RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi"

Transkript

1 İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya

2 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

3 BCR-ABL ile Aktifleşen Sinyal Basamakları KML Patogenezinden Sorumlu Tutulan Mekanizmalar Deininger MWN, Goldman JM, JV Melo. Blood. 2000;96:

4 BCR-ABL ve İnhibisyonu BCR-ABL Sinyal ileti yollarında regülasyonu bozar Anormal hücre döngüsü Apoptozis inhibisyonu Hücre proliferasyonunda artışa neden olur Potensiyel Mitojenik BCR-ABL Sinyal Yolları BCR-ABL inhibitörleri öncü hücrelerde proliferasyon sinyalini bloke eder ve apoptozisi indükler Çekirdek 1. Peggs K, Mackinnon S. N Engl J Med. 2003;348: DeAngelo DJ, Ritz J. Clin Cancer Res. 2004;10: Deininger MWN, Goldman JM, Melo JV. Blood. 2000;96:

5 KML de SRC Aktivitesi Hücre zarı Sinyal Basamaklarında SRC Aktivitesi Kanser hücresinin çoğalmasına ve varlığını sürdürmesine yol açar Çekirdek Kanser Hücresinin Çoğalması ve Sağkalımı SRC inhibitörleri öncü hücrelerde Proliferasyon sinyalini bloke eder ve Apoptozisi indükler 1. Banerji L, Sattler M. Expert Opin Ther Targets. 2004;8: Rane SG, Reddy EP. Oncogene. 2002;21:

6 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

7 IM: Yanıt Takibi Tam kan sayımı (Hematolojik yanıt takibi)= Tam HR alınana kadar 2 haftada bir ondan sonra 3 ayda bir Kİ konvansiyonel sitogenetik incelemesi (sitogenetik yanıt takibi): Tedaviden önce Tam CyR elde edilene kadar en az 6 ayda bir ve ondan sonra yılda bir Moleküler analiz (moleküler yanıt takibi)= Periferal kan hücrelerinden RQ-PCR ile 3 aylık k düzenli d aralıklarla klarla, RQ-PCR negatif olsa bile yapılması önerilmekte Mutasyon analiz = Hematolojik yanıt kaybı veya yokluğunda yapılmalı Suboptimal sitogenetik / moleküler yanıtlarda yapılmalı BCR/ABL transkriptinde 3-log azalma sağlanamaz ise yada BCR/ABL transkript düzeylerinde 1-2 kat artış olursa yapılmalı Yeni tanı olgularda mutasyon taraması rutin önerilmemekte Baccarani,Blood 2006

8 Hematolojik Yanıt Tanımları Tam hematolojik yanıt: WBC <10 x 10 9 /L hücre Trombositler <450 x 10 9 /L Erken hücre yok (örn., miyelositler, promiyelositler, blastlar) Hastalık semptomları/bulguları yok Palpe edilebilir splenomegali yok Kısmi hematolojik yanıt: Aşağıdaki istisnalar dışında hematolojik yanıt ile aynı: Erken hücrelerin varlığı Trombosit sayısı tedavi öncesinin <%50 si ancak >450 x 10 9 /L Splenomegali var ancak tedavi öncesine göre boyutu <%50 si National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, 2008.

9 SitogenetikYanıt Tanımları * Majör sitogenetik yanıt = tam sitogenetik yanıtı ve kısmi yanıtı içerir. 1. Rosti G, Testoni N, Martinelli G, Baccarani M. Semin Hematol. 2003;40(suppl 2): National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, 2008.

10 Moleküler Yanıt Tanımları Moleküler Yanıt Tanımları Tam moleküler yanıt= Ölçülemeyecek kadar düşük BCR-ABL transkript düzeyleri Majör moleküler yanıt= BCR-ABL transkript düzeylerinde 3-log azalma veya BCR- ABL/ABL oranı <%0.1 Moleküler nüks= Tam sitogenetik yanıt verenlerde en az 1 log BCR/ABL transkript düzeyinde artış 1. National Comprehensive Cancer Network. Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, version Available at: Accessed January 23, Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

11 İmatinib Tedavisi Hedefleri Hedef Yetersiz Yanıtsız 3.Ay Tam HY < Tam HY =Kısmi HY Hiç HY 6.Ay 12.Ay 18.Ay Herhangi bir zaman Kısmi SY =%1-34 Tam SY =%0 Major MY =3 log azalma < Kısmi HY =%35-94 < Tam SY =Kısmi SY= %1-34 < Major MY =Tam SY=%0 < Tam HY Hiç SY =%95 ve üzeri < Kısmi SY =minör= %35-94 < Tam SY =Kısmi SY= %1-34 Tam HY kaybı Tam SY kaybı Yanıt Ek sitogenetik Normal genetik Major MY kaybı Mutasyon Mutasyon Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

12 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

13 Hastalık Evresine Göre İmatinib Direnci İnsidansı Genel Direnç Hastalık Evresi Yükseldikçe Artar İmatinib Direnci (%) Kronik Faz (400 mg) (n=139) Akselere Faz ( mg) (n=80) Miyeloid Blast Krizi ( mg) (n=76) Lahaye T, Riehm B, Berger U, et al. Cancer. 2005;103:

14 KML - EVRELERE GÖRE İLK 3 YILDA IMATINIB DİRENCİ SIKLIĞI % PRİMER DİRENÇ RÖLAPS VE İLERLEME ERKEN KRONİK FAZ 4 GEÇ KRONİK FAZ AKSELERE FAZ (600 mg/g) BLASTİK FAZ (600 mg/g) Hochhaus and La Rosée Leukemia. 2004

15 Tedavi Süresine Göre İmatinib Direncinin İnsidansı Dört Yıllık Tedaviden Sonra İmatinib Direnci İnsidansında Artış İmatinib Tedavisine Dirençli Hastalar ( %) İmatinib Tedavisi <4 Yıl (n=100) İmatinib Tedavisi >4 Yıl (n=44) 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102:

16 İMATİNİB DİRENCİ : TANIMI I. PRİMER DİRENÇ İmatinib e tedaviye başladıktan sonra yanıt vermeyen (refrakter) ve hiç hematolojik yanıt elde edilemeyen II. SEKONDER DİRENÇ İmatinib ile tedaviye başladıktan sonra yanıt veren ancak ilk yanıt sonrası dirençli olan hastalar Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

17 İMATİNİB DİRENCİ : TANIMI Hematolojik direnç= KF hastada hematolojik yanıtın elde edilememesi Tam HR ardından AF veya BF dönüşüm Dönüşüm olmaksızın tam HR kaybı AF daki hastanın KF a geçememesi Blastik krizde ve ALL de kısmi yanıt Sitogenetik direnç= Major CyR ya da tam CyR eksikliği veya kaybı Moleküler direnç= Tam moleküler yanıt eksikliği veya kaybı (BCR-ABL düzeylerinde 1 log artış) 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

18 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI - FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

19 İmatinib direnci IM direnç= Multifaktöryel A. Karaciğerde sitokrom P450 enzimi aşırı üretimi B. Karaciğerde alfa-1 asit glikoprotein (AGP) aşırı üretimi C. OCT-1 proteinin miktar ve fonksiyonunda değişiklik D. MDR1 aşırı ekspresyonu E. BCR/ABL gen amplifikasyonu (aşırı ekspresyonu) F. BCR/ABL gen mutasyonu G. Yeni genetik değişiklikler (klonal evoluasyon) H. Ek onkojenik yolaklar I. Diğer Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

20 İmatinib Direncinin Bilinen Mekanizmaları 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Weisberg E, Griffin JD. Blood. 2000;95: Donato NJ, Wu JY, Stapley J, et al. Blood. 2003;101:

21 İMATİNİB DİRENCİNİN NEDENLERİ von Bubnoff et al. Leukemia. 2003;17:829.

22 İM direnç mekanizmaları BCR/ABL bağımsız = TK inhibe edilebilir ancak hastalık devam eder (yeni nesil TKİ işe yaramaz) Taşıyıcı proteinler (OCT 1, MDR 1) Farmakolojik Bariyerler (CYP3A 4/5 indükleyiciler) NF-kappa B, SHP-1 P53, RB, P16 mutasyonları EVI ve myc aşırı ekspresyonu Kromozomal değişiklikler Ek Ph kromozomu kazanımı Src ilişkili Lyn/Hck kinazların aşırı ekspresyonu BCR/ABL bağımlı = TK inhibe edilemez (daha etkin olan yeni nesil TKİ ile yanıt alınabilir) Bcr/Abl kinaz bölge mutasyonları: kazanılmış en yaygın direnç mekanizması (%50-60) Bcr/Abl aşırı ekspresyonu LeCoutre Blood 2000 ; 95: 1758 Weisberg Blood 2000 ;95: 3498 Mahon Blood 2000 ; 96: 1070 JNCI 2000 ;92:1641 Vigneri Nature Medicine 2001; 7: 228

23 BCR-ABL Kinaz Mutasyonları En sık görülen direnç mekanizması BCR/ABL kinaz domaininde ilacın bağlandığı kinaz domainde Genellikle tek nokta mutasyonu saptanır Nadiren birden fazla Kritik temas noktalarını bozarak IM bağlanmasını engeller İM kullanmadan önce olabilir veya IM altında da gelişebilir Günümüzde 40 ın üzerinde mutasyon tanımlanmış Mutasyonların saptanması, risk sınıflamasında tedavi stratejilerini belirlemede yardımcı olacaktır ABL de Nokta Mutasyonları 1. Branford S, Rudzki Z, Walsh S, et al. Blood. 2003;102: Shah N, Tran C, Lee FY, et al. Science. 2004;305:

24 ABL- KİNAZ Domain ABL KİNAZ DOMAIN MUTASYONUN ETKİSİ İMATİNİB Bcr-Abl SİNYAL KML KİNAZ DOMAIN Mutasyonu İMATİNİB Bcr-Abl SİNYALPROLİFERASYON KML

25 BCR-ABL Kinaz Mutasyonları Mutasyonlar 4 bölgede toplanır: 1. P-loop= fosfat bağlamadan sorumlu bölge V289, G250E, E255K, Q252H 2. Aktif bölge= IM bağlanma bölgesinde= V289A, T315I, F317L Doğrudan H bağı ile etkileşen= T315I Van der Waals etkileşimleri= V289, T315I, F IM bağlanma bölgesinden uzakta amino asitleri içeren mutasyonlar M315, E355, F486S Enzimin C terminal lobunda E, F ve I heliksleri arasında bir hidrofobik yama oluşturur ve tirozin kinaz ailesi arasında yüksek oranda korunur 4. Aktivasyon bölgesi Esnek sekansın bağlanma bölgesine yakındır Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

26 1. Hochhaus A, La Rosée P. Leukemia. 2004: Burgess MR, Skaggs BJ, Shah NP, Lee FY, Sawyers CL. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102: von Bubnoff N, Veach DR, van der Kuip H, et al. Blood. 2005;105: Branford S, Rudzki Z, Parkinson I, et al. Blood. 2004;104: Al-Ali HK, Heinrich HC, Lange T, et al. Hematol J. 2004;5: Yin CC, Luthra R, Galbincea J, Cortes J, Jones D. Presented at: 2005 US and Canadian Academy of Pathology Annual Meeting; February 26-March 4, 2005;San Antonio, Tex. Abstract 1196.

27

28 İmatinib direnci: Mutasyon Mutasyon ile Direnç ilişkisi Dirençli olgularda mutasyon %40-90 Mutasyon sıklığı ile evre ilişkisi Erken KF= mutasyonlar nadir AF/BF = mutasyon daha fazla Mutasyon ile klinik seyir ilişkisi P-loop mutasyonlarında klinik seyri daha kötü P-loop mutasyonlarında sağkalımı daha kısa F359V mutasyonunda hematolojik ve sitogenetik yanıt yok Bazı mutasyonlarda BF dönüşüm riski yüksek Y253F > E255K > T315I > WT > H369P > M351T Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

29 İmatinib direnci: Mutasyon Mutasyonlar klinik ile birlikte değerlendirilmeli Tüm mutasyonlar aynı klinik ve biyokimyasal özellik göstermez Bazı mutasyonlar fonksiyonel olmayabilir T315I ve p-loop mutasyonu büyük oranda dirence neden olur T315I mutasyonu= T315I mutasyonu yüksek affinitede IM bağlanması için gerekli H bağını ortadan kaldırır ve ATP bağlanma bölgesinde değişikliğe neden olur Klinik gözlenen mutasyonların %15-20 sini oluşturur IM doz artırılması faydalı değildir Dasatinib /nilotinib / Bosutunib gibi yeni nesil TKİ de etkili değildir Diğer mutasyonlar: IM doz artımı (600/800 mg) ve/veya Dasatinib/Nilotinib/Bosutunib gibi yeni nesil TKİ faydalı olabilir Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

30 MUTASYON BÖLGESİNE GÖRE SAĞKALIM Soverini, 2005

31 BCR-ABL Geninin Aşırı Ekspresyonu/Amplifikasyonu Aşırı ekspresyona neden olan mekanizma BCR/ABL geninin aşırı amplifikasyonudur İmatinibe Dirençli Hücrelerde Gözlenen Klinik Bulgular: BCR-ABL transgen amplifikasyonunda >5 kat artış BCR-ABL mrna düzeylerinde yaklaşık 20 kat artış BCR-ABL protein düzeylerinde artış IM 2 ay veya daha uzun süre kesildiğinde dirençli hücreler yeniden İM e duyarlılık kazanır ancak bu özelliğin klinik kanıtı henüz elde edilememiştir 1. Weisberg E, Griffin JD. Blood. 2000;95:

32 IM direnci= ilave kr anormallikleri İlave kromozomal anormallikleri: Direnç gelişimine neden olur Progresyona neden olur KF = nadir AF/BF = Daha sık Daha kötü klinik seyir Yanıt oranları azalmakta, nüks artmakta ve sağkalım kısalmakta CyR oranı= düşük Hematolojik relaps oranı= Yüksek (>%50) OS oranı= düşük (2 yıllık <%75) Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

33 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

34

35 İMATİNİB DİRENCİ NASIL ÖNLENEBİLİR 300 mg / gün den AZ DOZLARI KULLANMA HASTANIN İLACI UYGUN DOZDA ALDIĞINA EMİN OL FARMAKOLOJİK ETKİLEŞİMLERİ KONTROL ET İMATİNİB İ KES ALTERNATİF YENİ TK İNHİBİTÖRÜ BAŞLANABİLİR (DASATINIB, NİLOTİNİB gibi)

36 SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC AKTİVİTESİ YANIT TANIMLARI VE TAKİP IMATINIB REZİSTANSININ SIKLIĞI ve TANIMI IMATINIB REZİSTANSININ MEKANİZMALARI-FİZYOPATOLOJİSİ DİRENÇ NASIL ÖNLENEBİLİR? DİRENÇ NASIL GİDERİLEBİLİR?

37 İMATİNİB DİRENCİ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR? Doz artımı ( mg) IM ara verme Yeni tirozin kinaz inhibitörleri Dasatinib, Nilotinib, Bosutunib ve diğerleri T315I mutasyonunda etkin değiller Kombinasyon tedavileri İlk sıra kombinasyon tedavileri IM + ARA-C IM + INF-alfa İkinci sıra kombinasyon tedavileri IM + FTI (Tipifarnib/Lonafarnib) FTI= T315I mutasyonuna etkin gibi gözükmekte IM + Desitabine IM + HDI Non-tirozin kinaz inhibitörleri Homoharringtonin Allo-KHT

38 Dirençte tedavi: Doz artımı KF- KML hastalarında doz 2 katına çıkılması ( mg/gün) ile; Tam hematolojik yanıt= %65 Tam sitogenetik yanıt = %56 Akselere/blastik faz KML hastalarında doz 2 katına çıkılması ( mg/gün) ile; Hematolojik ve sitogenetik yanıt oranı artmakta PFS oranı artmakta Yanıtlar sürdürülebilir olmamakta Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

39 Dirençte tedavi: Ara verme IM tamamen kesilmesi veya geçici ara verilmesi direncin bazı örneklerinde düşünülebilir IM tedavisinin kesilmesinin Y253H (p-loop) mutasyonu taşıyan hücrelerin bir klonunu önemli oranda azaltmakta E255K veya Y253F ve kötü prognozu gösteren p-loop mutasyonları gibi IM bağlanmasını bozan mutasyonlarda; IM kesilmesi veya ara verilmesi önemli Hugues TP, Kaeda J, Branford S et al. N Eng J Med. 2003;349:

40 Dirençte tedavi: Abl-Kinaz İnhibitörleri Bcr-Abl Imatinib ATP-binding Abl & Src Dasatinib (BMS ) Non ATP-binding (T315I- spesifik ) MK457 Nilotinib (AMN 107) Bosutunib (SKI 606) AT 9283 INNO 406 KW 2449

41 Direnç tedavi: DASATİNİB Potent, Oral, Multi-Target Kinaz İnhibitörü Çift kinaz (Scr/ABL kinaz) inhibitörü Bcr/Abl TK inhitörü Src / Lyn kinaz inhibitörü Ayrıca; C-Kit, PDGFR, Ephrin-A Reseptör Kinazı inhibe eder IM göre dirençli mutasyonlara kat daha etkindir İM den farklı: Yapısal olarak IM den farklı Tiyazolkarboksamid ABL kinaz bölgesi aktif (açık) konformasyonda iken kinaz bölgesine bağlanır Src ailesi kinazları da inhibe eder İmatinib e kıyasla 300-misli daha kuvvetli T315I hariç, tüm İmatinib-dirençli kinaz domain lere etkili Oral : 140 mg/ gün (2x 70 mg/gün) Shah, ASCO 2005; O Hare, Cancer Res. (65): 4500; Shah et al, Science, 2004

42 Dirençte tedavi: Dasatinib Faz n Hematolojik yanıt % Sitogenetik yanıt % Toplam Tam Toplam Tam Kr Direnç Akselere Blastik Shah NP, et al. Overriding IM resistance with a novel ABL kinase inhibitor. Science 2004;305:

43 Dirençte tedavi: Dasatinib Total Dirençli İntolere n Tam HR %90 %87 %97 Sitogenetik Major %52 %39 %80 Tam %39 %28 %64 Kısmi %13 %12 %15 Minör %4 %5 %2 Minimal %9 %12 %2 Hochhaus A, et al. Dasatinib induces notable hematologic and cytogenetic responses in chronic-phase CML after failure of IM therapy. Blood 2007;109 (6):

44 IM Dirençli KF : Dasatinib Baccarani. Blood 2006; 108: abst 164

45 IM Dirençli KF: Dasatinib Major CyR süresi Progresyonsuz oran N Progres (n) Intolerant 79 1 Dirençli Total Ay Baccarani. Blood 2006; 108: abst 164

46 IM Dirençli KF : Dasatinib Toplam sağkalım Canlı oranı N Ölüm (n) Intolerant 99 0 Dirençli Total Ay Baccarani. Blood 2006;108: abst 164

47 IM Dirençli AF : Dasatinib Hematolojik ve Sitogenetik yanıt (N=174) Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt NEL Tam CyR MinCyR Tam HR Kısmi CyR % Toplam Intolere Dirençli Toplam NEL; No evidence of leukemia Cortes. Blood 2006;108: abst 2160

48 IM Dirençli AF: Dasatinib Toplam Sağkalım (N=174) Canlı oran N Ölüm No KHT Önce KHT 23 4 Toplam Ay Median OS ulaşılmadı 12-aylık OS: önce KHT 86%, no KHT 82%, Total 82% Cortes. Blood 2006;108: abst 2160

49 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Çalışma dizaynı Uluslararası, randomize, açık etiketli, faz II Randomizasyon (2:1) Imatinib-dirençli KF-KML Dasatinib 2x 70 mg (N=101) ( mg/gün) Imatinib 800 mg (N=49) 12-hafta sitogenetik değerlendirme Tedaviye devam veya çapraz geçiş progresyon Major CyR yokluğu intolerans Median takip: 15 ay (aralık: 1 21) Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

50 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Hematolojik Yanıt: %92 vs %82 Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

51 Dasatinib vs Yüksek-doz Imatinib Alt Gruplara göre Major Sitogenetik yanıt Dasatinib Imatinib % mg 600 mg Evet Hayır Önceki imatinib dozu Önceki CyR 7 Shah N et al.dasatinib vs escalted dose IM in pts with CP-CML resistant to IM: result of CA START-R randomized study. Blood 2006;108:167

52 Dasatinib Dozu ve Optimizasyonu KF-KML: Çalışma dizaynı Uluslararası, randomize, 139 merkez, açık etiketli, faz III 670 randomize Imatinibdirençli veya -intolerant KF-KML 100 mg 140 mg 662 tedavi edilen 100 mg x1 (n=166) 50 mg x2 (n=166) 140 mgx1 (n=163) 70 mg x2 (n=167) Zaman: Temmuz 2005 Mart Total 662 hasta Minimum takip: 6 ay Median tedavi süresi : 8 ay (<1 15 ay) Hochhaus. Blood 2006; 108:abst 166

53 Dasatinib Dozu ve Optimizasyonu KF-KML: Hematolojik ve Sitogenetik Yanıt Hochhaus. Blood 2006;108: abst 166

54 IM Dirençli olgular: Dasatinib vs Allo-KHT mg IM direçli olgularda yapılan randomize çalışma 70 mg günde 2 kez dasatinib/tki vs Allo- KHT 2-yıllık sağkalım Dasatinib/TKİ = %100 Allo-KHT = %72 Kantarjian H, et al. Outcome of pts with ph+ CML post IM failure. Cancer 2007;109:

55 SSS tutulumu Dasatinib tercih sebebi Blood 2009

56 Direnç tedavi: NİLOTİNİB IM in yapısal derivesi olan bir aminoprimidin IM gibi Bcr-Abl e inaktif konformasyonda bağlanır IM e göre Bcr-Abl i misli daha kuvvetle inhibe eder PDGFR ve C-Kit i inhibe eder Dasatinib den farklı olarak SRC kinazları inhibe edemez T315I Mutasyonuna etkili değil 32/33 farklı İM dirençli BCR-ABL mutasyonu eksprese eden hücrelerin çoğalmasını ve büyümesini inhibe ettiği gösterilmiştir (T315I hariç) Oral: 2x400 mg/gün Weisberg, Cancer Cell 2005; 7:129. Golemovic, Clinical Cancer Research 2005; 11:4941. O Hare, Cancer Research 2005; 65:4500.

57 Direnç tedavi: Nilotinib Faz II KML-KF Yanıt (N = 279) Le Coutre. Blood 2006;108:abst 165

58 Direnç tedavi: NİLOTİNİB Faz n Hematolojik yanıt % Sitogenetik yanıt % Toplam Tam Toplam Tam Kronik Akselere Blastik NA ASCO 2007

59 Direnç tedavi: NİLOTİNİB Faz n Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt Tam Toplam Tam KF 15 %80 %40 %13 AF 50 %51 %38 %14 BF-M 24 %17 %25 %8 BF-L 9 %11 %22 %22 ALL 10 %10 %0 %0 T315I yanıt yok Kantarjian H, et al. AMN 107, a novel aminopyrimidine inhibitor of Bcr-Abl, has significant.. activity in IM resistant Bcr-Abl positive CML. J Clin Oncol 2005;23(16):195

60 Direnç tedavi: Nilotinib KML-AF (N=64) Kantarjian. Blood 2006;108:abst 2169

61 Direnç tedavi: Nilotinib KML-AF Sağkalım 69% % Canlı Tedavi Ay Kantarjian. Blood 2006;108:abst 2169

62 Direnç tedavi: BOSUTINIB Oral, mg/gün Dual Src / Abl inhibitörü Imatinib e kıyasla misli daha potent C-Kit ve PDGFR ı minimal inhibe ediyor IM-resistant Bcr-Abl mutantlarına etkili (T315I hariç) Faz I / II çalışmada 69 hastada (IM cevapsız) Tam HR = %84 Major CyR =%52 Tam CyR = %33 Boschelli et al. J Med Chem 2005; 48: Golas et al. Cancer Res 2003; 63: Puttini et al. Cancer Res 2006; 66: Cortes. Blood 2006;108: abst 168

63 Direnç tedavi: MK-0457 Yeni bir TK inhibitörü Aurora kinaz inhibitörü TI315 I ve Jak-2 karşı aktif T315I Bcr-Abl mutasyonu dahil mutasyonlarda etkili gözükmekte Olgu sunumu: dirençli 3 hasta: hepsinde tam HR elde edilmiş Çalışma: Dirençli 15 hasta (11; T315I) (8-32 mg/m2/saat x 5 gün) T315I mutasyon olan 11 hasta: Yanıt= 5/11 hasta (%45) 1 tam CyR 2 kısmi CyR 1 minor CyR 1 HR Giles FJ, et al. MK-0457, a novel TK inhibitor, is active in pts with CML or ALL with T315I Bcr-Abl mutation. Blood 2007;109 (2): Giles FJ. Blood 2006;108: abst 163

64 Direnç tedavi: Desitabine Toplam doz Faz n Hematolojik Yanıt (%) Sitogenetik Yanıt (%) mg/m2 (INF ile sonuç alınamamış olgular; IM denenmemiş) Kronik 8 %63 Akselere 51 %55 %14 Blastik 64 %28 %8 150 mg/m2 (IM ile sonuç alınamamış olgular) Kronik 12 %83 %58 Akselere 17 %59 %41 Blastik 6 %50 %33 15 mg/m2-10 gün (IM ile sonuç alınamamış olgular) 35 %66 %46

65 Direnç tedavi: Farnesil transferaz İnh Ajanlar Faz n Hematolojik yanıt Sitogenetik yanıt Tipifarnib Kronik 10 %60 %30 Akselere 6 %17 %17 Blastik Tipifarnib Blastik 2 %100 NA Lonafarnib Kronik 6 %17 0 Akselere 7 %14 0 Tipifarnib+IM Kronik 23 %64 %35 Akselere/blastik 13 %33 %9 Lonafarnib+IM Kronik 9 %33 %11 Akselere 10 %30 %10 Blastik 3 %33 0

66 Direnç tedavi: Homoharringtonin n Hematolojik Sitogenetik Moleküler Yanıt Yanıt Yanıt INF Dirençli IM Dirençli %67 Tam HY %33 SY 10 %100 %20 Tam SY %50 major MY 5 %100 %60 SY %20 Tam %40 Kısmi Quintas-Cardama A et al. Homoharringtonin for treatment of CML. Expert Opin Pharmacother 2008;9(6):

67 Direnç tedavi: ALLO-KHT IM direçli BCR-ABL kinaz mutasyonlu 10 olgu 3 KF, 4 AF, 2 BF, 1 ALL 9 farklı TK mutasyonu 2 T351I KHT programı ve morbiditesi Hazırlama rejimi: 7 ablatif, 3 nonmyeloablatif TRM= 0 Yanıt Tam MR= 7, major MR=2, yanıtsız=1 3 hasta relaps nedeniyle exitus (Q252H, E255K ve T315I) Median 19 ayda 7 hasta canlı (6 tam MR) Sonuç Bcr-Abl TK mutasyonu olan IM dirençli olgularda Allo-KHT önemli bir kurtarma tedavi seçeneği Hehlmann R, et al. Randomized comparison of primary allogeneic stem cell transplantation and best avalable drug treatment in CML. Blood 2006: 108;427

68 KML Tedavisi Imatinib (HD?) Yeni TKI CyR yanıt 6.ayda Major CyR -12.ayda Devam Immunoterapi Harvest KH; PCR(-)? Evet Hayır <3-log Bcr-Abl -12.ayda 1-log Bcr-Abl Immunoterapi KHT adayı? Evet Hayır AlloKHT Başarısız Yeni TKI Diğer: HHT, DAC, FTIs, 17AAG Çok genç NMAKHT ve diğer KHT Kombinasyonlar

69 Imatinib 400mg Major CyR -12.ayda Kısmi CyR 2008 KML-KF tedavi planı Imatinib Başarısız Yüksek doz IM 3-6 ay Tam CyR yok Tam HR 3. ayda yok Minor CyR 6. ayda yok Tam CyR Tam MR Major MR Moleküler yanıt 18 ay BCR-ABL/ABL > % ve Transkript düzeyi QPCR 3-6 ay Mutation + Mutation - Major CyR 12. ayda yok Tam HR/CyR kaybı Transformasyon NTKI AlloKHT Yüksek doz IM AlloKHT T315I Aurora Kinaz Y253H E255VK F317L NTKI AlloKHT Diğer Y doz IM NTKI AlloKHT YD IM NTKI Aşı

70 Tanı: KF KML KHT adayı Tanı: KF - KML KHT adayı olmayan 3. ay: HR yok veya hematolojik relaps 6. ay: CyR yok veya CyR relaps NCCN rehberi Imatinib 400 mg veya yüksek doz veya KHT veya Klinik çalışma Imatinib 400mg veya Yüksek doz imatinib Dasatinib veya Nilotinib veya KHT veya Klinik çalışma Dasatinib veya Nilotinib veya Yüksek doz imatinib veya KHT veya Klinik çalışma

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları TEMEL TIP BİLİMLERİ/BASIC SCIENCES Davetli Derleme / Invited Paper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000813 İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz

Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Aksitinib: mrhk tedavisinde yeni bir yüz Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Antalya, Mart 2014 Aksitinib: İkinci nesil TKI Aksitinib, VEGFR-1, VEGFR-2 ve VEGFR-3 ün potent ve selektif

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI

KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI KRONİK HEPATİT B TEDAVİ ALGORİTMASI Yrd. Doç. Dr. Nefise Öztoprak Dünyada karaciğerle ilişkili morbidite ve mortalitenin en önemli sebeplerinden biri kronik hepatit B dir (KHB). KHB li hastalar tedavi

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ p53 YOLAĞINDA YER ALAN MDM2 VE p53 GENLERİNDE GÖRÜLEN TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZİMLERİNİN MEME KANSERLİ HASTALARDA ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri

MCL da Yeni Tedavi Stratejileri MCL da Yeni Tedavi Stratejileri 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ekim 2008 İzmir Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesi Kapadokya Transplant Merkezi Mantle

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET

AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET AZATHIOPRINE PCH 50 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 50 mg azatioprin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Azatioprin, 6-merkaptopürinin (6-MP) bir imidazol türevidir. Azatioprin,

Detaylı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik Fibrozis Doç.Dr. Zeynep Seda Uyan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Kistik fibrozis (KF); otozomal resesif geçişli, beyaz ırkta sık görülen bir genetik hastalıktır.

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, 2 Değerli Meslektaşlarım, 9-12 Kasım 2006 tarihleri arasında ulkemizin turistik beldesi olan Muğla- Marmaris de düzenlediğimiz Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Sağlığı Gelistirme ve Sağlık Eğitimi Kongresine

Detaylı

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER

Meme kanseri farklı histolojik alt tiplerden oluşan heterojen MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER REVIEW/DERLEME MEME KANSERİNDE YEREL KONTROLE ETKİ EDEN PREDİKTİF MOLEKÜLER VE GENETİK FAKTÖRLER Ayfer Haydaroğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir PREDICTIVE MOLECULAR

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı