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Doç.Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv., Rutin PCR Lab. Sorumlu Öğrt.Üyesi Yakın Doğu Üniv., DESAM Kurucu Öğrt.Üyesi sayanmurat@hotmail.com 0533 6479020

Detaylı

Kronik Miyeloid Lösemi (KML), çocukluk çağının

Kronik Miyeloid Lösemi (KML), çocukluk çağının ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİN KML HASTALARINDA KHN TEDAVİLERİ: NE ZAMAN, NASIL? S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Kronik Miyeloid Lösemi

Detaylı

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri

Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Kras Mutasyonu Olmayan (KRAS wild tip ) Kolorektal Kanserli Olgularda Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr Hande Turna İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Metastatik Kolorektal

Detaylı

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ Zahit Bolaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi AYDIN Filadelfiya kromozomu pozitif akut lenfoblastik leukemia da klinik özellikler

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Dr.Yunus Gürbüz Günümüzde hepatit C nin standart tedavisi pegileinterferon alfa 2A veya 2B ve ribavirin kombinasyonudur. Bu kombine tedaviyle elde edilen kalıcı viral yanıt(kvy)

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ

ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ ÇOK HÜCRELİ ORGANİZMALARIN GELİŞİMİ Seçici gen ifadesi embriyonun gelişmesini sağlayan 4 temel işlevi denetler: 1. Hücre çoğalması 2. Hücre farklılaşması 3. Hücre etkileşimleri 4. Hücre hareketi HÜCRE

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı